O Noci kostelů, jaké byly prázdniny, zajímavé články a postřehy, kam namířit za vzděláním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Noci kostelů, jaké byly prázdniny, zajímavé články a postřehy, kam namířit za vzděláním"

Transkript

1 N ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 2/2011 PŘEČTĚTE SI O Noci kostelů, jaké byly prázdniny, zajímavé články a postřehy, kam namířit za vzděláním 1

2 Noc kostelů /11 Tři lidské vlastnosti: trpělivost, statečnost a odvaha nejsou v dnešní době příliš vyzdvihované. Všechno chceme hned a jsme rozmrzelí, když to hned není. Někdy také chybí trpělivost se sebou samým, o trpělivosti vzhledem k našim blízkým ani nemluvě. A trpělivé čekání na Boží milost se nám zdá nekonečné. Statečně hájit Boží slovo a svůj názor v diskuzích mnohých politiků i občanů chybí, proč také? Je to pohodlnější se přizpůsobit většině, být nejlépe bez názoru a nedržet se Kristovy pravdy. Stateční jsou zachránci života, statečný je člověk beroucí svůj každodenní kříž bez reptání s pomocí Boží a následující Ježíše. Odvahu vyjet ze zajetých a známých kolejí má málokdo. Není vždy jednoduché odvážně říci pravdu a nazvat stav věcí skutečně, jak je vidíme, zvláště když pravda může být krutá a zraňující. Léto končí a každodenní povinnosti nejen školáků, studentů, rodičů i prarodičů se střídají s pravidelností jako příchod dne a noci. Pravidelně v hodový čas slavnosti Povýšení svatého Kříže přichází i druhé číslo časopisu INRI v tomto roce. Nechme se inspirovat radostí a optimismem našich mladých farnic - děvčat z titulní stránky, která si takto pochutnávala a usmívala se po hodové mši svaté u sv. Cyrila a sv. Metoděje. Máme za sebou dovolené, prázdniny, kde jsme odpočívali či aktivně se zapojili do dění se svými blízkými. Díky všem, kteří organizovali tábory s dětmi a mladými lidmi, díky za plnohodnotná setkání o našich městských poutích a pouti děkanátu. V úvodu našeho hodového čísla byla řeč o třech lidských vlastnostech, které se dnes moc nenosí. Ale není třeba trpělivosti, aby se dílo Boží dařilo? A nepotřebujeme být stateční a odvážní, abychom slovo Boží šířili dál? Cestu i bránu k Bohu máme otevřenou, tak jako na tomto obrázku, který vznikl letos při putování našich turistů okolo Vídně. Za naši farnost i redakční radu si dovoluji popřát, ať se s pomocí Boží daří ve školním roce, ať naše autor fota p. Robin Filák společnost je statečná i odvážná, naplněná rozumnou dávkou trpělivosti. Noc kostelů proběhla v pátek 27. května 2011 a přilákala stejně jako loni, kdy se v našem městě konala poprvé, opět mnoho návštěvníků. Největší odměnou pro pořadatele byl až překvapivý zájem ze strany nočních poutníků - v 10 kostelech, kaplích a modlitebnách v našem městě bylo zaznamenáno téměř 6 tisíc návštěvnických vstupů. Odhadujeme, že i přes nepřízeň počasí mohlo naším městem v průběhu večera putovat kolem návštěvníků. Prostějov ožil dlouho do noci, což u nás nebývá tak obvyklé. Všude bylo vidět hloučky lidí putujících od kostelu ke kostelu. Několikaměsíční úsilí tak 2

3 Noc kostelů /11 bylo odměněno nad očekávání úspěšným průběhem celé akce. Letos se navíc zapojily i dva kostely na okraji města - kostel sv. Bartoloměje ve Vrahovicích a kostel sv. Josefa v Krasicích. Noc kostelů začala v 18hod slavnostním zvoněním všech zvonů ve městě. Všechny kostely nabídly během večera rozmanité programy, ze kterých si každý návštěvník mohl vybrat podle své chuti a zájmu. Kromě mše svaté, májové pobožnosti a společné modlitby, kterých se účastnili především věřící, komponované prohlídky v kostýmech, divadelního vystoupení pro děti, varhanních a pěveckých koncertů, byla možnost výstupu na věž chrámu sv. Cyrila a Metoděje a sv. Bartoloměje ve Vrahovicích (na vlastní nebezpečí). V kostele Husova sboru se před půlnocí dostali návštěvníci až do katakomb v podzemí. V kostele Povýšení sv. Kříže byl nově zpřístupněn průchod přes varhanní kůr na Rajskou zahradu, v kostele sv. Jana Nepomuckého si zase mohli Výklad a prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého, přednáší návštěvníci prohlédnout výstavu Tomáš Strouhal liturgických předmětů. V záři svíček v kostele sv. Josefa v Krasicích jsme prosili za naše děti a nejbližší, o důležitosti křtu se mluvilo u sv. Anny. Návštěvníci při vstupu do libovolného kostela obdrželi mapku s programem jednotlivých kostelů, kaplí a modliteben, do níž dostávali v každém kostele razítka. Po získání všech razítek si mohli vyzvednout na Cyrilometodějském gymnáziu tzv. Certifikát poutníka. Kostely se uzavřely zase o půlnoci. Všechny nabízené programy pro návštěvníky byly zdarma. V kostele Povýšení sv. Kříže proběhl letos poprvé také Den kostelů i ve čtvrtek a v pátek dopoledne, kdy se mohly ohlášené školy seznámit s tím, jak kostel vypadá zevnitř, co se v něm děje, kdo v něm bydlí a mohly si kostel i sestavit. Myslím, že zejména pro děti byla a je tato možnost poznávání důležitá, protože viděly, že kostel není nedobytným místem jenom pro věřící a bohoslužby, ale i místem setkávání a porozumění pro nás všechny. Vždyť děti dnešních nevěřících rodičů ani nevědí, jak kostel uvnitř vypadá, a samy by si do něho vůbec netroufaly vejít. A to je určitě škoda. Zajímavým zpestřením letošního ročníku byla možnost využít pro putování mezi jednotlivými kostely koňský povoz. Bohužel pro nepřízeň počasí nemohl jezdit až do setmění, jak bylo původně plánováno, ale i tak potěšil řadu návštěvníků. Také publicita této atrakce byla malá, takže mnozí nevěděli, že svézt se mohou zadarmo. Pro příští rok to napravíme. Děkuji všem farníkům, kteří modlitbou nebo pomocnou rukou pomohli, za skvěle odvedenou práci při přípravě i realizaci Noci kostelů, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, se kterým se do práce pustili. Všichni, kdo do této jedinečné události vložili svůj čas a energii, přispěli 3

4 Rok křtu 2/11 k naplnění jejího cíle přiblížit lidem křesťanství. Návštěvníci se tak mohli přesvědčit, že není třeba obávat se návštěvy kostela ani dělat rozdíly mezi lidmi věřícími a těmi, kteří žijí mimo církev. Celkově lze říci, že se Noc kostelů v našem městě i celé republice báječně vydařila a zanechala snad ve všech návštěvnících i pořadatelích nesmazatelný kus radosti a vděčnosti. Noc kostelů v Prostějově výrazně obohatila kulturní i duchovní nabídku ve městě a stává se součástí kulturního života našeho města. Jana Tobolová koordinátor pro Prostějov Rok křtu Stále prožíváme rok křtu. Při této příležitosti nabízíme další svědectví člověka, který v uplynulých letech obnovil svůj život s Bohem. Narodila jsem se před více než padesáti roky a jako dítě jsem také byla pokřtěná. Rodiče mě vychovávali bez víry a vztahu k Bohu. Do kostela jsme šli pouze na Vánoce, abychom se podívali na jesličky a zazpívali si koledy. Velikonoce byly pro nás symbolem blížícího se jara. Pouze babička, která žila na vesnici a kam jsem jezdila, mě brávala do kostela na májové pobožnosti. Viděla jsem ji často, jak se modlí, první modlitbu mě naučila právě ona. A protože se obracela především k Panně Marii, byla Matka Boží jediná, ke které jsem se modlila, když mi bylo těžko. Ani já jsem své děti nevychovávala jinak. Neměla jsem pocit, že ke svému životu nějakého Boha potřebuji, dlouho jsem víru považovala za přežitek. Teprve postupem let, kdy jsem prožila několik těžkých událostí, jsem si začala uvědomovat, že v mém životě je něco špatně. Často jsem se sama sebe ptala po smyslu života, měla jsem pocit velké nesvobody, hledala jsem nové cesty. Byly to ovšem různé okultní vědy, které k nám v devadesátých letech začaly pronikat, ale žádná z nich mi nedávala vnitřní klid ani pocit svobody. Teprve po smrti blízkého člověka a doby jeho pozvolného odcházení z tohoto světa, jeho obracení se k Bohu - od naprostého odmítnutí a obviňování Boha až po jeho přijetí mi Pán ukázal další cestu. Mé prosby byly vyslyšeny. Světlo nedalekého kostela mi jednoho podzimního večera ukázalo cestu. Na zdejší faře se mi dostalo vlídného přijetí. Ten večer jsem prožila v slzách a bolesti svoji první životní zpověď a také první modlitba, kterou jsem se modlila v kostele společně s knězem a která mě očišťovala a uklidňovala. Začala jsem navštěvovat společenství katechumenů, kteří se připravovali na křest. Každý týden jsem se těšila na společná setkání. Začala jsem číst Bibli, především Nový zákon, který mi byl velmi blízký. Ježíšovy myšlenky mě velmi oslovovaly, byly pro mě odpovědí na mé otázky a také časté zmatky v mém životě, ztotožňovala jsem se s těmito myšlenkami, s evangeliem a postupně jsem začala chápat souvislosti. Často, když jsem nevěděla, jak se mám v určité situaci rozhodnout, otevřela jsem Nový zákon na kterékoliv stránce a odpověď jsem vždy dostala. Má víra rostla, můj každodenní život s Ježíšem se stával samozřejmostí stejně jako vzduch, který dýchám. Příprava na křest trvá přibližně dva roky. Tehdy na začátku se nám to všem zdálo zbytečně dlouho, dnes vím, jak krátký byl tento čas. Ve společenství jsem poznala mnoho přátel, vznikly mezi námi silné vazby. Otec Petr, který nás na křest připravoval, si všechny získal a jeho silná osobnost nám pomáhala na této cestě překonávat naše osobní překážky. A nebylo jich málo. Se svým manželem jsme na jeho radu obnovili svůj manželský slib, protože jsme měli pouze civilní sňatek. Nikdy bych nevěřila, že k něčemu takovému může dojít. 4

5 Hostýnkové putování 2/11 Následovaly ony čekané Velikonoce a byly Kristovým i naším zmrtvýchvstáním. Ta noc ze soboty na neděli ve ztemnělém a svícemi osvětleném kostele, kdy jsem se cítila očištěná od všech hříchů a kdy jsem přijímala z rukou kněze své první svaté přijímání za přítomnosti členů rodiny a především svého syna, byla pro mě velkým mezníkem v dalším životě. Věděla jsem, že se pro mě otevírá nová cesta, na které mě bude vždy doprovázet Ježíš Kristus. Vím, že již nikdy nebudu sama a že On je ten, který na mě stále čeká, i když já na něho někdy zapomínám. Po dalším roce společných příprav jsme přijali svátost biřmování, která je však další samostatnou kapitolou mého života i našeho společenství. Jsem vděčná za Boží milost, kterou mi Pán dal poznat i za všechny kněze a přátele, kteří mě na této cestě provázeli a provázejí. A stejně jako moje babička před lety, tak i já bych ráda zasela do srdce své vnučky semínko víry v Boha, naděje a lásky. Marie. F. B. Hostýnkové putování V neděli 26. června se naše společenství vzešlé především z katechumenů 2009, vydalo na tradiční pouť za Pannou Marií na Svatý Hostýn. Jako výchozí stanoviště jsme zvolili Tesák. Počasí tehdy ovlivňovalo chladné a vlhké severozápadní proudění, tvořila se kupovitá oblačnost a především na Moravě a ve Slezsku byly hlášeny přeháňky, místy bouřky. Vyhlídky tedy ne příliš radostné. Přesto jsme vyrazili a vyplatilo se. Zažili jsme opět mimořádnou Boží ochranu. Za celou dobu nám ani nekáplo, a když pak místy vyjuklo slunko, byl to všeobecný důvod k veselí a vděčnosti. Úžasným způsobem se také vyřešil zájmový rozkol ve skupině. Bylo třeba spěchat na mši, jenže také tu byla potřeba zastavit se, přivonět si ke kytkám nebo posedět nad zásobami buchet, řízků a zeleniny. Všecko se jaksi stačilo, a když jsme pak udýchané a zpocené doběhly na minutu přesně do baziliky, připadalo mi to jako zázrak. Pak už nás čekal oběd, komerční část dne, milá setkání s dalšími poutníky (třeba z Prostějova a okolí) a samozřejmě zpáteční cesta. Nutno dodat, že to už se nespěchalo. Naopak, cesta byla daleko pomalejší a my unavenější. 5

6 Pouť sv. Cyrila a sv. Metoděje v Prostějově 2/11 Závěrem si dovolím použít výrok Madeleine Delbrelové: Můj Bože, jsi-li všude, jak to, že já jsem tak často někde jinde? Ano, my neumíme s Bohem neustále zůstávat, ale je důležité naučit se k Němu co nejčastěji vracet. Myslím, že poutě jsou k tomu výborným prostředkem. A je dobré pamatovat si, že při putování je daleko důležitější, koho nesu v srdci, než co mám sbaleno v ruksáčku. Že důležitá je už sama cesta, nejen cíl. A aby se z pouti nestal zbožný výlet, je potřeba osvojit si následující: ochotu k pokání, touhu po smíření a setkání s Bohem. Pak nezáleží na tom, zda mám v nohách 5,10 nebo 87 km Zážitek z Božích doteků při Vašem vlastním putování přeje za všecky spolčáky Jana Pokorníková Svatí Cyril i Metoděj, by se u nás cítili, jako doma A kdy? 5.7. tohoto roku se uskutečnila slavná hodová mše svatá v kostele na Brněnské ulici v Prostějově, který nese název obou věrozvěstů. Každý, kdo něco někdy připravoval či organizuje, zná ten pocit před zahájením akce. Spousty běhání, shánění, úklidu, zdobení, přípravy mše svaté i zpěvů a nakonec lapidární vyjde počasí? Nutno konstatovat, že Hospodin se v den oslav opravdu vytáhnul a počasí bylo na jedničku. Slavnou mši koncelebroval děkan naší farnosti P. Miroslav Hřib společně s knězi, jáhnem, ministrany farnosti Povýšení Děkan P. Miroslav Hřib, kněží, jáhen i ministranti slouží mši svatouv kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje v Prostějově na Brněnské ulici foto p. Robin Filak 6 svatého kříže, ale i hostujících z farnosti sv. Petra a Pavla a z Vrahovic od sv. Bartoloměje. Lidí přišlo opravdu hodně a kostel byl zaplněn do posledního místečka. Pokračovali jsme v obnovené tradici městských poutí, která začala v květnu u Milosrdných bratří, v červnu následovala pouť u sv. Petra a sv. Pavla a poté naší červencové u Cyrilka a Metoděje se můžeme těšit na hody koncem srpna ve Vrahovicích a samozřejmě potom v záři v kostele Povýšení sv. Kříže. Jako na správných hodech bylo zajištěno i vynikající občerstvení a hlavně proběhlo příjemné setkání pod širou oblohou, doprovázené zpěvem naší scholy. Potkali se lidé nejen z Prostějova, ale i z okolí, blízcí i vzdálenější. Také nechyběli zástupci našeho politického života. Možná že tak nějak si to kdysi sv. Cyril se sv. Metodějem představovali, vždyť setkání je především o diskuzi, o tříbení názorů a o

7 Farní pouť na Velehrad 2/11 zajištění kvasu-tedy těch, kteří vyprovokují, aby se něco pozitivního dělo, budovalo. Oba naši svatí, duchovní i fyzickou prací cestu k Bohu pro naše předky srozumitelnou formou započali a my bychom měli pokračovat v jejich díle i nadále. Závěrem velký dík všem za pomoc, duchovní i fyzickou podporu, finanční dary. Návštěvníci shlédli mimo jiného pokračování budování hygienického zázemí přístavby objektu Pax, na který kromě financí farníků a návštěvníků kostela (80 000Kč), přispělo také město Prostějov v rámci veřejné finanční podpory (50 000Kč). Děkujeme. Snad se tento rok podaří pokračovat v dostavbě dále tak, abychom mohli celý objekt využívat pro setkání a kulturní akce všech lidí dobré vůle. Z. B. Farní pouť Naše farnost se vypravila na modlitbu za rodiny a nová duchovní povolání 13. srpna na Velehrad. Jela jsem ráda a těšila jsem se; byla jsem zvědavá na hrob kardinála Špidlíka i na restaurátorské práce na bazilice. Ta část prací, která je v chrámu hotová, budí obdiv už nyní. Ale větší část baziliky je ještě skryta pod lešením Velehrad bude nepochybně ještě více povznesen a já se z toho raduji. Tedˇ ale stojím okouzlena za hlavním oltářem, kde je umístěn sarkofág otce kardinála Špidlíka. Je to geniální práce! Čím déle se dívám, tím víc žasnu. Vidím zhmotněnou duchovní pravdu. Vidím trestˇ všeho snažení a hledání. Vidím pomník jedinečného člověka a jeho života. Vidím zachycenou myšlenku a vidím i to, jak těžce se k ní člověk propracovává. Vidím, že zároveň je i není pro každého. Vidím, jak mnozí rychle projdou a nezaujme je téměř nic na té moderně. Někteří luští nápis v mozaice, ale přečtou jen část a už odcházejí. Mě Pán pozdržel a dal mi číst. Ó, jak jsem nadšená! Přede mnou leží hranol pravidelných tvarů a za ním obdélníková deska, kolmo k němu postavená. Vše je pokryto mozaikou, která vzbuzuje dojem proudící vody, mořských vln, vanutí větru či běhu času-jak je libo si vybrat. Nejlépe asi všeho, protože tu všechno se vším souvisí, jedno se s druhým prolíná a je spjato navzájem. Nespěchajícímu poutníkovi nabízí řešení životní otázky. V těch vlnách času znázorněných převážně modrými a tyrkysovými kamínky probleskují červené, bílé, stříbrné či tmavě modré, které tvoří písmena a ta písmena tvoří nápis a ten nápis tvoří epitaf kardinála Tomáše Špidlíka: VŠECHNO, CO ŽIJEME S LÁSKOU PŘECHÁZÍ S KRISTEM DO VZKŘÍŠENÍ. VĚČNOST VYTVÁŘEJÍ VZTAHY, KTERÉ NEKONČÍ. Jak říkám. Člověk si to musí najít. Pravda je v malých zrnkách roztroušena všude kolem nás. Opravdu všude. Kdo o ni stojí, hledá a nalézá. Chce to trpělivost, klid a milost Boží. A já jsem byla v té chvíli poctěna Boží milostí měrou tak vrchovatou, že jsem se o ni chtěla podělit s ostatními. Eva Stančíková 7

8 Líbí se mi být dědečkem 2/11 Líbí se mi být dědečkem Luboš Nágl Los Angeles má svůj Hollywoodský chodník slávy, kde zanechali nesmazatelnou stopu takoví velikáni jako Tom Hanks, Neil Armstrong, Greta Garbo, Elvis Presley nebo Simpsonovi. I my máme doma svůj chodník slávy. Tedy přesněji - futro slávy. Vedle podchodu z kuchyně do světnice (vzhledem k metrovým zdem připomínající spíš tunel z jednoho metra do druhého) je pod krémovým závěsem na bílé vápenné stěně ukrytý podivný graf nepravidelně rozmístěných čar. Možná, že Erich Däniken by v něm rozeznal tajemství vzpomínek na budoucnost. Realita je poněkud prostší. Jsou zde zaznamenány vzpomínky na minulost. Do bělostné stěny se v pravidelných intervalech zakusovala inkoustová tužka oznamující světu, kam v daném čase dosáhla vzpurná hlavička toho kterého našeho dítka. Mezi zářezy, pomalu se už deroucími místy až ke dvěma metrům, přibyl nedávno poslední, nejčerstvější a zároveň i nejmenší. Půlmetrový zápis, nesoucí katalogové označení Marínka. V roztomilých botičkách a stojící na špičkách, dosahuje vnučka s načesaným kohoutem skoro sedmdesát centimetrů. Dívám se na ty záznamy o tom, jak mi některé děti postupem času přerůstaly přes hlavu, a přemýšlím, odkdy je nutný souhlas památkářů k restauraci historických fresek. Až totiž budeme chtít znovu vymalovat kuchyni. Jak šel čas, míval jsem v dřívějších dobách některá oblíbená období. Jaro, léto, podzim, zima, dovolená, vinobraní, uhelné prázdniny, západy slunce nebo odchod dalšího mrňouska z máminy postýlky do své vlastní. Šestinedělí mezi tyto oblíbence rozhodně nepatřilo. Užil jsem si je ale víc než dosyta. Za celý život celkem asi šedesátkrát. A pokorně přiznávám, že jsem to vždycky dost těžce nesl a občas se při tom i zapotil. Jedenáctkrát přeprogramovalo mámě její denní i noční software každé naše nové, sladké miminko. Zbytek asi padesáti šestinedělí jsem si pak protrpěl při stavbě pražského metra, kde jsem spouštěl na těžní věži dělníky do podzemí a kde se každých šest neděl opakovala přísná prohlídka. Nikdy nebylo jisté, jestli projdeme. Já nebo moje oblíbená těžní mašina. Dopadlo to nakonec vždycky dobře, ale přesto se přítomnost sovětských vojsk, dočasně umístěných na našem území a šestinedělí, stalo po určité období noční můrou mého jinak spokojeného života. S těmihle vzpomínkami na přežitá šestinedělí manžela jsem čekal, jaké bude tentokrát šestinedělí dědečka. Jaké budou dny, koupání, krmení a kolíbání. Jaké budou noci, na jakou hlasitost je Márinka naprogramovaná a jestli má někde zabudované volume, kterým by se dala případně ztlumit. Musím přiznat, že všechny tyhle obavy se nakonec ukázaly jako liché. Noci jsou klidné a jediný zvuk, který ruší noční klid, je tiché šumění teplovodního čerpadla ústředního topení. Ale dost možná, že je to způsobeno i tím, že mezi naší ložnicí a Márinčiným pokojíčkem jsou několikery dveře. Chtěl bych ale pro úplnost dodat, že ani dny nejsou o nic víc stresující. U snídaně je Márinka klidná. Ona i naše dvě kočky jsou vcelku spokojeny se svým pravidelným přídělem teplého mléka a po snídani všichni šťastně vrní ve svých pelíšcích. Vodu má, na rozdíl od koček, Márinka ráda. Ve vaničce se evidentně cítí ve svém živlu. Snad si vzpomíná na dlouhých devět měsíců, strávených v útulném soukromém bazénku pod máminým srdcem. Nebo je to podle vědců zakódovaná dobrá zpráva z doby, kdy jsme se před nějakými sto miliony roky (tehdy ještě jako roztomilé latimérie) proháněli teplými vodami karibského zálivu na Floridě. Kdoví. Ať tak či onak, pohled na takové koupání mrňouska je zážitek. A jsem si téměř jistý, že i světoznámému vlámskému malíři Rubensovi nejspíš učarovalo něco 8

9 Letní tábory SHM a CMG 2/11 podobného, protože r v Antverpách maluje (po narození svého šestého dítěte) proslulý obraz Zuzana v lázni. Dívám se na vnučku, jak se snaží přimět k poslušnosti ručičky a prstíky nebo vytváří neuvěřitelné škleby, přičemž si asi myslí, že je to něco podobného, co dospělí nazývají úsměvem. A říkám si, jak úžasný dar dítě je. Jak je krásné mít děti. A jak je skvělé, že když náhodou Márinka zapláče, můžu ji předat její mámě. Líbí se mi být dědečkem. Postav si svůj sen! tak zněl název a zároveň drobná motivace k prvnímu turnusu tábora, která upoutala dvacet čtyři odhodlaných stavitelů, jež se třetího července sešli na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově. Všem se nám podařilo docestovat na naši chatu ve Staré Vodě a potom už nic nebránilo příchodu stavbyvedoucího a mistrů stavby. Ano, všechno mohlo začít, a také začalo Na začátku bylo nutné sestavit si vlastní pravidla tábora, totiž stavební řád, podle kterého se všichni budou v naší soutěži, nebo chcete-li na stavbě, řídit, a nesměly chybět také smlouvy jednotlivých týmů s jejich stavbyvedoucím. K večeru už si děti vymyslely loga skupinek, které ve spolupráci s vedoucími ztvárnily na bílé kšiltovky a hurá do hajan. V neděli jsme za deště navštívili farnost ve Světlé Hoře, kde jsme se účastnili mše svaté a potom nám pan farář řekl pár slov o farnosti a zdejším kostelíčku. Po obědě už se všichni bezesporu cítili nesví z toho, že naše soutěž Postav si svůj sen se již od minulého dne nepohnula. Plnou parou jsme se proto dali do hledání pozemku pro stavbu, a v dalších dnech všechny čekaly další etapy programu, jako bylo zařizování školství, průmyslu, zemědělství, zábavního centra, péče o nemocné, o vědě a kultuře, nikdo se nevyhnul ani vybudování ochranného systému pro město či odhalování pašeráků při obchodu a dokonce ani živelná katastrofa, která všechny přinutila připravit se na evakuaci, nás nenechala klidně usnout ve středu večer, kdy jsme za sebou měli krásný den strávený výletem na rozhlednu Biskupská kupa u Zlatých Hor, obohacený návštěvou otce Petra Matuly. Po cestě k našemu cíli jsme v přírodě také společně slavili mši svatou. Celý týden všichni pohromadě, hlavní vedoucí tábora Václav Procházka 9 jsme se na táboře scházeli ke společným modlitbám a také jsme se věnovali témátkům o životě a díle Dona Boska. Celý týden uběhl jako voda. V pátek si děti navzájem představily svoje pozemky, které

10 Letní tábory SHM a CMG 2/11 už byly zcela zastavěny nejrůznějšími stavbami (děti za každou etapu dostaly stavební kameny pro stavbu budov) a stavbyvedoucí mohl vyhlásit vítěze soutěže, ocenit všechny účastníky a předat jim osvědčení o účasti v soutěži. Potom už jsme se akorát vyfotili, a nechali se unášet programem Markétky a Martina. Sobota potom byla tím nejtěžším, a to rozloučit se s prvním týdnem prázdnin, ale především s partou stavitelů, kteří se úspěšně zúčastnili naší soutěže. Ještě jednou, ahoj a díky Stavbyvedoucí a jeho mistři Druhého plyšového tábora na Staré Vodě se zúčastnilo celkem 20 dětí z Prostějova a okolí, tentokrát ve věkové kategorii 7-10 let. Letos děti provázela celotáborová hra Jumanji. A když se řekne hra, tak si asi spousta z Vás vybaví deskovou hru z dětství např. Člověče nezlob se. Ano, ta hra vypadala vskutku podobně, také sestávala z desky, která ovšem na rozdíl od klasického Člověče měla uprostřed zázračnou plochu, která, poté co děti hodily kostkou, zobrazila úkol, který musí děti splnit, aby mohly pokračovat ve hře a získat odměnu zázračné bodovací kostky. No a na závěr samozřejmě také najít poklad bez něho by to zkrátka tak nějak nešlo. Počasí nám kupodivu také vyšlo, a tak jsme se věnovali i klasickým aktivitám, jako byl táborák a taky výlet letos jsme navštívili poutní kostel Panny Marie Pomocné, blízko Zlatých Hor. Nezapomínali jsme ani na Pána Boha, pravidelně jsme se modlili a měli jsme to štěstí, že jsme mohli mít na táboře dvě mše svaté. Jednu měl otec Rudolf Smahel z Olomouce a druhou jsme slavili spolu s ministranty, kteří měli tábor na Annabergu. Z tábora jsme se vrátili všichni celí a spokojení. Teda animátoři určitě a děti věřím taky. Jirka Galda Orlické hory 2011 Na začátku prázdnin v termínu se 16 studentů ve věku 14 16let společně se čtyřmi animátory vydali na kolech vstříc Orlickým horám. Naše trasa vedla přes Suchý u Protivanova a Lanškroun do Červeného Potoka u města Králíky, kde jsme bydleli v domě našich známých. Celá akce nezačala příliš slavně, protože nám skoro tři dny v kuse pršelo. Pak na nás konečně vykouklo sluníčko a tak jsme hned vyrazili do okolí. Jako první jsme navštívili dělostřeleckou tvrz Hůrka, která je součástí soustavy opevnění budovaného společné foto 10

11 Letní tábory SHM a CMG 2/11 v letech a potom již zmíněné město Králíky. Dalším našim cílem byl Králický Sněžník s výškou 1424m. n. m. Asi do poloviny celé trasy jsme dojeli na kolech a dál šli pěšky. Jelikož jsme z Hané, bylo krásné dojít tam, kde pramení nejdůležitější moravská řeka Morava a třeba se z ní i napít. Dále jsme navštívili Suchý vrch, další tvrz Bouda, podnikli jsme dvoudenní putování na kolech do Deštné v Orlických horách společně s výšlapem na nejvyšší vrchol Orlických hor Velká Deštná s výškou 1115m. n. m. Po cestě jsme se zastavili u Zemské brány a při návratu i v barokním kostele s těžkou historií, v Neratově, kde jsme mohli mít vlastní nedělní mši svatou, kterou sloužil o. Jaroslav Němec. Celý náš pobyt jsme zakončili poutí na Horu Matky Boží a i zde jsme měli mši svatou. Mimo zmíněná místa náš program naplňovala společná modlitba, kterou jsme nejen začínali a končili každý den, témátka a také hry v okolí a na hřišti. Moc díky za možnost poznat další část naší země a hlavně prožívat to všechno v úžasné partě mladých. Bude-li možnost jet do pohoří Králík a Orlických hor znovu, pojedu rád. Kamil Přidálek Atlantida V polovině července se to v neděli odpoledne u Alberta zahemžilo dětmi a koly. Vyjeli jsme na Annaberg na pobytový tábor s malou cyklistikou. Zúčastnilo se 11 dětí a 4 animátoři s hlavním vedoucím, otcem Jaroslavem. Během tábora nás provázela celotáborová hra s názvem Atlantida, kdy jsme po celé dva týdny naslouchali radám atlantského kronikáře Hera a plnili úkoly hodné těch nejudatnějších Atlanťanů. Nakonec účastníci splnili všechny Herovy výzvy a mohli najít část ztracené Atlantidy, projít atlantskou branou a dokonce najít i schovaný poklad. Zpestřením tábora byla nedělní hodová mše svatá na Anenském vrchu, kdy se ke kostelu svaté Anny sjeli poutníci z celého okolí a strávili s námi téměř celý den. Neodmyslitelným rysem tábora byly také výlety na kole, kterých se kvůli deštivému počasí uskutečnilo pomálu, ale přesto jsme na kolech stihli navštívit Karlovu Studánku, Maria Hilf i Slezskou Hartu. Lenka Blahoušková společná fotka v atlantských hávech 11

12 Letní tábory SHM a CMG 2/11 Šumava 2011 Tak se nám rok s rokem sešel a my opět začínáme nový školní rok. Čas plyne jako voda, s tím nic nenaděláme, ale můžeme ho alespoň krásně strávit. A kdy jindy je k tomu lepší příležitost, jak o prázdninách, během kterých jsme jistě zažili spoustu skvělých zážitků na dovolené, výletě, při sportování nebo na táboře. A právě o jednom takovém táboře pořádaným Klubem Salesináského hnutí mladých v Prostějově, bych vám rád něco povyprávěl, ať se ještě na chvíli můžeme přenést zpět a užívat si volného času. Bylo 16. srpna a i přesto, že prázdniny nám otvíraly poslední čtvrtinu ze svých dvou měsíců klidu, panovala vesměs všude dobrá nálada, a to hlavně díky počasí, které se umoudřilo a my si tak konečně mohli užívat pravých teplých a hlavně slunečných dnů. V té době kolem půl 8 hodiny ranní se na Prostějovské faře začala formovat skupinka cyklistů. Náhodným kolemjdoucím asi žádný obličej nic neříkal, ale my se samozřejmě již známe pár let a jako každý rok jsme se rozhodli uskutečnit cyklistický putovní tábor, tentokrát na Šumavu. První rok jsme zavítali do Jeseníků, to jsou již tři dlouhé roky, následovala první zahraniční štace a to do Roháčů a samozřejmě náš nejvzdálenější cíl loňské Alpy. A tak jsme se po dvou letech v zahraničí rozhodli pro objevování krás zde u nás, tentokrát v okolí Jižních Čech a Šumavy. První den jsme si za cíl stanovili Ostrovačice, malou dědinku asi 12 kilometrů za Brnem, která je též v blízkosti Masarykova okruhu, který jsme tak měli možnost obdivovat. Po krásném ranním probuzení jsme se z kempu vydali na naši nejdelší etapu, která již končila v Jižních Čechách a to konkrétně v Kunžaku. Cestou jsme si prohlédli historické město Telč. Předposlední den naší cesty na Šumavu, jsme se přes Třeboň, kde jsme měli krásnou prohlídku zámku, dostali až do Českých Budějovic, kde nás mile přivítaly a ubytovaly sestry řádu Notre Dame na svém internátu. Samozřejmě jsme si prošli moc krásné město a ochutnali světově známý Budvar. Následujícího dne jsme se přes Husinec (rodiště mistra Jana Husa) dostali přece jen do našeho cíle, do menší obce nedaleko Vimperku, do Sv. Máří. Tato malá dědinka (ve které však bylo vše potřebné kostel, obchod, fotbalové hřiště a v neposlední řadě hospůdka) se nám stala výchozím bodem pro naše toulky Šumavou. Místní obyvatelé nás vřele přijali a byli velmi milí, a tak i my jsme si mohli užívat čas strávený na místní faře, kde jsme se ubytovali. Během našeho pobytu zde jsme stihli navštívit Mařský Vrch, prales Boubín (samozřejmě i s rozhlednou), zámek Vimperk, nejchladnější místo republiky obec Kvildu, kde jsme se setkali s nejlepším současným českým cyklistou Romanem Kreuzingrem a pramen Vltavy (zde jsme se stali účastníky debaty ohledně kauzy kůrovce a zásahových zón). Také jsme zde slavili dvě mše svaté v neděli a ve středu. Druhou mši jsme si vzali na povel, co se týče hudby, a místní byli opravdu nadšení. Po mši následovala opíkačka špekáčků společně s místním farářem O. Pulcem a druhý den jsme se již loučili se Sv. Máří a šlapali směrem k Lipnu, kde jsme se též ubytovali v kempu v Černé v Pošumaví. Zde jsme strávili krásné slunné dva dny, během kterých jsme navštívili Český Krumlov a krásně se vykoupali v největší vodní ploše v republice. Po dni střádání sil jsme se přeci jen vydali na cestu, a když nám počasí ne vždy přálo tak jsme se po stejné trase opět dostali domů. Dokonce jsme stihli navštívit proslulý zámek Hluboká. 12

13 Moravskoslezská křesťanská akademie, region Prostějov 2/11 Každopádně všechno musí jednou skončit i to pěkné. A tak 30. srpna se opět před farou objevila skupina cyklistů, mírně znavených, ale naplněných krásnými zážitky. Naposledy jsme spolu pojedli, uklidili všechny stany a materiál, rozloučili se a pak jsme se každý sám vydali do svých domovů. Rádi bychom poděkovali všem za pomoc duchovní, fyzickou, a v neposlední řadě i finanční, všem dárcům, včetně Města Prostějova, které přispělo částkou Kč, Pán Bůh zaplať. Otec Jaroslav Němec a tým animátorů Moravskoslezská křesťanská akademie V jarním semestru se uskutečnily přednášky, které zaplnily místnosti Cyrilometodějského gymnázia. Ing. Pavel Jajtner zaujal posluchače svými postřehy z funkce velvyslance v řadě států. Nemáme možnost setkávat se s lidmi, kteří se pohybovali ve vysokých funkcích. Také univerzitní profesor Vladimír Smékal je vynikající rétor a zaujal plně posluchače svým tématem: Jak žít duchovním životem. Docent biblistiky a ředitel biblického díla P. Petr Chalupa, ThD., přednesl přednášku, která plně zajala a obohatila přítomné: Voda v bibli. Také podzimní semestr přinese přednášky, které zaujmou nejširší veřejnost. září vystoupí MVDr. Zuzana Bartošová na téma Význam hygienické služby v naší republice. Toto široké téma přímo vybízí k bohaté diskuzi po přednesení základního referátu. Také další téma je určeno všem. Podnikatelka roku a velmi úspěšná léčitelka, kterou možná znají mnozí nejen z televize, ale i z osobního kontaktu, Mgr. Jarmila Podhorná bude hovořit na téma: Jak nám mohou byliny pomoci při prevenci civilizačních nemocí. Přednáška se uskuteční 12. října Závěr našeho cyklu bude patřit otci Ing. Jaroslavu Němcovi, SDB, který dojmy své cesty po Izraeli v Ježíšových stopách, doprovodí bohatým obrázkovým materiálem. Na této akci se sejdeme 9. listopadu. Vstup na naše přednášky, které se konají vždy v hod. v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komenského 17, Prostějov, je volný díky podpoře města Prostějova. Těšíme se na vaši účast. PhDr. Karel Kotyza 13

14 CMG 2/11 Zaměstnanci CMG v Altenmarktu Rakouská vesnička Altenmarkt leží v údolí sevřeném masívem Dachsteinu a Nízkých Taur. Kousek nad vesnicí má z původního almu, což je česky něco jako salaš, vybudovanou hospodářskou usedlost a ekofarmu velmi milá rodina Huberových. Sem již mnohokrát zavítal o. Jaroslav se studenty a animátory na zimní lyžování nebo letní turistiku. Vždy nám o tom barvitě vyprávěl, a tak o letošních prázdninách se rozhodl, že tu nádheru ukáže i nám, zaměstnancům CMG. Od 10. do 15. srpna se jedenáct účastníků této výpravy mohlo přesvědčit, že měl pravdu, že je tam opravdu krásně a že za dobu, po kterou tam jezdí, poznal nádherná místa, kam stojí za to se podívat. A tak jsme cestou tam obdivovali krásu klášterního komplexu v Melku, kouzelné městečko Hallstadt nebo zajímavý interiér původně jezuitského kostela v Traunkirchenu s nezvyklou dřevěnou kazatelnou v podobě rybářské lodi. Program na jednotlivé dny pobytu měl o. Jaroslav zabalen v úhledných balíčcích, které vždy ráno rozbalil. Výstup k ledovcovému jezeru Tappenkarsee s úžasnými výhledy do údolí i na skalnaté štíty, výlet k nejvyšší hoře Rakouska Společné foto u vodopádů v Lichtensteinklammu (foto B. Gambová) Grossglockneru, výprava vzhůru divokými vodopády Wildwasser, výstup na vrchol blízké hory Lackenkogel (2050m) a účast na Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie s průvodem dam a pánů v tradičních oblecích a za dunění salv ostrostřelců s chocholy na typických kloboucích. Škoda jen, že začalo pršet, a tak jsme nestihli ochutnat místní hodové speciality. Ale třeba příště! Děkujeme o. Jaroslavovi za péči i za duchovní službu (spolu s o. Petrem Košákem). 14

15 Pozvánky 2/11 Milé kolegyně a kolegové, varhaníci, sbormistryně, zpěváci chrámových sborů, schol a všichni zájemci o liturgickou hudbu, chtěli byste se zdokonalit ve své službě? Dozvědět se nové informace, podělit se o zkušenosti, poznat další lidi z naší branže? Právě pro vás je určeno toto pozvání ke vzdělávacím kurzům pod záštitou Střediska volného času CMG Prostějov. Setkání budou probíhat jednou měsíčně v sobotu dopoledne na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Letos se zaměříme na konkrétní témata, s jejichž výběrem nám můžete pomoci v dotazníku. Kurz je zdarma a setkání jsou volitelná vyberete si právě to, co vás zajímá. Kurz povedou Bc. Ondřej Mucha, Dis., královéhradecký varhaník a koncertní umělec, a Mgr. Bc. Václav Večeře, varhaník farnosti Želeč a lektor varhanických kurzů pro děkanát Prostějov. K některým tématům budou pozváni odborníci na danou problematiku. Pokud Vás tato nabídka zaujala, přijměte pozvání na první setkání s tématem NEZNÁMÉ ZPĚVNÍKY, ORDINARIA A ŽALMOVÉ SBÍRKY, které proběhne v sobotu 17. září od Svoji účast prosím potvrďte na níže uvedených kontaktech do 14. září. adresa: Václav Večeře, Želeč 136, mobil: Ondřej Mucha a Václav Večeře Hodové mše svaté v kostele Povýšení svatého Kříže budou dne v 7.30, v 9.00 a v hod., odpolední požehnání v hod Kazatelem bude Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze Městská pouť u Povýšení sv. Kříže bude ve středu 14. září v 18. Hodin. Mše svatá bude sloužena na poděkování za sestry sv. Cyrila a Metodějě 15

16 Poděkování, nabídky 2/11 Poděkování Touto cestou si dovoluji poděkovat nejen jménem celé redakční rady, ale jménem celé farnosti oběma našim řádovým sestřičkám, sestře Albertě i sestře Anežce SCM, za jejich obětavou práci a pomoc, za jejich laskavost, trpělivost i zásadovost a odvahu hlásání Božího slova v celé naší společnosti. Přejeme jim a vyprošujeme Boží ochranu a pomoc Panny Marie, doufáme, že se přijdou na své ovečky podívat a že na novém působišti ve farnostech v Olomouci se jim bude dařit stejně dobře jako zde v Prostějově. Z. B. Nabídky farníků - dovolili jsme si otisknout malou inzerci, snad čtenáři nabídku uvítají Učitelka angličtiny nabízí soukromou individuální výuku nebo doučování. Levně. tel.: , .: Nabízím možnost úschovy auta během zimních měsíců v krytém, suchém, uzavřeném objektu v Prostějově. Zn: na podzim uschováš, na jaře odvezeš, mob: Pečovatelka nabízí od své služby jako společnice + střední nákupy a vyřizování starší osobě. Zn: neprovádím lékařské úkony, nezajišťuji dopravu, tel Články a příspěvky k adven. č. lze posílat do na INRI časopis farností Povýšení sv. Kříže v Prostějově, vydává Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Redakční rada: P. Petr Matula, Mgr. Ivana Matyášková, Mgr. Jitka Hubáčková, MVDr. Zuzana Bartošová Časopis je neprodejný, dobrovolný příspěvek 10Kč, 16

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

PRÁZDNINY V TRÁVĚ. O čem vlastně celé prázdniny byly? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce.

PRÁZDNINY V TRÁVĚ. O čem vlastně celé prázdniny byly? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. PRÁZDNINY V TRÁVĚ Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. Měsíce červenec a srpen obohatily především správné letní radovánky. Téměř každý týden jsme si užívali v trochu

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

1/2015 VELIKONOCE. Boží světlo prozářilo temnotu

1/2015 VELIKONOCE. Boží světlo prozářilo temnotu 1/ VELIKONOCE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ Boží světlo prozářilo temnotu ÚVODEM... STR. 2 ZPRÁVY Z FARNOSTI... 3 SHM, NABÍDKA TÁBORŮ... 4, 5 CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM...

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ SRPEN 2012 ČÍSLO ZDARMA Černý Důl - kuchyně HURÁ naše první společná dovolená ČERNÝ DŮL: 21.7. 28.7.2012 Chráněné bydlení bylo založeno v roce 2007. Po pěti letech se podařilo

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více