Z jednání zastupitelstva obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání zastupitelstva obce"

Transkript

1

2 Vážení spoluobčané, chystám se ke svému prvnímu úvodníku a jako obvykle nevím, kde začít. Možná bude nejlepší tam, kde jsem posledně skončil. V závěru jsem vyslovil přání, aby po volbách v zastupitelstvu usedli pracovití lidé, kteří jsou schopni se dohodnout, a aby si zvolili spolehlivého a poctivého starostu. První a druhé se myslím podařilo splnit, to třetí a čtvrté zhodnotíte po několika měsících či spíše letech sami. Byl jsem zvolen starostou, a ač jsem se netěšil při volbě tak jednotné podpoře jako předchozí starosta, pevně doufám, že při práci zastupitelstva to nebude znát. Na začátku bych se rád představil těm, kteří mě neznají. Jmenuji se Martin Toman, je mi 33 let, jsem ženatý, mám dvě malé uličnice a bydlím v tom bílém domku u hřiště. Dosud mne živila informatika a poslední čtyři roky jsem také vykonával funkci zástupce starosty. Mám rád sport, auta, humor, a především svou rodinu. Preferuji přesnost a preciznost a jasné a úplné informace (přece jen jsem z těch počítačů zvyklý na nuly a jedničky ). O post starosty jsem se ucházel proto, že jsem přesvědčen, že Brloh potřeboval změnu ve vedení obce a že moje zkušenosti a schopnosti budou Brlohu prospěšné. Ač se možná některým z Vás zdá, že se tolik nezměnilo, že došlo pouze k jakémusi kulovému blesku na radnici, ujišťuji Vás, že tomu tak není a má práce toho bude jasným důkazem. Nemám v plánu v prvních měsících dělat nějaké personální změny, ale nespokojím se s lajdáctvím a budu objektivně a bez rozdílu postihovat špatné pracovní výsledky. Myslím si, že bych nyní mohl konkrétněji přejít k tomu, co Obec Brloh pod mým vedením plánuje pro příští rok. Jen několik slov k uplynulému roku. Můj předchůdce započal několik akcí, z nichž některé se nepodařilo dokončit letos (uvedu dvě nejnákladnější např. neuspěli jsme ve dvou kolech žádostí o grant na zateplení školy, potažmo výměnu topného systému, a nebyl vyhlášen vhodný dotační titul k realizaci kanalizace v Jaroníně a Sedmi Chalupách) a my chceme dál směřovat k jejich úspěšnému dokončení. Já osobně bych rád spojil realizaci kanalizace v Sedmi Chalupách s rekonstrukcí vodovodu tamtéž. Opět zde narážíme na nedostatek finančních prostředků, a tak budeme hledat zdroje v grantech. Pro příští rok máme naplánováno několik akcí, z nichž vybírám: rekonstrukce komunikací (např. od pošty k hasičárně včetně krajnic a chodníku, prostor u MŠ křižovatka a vjezd k MŠ, cesta k Pohodníkům, ke kamenictví Urban, aj.), dále nákup novějšího traktorbagru pro obecní služby, rovněž bychom rádi pořídili novou techniku pro komunální úklid (stávající M25 již má své roky a mth) tedy stroj s pohonem všech kol pro zimní i letní údržbu komunikací. Dále bychom rádi zrekonstruovali z dotačních prostředků (o které dříve požádal Libor Lev) místní autobusovou čekárnu, opravili střechu a okapy na DPS i na školní jídelně, bytu a spojovací chodbě do MŠ a v neposlední řadě dokončili rekonstrukci obecního rozhlasu v obci. Zapomněl jsem ještě na chodník od školy na náves. To je jen několik nejpalčivějších problémů a nedělám si iluze, že všechny se podaří následující rok vyřešit. Některé akce jsou plně financovány rozpočtem obce, na jiné budeme žádat příspěvek od kraje, státu či např. MASky. Neodpustím si několik slov k zasedáním zastupitelstva. Jsem upřímně velmi rád, že se konečně našlo více zájemců o dění v obci a že také našli čas a cestu na zasedání ZO. Sice mne trochu mrzí, že to bylo takové jednobarevné, ale nějak se začít musí. Co třeba ve volbách neúspěšní kandidáti, nechtěli by se více zajímat o dění v obci? Rozhodně mě jejich názor zajímá, protože si myslím, že v řadě případů mají obci co dát. Další zasedání zastupitelstva bude 20. prosince netradičně od 20 hodin (alespoň se to bude dobře pamatovat) a podle Vašeho zájmu buď v mé kanceláři, nebo obřadní síni obce. Nalákat Vás chci na projednávání rozpočtu nadcházejícího roku a hlavně na ale jen přijďte a uvidíte. Na závěr bych rád uvedl, že se v zastupitelstvu objevil návrh na slavnostní rozsvícení vánočního stromu u Jednoty o první neděli adventní, ale vzhledem k absenci času na přípravu akce a pozvání jsem rád, že se vůbec podařilo zajistit nové osvětlení a osadit stromečky v Rojšíně i Brloze a rozsvítit je včas. Příští rok tento dobrý návrh zrealizujeme. Pokud by Jaronínští občané také chtěli zpestřit prostor jejich osady, nevidím v tom nejmenší problém. Omezující je pouze výška stromu (v Rojšíně již nedosáhneme naší technikou na špičku) a možnost bezpečného napájení. Na úplný závěr Vám chci poděkovat za podporu a chtěl bych Vás zároveň požádat o jakousi shovívavost při mých prvních měsících v nové funkci. Ale předně Vám chci popřát krásné svátky, mnoho zdraví a štěstí a úspěšné vykročení do nového roku. ŠŤASTNÉ A VESELÉ! Martin Toman starosta Z jednání zastupitelstva obce Minulé čtvrtletí bylo volební, takže se většina občanů s volebním právem dostavila k urnám, následovaly schůzky úspěšných novopečených zastupitelů, které ukončila ustavující schůze. Proto jsme se mohli dočkat pouze jednoho řádného zasedání, zato ovšem s nabitým programem. Předsedající starosta navrhl jednání o čtrnácti bodech!! Zasedání navštívilo také přes deset občanů, takže se zasedání přesunulo do obřadní síně, kde je více místa. O čem se jednalo. Seznámení s jednacím řádem a jeho drobné úpravy. Protože je třeba přesněji formulovat některá navrhovaná ustanovení, bude jeho definitivní podoba schválena na dalším zasedání a prozatím platí strana 2 BRLOH 2010

3 dosavadní jednací řád. Žádné zásadní změny však v novém neočekávejme. Následovaly koncem roku oblíbené změny rozpočtu č. 7 a 8, tedy sedmička na vědomí zastupitelstvu o drobných přesunech mezi položkami a osmička zásadnější o úpravách jednotlivých závazných ukazatelů. Ve čtvrtém bodě jednání seznámil starosta zastupitele s dílčím auditem. Pokud auditor shledává, že například změna vlastnictví pozemku se nezapíše okamžitě při podání návrhu na vklad, chraň nás pánbů většího neštěstí. Zkrátka byrokracie vládne a ve státní správě obzvlášť. Následovaly dva body podstatnějšího charakteru, a to diskuse nad budoucím nájemným v obecních bytech po uvolnění deregulace a žádost o pronájem ubytovacích a hostinských prostor v KD. S nájemným bylo navrženo počkat na metodiku ministerstva pro místní rozvoj. Kolem KD byla obsáhlá diskuse, do které se zapojili i přítomní občané. Zatím jediným výsledkem bylo, že starosta bude jednat se zájemkyní, aby upřesnila svůj záměr. Dalším bodem bylo ustavení inventárních komisí a následovaly volby členů výborů a ustavení komisí. Za členy finančního výboru byli zvoleni Jan Klement a Jana Kukačová a za členy kontrolního výboru Anežka Janoušková a Jindřich Fučík. Komise byly ustaveny tři, místo dosavadních dvou. Sociální komisi povede Stanislava Hlaváčková se členkou Zdeňkou Švarcovou. Přestupkovou komisi povede Libor Lev se členy Janem Pechou a Jindřichem Fučíkem. Nově vytvořená kulturní komise bude pracovat ve složení: Předseda Jan Klement, členové Tomáš Jungwirth, Libor Lev a Dana Sklářová. V bodě deset byli zastupitelé seznámeni se žádostí o koupi pozemku v Rojšíně a v bodě jedenáct byly schváleny odměny neuvolněným zastupitelům. Ve dvanáctém bodě se nakousl problém ekonomiky lyžařského vleku a ve třináctém se starosta zajímal, zda by někdo z ostatních zastupitelů neměl zájem být oddávajícím úředníkem jako starosta a místostarosta. Neměl. V posledním bodě různé nás starosta seznámil s několika drobnostmi a záměry a odpovídala se řada dotazů. Zasedání skončilo někdy po desáté hodině a je obdivuhodné, že do konce vydrželi nejen zastupitelé, ale i přítomní občané. Libor Lev místostarosta Nové zastupitelstvo zleva 1. řada: Jan Pecha, Tomáš Jungwirth, Martin Toman, Jan Klement, Jindřich Fučík 2. řada: Libor Lev, Oldřich Matějíček, Zdeňka Švarcová, Stanislava Hlaváčková BRLOH 2010 strana 3

4 Jak jsme volili? Počet oprávněných voličů: 823 Počet vydaných obálek: 530 Volební účast: 64,40 % Počet platných hlasů: Jungwirth Tomáš 240 Toman Martin 220 Lev Libor 199 Klement Jan 186 Matějíček Oldřich 181 Fučík Jindřich 178 Tykalová Jarmila Mgr. 173 Valešová Renata 154 Hlaváčková Stanislava PaedDr. 147 Halgaš Pavel 131 Borovka Milan 119 Vyžral Marcel 117 Pecha Jan Ing. 115 Sklářová Jana 114 Sixl Zdeněk Ing. 113 Anderlová Hana 107 Zahradníková Anna 107 Kukačová Jana Bc. 106 Pecha Václav 106 Klement Jan 105 Anderle Libor 104 Švarcová Zdeňka Mgr. 103 Jungwirth Václav Ing. 92 Mikuška Jaroslav Ing. 84 Masáčková Jana 83 Janoušková Anežka 81 Němec Ladislav 79 Švarc Jan 75 Švarc Jaromír 72 Veber Petr 72 Klaschka Julius 72 Šimečková Jitka 71 Říhová Miloslava 66 Jakešová Marie Ing. 61 Šafář Josef 52 Jakešová Ludmila 52 Macháčková Věra Ing. 41 Prener Jiří 37 Švarc Václav 37 Pöschlová Růžena 36 Sixl Jan 35 Hlaváček Miroslav 34 Jaklová Růžena 32 Andrle Vladimír 30 Pavlík Karel 28 Zvolení kandidáti si na ustavující schůzi a prvním zasedání mezi sebou zvolili starostu, místostarostu i osazenstva výborů a komisí: číslo Kdo je kdo: starosta místostarosta členové zastupitelstva Senátní volby 2010 Kandidát příjmení, jméno, Volební strana Počty hlasů % hlasů 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1 Dvořák Luboš JUDr. KSČM 35 X 9,28 X 2 Špidla Vladimír PhDr. ČSSD ,83 45,5 3 Jirsa Tomáš Ing. ODS ,09 54,49 4 Bureš Roman Ing. Suveren. 8 X 2,12 X 5 Bezemek Bohumil JUDr. - Martin Toman - Libor Lev - Jindřich Fučík, PeadDr. Stanislava Hlaváčková, Tomáš Jungwirth, Jan Klement, Oldřich Matějíček, Ing. Jan Pecha, Mgr. Zdeňka Švarcová finanční výbor - předseda: - Oldřich Matějíček členové: - Bc. Jana Kukačová, Jan Klement kontrolní výbor - předseda: - Tomáš Jungwirth členové: - Jindřich Fučík, Anežka Janoušková sociální komise - předseda: - PaedDr. Stanislava Hlaváčková členové: - Mgr. Zdeňka Švarcová, Marta Tomanová přestupková komise - předseda: - Libor Lev členové: - Ing. Jan Pecha, Jindřich Fučík kulturní komise - předseda: - Jan Klement členové: - Tomáš Jungwirth, Libor Lev, Dana Sklářová Voliči v seznamu Platné hlasy % platných hlasů 1. kolo volební účast 47,27% ,16 2. kolo volební účast 20,32% SPOZ 4 X 1,06 X 6 Troup Zdeněk PhDr. TOP X 27,05 X 7 Zasadil Jan Ing. KDU-ČSL 36 X 9,54 X strana 4 BRLOH 2010

5 Kluziště a hřiště Obec ve spolupráci s panem Kukačem (za což mu děkuji, protože to dělá zdarma) připravuje na hřišti veřejné kluziště. Vzhledem k tomu, že nemáme prostředky na umělé chlazení, musíme si vystačit s chlazením přírodním. Proto Vás žádám, abyste nepoužívali kluziště dříve, než se stačí udělat pořádný led. Zejména apeluji na rodiče, aby svým dětem vysvětlili, že byť i jedním výletem po nedokonale zamrzlé ledové ploše ji dokážete znehodnotit pro všechny na delší dobu. S tím souvisí i zákaz vstupu na travnatou hrací plochu hřiště zejména v období oblevy a tání. Letos se nám za nemalé prostředky podařilo dokončit rekonstrukci tohoto víceúčelového hřiště, jemuž téměř Z historie naší obce Na závěr roku jsem vybrala z farní kroniky dvě události, které zapsal v roce 1910 místní farář Jan Novák. Svědčí o tom, že před 100 lety to neměli lidé lehké ani s radostnou událostí, ani s tou nesmutnější a snad si alespoň na chvíli uvědomíme, jak se dnes máme dobře. Svatbu můžeme mít bez problémů třeba na druhém konci republiky, a že by k raněnému nevyjela okamžitě záchranka, si nedovedeme ani představit. V době, když jsem byl v nemocnici v Prachaticích, ustanoven byl za revírníka v Jaroníně, po panu nadlesním Josefovi Koydl, který se odebral na odpočinek do Budějovic, pan Alois Sobotka, lesní správce, který byl v lesním úřadě na Hluboké zaměstnán, narozený v Klučově okres Třebíč na Moravě. Poněvadž tento nový pan lesní správce byl dosud svobodný, hodlal se oženit, aby po nastoupení v Jaroníně svoji domácnost měl. Nevěstou jeho byla sl. Anna Zborníková, narozená v Albrechticích č. 87 okres Vltavotýn, fara Albrechtice. Poněvadž tito snoubenci chtěli míti oddavky ve zdejším chrámu Páně, tázal se zdejší farní úřad dopisem pana faráře v Albrechticích, zda-li by byl ochoten zmíněné snoubence ke kopulaci propustiti a zdejšímu faráři delegaci k oddavkám dáti? Na tuto žádost došla dne 11. července 1910 z farního úřadu v Albrechticích tato odpověď: Důstojnému farnímu úřadu v Brloze! Z důst. farního úřadu v Hluboké byl v úctě psanému zaslán protokol snubní zavedený s panem Aloisem Sobotkou, lesním správcem v Hluboké č. 80, bych doplnil v něm data s nevěstou Annou Zborníkovou, která se zdržovala v Praze. Dne dostavil se pan ženich s nevěstou a 2 svědky o 11 h v noci, já i v tu neobvyklou hodinu vstal, protokol doplnil, a když jsem činil námitku, že nevěsta v Praze má býti prohlášena, bylo řečeno, že v Praze byla jen návštěvou, a že žádá prohlášena býti v Albrechticích. Nevěsta se zdržovala, vyjma poslední dobu, stále v Albrechticích, jsem ten její parochus proprius (vlastní farář), mně patřící svatba a štola. Poněvadž v protokolu z Hluboké stojí, že pan ženich chce míti svatbu v Brloze, tu připomínám, že vysvědčení prohlášek a delegaci dříve neodešlu, pokud se pan ženich nevyrovná v Albrechticích na k dokonalosti schází jedno, a to dostatečně zakořeněný trávník. Pokud nebudeme respektovat jeho vegetační klid, nemůžeme na jaře a hlavně v létě počítat s perfektním výsledkem. Pevně doufám, že správně pochopíte mou upřímně míněnou prosbu, a že to nebudete považovat za projev nemístným zákazů či snad dokonce šikany. Obdobné je to i s dětským hřištěm. Pokud se k němu budeme chovat ohleduplně, vydrží několik let pro potěchu našich dětí. Na jaře se zde objeví provozní řády obou hřišť. Vstup na hřiště od křižovatky u Jáníčka bude otevřen po dostatečném zamrznutí kluziště. Buďte ohleduplní k ostatním a své psí miláčky nechte, prosím, při návštěvě hřiště doma. Martin Toman farním úřadě. Tolik račiš důst. far. úřad v Brloze vzíti na laskavou vědomost a p. ženicha informovati, v úctě psanému jest adresa téhož pána neznáma. Farní úřad v Albrechticích Fr. Toušek os. děkan Tento dopis přečetl jsem panu lesnímu správci, který s udivením naslouchal a pravil: Že jsme přišli v 11 h v noci do fary, nebylo naší vinou. Pan farář seděl v hostinci otce mé nevěsty a nechtěl domů jíti, a poněvadž domů nešel, museli jsme čekat, až domů půjde, a to bylo k 11 h v noci. Co se týče poplatků štolových, nezdráhám se zaplatit to, co p. děkan žádati bude, jen ať mně oznámí mnoho-li žádá, a já mu peníze zašlu. Tato odpověď sdělena byla far. úřadu v Albrechticích, který pak dne 17. července 1910 delegaci zdejšímu faráři zaslal. Poněvadž farář v nemocnici byl, vykonal oddavky dne 21. července 1910 P. Jan Mojžíš. Dne 16. července 1910 doručen byl zdejšímu farnímu úřadu dotaz c. k. okres. hejtmanství v Krumlově ze dne t. r. proč pohřbení zemřelého majitele hospodářství v Brloze, Felixe Foltína proti platným předpisům o prohlídce mrtvol se stalo? Považuji za vhodno o této záležitosti se zmíniti. Felix Foltín jel dne 8. června t. r. na návštěvu ku svému bratru Františkovi Foltínovi, učiteli na měšťance v Lišově. Tam se zdržel přes noc a dne 9. června t. r. jel zpět domů kolem (velociped). Na této zpáteční cestě spadl ale z kola, při jízdě z toho kopečku před Hamerským mlýnem, a zůstal poraněn na hlavě ležeti na silnici. První ku pomoci mu přispěchali z nedalekého domku u Draxlířů (Adolf Stanko), kteří ho do domu donesli. Syn Draxlířů sedl ihned na kolo Felixovo a pro pana Dr (doktora) do Křemže dojel. Tam mu ale hospodyně pana Dr, paní Vanderková, řekla, že pan Dr doma není. Draxlířů vzkázali ihned do Brloha Birtovům, co Felixe stihlo. Uvědoměli také pana Šafránka, řídícího ze Chmelné, o tomto neštěstí a řekli jemu, že pan Dr doma není. Tento telegrafoval do Lišova Františkovi, který sem poslal pana Dr Špatnýho z Budějovic. Tento přijel teprve v noci, ošetřil zraněného, rány mu sešil a vrátil se v noci 9. června domů. Poněvadž zraněný k vědomí nepřicházel a stav jeho se zhoršil, dali ho domácí dne 11. června zaopatřit. A poněvadž křemežský pan Dr k nemocnému po tu dobu se nedostavil, poslali Birtů pro pana MUDr Traxlera do Netolic, který v neděli ráno 12. června mezi ranní mší sv. přijel a nemocného ošetřil. Stav zraněného se nezlepšil a tento navečer v neděli zranění podlehl. BRLOH 2010 strana 5

6 Před pohřbem poslali Birtů k panu Dr do Křemže pro ohledací lístek a pan Dr jim vzkázal, že musí přijít někdo z rodiny. Poslána tam byla tedy sestra zemřelého Kristýna, té ale pan Dr lístek také nevydal a mrtvolu přehlédnout nepřišel. Nastal den pohřbu 14. června. Účastníci byli již shromážděni, vše k pohřbu připraveno, ale lístek ohledací nebyl. Aby pohřeb vykonán býti mohl, řekl farář Birtovům, aby požádali o vydání ohledacího lístku Jana Loško, který byl ohledačem mrtvol pro obec Johannesthal úředně ustanoven. Tento ohledací lístek napsal a na základě tohoto lístku pohřeb vykonán byl. Když přišlo výše zmíněné vyzvání od c. k. okres. hejmanství, aby se farář ospravedlnil, zavolal jsem si matku zemřelého, s ní protokol o této události sepsal, a v něm důvody výše zmíněné uvedl v protokol, že pan Dr mrtvolu prohlédnouti nepřišel, vzdor tomu, že o úmrtí věděl. Tento protokol odeslán byl c. k. okres. hejtmanství a brzo na to pan MUDr Petr farnímu úřadu zdejšímu ohledací lístek sám zaslal. Marta Tomanová Chcete vědět, kdo bydlel v Brloze před 350 lety? První matriky se začaly psát v roce Při jejich čtení (spíš luštění kurent mi ještě moc nejde) jsem vypsala několik jmen z oddací matriky a z matriky narozených. Tato jména jsou přiřazena k popisným číslům tak, jak bylo v některých zápisech uvedeno. Z předešlého vyplývá, že přiložený seznam nemůže být úplný. Seznam je vytvořen podle starých čísel popisných, některá čísla neodpovídají současným. Např. č. 30 bylo v té době tam, co je dnes č. 87 Poznámka u jména před rokem 1660 znamená, že se o této osobě psalo jako o již zemřelé. Tato jména se objevují v matrikách kolem roku 1660: č.p. 3 - Jiří Dudek a Alena Dudek - Jiří Dudek a Kristýna Dudek - Ondřej Dudek a Rozina Dudek - Matěj Dudek a Dorota Dudek č.p. 5 - Jiří Borovka a Kateřina Borovka - Jiří Borovka a Anežka Borovka č.p. 9 - Tomáš Hošna a Ludmila Hošna - Řehoř Hošna a Eva Hošna č.p Jiljí Jindra před r Ondřej Jindra kolem r Pavel Jindra - Řehoř Jindra a Zuzana Jindra č.p stará Šafářka - Vít Řehoř v Šafářově chalupě - Mikoláš Serauer horní pekař a sedlák č.p. 15 č.p Vavřina Hrubeš a Mariana Hrubeš - Josef Caba řečený Hrubeš - Matouš Hrubeš řečený Caba a Kateřina manželka č.p. 17 a 19 - Blažej Hrubeš a Mariana Hrubeš - Vít Hrubeš na živnost Kučoubar a Mariana Hrubeš č.p. 20 č.p. 24 č.p Šebastian Jungwirt chalupník - Matěj Hisl Jany hajný a Anežka Hisl Jany - Pejcha Šimon a Ludmila Pejcha - Stieraugel a Žofie Stieraugel rozená Pejcha č.p Linhart Bich kostelník - Filip Bich a Kateřina Bich č.p Jan Halek před r Šimon Halek a Voršila Halek č.p Jiří Pecha před r Matěj Pecha a Sofie Pecha - Vít Jakeš na živnosti Pecha a Voršila Jakeš č.p Eva Soukup - Matěj Soukup a Maria Soukup - Matouš Soukup a Keruše Soukup č.p Vít Thome (Tomeš) mlynář a( asi Lidmila) - Ondřej Tomeš a Alžběta Tomeš - Ondřej Tomeš a Juliana Tomeš - Martin Chrášťanský mlynář a Justina Chrášťanský č.p. 38 a 39 - Jilek Říha a Mariana Říha - Jilek Tomeš a Eva Tomeš roz. Říha - Jiří Tomeš a Mariana Tomeš roz. Halek č.p. 40 č.p. 42 č.p. 43 č.p Řehoř Ráble a Ludmila Ráble - Vít Ráble a Žofie Ráble - Tomáš Ráble koželuh a Kateřina Ráble - Melichar Vrba krčmář a sedlák a Alžběta Vrba - Matěj Zajíc podruh - Jakub Hrubeš na živnost Fojtín a Mandalena Fojtín - Ondřej Fojtín - Jan Paule a Anna Paule - Ambrož Paule a Mariana Paule - Vavřinec Paule a Žofie Paule č.p Martin Pašek a Markýta Pašek - Ondřej Pašek a Juliana č.p Mikoláš Pekař Simandlů a Mariana č.p Zikmund Simandl před r Pavel Simandl a Mariana Simandl č.p. 49 č.p. 50 č.p. 59 farář - Blažek Simandl a Kateřina Simandl roz. Dudek - Noháčů Švec - Žofie Mikeš - Řehoř Mikeš na živnost Noháč - Šimon Mikeš a Markýta Mikeš - Jakub Cvrček a Markýta Cvrček - Mikoláš Cvrček - Pavel Cvrček a Dorota Cvrček - František Neuhoffer - Lukáš Foitl - Johanes Augustin Rohoušek kantor - Jan Rozemfelder a Apolena Rozemfelder kovář - Ambrož Brener krčmář - Melichar Korbelíř a Alžběta Korbelíř kramář - Václav Fišer a Mariana Fišer Jakub Kopáč a Markýta Kopáč Kromě strohých dat, která se běžně v matrikách uvádí, občas matrikář vepsal i zajímavé poznámky. Tak například u jména Benedikt Sova dopsal cit.: Tento Sova si později postavil nad Rojšínem, a protože se mu říkalo Benda, říká se tam dodnes u Bendů. Pokud vás článek inspiroval k nakouknutí do starých matrik, přeji příjemné počtení. A kdo ještě neví kde hledat, tady je internetová adresa: Stanislava Hlaváčková strana 6 BRLOH 2010

7 Jak se v Brloze žilo vedoucí prodejny Jak jste si už možná všimli, k 1. prosinci skončily v místní prodejně COOP dvě dlouholeté spolupracovnice a kamarádky paní Helena Borovková a paní Marie Anderlová. Hezkých pár let se snažily vyhovět zákazníkům hlavně v Nové Vsi a pak i v Brloze. Proto jsem o rozhovor požádala vedoucí prodejny Helenku. Je jí 57 let, bydlí v Nové Vsi a je už 38 let vdaná za Václava Borovku, má dvě dospělé dcery a čtyři vnoučata. Začneme pěkně popořádku. Odkud pocházíš? Z Chvalšin. Tam jsi chodila i do školy? Ano, celých devět let. Pak jsem se šla v roce 1968 učit na prodavačku pro Jednotu Kaplice, dokonce sem do Brloha k Tomáši Zwiefelhoferovi (Pošarovi). Byla jsem tady celé tři roky učení, dva a půl roku v té první samoobsluze (jak nahoře byly švadleny a holič) a půl roku v textilu. Pak jsem nastoupila do Krumlova, po půl roce mě dali do Kájova, jako zástupce vedoucího. V září roku 1972 jsem se vdala a přišla do Nové Vsi, zase k panu Zwiefelfoferovi. Po první mateřské v roce 1974 jsem v novoveské prodejně začala prodávat s Maruškou Anderlů a od té doby jsme až do dneška (každá s přestávkou jedné roční mateřské) pracovaly spolu. Dům s původní sámoškou i ten vedlejší se časem zbouraly a vyrostla tam opět prodejna. To je pravda. Změnil se akorát název, z Jednoty je COOP. Takže se dá vlastně říct, že jsem na stejném místě začala a po 42 letech i skončila. Prodávat byl tvůj sen od dětství, nebo co tě k tomu přivedlo? Ne nebyl. Dělala jsem zkoušky na ekonomickou školu v Nových Hradech a byla jsem přijatá. Ale pak došlo ve škole k nějaké neshodě s učitelkou, bylo v tom taky trochu furiantství i euforie toho bouřlivého roku. Tři kamarádky jsme se domluvily, že na žádnou ekonomku nepůjdem. Doma bylo zle, táta nadával a babička, vyučená obchodnice, povídala: Holka, jdi na prodavačku, mně se to tak líbilo, já bych to dělala celej život. A tak jsem se dostala sem k Pošarovi a jemu vlastně děkuju, že mě všechno naučil. Manžel si tě vyhlédl už tenkrát tady v Brloze? Ne, seznámili jsme se u muziky. Potom, když jsme se vzali, ptal se mě děda, jako tchán, jestli si pamatuju, jak jsem jako hůdě chodila tátovi do hospody pro cigarety a on mi jednou povídal: Holka, ty se mi tak líbíš, já mám syna a až vyrosteš, tak ti ho dám za muže. A já hubatá mu odpověděla: Dobře, až bude mít auto a barák, tak si ho vezmu. Asi mi byl souzený. Dělala jsi v životě ještě nějaké jiné zaměstnání, nebo jsi byla opravdu celou dobu věrná jenom Spotřebnímu družstvu Jednota? Ano, celou dobu jsem byla jen v Jednotě. V Nové Vsi jsi pracovala dlouho? 37 let. A proč jste s Maruškou přešly sem? Jednota mi to tady nabízela už dávno, ještě než sem přišla Blanka Klímů, ale já jsem nikdy nechtěla. Mně se v Nové Vsi strašně líbilo, hodný lidi, s Maruškou se mi pracovalo perfektně (jsme narozené jeden rok i stejný měsíc, dokonce jsme se spolu učily a obě máme dvě děti). Nebýt toho, že nám zkrátili úvazek na šest hodin a my měly jen pár let do důchodu, tak jsme ani neodešly. Technika prodeje prodělala za ty roky, cos byla v obchodě, velké změny. To máš pravdu. Účtenka, tužka a šuplík na peníze bylo běžné vybavení prodejny. Počítalo se pěkně z hlavy a spousta zboží se rozvažovalo z pytlů. Ceny se neměnily a člověk je měl tak zafixované, že si je pamatuju do dneška. Markovací pokladna byla už pokrok. Dneska jsou samozřejmostí digitální váhy, každé zboží má svůj kód, všechno jde přes počítač. Co zákazníci, také se za tu dobu změnili? Změnili. Hodně se změnili. Dřív nebyl zdaleka tak velký výběr zboží, přesto byli lidi takoví lidštější, jak bych to řekla, takoví vděčnější. Dneska jsou hodně vybíraví a někteří se chovají i nadřazeně. Samozřejmě, že ne všichni. Většinou ti starší bývají skromnější. Ztratilo se vám tady na prodejně nějaké zboží, prostě krade se ještě? Je to smutné, ale jo. V poslední době někomu zachutnala rybí konzerva Rio Mare. Je drahá, tak jich moc neobjednáváme, měli jsme v regále tři kusy (jeden stojí kolem 70,- Kč), během dvou dnů je někdo všechny vzal. Tak jsme objednali jen jeden kus a i ten někdo ukradl. Dnes se to dá zjistit v počítači, jestli zmizel, nebo byl prodaný. Ztratily se i parfémy, káva za 253,- Kč a další. Zloději asi neví (nebo spíš je jim to jedno), že máme na prodejně všichni hmotnou zodpovědnost a tudíž vzniklé manko musíme sami zaplatit. Strategie prodeje podniku Jednota ti vyhovovala? Brala jsem to jako samozřejmost. Ze začátku, po revoluci, ještě šlo si vzít zboží, od koho jsi chtěla. Dnes jen od toho dodavatele, se kterým má COOP smlouvu. Je to opatření kvůli platbám, atd. Těší tě, že jde dcera Naďa ve tvých šlépějích? Docela jo. Teď prodává v Nové Vsi. Manžel hraje v Malé novoveské muzice, jezdíš s ním, nebo jsi radši doma. Nejezdím, jsem doma. Protože je muzikant, tak jsem si stejně nikdy moc nezatancovala. BRLOH 2010 strana 7

8 A zazpíváte si doma občas spolu? Ne, jenom s dětmi vnoučaty. Jaké máš záliby, koníčky? Ráda pletu, pak čtu, dřív jsem dost vyšívala, teď už moc ne. Kolem chalupy je práce pořád dost a chodíme s mužem na pěší túry, i teď v zimě. Těšíš se do důchodu? Nejdřív ne, dva dny jsem to obrečela. Je to hrozný nezvyk. Člověk je celý život v zápřahu, pořád má před sebou fůru povinností a najednou nic. Ale teď už se těším, už vidím, že si zvyknu lehce. I když jsi z Nové Vsi, můžeš říct, co se ti v Brloze líbí a naopak? Okolní příroda je tady krásná jako u nás a na nějaké okukování po vsi čas nebyl. Nelíbilo se mi, že musím dojíždět, ale na druhou stranu mě velmi potěšilo, že lidé, hlavně ti starší, nezapomněli, že jsem tady před čtyřiceti lety byla. Říkali, že si mě pamatují, že jsou rádi, že jsem se vrátila, to bylo milé. Nelíbilo se mi, když jsem v zimním období vyšla večer z krámu a nemohla se pro kouř ani pořádně nadejchnout. Máš nějaké plány do budoucna? Ne, já si plány nedělám, beru život tak, jak přijde. A přání na závěr? Zdraví, nic víc. Děkuji Ti za rozhovor. Do dalších let Ti přeji hodně štěstí a životního elánu, pevné zdraví, stálý úsměv na rtech a samou radost s vnoučaty. MT Pozvání do knihovny Nové knihy Poslední letošní nadílka přírůstků do našeho knižního fondu je opravdu bohatá a rozmanitá, a to ještě zde není všechno. Protože doháním ten půlroční výpadek a nestihla jsem všechno založit, tak něco bude až v příštím Zpravodaji. Pro děti máme čtyři knížky, ze kterých se pomocí obrázků a říkadel snadno naučí písmenka: ABECEDA SE ZVÍŘÁTKY, ABECEDA CHYTRÝCH DĚTÍ, KRÁKORČINA ABECEDA a VESELÍ PRVŇÁČCI. Pohádkové příběhy naleznou v druhém souboru čtyř knih: O BERUŠKÁCH A BROUČCÍCH, POHÁDKOVÝ DĚDEČEK, 3MINUTOVÉ PŘÍBĚHY O ZVÍŘÁTKÁCH a ZKŘÍŽENÉ MEČE. Další čtveřici tvoří oblíbené tzv. vyhledávací knížky : HLEDEJ NA STŘEDOVĚKÉM HRADĚ, HLEDEJ BOJOVNÍKY, HLEDEJ ZVÍŘATA NA STATKU a HLEDEJ HASIČE. Spoustu čtení máme tentokrát i pro dívky: HEDVIKA a DENÍK ČÍNSKÉ ŠKOLAČKY, z vyhledávané edice Alice a : DÓÓÓST DOBRÁ SCHÍZA, DÓÓÓST DOBRÝ LOVE STORY, DÓÓÓST DOBRÝ ZMATKY, DÓÓÓST DOBRÁ PARTIČKA, DÓÓÓST DOBRÝ VÁNOCE, z edice Stella a... : ŠÍLENĚ NUDNÝ ZAPADÁKOV a ŠÍLENĚ NADUTÁ RÁCHEL. Edice W.i.t.c.h. story seznamuje čtenářky s dobrodružstvím a tajnostmi pěti kamarádek: JAKÁ JE WILL, JAKÁ JE IRMA, JAKÁ JE TARANEE, JAKÁ JE HAY LIN a název edice Čarodějky W.i.t.c.h. napovídá, že půjde o fantasy příběhy: PLAMEN MOŘE, EBENOVÁ PYRAMIDA, STUDNA PÁNA MLH, ZLATÝ PRAMEN, BOUŘE VĚTROMORU a DOTEK HVĚZDY. V oddělení naučné literatury pro mládež nám přibyly tři krásné ilustrované encyklopedie: DINOSAUŘI A PRAVĚK, ZEMĚDĚLSTVÍ a LIDSKÉ TĚLO, dvě inspirace k zabavení dětí: KNÍŽKA PLNÁ HER a 300 HER PRO DĚTI KAŽDÉHO VĚKU, jedna publikace pro malé kuchařinky BABY KUCHAŘKA, jedny OSOBNOSTI DUCHA ČESKÝCH DĚJIN a jedna publikace z malé dětské dílny LOUTKY- jak se tvoří a hraje s nimi divadlo. Školáky jsou velice oblíbené i knihy z edice Děsivé dějiny s podtitulem o čem se vám učitelé neodvažují říct : RAUBÍŘSKÉ REVOLUCE, TRAPNÉ BRITSKÉ IMPÉRIUM, DIVOCÍ ANGLOSASOVÉ, BOMBARDOVANÍ BRITOVÉ, ZPROPADENÉ SKOTSKO, FRANCIE, OHAVNÝ LONDÝN, PYSKATÍ HABSBURKOVÉ, ZAPÁLENÍ JEZUITÉ a DĚSIVĚ PRAVDIVÉ ŠPIONÁŽNÍ PŘÍBĚHY. V beletrii pro dospělé najdete pět skutečných, většinou autobiografických, příběhů: ŽE BY FAKT ZÁZRAKY?, BEZBRANNÁ, DRUHÁ ŠANCE, JAK CHUTNÁ BOLEST a HON NA ČARODĚJE. Čtyři válečné romány OHEŇ NA ZÁPADĚ, ÚNIK DO ŘÍŠE, PÍSEČNÍ PANTEŘI, MONTYHO UTAJENÉ VÍTĚZSTVÍ a cestopis ESKYMO WELZL paměti českého polárního lovce a zlatokopa. Milovníky napětí potěší detektivky: SMRT KMOTŘIČKA, KDYŽ SE TAHÁ REVOLVER, SEAN NA MUŠCE, a hlavně ty z edice původní česká detektivka : SMRT POD SEDMÝM GRÝNEM, JAK SI VOSA STAVÍ HNÍZDO, VRAŽDA V LÁZNÍCH TŘEBONI, SMRT VE VAVŘÍNOVÉM LESE, POSLEDNÍ PÁD MISTRA MATERNY, VRAŽDY V ZÁKULISÍ, MALÉR PANA MAHLERA, NA MRTVÉ JE SPOLEHNUTÍ, BOTA V PÍSKU, RIZIKO POVOLÁNÍ, SEBRANKA, NA DOSAH RUKY, LEOPARD NEMĚNÍ SRVRNY a KONEC ROMANTIKŮ. Nejčtenější, tudíž i nejpočetněji zastoupené, jsou historickoromantické romány pro ženy: LETNÍ HLASY, VÍC NEŽ POKUŠENÍ, VÉVODKYNĚ, ZLATÉ DNY, ČARODĚJKA Z BELMAIRU, ROZHODNUTÍ SRDCE, NEPRAVÝ GENTLEMAN, MARKÝZINA NETEŘ, MŮŽE BÝT LÁSKA HŘÍCH?, HRDÁ ELEONORA, POSEDLOST, SAMETOVÁ KRÁSKA, TILLY TROTTEROVÁ, DIVOKÝ TYMIÁN, NAVŽDYCKY A VĚRNĚ, strana 8 BRLOH 2010

9 STÁLE, ALLISON, TAJEMSTVÍ RŮŽE a sedm je jich z pera známé Barbary Cartlandové: VE VÍRU LÁSKY, VÉVODA V PASTI, HOLUBICE LÁSKY, KVĚTY VÁŠNĚ, LÁSKA NA ÚTĚKU, RÁJ NA ZEMI a ÚTĚK OBLOHOU. Pro čtenářky, které mají raději příběhy ze současnosti, jsou připraveny: DOBRÉ ÚMYSLY, BOREC, ČAROVNÉ VÁNOCE, PANDORA, DÍVKY ZE ŠANGHAJE, NÁHODNÝ DOTEK, DÍVKA BEZ MINULOSTI, dvě povídkové: KDYŽ ŽENY MAJÍ SVÉ DNY, OSM SMRTELNIC POSEDLÝCH a jedna humorná: TO CHCE JEN KLID A ZHLUBOKA DÝCHAT. Koho zajímá historie, jistě nepřehlédne: ČESKÉ TYPY, JMÉNEM KRÁLE, KREV NA LOPUCHU, HVĚZDA LANCASTERŮ, 50 NEJVĚTŠÍCH LŽÍ A LEGEND SVĚTOVÝCH DĚJIN, nebo ČARODĚJNICE, HVĚZDÁŘI A ZLATODĚJOVÉ, či LOTRASOVÉ, CHMATÁCI A DALŠÍ DAREBÁCI. Z nakladatelství Eroika jsme dostali darem devět převážně psychologických románů: JEPIČÍ HVĚZDY, MILOSTNÝ ŽIVOT, MAGORIE, ČTVRTEK ODPOLEDNE - PŮL PÁTÉ, TÓNY V TRNÍ, POMÍJIVOST SVĚTLA, POSTEL NA NEBESÍCH, TAKOVÍ JSME BLÁZNI a OBCOVÁNÍ MUZEJNÍHO ZNALCE. Nakladatelství Prostor nám darovalo cestopis HLASY MARRÁKEŠE, válečný román POVINNOST, dále ZÁSLUHY ŽEN svědectví o renesanční ženě odhalující její společenskou i soukromou životní roli a KAREL BOVARY, VENKOVSKÝ LÉKAŘ což je vášnivá polemika s autorem Paní Bovaryové Gustavem Flaubertem, ve které autor obhajuje jejího vysmívaného a podváděného manžela. V naučné literatuře pro dospělé na vás čeká pět publikací z edice Pro rodiče : POHYB S ŘÍKADLY PRO NEJMENŠÍ, PRŮVODCE DĚTSKÝM SVĚTEM, KDYŽ DÍTĚ LŽE, PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE a aby to dětem dobře mluvilo - MAŘENKO, ŘEKNI Ř. Kdo se chce dozvědět něco o řízeném dýchání a osvětlit si jeho význam pro tělo a duši, jistě si půjčí knihu LÉČIVÁ SÍLA DÝCHÁNÍ, kuchařinky nepřehlédnou ilustrovanou encyklopedii PEČEME a koumáky zaujmou HLAVOLAMY jak je vyrobit a vyřešit. Pro tvořivé duše máme ještě PROSTOROVÉ OBRÁZKY TECHNIKOU 3D DECOUPAGE a HÁČKOVÁNÍ. Na otázky jak poznat, co nabízejí, lze se jim bránit, v čem spočívá nebezpečnost náboženských sekt i hnutí, odpovídá útlá knížečka HAD LEZE Z VÍRY. V knize KRUTÉ PŘÍBĚHY Z ČESKÉ HISTORIE ožívají mnohé z dávno již zapomenutých příběhů, uchovaných pouze na stránkách černých neboli smolných knih a starých kronik. Nakladatelství Prostor nám ještě věnovalo: dva svazky MIROSLAV ANTL RADÍ JAK NA GAUNERY s tématy: domácí násilí, týrání dětí, vyhrožování, zneužívání, výživné, majetkové zločiny, nezletilí zločinci, útoky na seniory, drogy a jejich distribuce, vraždy, alkohol a mladiství, MEZI BERLÍNEM A PRAHOU pohled na dramatické události před druhou světovou válkou a po ní, očima čínského historika, který zde žil v té době jako syn diplomata, RADIKÁLNÍ PRAVICE V NĚMECKU od roku 1870 po současnost a ANATOMII MELANCHOLIE. Věřím, že vás alespoň některá z té várky nových knih natolik zaujala, že si najdete čas a sílu vyšlápnout ty protivné schody a do knihovny zajdete. Těší se na vás knihovnice Marta Tomanová. NOVINKY z domu pečovatelské služby Dne 18. srpna 2010 pořádala Obec Brloh zájezd pro seniory do Nových Hradů. Výlet byl spojen s prohlídkou gotického hradu, kovárny z 18. století, Terčina údolí a Buškova hamru. Zájezdu se zúčastnilo 37 seniorů z naší obce. Myslím si, že i přes menší nepřízeň počasí se výlet vydařil. A co jsme se na našich toulkách dozvěděli zajímavého?...že hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy byl hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 pak hrad koupili bratři Jan, Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Smrtí posledního Rožmberka Petra Voka v roce 1611 přešlo panství na základě dědické smlouvy do majetku pánů ze Švamberka. Listinou ze 6. února 1620 získal hrad Karel Bonaventura Buquoy. Zde Buquové sídlili až do počátku 19. století, kdy byl postaven nový empírový zámek na severní straně města. Novohradský hrad tak ztratil svoji rezidenční úlohu a byl v tomto období využíván pro bydlení panských úředníků, jako lesní správa a k dalším hospodářským účelům. Na konci druhé světové války si na hradě zřídila velitelství Rudá armáda. Po kolaboraci posledního majitele z řad Buquoyů bylo panství zkonfiskováno a předáno do péče státu. V padesátých letech 20. století byla v části hradu zřízena expozice převážně hyalitového skla. Zbytek sloužil nadále jako byty a později část také jako lidová škola umění a kulturní středisko. V osmdesátých letech prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2000 byla vybudována nová expozice a v roce 2002 přešel hrad do tehdejší správy Státního památkového ústavu. BRLOH 2010 strana 9

10 ...že se uprostřed Nových Hradů, na trase z náměstí na hrad, krčí kulturní památka Novohradská kovárna. Ta představuje velmi cenný příklad kovářské živnosti, založené v roce 1719 kovářem Ferdinandem Grössingerem. V roce 2000 ji koupilo Město Nové Hrady a provedlo její celkovou rekonstrukci. Od roku 2002 ji má v pronájmu p. Daniel Černý, který zde pořádá různé akce pro veřejnost. My jsme zde pozorovali ukázku kováře při práci....že Terčino údolí je přírodně krajinářský romantický park, který se rozkládá na ploše 138,3 ha. Byl založený jako šlechtický park hrabětem Janem Buquoem zřejmě roku 1756 na podnět hraběnky Terezie (odtud název Tereziino údolí) v údolí řeky Stropnice. Dodnes můžeme obdivovat vstupní bránu z roku 1797, empírový lázeňský dům Václavovy lázně (tzv. Lázničky) z let , klasicistní tzv. Modrý dům z roku 1803 (poškozen povodní v roce 1936, dnes pouze zřícenina). Dále Švýcarský dům, zachovalý a upravený hamerský mlýn (dnes penzion) z 18. století, tvrz Cuknštejn, 500 let starý památný dub a především pak umělý vodopád z roku 1817 napájený náhonem z říčky Stropnice. Vše spojuje 5 km dlouhá okružní naučná stezka. Terčino údolí je od roku 1949 chráněnou národní přírodní památkou....že Buškův hamr (kovárna na vodní pohon) se nalézá v blízkosti městečka Trhové Sviny. Je to nejdéle provozovaný hamr a jeden ze tří zachovalých funkčních hamrů na území ČR. Rodina posledního zdejšího hamerníka v obytném stavení u hamru žila ještě koncem 70. let 20. století. Technická část hamru je plně funkční a při návštěvě je možné spatřit v chodu jak buchar, tak i výheň s dmychadly a brus. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Buškův hamr je funkční technickou památkou. Unikátní dubový buchar s názvem kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Je zde stálá muzejní expozice hamernictví s kolekcí nářadí hamerníka. To je vše z putování po stopách našich předků. Všem doporučuji tato místa navštívit. Děkujeme cestovní kanceláři Saturn za nádherný tip na výlet a naší průvodkyni Janě Masáčkové za vyčerpávající informace o kulturních památkách, které jsme cestou míjeli. A řidiči Martinu Masáčkovi za pohodovou jízdu. Případní zájemci o fotografie nechť se přihlásí v Domě s pečovatelskou službou (DPS) u p. Sixlové či na telefonu Jeden z grantů Jihočeského kraje bylo pohybové cvičení a trénink paměti. Toto probíhalo současně každou středu po dobu šesti týdnů. Nejdříve jsme si protáhli těla a pak jsme se pustili do tréninku paměti. Paměť jsme si tužili při skládání puzzlí, různých testech paměti, skrýváním předmětů. Také jsme si zahráli pantomimu při hádání různých povolání. Jak pohybové cvičení, tak trénování paměti šlo všem účastníkům velmi dobře. Vše bravurně zvládali na jedničku. Druhý z grantů byla jízda na rotopedu. Zde jsme si stanovili za cíl objetí hranice našich krásných jižních Čech. Ta činí přibližně 750 km. Tyto kilometry jsme našlapali za pouhé tři týdny. To nás povzbudilo k další jízdě, a to po hranici České republiky, která činí přibližně km. Ke dni máme opět našlapáno, ale nebudeme zahálet a další cíl bude objetí hranic všech krajů v ČR. Myslím si, že až i toto našlapeme, tak nenecháme rotoped vychladnout a vymyslíme zase nějaký jiný cíl naší rotopedové cesty. Tímto zvu i ostatní seniory Brloha k nám do DPS, aby nám přišli pomoci nějaký kilometr našlapat. Dana Sixlová Více fotografií najdete na Vánoční tradice Paní Vlasta Vacková byla tak hodná a podělila se s námi o recept, který se u nich v rodině předává z generace na generaci nejméně 100 let. Jedná se o jídlo, které mívají na Štědrý den k obědu. Vánoce jsou za dveřmi, tak vyzkoušejte a třeba se stane tradičním pokrmem i u vás. Burášky Zaděláme si těsto jako na koblihy. Z vykynutého tvoříme malé kuličky, velké jen jako nehet u palce a smažíme. Hotové dáváme do kastrolu a přiklápíme pokličkou, aby zůstaly teplé (výborná je termonádoba). Pak je všechny zastříkneme rumem, potom pokapeme medem a nakonec posypeme mletým mákem s cukrem. Protřepeme a můžeme jíst. Podáváme s čajem. Dobrou chuť! strana 10 BRLOH 2010

11 ZŠ a MŠ Brloh Projektový den LES V úterý 26. září jsme ve škole věnovali celý den tématu les. Učitelé si pro děti připravili různé úkoly s lesní tématikou. Děti si mohly vybrat téma, které je nejvíc zaujalo. V průběhu celého dne vytvářely plakáty, vyráběly pomůcky, skládaly básničky. Na závěr svoji celodenní práci prezentovaly na celoškolní konferenci. Jejich práce si můžete prohlédnout ve škole na nástěnce. U paní kronikářky Byli jsme navštívit paní Tomanovou, kronikářku obce. Paní kronikářka nám v obřadní síni vyprávěla o kronikách. Víme už, že kronika se píše proto, aby lidé věděli, co se stalo v minulé době. V kronice jsou i fotografie. O paní Tomanové jsme se dozvěděli. Naše návštěva Planetária v Českých Budějovicích Na pondělí 18. října 2010 jsme se velice těšili. Jako doplnění učiva o planetách a vesmíru jsme měli slíbenou návštěvu hvězdárny a planetária. Ani jsme si nedovedli představit, co všechno nás tam čeká a co tam uvidíme. Zhlédli jsme nejprve několik krátkých filmů o celém vesmíru a o vesmírných tělesech. Nové věci jsme se dověděli o Mléčné dráze a o trpasličích planetách, galaxii a o meteoritech. Pak jsme přešli do kruhového sálu, kde byla tma a nad hlavou se nám rozsvítila celá noční podzimní obloha. Pozorovali jsme a poznávali různé hvězdy i celá souhvězdí. Zdálo se nám, že se na obloze dost vyznáme, ale když jsme se doma chtěli ve hvězdách vyznat, nějak se to nedařilo. V planetáriu jsme si mohli koupit i různé suvenýry s hvězdnou a vesmírnou tématikou pravítka, pohledy, kalendáře a různé obrázky planet. To vše se nám hodí při orientaci na hvězdné obloze. Hodně jsme se poučili a zažili jsme i dost legrace. Žáci 5.třídy Toulavá kytara Ve čtvrtek 25. listopadu žáci celé školy navštívili brložské kino, kde nám hrála Toulavá kytara. Všem se nám to líbilo. Dokonce jsme si mohli zatančit na pódiu a také si společně zazpívat. 9. třída Plaveme v Prachaticích V listopadu zahájili žáci třídy naší školy plavecký výcvik v Prachaticích. BRLOH 2010 strana 11

12 24. listopadu 2010 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili krajského kola ve futsalu ve Vimperku. Přestože byli v několika směrech v nevýhodě (malý počet, nezvykle velká tělocvična, nízké postavy), bojovali jako lvi. Obecnímu úřadu a panu Mrkáčkovi děkujeme za odvoz. Podzimní fotografování Žáci základní školy fotí podzimní přírodu. Nabízíme vám ukázky některých fotografií. Učím už hodně dlouho, ale chvíle takové pohody jsem ve školních zdech často nezažívala. Výrobky dětských rukou mizely ze stolků mladých prodavačů stejně rychle jako zásoby sladkých dobrot z vánoční kavárny nejstarších žáků školy. Děti potěšilo, že se my dospělci zajímáme o jejich práci a oceňujeme ji. Bylo to znát i na naplněných třídních pokladničkách. Jejich obsah však nepřinese radost jen našim žákům. Ti se právě teď rozhodují, komu pomohou částí peněz, které získali vlastním přičiněním. Některé třídy chtějí přispět na konto adventních koncertů, jiné raději pomohou pacientům oddělení dětské onkologie. Děkujeme všem, kteří zakoupením třeba toho nejmenšího andělíčka nebo sněhuláčka dali našim žákům možnost zjistit, jaký krásný pocit je pomoci někomu jinému opravdu vlastními silami. Helena Kratochvílová + 9. třída Vánoční jarmark Začínající adventní čas obestřel naši školu tou pravou vánoční atmosférou. Chodbami školy se rozezněly vánoční koledy, z kuchyňky zavonělo cukroví a vyzdobené třídy oživly pracovním ruchem - děti se pustily do výroby adventních věnců, svícnů, lucerniček a dalších překvapení určených pro vánoční jarmark. Ten se konal 1. prosince odpoledne v prostorách školní jídelny. Jsme velice rádi, že i přes nepřízeň počasí přišlo větší množství návštěvníků než v roce minulém. Zvláště oceňujeme sportovní výkon maminek, které doklouzaly i s miminky v kočárcích, a starších paní, vzdorujících sněhu a větru s holí v ruce. S každým dalším příchozím bylo více a více cítit, že škola je srdcem obce. strana 12 BRLOH 2010

13 Mikuláš Na páteční dopoledne připravili deváťáci svým spolužákům již tradiční Mikulášskou nadílku. Srdečně Vás zveme na vánoční besídku, která se koná od hodin v tělocvičně ve škole. BRLOH 2010 strana 13

14 Český červený kříž Slavnostní večer oceňování dárců krve Předávání medailí prof. MUDr. Jana Janského se uskutečnilo v sále Zámecké jízdárny Státního zámku Český Krumlov v pátek 5. listopadu Sešli se zde bezplatní dárci krve se svými rodinnými příslušníky a přáteli, aby zde slavnostně převzali medaile a zlaté kříže i drobné dárky za svou darovanou krev. Večer moderovali Ivo Janoušek a Jan Palkovič, k tanci a poslechu hrála, po oficiální části večera, kapela Situace. V programu vystoupily mažoretky, dětský taneční soubor a studio orientálních tanců Farha. Pro přítomné byla připravena bohatá tombola zásluhou sponzorských darů. Největším potleskem byl oceněn dárce, který daroval svou krev 120 krát. Z naší obce přispěli tito sponzoři: pánové: Pokorný Sítě, Jan Sixl, Libor Lev, Jiří Hrubeš, Josef Fučík, Stanislav Zwiefelhoffer, Zdeněk Cába, Milan Šusta. Mnohé z těchto sponzorů oslovuji pravidelně každý rok a jsem moc ráda, že vždy na tuto akci přispějí. Mnohokrát děkuji. Z naší obce byli mezi oceněnými dárci tito naši spoluobčané: Cábová Dana za 10 odběrů bronzová medaile Mikeš Michal za 20 odběrů stříbrná medaile Vacko Stanislav za 20 odběrů stříbrná medaile Děkujeme za Váš dar, dar nejcennější. Blahopřeji k Vašemu ocenění. Při výpisu dárců v loňském roce došlo k omylu, za který se omlouvám. Paní Jarmila Tykalová převzala loni zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezplatných odběrů /bylo uvedeno - 20 odběrů stříbrná medaile/. Osobně jsem se omluvila hned po vydání Zpravodaje, to na vysvětlenou, aby si někdo nemyslel, že s omluvou jsem čekala celý rok. Však jí byl také právem od dětí udělen a předán Řád zlaté vařečky. A krom chutných jídel jsme měli i dostatek ovoce a zeleniny, která nám pěkně nazdobená všem chutnala. Počasí nám rovněž přálo, proto jsme mohli mnoho času trávit v malebné vesničce v prostoru kolem hasičárny a také v brložské přírodě, kde jsme se nejen procházeli, ale také v lese hledali raněné, na lukách jsme se obvazovali, transportovali. Zkrátka kulturní dům a Brloh nám poskytl nepřeberné množství možností pro naše aktivity ve dne i v noci, a tak si děti užily nejen odborně zaměřený program, ale i spoustu her, zábavy a také si při návštěvě místní Hasičské stanice vyzkoušely v praxi něco z hasičiny. Za program připravený v hasičárně děkujeme paní Jarmile Tykalové. Rovněž naše poděkování patří tehdejšímu starostovi obce Liboru Lvovi za umožnění konání akce a za zajištění přípravy prostor. Dále děkujeme pracovnicím školní kuchyně v Brloze za zapůjčení talířů, příborů a skleniček a Ignáců pekařství za výborné makovky k snídani. V neposlední řadě patří naše poděkování klukům Liborovi a Pepčovi Anderlů a členům zdravotnického kroužku paní učitelky Anderlové, kteří se nejen účastnili akce, ale především se perfektně zhostili úkolu figurantů raněných při našich praktických cvičeních. Byla to skvělá akce a já jsem ráda, že ji pracovnice prachatického ČČK za podpory a spolupráce obce Brloh a pí. Anderlové uspořádaly právě v naší obci a ještě raději jsem za to, že se akce mohla konat právě v prostorách kulturního domu. Snad nás budou následovat další organizace a akce a místní kulturní dům najde své využití. Za organizátory Králová Petra Z kroužku mladých zdravotníků při ZŠ Brloh se účastnily: Alena Zikmundová, Nikola Vrbková, Barbora Foltinová, Jana Chudá, Michaela Šustová, Kristýna Jakešová, Markéta Kukačová, Klára Švarcová a Lenka Hrubešová. Prachatické Oblastní studijní středisko v Brloze Marie Anderlová Ve dnech pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice v prostorách ubytovacího zařízení kulturního domu Brloh Oblastní studijní středisko akci určenou dětem a zaměřenou na výuku první pomoci. Na dvacet dětských účastníků z prachatického a českokrumlovského okresu strávilo 6 dní v čistých a dobře připravených prostorách brložské ubytovny, která nám poskytla zázemí pro konání akce. Spali jsme a odpočívali mimo jiné v příjemně vytopených pokojích, učili, bavili se i jedli na balkoně sálu. Ve stávajícím zařízení kuchyně nám skvělou stravu v podobě řízků, kuřecích rolád, palačinek máčených ve fontánce s čokoládou, chutných a zdobených pomazánek a jiných dobrot připravovala vynikající kuchařka předsedkyně OS ČČK Prachatice. strana 14 BRLOH 2010

15 Adventní posezení V pondělí 6. prosince pořádala MS ČČK v Brloze podvečerní adventní posezení pro své členky a obyvatele domu s pečovatelskou službou. Tato akce má již svou tradici a letos byla výroční, pořádáme ji už pět let. V prvních letech jsme si zvali děti ze školy, aby akci oživily vánočním programem. V současnosti nás navštěvuje Mikuláš s čertem. Jejich příchod je vždy očekávaný a svou vtipností dobře všechny pobaví. Rozdávají vánoční balíčky, ale ty nejsou zadarmo. Hříšníci se musí vykoupit básničkou nebo písničkou. Na leckoho také ví nějaký ten hříšek a pak není o veselí nouze. Letos nás Mikuláš překvapil neočekávaným dárkem. Přivedl mezi nás harmonikáře pana Pavla Losenického z Českého Krumlova. To se nám to pak zpívalo! Hezkou atmosféru našeho setkání umocnila i přítomnost starosty obce pana Martina Tomana a místostarosty pana Libora Lva a jejich hezké básničky, které jim samozřejmě Mikuláš s čertem neodpustili. Balíčky byli podarováni i někteří další obyvatelé domu, kteří se pro nemoc nemohli našeho setkání zúčastnit. Celkem se nás sešlo třicet šest. Tak pěkná účast nás potěšila, protože nebylo pěkné počasí. Některé naše členky obohatily občerstvení svými dobrotami. Setkání jsme využili i k tomu, abychom popřáli paní Marii Zdychyncové k jejím narozeninám. Naše poděkování za spolupráci při organizaci tohoto setkání si zaslouží Petra Králová, Karolínka Gondeková (nikdy nezklamou naše očekávání), pan Losenický (hrál zdarma a za cestu k nám také nepředložil účet), pracovníci obecního úřadu (postarali se o to, aby bylo dostatek míst k sezení), pečovatelka paní Dana Sixlová, starosta a místostarosta (za finanční podporu) a všechny členky výboru ČČK. Protože se blíží konec roku, dovolte mi, abych vám všem popřála pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy, spokojenost, klid a šťastný život uprostřed vašich rodin. Marie Anderlová POPLATKY A ÚHRADY Pro informaci uvádíme splatnost poplatků a úhrad. Poplatek za psa je splatný od do Roční poplatek činí 200,- Kč (každý další pes 300,- Kč). Platí se od tří měsíců věku psa. Splatnost vodného a stočného je od do Splatnost úhrady za tříděný odpad je od do Poplatky a úhrady se vybírají na obecním úřadě u paní Bombalové v úřední dny: Pondělí, středa: hod. Pátek : hod. Při platbě převodem z účtu či složenkou je nutno se předem domluvit s paní Bombalovou na tel. č , Předvánoční pracovní doba na Obecním úřadě a mandlu v Brloze hod hod hod hod hod. Z důvodu dovolené bude ve dnech až uzavřen celý obecní úřad. To znamená, že v týdnu mezi svátky nebude v provozu ani knihovna. Žádáme proto občany, aby si hlavně žetony na popelnice nakoupili včas. BRLOH 2010 strana 15

16 Pracovní doba o svátcích ve vybraných zařízeních v obci Prodejna Jednoty pátek 24. prosince sobota 25. prosince zavřeno neděle 26. prosince zavřeno po čt prosince pátek 31. prosince sobota 1. ledna zavřeno neděle 2. ledna zavřeno Prodavačky Jednoty děkují zákazníkům, kteří jim zachovali v letošním roce svou přízeň a přejí všem příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v novém roce Praktický lékař normální provoz, pouze 31. prosince se neordinuje! Zubní lékař ve čtvrtek 23. prosince se neordinuje a v týdnu mezi svátky bude ordinace pouze ve Chvalšinách, a to od 8. do 10. hodin. Pošta normální provoz, ale 31. prosince bude otevřeno pouze do hodin. Kominík Oznamujeme občanům, že stejně jako loni, nabídl obci kominické služby pan Kubata. Upozornil nás, že podle Sb. zák. č. 91/2010 nařízením vlády ze dne O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je třeba mít každý rok revizi komínu. Komín prý může vyčistit kdokoliv, ale revizi může provést jen kominík, který vám vystaví a potvrdí revizní zprávu. Tento pán požaduje za revizi 500,- Kč a za vyčištění komína 150,- Kč. Každého zákazníka si zavede do registru a další roky bude prý revize levnější. Kdo má zájem, může se přihlásit během prosince na obecním úřadě: telefon , osobně, nebo vložením lístku se jménem, číslem popisným a číslem telefonu do schránky na budově obecního úřadu. Čištění bude prováděno v průběhu měsíce ledna. Přesný datum bude zveřejněn na úřední desce, nebo si návštěvu telefonicky upřesní pan Kubata sám. Nebo si můžete kominíka objednat sami, zde jsme našli několik adres: Jiří Schönbauer - kominické služby U Rybníka Křemže Mobil: Telefon: Patrik Schönbauer U Rybníka , Křemže Mobil: Pavel Mondek - KOMINICTVÍ Strmá Český Krumlov-Plešivec Telefon: Fax: Kominictví, Prachatice Roman Paule Skalka , Prachatice Tel.: a dále také v Českých Budějovicích reg/ceske-budejovice strana 16 BRLOH 2010

17 Leden 2011: Dufková Božena Mikešová Marie Únor: Zicháčková Anežka Hanzalová Růžena Mach Jaroslav Březen: Tancer Vojtěch Filipová Marie Honnerová Hana Brloh Brloh 75 let 87 let Brloh Brloh Brloh 86 let 86 let 65 let Brloh Brloh Brloh 75 let 86 let 75 let Adam Houška Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých. Vojtěch Klement Vítání občánků V úterý 23. listopadu jsme slavnostně uvítali do naší obce nové občánky, pět kluků a dvě děvčátka. V úvodu obřadu vystoupily děti z mateřské školy. Jako vždy se jim vystoupení vydařilo a moc se nám líbilo. Tady je máme: Milan Vávra BRLOH 2010 Helena Brabcová Lucie Tomanová strana 17

18 Jan Štindl Václav Macháček Hasičská soutěž O POHÁR STAROSTY OBCE BRLOH Dne 16. října 2010 se konal již druhý ročník soutěže, která se díky rekonstrukci hřiště uskutečnila na louce U BRODU. I když jsme měli objednané krásné počasí, tak zřejmě z nějakého vyššího zájmu, začalo přibližně v polovině soutěže pršet. Nicméně správnému hasiči voda nevadí, obzvláště když ve stánku s občerstvením nechybělo něco na zahřátí. Naše soutěž se liší tím, že si jednotliví závodníci losují pozici, kterou budou vykonávat. Kdokoliv si tedy může vylosovat post, který dělá třeba poprvé v životě. Všichni nemohou být s výsledkem spokojeni. Podle mého názoru při tomto systému udělá každý tým z deseti pokusů deset jiných časů, a to jak horších tak samozřejmě i lepších. Celkem se zúčastnilo 9 družstev mužů a 5 družstev žen. MUŽI: 1. Velešín 24,44 s 2. Chlum 25,14 s 3. Brloh 25,44 s ŽENY: 1. Brloh 32,60 s 2. Velešín 39,05 s 3. Chmelná 49,11 s Především bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v Brloze, Zemědělskému družstvu Brloh a všem, kteří se na přípravě či průběhu soutěže podíleli. Již nyní se těšíme na další, tentokrát už 3. ročník. Kompletní výsledky, včetně fotogalerie naleznete na Tomáš Jungwirth strana 18 BRLOH 2010

19 Info zprávy z Obecního úřadu Brloh Vážení spoluobčané, na zasedání zastupitelstva jsem nadnesl a nyní bych rád přenesl do praxe rozesílání krátkých informativních zpráv z našeho úřadu. Bude se jednat o zprávy z oblasti místní samosprávy delší nepřítomnosti úředníků ať již z důvodu dovolené případně nemoci, konání zastupitelstva a pokud se o tom dozvíme, tak i uzavření pošty, obchodu, nepřítomnost některých lékařů atp. Dále pak samozřejmě aktuální nebo změněné zprávy, týkající např. svozu odpadů a v neposlední řadě také uzavírání vody (z důvodů poruch) v různých částech obce i osad. Další skupinou zpráv může být kultura tedy pozvánky či připomenutí konání pokud možno všech kulturních akcí v naší oblasti, nevyjímaje např. provoz vleku na Rohách. Poslední skupinu můžeme pojmenovat komerční a z těchto zpráv by se měli obyvatele dozvědět o pořádání různých prodejních akcí. Toto se bude rozesílat pouze pokud o to ten či onen prodejce projeví zájem a bude to drobně zpoplatněno. Rádi bychom informace rozesílali jak em tak pomocí SMS na mobilní telefon, takže Vám nabízíme možnost registrace do všech tří zmíněných oblastí. Pokud tedy budete chtít dostávat tyto zprávy, zajděte nebo zatelefonujte na Obecní úřad a pracovnice si Vaši žádost zapíší, nebo nám napište mail na do pole SUBJECT neboli PŘEDMĚT napište REGISTRACE-INFO (ať hned víme, co Váš mail obsahuje) a uvnitř uveďte, o jakou oblast zpráv máte zájem (obec, kultura, prodej). Samozřejmě nezapomeňte uvést Vaše jméno a telefonní číslo či ovou adresu, kam Vám budou chodit info zprávy. Před rozběhem projektu (zřejmě v průběhu ledna) budeme provádět ověření žadatele (že si někdo neudělal legraci na cizí účet) a poté spustíme zkušební provoz. Věřím, že tato pro občany bezplatná služba společně s lepší aktualizací webových stránek obce a s dokončením rekonstrukce rozhlasu přispěje k lepší informovanosti o dění v naší obci i osadách. Martin Toman Daň z nemovitostí na rok 2011 Přiznání k dani z nemovitostí je poplatník povinen podat finančnímu úřadu do 31. ledna Přiznání se podává v případě změn, a to podle stavu k Za pozdní podání nebo nepodání daňového přiznání bude poplatníkovi vyměřena pokuta v minimální výši 500 Kč. Přiznání je nutno podat i v případě pozemkové úpravy a digitalizace katastrálních map provedených v roce 2010, a to také do Pro bližší informace se můžete obrátit na Finanční úřad v Českém Krumlově, tel.č , příp. se dostavit osobně na FÚ v Č. Krumlově, Vyšehrad 169, a to během ledna každý pracovní den: pondělí, středa 7:30 17:00 úterý 7:00 15:30 čtvrtek, pátek 7:00 14:30 Formuláře přiznání k dani z nemovitostí jsou k dispozici na FÚ v Č. Krumlově, v omezeném množství též na obecním (městském) úřadě. Přiznání lze podat také elektronicky https://adisepo.mfcr.cz/ (je možné zde formulář také vyplnit, vytisknout a doručit FÚ) nebo lze formulář vytisknout na adrese: v nabídce Daňové tiskopisy. Omluva Vážení spoluobčané, v minulých dnech došlo v některých částech obce k výpadkům v dodávce pitné vody. Tyto bohužel nebyly krátké a rozhodně jsme je neplánovali. Vlivem poruchy na vodovodním řadu docházelo ke skutečně velkému úniku vody z potrubí a i přes velké úsilí se nám nepodařilo poruchu nalézt ihned. Aby nedošlo k vyprázdnění obou vodojemů, museli jsme zavírat vodu na téměř celý den. V budoucnu budete informování o těchto výpadcích prostřednictvím SMS či u, na webových stránkách obce a samozřejmě obecním rozhlasem. Pokud v obci máme takto velkou poruchu, snažíme se vodu pouštět alespoň ráno od zhruba 6 hodin do 7:30 a pak večer od 18 do 20 hodin (pokud to podmínky dovolí). Upřímně se omlouváme za komplikace a v případě potřeby přes den jsme schopni zajistit možnost načerpání vody do nádob. Bližší informace Vám poskytnu já nebo pracovníci Obce Brloh. Děkuji za pochopení. Martin Toman Všímálek Všimli jste si v poslední době nepořádku kolem popelnice umístěné před prodejnou COOP a u hřbitova?? Někteří spoluobčané a uživatelé rekreačních chalup je totiž využívají jako domovní popelnici. Každá domácnost má mít svoji popelnici a odpad ukládat tam. Domácnosti a uživatelé rekreačních chalup, kteří popelnici nemají, si musí svůj domovní odpad odvést do místa bydliště, nebo do sběrného dvora v Brloze, kde zaplatí za 1 kilogram odpadu 5,- Kč. BRLOH 2010 strana 19

20 Okénko lékaře Enuréza Pomočování se je pro člověka vážný problém. V dětském věku bývají na vině často rodičové, kteří příliš spěchají na čistotnost svého potomka. Často se s čistotností svého dítěte chlubí tak, že mám pocit, že je to pro ně předzvěst budoucích jeho schopností. Někteří z vás si hledají informace na internetu, aby s lékařem hovořili na úrovni. Pro ně si zopakujeme, že vědomé spouštění močení se děje z centra ve spánkové oblasti, které je propojeno s močovým měchýřem. Ten je dále nervově propojen s vegetativním centrem v prodloužené míše a s vegetativním centrem míchy v oblasti dolní hrudní páteře. Všichni dobře víme, že močový měchýř normálně funguje tak, že dobře vnímáme jeho naplnění, a že dokážeme i delší čas oddálit močení, až najdeme vhodné podmínky pro jeho vyprázdnění. Pocit naplnění močového měchýře je dán vnímáním tlaku v močovém měchýři. To může být způsobeno i zvýšením napětí svaloviny stěny močového měchýře při prochlazení nebo při zánětu v močovém měchýři. To oboje nás nutí k močení i po několika minutách. Vývoj čistotnosti dítěte v oblasti močení probíhá v několika etapách a do tří až pěti let bývá ukončen. Používání plenkových Příspěvky čtenářů Zpravodaje Od včelařů jsme dostali opět pár skvělých medových tipů, tentokrát: Med jako krášlící prostředek. O svátcích vám jistě chvilka času vybude, tak je hned můžete vyzkoušet. Pleťová maska Rozmícháme půl žloutku, lžičku medu a několik kapek šťávy z citronu. Směs natřeme na obličej a necháme 1 hodinu působit, pak smyjeme teplou vodou. Tvarohová pleťová maska 2 lžičky tekutého medu, 15 dkg čerstvého tvarohu a 1 žloutek vymícháme do pěny a naneseme na obličej. Necháme působit asi půl hodiny, pak smyjeme vlažnou vodou. Krém na rozpukané ruce Na rozpukané ruce a pro osvěžení pleti připravíme krém z jedné lžíce medu, lžíce glycerinu, 1 lžíce citronové šťávy a několika kapek kolínské vody. Vše dobře umícháme a dáme do kelímků. Směsí natíráme pleť i ruce po umytí v teplé vodě. kalhotek může tento vývoj zpomalovat. Již v prvních týdnech života kojenec jen několik vteřin před močením vydává signál zvukem či neklidem, což většinou nemáme šanci včas zareagovat. Pak následuje období, kdy dítko hlásí, že je pomočené, tedy až po aktu. V dalším období již dítko dokáže krátce oddálit močení nečastěji tím, že si tiskne nožičky k sobě. V tomto období se můžeme pokusit nabídnout dítěti včas nočník. Některé děti to přijmou, jiné jen dočasně a jiné to nepřijmou zatím vůbec. Pak je třeba rodičovská trpělivost v nenuceném nabízení nočníčku. Dítko postupně dobře vnímá naplněný močový měchýř, někdy si stačí i sundat kalhotky, ale oddálit močení zatím na dlouho nedokáže. V další fázi se může dítko vymočit, i když nemá naplněn močový měchýř. Někdy si o to dítko řekne samo, někdy mu to můžeme před odchodem z domova nabídnout. Neboť po naplnění močového měchýře dokáže močení jen krátce oddálit. Když včas na jeho signály nereagujeme, pomočí se. A teprve postupně dokáže své močení oddálit do chvíle, než má podmínky k močení. Později dochází k pomočení ještě v noci, proto dítko vybízíme, aby se na noc vymočilo. Přesto zpočátku může dojít k pomočení, i když dítko nemá naplněný močový měchýř. Pokud jsou rodičové netrpěliví a své dítě za pomočení peskují, budí ho v noci ze spánku k preventivnímu vymočení, nebo mu dají nočník a přísně hlídají jeho akt močení, může se prodloužit enuréza až do školních let a eventuelně přetrvávání nejrůznějších problémů s močení do dospělého věku. MUDr. Bohumír Šimek Vánoce, vánoce přicházejí Svátky pohody, míru, lásky, rodiny Místo adventního rozjímání předchází adventní šílení po obchodech. A jsou tu Vánoce. Ještě rychle předvánoční úklid, příprava večeře a můžeme slavit Po opulentní večeři ještě trocha alkoholu, rozsvítíme stromek, zazpíváme si pár koled a mohou se rozdávat dárky. Pokud jsou děti, trvá rozdávání déle. Dárky jsou prý měkké (ponožky, košile ) a tvrdé, hračky. Nejhorším dárkem jsou obálky s penězi. Jako by říkaly: Nemám na tebe čas, něco si kup! Přiznání nedostatku lásky. A zrovna o Vánocích? Ale nejen děti vnímají rozdílnost dárků. Je dárek a dárek. Nejen měkký a tvrdý. Rozbalit dárek, po kterém toužím, to je lásky, to je pus Ale mohu také dostat dárek, který nechci. To vyžaduje lásky mnohem víc. Musím se zkrotit a nedat najevo zklamání. Pomůže ti, když nepochybuješ, že tě obdarovávající má rád. Nepochybuj o jeho lásce! Možná, že tě to stojí námahu. Stojí to oběť. A v té oběti možná si změříš svoji lásku. Ježíš ve třiatřiceti letech obětoval člověku celý svůj život, aby člověk mohl opět žít v Božím království Lásky. A tak ve jménu Ježíška si snažme udržet království Boží lásky i pod stromečkem. Vždyť Vánoce jsou svátky Lásky MUDr. Bohumír Šimek strana 20 BRLOH 2010

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

UH 6/2010 Září, říjen,, listopad, prosinec Uhelňáček Uhelňáček

UH 6/2010 Září, říjen,, listopad, prosinec Uhelňáček Uhelňáček UH 6/2010 Září, říjen,, listopad, prosinec Uhelňáček Uhelňáček Vážení spoluobčané, od voleb uplynuly necelé dva měsíce a dva z původně Vámi zvolených zastupitelů byli vyměněni. Mandátu se vzdali Ing. Pavličík

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč obce Uhlířov únor 2015 JE VIDĚT, ŽE STÁLE VÍCE OBČANŮ TŘÍDÍ ODPAD Jistě mnoho z Vás zvedlo ze židle zvýšení poplatku za odpady. Přes všechny sliby, že když budete třídit odpady bude cena za ně jestli ne

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Životický portál. Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015

Životický portál. Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015 Životický portál Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci listopadu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ČERNÁ Růžena GERYKOVÁ Miluše 44 80 90 65 SYMERSKÝ Vladimír GERYKOVÁ Marie

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více