tel.: tel.: fax: fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220"

Transkript

1 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2007

2 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika Vohburg an der Donau Spolková republika Německo tel.: tel.: fax: fax:

3 Obsah A) Základní údaje Správní a výkonné orgány 9 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s Úvodní slovo předsedy představenstva B) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku 12 1 Ekonomika Údaje o činnosti 17 3 Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti 19 C) Údaje o základním kapitálu 21 D) Údaje o emitovaných cenných papírech 21 E) Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedení přijatých od Společnosti v roce F) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 26 G) Ostatní informace o Společnosti 27 1 Provoz ropovodů a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (CTR) 27 2 Investiční činnost 29 3 Corporate Social Responsibility 30 4 Integrovaný systém řízení 33 5 Strategie řízení rizik 33 6 Havarijní a požární zabezpečení 34 H) Dceřiná společnost MERO Pipeline GmbH 35 I) Zpráva dozorčí rady 38 J) Zpráva auditora k výroční zprávě a účetní závěrka Společnosti k 31. prosinci K) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2007 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku 81 3

4 A) Základní údaje Firma: MERO ČR, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Česká republika Ministerstvo financí (100 %) Základní kapitál: tis. Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání (dle čl. 6 Stanov Společnosti): - pronájem a půjčování věcí movitých - poskytování technických služeb - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - činnost technických poradců v oblasti výstavby ropovodů a produktovodů a podmínek skladování ropy a ropných produktů - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - příprava a vypracování technických návrhů - specializované stavební činnosti - přípravné práce pro stavby - potrubní doprava - inženýrská činnost v investiční výstavbě - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetkové účasti: Název společnosti: Sídlo: MERO Pipeline GmbH MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podíl MERO ČR, a. s., na základním kapitálu: tis. Kč (100 %) Rozhodující předmět činnosti: - provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN - výstavba ropovodu na území SRN - přeprava a skladování ropy - poskytování telekomunikačních služeb na území SRN 4

5 MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 14 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou m 3. MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. MERO ČR, a. s., je recertifikována renomovanou společností DNV Czech Republic s.r.o. současně dle norem ISO 9001 (systém managementu jakosti), ISO (systém environmentálního řízení) a OHSAS (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), což dohromady tvoří tzv. integrovaný systém řízení. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy. Historie MERO ČR, a. s vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina, 1991 založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992, 1992 vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, 1. ledna 1993 vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba, 1. října 1993 transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL, 1. listopadu 1993 majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem, 1. ledna 1994 vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s., 1. ledna 2006 zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, byl zrušen Fond národního majetku ČR; veškerý majetek Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí. 5

6 Historie dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH 24. dubna 1991 založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN, únor 1993 Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s., 1. ledna 1994 jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s., prosinec 1996 změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy. Ropovod Družba - celková průběžná délka trasy v ČR 358 km, - délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 506 km, - přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL - celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 348 km, - délka trasy na území ČR 169 km, - přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně, - skladovací kapacita tankoviště ve Vohburgu an der Donau m 3. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves - celková skladovací kapacita k m 3 : 4 nádrže o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 4 nádrže o objemu m 3 - krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, - míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, - skladování strategických nouzových zásob ropy. 6

7 Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s. (v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek (Pozemky, budovy a zařízení) Dlouhodobá finanční aktiva včetně investic do ovládaných a řízených společností Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Základní kapitál Závazky z toho úvěry - - Tržby celkem Náklady celkem Čistý zisk za účetní období Průměrný počet zaměstnanců Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. A) 1 Správní a výkonné orgány k Představenstvo: Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva Ing. Vít Tůma místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Boura člen představenstva JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. člen představenstva Dozorčí rada: JUDr. Jiří Korb, MBA předseda dozorčí rady Tomáš Čumpelík 1. místopředseda dozorčí rady Ing. Ondřej Šmolík 2. místopředseda dozorčí rady Bc. Pavel Lang člen dozorčí rady Ing. Pavel Louženský člen dozorčí rady Ing. Petr Mach, Ph.D. člen dozorčí rady Ing. Alexandr Pešta člen dozorčí rady Zdeněk Petříček člen dozorčí rady Jiří Suchomel člen dozorčí rady Mgr. Martin Turnovský, MBA člen dozorčí rady Ing. Jiří Vitha člen dozorčí rady Ing. Jan Zaplatílek člen dozorčí rady Shora uvedení členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že jejich členství ve statutárních orgánech MERO ČR, a.s., nepředstavuje v žádném případě možný střet zájmů. V období mezi koncem roku 2007 a zpracováním Výroční zprávy nedošlo k žádným personálním změnám v představenstvu a v dozorčí radě. 7

8 Vedení Společnosti Ing. Jaroslav Pantůček - generální ředitel Ing. Vít Tůma - provozně-technický ředitel Ing. Vlastimil Boura - finanční ředitel JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. ředitel úseku pro strategii a správu společnosti a představitel vedení pro ISŘ (funkce zřízena od ) Hana Fuxová - vedoucí personálního úseku Jiří Hájek - risk manager Ing. Vladimír Vořech - vedoucí interního auditu Základní informace o členech statutárních a dozorčích orgánů MERO ČR, a. s., k jméno datum narození vzdělání Bydliště zaměstnavatel členství v jiných obchodních Společnostech Ing. Jaroslav Pantůček VŠE Věžická 2446 Praha 9 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Ing. Vít Tůma VŠB, fakulta strojní a elektrotechnická Generála Klapálka 436 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF,a.s. Ing. Vlastimil Boura VŠE Sosnovecká 578/2 Praha 8, Troja MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D JUDr. Jiří Korb, MBA Tomáš Čumpelík Ing. Ondřej Šmolík MU práv. fak. MU ped. fak. VŠE UK právn.fakulta Manchester Metropolitan University SŠ Západočeská universita fakulta strojní Okružní 1956/48 Žďár nad Sázavou 3 Čs. Armády 714/30 Praha 6 Výletní 364/6 Praha 4 Velvary 720 MERO Pipeline GmbH Vohburg a. d. Donau, SRN GFOCP MPO ČR MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou OSINEK, a.s. Thermal-F, a.s. RWE Gas Storage, s.r.o. PANTAF,a.s. Bc. Pavel Lang Vysoká škola hotelová Praha Krušnohorská 737/10 Karlovy Vary SOU Karlovy Vary HALLAN, s.r.o. Ing. Pavel Louženský ČVUT Fakulta strojní U Pramene 430/9 Praha 4 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Ing. Petr Mach, Ph.D VŠE Bozděchova 8/758 Praha 5 CEP Praha Ing. Alexandr Pešta VŠE Na Pokraji 540/2 Praha 9 MF ČR Zdeněk Petříček SO Revoluční 530/19 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Jiří Suchomel SPŠ elektrotechnická Hůrka 1028 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Mgr. Martin Turnovský, MBA UK, Sheffield Hallam University Drachkov 61 okr. Strakonice MPO ČR Ing. Jiří Vitha VŠE Lamačova 862/26 Praha 5 Česká exportní banka a.s. Ing. Jan Zaplatílek ČVUT Fakulta stavební Zelená 743/2 Praha 6 MPO ČR RWE Transgas Net, s.r.o. 8

9 A) 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. (platná k ) 9

10 A) 3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, je mi ctí, že Vám mohu jménem představenstva předložit výroční zprávu za rok Období předkládání výroční zprávy je momentem, kdy je možno se na chvíli zastavit v překotně pádící době, podívat se zpět a zamyslet se nad událostmi, které významně ovlivnily chování společnosti MERO ČR, a.s., v uplynulém období. Rok 2007 začal hned v úvodu sporem o tranzitní poplatky při dodávkách ropy mezi Běloruskem a Ruskou federací, jejímž výsledkem bylo krátkodobé zastavení celého ropovodu Družba. Tato událost, ač časově velmi omezená, způsobila velký rozruch mezi všemi odběrateli závislých na dodávkách ropy z tohoto ropovodu. Do popředí pak znovu vyvstala otázka národní energetické bezpečnosti jednotlivých států zásobovaných ropovodem Družba. Zde pozitivní úlohu sehrála prozíravost našich vlád, které se už na počátku 90. let rozhodly pro výstavbu nezávislého přepravního zdroje na východních dodávkách ropy. Ropovod IKL, který je prostřednictvím ropovodu TAL spojen s přístavem v Terstu, může tak přepravovat surovinu nejen ze Středního východu, ale i Afriky, Severního moře a dokonce i Ruska. Vlastnit dva na sobě nezávislé distribuční kanály je imperativem současnosti, který nám dává garanci bezpečného rozvoje všech navazujících odvětví naší ekonomiky. Každý ropovod disponuje s dostatečnou rezervou takovou kapacitou, která pokryje spotřebu ropy celé republiky. Vedení společnosti v reakci na výše zmíněné události okamžitě uskutečnilo operativní kroky, které by v případě pokračování krize v dodávkách umožnily mimořádné zásobování rafinerií touto surovinou nad rámec nekontrahovaných přepravních objemů. Současně pracuje na přijetí koncepčních řešení, která by do budoucna nastavila takové algoritmy dodávek, aby i v případě dlouhodobých či trvalých výpadků jednoho ze systémů nebyl chod hospodářství ohrožen. Vyjma přepravy ropy naše společnost zajišťuje ochraňování a skladování státních nouzových strategických zásob této komodity, čímž aktivně pomáhá při naplňování legislativních požadavků EU. V daném roce byly provedeny rozhodující práce na vybudování dvou velkokapacitních nádrží, každé o objemu 125 tis.m3. Další významnou investicí, a to nejen z finančního pohledu, je upgrade řídícího a kontrolního systému ropovodu IKL, který zajistí na řadu dalších let naprosto spolehlivý a bezpečný provoz ropovodu. Ropovod tímto potvrdí svoje místo mezi nejmodernějšími a nejspolehlivějšími ropovody v Evropě. Vážení obchodní přátelé, s velkým uspokojením mohu konstatovat, že vedle zajištění strategických cílů se společnosti podařilo dosáhnout také mimořádně dobrých ekonomických výsledků, které jsou nejlepší za posledních 12 let. Navázali jsme tak na dlouhodobý trend každoročního růstu klíčových parametrů firmy. Za zmínku stojí meziroční růst čistého zisku (dle CAS) o 25,49% na 298,69 mil Kč, resp. o 24,69% (305,24 mil. Kč) dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Tento výsledek je o to cennější, že v uvedeném období byla avizována zarážka rafinerie v Litvínově, která se však neplánovaně protáhla o několik týdnů. Negativně tak poznamenala nejen objem přepravené ropy, ale i příjmy společnosti. 10

11 Na tomto místě si dovolím podotknout, že rozhodující zdroj příjmů společnosti tržby za přepravu ropy se odvíjejí od přepravního tarifu, který je od roku 1996 neměnný a nezachycuje meziroční inflační nárůsty prakticky všech vstupů. Pevný tarif na jedné straně sehrává pozitivní roli pro národní hospodářství, neboť alespoň částečně tlumí cenové šoky na trzích s ropou, na druhé straně vyvíjí velký tlak na úsporu nákladů a hledání nových zdrojů tržeb. S úspěchem jsme realizovali první mezinárodní zakázku na čištění nádrží v Rotterdamu. Jsme si vědomi i svojí společenské odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a okolí. Finančně se podílíme na řadě humanitárních projektů regionálního a celostátního významu. K tomu, aby společnost mohla plnit všechny úkoly, které jsou na ni kladeny, je nutné mít zajištěnu dlouhodobou stabilitu a perspektivu vývoje. Jsme pevně přesvědčeni, že výsledky, které Vám právě nyní předkládáme, jsou toho pevnou zárukou. 11

12 B) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku B) 1 Ekonomika 2007 Společnost svými ekonomickými výsledky za rok 2007 navázala na úspěchy dosažené v uplynulých letech. Zajištění plánovaného hospodářského výsledku však nebylo v roce 2007 vůbec jednoduché. V důsledku historicky největší odstávky provozu v českých rafinériích, vynucené technologickými úpravami směřujícími k rozsáhlé intenzifikaci a modernizaci provozních jednotek, došlo v měsících září až listopad 2007 k výraznému snížení poptávky zpracovatelů po ropě. Přepravování ropy ze zahraničí ropovody Družba a IKL pro potřeby dalšího zpracování tuzemskými rafinériemi je přitom, spolu s ochraňováním zásob ropy pro případy krize v dodávkách ropy ve prospěch Správy státních hmotných rezerv ČR (dále jen ČR- SSHR ), základním předmětem hospodářské činnosti Společnosti. Celkový objem ropy přepravené v roce 2007 oběma ropovody dosáhl 7,382 milionů tun. Oproti předchozímu roku, kdy bylo přepraveno 7,966 milionů tun, tak došlo ke snížení přepravené ropy o významných 584 tisíc tun. Tržby z přepravy ropy přitom tvoří 79 % celkových tržeb Společnosti. Rozhodujícím kritériem z hlediska posouzení základního poslání Společnosti však je, že byly bezezbytku zabezpečeny veškeré množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které tuto surovinu dále zpracovávají do široké škály produktů. Vývoj přepravy v letech Tisíce tun Dodávky ropovodem DRUŽBA Dodávky ropovodem IKL 12

13 Tržby ze skladování a ochraňování zásob ropy pro ČR-SSHR představují zbývajících 21 % celkových tržeb Společnosti. K bylo pro potřeby ČR-SSHR uskladněno 881 tisíc tun ropy, což představuje stejný objem, jako tomu bylo k datu Další zvýšení skladovaných a ochraňovaných zásob ropy lze předpokládat v průběhu let 2008 a 2009, kdy budou v rámci investiční akce Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves uvedeny do užívání další dvě velkokapacitní nádrže, každá o objemu m3. Vývoj zásob ČR-SSHR na CTR Nelahozeves tuny Přestože v důsledku dlouhodobé odstávky v rafinériích došlo oproti roku 2006 k významnému poklesu přepravené ropy a tím i ke značnému snížení tržeb z přepravy ropy o 85 milionů Kč, podařilo se, zejména výraznými úsporami v nákladové oblasti hospodaření Společnosti, i v roce 2007 dosáhnout vcelku srovnatelných ekonomických výsledků s rokem Svědčí o tom následující základní přehled: 13

14 ukazatel rok 2007 (v tis. Kč) rok 2006 (v tis. Kč) tržby ,2 přidaná hodnota ,5 provozní zisk ,4 zisk před zdaněním ,5 zisk před zdaněním a úroky ,5 čistý zisk ,7 průměrný počet pracovníků (osob) 114,1 115,4 98,9 produktivita práce z přidané hodnoty ,6 v % Dosažená úroveň produktivity práce z přidané hodnoty na jednoho pracovníka ve výši přibližně 9 milionů Kč řadí již dlouhodobě Společnost na jedno z nejvyšších míst v republice v rámci všech hospodářských odvětví. Obdobně příznivě je Společnost hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších firem i v porovnání dosažených výnosů na zaměstnance, čistého zisku na zaměstnance, či podílu zisku na celkových výnosech. Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského potenciálu společnosti. Možné měnové riziko vznikající při běžné úhradě došlých faktur v cizí měně je ve Společnosti minimalizováno krátkodobými forwardovými nákupy měny potřebné k úhradě. V předchozích letech představoval hlavní kurzové riziko Společnosti vklad do kapitálového fondu dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH, který byl realizován koncem roku Tento vklad, kterým došlo ke zvýšení vlastního kapitálu dceřiné společnosti o tisíc EUR, vznikl transformací dlouhodobé půjčky, která byla poskytnuta této společnosti po roce 1993 na výstavbu ropovodu IKL na německém území v přepočtené výši 156,3 milionů EUR. Dceřiná společnost tuto svoji půjčku pravidelně Společnosti splácela, koncem roku 2005 činila nesplacená část půjčky tisíc EUR. Hlavním motivem kapitalizace této půjčky byla snaha o zlepšení ekonomického obrazu dceřiné společnosti ve vykazované bilanci a věrné zobrazení jejího majetku. Uvedený kapitálový vklad představuje v bilanci Společnosti finanční investici a stejně jako předchozí půjčka bude tento vklad dceřinou společností i nadále postupně splácen až do roku Vzhledem k předpokládanému dalšímu posilování kurzu CZK vůči EUR, byla ve Společnosti posuzována možnost efektivního zajištění proti tomuto měnovému riziku. V průběhu prvního pololetí 2006 se postupně podařilo zajistit finanční kontrakt, který ve své finální podobě dlouhodobá měnová rizika plně eliminuje. Uzavřen byl měnový forward na období let 2006 až 2019 v nominální hodnotě tisíc EUR s tím, že každoročně realizovanou částku tvoří hodnota tisíc EUR. Uvedená forwardová transakce plně zabezpečuje potenciální kurzové riziko vyplývající z posilování měnového kurzu CZK vůči EUR, a to od roku 2006 až do roku Ani v budoucích letech tak nevznikne z titulu cizoměnového vkladu do kapitálového fondu dceřiné společnosti kurzová ztráta s negativním dopadem do hospodářského výsledku Společnosti. Vhodnost uzavřeného zajišťovacího obchodu se plně potvrdila jak v prosinci 2006, tak i v prosinci 2007, kdy byly dceřinou společností v obou letech splaceny částky tisíc EUR. Tyto splátky byly bankou v souladu s uzavřeným obchodem převedeny na CZK v dohodnutém pevném měnovém kurzu. Případné neuzavření zajišťovacího obchodu by v kumulované výši 27,2 milionů Kč. 14

15 Reálná hodnota zbývajících finančních derivátů, pokrývající budoucí očekávané platby do roku 2019, byla k datu oceněna na hodnotu tisíc Kč, která je vykázána ve finančních aktivech Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny limity, které jsou pravidelně monitorovány. Hospodaření Společnosti ovlivňují i další vnější ekonomické faktory. Vedle devizových kurzů je to zejména vývoj úrokových sazeb na peněžním trhu. Společnost se snaží své dočasně volné finanční prostředky, které následně používá ke krytí svých investičních aktivit, co nejefektivněji zhodnotit pomocí konzervativní depozitní politiky při dodržování přísných vnitřních pravidel při jejich správě. Úrokové výnosy ze správy volných finančních prostředků dosáhly v roce 2007 významnou částku tisíc Kč. Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Pravidelnou periodicitou jejich rozboru je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen tlak na splnění nastavených kritérií. Dalším nástrojem pro posouzení účelnosti vynakládaných nákladů je benchmarking. Společnost má v důsledku svého monopolního postavení ve svém předmětu podnikání velmi omezené možnosti pro porovnávání s obdobně zaměřenými subjekty v rámci České republiky. Proto byla již v roce 2000 zvolena možnost aktivně se spolupodílet na periodických benchmarkingových projektech zahrnujících porovnávání jednotlivých nákladových titulů významných evropských společností zajišťujících přepravu a skladování ropy a ropných produktů. Výsledky těchto benchmarkingových studií jsou ve Společnosti důsledně vyhodnocovány a využívány pro hledání vnitřních rezerv a možných úspor. Přes výrazné snížení celkových výnosů dosažených Společností v roce 2007 oproti předchozímu roku v důsledku snížené přepravy ropy způsobené dlouhodobou odstávkou rafinérií, se tak na velmi dobrých hospodářských výsledcích pozitivně promítla zejména optimalizace jednotlivých nákladových titulů. Společnost realizovala v roce 2007 zisk před zdaněním v objemu tisíc Kč. Ve srovnání s předchozím, mimořádně úspěšným rokem 2006, je dosažený hrubý hospodářský výsledek pouze o 2,5 % nižší. Postupné snižování daně z příjmů právnických osob vyplývající z nových daňových zákonů od se ve Společnosti pozitivně promítlo již k jednorázovým snížením odložené daně z příjmů. Ve srovnání s předchozím rokem 2006 je náklad na odloženou daň z příjmů za rok 2007 o 68,6 milionů Kč nižší. Tato legislativní změna se tak ve Společnosti velmi příznivě projevila v úrovni dosaženého zisku po zdanění. K vykázala Společnost čistý zisk tisíc Kč, což ve srovnání s rokem 2006 představuje zvýšení o 24,7 %. 15

16 Výsledky hospodaření v letech (podle Českých účetních standardů) 350,00 údaje v mil.kč 300,00 298,69 250,00 238,02 200,00 150,00 140,75 100,00 50,00 56,66 57,67 59,21 54,85 62,69 0, Hospodářské výsledky Společnosti také umožnily jedinému akcionáři, Ministerstvu financí ČR, rozhodnout v roce 2007 o výplatě dividendy v hrubé hodnotě 60 Kč na 1 akcii o nominální hodnotě 1000 Kč. Dividendy byly rozděleny nejen ze zisku dosaženého v roce 2006, ale i z nerozděleného zisku let předchozích. Dividendy představovaly významný příspěvek do státního rozpočtu v částce tisíc Kč. Srážková daň z dividend ve výši tisíc Kč byla finančnímu úřadu zaplacena v říjnu 2007, zbývající čistá dividenda ve výši tisíc Kč byla Ministerstvu financí ČR vyplacena dne 15.ledna Celkem byly z rozdělení čistého zisku Společnosti za roky 2002 až 2006 vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí) dividendy v hrubém objemu tisíc Kč. Na stavu majetku spravovaného Společností se významnou měrou podílí investiční činnost. Objem investic realizovaných v průběhu roku 2007 dosáhl úctyhodné částky 842,6 milionů Kč. Hlavní investiční akce byly zaměřeny na další rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, výstavbu a modernizaci stávajících čerpacích stanic ropovodů a nový řídicí a komunikační systém SCADA na ropovodu IKL. Vedle těchto hlavních investičních projektů je ve Společnosti zajišťována celá řada dalších akcí, jejichž cílem je nejen udržet majetek Společnosti na špičkové technické úrovni, ale dále podporovat hlediska bezpečnostní a ochrany životního prostředí. O finanční síle Společnosti svědčí skutečnost, že veškeré investiční akce jsou dlouhodobě financovány výhradně z vlastních zdrojů. Přestože byla ekonomika Společnosti v roce 2007 v důsledku několikaměsíční technologické odstávky tuzemských rafinérií výrazně negativně ovlivněna nižším objemem přepravené ropy a z toho vyplývajícím výpadkem tržeb, podařilo se realizovat veškeré věcné úkoly a rovněž zajistit splnění rozhodujících ukazatelů hospodářského plánu na rok Znovu tak byly potvrzeny velmi kvalitní základy pro další plynulý rozvoj Společnosti. 16

17 B) 2 Údaje o činnosti Hlavní činnosti MERO ČR, a. s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinerie a skladování, resp. ochraňování, ropy pro ČR-SSHR. Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice. Rozdělení tržeb dle hlavních činností (v mil. Kč ) Činnosti přeprava ropy skladování ropy Celkem Společnost nemá žádnou organizační složku. Stručný přehled nemovitostí vlastněných MERO ČR, a. s. Stavby Nemovitosti pořizovací cena (v tis. Kč) výměra (v m 2 ) Pozemky Celkem Jedná se zejména o Centrální tankoviště ropy Nelahozeves, ropovody IKL a Družba včetně armaturních šachet, Areál servisních služeb Uhy, administrativní budovu MERO ČR, a. s., v Kralupech nad Vltavou a k nim příslušející pozemky ve vlastnictví Společnosti. Žádná nemovitost není zatížena zástavním právem. MERO ČR, a. s., není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv, které by zásadně ovlivňovaly její činnost. Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost a ziskovost MERO ČR, a. s. První smlouvu uzavřela MERO ČR, a. s., v roce 1996 s ČESKOU RAFINÉRSKOU, a.s., a týká se přepravy ropy ropovody IKL a Družba. Tato smlouva zavazuje MERO k provádění kvalitativní a kvantitativní přejímky ropy, k její přepravě ropovody a k provádění technologického míchání ropy pro odběratele. Smlouva dále stanovuje maximální ročně přepravitelný objem ropy i minimální požadovaný objem přepravy. Smlouva je platná až do roku 2010 včetně. Odběratel je povinen s předstihem oznamovat Společnosti nominaci pro každý kalendářní rok, která musí respektovat horní a dolní limit objemu přepravy. V případě nedodání nominace ropy ze strany odběratele ve stanoveném termínu lze nominaci určit na základě smlouvy automaticky. Přitom platí, že pokud s výjimkou vyšší moci nebo zavinění MERO přepraví MERO pro odběratele v kalendářním roce ropu v objemu nižším, než byla nominace stanovená pro příslušný rok, je odběratel povinen na konci takového kalendářního roku zaplatit na základě vyúčtování rozdíl mezi stanovenou nominací a skutečně přepraveným a odebraným množstvím ropy. Přepravní tarif je shodný pro oba ropovody. Tarif nemohl do konce roku 2005 klesnout pod tarif platný ke dni uzavření smlouvy. Nyní může být upravován pouze v souladu s dohodnutými vzorci, které vycházejí z pohybů v cenách vstupů. Tarif zahrnuje úplatu za služby poskytované MERO ČR, a. s., a MERO Pipeline GmbH. Kromě tohoto tarifu je odběratel povinen uhradit MERO skutečné náklady spojené s přepravou ropy ropovodem TAL v úseku Terst Vohburg, a to ve výši tarifu účtovaného ropovodem TAL. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že je - 17

18 nevypověditelná po dobu 12 let od data jejího uzavření. Poté ji lze vypovědět ve tříleté výpovědní lhůtě. Další smlouva o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba byla uzavřena se společností PARAMO, a.s., v roce Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dalším významným kontraktem je Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv uzavřená v roce Společnost se na základě této smlouvy zavazuje skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika Správa státních hmotných rezerv ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Dodatkem č. 10 uzavřeným koncem roku 2005 se mění smlouva O ochraňování státních hmotných rezerv číslo 2/94, včetně dodatků číslo 1 9. Smlouva obsahuje konkretizaci stávajících skladovacích kapacit i závazek MERO ČR, a. s., k vybudování nových skladovacích kapacit pro potřeby ČR-SSHR až do roku ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do Důležitou smlouvou pro MERO ČR, a. s., je v neposlední řadě Smlouva o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna, jež byla uzavřena v roce 2003 s Moravskými naftovými doly, a.s. Čtvrtou část tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných vlastních budov a staveb, pojištění odpovědnosti, pojištění movitých věcí a zásob. Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost pojistníka za škodu vzniklou jinému činností pojistníka. Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou také dopravní prostředky a hasičská technika ve vlastnictví MERO ČR, a. s. Během posledních tří účetních období nebyla zahájena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by mohla významně ovlivnit finanční situaci Společnosti. Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic (v tis. Kč) akce hlavní akce Rehabilitace ropovodu Družba Přeložka Kolín Rozšíření CTR Nelahozeves Modernizace ČS ropovodu Družba Čerpací stanice Benešovice Nová SCADA (IKL) Nová SCADA (Družba) Modrenizave štoly DN Částečné zdvojení RPV Družba ostatní akce celkem Všechny výše uvedené investiční akce v daných letech jsou realizovány na území České republiky s výjimkou investiční akce Nová SCADA probíhající i na území SRN a jsou financovány z vlastních zdrojů Společnosti. 18

19 Nejvýznamnější realizovanou investicí je akce Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, která doposud zvýšila skladovací kapacitu o 500 tisíc m 3 a pokračuje dále V. a VI. etapou. V jejich rámci budou v roce 2008 dobudovány další dvě skladovací nádrže, každá s kapacitou 125 tisíc m 3. Společnost za poslední dvě účetní období nevyvinula žádné nové významné výrobky nebo postupy, a to i s ohledem na charakter své hlavní činnosti. Rovněž v tomto období nedošlo k přerušení podnikání Společnosti. Přehled finančních investic (v tis. Kč) vklad do MERO Pipeline GmbH půjčky podnikům ve skupině - - B) 3 Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti Informace o výhledu hospodářské situace Společnost pravidelně vyhodnocuje plnění jednotlivých dílčích cílů dlouhodobé strategie svého rozvoje do roku I v roce 2007 byly v rámci tohoto procesu posuzovány jak faktory vnějšího prostředí, které zásadně ovlivňují hospodářskou situaci Společnosti, tak i vnitřní zdroje, tedy silné a slabé stránky a rezervy Společnosti. Hodnoceny byly milníky strategických záměrů do roku 2010 a stanoveny konkrétní úkoly v následujících oblastech: - další rehabilitování a modernizování ropovodu Družba, - zajištění nového řídicího a komunikačního systému na ropovodu IKL, - skladování a ochraňování ropy včetně rozšíření kapacity Centrálního tankoviště ropy, - efektivní zajišťování finančních zdrojů, - prohloubení a rozvinutí systému řízení rizik, - další zkvalitňování zavedeného Integrovaného systému řízení. Představenstvo Společnosti očekává i v roce 2008 plné zajištění plánovaných hospodářských výsledků. Příznivé hospodářské výsledky jsou však podmíněny požadavky ze strany tuzemských rafinerií na množství ropy přepravované Společností za účelem jejího dalšího zpracování. Z požadavku jednotlivých rafinerií a závazných přepravních grafikonů je i pro rok 2008 dosažitelný objem přepravené ropy v úrovni 8 milionů tun. Přepravní tarif za 1 tunu ropy zůstává po dohodě s rafineriemi i v roce 2008 na úrovni vyplývající z dlouhodobé smlouvy o přepravě ropy uzavřené v roce Podle dohod se zástupci ČR-SSHR lze v roce 2008 předpokládat navýšení rezervních zásob ropy pro potřeby státu. Současná kapacita 10 nádrží na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves je pro potřeby státních hmotných rezerv plně využita. Dvě nové velkokapacitní nádrže ropy jsou ve výstavbě, dokončení obou se předpokládá ve druhé polovině roku U jedné velkokapacitní nádrže o objemu m3 se předpokládá využití pro potřeby ČR- SSHR již ve IV. čtvrtletí 2008, u druhé nádrže o stejném objemu se naskladnění předpokládá ve druhé polovině roku Významnější zvýšení tržeb ze skladování a ochraňování zásob v těchto připravovaných nádržích tak lze reálně očekávat až od roku

20 Cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly vycházející z hospodářské politiky státu i na rostoucí požadavky rafinerií. Přehled o stavu vlastního kapitálu (v tis. Kč) MERO ČR, a. s., vlastní 100 % podíl ve své dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH se sídlem Vohburg an der Donau v SRN. Předmětem podnikání společnosti MERO Pipeline GmbH je výstavba a provozování ropovodů a zařízení na skladování ropy a poskytování telekomunikačních služeb. Její upsaný základní kapitál činí tisíc Kč a je zcela splacen. Společnost MERO Pipeline GmbH vytvořila podle metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a účetní politiky mateřské společnosti za rok 2007 čistý zisk tisíc EUR ( tisíc Kč) a k datu vykazuje kumulovaný zisk tisíc EUR ( tisíc Kč). Hospodářský výsledek společnosti MERO ČR, a.s., za účetní období připadající na jednu tisícikorunovou akcii byl za poslední dva roky následující: (v Kč) ,21 29,04 Akcionář Společnosti dne 21. června 2007 rozhodl o výplatě dividend za rok 2006 ve výši tisíc Kč (srážková daň tisíc Kč, čistá výše dividendy tisíc Kč byla splatná 15. ledna 2008), tzn. hrubá dividenda ve výši 60 Kč na akcii o nominální hodnotě Kč. Dividendy za rok 2005 byly na základě rozhodnutí akcionáře ze dne 20. června 2006 vypláceny ve stejné výši jako za rok 2006 tj tisíc Kč. Společnost nemá ve své bilanci k 31. prosinci 2007 žádný nesplacený bankovní úvěr. K 31. prosinci 2007 Společnost vykazuje dlouhodobé závazky ve výši milionů Kč. Jedná se především o emitované dluhopisy v objemu 2 miliard Kč splatné k 15. dubnu 2011, které nejsou zajištěny. Společnost neposkytla žádné zajištění jiným osobám. V roce 2007 nenabyla Společnost vlastní akcie ani zatímní listy. Stejně tak v roce 2007 neproběhla žádná státní, soudní nebo rozhodčí řízení, která mohla mít, nebo v nedávné minulosti měla, významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Společnosti nebo skupiny. 20

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. (v tis.kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2013 2012 Objem přepravené ropy (tis.tun) 6 645 7 172 Skladovací kapacita ropy ČR-SSHR (tis.tun) 1 081 1 081 Stálá

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Základní údaje o společnosti 1.1. Obchodní jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána v obchodním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. zpráva představenstva 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. zpráva představenstva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA zpráva představenstva 1 Obsah Profil společnosti 5 Přehled vybraných tech. a ekonom. ukazatelů 9 Významné události roku 2014 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DLE ZÁKONŮ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž IČ : 49451871, DIČ : CZ49451871 Zapsány u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147 Březen 2005 OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA..

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě Výroční zpráva 2011 ČEZ Teplárenská, a.s. Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě zajišťuje komplexní

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Veškeré dokumenty a materiály, uváděné ve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Veškeré dokumenty a materiály, uváděné ve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. V roãní zpráva 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve

Více