Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15"

Transkript

1 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17 2 Podnikatel z Belgie - zápis v obchodním rejstříku 18 3 Organizační složka zahraniční právnické osoby - zápis v obchodním rejstříku 18 4 Slovenská a. s. podnikající v ČR - působnost zákona o účetnictví 20 5 Auditor pro organizační složku slovenské akciové společnosti podnikající v ČR 20 6 Schválení účetní závěrky organizační složky slovenské akciové společnosti 22 7 Vedoucí organizační složky zahraniční osoby 24 8 Přemístění sídla zahraniční osoby 24 9 Fakturace organizační složky Vnitřní právní poměry zahraniční společnosti Založení s. r. o. na Slovensku Podnikání slovenského podnikatele v ČR Živnostenský list zahraniční osoby 28 2 Určení rezidenství Daňový rezident Určování rezidenství - bydliště Příjmy z Anglie Povinnost podat daňové přiznání v ČR v případě práce a bydliště v Rakousku Určení rezidenství - právnická osoba 35 3 Stálá provozovna Stálá provozovna organizační složky Stálá provozovna fyzické osoby Stálá provozovna versus organizační složka Daňové přiznání organizační složky 41 3

2 Mezinárodní daňové vztahy 23 Účetnictví stálé provozovny Staveniště v ČR provozované nigerijským rezidentem Službová stálá provozovna finské společnosti Manažerské služby norské společnosti Umístění serveru v zahraničí Prodej masa a uzenin polským rezidentem Smlouva o zprostředkování se slovenským rezidentem Stálá provozovna na Slovensku - převod údajů do českého účetnictví Provozovna na Slovensku Alokace nákladů stálé provozovny Základ daně stálé provozovny 50 4 Srážková daň Licenční poplatky z USA Podíl na zisku ze Slovenska Licenční poplatky ze Slovenska Srážková daň z najatého vozidla v Německu Nákup licence z Německa Úplný převod práv k softwaru Software ze Slovenska Diskriminace nerezidentů - zdaňování na hrubé bázi Užívání movitého majetku Právní služby poskytnuté do Bulharska 62 5 Zajištění daně Faktury ze zahraničí - srážka nebo zajištění Zajištění - z částky s DPH, či bez DPH Zajištění z platby ve prospěch rezidenta EU Zajištění z platby ve prospěch podnikatele z USA Zajištění daně - služby poskytnuté v Německu Sankce za nezajištění daně Nájem placen do Německa Ukrajinští živnostníci s českým IČ/DIČ, srážková daň versus zajištění daně, stálá provozovna těchto osob 67 6 Zdanění občanů ČR pracujících v zahraničí Student pracující na Slovensku Roční vyúčtování ze závislé činnosti v EU Daňové přiznání - výdělek z Velké Británie Daňové přiznání - fyzická osoba s příjmy ze zahraničí Zdanění příjmů českého učitele lyžování občasně pracujícího v Rakousku Příjmy z dohody o provedení práce v Rakousku Uvedení zahraničních příjmů jednatele arabské společnosti v daňovém přiznání Český lékař pracující v Anglii 78 4

3 7 Zahraniční pracovní cesta so 60 Cestovní náhrady pro slovenské zaměstnance české společnosti Doplnění k cestovním náhradám pro slovenské zaměstnance české společnosti Zdanění při zvyšování kvalifikace zaměstnanců Služební cesty do zahraničí soukromým automobilem zaměstnance Uplatnění cestovních náhrad při dovolené navazující na pracovní cestu Uplatnění pohonných hmot při služební cestě do Švédska Valutová záloha na zahraniční pracovní cestu Zahraniční pracovní cesta - cestovné OSVČ Zahraniční pracovní cesta - několikeré překročení státní hranice ČR v rámci dvou dnů Roční cestovní pojištění zaměstnance Lze se vzdát cestovních náhrad? Zahraniční pracovní cesta - bez poskytnutí zálohy Proplacení zahraničního stravného v Kč Platební karta poskytnutá zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu Přepočet záloh na cestovní náhrady do zahraničí Zahraniční pracovní cesta - poskytnutí kapesného zaměstnanci Zahraniční pracovní cesta - poskytnutí cestovních náhrad při cestě do Číny 97 8 Zdanění cizinců pracujících v ČR 9 77 Výpočet mzdy nerezidenta ze Slovenska Přihlášení občana SR na zdravotní pojišťovnu Celosvětové příjmy a daň z příjmů Zúčtování záloh na daň občanům Ukrajiny a Slovenska Uplatnění slev na dani u daňového nerezidenta Uplatnění slevy na dani na poplatníka u jednatele s. r. o Odměny studentky z Německa v rámci programu Erasmus Kursové rozdíly Kursové rozdíly v daňové evidenci Zaúčtování úhrady ze zahraničí Kursový rozdíl u úvěru Nákup zboží v cizí měně Kursové rozdíly při nákupu nafty v Německu Přepočítací kurs při realizaci opce Kursové rozdíly, které v daňové evidenci nemají vznikat Použití kursu v daňové evidenci OSVČ Zápočet pohledávek v různých měnách Platba faktury v eurech Devizový účet - přepočet měny v daňové evidenci Fakturace služeb klientovi na Slovensko 118 5

4 Mezinárodní daňové vztahy 10 Daň z přidané hodnoty Faktura ze Slovenska pro plátce DPH, který vede daňovou evidenci Účtování cizí měny v daňové evidenci Vznik plátcovství DPH v členských zemích EU Zahrnuje se do obratu úplata za poskytnutí služby mimo ČR? Účtování služby do zahraničí a DPH Podnájem zahraniční společnosti Účast na kongresu v zahraničí a povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH Registrace DPH při pořízení zboží z EU Prodej ojetého automobilu do zahraničí Trístranný obchod (česká s. r. o. jako prostřední osoba) Doplnění k třístrannému obchodu (česká s. r. o. jako prostřední osoba) Vrácení daně plátcům v jiných členských státech Nárok na odpočet DPH při dovozu výrobků z Číny Chybně zaúčtovaná cena zboží v letech Dovoz zboží po novele zákona o DPH DPH při prodeji plastového odpadu od dubna Přeprava poskytnutá slovenskou společností Uplatňování DPH po novele od DPH z přijaté služby z EU Přefakturace dopravy do EU Vstupné na zahraniční sportovní akce Přefakturace nákladů na školení v Izraeli Provize od zahraniční společnosti Skonto za včasnou platbu u faktur z EU Zaslání náhradního dílu do Maroka Účtování vratky DPH z EU Správa daní a poplatků Lhůty při kontrole daně z příjmů Do jaké doby může finanční úřad kontrolovat rok, kdy byla společnost ve ztrátě? Neodevzdané daňové přiznání za rok Starý zákon o správě daní a poplatků - 34 odst. 5 (součinnost třetích osob) Penále ze snížení daňové ztráty Zastupování na finančním úřadě Požadavek správce daně na odevzdání účetnictví v elektronické podobě Archivace dokladů u OSVČ Úschova písemností a dokladů Plná moc při změně jednatele Doplatek daně z příjmů za manžela Daňová kontrola zahájená do konce roku Podpis na daňovém přiznání 161 6

5 135 Ukončení činnosti společnosti s ručením omezeným Mezinárodní dožádání učiněné v průběhu daňové kontroly Službová stálá provozovna a registrace na finančním úřadě Ostatní Smluvní či bezesmluvní stát Význam Komentáře OECD k Modelové smlouvě Jakou verzi Komentáře OECD k Modelové smlouvě použít Dohoda o pracovní činnosti se Slovenkou a odvod zdravotního pojištění Vývoz zboží do EU Stanovení mzdy v cizí měně Fakturace v eurech Grant z EU Dřívější registrace automobilu v zahraničí Úroky z půjčky od nebankovní společnosti mimo EU Přechodný pobyt v zahraničí, ukončení pracovního poměru a rodičovské dávky v ČR Zdanění příjmu z obchodů na kapitálových trzích v zahraničí Pořízení DHM z evropských fondů Znalostní test 181 Rejstřík 184 7

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU srpen 2013 I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daň z příjmů je ve Slovenské republice upravena zákonem č. 595/2003 Z.Z., o dani z príjmov (http://www.szk.sk/legislativa/zakon-o-dani-z-prijmov/).

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více