Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín 12, Křetín ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín 12, 679 62 Křetín ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3"

Transkript

1

2 OBSAH Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 I.1 Management... 5 I.1.1 Údaje o organizaci... 5 I.1.2 Údaje o vedoucích pracovnících... 5 I.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci příspěvkové organizace... 5 I.1.4 Významná pozitivní prezentace... 7 I.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů... 7 I.1.6 Mimořádné události... 8 I.2 Péče zdravotní... 8 I.2.1 Specifikace, popis... 8 I.2.2 Počty dětí, rodinných příslušníků I.2.3 Využití lůžek, ambulantní péče, doplňková činnost I.2.4 Způsob financování I.3 Péče psychologicko-výchovná I.4 Péče sociální I.5 Ostatní I.5.1 Aktivity zaměstnanců I.5.2 Vzdělávání zaměstnanců I.5.3 Výzkumné aktivity I.6 Ošetřovatelská péče I.6.1 Kvalita lůžek I.6.2 Dekubity I.6.3 Ošetřovatelské standardy I.6.4 Mimořádné události I.6.5 Zajištění bezpečnosti I.7 Provozní činnosti I.7.1 Provozní činnosti zajišťované vlastními pracovníky: I.7.2 Provozní činnosti zajišťované dodavatelsky I.8 Technické činnosti I.8.1 Nově pořízená technika I.8.2 Energetika a odpadové hospodářství II. Plnění úkolů v personální oblasti II.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období II.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců) II.3 Uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z 47

3 II.4 Vyplacené odstupné II.5 Mzdové prostředky II.6 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1 Výnosy III.1.1 Členění výnosů za hlavní i doplňkovou činnost dle pracovišť v tis. Kč: III.2 Náklady III.3 Finanční majetek III.4 Pohledávky a závazky III.4.1 Členění účtů pohledávek III.4.2 Členění účtů závazků: III.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, SR, SF, NF a rozpočtu jiných územních samospráv III.6 Investice III.7 Doplňková činnost IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VI.1 Investiční fond VI.2 Rezervní fond VI.3 Fond odměn VI.4 Fond kulturních a sociálních potřeb VII. Kontrolní činnost VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků PŘÍLOHY Seznam příloh z 47

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Naše motto: Děti jsou klenot nejpilnějšího opatrování hodný (J. A. Komenský) Rok 2014 byl pro zařízení velmi pozitivní. Byly zrušeny tzv. nemocniční poplatky, 100 Kč za pobyt a den. I to se odrazilo na vysokém využití léčeben. K navýšeným platbám od zdravotních pojišťoven jsme také dostali v průběhu roku kompenzaci za zrušené regulační poplatky. Takže jsme mohli ve všech třech léčebnách koncem roku přistoupit k rozsáhlým opravám a inovacím (rekonstrukce koupelen, úpravy interiérů, nákup léčebných pomůcek, přístrojů apod.). Myslím, že jsme se tímto velmi kvalitativně posunuli kupředu mezi zařízeními podobného typu. Největší událostí v roce 2014 byla návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice. Pana prezidenta jsme s dvěma dětskými pacienty přivítali před budovou. Návštěva pokračovala diskuzí pana prezidenta s vedením Jihomoravských dětských léčeben a DLPP Boskovice. Pan prezident se zajímal o to, s jakým typem postižení k nám naši pacienti přicházejí, jakého jsou věku a jak dlouho se u nás léčí. Ocenil také práci našeho personálu. Na závěr se pan prezident setkal s dětskými pacienty, s maminkami, které na léčbu nejmenší děti provázejí a také s ostatním personálem léčebny. Rozdal dětem dárky, podepsal se jim do památníčků a pracovníkům léčebny napsal do pamětní knihy věnování. V lednu byla podepsaná Kolektivní smlouva 2014 platná pro celé zařízení. Odborová organizace má své členy v Ostrově a Boskovicích. Ve Křetíně se konala konference Fyzioterapie převážně prakticky III. a konference V. Obezita dětí a dospívajících v praxi Nadváha vs. Podváha. Obě konference se pro velký zájem již tradičně konají v kulturním domě ve Křetíně. Dne se uskutečnil recertifikační audit v celém zařízení, na všech třech pracovištích. Obhájili jsme a dostali osvědčení, že systém managementu jakosti organizace odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2009. Oblast certifikace: Léčebně preventivní péče dle indikačního zaměření a specifik jednotlivých pracovišť. 3 z 47

5 Od došlo ke změně v personální organizaci byla jmenovaná jedna hlavní sestra za celé zařízení paní Mgr. Jarmila Prudilová. V každé léčebně je nyní jedna sestra staniční. Ve Křetíně byla v říjnu 2014 zahájena investiční akce z dotačních titulů - Komplexní revitalizace zámeckého parku ve Křetíně. Konec akce je v roce Dne proběhlo slavnostní předání daru pro Dětskou léčebnu pohybových poruch Boskovice. Jedná se o vertikalizační pomůcku Bantam společnosti Medicco, s.r.o. Na daru ve výši Kč se stejným dílem podílel pravidelný sponzor léčebny - firma Otto Junker, Junker Industrial Equipment s.r.o. se sídlem v Boskovicích a Jihomoravský kraj. Předání daru se za firmu Junker zúčastnil jednatel Ing. Kužel, za JmK promluvil člen rady Jmk Mgr. Šlapal. Primářka léčebny MUDr. Koudelová zúčastněným pomůcku předvedla a vysvětlila její význam. Vertikalizační pomůcka Bantam, v základní poloze umožňuje pohodlné sezení dítěte. Z ní je pak možná pomalá postupná vertikalizace do stoje nebo naopak do polohy vleže na zádech. Změny těchto poloh jsou bezpečné, snadné a rychlé. Vertikalizační pomůcka tohoto typu je v rámci ČR zatím jen ve dvou rehabilitačních zařízeních. Hospodaření Hospodářský výsledek za rok 2014 je kladný, celkový zisk je ,27 Kč. Cíle do budoucna Naším cíle je se dobře starat o majetek JmK a neustále jej zdokonalovat tak, abychom mohli uspokojit potřeby našich malých pacientů i rodičů, které je čím dále častěji doprovázejí. V r jsme nechali zpracovat projekt na přístavbu rehabilitace léčebny v Boskovicích. Léčebna se neustále potýká s nedostatkem místa jak v ubytovacím sektoru, tak v části rehabilitační. Věříme, že JmK projet podpoří investicí (20 mil. Kč)a budeme moci stavbu v r zahájit. Rovněž je nutné přeorganizovat ubytovací prostory v léčebně v Ostrově u Macochy. Rok od roku je větší zájem o pobyty dětí s doprovodem. V současnosti jsou v léčebně k dispozici pouze 3 pokoje. Je zpracován projekt na rekonstrukci (3,5mil. Kč), která je navržena tak, aby zde mohlo vzniknout celkem 7 pokojů (vybavených koupelnou + WC) pro doprovod s dětmi + společenská místnost. Léčebna by jistě pak byla více využita i v neatraktivních zimních měsících. V r budou pokračovat práce na revitalizaci parku při léčebně ve Křetíně, které by měly být dokončeny v červnu. Je žádoucí postavit parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance tak, aby celkový výsledek zrekonstruovaného parku byl komplexní. Věřím, že všechny tyto pozitivní změny se nám podaří uskutečnit a budeme moci přivítat do léčeben opět maximum dětských pacientů, kteří se k nám budou rádi vracet. MUDr. Kateřina Bednaříková ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, p.o. 4 z 47

6 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1 Management I.1.1 Údaje o organizaci Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace IČ Telefon: , Fax: I.1.2 Údaje o vedoucích pracovnících Ředitelka zařízení: MUDr. Kateřina Bednaříková Hlavní sestra zařízení: Mgr. Jarmila Prudilová Vedoucí technicko ekonomického úseku Ing. Iva Konupková Zařízení JDL je tvořeno 3 léčebnami. Dětská léčebna Křetín Primářka zařízení: MUDr. Kateřina Bednaříková Staniční sestra: Jaroslava Pavlů Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Primářka zařízení: MUDr. Zdeňka Koudelová Staniční sestra: Dagmar Slavíková Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy Primář zařízení: MUDr. Pavel Slavík (do ), MUDr. Jarmila Überhuberová (od ) Staniční sestra: Ivona Žáková Změny v průběhu roku: Od byla vytvořena nová funkce hlavní sestry pro všechny 3 léčebny, čímž by měla být zajištěna lepší koordinace nelékařských zdravotnických pracovníků v celém zařízení. Od tedy platí nové organizační schéma, viz příloha č.1. K odešel primář DL se speleoterapií v Ostrově u Macochy MUDr. Pavel Slavík do starobního důchodu. Od je jmenována nová primářka DL se speleoterapií MUDr. Jarmila Überhuberová. I.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci příspěvkové organizace Stránka ekonomická Naše zařízení se snaží optimalizovat náklady také tím, že dochází ke sjednocování dodavatelů, u důležitých komodit je využívána společnost CEJIZA, s.r.o. Je neustále rozšiřována doplňková činnost. Hledáme možnosti, jak co nejvíce využít dotačních programů. V letošním roce právě z dotačního programu probíhá komplexní revitalizace parku ve Křetíně. 5 z 47

7 Kvalita a rozsah poskytované péče Dne zařízení získalo certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001 :2009, kde obhájilo nastavený systém managementu kvality v oblasti léčebně preventivní péče dle indikačního zaměření a specifik jednotlivých pracovišť. Od byla pro celé zařízení přijata psycholožka, která poskytuje psychologické konzultace všem 3 zařízením. V DL Křetín se věnuje převážně dětem s nadváhou, kde léčba pomocí psychoterapie u obézních dětí, je odborníky značně podporována. V DLPP Boskovice se věnuje převážně doprovodu dětí s pohybovým postižením, které se zde léčí. Maminkami těchto dětí je tato možnost velmi kladně hodnocena. DL se speleoterapií využívá konzultace s psychologem převážně pro problémové děti. Dětská léčebna Křetín V oblasti kvality poskytované péče byl zakoupen nový kombinovaný přístroj pro aplikaci elektroterapie, léčebného ultrazvuku a léčebného laseru Intelect Advanced Kombo. Tento přístroj umožní zkvalitnit rehabilitační péči o naše pacienty. Dále zde byly zakoupeny kvalitní cvičební trenažery a pomůcky (běhací pás, spinningová kola, jízdní kola, fit-trampolíny), které umožní léčeným dětem poznat velké množství pohybových aktivit a tím lépe léčit nadváhu. Ve snaze co nejvíce omezit nemocnost malých dětí v našem zařízení, jsme provedli v rámci rozsáhlé opravy našeho zařízení nátěry nových technologií fotokatalytické nátěry. Aktivní složkou je inertní oxid titaničitý. Funkční nátěry za pomocí světla rozkládají organické nečistoty, ničí viry, bakterie a spóry, zabraňují růstu plísní a mikroorganismů. Zeď ošetřená tímto nátěrem funguje jako vysoce účinná čistička vzduchu. Nátěr je zcela netoxický, kompatibilní s lidským organismem. Nátěry byly provedeny v místnostech s nejvyšším výskytem mladších dětí, rovněž v pavilonu Sýpka a MŠ. Studie v jiných dětských zařízeních, kde je nátěr již ověřen, toto potvrzují. V rámci rekonstrukce byly vybudovány koupelny s WC pro jednotlivé pokoje, která budou dětem i doprovodu poskytovat větší komfort. V celém zařízení byly provedeny nové atraktivní výmalby, některé pokoje byly vybaveny novým nábytkem. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Za spoluúčasti firmy Junker a Jihomoravského kraje byla na rehabilitační oddělení zakoupena vertikalizační pomůcka Bantam pro nácvik vertikalizace ze sedu nebo lehu. Pomůcka má široké využití, protože ji lze nastavit pro různou výšku pacienta. Byla navázána spolupráce s uznávanou neurologopedkou Mgr. Annou Kejíkovou. Provádí vyšetření dětí s poruchami příjmu potravy, instruuje personál i rodiče dětí v technikách podávání stravy. Díky tomu se daří převádět děti z tekuté na tužší stravu. V loňském roce zavedená individuální ergoterapie zvýšila kvalitu námi poskytované komplexní rehabilitace. I letos jsme vybavení pro ergoterapii doplnili o další pomůcky pro nácvik nezávislosti pacientů. Ergoterapie je pacienty a jejich rodiči velmi ceněna. Na oddělení byl pořízen elektrický zvedák pro manipulaci s těžce tělesně handicapovanými pacienty a 3 polohovací zařízení na zajištění správného sedu. Koncem roku byla provedena rekonstrukce patra pro samostatné děti. Byla zde zmodernizována koupelna, která se stala bezbariérovou, prostory pro denní pobyt dětí a dva pokoje pro děti s doprovodem. V prostorách rehabilitace byly provedeny úpravy pro zkvalitnění provádění léčebných procedur. Dispoziční změnou na oddělení rehabilitace se částečně podařilo zvýšit klid a soukromí pacientů při rehabilitaci, přesto jsou tyto prostory stále nevyhovující. Pokračování ve spolupráci s odborníky Fakultní nemocnice Motol v Praze, vedoucí pracoviště se nadále účastní seminářů NORA (Neurologicko-Ortopedicko-Rehabilitační Ambulance). Podle potřeby se na těchto seminářích doporučují další možné postupy léčby u našich pacientů operace, aplikace Botulotoxinu. Zařízení nadále spolupracuje s panem asistentem MUDr. J. Krausem, CSc. z kliniky dětské neurologie ve FN Motol (aplikace Botulotoxinu). Kontinuálním vzděláváním pracovníků je stále udržována vysoká kvalita zdravotní péče. Všeobecné a dětské sestry byly proškoleny v práci s dětmi s autismem, fyzioterapeutky v nových rehabilitačních metodikách. 6 z 47

8 Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy Ke zkvalitnění rozsahu poskytované péče byl pořízen močový analyzátor U120 spolu s diagnostickými proužky sloužící k semikvantitativnímu stanovení glukózy, bilirubinu, ketolátek, specifické hmotnosti, krve, ph, proteinu, urobilinogenu, leukocytů a kyseliny askorbové. Přístroj je určen k profesionální diagnostice in vitro. Byla zahájena rekonstrukce ubytování pro děti s doprovodem. Tato akce je zatím ve stádiu příprav (stavební povolení, ). Po zrealizování této přestavby bude možno ubytovat o 4 maminky více, což zkvalitní péči, jelikož zájem rodičů o ubytování s dětmi neustále narůstá. Koncem roku 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce pavilonu pro ubytování samostatných dětí, proběhla zde výměna oken, výměna topného kanálu, oprava odpadů. Byly zrekonstruovány sociální tařízení, kde byly namontovány termostatické baterie, bylo vytvořeno nové sociální zařízení ro izolční pokoj. I.1.4 Významná pozitivní prezentace Lékaři i nelékařští zdravotničtí pracovníci se aktivně účastní kongresů a vzdělávacích akcí pro pediatry, kde prezentují naše zařízení, např. Jánskolázeňské sympozium, kongres Pediatrie pro praxi v Ostravě, Zlíně a Brně, Neurologické dny v Praze, Rehabilitační kongres v Luhačovicích, výstava Vivat VITA v Olomouci, Život bez bariér v Ostravě a Non-handicap v Praze. Dětská léčebna ve Křetíně pořádá každoročně konferenci Fyzioterapie převážně prakticky a konferenci Obezita a nadváha u dětí a dospívajících v praxi, kterých se každoročně účastní velké množství pediatrů i nelékařských zdravotnických pracovníků. Webové stránky všechna 3 zařízení inovovala webové stránky. Aktuálně zde publikují novinky, které v zařízeních probíhají, doplňují informace pro rodiče i děti. DL ve Křetíně i Ostrově umožňují na svých stránkách možnost zarezervovat si termín léčebného pobytu online. Naše organizace Jihomoravské dětské léčebny p. o. se snaží prezentovat i v odborných časopisech a reklamních materiálech pro lékaře. Léčebny v Ostrově u Macochy a v Křetíně jsou prezentovány v publikaci 15. vydání lékařské ročenky Pomocník alergologa a klinického imunologa - v samostatné kapitole, která se věnuje lázeňským zařízením. Tento katalog je nejpoužívanějším informačním katalogem se zdrojem všech kontaktů v oboru a každoročně se dostává do rukou prakticky všem alergologům a imunologům, kteří indikují lázeňské pobyty. Naše organizace je také prezentována v mediálních zdrojích. Ve Fakultní nemocnici v Brně (Dětská nemocnice Černopolní) je prezentována mediální kampaň firmy The Media pomocí televizní reklamy, která je cílena na rodiny s dětmi, kdy lidé čekají na vyšetření, reklama je nevyrušuje, naopak zabaví. Dále také probíhají mediální šoty o naší léčebně v ordinacích praktických lékařů, jejíž vysílání zajišťuje firma Medipharma. Dětská léčebna se speleoterapií k prezentaci využívá i Císařskou jeskyni. Pořádá zde exkurze - exkurze zrakově postižených masérů, studentů zdravotnických škol z Blanska, Boskovic a Brna. Pořádají zde také kulturní akce - Poutní mše v Císařské jeskyni, Poetický podvečer Hlasy hlubin - autorské čtení veršů s hudebním doprovodem Zpěvného tria, koncert Věry Martinové, benefiční koncert ve spolupráci s oblastní Charitou Blansko. I.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Dětská léčebna Křetín Nadace Naše dítě darovala přístroj Quickread CRP v hodnotě Kč. Jedná se o přístroj, který umožňuje kvantitativní stanovení hladiny CRP, hemoglobinu a Streptokoka A. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice V roce 2014 této léčebně příznivci věnovali sponzorské dary v celkové výši ,- Kč. Finanční dary: Firma Junker Industrial Equipment s. r. o ,- Kč použito na nákup vertikalizační pomůcky Bantam v ceně Kč, kde se polovinou částky na nákupu podílel Jihomoravský kraj. Dále darovala částku ,- Kč z toho bylo zatím použito 2 154,- Kč na Mikulášskou nadílku pro děti. 7 z 47

9 Dalšími sponzory byly paní Marie Šmatláková (4 029 Kč) použito na nákup televizoru na pokoj pacientů pan Antonín Aberle (993 Kč) použito na nákup hraček pro děti a DVD nosiče, dále firma DMA Praha (6 000 Kč), firma Meyra ČR (1 500 Kč), paní Andrea Srbová (2 000 Kč), pan Neugebauer (3 500 Kč), pan Roman Belák (4 000 Kč), firma. Solift (3 000 Kč). Tyto finanční dary budou použity na nákup pomůcek na ergoterapii. Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy Firma AV MEDIA, a.s. Praha darovala sponzorský dar interaktivní tabuli SMART Board M 680 ve výši ,- Kč. I.1.6 Mimořádné události Ve všech zařízeních byly řešeny mimořádné události v oblasti zdravotnické i v oblasti provozu. Žádná z nich nebyla závažnou, ohrožující život či majetek. Všechny mimořádné události budou popsány v kapitole I.6. I.2 Péče zdravotní I.2.1 Specifikace, popis Předmětem činnosti Dětské léčebny v Křetíně je Poskytování léčebné péče dětem s opakovanými a chronickými dechovými onemocněními, s obezitou a astenií, dětem s vadným držením těla Poskytování péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc Péče je poskytována dětem od 2 do 18 let Popis léčebné a rehabilitační péče Onemocnění respiračního aparátu u dětí stále přibývá (často nemocné dítě) a jsou nejčastějším důvodem hospitalizací v dětském věku. Jedná se především o chronická alergická onemocnění dýchacích cest (astma bronchiale, senná rýma) a infekční choroby vznikající na jejich podkladě, jako recidivující rhinitidy, sinusitidy, bronchitidy a pneumonie. Naším cílem je v léčebně poskytovat takovou péči, která zmírňuje projevy alergických chorob (kašel, dušnost) a současně napomáhá předcházet dalším recidivám. Léčba dětské obezity je v našem zařízení založena režimových opatřeních - především na zvýšení pohybové aktivity se současným upravením stravovacích návyků. U dětí jsou zcela nevhodné přísné redukční diety, protože je nutné zachovat příjem všech vitamínů a minerálních látek, které jsou potřebné pro vyvíjející se organismus. Ne všichni rodiče nebo děti jsou správně poučeni o tom, jaké potraviny jsou nejvhodnější. A právě v léčebně se děti a rodiče dozví, jaké potraviny upřednostňovat před jinými. Strava je rozdělena do 6 porcí/den, ideální úbytek hmotnosti během pobytu je cca 0,5-1kg/týden, následně je důležitá dlouhodobá stabilizace hmotnosti a BMI po ukončení pobytu je vhodné využívat služeb naší ambulantní výživové poradny. Rehabilitační péče Po nástupu do léčebny děti vyšetří lékařka, která individuálně navrhne dítěti léčebně rehabilitační plán. Rehabilitační plán obsahuje až 12 různých procedur. Rehabilitaci zajišťují 2 fyzioterapeutky a kondiční trenér. Fyzioterapeutky si děti před zahájením rehabilitace vyšetří. Vyšetření zahrnuje zhodnocení držení těla a stoje, měření obvodů těla, vyšetření plosek nohou na podoskopu a orientační vyšetření zkrácených svalů. Děti mají rehabilitaci od pondělí do soboty. Při výběru vhodných pohybových aktivit pro děti bereme ohled na jejich věk, tělesnou hmotnost, výsledky vstupního vyšetření a na pohybové schopnosti a dovednosti. Do cvičebních jednotek jsou zařazeny aerobní aktivity, které jsou doplňovány posilovacím a protahovacím cvičením, dechovým a relaxačním cvičením, cvičením při vadném držení těla a bolestech zad, cviky na prevenci plochonoží apod. V rámci cvičení jsou využívány pomůcky, jako jsou overbally, gymbally, TRX, bosu, balanční čočky, SM systém, padák, na dechová cvičení trenažery CliniFlo či flutter. Děti v léčebně absolvují nejen cvičení, ale mohou relaxovat při procedurách, jako jsou vířivá koupel nebo sauna. Podle indikace lékařky děti dále chodí 8 z 47

10 na inhalace Vincentky, proplachy nosu, do mořské lázně, na střídavé nožní koupele či bioptronovou lampu. U bolestivých stavů nebo úrazů je aplikována magnetoterapii nebo tejpy. V letních měsících je zařazováno co nejvíce pohybových aktivit ve venkovním areálu léčebny a to formou pohybových her, atletických cvičení, cvičení v bazénu nebo fit trasou. Snažíme se dětem zprostředkovat zajímavé aktivity, se kterými se v domácím prostředí často nesetkají, jako je například Slackline balancování na laně, cvičení se závěsným systém TRX v přírodě, děti se mohou svézt na koni, apod. V zimě využíváme tělocvičnu a posilovnu s novou kardio zónou. Předmětem činnosti Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích je Poskytování komplexní rehabilitační a léčebné péče dětem s poruchami pohybového aparátu, s poúrazovými a pooperačními stavy, včetně postižení psychických Poskytování péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc Péče je poskytována dětem od 0 do 18 let Indikace k pobytu: dětská mozková obrna a jiné poruchy centrálního i periferního nervového systému, degenerativní a heredofamiliární onemocnění, děti po úrazech a operacích CNS, svalová onemocnění, vrozené i získané ortopedické vady a stavy po ortopedických operacích. Komplexní léčebný program je sestavován zcela individuálně dle typu a tíže postižení dítěte. Provádíme zácvik rodičů pro domácí cvičení. Zácvikový pobyt doprovodu, který je schválen zdravotní pojišťovnou podle zákona o zdravotním pojištění, je brán jako zdravotní péče. Výrazně převažuje požadavek na léčbu dětí se zácvikovým pobytem doprovodu. Pokud by se zvýšila ubytovací kapacita pro tyto děti, zkrátila by se čekací doba, která je nyní až 6 měsíců. Celkem 58 schválených návrhů od zdravotních pojišťoven jsme byli nuceni v roce 2014 z kapacitních důvodů odmítnout. Popis léčebné a rehabilitační péče Léčba je zaměřena především na rehabilitaci, která využívá velké množství metod, zejména Vojtovu metodu, techniky Bobath konceptu, proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci. Synergickou reflexní terapii, terapii dle Brunkowové, dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře a spirální stabilizaci SM systém. Dalšími procedurami jsou magnetoterapie, laserová akupunktura, vířivá a perličková koupel. Součástí terapie je také cvičení ve vodě, kde se rodič učí, jak dítě ve vodě správně uchopovat a jak s ním manipulovat. V současnosti nově zařazujeme do rehabilitační péče ergoterapii, která učí děti běžným samoobslužným úkonům a tedy lepšímu zařazení do běžného života. Dalšími doprovodnými procedurami jsou mořská lázeň, masáže, teplé zábaly. Často je využíváno také tejpování, kde se podle způsobu nalepení snižuje nebo zvyšuje napětí svalu. Do léčby je také zařazena hipoterapie a canisteterapie. Při hipoterapii speciálně vyškolený fyzioterapeut využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění nervosvalové funkce dítěte. Předmětem činnosti Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy je Klimatická léčba (využívající jeskynního prostředí) dětí trpících nespecifickým onemocněním dýchacích cest, zejména zaměřená na nemoci provázené poruchou imunity, především alergická onemocnění Péče je poskytována dětem ve věku od 4 do 18 let Indikace k pobytu: asthma bronchiale, pollinosis, alergické rýmy prokázané alergologem, recidivující katary horních cest dýchacích s oslabením imunity, sinobronchitis, bronchitis recidivans, dlouhotrvající kašel, dermorespirační syndrom, poruchy dýchací soustavy po výkonech nezařazené jinde, stavy po operacích horních a dolních dýchacích cest Popis léčebné a rehabilitační péče Speleoterapie je klimatická léčebná metoda, která využívá přímý vliv jeskynního prostředí na lidský organismus. Děti v jeskyni pobývají 3,5 hod denně. Polovinu času tráví odpočinkem na lůžku, druhou polovinu cvičí 9 z 47

11 rehabilitační cviky a hrají sportovně zaměření hry ke zvyšování kondice a obratnosti. Jednou za pobyt se v jeskyni provádí bronchoprovokační test evokovaný cíleně dávkovanou fyzickou námahou v mikroklimatu jeskynního prostředí. Kdy děti běhají tzv. Gotickou chodbou a poté se sleduje vznik bronchospasmu zvýšenou tělesnou aktivitou. Děti v jeskyni také provádí tzv Revendovy testy, které zahrnují provedení a následné vyhodnocení osmi různých motorických cviků a pohybových aktivit dítěte se zaměřením na dynamickou ohebnost a rychlost pohybů trupu, rychlosti, rychlostní vytrvalosti, nervosvalové koordinace, statické a dynamické síly paží, dynamické síly svalstva břicha a síly končetin. Pobyt v jeskyni je doplněn dalšími rehabilitačními procedurami, mezi které patří flutter, Néti, Urbanovy koupele se soluxem, facilitace, aplikace bioptronové lampy a krátkovlnné diatermie. U dětí se provádí spirometrické vyšetření, které vyhodnocuje lékař a dle toho upravuje léčbu. Děti absolvují také inhalační terapii a mořskou lázeň, která bývá aplikována zejména u dětí s kožními potížemi. Spádovým územím pro poskytování zdravotní a sociální péče je celé území ČR. Poskytování léčby cizím státním příslušníkům se řídí zvláštními předpisy. I.2.2 Počty dětí, rodinných příslušníků Tabulka 1 počet přijatých a propuštěných dětí a doprovodu DL Křetín DLPP Boskovice DL se speleoterapií Ostrov přijati přijati přijati přijati Celkem propuštěni propuštěni propuštěni propuštěni Počet dětí Počet dětí samoplátci Počet rodinných příslušníků doprovod Počet doprovod samoplátci Všechny děti byly přijaty ze zdravotních důvodů. Pouze v DL se speleoterapií byly 2 děti přijaty z kombinovaných důvodů a propuštěny ne domů, ale do dětského domova. V DLPP Boskovice byly 2 děti propuštěny do Dětského domova a 2 děti jinam (domov pro děti se zdravotním postižením). V našem zařízení jsou vykazovány kódy pro pojišťovny (OD na lůžkách dětských rehabilitačních ústavů) a (OD na lůžkách ostatních dětských léčebných ústavů). Dále 00731, (OD pobytu doprovodu) a 00798, (propustka na žádost pacienta nebo z léčebných důvodů) Tabulka 2 Počty ošetřovacích dnů DL Křetín DLPP Boskovice DL se speleoterapií Ostrov Celkem Ošetřovací dny Ošetřovací dny Ošetřovací dny Ošetřovací dny Počet dětí Počet dětí samoplátci Počet rod. příslušníků - doprovod Počet doprovod samoplátci z 47

12 I.2.3 Využití lůžek, ambulantní péče, doplňková činnost Využití lůžek JDL za rok 2014 činí 79, 14 %. DL Křetín využívá lůžka z plných 100 %, v ostatních léčebnách však kapacita lůžek nemůže být plně využita zejména z důvodu malých ubytovacích kapacit pro doprovod dětí. V letošním roce bylo ubytováno 25 % dětí s doprovodem. Tlak na lůžka pro doprovod se neustále zvyšuje, v dnešní době rodiče nechtějí malé děti vystavovat samostatné hospitalizaci bez rodičů, což je pochopitelné. V DLPP Boskovice, kde jsou děti s tělesným handicapem je každoročně navráceno zdravotním pojišťovnám až 40 návrhů. V DL se speleoterapií je taktéž velká poptávka na ubytování dětí s doprovodem, v současnosti jsou zde ale pouze 3 pokoje pro ubytování dětí s doprovodem. V letošním roce, jelikož jsme obdrželi finanční dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 23 mil. korun, zrekonstruujme ubytovací prostory pro děti s doprovodem, jak v DLPP Boskovice, tak i v DL se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Celkové náklady na lůžko a den pro celé JDL vypočítány z celkové částky , 35 Kč činí za celé zařízení JDL 1623, 18 Kč. Dětská léčebna Křetín Ambulantní činnost je v DL Křetín vykonávána v oboru nutriční terapeut. V roce 2014 se uskutečnilo 192 ambulantních návštěv, z toho 37 bylo nových pacientů. Pacienti se péči hradí sami. První návštěva je zpoplatněna 400 Kč, ostatní návštěvy jsou v ceně 200 Kč. Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy Z celkového počtu 44 lůžek jsou dvě lůžka vyhrazena pro předškolní děti, lůžka pro doprovod do nich nejsou zahrnuta. Každý rodič s předškolním dítětem je ubytován na samostatném pokoji s hygienickým příslušenstvím. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Ambulantní péče je poskytována ve 2 odbornostech. Ambulance lékaře specialisty v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny odbornost dle číselníku 201 a pracoviště fyzioterapeutů v odbornosti 902. v Roce 2014 byl počet dětí ošetřených ambulantně 462. Do ambulantní péče je dle legislativy zařazen také rehabilitační stacionář. Na úhradu provozních nákladů byla stanovena měsíční platba podle počtu dní v týdnu, kdy dítě stacionář navštěvovalo: celotýdenní docházka 1 800,-Kč, 4 dny v týdnu 1 440,- Kč, 3 dny v týdnu 1 080,-Kč, 2 dny v týdnu 720,- Kč, 1 den v týdnu 400,- Kč. Stravné 62,- Kč / den. Rehabilitační výkony byly plně hrazeny ze zdravotního pojištění dětí. počet dětí v rehabilitačním stacionáři 14 počet ošetřovacích dnů ve stacionáři 664 dní Doplňková činnost je řešena v kapitole III. 7 I.2.4 Způsob financování Financování našeho zařízení je zajištěno z více zdrojů. Příjem od zdravotních pojišťoven Příspěvek od zřizovatele Samoplátci Příjmy ostatní (úroky, mimorozpočtové zdroje,..) 11 z 47

13 Tabulka 3 Cenové ujednání pro jednotlivá pracoviště s pojišťovnami DL Křetín Zdravotní pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPMVČR RBP-ZP ZP ŠKODA Sazba za OD kategorie I 1 134, , , , , ,00 0,00 kategorie II 1 249, , , , , ,00 0,00 kategorie III 1 366, , , , , ,00 0,00 kategorie IV 1 482, , , , , ,00 0,00 kategorie V 1 599, , , , , ,00 0, ,89 375,90 299,99 500,00 334,19 303,00 0, ,89 375,90 299,99 500,00 334,19 303,00 0, , ,38 346,90 243,51 0,00 0,00 DL Boskovice Zdravotní pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPMVČR RBP-ZP ZP ŠKODA Sazba za OD kategorie I 1 320, , , , , ,00 0,00 kategorie II 1 437, , , , , ,00 0,00 kategorie III 1 553, , , , , ,00 0,00 kategorie IV 1 670, , , , , ,00 0,00 kategorie V 1 785, , , , , ,00 0, ,93 630,00 299,99 738,00 411,78 303,00 0, ,93 630,00 299,99 738,00 411,78 303,00 0, , ,60 332,75 255,69 57,00 52,00 0,00 DL Ostrov u Macochy Zdravotní pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPMVČR RBP-ZP ZP ŠKODA Sazba za OD kategorie I 1 134, , , , , ,00 kategorie II 1 249, , , , , ,00 kategorie III 1 366, , , , , ,00 kategorie IV 1 482, , , , , ,00 kategorie V 1 599, , , , , , ,89 375,90 299,99 900,00 341,02 303, ,90 299,99 900,00 341,02 303, , ,38 346,90 187,00 65,00 12 z 47

14 Tabulka 4 Platby za pobyt rodičů, sourozenců DL Křetín Období Osoba/ den Pevné lůžko Květen - září 250 Kč Pevné lůžko Říjen - duben 150 Kč Pevné lůžko (1,5 6 let) Celoročně 100 Kč Postýlka Celoročně 10 Kč Plná penze Celoročně 160 Kč Strava 6 x denně Celoročně 200 Kč Strava 6 x denně (1,5 6 let) Celoročně 130 Kč Praní prádla 40 Kč Sušení prádla (sušička) 40 Kč DLPP Boskovice Období Osoba/ den Pevné lůžko Květen - září 250 Kč Pevné lůžko Říjen - duben 150 Kč Pevné lůžko (1,5 12 let) Celoročně 100 Kč Strava celodenní Celoročně 160 Kč Praní prádla 40 Kč Sušení prádla (sušička) 40 Kč DL se speleoterapií ostrov u Macochy Období Osoba/ den Pevné lůžko Celoročně 200 Kč Praní prádla 40 Kč Strava Řešeno se ZŠ Ostrov 13 z 47

15 I.3 Péče psychologicko-výchovná Psychologická péče V celém zařízení JDL je zajištěna psychologická péče. Od roku 2014 byla přijata nová psycholožka. V DL Křetín její stěžejní práce spočívá především ve spolupráci s dětmi s nadváhou, neboť léčba pomocí psychoterapie je u obézních dětí odborníky značně podporována. Forma spolupráce s dětmi je jak skupinová tak individuální. V DLPP Boskovice se psycholožka věnuje převážně doprovodu dětí s pohybovým postižením, které se zde léčí. Maminkami těchto dětí je tato možnost velmi kladně hodnocena. DL se speleoterapií využívá konzultace s psychologem především pro děti, u který se během pobytu vyskytnou nějaké potíže, a to převážně v rámci adaptace nebo kontaktů s vrstevníky nebo personálem. Péče psychologa je také velkým přínosem pro děti okamžité péče, kterým naše zařízení poskytuje též sociální službu. Psycholog zde zajišťuje, jak konzultace s dětmi, tak i s jejich rodinnými příslušníky, kteří jsou ve velmi svízelné životní situaci. Výchovná péče je zajišťována pedagogickými a zdravotnickými pracovníky. DL Křetín V každém turnusu je vypracován týdenní výchovný program na jednotlivé dny pobytu pro skupiny - Sluníčka větší zastoupení pohybových her a pohybových aktivit, menší zastoupení výtvarných činností a nepohybových aktivit a Hvězdičky rovnoměrné zastoupení pohybových a nepohybových her a aktivit a výtvarných činností. Pro děti z MŠ hry a činnosti vhodné pro předškolní věk, pohybová aktivita, výtvarná činnost Vychovatelé vedou písemnou dokumentaci o výchovné a jiné činnosti do programového deníku. Na každý turnus je pro děti nachystána patnáctidenní hra, ve které vzájemně soupeří družstva. Témata patnáctidenních her pro rok 2014 jsou volena podle současných populárních animovaných filmů. Ve výtvarné činnost se zaměřujeme na malování na sklo, modelování z keramické hlíny, decoupage 1 x týdně. V každém turnusu je pořádán karneval, talentmánie, karaoke, kouzelnické představení, oslava narozenin, táborák. Vychovatelé také chystají program pro doprovod dětí výroba šperků, pletení košíků, fleurogami, malování na hedvábí, geocaching, aerobic, kondiční cvičení. V každém turnusu dětí také jezdí na výlety - Moravský kras, Western Park Boskovice, hrady a zámky. V měsících říjen - duben děti jezdí do krytého bazénu v Boskovicích 2 x za turnus. Za pěkného počasí probíhá celoodpolední pěší turistika jeskyně Blanických rytířů Rudka, Muzeum strašidel Olešnice, rozhledna na Zelenkově kopci u Veselky, Letovice. Pro zabavení dětí pořádáme různé akce vystoupení M. Nesvadby, bublinová show, vzlety horkovzdušným balónem, výlet do Bonga Brno, den s Fan Klubem HC Kometa Brno, projekt Cirkus Paciento, oslava Dne dětí. Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy V rámci třítýdenního léčebného režimu probíhají tematicky zaměřené programy, které děti provázejí celým pobytem ( Oživené kamínky, Tajemná jeskyně, Bludiště hlavolamy, Osada ostrovanů Jako ryba ve vodě, ). Jde o edukační programy s využitím muzikoterapie (flétna, zpěv), pracovní a výtvarné výchovy (ve volnočasových aktivitách se děti pod vedením vychovatelů učí batikování, zpracování keramické hlíny, výrobě papírových košíků, korálkových miniatur, poštovních obálek, vyšívání, tvorbě koláží z různého materiálu a výrobě dekorací z přírodního materiálu), divadla a her. Pro předškolní děti je uzpůsoben soubor her k přípravě na školu a rozvoj osobnosti. Systematicky je do celoroční práce s dětmi zařazena enviromentální výchova s poznáváním Moravského krasu a v rámci volnočasových aktivit vedou vychovatelky děti ke zdravému životnímu stylu. Děti v roce 2014 navštívily zbylé turisticky přístupné jeskyně, zříceninu hradu Holštejn a Rasovnu. Naučnou stezkou děti prošly Koňské spády a propast Macochu, navštívily letiště Kotvrdovice. Vycházky do přírody jsou 14 z 47

16 dětem zatraktivňovány používáním GPS navigace. Pravidelně děti navštěvují Lanový park Velká Dohoda, kde se dětem velice líbí. Děti se rovněž účastnily akcí pořádaných Městysem Ostrov u Macochy Hejkalova stezka, Drakiáda, Dýňobraní, velikonoční a vánoční výstavy, na které děti dodaly i své výrobky. V průběhu roku byly pro děti zajištěny výlety do okolí ZOO Brno, Dinopark ve Vyškově, Aquapark v Blansku, dále zámek a hrad Boskovice, koupaliště ve Spešově, Medový jarmark ve Sloupě. V listopadu děti navštívily zábavní halu BONGO, v prosinci nově otevřený zábavní vědecký park pro děti VIDA v Brně. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Výchovnou péči poskytuje Základní škola, mateřská škola a praktická škola na Štefánikově ulici v Boskovicích, která je také zřizována Jihomoravským krajem. Jejich učitelky zajišťují výchovnou péči pouze v MŠ na celkový pracovní úvazek 1,6 a pomáhá jim pedagogická asistentka na pracovní úvazek 0,66. Zcela chybí školní výuka, rozsah výchovné péče je nedostačující. Rozsah pracovní doby učitelek nepokryje požadavky na vzdělávání hospitalizovaných dětí. Absence školní výuky neumožňuje přijímat v průběhu školního roku děti školou povinné, to nás omezuje a má negativní dopad na hospodaření organizace. Tuto situaci řešíme s vedením školy. Bohužel prostory v naší léčebně neumožňují, aby výuka probíhala v našem zařízení. Vedení školy jsme navrhli, že bychom děti převáželi do jejich zařízení. Aktivity ve volném čase. Organizování těchto aktivit je vzhledem k těžkému pohybovému postižení děti velmi náročné. Kromě běžných aktivit pořádáme pravidelně výlety do Westernového městečka s bezplatným vstupem na program, soutěžní odpoledne, tematicky zaměřené akce a také se účastníme programů pořádaných organizacemi ve městě například Den bez aut, Pohádkový hřebínek, setkání s Hasičským záchranným sborem na zahradě léčebny, zúčastnili jsme se zábavného odpoledne pro zdravotně postižené děti v zámeckém skleníku, boskovické pouti, navštívili jsme také zámek. Spolupráce s rodiči všechna 3 zařízení spolupracují s rodiči jak ve výchovné, tak i edukační oblasti. Rodiče mají kontakty na výchovné či zdravotnické pracovníky, kterým mohou kdykoli při zavolat. Výchovní pracovníci poskytnou rodičům veškeré informace týkající se pobytu dětí v léčebnách. Pokud rodiče potřebují poskytnout informace týkající se zdravotní péče, mohou každý den v určených hodinách kontaktovat lékaře a ten jim poskytne potřebné informace o zdravotním stavu dětí. Ve všech léčebnách probíhá edukace rodičů, kteří jsou s dětmi na pobytu. V DL Křetín se plánuje zavedení edukačních posezení s rodiči ohledně zdravého životního stylu dětí s nadváhou či obezitou. Spolupráce s jinými institucemi DL v Ostrově spolupracuje se Základní školou v Ostrově u Macochy, která našim dětem umožňuje návštěvu tělocvičny s posilovnou. DLPP Boskovice spolupracuje s Hasičským sborem v Boskovicích, který navštěvuje léčebnu a pořádá pro děti výcvikové odpoledne. DL v Křetíně spolupracuje s fan klubem Komety Brno, který pro naše děti v letních měsících pořádá zábavné odpoledne. I.4 Péče sociální Dětská léčebna Křetín a DLPP Boskovice má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) pomáháme rodinám, které se vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným. Pobyt dítěte v zařízení umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, aniž by muselo být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy. Poskytujeme čtyřiadvacetihodinovou péči vychovatelek a všeobecných sester, zajišťujeme ale i odbornou péči sociální pracovnice, psychologa a dalších odborníků podle aktuální potřeby. V době svého pobytu v zařízení děti řádně navštěvují školská i předškolní zařízení a volnočasové aktivity. 15 z 47

17 Rozsah poskytovaných činností zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení poskytuje výchovnou péči zajišťuje poskytování zdravotních služeb poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí poskytuje dítěti odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí vnitřním řádem, který vychází z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí DL Křetín počet dětí okamžité pomoci 14 o ošetřovací den 1223 dní DLPP Boskovice počet dětí okamžité pomoci 1 o ošetřovací den 3 dny Spolupráce s institucemi Všechny léčebny spolupracují s OSPOD po celé republice, poskytujíc nezbytné informace, které se týkají dětí sledovaných úřadem pro ochranu dětí. Omezené finanční možnosti některých sociálně slabších rodin nedovolují zajistit dítěti dostatečnou osobní výbavu, a to zejména v zimním období. Organizace jim proto propůjčuje nezbytnou výbavu po dobu léčebného pobytu. I.5 Ostatní I.5.1 Aktivity zaměstnanců Členství v odborných společnostech Ředitelka zařízení MUDr. Kateřina Bednaříková je členkou ČLS, Sociální pediatrie, OSPLDD a SPO (sdružení pediatrické obezitologie) Primář MUDr. Slavík - vicepresident CPS (Permanent Commision of Speleotherapy). Lékaři jsou členy ČLS JEP, ČPS, ČSAKI a ČSS. Všeobecné sestry jsou členkami ČAS pediatrická sekce nebo sekce odborných léčebných ústavů. Organizace odborných konferencí Fyzioterapie převážně prakticky III. 3/2014 Obezita a nadváha u dětí a dospívajících v praxi V. 5/ z 47

18 Účast na odborných konferencích a vzdělávacích akcích Tabulka 5 Odborné konference Název konference a vzdělávací akce Účastníci VIII. Janskolázeňské sympozium MUDr. Zdeňka Koudelová, Fyzioterapeuté DL Ostrov, DLPP Boskovice XXI. Luhačovické dny Aktivní účast všeobecná sestra DL Ostrov Pediatrie pro praxi Ostrava MUDr. Zdeňka Koudelová, Ředitelka zařízení MUDr. Kateřina Bednaříková výstavní stánek dětské sestry DLPP Boskovice 1. Košumberský den MUDr. Zdeňka Koudelová, staniční sestra DLPP Boskovice Pediatrie pro praxi Brno dětská sestra DLPP Boskovice výstavní stánek 12. ročník Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli Lékaři DL Ostrov Dny dětské neurologie Praha MUDr. Zdeňka Koudelová Rehabilitační kongres Luhačovice Fyzioterapeut DLPP Boskovice 11. pediatrický kongres Zlín Fyzioterapeut DLPP Boskovice - aktivní účast- přednáška, Nutriční terapeut DL Křetín MUDr. Kateřina Bednaříková Mezinárodní kongres vývojové kineziologie Olomouc MUDr. Zdeňka Koudelová, fyzioterapeuté DLPP Boskovice Přátelské pracovní setkání pediatrů MUDr. Kateřina Bednaříková Kongres primární péče Praha MUDr. Kateřina Bednaříková XIV. dny dětské diabetologie Brno MUDr. Kateřina Bednaříková Atheroskleróza 2014, Praha MUDr. Kateřina Bednaříková Nutriční terapeut DL Křetín Obezitologie a bariatrie 2014, Olomouc MUDr. Kateřina Bednaříková Nutriční terapeut DL Křetín Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, Poděbrady MUDr. Kateřina Bednaříková Nutriční terapeut DL Křetín Novinky v péči o novorozence a kojence, Brno MUDr. Kateřina Bednaříková Zdravotnictví 2015 MUDr. Kateřina Bednaříková Dietní výživa 2014 Nutriční terapeut DL Křetín Dětská psychiatrie Psycholog JDL III. celostátní konference AKP ČR, Brno Psycholog JDL 26. konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE Psycholog JDL Odborná publikační činnost Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost Fyzioterapeutky DL Křetín uspořádaly pro děti ZŠ Letovice osvětovou akci týkající se problematiky zdravého životního stylu a pohybové aktivity. V rámci školní družiny Základní školy v Letovicích proběhlo dne již druhé pohybové odpoledne. Děti si vyzkoušely rovnovážné cvičení s gymbally (velkými míči) a naučily se pravidla sedu s touto nestabilní pomůckou. Rodiče i děti si aktivně vyzkoušeli cvičení 5ti Tibeťanů a kdo projevil zájem, mohl si vyzkoušet vyšetření na podoskopu (plochonozí). Fyzioterapeutky Hana Janásková a Petra Ondrová jsou organizátorky pravidelného pracovního setkání terapeutů Vojtovy metody regionu Morava. Akce proběhla z 47

19 I.5.2 Vzdělávání zaměstnanců Tabulka 6 Vzdělávací aktivity Název vzdělávací akce Neodkladná resuscitace BOZP, požární ochrana Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem lékaři Základy aplikace Základy aplikace MKF -Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví Právní problematika při poskytování zdravotnických služeb Kurz DNS dle prof. Koláře SM systém Nejčastější neurologické diagnózy na pracovišti DLPP Boskovice STEPS - školení správného sedu Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením -náhrada za odbornou stáž v ergoterapii základní i pokračovací kurz Akrální koaktivační diagnostika Propriofoot koncept segmentální proprioreceptivní stimulace nohy Aplikace metody Brunkow Vzdělávání zdravotních sester v práci s pacienty s autismem Epilepsie Účastníci Všichni zdravotničtí pracovníci Všichni zdravotničtí pracovníci MUDr. Zdeňka Koudelová MUDr. Zdeňka Koudelová MUDr. Zdeňka Koudelová Fyzioterapeutka Petra Ondrová Fyzioterapeuté - Dana Randulová, Dis., Bc. Adriana Kropáčková, Lucie Gloserová DiS., Marie Štemberová DiS., Lucie Šmerdová DiS., Eva Králová, kondiční trenér Roman Dočekal Ošetřovatelský personál a fyzioterapeutky DLPP Fyzioterapeuté - Martina Ondrášková, Dana Randulová Dis., dětská sestra D. Slavíková Fyzioterapeutka - Dana Randulová Dis. Fyzioterapeutka Hana Janásková Fyzioterapeuté Lucie Gloserová DiS., Táňa Kolářová, Bc. Adriana Kropáčková, Lucie Šmerdová DiS. Fyzioterapeutka Hana Janásková Všeobecné sestry celého zařízení JDL Ošetřovatelský personál a fyzioterapeutky DLPP Hygienické požadavky na provoz poskytující zdravotní péči a protiepidemická opatření Masérský kurz Vzdělávání zdravotních sester v práci s pacienty s autismem Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy Specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii - dokončení Staniční sestra Jaroslava Pavlů, Kondiční trenér Roman Dočekal Všeobecné sestry celého zařízení JDL Všeobecná sestra Monika Šichová - ukončení Všeobecná sestra Eva Vašíčková - ukončení Všeobecná sestra Veronika Štrajtová - zahájení Dětská sestra Jiřina Folerová 18 z 47

20 Specializační vzdělávání klinický psycholog Kvalifikační kurz - ošetřovatel Vzdělávací akce - Klinická výživa a specializovaná nutriční péče u dětských pacientů Kurz Nordic walking Psycholog PhDr. Veronika Novotná Ošetřovatelka Jana Měcháčková Nutriční terapeutka Markéta Bednaříková Všeobecné sestry Lada Mistrová, Ivana Bednářová Bezpečí prostředí nejčastější rizika prostředí ve zdravotnickém zařízení Kurz zdravotní tělesná výchova cvičíme s overballem Metodika pohybových her s kojenci a batolaty Ošetřovatelský proces a optimalizace zdravotnické dokumentace Praha Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace pilotní vzdělávací program Staniční sestra Jaroslava Pavlů Všeobecná sestra Ivana Bednářová, sanitářka Hana Minářová Fyzioterapeuté Marie Štemberová Dis., Lucie Gloserová DiS. Staniční sestra Ivona Žáková Staniční sestra Ivona Žáková I.5.3 Výzkumné aktivity DL se speleoterapií Ostrov u Macochy spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na výzkumu složení aerosolu jeskynního prostředí spolupráce s Elektrotechnickou fakultou VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky, při zkoumání elektrických vlastností a iontového složení aerosolu v jeskyni i v přírodě SÚJCHBO Kamenná Milín zajišťuje monitorování záření v jeskyni Císařské i Sloupsko-Šošůvské a vyhodnocuje expozici pacientů a zaměstnanců DL Spolupráce s pracovištěm CLINLAB Svitavy na výzkumu speleoterapie a hladin vitamínu D v krvi. I.6 Ošetřovatelská péče Veškerý zdravotnický personál Jihomoravských dětských léčeben pokračuje v neustálém zlepšování kvality poskytované péče. Pro kvalitní ošetřovatelskou péči byla prováděna vnitřní kontrolní činnost dle plánu, byla zaměřena zejména na vedení zdravotnické dokumentace ošetřovatelská část, dodržování hygienicko epidemiologického režimu podle provozních řádů zařízení, dodržování vnitřních směrnic JDL. Pro kvalitní ošetřovatelskou a fyzioterapeutickou péči byla prováděna kontrola využívání a revize stávajících standardů. Organizační, provozní, metodické, personální, hygienické a ostatní záležitosti jsou pravidelně projednávány vždy na poradách zdravotnického týmu, které probíhají po ukončení turnusu, v Boskovicích 1 x 2 měsíce. I.6.1 Kvalita lůžek Kvalita lůžek v našem zařízení je na dobré úrovni. Lůžka a matrace jsou pravidelně dokupována a dle potřeby měněna. V DL ostrov u Macochy byly v letošním roce zakoupeny nové potahy na lůžka a ložní povlečení. Pokoje byly vybaveny novými nočními stolky. 19 z 47

21 V DL Křetín bylo zakoupeno 12 nových lůžek pro děti. Matrace jsou pravidelně prány a dezinfikovány v Prádelně Fišer Česká Třebová. Byly zakoupeny nové lůžkoviny (polštář + přikrývka) na 15 postelí. Dále bylo zakoupeno nové povlečení a prostěradla na 25 postelí. V DLPP Boskovice jsou používány malé postýlky s postranicemi, dále je zde zakoupeno 5 elektrických lůžek. I.6.2 Dekubity V celém zařízení JDL se dekubity nevyskytují. V loňském roce zde nebyly léčeny žádné dekubity. I.6.3 Ošetřovatelské standardy S nástupem hlavní sestry pro celé zařízení JDL byly standardy zrevidovány a sjednoceny pro celé zařízení. Byly provedeny revize a standardy, které vyžadovaly úpravu, byly dopracovány či přepracovány. Týkalo se to např. standardů podávání léků, dezinfekce a sterilizace pomůcek. Se zakoupením některých nových přístrojů a pomůcek byly vytvořeny nové standardy obsluha přístroje Intelect Advanced Kombo, obsluha nového běžeckého trenažeru, edukační program o výživě, odběr krve na CRP a vyšetření na přístroji QUICKREAD CRP, odběr moči a vyšetření na močovém analyzátoru, obsluha vertikalizační pomůcky Bantam, krmení dětí raného věku s postižením, obsluha zvedacího zařízení pro imobilní klienty. I.6.4 Mimořádné události Dětská léčebna Křetín Nežádoucí událost č. 1 úraz hlavy dítěte v léčebně, které uklouzlo na vlhké podlaze. Pozdní informování rodinných příslušníků. Zpracováno preventivní opatření. Nežádoucí událost č. 2 návštěva matky v léčebném zařízení matka měla povolený styk s dětmi pouze pod dohledem sociálních pracovníků. Toto bylo porušeno návštěvou matky bez předchozího nahlášení ošetřovatelskému personálu. Zpracováno preventivní opatření. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Nežádoucí událost č. 1 popálení dítěte o radiátor. Objektivně byly při vyšetření patrné 3 pruhy zarudlé kůže velikosti cca 10 x 1 cm. Poranění bylo ošetřeno osvitem bioptronové lampy s následnou aplikací lalugen gelu a sterilním krytím. Provedeno preventivní opatření přestavění nábytku a ochrana topných těles aluminiovou fólií Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy Nežádoucí událost č. 1 stížnost matky hospitalizovaného dítěte na úroveň čistoty prádla dětí, praní prádla. Vyřešeno, sjednána náprava I.6.5 Zajištění bezpečnosti Pracovníci JDL jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti při práci a požární ochrany a pracovníci DL Ostrov jsou také každoročně proškoleni v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v Císařské jeskyni. Všechny osoby, které vstupují do Císařské jeskyně, jsou vybaveny ochrannou přilbou. Je kladen velký důraz na zvýšený dozor zdravotnických pracovníků a vychovatelek při sportovních aktivitách dětí. Bezpečnost dětí je zajištěna minimálně 2 pracovnicemi ve službě, z toho jedna je vždy všeobecná sestra s oprávněním poskytovat ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Děti nesmí zůstat nikdy bez dohledu. Všeobecné sestry a vychovatelé pravidelně kontrolují přístroje, poškozené pomůcky se musí ihned vyřadit z provozu. V Boskovicích je zavedena řádná identifikace pacientů pomocí náramků. 20 z 47

22 I.7 Provozní činnosti V oblasti provozní činnosti na jednotlivých pracovištích, které vzájemně spolupracují, se v průběhu roku 2014 na základě zkušeností po sloučení 3 samostatných organizací, dořešily otázky v oblasti ekonomiky, personální i provozní pro pracovníky poskytující zdravotní služby, tak i výchovné pracovníky a HTS. Hospodaření a úroveň ekonomické agendy splňuje požadavky zřizovatele. Rovněž se osvědčila změna provedená v organizační struktuře k , a to vytvoření samostatného útvaru HTS za všechna pracoviště. I.7.1 Provozní činnosti zajišťované vlastními pracovníky: kuchyň zajišťuje celodenní stravu pro pacienty, poskytování jednoho hlavního jídla pro zaměstnance zařízení, v doplňkové činnosti vaření obědů pro cizí strávníky, stravu pro rodiče doprovázející dětské pacienty, pohoštění na seminářích a jiných akcích pořádaných v našem zařízení. Dále zajišťují vaření různých diet dle stravovacích omezení pacientů. Na pracovišti Ostrov u Macochy je vaření stravy zajišťováno dodavatelským způsobem Základní školou v Ostrově u Macochy, která je v těsné blízkosti léčebny. Tato varianta dodavatelského stravování sebou nese řadu problémů. Rádi bychom řešili stravování vlastními zaměstnanci. Tento úkol je dlouhodobý a nese sebou potřebu velkých investičních prostředků. úklid pracovnice zajišťují kompletní úklidové práce celého zařízení včetně dezinfekce dle Hygienického řádu Ř/III, mimořádné úklidy např. po opravách a malování v objektech zařízení, denní úklid pokojů pro doprovod pacientů, zajišťují úklid po školících akcích, seminářích apod. údržba pracovníci zajišťují opravy ve všech objektech organizace včetně vybavení - opravy nábytku a přístrojů a nástrojů mimo elektriky, montáže, úklid v okolí budov, sečení trávy a úklid listí na pozemcích, drobné nákupy, na pracovišti Boskovice přepravu prádla do prádelny a zpět, dopravu pacientů na odborná vyšetření na specializovaná pracoviště, zajišťují chod ČOV, vytápění objektů, bazénů, kontrolu a bezpečný provoz v Císařské jeskyni apod.. I.7.2 Provozní činnosti zajišťované dodavatelsky ostraha objektů Firma F.D.A. Blansko na základě smlouvy, zabezpečovací zařízení je napojeno přímo na pult bezpečnostní agentury 24 hodin denně, při vyslání poplachu okamžitě telefonicky zavolá operátorka osobě odpovědné pracovníky za zajištění zabezpečení objektů a následně je vyslána hlídka, která přijede do 8 minut od vyslání poplachu. Platba je řešena měsíčním paušálem. Na pracovišti Boskovice byla tato ochrana řešena pro všechny objekty. Bezpečnostní opatření bylo realizováno v roce V současné době jsou všechny objekty celé organizace zajištěny zabezpečovacím zařízením. likvidace odpadů odpad, mimo domovního komunálního odpadu, je odvezen i likvidován odbornou firmou SITA Boskovice. Směsný komunální odpad je řešen dle způsobu zajištění v jednotlivých místech, kde jsou naše pracoviště - ve Křetíně firmou Technické služby Letovice, v Boskovicích firmou SITA Boskovice a v Ostrově u Macochy je komunální odpad řešen společně se Základní školou, která provádí přefakturaci dle objemu odpadních nádob. Odvoz všech odpadů vyjma domovního komunálního odpadu je objednáván telefonicky dle potřeby a fakturován dle množství, druhů a skutečnosti. Domovní komunální odpad je likvidován pravidelně na základě smlouvy a fakturován dle počtu sběrných nádob. Kaly z ČOV Křetín likviduje firma CHEMWORK Borotín na základě smlouvy. Fakturace probíhá dle skutečného odebraného množství. Pracoviště Boskovice a Ostrov u Macochy jsou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci a platí stočné. 21 z 47

23 Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace praní prádla koncem roku 2013 bylo provedeno výběrové řízení na praní prádla. Vítězná firma Coramexport Moravská Třebová zajišťuje praní ložního prádla, ručníků, utěrek, pracovního oblečení zaměstnanců, matrací pro všechna pracoviště od Platba je fakturována na základě odebraného množství, cena stanovena na kus jednotlivého druhu prádla. Prádelna neeviduje množství prádla na váhu, proto nelze vyčíslit cenu vypraného prádla na kilogramy. Fakturace vypraného prádla se provádí dle ceníku a druhu. Odvoz, manipulace s prádlem i dovoz do zařízení jsou v ceně vypraného prádla. bezpečnost práce a požární ochrana. Koncem roku 2013 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele služby a byl vybrán pan Jiří Škrabal Letovice. péče o park park v dětské léčebně Křetín je významným krajinným prvkem, údržbu stromů a výsadby provádí firma Šarapatka Brno. Práce jsou zajišťovány na základě objednávky, fakturace po ukončení a předání prací dle skutečných nákladů. Úpravy a údržba parku je prováděna v souladu s odborným posudkem vypracovaným Doc. Ing. Úradníčkem z roku V roce 2012 byl zpracován projekt na obnovu parku a podána žádost o dotaci z evropských fondů. V květnu 2013 byla přiznána dotace na Rekonstrukci zámeckého parku ve Křetíně. Tato bude realizována v období březen 2014 červen Součástí rekonstrukce parku dotované z OP ŽP je kácení, ošetření dřevin a keřů, výsadba nových stromů a keřů. Mlatové cestičky, parkoviště pro zaměstnance a vybudování Vodního světa okolo rybníků musí organizace hradit ze svých prostředků provozních nebo investičních dle charakteru staveb. péče o Císařskou jeskyni jeskyně není v majetku zřizovatele, ale je velice důležitou součástí léčebné péče na pracovišti Ostrov u Macochy. Provozní a technické práce provádí pracoviště dle aktuálních problémů a zajišťuje bezpečný provoz. Na základě doporučení bezpečnostního technika bylo v roce 2014 dobudováno a opraveno zábradlí. Tabulka 7 Náklady na provozní činnosti Praní prádla ve vlastní režii/ dodavatelsky Celkové náklady Kč ,-- Kč Vyprané množství kg x Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč x Kč Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg Stravování ve vlastní režii/ dodavatelsky Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + režie) Kč 7, ,68 Kč Počet celodenních stravovacích jednotek ks Kč Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta Kč 191, 47 Kč z toho cena potravin Kč 91,47 Kč Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení) ks Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Kč ,-- Kč Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks Náklady na 1 oběd celkem Kč 66,-- Kč z toho cena potravin Kč 33,-- Kč Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení) ks rok rok 22 z 47

24 I.8 Technické činnosti I.8.1 Nově pořízená technika V roce 2014 byly zakoupeny nové přístroje do rehabilitace, ordinací i technického provozu. Do kuchyňského provozu byla zakoupena sestava - myčka průchozí, předmycí a mycí. Pro údržbu parku a zahrady sekačka Stiga 2 ks. Do zdravotnického provozu byl zakoupen kombinovaný přístroj pro aplikaci elektroterapie, léčebného ultrazvuku a léčebného laseru Intelect Advanced Kombo. Do DLPP Boskovice na rehabilitační oddělení byla ze sponzorského daru pořízena vertikalizační pomůcka Bantam pro nácvik vertikalizace ze sedu nebo lehu a na oddělení byl pořízen elektrický zvedák pro manipulaci s těžce tělesně handicapovanými pacienty a 3 polohovací zařízení na zajištění správného sedu. I.8.2 Energetika a odpadové hospodářství Tabulka 8 Náklady na energie a vodu v roce 2014 v tis. Kč Energie/Rok Elektrická energie Plyn Voda V roce 2014 jsou energie dodávány přes firmu Cejiza s.r.o. Brno. Cenová ujednání nejsou obsahem smlouvy o dodávkách energií. Provádí se jak měsíční zálohové platby, tak i měsíční vyúčtování u některých odběrných míst. Na konci kalendářního roku je zaslána vyúčtovací faktura v korunovém vyjádření. Ve spotřebě vody došlo k navýšení ceny vodného a stočného firmy Vodárenská a.s. Boskovice, která je dodavatelem těchto služeb pro všechna zařízení. Řešení nákladovosti na spotřebu energií do budoucna Řešením bylo využití alternativních zdrojů energií. Naše organizace pro pracoviště Křetín získala dotaci ze SFŽP na úsporu energií, která obsahuje výměnu oken a venkovních dveří, výměnu vnějšího i vnitřního světlíku, zateplení půdy a instalaci kotlů na využití obnovitelných zdrojů vzduch voda. Tato investiční akce začala v říjnu 2012 a byla ukončena V roce 2014 byly provedeny přípravné práce na podání žádosti o využití dotací ze SFŽP na zateplení pro budovy Ostrov u Macochy. V roce 2014 byla dokončena výměna oken hlavní budovy v Ostrově u Macochy. Zateplení pláště budovy Pavilon bude řešen pomocí prostředků z OP Životní prostředí v roce V Boskovicích se tento problém vyřešil z dotací EU, kde se realizovala akce Zateplení hlavní budovy DLPP v Boskovicích. Rádi bychom využili na snížení objemu spotřeby elektrické energie a plynu prostředků z dotací. Realizací investiční akce zateplení ve Křetíně a v Ostrově u Macochy dojde k významné úspoře ve spotřebě energií. 23 z 47

25 II. Plnění úkolů v personální oblasti II.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Tabulka 9 Počty zaměstnanců Průměrný evidovaný počet ve fyzických osobách Průměrný přepočtený evidovaný počet zaměstnanců Přepočtený evidovaný počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období Lékaři 6,92 4,78 5,50 Všeobecné sestry 32,17 31,80 30,50 Fyzioterapeuté 11,42 9,75 9,75 Nutriční terapeut 1,00 1,00 1,00 Ošetřovatelé 7,17 7,17 7,00 Sanitáři 12,50 12,74 12,25 Vychovatelé 4,50 4,52 4,00 THP 9,75 9,84 9,80 Dělníci a provozní pracovníci 20,42 19,17 16,25 Celkem 105,85 100,77 96,05 Tabulka 10 Dohody Ostatní osobní náklady (za rok.) dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce tis. Kč fyzické osoby z toho s vlastními zaměst- celkem nanci přepočtené osoby z toho s vlastními zaměst- celkem nanci vyplacené odstupné 0 X 0 x 0 24 z 47

26 Ø přepočt. počet v roce 2014 lékaři a zubní lékaři 7 4,90 8 5,50 6,92 přepočt.počet prac. / příslušná třída 1 0,7/12 1/13 3,8/14 průměrný plat v Kč fyzické osoby nástupy Tabulka 11 Počty zaměstnanců Stav k Zaměstnanci přepočt. fyzické osoby počet Stav k přepočt. fyzické osoby počet přepočt. počet fyzické osoby výstupy přepočt. počet ,20 1 0,50 Vychovatelé 5 5,00 4 4,00 4,50 3/8 1/ ,00 1 1,00 všeob.sestry, porodní asistentky, ( 5 a 6 z.č.96/2004 Sb.) ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí ( 7-21 z.č.96/2004 Sb.) zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí ( z.č. 96/2004 Sb.) zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením ( 29 až 42 z.č. 96/2004 Sb.) jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí ( 43 z.č.96/2004sb.) 32 31, ,50 32,17 27,60/10 2/11 0,90/12 1 1,00 1 1,00 1,00 1/ , ,75 11, , ,25 19,67 THP 9 9, ,80 9,75 dělníci a provozní pracovníci 20 19, ,25 20,42 2/9 5,05/10 1/11 1,70/12 6,5/2 0,75/3 4/4 1/5 7,00/6 4,5/8 2/9 2/10 1/12 0,30/14 5/2 2/4 9,25/ ,90 3 3, ,70 2 1, , ,50 1 1, ,00 5 5,25 25 z 47

27 II.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců) Kategorie pracovníků Jméno a příjmení úvazek nástup výstup Změna úvazku Lékaři MUDr. Lukešová Jana -0, MUDr.Milena Bartasová -0,10 Snížení úvazku na 0,20 od 1.1. MUDr. Koudele Roman +0, MUDr. Überhuberová +1, Všeobecné sestry Novotná Jana -1, Fyzioterapeuté Pětová Marie - 1, Máchová Marie PP na dobu určitou Tesařová Marie DiS. +1, Mgr. Prudilová Jarmila +0, Šamšulová Miloslava -1, Staňková Denisa Mgr. Kratochvilová Ivana Čerpání ŘD po MD Králová Eva + 1, Bc. Musilová Zdena -1,00 Nástup na MD Štemberová Marie -0,20 Snížení úvazku Černohlávková Eva DiS. - 0, Psycholožka PhDr. Novotná Veronika +0, Vychovatelé Bc. Březina Jiří PP doba určitá Čerpání ŘD mezi MD a RD Mgr. Opatřilová Daniela -1,00 Odchod na MD Bc.Formánková Marie + 1, Jančíková Anna DiS. -1, Ošetřovatelky Beze změny Sanitářky Marie Poláková Murínová PP na dobu určitou Marek Josef +0,25 Zvýšení úvazku THP Holas Martin 1, Břenková Jana -1, Novotná Jana +0,50 PP na dobu určitou do z 47

28 Údržba Marek Josef -0,25 Snížení úvazku Mikeš Jiří PP na dobu určitou Kuchaři Janoušková Věra -1,00 Michaela Toulová +1,00 Mullerová Lenka PP na dobu určitou Klát František -1, Vašíčková Ivana +1, Nástup ma RD Úklid Bihariová Jana PP na dobu určitou Svobodová Věra Marie Krátká Konvalinková Marie -1, Čechmanová Zuzana -1,00 Pernicová Zuzana -1,00 PP na dobu určitou II.3 Uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce: Hrozová Marie pomocné práce Prudká Lucie pomocné práce Prudká Šárka pomocné práce Bc. Prudilová Vendula pomocný vychovatel Bc. Březina Jiří pomocný vychovatel Halířová Marcela garant Regueyra Martina pomocný vychovatel Mgr. Pospíšilová Jitka pomocný vychovatel Bc. Přikrylová Monika pomocná kuchařka Mgr. Vondálová Klára pomocný vychovatel Mgr. Kejíková Anna logoped Suchánková Jitka pomocné práce Nejezchlebová Iva pomocný vychovatel MUDr. Peroutková Gabriela lékařka Dohoda o pracovní činnosti : Nebyla sjednána II.4 Vyplacené odstupné Odstupné nebylo vyplaceno. 27 z 47

29 II.5 Mzdové prostředky Tabulka 12 Rozpis, výpočet a čerpání objemu mzdových prostředků Skutečně vyplacené mzdové prostředky v Kč Základní mzda 18, Osobní příplatek 2, Rizikový příplatek Příplatek za vedení Směnnost Zvl. Příplatek neatraktivnost Příslužba 15% PD Příslužba 15 % SaN Přesčas př. 25 % 425 Přesčas základ 1846 Noční příplatek Příplatek za S a N Dělené směny Odměna mimořádná Dovolená 2, Proplacená dovolená Placené překážky hodinově Placené překážky Refundace Celkem 28, Průměrná mzda v organizaci Kč, z tarifního platu Kč II.6 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Jihomoravské dětské léčebny mají smluvně zajištěnou poradenskou činnost v oblasti BOZP a PO. Má zpracované vnitřní směrnice o zajišťování této problematiky. 1x za měsíc probíhá kontrolní den. V roce 2014 nebyly zaznamenány žádné pracovní úrazy. 28 z 47

30 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Naše organizace splnila v oblasti hospodaření dané úkoly. Byly dodrženy všechny závazné ukazatele, hospodaření organizace bylo ukončeno kladných hospodářským výsledkem. Nebyl zapojen rezervní fond. Mimořádné vlivy, které ovlivnily hospodaření organizace v oblasti ekonomické a technické byly úspěšně vyřešeny. Sjednocením práce na všech třech pracovištích v oblasti HTS došlo ke zkvalitnění spolupráce, vytvoření společné dokumentace a úspěšně jsme obhájili certifikaci ISO Dalším důležitým faktorem byla další změny v oblasti účtování. Veškeré změny byly zapojeny do vnitřních směrnic i do praxe. Naše organizace Jihomoravské dětské léčebny, p.o. vykázala k kladný hospodářský výsledek: Z hlavní činnosti ,21 Kč Z doplňkové činnosti ,06 Kč Celkem ,27 Kč Po úpravách daňového základu vykazuje naše organizace základ daně ke zdanění v celkové částce ,-- Kč a tento dle par. 20 zákona o dani z příjmu nebude předmětem vyčíslení a odvodu daně. Tabulka 13 Daň z příjmu Daň z příjmu PO 0 Daňová povinnost celkem 0 Vypočtená daň k odvodu 0 Uplatněná výše úspory daňové povinnosti dle par ,-- Kč ZDP Změny ve výši daňové povinnosti minulých období (např. 0 doměrky, podání dodatečného daňového přiznání apod.) 29 z 47

31 III.1 Výnosy Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace V oblasti výnosů v roce 2014 došlo k navýšení tržeb, oproti předcházejícímu období Důvodem je navýšení ceny za ošetřovací den od zdravotních pojišťoven a úhrada regulačních poplatků. V počtu ošetřovacích dnů došlo k nárůstu. Důvodem je legislativní úprava v oblasti placení regulačních poplatků pacientů. Tyto byly od zrušeny na lůžkovou péče ve výši 100,-- Kč na jeden ošetřovací den. III.1.1 Členění výnosů za hlavní i doplňkovou činnost dle pracovišť v tis. Kč: Tabulka 14 Členění výnosů Pracoviště DL Křetín DLPP Boskovice DL se speleoterapií Ostrov u Macochy Celkem V roce 2013 byl poskytnut příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši tis. Kč. Výše příspěvku byla oproti roku 2013 vyšší o 191 tis. Kč. Z důvodu úhrad regulačních poplatků od zdravotních pojišťoven a velkému nárůstu tržeb od zdravotních pojišťoven, rozhodlo vedení organizace o vrácení části příspěvku na provoz bez účelového určení ve výši tis. Kč. Po této vratce činil příspěvek na provoz od zřizovatele tis. Kč tj. o tis. Kč méně než v roce Když uvážíme meziroční nárůst inflace, navyšování cen energií, služeb a mzdových nákladů, můžeme konstatovat, že vedení organizace úspěšně plní své úkoly a řídí celé zařízení. Je nutné dále zohlednit i výši pohledávky vůči zřizovateli za rodinné pasy a senior pasy, které pro naše zařízení činily v roce 2014 částku ,-- Kč. Tato pohledávka však stejně jako v minulých letech není zřizovatelem uhrazena, ale snižuje příspěvek na provoz. Tabulka 15 Regulační poplatky Regulační poplatky ostatní (vyjma lékárny) Přepis RP celkem Uhrazené RP Dlužné RP 3, ,-- Kč 3, Kč 0,-- Kč Dlužné regulační poplatky za minulá období celkem činí ,-- Kč. Postupně po neúspěšném vymáhání se tyto pohledávky odepisují do nákladů. 30 z 47

32 III.2 Náklady Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Závazné ukazatele na objem mzdových prostředků včetně prostředků na OON nebyly překročeny. V roce 2014 byl čerpán fond odměn ve výši ,-- Kč. - Závazný ukazatel na mzdové prostředky + OON 28, ,- Kč - Mzdové náklady skutečnost 28, ,- Kč - Čerpání fondu odměn ,- Kč Čerpání rozpočtu bylo v souladu se změnou rozpočtu č. 3. Rozpočet byl v průběhu roku upravován v souladu se Zásadami JMK. Rodinné pasy a senior pasy: - Tato výhoda je velmi dobře hodnocena maminkami, které doprovázely na léčebném pobytu své děti. V roce 2014 využilo v našem zařízení výhodu rodinných pasů 15 maminek. Při léčebném pobytu je u dětí do 6 let pobyt doprovodu hrazen ze zdravotního pojištění. - Skutečná cena za pobyt doprovodu na RP+SP ,- Kč - Úhrada pobytu ,- Kč - Sleva na rodinné pasy + senior pasy ,- Kč V roce 2014 provedla organizace tato výběrová řízení: 100 tis. 1 mil. Kč - Nákup mycí soustavy kuchyň Křetín ,-- Kč - Personální agentura (lékaři) ,60 Kč - Nákup zdravotních a rehabilitačních přístrojů ,--Kč - Malířské a natěračské práce ,00 Kč - Opravy topení a otopných soustav ,-- Kč - Nákup nábytku ,-- Kč - Výměna oken Ostrov ,-- Kč - Projektová dokumentace Ostrov ,-- Kč - Stavební a obkladačské práce ,30 Kč - Opravy sociálních zařízení Křetín ,-- Kč - Výměna podlah Křetín ,-- Kč - Oprava sociálních zařízení ,-- Kč - Oprava ložnic, bazénu, sociálních zařízení Boskovice ,-- Kč 31 z 47

33 III.3 Finanční majetek Hlavním účtem naší organizace je účet u GE Money Bank a.s /0600, který slouží ke všem finančním transakcím za celou organizaci. Z důvodu krátkodobého úvěru na rekonstrukci hlavní budovy Křetín byl zřízení účet u České spořitelny /0800. Účet FKSP za celou organizaci je /0600. V roce 2014 neměla organizace otevřený žádný úvěr. Stavy finančního majetku k Běžný účet GE Money bank Běžný účet ČS Účet FKSP Pokladna Křetín Pokladna Boskovice Pokladna Ostrov u Macochy Ceniny 5, ,27 Kč ,09 Kč ,61 Kč Kč Kč Kč 0 Kč Stav účtu FKSP k Účet FKSP Fond FKSP Rozdíl ,61 Kč ,53 Kč 7 297,92 Kč Vyúčtování příděl FKSP z mezd Kč nesplacené půjčky Kč splátka půjčky Kč poplatky 79,06 Kč penzijní připojištění Kč nezaplacená faktura Kč oprava poplatku 9,14 Kč převod poukazu (úhrada pokladna) Kč příspěvek na stravu Kč III.4 Pohledávky a závazky Všechny závazky a pohledávky jsou včas a v termínu hrazeny. Pouze pohledávky za platbu regulačních poplatků jsou po splatnosti (viz. Tabulka příloha č. 17). Tyto pohledávky jsou urgovány dle Zásad JMK. Bohužel vymahatelnost je velmi obtížná a úhrada upomínaných pohledávek je velice nízká. Zadání těchto pohledávek externí firmě by vzhledem k výši pohledávek bylo neekonomické. V roce 2014 provedla organizace dle Zásad JMK odpis části pohledávek ve výši Kč. 32 z 47

34 III.4.1 Členění účtů pohledávek ostatní pohledávky 6 826,00 Kč odběratelé organizace za stravu 1 518,00 Kč odběratelé nájemné + provozní náklady ,48 Kč pohledávky samoplátci ,00 Kč pohledávka JMK děti okamžité pomoci 0,00 Kč pohledávky za stacionář 586,00 Kč pohledávky za rodiči RP ,00 Kč pohledávka strava + ubytování rod.pří ,00 Kč pohledávka ubytování cizí 586,00 Kč pohledávka strava + ubytování rodiče 8 322,00 Kč pohledávky VZP hospitalizace 2, ,32 Kč pohledávky VoZP hospitalizace ,98 Kč pohledávky ČPZP hospitalizace ,71 Kč pohledávky OZP hospitalizace ,00 Kč pohledávky ZP MV hospitalizace ,42 Kč pohledávky RBP hospitalizace ,00 Kč pohledávky VZP ambulance ,55 Kč pohledávky VoZP ambulance 2 592,55 Kč pohledávky OZP ambulance 1 831,60 Kč pohledávky ZP MV ambulance ,40 Kč poskytnuté zálohy CCS 7 000,00 Kč poskytnuté zálohy voda ,00 Kč krátkodobé pohledávky ,00 Kč pohledávky telefony zaměstnanci 1 609,43 Kč náklady příštích období 9 095,16 Kč dohadné účty aktivní ZP ,17 Kč III.4.2 Členění účtů závazků: dodavatelé 3, ,45 Kč přijaté zálohy 200,00 Kč zaměstnanci 7 848,00 Kč platby na účty zaměstnanců 1, ,00 Kč půjčky FKSP ,00 Kč zúčtování s institucemi SP ,00 Kč srážka z platu zaměstnanec SP ,00 Kč závazky ke zdravotnímu pojištění ,00 Kč závazky ke ZP (zaměstnanec) ,00 Kč důchodové spoření 324,00 Kč zálohová daň ,00 Kč srážková daň 352,00 Kč ostatní krátkodobé závazky 5 925,00 Kč krátkodobé závazky z FKSP 7 900,00 Kč dohadné účty pasivní ZP ,00 Kč nevyfakturované dodávky vody + stočné ,34 Kč 33 z 47

35 III.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, SR, SF, NF a rozpočtu jiných územních samospráv Příspěvky zřizovatele: 1) Příspěvek na provoz 12, ,00 Kč 2) Příspěvky JMK na děti okamžité pomoci ,00 Kč 3) Účelová dotace JMK na investici ,00 Kč V roce 2014 započala revitalizace zámeckého parku v Dětské léčebně ve Křetíně. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 70 % z ceny z ERDR a 5 % ze SFŽP. Celková cena díla činí 1, ,71 Kč bez DPH. Vítěznou firma se na základě výběrového řízení stala firma H-REKULTIVACE a.s. Černovice 226, Chomutov. Ukončení díla je k Poskytnutá dotace se vztahuje na ošetření strojů a keřů, kácení a nové výsadby stromů a keřů. Bohužel se nevztahuje na mlatové cestičky a jejich osvětlení a parkoviště pro zaměstnance. Tyto práce budeme řešit z prostředků rozpočtu a investičního fondu. Je nutné, aby byly provedeny veškeré práce v parku, a nedošlo k poničení nových výsadeb. III.6 Investice V roce 2014 byly realizovány následující investiční akce: 1) vestavba archívu TEÚ ve Křetíně Kč 2) sekací traktor Stiga Křetín Kč 3) mycí sestava do kuchyně Křetín Kč 4) laser + příslušenství Křetín Kč 5) projekt přístavba rehabilitace Boskovice Kč 6) zvedák na děti Boskovice Kč 7) vertikalizátor Bantam Kč 8) sekací traktor Ostrov u Macochy Kč 9) projektová dokumentace + poplatky Havaj Kč 10) energetické audity Ostrov u Macochy Kč Naše organizace vytvořila z odpisů majetku do investičního fondu příděl tis. Kč. Zároveň odvod pro zřizovatele činil tis. Kč. Přídělem do investičního fondu byla dotace zřizovatele na vertikalizační pomůcku ve výši 52 tis. Kč. Nákup této investice doplatila firma Junkers Boskovice jako finanční dar, a to ve výši 52 tis. Kč. III.7 Doplňková činnost Naše organizace zajišťuje doplňkovou činnost dle Zřizovací listiny Hostinská činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 34 z 47

36 DL Křetín Náklady na potraviny Ostatní materiál Ostatní náklady Režijní náklady Náklady celkem Tržby: Ubytování ost. rodinných příslušníků Strava rodinní příslušníci Ubytování cizí Strava cizí návštěvníci Obědy cizí Praní prádla Výkony ostatní doplňkové činnosti Tržby celkem Hospodářský výsledek DLPP Boskovice Náklady na potraviny Režijní náklady Náklady celkem Tržby Ubytování ost. rodinných příslušníků Strava rodinní příslušníci Obědy cizí Praní prádla Výnosy Hospodářský výsledek DL se speleoterapií Ostrov u Macochy Tržby Ubytování ost. rodinných příslušníků Praní prádla Výnosy Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek celkem ,00 Kč 1 601,00 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč 2 372,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,950 Kč ,58 Kč ,52 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 380,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč 5 200,00 Kč 2 320,00 Kč 7 520,00 Kč 7 520,00 Kč ,06 Kč 35 z 47

37 IV. Autoprovoz DL Křetín Vozidlo Citroen Berlingo SPZ 6B Ujeto km Spotřeba PHM 1 318,31 litrů Natural 95 Průměrná spotřeba 8,13 litrů/100 km DLPP Boskovice Vozidlo Škoda Fabia Combi SPZ 1B Ujeto km Spotřeba PHM 266 litrů Průměrná spotřeba 5,37 litrů/ 100 km DL se speleoterapií Ostrov u Macochy Vozidlo Felicia Combi LX 1,6 SPZ BKE Ujeto km Spotřeba PHM 102 litrů Průměrná spotřeba 8,45 litrů/100 km Vozidlo Volkswagen transporter HC ND40BRRXO SPZ 4B Ujeto km Spotřeba PHM 597,5 litrů Průměrná spotřeba 9,2 litrů/100 km Všechna vozidla se používají na zajišťování převozů pacientů, nákupů, služebních cest. V průběhu roku 2014 se neprováděly větší opravy, ale pouze nutné opravy a technické prohlídky. Náklady na opravy vozidel Křetín Boskovice Ostrov u Macochy Celkem 2 689,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč 36 z 47

38 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem V roce 2014 došlo k dalším úpravám v oblasti majetku z důvodu změn v účetnictví státu. Na základě těchto požadavků byly zpracovány i vnitřní směrnice. I přes tyto změny byl veškerý majetek za celou organizaci zaveden na společný software firmy Gordic, což opět jednotilo evidenci majetku za celé zařízení. Tabulka 16 Přehled pohybu majetku za rok 2014 Syntetický účet PZ Přírůstky Úbytky KZ , , , , , , , , , ,10 1, , ,00 7, , , ,86 3, , ,04 18, , , , , , ,60 1, , , , , ,00 1, ,00 1, , , , , , , , , ,82 Celkem 97, ,96 6, ,88 1, ,64 101, ,20 Pořízený a vyřazený majetek je přiložen na sestavách z programu Gordic v členění dle jednotlivých účtů a pracovišť. 37 z 47

39 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VI.1 Investiční fond Počáteční zůstatek k Tvorba odpisy 2014 Dotace JMK Převod z rezervního fondu Čerpání Rekonstrukce a modernizace Nový DHM Odvod JMK Konečný zůstatek k , ,09 Kč 1, ,22 Kč ,00 Kč 2, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3, ,41 Kč VI.2 Rezervní fond Počáteční zůstatek k Tvorba z HV 2013 Peněžní dary Čerpání Převod do investičního fondu Použití darů Konečný zůstatek k , ,66 Kč ,42 Kč ,00 Kč 2, ,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč VI.3 Fond odměn Počáteční zůstatek k ,84 Kč Tvorba: 0 Čerpání: odměny zaměstnanců ,00 Kč Konečný zůstatek k ,84 Kč VI.4 Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční zůstatek k Tvorba: Příděl z mezd Čerpání: Příspěvek na stravování Rekreace, zájezdy Penzijní připojištění Dary, jubilea Tělovýchova, sport Očkování Konečný zůstatek k ,56 Kč ,97 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,53 Kč 38 z 47

40 Finanční krytí peněžních fondů k Rezervní fond ,08 Kč Fond odměn ,84 Kč Celkem ,92 Kč Běžný účet GE Money 5, ,27 Kč Běžný účet ČS ,09 Kč Celkem 5, ,36 Kč Finanční prostředky k Běžný účet GE Money bank Běžný účet ČS Účet FKSP Pokladny Ceniny Krátkodobé pohledávky celkem Zásoby Krátkodobé závazky Celkem 5, ,27 Kč ,09 Kč ,61 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4, ,66 Kč ,60 Kč 6, ,79 Kč 4, ,44 Kč Fondy jsou kryty finančními prostředky. 39 z 47

41 VII. Kontrolní činnost Kontrolní činnost na jednotlivých pracovištích probíhá dle Ročního plánu kontrol, který je rozdělen na dvě části: Roční plán kontrol zdravotní a výchovné péče Roční plán kontrol technického provozu Finanční kontrola je prováděna na základě Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí, dále vnitřní směrnici o finanční kontrole, a na základě těchto předpisů je zaveden vnitřní kontrolní systém. Vyhodnocení kontrolní činnosti provádí vedoucí pracovníci. Výsledky následně předkládají ředitelce na pracovišti Křetín a primářům na pracovištích Boskovice a Ostrov u Macochy v hodnotící zprávě. V roce 2014 byly provedeny v organizaci následující externí kontroly: - Za I. pololetí a 2. pololetí 2014 byl proveden výstup ISP. - Kontrola Odborového svazu bezpečnost práce a pracovní podmínky zaměstnanců - Provoz bazénu Krajská hygienická stanice Blansko - ČSSZ Blansko mzdová a personální agenda - Kontrola zřizovatele odbor zdravotnictví - NATURA 2000 kontrola stavu netopýrů V květnu 2014 byl proveden audit certifikátu ISO EN 9001:2000 na následnou péči firmou Berean Veritas Certification Czech Republik, spol. s r.o. za celou organizaci. Naše organizace v roce 2014 nedostala žádné pokuty ani penále. Došlo ale k mimořádné události v období plného uzavření pracoviště Dětské léčebny Křetín o vánočních svátcích, kdy došlo k výpadku elektrické energie a vypnutí mrazícího pultu. Došlo k znehodnocení mražené zeleniny v hodnotě 4 070,97 Kč. Za tuto škodu nemohl být nikdo odpovědný. Zelenina byla odepsána mimořádnou výdejkou do spotřeby. O celé události je zpracován zápis. 40 z 47

42 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Na základě Příkazu č. 1/2014 ředitelky organizace byly v říjnu 2014 zahájeny inventury veškerého majetku k Byla provedena fyzická inventura u hmotného investičního majetku, peněz v pokladně a cenin, zásob potravin a pohonných hmot. U ostatního majetku byla provedena dokladová inventarizace zůstatků jednotlivých rozvahových účtů. V průběhu inventur nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly. 41 z 47

43 PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1 Organizační schéma Příloha 2 Indikační seznam Příloha 3 Informační leták Příloha 4 Informační leták Příloha 5 Informační leták z 47

44 Příloha 1 Organizační schéma 43 z 47

45 Příloha 2 Indikační seznam 44 z 47

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Lázně ožívají. Co si myslíte, když se řekne LÁZNĚ?

Lázně ožívají. Co si myslíte, když se řekne LÁZNĚ? Lázně ožívají» Přírodní zdroje k léčebným účelům hledali lidé od pradávna. Největšího rozmachu zažilo lázeňství v 18. až 20. století. V dnešní době si lázně hledají svou současnou tvář. kerstiny/fotky&foto

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Zpráva o činnosti Jihomoravských dětských léčeben, příspěvkové organizaci za rok 2013

Zpráva o činnosti Jihomoravských dětských léčeben, příspěvkové organizaci za rok 2013 Zpráva o činnosti Jihomoravských dětských léčeben, příspěvkové organizaci za rok 2013 Úvodní slovo Rok 2013 jsme zahájili s novým názvem Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace. Rádi jsme změně

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Příloha č. 2 Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Název dětské ozdravovny: Provozovatel dětské ozdravovny: Adresa: IČO: Telefon: Fax: Statutární zástupce provozovatele: Dětská ozdravovna: Adresa: IČO:

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace realizoval v roce 2013 tyto vybrané investiční akce:

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace realizoval v roce 2013 tyto vybrané investiční akce: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace realizoval v roce 2013 tyto vybrané investiční akce: A) Stavební část 1. Rekonstrukce čističky odpadních vod Akce realizována v měsíci říjen listopad

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 1. Vybavení pokoje Televize na pokoji Lednice na pokoji 20 Kč/den 20 Kč/den Při léčbě rooming-in platí poplatky pouze doprovod. Tyto poplatky nejsou

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Název IČO Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 4 0 0 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 0 2 2 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 9 F 0 2 2 Název IČO Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více