Instinct Quarterly Grant Thornton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2012 Obsah 3 Krátce 4 Aplikace DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací 5 Souběžný výkon zaměstnání ve více státech 6 Cash pooling 6 Metodický pokyn GFŘ k posečkání 7 Strategické řízení společnosti 7 Změny inventarizace majetku a závazků 8 FATCA 8 Úsvit a soumrak důchodové reformy 12 Změny v rozvaze (bilanci) 13 Daňový kalendář

2 Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thonton International 2

3 Krátce Nové vedení v České exportní bance a EGAP Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) mají od 16. listopadu nové generální ředitele. Výběr kandidátů na tyto posty musí ještě potvrdit Česká národní banka a definitivní jmenování do funkce bude vyhlášeno na konci prosince Novým generálním ředitelem ČEB by se měl stát Ing. Jan Procházka a v případě EGAP byl ředitelem jmenován Ing. Jiří Krumpal. ČEB je bez generálního ředitele od 20. září. Šéf EGAP skončil ve funkci 19. září. Oba kandidáti chtějí pokračovat v implementaci stávající strategie ČEB a EGAP. Hlavním cílem obou společností je užší spolupráce, aby byl český exportní systém stabilní a konzistentní. Tato spolupráce by měla vytvořit příznivé podmínky pro české exportéry. Prominutí daně z likvidovaného alkoholu Ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 zveřejnil ministr financí své rozhodnutí ohledně prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádných událostí. Prominutí se týká provozovatelů potravinářských podniků, kteří museli zlikvidovat líh za asistence celních orgánů. Výše prominuté daně se odvíjí od výše spotřební daně ze zlikvidovaného lihu. Poplatník musí podat podnět celnímu úřadu k ověření zdanění a asistované likvidaci lihu nejpozději do 15. prosince Eurozóna ovlivňuje celý svět Z výsledků mezinárodního výzkumu Grant Thornton, The International Business Report, vyplývá, že krize eurozóny nemá pouze lokální dopady na vývoj ekonomiky, ale že výrazným způsobem ovlivňuje ziskovost společností po celém světě. Čtyři z deseti podnikatelů po celém světě potvrzují, že krize v eurozóně negativně ovlivnila jejich podnikání. Z výzkumu logicky vychází, že nejvíce zasaženy jsou tzv. jižní státy Evropské unie. Kvůli snížení spotřeby eurozóny výrazně pociťuje snížení ziskovosti také například 41 % dotázaných businessmanů z Latinské Ameriky. Z výzkumu zaznívá varovný signál, že ochota podnikatelů investovat do států eurozóny je nižší než jejich ochota k investicím ve státech Blízkého východu a severní Afriky. Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thonton International 3

4 Aplikace DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle 92e v rámci sdružení Výjimka z povinnosti použít tuzemský reverse-charge Při provádění zakázek stavební firmy často vytvářejí sdružení. Důvodem je větší kapitálová síla, účast renomovaného partnera ve sdružení apod., a tím větší šance na získání zakázky. Řada vykonávaných činností, ne-li všechny, pak mají charakter stavebních nebo montážních prací podléhajících dle 92e zákona o DPH režimu přenesení daňové povinnosti. Zákon o DPH však v 73 odst. 7 stanoví, že v případě, kdy plátci uskutečňují zdanitelná plnění v rámci sdružení a nárok na odpočet uplatňují jednotliví účastníci sdružení, musí být těmito účastníky uplatněna vůči určenému účastníku sdružení daň na výstupu. Z hlediska fakturace individuálními účastníky sdružení na určeného účastníka vzniká pochybnost, zda uplatnit režim přenesení daňové povinnosti, či zda tyto výkony zdaňovat. Názory značné části odborné veřejnosti se přikláněly k použití režimu přenesení daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství uveřejnilo 11. října 2012 na stránkách České daňové správy odpověď na dotaz k tomuto tématu. Z odpovědi vyplývá, že pokud jednotliví účastníci sdružení uplatňují nárok na odpočet, mají povinnost uplatnit při fakturaci vůči určenému účastníku sdružení daň na výstupu dle 73 odst. 7. Tuto povinnost nelze splnit použitím režimu přenesení daňové povinnosti dle 92e. Nepovažujeme tento závěr GFŘ za logický ani šťastný, nicméně doporučujeme, aby jej naši klienti v případě stavebních sdružení respektovali a při fakturaci na pověřeného účastníka sdružení aplikovali daň na výstupu. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujete Ondřeje Štědrého: Přímá volba prezidenta v ČR i v zahraničí Česká republika se změnou článku 58 ústavy zařadila mezi většinu evropských zemí, v nichž je prezident volen přímo. Po této reformě zůstává na evropském kontinentu pouze osm států, kde volí prezidenta zákonodárný sbor. Po dlouhém procesu shánění podpisů potřebných k nominaci se již objevují problémy s kandidaturou a odstoupit od voleb budou muset dva uchazeči o post hlavy státu. Ačkoli není zcela jasné, kolik bude celkem kandidátů, jisté je, že volba bude přímá dvoukolová a většinová. Termín prvního kola byl stanoven na 11. a 12. ledna 2013 a druhé kolo proběhne o čtrnáct dní později, tedy 25. a 26. ledna. Na rozdíl od voleb do krajských zastupitelstev se hlasování budeme moci zúčastnit i ze zahraničí, pokud si vyřídíme volební průkaz. 4

5 Automobilový průmysl Sdružení automobilového průmyslu České republiky nově vydalo statistku produkce automobilů v České republice. Celkem bylo v ČR od ledna do konce října 2012 vyrobeno automobilů, přičemž osobní automobily představují 99,4 %. V porovnání s minulým rokem je tento výsledek téměř shodný, respektive produkce vzrostla o 2 promile. K rozdílům ve výrobě došlo pouze mezi jednotlivými producenty. Nejvýraznější nárůst ve výrobě automobilů, téměř o 30 %, vykazuje společnost Hyundai ve své továrně v Nošovicích. Automobilka Škoda Auto předpokládá růst o 4,2 % a je stále jedničkou v produkci automobilů. V případě osobních automobilů je stabilní úroveň výroby velmi dobrým znamením. Například automobilový výrobce Ford byl nucen zkracovat pracovní dobu v továrně v Rumunsku. Nákladních automobilů bylo oproti minulému roku vyrobeno o 150 kusů více (+15 %). Jedničkou na českém trhu je společnost Avia. Jediná oblast automotive, kde došlo k poklesu výroby, byla produkce autobusů reprezentovaná společnostmi SOR, Iveco a KH MOTOR CENTRUM s.r.o. Souběžný výkon zaměstnání ve více státech Nová pravidla při určování příslušnosti k právním předpisům sociálního a zdravotního pojištění Dne vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Nejvýznamnější změnou jsou nová pravidla určování příslušnosti k právním předpisům v situaci souběžného výkonu zaměstnání na území dvou nebo více členských států EU/EHP nebo Švýcarska. Pokud zaměstnanec vykonává podstatnou část své činnosti ve státě bydliště (tzn. na stát bydliště připadá alespoň 25 % odměny nebo pracovní doby), podléhá právním předpisům členského státu bydliště. Jestliže nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, jsou pravidla nastavena následovně: I. V případě, že má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele (nebo více zaměstnavatelů se sídlem nebo místem podnikání v jednom členském státě), podléhá právním předpisům státu, ve kterém má zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání. II. III. Pokud má zaměstnanec dva nebo více zaměstnavatelů sídlících ve dvou členských státech, z nichž jedním je stát bydliště, pak podléhá právním předpisům státu, který není státem jeho bydliště. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, z nichž alespoň dva mají sídlo nebo místo podnikání v jiných státech, než je stát bydliště, pak podléhá právním předpisům bydliště. V případě, že nedojde u dané osoby (zaměstnance) ke změně situace, použijí se dosavadní pravidla. Pokud má tedy zaměstnanec platný formulář E101/A1, změna pravidel v nařízení se jej aktuálně nedotkne. Upozorňujeme však, že v případě, že potvrzení E101/A1 bylo vystaveno např. do , je nutné podat novou žádost, která bude posuzována dle nových pravidel. V případě zájmu o prověření vaší situace / situace vašich zaměstnanců vám budeme rádi k dispozici. Kontaktujte Moniku Chvalovou: 5

6 Cash pooling Většina společností má založeno více bankovních účtů. Na některém z nich mají permanentně záporný zůstatek, který zatěžuje rozpočet firmy kvůli úrokům z kontokorentního úvěru. Naopak na některých účtech vykazují pravidelně přebytky. Metoda cash pooling přináší možnost pokrýt deficit reálným přebytkem na jiném účtu. Tím dochází ke konsolidaci zůstatků na podnikových účtech a optimalizaci řízení peněžních toků na kontech. Cash pooling funguje tak, že na denní bázi je nad stávajícími účty vytvářen tzv. master účet, na který jsou převáděny všechny - jak záporné, tak kladné - zůstatky a teprve z tohoto sjednoceného účtu banka vypočítává úroky. Společnost se tak zbavuje poplatků za záporné zůstatky, jelikož jsou tyto většinou vyrovnávány prostřednictvím přebytků. Způsoby nastavení cash poolingu jsou různé a v současnosti je možné využívat jej i v případě existence kont u více bank. O to více je ale zapotřebí analyzovat případné náklady spojené s převody z účtu na účet. Uvažujete-li o zlepšení práce s bankovními účty, kontaktujete Michala Beneše, Senior Managera: Metodický pokyn GFŘ k posečkání Dne 11. října 2012 zveřejnilo Generální finanční ředitelství metodický pokyn k aplikaci 157 odst. 7 daňového řádu, který se zabývá možností upustit od předepsání úroku z posečkání. Základními důvody jsou ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu, které by zakládaly tvrdost uplatněného úroku. Úrok z posečkání předepisuje správce daně daňovému subjektu za dobu povoleného posečkání s úhradou daně, případně za dobu rozložení úhrady daně na splátky. Úrok z posečkání je stanoven výhodněji než úrok z prodlení a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů (a nikoliv o 14 bodů jako úrok z prodlení). V samotném zákoně nejsou uvedeny bližší podmínky, za kterých lze od předepsání úroku z posečkání upustit. GFŘ se z důvodu zachování maximální možné míry jednotnosti a objektivity rozhodlo vymezit v pokynu skutečnosti zakládající tvrdost. Podle tohoto pokynu bude správce daně vycházet vždy ze skutkového stavu a podmínek v době svého rozhodování a nikoliv ze stavu a podmínek při povolování posečkání nebo v době podání žádosti. Dále bude správce daně rozhodovat nikoliv v průběhu posečkání, ale vždy až po skončení povoleného posečkání. Za důvody umožňující upustit od předepsání úroku z posečkání se považuje například živelná pohroma, podání žádosti dědicem, sociální důvody (jsou-li splněna kritéria sociální podpory) či pokud alespoň 50 % zaměstnanců daňového subjektu tvoří osoby se zdravotním postižením. V pokynu je také výslovně uvedeno deset důvodů, které vylučují, aby správce daně upustil od předepsání úroků z posečkání. Například se jedná o situaci, kdy daňový subjekt porušil podmínky posečkání, má v době rozhodování nedoplatky na jiných daních a cle, je proti němu vedeno trestní řízení pro daňový trestný čin nebo byla posečkaná daň uhrazena ručitelem. Pokud by správce daně rozhodl o upuštění od předepsání úroku z posečkání nad rámec uvedených důvodů, bude se jeho rozhodnutí vždy posuzovat dle pravidel pro poskytnutí tzv. podpory malého rozsahu (de minimis) či veřejné podpory. V případě zájmu vám podrobnosti sdělí Helena Zemanová: 6

7 Strategické řízení společnosti V neustále se měnící situaci na trhu je pro společnosti zásadní, aby správně reagovala na změny a nastavila odpovídající firemní strategii. Rozhodnout se, jakým způsobem dále společnost rozvíjet a jak ji směrovat, je nesmírně důležité pro její samotnou existenci i pro to, aby obstála v konkurenci. Celý proces utváření strategie může ztroskotat na několika málo drobnostech, jež mohou mít fatální důsledky. Přemýšleli jste někdy o utváření firemní strategie za pomoci týmu odborných poradců? Celý proces začíná obvykle uspořádáním workshopu managementu, na kterém se společně formuluje vize, mise a strategie. Poradce přispívá do diskuse potřebnou analýzou trhu a konkurence. V další fázi je potřeba rozpracovat podněty pro akční plány, iniciativy nebo programy s riziky, přínosy, vzájemnými vazbami a dalšími atributy tak, aby je bylo následně možné vhodným způsobem časově sladit, a zadat úkoly vedoucí k jejich realizaci. Poradce sice možná není expertem ve vašem odvětví, vnáší zato do tak zásadního rozhodování potřebný nadhled a komplexní znalost trhu. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Filipa Macha, Partnera: Změny inventarizace majetku a závazků Novela zákona o účetnictví (zákonem č. 239/2012 Sb.) Chtěli bychom vás informovat o významných změnách v 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, které se týkají inventarizace majetku a závazků. Inventarizací se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků, a to: a. fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo b. dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni, a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. Periodickou inventarizaci lze zahájit nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončit nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Inventarizaci musí účetní jednotka ukončit do dne sestavení účetní závěrky, pokud je účetní závěrka sestavena dříve než dva měsíce po rozvahovém dni. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a. skutečnosti podle odstavce 1 30 (zjištění skutečných stavů), a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit, b. podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury, c. způsob zjišťování skutečných stavů, d. ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, e. ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, f. okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, g. rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila, h. okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. Změny se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později. Bližší informace vám poskytne Renata Dudášová: 7

8 FATCA USA vedou rozhovory s více než 50 státy Ministerstvo financí USA nedávno zveřejnilo informaci, že v současnosti vede rozhovory s více než 50 státy a jurisdikcemi po celém světě o uplatňování informační povinnosti a srážkové daně, které byly zavedeny zákonem FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). FATCA byl schválen již v roce Jeho účelem je zajistit, aby se k americkým daňovým úřadům dostaly informace o účtech amerických daňových poplatníků nebo zahraničních společností, v nichž mají američtí daňoví poplatníci podstatnou účast, vedených u zahraničních finančních institucí (včetně bank, investičních fondů a pojišťoven), u zahraničních trustů a zahraničních společností. Pokud by zahraniční finanční instituce informace poskytnout odmítla, byla by na příjmy ze zdrojů na území USA uvalena 30%ní srážková daň. Zákon nabude účinnosti 1. ledna Ministerstvo financí USA již uzavřelo dvoustrannou dohodu s Velkou Británií. Mezi státy, s nimiž ministerstvo vede rozhovory o možnosti mezivládní spolupráce, je i Česká republika. Detaily vám sdělí Gabriela Magsumová: Úsvit a soumrak důchodové reformy Prvním dnem následujícího roku nabývají účinnosti dva klíčové zákony reformy českého důchodového systému zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření. Podstatou těchto zákonů je zavedení nového, druhého pilíře důchodového systému, který rozšiřuje možnosti pro individuální fondové spoření občanů na stáří, a úprava současného penzijního připojištění. S blížícím se spuštěním reformy také nabírá na intenzitě diskuse o jejím průběhu, konečné podobě a dopadech. Ekonomičtí odborníci považují reformu za nedostatečnou. Někteří dokonce odmítají provedené změny nazývat reformou. Již tradičně extrémistický názor zastávají odbory, které se nezdráhají reformu označovat za tunel současného průběžného systému. A konečně prostí občané, o jejichž budoucnost jde až v první řadě, se podle většiny průzkumů veřejného mínění v reformě důchodového systému neorientují a neví, co je čeká. Potřebujeme penzijní reformu? Aby toho nebylo málo, svůj postoj k důchodové reformě neotřelým způsobem vyjádřil také Václav Klaus. Poté, co v loňském roce umožnil přijetí fundamentálních koncepčních zákonů důchodové reformy, letos v září vetoval prováděcí zákon, který je ve své podstatě už jen technickým dokončením reformy. Těsně před spuštěním druhého pilíře tak vzniká značná nejistota, která nejenže ohrožuje úspěšnost již schválené reformy, ale v konečném důsledku ohrožuje i jakékoli případné budoucí snahy o změnu současného dlouhodobě neudržitelného důchodového systému. Vzhledem k tomu, že celá diskuse o reformě důchodového systému se spíše než věcnými argumenty vyznačuje hysterickými reakcemi a zjitřenými emocemi, pokusme se věcně shrnout současnou situaci a odhadnout budoucí vývoj českého důchodového systému. Základní pilíře Český důchodový systém se v současné době opírá o dva pilíře státem organizovaný průběžný systém financování důchodů (takzvaný první pilíř) a dobrovolný systém penzijního připojištění se státním příspěvkem. Ten v rámci státem stanovené regulace organizují soukromé penzijní fondy (v kontextu připravované reformy takzvaný třetí pilíř). Přestože ve třetím pilíři je v současné době téměř 4,6 milionů účastníků a téměř každý druhý občan České republiky má uzavřeno penzijní připojištění, z hlediska financování starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů 8

9 hraje klíčovou roli právě státem organizovaný první pilíř. Tento státní pilíř lze podle strohé ekonomické teorie charakterizovat jako dávkově definovaný a průběžně financovaný systém. Dávkový charakter systému spočívá v předem stanovené výši dávek, které by ze systému měly být vypláceny, a v následném stanovení výše finančních prostředků, které je nutné do systému vložit. Jinými slovy: stát nejprve určí, v jaké výši budou vypláceny dávky, a až následně stanoví, jak vysoké příspěvky budou do systému jednotliví přispěvatelé hradit. Opakem dávkově definovaného systému je příspěvkově definovaný systém. V tomto systému je nejprve určitým způsobem stanovena výše příspěvků, které jednotlivé subjekty do důchodového rozpočtu odvádějí, a podle objemu nashromážděných prostředků jsou stanoveny dávky, které je možné ze systému vyplatit. Oba systémy mají své specifické výhody a nevýhody. Pro oba však platí, že jsou výrazně závislé na demografickém vývoji. Přerozdělování prostředků Mnohem zajímavější charakteristikou českého důchodového systému je jeho průběžné financování. Tento princip zjednodušeně znamená, že veškeré příspěvky, které jsou od aktivních účastníků vybrány, se okamžitě rozdělí a vyplatí penzistům a příjemcům dávek. V podstatě se jedná o pouhé přerozdělování prostředků. Je výrazně omezen prostor pro reagování na případné výkyvy související s demografickým vývojem. Tento systém je založen na mezigenerační solidaritě. Dnešní aktivní účastníci odvádějí do systému své příspěvky, z nichž jsou hrazeny dávky dnešním penzistům, a spoléhají na to, že až oni budou v důchodovém věku, další generace účastníků bude přispívat na jejich důchody. Problém však nastává při nepříznivém demografickém vývoji, respektive při stárnutí populace, jehož jsme svědky nejen v České republice, ale téměř ve všech zemích západního světa. Se stárnutím populace klesá počet aktivních účastníků, kteří do systému odvádějí své příspěvky, a zároveň roste počet důchodců, příjemců dávek. Po dosažení určité hranice podílu pracujících a důchodců dojde ke zlomu a v systému vzniká deficit, který je nutné financovat z jiných zdrojů. V České republice byl ještě v roce 2008 důchodový účet vyrovnaný, v současnosti však na výplatu dávek ročně chybí 30 až 40 mld. Kč. Pokud se vyplní demografické predikce stárnutí obyvatel (za 30 až 40 let by se měl zdvojnásobit počet občanů nad 65 let), bude pro zachování dnešní úrovně důchodů potřeba zhruba dalších 150 mld. Kč, což už je vzhledem k aktuálnímu stavu veřejných financí částka přinejmenším alarmující. Implicitní dluh Deficit důchodového účtu však není jedinou hrozbou pro stabilitu důchodového systému. Aktuálně nastavený průběžný důchodový systém kromě schodku příspěvků a dávek generuje ještě tzv. implicitní dluh. Tento dluh je možné volně definovat jako závazek vyplácet v budoucnosti platby, na které v současnosti nevytváříme žádné rezervy a budoucí příjmy na ně nebudou postačovat. V průběžném důchodovém systému totiž dnešním pracujícím vzniká nárok na vyplacení důchodů v budoucnosti. Již dnes však víme, že na důchodovém účtu v budoucnosti nebude dostatek peněžních prostředků a implicitní dluh kontinuálně poroste. Přesné stanovení jeho aktuální výše je relativně náročnou akademickou úlohou. Různí řešitelé dospívají k odlišným závěrům, na jednom se však shodují všichni výše implicitního dluhu se již v současnosti pohybuje v řádu stovek procent HDP. 9

10 Průběžně financovaný důchodový systém je dnes celosvětově nejrozšířenějším způsobem financování důchodů. Tyto systémy se začaly zavádět po světových válkách, kdy inflace negativně zasáhla fondové úspory a průběžné financování důchodových dávek bylo nejefektivnějším a nejúčinnějším řešením nastalé krize. Největším nepřítelem průběžně financovaného systému je však nepříznivý demografický vývoj. Se stárnoucí populací se výrazně omezují možnosti parametrických úprav systému. Rovnice stability průběžně financovaného důchodového systému říká, že sazba důchodového pojištění je závislá na náhradovém poměru a míře závislosti. Náhradový poměr vyjadřuje poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou a míra závislosti vyjadřuje poměr mezi počtem osob pobírajících důchod a počtem osob přispívajících do systému. Zjednodušeně řečeno stát musí nastavit takovou sazbu odvodů do důchodového systému, která mu umožní vyplatit stanovenému počtu důchodců stanovenou výši důchodu. Je-li průběžně financovaný systém v nerovnováze (zejména deficit), jako v případě České republiky, má stát pouze omezené možnosti, jak se pokusit obnovit rovnováhu. Nastolení rovnováhy První možností je zvýšit sazbu odvodů do důchodového systému a zvýšit tak příjmy důchodového rozpočtu. Tento krok však v podstatě zvyšuje zdanění práce a zejména v případě České republiky, jejíž odvody z mezd patří k nejvyšším v zemích OECD, by znamenal zhoršení konkurenceschopnosti země. Druhou možností je snížit míru závislosti, tedy posunout hranici odchodu do důchodu a uměle snížit počet důchodců ve prospěch počtu pracujících. K tomuto kroku vláda přistoupila již v loňském roce, kdy v rámci takzvané malé důchodové reformy stanovila pravidla postupného zvyšování důchodového věku. Podle ní půjdou děti narozené v tomto roce do starobního důchodu až v 73 letech. Toto opatření bude mít na penzijní systém pozitivní efekt. Pro odstranění systémového deficitu důchodového účtu je však samo o sobě nedostatečné. Navíc se projeví až v dlouhodobém horizontu. Třetí možností je snižování náhradového poměru, což v podstatě představuje snížení vyplácených důchodů. Přestože vláda v rámci malé důchodové reformy již změnila pravidla valorizace důchodů, snižování důchodů by pro každou vládu bylo politickou sebevraždou, nehledě na to, že vzhledem k aktuální výši a struktuře náhradového poměru by vláda měla spíše zvyšovat důchody a odstraňovat nerovnoměrnost náhradových poměrů u různých příjmových kategorií obyvatelstva. Z toho všeho je zřejmé, že možnosti parametrických úprav rovnice stability průběžně financovaného důchodového systému jsou vyčerpány. Naopak sílí tlaky na změny parametrů, které by potenciálně mohly zvýšit deficit důchodového účtu. Pokud nedojde k zásadní změně systému, budou dnešní pracující muset odcházet do důchodu mnohem později, nebo budou pobírat výrazně nižší důchod než v současnosti. V krajním případě celý důchodový systém zkolabuje, neboť stát nebude mít prostředky na financování zvyšujícího se schodku důchodového účtu. Nejen odborná veřejnost se shoduje na tom, že je nutné diverzifikovat zdroje financování důchodů, motivovat občany k tvorbě vlastních důchodových úspor a postupně omezovat rozhodující roli státu při financování důchodů. Občan by se tak v budoucnosti neměl spoléhat jen na důchod vyplácený státem, ale měl by si sám zodpovědně tvořit vlastní důchodové úspory. Výsledkem těchto úvah je vytvoření důchodového systému, ve kterém se kombinuje průběžné a fondové financování. 10

11 Důchodová reforma po česku Problém s financováním důchodového účtu samozřejmě však nemá jen Česká republika. Stárnutí populace je globálním trendem vyspělých zemí, takže své důchodové systémy reformuje s větším či menším úspěchem většina států. Podstatou těchto reforem je jak zpřísňování podmínek pro vyplácení důchodů ze státního, průběžně financovaného důchodového systému, tak zavádění alespoň částečného fondového financování důchodů z vlastních úspor občanů. Obdobný princip uplatnila také česká vláda, která vytvořila podmínky pro vznik zvláštních důchodových fondů (druhý pilíř). Tyto fondy budou spravovány soukromými penzijními společnostmi (současné transformované penzijní fondy, případně nově vzniklé subjekty) a občan bude mít možnost převádět do zvolených důchodových fondů 3 % ze své mzdy, které dnes putují do státního důchodového systému prostřednictvím penzijního připojištění (vyvázání prostředků). K této částce však bude muset povinně přidat další dodatečná 2 % ze své hrubé mzdy, takže celkem bude v důchodových fondech spořit 5 % z hrubé mzdy. Vstup do druhého pilíře bude dobrovolný, ale rozhodne-li se občan jednou do druhého pilíře vstoupit, již nebude moci vystoupit. Penzijní společnosti budou v rámci zákonem stanovených podmínek obhospodařovat majetek v důchodových fondech, za což jim bude příslušet fixně stanovená odměna v podobě úplaty za obhospodařování majetku a úplaty za zhodnocení majetku. Z této odměny bude penzijní společnost hradit veškeré své provozní náklady. Po dosažení důchodového věku se naspořené prostředky účastníka převedou na jednorázovou úhradu pojistného na pojištění důchodu u zvolené pojišťovny a ta bude účastníkovi vyplácet dávky, které si zvolí při uzavření smlouvy (doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod s výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, nebo starobní důchod na dobu 20 let). Na rozdíl od současného penzijního připojištění bude majetek důchodových fondů striktně oddělen od majetku penzijní společnosti, čímž bude jednak zajištěna transparentnost hospodaření důchodového fondu, jednak bude omezeno riziko případného krachu penzijní společnosti (v případě zrušení penzijní společnosti budou důchodové fondy převedeny k jiné penzijní společnosti). Ačkoli schválenou reformu důchodového systému považují mnozí ekonomičtí odborníci za nedostatečnou, je třeba si uvědomit, že konečná podoba reformy je výsledkem koaličního kompromisu odrážejícího rozložení politických sil v roce 2011 a částečně také ústupkem požadavkům opozice (dobrovolnost vstupu do třetího pilíře, nižší vyvázání prostředků z prvního pilíře). Ve střednědobém horizontu, kdy v důchodových fondech je relativně nízký objem prostředků, může být provozní hospodaření penzijní společnosti sice přebytkové, ale nikoli výrazně ziskové. Navíc se vznikem nových penzijních společností souvisí relativně vysoké kapitálové výdaje zejména v oblasti ICT a distribuce. Přesto může být vstup do tohoto sektoru pro nové subjekty zajímavý z hlediska rozšíření produktového portfolia a případného cross-sellingu. Více se dočtete na internetových stránkách nebo v magazínu Bankovnictví. Autorem článku je Jaroslav Pahorecký, Senior Consultant. 11

12 Důchodová reforma Výběr pojistného od účastníků důchodového spoření Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svém webu 13. listopadu 2012 informaci o způsobu výběru pojistného od účastníků důchodového spoření. Specializovanému finančnímu úřadu (SFÚ) jako správci Centrálního registru smluv bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi, která bude probíhat výhradně elektronicky. Zaměstnavatel bude srážet pojistné ze mzdy a podávat měsíční hlášení. Jednou ročně podá zaměstnavatel vyúčtování. Jednotlivé finanční úřady vyberou pojistné a převedou je na účty jednotlivých penzijních společností. Všechna podání budou povinně probíhat elektronickou formou. Ostatní účastníci důchodového spoření, např. OSVČ, nebudou měsíční hlášení podávat, podávat však budou jednou ročně pojistné přiznání. Pro více informací kontaktujte Gabrielu Magsumovou, Head of Tax Advisory: Změny v rozvaze (bilanci) Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. Chtěli bychom vás informovat o změně rozvahy (bilance). Spočívají v tom, že do rozvahy, konkrétně do pasiv část vlastní kapitál, byly přidány dva nové řádky: Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti (A.II.6.) Jiný výsledek hospodaření minulých let (A.IV.3.) Jiný výsledek hospodaření minulých let ( 15a) obsahuje: rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně dle 59 odst. 6 vyhlášky, opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích (pokud jsou významné). Významnost je přitom v 19 odst. 6 zákona o účetnictví definována následovně: Informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá. Významnost by měla být stanovena účetní jednotkou ve vnitřních pravidlech. V případě, že bude jiný výsledek hospodaření minulých let vykázán, je nutné jej popsat v příloze k účetní závěrce. Změna se použije až od Do rozvahy je sice řádek vložen již od roku 2012, v roce 2012 se ale postupuje postaru (viz ČÚS č. 19 mimořádné náklady a mimořádné výnosy). Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti ( 14a odst. 3) Položka A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti obsahuje u majetku a závazků, které byly vykázány v účetní závěrce využité pro ocenění jmění pro projekt přeměny společnosti, oceňovací rozdíly, které se vztahují k úbytkům tohoto majetku a závazků v období ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne. Tato položka se používá pouze tehdy, pokud rozhodný den přímo nenásleduje po závěrce použité pro ocenění. Podrobnosti vám sdělí Renata Dudášová: 12

13 Daňový kalendář Prosinec pondělí Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň Daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % čtvrtek Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za listopad daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Energetické daně - daňové přiznání a daň za listopad 2012 souhrnné hlášení za listopad daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012 pondělí Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad

14 / Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton Consulting s.r.o. All rights reserved. Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o. a IB Grant Thornton Consulting s.r.o. jsou členy Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Odkazy na Grant Thornton se vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thornton International a jeho členové netvoří mezinárodní partnerství. Služby jsou poskytovány navzájem nezávislými členskými společnostmi. / Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton Consulting s.r.o. are member firms of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. 14

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Valná hromada VHZ, a.s. 7. října 2015 Obsah 1. Zásady OPŽP 2. Kalkulace 2015 3. Periodické přezkoumání pro období 2016-20 4. Výstup ze

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Březen 2014 Obsah 2 Nové požadavky na formu plných mocí 3 FATCA pro finanční instituce ČR 3 Bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 4 Novinky v elektronickém

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více