Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

2

3 Index Úvod... 4 Všeobecný popis (obr.1)... 4 Důležité... 5 Stanovené použití... 5 Přívod proudu - Napájecí kabel... 5 Ochrana dalších osob... 5 Nebezpečí popálenin... 5 Umístění - Prostor pro používání a údržbu... 6 Vyčistění a údržba kávovaru... 6 Poruchy... 6 Protipožární ochrana... 6 První použití... 7 Obal... 7 Příprava... 7 Naplnění okruhu... 9 Proplachovací/čisticí cyklus Pro získání dokonalého Espressa: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, propláchněte okruh pro přípravu kávy Změření tvrdosti vody...12 Vodní filtr INTENZA+ (volitelné příslušenství)...13 Instalace vodního filtru INTENZA Příprava espressa a nastavení...15 Technologie předpaření: zlepšení aromatu Nastavitelný keramický kávomlýnek: je vždy zachováno plné aroma Nastavení Aroma : zvolte požadované množství Výdej kávy...17 Seřízení výpusti Se zrnkovou kávou S předemletou kávou Nastavení množství kávy v šálku (funkce MEMO) Karafa na Mléko...20 Plnění karafy na mléko Zasunutí karafy na mléko Vyjmutí karafy na mléko Vyprázdnění karafy na mléko Kapučíno...23 Nastavení množství kapučína v šálku (funkce MEMO)...24 Horké Mléko...25 Nastavení množství horkého mléka v šálku (funkce MEMO) Výdej horké vody...27 Přátelé přírody: Pohotovostní stav...28 Pohotovostní stav Čistění a údržba...29 Základní čistění Vyčistění karafy na mléko (po každém použití) Týdenní vyčistění karafy (víko karafy) Měsíční vyčistění karafy (důkladné) Spařovací jednotka...37 Týdenní vyčistění Spařovací jednotky Vyčistění Spařovací jednotky s použitím Coffee Clean Tablets Mazání Spařovací jednotky Odvápnění...42 Naprogramování...46 Vstupte do menu Programovací povely Výstup z programování Funkce Příklad naprogramování Displej ovládacího panelu...50 Řešení problémů...52 Technické údaje...53 Servis

4 4 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení. Vítejte mezi zákazníky firmy Philips SAECO! Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění vašeho kávovaru. V případě potřeby prosím kontaktujte technickou podporu Philips na bezplatné zelené lince. Telefonní čísla naleznete na poslední straně tohoto dokumentu nebo v záručním listě, přiloženém ke kávovaru. Všeobecný popis (obr.1) 1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí 2. Zásobník předemleté kávy 3. Zásobník zrnkové kávy 4. Víko zásobníku zrnkové kávy 5. Ovládací panel 6. Výpusť kávy 7. Ukazatel naplnění odkapávací misky 8. Mřížka na šálky 9. Odkapávací miska 10. Výpusť vody (vyjímatelná) 11. Odpadní nádoba na sedliny 12. Spařovací jednotka 13. Odpadní nádoba na kávu 14. Servisní víko 15. Karafa na Mléko 16. Nádržka na vodu 17. Zásuvka na napájecí kabel 18. Hlavní vypínač 19. Klíč pro nastavení kávomlýnku + Dávkovač předemleté kávy 20. Čisticí štětec 21. Mazivo pro spařovací jednotku 22. Napájecí kabel 23. Test tvrdosti vody 24. Tlačítko pro přípravu espressa 25. Tlačítko pro přípravu kávy espresso lungo 26. Tlačítko pro volbu "speciálních nápojů" 27. Tlačítko ON/OFF 28. Tlačítko Aroma - Předemletá káva 29. Tlačítko MENU 30. Tlačítko pro přípravu kapučína 31. Odvápňovací prostředek 32. Filtr (INTENZA+) - Volitelné příslušenství

5 Důležité ČEŠTINA 5 Než začnete kávovar používat, pročtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému pozdějšímu nahlédnutí. Díly pod napětím se nesmějí dostat do kontaktu s vodou: nebezpečí zkratu! Pára a horká voda mohou způsobit spáleniny! Nesměrujte nikdy proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin! Stanovené použití Tento kávovar je určený výlučně pro použití v domácnosti. Je zakázáno provádět na kávovaru technické úpravy nebo jej používat nedovoleným způsobem vzhledem k nebezpečím, která tím vzniknou! Zařízení nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly touto osobou poučené ohledně používání kávovaru. Přívod proudu - Napájecí kabel Kávovar zapojte pouze do vhodné proudové zásuvky. Zásuvka, do které smíte kávovar zapojit, musí být: - vhodná pro zástrčku kabelu kávovaru; - dimenzována tak, aby byly splněny údaje uvedené na štítku situovaném na kávovaru; - připojena k účinnému uzemnění. Nikdy nepoužívejte kávovar s poškozeným napájecím kabelem. Jestliže je napájecí kabel poškozený, je nutno jej nechat vyměnit u výrobce nebo jeho autorizovaného servisu. Netáhněte napájecí kabel přes rohy nebo ostré hrany a velmi teplé povrchy a chraňte ho před olejem. Nepřesunujte a netahejte kávovar za kabel. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel; nedotýkejte se vidlice mokrýma rukama. Zamezte pádu napájecího kabelu ze stolu nebo police. Ochrana dalších osob Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem. Děti si neuvědomují nebezpečí spojené s domácími elektrospotřebiči. Materiály použité pro zabalení kávovaru nenechávejte na dosah dětí. Nebezpečí popálenin Nesměrujte proti sobě a/nebo jiným osobám proud páry a/nebo horké vody: nebezpečí popálenin!

6 6 ČEŠTINA Umístění - Prostor pro používání a údržbu Rady ohledně řádného zacházení s kávovarem: Pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovnovážnou odkládací plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit. Pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou. Dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku. Při zapínání a vypínání kávovaru je vhodné umístit pod parní trysku prázdnou nádobku. Kávovar neskladujte při teplotách pod 0 C: nebezpečí poškození přístroje mrazem. Nepoužívejte kávovar venku. Nepokládejte kávovar na příliš horké povrchy ani v blízkosti volného plamene: nebezpečí roztavení / poškození dna. Vyčistění a údržba kávovaru Udržujte kávovar odpovídajícím způsobem, v čistém a optimálním stavu. Vzhledem k tomu, že kávovar využívá k přípravě nápojů přírodních ingrediencí (káva, voda, mléko atd.), mohou být na jeho odkládací ploše patrné zbytky mleté kávy či kondenzační voda. Z tohoto důvodu doporučujeme čistit pravidelně viditelné díly kávovaru i prostor pod ním. Před jeho opětovným umístěním doporučujeme kávovar vyčistit: - Nepoužívejte vodu, která zůstala v nádržce a/nebo vodním okruhu několik dnů pro potravinářské účely. Jestliže nebudete kávovar používat po delší dobu, nechejte vytéct vodu postupem uvedeným v části Výdej horké vody. - Vypněte kávovar hlavním vypínačem a vyčistěte jej. Vytáhněte nakonec vidlici ze zásuvky. Počkejte, až kávovar vychladne. Nikdy neponořujte kávovar do vody! Skladujte kávovar na suchém místě, které není přístupné pro děti. Chraňte kávovar před prachem a špínou. Je přísně zakázané provádět jakékoliv nežádoucí zásahy uvnitř kávovaru. Poruchy V případě poruch, vad anebo podezření na vadu po pádu vytáhněte bez prodlení vidlici kávovaru ze zásuvky. Vadný kávovar nikdy nezapínejte. Ohledně dalších informací o zákaznickém servisu a řešení problémů konzultujte prosím kapitolu Řešení problémů a Zákaznický servis. Protipožární ochrana Pro hašení požáru použijte hasicí přístroj naplněný oxidem uhličitým (CO 2 ). Nehaste vodou ani práškovými hasicími přístroji.

7 ČEŠTINA 7 První použití Obal Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru. Příprava Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou na šálky a samotný kávovar. Umístěte jej na vhodné místo, jež splňuje požadavky uvedené v bezpečnostních předpisech. 1 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do uložení v kávovaru, zkontrolujte, zda miska sedí v uložení na doraz. Miska musí zapadnout do kávovaru. Důležité: - Vidlici napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky až na příslušný pokyn a zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze 0. - Pročtěte si pozorně kapitolu Signalizace na LCD displeji, kde je podrobně vysvětlen význam jednotlivých signalizací, jež kávovar zobrazuje pro uživatele na LCD displeji na ovládacím panelu. Jestliže je kávovar zapnutý, NIKDY nevyjímejte odkapávací misku. Po zapnutí anebo vypnutí kávovaru počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čisticí cyklus (viz Proplachovací/čisticí cyklus ). 2 Vytáhněte nádržku na vodu z uložení. 3 Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou, ale jen po značku (MAX) na nádržce. Zasuňte nádržku kompletně zpět do uložení a zatlačte ji až na doraz (vnější okraje se musejí překrývat). Nádržku naplňte pouze a jedině čerstvou nesycenou vodu. Horká voda i jiné kapaliny by mohly poškodit nádržku a/nebo kávovar. Nezapínejte kávovar, jestliže není naplněný vodou: ujistěte se, že je uvnitř nádržky dostatečné množství vody.

8 8 ČEŠTINA 4 Sejměte víko ze zásobníku kávy. Pozn.: zásobník může být vybaven bezpečnostním systémem v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se kávovar prodává. 5 Pomalu nasypte zrnkovou kávu do zásobníku. Do zásobníku nasypte vždy a jedině zrnkovou kávu. Mletou či rozpustnou kávou i jinými předměty se kávovar poškodí, jsou-li vsypány do zásobníku. 6 Umístěte víko zpět na zásobník kávy. 1 7 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky na zadní straně kávovaru. 8 Vidlici na druhém konci kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím. 2 9 Hlavní vypínač přepněte na I, aby bylo možné kávovar zapnout. Na displeji se zobrazí ikona pohotovostního stavu. Černá 10 Pro zapnutí kávovaru stačí stisknout tlačítko.

9 ČEŠTINA 9 Displej signalizuje, že je nutno naplnit okruh. Žlutá Žlutá Naplnění okruhu Před prvním zapnutím kávovaru či po delší době nečinnosti je nutno naplnit vodní okruh a předejít tak, aby voda zůstávala v okruhu příliš dlouho. Díky tomu jsme schopni Vám nabídnout vždy dokonalý a čerstvý nápoj. 1 Stiskem tlačítka zvolte START. Kávovar začne automaticky plnit okruh, zobrazí se rovněž postupně se vyplňující sloupec pod symbolem. Po skončení procesu ukončí kávovar automaticky výdej. Na displeji může být zobrazen symbol zahřívání kávovaru - viz obrázek. 2 Umístěte nádobu pod výpusť. 3 Po zahřátí provede kávovar proplachovací cyklus vnitřních okruhů. Žlutá Během této fáze je na displeji zobrazen symbol jako na obrázku. 4 Jakmile skončí výše uvedené cykly, na displeji se zobrazí symbol. Kávovar je nyní připraven pro výdej produktů. 5 Pro přípravu kávy, horké vody či páry a řádné používání kávovaru dodržujte pozorně následující pokyny. Pozn.: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, postupujte podle následujících pokynů.

10 10 ČEŠTINA Proplachovací/čisticí cyklus Po automatickém naplnění okruhu provede kávovar automaticky proplachovací cyklus/čistění okruhu. Cyklus slouží pro proplach vnitřních okruhů pro přípravu kávy čerstvou vodou. Cyklus proběhne automaticky za následujících podmínek: Při zapnutí kávovaru (se studeným topným tělesem) Po naplnění okruhu (se studeným topným tělesem) Během přípravy na přechod do pohotovostního stavu (po výdeji kávového produktu) Během vypínací fáze po stisknutí tlačítka ON/OFF (po výdeji kávového produktu). Žlutá Bude dodáno malé množství vody pro vypláchnutí a ohřev všech komponentů: v této fázi se zobrazí symbol. Doporučujeme počkat, až tento cyklus automaticky skončí. Výdej vody lze zastavit stiskem tlačítka. Pro získání dokonalého Espressa: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, propláchněte okruh pro přípravu kávy. Pro zaručení vynikající kávy espresso doporučujeme provést kromě proplachovacího/čisticího cyklu i tyto jednoduché operace. Je nutno je provést: A) Při prvním zapnutí. B) Po delší době nepoužívání kávovaru (více než dva týdny). 1 Umístěte objemnou nádobu pod výpusť. Než zahájíte postup, zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen následující symbol. 2 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte funkci dodávky předemleté kávy, dokud se nezobrazí následující symbol. Pozn.: do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.

11 ČEŠTINA 11 3 Stiskněte tlačítko. Počkejte, až výdej kávy skončí, a vyprázdněte nádobu s vodou. 4 Postup od bodu 1 do bodu 3 zopakujte třikrát (3x); pak přejděte k bodu 5. 5 Umístěte nádobu pod výpusť vody. 6 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 7 Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje horké vody. Vypouštějte vodu až do signalizace, že došla. 8 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou. Nyní je možné zhotovovat nápoje níže uvedenými postupy. Pozn.: podle následujících pokynů nainstalujte do kávovaru nový filtr Intenza +, je-li k dispozici.

12 12 ČEŠTINA Intenza Aroma System A B C Nastavení kávovaru podle tvrdosti Změření tvrdosti vody Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání filtru INTEN- ZA+ a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. 1 Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody dodávaný s kávovarem. Pozn.: test platí pouze pro jedno měření. 2 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu, a projděte tabulku. Pozn.: písmena odpovídají značkám uvedeným na základně filtru INTENZA+, který je nutno nastavit podle naměřené tvrdosti. 3 Čísla odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody, jež jsou popsána v kapitole věnované programování. Hodnoty: 1 = 1 (velmi měkká voda) 2 = 2 (měkká voda) 3 = 3 (tvrdá voda) 4 = 4 (velmi tvrdá voda) 1 Žlutá 4 Podle takto zjištěné hodnoty naprogramujte tvrdost vody. Stiskněte tlačítko a stiskem tlačítka prolistujte stránky, dokud se nezobrazí tato stránka. Pozn.: kávovar se dodává se standardním nastavením, vhodným pro většinu uživatelů. Žlutá 5 Stiskněte: tlačítko pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko pro snížení hodnoty. 6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka. 7 Aby bylo možné připravit nápoje, je nutno vystoupit stiskem tlačítka z programování.

13 Vodní filtr INTENZA+ (volitelné příslušenství) ČEŠTINA 13 Vodní filtr INTENZA + přispívá ke zlepšení kvality vody. Použitím filtru INTENZA+ se omezí tvořba vodního kamene vaše espresso získá intenzivnější aroma. Instalace vodního filtru INTENZA +, který si můžete zakoupit u svého prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese nebo u autorizovaných servisů, vám umožní maximálně si vychutnat vaše espresso. Instalace vodního filtru INTENZA+ 1 Odstraňte malý bílý filtr nacházející se v nádržce a uschovejte jej na suchém místě chráněném před prachem. 2 Vyjměte vodní filtr INTENZA+ z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání vodního filtru INTENZA+ a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. 3 Filtr je nutno nastavit podle hodnot naměřených pro nastavení tvrdosti vody. Použijte testovací proužek tvrdosti vody, který byl dodán s kávovarem. Nastavte Intenza Aroma System podle pokynů na obalu filtru (viz "Změření tvrdosti vody"). A = Měkká voda B = Tvrdá voda (standard) C = Velmi tvrdá voda 4 Zasuňte filtr do prázdné nádržky. Zatlačte na doraz. 5 Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

14 14 ČEŠTINA 6 Vypusťte vodu z nádržky pomocí funkce horké vody (viz Výdej horké vody ). 7 Nádržku naplňte znovu vodou. Žlutá 8 Stiskněte tlačítko a stiskem tlačítka projděte stránky, dokud se nezobrazí tato stránka. Žlutá Žlutá Žlutá Žlutá 9 Stiskem tlačítka zvolte položku ON a potvrďte stiskem tlačítka. Tím byl kávovar naprogramován, aby Vás informoval, jakmile bude nutné filtr vyměnit. Pozn.: opětovné nastavení funkce je nezbytné vždy po zobrazení symbolu, kdy je nutné vyměnit vodní filtr INTENZA+. Vyměňte filtr výše popsaným postupem. Přejděte nyní do programovacího menu až do zobrazení uvedené stránky a zvolte v ní možnost RESET, poté stiskněte tlačítko. Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového filtru. Pozn.: jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat filtr, který byl již nainstalovaný, zvolte OFF a stiskněte tlačítko. 10 Pro výstup stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí výchozí stránka. Pozn.: pokud není vodní filtr INTENZA+ nainstalovaný, je nutno do nádržky vložit malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

15 Příprava espressa a nastavení ČEŠTINA 15 Kávovar, který jste si zakoupili, umožňuje připravit kávu ze zrnkové kávy a/nebo z předemleté kávy a provést některá nastavení, díky nimž je možné jej používat co nejlépe a plně si vychutnat Espresso experience. Saeco Adapting System: Inteligentní samoseřizovací systém, díky němuž je umožněno použití pro všechny typy zrnkových káv, které jsou v současnosti k dostání na trhu. Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar Saeco je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových (nekaramelizovaných) káv, které jsou v současnosti k dostání. Kávovar se nastaví automaticky tak, aby bez ohledu na typ kávy optimalizoval extrakci, zajistil dokonalé upěchování dávky pro získání krémové kávy espresso, z níž se budou uvolňovat všechna aromata. Optimalizační proces spočívá v samočinné konfiguraci, jež vyžaduje připravit určitý počet šálků kávy, aby mohl kávovar nastavit upěchování prášku. U některých speciálních směsí je nutno nastavit mlecí kameny pro optimalizaci extrakce kávy - (viz část. Nastavení kávomlýnku). Technologie předpaření: zlepšení aromatu Technologie předpaření umožňuje zvlhčit mletou kávu ještě před samotným procesem přípravy. Tím se dosáhne maximálního zvýraznění a vylepšení aroma. Nastavitelný keramický kávomlýnek: je vždy zachováno plné aroma Keramické mlecí kameny zajistí optimální stupeň mletí pro jakoukoliv směs kávy; díky této technologii se zrnková káva nikdy nepřehřeje. Kombinací těchto faktorů je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku. Upozornění! Ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku na kávu, otáčejte použitím klíče pro nastavení kávomlýnku pouze za podmínky, že je kávomlýnek v provozu. Nedávejte do zásobníku jiný materiál než zrnkovou kávu. Do zásobníku na zrnkovou kávu nedávejte mletou a/nebo rozpustnou kávu. Pozor: kávomlýnek obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty a/nebo jiné předměty. V případě poruchy vypněte kávovar spínačem ON/OFF a před jakýmkoliv zásahem do zásobníku na zrnkovou kávu vytáhněte vidlici ze zásuvky. Jestliže je kávomlýnek v provozu, nesypte do něj zrnkovou kávu. Kávovar umožňuje jemně nastavit stupeň mletí podle typu kávy, kterou právě používáte. Nastavení je nutno provést čepem, který se nachází v zásobníku na kávu: ovládač je nutno stisknout a pak jím otočit, ale jen klíčem dodaným s kávovarem.

16 16 ČEŠTINA Stiskněte čep, otočte jím o jednu polohu a připravte 2-3 šálky kávy: jedině tak se pozná změna stupně mletí. Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku; lze nastavit 5 stupňů mletí podle následujících značek: Hrubé Mletí: jemnější chuť, pro směsi se silným tmavým pražením. 2 - Jemné Mletí: silnější chuť, pro směsi se světlým pražením. Nastavení Aroma : zvolte požadované množství Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle chuti množství kávy k umletí. Kávovar je nyní naprogramován pro nastavení množství kávy k mletí. Stiskem a uvolněním tlačítka silné, předemletí). jsou možné čtyři volby (jemné, střední, Nastavení lze provést, jakmile se na displeji zobrazí zrnka. Každým stiskem a uvolněním tlačítka se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství: = Jemné aroma = Střední aroma = Silné aroma Pozn.: volbu je nutno provést před výběrem kávy. Tím se nastaví intenzita chuti na přání. Jestliže vyberete silné aroma, bude zvolena funkce umožňující připravit kávu z předemleté kávy. Tato volba je zobrazena symbolem po straně. Návod, jak tuto funkci používat, naleznete v příslušné kapitole.

17 Výdej kávy ČEŠTINA 17 Před výdejem kávy: - zkontrolujte signalizace na displeji, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku. - nastavte dle libosti výšku výpusti a zvolte aroma nebo předemletou kávu. Seřízení výpusti U tohoto kávovaru lze kávu připravovat do většiny hrnků/šálků k dostání v obchodech. Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálků, které chcete používat. Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a dejte ji nahoru nebo dolů. Doporučené polohy: Pro malé šálky; Pro velké šálky. Pod výpusť lze umístit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.

18 18 ČEŠTINA Se zrnkovou kávou Pro přípravu Espressa je třeba stisknout a uvolnit: 1 tlačítko pro navolení požadovaného Aromatu. 2 tlačítko pro přípravu espressa; nebo tlačítko pro kávu espresso lungo. Spustí se cyklus přípravy kávy: Pro výdej 1 kávy stiskněte tlačítko jednou; na displeji se zobrazí symbol. Pro výdej 2 káv stiskněte tlačítko 2-krát za sebou; na displeji se zobrazí symbol. Pozn.: při výdeji 2 káv kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly; oba cykly automaticky ovládá kávovar. 3 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. 4 Výdej kávy se automaticky zastaví. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem tlačítka STOP. S předemletou kávou Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu. Předemletou kávu je nutno nasypat do zásobníku vedle zásobníku na zrnkovou kávu. Do tohoto zásobníku nasypte pouze mletou kávu pro kávovary espresso, nikoli zrnkovou či rozpustnou kávu. Pozn.: tato funkce umožňuje přípravu pouze jedné kávy. Pokud do zásobníku nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu; Při nadměrné dávce, t.j. více než 2 měrky kávovar nápoj nepřipraví. I v tomto případě provede kávovar jeden cyklus na prázdno a práškovou kávu vysype do odpadní nádoby na sedlinu. Pro přípravu kávy je třeba: 1 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolit a aktivovat funkci pro předemletou kávu. 2 Zvednout víko zásobníku předemleté kávy. Nadávkovat do zásobníku pouze 1 měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko.

19 ČEŠTINA 19 Upozornění: do zásobníku dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody, na něž se nevztahuje záruka. 3 Stisknout a uvolnit: tlačítko pro přípravu espressa; nebo tlačítko pro kávu espresso lungo. 4 Spustí se cyklus výdeje kávy. Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. 5 Výdej kávy se automaticky zastaví. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem tlačítka STOP. Jakmile výdej skončí, kávovar se automaticky vrátí zpět do konfigurace nastavené pro zrnkovou kávu. Pozn.: při přípravě dalších káv postupujte stejně. Nastavení množství kávy v šálku (funkce MEMO) Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti hrnků/šálků. Každým stiskem a uvolněním tlačítka nebo vydá kávovar naprogramované množství kávy. Toto množství lze libovolně přeprogramovat. Výdej kávy se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem. Pozn.: jako příklad uvádíme naprogramování tlačítka, jímž se obvykle ovládá příprava kávy espresso. 1 Postavte šálek pod výpusť. 2 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ; dokud se nezobrazí symbol MEMO a uvolněte. Kávovar je ve stavu programování. Kávovar zahájí fázi výdeje kávy. Na displeji se zobrazí symbol STOP. 3 Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství kávy v šálku stisknout tlačítko. V takovém případě bylo naprogramováno tlačítko a každým stiskem a uvolněním pak kávovar dodá kávu v tomto právě naprogramovaném množství.

20 20 ČEŠTINA Karafa na Mléko V této části návodu jsou uvedeny pokyny ohledně použití karafy na mléko při přípravě kapučína anebo horkého mléka. Pozn.: před použitím karafy na mléko zabezpečte její pečlivé umytí, jak je uvedeno v kapitole Čistění a Údržba. Pozn.: mléko uchovávejte v lednici a nalijte jej do karafy pouze, jestliže chcete připravit mléčný nápoj. Po použití dejte karafu do lednice. NEuchovávejte mléko mimo lednici po dobu delší než 15 minut. Pozn.: nádobu na mléko plňte mlékem z lednice. Upozornění! Používejte nádobu s mlékem ke přípravě nápojů a myjte ji pitnou vodou. Nepoužívejte nádobu pro jakékoliv jiné, než výše uvedené kapaliny. Pozn.: očistěte výpusť po každém použití utěrkou, předejde se tím odkapávání zbytků mléka po výdeji. Plnění karafy na mléko Karafu na mléko lze naplnit před použitím anebo v případě potřeby i během použití. Při plnění karafy na mléko postupujte následujícím způsobem: 1 Zvedněte horní víko karafy: 2 Nalijte mléko: hladina mléka v karafě se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX). Poté lze nádobu použít k přípravě požadovaných nápojů.

21 ČEŠTINA Zasunutí karafy na mléko Použití karafy na mléko vyžaduje její zasunutí do kávovaru. Při zasouvání karafy postupujte následujícím způsobem: 1 Vyndejte výpusť vody (je-li): - Pro odjištění výpusti zatlačte po stranách a trochu ji nadzvedněte; - Vytáhněte poté výpusť. 2 Otočením směrem doleva až na doraz otevřete výpusť karafy na mléko. 3 Přisuňte karafu, přičemž ji držte mírně nakloněnou. Přední část musí zapadnout do vodidel kávovaru. 4 Zasuňte řádně karafu do vodidel. 5 Zasuňte karafu natočením směrem dolů (jak je vyobrazeno na obrázku) tak, aby zaklapla podložka na odkapávací misce. Je zakázáno vkládat karafu násilím přes její přirozený sklon.

22 22 ČEŠTINA Vyjmutí karafy na mléko Správné vyjmutí karafy z kávovaru je vyobrazeno na obrázcích. Je zakázáno vkládat karafu násilím přes její přirozený sklon. 1 Natočte karafu směrem nahoru tak, aby se přirozeně vysunula z podložky na odkapávací misce. 2 Pak ji vytáhněte zatažením. Po použití vytáhněte nádobu z kávovaru a uložte ji do lednice pro řádné uchování mléka. Doporučujeme NEnechávat nádobu s mlékem příliš dlouho při teplotě prostředí: max.15 minut. Mléko uchovávejte v souladu s pokyny výrobce. NEpoužívejte mléko s prošlou životností. Postup při umývání karafy je uveden v bodě VYČISTĚNÍ KARAFY NA MLÉKO (viz str. 31). Vyprázdnění karafy na mléko Postup při vylívání mléka z karafy je vyobrazen na obrázcích. 1 Pro sejmutí víka je nutno stisknout uvolňovací tlačítka. 2 Zvedněte víko; nyní lze vylít obsažené mléko.

23 ČEŠTINA 23 Kapučíno Následující kroky popisují postup při přípravě kapučína. Na začátku přípravy může z trysky krátce vystříknout mléko smíchané s párou: nebezpečí popálenin. Před vyjmutím nádoby vyčkejte, až cyklus skončí. Postupujte podle části Karafa na mléko. 1 Naplňte karafu mlékem do požadované hladiny. Pozn.: pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jedině studené mléko. 2 Otevřete výpusť mléka a zasuňte karafu na mléko do kávovaru. 3 Umístěte šálek pro kapučíno pod výpusť karafy. Pozn.: dbejte na správné umístění šálku pod výpusť, předejde se tím přetékání nápoje. Pozn.: lze připravit i kapučíno z předemleté kávy. Zvolte funkci stiskem tlačítka a nasypte do zásobníku kávu, jak je uvedeno v příslušném bodě. 4 Stiskněte tlačítko ; kávovar zahájí okamžitě přípravu kapučína. Pozn.: před vyjmutím nádoby vyčkejte, až cyklus skončí. Žlutá 5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 6 Jakmile se na kávovaru zobrazí následující symbol, začne výdej spěněného mléka přímo do šálku. 7 Kávovar vydá do šálku nastavené množství spěněného mléka. Výdej lze předčasně zastavit stiskem tlačítka.

24 24 ČEŠTINA 8 Po vydání mléka se kávovar připraví na výdej kávy. 9 Kávovar vydá do šálku nastavené množství kávy. Výdej lze předčasně zastavit stiskem tlačítka. Po použití karafy na mléko pro přípravu požadovaného počtu kapučín, vymyjte použitý doplněk, podle pokynů uvedených v kapitole Čistění a Údržba. Nastavení množství kapučína v šálku (funkce MEMO) Kávovar umožňuje nastavit množství kapučína podle chuti a/nebo velikosti hrnků/šálků. Každým stiskem a uvolněním tlačítka vydá kávovar naprogramované množství kapučína. Toto množství lze libovolně přeprogramovat. 1 Připravte kávovar na výdej kapučína. 2 Postavte požadovaný šálek pod výpusť. 3 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ; dokud se nezobrazí symbol MEMO a uvolněte. Kávovar je ve stavu programování. Žlutá 4 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 5 Kávovar zahájí fázi výdeje mléka. Na displeji se zobrazí symbol STOP. Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství mléka v šálku stisknout tlačítko.

25 ČEŠTINA 25 6 Po vydání mléka zahájí kávovar fázi výdeje kávy. Na displeji se zobrazí symbol STOP. Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství kávy v šálku stisknout tlačítko. V takovém případě bylo naprogramováno tlačítko a každým stiskem a uvolněním pak kávovar dodá kávu v tomto právě naprogramovaném množství. Horké Mléko Následující kroky popisují postup při přípravě Horkého Mléka. Na začátku přípravy může z trysky krátce vystříknout mléko smíchané s párou: nebezpečí popálenin. Před vyjmutím nádoby vyčkejte, až cyklus skončí. Postupujte podle části Karafa na mléko. 1 Naplňte karafu mlékem do požadované hladiny. Pozn.: pro lepší výsledek při přípravě horkého mléka je nutno používat jedině studené mléko. 2 Otevřete výpusť mléka a zasuňte karafu na mléko do kávovaru. 3 Umístěte šálek pro horké mléko pod výpusť karafy. Pozn.: dbejte na správné umístění šálku pod výpusť, předejde se tím přetékání nápoje. 4 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 5 Stiskněte tlačítko pro zahájení přípravy horkého mléka. Pozn.: před vyjmutím nádoby vyčkejte, až cyklus skončí. Žlutá 6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 7 Kávovar vydá do šálku nastavené množství horkého mléka. Výdej lze předčasně zastavit stiskem tlačítka. Po použití karafy na mléko pro přípravu požadovaného mléka, vymyjte použitý doplněk, podle pokynů uvedených v kapitole Čistění a Údržba.

26 26 ČEŠTINA Nastavení množství horkého mléka v šálku (funkce MEMO) Kávovar umožňuje nastavit množství horkého mléka podle chuti a/nebo velikosti hrnků/šálků. Při každém zvolení vydá kávovar nastavené množství horkého mléka. Toto množství lze libovolně přeprogramovat. 1 Připravte kávovar na výdej horkého mléka 2 Postavte požadovaný šálek pod výpusť. 3 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 4 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ; dokud se nezobrazí symbol MEMO a uvolněte. Kávovar je ve stavu programování. Žlutá 5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 6 Kávovar zahájí fázi výdeje mléka. Na displeji se zobrazí symbol STOP. Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství mléka v šálku stisknout tlačítko. V takovém případě bylo naprogramováno množství horkého mléka a každým stiskem a uvolněním tlačítka pak kávovar dodá nápoj v tomto právě naprogramovaném množství.

27 ČEŠTINA 27 Výdej horké vody Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je na displeji zobrazena následující ikona. Jakmile je kávovar přípraven na výdej kávy, postupujte takto: 1 Zasuňte výpusť horké vody: - Přisuňte výpusť, přičemž ji držte mírně nakloněnou; musí řádně zapadnout do vodidel kávovaru. - Zasuňte výpusť horké vody natočením směrem dolů (jak je vyobrazeno na obrázku), až do zaklapnutí. 2 Umístěte nádobu pod výpusť horké vody. 3 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 4 Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje horké vody.

28 28 ČEŠTINA 5 Odeberte požadované množství horké vody; výdej horké vody zastavíte stiskem tlačítka. Kávovar se přepne na normální fungování. Žlutá Pozn.: někdy se může stát, že stiskem tlačítka nezačne horká voda vytékat a na displeji se zobrazí následující symbol. Pro výdej horké vody z výpusti vody vyčkejte, až skončí fáze ohřevu. Upozornění: zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat: nebezpečí popálenin. Zařízení se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jej holýma rukama. Přátelé přírody: Pohotovostní stav Pro vynikající chuť bez obav je Intelia i zastáncem ochrany životního prostředí. Pohotovostní stav Kávovar byl vyprojektován pro energetickou úsporu. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. Díky této funkci nepřesáhne hodinová spotřeba energie v pohotovostním režimu 1 Watt. Černá Pozn.: pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede kávovar během vypínací fáze jeden proplachovací cyklus. Pro opětovné zapnutí kávovaru stačí stisknout tlačítko (za podmínky, že je hlavní vypínač na I ). V tom případě provede kávovar proplach až po vychladnutí topného tělesa.

29 Čistění a údržba ČEŠTINA 29 Některé součásti kávovaru přicházejí při běžném použití do styku s vodou a kávou, proto je důležité jeho pravidelné čistění. Čistění je u kávovaru Philips-Saeco Espresso snadnou operací. Stačí jen dodržovat následující pokyny, zobrazované na displeji. Takto postupujte jen při správné funkci kávovaru; v případě nesprávné funkce se záruka nevztahuje na případnou opravu. Základní čistění 1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedlinu. Pozn.: ostatní úkony údržby a čistění se smějí provádět pouze se studeným kávovarem odpojeným od elektrické sítě. Neponořujte kávovar do vody. Demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí. Při čistění nepoužívejte špičaté předměty nebo žíravé chemikálie (rozpouštědla). Kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou. Kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě. 2 Denně vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. To je nutno provést i v případě, že se zvedne plovák: - Pro sejmutí misky je nutno stisknout uvolňovací tlačítka. - Vyjměte odkapávací misku. Pozn.: při zasouvání misky se ujistěte, že řádně zapadla do kávovaru; v opačném případě může dojít k poruchám.

30 30 ČEŠTINA 3 Doporučujeme čistit nádržku na vodu každý den: - Vyndejte z nádržky na vodu vodní filtr INTENZA+ (anebo vytáhněte malý bílý filtr, není-li instalován vodní filtr INTENZA+ ) a vymyjte jej pod proudem pitné vody; - Umístěte vodní filtr INTENZA+ zpět (anebo malý bílý filtr, není-li instalován vodní filtr INTENZA+ ) mírným natlačením a současným pootočením; - Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou. 4 Při vyprazdňování odpadní nádoby na kávu vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávovou sedlinu; otevřete servisní víko, vyndejte ji a vysypte zbylou kávu. Po vyprázdnění ji zasuňte zpět na doraz. 5 Týdně vyčistěte zásobník předemleté kávy, je-li používán, na vyčištění použijte dodaný štětec. 6 Týdně vyčistěte uložení misky otvory ve dně kávovaru.

31 ČEŠTINA 31 1 Vyčistění karafy na mléko (po každém použití) Při mytí po použití postupujte následovně: 1 Pro sejmutí víka je třeba stisknout uvolňovací tlačítka Vypláchněte víko a karafu čerstvou pitnou vodou; odstraňte veškeré zbytky mléka. 3 Nasaďte zpět víko karafy; ujistěte se o řádném připevnění. 4 Sejměte vrchní víko a naplňte karafu čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. 5 Pak nasaďte zpět víko.

32 32 ČEŠTINA 6 Zasuňte karafu do kávovaru a umístěte nádobu pod výpusť kávy. 7 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 8 Stiskněte tlačítko pro zahájení přípravy horkého mléka. Žlutá 9 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. Po zahřátí spustí kávovar výdej vody k umytí. 10 Samotné vymytí končí skončením výdeje. Vyjměte karafu a vylijte z ní veškerou zbytkovou vodu. Pozn.: postup při důkladnějším čistění je popsán v následujícím bodě. Týdenní vyčistění karafy (víko karafy) Alespoň jednou týdně je nutno pečlivě umýt víko karafy na mléko. 1 Při čištění postupujte následujícím způsobem: 1 pro sejmutí víka je třeba stisknout uvolňovací tlačítka. 2 1

33 ČEŠTINA 33 2 Vyndejte výpusť následujícím způsobem: - přetočte výpusť mléka až na značku ( ); 1 - vytáhněte poté výpusť z víka, přičemž ji nadzvedněte. 2 3 Vytažením sejměte kroužek výpusti. 4 Sundejte víko výpusti následujícím způsobem: - zatlačte na vyznačeném místě, až do uvolnění víka; - mírným zatlačením po stranách sejměte víko z výpusti.

34 34 ČEŠTINA 5 Zatažením nahoru vytáhněte emulzní hubici. 6 Zatažením směrem ven vytáhněte přípojku. 7 Vytáhněte sací trubku. 8 Umyjte všechny součásti vlažnou vodou. Pozn.: po umytí všech součástí je namontujte zpět na víko, přičemž postupujte v opačném pořadí operací než při demontáži. Důležité: výpusť lze vsunout do víka pouze za předpokladu, že je na značce ( ), jak je uvedeno v bodě (2).

35 Měsíční vyčistění karafy (důkladné). ČEŠTINA 35 Jednou měsíčně je nutno pečlivě umýt všechny součásti karafy čisticím prostředkem Saeco, který si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. 1 Naplňte karafu čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. 2 Vylijte obsah jednoho balení roztoku do právě nalité vody a počkejte, až se rozpustí. 3 Zasuňte karafu do kávovaru a umístěte prázdnou nádobu pod výpusť kávy a výpusť mléka. 4 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 5 Stiskněte tlačítko pro zahájení přípravy horkého mléka. Žlutá 6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 7 Po zahřátí spustí kávovar výdej vody k umytí. 8 Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu (4), až do vypotřebování roztoku v karafě. Je zakázáno požít roztok, který je vypouštěn v této fázi. Roztok musí být zneškodněn. 9 Vyjměte z kávovaru karafu i záchytnou jímku na roztok.

36 36 ČEŠTINA 10 Karafu řádně vymyjte a naplňte ji čerstvou pitnou vodou použitou k proplachu. 11 Zasuňte karafu s proplachovací vodou do kávovaru a umístěte nádobu pod výpusť kávy a výpusť mléka. 12 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 13 Stiskněte tlačítko pro zahájení přípravy horkého mléka. Žlutá 14 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 15 Po zahřátí spustí kávovar výdej vody k proplachu. 16 Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu (12), až do vypotřebování vody v karafě. 17 Po vypotřebování vody zopakujte znovu postup od bodu (10). Důkladné vyčištění je ukončeno skončením proplachovacího cyklu. Po tomto vymytí demontujte a umyjte všechny součásti, jak je uvedeno v části Týdenní vyčistění.

37 ČEŠTINA 37 Spařovací jednotka Týdenní vyčistění Spařovací jednotky Připomínáme, že opomenuté čištění spařovací jednotky může vést k nesprávné funkci kávovaru. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případnou opravu. Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku na zrnkovou kávu, v každém případě jednou týdně. 1 Vypněte kávovar stiskem spínače a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky. 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedlinu. Otevřete servisní víko. 3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji. 4 Uchopte spařovací jednotku za madlo, stiskněte tlačítko «PUSH» a vytáhněte ji. Spařovací jednotku lze umývat vlažnou vodou bez přidání čisticího prostředku. 5 Umyjte spařovací jednotku vlažnou vodou; pečlivě vymyjte horní filtr. Před zasunutím spařovací jednotky do uložení se ujistěte, že uvnitř výdejové komory nezůstala voda. 6 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (7).

38 38 ČEŠTINA 7 Ujistěte se, zda je páka v kontaktu se základnou spařovací jednotky. 8 Ujistěte se, zda je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze: pro kontrolu polohy rázně stiskněte tlačítko PUSH. 9 Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. 10 Zasuňte čistou odpadní nádobu na kávu. 11 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedlinu. Zavřete servisní víko.

39 ČEŠTINA 39 Vyčistění Spařovací jednotky s použitím Coffee Clean Tablets Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně i čisticí cyklus s použitím Coffee Clean Tablets. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. Přípravek Coffee Clean Tablets k vyčistění spařovací jednotky a Maintenance Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Připomínáme, že neprovedení pravidelného čisticího cyklu spařovací jednotky alespoň jednou měsíčně může vést k nesprávné funkci kávovaru. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případnou opravu. Upozornění: tablety Coffee Clean Tablets slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole odvápnění. 1 Umístěte šálek pod výpusť kávy. 2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čistou vodou až na značku MAX. 3 Do prostoru pro předemletou kávu dejte jednu tabletu Coffee Clean Tablets. 4 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte a aktivujte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou mletou kávu. 5 Stiskem tlačítka spusťte cyklus přípravy kávy. 6 Jakmile je šálek naplněn vodou do poloviny, vypněte kávovar hlavním vypínačem a nechejte roztok působit asi 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít. 7 Zapněte kávovar a vyčkejte, až proplachovací cyklus skončí.

40 40 ČEŠTINA 8 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu; vyndejte pak spařovací jednotku. 9 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čistou vodou. 10 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do zablokování, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. Zasuňte odpadní nádobu na kávu. 11 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte a aktivujte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou kávu do zásobníku. 12 Stiskem tlačítka spusťte cyklus přípravy kávy. 13 Zopakujte dvakrát postup uvedený v bodech Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít. 14 Při čištění odkapávací misky dejte do ní tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

41 Mazání Spařovací jednotky ČEŠTINA 41 Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku. Mazivo pro spařovací jednotky a kompletní Service Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Spařovací jednotku před namazáním opláchněte pod proudem tekoucí vody postupem popsaným v části Týdenní vyčistění spařovací jednotky. Připomínáme, že opomenuté pravidelné promazání spařovací jednotky alespoň jednou měsíčně může vést k nesprávné funkci kávovaru. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případnou opravu. 1 Namažte vodidla jednotky a používejte výhradně mazivo Saeco. Naneste stejnoměrnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech. 2 Namažte i trn.

42 42 ČEŠTINA 3 Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. Pozn.: podrobné pokyny k přípravě Spařovací jednotky e pro její správné vsunutí do kávovaru jsou uvedeny na str.38 (v bodech 7,8, 9 a 10) v části Týdenní vyčistění spařovací jednotky. 4 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedlinu. Zavřete servisní víko. Odvápnění Vodní kamen se přirozeně vytváří ve vodě používané pro provoz kávovaru. Jelikož může zanést vodní a kávový okruh kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Čistění je u kávovaru Philips-Saeco snadnou operací. Vyspělá elektronika signalizuje na displeji (prostřednictvím jasných symbolů), jakmile bude nutné provést odvápnění. Stačí jen postupovat podle níže uvedených pokynů. Takto postupujte jen při správné funkci kávovaru; v případě nesprávné funkce se záruka nevztahuje na případnou opravu. Pozn.: před zahájením odvápňovacího cyklu vyprázdněte odkapávací misku. Používejte výhradně odvápňovací prostředek Saeco. Který byl vyvinutý s ohledem na technické parametry kávovaru a který zaručuje zachování jeho výkonu v průběhu času a za předpokladu správného použití i zachování kvality připravovaného produktu. Odvápňovací prostředek a kompletní Maintenance Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Upozornění! Nikdy nepijte odvápňovací roztok ani produkty, vypouštěné před dokončením cyklu. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet. 1 Zapněte kávovar stiskem tlačítka. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus proplachu a ohřevu. Upozornění! Než aplikujete odvápňovací prostředek, vyjměte filtr Intenza.

43 ČEŠTINA 43 Během odvápňovacího cyklu může při vypouštění odvápňovacího roztoku nebo jeho proplachování dojít k unikání kapaliny podél rotačního spoje výpustě karafy na mléko. Toto unikání lze, než spustíte odvápňovací cyklus omezit následujícím způsobem: stiskněte rázně rotační spoj v kolmém směru, vycházejíc z (pol. I), otáčejte alespoň dvakrát až třikrát o 45 a uvolněte ve stejné poloze postupem uvedeným na obrázcích. Pozn.: před odvápněním - vyprázdněte odkapávací misku; zasuňte prázdnou karafu na mléko (viz Výdej mléka ).

44 44 ČEŠTINA Žlutá 2 Stiskněte tlačítko a v případě potřeby stiskem tlačítka projděte stránky, dokud se nezobrazí tato stránka. 3 Stiskem tlačítka vstupte do menu odvápnění. Červená Nota: pokud stiskněte tlačítko nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka. Stiskem tlačítka se spustí odvápnění a aby bylo možné kávu připravit, je nutno odvápňovací cyklus dokončit. 4 Celý obsah láhve s odvápňovacím koncentrátem Saeco vylijte do nádržky na vodu kávovaru. 5 Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. Zasuňte nádržku zpět do kávovaru. 6 Umístěte nádobu pod výpusť kávy a výpusť mléka. Pozn.: tato nádoba musí mít minimální objem 1,5 litru. Pokud nemáte tak velkou nádobu, stiskem tlačítka dočasně pozastavte cyklus, vyprázdněte zásobník, dejte jej pod výpusť a obnovte cyklus opětovným stiskem stejného tlačítka. Červená 7 Vpravte odvápňovací roztok do nádržky, a až pak stlačte tlačítko pro spuštění odvápňovacího cyklu. Červená 8 Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací prostředek (stav cyklu udává vyplňovací čára).

45 ČEŠTINA 45 Červená Pozn.: odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka ; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost. CALC CLEAN.... Červená 9 Jakmile se roztok v nádržce vypotřebuje, zobrazí se po straně symbol. Symbol značí, že je nutno nádržku vypláchnout a naplnit. 10 Vypláchněte řádně nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou. 11 Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod výpusť. CALC CLEAN.... Červená Červená Červená 12 Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol. 13 Stiskněte tlačítko ; začne proplachovací cyklus kávovaru. Pozn.: proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka ; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost. 14 Po vypotřebování vody v nádržce se zobrazí po straně symbol; symbol značí, že pro ukončení cyklu je nutno nádržku vypláchnout a naplnit čerstvou pitnou vodou. 15 Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod výpusť. Červená 16 Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol. 17 Stiskněte tlačítko ; začne proplachovací cyklus kávovaru.

46 46 ČEŠTINA CALC CLEAN.... Červená Červená Kávovar provede cyklus proplachu s již naprogramovaným množstvím vody. Nebylo-li dosaženo požadovaného množství vody, může kávovar opětovně vyžádat o naplnění nádržky. Žádost o naplnění nádržky je indikována následující ikonou; po zasunutí nádržky stiskem tlačítka spusťte cyklus. 16 Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu nebo pokud zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol. Stiskem tlačítka vystupte z odvápňovacího cyklu. 17 Kávovar nyní provede cyklus ohřevu a proplachu a připraví se tak na přípravu nápojů. Odvápňovací cyklus tím skončil. Pozn.: vypotřebovaný odvápňovací prostředek je nutno zpracovat jako odpad podle pokynů výrobce a/nebo podle předpisů platných v zemi, kde je kávovar používán. Pozn.: po provedení odvápňovacího cyklu vymyjte spařovací jednotku postupem uvedeným v části Spařovací jednotka v kapitole Čistění a údržba. 2 1 Po provedení odvápňovacího cyklu: - Vyjměte karafu na mléko a přistupte ke kompletnímu vymytí postupem uvedeným v části Týdenní vyčistění karafy. - Vyprázdněte odkapávací misku; pro vyjmutí odkapávací misky stiskněte postranní západky. 1 Naprogramování Některé provozní parametry kávovaru může uživatel upravit podle vlastních požadavků. Vstupte do menu Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý. Stiskem tlačítka přejděte na programování.

47 ČEŠTINA 47 Jako první se zobrazí tato stránka. Žlutá Programovací povely Na každé stránce lze provést změny: - Tlačítky a lze pro danou funkci upravit hodnoty zobrazené na této stránce. - Tlačítkem je možné procházet funkcemi a zapsat provedené změny do paměti. Žlutá Pozn.: změnu lze zapsat do paměti pouze v případě, že byla změněna původní hodnota; změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko OK. - Tlačítkem lze vystoupit z úpravy hodnot nebo z programování. Výstup z programování Pro výstup z programování stiskněte tlačítko. Pozn.: kávovar vystoupí samočinně z programování, pokud uživatel po dobu 30 sekund neprovede žádnou akci. Provedené, ale neuložené změny se nezapíšou do paměti.

48 48 ČEŠTINA Žlutá Funkce Teplota kávy Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy. Žlutá Časový spínač (pohotovostní stav) Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji. Žlutá Kontrast Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení. Žlutá Tvrdost vody Tato funkce umožňuje nastavit tvrdost vody pro lepší údržbu kávovaru: 1 = velmi měkká voda 2 = měkká voda 3 = tvrdá voda 4 = velmi tvrdá voda Podrobnosti naleznete v části Změření tvrdosti vody. Žlutá Vodní filtr INTENZA+ Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr INTENZA+. Podrobnosti jsou uvedeny v části věnované zacházení s filtrem. Žlutá Odvápňovací cyklus Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus. Žlutá Tovární nastavení Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení. Příklad naprogramování Na následujícím příkladu objasníme postup při naprogramování kontrastu displeje. Ostatní funkce lze upravit stejným postupem. Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý. Stiskem tlačítka přejděte na programování.

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www.philips.com/welcome. Type HD8838 SUP 037DRJ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www.philips.com/welcome. Type HD8838 SUP 037DRJ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8838 SUP 037DRJ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8768/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8768/09 v uživatelské

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

HD8828 HD8834 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. Plně automatický espresso kávovar 3100 series

HD8828 HD8834 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ.  Plně automatický espresso kávovar 3100 series Plně automatický espresso kávovar 3100 series 16 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. HD8828 HD8834 Čeština 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8761 - HD8764

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8761 - HD8764 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8761 - HD8764 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 IT Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA ČEŠTINA

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

HD8847 HD8848 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. Plně automatický espresso kávovar 4000 series

HD8847 HD8848 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ.  Plně automatický espresso kávovar 4000 series Plně automatický espresso kávovar 4000 series 16 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. HD8847 HD8848 16 Čeština CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8761/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559439

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8761/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559439 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8761/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8761/09 v uživatelské

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách Type HD8752 / HD8881 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách  Type HD8752 / HD8881 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8752 / HD8881 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

www.philips.com/saeco

www.philips.com/saeco PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES ROK 09 2006/95/ES, 2004/108/ES. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, 240-40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy prohlašuje na svou odpovědnost, že výrobek: AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách Type HD8852 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách  Type HD8852 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8852 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách Type HD8855 / HD8857 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách  Type HD8855 / HD8857 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8855 / HD8857 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

www.saeco.com/welcome

www.saeco.com/welcome Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.saeco.com/welcome 16 Čeština Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ

Více

HD8826 HD8831 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. www.philips.com/welcome. Plně automatický espresso kávovar 3100 series

HD8826 HD8831 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. www.philips.com/welcome. Plně automatický espresso kávovar 3100 series Plně automatický espresso kávovar 3100 series 16 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. HD8826 HD8831 Čeština 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO PYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8768

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8768 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8768 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

HD8824 HD8825 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. Plně automatický espresso kávovar 3000 series

HD8824 HD8825 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ.  Plně automatický espresso kávovar 3000 series Plně automatický espresso kávovar 3000 series 16 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. HD8824 HD8825 Čeština 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu

Více

HD8844 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. Plně automatický espresso kávovar 4000 series. Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.

HD8844 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ.  Plně automatický espresso kávovar 4000 series. Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. Plně automatický espresso kávovar 4000 series 16 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ HD8844 Čeština Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.saeco.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 UMÍSTĚNÍ Kávovar postavte na rovnou plochu, kde nemůže dojít k jeho převrhnutí a následnému zranění osob. Nepoužívejte kávovar v přírodě a v místnostech, kde je

Více

Uvedení spotřebiče do provozu

Uvedení spotřebiče do provozu Uvedení spotřebiče do provozu Dejte pozor, abyste nepřesáhli rysku max. 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: 3. Otočným

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8966

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8966 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8966 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.saeco.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: A Hlavní spínač Horní poloha zapnuto Dolní poloha - vypnuto B Kontrolka hlavního spínače C Spínač přípravy kávy espresso/výroby páry Horní poloha příprava páry Středová poloha Dolní poloha příprava kávy

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: POPIS ESPRESSA Ariete 1377 A Tělo přístroje B Vyjímatelná nádržka na vodu C Parní tryska D Vyjímatelná odkapávací vanička E - Mřížka F - Držák filtru G Hlavní spínač (on/off) H Kontrolka zapnutí přístroje

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: Type HD8943 / HD8944 SUP 038

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese:  Type HD8943 / HD8944 SUP 038 Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www.philips.com/welcome Type HD8943 / HD8944 SUP 038 CS II MONTÁŽNÍ SCHÉMA KARAFY Pokyny ohledně řádného používání karafy jsou uvedeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE A víko nádrže na vodu B nádrž na vodu C otočný ventil horké vody a páry D hlavní vypínač ON / OFF E kontrolka teploty F tlačítko kávy G tlačítko páry H páka I horkovodní / parní

Více

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. víko nádrže na vodu 2. nádrž na vodu 3. servisní dvířka 4. nádoba na kávovou sedlinu 5. síťový kabel 6. otočný ventil

Více

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 HD7546, HD7544 3 1 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 SLOVENŠČINA 54 БЪЛГАРСКИ 58 SRPSKI 62 HD7546, HD7544

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BELMOCA MANUÁL B-100 Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Kávová tryska Rukojeť Tlačítko Espresso Tlačítko Lungo Espresso: 40 ml Lungo: 80 ml Nádoba na odpad

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL VIA VENEZIA ESPRESSO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL VIA VENEZIA ESPRESSO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL VIA VENEZIA ESPRESSO TECHNICKÉ ÚDAJE Jmenovité napětí Jmenovitý výkon Materiál Rozměry (d - š - v) Váha Délka kabelu Páka Nádrž na vodu Tlakové čerpadlo Boiler viz.

Více

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie CZ Kávomlýnek Návod k použití CM 90 Serie Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Vhodné místo instalace... 4 Před prvním použitím... 5 Nastavení mletí... 5 Mletí kávy... 5 Mletí kávy přímo v držáku sítka

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden.

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden. SERVISNÍ BULETIN Dne:2.7.2007 Zpracoval:Marek Stádník Určeno pro : Technické oddělení SERVISNÍ BULETIN ČÍSLO:_08 VÝROBCE: Scotsman PRODUKTOVÁ ŘADA: MV PLATNOST OD DO: ZPRÁVA: Čištění a Sanitace zařízení

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD HD HD HD8978

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD HD HD HD8978 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. Pouze pro modely kávovarů Type HD8969, HD8977 a HD8978 CS 16 Saeco Avanti App Tablet

Více

Připravte potraviny PEČENÍ

Připravte potraviny PEČENÍ CS PEČENÍ Nikdy přístroj nezapínejte prázdný. Nepřetěžujte misku, dodržujte doporučená množství. Tento výrobek není určen na vaření klasických fritovaných jídel (nenaplňujte misku olejem). popis A Víko

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 OBSAH Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 Bezpečnost... 158 Základní bezpečnostní opatření... 158 Používání v souladu s určením... 158

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0005 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZBEČNOSTI Před prvním použitím si pozorně přečtěte

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Před prvním použitím. Připravte potraviny PEČENÍ POPIS RYCHLÁ PŘÍPRAVA

Před prvním použitím. Připravte potraviny PEČENÍ POPIS RYCHLÁ PŘÍPRAVA CS PEČENÍ Nikdy přístroj nezapínejte prázdný. Nepřetěžujte misku, dodržujte doporučená množství. Tento výrobek není určen na vaření klasických fritovaných jídel (nenaplňujte misku olejem). POPIS A Víko

Více

CafeRomatica NICR8.. Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy. S vášní pro kávu

CafeRomatica NICR8.. Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy. S vášní pro kávu CafeRomatica Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy NICR8.. CZ S vášní pro kávu Vybavení 1 G F A B C D E M J K L S O H P N R T Q U 2 CZ A Displej (hlavní nabídka) B

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

OBSAH ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO...277 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...277

OBSAH ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO...277 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...277 OBSAH ÚVOD...267 Symboly použité v tomto návodu...267 Písmena v závorkách...267 Problémy a opravy...267 BEZPEČNOST...267 Základní bezpečnostní upozornění...268 Použití v souladu s určením...268 Návod k

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: LR 7505 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

Kávovar La Marzocco GS3. Průvodce instalací. Obsah

Kávovar La Marzocco GS3. Průvodce instalací. Obsah Kávovar La Marzocco GS3 Průvodce instalací Obsah 1.vybalení espresso kávovaru...2 2. naplnění vodou (prvotní naplnění)...2 2a vyrovnání odkapávacího boxu...3 3. zapojení do el. sítě...4 4. zapnutí hlavního

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ MODELOVÁ ŘADA: TYPY: EXCELSO,T 18.6.2004 1ze5 13_3_filter_kava_EXCELSO.doc 1. zásobník vody 2. filtrační nádoba 3. nádoba na kávu čaj 4. přívod el.

Více

BELMOCA MANUÁL BELINA. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL BELINA. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BEMOCA MANUÁ BEINA Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Rukojeť Displej Espresso: 40 ml ungo: 80 ml Kávová tryska Nádoba na odpad (pojme až 10 kapslí) Tlačítko

Více

Návod k použití cz 71

Návod k použití cz 71 AOS S450 1 4 7 2 5 8 3 6 9 3 10 13 16 11 14 17 12 15 18 4 19 22 25 20 23 26 21 24 27 5 Návod k použití cz 71 cz Úvod Gratulujeme, že jste si vybrali přístroj S450. Učinili jste tím důležitý krok ke zdravému

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více