R. F. Tylecote. Historie metalurgie. z anglického originálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R. F. Tylecote. Historie metalurgie. z anglického originálu"

Transkript

1 R. F. Tylecote Historie metalurgie z anglického originálu R. F. Tylecote A History of Metallurgy Maney

2 Toto online vydání představuje zkrácenou verzi práce, původně vydané v anglicky tištěné verzi A History of Metallurgy, vydané nakladatelstvím Maney, s autorskými právy v držení Maney Publishing Ltd Hudson Road Leeds, Leeds LS9 7DL, United Kingdom. Povolení k překladu knihy z vydavatelství Maney z Anglického jazyka do Českého jazyka, vztahující se pouze na použití textu knihy, bez použití obrázků a grafů. Vydavatel knihy poskytl povolení pouze na elektronický překlad knihy, bez jakéhokoliv komerčního využití. Překlad bude sloužit jako doplňkový studijní materiál souběžně k originální anglické knize. Přeložená kniha bude zahrnuta v elektronické formě do veřejné databáze výstupů projektů Ministerstva vzdělávání České republiky, financovaných Evropskou unií. Rozsah použití přeložené knihy bude ve volném přístupu široké veřejnosti, odkazující k originální anglické verzi knihy. A licence for the translation of the above Maney title from the English language into the Czech language only for the use of text of the books without the use of figures and graphs to provide a text in Czech language to be used as supplementary study material to the original English language edition of the book. The translated book will be included in electronic form in the public database of project outputs the Ministry of Education of the Czech Republic financed by the European Union. The range of using the translated book will be in free access of the general public, provided that reference is made to the original English edition of this book. Překlad knihy z anglického originálu do českého jazyka vyhotovila v roce 2014 překladatelská agentura thebesttranslation, U Michelského mlýna 33, Praha 4, zastoupená Mgr. Lucií Butcher. Odbornou recenzi českého překladu knihy provedla v roce 2014 společnost Archaia Brno o.p.s, Bezručova 15, Brno, zastoupená Mgr. Davidem Mertou. Překlad, recenze a povolení k překladu hrazeny z projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/ Název projektu: Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ. 2

3 HISTORIE METALURGIE Druhé vydání R. F. Tylecote Maney publishing The Institute of Materials Kniha B0789 Poprvé vydaná v brožované verzi v roce 2002 Maney Publishing 1 Carlton House Terrace Londýn SW1 Y SDB The Institute of Materials První vydání v roce 1976 Dotisk v roce 1979 Druhé vydání v roce 1992 The Institute of Materials 1992 Všechny práva vyhrazena ISBN Vytištěno a svázáno ve Velké Británii Antony Rowe Ltd 3

4 Obsah Předmluva k druhému vydání vii Úvodní slovo viii Poděkování ix Úvod xi 1 Kovy a rudy v období neolitu 1 2 Technologie a vývoj počátků pyrometalurgické výroby mědi 7 3 Raná doba bronzová 18 4 Vrcholná doba bronzová 35 5 Straší doba železná 47 6 Doba římská 62 7 Doba stěhování národů a raného středověku 75 8 Metalurgie v období pozdního středověku 95 9 Období průmyslové revoluce, Moderní období, Přílohy: 188 Technický slovník 188 Poznámky k váhovým jednotkám, mechanickému namáhání a tvrdosti kovů 190 Periodická tabulka prvků 190 Přibližné údaje o počátcích období zpracování kovů 191 Čínská chronologie 191 Doporučená periodika a zkratky 191 Základní doporučená literatura 193 Mapy Věcný a jmenný rejstřík 199 4

5 Předmluva k druhému vydání První vydání vyšlo v roce 1976 a od té doby došlo k enormnímu nárůstu obecného zájmu o obor archeometalurgie. Tento zájem směřuje zejména k raným obdobím a byl diskutován ve sbornících z mezinárodních konferencí. Z tohoto důvodu došlo ke změnám v následujících pasážích věnovaných prehistorickému vývoji metalurgie. Kapitoly o pozdní době římské vyžadovaly přepracování, odrážející výsledky výzkumných prací provedených v Evropě a zároveň byly přidány dodatky ke kapitole o průmyslové revoluci. Poslední tři kapitoly však byly ponechány v originálním stavu jako v původním vydání. Dokončení nové práce K. C. Barraclougha nazvané Steelmaking je spojené s důležitou revizí, kterou prošla kapitola 10. Tato kniha je vřele doporučena všem, kteří se chtějí dozvědět více o nových metodách výroby oceli. Zbývající kapitoly o poslání metalurgů a jejich problémech zůstávají nepozměněny. Do budoucna se tyto kapitoly jeví jako zajímavé téma ke zvážení a případné revizi. Na závěr bych rád podotknul, že mé tvrzení z roku 1976 o přechodu k nekovovým materiálům, je ještě více aktuální, než jsem se dříve domníval. R. F. Tylecote 5

6 Úvodní slovo Jak profesor Tylecote upozornil v Úvodu k druhému vydání, všeobecný zájem o archeometalurgii enormně vzrostl od prvního vydání Historie metalurgie, kterou vydala The Metals Society v roce Tento zájem se také odrazil v úspěchu edice historické metalurgie The Institute of Metals, jíž byl profesor Tylecote hlavním editorem. Je pro nás tedy zadostiučiněním, že Institute of Materials vydává toto druhé vydání, zároveň však pociťujeme lítost nad ztrátou vzácného přítele a vynikajícího odborníka. Doufáme, že toto vydání poslouží jako projev uznání za jedinečné osobní přispění k vývoji oboru, opírající se o značné znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti v široké škále odbornosti. Ronnie Tylecote chybí mnoha svým kolegům a přátelům z institutu i mimo něj. Praktická poznámka: čtenáře tohoto díla by mohlo zajímat, že mimo publikace Steelmaking: , zmíněné profesorem Tylecotem v úvodu, je dalším souvisejícím zdrojem informací k tématu kovů kniha The Industrial Revolution in Metals, kterou nedávno vydal institut za přispění profesora Tylecota a jejíž editorkou byla paní Joan Day. Keith Wakelam The Institute of Materials Londýn 6

7 Poděkování Kniha tohoto typu není nikdy výhradně výsledkem jednoho autora, ale závisí na práci mnoha vědců z celého světa, kteří přímo či nepřímo do knihy přispívají. Chci poděkovat všem, kteří mi nějakým způsobem pomohli, a zejména jsou to: Dr. Beno Rothenberg, profesor Alexandru Lupu, Dr. V. Karageorghis, J. R. Marechal, Ing. R. Thomsen, Bernard Fagg, H. H. Coghlan, profesor Peter Shinnie, T. A. Wertime, Dr. R. Moorey, Dr. Hugh McKerrell, Dr. Radomír Pleiner, profesor W. U. Guyan, Dr. Inga Serning a profesor N. Barnard. V závěrečných kapitolách jsem velmi vděčný pracím zesnulého G. R. Mortona. Zejména bych velmi rád poděkoval mé ženě Elizabeth Tylecotové za jazykovědnou pomoc a za shromáždění většiny pramenů. Velká část knihy byla sepsaná na psacím stroji paní Ednou Oxleyovou, které jsem za to nesmírně vděčný. Reprodukce mnoha ilustrací by nebylo možné publikovat bez svolení vlastníků autorských práv. Velký vděk patří všem, kteří mi v této věci pomohli, a jsem rád, že zde mohu vyslovit následující poděkování; Metals and Materials za obr. 2, který pochází z mého článku Early Metallurgy in the Near East, str. 291, obr. 4, květen 1970; Dr. Benu Rothenbergovi za obr. 3 a 7; Michaelu Thompsonovi za obr. 8, který se objevuje v jeho překladu A. L. Mongaita Archaeology in the USSR, publikovaném v Penguin Books Ltd, Harmondsworth, v roce 1961; Dr. V. Karageorghisovi za obr. 9 a 18, které pocházejí z článku o tavené mědi na Kypru ve zprávě Department of Antiquities, Kypr 1971; The American School of Classical Studies v Athénách za obr. 10, který se objevuje v J. L. Caskeyho článku Lerna in Hesperia, svazek XXIV, 1955, obrazová příloha 14; Dr. Benu Rothenbergovi a profesoru A. Lupuovi za obr. 16; správci z The British Museum za obr. 19 a 27; Dr. C. Stortimu za část obr. 24, který se objevuje v článku H. H. Coghlana a J. Rafteryho v Sibrium, svazek VI, 1961; The American Journal of Archaeology za obr. 25, který se objevuje v článku Herberta Maryonyho v AJA, 1961, 65, 173, obr. 17; Inventaria Archaeologica za obr. 26; profesoru M. J. O Kellymu za obr. 31; Georgeovi Jobeymu a Archaeologia Aeliana za obr. 32; The Iron and Steel Institute za obr. 33; The Science Museum, Londýn, za obr. 35 (královské autorské právo); The Pitt Rivers Museum, Oxford, za obr. 36 a 37, které se objevují v jejich Occasional Paper No. 8 v Early Iron in the Old World, od H. H. Coghlana; Bernardu Faggovi za povolení publikovat obr. 38, který se poprvé objevil je sborníku HMG, 1968, 2, (2), 81, obr. 1; The lron and Steel Institute za obr. 40; Robertu Thomsenovi, Yarde, za obr. 42; Edwardu Arnoldovi Ltd (vydavatel), za obr. 43; The Museum of Antiquities, University of Newcastle upon Tyne, a South Shields Corporation, za obr. 46; Georgeovi Boonovi za obr. 48, který se poprvé objevil v jeho článku v Apulum,1971, 9, 475; profesoru H. O Neillovi a Edwardu Arnoldovi Ltd za obr. 51; Martinu Biddlemu, řediteli Winchester Research Unit, za obr. 53 a 54; profesoru C. S. Smithovi a Chicago University Press za obr. 55, ze Smithovy a Hawthorneho verze On Divers Arts od Theophila; The Ulster Journal of Archaeology za obr. 61 a 62, které jsou převzaté z K. Marshallova článku v UJA, 1950,13, 66, obr. 1-5 a 11; Dr. A. Raistrickovi a The Newcomen Society za obr. 64; D. W. Crossleyovi za obr. 71; The Science Museum, Londýn za obr. 72 (královská autorská práva); M. Davies-Shieldovi a Historical Metallurgy Group za obr. 74; The Institution of Metallurgists za obr. 75; profesoru C. S. Smithovi za obr. 77; The Public Record Office za obr. 81 a 82 (odkaz SP12/122/63, královská autorská práva); The Newcomen Society za obr. 84; The Iron and Steel Institute za obr. 85, který se objevuje v článku G. R. Mortona a W. A. Smitha v J. Iron Steel lnst., 1966, 204, 666, obr. 7; The lron and Steel Institute za obr. 90, který se objevuje v článku G. R. Mortona a N. Muttona v J. Iron and Steel Inst., 1967, 205, 724, obr. 1; The Newcomen Society za obr. 93; Dr. J. D. Gilchristovi za zakreslení Cowperova ohřívače větru na obr. 99; J. R. M. Lyne a The Historical Metallurgy Group za obr. 104; The Iron and Steel Institute za poskytnutí kopie obr. 106 z Reaumura; The Cumberland County Record Office za obr. 108, 110 a 112, které byly převzaté z Curwenovi kolekce, odkaz D/Cu. 5/96; The Boulton a Watt Collection, Birmingham Reference Library za obr. 109, který byl převzatý z portfolia 239; profesoru Aubreymu Burstallovi a P. Elliottovi za obr. 113, znovu otištěný se svolením Faber and Faber Ltd. z A History of Mechanical Engineering ; J. K Harrisonovi a North East Industrial Archaeology Society za obr. 114; profesoru Sten Lindrothovi za obr. 117; D. W. Hopkinsovi za obr. 121; E. J. Cocksovi za obr. 125; Edwardu Arnoldovi Ltd (vydavatel) za obr. 134; The Iron and Steel Institute za obr. 138; Firth Brown Ltd, Sheffield za obr. 139; Dr. E. G. Westovi za obr. 140; Ronaldu Bensonovi a Edwardu Arnoldovi Ltd (vydavatel), za obr. 143; Dr. R.N. Parkinsovi za obr. 145; profesoru J. F. Nyeaovi a Royal Society za obr. 146; The Addison-Wesley Publishing Co. Inc. a L. H. Van Vlackovi za obr

8 Zdroje ostatních ilustrací jsou následující: obr. 12 je obrazová příloha XVIII z publikace Life of Rekhmara, 1900, Londýn, od P. E. Newberryho; obr. 34 pochází z Technologie od H. Blumnera, 152, svazek 4, obr. 8; Obr. 49 je obrazová příloha LVIII v W. Gowlandově článku Early metallurgy of silver and lead, obr. příloha I (olovo), v Archaeologia, 1901, 57, (2), 359; obr. 53 je z Tapisérie z Bayeux; obr. 60 je z J. H. Lefroy: Arch. J., 1868, 2S, 261; litografie od Royal Artillery Institute, Londýn; obr. 83 je z A. Fello: The early iron industry of Furness and District, 1908, obrazová příloha naproti str. 241; Obr. 91 je z Percy: Iron and steel, obr. 127 a129; obr. 97 je od Johna Gibbonse: Practical remarks , Corbyn s Hall, Staffordshire; obr. 98 je z T. Turner: The metallurgy of iron and steel, 1895, Londýn, obr. 28, str. 117; obr. 99a je ze stejného zdroje, obr. 3 a 35, str. 122; obr. 101a je z J. H. Hassenfratz: La Siderotechnique, svazek 2, 165,1812, Paříž; obr. 101b je z Jars: svazek l, obrazová příloha I, obr. 1; obr. 102a je z Dufrenoy: svazek 1, obrazová příloha VI, obr. 6 a 7; obr. 103 je z Percy: Iron and Steel, obr. 61 (překresleno); obr. 105 je z Jars: svazek 1, obrazová příloha VI, obr. 6; obr. 106 je z R.A.F. de Reaumura: L Art de Convertir le Fer Forge en Acier et L Art D Adoucir le Fer Fondu, obrazová příloha 13, 1722, Paříž; obr. 107 je z C. Tomlinson: Cyclopaedia of Useful Arts, 345, 1852, svazek 1, obr. příloha II; obr. 111 je z Dufrenoy: svazek 2, obrazová příloha III, obr. 4; obr. 115, neznámý zdroj; obr. 116 je z Diderot: Recueil de Planches sur les Sciences, Les Arts Liberaux et les Arts Mechaniques, avec leur explication, 1767, Paříž, 559, 1969, Readex Microprint Corporation; obr. 118 je z L. Ercker: Beschreibung aller furnemisten mineralischen Ertzt und Bergwerck sarten, 1629, Frankfurt n. M.; obr. 119 je z Schluter: svazek II, obrazová příloha XLII; obr. 120 je z Schluter: vol: II, obrazová příloha LI; obr. 122 je z Diderot: 563; obr. 124 je od Dufrenoye: svazek 2, obrazová příloha XVIII, obr. 1-5; obr. 126 je z Diderot: 564; obr. 127 je z Diderot: 297; obr. 128 je z Dufrenoy: svazek 2, obrazová příloha XIV, obr. 3 a 4; obr. 129 je z Dufrenoy: svazek 2, obrazová příloha XIV, obr. 5 a 6; obr. 130 je z Percy: Lead, obr. 56 a 57; obr. 131 je z Dufrenoy: svazek 2, obrazová příloha XIV, obr. 1; obr. 132 je z Dufrenoy: svazek 2, obrazová příloha XVI, obr. 5 a 6; obr. 133 je z Percy: Lead, obr. 11, str. 126; obr. 135 je z Diderot: 567; obr. 136 je z Percy: Refractories, 1875, obrazová příloha 2; obr. 141 je z W. Gowland: The metallurgy of the non-ferrous metals, 1918, Londýn, obr. 14; obr. 142 je z Phil. Trans. Roy. Soc., 1829, 119, 1, obrazová příloha I; obr. 147, D. L. Mendeleeff: Journal of the Russian Chemical Society, 1869, 1, 60. 8

9 Úvod Tato kniha je úvodem do historie metalurgie od nejranějších dob téměř do současnosti. Studie tohoto rozsahu zahrnující mnoho zemí světa nemůže být dostatečně pojednána v jednom svazku a je v plánu postupem času pokrýt tuto plodnou oblast ve vícesvazkové práci. Zdá se však, že ze strany studentů metalurgie a archeologie existuje poptávka po jednosvazkové práci, nehledě na další počet zájemců o studium historie techniky. Autor o tomto tématu dříve již dříve pojednal detailně od raných období až do roku 1600 n. l. se zvláštním důrazem na oblast britských ostrovů. V aktuálním svazku se dotýkáme více důležitých témat, jako je vzestup metalurgie na Blízkém východě a průmyslová revoluce v západní Evropě. Zpracování tohoto tématu kopírovalo strukturu předchozí práce s maximálním důrazem na věcné důkazy a méně na písemné údaje. Nejedná se o kritiku druhého typu pramenů, ale pouze o konstatování faktu, že písemné údaje opomíjejí detaily, jako jsou konstrukce pecí a složení vyráběných kovů, které jsou pro praktické metalurgy důležité. Z období středověku, a zejména pozdního středověku jsme získali detailní popisy používaných technik, a plně je zde využili. V dnešní době je na metalurgii nahlíženo jako na vědní obor věnující se kovům, ale až do 18. století byla zaměřena pouze na praktickou metalurgii, zahrnující tradiční metody redukce, tavení a zpracování kovů. Šíření těchto znalostí nebylo jednotné napříč světem, ale záleželo na schopnosti civilizací objevit nové a využít známé technologie. Skutečnost, že jsme objevili velmi zjevnou chronologii používaných kovů, vyskytující se napříč různými částmi světa, jen potvrzuje, že se zabýváme difúzními procesy. Například posloupnost zpracování čisté mědi, arsenové mědi, cínového bronzu a železa se objevuje v různých oblastech, v některých případech oddělených časově více než 2000 lety. Není to ale pravidlem, zejména pokud se zabýváme získáním úplné posloupnosti pro části Afriky, kde postupujeme od neolitických technologií s výrobou nástrojů z pazourků a keramiky přímo k civilizaci starší doby železné. Samozřejmě, že pro to máme dobré důvody neolitické civilizace ne vždy dosahovaly technologických standardů, na základě kterých by byly schopny vytvořit měděnou kulturu, nebo v jiném případě, neměly obchodní kontakty, které by jim umožňovaly profitovat ze současného šíření nových technologií. Další možný důvod pro fungování chronologie kovů navrhují geologové. Nejdůležitější základní ložiska měděných rud na světě zvětrávají v řadě vrstev, ve kterých se od shora dolů postupně vyskytují oxidační zóny obsahující ryzí (kovovou) měď a oxidované minerály jako je malachit. Směrem dolů jsou to dále obohacené sulfidické zóny, které ve velkých koncentracích obsahují nečistoty, jako je arsen. Tento fakt může být odpovědný za všudypřítomnost mědi s vysokým obsahem arsenu ve druhé fázi naší chronologie kovů. V pozdějších dobách, pravděpodobně v pozdní době bronzové, měli hutníci k dispozici obsah ze spodních částí nalezišť s nižší kvalitou sulfidických rud, která máme k dispozici také v dnešní době. Po dlouhou dobu byla všeobecně archeology přijímána difúzní teorie myšlenek a technik. V dnešní době, kdy se rozrostly podrobné znalosti, je obecná difúzní teorie sporná. Zdá se však, že i při rozšiřování našich znalostí o oblast metalurgie existuje stále dobrý důvod přijmout obecnou platnost difúzní teorie. Současně si ale musíme uvědomit, že přírodní měď byla dostupná každému, kdo ji chtěl použít, a většina lidí mohla nezávisle provést několik prvních kroků ve vývoji metalurgie. Je pravděpodobné, že tyto skupiny byly předstiženy hlavním proudem technologických dovedností předtím, než měly čas rozvinout vlastní metalurgii. Použití radiokarbonových datačních technologií zapříčinilo určitou revizi předchozích datování archeologických nalezišť a následkem toho i počátků výrobních procesů. Radiokarbonová data se v různých částech světa znatelně liší od některých konvenčních historických dat a sama radiokarbonová technika je v procesu neustálého zpřesňování. Datace 14 C nyní směřuje k dřívějším datům, než bylo původně vypočteno na základě starších předpokladů o neměnnosti aktivity kosmického záření a poločasu rozpadu izotopu 14 C. Technologie pyrometalurgické výroby mědi se rozvinula v Anatolii nebo Íránu pravděpodobně již v 6. tisíciletí př. n. l. a dospěla na Britské ostrovy a do Číny na počátku 2. tisíciletí př. n. l. Je pravděpodobné, že výskyt pyrometalurgicky vyrobené mědi v Jižní a Střední Americe na začátku 1. tisíciletí n. l. je případem nezávislého vývoje. V Anatolii doba železná začala mezi roky 1500 a 1000 př. n. l. a dorazila do Číny, Británie a Nigérie 9

10 okolo roku 400 př. n. l. Severní Amerika, Jižní Amerika a Austrálie získaly znalosti zpracování železa spolu s evropskou kolonizací, která začalo kolem 15. století n. l. (viz příloha 4). Tato kniha byla uspořádána na základě archeologické chronologie až po příchodu doby železné a z toho důvodu by neměl být čtenář překvapen, nalezne-li zmínku o přírodní mědi používané americkými Indiány ve 14. století n. l. v jedné kapitole společně s informacemi o používání mědi civilizacemi z 6. tisíciletí př. n. l. na Blízkém východě. Z tohoto důvodu byly kultury starší doby železné z Nigérie a Japonska zahrnuty do stejné kapitoly o starší době železné jako evropské železářství. Ovšem až po římském období, kdy se zabýváme hlavně Evropou, neboť je nezbytné rozdělit témata do jednotlivých historických období. Ve snaze zpřístupnit speciální metalurgické termíny archeologům a historikům, začlenil jsem do práce technický slovník (viz příloha 1), ale obvyklejší technické výrazy je možné nalézt ve většině technických slovníků. 10

11 Kapitola 1 - Kovy a rudy v období neolitu Když pátráme po počátcích metalurgie, je nezbytné věnovat pozornost určitým technikám běžně používaným společností doby kamenné, neboť užití kovů vyplynulo ze zkušeností pravěkých lidí s materiály, které obsahovaly kovy. Využití červených oxidů železa v rituálních a pohřebních praktikách je velmi známé na širokém území od nejranějších dob. Neolitický člověk pomocí těchto oxidů také zdobil stěny obydlí a v Eridu a Súsách byly přibližně okolo roku 4000 př. n. l. použity kousky hematitu na vlešťovanou keramiku. Zelené a modré minerály mědi byly jistě pro dřívější společnost přitažlivé a jejich použití je doložené v kosmetických prostředcích v Egyptě a Mezopotámii. Na Krétě byly také objeveny malé kousky azuritu v sídelní vrstvě datované přibližně do doby 6000 př. n. l. 1 Není pochyb o tom, že když během období neolitu vešla ve známost znalost výroby keramiky, zelené minerály byly používány pro zdobení keramiky, a mohla tak být brzy rozpoznána jejich nestabilita, neboť měděné minerály na rozdíl od červených oxidů železa při ohřevu v oxidačním prostředí tmavnou. Efekt redukčních podmínek na vznik kapiček kovového olova při vypalování olověných glazur je dobře známý a je možné uvažovat o tom, zda tímto způsobem nemohlo být objeveno tavení kovů. Pro tuto domněnku nemáme žádné důkazy, ale fakt, že uzavřené pece, ve kterých mohlo být docíleno vhodných redukčních podmínek, nejsou známy až do doby měděné, může nasvědčovat tomu, že za objevení pyrometalurgické výroby mědi byla odpovědná takováto náhoda. Glazury byly známé dříve než sklo a glazovaný steatit (mastek) se datuje do jednoho z nejranějších období v Egyptě (Badarské období, přibližně 5000 př. n. l.), nemáme však žádné důkazy o použití mědi v těchto glazurách. 2 Měď se však vyskytovala v glazovaných křemičitých sklovitých hmotách známých jako fajáns, nikoli však ne v období před 18. dynastií ( př. n. l.). V oblasti Tigridu byla objevena hliněná destička obsahující dva recepty na zelené glazury, datovaná okolo roku 1600 př. n. l. 3 Oba tyto předpisy obsahovaly značné množství mědi. Měď Nyní se však věnujme kovům samotným. Existence ryzí mědi a meteoritického železa je velmi dobře známá, ale četnost výskytu ryzí mědi je pravděpodobně větší, než se všeobecně ví. Zdá se, že velká i malá ložiska měděných rud mají svůj podíl ryzí mědi. Malé předměty z mědi, jako jsou korálky, špendlíky a šídla, se ojediněle objevují ve velmi raných archeologických kontextech kolem devátého až sedmého tisíciletí př. n. l. jak v Ali Kosh v západním Íránu, 4 tak v Cayönü Tepesi u Ergani v Anatolii. 5 Není možné od sebe odlišit přetavenou ryzí měď a měď pyrometalurgicky vyrobenou z čistých rud, ale pokud není čistá měď přetavena, je určení možné. Ryzí měď byla považována za mnohem čistší, než byl kov získaný z čistých rud. Nedávné studie však ukázaly, že toto rozlišení je velice nejisté. Bylo publikováno mnoho analýz 7 a v tabulce 1 jsou uvedeny některé nové analýzy ryzích kovů se srovnatelnou nižší čistotou. Hlavním problémem ryzí mědi je její extrémní heterogenita. Některé kusy jsou složeny z velmi velkých zrn, další se však skládají z malých hranatých krystalů, mezi nimiž se objevují velké dutiny nebo jiné minerály (například kalcit). Prvky jako vápník, hliník, hořčík a křemík byly z toho důvodu v analýzách uvedených v tabulce 1 vynechány, protože je téměř jisté, že se zde vyskytují jako částice nečistot. Detailní zkoumání také prokázalo přítomnost nehomogenních oblastí, které jsou naleptávány odlišně od hmoty vlastního kovového materiálu, a předpokládá se, že souvisejí s nepatrnými změnami ve složení, pravděpodobně s přítomností arsenu a stříbra. Obsah stříbra s hodnotami 0,052, 0,042, 0,116 a 0,024 % byl prokázán u jediného vzorku. Zdá se, že zatímco stříbro dosahuje hodnot až 0,6 %, zlato není obvykle detekováno nebo úplně chybí. Prvky jako arsen, nikl, olovo, antimon a železo mohou být obsaženy ve značném množství, i když antimon jen vzácně. První čtyři prvky tvoří hlavní rozpoznávací znaky pro určení původu raných kovových artefaktů a zdá se, že složení ryzí mědi velkou měrou odráží ložisko, ze kterého pochází. Hrouda ryzí mědi získaná z pece v Ergani Maden v roce 1968 vážila 1,4 kg a skládala se z přibližně 12 zón. Každá zóna obsahovala seskupení krystalů a některé vykazovaly i znaky dvojčatění. Elektronová mikroanalýza prokázala, že měď obsahuje značné množství síry a malé množství Fe, As a Ni (viz tabulka 1). Fáze hlušiny mezi jednotlivými zónami kovu obsahovaly mnoho titanu spolu s oxidy železa a křemíkem, ale neobsahovaly 11

12 antimon. Tyto výsledky kontrastují s iránskou mědí z Talmessi a Aranaku, která obsahuje 15 % As, 0,1 % Ag a nízký podíl dalších prvků. Začíná být jasné, že nečistoty v ryzí mědi mohou být vysoce izolované, a že výsledky získané analýzami velmi závisí na druhu použité analýzy. Většina ryzí mědi je mnohem čistší než příklady uvedené v tabulce 1 a rudy se vyskytují obecně s nižším stupněm ryzosti. Je zde proto vysoká pravděpodobnost, že pokud předmět nalezený v kontextu raného období neobsahuje mnoho nečistot, byl vyroben z ryzí mědi. Tabulka 1 Složení některých méně čistých ryzích mědí, hmotnostní % Prvek Talmessi Rhodésie 7 Aran Moor (Irán) 4 (Donegal/Irsko) 7 Anarak (Irán) 10 Takhtul Chalgan (Rusko) 8 Ankara (Turecko) 18 Ag 0,023 0,004 0,005 ~ 0,1 0,6 - ND 0,014 Au stopy 0 - ND As 0,08 ND 0,002 0,1-1,0 0-0,15 Sb - ND ND ND 0,4 - ND Pb < 0,0001 0,0005 0,0005-0,3 - ND Ni ND ND 0,003 ND 0, Co - 0,1 ND Hg 0,001-0, Fe 0,005 0,1 ~ 0,2 přítomné 0,02 0,17 0,4 Bi 0, ,0006 0,0003 ND 0,003 - ND Sn stopy ND Zn ND ,1 - ND S ,13 ND nedetekováno; - nehledáno; Detekční limity použitých metod se liší, ale s kvalitní aparaturou se pohybují obvykle < 0,0001 Ergani (Turecko) 41 Pokud byl artefakt zhotoven kováním ryzí mědi a nebyl zahřátý nad určitou teplotu, budou převládat charakteristické vlastnosti ryzí mědi. Během žíhání mají nečistoty obsažené v blízkosti hranic zrn tendenci se usazovat na hranicích zrn a zabraňují rozpustným segregátům difundovat ven, dokud není překročena teplota blížící se 600 C. Přítomnost stříbra v ryzí mědi je nepochybně převážně odpovědná za zvyšování rekrystalizační teploty ryzí mědi, kterou často nalézáme v tvářeném stavu s tvrdostí kolísající od 63 do 102 HV (Vickersova stupnice). Experimenty ukázaly, že ryzí měď nemůže být intenzivně zpracovávaná bez průběžného žíhání. 6 Velmi záleží na původní velikosti zrn a možnosti šíření trhlin po hranicích zrn. Bylo prokázáno, že za předpokladu, že je šíření trhlin okamžitě zabráněno během kování, může být síla kusů mědi z Michiganu a Íránu zmenšena až o 96 %, a je tak možné zhotovovat korálky, nebo dokonce i malé čepele sekerek. 4 Zkoumání malého měděného korálku z Ali Kosh v Íránu, který se datuje do sedmého tisíciletí př. n. l. a nyní je zcela zoxidovaný, se zjistilo, že byl vyroben srolováním měděného plechu o tloušťce 0,4 mm. 4 Stejného polygonálního tvaru bylo dosaženo experimentem a domníváme se, že byl vyroben z ryzí mědi. Jehlice ze severního pahorku v Sialk (Írán) datovaná do poloviny pátého tisíciletí př. n. l se zachovala v mnohem lepším stavu. Mikrostruktura odhalila, že jehlice byla zhotovena z intenzivně tvářené ryzí mědi, identické s nově zpracovaným kouskem iránské mědi. Chemické složení bylo velmi podobné a tvrdost dosahovala 109 HV. Mnohem charakterističtější předmět, nepochybně vyrobený z ryzí mědi, je šídlo z Tell Magzallia, také v Iráku. 14 Jedná se o vysoce čistou měď s 0,2 % částečně segregovaného stříbra. Šídlo je značně zkorodované a ve zbylém kovovém jádře jsou zastoupeny tyto prvky: Sn 0,09, Pb 0,01, Zn 0,08, Fe 0,02, Ni 0,001 a Bi 0,0001 %. Mikrotvrdost je 106 HV a spolu se strukturou vykazuje účinek intenzívního zpracování za studena. S původem ze 7. tisíciletí př. n. l. se jedná o nejstarší známý předmět z tvářené ryzí mědi. Při tavení ryzí mědi jsou složky hlušiny odděleny a vyplouvají na povrch. Rozpustné segregáty mají tendenci se rozpouštět a kov se stává homogenním s typickou litou dendritickou strukturou a nižší tvrdostí. V jednom z případů poklesla tvrdost z 84 až na 37 HV. 12

13 Většina našich znalostí o předmětech zhotovených z ryzí mědi pochází z Ameriky. Dobře řemeslně provedené předměty byly vyráběny ve velkém množství z nepřetavené ryzí mědi v oblasti Hořejšího jezera v Severní Americe v období 3000 př. n. l. až 1400 n. l. 11, 12 Zkoumány byly hlavice kopí náležející Staré měděné kultuře Old Copper Culture ( př. n. l.). 4 V některých případech jsou hlavice opatřeny řapem (zahrocené pro uchycení do násady) a v jiných případech byly pečlivě zpracovány do poloviční tulejky. Všechny vykazují intenzivní mechanické vytvrzení a průměrná tvrdost jednotlivých artefaktů kolísá mezi 59 až 108 HV. Pozorované struktury těchto předmětů vykazovaly zpracování žíháním se závěrečným tvářením zastudena nebo bez něj. Na základě toho zjištění se usuzuje, že běžným postupem bylo střídavě kovat a žíhat měď, dokud nebylo dosaženo finálního tvaru a následně bylo provedeno dokončení předmětů lokálním nebo plošným kováním zastudena. V několika případech byly předměty ponechány v plně vyžíhaném stavu. Tato zjištění poukazují na to, že tehdejší lidé byli schopni jít o krok dále. Nekovali pouze ryzí měď, ale a dokázali i využít znalost ohřevu v ohni, který způsobuje změkčení kovu, a umožňuje tak jeho další zpracování. Ačkoliv žíhací teplota byla často vyšší než 800 C, nedošlo k roztavení kovu, protože pro dosažení bodu tání mědi (1084 C) bylo nutné použít nucený přívod vzduchu. Železo Pravěcí lidé měli k dispozici také meteoritické železo. Obvykle obsahuje okolo 10 % Ni a z toho důvodu je mnohem tvrdší a obtížněji zpracovatelné. Meteoritické železo může být snadno rozpoznáno, protože obsah niklu v něm kolísá mezi 4 a 26 % a zdá se, že neexistují žádné rudy, schopné poskytnout při přímé redukci toto množství niklu v homogenní formě. Odhaduje se, že na zemi je ještě minimálně 250 t meteoritického železa a že 99,4 % z něj je kujného. 13 Problémy jsou zde však stejné jako s ryzí mědí. Při kování za studena má materiál tendenci praskat podél dobře definovaných krystalových rovin. Pokud se postupuje opatrně a použije se žíhání nebo tváření zatepla, mohou být zhotoveny malé artefakty. Lidé v oblasti mysu York v západním Grónsku vyráběli nástroje z meteoritického materiálu obsahujícího okolo 8 % Ni. Během dlouhotrvajícího zpracování při zvýšených teplotách dochází po čase ke ztrátě struktury meteoritického železa, ale materiál bude vždy rozpoznatelný podle chemického složení. Dalším zdrojem železa je telurické železo. Malá zrna se vyskytují v některých čedičích a jsou dostatečně veliká pro kování do plátků, které mohou být vloženy do rukojeti z organického materiálu, a může tak být vyroben nůž se zubatou čepelí. Některá takováto zrna výjimečně obsahují více než 3 % niklu. V Grónsku nacházíme příklady jak meteoritického, tak telurického železa. Hlavním zdrojem prvního typu je takzvaný meteorit z mysu York, který se rozpadl v atmosféře a byl rozptýlen na širokém území. Jednalo se o typický středně veliký oktaedrit s obsahem 8 % niklu. Některé části tohoto meteoritu a množství eskymáckých nástrojů z něho vyrobených se vykytují ve skandinávských sbírkách. Některé z nich zkoumali Buchwald a Mosdal. Většina z nich byla zpracována zastudena, ale žádný z nich s jistotou nebyl zpracován zatepla. Příčinou je pravděpodobně nedostatek paliva. Tvrdosti se pohybují v rozmezí od 200 HV pro nezpracované meteority do 330 HV pro čepele kované zastudena. Žíhání snižuje tvrdost na 155 HV. Původní materiál byl zcela nepochybně přetvořen před dotykem se zemí. Při experimentech nebyl problém zmenšit tloušťku materiálu o 92 % pomocí ocelového kladiva o hmotnosti 2,2 kg. Telurická železa se vyskytují na ostrově Disko nedaleko grónského pobřeží ve dvou formách. První, kujná forma obsahuje v průměru okolo 0,3 2,5 % Ni a 0,1 1,0 % C. Druhá, nekujná bílá litina obsahuje 1-2 % Ni a 1-4 % C. Maximální obsah niklu je meteoritické železo příliš nízký pro a obsah uhlíku naopak příliš vysoký. První typ se vyskytuje ve formě malých zrn o průměru 1-5 mm. U druhého typu, který se vyskytuje ve větších kouscích v čedičových valounech, při kování dochází ke tříštění. Nedávný nález ukazuje použití meteorického železa u bronzové sekery z čínské dynastie Šang, které se navzdory téměř úplné mineralizaci podařilo identifikovat i po téměř 3000 letech. 16 Malý kousek meteoritického železa byl použit ke zdokonalení břitu sekery. Charakteristická widmanstattenova alfa-gama struktura byla při použití elektronové mikrosondy stále identifikovatelná, protože v korozních produktech byly stále přítomné lamely s nízkým a vysokým obsahem Ni. Lokálně došlo k nepatrné difůzi niklu, muselo však také dojít k jeho celkové ztrátě, protože u meteoritického železa nelze předpokládat obsah Ni pouze 1,76%. Proniknutí bronzu do prasklin v železe dokazuje, že sekera byla vyrobena odléváním bronzu na železný břit vložený do formy. 13

14 Určité množství železných předmětů bylo objeveno v archeologických kontextech předcházejících dobu železnou a u mnoha z nich byl analýzami zjištěn obsah niklu. Výsledky těchto analýz jsou zaznamenané v tabulce 2. U některých nálezů byla prokázána absence niklu a vyvstaly tak některé otázky. Buď se dostaly do starších archeologických vrstev nedopatřením a byly špatně datované, nebo je jejich nález v kontextu doby měděné nebo bronzové možným výsledkem tavby za takových podmínek, že železo bylo redukováno z železitých tavidel nebo strusek během pyrometalurgické výroby mědi. Tato možnost bude zvažována v souvislosti s počátky doby železné. Jeden z těchto artefaktů byl nalezen v pyramidě v Gíze a datuje se do 3. tisíciletí př. n. l. Jistě není meteoritického původu, ale tvoří jej redukované kousky oxidů železa kované dohromady, ovšem bez obvyklé strusky, která je běžně přítomná ve svářkovém železe. Může se zdát, že někteří kováři byli schopni vyrábět a zpracovávat železo nemeteoritického původu už takto brzy. Meteoritické železo byly pravděpodobně nevědomě používáno ve starší době železné a snad i později. 22 U železné sekery s tulejí datované do halštatského období ( l. př. n. l.) bylo zjištěno, že obsahuje průměrně 4 % niklu. 23 Obsah niklu byl vzhledem k lamelární struktuře, která obsahovala ve střední části sekery 8-10 % Ni, v mezích meteoritického rozsahu. Kováři v tomto období často svařovali částečky železa rozdílného původu a zdá se, že jeden z použitých kusů byl meteoritického původu. Nicméně je možné, že tenké vrstvy s vysokým obsahem niklu v železe byly získány během oxidace snadněji oxidovatelného železa při předehřevu, který předcházel kování, a to obohacením povrchu tvářeného železa niklem. Lamely s vysokým obsahem niklu mohly být vytvořeny paketováním, tj. opakovaným překládáním, kováním a svářením jednoho kusu. Tabulka 2 Složení železných artefaktů s předpokládaným meteoritickým původem Artefakt Provenience Datace Složení, % Reference Fe Ni Co Cu dýka Ur 3000 př. n. l. 89,1 10, korálky Gerzeh 3500 př. n. l. 92,5 7, nůž Eskymáci současnost 91,47 7,78 0,53 0, nůž Deir El Bahari 2000 př. n. l. - 10, nůž Eskymáci 1818 n. l. 88,0 11,83 stopy stopy 19 sekera Ras Shamra ,9 3,25 0, př. n. l. dýka Théby, Tutanchámon 1340 př. n. l. - přítomnost opěrka Théby, Tutanchámon 1340 př. n. l. - přítomnost hlavy plaketa Alaca Hüyük ,44 (NiO) hlavice palcátu př. n. l. Trója př. n. l. - 3,91 (NiO) Zlato Dalšími z ryzích kovů jsou zlato a platina. Zlato se vyskytuje zcela výhradně v ryzí kovové formě. Pokud se však nenachází ve formě nugetů, je jeho použití primitivními společnostmi obtížné, protože drobné částice získávané rýžováním a propíráním v korytech potoků jsou obtížně spatřitelné a zároveň se těžko spojují tavením. Protože se nugety dodnes nacházejí na zemském povrchu (v roce 1983 byl v Brazílii nalezen nuget vážící 63 kg) 32, musely být v raných dobách mnohem běžnější. Materiálové složení nugetů je v podstatě stejné jako u materiálu těženého z hloubky a bohužel neznáme žádný způsob, jak rozlišit materiál dávných nugetů od zlata těženého z hloubky. Ani s ohledem na analýzy uvedené v tabulce 3 neexistuje bezpečný způsob určení původu zlatých nálezů jen na základě chemického složení. Všechno ryzí zlato je znečištěné a obvykle kvantitativně obsahuje okolo 10 % stříbra a až 1 % mědi. Jeden z průzkumů 24 souborů evropských zlatých artefaktů dokazuje, že jsou zde předměty zastoupeny nejméně ve dvou skupinách. Jedna skupina byla podobná zlatu údajně pocházejícímu z pohoří Wicklow (Irsko) a další, která zahrnovala většinu předmětů, přicházela z jiného zdroje, pravděpodobně ne irského. U dalšího zkoumaného souboru maďarsko-rumunského původu bylo zjištěno, že se podobá první skupině. 25 S velkou pravděpodobností existují značné rozdíly v obsahu nečistot v ryzím zlatě, ale nemáme žádné důkazy, že toto zjištění má nějaký archeologický význam. 14

15 Aby došlo ke kompenzaci bělícího efektu stříbra v ryzím zlatě, naučili se lidé velmi brzo přidávat měď. Přirozený obsah mědi ve zlatě v souladu s analýzami, které provedl Ch. Eluere, může být nižší než 0,1 %. 26 Některé ryzí zlato, jak je vidět v tabulce 3, však může dosahovat i vyšších hodnot, a to až do 1 %. Pokud obsah mědi v artefaktech převyšuje tuto hodnotu, je velmi pravděpodobné, že měď byla záměrně přidána. Je zajímavé, že neznáme žádný zlatý artefakt datovaný dříve než z konce 5. tisíciletí př. n. l., přestože lidé doby kamenné zlaté nugety nepochybně nacházeli a vzhledem ke snadné zpracovatelnosti i využívali. Můžeme se pouze dohadovat, jestli bylo zlato pro dřívější vlastníky příliš hodnotné na to, aby se vkládalo do hrobů, nebo bylo brzy vykradeno a vráceno nazpět do oběhu. To naznačuje, že většina zlata pocházejícího ze třetího a čtvrtého tisíciletí př. n. l. představuje opakovaně použitý materiál. Platina Platina se vyskytuje stejně jako zlato ve formě vodou unášených zrníček v naplavených štěrcích. Tato zrnka obsahují od 50 do 80 % Pt a zbývající část se skládá z kovů platinové skupiny spolu s malým množstvím obecných kovů. Většina známých nalezišť se nacházela v Jižní Americe, zejména v Kolumbii a Ekvádoru. 36 Další zdroj se nachází v pohoří Ural v Rusku. Zde byly nalezeny malé nugety vážící až 36 g, jež se staly základem ruské měnové soustavy novodobého mincovnictví. 37 V tomto regionu nemáme žádný důkaz o záměrném použití platiny v období pravěku, přestože se platina může vyskytovat jako běžná inkluze ve zlatých předmětech a mohla způsobovat starým zlatníkům velké množství problémů. 38, 39 Bohužel, chemické složení vměstků neumožňuje zjištění původu zlata. Předměty obsahující velké množství platiny byly nalezeny v Jižní Americe, a malé artefakty dokonce také v Egyptě. 2 Nejsou však tolik obvyklé, neboť tento kov nebyl rozpoznán dřívějšími lidmi jako samostatná entita. Slitina obsahující zlato, platinu a stříbro v poměru 70:18:11 byla nalezena mezi raným materiálem z Ekvádoru, který byl v držení Inků, Obsah platiny ve zlatých předmětech zhotovených předkolumbovskými indiány 40 kolísal mezi 26 a 72 %. Zdá se, že tyto slitiny byly vyráběny tavením přirozeně se vyskytujících rýžovaných směsí drahých kovů z naplaveninových ložisek. Čas od času byla zrna platiny extrahována, aby se vyvarovali stříbřitému zlatu. V některých případech byly zlaté artefakty plátovány platinou, pravděpodobně kovářským svářením tenkého platinového plíšku se zlatem. Tabulka 3 - Složení ryzího zlata Původ Druh výskytu Složení % Reference Ag Cu ostatní Ural plavené částice 0,16 0,35 Fe; 0,05 27 Ural krystal 4,34 > 0,33 27 Nižnij Tagil krystal 8,35 >0,29 27 Archangelsk neznámý 9,45 0,35 Si0 2 : 0,08 27 Doněck neznámý 14,71 >0,08 27 Ural krystal 20,34 >0,66 27 Ural krystal 28,30 >0,84 27 Altaj žilka 38,38 0,31 Fe; 0, Ural nuget 5,78 >0,21 27 Ural nuget 3,96 >0,12 27 Německo plíšek 6,60 0 Pt; 0, Německo - 8,42 0,02 Fe; 0,16 27 Itálie, řeka Pád písek 4,69-27 Itálie, řeka Pád písek 6,40-27 Itálie, řeka Pád nuget 6,37-27 Itálie, Janov - 10,30 1,4 27 Finsko plavené částice 1,79 >0,21 27 Finsko plavené částice 9,61 >0,89 27 Finsko plavené částice 21,90 > 1,0 27 Irsko nuget 5,10 >2,9* 2,9 28 Irsko plavené částice 6,17 >0,73 Fe; 0,78 27 Irsko plavené částice 8,85 0 Si0 2 : 0,

16 Irsko plavené částice 8,10 stopy Fe: 2,1 27 Anglie, Devon dendrity 1, Anglie, Devon dendrity 7, Anglie, Devon dendrity 8, Anglie, Cornwall plavené částice 9,05 0* Si Fe 2 O 2 : 0,83 Wales, Clogau žíla 9,26 stopy 0,58 27 Wales, Clogau žíla 9,24 <0,02* 0,91 27 Wales, Dollgellau - 13,99 stopy 1,12 27 Skotsko, Wanlockhead - 12,39 <0,66* Fe; 0,35 29 Skotsko, Sutherland "jemný" 18,47 0* Si0 2 : 0,26 27 Skotsko, Sutherland "jemný" 19,86 0* Fe; 0,12 27 Skotsko, Sutherland - 20,78 0* 0 27 Rumunsko, Sedmihradsko žíla 26,36 >0,2 27 Rumunsko, Sedmihradsko žíla 14,68 0,04 Fe: 0,13 27 Rumunsko, Sedmihradsko žíla 20,90 >1,0 27 Rumunsko, Sedmihradsko žíla 29,40 > 1,0 27 Rumunsko, Sedmihradsko plíšek 27, Rumunsko, Sedmihradsko plíšek 33,20 0 Si0 2 : 0,42 27 Rumunsko, Sedmihradsko plíšek 38,74 >0,77 27 Indie, Kolar ingot 6,38 0,38 30 Indie, Kolar ingot 7,30 0,93 30 Austrálie, Coolgardie nuget 1,05-31 Brazílie nuget (přibližně) Západní Afrika zrna 2,20-42 Řecko, Thassos zrna 16,50 0,1 33 Longcleugh, Lanark, Skotsko zrna okolo 5,0 <0,01 Hg: 0,03 34 Sperrin, Severní Irsko zrna 9,80 <0,1 Sn: <0,01 35 * Lišící se Literatura 1 J. D. EVANS: Atti CISPP, 222, 1965, 2. 2 A. LUCAS: "Ancient Egyptian materials and industries", 4 ed., (revised J. R. Harris), 1962, London, Edward Arnold. 3 C. J. GADD a R. CAMPBELL THOMPSON: Iraq, 1936, 3, C. S. SMITH: Actes XI Congr. Int. d"hist. Sciences. Waršava - Krakow, 237, vol. VI, M. J. MELLINK: AJA, 1965, 69, H. H. COGHLAN: "Notes on the prehistoric metallurgy of copper and bronze in the Old World", 1975 (2nd Ed.), Pitt Rivers Museum Occ. Paper No. 4, Oxford. 7 H. H. COGHLAN: PPS, 1962, 28, I. R. SELIMKHANOV: ibid., 1964, 30, E. VOCE: Man, 1948, 48, R. F. TYLECOTE: Metals and Materials, 1970, 4, (7), D. L. SCHROEDER and K. C. RUHL: American Antiquity, 1968, 33, K. WINTERTON: "Dating of some museum objects by metallurgical means", Jul. 1957, Ontario Research foundation, Department of Engineering and Metallurgy. 13 G. F. ZIMMER: f. Iron Steel Inst., 1916, 94, (11),

17 14 N. V. RHYNDINA a L. K. YAKHONTOVA: "The earliest copper artefact from Mesopotamia", Soviet Arch, 1985, (2), V. F. BUCHWALD a G. MOSDAL: "Meteoric iron, telluric iron and wrought iron in Greenland", Man and society 1985, 9, LI CHUNG: "Studies on the meteoric iron blade of a Shang dynasty bronze Yueh-axe", Peking Institute of Iron and Steel Technology, 1976, T. A. RICKARD: JIM, 1930, 43, C. H. DESCH: 1st Report, Sumerian Committee, British Association, 1928, H. H. COGHLAN: "Notes on prehistoric and early iron in the Old World", 1977, (2 ed.), Pitt Rivers Museum Occ. Paper No. 8, Oxford 20 J. K. BJORKMAN: "Meteors and meteorites in the ancient Near East", Centre for Meteorite Studies, Arizona State Univ. 1973, June EL S. EL GA YAR a M. P. JONES: "Metallurgical investigation of an iron plate found in 1837 in the Great Pyramid at Gizeh", JHMS, 1989, 23, (2), J. ZIMNY: Z. Otchlany Wiekow, 1966, 32, J. PIASKOWSKI: J. Iron and Steel Inst., 1960, 194, A. HARTMANN: "Some results of spectrochemical analysis of Irish gold", Ogam Tradition Celtique, 1965, (98), Suppl. to Celticum, A. HARTMANN: MAGW, , 93-5, CHRISTIANE ELUERE: Les Ors Prehistoriques, Paris, H. OTTO: "Die chemische Untersuchungen des Goldringes von Gahlstorf un seine beziehungen zu anderen funden", Jahresschrift des Folkmuseums, Bremen, 1939, G. A. J. COLE: "Memoir and maps of localities of minerals of economic importance and metalliferous mines in Ireland", HMSO, Dublin, A. J. S. BROOK: "Technical description of regalia of Scotland", PSAS , 12, B. L. MUNJANATH (Ed.), "The Wealthofindia", CSIR, New Delhi, A. LIVERSIDGE, "The crystalline structure of gold and platinum nugets and gold nugets", J Chern. Soc, 1897, 71, The Guardian, 22. září G. A. WAGNER, E. PERNICKA a W. GENTNER: "Naturwissenschaften", 1979, 66, JOAN J. TAYLOR: "Bronze Age Gold work ofthe British Isles", Cambridge, S. BRIGGS, J. BRENNAN a G. FREEBURN: "Irish prehistoric goldworking", JHMS, 1973, 7 (2), D. McDONALD a L. B. HUNT: "A history of platinum and its allied metals", Londýn, H-G. BACHMAN a H. RENNER: "Nineteenth century platinum coins: an early use of powder metallurgy", Plat. Met. Rev. 1984, 28 (3), J. M. OGDEN: "Platinum group inclusions in ancient gold artefacts", JHMS, 1977, 11 (2), N. D.MEEKS a M. S. TITE: "The analysis of platinum group inclusions in gold antiquities", J. Arch. Sci., 1980, 7, P. BERGSOE: Nature, 1936, 137, R. F. TYLECOTE: "The evolution of the metallurgy of copper and copper-based alloys", in: Journees de Paleometallurgie, Universite de Technologie de Compiegne, únor 1983, Compiegne, 1983,

18 42 T. K. ROSE, "The metallurgy of gold", Londýn,

19 Kapitola 2 - Technologie a vývoj nejstarší pyrometalurgické výroby mědi Pro archeology bylo běžným zvykem nazývat první dobu kovovou dobou bronzovou, protože původně se předpokládalo, že všechny rané měděné artefakty byly bronzy, tj. slitiny mědi a cínu. Nyní je ale jasné, že trvalo ještě dlouhou dobu, než nastala skutečná doba bronzová. Analýzami bylo prokázáno, že předtím, než začal být bronz používán, byly po dlouhé období redukovány mědi relativně vysoké čistoty nebo se používaly mědi obsahující značné množství arsenu nebo antimonu. V mnoha oblastech se tyto kovy používaly zároveň s pravými bronzy, například v britském wessexském období. Tato kapitola se bude proto zabývat mědí bez obsahu cínu. Je vždy velmi obtížné přesně říci, kdy která kultura začíná. V archeologických pracích se můžeme setkat s termíny chalkolit a eneolit, které mají stejný smysl a zahrnují přechodné období mezi neolitickými technologiemi a dobou měděnou. Měly by první objevy kusů kované mědi označovat počátek doby měděné? Na toto tvrzení bychom měli odpovědět záporně a naším jediným kritériem by měla být redukce měděných rud. Ale kolik musí být použito materiálu pro to, aby podle něj mohla být pojmenována epocha? Následovalo dlouhé období, kdy se měď prosazovala oproti vlastnostem kamene a pazourku a bylo nalézáno stále více a více ložisek měděné rudy, zatímco techniky extrakční metalurgie se šířily společností doby kamenné. Z metalurgického hlediska se mezi eneolitem a dobou měděnou rozlišuje pouze na základě kvantity zpracovávaného kovu a tato kapitola pojednává o obou obdobích. Počáteční fáze Fakt, že z neolitického období neznáme žádné stálé keramické pece a že počátky extrakční metalurgie mohou být spojeny s použitím takovýchto pecí, podporuje představu, že získávání mědi z rud započalo nedopatřením nebo úmyslně právě v pecích určených k výpalu keramiky. Pokud k tomu opravdu došlo a výsledek byl úspěšný, mohlo být brzy zjištěno, že keramická pec není pro tento proces zcela vyhovujícím zařízení. Možný proces přechodu mezi tavením přírodní mědi a redukcí čistých oxidických rud může spočívat v tavení lehce zvětralých kousků přírodní mědi z povrchu měděných ložisek. Tyto výchozy mohou být nalezeny na Sahaře v Nigérii, kde je přírodní měď lehce oxidovaná a při tavení v tyglíku za redukčních podmínek může poskytovat nečekané výsledky. Toho si mohli pravěcí lidé všimnout a postupně dojít ke zjištění, že je možné získat kov výhradně z oxidů. 1 Zjistili, že měď může být získána z čistých oxidických minerálů přímou redukcí v kelímku. 2 Mohl být použit přebytek dřevěného uhlí a produkt následně rozetřen na prášek. Přebytek dřevěného uhlí byl odplaven pryč a zrníčka mědi stavena. Existuje několik raných nalezišť jako je Tal i Iblis, 3 která vykazují stopy kelímkového tavení s přítomností velkého množství použitých kelímků, které je obtížné si vysvětlit jiným způsobem. Z tohoto důvodu nemůžeme tento způsob vyloučit jako nejstarší výrobní proces. Abychom měli jistotu v tom, kdy začaly být používány extrakční techniky, zaměříme se na strusky, protože rozlišení mezi tavenou přírodní mědí a mědí redukovanou z čistých oxidických rud není možné. Struskový materiál byl nalezen v souvislosti s mědí v Catal Hüyük v Anatolii. 4 Toto naleziště datované mezi roky př. n. l. je pravděpodobně nejstarší známou lokalitou poskytující sklovité měděné produkty. Předpokládá se, 5 že se jedná o strusku z pyrometalurgické výroby a ne výhradně o strusku z kelímkového tavení, která může být výsledkem tavení ryzí mědi. Kelímkové strusky, které jsou výsledkem reakce mezi alkáliemi z popelu paliva a křemičitany z konstrukce kelímku obvykle obsahují množství mědi. Ale pokud tavba byla provedena v kelímku bez použití tavidel, mohly být získány takové strusky, jaké jsou uvedeny v tabulce 4. Tyto strusky mohly být viskózní a mohlo dojít ke zhoršení separace mědi tak, že poskytují velké množství zbytkové mědi, jak můžeme vidět ve struskách z Feinan v Jordánsku. 6 19

20 Mnohem efektivnější způsob k docílení separace strusky a kovu spočíval v přidání tavidel oxidů železa nebo manganu, čímž docházelo k přeměnění vysokého obsahu křemíku na Mn nebo Fe křemičitany, které se taví v rozsahu teplot C. Tento princip byl praktikován ve Feinanu v období eneolitu. Tabulka 4 Rané měděné strusky, u kterých se předpokládá pyrometalurgický původ % Afunfun Nigerie 800 př. n. l. Feinan eneolit př. n. l. Shiqmim eneolit př. n. l. SiO 2 49,0 26,2 16,85 TiO 2 0,6 0,12 - Al 2 O 3 7,7 1,56 2,07 FeO 1,2 5,11 17,84 MnO 0,3 0,14 0,02 MgO 8,9 0,69 1,09 CaO 22,7 1,11 4,84 BaO - 0,02 - Cu 5,7 53,50 26,97 K 2 O 1,2 0,21 - Na 2 O 1,1 - - P 2 O 5-0,16 - Ni - 0,07 - Zn - 0,12 0,02 Pb - 0,05 0,03 S - 0,17 - Sn - - 0,02 celkem 98,4 89, = neurčováno Když je přírodní nebo uměle vyrobená měď roztavena, má tendenci absorbovat kyslík z atmosféry, díky čemuž velké množství nejstarších měděných artefaktů obsahuje oxid měďný. Kromě korálků z Catal Hüyük, které budou pravděpodobně z kované ryzí mědi, jsou nejraněji datované pyrometalurgicky zhotovené měděné artefakty z Tepe Yahya v Íránu (přibližně 3800 př. n. l.) (viz tabulka 5). 7 Zdá se tedy, že mezi obdobími, kdy byly tyto dvě lokality aktivní, existovala dlouhá přestávka. Předpokládá se však, že to tato mezera bude zaplněna, jakmile budou provedeny chemické a metalografické analýzy artefaktů z nejstarších nalezišť. Je jasné, že v období trvání eneolitu se dlouho používaly kovy zejména na malé předměty, jako jsou korálky, šídla, jehlice a později nože a dýky. Metalurgické doklady pro období před rokem 3500 př. n. l. jsou poměrně slabé a většina našich materiálů se datuje okolo roku 3500 př. n. l. Tabulka 5 Některé příklady raných měděných artefaktů pyrometalurgického původu Předmět Provenience Datace Složení, % Váha, kg Reference (př. n. l.) As Sb Pb Ni plochá sekera Egypt ,49 ND 0,17 1,28 1,56 25, 26 výstružník Sýrie (Amuq) ,35 ND 0,003 0,93 30 výstružník Sýrie (Amuq) ,04 ND 0,01 0,16 30 špachtle Írán (Yahya) ,7 < 0,1 0,05 < 0,1 0, dláto Írán (Yahya) ,7 < 0,1 0,05 < 0,1 0, šídlo Írán (Yahya) ,3 < 0,1 0,05 < 0,1 0, sekeromlat Praha 0,77 0,77 0 0, sekeromlat Slovenská republika , ,01 " (Tibava) sekeromlat Slovenská republika , " (Tibava) sekera-teslice Rumunsko (Tirgu- Ocna) 0, ,01 " 20

Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace

Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace David A. Scott Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace z anglického originálu David A. Scott Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation Getty Publications 2002 Toto online vydání

Více

Železo a ocel v umění: koroze, barviva, konzervace

Železo a ocel v umění: koroze, barviva, konzervace David A. Scott a Gerhard Eggert Železo a ocel v umění: koroze, barviva, konzervace z anglického originálu David A. Scott and Gerhard Eggert Iron and Steel in Art: Corrosion, Colorants, Conservation Archetype

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D. TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra preprimárního a primárního vzdělávání technické

Více

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL DĚJINY SVĚTA 1 DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 1 ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. E D I T O R A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL VYŠ E H RAD Motiv na obálce:

Více

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL DĚJINY SVĚTA 1 DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 1 ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. E D I T O R A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL VYŠ E H RAD Motiv na obálce:

Více

Obsah Prolog... 9 1/ Artefakt, nebo falzum?... 11 2/ Fosilní kladivo...13 Návštěva v Glen Rose...13 Popis kladiva...15 Zkoumání kladiva...

Obsah Prolog... 9 1/ Artefakt, nebo falzum?... 11 2/ Fosilní kladivo...13 Návštěva v Glen Rose...13 Popis kladiva...15 Zkoumání kladiva... Obsah Prolog... 9 1/ Artefakt, nebo falzum?... 11 2/ Fosilní kladivo...13 Návštěva v Glen Rose...13 Popis kladiva...15 Zkoumání kladiva...16 Přírodní původ oceli?...19 Kdy bylo kladivo zhotoveno?...20

Více

Archeologia technica. Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / 612 00 Brno merta@technicalmuseum.cz / stohrova@technicalmuseum.cz

Archeologia technica. Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / 612 00 Brno merta@technicalmuseum.cz / stohrova@technicalmuseum.cz Archeologia technica Dokumentace a výzkum výrobních technologií a technických zařízení má v Technickém muzeu v Brně již téměř čtyřicetiletou tradici. Popudem k setkávání odborníků nad tímto tématem byla

Více

SELF-REPORTOVÉ STUDIE DELIKVENCE MLÁDEŽE V ANGLII A WALESU, V NIZOZEMÍ A VE ŠPANĚLSKU

SELF-REPORTOVÉ STUDIE DELIKVENCE MLÁDEŽE V ANGLII A WALESU, V NIZOZEMÍ A VE ŠPANĚLSKU INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SELF-REPORTOVÉ STUDIE DELIKVENCE MLÁDEŽE V ANGLII A WALESU, V NIZOZEMÍ A VE ŠPANĚLSKU Rosemary Barberete Benjamin Bowling Josine Junger-Tas Cristina Rechea-Alberola

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

ZLATO. Příběh neobyčejného kovu 2., aktualizované a doplněné vydání. Bohumil J. Studýnka, Jan Struž

ZLATO. Příběh neobyčejného kovu 2., aktualizované a doplněné vydání. Bohumil J. Studýnka, Jan Struž ZLATO Příběh neobyčejného kovu 2., aktualizované a doplněné vydání Bohumil J. Studýnka, Jan Struž Tuto knihu věnuji památce svého otce Ing. Bohumila Studýnky (1920 2004). B. J. S. ZLATO Příběh neobyčejného

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU IMPORTANCE OF NON-FERROUS METALS FOR TECHNICAL PRACTICE AND DEVELIPMENT OF ADVANCED METALLIC MATERIALS Miroslav Kursa a

Více

Strategickou otázkou budoucno

Strategickou otázkou budoucno akademický bulletin 2 AKADEMIE VĚD ČR a b 2012 Strategickou otázkou budoucnosti jsou energie a jednu z možných odpovědí hledá termojaderná fúze, str. 10 11. K nepřímému zapálení termojaderného paliva laserem

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem):

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem): III. Pravěk (od doby před téměř 3 miliony let až do poloviny 4. tisíciletí př. Kr.) A. Paleolit (starší doba kamenná; před téměř 3 miliony let asi 12 000 / 8 000 př. Kr.) 1. Druhy člověka V průběhu posledních

Více

Friedman Milton Grada Publishing 1997

Friedman Milton Grada Publishing 1997 Milton Friedman Grada Publishing 1997 Z amerického originálu "Money Mischief", vydaného v roce 1992 nakladatelstvím Harcourt Brace Jovanovich, New York, USA Milton Friedman Za vším hledej peníze 1992 Milton

Více

ČHMÚ ve spolupráci s ČNVH u příležitosti mezinárodního roku vodní spolupráce 2013

ČHMÚ ve spolupráci s ČNVH u příležitosti mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 ČHMÚ ve spolupráci s ČNVH u příležitosti mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 ČHMÚ ve spolupráci s ČNVH u příležitosti mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 Praha 2013 Ilustrativní fotografi e:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

Možnosti automatické detekce plagiátů

Možnosti automatické detekce plagiátů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Možnosti automatické detekce

Více

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech 17 71 Archeologické rozhledy LXII 2010 17 Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI Souborné mapové dílo o české krajině informace pro uživatele software ESRI 2 20 10 o b s a h úvod Když se řekne deset 2 téma Souborné mapové dílo o české krajině 3 Prostorové analýzy pravěkého pohřebiště

Více

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava)

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Tato kniha byla zpracována za podpory projektu SAFETY AGENT Posilování partnerství v oblasti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Sborník ze semináře pro pracovníky pracující v oblasti výstavby a oprav pozemních komunikací. Představuje výsledky výzkumného

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

LITERATURA Skryté venkovské školy. K. Trnková, D. Knotová, L. Chaloupková: Málotřídní školy v České republice.

LITERATURA Skryté venkovské školy. K. Trnková, D. Knotová, L. Chaloupková: Málotřídní školy v České republice. LITERATURA Skryté venkovské školy. K. Trnková, D. Knotová, L. Chaloupková: Málotřídní školy v České republice. Paido, Brno 2010, 197 s. ISBN 978-80-7315-204-8. Na sklonku roku 2010 vyšla v brněnském nakladatelství

Více