ročník VI. - č. 1 - březen 2009 zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VI. - č. 1 - březen 2009 zdarma"

Transkript

1 ročník VI. - č. 1 - březen 2009 zdarma Snad ani slova nevypoví, jak pěkný, hřejivý pocit v nás zanechala návštěva u pana Kleczka na hvězdárně v Ondřejově. Milé setkání s naším štěpánovským rodákem se uskutečnilo v úterý 10. března Již více jak dva roky si s panem Kleczkem dopisujeme prostřednictvím internetu. Několikrát jsme jej zvali k nám do Štěpánova, i když by velmi rád přijel, tak pro velké pracovní vytížení se naše setkání zatím neuskutečnilo. Protože jsme také byli zváni, rozhodli jsme se pana Kleczka v Ondřejově navštívit. Přihlaste své oblíbené učitele nebo učitelky do ankety Zlatý Ámos četla Saša na letáčku, který na nástěnku v naší třídě vyvěsila paní učitelka Zivčáková. A tak nás napadlo, že bychom mohli přihlásit naši paní ředitelku Janu Romanovou. Podpisy se v podstatě sbíraly samy, a tak netrvalo dlouho a přihláška byla na světě. Jako vtipnou příhodu jsme vybrali Pepíka s jitrnicí. Jednou přinesl Pepa paní učitelce jitrnici na ochutnání. Kdo to byl! - slyšeli jsme z ředitelny až ve druhém patře. Setkání, na které se nezapomíná Na cestu se vydali zájemci z devátého, osmého, pátého a čtvrtého ročníku. Byli jsme potěšení, že nás na naší výpravě doprovázel pan učitel Valach. D o c. RNDr. J o s i p Kleczek, DrSc.je nesmírně vzdělaný člověk, světově uznávaná osobnost v oblasti astronomie. Nám se jevil jako milý, příjemný, velice vitální, nesmírně skromný člověk. S láskou vzpomínal na Štěpánov nad Svratku, Stavskou, Dubovici, na Tahiti a také na své kamarády. I když ve světě navštívil mnohá místa, největší vazbu, jak nám Nový traktor pro Štěpánov V minulých Štěpánovinkách jsme vás informovali, že obec Štěpánov nad Svratkou podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na nový malý obecní traktor. Naše obec patří k nevelkému procentu žadatelů, kteří s žádostí uspěli, a můžeme se tedy radovat z peněz z Evropské unie. Výhodou pro nás bylo, že Štěpánov vlastní lesní pozemky s poměrně velkou celkovou rozlohou, záměr byl podán v prvních hodinách po zahájení příjmu žádostí a že jsme žádali pouze o menší traktor do 500 tis. Kč. Maximální výše dotace činí 50 % a do Štěpánova poputuje tedy ,- Kč. V současné době čekáme na oficiální doručení rozhodnutí o přidělení dotace, následovat bude podpis grantové smlouvy a poté může dojít k nákupu techniky. Od zveřejnění seznamu úspěšných žadatelů je obec oslovována řadou dodavatelů traktorů, cílem bude za uvedenou cenu získat stroj s nejvhodnějšími užitnými vlastnostmi. řekl, má ke kraji svého dětství - k Vysočině, ke Štěpánovu. Všechny nás zaujal s jakým nadšením vyprávěl o vesmíru, o naší Zemi, o Slunci a sluneční energii. Všechno máme od sluníčka, přesvědčoval děti. Snad každému utkvělo v paměti kolik sluneční energie jako lidstvo potřebujeme a kolik nám Slunce nabízí. Jak ještě neumíme dostatečně sluneční energii využívat. Je to otázka budoucnosti a právě mladá generace by si měla zapamatovat, jak velké možnosti se do budoucna otevírají. Zaujalo nás i prostředí ondřejovské hvězdárny, domek zakladatele Josefa Friče, přítele Jana Nerudy (Písně kosmické). Mnohým se zatajil dech při prohlídce obrovského dvoumetrového dalekohledu (dvoumetrová je čočka v průměru). Z Ondřejova jsme odjížděli plni dojmů, bohatší o nové poznatky, zajímavosti, potěšeni z tak příjemného setkání. Snad jsme potěšili i pana Kleczka, svědčí o tom i tato věta ze zprávy, kterou nám pan Kleczek napsal: Přinesli jste mi štepánovskou atmosféru a bylo mi s Vámi dobře. Děkujeme pane Kleczku. Mgr. Dáša Kameníková V anketě Zlatý Ámos jsme s paní ředitelkou zabodovali! Do hodiny však přišla nasmátá a mile překvapená. I když se dlouho zdráhala, zda nominaci přijmout, nakonec jsme ji udolali. A naše cesta začala Do regionálního kola, které se konalo v budově Jihomoravského kraje v Brně, se společně s paní ředitelkou vydali tři naši spolužáci: Katka Kozáčková, Martina Nedomová a Miloš Nečesánek. Vylosovali jsme si pořadové číslo 8 a netrpělivě čekali až půjdeme na řadu. Jako obhajobu jsme měli připraveno deset rad, proč právě z naší paní ředitelky Jany Romanové Ámose udělat. Polomáčené sušenky (červené i modré), kterými jsme si krátili čekání, přišly vhod. Řízek, na který jsme se všichni těšili, však nepřišel. Výsledky vyhlašoval sám hejtman Michal Hašek, od kterého jsme dostali dárečky a paní ředitelka diplom a pozvání do semifinále. Fotografování a rozhovory jsme si všichni velmi užívali. Jelikož Miloš vypadal asi velice hlado- vě, dostal krabici plnou chlebíčků a koláčků. Nejspíš, aby se ve vlaku nenudil. Naše soukromá oslava postupu se uskutečnila v místním Mc`Donaldu. Semifinále se konalo v Praze I když tam směla jet paní ředitelka pouze sama, rozhodli jsme se jí podpořit a doprovodit ji. Den před semifinálem jsme dali paní ředitelce plyšového pejska pro štěstí. Moc se jí líbil a slíbila, že ho vezme do Prahy s sebou. Zatímco bojovala o postup do finále, my jsme navštívili hvězdárnu Ondřejov a absolvovali malou prohlídku Prahy. I přesto, že se paní ředitelka do finále nedostala, pro nás je a navždy zůstane Ámosem. 9. třída Plánované akce na jaro 30. dubna - ČSŽ pořádá Odpolední rej čarodějnic na zahradě bývalé mateřské školy, začátek v 17 hodin, za nepříznivého počasí se akce nekoná. 30. dubna - pálení čarodějnic na koupališti - SDH Štěpánov nad Svratkou. 31. května - Mezinárodní den dětí na koupališti, pořádá Štěpánov n. Svr.

2 strana 2 Výtah ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3. března 2009 Byly řešeny zejména tyto body: Zpráva o činnosti rady obce informoval starosta, bez dotazů a připomínek přítomných zastupitelů. Žádosti o finanční podporu na rok 2009 z rozpočtu obce, zastupitelstvo o předložených žádostech rozhodlo v této výši: - Svaz tělesně postižených v ČR, MO Bystřice n. Pern. příspěvek ve výši 1.000,- Kč. - Hospicové hnutí Vysočina, o. s. - příspěvek ve výši 1.000,- Kč. - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou - příspěvek ve výši 1.000,- Kč. - Ing. Hynek Jurman příspěvek na Čítanku Vysočiny ve výši 1.500,- Kč. ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2008 a převod do rezervního fondu, žádost o finanční příspěvek na závodní stravování, žádost o zapůjčení sálu KD na karneval a zproštění poplatku. Zastupitelstvo výše uvedené žádosti schválilo. Změna zákona o odměňování neuvolněných zastupitelů v roce podle nařízení č. 20/2009 Sb. je možno zvýšit odměnu neuvolněných zastupitelů. Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením odměny s účinností od dle předloženého návrhu. Hospodaření obce v roce 2008, nedoplatky, inventarizace, novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC podrobně seznámil přítomné předseda finančního výboru, obec v roce 2008 hospodařila s přebytkem 212 tis. Kč, nedoplatky k byly převážně poplatky za likvidaci komunálního odpadu. Stanovená inventarizace jednotlivých útvarů byla provedena. Nebylo zjištěno mank či přebytků. Dále byla zastupitelům podána informace k novele zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech, která nabývá účinnosti od a upravuje mimo jiné nabývání majetku - dary příspěvkové organizaci a hospodaření příspěvkové organizace. Bude nutný souhlas zřizovatele obce a tyto změny je nutné promítnout do zřizovací listiny do 7 měsíců od účinnosti. Návrh rozpočtu obce na rok 2009 předložený návrh byl ve výdajích navýšen o 4 500,- Kč, v příjmech byly okolními obcemi potvrzeny neinvestiční příspěvky na žáky ve výši 541,3 tis. Kč, v návrhu bylo uvedeno 460,0 tis. Kč, rozdíl 81,3 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 7 294,1 tis. Kč na straně příjmů a výdajů. Smlouva s VOV o částečné úhradě provozních nákladů - provoz kanalizace a ČOV uzavírka lesní cesty u Vysoké skály obnova vodního zdroje u Ježů. Informaci ke smlouvě s VOV podal Ing. Dufek, obec bude hradit část nákladů na provozování ČOV. Starosta podal zprávu o zahájení opravy vodního zdroje, který je majetkem VOV na parcele KN 299. Z tohoto důvodu bude uzavřena lesní cesta od 22. března 2009 do 31. května Zpracování žádostí o dotace Program obnovy venkova chodník k ZŠ, Program rozvoje venkova - Turistické stezky, Obnova lesních cest. Starosta informoval zastupitele o podání žádostí na opravu chodníku k ZŠ, dále hovořil o možnosti získání dotace na Turistické stezky a Obnovu lesních cest. Jsou zpracovávány projektové dokumentace na navrhované tituly. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí o dotace. Starosta podal informaci k žádosti na upgrade Czech POINT. Žádost o dovybavení stávajícího pracoviště (nutné ke změnám datové schránky, které nastanou od ) bude podána prostřednictvím Mikroregionu Bystřicko. Zastupitelstvo souhlasí, aby žádost byla podána. Lesní společenství obcí s.r.o. Smlouva o obstarání věcí. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na rok 2009 dle předloženého návrhu pana Juračky s LSO s.r.o. Karasín. Územní plán projednání (schválení) návrhu zprávu podal starosta, seznámil se zápisem z veřejného projednávání návrhu územního plánu obce Štěpánov nad Svratkou ze dne Zastupitelstvo ÚP schválilo, informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny v č. j. 135/09, který bude přílohou zápisu zastupitelstva a bude řádně zveřejněno úřední deska obce, elektronická deska obce. Diskuse - Starosta informoval o připravované opravě mostu na silnici I/19 přes Svratku. - Starosta informoval o smlouvě Lesů České republiky, s. p. na realizaci stavby Vrtěžířský potok retenční přehrážky. Obec je vlastníkem pozemků v k. ú. Vrtěžíř uvedených ve smlouvě, na těchto pozemcích bude výše uvedená stavba realizována. Do 12 měsíců od kolaudace stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání dle smlouvy ze dne realizovaná stavba zůstane ve vlastnictví oprávněné strany (Lesů České republiky, s. p.). - Revokace prodeje parcely č. 1019/6 60 m 2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou (usnesení č. 8) panu Milanu Tomáškovi. Tato parcela vznikla v roce 1994 oddělením z parcely č. 1019/1 na základě geometrického plánu vyhotoveného Ing. Jaromírem Vojtou. Obec parcelu č. 1019/1 k. ú. Štěpánov nad Svratkou o výměře 3366 m2 nabyla na základě bezúplatného převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a dle smlouvy nesmí pozemek prodat do Paní Kunčíková bylo by vhodné, aby se obec nadále pokoušela žádat o dotaci na stavbu vodovodu k Ježovým i ostatním občanům - Pan Pučálka vznesl dotaz na opravu schodů k ZŠ. Bylo vysvětleno, že došlo ke zhoršení mrazem, bude řešeno v letošním roce. - Pan Juříček dotaz, kolik se bude letos těžit kubíků dřeva, je třeba zvážit těžbu a cena dřeva klesá. Starosta odpověděl, že vše je konzultováno s OLH panem Juračkou a panem Chalupníkem. Cestovní pasy Od 1.dubna 2009 vydává MěÚ Bystřice nad Pernštejnem cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat obsahujícím dva biometrické údaje. S tímto dokladem lze cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA. Správní poplatky se nemění. Všechny typy cestovních pasů jsou platné po dobu v nich uvedenou. K cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy. Společenská kronika Obecní úřad Narození S velkou radostí mezi nás vítáme Verunku Tegzovou, Vendulku Vávrovou a Dominika Bartoňka. Dětem i maminkám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a energie do života! Jubilea S přáním pevného zdraví a hodně štěstí v životě se připojujeme ke gratulacím občanům, kteří v březnu, dubnu a květnu slaví významné životní jubileum: Nečesánek Oldřich Dufek Jiří Flajtingerová Naděžda Němcová Marta Humpolíčková Eva Skokan Václav Šauerová Marie - Sběr žlutých pytlů s plasty starosta sdělil informaci TS města Bystřice o ukončení sběru pytlů s plasty při výsypu popelnic od jednotlivých domů. Je nutné, aby občané odkládali pytle s plasty na sběrná místa, která stanoví obec. - Ing. Dufek J. informoval o jednáních s panem Kohoutkem týkajících se stavby na Zamlejní, která zatím nevedla k dohodě. - Pan Horák připomněl, že bude nutno počítat s financemi na opravu rozvodů vody ve zdravotním středisku a výměnu kohoutů (ventilů) u topení v kulturním domě. - Pan Pučálka vysvětlil, proč podal rozpor k výstavbě (ÚP) na Podhorčí. Jsou tam již inženýrské sítě, bylo by vhodné stavět. Starosta vysvětlil, proč se pořizovatel ÚP, MěÚ Bystřice n. P. - odbor územního plánování a stavebního řádu, rozporem nezabýval a proč nebylo Podhorčí zahrnuto do ploch bydlení v RD. - Paní Jurmanová připomněla úpravu nájezdu na most u Ježových, přislíbeno řešit v letošním roce. Volby do europarlamentu Ve dnech 5. a 6. června 2009 (pátek a sobota) se uskuteční volby do Evropského parlamentu. V pátek bude možné hlasovat od 14:00 do 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00. Volební místnost pro náš volební okrsek bude jako obvykle v zasedací místnosti v přízemí. Pro občany Vrtěžíře bude vypraven autobus do Štěpánova. Občané, kteří potřebují volit prostřednictvím přenosné urny, ať prosím oznámí tuto skutečnost na. Hřebíčková Miroslava Ondráček Jaroslav Brázdová Jaromíra Ondráčková Vlasta Jakubec Vladimír Hošková Anežka Vázlerová Helena Blahopřejeme!

3 Upozornění pro majitele pejsků Jako každý rok na jaře i letos se opakuje stejný problém. Když jdete po chodníku a šlápnete do psí hromádky, tak to není příjemný zážitek. Majitelé psů si sice mohou říct, ať se každý dívá do čeho šlape, ale představte si třeba, že po takto znečistěném chodníku jde skupinka dětí z mateřské školy a děti při procházce rozhodně nesledují, co je na cestě. A to podotýkáme, že v některých místech je třeba i kličkovat. Obracíme se proto tímto na všechny majitele psů, po kterých zůstávají hromádky na chodnících nebo v parku, na dětském hřišti a na dalších frekventovaných místech, aby Také v uplynulých měsících pokračovaly práce na rekonstrukci naší školy. Došlo tak například ke kompletní obnově šaten a umýváren u tělocvičny si po svých miláčcích uklízeli. Není přeci problém mít v kapse mikrotenový sáček a exkrement uklidit. Další problém vidíme i ve volně pobíhajících psech, kteří rovněž znečišťují veřejná prostranství. Žádáme všechny majitele volně pobíhajících psů, aby si na své psy dávali větší pozor a nenechali je volně pobíhat. Snad každý majitel si uvědomuje, že pes nepatří do veřejně přístupných prostor, kterými jsou například obchod, čekárna ve zdravotním středisku apod. Děkujeme všem majitelům psů za ohleduplnost k ostatním občanům. Úprava vodního zdroje Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání projednalo a schválilo žádost VOV o uzavírku lesní cesty na parcele KN 299 k. ú. Štěpánov. Jde o cestu navazující na brod přes Hodonínku nad mostem u Ježových a vedoucí dále kolem chat pana Langa a Čermáka k Příhonům. Uzavírka je způsobena probí- hající opravou akumulace pitné vody, která se nachází v bezprostřední blízkostí této cesty. V rámci rekonstrukce bude původní ocelová nádrž (1,2 x 1,2 x 2,5m) demontována a nahrazena dvoukomorovou nádrží stejných parametrů. V první komoře bude zabudován filtr plněný aktivním uhlím, druhá komora bude sloužit k dezinfekci, akumulaci a odtoku vody ke spotřebiteli. Veškeré práce na rekonstrukci a následné terénní úpravy by měly být ukončeny do konce května. Práce ve škole pokračují či k instalaci nového zábradlí na schodištích včetně zdvihacích plošin. Škola je tak jako jedna z mála škol bezbariérová! I v jarních měsících nás čekají další změny. V areálu školy bude položena zámková dlažba, opravy se dočká venkovní schodiště a bude zbudována zahrada pro mateřskou školu. Finální práce proběhnou ještě také na střeše tělocvičny. Všechny práce budou ukončeny do konce července. V letošním roce dojde k vybudování posledního úseku chodníku ke škole. Vznikne po levé straně ve směru od městečka a to od křižovatky na Bystřičák po nový most u školy. Se stávajícím chodníkem jej propojí přechod pro chodce. Obec Štěpánov nad Svratkou na tuto investici dostala krajskou Novinky ve svozu odpadů Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem změnily svozy odpadů od dubna do října 2009 na liché středy. Svoz je tedy každých 14 dní v lichou středu , atd. Dále technické služby již nebudou ani ve Štěpánově svážet žluté pytle s plasty od jednotlivých domů. Prosíme tak občany, aby i nadále do pytlů plast třídili, neboť Také v letošním roce se můžeme těšit na představení vírských ochotníků. Divadelní spolek nacvičil hru Taková ženská na krku. Jde o komedii francouzského autora Georgese Feyedeaua a představení mělo strana 3 Dotace na chodník ke škole Vítězná vrba poputuje do Brna V průběhu druhého ročníku ankety Strom Štěpánova jsme zjistili, že jsou stále zájemci a fandové do štěpánovských stromů. Za to jsme velmi rádi a rozhodli jsme se vyhlásit i třetí ročník. Proto neváhejte a s krásnými jarními dny vyjděte na dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 10. března na chodník ,- Kč a obec se musí podílet minimálně stejnou částkou. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost i pohodlí žáků naší MŠ a ZŠ. žluté kontejnery v obci by kapacitně nestačily a výsyp plného kontejneru ze strany TS je někdy v prodlení. Plné pytle, prosíme, prozatím odkládejte u Slepičky a u všech žlutých kontejnerů na plasty v obci. Žluté pytle je možné i nadále za symbolickou částku zakoupit na. Loňská vítězka, Vrba ve Vrtěžíři, se bude ucházet o titul Strom roku Fotografie a průvodní text z ankety Strom Štěpánova 2008 byl zaslán do Nadace Partnerství, která společně s Ministerstvem životního prostředí tuto akci vyhlašuje. Cílem této ankety je podporovat a rozvíjet vztah lidí k životnímu prostředí a motivovat k péči o přírodní i kulturní dědictví. Ze všech návrhů vybere porota 12 finalistů, pro které bude každý moci hlasovat od srpna do října. Stejně jako v předchozím roce bude výtěžek z tohoto hlasování použit na výsadbu nových stromů po celé České republice. Vítězný strom získá výhru v podobě odborného ošetření spojeného i s úpravou okolí. Anketa Strom Štěpánova 2009 procházky po naší malebné obci a jejím okolí a sbírejte fotografie svých favoritů. Nominační fáze vypukne od července budete informováni v příštích Štěpánovinkách. Již teď se těšíme na vaše poutavé nominace. Vírští ochotníci opět na scéně premiéru 27. března. Do Štěpánova zavítají naši oblíbení 25. září. Čeká je přibližně 20 představení a proto jim přejme opět úspěšné nastartování a nám příjemnou podívanou.

4 strana 4 Z činnosti Českého svazu žen Již po čtvrté v letošním roce se 21. února uskutečnil Masopust. V hodin v sobotu vyrazil průvod do ulic naší obce. Rok co rok je zájem a vstřícnost našich spoluobčanů větší. Na mnoha místech již lidé čekají, vítají nás a jsou rádi, že se mohou zasmát a odreagovat. Někde se hraje na přání, jinde se tancuje a všem je fajn. Mnohé ženy zavzpomínají na,,staré časy, když chodily také za masky a drží nám palce, aby se tradice nevytratila. Letos se zapojilo i několik mladých děvčat, kterým se to líbilo a příště půjdou zase. Proto patří dík všem, kteří se účastnili masopustu, ale i všem občanům Štepánova. Další akcí ČSŽ byla členská schůze a oslava Mezinárodního dne žen 6. března v přísálí kulturního domu. Setkání se zúčastnilo 42 členek. Taneční soubor Borověnka předvedl svoje nové vystoupení, které účastníci souboru nacvičili na Velikonoce. Také v letošním roce dostanou od nás peněžní dar, který použijí na různá vystoupení nebo jiné akce. Ženy dostaly květinu, na stolech bylo občerstvení a celý večer hrála dechovka z CD. Zpívalo se, tancovalo - no prostě oslavovalo se. Další schůze je naplánovaná na červen Výbor ČSŽ Štěpánov nad Svratkou Projekt na turistické stezky V březnu podala obec Štěpánov nad Svratkou žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt TURISTICKÉ STEZKY obec Štěpánov nad Svratkou. Konkrétně jde o programové opatření Neproduktivní investice v lesích, záměr Zvyšování společenské hodnoty lesů. Z předchozí věty je patrné, že by se měl projekt týkat turistických stezek na lesních pozemcích a to ve vlastnictví obce. Konkrétně by z evropských peněz měly být opraveny či nově vybudovány úseky lesních cest do šíře dvou metrů na obecních pozemcích v celkové délce 1331,5 m. Hlavní myšlenkou projektu je propagace a zpřístupnění okolí Štěpánova v souvislosti s bohatou historií dolování, s důrazem na významné krajinné prvky. Součástí projektu je vedle opravy a budování stezek i turistické značení, zbudování odpočinkových míst s lavičkami, stoly a odpadkovými koši, pořízení dřevěného altánu, dále pak zábradlí a parkovací místa u Vysoké skály. Vlastnictví a charakter pozemků nedovolil vytvořit plně celistvou trasu opravených cest, nicméně i tak by po realizaci projektu vznikla funkční a turisticky velmi zajímavá trasa začínající u lávky pro pěší nad Ježovými k Vysoké skále, dále pak směrem na Příhony a po státní cestě bude možné pokračovat až k Havírně. Nové napojení na tuto cestu vznikne také v oblasti Stavské. Díky projektu budou instalovány i informační tabule. Rozpočet projektu je 2,22 mil. Kč, a Štěpánov požádal o 100% dotaci ze způsobilých výdajů, do kterých však nově nelze zahrnout DPH. Úspěšní žadatelé budou zveřejněni v létě, držme si tedy pěsti! Upozornění pro rolníky Podle zákona č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb, vedly evidenci samostatně hospodařících rolníků všechny obecní úřady. S účinností zákona 85/2004 Sb. měly právnické osoby povinnost počínaje dnem požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele a fyzickým osobám, které provozovaly zemědělskou výrobu na základě Osvědčení jako samostatně hospodařící rolníci, byla stanovena lhůta jednoho roku k provedení zápisu do této evidence. Osvědčení vydané příslušným obecním úřadem dle zákona č. 105/1991 Sb. o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, platí 5 let ode dne nabytí účinnosti zemědělského zákona tj. do Občané, kteří by případně nyní vlastnili ještě staré Osvědčení jako samostatně hospodařící rolníci, musí do konce dubna 2009 uskutečnit přeregistraci do evidence zemědělského podnikatele (na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Obecní živnostenský úřad). V dubnu se slaví Den Země 22. dubna se bude slavit Den Země. V loňském roce jsme tento světový svátek životního prostředí strávili nad výsadbou sazeniček, které jsme získali po podání grantu u Nadace Partnerství. Letos bychom alespoň rádi na tento den upozornili prostřednictvím našich novin a vyzvali každého z vás, aby nejen v tento den věnoval alespoň chvilku svého drahocenného času přírodě. Vnímejme krásu naší planety a zkusme si jí za to vážit. Můžeme to dělat naší každodenní činností od příjemných procházek po místních kopcích, péčí o naše zahrádky a předzahrádky až po třídění odpadu a šetrný způsob života. Josip Kleczek Štěpánovu U příležitosti návštěvy pana Kleczka na hvězdárně v Ondřejově výpravou z naší školy si dovolil jménem všech občanů Štěpánova a Vrtěžíře zaslat tomuto významnému rodákovi několik upomínkových darů spolu s pozdravným dopisem. Na následujících řádcích zveřejňujeme přetisk dopisu od pana Kleczka, který nám udělal velkou radost a proto se o něj s vámi chceme podělit. Dobrý den, chtěl bych moc poděkovat za obraz a fotografie ze Štěpánova. Pro tuláka, který žil dlouho v cizině - Indonésie, Malajsie, Čína, Indie, Irák (Persie), Turecko, Egypt, Nigerie, Maroko, Kazachstán, v evropských zemích, v Argentině, Brazílii, Peru, Kolumbii, Mexiku, USA a jinde na té malé planetě znamenají mnohem víc Stavská, Svratka, Horka, Dubovina, Luzník a Štěpánov než Himaláje, Pyreneje, Andy, Alpy a moře i řeky, ve kterých jsem plaval (Mississippi, Amazonka, Volha, Nil ), a velkoměsta, ve kterých jsem žil (New York, Rio, Peking, Káhira, Kuala Lumpur, Haydarabat, Bogota, Casablanca ). Nesmějte se mi, tam doma mám kořeny, pásl jsem kozy (díky jejich mléku jsem neměl hlad), viděl denně tátovy ruce tvrdší od práce než podrážka bot a maminčino dlouhodobé utrpení. A zpěv ptáků po páté, když jsem šel do Nedvědice pěšky na vlak do Tišnova (autobus stál sice korunu, ale já ji neměl, vždyť někdy o Vánocích nebyl ani cukr do šípkového čaje), ten ptačí zpěv ze Stavské mi je dodnes milejší než slavíci v Taškentu nebo v Turecku To jsem jenom chtěl říci na vysvětlenou, co pro mne Štěpánov znamená, proč mám velkou radost z toho, co jste mi poslali, a také proč mne potěšila návštěva štěpánovské školy. S pozdravem Josip Kleczek

5 Když jsme v loňském roce pořádali tuto akci poprvé, měl čtecí týden dětem obrovský úspěch. Na jednu stranu nás to velmi potěšilo, na druhou stranu to bylo velmi zavazující. Zavazovalo nás to k zachování nebo zvýšení úrovně. Dnes, po ukončení letošního čtení, ráda konstatuji, že bylo opět vynikající. Vše začalo v pondělí v hodin, kdy přijel do Štěpánova číst charismatický český herec Ondřej Vetchý. Představovali jsme si ho z mnoha filmů a přisuzovali mu jen ty nejlepší vlastnosti. Ve skrytu duše jsme se obávali, aby nás trochu nezklamal. Jenže právě naopak. On předčil veškerá naše očekávání. Naši školu navštívil Štěpánov nad Svratkou opět četl dětem 155 let štěpánovské knihovny V letošním roce je to 155 let od založení Obecní knihovny ve Štěpánově nad Svratkou. O tomto kroku se píše ve štěpánovské kronice. V roce 1854 ji zřídil pan učitel F. Truhlář. S obnovením a rozšířením pak přišel v roce 1891 řídící učitel Š. Symon. Další zmínky o štěpánovské knihov- ně se vztahují k roku Do té doby byla knihovna určena více pro mládež mimo školní docházku, ale v tomto roce byla přeměněna dle nového zákona ve veřejnou knihovnu s povinným příspěvkem obce. Ten činil 350 Kč ročně, tedy 50 haléřů na osobu. Snahou bylo zřejmě knihovnu udržet a především získat prostředky na její rozšíření, neboť se dále v kronice uvádějí kroky, které vedly k získání dalších financí. Šlo například o uvítací večírek legionářů vracejících se do vlasti, kteří přispěli 500 Kč nebo o sbírku po obci, jež vynesla 557 Kč. V roce 1921 přispělo i Ministerstvo školství a národní osvěty 800 Kč v knihách. Počet svazků bylo možné také zvyšovat díky příspěvkům za půjčení, které byly dobrovolné, a díky knižním darům. Úryvek o rozkvětu naší místní knihovny končí tím, že v roce 1925 zde bylo 588 zábavných knih, 89 poučných, 8 časopisů, celkem tedy 685 svazků, pro něž byla za 650 Kč zakoupena velká skříň. člověk velmi citlivý, milý, sympatický, který četbou z knihy Oty Pavla Zlatí úhoři, přesvědčil všechny, že ten, kdo tuto knihu ještě nečetl, tak musí rozhodně učinit. No a pak už následovala beseda. Odpovídal na všechny otázky, které mu malí či velcí pokládali. Ať už to byly otázky typu Pane Vetchý, bylo ti teplo v pekle?, Četla ti maminka pohádky? Chtěl jste být vždycky hercem? nebo otázky k natáčení, stále odpovídal ochotně, s úsmě- vem a s každou odpovědí jsme se přesvědčovali o jeho skromnosti a svým způsobem i plachosti. Po besedě se fotil se všemi zájemci, podepisoval velké množství památníků, fotek. Když odjížděl, zanechal v nás všech krásně hřejivý pocit. Naše čtení pokračovalo dál. V úterý přijala pozvání Bc. Veronika Klapačová, aktorka zpravodajství rádia Petrov. Vybrala si knížku Miloše Macourka Pohádky. A i ona si nás úplně získala. Četla působivě, do děje dokázala vtáhnout všech- ny posluchače. Byla to opravdová posluchačská lahůdka. Byli bychom velmi rádi, kdyby naše pozvání přijala i příští rok. Po čtení si děti mohly vymalovat krásné omalovánky, které pro ně vyrobily naše paní učitelky. Středa patřila mateřské školce. Jejich pozvání přijala paní Hana Špačková, která četla z knihy Jiřího Šandery Bambalanda a Štruntalanda. Po vtipných příbězích následovaly soutěže a hry, při kterých se děti opravdu vydováděly. Ve čtvrtek jsme se všichni těšili na paní Lenku Cackovou, která četla z knihy J. K. Rowlingové Pohádky. Její příchod měl obrovský ohlas. Přišla převlečená za čarodějku a její bratr za čaroděje. Po přečtení příběhu následovalo čarování a po něm připravily paní učitelky výrobu pravých kouzelnických čepic a strana 5 hůlek. Každý večer byl zakončen posezením maminek, babiček, dětí a dalších účastníků ve školní jídelně, kde jim paní kuchařky připravily vynikající chutné občerstvení. Týden skončil. Je nám všem trochu smutno, na druhé straně je ale třeba si trochu odpočinout. Příprava byla náročná pro všechny zaměstnance školy. Nechci zde nikoho jmenovat jednotlivě, protože na opravdu vynikajícím průběhu mají zásluhu úplně všichni. Takže stačí jen dodat děkuji jménem vedení školy všem zaměstnancům školy za vzornou přípravu akce, návštěvníkům, že přišli a příští rok se zase na všechny těšíme. Mgr. Jana Romanová Tradiční dětský karneval V neděli se opět po roce konal v kulturním domě ve Štěpánově nad Svratkou dětský karneval, který pořádala mateřská škola společně s rodiči dětí. Do vyzdobeného sálu přišly děti v krásných karnevalových maskách se svými rodiči, sourozenci i známými. Po zahájení následovalo představení masek. Děti vytvořily dlouhého hada a při písničce se předvedly všem přihlížejícím na sále. Princezny, kovbojové, Karkulky, vodníci, čarodějové, indiáni, zvířátka a mnoho dalších pohádkových i nepohádkových bytostí. Potom už nastalo pravé karnevalové veselí. Vládla radost z tance, pohybu, písniček i společného setkání kamarádů a dospělých. Pro zpestření si děti také zasoutěžily za splnění úkolů, které prověřily jejich pozornost, zručnost, odvahu, přesnost, obratnost, je čekala odměna. Velkou radost měly z rozhazování barevných konfetů. Všichni měli možnost se občerstvit limonádou, pohárem, cukrovím, dospělí kávou ad. Děti v karnevalových maskách dostaly zdarma párek s rohlíkem. Netrpělivě bylo očekáváno losování tomboly, kde byla možnost výhry některé z pěkných cen. Kdo nevyhrál ve velké tombole, určitě si odnesl pěknou cenu z tomboly malé. Nikdo neodešel bez výhry, protože všechny losy v malé tombole vyhrávaly. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří na dětský karneval přispěli. Jejich jména byla zveřejněna na letácích na stolech v sále. Jenom díky nim bylo možné zajistit, aby nikdo neodcházel zklamaný a bez výhry. Vždyť co může být krásnější, než rozzářené dětské oči. Ještě jednou děkujeme. MŠ

6 Testujeme si své tělo Při posuzování vlastní výkonnosti by měl být člověk velmi sebekritický. Není nutné, abychom vypadali jako atletický model. Mnohem důležitější je, aby naše srdce pracovalo správně, aby byly hodnoty krevního tlaku stabilní, abychom byli v celkově dobré tělesné kondici a měli vyrovnaný vzájemný poměr svalových skupin. Jógová cvičení nejenom protahují svalové skupiny, ale i aktivují různé meridiány v těle. S přicházejícím obdobím jara je nejvíce ohroženým orgánem po celou dobu žlučník a játra. Pro Účes žen byl odjakživa způsob, jak vzbudit pozornost, zalíbit se nebo zaujmout. Kolikrát se vlasy stávaly i prostředkem ke svádění mužů. Krátké vlasy jsou sexy, hravé a navíc je s nimi mnohdy méně práce než s těmi dlouhými, které se musí gelovat, tužit, lakovat, natáčet... Dlouhé vlasy jsou naopak tím nejklasičtějším a také nejosvědčenějším stylem. Jsou krásné, přirozené a dá se s nimi vykouzlit nekonečné množství variací od ohonů přes splétané copy až po drdoly, vždy dle účelu a příležitosti. Navíc dlouhé vlasy působí něžně žensky, což se mužům samozřejmě zamlouvá. Vlasy jsou součástí lidského organismu a působí na ně (stejně jako na pokožku) různé klimatické podmínky (zima, vítr, sůl z mořské vody, slunce), chemické látky (znečištěné ovzduší, voda v plaveckých bazénech, trvalá ondulace nebo barva na vlasy), fyzické poškození (přílišně horké vysoušení, zmačkaní atd.) nebo různé fyzické zatížení organismu (těhotenství, choroba, stres). zkvalitnění našeho zdraví zařazuji cviky na přirozené proudění energie v těle. Oblíbené jsou pozice ve dvojicích. Tam si každý vyzkouší, jak pomoci druhé- mu, aby nebyla překročena přijatelná mez. U každého cviku je nezbytná vnitřní soustředěnost, vnímání partnera. Díky józe jsem se seznámila se skvělými lidmi, kteří pro svoji duševní rovnováhu a tělesné zdraví navštěvují moje hodiny. Všem vám děkuji a přeji, abyste prožili mnoho šťastných dnů. Marta Skoumalová, cvičitelka jógy Vlasy, největší ozdoba žen Člověku na hlavě roste průměrně až vlasů. Nejtenčí vlasy bývají světlé, kterých bývá většinou nejvíce. Silnější vlasy jsou hnědé a černé. Nejpevnější jsou vlasy zrzavé, které zároveň patří mezi nejsilnější. Barva vlasů je ovlivněna podílem červeného a hnědého barviva (pigmentu) melaninu, který je ve vlasové kůře. Šedivění vlasů je způsobeno postupným úbytkem melaninu z vlasové kůry (s přibývajícími léty ho ubývá). Vlasy a nehty si můžeme představit jako rostliny, které vyžadují zvláštní péči. Jak vlas tak nehet je sice tvořen zrohovatělými buňkami, ale vyrůstá z živé tkáně. Vlasová cibulka stejně jako nehtové lůžko jsou živé organismy, které potřebují dostatečný přísun živin a energie, stálou zásobu kyslíku, minerálních solí a dalších živin přepravovaných krevními kapilárami. Nejčastější problémy s vlasy a nehty (vlasy - poškozené, mastné a bez lesku, nehty - měkké a lámavé) bývají často způsobeny biologickou nerovnováhou v organismu. Kateřina Hošková FK Železárny Štěpánov Jarní sezóna začala dne V předchozím období byla příprava na sezónu 2008/09 zahájena v únoru 2009 jak pro A tým, tak i pro B mužstvo a dorost. Žáčci začali o něco později. V přípravném období sehrálo A mužstvo šest přípravných zápasů, z nichž 4 zápasy skončily vítězstvím a ve dvou zápasech jsme odešli poražení. B tým sehrál dva zápasy, v nichž vždy prohrál o jeden gól. Také dorostenci absolvovali přípravu se střídavými úspěchy. Jak úspěšná byla přípravná sezóna ukáží až samostatné zápasy v jednotlivých soutěžích. Zatím bylo sehráno jedno utkání, ve kterém A tým deklasoval druhé mužstvo okresního přeboru Ujčov 5:1. Na soupisce A týmu došlo ke dvěma změnám. Mužstvo Březen ve znamení karnevalu Sobota 14. března patřila ve štěpánovském kulturním domě již tradičnímu Maškarnímu plesu, který pořádal Klub přátel kultury ve Štěpánově n. Svr. Ani letos nechyběly nejrůznější laskominy, pod kterými se prohýbaly v přísálí připravené švédské stoly. Zajímavý byl také kulturní program a především masky, o které v tento večer nebyla opravdu nouze. Dobroty ze Štěpánovinek bylo posíleno novým brankářem a na postu středního obránce. Kádr A týmu opustil Milan Čupr, který přestoupil do Tišnova. B tým nedoznal stejně jako dorostenci žádných změn. Cílem A týmu pro sezónu 2008/09 je zajistit postup do krajských soutěží, což by bylo v historii štěpánovské kopané poprvé. Cílem B týmu je hrát ve středu tabulky okresní soutěže a vyvarovat se sestupovým místům. Dorost a žáčci nemají vyhraněný cíl a tak je třeba, aby hráli pohlednou kopanou ve středu okresního přeboru. Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce kopané na domácí zápasy A i B týmu, aby hráče povzbudili a pomohli jim zajistit vytčené cíle. Miloš Havelka Po štěpánovském parketu se tak proháněla např. legendární skupina ABBA, čtyři mušketýři, Zoro, César a Kleopatra, ale také pohádkové postavy jako motýl Emanuel, Maková panenka, nejrůznější zvířátka, mnich a jeptiška, kadibudka a další zajímavé a nápadité převleky a masky. Pečená žebra 1 1,5 kg vepřových žeber (masitých), 3 větší cibule, 6 stroužků česneku, 70 g slaniny, sůl, pepř, plnotučná hořčice. Cibuli nakrájíme najemno, česnek na jemné plátky, slaninu na drobné kostičky. Slaninu roztavíme, přidáme cibulku a necháme ji zpěnit. Dáme plátky česneku. Žebra naporcujeme, osolíme, opepříme a hustě potřeme plnotučnou hořčicí a vložíme do připraveného základu a pečeme v troubě dozlatova a doměkka. Kdo nemá rád kosti, může použít plátky krkovice. Jako dochucující přílohu lze použít jablka s křenem. Jablkový křen (jemně mletý) 5 kg jablek, ¼ kg křenu, 1 kg cukru (sladká jablka se sladí méně záleží na chuti), ¼ l octu. Jablka a křen jemně nastrouháme, pomícháme s cukrem a octem a dáme do sklenic. V lednici takto uložený vydrží až 2 měsíce. Je vhodný k pečenému masu, klobáskům atd. Dobrou chuť vám přeje Lenka Štouračová Ev. číslo MK ČR E Vydává: Obecní úřad ve Štěpánově nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, tel.: , , Odpovědní aktoři a sazba: Mgr. Stanislava Kubíková, Mgr. Vratislav Kubík. Název a logo: Petr Skokan, DiS. Tisk: Lepor, Lučanská 190, Kutná Hora. Celkový náklad: 300 kusů. Kontakt:

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Josef Brouček

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OSICKÉ LISTY vychází 31.3.2011 jako čtvrtletník, číslo 1/ 2011

OSICKÉ LISTY vychází 31.3.2011 jako čtvrtletník, číslo 1/ 2011 OSICKÉ LISTY vychází 31.3.2011 jako čtvrtletník, číslo 1/ 2011 Dostává se vám do rukou druhý výtisk našeho časopisu, první výtisk v tomto roce 2011. Máme-li být upřímné, očekávaly jsme, že se budete na

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M., Houdek M. Nepřítomni:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. července 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. července 2009 15. ročník červenec 2009 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. července 2009 Usnesením č. 36/2009 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1/2009. Obec hospodaří se schváleným rozpočtem a každá

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více