Misionářské Přátelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Misionářské Přátelství"

Transkript

1 ARENZANO PRAHA STŘEDOAFRICKÁ REP. Misionářské Přátelství Informace z kostela Pražského Jezulátka a jeho misie ve Středoafrické republice Poste Italiane S.p.A. Sped. in abb. postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 2 e 3, CB-NO/ TORINO - TAXE PERCUE - TASSA RISCOSSA TORINO CMP - Autorizzazione del Tribunale di Genova N.45 del 23/12/91 BANGUI, 1. LEDNA 2015: NOVÝ ROK ZAČÍNÁ S DĚTSKÝM ÚSMĚVEM. Odpovědný ředitel: P. ANASTASIO ROGGERO BOSÍ KARMELITÁNI - KARMELITSKÁ PRAHA 1 - ČESKÁ REPUBLIKA Tel. (00420) Fax (00420) DVOUMĚSÍČNÍK - ROČNÍK XXV Leden/únor 2015 Č.1

2 ARENZANO PRAGA CENTRAFRICA Misionářské Přátelství Dvouměsíčník vydávaný v sedmi jazycích (italština, angličtina, francouzština, španělština, čeština, němčina a portugalština) je bezplatně zasílán do 114 zemí světa přátelům Misií otců karmelitánů. Překlad: bosí karmelitáni, Slaný Veškeré informace můžete získat na adrese: O. Anastasio Roggero PROKURA KARMELITÁNSKÝCH MISIÍ KLÁŠTER PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA Karmelitská 9, Praha 1 Telefon: Fax: ARENZANO (ITÁLIE) POUTNÍ KOSTEL DÍTĚTE JEŽÍŠE ROZVRH BOHOSLUŽEB: Všední dny (od pondělí do soboty): Mše v Sváteční dny (neděle a svátky): Mše v Každý den V hodin (o svátcích v 16.30): Adorace a eucharistické Slavnost jezulátka: každý 25. den v měsíci v hodin Každoroční svátek jezulátka: sobota a neděle 5. a 6. září 2015 Telefon: (0039) Restaurace pro poutníky: PRAHA MŠE SVATÉ V KOSTELE PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA ŘÁD BOHOSLUŽEB Po-Pá: 9,00 - v češtině 18,00 - v češtině So: 9,00 - v češtině 17,00 - ve španělštině 18,00 - v češtině Ne: 10,00 - v češtině 12,00 - v angličtině 17,00 - ve francouzštině 18,00 - v italštině 19,00 - v češtině Čt: 17,00 mše v angličtině; 18,00 mše sv. ke cti Pražského Jezulátka Každoroční slavnost korunovace Pražského Jezulátka: nedĕle 3. Kvĕtna Turistické služby pro poutníky: Dopis otce Anastasia Praha, 24. ledna 2015 Drazí přátelé, v tomto prvním čísle roku 2015 bych vám s přáním všeho dobrého chtěl zprostředkovat hlas našeho milého papeže Františka, a to úryvky z jeho poselství Už ne otroci, ale bratři, které vydal pro světový den míru, slavený 1. ledna: Chtěl bych se obrátit na každého muže a ženu, stejně jako na každý lid a národ na světě, na představitele států a vlád, na představené různých náboženství, se svým naléhavým přáním míru, které doprovázím svou modlitbou, aby přestaly války, konflikty a mnoho utrpení, které je způsobené jednak rukama člověka, jednak starými i novými epidemiemi a následky přírodních pohrom. Modlím se zvláštním způsobem, abychom dokázali odpovídat na naše společné povolání spolupracovat s Bohem a všemi lidmi dobré vůle na prosazování souladu a míru ve světě, abychom dokázali odolávat pokušení nechovat se podle naší lidské důstojnosti. Papež František nás chce upozornit na otroctví, ve kterém žije ještě tolik lidí i dnes, a vyzývá nás, abychom proti němu bojovali. Poté, co představil různé tváře otroctví včera i dnes, věnuje se jeho hluboké příčině, která spočívá v konceptu lidské osoby, který nám dovoluje chovat se k ní jako k předmětu. K tomu se přidávají příčiny sociální a ekonomické povahy: chudoba, korupce, násilí a terorismus. Papež uzavírá pozváním ke globálnímu bratrství, ne otroctví, ne lhostejnosti. Díla, která uskutečňují řeholníci a jejich laičtí spolupracovníci, a které se rozestírají po celém světě, potvrzují papežova slova o aktivitě církve na charitativním poli. Roky navštěvuji školy kongregace Matky z Karmelu v Indii, kde jsou formovány milióny žáků pocházejících z různých náboženství. Prostřednictvím Misionářského přátelství naši čtenáři mohou sledovat, jak byli a jsou naši misionáři na blízku chudým ve Středoafrické republice během těchto dvou let války a politické nestability v našich misiích v Bozoum, Baoru, Bouaru- Yolé, St. Elie a v Bangui, kde Karmel hostí ještě uprchlíků, o kterých píše otec Federico na následujících stránkách. Zrovna jsem dostal dopis od otce Stefana Molon, představeného misie v Bouaru, který mi píše: Zemi se stále nedaří vyjít z chaosu, i přes přítomnost více než deseti tisíc modrých přileb OSN. S chudými lidmi žijeme v nejistotě: jeden spolubratr polský kněz byl skoro dva měsíce držen sku- PRAHA, 30. LISTOPADU 2014: P. AGNELO, KTERÝ PŘIJEL Z GOA A SLOUŽIL SVOU PRVNÍ MŠI V PRAZE. Grafika a tisk: BCD Genova

3 BANGUI KARMEL, 4. PROSINCE 2014: P. DIEUDONNÉ, FARÁŘ V BAORU, SLOUŽÍ MŠI NA KARMELU pinou ozbrojenců, než se ho podařilo osvobodit proti vší naději spolu s dalšími dvaceti unesenými. Otec Federico byl zase fackován některými rebely na silniční bariéře, když jel k nám na misii. Jsou období, během kterých je nebezpečné cestovat. Školy a jsme v půlce ledna začínají školní rok 2014/2015 a většina žáků už si odvykla chodit pravidelně do výuky a učit se. Země zůstává rozdělena na dvě části, situace se nevyvíjí a stále je velmi špatná, bez jasné perspektivy v blízké budoucnosti. V této situaci se spolu s bratry snažím dávat naději a útěchu mnoha mladým lidem a dětem, které k nám chodí, a také jejich rodinám. V reakci na potravinovou nejistotu rozšiřujeme pěstování na našem klášterním pozemku. Kromě zeleninové zahrady a sadu teď pěstujeme také krmení pro naše králíky, kachny, krůty a drůbež. Komunita (ale také děti a mládež, kterým dáváme potraviny a kteří nám chodí pomáhat na farmu) je téměř soběstačná, co se týká potravin. Zároveň by to mělo být povzbuzení a příklad pro lidi. Rostoucí počet kluků a holek pravidelně chodí do komunity: pomáháme jim se školní docházkou, staráme se o jejich lidskou a duchovní formaci, a když je potřeba, i o jídlo a léky. Ke dnešnímu dni jsme jich zapsali asi padesát, těch, kteří jsou nejvíce nadaní a motivovaní, většinou sirotci nebo v obtížné rodinné situaci, a to do soukromých škol ve městě, protože ty jako jediné doopravdy fungují. Osobně je sledujeme. Přes sto Papež František nás vyzývá, abychom bojovali proti otroctví, ve kterém mnozí lidé žijí ješt i dnes BANGUI KARMEL, 9. PROSINCE 2014: OTCOVÉ MESMIN, FEDERICO A MATTEO OBKLOPENI NAŠIMI MLADÝMI STUDENTY jich navštěvuje každou sobotu a neděli formační setkávání, a aktivity pro děti a mládež. Je to velký a náročný úkol pro mě i pro spolubratry, ale věřím, že je to správná a účinná odpověď na situaci v zemi. Při své poslední návštěvě v misiích loni v prosince jsem strávil také nějaký čas s našimi studenty a otci na Karmelu v Bangui. V neděli 7. prosince jsem sloužil mši s otcem Marcem Poggi a seminaristy v Yolé. Při přímluvách jsme se modlili za mír v zemi. Po mši jsem se setkal se sestrami CMC: jsou úžasné, stále se usmívající a ochotné k práci. Po návštěvě misie St. Elie se vydávám na zpáteční cestu ve 12 hod, protože nás čeká 460 km a cestovat v noci by nebylo rozumné. Nicméně přijíždíme po západu slunce a rychle je noc! S prvními hvězdami přijíždíme na Karmel. Velmi nás těší zpráva, že na konci roku poctí svou návštěvou Středoafrickou republiku papež František. V Praze jsme dostali 26. listopadu 2014 krásný dárek příchod otce Agnela Paula Casmira Rebela, který přijel ze státu Goa v Indii a který má na starosti mše v angličtině. Zimní období ochlazuje město, ale nezpomaluje rytmus poutníků, kteří přicházejí z každé části světa, a mezi kterými byli na konci prosince také mladí lidé, kteří se účastnili modlitebního setkání Taizé v Praze. Zdravím vás a prosím o požehnání Dítěte Ježíše. Váš Jezulátko ve světě Z Nigérie Nigérie, kde panuje velký strach z atentátů, prožívá velmi těžké chvíle. V roce 2014 bylo zabito více než 10 tisíc lidí, a dalších 850 bylo donuceno opustit své domovy z důvodu násilí. Odhaduje se, že hnutí Boko Haram, které chce v zemi zavést islámské právo, v posledním půlroce napadlo 20 měst na severovýchodě. I přesto v Beninu, jednom nigerijském městě, hlavním městě oblasti Edo, se od 11 do 14 prosince 2014 konala tradiční národní pouť, a to její 27. ročník. Otec Waltermary Obiefuna Ayogy, bosý karmelitán a představený konfraternity Pražského Jezulátka, se modlil spolu s mnoha lidmi, kteří při této příležitosti přijeli, aby Malý Král ochraňoval celou zemi od násilí.

4 Cesta do Indie S Jezulátkem a jeho svatými v Jižní Indii ledna 2015 Téměř každý den přijímám s radostí v našem kostele věřící přicházející z Indie nebo indického původu a připomínám jim, že velký Gandhi chtěl jako základ demokracie nikoli revoluci, ale lásku. Pouze láska může zachránit svět, to je jeho motto, které je napsané na letišti v Mumbaji. Je to láska Dítěte Ježíše, kterou chceme hlásat! V Indii je úcta k Jezulátku živá mezi křesťany ale i mezi hinduisty. Tisíce křesťanů v Mumbaji jsou věrnými návštěvníky poutního kostela v Nashiku, který spravují jezuité. Poutní kostel v Bangalore (Karnataka) a Vivek Nagar (což znamená místo moudrosti ) je schopen pojmout až 5000 věřících a často je přeplněný. 11. ledna odpoledne mě očekává P. Ivo na letišti v Goa, aby mě dovezl do Margao, malého města vzdáleného 40 km. Přijel jsem sem jako poutník, abych navštívil ruiny prvního karmelitánského kláštera v Indii, který byl založen okolo roku 1620 a opuštěn za smutných okolností v roce Toto historické místo už jsem navštívil v roce 2007 a tehdy ač sám zklamaný jsem povzbuzoval spolubratry, aby se zajímali o obnovení kláštera, který se nachází nedaleko kostela, kde odpočívá sv. František Xaverský, patron misií. Poskytli jsme jim významnou pomoc a přáli jsme si, aby se toto místo stalo opět cílem poutníků. Bohužel k ruinám kláštera, zarostlého stromy a liánami, je možné přijít pouze pěšky malou nepohodlnou stezkou. Opouštím vlakem Goa a jedu přes Karnataku: pralesy kokosových palem s jejich kruhovitými korunami vybízejí k pohledu do nebe. 15 ledna jsem sloužil mši svatou v kostele Jezulátka v Mangalore, mezi kokosovými palmami. Pětiúhelníkový půdorys kostela má vést Kdybychom měli víru, hory bychom přenášeli: a změnit odlet letadla je jistě mnohem jednodušší KERALA - ANGAMALY, 17. LEDNA 2015: SESTR věřící k tomu, aby upírali pohled do středu k oltáři, kde se nachází také monumentální dřevěný kříž. Prostor je ozářen světlem vitrážových oken, kde jsou světci vytvořeni z kovaného železa, skrze něž prochází sluneční paprsky. Den před tím zde byl výroční svátek, kterého jsem se zúčastnil také v roce 1995 při inauguraci kostela postaveného na kopci, který dominuje městu: velký obraz Jezulátka byl umístěn za oltář, u kterého v 18 hodin sloužil biskup spolu s padesátkou kněží mši svatou. Pro věřící bylo připraveno židlí! Světla a zpěvy projasňují noc. 23. listopadu 2014 svatořečil papež František dva indické světce, ke kterým máme my karmelitáni z Ligurské provincie silné vazby. Na průčelí baziliky sv. Petra v Římě, spolu s obrazy čtyř italských světců, byl také obraz sv. Ciriaca Eliáše Chavary a sv. Eufrasie. První životopis v malabarštině byl napsán naším otcem Leopoldem Beccarem, kterého jsem mnohokrát zmiňoval. Ten samý otec Leopold spolu se sv. Ciriacem, založil řeholní kongregaci, ve které svatě žila sv. Eufrasie, a také asociaci Jezulátka, která má za cíl spravovat školu pro děvčata. Svátek těchto dvou svatých byl slaven v Olluru 10. ledna, za účasti věřících! Pro tuto příležitost byl připraven areál zastřešený stany; za pódiem s hlavním oltářem byla vytvořena dřevěná reprodukce průčelí baziliky sv. Petra. Mezi tisíci účastníky jsme byli jenom dva Italové: já a kardinál Giuseppe Versaldi, čestný host, který mi připomněl, že když byl farářem v diecézi Vecelli (v Itálii), každý rok přijížděl do kostela v Arenzanu (u Janova). Představené dvaceti provincií této kongregace, nosili transparenty, na kterých byl kromě vyobrazení dvou světců i portrét otce Leopolda, kterého bychom také rádi měli mezi svatými. Svatořečení už je na cestě a v karmelitánském breviáři, v den svátku sv. Ciriaca KERALA - ANGAMALY, 17. LEDNA 2015: BISKUP MONS. JOSE PUTHNVEETTIL, SESTRA ANIL A SESTRA ANNE MARY. KERALA - OLLUR, 10. LEDNA 2015: HROB SV. EUFRASIE. 4 Misionářské Přátelství

5 čteme jeden z jeho spisů. (Druhé čtení v modlitbě se čtením je obvykle nějaký spis někoho z učitelů církve nebo nějaký církevní dokument). A ještě jeden důvod mě přivedl do Indie tento rok: 17. ledna sestra Lisieux spolu s třicítkou spolusester oslavila výročí řeholního zasvěcení. Minulý rok během smutných událostí ve Středoafrické republice byla sestra Lisieux napadena a okradena muslimskými žoldáky, a kvůli prožitému traumatu musela opustit misii, kde ovšem zůstalo její srdce a kam se, doufá, vrátí. V bazilice v Angamaly se připojuji spolu s padesátkou kněží A LISIEUX A PŘÍBUZNÍ. k biskupovi Jose Puthenveettilovi. V misále sleduji texty v malabarštině, jazyce, který se už dlouho snažím naučit. Ke slavnosti přicházejí sestry v počtu, který nebere konce. Sestra Lisieux, která byla s našimi chlapci v Yolé a starala se o vaření dobrých 15 let, mě dávno prosila, aby mohla být na slavnosti přítomná jako zástupce misionářů. Vzpomínám si na veselou událost: před lety sestra Lisieux musela odjet ze Středoafrické republiky do Tanzánie, přesně den před mým příletem do Bangui, a tak jsme se nemohli potkat. Ona prosila Jezulátko, aby mě mohla pozdravit. Její let byl odložen na následující den, a tak se jí podařilo se se mnou pozdravit před svým odletem. Sestra Lisieux je dodnes přesvědčena, že zpoždění letu způsobila její modlitba. Vždyť Ježíš řekl, že budeme-li mít víru jako hořčičné zrnko, budeme moci hory přenášet: a zpozdit odlet letadla je přeci mnohem snazší! Otec Anastasio Roggero Album Přátelství PRAHA, 27. ŘÍJNA 2014 ZE SYDNEY (AUSTRÁLIE) Otec John Knight se svou skupinou poutníků ze sv. Patrika a Southerlandu, po Mši. PRAHA, 18. ŘÍJNA 2014: Z INDIE, KOLUMBIE A KYPRU Vzpomínám si na dny, kdy jsem prováděl Matku Terezu v klášteře Ashoka Road v Bangalore. Navštěvoval jsem poutní kostel Pražského Jezulátka ve Vivek Nagaru. Vzpomínám si, že původní kostel, před současnou stavbou, byl pouze stan. Klečel jsem, i když pršelo a voda padala na věřící. Tady jsem zakusil modlitbu o milost Dítěte Ježíše. Prosil jsem nejdřív, abych měl práci v Bangalore, a byl jsem přijat v chemické továrně. Pak jsem prosil o možnost emigrovat do Anglie nebo Austrálie a v roce 1979 přišla možnost vycestovat do Ameriky, za což jsem nesmírně vděčný. V těchto letech jsem slíbil, že přijedu do Prahy. Dnes se svou ženou a dcerou, která žije na Kypru, jsem splnil svůj slib. Díky Jezulátko! Durbar Claudius Na fotce: Otec Victor, Claudius se svou ženou Albou, dcerou a paní Maria Mazzoni z Kalifornie. PRAHA, 30. PROSINCE 2014 Z REGGIO EMILIA (ITÁLIE) Letos se tradiční modlitební setkání Taizé konalo v Praze a tak jsme mohli navštívit kostel Pražského Jezulátka v Praze. Odtud jsme mysleli na naše přátele kapucíny, kteří měli svou misii ve Středoafrické republice, ale museli odtud odejít kvůli válce. Andrea Boni Na fotce (zleva): Matteo Lugli, Jacopo Marziano, Cristofer (Polák), Lorenza Artoni, Andrea Boni, Sara Bonaccini a Marzio Bruseghin PRAHA, 24. LEDNA 2015 Z TRNAVY (SLOVENSKO) Paní Růženka přijíždí už po 67 na pouť do našeho kostela a děkuje Jezulátku za mnohá dobrodiní, kterých se jí dostal. Doprovázejí ji paní Anka a Michaela. Misionářské Přátelství 5

6 Svědkové evangelia Na Karmelu v Bangui jsou stále Vánoce Už je trocho pozdě na to, abychom vám nabídli vánoční vyprávění, ale na Karmelu v Bangui, už více než rok, to vypadá, jako by byly stále Vánoce. A tentokrát byly děti hlavními protagonisty toho, co vám chci vyprávět. Ráno 5. prosince 2013, skoro na konci mše, se začaly prolínat výstřely z těžkých zbraní s našimi zpěvy a modlitbami. Jenom během tohoto dne bylo v různých částech města, když nepočítám loupeže a vypálené domy, zabito asi 500 lidí. Ještě jsme nevěděli, že tyto výstřely změní tak moc a na tak dlouho náš život. Chvíli poté přišly na naší misii tisíce lidí. Aniž bychom si to uvědomili, proměnili jsme se ve velký betlém. A ten betlém je stále tady, pouze sošek o něco ubylo: zůstalo jich asi Občas se s trochou nostalgie vracíme k těm prvním měsícům: když děti spaly v kostele, ženy rodily v jídelně a my jsme jedli rýži a fazole na chodbě mezi našimi pokoji. A potom, stále je řeč o dětech, je radost vidět je růst. Vzpomínáte si na sv. Jana od Kříže, první dítě narozené na Karmelu, a to 13. prosince 2013, v našem klášterním kostele? Teď už chodí a žvatlá několik slov. Kdo ví, až mu budou jednou vyprávět jeho příběh. Už asi tři měsíce je situace v hlavním městě nepochybně klidnější. Ale ještě je brzy na to říct, že nastal mír; možná se pouze unavili z válčení. A bohužel jsou ještě oblasti na severu země, kde nechybějí střety a napětí. Za krátkou dobu v zemi začalo působit vojáků OSN. Měla by se konat konference o míru, a pokud Bůh dá, ještě před koncem roku by měly proběhnout tolik očekávané volby. BANGUI KARMEL, 24. PROSINCE 2014: O. MESMIN NESE SOŠKU JEZULÁTKA V PRŮVODU VŠECH BRATŘÍ, KTEŘÍ JDOU ROZDÁVAT VÁNOČNÍ DÁRKY UPRCHLÍKŮM. Život našeho uprchlického tábora pokračuje docela normálně. Mezinárodní Červený kříž uskutečnil neuvěřitelné sčítání s nástroji na vysoké technické úrovni, a dali každé hlavě rodiny kartičku s fotkou a čárovým kódem. Výsledkem sčítání bylo, že je zde více než rodin. V příštích měsících by měly začít aktivity, které pomohou s návratem do jejich původních čtvrtí. Sen dát každému dítěti z našeho uprchlického tábora malý dárek k Vánocům nás nenechával spát. Vymyslet dárek už je obtížné i pro toho, kdo má jedno dvě děti, tak si představte, jak bylo asi nám, kteří jich máme nenadále víc než tisíc. Jistě je pravda, že africké děti se spokojí s málem, v porovnání s jejich evropskými vrstevníky... ale je jich přesto tolik a jsou to pořád děti. A tak jsme tento projekt pustili z hlavy, skoro jako by to byla špatná myšlenka. A pak se stal zázrak. Očividně jsme nebyli jediní, kdo měli tento sen. 24. prosince odpoledne se v klášteře objevilo asi dvacet noblesních pánů, velmi vážných a dobře oblečených. Patřili k jedné neznámé středoafrické neziskovce. Ze svých aut vyložili pět velkých krabic a řekli nám: Přivezli jsme vám 1600 hraček pro děti od 0 do 5 let. Prosím rozdělte jim je, jakmile to bude možné. A noblesní pánové zmizeli stejně, jako se objevili. Připadalo nám, že to nemůže být pravda. A tak jsme se začali hned domlouvat o distribuci. Rozdělili jsme hračky podle druhů do 48 velkých tašek. Každý bratr dostal čtyři a vyrazili jsme z kláštera. Otec Mesmin šel v čele se soškou Ježíška. My jsme ho následovali, s našimi dary, zpívali jsme, hráli a tancovali do rytmu tam-tamů, chrastítek a zvonků, podle naší nejlepší karmelitánské tradice (příslušně přizpůsobené africké kultuře). Děti po počátečních rozpacích vypadaly, jako by vyletěly z kůže. A koho to zajímá, jestli tento rok byl Děda Mráz místo svého bílého vousu, červeného pláště a saní rozmnožen do dvanácti bratří, oblečených v hnědém a bez vousů, kteří poskakují jako blázni za soškou Jezulátka? Za hodinu a něco se nám podařilo všechno rozdat a popřát našim uprchlíkům šťastné Vánoce. A přiznám se, že bych v tu chvíli nechtěl být na žádném jiném místě, než zde se svými bratry a všemi těmi lidmi. Pak jsme uspořádali vánoční představení, jakýsi živý betlém, který byl doprovázen četbou z evangelia. Naši přátelé pravda trochu poupravili biblický příběh: Sčítání lidu připomínalo to, které tu prováděl Červený kříž, římští vojáci byli oblečeni trochu jako Seleka Vzpomíná Jana o první dítě na Kar Kdo ví, až mu vyprávět je 6 Misionářské Přátelství

7 te si na sv. d Kříže, narozené melu? budou jednou ho příběh... a svatý Josef, který v evangeliu neříká vůbec nic, byl tady u nás víc než výřečný. Dokonce přišel k Marii s přímou a jasnou nabídkou: Marie, jestli jsem dobře rozuměl, protože jsem popravdě řečeno spal, Bůh mi řekl, že si tě mám vzít za ženu. Jestli souhlasíš, musíme rychle vyrazit do Betléma. A Marie se, alespoň tentokrát, nenechala přemlouvat. Pak půlnoční mše, kterou jsme slavili v šest večer. Pro nás už to bylo znamení míru, protože vloni kvůli válce jsme museli mši posunout už na třetí hodinu odpoledne. V den Narození se koná slavnostní mše se 12 křty... Na mši dorazili i italští Alpíni, s plukovníkem Rennou. Když mše skončila, vyndali z obrněných aut míče, tužky, sešity a pastelky, které jim dali Alpíni z Monferrata, Torina a Coma. Skutečně nečekaný dárek. Jak je krásná tahle Itálie, diskrétní a Gesto hodné vyprávění Velké dojetí panovalo mezi věřícími farnosti San Lorenzo v Peveragnu v Itálii, když přijel sloužit mši otec Aurelio Gazzera 27. prosince, aby přinesl misionářské svědectví a rozšířil naši mysl a srdce až na kraj světa, jak to formuloval farář Valerio Ferro. Otec Aurelio odjel z Itálie do Středoafrické republiky v roce Na místě si vysloužil velmi uznávanou pověst, nazývají ho muž, který odzbrojil bandity, během konfliktu v oblasti. Je farářem v Bozoum, městečku o asi 25 tisících obyvatel, kde na misii našlo útočiště asi tři tisíce utečenců během války, která již roky postihuje zemi. Před několika týdny, vyprávěl, jsem navrhl udělat gesto solidarity vůči muslimským rodinám, které žijí v Bozoum a které díky válečným událostem se nyní ocitli jako uprchlíci bez prostředků a ve velké potřebě pomoci. Jsou to ti, z nichž se někteří předtím přidali k pronásledovatelům křesťanů, takže jsem příliš nenaléhal nepředvídatelná, nedostihnutelná ve štědrosti! Naše děti byly samozřejmě spokojené, ale také trochu zmatené: dnes není Děda Mráz ani červený, ani hnědý, ale zelený, s neprůstřelnou vestou a na hlavě s divným kloboukem a černým pérem! Ale nemyslete si, že tím to skončilo, protože tady se Vánoce slaví skutečně naplno. Noc nám přichystala ještě jedno překvapení. Je už skoro půl druhé a všichni spíme, když v tom mě volají k bráně. Jedna žena se chystá rodit. Rychle běžím vzbudit Aristida, našeho aspiranta a zdravotníka. Když ji viděl, řekl mi, že už ji nestihneme odvézt do nemocnice, protože porod už začal. A v tuto chvíli se role obrátily: Aristide je mým učitelem a já novicem (a popravdě řečeno trochu naměkko). Během chvilky se kapitulní místnost přeměňuje na porodní sál. Máme dokonce dřevěný trychtýř, kterým posloucháme tlukot srdce miminka. Vedle rodičky sedí jedna starší žena, matka osmi dětí. V rukou drží opotřebovaný růženec, dává cenné rady, jak tlačit, jak dýchat, a další které jsem se nikdy při studiu teologie nedozvěděl. Její klid je neuvěřitelný, jako kdyby přesně věděla, kdy nastane chvíle porodu. Rodička nevydává žádný křik, jenom povzdechy a modlitby, skoro jako by nechtěla rušit noční klášterní klid. A pak se na světě objeví krásná holčička. Po přestřižení pupeční šňůry si ji bere do náručí stará žena, která ji utírá, obléká, vítá, jako kdyby dlouhý řetěz generací, moudrosti a ženství potřeboval tento pohled a stisk, aby mohl pokračovat cyklus života. A v tuto chvíli do toho vstupuje také otec. Bere placentu a pupeční šňůru, aby je pohřbil: starodávné gesto, přání budoucí plodnosti. Už skoro svítá a za chvíli bude zvonit zvon k modlitbě. Aristide a budiž pochválen On, že nás s ním seznámil několik dní před vypuknutím války! žertuje a navrhuje, abychom holčičku položili do jesliček, místo sošky Ježíška a pozorovali reakce bratří. A pak si ještě vzpomněl, že jsme holčičku dosud nezvážili. Pokládám tělíčko holčičky na misku váhy. Jak je náš betlém romantický! Nejsou tu ani andělé, ani pastýři, ani mudrci od Východu; ale knihy Platona, pojednání sv. Augustina a Suma Theologica sv. Tomáše Akvinského. Pak se dívám na ručičku váhy: 3500 gramů života, naděje a pokoje. Otec Federico Trinchero na pomoc těmto uprchlíkům. A přesto, oproti očekávání, se během nedělní mše farníci z Bozoum zapojili ve velkém množství a přinesli spoustu jídla těmto bratřím, kdysi nepřátelům a teď v těžkostech. Jejich gesto bylo velké a dojemné. Normálně vybereme tak 20 euro během sbírky při mši, tuto neděli jsme vybrali víc než 70. Mohlo by to vypadat jako málo, ale pro toho, kdo nemá nic, je to znamení vycházející ze srdce, které odpouští a poznává potřeby bratrů, i když mu předtím ublížili. PEVERAGNO (CUNEO), 27. PROSINCE 2014: OTEC AURELIO A DON VALERIO FERRO. Misionářské Přátelství 7

8 Sv. Terezie slaví 500 let... ač na to nevypadá Konečně, Pane, umírám jakožto dcera Církve Církev podle Terezie Lidský a duchovní příběh svaté Terezie z Avily ( ) se odehrává v určitém historickém a církevním kontextu, který byl dramatický a složitý. Terezie se narodila několik let poté, co Evropa objevila Nový Svět. Je malou holčičkou, když v roce 1518 Martin Luter začal s hnutím reformace, které povede k rozdělení západního křesťanství. Terezie už je reformátorkou Karmelu, když církev končí Tridentský koncil ( ) a Evropa je ponořena do válek proti Turkům (stačí vzpomenout bitvu u Lepanta v roce 1571) a zároveň do válek náboženských (známá Bartolomějská noc se odehrála v roce 1572). Terezie není pouze informovaná (i přes bariéru klauzury a nepřítomnost komunikačních prostředků), ale je existenciálně a duchovně angažovaná. Všechny tyto události vstupují do její modlitby, motivují ji v jejích projektech, stimulují radikálnost její cesty. Terezie ještě není ani dospívající, když chce se svým nerozlučným bratrem Rodrigem podstoupit mučednictví a vydává rozhodně na území Španělska, které je ještě okupováno muslimy. V roce 1562 zakládá karmel sv. Josefa v Avile s výslovnou zmínkou o zlech ve Francii, a tím myslí války mezi katolíky a protestanty a zneuctívání eucharistie. Když pak její bratří jeden po druhém odjíždějí do Ameriky, Terezie vášnivě naslouchá vyprávěním františkánských misionářů, kteří se vracejí z těchto zemí, kde žijí miliony duší, 8 Misionářské Přátelství Terezie ještě není ani dospívající, když chce podstoupit mučednictví a vydává rozhodně na území, které je okupováno muslimy které je třeba získat pro Krista a pro které by klauzurní mniška dala tisíckrát svůj život, aby zachránila jednu jedinou duši. (C 1,2) Toto je svět a církev, ve kterém se Terezie narodila, žila, modlila, psala: Moje bolest, když pomyslím na velké potřeby Církve, je tak veliká, že ostatní utrpení mi připadá ve srovnání s tím jako nic. (R 3,7) A v této církvi španělská světice uskutečňuje obdivuhodné dílo reformy karmelu mužského i ženského. A bez toho, aby se vzdálila této církvi, Terezie umírá a vyslovuje při tom jednu ze svých známých vět: Konečně, Pane, umírám jako dcera Církve. Terezie milovala církev své doby, především její služebníky, svaté i hříšníky. Není možné spočítat přátelství Terezie s kněžími a řeholníky. Stojí za to připomenout si alespoň jedno z těchto přátelství. Jsme v roce 1538 a Terezie se nachází v Becedas, u své sestry a měla by absolvovat kúru u nějaké léčitelky. V této situaci se tato mladá sestra z Avily má tehdy něco přes dvacet let dostává do kontaktu s mladým knězem, u kterého se zpovídá. Mezi knězem a mniškou se brzy zrodí hluboké přátelství a Terezie neváhá napsat, že ho měla velmi ráda (Ž 5,4). Kněz, o kterém je řeč, ale žije několik let ve vztahu s jednou ženou, která ho nějakým způsobem očarovala. Když se to Terezie dověděla, nemluví o tom jako o skandálu, ale píše: Jakmile jsem se to dověděla, začala jsem mu projevovat větší lásku. Říkala

9 jsem mu o Bohu. To ho mělo povzbudit, ale důležitější podle mě byla skutečnost, že mě měl velmi rád. (Ž 5,6) Nakonec kněz poznal svou chybu, osvobodil se ze závislosti na té ženě a znovu objevil krásu svého povolání. Není pochyb o tom, že na celé této cestě obrácení byl rozhodující Tereziin přístup pevný a mateřský. Terezie, kterou jeden apoštolský nuncius definoval jako neklidnou a potulnou ženu, poslechla církev své doby, církev v tridentské protireformaci a s inkvizičními soudy. V její situaci možná jediné v dějinách církve jakožto ženy, zakladatelky, spisovatelky a mystičky, nebyla nouze o příležitosti ke konfliktu s církevní autoritou nebo se soudcem inkvizičního tribunálu. Terezie ale vždy vystupovala jako poslušná a trpělivá, odvážná a rozhodná, především ale pokorná a vědomá si toho, že dostala od Boha nelehké poslání, které měla naplnit uprostřed různých intrikánských kruhů španělské církve 14. století. V každém jejím spise a v každé její mystické zkušenosti se Terezie vždy projevovala jako poslušná, připravená nechat se opravit, neschopná nepodřídit se všemu, co věří a učí naše matka svatá římskokatolická církev, ochotná v obraně i té nejmenší církví učené pravdy... podstoupit tisíc smrtí a... neuhnout v ničem od toho, co učí církev, ani kdyby viděla otevřené nebe. (Ž 25,12) Otec Federico Trinchero Pokračování: Pokora podle Terezie Od svaté Terezie k dnešku Předávat evangelium mladým Rozhovor s... o. Marcem Poggi, 32 let, 6 let misionářem ve Středoafrické republice Otče Marco, jak se ve vás zrodila touha stát se misionářem? To je touha, kterou jsem měl už jako kluk, když jsem vstoupil do semináře. Fascinovala mě vyprávění misionářů karmelitánů, kteří se každoročně vracívali na krátký čas do Itálie, do Arenzana, a přiváželi s sebou hromadu prožitých zkušeností. Ukazovali nám fotografie ze Středoafrické republiky a vyprávěli nám studentům o situaci tam na jihu. A tak ve mně rok po roce zrála touha jet tam osobně a být užitečný tam, kde mě bude potřeba. Když jste konečně dostal příležitost vydat se na misie do Středoafrické republiky, jakou Afriku jste našel? Bylo mi 22 let. Bylo to náročné ať už z důvodu odlišné kultury nebo kvůli obtížím s jazykem. A pak den po dni jsem se začal dotýkat velké chudoby. Pochopil jsem, že tady potřebují opravdu všechno a že my misionáři, s Boží pomocí, jim můžeme být ku pomoci. Ale především jsem cítil silně výzvu sdílet krásu evangelia, lásky a naděje. Poselství, které není možné nechávat si pro sebe! Když jsem byl požádán, abych odešel do Yolé, byl jsem rád, že jsem byl vybrán, i když jsem zažil chvíle únavy i to nezakrývám bezradnosti... ale Pán vždy dává potřebnou sílu k pokračování. Co máte v Yolé na starosti? V tuto chvíli je mým úkolem učit chlapce na prvním stupni gymnázia. To je velmi motivující poslání: jedná se především o jejich lidskou formaci, potom výchovu k práci, bratrskému a také duchovnímu životu. Učíme je poselství evangelia a především jim připomínáme, že jsou milováni Ježíšem. Je důležité, aby pochopili, že se o ně Pán stará jako otec a matka a že je stále podpírá, především v těžkých chvílích, které díky válce v posledních letech opravdu nechyběly. A pak stále chlapcům opakuji, že o všechno dobré, co dnes dostali, by se měli zítra dělit a pomáhat tak středoafrické církvi růst, protože ona potřebuje autentické a kompetentní křesťany. Někteří z desítek chlapců, kteří studují v semináři, se stanou kněžími: a to je pro nás vychovatele vždycky radost! Mnoho podporovatelů a dobrovolníků posílá svou konkrétní pomoc do SAR. Jak moc vás to povzbuzuje? I když nás dělí tisíce kilometrů, cítíme silně blízkost všech těch, kdo nás podporují ať už modlitbou nebo konkrétní pomocí. Jim patří naše díky a také díky všech studentů, kteří vědí, že bez této pomoci by nemohli pokračovat v jejich cestě růstu a ve víře. My jsme zde fyzicky přítomní, jsme pažemi, rukama, očima misie, ale kdyby nebylo těch, kdo nás podporují svým srdcem, nemohli bychom pokračovat dále! Děkujeme! Otče Marco, jak vidíte svoji budoucnost? Stále ve Středoafrické republice? Jsem pevně přesvědčen, že v základu všeho je Boží projekt. Cítím sám na sobě, že jsem byl poslán rozvíjet tuto misii, a doku On bude chtít, budu stále k dispozici, takže se odevzdávám do jeho náruče, a jestli to bude stále Afrika, moje práce může pokračovat. Misionářské Přátelství 9

10 Projekty pro misii Da ti Nzapa Boží dům Pamatujme také na kostely: výzva z vesnic v buši v okolí Baora Naši misionáři nám píší, zde je jejich dopis: Ve vesnicích v buši místní křesťané dali najevo, že jsou ochotni přispět svým dílem, tak že nabídnou zdarma svou práci a drobné finanční prostředky, kterými disponují, ale stavební a tesařské práce, které jsou potřeba udělat na těchto stavbách, mnohonásobně převyšují možnosti těchto našich chudých vesnických církví. Proto dáváme tuto výzvu všem dobrým srdcím a křesťanské solidaritě našich přátel, aby podpořili tento projekt. V jednotlivých případech se nejedná o velké částky, ale v celku je to docela ekonomicky náročný projekt. Počítám proto, jako vždy, s pomocí těch, kdo se chtějí zapojit, povzbuzeni Boží milostí, která v našich srdcích probouzí jeho lásku. Otec Renato Aldegheri a otec Lionello Giraudo Co můžeme udělat? Ve Středoafrické republice přinesla válka velké škody, jak už jsme o tom psali: ozbrojení bandité loupili, vypalovali, ničili domy chudých lidí. Kostely byly často ušetřeny a některé se staly provizorními útočišti pro množství uprchlíků, kteří zde spali, vařili, dělali své denní aktivity, v očekávání, že znovu budou mít svůj vlastní dům, kde by bydleli. Nyní potřebují vesnické kostely různé rekonstrukce: někde je potřeba vymalovat, někde je potřeba zednických prací nebo předělat střechu. Zde jsou urgentní potřeby, rozdělené podle vesnic, práce a příslušná cena: KDE PRÁCE CENA Vesnice Bayanga Didi Voda podemlela základy: je potřeba udělat podezdívku z kamenů, aby se stavba zpevnila; podlaha a vstupní schodiště je rozpadlé FCfa = 900 Vesnice Yoro Podlaha potřebuje opravy z důvodů děr a trhlin FCfa = 300 Vesnice Samba Bougoulou Vesnice Pate B. Vesnice Bayanga Bode Vesnice Dobere Katara Vesnice Barka Bongo Vesnice Bawi Vesnice Mbormo Vesnice Ngombou Vesnice Valo Dveře do sakristie je potřeba vyměnit za kované; trhliny ve zdech i v podlaze: zapříčiněné vodou při deštích. Dřevěné trámy krovu je potřeba vyměnit, protože jsou shnilé; dveře kostela je třeba předělat, pokud možno ze železa. Plechy na střeše se uvolnily; základy jsou obnažené kvůli vodní erozi. Jeden zničený plech na střeše je třeba vyměnit; vnitřní stěny potřebují vymalovat vápnem, aby se vydezinfikovaly; základy jsou obnažené kvůli vodní erozi při deštích. Trhliny na stěnách: je potřeba je zaštukovat; je třeba vymalovat. Střecha je ve špatném stavu a trámy začínají hnít; stěny je potřeba vymalovat, aby se vydezinfikovaly; uvažujeme o rozšíření kostela, který je v tuto chvíli příliš malý a nedostačující pro křesťany z vesnice. Skaristie není vybavena a bylo by potřeba ji zařídit alepoň tím nejnutnějším: židlí, stolkem a křížem. Střecha je poškozený: je potřeba vyměnit poškozené plechy; některé sloupy mají odhalené železné výztuže: bylo by potřeba je opravit a znovu zakrýt betonem. Střecha je děravá; Stěny jsou udělané z nepálených cihle a tedy křehké; vyměnit okenice za okna, aby mohl dovnitř vzduch a světlo FCfa = FCfa = FCfa = FCfa = FCfa = FCfa = FCfa = FCfa = FCfa = 460 CELKOVÁ CENA OPRAV: Fcfa = Misionářské Přátelství

11 Pak máme ještě trochu ambicióznější projekt ve vesnici Balembé, 45 km od Baora, kde žije silná křesťanská komunita protestantů, ale v několika posledních letech přibývají i katolíci, kteří mají silnou touhu postavit si malý zděný kostelík. Už se dali do práce a připravili kameny na základy a také mezi sebou udělali sbírku, aby přispěli na stavbu kostela. KDE PRÁCE CENA Vesnice Balembé Stavba prvního zděného kostela Fcfa = Někdo by se mohl ptát: Stavba kostela je prioritou ve vesnici, která utrpěla válečné násilí? Odpověď přichází od našich afrických bratrů: nepožádali nás o jídlo, ani o vybavení... ale požádali o podporu jejich víry, kterou považují za základ v jejich životě! Jak pokračují projekty minulých měsíců? Drazí přátelé, děkujeme za vaši pomoc! Toto jsme získali díky vaší pomoci: PROJEKT OBDOBÍ PŘIJATÉ DARy Otevřme tiskárnu č.3 květen/červen Dopravme materiální pomoc na místo č.4 červenec/srpen Podpořme školu č.5 září/říjen Škola pro automechaniky Baoro č.6 listopad/prosinec Kromě toho je možné podpořit i další z těchto oblastí; označte prosím účel: ➀ vzdělávání dětí v seminář v yolé ➁ Pomoc malým sirotkům ➂ Léky pro ambulance v Bozoum a yolé ➃ Pro kostel Pražského Jezulátka v Praze ➄ Adopce na dálku dětí z mateřských a základních škol ➅ Pro naléhavé potřeby v misiích ➆ Studny pro vesnice, které nemají pitnou vodu Slavení mše sv. Je možné vložit prosbu za zemřelé nebo za zvláštní úmysl a připojit se ke mši, kterou slouží bratři misionáři. Tímto konkrétním znamením je možné myslet na své drahé zemřelé a vyjádřit podporu kněžím, kteří žijí v chudé misijní zemi. Je možné připojit se ke mši, kterou slaví kněží misionáři přímo na misiích na Karmelu v Bangui, v Bozoumu, Bouaru nebo v Baoro. A také vzhledem k tomu, že ve Středoafrické republice zůstává stále velké množství dětí jako sirotci z důvodu války, stejně jako když rodina ztratí někoho blízkého, pokud chcete, můžete se připojit k úmyslu mše svaté a vzpomenout na oběti násilí v této zemi. Podpora směřuje kněžím, kteří v misiích, kde žijí a takto mši slouží. BAORO, 2014: VE VESNICKÝCH KOSTELÍCÍCH, KDE NEJSOU OPRAVDIVÉ ZVONY, POUŽÍVÁME DISKY KOL KAMIÓNŮ. Pokud chcete, můžete nás PodPořit darem. Případné dary je možné posílat na tyto účty: UNICREDIT BANK - Havelská 19, Box (POB) PRAHA 1, CZ MISIE č. účtu /2700 IBAN: CZ SWIFT code: BACX CZ PP Pokud chcete využít pro rychlé a praktické zaslání vašeho daru pro Karmelitánské misie Western Union, vložte jako jméno příjemce: DAVIDE SOLLAMI Zemi určení: ITALIA Prosím, pokud provedete platbu pro misie, napište nám upozornění mailem abychom mohli na příslušné pobočce Western Union peníze určené na misie ve Středoafrické republice vybrat. Děkuji! O. Davide Misionářské Přátelství 11

12 Stránka pro nejmenší KAždé ráno se v Africe probouzí A KuřátKO pully, JAKmile zakokrhá KOHOut. Milé děti, z pera Marca Paravidiniho, našeho oblíbeného kreslíře, se rodí krásné příběhy inspirované každodenní životem ve Středoafrické republice. A tuto jsme pro vás vybrali dnes. pully, kuřátko, které se chtělo učit ví, že musí běžet... protože JeHO škola Je daleko, Až za lesem. poté, co poděkoval nebi A nasnídal se z rosy běží směrem Ke škole mezi větvemi, loužemi A dírami. Ale čekají na něj další překážky JAKO divoká KOčKA nebo užovka. Ale pully Je mazaný A připravený A OběmA uteče. A KOnečně dorazil K cíli. ŠKOLA učitel mu daruje papír A tužku A pully nadšením málem vyletí z Kůže. dnes se učí číst A psát v JAzyce sango. AHOJ ten večer po dlouhé zpáteční procházce Je unaven Ale šťastný. nezáleží na tom, Jestli musím KAždý den vynaložit tuto námahu, baví mě, že mohu chodit do školy A učit se věci O životě. Když budu velký A budu vědět spoustu věcí, ty budeš má budoucnost.

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více