O Noci kostelů, jaké byly prázdniny, zajímavé články a postřehy, kam namířit za vzděláním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Noci kostelů, jaké byly prázdniny, zajímavé články a postřehy, kam namířit za vzděláním"

Transkript

1 N ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 2/2011 PŘEČTĚTE SI O Noci kostelů, jaké byly prázdniny, zajímavé články a postřehy, kam namířit za vzděláním 1

2 Noc kostelů /11 Tři lidské vlastnosti: trpělivost, statečnost a odvaha nejsou v dnešní době příliš vyzdvihované. Všechno chceme hned a jsme rozmrzelí, když to hned není. Někdy také chybí trpělivost se sebou samým, o trpělivosti vzhledem k našim blízkým ani nemluvě. A trpělivé čekání na Boží milost se nám zdá nekonečné. Statečně hájit Boží slovo a svůj názor v diskuzích mnohých politiků i občanů chybí, proč také? Je to pohodlnější se přizpůsobit většině, být nejlépe bez názoru a nedržet se Kristovy pravdy. Stateční jsou zachránci života, statečný je člověk beroucí svůj každodenní kříž bez reptání s pomocí Boží a následující Ježíše. Odvahu vyjet ze zajetých a známých kolejí má málokdo. Není vždy jednoduché odvážně říci pravdu a nazvat stav věcí skutečně, jak je vidíme, zvláště když pravda může být krutá a zraňující. Léto končí a každodenní povinnosti nejen školáků, studentů, rodičů i prarodičů se střídají s pravidelností jako příchod dne a noci. Pravidelně v hodový čas slavnosti Povýšení svatého Kříže přichází i druhé číslo časopisu INRI v tomto roce. Nechme se inspirovat radostí a optimismem našich mladých farnic - děvčat z titulní stránky, která si takto pochutnávala a usmívala se po hodové mši svaté u sv. Cyrila a sv. Metoděje. Máme za sebou dovolené, prázdniny, kde jsme odpočívali či aktivně se zapojili do dění se svými blízkými. Díky všem, kteří organizovali tábory s dětmi a mladými lidmi, díky za plnohodnotná setkání o našich městských poutích a pouti děkanátu. V úvodu našeho hodového čísla byla řeč o třech lidských vlastnostech, které se dnes moc nenosí. Ale není třeba trpělivosti, aby se dílo Boží dařilo? A nepotřebujeme být stateční a odvážní, abychom slovo Boží šířili dál? Cestu i bránu k Bohu máme otevřenou, tak jako na tomto obrázku, který vznikl letos při putování našich turistů okolo Vídně. Za naši farnost i redakční radu si dovoluji popřát, ať se s pomocí Boží daří ve školním roce, ať naše autor fota p. Robin Filák společnost je statečná i odvážná, naplněná rozumnou dávkou trpělivosti. Noc kostelů proběhla v pátek 27. května 2011 a přilákala stejně jako loni, kdy se v našem městě konala poprvé, opět mnoho návštěvníků. Největší odměnou pro pořadatele byl až překvapivý zájem ze strany nočních poutníků - v 10 kostelech, kaplích a modlitebnách v našem městě bylo zaznamenáno téměř 6 tisíc návštěvnických vstupů. Odhadujeme, že i přes nepřízeň počasí mohlo naším městem v průběhu večera putovat kolem návštěvníků. Prostějov ožil dlouho do noci, což u nás nebývá tak obvyklé. Všude bylo vidět hloučky lidí putujících od kostelu ke kostelu. Několikaměsíční úsilí tak 2

3 Noc kostelů /11 bylo odměněno nad očekávání úspěšným průběhem celé akce. Letos se navíc zapojily i dva kostely na okraji města - kostel sv. Bartoloměje ve Vrahovicích a kostel sv. Josefa v Krasicích. Noc kostelů začala v 18hod slavnostním zvoněním všech zvonů ve městě. Všechny kostely nabídly během večera rozmanité programy, ze kterých si každý návštěvník mohl vybrat podle své chuti a zájmu. Kromě mše svaté, májové pobožnosti a společné modlitby, kterých se účastnili především věřící, komponované prohlídky v kostýmech, divadelního vystoupení pro děti, varhanních a pěveckých koncertů, byla možnost výstupu na věž chrámu sv. Cyrila a Metoděje a sv. Bartoloměje ve Vrahovicích (na vlastní nebezpečí). V kostele Husova sboru se před půlnocí dostali návštěvníci až do katakomb v podzemí. V kostele Povýšení sv. Kříže byl nově zpřístupněn průchod přes varhanní kůr na Rajskou zahradu, v kostele sv. Jana Nepomuckého si zase mohli Výklad a prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého, přednáší návštěvníci prohlédnout výstavu Tomáš Strouhal liturgických předmětů. V záři svíček v kostele sv. Josefa v Krasicích jsme prosili za naše děti a nejbližší, o důležitosti křtu se mluvilo u sv. Anny. Návštěvníci při vstupu do libovolného kostela obdrželi mapku s programem jednotlivých kostelů, kaplí a modliteben, do níž dostávali v každém kostele razítka. Po získání všech razítek si mohli vyzvednout na Cyrilometodějském gymnáziu tzv. Certifikát poutníka. Kostely se uzavřely zase o půlnoci. Všechny nabízené programy pro návštěvníky byly zdarma. V kostele Povýšení sv. Kříže proběhl letos poprvé také Den kostelů i ve čtvrtek a v pátek dopoledne, kdy se mohly ohlášené školy seznámit s tím, jak kostel vypadá zevnitř, co se v něm děje, kdo v něm bydlí a mohly si kostel i sestavit. Myslím, že zejména pro děti byla a je tato možnost poznávání důležitá, protože viděly, že kostel není nedobytným místem jenom pro věřící a bohoslužby, ale i místem setkávání a porozumění pro nás všechny. Vždyť děti dnešních nevěřících rodičů ani nevědí, jak kostel uvnitř vypadá, a samy by si do něho vůbec netroufaly vejít. A to je určitě škoda. Zajímavým zpestřením letošního ročníku byla možnost využít pro putování mezi jednotlivými kostely koňský povoz. Bohužel pro nepřízeň počasí nemohl jezdit až do setmění, jak bylo původně plánováno, ale i tak potěšil řadu návštěvníků. Také publicita této atrakce byla malá, takže mnozí nevěděli, že svézt se mohou zadarmo. Pro příští rok to napravíme. Děkuji všem farníkům, kteří modlitbou nebo pomocnou rukou pomohli, za skvěle odvedenou práci při přípravě i realizaci Noci kostelů, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, se kterým se do práce pustili. Všichni, kdo do této jedinečné události vložili svůj čas a energii, přispěli 3

4 Rok křtu 2/11 k naplnění jejího cíle přiblížit lidem křesťanství. Návštěvníci se tak mohli přesvědčit, že není třeba obávat se návštěvy kostela ani dělat rozdíly mezi lidmi věřícími a těmi, kteří žijí mimo církev. Celkově lze říci, že se Noc kostelů v našem městě i celé republice báječně vydařila a zanechala snad ve všech návštěvnících i pořadatelích nesmazatelný kus radosti a vděčnosti. Noc kostelů v Prostějově výrazně obohatila kulturní i duchovní nabídku ve městě a stává se součástí kulturního života našeho města. Jana Tobolová koordinátor pro Prostějov Rok křtu Stále prožíváme rok křtu. Při této příležitosti nabízíme další svědectví člověka, který v uplynulých letech obnovil svůj život s Bohem. Narodila jsem se před více než padesáti roky a jako dítě jsem také byla pokřtěná. Rodiče mě vychovávali bez víry a vztahu k Bohu. Do kostela jsme šli pouze na Vánoce, abychom se podívali na jesličky a zazpívali si koledy. Velikonoce byly pro nás symbolem blížícího se jara. Pouze babička, která žila na vesnici a kam jsem jezdila, mě brávala do kostela na májové pobožnosti. Viděla jsem ji často, jak se modlí, první modlitbu mě naučila právě ona. A protože se obracela především k Panně Marii, byla Matka Boží jediná, ke které jsem se modlila, když mi bylo těžko. Ani já jsem své děti nevychovávala jinak. Neměla jsem pocit, že ke svému životu nějakého Boha potřebuji, dlouho jsem víru považovala za přežitek. Teprve postupem let, kdy jsem prožila několik těžkých událostí, jsem si začala uvědomovat, že v mém životě je něco špatně. Často jsem se sama sebe ptala po smyslu života, měla jsem pocit velké nesvobody, hledala jsem nové cesty. Byly to ovšem různé okultní vědy, které k nám v devadesátých letech začaly pronikat, ale žádná z nich mi nedávala vnitřní klid ani pocit svobody. Teprve po smrti blízkého člověka a doby jeho pozvolného odcházení z tohoto světa, jeho obracení se k Bohu - od naprostého odmítnutí a obviňování Boha až po jeho přijetí mi Pán ukázal další cestu. Mé prosby byly vyslyšeny. Světlo nedalekého kostela mi jednoho podzimního večera ukázalo cestu. Na zdejší faře se mi dostalo vlídného přijetí. Ten večer jsem prožila v slzách a bolesti svoji první životní zpověď a také první modlitba, kterou jsem se modlila v kostele společně s knězem a která mě očišťovala a uklidňovala. Začala jsem navštěvovat společenství katechumenů, kteří se připravovali na křest. Každý týden jsem se těšila na společná setkání. Začala jsem číst Bibli, především Nový zákon, který mi byl velmi blízký. Ježíšovy myšlenky mě velmi oslovovaly, byly pro mě odpovědí na mé otázky a také časté zmatky v mém životě, ztotožňovala jsem se s těmito myšlenkami, s evangeliem a postupně jsem začala chápat souvislosti. Často, když jsem nevěděla, jak se mám v určité situaci rozhodnout, otevřela jsem Nový zákon na kterékoliv stránce a odpověď jsem vždy dostala. Má víra rostla, můj každodenní život s Ježíšem se stával samozřejmostí stejně jako vzduch, který dýchám. Příprava na křest trvá přibližně dva roky. Tehdy na začátku se nám to všem zdálo zbytečně dlouho, dnes vím, jak krátký byl tento čas. Ve společenství jsem poznala mnoho přátel, vznikly mezi námi silné vazby. Otec Petr, který nás na křest připravoval, si všechny získal a jeho silná osobnost nám pomáhala na této cestě překonávat naše osobní překážky. A nebylo jich málo. Se svým manželem jsme na jeho radu obnovili svůj manželský slib, protože jsme měli pouze civilní sňatek. Nikdy bych nevěřila, že k něčemu takovému může dojít. 4

5 Hostýnkové putování 2/11 Následovaly ony čekané Velikonoce a byly Kristovým i naším zmrtvýchvstáním. Ta noc ze soboty na neděli ve ztemnělém a svícemi osvětleném kostele, kdy jsem se cítila očištěná od všech hříchů a kdy jsem přijímala z rukou kněze své první svaté přijímání za přítomnosti členů rodiny a především svého syna, byla pro mě velkým mezníkem v dalším životě. Věděla jsem, že se pro mě otevírá nová cesta, na které mě bude vždy doprovázet Ježíš Kristus. Vím, že již nikdy nebudu sama a že On je ten, který na mě stále čeká, i když já na něho někdy zapomínám. Po dalším roce společných příprav jsme přijali svátost biřmování, která je však další samostatnou kapitolou mého života i našeho společenství. Jsem vděčná za Boží milost, kterou mi Pán dal poznat i za všechny kněze a přátele, kteří mě na této cestě provázeli a provázejí. A stejně jako moje babička před lety, tak i já bych ráda zasela do srdce své vnučky semínko víry v Boha, naděje a lásky. Marie. F. B. Hostýnkové putování V neděli 26. června se naše společenství vzešlé především z katechumenů 2009, vydalo na tradiční pouť za Pannou Marií na Svatý Hostýn. Jako výchozí stanoviště jsme zvolili Tesák. Počasí tehdy ovlivňovalo chladné a vlhké severozápadní proudění, tvořila se kupovitá oblačnost a především na Moravě a ve Slezsku byly hlášeny přeháňky, místy bouřky. Vyhlídky tedy ne příliš radostné. Přesto jsme vyrazili a vyplatilo se. Zažili jsme opět mimořádnou Boží ochranu. Za celou dobu nám ani nekáplo, a když pak místy vyjuklo slunko, byl to všeobecný důvod k veselí a vděčnosti. Úžasným způsobem se také vyřešil zájmový rozkol ve skupině. Bylo třeba spěchat na mši, jenže také tu byla potřeba zastavit se, přivonět si ke kytkám nebo posedět nad zásobami buchet, řízků a zeleniny. Všecko se jaksi stačilo, a když jsme pak udýchané a zpocené doběhly na minutu přesně do baziliky, připadalo mi to jako zázrak. Pak už nás čekal oběd, komerční část dne, milá setkání s dalšími poutníky (třeba z Prostějova a okolí) a samozřejmě zpáteční cesta. Nutno dodat, že to už se nespěchalo. Naopak, cesta byla daleko pomalejší a my unavenější. 5

6 Pouť sv. Cyrila a sv. Metoděje v Prostějově 2/11 Závěrem si dovolím použít výrok Madeleine Delbrelové: Můj Bože, jsi-li všude, jak to, že já jsem tak často někde jinde? Ano, my neumíme s Bohem neustále zůstávat, ale je důležité naučit se k Němu co nejčastěji vracet. Myslím, že poutě jsou k tomu výborným prostředkem. A je dobré pamatovat si, že při putování je daleko důležitější, koho nesu v srdci, než co mám sbaleno v ruksáčku. Že důležitá je už sama cesta, nejen cíl. A aby se z pouti nestal zbožný výlet, je potřeba osvojit si následující: ochotu k pokání, touhu po smíření a setkání s Bohem. Pak nezáleží na tom, zda mám v nohách 5,10 nebo 87 km Zážitek z Božích doteků při Vašem vlastním putování přeje za všecky spolčáky Jana Pokorníková Svatí Cyril i Metoděj, by se u nás cítili, jako doma A kdy? 5.7. tohoto roku se uskutečnila slavná hodová mše svatá v kostele na Brněnské ulici v Prostějově, který nese název obou věrozvěstů. Každý, kdo něco někdy připravoval či organizuje, zná ten pocit před zahájením akce. Spousty běhání, shánění, úklidu, zdobení, přípravy mše svaté i zpěvů a nakonec lapidární vyjde počasí? Nutno konstatovat, že Hospodin se v den oslav opravdu vytáhnul a počasí bylo na jedničku. Slavnou mši koncelebroval děkan naší farnosti P. Miroslav Hřib společně s knězi, jáhnem, ministrany farnosti Povýšení Děkan P. Miroslav Hřib, kněží, jáhen i ministranti slouží mši svatouv kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje v Prostějově na Brněnské ulici foto p. Robin Filak 6 svatého kříže, ale i hostujících z farnosti sv. Petra a Pavla a z Vrahovic od sv. Bartoloměje. Lidí přišlo opravdu hodně a kostel byl zaplněn do posledního místečka. Pokračovali jsme v obnovené tradici městských poutí, která začala v květnu u Milosrdných bratří, v červnu následovala pouť u sv. Petra a sv. Pavla a poté naší červencové u Cyrilka a Metoděje se můžeme těšit na hody koncem srpna ve Vrahovicích a samozřejmě potom v záři v kostele Povýšení sv. Kříže. Jako na správných hodech bylo zajištěno i vynikající občerstvení a hlavně proběhlo příjemné setkání pod širou oblohou, doprovázené zpěvem naší scholy. Potkali se lidé nejen z Prostějova, ale i z okolí, blízcí i vzdálenější. Také nechyběli zástupci našeho politického života. Možná že tak nějak si to kdysi sv. Cyril se sv. Metodějem představovali, vždyť setkání je především o diskuzi, o tříbení názorů a o

7 Farní pouť na Velehrad 2/11 zajištění kvasu-tedy těch, kteří vyprovokují, aby se něco pozitivního dělo, budovalo. Oba naši svatí, duchovní i fyzickou prací cestu k Bohu pro naše předky srozumitelnou formou započali a my bychom měli pokračovat v jejich díle i nadále. Závěrem velký dík všem za pomoc, duchovní i fyzickou podporu, finanční dary. Návštěvníci shlédli mimo jiného pokračování budování hygienického zázemí přístavby objektu Pax, na který kromě financí farníků a návštěvníků kostela (80 000Kč), přispělo také město Prostějov v rámci veřejné finanční podpory (50 000Kč). Děkujeme. Snad se tento rok podaří pokračovat v dostavbě dále tak, abychom mohli celý objekt využívat pro setkání a kulturní akce všech lidí dobré vůle. Z. B. Farní pouť Naše farnost se vypravila na modlitbu za rodiny a nová duchovní povolání 13. srpna na Velehrad. Jela jsem ráda a těšila jsem se; byla jsem zvědavá na hrob kardinála Špidlíka i na restaurátorské práce na bazilice. Ta část prací, která je v chrámu hotová, budí obdiv už nyní. Ale větší část baziliky je ještě skryta pod lešením Velehrad bude nepochybně ještě více povznesen a já se z toho raduji. Tedˇ ale stojím okouzlena za hlavním oltářem, kde je umístěn sarkofág otce kardinála Špidlíka. Je to geniální práce! Čím déle se dívám, tím víc žasnu. Vidím zhmotněnou duchovní pravdu. Vidím trestˇ všeho snažení a hledání. Vidím pomník jedinečného člověka a jeho života. Vidím zachycenou myšlenku a vidím i to, jak těžce se k ní člověk propracovává. Vidím, že zároveň je i není pro každého. Vidím, jak mnozí rychle projdou a nezaujme je téměř nic na té moderně. Někteří luští nápis v mozaice, ale přečtou jen část a už odcházejí. Mě Pán pozdržel a dal mi číst. Ó, jak jsem nadšená! Přede mnou leží hranol pravidelných tvarů a za ním obdélníková deska, kolmo k němu postavená. Vše je pokryto mozaikou, která vzbuzuje dojem proudící vody, mořských vln, vanutí větru či běhu času-jak je libo si vybrat. Nejlépe asi všeho, protože tu všechno se vším souvisí, jedno se s druhým prolíná a je spjato navzájem. Nespěchajícímu poutníkovi nabízí řešení životní otázky. V těch vlnách času znázorněných převážně modrými a tyrkysovými kamínky probleskují červené, bílé, stříbrné či tmavě modré, které tvoří písmena a ta písmena tvoří nápis a ten nápis tvoří epitaf kardinála Tomáše Špidlíka: VŠECHNO, CO ŽIJEME S LÁSKOU PŘECHÁZÍ S KRISTEM DO VZKŘÍŠENÍ. VĚČNOST VYTVÁŘEJÍ VZTAHY, KTERÉ NEKONČÍ. Jak říkám. Člověk si to musí najít. Pravda je v malých zrnkách roztroušena všude kolem nás. Opravdu všude. Kdo o ni stojí, hledá a nalézá. Chce to trpělivost, klid a milost Boží. A já jsem byla v té chvíli poctěna Boží milostí měrou tak vrchovatou, že jsem se o ni chtěla podělit s ostatními. Eva Stančíková 7

8 Líbí se mi být dědečkem 2/11 Líbí se mi být dědečkem Luboš Nágl Los Angeles má svůj Hollywoodský chodník slávy, kde zanechali nesmazatelnou stopu takoví velikáni jako Tom Hanks, Neil Armstrong, Greta Garbo, Elvis Presley nebo Simpsonovi. I my máme doma svůj chodník slávy. Tedy přesněji - futro slávy. Vedle podchodu z kuchyně do světnice (vzhledem k metrovým zdem připomínající spíš tunel z jednoho metra do druhého) je pod krémovým závěsem na bílé vápenné stěně ukrytý podivný graf nepravidelně rozmístěných čar. Možná, že Erich Däniken by v něm rozeznal tajemství vzpomínek na budoucnost. Realita je poněkud prostší. Jsou zde zaznamenány vzpomínky na minulost. Do bělostné stěny se v pravidelných intervalech zakusovala inkoustová tužka oznamující světu, kam v daném čase dosáhla vzpurná hlavička toho kterého našeho dítka. Mezi zářezy, pomalu se už deroucími místy až ke dvěma metrům, přibyl nedávno poslední, nejčerstvější a zároveň i nejmenší. Půlmetrový zápis, nesoucí katalogové označení Marínka. V roztomilých botičkách a stojící na špičkách, dosahuje vnučka s načesaným kohoutem skoro sedmdesát centimetrů. Dívám se na ty záznamy o tom, jak mi některé děti postupem času přerůstaly přes hlavu, a přemýšlím, odkdy je nutný souhlas památkářů k restauraci historických fresek. Až totiž budeme chtít znovu vymalovat kuchyni. Jak šel čas, míval jsem v dřívějších dobách některá oblíbená období. Jaro, léto, podzim, zima, dovolená, vinobraní, uhelné prázdniny, západy slunce nebo odchod dalšího mrňouska z máminy postýlky do své vlastní. Šestinedělí mezi tyto oblíbence rozhodně nepatřilo. Užil jsem si je ale víc než dosyta. Za celý život celkem asi šedesátkrát. A pokorně přiznávám, že jsem to vždycky dost těžce nesl a občas se při tom i zapotil. Jedenáctkrát přeprogramovalo mámě její denní i noční software každé naše nové, sladké miminko. Zbytek asi padesáti šestinedělí jsem si pak protrpěl při stavbě pražského metra, kde jsem spouštěl na těžní věži dělníky do podzemí a kde se každých šest neděl opakovala přísná prohlídka. Nikdy nebylo jisté, jestli projdeme. Já nebo moje oblíbená těžní mašina. Dopadlo to nakonec vždycky dobře, ale přesto se přítomnost sovětských vojsk, dočasně umístěných na našem území a šestinedělí, stalo po určité období noční můrou mého jinak spokojeného života. S těmihle vzpomínkami na přežitá šestinedělí manžela jsem čekal, jaké bude tentokrát šestinedělí dědečka. Jaké budou dny, koupání, krmení a kolíbání. Jaké budou noci, na jakou hlasitost je Márinka naprogramovaná a jestli má někde zabudované volume, kterým by se dala případně ztlumit. Musím přiznat, že všechny tyhle obavy se nakonec ukázaly jako liché. Noci jsou klidné a jediný zvuk, který ruší noční klid, je tiché šumění teplovodního čerpadla ústředního topení. Ale dost možná, že je to způsobeno i tím, že mezi naší ložnicí a Márinčiným pokojíčkem jsou několikery dveře. Chtěl bych ale pro úplnost dodat, že ani dny nejsou o nic víc stresující. U snídaně je Márinka klidná. Ona i naše dvě kočky jsou vcelku spokojeny se svým pravidelným přídělem teplého mléka a po snídani všichni šťastně vrní ve svých pelíšcích. Vodu má, na rozdíl od koček, Márinka ráda. Ve vaničce se evidentně cítí ve svém živlu. Snad si vzpomíná na dlouhých devět měsíců, strávených v útulném soukromém bazénku pod máminým srdcem. Nebo je to podle vědců zakódovaná dobrá zpráva z doby, kdy jsme se před nějakými sto miliony roky (tehdy ještě jako roztomilé latimérie) proháněli teplými vodami karibského zálivu na Floridě. Kdoví. Ať tak či onak, pohled na takové koupání mrňouska je zážitek. A jsem si téměř jistý, že i světoznámému vlámskému malíři Rubensovi nejspíš učarovalo něco 8

9 Letní tábory SHM a CMG 2/11 podobného, protože r v Antverpách maluje (po narození svého šestého dítěte) proslulý obraz Zuzana v lázni. Dívám se na vnučku, jak se snaží přimět k poslušnosti ručičky a prstíky nebo vytváří neuvěřitelné škleby, přičemž si asi myslí, že je to něco podobného, co dospělí nazývají úsměvem. A říkám si, jak úžasný dar dítě je. Jak je krásné mít děti. A jak je skvělé, že když náhodou Márinka zapláče, můžu ji předat její mámě. Líbí se mi být dědečkem. Postav si svůj sen! tak zněl název a zároveň drobná motivace k prvnímu turnusu tábora, která upoutala dvacet čtyři odhodlaných stavitelů, jež se třetího července sešli na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově. Všem se nám podařilo docestovat na naši chatu ve Staré Vodě a potom už nic nebránilo příchodu stavbyvedoucího a mistrů stavby. Ano, všechno mohlo začít, a také začalo Na začátku bylo nutné sestavit si vlastní pravidla tábora, totiž stavební řád, podle kterého se všichni budou v naší soutěži, nebo chcete-li na stavbě, řídit, a nesměly chybět také smlouvy jednotlivých týmů s jejich stavbyvedoucím. K večeru už si děti vymyslely loga skupinek, které ve spolupráci s vedoucími ztvárnily na bílé kšiltovky a hurá do hajan. V neděli jsme za deště navštívili farnost ve Světlé Hoře, kde jsme se účastnili mše svaté a potom nám pan farář řekl pár slov o farnosti a zdejším kostelíčku. Po obědě už se všichni bezesporu cítili nesví z toho, že naše soutěž Postav si svůj sen se již od minulého dne nepohnula. Plnou parou jsme se proto dali do hledání pozemku pro stavbu, a v dalších dnech všechny čekaly další etapy programu, jako bylo zařizování školství, průmyslu, zemědělství, zábavního centra, péče o nemocné, o vědě a kultuře, nikdo se nevyhnul ani vybudování ochranného systému pro město či odhalování pašeráků při obchodu a dokonce ani živelná katastrofa, která všechny přinutila připravit se na evakuaci, nás nenechala klidně usnout ve středu večer, kdy jsme za sebou měli krásný den strávený výletem na rozhlednu Biskupská kupa u Zlatých Hor, obohacený návštěvou otce Petra Matuly. Po cestě k našemu cíli jsme v přírodě také společně slavili mši svatou. Celý týden všichni pohromadě, hlavní vedoucí tábora Václav Procházka 9 jsme se na táboře scházeli ke společným modlitbám a také jsme se věnovali témátkům o životě a díle Dona Boska. Celý týden uběhl jako voda. V pátek si děti navzájem představily svoje pozemky, které

10 Letní tábory SHM a CMG 2/11 už byly zcela zastavěny nejrůznějšími stavbami (děti za každou etapu dostaly stavební kameny pro stavbu budov) a stavbyvedoucí mohl vyhlásit vítěze soutěže, ocenit všechny účastníky a předat jim osvědčení o účasti v soutěži. Potom už jsme se akorát vyfotili, a nechali se unášet programem Markétky a Martina. Sobota potom byla tím nejtěžším, a to rozloučit se s prvním týdnem prázdnin, ale především s partou stavitelů, kteří se úspěšně zúčastnili naší soutěže. Ještě jednou, ahoj a díky Stavbyvedoucí a jeho mistři Druhého plyšového tábora na Staré Vodě se zúčastnilo celkem 20 dětí z Prostějova a okolí, tentokrát ve věkové kategorii 7-10 let. Letos děti provázela celotáborová hra Jumanji. A když se řekne hra, tak si asi spousta z Vás vybaví deskovou hru z dětství např. Člověče nezlob se. Ano, ta hra vypadala vskutku podobně, také sestávala z desky, která ovšem na rozdíl od klasického Člověče měla uprostřed zázračnou plochu, která, poté co děti hodily kostkou, zobrazila úkol, který musí děti splnit, aby mohly pokračovat ve hře a získat odměnu zázračné bodovací kostky. No a na závěr samozřejmě také najít poklad bez něho by to zkrátka tak nějak nešlo. Počasí nám kupodivu také vyšlo, a tak jsme se věnovali i klasickým aktivitám, jako byl táborák a taky výlet letos jsme navštívili poutní kostel Panny Marie Pomocné, blízko Zlatých Hor. Nezapomínali jsme ani na Pána Boha, pravidelně jsme se modlili a měli jsme to štěstí, že jsme mohli mít na táboře dvě mše svaté. Jednu měl otec Rudolf Smahel z Olomouce a druhou jsme slavili spolu s ministranty, kteří měli tábor na Annabergu. Z tábora jsme se vrátili všichni celí a spokojení. Teda animátoři určitě a děti věřím taky. Jirka Galda Orlické hory 2011 Na začátku prázdnin v termínu se 16 studentů ve věku 14 16let společně se čtyřmi animátory vydali na kolech vstříc Orlickým horám. Naše trasa vedla přes Suchý u Protivanova a Lanškroun do Červeného Potoka u města Králíky, kde jsme bydleli v domě našich známých. Celá akce nezačala příliš slavně, protože nám skoro tři dny v kuse pršelo. Pak na nás konečně vykouklo sluníčko a tak jsme hned vyrazili do okolí. Jako první jsme navštívili dělostřeleckou tvrz Hůrka, která je součástí soustavy opevnění budovaného společné foto 10

11 Letní tábory SHM a CMG 2/11 v letech a potom již zmíněné město Králíky. Dalším našim cílem byl Králický Sněžník s výškou 1424m. n. m. Asi do poloviny celé trasy jsme dojeli na kolech a dál šli pěšky. Jelikož jsme z Hané, bylo krásné dojít tam, kde pramení nejdůležitější moravská řeka Morava a třeba se z ní i napít. Dále jsme navštívili Suchý vrch, další tvrz Bouda, podnikli jsme dvoudenní putování na kolech do Deštné v Orlických horách společně s výšlapem na nejvyšší vrchol Orlických hor Velká Deštná s výškou 1115m. n. m. Po cestě jsme se zastavili u Zemské brány a při návratu i v barokním kostele s těžkou historií, v Neratově, kde jsme mohli mít vlastní nedělní mši svatou, kterou sloužil o. Jaroslav Němec. Celý náš pobyt jsme zakončili poutí na Horu Matky Boží a i zde jsme měli mši svatou. Mimo zmíněná místa náš program naplňovala společná modlitba, kterou jsme nejen začínali a končili každý den, témátka a také hry v okolí a na hřišti. Moc díky za možnost poznat další část naší země a hlavně prožívat to všechno v úžasné partě mladých. Bude-li možnost jet do pohoří Králík a Orlických hor znovu, pojedu rád. Kamil Přidálek Atlantida V polovině července se to v neděli odpoledne u Alberta zahemžilo dětmi a koly. Vyjeli jsme na Annaberg na pobytový tábor s malou cyklistikou. Zúčastnilo se 11 dětí a 4 animátoři s hlavním vedoucím, otcem Jaroslavem. Během tábora nás provázela celotáborová hra s názvem Atlantida, kdy jsme po celé dva týdny naslouchali radám atlantského kronikáře Hera a plnili úkoly hodné těch nejudatnějších Atlanťanů. Nakonec účastníci splnili všechny Herovy výzvy a mohli najít část ztracené Atlantidy, projít atlantskou branou a dokonce najít i schovaný poklad. Zpestřením tábora byla nedělní hodová mše svatá na Anenském vrchu, kdy se ke kostelu svaté Anny sjeli poutníci z celého okolí a strávili s námi téměř celý den. Neodmyslitelným rysem tábora byly také výlety na kole, kterých se kvůli deštivému počasí uskutečnilo pomálu, ale přesto jsme na kolech stihli navštívit Karlovu Studánku, Maria Hilf i Slezskou Hartu. Lenka Blahoušková společná fotka v atlantských hávech 11

12 Letní tábory SHM a CMG 2/11 Šumava 2011 Tak se nám rok s rokem sešel a my opět začínáme nový školní rok. Čas plyne jako voda, s tím nic nenaděláme, ale můžeme ho alespoň krásně strávit. A kdy jindy je k tomu lepší příležitost, jak o prázdninách, během kterých jsme jistě zažili spoustu skvělých zážitků na dovolené, výletě, při sportování nebo na táboře. A právě o jednom takovém táboře pořádaným Klubem Salesináského hnutí mladých v Prostějově, bych vám rád něco povyprávěl, ať se ještě na chvíli můžeme přenést zpět a užívat si volného času. Bylo 16. srpna a i přesto, že prázdniny nám otvíraly poslední čtvrtinu ze svých dvou měsíců klidu, panovala vesměs všude dobrá nálada, a to hlavně díky počasí, které se umoudřilo a my si tak konečně mohli užívat pravých teplých a hlavně slunečných dnů. V té době kolem půl 8 hodiny ranní se na Prostějovské faře začala formovat skupinka cyklistů. Náhodným kolemjdoucím asi žádný obličej nic neříkal, ale my se samozřejmě již známe pár let a jako každý rok jsme se rozhodli uskutečnit cyklistický putovní tábor, tentokrát na Šumavu. První rok jsme zavítali do Jeseníků, to jsou již tři dlouhé roky, následovala první zahraniční štace a to do Roháčů a samozřejmě náš nejvzdálenější cíl loňské Alpy. A tak jsme se po dvou letech v zahraničí rozhodli pro objevování krás zde u nás, tentokrát v okolí Jižních Čech a Šumavy. První den jsme si za cíl stanovili Ostrovačice, malou dědinku asi 12 kilometrů za Brnem, která je též v blízkosti Masarykova okruhu, který jsme tak měli možnost obdivovat. Po krásném ranním probuzení jsme se z kempu vydali na naši nejdelší etapu, která již končila v Jižních Čechách a to konkrétně v Kunžaku. Cestou jsme si prohlédli historické město Telč. Předposlední den naší cesty na Šumavu, jsme se přes Třeboň, kde jsme měli krásnou prohlídku zámku, dostali až do Českých Budějovic, kde nás mile přivítaly a ubytovaly sestry řádu Notre Dame na svém internátu. Samozřejmě jsme si prošli moc krásné město a ochutnali světově známý Budvar. Následujícího dne jsme se přes Husinec (rodiště mistra Jana Husa) dostali přece jen do našeho cíle, do menší obce nedaleko Vimperku, do Sv. Máří. Tato malá dědinka (ve které však bylo vše potřebné kostel, obchod, fotbalové hřiště a v neposlední řadě hospůdka) se nám stala výchozím bodem pro naše toulky Šumavou. Místní obyvatelé nás vřele přijali a byli velmi milí, a tak i my jsme si mohli užívat čas strávený na místní faře, kde jsme se ubytovali. Během našeho pobytu zde jsme stihli navštívit Mařský Vrch, prales Boubín (samozřejmě i s rozhlednou), zámek Vimperk, nejchladnější místo republiky obec Kvildu, kde jsme se setkali s nejlepším současným českým cyklistou Romanem Kreuzingrem a pramen Vltavy (zde jsme se stali účastníky debaty ohledně kauzy kůrovce a zásahových zón). Také jsme zde slavili dvě mše svaté v neděli a ve středu. Druhou mši jsme si vzali na povel, co se týče hudby, a místní byli opravdu nadšení. Po mši následovala opíkačka špekáčků společně s místním farářem O. Pulcem a druhý den jsme se již loučili se Sv. Máří a šlapali směrem k Lipnu, kde jsme se též ubytovali v kempu v Černé v Pošumaví. Zde jsme strávili krásné slunné dva dny, během kterých jsme navštívili Český Krumlov a krásně se vykoupali v největší vodní ploše v republice. Po dni střádání sil jsme se přeci jen vydali na cestu, a když nám počasí ne vždy přálo tak jsme se po stejné trase opět dostali domů. Dokonce jsme stihli navštívit proslulý zámek Hluboká. 12

13 Moravskoslezská křesťanská akademie, region Prostějov 2/11 Každopádně všechno musí jednou skončit i to pěkné. A tak 30. srpna se opět před farou objevila skupina cyklistů, mírně znavených, ale naplněných krásnými zážitky. Naposledy jsme spolu pojedli, uklidili všechny stany a materiál, rozloučili se a pak jsme se každý sám vydali do svých domovů. Rádi bychom poděkovali všem za pomoc duchovní, fyzickou, a v neposlední řadě i finanční, všem dárcům, včetně Města Prostějova, které přispělo částkou Kč, Pán Bůh zaplať. Otec Jaroslav Němec a tým animátorů Moravskoslezská křesťanská akademie V jarním semestru se uskutečnily přednášky, které zaplnily místnosti Cyrilometodějského gymnázia. Ing. Pavel Jajtner zaujal posluchače svými postřehy z funkce velvyslance v řadě států. Nemáme možnost setkávat se s lidmi, kteří se pohybovali ve vysokých funkcích. Také univerzitní profesor Vladimír Smékal je vynikající rétor a zaujal plně posluchače svým tématem: Jak žít duchovním životem. Docent biblistiky a ředitel biblického díla P. Petr Chalupa, ThD., přednesl přednášku, která plně zajala a obohatila přítomné: Voda v bibli. Také podzimní semestr přinese přednášky, které zaujmou nejširší veřejnost. září vystoupí MVDr. Zuzana Bartošová na téma Význam hygienické služby v naší republice. Toto široké téma přímo vybízí k bohaté diskuzi po přednesení základního referátu. Také další téma je určeno všem. Podnikatelka roku a velmi úspěšná léčitelka, kterou možná znají mnozí nejen z televize, ale i z osobního kontaktu, Mgr. Jarmila Podhorná bude hovořit na téma: Jak nám mohou byliny pomoci při prevenci civilizačních nemocí. Přednáška se uskuteční 12. října Závěr našeho cyklu bude patřit otci Ing. Jaroslavu Němcovi, SDB, který dojmy své cesty po Izraeli v Ježíšových stopách, doprovodí bohatým obrázkovým materiálem. Na této akci se sejdeme 9. listopadu. Vstup na naše přednášky, které se konají vždy v hod. v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komenského 17, Prostějov, je volný díky podpoře města Prostějova. Těšíme se na vaši účast. PhDr. Karel Kotyza 13

14 CMG 2/11 Zaměstnanci CMG v Altenmarktu Rakouská vesnička Altenmarkt leží v údolí sevřeném masívem Dachsteinu a Nízkých Taur. Kousek nad vesnicí má z původního almu, což je česky něco jako salaš, vybudovanou hospodářskou usedlost a ekofarmu velmi milá rodina Huberových. Sem již mnohokrát zavítal o. Jaroslav se studenty a animátory na zimní lyžování nebo letní turistiku. Vždy nám o tom barvitě vyprávěl, a tak o letošních prázdninách se rozhodl, že tu nádheru ukáže i nám, zaměstnancům CMG. Od 10. do 15. srpna se jedenáct účastníků této výpravy mohlo přesvědčit, že měl pravdu, že je tam opravdu krásně a že za dobu, po kterou tam jezdí, poznal nádherná místa, kam stojí za to se podívat. A tak jsme cestou tam obdivovali krásu klášterního komplexu v Melku, kouzelné městečko Hallstadt nebo zajímavý interiér původně jezuitského kostela v Traunkirchenu s nezvyklou dřevěnou kazatelnou v podobě rybářské lodi. Program na jednotlivé dny pobytu měl o. Jaroslav zabalen v úhledných balíčcích, které vždy ráno rozbalil. Výstup k ledovcovému jezeru Tappenkarsee s úžasnými výhledy do údolí i na skalnaté štíty, výlet k nejvyšší hoře Rakouska Společné foto u vodopádů v Lichtensteinklammu (foto B. Gambová) Grossglockneru, výprava vzhůru divokými vodopády Wildwasser, výstup na vrchol blízké hory Lackenkogel (2050m) a účast na Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie s průvodem dam a pánů v tradičních oblecích a za dunění salv ostrostřelců s chocholy na typických kloboucích. Škoda jen, že začalo pršet, a tak jsme nestihli ochutnat místní hodové speciality. Ale třeba příště! Děkujeme o. Jaroslavovi za péči i za duchovní službu (spolu s o. Petrem Košákem). 14

15 Pozvánky 2/11 Milé kolegyně a kolegové, varhaníci, sbormistryně, zpěváci chrámových sborů, schol a všichni zájemci o liturgickou hudbu, chtěli byste se zdokonalit ve své službě? Dozvědět se nové informace, podělit se o zkušenosti, poznat další lidi z naší branže? Právě pro vás je určeno toto pozvání ke vzdělávacím kurzům pod záštitou Střediska volného času CMG Prostějov. Setkání budou probíhat jednou měsíčně v sobotu dopoledne na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Letos se zaměříme na konkrétní témata, s jejichž výběrem nám můžete pomoci v dotazníku. Kurz je zdarma a setkání jsou volitelná vyberete si právě to, co vás zajímá. Kurz povedou Bc. Ondřej Mucha, Dis., královéhradecký varhaník a koncertní umělec, a Mgr. Bc. Václav Večeře, varhaník farnosti Želeč a lektor varhanických kurzů pro děkanát Prostějov. K některým tématům budou pozváni odborníci na danou problematiku. Pokud Vás tato nabídka zaujala, přijměte pozvání na první setkání s tématem NEZNÁMÉ ZPĚVNÍKY, ORDINARIA A ŽALMOVÉ SBÍRKY, které proběhne v sobotu 17. září od Svoji účast prosím potvrďte na níže uvedených kontaktech do 14. září. adresa: Václav Večeře, Želeč 136, mobil: Ondřej Mucha a Václav Večeře Hodové mše svaté v kostele Povýšení svatého Kříže budou dne v 7.30, v 9.00 a v hod., odpolední požehnání v hod Kazatelem bude Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze Městská pouť u Povýšení sv. Kříže bude ve středu 14. září v 18. Hodin. Mše svatá bude sloužena na poděkování za sestry sv. Cyrila a Metodějě 15

16 Poděkování, nabídky 2/11 Poděkování Touto cestou si dovoluji poděkovat nejen jménem celé redakční rady, ale jménem celé farnosti oběma našim řádovým sestřičkám, sestře Albertě i sestře Anežce SCM, za jejich obětavou práci a pomoc, za jejich laskavost, trpělivost i zásadovost a odvahu hlásání Božího slova v celé naší společnosti. Přejeme jim a vyprošujeme Boží ochranu a pomoc Panny Marie, doufáme, že se přijdou na své ovečky podívat a že na novém působišti ve farnostech v Olomouci se jim bude dařit stejně dobře jako zde v Prostějově. Z. B. Nabídky farníků - dovolili jsme si otisknout malou inzerci, snad čtenáři nabídku uvítají Učitelka angličtiny nabízí soukromou individuální výuku nebo doučování. Levně. tel.: , .: Nabízím možnost úschovy auta během zimních měsíců v krytém, suchém, uzavřeném objektu v Prostějově. Zn: na podzim uschováš, na jaře odvezeš, mob: Pečovatelka nabízí od své služby jako společnice + střední nákupy a vyřizování starší osobě. Zn: neprovádím lékařské úkony, nezajišťuji dopravu, tel Články a příspěvky k adven. č. lze posílat do na INRI časopis farností Povýšení sv. Kříže v Prostějově, vydává Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Redakční rada: P. Petr Matula, Mgr. Ivana Matyášková, Mgr. Jitka Hubáčková, MVDr. Zuzana Bartošová Časopis je neprodejný, dobrovolný příspěvek 10Kč, 16

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 6, Události, reportáže s. 7 Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13 Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov Animátorské hnutí Prostějov, říjen 2005 1/13 1. Animátorské hnutí: Cíl: Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo9 září 2015

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo9 září 2015 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo9 září 2015 VÝLET NA KOHÚTKU Středeční den 26. srpna se pro Denní stacionář Slunečnice stal dnem výjimečným. Naplánován byl výlet na Kohútku, na jeden

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE MARTiNOViNy mimořádné číslo říjen 2011 FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE Jako každoročně tak i letos je měsíc říjen více věnován modlitbě růžence, ke které nás zvláště

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více