VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

2 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje d) vymezení majetkových práv a povinností, struktura majetku 2. Využití lůžkové kapacity 3. Zajištění lékařské péče 4. Obyvatelé, úhrady za ubytování a stravu, stravování 5. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 6. Spolupráce s jinými organizacemi II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace d) hospodářský výsledek e) struktura mzdový prostředků roku 2008 III. Výsledek hospodaření roku 2008 a) Účetní závěrka b) Zpráva auditora c) Kontrolní činnost IV. Závěr

3 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Adresa Domov seniorů Drachtinka Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární zástupce Marek Bíško ředitel Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory.

4 Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti Poslání Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. Cílová skupina Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Cíl Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Druh poskytované služby Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 108/2008 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří:

5 o o o o o o Ubytování Stravování Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: uživatele. o o o o o o o o o Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Odbornou práci registrovaných zdravotních sester. Zprostředkování lékařské péče pro uživatele. Poskytování rehabilitační péče uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní vyžití, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého Domov seniorů Drachtinka dále zajišťuje: - Výkon ekonomické, provozní, technické a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví města Hlinska a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a smlouvou o výpůjčce. Na základě smlouvy o výpůjčce byl Domovu seniorů předán majetek do výpůjčky ke dni zahájení provozu Domova seniorů. Dále domov zajišťuje stravovací služby pro vlastní zaměstnance, obyvatele domova a pro externí strávníky jídelny, se snahou maximálního využití poskytované kapacity kuchyně. - Provozování hostinské činnosti externí strávníci. - Provozování obchodní činnosti provoz bufetu. - Provozování prádelny pro obyvatele DsD a externí odběratele.

6 - Umožnění praktické výuky školám se sociálním a zdravotnickým zaměřením. - Plnění dalších povinností a úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

7 b) Organizační schéma DsD Hlinsko Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (2x 4 hodiny) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 4hod Prodavač (4 hodiny) Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Uklízečka Uklízečka Dobrovolníci Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Uklízečka Zdravotní sestra Pracovník sociální péče Fyzioterapeut Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče

8 c) Základní personální údaje Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k Struktura zaměstnanců: všeobecné sestry 7 7 nutriční terapeut 1 1 fyzioterapeut 1 1 pracovník sociální péče prodavač v bufetu 1 0,5 recepční 2 1 sociální pracovnice 2 2 administrativa 4 3,5 úklid, údržba, prádelna kuchaři Povinný podíl 4% z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců Plnění povinnosti podle 81 dost.2 písm. a) a b) zákona : zaměstnáváním odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek Celkem splněná povinnost ,85 osob 1,73 osob 1,78 osob 3,51 osob

9 VZDĚLÁNÍ PODLE VĚKU KE DNI Věková skupina Dosažené vzdělání Celkem Muži H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu 1 1 M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu 1 1 Muži celkem Ženy C - základní vzdělání E - nižší střední odborné vzdělání H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu K - úplné střední všeobecné vzdělání 2 2 L - úplné stř.odb. s vyučením, matur M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu N - vyšší odb.vzdělání 1 1 T - vysokoškolské vzdělání 2 2 Ženy celkem Všichni C - základní vzdělání E - nižší střední odborné vzdělání H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu K - úplné střední všeobecné vzdělání 2 2 L - úplné stř.odb. s vyučením, matur M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu N - vyšší odb.vzdělání 1 1 T - vysokoškolské vzdělání

10 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN ROK 2008 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1, ,70 2 3, ,70 2 3, ,56 3 5, ,70 2 3, ,70 2 3, ,85 1 1, ,41 4 7, ,85 1 1, ,85 3 5,56 4 7, ,85 1 1, ,70 2 3, , , ,70 2 3, ,56 3 5, ,85 1 1,85 2 3, ,85 1 1, ,85 1 1, ,70 2 3, ,85 1 1, ,85 1 1, ,56 3 5, ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1, ,85 1 1,85 Celkem 5 9, ,74 54 Průměrný věk zaměstnanců: 37,26

11 d) Vymezení majetkových práv a povinností V roce 2008 hospodařila PO s majetkem ve vlastnictví města Hlinska na základě smlouvy o výpůjčce, majetek byl do výpůjčky předán ke dni zahájení provozu DsD. PO v roce 2008 nabývala drobný majetek do vlastnictví v rámci své činnosti, zejména koupí a drobnými dary pro potřeby obyvatel DsD. Bez možnosti pořízení investičního majetku, viz. zřizovací listina. Majetek nabytý vlastní činností, darem je veden na majetkových účtech v účetnictví PO, majetek ve výpůjčce vedla organizace v podrozvahové evidenci. Veškerý majetek je veden v operativní evidenci. Členění majetku Majetek vedený na podrozvahových účtech- výpůčka Majetek DsD Nehmotný dlouhodobý majetek-software ,80 Kč ,30 Kč Budovy ,00 Kč 0,- Kč Pracovní stroje a zařízení ,86 Kč 0,- Kč Přístroje a zvláštní techn.zařízení ,00 Kč ,85 Kč Drobný dlouhodobý majetek ,92 Kč ,82 Kč ,58 Kč ,97 Kč

12 Číslo účtu Popis Zůstatek Sklad číslo 1. Jitka Vítková kancl.potřeby ,53 Kč Sklad číslo 3. Jitka Vítková prac.oděvy ,49 Kč Sklad Dana Poulová- kuchyně potraviny ,16 Kč Sklad T.Vodičková zdravotnictví ,00 Kč Sklad P.Svoboda čistící prostředky ,20 Kč Sklad veřejná sbírka ,00 Kč Součet skladů ,38 Kč Bankovní účet ,47 Kč Zdroj krytí rezervní fond ,00 Kč Viz. smlouva Zdroj krytí Fond odměn ,00 Kč Celkem za 241 = BV 12/ ,47 Kč BÚ FKSP ,78 Kč BU depozit ,52 Kč Ve vazbě na = stav účtu se rovná stavu bankovního účtu Účet veřejné sbírka hospic.pokoj ,87 Kč Pokladna ,00 Kč Peníze na cestě Kč Odběratelé ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy 7 500,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč

13 Tuzemští dodavatelé ,32 Kč Přijaté zálohy ,00 Kč Závazek vůči FKSP 9 399,00 Kč Závazek vůči dep. účtu 54,00 Kč Závazky vůči obyvatelům ,00 Kč Dědická řízení ,00 Kč 325 Celkem ,00 Kč Závazek vůči zaměstnancům ,00 Kč Pohledávky za zaměstnanci 182,00 Kč Pohledávky za zaměstnanci 9 399,00 Kč 335 Celkem ,00 Kč ZP z platu ,00 Kč ZP z nákladů ,00 Kč SP z platu ,00 Kč SP z nákladů ,00 Kč 336 Celkem ,00 Kč Záloha na daň ,00 Kč Srážková daň 226,00 Kč 342 Celkem ,00 Kč Daň z příjmů PO ,00 Kč

14 Pohledávky bydlení strava ,00 Kč Pohledávky PnP ,00 Kč Pohledávky za dodavateli 8 130,04 Kč Pohledávky za depozity 1 740,00 Kč 378 Celkem ,04 Kč Závazky ,52 Kč Náklady příštích období 5 562,00 Kč Náklady příštích období ,00 Kč Náklady příštích období 4 500,00 Kč 381 Celkem ,00 Kč Výdaje příštích období 1 088,00 Kč Dohadné účty aktivní ,00 Kč Dohadné účty pasivní ,00 Kč

15 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu I. Kapacita zařízení a obyvatelé zařízení Celkem Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,57 Celkem Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - odstoupení od smlouvy 4 - úmrtí 16 - úmrtí dědická řízení 8 Počet klientů k z toho: 83 - ve věku let 2 - ve věku let 61 - ve věku nad 85 let 20 Průměrný věk klientů 80,9 Zastoupení podle pohlaví k z toho: - mužů 18 - žen 65 II. Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Počet Nemá 2 I (lehká závislost) 17 II (středně těžká závislost) 27 III (těžká závislost) 14 IV (úplná závislost) 23 Počet přijatých žádostí v roce 2008: 140. Počet negativně vyřízených žádostí, zájemci nesplnili požadavek cílové skupiny: 45. Počet odvolání: 0.

16 3. Zajištění lékařské péče V našem zařízení je uživatelům zaručeno právo na svobodnou volbu lékaře, tzn. že naši uživatelé nemusí být pacienty smluvní lékařky zařízení, ale mají právo si zvolit svého praktického lékaře kdykoli sami. Lékařská péče uživatelům služeb Domova seniorů Drachtinka je zajištěna prostřednictvím smluvní praktické lékařky MUDr. Zuzany Vančové, která dochází pravidelně 1x týdně do zařízení. V případě, že si uživatelé zvolí jiného praktického lékaře, dochází si za ním sami do jeho ordinace. Ordinace lékařky se nachází přímo v zařízení. Do ordinace lékařky dochází nejen zcela mobilní uživatelé, ale i částečně imobilní, kteří jsou za pomoci ošetřovatelského personálu dovedeni, popř. dovezeni na invalidních vozících. Lékařka navštěvuje na pokojích pouze zcela imobilní uživatele nebo uživatele nemocné. Ordinační hodiny praktické lékařky jsou vždy ve středu v době od 7,30 11,30 hodin. Poskytnutí ošetření nebo jiné lékařské péče mimo pracovní dobu praktické lékařky je konzultováno telefonicky přímo s naší lékařkou, která buď doporučí další postup, nebo je-li potřeba, dostaví se do zařízení. Pokud není lékařka k dispozici telefonicky, zkonzultuje službu konající všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu zdravotní potíže uživatele telefonicky s lékařem na LSPP, na chirurgické nebo interní ambulanci, popř. odešle uživatele k vyšetření nebo odbornému ošetření do nemocnice. V případě náhlé změny zdravotního stavu vyžadující okamžitý zásah lékaře je do zařízení přivolána RZS. Léky jsou uživatelům předepisovány na základě lékařské diagnózy a ordinace lékaře. Pro uživatele s inkontinencí jsou předepisovány poukazy na inkontinentní pomůcky na základě lékařské diagnózy, dle doporučení ošetřovatelského personálu, pro období 2 měsíců. Léky i inkontinentní pomůcky jsou uživatelům zprostředkovávány vrchní sestrou. Veškerý obvazový materiál uživatelům předepisuje lékařka zařízení nebo jiný odborný lékař. Z bonusu od distributorských firem dodávajících inkontinentní pomůcky je obyvatelům pořizována nadstandardní hygienická kosmetika.

17 4. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto: POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- Kč 140,- Kč 270,- Kč 8213,- Kč Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- Kč 140,- Kč 285,- Kč 8670,- Kč Dvoulůžkový s balkonem 140,- Kč 140,- Kč 280,- Kč 8518,- Kč Jednolůžkový bez balkonu 140,- Kč 140,- Kč 280,- Kč 8518,- Kč Jednolůžkový s balkonem 150,- Kč 140,- Kč 290,- Kč 8822,- Kč Jednolůžkový v podkroví 130,- Kč 140,- Kč 270,- Kč 8213,- Kč V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu byl měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD. Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti).

18 Stravování POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD DO Podkategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Klienti se smlouvou 9 (diabetická) (normální) (žlučník) /4 (diabetická/žlučník) (dieta mletá) /1 (diabetická/mletá) (neslaná) M (normální/mletá) Součet: Klienti bez smlouvy 1bS (dieta mletá) bS (normální) bS (diabetická) bS (žlučník) Součet: Ostatní ZAM (aměstnanci) CIZI (cizí) PS (pečovatelská služba) CHAR (Charita) FANS (FANS) Součet: Celkem za období: Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu v Kč POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 80,- 14,- 7,- 26,- 7,- 18,- 8,- Výrobní r. 50,- 9,- 3,- 21,- 3,- 13,- 1,- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 2,- 1,- Úplné vlastní náklady 140,- 25,- 11,- 50,- 11,- 33,- 10,- Zisk 14,- 2,- 2,- 4,- 2,- 2,- 2,- CENA 154,- 27,- 13,- 54,- 13,- 35,- 12,-

19 Domov seniorů Drachtinka zajišťuje svým obyvatelům celodenní stravování. Obyvatelé domova se mohou rozhodnout mezi využíváním společné jídelny nebo ke konzumaci stravy ve svém pokoji. Na pokoje je strava podávána tabletovým systémem, což zaručuje dodržení požadované teploty stravy. Domov seniorů dále poskytuje stravování zaměstnancům domova a externím strávníkům, mezi něž patří poskytovatelé sociálních služeb, hlinecké firmy a ostatní senioři z řad občanů Hlinska. 5. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka Činnost Průměrný počet obyvatelů Dopolední rehabilitační cvičení 23 Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou 8 Vaření 12 Ergoterapie 15 Biblické čtení 4 Kuželky 6 Filmový klub 10 Kulturní vystoupení v Domově 25 Muzikoterapie s dobrovolnicí 20 Ekumenické bohoslužby 10 Bohoslužby 10 Společenské hry 7 Trénování paměti 7 Posezení u kávy 8 Motlitba Růžence (uskutečnila se 3krát) 4 Četba Křížové cesty 16 Návštěvnost knihovny DsD 25

20 Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce leden Slavnostní otevření Domova seniorů Drachtinka 8. leden První obyvatelka domova pro seniory p. Anděla Pravdová 28. leden Návštěva pana Petra Pitharta 10. únor 1. Bohoslužba 22. únor Ekumenická bohoslužba 24. únor 2. Bohoslužba 28. únor Vystoupení mažoretek Bábinek 8. březen Vystoupení dětského folklórního souboru Vysočánek 12. březen Divadelní představení Mrazík 20. březen Posezení s paní Plíškovou četba křížové cesty 12. duben 1. posezení s písničkou a dobrovolnicí Luckou Lavírovou 28. duben Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 6. květen Vystoupení dětí z MŠ Rubešova 10. květen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 16. květen Návštěva z holandského města Wögnum 24. května Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 7. červen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou 15. srpen Bohoslužba 25. září Ekumenická bohoslužba 14. září Zdobení perníčků s paní Tlapákovou 17. říjen Vystoupení harmonikáře pana Daňka a trumpetisty pana Devátého 25. říjen Posezení s písničkou a dobrovolnicí Luckou Lavírovou 26. říjen Vystoupení Václava Neckáře 18. listopad Minibazar - trhy 19. listopad Oriflame - líčení

21 22. listopad Zpívání s Luckou 26. listopad Hlinsko historickým objektivem, beseda s panem Havlem 5. prosinec Mikuláš 6. prosinec Od Martina do Tří králů 6. prosince Vánoční posezení s písničkou pod taktovkou dobrovolnice Lucky Lavírové 8. prosinec Modlitba k Panně Marii 8. prosinec Výroba andělíčků z šustí s paní Kindlovou 11. prosinec Pohádky a koledy v podání žáků ZŠ Smetanova 15. prosinec Vystoupení dětí z MŠ Rubešova 17. prosinec Vystoupení dětí z družiny při ZŠ Resslova 18. prosince Vystoupení operetního pěvce Karla Bláhy 19. prosinec Bohoslužba 29. prosinec Vánoční posezení s dobrovolníky 31. prosinec Silvestrovské posezení s obyvateli Domova seniorů Drachtinka

22 6. Spolupráce s jinými organizacemi Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku (od roku 2007). Naši v současné době nejaktivnější dobrovolníci jsou z řad středoškolských a vysokoškolských studentů. Jednou ročně pořádáme setkání dobrovolníků, zaměstnanců a obyvatelů Domova seniorů Drachtinka, kde dobrovolníky oceníme. Počet evidovaných dobrovolníků v roce Poděkování Za podporu činnosti Domova seniorů Drachtinka děkujeme zřizovateli Městu Hlinska, Pardubickému kraji, Fokusu Vysočina, Dobrovolnickému centru, dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají. Počet odpracovaných dobrovolnických hodin za rok hodin. Klub seniorů Spolupracujeme při kulturních akcích, plánujeme společná vystoupení. Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články o Domově vycházely v Chrudimském deníku, Mladé frontě Dnes, Hlineckých novinách. Během roku jsme poskytli nespočet rozhovorů, například v místní kabelové televizi a v Českém rozhlase. V České televizi proběhl spot v rámci televizního pořadu Barvy života.

23 II. Rozbor ekonomických činností a) Poskytnuté dotace na rok 2008 Poskytovatel Poskytnutá dotace Poskytnutá dotace provozní Zřizovatel ,15 Kč - Kč Zřizovatel - ÚP ,00 Kč - Kč Zřizovatel - Kč ,85 Kč Zřizovatel Pardubický kraj ,00 Kč - Kč Prostřednictvím zřizovatele ,15 Kč ,85 Kč Úřad práce ,00 Kč - Kč Kapitola MPSV ,00 Kč - Kč Poskytnuté dotace celkem ,30 Kč ,85 Kč ,15 Kč Čerpání dotací k ,30 Kč ,85 Kč Čerpání 100%

24 b,c) součet všech VÝNOSY 2008 zdrojů výnosový účet 6xx součet výnosů , ,20 součet nákladů , ,54 rozdíl HV před zdaněním ,66 v tom výnosy: 602 tržby za služby , tržby za zboží , ubytování+pnp , úroky 737, zúčtování fondů 8 469, jiné ostatní výnosy ,50 ostatní výnosy celkem , dotace ,15 NÁKLADY 501 spotřeba materiálu , spotřeba energie , spotřeba zboží , , opravy a udržování , Cestovné , Reprezentace 5 262, Telefonní poplatky ,51 pořízení DNM do 60 tis. 518 kč , ostatní služby , , mzdové náklady , DPČ , zákonné soc. pojištění , zák. sociální náklady , , silniční daň 433, ostatní daně a poplatky 0, ostatní náklady , odpisy 0, ,00

25 d) I. Prostředky na platy zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka Prostředky na platy Zaměstnanci zařízení sociálních služeb c e l k e m (ř. 3 až 21) z t o h o: A. služby sociální: a 1 pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedag. v tom: činnost + sociální pracovníci B. služby pedagogické: vychovatelé C. služby zdravotnické: všeobecné sestry, nutriční terapeut, fyzioterapeut D. ostatní: hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci zaměstnanci převážně manuálně pracující Dohody ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč - Kč ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč ,0 Kč Celkový údaj o průměrných platech Průměrný hrubý měsíční plat: ,00Kč

26 III. Hospodaření roku 2008 Závěrka roku 2008 byla zahájena řádnou inventarizací veškerého majetku k Vedoucí pracovníci jednotlivých úseků obdrželi inventurní seznamy, na základě kterých byl ověřen skutečný stav majetku a zásob. Proběhla fyzická a dokladová inventura. Domov seniorů Drachtinka vykázal za rok 2008 kladný hospodářský výsledek Kč ,00, odvod daně z příjmů Kč ,00. Hospodářský výsledek po zdanění roku 2008 byl zřizovatelem převeden: 1. Do fondu odměn částka Kč , Do rezervního fondu částka Kč ,66 Konkrétní údaje ohledně hospodaření Domova seniorů Drachtinka zobrazuje rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha sestavené k Fondové hospodaření, veřejná sbírka Fondové hospodaření 911 Fond odměn tvořen z rozděleného hospodářského výsledku roku FKSP je tvořen 2% z mezd zaměstnanců 914 Rezervní fond je tvořen z přídělu hospodářského výsledku 2007, finančních darů, veřejné sbírky Fond Počáteční stav 1.1. Příjem Čerpání Zůstatek Kč ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,47 Kč ,08 Kč ,80 Kč Kč ,94 Kč 8 469,94 Kč ,00 Kč Veřejná sbírka V pondělí dne byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: /0100. První pořádanou akcí veřejné sbírky v roce 2008 byla dobročinná aukce. Dobročinnou aukci jsme však byli nuceni zrušit pro malý počet registrovaných účastníků. Darované předměty byly zájemcům odprodány formou prodeje sbírkových předmětů a formou virtuální aukce. Veřejnou sbírkou byly v roce 2008 shromážděny finanční prostředky ve výši Kč ,87.

27 Do benefiční aukce přispěli svými věcnými dary k vydražení tito dárci: Stylová restaurace U Kolji Litomyšl Městská sportoviště Hlinsko Východočeské divadlo Pardubice Knihovna AV ČR, v.v.i., Národní 3, Praha Golem Production, a.s. Praha OXALIS, spol. s r.o., Slušovice Restaurace Monaco, Slatiňany Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž Marcela Štastná, Buchlovice Znovín Znojmo, a.s., Klášter BS Vinařské potřeby, Velké Bílovice TERASOFT, a.s. Hořovice Teekanne, s.r.o., Praha Komorní filharmonie Pardubice, Dům hudby Pardubice Zdeňka Šrámková, Hlinsko AG FOODS GROUP, a.s. Brno Reader s Digest Výběr Praha Rodinné vinařství, Jehlička a Novák, Bořetice Financial a Consultant Brno Petrov Group, Brno Veronika Kuncová, Veselí na Moravě České vinařství Chrámce Divadlo 29 Sv. Anežky České, Pardubice IXI Club Pardubice Káva CZ CAUDETA, s.r.o. Praha Nyčová Zuzana, Praha Vecková Hana, Beroun

28 Další dárci, kteří na veřejnou sbírku přispěli finančními dary: Tomáš Prokop Pardubice Kovovýroba HAD s.r.o., Straňany Příhoda s.r.o., Hlinsko Duet CZ, s.r.o., Hlinsko Ing. Jaroslav Zamazal, Hlinsko Pekařství Vacek a spol. Hlinsko Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným /respektujeme přání dárců a zachováváme anonymitu/dárců vyjádřili svůj srdečný dík!!

29 Licence: DR25 XCRGUA6D / A6A ( / ) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 12 / 2008 IČO: Název: Domov seniorů Drachtinka řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Erbenova 1631 obec Hlinsko PSČ, pošta Místo podnikání ulice, č.p. Erbenova 1631 obec Hlinsko PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel příspěvková organizace Město Hlinsko Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost OKEČ Okamžik sestavení datum, čas Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Sociální služby , 12h51m47s Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Miroslava Kábelová

30 Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Marek Bíško Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

31 ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 12 / 2008 IČO: Název: Domov seniorů Drachtinka AKTIVA Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni číslo 1 2 A. Stálá aktiva ,85 součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ,30 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,30 součet položek 02 až Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) ,30- - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ,30- součet položek 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 16 - Umělecká díla a předměty (032) 17 - Stavby (021) 18 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) ,85 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ,82 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem ,67 součet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) 28

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč)

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) ROZVAHA - BILANCE za období 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) IČO: 00273295 Název účetní jednotky: Obec Žernov Žernov čp.112 Datum a čas

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70305587 Název: Obec Ropice

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70305587 Název: Obec Ropice ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70305587 Název: Obec Ropice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00378232 Název: Obec Nimpšov Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 673226 Název: Obec Líšný Sestavená k rozvahovému

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70983437 Název: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Loukov 119 Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více