Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)"

Transkript

1 Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška této nejvyšší hory je metrů. Jmenuje se C Na dně Východoafrické příkopové propadliny leţí druhé nejhlubší jezero světa. Jmenuje se D Na této řece leţí Viktoriiny vodopády. Jmenuje se E Toto souostroví vyhledávané turisty leţí v Atlantském oceánu. Politicky patří Španělsku, zeměpisně však patří k africké pevnině. Jmenuje se 2. Doplň křížovku Průplav, který odděluje Afriku od Asie. 2. Největší africký ostrov. 3. Hlavní město Egypta. 4. Pohoří v Severní Africe Která nerostná surovina se těží v S Africe, Guinejském zálivu 5. a říká se jí černé zlato? Nejhlubší jezero Afriky. Tajenka:. 3. Najděte skrytá slova A - Jeleni letěli lesem jako splašení. (africký veletok) B - Tom Hanks a Harapes se potkají v novém filmu. (největší poušť světa) C - Zima rok ochladí. (africký stát) D - Skon gorily nás velice zarmoutil. (africká řeka) E - Datla slyšel celý les. (africké pohoří) F - Mina mi bouchla pod nohama. (africká poušť) G - V loni Gertruda navštívila Kypr. (africká řeka)

2 4. Doplň názvy řek a jezer Vytvoř dvojice. 1. mys A. Konžská 2. poloostrov B. Komory 3. ostrov C. Limpopo 4. souostroví D. Hafún 5. pánev E. Namib 6. nížina F. Adénský 7. řeka G. Somálský 8. poušť H. Mosambický 9. záliv I. Zanzibar 10. průliv J. delta Nilu 11. pohoří K. Etiopská 12. jezero L. Čad 13. vysočina M. Tibesti

3 6. Podtrhni věty, které vyjadřují pravdu. Ostatní věty oprav. 1. Afriku od Evropy odděluje Rudé moře. 2. Afrika je druhý největší kontinent. 3. Převážná část afrického kontinentu je na východní polokouli. 4. Afrikou prochází rovník 5. Nejvyšší hora světa se nachází v Africe. 6. V Africe je největší poušť světa. 7. Africké břehy omývá všech 5 oceánů. 8. Sahara se rozkládá na jihu afrického kontinentu. 9. Tropický deštný les najdeme kolem Guinejského zálivu. 10. V Africe nenajdeme tajgu. 11. Na savanách žije velbloud. 12. Do Egypta jezdí turisté, aby se podívali na slavné pyramidy hrobky faraónů. 13. Africe se také říká Bílý kontinent. 14. Afrikou protéká řeka Nil. 15. Největším africkým jezerem je Viktoriino jezero. 16. Nejvyšší hora Afriky ční v Dračích horách. 17. Největší hustota zalidnění je na Sahaře. 18. Duna je africké zvíře. 19. Kongo, Niger, Zambezi jsou africké řeky. 20. Největší africký ostrov jsou Kanárské ostrovy. 21. Žirafa, zebra, lev jsou zvířata žijící na poušti. 22. Mys Dobré naděje se nachází v Jihoafrické republice.

4 7. Podle charakteristiky poznej biomy (=typy krajin). 1. Tento biom se rozprostírá v Konţské pánvi a při Guinejském zálivu. Spadne zde dlouhodobě nejvíce sráţek. Jedná se o druhou největší oblast na Zemi, kterou postihuje nadměrné mýcení bez ohledu na ekologické následky. Ţije zde ohroţený druh zvířat gorila. 2. Tento biom se nachází v tropickém střídavě vlhkém podnebném pásu po obou stranách rovníku. Převládají porosty vyšších travin. Stromy, mezi které patří také baobaby, se vyskytují spíše v blízkosti vody. Ţijí zde např. lvi, ţirafy, zebry aj. 3. Tento biom zaujímá v Africe největší rozlohu a je s ohledem na podnebí horký s nedostatkem sráţek. Svým sloţením je však velmi rozmanitý. Vyskytuje se zde v písečné, skalnaté a štěrkové podobě. Ţivot v nich je moţný pouze na místech, kde se nachází podzemní a artéská voda. Mezi zvířata, která zde dokáţou delší dobu pobývat, patří velbloudi. vyznač tyto biomy do mapy 8. Najděte africké řeky, jezera, pohoří, pouště a) HAAASH b) INEGR c) IANMB d) GELSAEN e) PPLMOIO f) WAMALI g) SLATA h) LIMIKAOŽDNÁR i) WEREEUK j) ILN

5 ŘEŠENÍ Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se Suezský B Výška této nejvyšší hory je metrů. Jmenuje se Uhuru C Na dně Východoafrické příkopové propadliny leţí druhé nejhlubší jezero světa. Jmenuje se Tanganika D Na této řece leţí Viktoriiny vodopády. Jmenuje se Zambezi E Toto souostroví vyhledávané turisty leţí v Atlantském oceánu. Politicky patří Španělsku, zeměpisně však patří k africké pevnině. Jmenuje se Kanárské ostr Doplň křížovku S U E Z S K Ý M A D A G A S K A R K Á H I R A A T L A S R O P A T A N G A N I K A 1. Průplav, který odděluje Afriku od Asie. 2. Největší africký ostrov. 3. Hlavní město Egypta. 4. Pohoří v Severní Africe. 5. Která nerostná surovina se těží v S Africe, Guinejském zálivu a říká se jí černé zlato? 6. Nejhlubší jezero Afriky. Tajenka:. 3. Najděte skrytá slova A - Jeleni letěli lesem jako splašení. (africký veletok) B - Tom Hanks a Harapes se potkají v novém filmu. (největší poušť světa) C - Zima rok ochladí. (africký stát) D - Skon gorily nás velice zarmoutil. (africká řeka) E - Datla slyšel celý les. (africké pohoří) F - Mina mi bouchla pod nohama. (africká poušť) G - V loni Gertruda navštívila Kypr. (africká řeka)

6 4. Doplň názvy řek a jezer 1.Niger 2.Zambezi 3.Kongo (Zair) 4.Čad. jez. 5.Ukerewe(Viktor. j.) 6.Volta 7.Orenge 8.Limpopo 9.Nil 10.Senegal 11.Tanganika 12.Malawi 13.Bílý Nil 14.Modrý Nil 5. Vytvoř dvojice. 1. mys A. Konžská 2. poloostrov B. Komory 3. ostrov C. Limpopo 4. souostroví D. Hafún 5. pánev E. Namib 6. nížina F. Adénský 7. řeka G. Somálský 8. poušť H. Mosambický 9. záliv I. Zanzibar 10. průliv J. delta Nilu 11. pohoří K. Etiopská 12. jezero L. Čad 13. vysočina M. Tibesti D G I B A J C E F H M L K

7 6. Podtrhni věty, které vyjadřují pravdu. Ostatní věty oprav. 1. Afriku od Evropy odděluje Středozemní moře. NE 2. Afrika je třetí největší kontinent. NE 3. Převážná část afrického kontinentu je na východní polokouli. ANO 4. Afrikou prochází rovník. ANO 5. Nejvyšší hora světa se nachází v Asii. NE 6. V Africe je největší poušť světa. ANO 7. Africké břehy omývají 2 oceány. NE 8. Sahara se rozkládá na severu afrického kontinentu. NE 9. Tropický deštný les najdeme kolem Guinejského zálivu. ANO 10. V Africe nenajdeme tajgu. ANO 11. Na pouštích žije velbloud. NE 12. Do Egypta jezdí turisté, aby se podívali na slavné pyramidy hrobky faraónů. ANO 13. Africe se také říká Černý kontinent. NE 14. Afrikou protéká řeka Nil. ANO 15. Největším africkým jezerem je Viktoriino jezero. ANO 16. Nejvyšší hora Afriky ční v Kilimandžáru. NE 17. Nejmenší hustota zalidnění je na Sahaře. NE 18. Duna je v poušti. NE 19. Kongo, Niger, Zambezi jsou africké řeky. ANO 20. Největší africký ostrov je Madagaskar. NE 21. Žirafa, zebra, lev jsou zvířata žijící v savanách. NE 22. Mys Dobré naděje se nachází v Jihoafrické republice. ANO

8 7. Podle charakteristiky poznej biomy (=typy krajin). 1. Tento biom se rozprostírá v Konţské pánvi a při Guinejském zálivu. Spadne zde dlouhodobě nejvíce sráţek. Jedná se o druhou největší oblast na Zemi, kterou postihuje nadměrné mýcení bez ohledu na ekologické následky. Ţije zde ohroţený druh zvířat gorila. tropický deštný prales 2. Tento biom se nachází v tropickém střídavě vlhkém podnebném pásu po obou stranách rovníku. Převládají porosty vyšších travin. Stromy, mezi které patří také baobaby, se vyskytují spíše v blízkosti vody. Ţijí zde např. lvi, ţirafy, zebry aj. savany 3. Tento biom zaujímá v Africe největší rozlohu a je s ohledem na podnebí horký s nedostatkem sráţek. Svým sloţením je však velmi rozmanitý. Vyskytuje se zde v písečné, skalnaté a štěrkové podobě. Ţivot v nich je moţný pouze na místech, kde se nachází podzemní a artéská voda. Mezi zvířata, která zde dokáţou delší dobu pobývat, patří velbloudi. pouště vyznač tyto biomy do mapy 8. Najděte africké řeky, jezera, pohoří, pouště a) HAAASH SAHARA b) INEGR NIGER c) IANMB NAMIB d) GELSAEN SENEGAL e) PPLMOIO LIMPOPO f) WAMALI MALAWI g) SLATA ATLAS h) LIMIKAOŽDNÁR KILIMANDŽÁRO i) WEREEUK UKEREWE j) ILN NIL

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Poloostrovy: Somálský Sinajský (leží už v Asii, patří Egyptu)

Poloostrovy: Somálský Sinajský (leží už v Asii, patří Egyptu) POLOHA: S i J polokoule, oba obratníky Evropa Gibraltarský průliv (=Heraklovy sloupy), Středozemní moře Asie Suezský průplav, Rudé moře Malá členitost pobřeží Poloostrovy: Somálský Sinajský (leží už v

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

7. třída. Jak je svět rozdělen

7. třída. Jak je svět rozdělen 7. třída Jak je svět rozdělen Pevniny a oceány 71% tvoří OCEÁNY - Tichý oceán - Atlantský oceán - Indický - Severní ledový oceán Někdy bývá uváděn pátý oceán Jižní oceán Moře a) okrajová okrajové části

Více

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy DOUČOVÁNÍ SEXTA Předmět: zeměpis Ročník: sexta Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Školní rok: 2013 2014 Vyučující: Mgr. Zdeněk Novák Učebnice: Příroda a lidé Země učebnice zeměpisu pro střední školy nakladatelství

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu Celkem 30 bodů 1 5 bodů Vždy z jednoho pojmu z prvního, druhého a třetího řádku můžeme sestavit trojice, které váže dohromady společné území. Spojte následující pojmy do logických trojic. A: Altiplano,

Více

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu Celkem 30 bodů 1 5 bodů Vždy z jednoho pojmu z prvního, druhého a třetího řádku můžeme sestavit trojice, které váže dohromady společné území. Spojte následující pojmy do logických trojic. A: Altiplano,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Zeměpis 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Zeměpis. přehled učiva. pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2005. O čem je zeměpis. Hranice

Zeměpis. přehled učiva. pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2005. O čem je zeměpis. Hranice Zeměpis přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2005 O rozdělení světa O oceánech O světadílech O čem je zeměpis www.fraus.cz Přírodní hranice Hranice např. vodní toky,

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AFRIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AFRIKY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AFRIKY (pracovní verze určená k ověření ve výuce) Miloslav Šerý Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na PřF UP v Olomouci

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby, kalkulačka Mistrovství světa ve fotbale

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu

Celkem 30 bodů. Čeští cestovatelé po africkém kontinentu Celkem 30 bodů 1 5 bodů Vždy z jednoho pojmu z prvního, druhého a třetího řádku můžeme sestavit trojice, které váže dohromady společné území. Spojte následující pojmy do logických trojic. A: Altiplano,

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

37. hodina Východní Evropa

37. hodina Východní Evropa 37. hodina Východní Evropa Vodstvo nejdelší evropská řeka Volha - řeky v zimě zamrzají a v létě často téměř vysychají - největší evropská jezera Ladožské, Oněžské Státy Ukrajina, Bělorusko, Rusko dříve

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více