Rozvaha (bilance) za firmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha (bilance) za firmu"

Transkript

1 Firma: Technické služby města Opočna, Ič: Datum: :08:56 Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období Účet Název účtu Řádek Počátek rok Kč Obrat rok Má Obrat rok Dal Aktuální stav rozvaha dáti Kč Kč Kč TZ Pálenka , , Stavby 17221, , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky , , , Samost.mov.věci a soubory mov , , , Pořízení hmotných investic , , Pořízení hm.investic - Pálenka , , Technické zhodnocení správní budovy Technické zhodnocení Koupaliště Pořízeni Zametacího vozu Pořízení-nakládání s bioodpady (vúz+ko) Pořízení dlouh. hmot. majetek , , , Posk. zál. na nehm. a hm.i. m Poskyt.zálohy na dlouh.hm.maj Oprávky k TZ Pálenka 15-29,00 348,00-377, Oprávky ke stavbám -29,00 348,00-377, Opr. ke strojům, přístr. a zar , , , Opr. ke dopravním prostředkům , , , Oprávky k samost.movit.věcem , , , Pořízení materiálu , , Pořízení materiálu , , Materiál na skladě , , , , Materiál na skladě , , , , Pokladna hlavní , , , Pokladna koupaliště , , Pokladna , , , , Ceniny Ceniny Česká spořitelna , , , , Bankovní účty , , , , Peníze na cestě - banka-pokladna , , Peníze na cestě - mezi bankami , , Peníze na cestě , , Pohledávky z obchod, vztahů , , , Pohledávky - voda - faktury , , , , Pohledávky složenky vodné a stočné , , , , Odběratelé , , , ,00 Sestavil: Martina Tošovská Stránka Číslo - 1 SQL Ekonom verze

2 Firma : Technické služby města Opočna, Ič: Datum: :08:56 Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období Účet Název účtu Řádek Počátek rok Kč Obrat rok Má Obrat rok Dal Aktuální stav rozvaha dáti Kč Kč Kč Poskytnuté provozní zálohy Záloha ČEZ - OS LEGON Záloha ČEZ - ČOV Záloha ČEZ - Hradecká,přečerp.stanice , , Záloha ČEZ - Švamberk,čerpadlo , , Záloha ČEZ - Švamberk,přečerp.stanice U , , Záloha ČEZ - U Broumaru Ohrada,OM Záloha ČEZ - Legon ,40-833, Záloha ČEZ-Na Olivě Záloha na odběr podzemní vody Záloha na popi. za vypouštění odp. vod Záloha na odběr podz.vody - koupaliště Záloha ČEZ- U Broumaru Koupal.OM , , Záloha ČEZ-U Broumaru Koupal.OM Zálohy ostatní Záloha na mýtné ,63 81, , záloha - kauce na mýtné VO Jordánek ,05 0, VO Klášter , , VO Za Nemocnicí , , VO severní sektor VO papírnictví , , VO podzámčí VO Podzámčí VO MěÚ VO MěÚ Čánka VO MěÚ Dobříkovec Poskytnuté provozní zálohy , ,58 631, , Ostatní pohledávky , ,00 99, Ostání pohledávky , ,00 99, Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci Náklady příštích období , ,01 880, , Havarijní pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu , , , , , , Leasing - ISEKI 381 Náklady příštích období , , , , , , , Příjmy příštích období ,80 366, Příjmy příštích období 366,80 366, Vnitřní zúčtování Vnitřní zúčtování - zálohy koupaliště Vnitřní zúčtování - zálohy koupaliště Vnitřní zúčtování Sestavil: Martina Tošovská Stránka ČÍSlO' 2 SQL Ekonom verze

3 Firma : Technické služby města Opočna, Ič: Datum: :08:56 Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období Účet Název účtu Řádek Počátek rok Kč Obrat rok Má Obrat rok Dal Aktuální stav rozvaha dáti Kč Kč Kč Celkem Aktiva , , , , Krátkodobý bankovní úvěr CS II ,00 514, Krátkodobý bankovní úvěr CS III , , Krátkodobý bankovní úvěr CS V , , Krátkodobé bankovní úvěry , , Závazky z obchodních vztahů , , , , Dodavatelé , , , , Přijaté provozní zálohy , , , Přijaté zálohy 8 333, , , Změstnanci - bank.převod , , , , Zaměstnanci , , , , Zúčt. OSSZ , , , , Zúčt. VZP , , , Zúčt. ZPMV , , , , Zúčt. Vojenská ZP , , , Zúčt. Průmyslová ZP , , , , Zúčtování s intituc.soc.zabezp , , , , Daň z příjmu Daň z příjmu Zálohová daň , , , , Srážková daň , ,00 761, Ostání přímě daně , , , , Daň z přidané hodnoty , , , ,86 ; Daň z přidané hodnoty 10 vstup Dph snížená sazba , , Daň z přidané hodnoty 20 vstup , , Daň z přidané hodnoty , , , , Silniční daň 108-2, , ,00-2, Ostatní daně a poplatky -2, , ,00-2, Dotace ze státního rozpočtu , , Dotace ze státního rozpočtu , , Jiné závazky Poplatek rekreační Poplatek ubytovací s DPH 14 % , , Jiné závazky - úvěr , , , Exekuce, výživné , , , Jiné závazky , , ,00 Sestavil: Martina Tošovská Stránka ČíslO' 3 SQL Ekonom verze

4 Firma : Technické služby města Opočna, Ič: Datum: :08:56 Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období [ i Účet Název účtu Řádek Počátek rok Kč Obrat rok Má Obrat rok Dal Aktuální stav rozvaha dáti Kč Kč Kč Výdaje příštích období 383 Výdaje příštích období , , , , Dohadné účty pasivní - podz.voda Dohadné účty pasivní - odp.voda , , Dohadné účty pasivní-podz.voda Koupališt , , Dohadné účty pasivní - vyúč.energie , , , , Dohadné účty pasivní , , , , Základní kapitál Základní kapitál Zákonný rezervní fond Zákonný rezervní fond Nerozděliteln.zisk minulýchlet , , , Nerozdělitelny zisk minul.let , , , Hospod.vysl.ve schvalov.řízení , , Výsledek hospo. ve schv.řízení , , Bankovní úvěr , , , Bankovní úvěry , , ,00 Celkem Pasiva , , , ,60 Celkem aktiva , ,79 Celkem pasiva , ,60 Hospodářský výsledek ,19 Sestavil: Martina Tošovská Stránka Číslo' 4 SQL Ekonom verze

5 I Firma : Ič: Technické služby města Opočna, Datum: :10:17 Výkaz zisku a ztráty za firmu If úrotnímii nhhnhí i # 2012 Účet Označení účtu Řádek výkaz druh Aktuální období v Kč Minulá období v Kč Od.poč.roku v Kč Spotřeba materiálu skladu , , Spotřeba materiálu , , , Spotřeba materiálu DHIM , , , Spotřeba prac.a ochran.oděvů a pomůcek 9 809, , , Spotřeba rež.materiálu , , , Spotřeba - nářadí , , , Spotřeba léků a dezinfekčních prostředků , , Spotřeba kancel. a pomoc.materiálu , , , Spotřeba pitné vody zaměstnanci 9 428,00 428, Spotřeba mat. Avie RK , , Spotřeba mat. ISEKI H , , Spotřeba mat. Fiat4H , , Spotřeba mat.multikara 26 RK ,32 538, , Spotřeba mat.traktor RK , , , Spotřeba mat.citroen J 2H , , Spotřeba mat. Citroen BERLINGO 4H Spotřeba mat. VARI Spotřeba mat.pro osvětlovací techniku , , , Spotřeba mat. MAN nákl.vůz 9 41, , , Spotřeba mat. FORD 9 62, , , Nákup PHM , , , Nákup PHM A RK , , , Nákup PHM ISEKI H a sekaček , , , Nákup PHM Fiat 4H47511 Fiat , , Nákup PHM M26 RK84-32 Multikara , , , Nákup PHM T RK , , , Nákup PHM C JAM 2H , , , Nákup PHM C.Berlingo 4H , , , Nákup PHM - MAN nákladní vůz , , , Mýtné 9 81,56 81, Nákup PHM FORD , , , Chemikálie , , , Nedaňový výdaj 9 185, , , Spotřeba materiálu , , , Spotřeba el.energie-švamberk čerpadlo , , Spotřeba el.energie-švamberk přečerp.sta , , Spotřeba el.energie-hradecká přečerp.sta , , , Spotřeba - hnědé uhlí , , Spotřeba el.energie-cs LEGON , , , Spotřeba el.energie-cov , , , Spotřeba - koks , , Spotřeba el.energie-u Broumaru-Ohrady 9 276,00 276, Spotř.el.ener.U Broum-Koupal.Provoz.budo , , Spotřeba el.energie U Broumaru Legon 9 159,78 159, Spotřeba el.energie UBroumaru Koupaliště , , Spotřeba el.energie Na Olivě , , Spotřeba el.energie VO Jordánek , , Spotřeba el.energie VO Klášter , , Spotřeba el.energie VO Za nemocnicí , , Spotřeba el.energie VO severní sektor , ,86 Stránka Číslo: 1 SQL Ekonom verze

6 Firma : Technické služby města Opočna, Ič: Datum: :10:17 Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období Účet Označení účtu Řádek výkaz druh Aktuální období v Kč Minulá období v Kč Od.poč.roku v Kč Spotřeba el.energie VO papírnictví , , Spotřeba el.energie VO Podzámčí , , Spotřeba el.energ VO Podzámčí 680 U -Op , , Spotřeba el.energie VO MěU , , Spotřeba el.energie VO Čánka , , Spotřeba el.energie VO Dobříkovec , , Spotřeba energie , , , Opravy a udržování , , Opravy vodoměrů , , opravy a údržby kanalizace - čištění , , opravy a udržování vodovodního řadu , , opravy a udržování provozu ČOV , , , Opr.a udr. A RK , , Opr.a udr. ISEKI H , , Opr.a udr. Fiat4H , , Opr.a udr. M26 RK , , , Opr.a udr.t RK , , Opr.a udr. C Jam. 2H , , Opr.a udr. C Berlingo 4H , , Opr.a udr. LASKI vysavač listí , , Opr.a udr.sekačky, pily , , , Opr.a udr. MAN nákl.vúz , , Opravy ostatní , , Opravy a udržováni , , , Cestovné vlastním vozidlem , , Stravné na služebních cestách 10 65,00 65, Jízdné všemi druhy dopravních prostředků , , Cestovné 2 556, , Podnájem ,00 1,00 353, Telefony a internet , , , Leasing , , , Spotřeba poštovních známek , , Nájemné - provoz vodovodů a kanal Nájemné - Legon,Pálenka,ohrada Nájemné - koupaliště Broumar , , Nájemné - chemické WC Rozbory vody a kalů , , , Odvoz a likvidace kalů , , Pronájem nebytových prostor , , , Ost.služby A RK ,67 666, Ost.služby ISEKI H , , Ost.služby M26 RK ,00 633, Ost.služby T RK , , Ost.služby C 2H , , Ostat.služby MAN nákl.vúz , , Ost.služby FORD , , , Ostat.služby C.Beriigo 4H , , Školení a poradenské služby , , ,72 Stránka číslo: 2 SQL Ekonom verze

7 Firma : Ič: Technické služby města Opočna, Datum: :10:17 Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období Účet Označení účtu Řádek výkaz druh Aktuální období v Kč Minulá období v Kč Od.poč.roku v Kč Náklady na inzerci, reklamu a odb.služby , , , Náklady na práci výpočetní techniky , , , uložení odpadu - likvidace , , Ostatní služby , , , Opravy a revize na Koupališti , , Služby revize , , Nedaňový výdaj , , , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální pojištění , , Životní poj.a důchodové připojištění Stravenky Zdravotní prohlídky , , Zákonné sociální náklady , , Daně a poplatky Daně a poplatky Daň silniční , , Daň silniční 7 938, , Ostatní dané a poplatky ostatní daně a poplatky nedaň Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodl , , Smluvní pokuty a úroky z prodl 1 094, , Ostatní pokuty a penále , , Ostatní pokuty a penále 9 011, , Ostatní provozní náklady 27 5,68 652,45 658, Havarijní pojištění vozidel , , , Pojištění odpovědnosti za škodu , , , Trend-pojištění podnikatelských rizik , , Zákonné pojištění odpovědnosti zamést , , Náklady - dětský den Poplatky - za rozhlas Pojistné vozu na úvěr (FORD) , , Poplatek za odběr podzemní vody , , Poplatek za vypouštění odpadních vod Poplatek za odběr podzem.vody Koupaliště , , Nedaňový výdaj , , Rozpuštění střediskové režie , , , Ostatní provozní náklady , , ,56 Stránka číslo: 3 SQL Ekonom verze

8 Firma : Technické služby města Opočna, Ič: Datum: :10:17 Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období Účet Označení účtu Řádek Aktuální období v Kč Minulá období v Kč Od.poč.roku v Kč výkaz druh Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku , , , Odpisy dopravních prostředku , , Odpisy dlouh.neh.a hmot. majet , , , Úroky , , Úroky z úvěru , , , Úroky 3 826, , , Ostatní finanční náklady , , , Ostatní finanční náklady 7 430, , , Daň z příjm.z běž.činn.splatná Daň z příjm.z běž.činn.splatná Celkem za třídu 5 Nákladové účty , , , Tržby z prodeje služeb 5 279,20 279, Tržby z prodeje služeb - vodné , , , Tržby z prodeje služeb - stočné , , , Tržby z prodeje služeb - srážková voda , , , Tržby z prodeje služeb - zakázky, opravy , , , Tržby z prodeje služeb - vstupné koupal , , Tržby koupaliště - ubytování , , , Tržby z prodeje služeb - el.energie , , Tržby z prodeje služeb - ostatní služby , , , Tržby koupaliště - půjčovné , , Tržby koupaliště - nájem sport, a místa , , Tržby z prodeje služeb , , , Tržby za zboží 1 579,10 579, Tržby za zboží 579,10 579, Aktivace dlouh. hmot. majetku , , Aktivace dlouh. hmot. majetku , , Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prod.dlouh. NaH majetk Tržby z prodeje materialu , , , Tržby z prodeje železného šrotu , , Tržby z prodeje materiálu 460, , , Smluvní pokuty a úroky z prodl , , , Smluvní pokuty a úroky z prodl 964, , , Ostatní provozní výnosy 26-0,73-0, Úřad práce - dotace mezd , , , Dotace a příspěvky Dotace na pkrovoz koupaliště a kempu , , Dotace - dětský den Stránka Číslo: 4 SQL Ekonom verze

9 Firma : Ič: Technické služby města Opočna, Datum: :10:17 Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období Účet Označení účtu Řádek Aktuální období v Kč Minulá období v Kč výkaz druh Od.poč.roku v Kč Ostatní nedaňové výnosy Ostatní provozní výnosy , , , , , , Úroky Úroky 42 23,44 23,44 721,10 721,10 744,54 744, Kooperativa - bonusy Ostatní finanční výnosy ,00 207, , , , ,00 Celkem za třídu 6 Výnosové účty , , ,38 Celkem náklady , , ,19 Celkem výkony , , ,38 Hospodářský výsledek za firmu , , ,19 Sestavil : Martina Tošovská Schválil : Dne: Stránka číslo: 5 SQL Ekonom verze

10 í PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPOČNA, S.R.O. VODĚTÍN OPOČNO IČO: DIČ: CZ

11 NÁZEV A SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPOČNA, S.R.O. VODĚTÍN 679, OPOČNO IČO: PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Datum vzniku obchodní společnosti: , obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka Společnost s ručením omezeným byla založena dne Příloha účetní závěrky je sestavena k rozvahovému dni PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ž ivnostenského zákona STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Jednatel: Jelínek Štěpán, Palackého 524, Členové dozorčí rady: Ing. Dobýval Petr, Pod Oborou 704, Bc. Mecner Roman, Podzámčí 680, Filip Zdeněk, Vodčtín 47, Smola Petr, Čánka 73, Ležáková Barbora, Podzámčí 680, Společnost v roce 2012 neposkytla peněžní ani nepeněžní plnění ve prospěch statutárních orgánů. ZÁKLADNÍ KAPITÁL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Celková hodnota základního kapitálu: Kč. Celá hodnota vkladu byla splacena. PRACOVNÍCI A ODMĚNY rok 2012 rok 2011 Rok 2010 Počet pracovníků z toho řídících Celkové vyplacené odměny v tis. Kč z toho odměny řídících pracovníků v tis. Kč Odměny členů statutárních orgánů JEDNOTKY, KDE MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ A ROZHODUJÍCÍ VLIV Technické služby města Opočna, s.r.o. nemají podíl na žádné další společnosti.

12 JEDNOTKY, KTERÉ MAJÍ PODSTATNÝ A ROZHODUJÍCÍ VLIV NA SPOLEČNOST Jediným společníkem společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o. je město, Kupkovo nám. 247, , IČO POHLEDÁVKY K datu účetní závěrky společnost vykazuje pohledávky z obchodního styku ve výši tis. Kč, z toho za vodné tis. Kč. Společnost poskytla k rozvahovému dni zálohy ve výši 660 tis. Kč. Jedná se o zálohy na elektrickou energii, na odběry podzemní vody a vypouštění odpadních vod. ZÁVAZKY Krátkodobé závazky z obchodního styku činí tis. Kč. Závazky k zaměstnancům činí 448 tis. Kč (mzdy za 12/2012) a js ou uhrazeny v lednu Závazky ke státu jsou tvořeny zálohovou daní z mezd za 12/2012 ve výši 44 tis. Kč. Daň byla odvedena v lednu Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 254 tis. Kč a byly rovněž odvedeny do konce ledna Dále má pak společnost závazek z platby daně z přidané hodnoty ve výši 143 tis. A závazek z titulu daně z příjmů za rok 2012 ve výši 62 tis. Kč. PŘIJATÉ ÚVĚRY Společnosti byl v roce 2012 poskytnut krátkodobý úvěr na nákup nákladního vozidla FORD. Jeho zůstatek k rozvahovému dni činí 258 tis. Kč. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - AKTIVA Náklady příštích období obsahují částku předem zaplaceného pojištění na havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu a časové rozlišení splátek na leasing. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PASIVA Dohadné účty pasivní jsou tvořeny dohadnými položkami na odběry podzemní vody a vypouštění odpadních vod a nevyúčtovanou spotřebu el. energie. K jejich vyúčtování dojde v I.Q/2013. MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE Jedná se o předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na účtu 028. Celková hodnota DHM je evidována v podrozvahové evidenci a činí ,05Kč. PRONAJATÝ MAJETEK K zajištění výrobních úkolů společnost pronajala majetek - budovy a technologii v celkový výši ,00 Kč. Soupis najatého majetku je specifikován ve smlouvách s Městem na nájem vodovodu a kanalizace a na nájem koupaliště.

13 DAŇ Z PŘÍJMU SPLATNÁ Výpočet ročních daní v tis. Kč HV před zdaněním Připočitatelné položky Odčitatelné položky Základ daně Odečet ost. snižu jících položek 352 Základ daně po úpravách Sazba daně 19% 19% 19% Daň z příjmu po slevách ROZDĚLENÍ HV ZA ROK 2011 Valná hromada dne schválila závěrku za rok 2011 a rozhodla, že ztráta zisk ve výši ,86 Kč bude rozdělen následovně: ,- Kč rezervní fond ,86 Kč nerozdělený zisk minulých let UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Od rozvahového dne ke dni sestavení účetní závěrky se n estaly žádné významné události, které by změnily pohled na účetní závěrku sestavenou k PROGRAMOVÉ ZPRACOVÁNÍ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Účetnictví se zpracovává na programovém vybavení firmy SOFTBIT s.r.o. Rychnov nad Kněžnou pana Urbana. Majitel programového vybavení dodal projektovou dokumentaci, která je uložena v podnikovém archivu. ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁSOB Nakoupeny hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Ocenění pořizovacími cenami (tj. cena pořízení a náklady související s pořízením - dopravné, poplatky, zabudování, uvedení do provozu,...). Nakoupené zásoby Ocenění pořizovacími cenami (tj. cena pořízení a náklady související s pořízenímdoprava, clo, poštovné, obaly,...). Úbytky ze skladu se evidují v průměrných cenách vypočítaných z aktuálního stavu po každé změně ve skladové evidenci.

14 Rozpouštění vedlejších nákladů na skladě Vedlejší náklady na skladě budou rozúčtovány při výdeji materiálu ze skladu v poměru hodnoty vedlejších nákladů a celkové hodnoty materiálu na skladě. Pohledávky a závazky, peněžní prostředky a ceniny Ocenění nominálními hodnotami. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností Ocenění vlastními náklady (tj. přímé náklady vynaložené na výrobu a nepřímé náklady s výrobou související) Cenné papíry a majetkové účasti Ocenění pořizovacími cenami ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU Pro odpisování nově pořízeného dlouhodobého majetku bude účetní jednotka uplatňovat rovnoměrný nebo zrychlený způsob odepisování - viz. 32 zákona 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O způsobu odepisování bude rozhodnuto individuálně u každého majetku. Dlouhodobý hmotný majetek Způsob odepisování: rovnoměrný nebo zrychlený, účetní odpis bude stanoven individuálně u každého zařazovaného majetku. Dle 31, odst. 3 a 4, zákona 586/92 Sb. účetní jednotka může navýšit v roce pořízení výši odpisu u nového majetku, kde je společnost prvním vlastníkem a zařazeného v SKP kódem o 15% jeho vstupní ceny a u ostatního nového majetku o 10% jeho vstupní ceny. Zatřídění dlouhodobého majetku bude prováděno v souladu s přílohou k zákonu č. 586/1992 sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou: 1. samostatné movité věci se vstupní cenou nad ,- Kč a které mají provozně technické funkce delší než 1 rok 2. soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se vstupní cenou vyšší než ,- Kč a který má provozně technické funkce delší než 1 rok 3. budovy, stavby, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené zvláštním předpisem 4. jiný majetek (technické zhodnocení, technické rekultivace) nad ,- Kč, výdaje hrazené nájemcem, které tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého fonnou finančního pronájmu s následnou koupí Dlouhodobý nehmotný majetek: Za dlouhodobý nehmotný majetek bude považován software, zřizovací výdaje, ocenitelná práva a jiný majetek vymezený zákonem o účetnictví, pokud byl nabyt úplatně, darováním nebo děděním, jeho vstupní cena bude vyšší než ,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Způsob odepisování: u nehmotného majetku, ke kterému má účetní jednotka právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou. V případě, že nebude smlouva sjednána na dobu určitou, odepisuje se software rovnoměrně 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců. Roční upgrade bude účtován jako technické zhodnocení a odepisován bude ze zvýšené vstupní ceny, pokud převýší limit ,- Kč.

15 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Do této skupiny budou zařazovány samostatné movité věci, které mají samostatné technickoekonomické určení, se vstupní cenou nižší než ,- Kč a provozně technologickou funkcí delší než jeden rok. V této skupině budou evidovány zejména nakoupené opotřebované movité věci, jejichž vstupní cena v případě, že by byly pořízeny jako nové, by přesahovala hodnotu ,- Kč. U každého zařazeného předmětu individuelně bude stanovena předpokládaná doba životnosti, tj. stanoven odpisový plán. Drobný hmotný majetek: Za DHM budou považovány samostatné movité věci, které mají samostatné technickoekonomické určení se v stupní cenou od 500,- Kč do ,- Kč a nepatří svou povahou do skupiny ostatního dlouhodobého hmotného majetku. Tyto věci budou při výdeji do používání jednorázově odepsány do nákladů na účet a budou vedeny v operativní evidenci na podrozvahových účtech K časovému rozlišení pořizovací ceny drobného majetku bude přistoupeno v případě, že pořizovací cena DHM za zdaňovací období překročí 3% hodnoty tržeb. Ostatní nehmotný majetek: Za ostatní nehmotný majetek jsou považovány programy a programové vybavení, jejichž vstupní cena je nižší než ,- Kč. Tyto programy budou jednorázově odepsány do nákladů na účet 518 xxx. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB Nakoupené zásoby, zboží i vlastní výrobky budou účtovány způsobem A. V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se ú čtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu na vrub účtu 542-Prodaný materiál se s ouvztažným zápisem na příslušném účtu zásob. Při uzavírání účetních knih se inv entarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 50- Spotřebované nákupy, jde-li o ztráty do výše norem přerozených úbytků, na vrub účtu 549- Manka a škody, v případě kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným v zákoně a u přebytků zásob ve prospěch účtu 648-Ostatní provozní výnosy. V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Při vyskladnění zásob se úč tuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.

16 Při uzavírání účetních knih se inv entarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 549-Manka a škody, v případě kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným v zákoně a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. dne Jelínek Štěpán jednatel

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Schváleno MF ČR Vyhláška 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.214 (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 TEZAS a.s. Sídlo společnosti: Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO: 6193549 DIČ: CZ 6193549 PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 214 A. Obecné údaje

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více