1. Internetové nakupování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Internetové nakupování"

Transkript

1 1. Internetové nakupování Internetu jako prostředku pro nakupování nejen zboží, ale i služeb využívá čím dál větší množství lidí. Velkou výhodou internetového nakupování je úspora času, nevýhodou, že si spotřebitel nemůže zboží takříkajíc osahat. Proto jsou v Občanském zákoníku zapracované evropské směrnice tak, aby měl spotřebitel právo od smlouvy uzavřené na dálku, tedy přes internet, telefon, či katalog, při splnění určitých podmínek odstoupit. Tyto vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, kteří mezi sebou uzavírají smlouvu, upravuje 53 Občanského zákoníku. Každý spotřebitel by si před samotným uzavřením smlouvy měl zjistit co největší množství informací. Vyhnout by se spotřebitelé měli především obchodům, které na svých webových stránkách neuvádějí žádné kontaktní informace nebo nekomunikují. Zajímat by se spotřebitelé měli nejen o cenu za zboží, ale i všechny související náklady a lhůty dodání. Je vhodné vybírat si obchody podle toho, zda jimi uváděné obchodní podmínky někdo kontroluje v rámci různých certifikačních schémat. Např. Sdružení obrany spotřebitelů SOS v rámci svého projektu nabízí podnikatelům Spotřebitelský audit obchodních podmínek (SAOP). Pro spotřebitele je označení obchodu takovým logem signálem, že obchodní podmínky tohoto podnikatele jsou v souladu se zákonem. Dodržování těchto podmínek už ovšem SOS nezaručuje. APEK Asociace pro elektronickou komerci zase nabízí podnikatelům program Certifikovaný obchod. V případě, že se spotřebitelé rozhodují nakoupit nějaký výrobek či službu přes internet, doporučujeme nejprve zboží nebo požadovanou službu najít pomocí vyhledávače. Lze takto získat odkazy na levnější dodavatele, ale rovněž je možné objevit i praktické zkušenosti ostatních spotřebitelů s daným produktem. K tomuto účelu SOS na svých webových stránkách zavedlo Databázi spotřebitelských zkušeností na díky které si mohou spotřebitelé předávat zážitky spojené s nakupováním. Zboží zakoupené přes internet můžete vrátit Vzhledem k okolnosti, že spotřebitelé uzavírají smlouvu na dálku, nemají možnost si vybrané zboží či službu prohlédnout. Od takto uzavřené smlouvy mohou odstoupit, a to ve lhůtě do 14 dnů bez udání důvodu. Je přitom nutné, aby byl dopis o odstoupení do 14 dnů od převzetí zboží doručen prodávajícímu. Toto právo mají i v případě, že uzavřou smlouvu na dálku a zboží si vyzvednou osobně v prodejně. Na možnost odstoupení od smlouvy musí prodejce spotřebitele upozornit ještě před uzavřením smlouvy. Pokud prodávající písemně neinformuje o možnosti odstoupení, prodlužuje se doba na odstoupení až na tři měsíce od převzetí věci. Jestliže tak učiní později, dojde k ukončení tříměsíční lhůty a začíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Občanský zákoník stanoví i výjimky u smluv, od kterých není možné výše jmenovaným způsobem odstoupit: Poskytování služeb, jestliže jejich plnění bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů Zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu (akcie apod.) Zboží, které bylo upraveno podle přání objednavatele (nábytek na míru apod.) Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo opotřebení (potraviny apod.) Audio a video nahrávky, PC programy, pokud byl poškozen originální obal Periodika noviny, časopisy Smlouvy spočívající ve hře nebo v loterii Finanční smlouvy (podléhají zvláštním pravidlům) Smlouvy o ubytování a dopravě Jak od smlouvy odstoupit Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě do 14 dnů, nemusí zdůvodňovat své odstoupení. Nejlepší cesta je, napsat prodávajícímu doporučený dopis, který bude obsahovat odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. V dopise je vhodné specifikovat, o jaký druh zboží se jedná, kolik stojí a kdy bylo převzato. Je možné uvést způsob vrácení peněz, popř. číslo účtu, na který mají být peníze zaslány. Zboží je možné vrátit spolu s dopisem nebo současně s obdržením peněz. Prodávající je povinen vrátit peníze ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. Tyto podmínky se vztahují rovněž na smlouvy o finančních službách, jako jsou bankovní, úvěrové nebo pojistné služby. Rozdíl je pouze v tom, že stačí dopis o odstoupení odeslat do 14 dnů od

2 uzavření smlouvy. Pokud prodejce zašle zboží, které si spotřebitel neobjednal, ten si ho může ponechat a nemusí o tom zasilatele ani informovat, a samozřejmě za něj nemusí ani platit. Jak bezpečně nakupovat na internetu Základní doporučení pro bezpečné nakupování na internetu: Zjistit si co nejvíce informací o obchodníkovi (kontaktní údaje apod.) Informovat se na možnost vrácení zboží Seznámit se záručními a obchodními podmínkami Zkontrolovat veškeré související náklady a dodací lhůty Zvolit vhodnou metodu platby, tak aby nebyly zneužity osobní údaje Jak bezpečně platit kartou na internetu Způsoby, jak může být na internetu zneužita platební karta, jsou v zásadě dva. Buď si obchodník strhne nejen položku za objednané zboží, ale také za některé další, nebo si zboží a služby na účet majitele karty objednává třetí osoba. Spotřebitel by si měl v každém případě podrobně kontrolovat svůj bankovní výpis, zda odpovídá uskutečněným transakcím. Pokud zjistí nějaké nesrovnalosti, měl by reklamovat u banky bez zbytečného odkladu. Postupně se začínají rozvíjet systémy pro bezpečné platby kreditními kartami. Některé banky rovněž umožňují zablokovat placení přes internet či stanovit určitý limit pro platby. Jak nakupovat přes internet v zahraničí Spotřebitel, který nakupuje v zemích Evropské unie má v souladu s evropskou směrnicí na ochranu spotřebitele v případě smluv uzavíraných na dálku právo na odstoupení od smlouvy v minimální lhůtě 7 dní. Tuto lhůtu by se měl dozvědět od prodávajícího předem. Sedmidenní lhůta může být místními zákony či prodávajícím prodloužena, nesmí však být zkrácena. I mnohé internetové obchody mimo EU nabízejí možnost vrácení zboží, je však vhodné se v tomto případě informovat na výši poplatků za vrácení zboží. Nákup v zahraničí se řídí zákonem a smluvními podmínkami v zemi, kde sídlí prodávající. Proto je vždy nutno při nákupu v zahraničním internetovém obchodě pečlivě prostudovat obchodní, dodací a záruční podmínky a zjistit především: Jaké jsou dodací lhůty a zda firma dodává také do ČR Jaké náklady jsou spojené s přepravou Jak dlouhá je záruční lhůta Jak se řeší případné spory (který soud bude příslušný a právo které země bude použito) Je internet bezpečné místo k nakupování? Ne méně ani více než kterákoli jiná oblast obchodu. Je třeba dodržovat obvyklá pravidla obezřetnosti a zdravého rozumu při nakládání s vlastními prostředky. Po skoro dvou desítkách let vývoje internetového nakupování lze konstatovat, že sektor funguje úspěšně a je schopen obstát i před náročnými zákazníky. Jak si vybrat bezpečného internetového prodejce? Koncentrujte se na držitele loga Spotřebitelský audit obchodních podmínek (SAOP) a Certifikovaný obchod. Platí zde stejná pravidla, jako v každém jiném obchodě. Obvykle se vyplatí porovnat více nabídek a jestliže nakupujete jen podle nejnižší ceny, dejte pozor na další skutečnosti. Určitě je bezpečné nakupovat u těch internetových serverů, které deklarují svoji kompatibilitu se všemi legislativními požadavky. Kde si lze stěžovat, jestliže se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv? Informace v anglickém jazyce Vám podá linka Evropského spotřebitelského centra , případně poradenská linka Sdružení obrany spotřebitelů SOS. Na těchto linkách budete informováni, který dozorový orgán má příslušnou oblast ve své kompetenci.

3 2. Bankovní služby V bankovní soustavě ČR jsou zastoupeny obchodní banky a specializované banky. Právní postavení obchodní banky vychází ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Centrální bankou České republiky je Česká národní banka (ČNB). Její postavení upravuje zákon č.6/1993 Sb., o České národní bance. Zákon charakterizuje obchodní banku v 1 odst. 1 jako právnickou osobu se sídlem v ČR založenou jako akciovou společnost, která přijímá vklady od veřejnosti, poskytuje úvěry a k výkonu těchto činností má povolení působit jako banka. Banka může vykonávat i další činnosti podle odst. 3 téhož paragrafu. Každá banka však klientovi nabídne službu platebního styku a zúčtování a otevření a vedení běžného účtu. To proto, že všechny bankovní obchody jsou vždy ukončeny převodem peněžních prostředků (hotovostním nebo bezhotovostním). Banka plní úlohu zprostředkovatele platebního styku. Tuzemec i cizozemec má stejnou nabídku služeb. Základem nabídky jsou klíčové produkty, které pokrývají jeho základní potřeby: multifunkční běžný účet pro provádění platebního styku, platební nebo kreditní karty, spotřební půjčky a standardní formy vkladů, stavebního financování, produkty služeb, pojištění, investiční fondy. Banka snižuje rozsah produktů, aby snížila svoje náklady. Banky nabízejí produkty svázané do různých balíčků. Sledujte ale pozorně, zda tím nevzniká pro Vás nějaké omezení ve výhodách. Velmi pečlivě vybírejte banku. Máte na to právo. Kriteriem by měla být: cena a kvalita poskytovaných služeb, transparentnost produktů, srozumitelnost, možnost komunikovat s pracovníky banky buď v jazyce cizozemce nebo jiném blízkém. Centrálním bodem pro veškerý odbyt finančních služeb a pro komunikaci klienta s bankou se stává běžný účet. Je nezbytný k ukládání peněz, přijímání plateb od jiných plátců, převodům peněžních prostředků v tuzemsku i do zahraničí, k výplatě mzdy od zaměstnavatele, k přijetí bankou poskytnuté půjčky nebo úvěru, jejich splácení apod. Klient má možnost otevřít si účet v Kč nebo v jiné zahraniční měně. Při zřizování účtu se každý klient prokazuje dokladem totožnosti, cizozemec platným cestovním pasem. Uzavírá s bankou smlouvu o zřízení běžného účtu. Může ji uzavřít v kterékoliv bance obchodního typu, jediná banka, která ho odmítne, je ČNB, protože je bankou centrální. Cizozemec podepisuje smlouvu v českém jazyce. Některé banky mu předkládají překlad významných ustanovení. Každý cizozemec má možnost vyžádat si od banky návrh smlouvy a případně požádat svého finančního poradce nebo právníka o shlédnutí podmínek smlouvy a doporučení k podpisu. Základní náležitost smlouvy o běžném účtu jsou: označení smluvních stran, odvolání na předpis, podle kterého se smlouva uzavírá, měna účtu, den, ke kterému se účet zřizuje a od něhož je možné disponovat s finančními prostředky na účtu, přesná identifikace majitele účtu, čísla průkazů totožnosti, datum platnosti a účinnosti smlouvy, podpisy obou smluvních stran. Nedílnou součástí smlouvy o běžném účtu jsou i obchodní podmínky. To je z hlediska klienta - spotřebitele velmi důležitý dokument, který upravuje práva a povinnosti majitele účtu, způsob disponování s prostředky na účtu, podmínky a způsob úročení prostředků na účtu, cena služby, lhůty k předkládání platebních příkazů. Bohužel bývá pravidlem, že klienti tyto podmínky velmi málo čtou, nebo spíš vůbec ne. V praxi to pak dopadá tak, že se klienti diví, co v nich je všechno uvedeno, co měli splnit a nesplnili. Součástí dokumentace k běžnému účtu, kterou vede banka, je podpisový vzor k účtu. Podpisový vzor musí jasně identifikovat majitele účtu a osoby, které majitel k disponování s účtem zmocní, příslušné osoby se musí zřetelně podepsat. Majitel účtu musí vždy podepsat, že souhlasí se zmocněním osob k nakládání s účtem. Podpisové vzory jsou závazné pro banku i pro klienta. Běžný účet může být zrušen z podnětu majitele účtu, z podnětu banky nebo z jiných důvodů. Významnou službou každé banky je bezhotovostní platební styk. Právo ČR je plně harmonizováno se zeměmi Evropské unie i v oblasti platebního styku. Základní právní normou je zákon č.124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku). Klient může provádět převod peněžních prostředků v rámci tuzemského platebního styku, přeshraničního nebo zahraničního. Každá banka je povinna informovat své klienty jasně a srozumitelně písemnou formou o obecných podmínkách provádění platebního styku.

4 Cizozemcům je třeba doporučit, aby se individuálně dotazovali svých osobních bankovních poradců na tyto podmínky před realizací každého takového převodu. Před uskutečněním převodu musí každá banka sdělit informace, aby se klient mohl rozhodnout zda převod uskuteční nebo ne. Rozhodné informace pro uskutečnění převodu jsou: lhůta nezbytná k převodu částky ve prospěch banky příjemce, dále lhůta, ve které bude mít k dispozici příjemce platbu, den, kdy bude částka odepsána z účtu plátce, výši ceny za provedení převodu, postupy při vyřizování stížností, údaje o směnných kursech. Banka je povinna informovat klienta i o provedení převodu, to se zpravidla děje formou výpisu z účtu. Některé banky poskytují cizozemcům speciálně přehlednější výpisy pro snazší orientaci v nich. Je vhodné se i na tuto skutečnost informovat. Zákon o platebním styku stanoví přesně lhůty pro uskutečnění převodů. Převádíte- li peněžní prostředky v rámci jedné banky, banka je povinna zajistit převod tentýž pracovní den. Zpracování příkazu k úhradě nebo příkazu k inkasu v rámci mezibankovního platebního styku trvá déle, příkaz musí být zúčtován maximálně do 3 bankovních pracovních dnů, příkaz k inkasu až do 5 dnů. Platba prováděná v rámci přeshraničního platebního styku musí být provedena nejpozději do 6 pracovních bankovních dní. Před uskutečněním převodu peněžních prostředků je vhodné se informovat u bankovního osobního poradce na přesné náležitosti konkrétního instrumentu, aby převod byl úspěšný. Je třeba upozornit, že klient, příkazce, má povinnost předat bance správně vyplněný platební příkaz. Jaké jsou náležitosti platebního příkazu v tuzemském platebním styku? Platební příkaz v tuzemském platebním styku musí obsahovat povinné náležitosti jakými jsou bankovní spojení plátce, bankovní spojení příjemce, částku v české měně, podpis, nebo elektronický podpis příkazce. Dále musí obsahovat konstantní symbol. Mezi ostatní náležitosti platebního příkazu patří datum splatnosti, variabilní symbol, datum vystavení platebního příkazu. Jaké náležitosti musí mít příkaz k úhradě do zahraničí nebo pro přeshraniční platební styk? Jsou to zejména číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, kód banky příjemce ve formátu BIC, země příjemce, měna, částka poplatky (BEN, OUR, SHA) způsob provedení, platební titul. Při realizaci platby jako přeshraniční nebo standardní zahraniční je vhodné se na detaily informovat u osobního bankovního poradce. Co je bankovní spojení v tuzemském platebním styku? Bankovním spojením v tuzemském platebním styku se rozumí číslo účtu, identifikační kód banky, resp. čtyřmístný číselný znak. Co se rozumí přeshraniční platbou? Jedná se o platbu v měně EUR do částky maximálně EUR ,00 prováděnou v rámci zemí EU s číslem účtu IBAN a kódem banky BIC (mezinárodní identifikační kód banky). Podmínkou pro platbu je vypořádání poplatků formou tzv. SHA (uvedeno přímo v příkazu, a znamená, že poplatky za platbu platí plátce i příjemce u své banky). Jak postupovat, když banka nevyřídila reklamaci na převod peněžních prostředků? Pokud se jedná o převod peněžních prostředků do výše EUR spor mezi klientem a bankou řeší finanční arbitr.

5 3. Platební karty Vydávání platebních karet, tedy elektronických platebních prostředků, je jednou z významných služeb, které v současné době banka klientům nabízí. Banka je k tomu oprávněna podle zákona č. 21/1992 Sb, o bankách. Hlavním pramenem práva při používání elektronických platebních prostředků je zákon č. 124/2002 Sb. o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech. Platební karty se dělí na debetní a kreditní a obojí pak dále na elektronické a embosované. Jsou vyrobeny z plastů a opatřené magnetickým proužkem nebo mikročipem. Embosované platební karty (s reliéfním záznamem pro mechanický snímač) umožňují transakce na bankomatu, nebo u obchodníka s elektronickým terminálem, u obchodníka s mechanickým terminálem bez on-line připojení a také e- commmerce transakce (internet a mailová či telefonická objednávka). Rozměry karet i záznamy na nich jsou standardizovány mezinárodně platnými normami ISO. Čipové karty mají údaje uloženy přímo v čipu, který si data pamatuje, chrání je před zneužitím. Vybrat hotovost pomocí karty lze i na přepážce bank a směnáren označených logem příslušného platebního systému a textem Cash Advance. Při výběru hotovosti musí být kromě platební karty předložen i cestovní pas. Kreditní platební karty jsou spojeny s čerpáním úvěru. Umožňují majiteli karty nákup zboží na úvěr, může ji použít k bezhotovostnímu placení ve všech obchodech, restauracích a dalších obchodních místech, která mají dohodu s bankou. Kreditní kartu může majitel použít i k výběru hotovosti z bankomatu. Některé kreditní karty jsou spojeny s cestovním a úrazovým pojištěním, se slevami v určitých vybraných obchodech. Banka vydá majiteli kartu na základě žádosti. Stanoví mu úvěrový limit, tj. maximální částku, kterou si klient může s využitím kreditní karty půjčit. Držitel úvěrové karty si může od banky opakovaně půjčovat a splácet až do výše úvěrového limitu (jedná se o revolvingový úvěr). Úvěrový limit stanoví banka individuálně v závislosti na výši příjmu, výši zadlužení, schopnosti splácet úvěr i úvěrové minulosti žadatele. Debetní platební karty umožňují klientovi přístup k finančním prostředkům na běžném účtu. Slouží k platbám, k výběrům peněz z bankomatů, na pobočkách bank nebo přímo u prodejců. Debetní karty slouží obdobně jako kreditní karty k placení za zboží v obchodech, restauracích a hotelech vybavených pokladními terminály. Peněžní částka je odepsána z běžného účtu kupujícího (majitele debetní karty) a připsána na účet prodávajícího. Banka neposkytuje majiteli debetní karty úvěr. Platební karta může být vystavena majiteli účtu i dalším osobám, pro které majitel účtu o vydání karty požádá. O používání platební karty uzavírá banka s klientem písemnou smlouvu. Na kartě je vyznačen vydavatel platební karty, jméno a podpis držitele, číslo karty, doba platnosti karty, někdy i fotografie majitele karty. Platební karta dále obsahuje záznam (na magnetickém proužku nebo mikročipu). Obchodní místa přijímající platební karty jsou označena nálepkou příslušného platebního systému (např. EUROCARD/MASTERCARD, VISA). Při placení za zboží a služby pomocí platební karty pracovník obchodního místa otiskne údaje z reliéfního záznamu karty pomocí imprinteru (mechanického snímače údajů), vyplní prodejní doklad, požádá zákazníka o jeho podpis a zkontroluje shodnost podpisu na prodejním dokladu s podpisem na kartě. Obchodníci mají k dispozici elektronický pokladní terminál, platební kartu v tomto případě protáhnou čtecím zařízením terminálu. Po automatické autorizaci (ověření) a vytištění prodejního dokladu předloží obchodník držiteli karty doklad k podpisu. Některá obchodní místa jsou vybavena elektronickým pokladním terminálem, do kterého pracovník obchodního místa kartu vloží a požádá zákazníka o zadání PIN prostřednictvím klávesnice terminálu. Během transakce má pracovník obchodního místa právo požádat banku, která kartu vydala (resp. její autorizační centrum), o souhlas s provedením platby autorizaci. Autorizace představuje jeden ze základních prvků ochrany majitele účtu, karty, obchodníka akceptujícího kartu k placení i banky proti zneužití platební karty. Při každé transakci je kontrolována platnost karty, oprávněnost držitele nakládat s kartou, výše částky, která je předmětem úhrady. Tato kontrola je provedena prostřednictvím bankomatu nebo pokladního terminálu. Rozlišujeme dva systémy: off line (v terminálu jsou předem uloženy kontrolní údaje, které jsou v pravidelných

6 intervalech aktualizovány) nebo on-line (všechny terminály jsou spojeny s centrálním počítačem autorizačního centra a kontrola se provádí podle aktuálního stavu a informací). Banky, které jsou součástí bankovní soustavy ČR, se při poskytování služeb formou elektronických platebních prostředků řídí platným právním řádem ČR a současně i pravidly mezinárodních karetních asociací VISA International a Eurocard/Mastercard International a dalších. Tyto asociace stanovují pravidla pro vydání karet, prostřednictvím autorizačního a zúčtovacího centra zajišťují ověřování (autorizaci) a zúčtování transakcí. Jak mohu předejít zneužití platební karty? Především uchovávejte platební kartu odděleně od jiných dokladů, zásadně PIN nikdy nepoznamenávejte na kartu, nebo nenechávat společně s kartou. Svoje osobní věci, ve kterých máte finanční doklady nikdy nenechávejte bez dozoru, pozor na kabáty a saka přehozená přes židli v restauracích. Při placení v restauracích a obchodních místech neponechávejte kartu obchodníkovi, aby s ní odešel od Vás. Váš podpis na podpisovém proužku na kartě by měl být ve Vašem zájmu odlišný od podpisu na dokladech totožnosti. Mějte na paměti, že i banka ve svých obchodních podmínkách požaduje, abyste za každých okolností zabránili ztrátě karty. Kdo pomáhá klientům řešit problémy vzniklé v souvislosti s platebními kartami, když nejsou spokojení se způsobem řešení reklamace v bance? Můžete se obrátit na finančního arbitra ČR, protože řízení upravené zákonem o finančním arbitrovi je určeno také k řešení stížností a sporů, které vznikly mezi vydavatelem elektronických platebních prostředků a jejich držiteli, tedy mezi bankami a jejich klienty. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na základě návrhu klienta. Důležitou součástí návrhu je doklad o tom, že klient již vyzval svou banku k nápravě jeho problému týkajícího se platební karty, a ta buď jeho návrhu nevyhověla nebo na něj vůbec nereagovala. Rozhodnutí, které finanční arbitr vydává, se nazývá nález. Každá banka, která nemá ve sporu úspěch, zaplatí pokutu ve výši deset procent sporné částky, nejméně však deset tisíc korun. Pro kterou kartu je vhodnější se rozhodnout? V případě, že často cestujete v rámci Evropy, je pro Vás vhodná platební karta Eurocard/MasterCard nebo Visa. Při častých cestách do USA se vyplatí platební karta Visa a American Express. Podle čeho vybírat debetní kartu? Pokud potřebujete kartu pouze pro výběry hotovostí z bankomatu, plně postačí karta VISA Elektron nebo Maestro, budete-li využívat kartu i k placení u obchodníků, je vhodnější používat embosovanu platební kartu EuroCard/MasterCard Standard nebo Visa Classic. To proto, že tyto karty mají mezinárodní platnost.

7 4. Úvěrové služby Poskytování bankovních úvěrů a spotřebitelských půjček je důležitou součástí nabídky služeb obchodních i specializovaných bank. Zásady úvěrové politiky obchodních bank vycházejí z právního řádu ČR a odpovídají principům užívaným v ostatních členských státech Evropské unie. Tuto oblast bankovních služeb upravuje: o některých sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb(dále jen zákon o spotřebitelském úvěru), zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník a zákon č. 321/2001 Sb, zákon č. 40/1964 Sb, občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele. Využívání finančních půjček spotřebitelských úvěrů a hypotečních úvěrů je v dnešní společnosti velmi rozšířené. Na některé půjčky se vztahuje občanský zákoník, na jiné se vztahuje zvláštní zákon zákon o spotřebitelském úvěru. Tento zákon speciálně upravuje podmínky v zájmu maximální ochrany spotřebitele v souladu s evropským právem. Smlouva o půjčce bývá upravena v ustanoveních občanském zákoníku. Pokud půjčka splňuje současně i podmínky spotřebitelského úvěru stanovené v zákoně o spotřebitelském úvěru, pak se právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem řídí ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru zavádí ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), které platí spotřebitel. Ukazatel RPSN není totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra). Tento údaj umožňuje spotřebitelům porovnat si úroveň jednotlivých spotřebitelských úvěrů nabízených na trhu. Prostřednictví RPSN lze porovnat výhodnost spotřebitelského úvěru. Nejvhodnější je k výpočtu použít počítačový program pro tento účel. Jeden z nich (úvěrovou kalkulačku) lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce která také dozoruje dodržování podmínek dle zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru uvádí, že smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr musí obsahovat: stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), stanovení podmínek, za kterých může být RPSN měněna, stanovení maximální výše spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu a přesného časového rozvržení, podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah, ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před sjednanou lhůtou, závazek věřitele informovat spotřebitele o všech změnách RPSN. Spotřebitelský úvěr se nevztahuje zejména na hypoteční úvěry tj. na smlouvu, ve které se poskytuje úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, dále na nájemní smlouvu, na půjčku poskytovanou bez úroku, na spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které spotřebitel platí formou splátek, na úvěr jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě ne delší než 12 měsíců. Stavební půjčky jsou velmi významnou skupinou produktů, které jsou nabízeny spotřebitelům na finančních trzích. Stavební půjčkou se rozumí úvěr, který je poskytovaný spotřebiteli, aby si mohl koupit nebo přeměnit soukromý nemovitý majetek, který vlastní nebo chce získat a zajišťuje ho buď hypotékou na nemovitý majetek nebo zárukou. Hypoteční úvěr představuje dlouhodobý úvěr. Finanční trh nabízí několik typů hypotečních úvěrů. Jsou to úvěry s kratší fixací úrokové sazby na 1,2, nebo 3 roky, slouží k financování nemovitostí do bydlení. Úroková sazba může být fixována i na 4, 5 10 nebo 15 let. Některé hypotéky jsou nabízeny pro potřeby financování vlastního bydlení až ve výši 100 % hodnoty nemovitosti. Hypotéka je určena klientům starším 18 let, úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k předmětné nemovitosti či jiné nemovitosti na území České republiky. Maximální výše úvěru bývá zpravidla omezena hodnotou zastavené nemovitosti a výší příjmu klienta. Aktuální výši poplatků a služeb spojených s hypotečním úvěrem uvádějí banky ve svém sazebníku. Je třeba důsledně upozornit, že i na hypotéky se vztahují evropská pravidla a banky je uplatňují. Členské státy evropské unie je ale neprovádějí formou zákona (jako je tomu u spotřebitelských úvěrů), ale pouze formou směrnice, doporučení. Prioritou EU je nabídnout vysoký stupeň ochrany spotřebiteli. Podle evropských pravidel je banka, která poskytuje hypoteční úvěr povinna uvést ve smlouvě zejména: identifikační údaje smluvních stran, účely, ke kterým může být úvěr použit,, formy záruky,

8 typ úrokové sazby fixní, proměnná nebo jejich kombinace, údaje o nákladech, které budou hrazeny z úvěru, různé alternativy splácení úvěru, údaj o tom, zda je možné dřívější splacení úvěru, lhůtu pro splacení úvěru. Dále je třeba dodat, že na klienty cizozemce se nevztahují daňová zvýhodnění jako je tomu v případě klientů tuzemců. Při hledání souhrnné odpovědi na otázku jak řešit finanční situaci i pomocí úvěru lze odpovědět takto: když chybí dostatek finančních prostředků jen krátkodobě, lze využít kontokorentní úvěr, který slouží jako pohotový zdroj příjmů pro nenadálá vydání. Individuální úvěrový rámec je většinou spojený s běžným účtem. Úvěr je čerpán a splácen průběžně, úroky jsou hrazeny jen z debetního zůstatku. Jiným řešením může být kreditní karta, kde lze využít i vícedenní bezúročné prostředky. Kartou lze provádět nákupy bez zůstatku svého účtu, platby probíhají pomocí karty, která umožňuje okamžité půjčení peněz do stanoveného limitu. Při potřebě větší platby na investice si lze půjčit na delší období, jde o úvěr, který vyžaduje pečlivé zvážení mnoha okolností. Banky na finančním trhu nabízejí různé varianty jako jsou účelové úvěry (spotřebitelské úvěry americké hypotéky). Jiným řešením může být hotovostní úvěr, kdy jsou peníze bankou vyplaceny v hotovosti nebo převedeny na běžný účet klienta. Lze také využít možnosti leasingu, resp. úvěru na koupi dopravního prostředku. Většina bank nabízí úvěrová životní pojištění pro zajištění jimi poskytnutých úvěrů. Úvěry fyzickým osobám tvoří specifickou početnou skupinu úvěrových obchodů bank. Úvěr je od slova uvěřit, resp. že banka uvěřila, že se její dlužník stane prosperujícím a řádně a včas splatí svůj závazek. Při hodnocení úvěrové způsobilosti budoucího dlužníka banka používá jednodušší postup než v případě úvěrů pro podnikatelské účely. U úvěrů občanům je kladen zvláštní důraz na skutečnost, aby po srážkách splátek úvěru bylo zachováno životní minimum. Pro urychlení procesu posuzování spotřebitelských úvěrů banky často využívají bodovací metodu (scoring). Pro hodnocení úvěrové minulosti žadatele může banka využít vlastní záznamy nebo údaje ze specializované informační agentury, v našich podmínkách z úvěrového registru. Úvěry občanům jsou zajišťovány zpravidla ručiteli (kterých může být i několik), zástavou nemovitého majetku nebo dalšími druhy zajištění. V případě, že je banka ochotna poskytnou klientovi úvěr, uzavírá s ním příslušnou smlouvu podle druhu úvěru a podle právní úpravy úvěrového produktu, jak bylo uvedeno výše. Jaké jsou výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba? Při výpočtu RPSN se zohlední platba jistiny a úroků, ale i platby dalších nákladů, které stanoví zákon o spotřebitelském úvěru. Druhou výhodou je jednotnost, protože všichni uživatelé jsou povinni uvádět ukazatel RPSN na roční bázi. Tím mají spotřebitelé snazší orientaci. Protože někdy se spotřebitelé mohou setkat při použití ukazatele úroková sazba s propočtem na týdenní, měsíční roční bázi. Může být sjednán spotřebitelský úvěr ústně? Smlouva o sjednání spotřebitelského úvěru musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet spotřebitel. Co je americká hypotéka? Jde o spotřebitelský a hotovostní hypoteční úvěr. Je zajištěný zástavním právem k nemovitosti, lze ho využít k financování zboží a služeb osobní spotřeby minimální výše zpravidla Kč, doba splatnosti bývá až 15 let.

9 5. Pojišťovací služby Podnikání v pojišťovnictví upravuje rámcově zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a dále zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, a některé další. Seznam zákonů a vyhlášek i s jejich aktuálním zněním naleznete na stránkách ČNB (která od provádí dohled v pojišťovnictví) v sekci Legislativa/Pojišťovnictví. Pojištění nabízí krytí rizik definovaných v pojistné smlouvě, a to za úplatu, tedy za pojistné. Pojistné platí pojistník. Dojde-li k pojistné události, je nutné ji bez zbytečného prodlení nahlásit pojistiteli. Pojistitel opět bez zbytečného odkladu zahájí vlastní šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit a po jeho ukončení do 15 dnů poskytne pojistné plnění. Není-li schopen šetření ukončit do 3 měsíců, je povinen sdělit důvod a na požádání poskytnout zálohu. Pojistitel má také v některých případech právo regresu, jinými slovy může žádat na viníkovi pojistné události náhradu pojistného plnění. Obecně dělíme pojištění na životní a neživotní. Životní pojištění obsahuje v sobě riziko smrti nebo dožití, neživotní pojištění je pak pojištěním úrazu, majetku nebo odpovědnosti. Také dělíme pojištění na škodové a obnosové. Ve škodovém pojištění hradí pojišťovna vždy maximálně do výše skutečně vzniklé škody. Danou věc je samozřejmě možné pojistit najednou u více pojistitelů (ovšem musíme o tomto vícenásobném pojištění každého pojistitele informovat). V obnosovém pojištění zpravidla není možné pojistnou hodnotu stanovit. Tímto způsobem je např. pojištěn život a zdraví. Pojistné plnění nemusí být pouze jednorázové, ale může být i ve formě pravidelně vypláceného důchodu. Navíc lze sjednat i tzv. zproštění povinnosti platit pojistné, kdy např. při přiznání plného invalidního důchodu odpadá pojistníkovi povinnost platit pojistné. Také je možné si vybrat, jestli bude plnění za dobu nezbytného léčení ve dnech (tj. za každý den léčení úrazu dohodnutou částku) nebo v procentech (tj. poměrnou část z dohodnuté sumy), případně některé části vůbec nesjednat. Zatímco v rámci neživotního pojištění se v lepším případě jen platí pojistné, a od pojišťovny po jeho zániku nedostane nikdo nic, v životním pojištění kromě čistě rizikového pojištění existuje i tzv. kapitálové nebo dokonce investiční pojištění. U investičního pojištění může pojistník ovlivnit sám způsob investice (čímž může vydělat, ale také prodělat), u kapitálového nechává výběr na pojistiteli. Pojistnou událostí pak není jen smrt, ale je jí i dožití se v pojistné smlouvě sjednaného věku. Protože se jedná o podnikání jako každé jiné, není na vzetí do soukromého pojištění právní nárok a existuje několik možností, jak pojištění ukončit. Dokonce i v případě, že již je uzavřena pojistná smlouva a třeba i zaplacené první pojistné, může pojišťovna (stejně jako pojistník) tuto smlouvu ve lhůtě 2 měsíců od jejího uzavření vypovědět. Pojištění pak zaniká osmý den po doručení výpovědi. Pakliže je pojistná smlouva uzavřena na dálku, může od ní pojistitel až na malé výjimky odstoupit bez udání důvodu do 14 (u životního pojištění do 30) dní od uzavření (nebo od doručení pojistných podmínek, jestliže o to po uzavření pojistné smlouvy pojistník požádá). Jinak lze pojistnou smlouvu vypovědět až ke konci pojistného období. Výpověď musí být druhé straně doručena nejpozději 6 týdnů před uplynutím tohoto období, jinak je neplatná. Pojistnou smlouvu lze také vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení oznámení o pojistné události pojištění zaniká měsíc po doručení výpovědi. Pojištění také může zaniknout při změně vlastníka pojišťované věci. Od pojistné smlouvy lze odstoupit ještě v případě, kdy jedna ze stran úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy druhé strany, a to za předpokladu, že by v opačném případě pojistná smlouvá nebyla uzavřena. Toto právo lze uplatnit ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o tom daná strana dozvěděla, jinak zaniká. Odstoupením se pojistná smlouva ruší od počátku a obě strany jsou povinny vydat vše, co jejím plněním získali tj. jak zaplacené pojistné, tak i pojistné plnění, a to ve lhůtě 30 dnů. Pojištění může také zaniknout prostým uplynutím doby, je-li sjednáno na dobu určitou. V pojistné smlouvě však může být dohodnuto automatické obnovení, není-li podána výpověď (6 týdnů před skončením pojistného období). Při neplacení pojistného musí pojistitel pojistníka upozornit na možnost zániku pojištění pro neplacení, tj. zaslat mu upomínku, ve které zároveň stanoví lhůtu ne kratší než 1 měsíc, po jejímž marném uplynutí teprve pojištění zaniká. Ovšem pozor pokud není

10 v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění (nikoli povinné) se automaticky přerušuje, nebylo-li pojistné zaplaceno do 2 měsíců ode dne splatnosti. Sice odpadá povinnost platit za dobu přerušení pojistné, ačkoli se tato doba počítá do pojistné doby, ale stejně tak odpadá i pojistiteli povinnost plnit v případě pojistné události. Na zániku pojistné smlouvy se může samozřejmě pojistník s pojistitelem kdykoliv dohodnout. Pojištění zaniká také dnem oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. Nestanoví-li pojistná smlouva nebo zákon o pojistné smlouvě jinak, pojištění zaniká spolu s pojištěnou věcí, úmrtím pojištěné osoby, případně zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce. Kdo je kdo v pojištění? Zájemcem o pojištění je budoucí pojistník. Pojistník sjednal pojistnou smlouvu s pojistitelem a je plátcem pojistného. Pojistitelem je pojišťovna, vyplácí pojistné plnění. Pojištěným je osoba, v jejíž prospěch je pojištění sjednáno, nemusí být totožná s pojistníkem. Oprávněnou osobou je ten, komu v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšleným je osoba určená v pojistné smlouvě, která dostane pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Jaký je rozdíl mezi časovou a novou cenou? Nová cena je taková cena, za kterou lze v daném čase a místě pořídit stejnou věc. U časové ceny se od této nové ceny odečítá opotřebení, případně se přičte její zhodnocení např. opravou či modernizací. Co to jsou zachraňovací náklady? Zachraňovací náklady jsou náklady účelně vynaložené na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění jejích následků. Patří sem i náklady na odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytku, je-li k tomu stanovena povinnost z hygienických, bezpečnostních nebo ekologických důvodů. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi pojistnými smlouvami sjednanými před a později? Pojistná smlouva se řídí původní právní úpravou, tedy občanským zákoníkem, respektive hlavou patnáctou ( 788 a následující). Při nezaplacení pojistného v šestiměsíční lhůtě tak např. pojištění zaniká, i když pojistitel nepošle žádnou upomínku. Pouze u životního pojištění (kromě pojištění pro případ smrti, sjednaného na přesně stanovenou dobu a za běžné pojistné) toto neplatí, i u starších smluv je nárok na redukci pojistné částky případně i pojistné doby bez povinnosti platit pojistné. Jaké jsou mimo jiné povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona č. 38/2004 Sb.? Musí být zapsán v registru, který vede ČNB, prokázat odbornou způsobilost, být důvěryhodný, zachovávat mlčenlivost, písemně zaznamenat požadavky a potřeby klienta a důvody výběru pojistného produktu. Pojišťovací zprostředkovatel také odpovídá za škodu vzniklou provozováním své činnosti.

11 6. Síťové služby Dodávka zemního plynu Spotřebitelé si na základě liberalizace trhu se zemním plynem mohou od zvolit svého dodavatele zemního plynu. Zákazník má právo změnit dodavatele bezplatně. Pokud zákazník po svého dodavatele nezmění, platnost dodavatelských smluv zůstává nedotčena a tyto se stávají smlouvami o sdružených službách dodávky plynu. Původně regulovaná cena plynu může být obchodníkem jednostranně upravena, přičemž změnu ceny musí obchodník zákazníkovi oznámit nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nového ceníku formou zveřejnění (na internetových stránkách obchodníka, v celostátně vydávaných denících či v kontaktních místech obchodníka). Pokud zákazník nesouhlasí se změnou ceny, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Základní podmínky dodávek zemního plynu zákazníkům jsou stanoveny energetickým zákonem 1. Ostatní podmínky dodávky zemního plynu jsou uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem. V souvislosti s pokračující liberalizací dochází k oddělení obchodu se zemním plynem od jeho distribuce. Tato skutečnost se projeví také v ceně plynu. Kupní cena plynu bude tvořena dvěma složkami cenou za distribuci a související služby a cenou za dodaný a odebraný plyn. Cena za distribuci zůstane cenou regulovanou a bude i nadále stanovována Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERU ) prostřednictvím tzv. cenových rozhodnutí. Cena za skutečně spotřebovaný plyn se stane cenou sjednanou mezi dodavatelem a odběratelem na základě tržních principů. Platby za spotřebu zemního plynu jsou uskutečňovány ve formě záloh sjednaných ve smlouvě. Obchodník může v průběhu fakturačního období upravovat výši záloh s ohledem na skutečnou spotřebu plynu za předchozí období a v návaznosti na cenové úpravy. Obchodník je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávky zemního plynu z důvodu neoprávněného odběru ze strany spotřebitele (zákazník nesplní svoji platební povinnost vůči dodavateli nebo používá měřidlo v rozporu se smluvními podmínkami). Další důvody pro odpojení nebo přerušení dodávky zemního plynu jsou taxativně stanoveny energetickým zákonem. Dodávka elektrické energie Od všichni zákazníci včetně domácností mají možnost vybrat si nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie. Proces změny dodavatele elektřiny je upraven vyhláškou č.541/2005 Sb. 2 Podle této vyhlášky nesmí celkový proces změny dodavatele elektřiny překročit 17 pracovních dní od podání žádosti odběratele o změnu dodavatele. Konečný zákazník má právo změnit svého dodavatele elektřiny bezplatně. Při změně dodavatele by měl spotřebitel posoudit nejenom výši ceny elektřiny, ale také podmínky dodávek a spolehlivost dodavatele. Kvalitní dodavatel nabízí zajištění většiny úkonů spojených se změnou dodavatele. Domácnosti mají možnost změnit svého dodavatele elektřiny jednou za půl roku. Základní podmínky dodávky elektřiny spotřebitelům jsou stanoveny v energetickém zákoně, ostatní podmínky jsou předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem. Konečný zákazník uzavírá obecně dvě smlouvy. Se svým dodavatelem elektřiny uzavírá smlouvu o dodávce elektrické energie a s provozovatelem distribuční sítě, ke které je odběratel připojen, uzavírá smlouvu o distribuci elektřiny. ERU doporučuje domácnostem uzavírat jednu souhrnnou smlouvu, tzv. smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny. V tomto případě dodavatel zajišťuje kompletní služby, tzn. zajištění silové elektřiny a její distribuce ke koncovému zákazníkovi. Pokud jde o kvalitu dodávek elektřiny je podle energetického zákona provozovatel distribuční sítě povinen připojit odběratele elektrické energie a zajistit mu kvalitní, nepřerušovanou dodávku elektrické energie. Přerušení dodávek elektřiny je možné ze zákonem stanovených důvodů. Vlivem oddělení distribuce elektřiny od její dodávky je cena elektrické energie rozdělena na dvě základní složky: na cenu za distribuci a cenu za vlastní, tzv. silovou elektřinu. Distribuce zůstává i nadále činností regulovanou. Platba za distribuci elektřiny je určena cenovým rozhodnutími ERU a liší se podle provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Platby za dodávky elektřiny, tzn. za její spotřebu na odběrném místě, jsou stanoveny na základě tržních principů samotným obchodníkem s elektrickou energií. 1 Energetický zákon č. 458/2000 Sb.., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 2 Vyhláška 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.

12 Dodávka tepelné energie Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 197/2007 Sb. 3. Dodávky tepla domácnostem jsou uskutečňovány během tzv. otopného období. Dle vyhlášky začíná otopné období 1.září a končí 31.května následujícího roku. Vyhláška dále stanovuje, že dodávka tepelné energie je zahájena v okamžiku, kdy venkovní průměrná teplota v dané lokalitě poklesne během dne pod 13 C ve dvou po sobě následujících dnech a kdy nelze očekávat zvýšení této teploty v následujícím dni. Při plánovaných odstávkách tepla je dodavatel povinen tuto skutečnost ohlásit odběrateli ve lhůtě 15 dnů před zahájením plánované odstávky. Nutné provozní manipulace mohou přerušit dodávku tepla nejdéle na 16 hodin. Důvody k přerušení nebo omezení dodávky tepla jsou taxativně vymezeny energetickým zákonem. Majitelé bytových jednotek odebírají teplo k vytápění svých bytů prostřednictvím majitele či správce bytového domu. Majitel bytové jednotky platí za dodávku tepla svému správci, popřípadě správní firmě. Pravidla pro rozúčtování nákladů jednotlivým bytovým jednotkám stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. 4 Cena za tepelnou energii je cenou regulovanou, tzn. že výše ceny je tvořena na základě závazných cenových pravidel a může být překročena pouze dohodou smluvních stran. Při stanovení výše ceny musí každý dodavatel tepelné energie dodržet podmínky v cenovém rozhodnutí ERU. Cena za dodávané teplo může být stanovena ve formě jednosložkové či vícesložkové ceny. Složka stálých nákladů představuje cenu za připojení k síti a proměnná složka odráží skutečné množství tepla odebrané zákazníkem. Proč se spotřeba zemního plynu přepočítává na MWh? Energetická jednotka (MWh) přesněji vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Při spálení 1 m 3 zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple získáme rozdílné množství energie. Objemové jednotky (m 3) proto nejsou zcela objektivním ukazatelem spotřeby energie. Dochází v průběhu roku ke změnám cen elektrické energie ERU svým cenovým rozhodnutím stanovuje regulované ceny (cena distribuce) do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok. Cena silové elektřiny není cenou regulovanou a její výše se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zpravidla je však upravována jednou ročně. Kde lze získat informace o dodavatelích elektřiny? Seznam subjektů, kterým byla vydána licence na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou, je zveřejněn na internetových stránkách ERU nebo operátora trhu s elektřinou, který zajišťuje organizaci trhu s elektřinou včetně evidence obchodů na tomto trhu a který poskytuje informaci o tom, kteří z dodavatelů aktivně působí na českém trhu s elektřinou. Lze změnit distributora elektřiny? Odběrné místo je fyzicky připojeno distribuční síti, jejíž rozsah je pevně stanoven. Distribuční sítě se vzájemně nepřekrývají a proto není možné distributora změnit. Hradí majitel bytové jednotky náklady na teplo v případě, že má vlastní zdroj tepla, i když je jeho byt v bytovém domě centrálně zásobovaným teplem? Pokud bytový dům teplo odebírá, musí za jeho dodávku platit i bytové jednotky, které odběr tepla z kotelny nebo výměníkové stanice ukončily. Důvodem je užívání společných prostor, kde také dochází ke spotřebě tepla, a nepřímá spotřeba tepla způsobená přestupem přes konstrukci budovy. 3 vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 4 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

13 7. Telekomunikační služby PEVNÉ SÍTĚ Volání v pevných linkách. - Za služby v pevných sítích se platí základní měsíční paušál společnosti Telefonica O 2, dále platíte za jednotlivé uskutečněné hovory. Tyto hovory však můžete uskutečňovat prostřednictvím alternativního operátora, kterého si vyberete dle nejvíce vyhovující nabídky. Snížit ceny za volání lze také tím, že si k základnímu tarifu dokoupíte některý z balíčků služeb. V rámci této sady služeb pak máte cenu za jednotlivou jednotku, např. minutu volání, levnější. Avšak je nutné si pečlivě prostudovat podmínky využití jednotlivých balíčkových služeb, jelikož je vzhledem k nižší ceně možnost využít těchto služeb omezena, např. časem nebo směrem volání. Internet přes pevnou linku. - V pevné síti se lze připojit k internetu, a to dvěma způsoby: prostřednictvím vytáčeného připojení, tzv. dial-up o rychlosti 56kbit/s. Toto připojení je automaticky k dispozici každému uživateli, který využívá pevnou linku a který vlastní dial-up modem připojený k počítači. Vedle toho lze požádat poskytovatele telekomunikačních služeb (operátora) o zřízení vysokorychlostního internetu ADSL (přenos dat probíhá na jiné frekvenci než hovory, tudíž uživatel může zároveň surfovat a volat), tato možnost u vytáčeného připojení možná není. Funkce je umožněna pomocí zařízení zvaného splitter (rozbočovač) a uživatel si musí pořídit ADSL modem. Zasílání SMS z pevné sítě. - Z pevné sítě lze také zasílat SMS, pokud tuto funkci umí telefonní přístroj uživatele. Zprávy z pevné sítě lze odesílat na jiné číslo jak v pevné, mobilní tak i zahraniční síti. Pokud uživatel zašle SMS účastníkovi pevné sítě, který nemá SMS telefonní přístroj, pak je mu tato zpráva přečtena automatickým hlasovým čtecím zařízením. MOBILNÍ SÍTĚ Volání z mobilu. - V České republice máte na výběr ze tří operátorů, kteří poskytují SIM karty (je nosičem telefonního čísla) pro tarifní programy a pro tzv. pre-paid SIM karty (je nutné si průběžně dobíjet volací kredit). Nevýhodou je, že máte většinou vyšší sazby za volání a další telekomunikační služby, výhodou však zůstává fakt, že nepodepisujete žádnou smlouvu a máte neustále přehled o tom, kolik jste provolali i o zbývající částce k provolání. Pro aktivaci tarifního programu (uzavíráte smlouvu), za jehož služby platíte až na konci zúčtovacího období fakturu, obvykle potřebujete navštívit prodejnu operátora a mít u sebe dva doklady totožnosti. U běžných tarifů je výhodou nižší sazba volání a široká škála služeb zvýhodňující využívání mobilních telefonů, opět u těchto nabídek je nutné pečlivě studovat podmínky té které služby, především u volných minut a u nabídek volání zdarma, jelikož samotné volání je např. zdarma, avšak aktivace nebo užívání služby je za poplatek, jehož výše není zanedbatelná. Přenositelnost čísla a výběr operátora. - V případě, že Vás osloví nabídka konkurenčního operátora, můžete si ponechat stávající telefonní číslo a bez poplatku přejít k jinému operátorovi. Zasílání SMS z mobilní sítě. - Z mobilních telefonů lze zasílat SMS, a to jak do mobilních, pevných i zahraničních sítí. Cena SMS se liší podle tarifu a také směru, do kterého SMS posíláte. SMS zahrnuté v rámci tarifního poplatku jsou často omezeny jen do mobilních sítí v ČR či dokonce jen do vlastní sítě, ostatní SMS jsou účtovány zvlášť a nevyužité volné SMS pak propadají. Internet přes mobil. - V mobilních sítích má uživatel možnost připojit se k internetu prostřednictvím různých technologiích. U technologie GPRS a EDGE uživatel platí jen za přenesená data (pomalejší spojení k internetu, ale běžně dostupné v široké škále lokalit. Technologie CDMA, UMTS umožňuje uživateli vysokorychlostní připojení k internetu, platí se za ni obvykle měsíční paušální poplatek a uživatel není v množství dat omezen, avšak tato technologie funguje jen v několika oblastech pokrytých tímto signálem. Většina mobilních telefonů umožňuje nahlížení zjednodušených internetových stránek WAP, které uživateli slouží zejména pro jednodušší operace, jako vyhledání sportovních výsledků, dopravní situace, předpověď počasí atp. Smluvní podmínky telekomunikačních operátorů. - Pokud spotřebitel uzavírá smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, ve smlouvě bývá obvykle odkaz na souhlas se všeobecnými

14 smluvními podmínkami. Uvedené smluvní podmínky je nutné si prostudovat, a to před podpisem smlouvy. Najdeme v nich totiž podstatná fakta ovlivňující naše budoucí práva a povinnosti. Reklamace telekomunikačních služeb. - Pokud nesouhlasíte s vyúčtováním telekomunikačních služeb, reklamujte vyúčtování služeb s uvedením všech důležitých okolností, a to ve lhůtě 2 měsíců. Stane-li se, že reklamace bude zamítnuta a nebudete souhlasit s vyřízením reklamace, můžete bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení vyřízení reklamace, uplatnit námitku u místně příslušného odboru Českého telekomunikačního úřadu (více na Ze zákona nemá podání reklamace odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti. Zavázala jsme se u jednoho mobilního operátora k využívání služeb na 24 měsíců, uplynuly 4 měsíce, co mně hrozí, když přejdu k jinému operátorovi? Dříve, než požádáte o přenos čísla, je nutné vypořádat své závazky se stávajícím operátorem. Ve Vašem konkrétním případě to bude znamenat uhrazení smluvní pokuty za předčasné ukončení využívání telekomunikačních služeb, její výše se vypočítá dle podmínek uvedených ve Vaší smlouvě, resp. k ní přiložených smluvních podmínkách. Co znamená zkratka VOIP? Zkratka VOIP označuje službu volání přes internet. Účastnící této služby volají zpravidla v rámci své sítě zdarma, volání do ostatních sítí i do zahraničí je ve srovnání s klasickým voláním za bezkonkurenčně nízkou cenu. K využití této služby však potřebujete počítač a kvalitní připojení k internetu. Chci si pořídit internet, nevím však, jakou rychlost zvolit? Zvolte rychlost raději menší, bývá za ni nižší měsíční paušál. Pokud rychlost nesplní Vaše očekávání, možnost zvýšit rychlost bývá zdarma, pokud však měníte rychlost na rychlost nižší, nevyhnete se zpravidla poplatkům ve výš stokorun. Při sledování televize jsem zaznamenal soutěž o mnoho peněz, pokud zavolám na uvedené telefonní číslo. Sazba za volání však byla téměř nečitelná. Kolik se za takové hovory platí? Pokud soutěžíte nebo využíváte jiné služby pro dospělé, tedy voláte na telefonní čísla s předvolbou 906 nebo 909, zaplatíte za každou minutu hovoru takovou cenu, jako je dvojčíslí po předvolbě (např xx xx = 60Kč/min.). Toto pravidlo platí jak pro volání z pevné linky, tak z mobilního telefonu.

15 8. Služby leteckých společností Cestující si letadlo stále častěji vybírají za svůj dopravní prostředek. Letecké služby patří mezi nejrychlejší způsoby dopravy osob i zboží to však také něco stojí. Obvyklé ceny letenek jsou vždy tím dražší, čím později je kupujeme. Většinou jsou letenky levnější při nákupu přes internet. Cena letenky se může odlišovat od celkových nákladů na přepravu, které budete muset zaplatit. Letecké společnosti někdy uvádějí zcela zvlášť další povinné příplatky, bez kterých neodletíte. Jedná se např. o palivové příplatky, letištní taxy či jiné zvláštní poplatky. Konečná a celková cena letenky se tak může lišit od toho, co uvidíte na první pohled v reklamě. Letecké společnosti lákají zákazníky nabídkou různých slev např. pro děti, studenty, seniory, dvojice pasažérů, časové a okamžité slevy mimořádné nabídky, slevy pro stálé zákazníky. Je třeba si řádně propočítat nabízené slevové programy, vzít do úvahu časový vývoj kurzu měny, koncentrovat se na další příplatky a poplatky. Vždy je rozumné si nechat před podpisem předložit podmínky daného slevového programu, v klidu je pročíst a případně prodiskutovat s okolím. Čím je letenka flexibilnější ve smyslu změn termínů odletů, změn tras a zrušení letu, tím více za ní budete muset zaplatit. Volbou vhodného termínu odletu a návratu lze také dospět k zajímavé ceně - levnější bývá cesta s návratem po noci ze soboty na neděli. Zpáteční letenky jsou výrazně levnější než dvě protisměrné. Na letišti se můžete dozvědět, že letadlo je nějakou shodou okolností přeplněno nad svou kapacitu. Pak můžete být požádáni o změnu své rezervace za náhradu, což však můžete odmítnout. Jestliže je Vám odepřen z tohoto důvodu nástup do letadla, musí Vám podle nařízení Evropských společenství č. 261/2004 Váš dopravce vyplatit náhradu. Pro lety do km (A) tato náhrada činí 250 Euro, do km (B) pak 400 Euro stejně jako 400 Euro při letech jen uvnitř EU nad km, při letech nad km (C) mimo EU pak náhrada činí 600 Euro. V případě, že musíte čekat na vstup do letadla z důvodu přeplnění, je možné snížit tuto náhradu o polovinu jestliže toto zpoždění nepřesáhlo u varianty (A) 2 hodiny, u varianty (B) 3 hodiny a u varianty (C) 4 hodiny. Dopravní společnost Vám po uplynutí těchto lhůt po daném odmítnutí nástupu do letadla z důvodu přeplnění dát na výběr mezi dvěma možnostmi. První možností je proplacení ceny letenky a bezplatný návrat do místa odletu, druhou možností je náhradní varianta přepravy do cíle původního letu. Stejně tak Vám taková dopravní společnost musí poskytnout stravu a občerstvení, ubytování a přepravu, jestliže je potřeba. Jestliže je Váš let zrušen, máte stejná práva na volbu a péči jako v případě odmítnutí nástupu do letadla z důvodu přeplnění. Máte také nárok na výplatu náhrad, pokud zrušení letu nebylo oznámeno s dostatečným předstihem a nebyla Vám nabídnuta náhradní přeprava v podobném čase odletu. Jestliže jste se dostavili k odbavení včas a je ohlášeno, že Váš let je zpožděn, pak máte právo na stejnou péči jako v případě odmítnutí nástupu do letadla z důvodu přeplnění. Důvodem pro tuto péči je překročení stejných lhůt u jednotlivých variant. Jestliže takové zpoždění letu dosáhne 5 hodin, musí Vám být rovněž nabídnuta možnost proplacení ceny letenky a bezplatný návrat do místa odletu. Jestliže Vám takové zpoždění i mimo EU způsobilo škodu, můžete po své dopravní společnosti z EU požadovat až cca Euro případně se následně obrátit na soud. Jestliže dopravní společnost z EU způsobila škodu na Vašich zavazadlech, jejich ztrátu nebo zpoždění, můžete po ní požadovat až cca Euro případně se následně obrátit na soud. Tato práva můžete uplatnit na všechny lety (i charterové) z EU a také na lety do EU, pokud je provozuje dopravce z EU. U všech letů je třeba počítat s časem potřebným na odbavení celní a pasové i bezpečnostní kontroly. U letů do USA a Kanady jsou dále z bezpečnostních důvodů zpracovávány a předávány Vaše osobní údaje příslušným státním úřadům, vč. adresy pobytu či kontaktní adresy. Pozornost je třeba věnovat zejména novým bezpečnostním pravidlům na evropských letištích. U příručních zavazadel (ne tedy u zavazadel směřujících do podpalubí letadla) se sleduje mimo jiné množství tekutin a gelů. Tekutiny musí být v obalu do max. objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna maximálně v jednom průhledném igelitovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu. Sáčky jsou k vyzvednutí na letišti před odbavovacími přepážkami. Cestující si do nich před odbavením mají přemístit veškeré tekutiny a gely pro osobní potřebu. Na léky a dietologické přípravky včetně dětské výživy potřebné pro dobu letu se nevztahuje omezení povoleného množství. Při bezpečnostní kontrole je třeba vyndat laptop a další elektrické přístroje z příručního zavazadla. Nadále je možné po předložení letenky nakupovat bez omezení v obchodech za pasovou kontrolou. Prodejci zabalí tekutiny a gely do

16 speciálně označených sáčků včetně účtenky. Igelitové sáčky, které podstatným způsobem zvyšují bezpečnost letového provozu, neotevírejte před absolvováním bezpečnostní kontroly (nebo poslední bezpečnostní kontroly v případě přestupů). Očekává se zavedení dalších předpisů upravujících maximální rozměry příručních zavazadel. České aerolinie v roce 2001 přistoupily k Chartě služeb pro cestující v letecké dopravě, což je dobrovolný závazek leteckých dopravců vůči cestujícím. Charta popisuje úroveň služeb, kterou cestující mohou očekávat od dané letecké společnosti. Tato česká letecká společnost odpoví na písemnou stížnost během 28 dnů od data doručení. Telefonicky lze podávat podněty na kontaktním centru: Kde se lze dotazovat v případě zpoždění letu, zpoždění zavazadel, zrušení letu a ztráty zavazadel? Pokud jsou Vám Vaše práva odepřena, ztěžujte si co nejdříve u společnosti, která Váš let provozuje. Kontakt na tuto společnost většinou naleznete na obalu letenky. Pokud nejste spokojeni s odpovědí, obraťte se na Ministerstvo dopravy ČR, tel.: Zde můžete obdržet i další informace (např. ohledně zranění a organizovaných turistických zájezdů). Kde s lze dotazovat v případě otázek k servisu a obsluze na letišti? Každé letiště má informační kancelář, kde Vám blíže poradí, jakým způsobem podat Váš podnět a jak a kdy budete informování i jeho řešení. Co je to black list letecké dopravy? Evropská komise 22. března 2006 přijala seznam leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství. Seznam je k dispozici na Na co si dát pozor při odbavení zavazadel? V zavazadlech se nesmí přepravovat žádné nepovolené předměty. Piktogramy nebezpečných předmětů jsou zobrazeny na každé odbavovací přepážce i na informační tabuli v letištním terminálu. Za překročený povolený váhový limit cestující platí poplatek dle podmínek letecké společnosti. Za určitý druh zavazadla (např. za lyže nebo golfové hole) platí paušální sazbu a poplatek za nadváhu. O podmínkách přepravy se informujte u Vaší letecké společnosti nebo prodejce letenky (více na

17 9. Cestovní služby Podnikání v oblasti cestovního ruchu upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Zákon rozlišuje cestovní kancelář a cestovní agenturu. Cestovní kancelář může ze zákona nabízet a prodávat zájezdy a další služby cestovního ruchu nebo jejich kombinace. Mezi další práva cestovní kanceláře patří zprostředkování zájezdů pro jinou cestovní kancelář a prodej věcí souvisejících s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, apod.). Cestovní agentura je firma, která prodává jednotlivé zájezdy cestovních kanceláří či jiné jednotlivé služby. Organizátorem a pořadatelem zájezdu uvedeným v cestovní smlouvě je vždy cestovní kancelář. Zájezd je zákonem vymezen jako předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb. Těmito službami mohou být doprava, ubytování, nebo jiné služby cestovního ruchu, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování. Za jiné služby cestovního ruchu se považují služby, které tvoří významnou část zájezdu nebo je jejich cena alespoň 20 % z souhrnné ceny zájezdu. Zákon přesně určuje, jaké informace musí být předem poskytnuty zájemci o uzavření cestovní smlouvy. Informace mohou být uvedeny v katalogu nebo poskytnuty jinou prokazatelnou formou. Spotřebitel musí být v katalogu seznámen zejména s termínem zahájení a ukončení zájezdu, cenou zájezdu, výší odstupného, místem pobytu. Zákazník musí být informován také o dopravě a ubytování. Cestovní kancelář je povinna zájemce informovat o rozsahu a podmínkách pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře a o možnosti uzavřít individuální pojištění zákazníka pro cesty a pobyt. Jestliže se spotřebitel rozhodne nabízeného zájezdu zúčastnit, uzavírá s cestovní kanceláří tzv. cestovní smlouvu. Tato smlouva je ze zákona písemná a musí obsahovat označení smluvních stran, vymezení zájezdu (např. termín zahájení a ukončení, služby zahrnuté do ceny zájezdu) a cenu zájezdu (včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy). V cestovní smlouvě je povinně uváděn také postup při uplatnění reklamace pro případ porušení povinnosti ze strany cestovní kanceláře a výše odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech upravených zákonem. Cestovní smlouva musí blíže vymezit ubytování (polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) a stravování. Ve smlouvě nesmí chybět podrobné informace o dopravě (druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a trasa cesty). Podrobné informace o ubytování, dopravě, stravování a poskytovaných službách, které nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo v katalogu, je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Předané informace musí také obsahovat kontaktní údaje o delegátovi, tedy osobě, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu. Jestliže se jedná o tzv. last minute (smlouva je uzavřena v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu), jsou podle zákona upřesňující údaje předány již při uzavírání cestovní smlouvy. V cestovní smlouvě může být uvedeno, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu. Musí být však zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cestovní kancelář může takto zvýšit cenu jen tehdy, jestliže dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Cena zájezdu může být zvýšena nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Jestliže možnost zvýšení není uvedena v cestovní smlouvě, nemá na zvýšení cestovní kancelář právo. Může se stát, že cestovní kancelář je nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy. V tomto případě může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy (např. změnu ubytování, trasy dopravy, apod.). V návrhu musí být uvedena také případná nová cena zájezdu. Zákazník má možnost si zvolit, zda na změnu smlouvy přistoupí. Jestliže se nevyjádří ve lhůtě určené cestovní kanceláří, má se za to, že s její změnou souhlasí. Zákazník se může rozhodnout, že se místo něj zúčastní zájezdu někdo jiný, musí to však oznámit písemně. K oznámení musí být připojeno také prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou.

18 Na rozdíl od zákazníka může cestovní kancelář odstoupit před zahájením zájezdu jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smlouvy zákazníkem. Pokud cestovní kancelář zájezd zrušila musí pak nabídnout jiný zájezd, případný cenový rozdíl je povinna cestovní kancelář uhradit. Jestliže novou nabídku zákazník nevyužije, nemá cestovní kancelář právo na odstupné. Pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před termínem jeho zahájení, musí zaplatit pokutu 10 % z ceny zájezdu. Odstoupí-li spotřebitel z jiných než výše uvedených důvodů, je povinen uhradit cestovní kanceláři odstupné ve výši uvedené v cestovní smlouvě. To platí také tehdy, pokud od smlouvy odstoupí cestovní kancelář z důvodu porušení povinností zákazníkem. Jestliže cestovní kancelář poruší závazky uvedené v cestovní smlouvě, může spotřebitel uplatnit reklamaci. Pokud zákazník zjistí porušení již v průběhu zájezdu (např. ubytování má jinou úroveň, než byla ve smlouvě přislíbena), měl by co nejdříve upozornit delegáta. Nedosáhne-li nápravy, je vhodné zajistit si dostatek důkazů (např. potvrzení od vedení hotelu, svědectví ostatních účastníků). Po ukončení zájezdu je možné reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od ukončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd podle cestovní smlouvy ukončen. Cestovní kancelář musí ze zákona reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění. Cestovní kancelář je ze zákona povinna uzavřít pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře. Na základě tohoto pojištění vyplatí pojišťovna plnění např. v případě, že cestovní kancelář není z důvodu úpadku schopna zajistit návrat ze zájezdu, apod. Potvrzení o pojištění musí cestovní kancelář předat spolu s uzavřenou cestovní smlouvou. Nelze doporučit uzavírat smlouvu s nepojištěnou cestovní kanceláří. Seznam pojištěných kanceláří je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a na internetových stránkách pojišťoven, které jsou oprávněny pojišťovat cestovní kanceláře. Jedu na třídenní pobyt s nějakou firmou. Pobyt je docela drahý, tak jsem se ptal, zda jsou pojištění proti úpadku, ale řekli mi, že nejsou cestovní kancelář a pojištěni být nemusí. Mají pravdu? Povinné pojištění proti úpadku se vztahuje skutečně jen na cestovní kanceláře. Jestliže je však součástí pobytu doprava a ubytování přes noc, jedná se podle zákona o zájezd a ten může být nabízen jen cestovní kanceláří. Jedu jen na dvoudenní pobyt a cestovní kancelář mi nechce dát písemnou smlouvu s odůvodněním, že pro tyto kratší pobyty stačí potvrzení o zaplacení ceny. Moc se mi to nelíbí. Mohu se nějak bránit? Cestovní kancelář je ze zákona povinna uzavřít s Vámi písemnou cestovní smlouvu. Na místě pobytu jsem zjistil, že hotel není od pláže vzdálený 200 m, jak uváděl katalog, ale skoro 1 km. Delegáta se mi nepodařilo dohonit. Jak mám postupovat? Porušení podmínek smlouvy reklamujte u cestovní kanceláře co nejdříve, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu. Žádejte přiměřenou slevu z ceny zájezdu.

19 10. Právní služby a osoby oprávněné k jejich poskytování Právními službami jsou jakékoliv formy právní pomoci. Pod pojmem právních služeb tedy rozumíme zejména zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, výkon obhajoby v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů. Kdo může právní služby poskytovat? V České republice mohou právní služby poskytovat pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci a daňoví poradci. V nejširším rozsahu jsou oprávněni poskytovat právní služby advokáti. Notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci a daňoví poradci mohou poskytovat jenom vybrané právní služby. Kdo je to advokát? Advokátem je pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou obsahuje informace o sídle, profesním zaměření, jazykovém vybavení a kontaktním spojení advokátů. Seznam advokátů naleznete na internetovém serveru Co je smlouva o právní pomoci? Advokát poskytuje právní služby na základě smlouvy o poskytnutí právní pomoci uzavřené s klientem. Smlouva musí obsahovat dohodu o tom, co je požadovanou právní službou, nemusí však nutně obsahovat dohodu o ceně této právní služby. Smlouva nemusí být uzavřena písemně. Co je ustanovení advokáta ex offo? V některých případech může být advokát klientovi ustanoven rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím České advokátní komory. Jedná se o takzvané ustanovení advokáta z moci úřední. Soud může ustanovit klientovi advokáta jak v trestním řízení, tak i v občanském soudním řízení. Kdy ustanovuje advokáta soud? V trestním řízení ustanovuje soud advokáta v případě, že zastoupení advokátem je povinné a klient si advokáta v zákonem stanovené lhůtě sám nezvolí. V občanském soudním řízení může soud rozhodnout o ustanovení advokáta zejména nemajetným osobám, které požádaly o osvobození od soudních poplatků. Kdy je zastoupení advokátem povinné? Nejčastěji u osob obviněných v trestním řízení, to je například u osob nacházejících se ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo u osob mladistvých. V občanském soudním řízení musí být klient zastoupen advokátem v řízení o dovolání. Povinné zastoupení advokátem je rovněž v řízení před Ústavním soudem. Je advokát oprávněn pomoc odmítnout? Pokud advokát nebyl k poskytnutí právních služeb ustanoven, je poskytnutí právních služeb oprávněn odmítnout. V některých případech je advokát poskytnutí právních služeb dokonce povinen odmítnout. Je tomu tak například v případě střetu vlastních zájmů advokáta se zájmy klienta. Za co odpovídá advokát? Advokát odpovídá svému klientovi za řádný výkon svojí činnosti, nikoliv však za dosažení požadovaného výsledku. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svého klienta a řídit se jeho pokyny. Advokát však není vázán pokyny klienta, jsou-li v rozporu se zákonem nebo se stavovským předpisem. Jakými předpisy se řídí činnost advokáta? Advokát je povinen dodržovat nejen zákony a vyhlášky upravující podmínky výkon advokacie, ale i stavovská pravidla vydávaná Českou advokátní komorou, což je organizace, která advokáty sdružuje a vykonává dozor nad jejich činností. Vlastní výkon advokacie upravuje zejména zákon o advokacii. Odpovídá advokát za způsobenou škodu? Advokát odpovídá klientovi za případnou škodu, kterou mu v souvislosti s výkonem advokacie způsobil. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho zaměstnancem. Advokát je ze zákona pojištěn. Co je to povinnost mlčenlivosti? Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvěděl. Tato povinnost trvá i po skončení poskytování právních služeb. Mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze jeho klient. To však neplatí v případě sporu mezi advokátem o klientem.

20 Na koho se mohu obrátit, jsem-li nespokojen? Dozor nad činností advokátů vykonává Česká advokátní komora. U ní lze rovněž podat případnou stížnost na činnost advokáta. Na Českou advokátní komoru se rovněž mohou obracet nemajetné osoby s žádostí o ustanovení advokáta k poskytnutí právní pomoci. Jaká odměna náleží advokátovi? Advokáti poskytují právní služby zpravidla za odměnu. Výše a způsob stanovení odměny advokáta závisí na druhu a rozsahu poskytovaných právních služeb. O předpokládané výši a způsobu stanovení odměny za poskytované právní služby je advokát povinen klienta předem informovat. Co je to smluvní odměna? Odměna advokáta zpravidla závisí na dohodě mezi advokátem a klientem. Jedná se o takzvanou smluvní odměnu. Smluvní odměna advokáta může být dohodnuta například jako procentní, časová, cílová nebo paušální. Smluvní odměna advokáta by měla být vždy přiměřená druhu a rozsahu poskytované právní služby. Co je to mimosmluvní odměna? Není-li výše odměny za poskytování právních služeb mezi advokátem klientem dohodnuta, náleží advokátovi takzvaná mimosmluvní odměna. Tuto odměnu upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Co je náhrada hotových výdajů? Náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právních služeb náleží advokátu vedle odměny. Jedná se zejména o výdaje na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie listin. Co je náhrada za promeškaný čas? Provádí-li advokát úkony v místě, které není jeho bydlištěm nebo sídlem, nebo, zpozdí-li se zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, náleží advokátu takzvaná náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby. Výši těchto náhrad stanoví advokátní tarif. Co je náhrada nákladů právního zastoupení? Odměna advokáta za poskytnutí právní pomoci se někdy nesprávně zaměňuje s paušální náhradou nákladů právního zastoupení v občanském soudním řízení. Tato náhrada však náleží zásadně přímo klientovi a není nijak vázána na skutečnou výši nákladů, které klient na služby advokáta skutečně vynaložil. Kromě advokátů jsou v České republice oprávněni poskytovat některé druhy právních služeb rovněž notáři, soudní exekutoři, daňoví poradci a patentoví zástupci. Jejich činnost upravuje notářský řád, exekuční řád, zákon o daňových poradcích a zákon o patentových zástupcích. Jaké služby poskytují notáři? Notáři mohou poskytovat právní služby související s výkonem notářské činnosti například poskytovat právní porady, sepisovat listiny, zastupovat v jednání s osobami, se státními nebo jinými orgány, ve správním řízení a ve vymezených druzích občanského soudního řízení nebo vykonávat správu majetku. Jaké služby poskytují exekutoři? Soudní exekutoři mohou poskytovat právní služby související s výkonem exekuční činnosti a další činnosti, která jim byla svěřena zákonem například poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému, sepisovat listiny, provádět dražby, přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci nebo osvědčovat stav věcí. Jaké služby poskytují daňoví poradci a patentoví zástupci? Daňoví poradci mohou poskytovat právní služby ve věcech daní a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí to je například zpracovávat daňová přiznání a zastupovat klienty v daňovém řízení. Patentoví zástupci mohou poskytovat právní služby ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více