VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

2 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje d) vymezení majetkových práv a povinností, struktura majetku 2. Využití lůžkové kapacity 3. Zajištění lékařské péče 4. Obyvatelé, úhrady za ubytování a stravu, stravování 5. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 6. Spolupráce s jinými organizacemi II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace d) hospodářský výsledek e) struktura mzdový prostředků roku 2008 III. Výsledek hospodaření roku 2008 a) Účetní závěrka b) Zpráva auditora c) Kontrolní činnost IV. Závěr

3 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Adresa Domov seniorů Drachtinka Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární zástupce Marek Bíško ředitel Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory.

4 Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti Poslání Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. Cílová skupina Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Cíl Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Druh poskytované služby Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 108/2008 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří:

5 o o o o o o Ubytování Stravování Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: uživatele. o o o o o o o o o Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Odbornou práci registrovaných zdravotních sester. Zprostředkování lékařské péče pro uživatele. Poskytování rehabilitační péče uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní vyžití, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého Domov seniorů Drachtinka dále zajišťuje: - Výkon ekonomické, provozní, technické a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví města Hlinska a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a smlouvou o výpůjčce. Na základě smlouvy o výpůjčce byl Domovu seniorů předán majetek do výpůjčky ke dni zahájení provozu Domova seniorů. Dále domov zajišťuje stravovací služby pro vlastní zaměstnance, obyvatele domova a pro externí strávníky jídelny, se snahou maximálního využití poskytované kapacity kuchyně. - Provozování hostinské činnosti externí strávníci. - Provozování obchodní činnosti provoz bufetu. - Provozování prádelny pro obyvatele DsD a externí odběratele.

6 - Umožnění praktické výuky školám se sociálním a zdravotnickým zaměřením. - Plnění dalších povinností a úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

7 b) Organizační schéma DsD Hlinsko Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (2x 4 hodiny) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 4hod Prodavač (4 hodiny) Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Uklízečka Uklízečka Dobrovolníci Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Uklízečka Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Fyzioterapeut Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče

8 c) Základní personální údaje Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k Struktura zaměstnanců: všeobecné sestry 7 7 nutriční terapeut 1 1 fyzioterapeut 1 1 pracovník sociální péče prodavač v bufetu 1 0,5 recepční 2 1 sociální pracovnice 2 2 administrativa 4 3,5 úklid, údržba, prádelna kuchaři Povinný podíl 4% z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců Plnění povinnosti podle 81 dost.2 písm. a) a b) zákona : zaměstnáváním odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek Celkem splněná povinnost ,85 osob 1,73 osob 1,78 osob 3,51 osob

9 VZDĚLÁNÍ PODLE VĚKU KE DNI Věková skupina Dosažené vzdělání Celkem Muži H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu 1 1 M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu 1 1 Muži celkem Ženy C - základní vzdělání E - nižší střední odborné vzdělání H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu K - úplné střední všeobecné vzdělání 2 2 L - úplné stř.odb. s vyučením, matur M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu N - vyšší odb.vzdělání 1 1 T - vysokoškolské vzdělání 2 2 Ženy celkem Všichni C - základní vzdělání E - nižší střední odborné vzdělání H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu K - úplné střední všeobecné vzdělání 2 2 L - úplné stř.odb. s vyučením, matur M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu N - vyšší odb.vzdělání 1 1 T - vysokoškolské vzdělání

10 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN ROK 2008 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1, ,70 2 3, ,70 2 3, ,56 3 5, ,70 2 3, ,70 2 3, ,85 1 1, ,41 4 7, ,85 1 1, ,85 3 5,56 4 7, ,85 1 1, ,70 2 3, , , ,70 2 3, ,56 3 5, ,85 1 1,85 2 3, ,85 1 1, ,85 1 1, ,70 2 3, ,85 1 1, ,85 1 1, ,56 3 5, ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1,85 Celkem 5 9, ,74 54 Průměrný věk zaměstnanců: 37,26

11 d) Vymezení majetkových práv a povinností V roce 2008 hospodařila PO s majetkem ve vlastnictví města Hlinska na základě smlouvy o výpůjčce, majetek byl do výpůjčky předán ke dni zahájení provozu DsD. PO v roce 2008 nabývala drobný majetek do vlastnictví v rámci své činnosti, zejména koupí a drobnými dary pro potřeby obyvatel DsD. Bez možnosti pořízení investičního majetku, viz. zřizovací listina. Majetek nabytý vlastní činností, darem je veden na majetkových účtech v účetnictví PO, majetek ve výpůjčce vedla organizace v podrozvahové evidenci. Veškerý majetek je veden v operativní evidenci. Členění majetku Majetek vedený na podrozvahových účtech- výpůčka Majetek DsD Nehmotný dlouhodobý majetek-software ,80 Kč ,30 Kč Budovy ,00 Kč 0,- Kč Pracovní stroje a zařízení ,86 Kč 0,- Kč Přístroje a zvláštní techn.zařízení ,00 Kč ,85 Kč Drobný dlouhodobý majetek ,92 Kč ,82 Kč ,58 Kč ,97 Kč

12 Číslo účtu Popis Zůstatek Sklad číslo 1. Jitka Vítková kancl.potřeby ,53 Kč Sklad číslo 3. Jitka Vítková prac.oděvy ,49 Kč Sklad Dana Poulová- kuchyně potraviny ,16 Kč Sklad T.Vodičková zdravotnictví ,00 Kč Sklad P.Svoboda čistící prostředky ,20 Kč Sklad veřejná sbírka ,00 Kč Součet skladů ,38 Kč Bankovní účet ,47 Kč Zdroj krytí rezervní fond ,00 Kč Viz. smlouva Zdroj krytí Fond odměn ,00 Kč Celkem za 241 = BV 12/ ,47 Kč BÚ FKSP ,78 Kč BU depozit ,52 Kč Ve vazbě na = stav účtu se rovná stavu bankovního účtu Účet veřejné sbírka hospic.pokoj ,87 Kč Pokladna ,00 Kč Peníze na cestě Kč Odběratelé ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy 7 500,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč

13 Tuzemští dodavatelé ,32 Kč Přijaté zálohy ,00 Kč Závazek vůči FKSP 9 399,00 Kč Závazek vůči dep. účtu 54,00 Kč Závazky vůči obyvatelům ,00 Kč Dědická řízení ,00 Kč 325 Celkem ,00 Kč Závazek vůči zaměstnancům ,00 Kč Pohledávky za zaměstnanci 182,00 Kč Pohledávky za zaměstnanci 9 399,00 Kč 335 Celkem ,00 Kč ZP z platu ,00 Kč ZP z nákladů ,00 Kč SP z platu ,00 Kč SP z nákladů ,00 Kč 336 Celkem ,00 Kč Záloha na daň ,00 Kč Srážková daň 226,00 Kč 342 Celkem ,00 Kč Daň z příjmů PO ,00 Kč

14 Pohledávky bydlení strava ,00 Kč Pohledávky PnP ,00 Kč Pohledávky za dodavateli 8 130,04 Kč Pohledávky za depozity 1 740,00 Kč 378 Celkem ,04 Kč Závazky ,52 Kč Náklady příštích období 5 562,00 Kč Náklady příštích období ,00 Kč Náklady příštích období 4 500,00 Kč 381 Celkem ,00 Kč Výdaje příštích období 1 088,00 Kč Dohadné účty aktivní ,00 Kč Dohadné účty pasivní ,00 Kč

15 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu I. Kapacita zařízení a obyvatelé zařízení Celkem Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,57 Celkem Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - odstoupení od smlouvy 4 - úmrtí 16 - úmrtí dědická řízení 8 Počet klientů k z toho: 83 - ve věku let 2 - ve věku let 61 - ve věku nad 85 let 20 Průměrný věk klientů 80,9 Zastoupení podle pohlaví k z toho: - mužů 18 - žen 65 II. Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Počet Nemá 2 I (lehká závislost) 17 II (středně těžká závislost) 27 III (těžká závislost) 14 IV (úplná závislost) 23 Počet přijatých žádostí v roce 2008: 140. Počet negativně vyřízených žádostí, zájemci nesplnili požadavek cílové skupiny: 45. Počet odvolání: 0.

16 3. Zajištění lékařské péče V našem zařízení je uživatelům zaručeno právo na svobodnou volbu lékaře, tzn. že naši uživatelé nemusí být pacienty smluvní lékařky zařízení, ale mají právo si zvolit svého praktického lékaře kdykoli sami. Lékařská péče uživatelům služeb Domova seniorů Drachtinka je zajištěna prostřednictvím smluvní praktické lékařky MUDr. Zuzany Vančové, která dochází pravidelně 1x týdně do zařízení. V případě, že si uživatelé zvolí jiného praktického lékaře, dochází si za ním sami do jeho ordinace. Ordinace lékařky se nachází přímo v zařízení. Do ordinace lékařky dochází nejen zcela mobilní uživatelé, ale i částečně imobilní, kteří jsou za pomoci ošetřovatelského personálu dovedeni, popř. dovezeni na invalidních vozících. Lékařka navštěvuje na pokojích pouze zcela imobilní uživatele nebo uživatele nemocné. Ordinační hodiny praktické lékařky jsou vždy ve středu v době od 7,30 11,30 hodin. Poskytnutí ošetření nebo jiné lékařské péče mimo pracovní dobu praktické lékařky je konzultováno telefonicky přímo s naší lékařkou, která buď doporučí další postup, nebo je-li potřeba, dostaví se do zařízení. Pokud není lékařka k dispozici telefonicky, zkonzultuje službu konající všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu zdravotní potíže uživatele telefonicky s lékařem na LSPP, na chirurgické nebo interní ambulanci, popř. odešle uživatele k vyšetření nebo odbornému ošetření do nemocnice. V případě náhlé změny zdravotního stavu vyžadující okamžitý zásah lékaře je do zařízení přivolána RZS. Léky jsou uživatelům předepisovány na základě lékařské diagnózy a ordinace lékaře. Pro uživatele s inkontinencí jsou předepisovány poukazy na inkontinentní pomůcky na základě lékařské diagnózy, dle doporučení ošetřovatelského personálu, pro období 2 měsíců. Léky i inkontinentní pomůcky jsou uživatelům zprostředkovávány vrchní sestrou. Veškerý obvazový materiál uživatelům předepisuje lékařka zařízení nebo jiný odborný lékař. Z bonusu od distributorských firem dodávajících inkontinentní pomůcky je obyvatelům pořizována nadstandardní hygienická kosmetika.

17 4. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto: POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- Kč 140,- Kč 270,- Kč 8213,- Kč Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- Kč 140,- Kč 285,- Kč 8670,- Kč Dvoulůžkový s balkonem 140,- Kč 140,- Kč 280,- Kč 8518,- Kč Jednolůžkový bez balkonu 140,- Kč 140,- Kč 280,- Kč 8518,- Kč Jednolůžkový s balkonem 150,- Kč 140,- Kč 290,- Kč 8822,- Kč Jednolůžkový v podkroví 130,- Kč 140,- Kč 270,- Kč 8213,- Kč V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu byl měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD. Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti).

18 Stravování POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD DO Podkategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Klienti se smlouvou 9 (diabetická) (normální) (žlučník) /4 (diabetická/žlučník) (dieta mletá) /1 (diabetická/mletá) (neslaná) M (normální/mletá) Součet: Klienti bez smlouvy 1bS (dieta mletá) bS (normální) bS (diabetická) bS (žlučník) Součet: Ostatní ZAM (aměstnanci) CIZI (cizí) PS (pečovatelská služba) CHAR (Charita) FANS (FANS) Součet: Celkem za období: Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu v Kč POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 80,- 14,- 7,- 26,- 7,- 18,- 8,- Výrobní r. 50,- 9,- 3,- 21,- 3,- 13,- 1,- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 2,- 1,- Úplné vlastní náklady 140,- 25,- 11,- 50,- 11,- 33,- 10,- Zisk 14,- 2,- 2,- 4,- 2,- 2,- 2,- CENA 154,- 27,- 13,- 54,- 13,- 35,- 12,-

19 Domov seniorů Drachtinka zajišťuje svým obyvatelům celodenní stravování. Obyvatelé domova se mohou rozhodnout mezi využíváním společné jídelny nebo ke konzumaci stravy ve svém pokoji. Na pokoje je strava podávána tabletovým systémem, což zaručuje dodržení požadované teploty stravy. Domov seniorů dále poskytuje stravování zaměstnancům domova a externím strávníkům, mezi něž patří poskytovatelé sociálních služeb, hlinecké firmy a ostatní senioři z řad občanů Hlinska. 5. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka Činnost Průměrný počet obyvatelů Dopolední rehabilitační cvičení 23 Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou 8 Vaření 12 Ergoterapie 15 Biblické čtení 4 Kuželky 6 Filmový klub 10 Kulturní vystoupení v Domově 25 Muzikoterapie s dobrovolnicí 20 Ekumenické bohoslužby 10 Bohoslužby 10 Společenské hry 7 Trénování paměti 7 Posezení u kávy 8 Motlitba Růžence (uskutečnila se 3krát) 4 Četba Křížové cesty 16 Návštěvnost knihovny DsD 25

20 Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce leden Slavnostní otevření Domova seniorů Drachtinka 8. leden První obyvatelka domova pro seniory p. Anděla Pravdová 28. leden Návštěva pana Petra Pitharta 10. únor 1. Bohoslužba 22. únor Ekumenická bohoslužba 24. únor 2. Bohoslužba 28. únor Vystoupení mažoretek Bábinek 8. březen Vystoupení dětského folklórního souboru Vysočánek 12. březen Divadelní představení Mrazík 20. březen Posezení s paní Plíškovou četba křížové cesty 12. duben 1. posezení s písničkou a dobrovolnicí Luckou Lavírovou 28. duben Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 6. květen Vystoupení dětí z MŠ Rubešova 10. květen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 16. květen Návštěva z holandského města Wögnum 24. května Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 7. červen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 15. srpen Bohoslužba 25. září Ekumenická bohoslužba 14. září Zdobení perníčků s paní Tlapákovou 17. říjen Vystoupení harmonikáře pana Daňka a trumpetisty pana Devátého 25. říjen Posezení s písničkou a dobrovolnicí Luckou Lavírovou 26. říjen Vystoupení Václava Neckáře 18. listopad Minibazar - trhy 19. listopad Oriflame - líčení

21 22. listopad Zpívání s Luckou 26. listopad Hlinsko historickým objektivem, beseda s panem Havlem 5. prosinec Mikuláš 6. prosinec Od Martina do Tří králů 6. prosince Vánoční posezení s písničkou pod taktovkou dobrovolnice Lucky Lavírové 8. prosinec Modlitba k Panně Marii 8. prosinec Výroba andělíčků z šustí s paní Kindlovou 11. prosinec Pohádky a koledy v podání žáků ZŠ Smetanova 15. prosinec Vystoupení dětí z MŠ Rubešova 17. prosinec Vystoupení dětí z družiny při ZŠ Resslova 18. prosince Vystoupení operetního pěvce Karla Bláhy 19. prosinec Bohoslužba 29. prosinec Vánoční posezení s dobrovolníky 31. prosinec Silvestrovské posezení s obyvateli Domova seniorů Drachtinka

22 6. Spolupráce s jinými organizacemi Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku (od roku 2007). Naši v současné době nejaktivnější dobrovolníci jsou z řad středoškolských a vysokoškolských studentů. Jednou ročně pořádáme setkání dobrovolníků, zaměstnanců a obyvatelů Domova seniorů Drachtinka, kde dobrovolníky oceníme. Počet evidovaných dobrovolníků v roce Poděkování Za podporu činnosti Domova seniorů Drachtinka děkujeme zřizovateli Městu Hlinska, Pardubickému kraji, Fokusu Vysočina, Dobrovolnickému centru, dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají. Počet odpracovaných dobrovolnických hodin za rok hodin. Klub seniorů Spolupracujeme při kulturních akcích, plánujeme společná vystoupení. Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články o Domově vycházely v Chrudimském deníku, Mladé frontě Dnes, Hlineckých novinách. Během roku jsme poskytli nespočet rozhovorů, například v místní kabelové televizi a v Českém rozhlase. V České televizi proběhl spot v rámci televizního pořadu Barvy života.

23 II. Rozbor ekonomických činností a) Poskytnuté dotace na rok 2008 Poskytovatel Poskytnutá dotace Poskytnutá dotace provozní Zřizovatel ,15 Kč - Kč Zřizovatel - ÚP ,00 Kč - Kč Zřizovatel - Kč ,85 Kč Zřizovatel Pardubický kraj ,00 Kč - Kč Prostřednictvím zřizovatele ,15 Kč ,85 Kč Úřad práce ,00 Kč - Kč Kapitola MPSV ,00 Kč - Kč Poskytnuté dotace celkem ,30 Kč ,85 Kč ,15 Kč Čerpání dotací k ,30 Kč ,85 Kč Čerpání 100%

24 b,c) součet všech VÝNOSY 2008 zdrojů výnosový účet 6xx součet výnosů , ,20 součet nákladů , ,54 rozdíl HV před zdaněním ,66 v tom výnosy: 602 tržby za služby , tržby za zboží , ubytování+pnp , úroky 737, zúčtování fondů 8 469, jiné ostatní výnosy ,50 ostatní výnosy celkem , dotace ,15 NÁKLADY 501 spotřeba materiálu , spotřeba energie , spotřeba zboží , , opravy a udržování , Cestovné , Reprezentace 5 262, Telefonní poplatky ,51 pořízení DNM do 60 tis. 518 kč , ostatní služby , , mzdové náklady , DPČ , zákonné soc. pojištění , zák. sociální náklady , , silniční daň 433, ostatní daně a poplatky 0, ostatní náklady , odpisy 0, ,00

25 d) I. Prostředky na platy zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka Prostředky na platy Zaměstnanci zařízení sociálních služeb c e l k e m (ř. 3 až 21) z t o h o: A. služby sociální: a 1 pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedag. v tom: činnost + sociální pracovníci B. služby pedagogické: vychovatelé C. služby zdravotnické: všeobecné sestry, nutriční terapeut, fyzioterapeut D. ostatní: hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci zaměstnanci převážně manuálně pracující Dohody ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč - Kč ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč Celkový údaj o průměrných platech Průměrný hrubý měsíční plat: ,00Kč

26 III. Hospodaření roku 2008 Závěrka roku 2008 byla zahájena řádnou inventarizací veškerého majetku k Vedoucí pracovníci jednotlivých úseků obdrželi inventurní seznamy, na základě kterých byl ověřen skutečný stav majetku a zásob. Proběhla fyzická a dokladová inventura. Domov seniorů Drachtinka vykázal za rok 2008 kladný hospodářský výsledek Kč ,00, odvod daně z příjmů Kč ,00. Hospodářský výsledek po zdanění roku 2008 byl zřizovatelem převeden: 1. Do fondu odměn částka Kč , Do rezervního fondu částka Kč ,66 Konkrétní údaje ohledně hospodaření Domova seniorů Drachtinka zobrazuje rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha sestavené k Fondové hospodaření, veřejná sbírka Fondové hospodaření 911 Fond odměn tvořen z rozděleného hospodářského výsledku roku FKSP je tvořen 2% z mezd zaměstnanců 914 Rezervní fond je tvořen z přídělu hospodářského výsledku 2007, finančních darů, veřejné sbírky Fond Počáteční stav 1.1. Příjem Čerpání Zůstatek Kč ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,47 Kč ,08 Kč ,80 Kč Kč ,94 Kč 8 469,94 Kč ,00 Kč Veřejná sbírka V pondělí dne byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: /0100. První pořádanou akcí veřejné sbírky v roce 2008 byla dobročinná aukce. Dobročinnou aukci jsme však byli nuceni zrušit pro malý počet registrovaných účastníků. Darované předměty byly zájemcům odprodány formou prodeje sbírkových předmětů a formou virtuální aukce. Veřejnou sbírkou byly v roce 2008 shromážděny finanční prostředky ve výši Kč ,87.

27 Do benefiční aukce přispěli svými věcnými dary k vydražení tito dárci: Stylová restaurace U Kolji Litomyšl Městská sportoviště Hlinsko Východočeské divadlo Pardubice Knihovna AV ČR, v.v.i., Národní 3, Praha Golem Production, a.s. Praha OXALIS, spol. s r.o., Slušovice Restaurace Monaco, Slatiňany Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž Marcela Štastná, Buchlovice Znovín Znojmo, a.s., Klášter BS Vinařské potřeby, Velké Bílovice TERASOFT, a.s. Hořovice Teekanne, s.r.o., Praha Komorní filharmonie Pardubice, Dům hudby Pardubice Zdeňka Šrámková, Hlinsko AG FOODS GROUP, a.s. Brno Reader s Digest Výběr Praha Rodinné vinařství, Jehlička a Novák, Bořetice Financial a Consultant Brno Petrov Group, Brno Veronika Kuncová, Veselí na Moravě České vinařství Chrámce Divadlo 29 Sv. Anežky České, Pardubice IXI Club Pardubice Káva CZ CAUDETA, s.r.o. Praha Nyčová Zuzana, Praha Vecková Hana, Beroun

28 Další dárci, kteří na veřejnou sbírku přispěli finančními dary: Tomáš Prokop Pardubice Kovovýroba HAD s.r.o., Straňany Příhoda s.r.o., Hlinsko Duet CZ, s.r.o., Hlinsko Ing. Jaroslav Zamazal, Hlinsko Pekařství Vacek a spol. Hlinsko Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným /respektujeme přání dárců a zachováváme anonymitu/dárců vyjádřili svůj srdečný dík!!

29 Licence: DR25 XCRGUA6D / A6A ( / ) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 12 / 2008 IČO: Název: Domov seniorů Drachtinka řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Erbenova 1631 obec Hlinsko PSČ, pošta Místo podnikání ulice, č.p. Erbenova 1631 obec Hlinsko PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel příspěvková organizace Město Hlinsko Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost OKEČ Okamžik sestavení datum, čas Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Sociální služby , 12h51m47s Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Miroslava Kábelová

30 Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Marek Bíško Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

31 ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 12 / 2008 IČO: Název: Domov seniorů Drachtinka AKTIVA Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni číslo 1 2 A. Stálá aktiva ,85 součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ,30 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,30 součet položek 02 až Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) ,30- - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ,30- součet položek 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 16 - Umělecká díla a předměty (032) 17 - Stavby (021) 18 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) ,85 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ,82 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem ,67 součet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

IČ: 65997999 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zotavovna Pracov sestavená k 31.12.2008

IČ: 65997999 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zotavovna Pracov sestavená k 31.12.2008 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva Výroční zpráva z činnosti a hospodaření Domova důchodců Červenka, příspěvková organizace za rok 2014 Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Výroční zpráva 2013 Základní údaje Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Šumperk, Vančurova 37,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více