ročník VI. - č. 1 - březen 2009 zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VI. - č. 1 - březen 2009 zdarma"

Transkript

1 ročník VI. - č. 1 - březen 2009 zdarma Snad ani slova nevypoví, jak pěkný, hřejivý pocit v nás zanechala návštěva u pana Kleczka na hvězdárně v Ondřejově. Milé setkání s naším štěpánovským rodákem se uskutečnilo v úterý 10. března Již více jak dva roky si s panem Kleczkem dopisujeme prostřednictvím internetu. Několikrát jsme jej zvali k nám do Štěpánova, i když by velmi rád přijel, tak pro velké pracovní vytížení se naše setkání zatím neuskutečnilo. Protože jsme také byli zváni, rozhodli jsme se pana Kleczka v Ondřejově navštívit. Přihlaste své oblíbené učitele nebo učitelky do ankety Zlatý Ámos četla Saša na letáčku, který na nástěnku v naší třídě vyvěsila paní učitelka Zivčáková. A tak nás napadlo, že bychom mohli přihlásit naši paní ředitelku Janu Romanovou. Podpisy se v podstatě sbíraly samy, a tak netrvalo dlouho a přihláška byla na světě. Jako vtipnou příhodu jsme vybrali Pepíka s jitrnicí. Jednou přinesl Pepa paní učitelce jitrnici na ochutnání. Kdo to byl! - slyšeli jsme z ředitelny až ve druhém patře. Setkání, na které se nezapomíná Na cestu se vydali zájemci z devátého, osmého, pátého a čtvrtého ročníku. Byli jsme potěšení, že nás na naší výpravě doprovázel pan učitel Valach. D o c. RNDr. J o s i p Kleczek, DrSc.je nesmírně vzdělaný člověk, světově uznávaná osobnost v oblasti astronomie. Nám se jevil jako milý, příjemný, velice vitální, nesmírně skromný člověk. S láskou vzpomínal na Štěpánov nad Svratku, Stavskou, Dubovici, na Tahiti a také na své kamarády. I když ve světě navštívil mnohá místa, největší vazbu, jak nám Nový traktor pro Štěpánov V minulých Štěpánovinkách jsme vás informovali, že obec Štěpánov nad Svratkou podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na nový malý obecní traktor. Naše obec patří k nevelkému procentu žadatelů, kteří s žádostí uspěli, a můžeme se tedy radovat z peněz z Evropské unie. Výhodou pro nás bylo, že Štěpánov vlastní lesní pozemky s poměrně velkou celkovou rozlohou, záměr byl podán v prvních hodinách po zahájení příjmu žádostí a že jsme žádali pouze o menší traktor do 500 tis. Kč. Maximální výše dotace činí 50 % a do Štěpánova poputuje tedy ,- Kč. V současné době čekáme na oficiální doručení rozhodnutí o přidělení dotace, následovat bude podpis grantové smlouvy a poté může dojít k nákupu techniky. Od zveřejnění seznamu úspěšných žadatelů je obec oslovována řadou dodavatelů traktorů, cílem bude za uvedenou cenu získat stroj s nejvhodnějšími užitnými vlastnostmi. řekl, má ke kraji svého dětství - k Vysočině, ke Štěpánovu. Všechny nás zaujal s jakým nadšením vyprávěl o vesmíru, o naší Zemi, o Slunci a sluneční energii. Všechno máme od sluníčka, přesvědčoval děti. Snad každému utkvělo v paměti kolik sluneční energie jako lidstvo potřebujeme a kolik nám Slunce nabízí. Jak ještě neumíme dostatečně sluneční energii využívat. Je to otázka budoucnosti a právě mladá generace by si měla zapamatovat, jak velké možnosti se do budoucna otevírají. Zaujalo nás i prostředí ondřejovské hvězdárny, domek zakladatele Josefa Friče, přítele Jana Nerudy (Písně kosmické). Mnohým se zatajil dech při prohlídce obrovského dvoumetrového dalekohledu (dvoumetrová je čočka v průměru). Z Ondřejova jsme odjížděli plni dojmů, bohatší o nové poznatky, zajímavosti, potěšeni z tak příjemného setkání. Snad jsme potěšili i pana Kleczka, svědčí o tom i tato věta ze zprávy, kterou nám pan Kleczek napsal: Přinesli jste mi štepánovskou atmosféru a bylo mi s Vámi dobře. Děkujeme pane Kleczku. Mgr. Dáša Kameníková V anketě Zlatý Ámos jsme s paní ředitelkou zabodovali! Do hodiny však přišla nasmátá a mile překvapená. I když se dlouho zdráhala, zda nominaci přijmout, nakonec jsme ji udolali. A naše cesta začala Do regionálního kola, které se konalo v budově Jihomoravského kraje v Brně, se společně s paní ředitelkou vydali tři naši spolužáci: Katka Kozáčková, Martina Nedomová a Miloš Nečesánek. Vylosovali jsme si pořadové číslo 8 a netrpělivě čekali až půjdeme na řadu. Jako obhajobu jsme měli připraveno deset rad, proč právě z naší paní ředitelky Jany Romanové Ámose udělat. Polomáčené sušenky (červené i modré), kterými jsme si krátili čekání, přišly vhod. Řízek, na který jsme se všichni těšili, však nepřišel. Výsledky vyhlašoval sám hejtman Michal Hašek, od kterého jsme dostali dárečky a paní ředitelka diplom a pozvání do semifinále. Fotografování a rozhovory jsme si všichni velmi užívali. Jelikož Miloš vypadal asi velice hlado- vě, dostal krabici plnou chlebíčků a koláčků. Nejspíš, aby se ve vlaku nenudil. Naše soukromá oslava postupu se uskutečnila v místním Mc`Donaldu. Semifinále se konalo v Praze I když tam směla jet paní ředitelka pouze sama, rozhodli jsme se jí podpořit a doprovodit ji. Den před semifinálem jsme dali paní ředitelce plyšového pejska pro štěstí. Moc se jí líbil a slíbila, že ho vezme do Prahy s sebou. Zatímco bojovala o postup do finále, my jsme navštívili hvězdárnu Ondřejov a absolvovali malou prohlídku Prahy. I přesto, že se paní ředitelka do finále nedostala, pro nás je a navždy zůstane Ámosem. 9. třída Plánované akce na jaro 30. dubna - ČSŽ pořádá Odpolední rej čarodějnic na zahradě bývalé mateřské školy, začátek v 17 hodin, za nepříznivého počasí se akce nekoná. 30. dubna - pálení čarodějnic na koupališti - SDH Štěpánov nad Svratkou. 31. května - Mezinárodní den dětí na koupališti, pořádá Štěpánov n. Svr.

2 strana 2 Výtah ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3. března 2009 Byly řešeny zejména tyto body: Zpráva o činnosti rady obce informoval starosta, bez dotazů a připomínek přítomných zastupitelů. Žádosti o finanční podporu na rok 2009 z rozpočtu obce, zastupitelstvo o předložených žádostech rozhodlo v této výši: - Svaz tělesně postižených v ČR, MO Bystřice n. Pern. příspěvek ve výši 1.000,- Kč. - Hospicové hnutí Vysočina, o. s. - příspěvek ve výši 1.000,- Kč. - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou - příspěvek ve výši 1.000,- Kč. - Ing. Hynek Jurman příspěvek na Čítanku Vysočiny ve výši 1.500,- Kč. ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2008 a převod do rezervního fondu, žádost o finanční příspěvek na závodní stravování, žádost o zapůjčení sálu KD na karneval a zproštění poplatku. Zastupitelstvo výše uvedené žádosti schválilo. Změna zákona o odměňování neuvolněných zastupitelů v roce podle nařízení č. 20/2009 Sb. je možno zvýšit odměnu neuvolněných zastupitelů. Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením odměny s účinností od dle předloženého návrhu. Hospodaření obce v roce 2008, nedoplatky, inventarizace, novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC podrobně seznámil přítomné předseda finančního výboru, obec v roce 2008 hospodařila s přebytkem 212 tis. Kč, nedoplatky k byly převážně poplatky za likvidaci komunálního odpadu. Stanovená inventarizace jednotlivých útvarů byla provedena. Nebylo zjištěno mank či přebytků. Dále byla zastupitelům podána informace k novele zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech, která nabývá účinnosti od a upravuje mimo jiné nabývání majetku - dary příspěvkové organizaci a hospodaření příspěvkové organizace. Bude nutný souhlas zřizovatele obce a tyto změny je nutné promítnout do zřizovací listiny do 7 měsíců od účinnosti. Návrh rozpočtu obce na rok 2009 předložený návrh byl ve výdajích navýšen o 4 500,- Kč, v příjmech byly okolními obcemi potvrzeny neinvestiční příspěvky na žáky ve výši 541,3 tis. Kč, v návrhu bylo uvedeno 460,0 tis. Kč, rozdíl 81,3 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 7 294,1 tis. Kč na straně příjmů a výdajů. Smlouva s VOV o částečné úhradě provozních nákladů - provoz kanalizace a ČOV uzavírka lesní cesty u Vysoké skály obnova vodního zdroje u Ježů. Informaci ke smlouvě s VOV podal Ing. Dufek, obec bude hradit část nákladů na provozování ČOV. Starosta podal zprávu o zahájení opravy vodního zdroje, který je majetkem VOV na parcele KN 299. Z tohoto důvodu bude uzavřena lesní cesta od 22. března 2009 do 31. května Zpracování žádostí o dotace Program obnovy venkova chodník k ZŠ, Program rozvoje venkova - Turistické stezky, Obnova lesních cest. Starosta informoval zastupitele o podání žádostí na opravu chodníku k ZŠ, dále hovořil o možnosti získání dotace na Turistické stezky a Obnovu lesních cest. Jsou zpracovávány projektové dokumentace na navrhované tituly. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí o dotace. Starosta podal informaci k žádosti na upgrade Czech POINT. Žádost o dovybavení stávajícího pracoviště (nutné ke změnám datové schránky, které nastanou od ) bude podána prostřednictvím Mikroregionu Bystřicko. Zastupitelstvo souhlasí, aby žádost byla podána. Lesní společenství obcí s.r.o. Smlouva o obstarání věcí. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na rok 2009 dle předloženého návrhu pana Juračky s LSO s.r.o. Karasín. Územní plán projednání (schválení) návrhu zprávu podal starosta, seznámil se zápisem z veřejného projednávání návrhu územního plánu obce Štěpánov nad Svratkou ze dne Zastupitelstvo ÚP schválilo, informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny v č. j. 135/09, který bude přílohou zápisu zastupitelstva a bude řádně zveřejněno úřední deska obce, elektronická deska obce. Diskuse - Starosta informoval o připravované opravě mostu na silnici I/19 přes Svratku. - Starosta informoval o smlouvě Lesů České republiky, s. p. na realizaci stavby Vrtěžířský potok retenční přehrážky. Obec je vlastníkem pozemků v k. ú. Vrtěžíř uvedených ve smlouvě, na těchto pozemcích bude výše uvedená stavba realizována. Do 12 měsíců od kolaudace stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání dle smlouvy ze dne realizovaná stavba zůstane ve vlastnictví oprávněné strany (Lesů České republiky, s. p.). - Revokace prodeje parcely č. 1019/6 60 m 2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou (usnesení č. 8) panu Milanu Tomáškovi. Tato parcela vznikla v roce 1994 oddělením z parcely č. 1019/1 na základě geometrického plánu vyhotoveného Ing. Jaromírem Vojtou. Obec parcelu č. 1019/1 k. ú. Štěpánov nad Svratkou o výměře 3366 m2 nabyla na základě bezúplatného převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a dle smlouvy nesmí pozemek prodat do Paní Kunčíková bylo by vhodné, aby se obec nadále pokoušela žádat o dotaci na stavbu vodovodu k Ježovým i ostatním občanům - Pan Pučálka vznesl dotaz na opravu schodů k ZŠ. Bylo vysvětleno, že došlo ke zhoršení mrazem, bude řešeno v letošním roce. - Pan Juříček dotaz, kolik se bude letos těžit kubíků dřeva, je třeba zvážit těžbu a cena dřeva klesá. Starosta odpověděl, že vše je konzultováno s OLH panem Juračkou a panem Chalupníkem. Cestovní pasy Od 1.dubna 2009 vydává MěÚ Bystřice nad Pernštejnem cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat obsahujícím dva biometrické údaje. S tímto dokladem lze cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA. Správní poplatky se nemění. Všechny typy cestovních pasů jsou platné po dobu v nich uvedenou. K cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy. Společenská kronika Obecní úřad Narození S velkou radostí mezi nás vítáme Verunku Tegzovou, Vendulku Vávrovou a Dominika Bartoňka. Dětem i maminkám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a energie do života! Jubilea S přáním pevného zdraví a hodně štěstí v životě se připojujeme ke gratulacím občanům, kteří v březnu, dubnu a květnu slaví významné životní jubileum: Nečesánek Oldřich Dufek Jiří Flajtingerová Naděžda Němcová Marta Humpolíčková Eva Skokan Václav Šauerová Marie - Sběr žlutých pytlů s plasty starosta sdělil informaci TS města Bystřice o ukončení sběru pytlů s plasty při výsypu popelnic od jednotlivých domů. Je nutné, aby občané odkládali pytle s plasty na sběrná místa, která stanoví obec. - Ing. Dufek J. informoval o jednáních s panem Kohoutkem týkajících se stavby na Zamlejní, která zatím nevedla k dohodě. - Pan Horák připomněl, že bude nutno počítat s financemi na opravu rozvodů vody ve zdravotním středisku a výměnu kohoutů (ventilů) u topení v kulturním domě. - Pan Pučálka vysvětlil, proč podal rozpor k výstavbě (ÚP) na Podhorčí. Jsou tam již inženýrské sítě, bylo by vhodné stavět. Starosta vysvětlil, proč se pořizovatel ÚP, MěÚ Bystřice n. P. - odbor územního plánování a stavebního řádu, rozporem nezabýval a proč nebylo Podhorčí zahrnuto do ploch bydlení v RD. - Paní Jurmanová připomněla úpravu nájezdu na most u Ježových, přislíbeno řešit v letošním roce. Volby do europarlamentu Ve dnech 5. a 6. června 2009 (pátek a sobota) se uskuteční volby do Evropského parlamentu. V pátek bude možné hlasovat od 14:00 do 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00. Volební místnost pro náš volební okrsek bude jako obvykle v zasedací místnosti v přízemí. Pro občany Vrtěžíře bude vypraven autobus do Štěpánova. Občané, kteří potřebují volit prostřednictvím přenosné urny, ať prosím oznámí tuto skutečnost na. Hřebíčková Miroslava Ondráček Jaroslav Brázdová Jaromíra Ondráčková Vlasta Jakubec Vladimír Hošková Anežka Vázlerová Helena Blahopřejeme!

3 Upozornění pro majitele pejsků Jako každý rok na jaře i letos se opakuje stejný problém. Když jdete po chodníku a šlápnete do psí hromádky, tak to není příjemný zážitek. Majitelé psů si sice mohou říct, ať se každý dívá do čeho šlape, ale představte si třeba, že po takto znečistěném chodníku jde skupinka dětí z mateřské školy a děti při procházce rozhodně nesledují, co je na cestě. A to podotýkáme, že v některých místech je třeba i kličkovat. Obracíme se proto tímto na všechny majitele psů, po kterých zůstávají hromádky na chodnících nebo v parku, na dětském hřišti a na dalších frekventovaných místech, aby Také v uplynulých měsících pokračovaly práce na rekonstrukci naší školy. Došlo tak například ke kompletní obnově šaten a umýváren u tělocvičny si po svých miláčcích uklízeli. Není přeci problém mít v kapse mikrotenový sáček a exkrement uklidit. Další problém vidíme i ve volně pobíhajících psech, kteří rovněž znečišťují veřejná prostranství. Žádáme všechny majitele volně pobíhajících psů, aby si na své psy dávali větší pozor a nenechali je volně pobíhat. Snad každý majitel si uvědomuje, že pes nepatří do veřejně přístupných prostor, kterými jsou například obchod, čekárna ve zdravotním středisku apod. Děkujeme všem majitelům psů za ohleduplnost k ostatním občanům. Úprava vodního zdroje Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání projednalo a schválilo žádost VOV o uzavírku lesní cesty na parcele KN 299 k. ú. Štěpánov. Jde o cestu navazující na brod přes Hodonínku nad mostem u Ježových a vedoucí dále kolem chat pana Langa a Čermáka k Příhonům. Uzavírka je způsobena probí- hající opravou akumulace pitné vody, která se nachází v bezprostřední blízkostí této cesty. V rámci rekonstrukce bude původní ocelová nádrž (1,2 x 1,2 x 2,5m) demontována a nahrazena dvoukomorovou nádrží stejných parametrů. V první komoře bude zabudován filtr plněný aktivním uhlím, druhá komora bude sloužit k dezinfekci, akumulaci a odtoku vody ke spotřebiteli. Veškeré práce na rekonstrukci a následné terénní úpravy by měly být ukončeny do konce května. Práce ve škole pokračují či k instalaci nového zábradlí na schodištích včetně zdvihacích plošin. Škola je tak jako jedna z mála škol bezbariérová! I v jarních měsících nás čekají další změny. V areálu školy bude položena zámková dlažba, opravy se dočká venkovní schodiště a bude zbudována zahrada pro mateřskou školu. Finální práce proběhnou ještě také na střeše tělocvičny. Všechny práce budou ukončeny do konce července. V letošním roce dojde k vybudování posledního úseku chodníku ke škole. Vznikne po levé straně ve směru od městečka a to od křižovatky na Bystřičák po nový most u školy. Se stávajícím chodníkem jej propojí přechod pro chodce. Obec Štěpánov nad Svratkou na tuto investici dostala krajskou Novinky ve svozu odpadů Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem změnily svozy odpadů od dubna do října 2009 na liché středy. Svoz je tedy každých 14 dní v lichou středu , atd. Dále technické služby již nebudou ani ve Štěpánově svážet žluté pytle s plasty od jednotlivých domů. Prosíme tak občany, aby i nadále do pytlů plast třídili, neboť Také v letošním roce se můžeme těšit na představení vírských ochotníků. Divadelní spolek nacvičil hru Taková ženská na krku. Jde o komedii francouzského autora Georgese Feyedeaua a představení mělo strana 3 Dotace na chodník ke škole Vítězná vrba poputuje do Brna V průběhu druhého ročníku ankety Strom Štěpánova jsme zjistili, že jsou stále zájemci a fandové do štěpánovských stromů. Za to jsme velmi rádi a rozhodli jsme se vyhlásit i třetí ročník. Proto neváhejte a s krásnými jarními dny vyjděte na dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 10. března na chodník ,- Kč a obec se musí podílet minimálně stejnou částkou. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost i pohodlí žáků naší MŠ a ZŠ. žluté kontejnery v obci by kapacitně nestačily a výsyp plného kontejneru ze strany TS je někdy v prodlení. Plné pytle, prosíme, prozatím odkládejte u Slepičky a u všech žlutých kontejnerů na plasty v obci. Žluté pytle je možné i nadále za symbolickou částku zakoupit na. Loňská vítězka, Vrba ve Vrtěžíři, se bude ucházet o titul Strom roku Fotografie a průvodní text z ankety Strom Štěpánova 2008 byl zaslán do Nadace Partnerství, která společně s Ministerstvem životního prostředí tuto akci vyhlašuje. Cílem této ankety je podporovat a rozvíjet vztah lidí k životnímu prostředí a motivovat k péči o přírodní i kulturní dědictví. Ze všech návrhů vybere porota 12 finalistů, pro které bude každý moci hlasovat od srpna do října. Stejně jako v předchozím roce bude výtěžek z tohoto hlasování použit na výsadbu nových stromů po celé České republice. Vítězný strom získá výhru v podobě odborného ošetření spojeného i s úpravou okolí. Anketa Strom Štěpánova 2009 procházky po naší malebné obci a jejím okolí a sbírejte fotografie svých favoritů. Nominační fáze vypukne od července budete informováni v příštích Štěpánovinkách. Již teď se těšíme na vaše poutavé nominace. Vírští ochotníci opět na scéně premiéru 27. března. Do Štěpánova zavítají naši oblíbení 25. září. Čeká je přibližně 20 představení a proto jim přejme opět úspěšné nastartování a nám příjemnou podívanou.

4 strana 4 Z činnosti Českého svazu žen Již po čtvrté v letošním roce se 21. února uskutečnil Masopust. V hodin v sobotu vyrazil průvod do ulic naší obce. Rok co rok je zájem a vstřícnost našich spoluobčanů větší. Na mnoha místech již lidé čekají, vítají nás a jsou rádi, že se mohou zasmát a odreagovat. Někde se hraje na přání, jinde se tancuje a všem je fajn. Mnohé ženy zavzpomínají na,,staré časy, když chodily také za masky a drží nám palce, aby se tradice nevytratila. Letos se zapojilo i několik mladých děvčat, kterým se to líbilo a příště půjdou zase. Proto patří dík všem, kteří se účastnili masopustu, ale i všem občanům Štepánova. Další akcí ČSŽ byla členská schůze a oslava Mezinárodního dne žen 6. března v přísálí kulturního domu. Setkání se zúčastnilo 42 členek. Taneční soubor Borověnka předvedl svoje nové vystoupení, které účastníci souboru nacvičili na Velikonoce. Také v letošním roce dostanou od nás peněžní dar, který použijí na různá vystoupení nebo jiné akce. Ženy dostaly květinu, na stolech bylo občerstvení a celý večer hrála dechovka z CD. Zpívalo se, tancovalo - no prostě oslavovalo se. Další schůze je naplánovaná na červen Výbor ČSŽ Štěpánov nad Svratkou Projekt na turistické stezky V březnu podala obec Štěpánov nad Svratkou žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt TURISTICKÉ STEZKY obec Štěpánov nad Svratkou. Konkrétně jde o programové opatření Neproduktivní investice v lesích, záměr Zvyšování společenské hodnoty lesů. Z předchozí věty je patrné, že by se měl projekt týkat turistických stezek na lesních pozemcích a to ve vlastnictví obce. Konkrétně by z evropských peněz měly být opraveny či nově vybudovány úseky lesních cest do šíře dvou metrů na obecních pozemcích v celkové délce 1331,5 m. Hlavní myšlenkou projektu je propagace a zpřístupnění okolí Štěpánova v souvislosti s bohatou historií dolování, s důrazem na významné krajinné prvky. Součástí projektu je vedle opravy a budování stezek i turistické značení, zbudování odpočinkových míst s lavičkami, stoly a odpadkovými koši, pořízení dřevěného altánu, dále pak zábradlí a parkovací místa u Vysoké skály. Vlastnictví a charakter pozemků nedovolil vytvořit plně celistvou trasu opravených cest, nicméně i tak by po realizaci projektu vznikla funkční a turisticky velmi zajímavá trasa začínající u lávky pro pěší nad Ježovými k Vysoké skále, dále pak směrem na Příhony a po státní cestě bude možné pokračovat až k Havírně. Nové napojení na tuto cestu vznikne také v oblasti Stavské. Díky projektu budou instalovány i informační tabule. Rozpočet projektu je 2,22 mil. Kč, a Štěpánov požádal o 100% dotaci ze způsobilých výdajů, do kterých však nově nelze zahrnout DPH. Úspěšní žadatelé budou zveřejněni v létě, držme si tedy pěsti! Upozornění pro rolníky Podle zákona č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb, vedly evidenci samostatně hospodařících rolníků všechny obecní úřady. S účinností zákona 85/2004 Sb. měly právnické osoby povinnost počínaje dnem požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele a fyzickým osobám, které provozovaly zemědělskou výrobu na základě Osvědčení jako samostatně hospodařící rolníci, byla stanovena lhůta jednoho roku k provedení zápisu do této evidence. Osvědčení vydané příslušným obecním úřadem dle zákona č. 105/1991 Sb. o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, platí 5 let ode dne nabytí účinnosti zemědělského zákona tj. do Občané, kteří by případně nyní vlastnili ještě staré Osvědčení jako samostatně hospodařící rolníci, musí do konce dubna 2009 uskutečnit přeregistraci do evidence zemědělského podnikatele (na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Obecní živnostenský úřad). V dubnu se slaví Den Země 22. dubna se bude slavit Den Země. V loňském roce jsme tento světový svátek životního prostředí strávili nad výsadbou sazeniček, které jsme získali po podání grantu u Nadace Partnerství. Letos bychom alespoň rádi na tento den upozornili prostřednictvím našich novin a vyzvali každého z vás, aby nejen v tento den věnoval alespoň chvilku svého drahocenného času přírodě. Vnímejme krásu naší planety a zkusme si jí za to vážit. Můžeme to dělat naší každodenní činností od příjemných procházek po místních kopcích, péčí o naše zahrádky a předzahrádky až po třídění odpadu a šetrný způsob života. Josip Kleczek Štěpánovu U příležitosti návštěvy pana Kleczka na hvězdárně v Ondřejově výpravou z naší školy si dovolil jménem všech občanů Štěpánova a Vrtěžíře zaslat tomuto významnému rodákovi několik upomínkových darů spolu s pozdravným dopisem. Na následujících řádcích zveřejňujeme přetisk dopisu od pana Kleczka, který nám udělal velkou radost a proto se o něj s vámi chceme podělit. Dobrý den, chtěl bych moc poděkovat za obraz a fotografie ze Štěpánova. Pro tuláka, který žil dlouho v cizině - Indonésie, Malajsie, Čína, Indie, Irák (Persie), Turecko, Egypt, Nigerie, Maroko, Kazachstán, v evropských zemích, v Argentině, Brazílii, Peru, Kolumbii, Mexiku, USA a jinde na té malé planetě znamenají mnohem víc Stavská, Svratka, Horka, Dubovina, Luzník a Štěpánov než Himaláje, Pyreneje, Andy, Alpy a moře i řeky, ve kterých jsem plaval (Mississippi, Amazonka, Volha, Nil ), a velkoměsta, ve kterých jsem žil (New York, Rio, Peking, Káhira, Kuala Lumpur, Haydarabat, Bogota, Casablanca ). Nesmějte se mi, tam doma mám kořeny, pásl jsem kozy (díky jejich mléku jsem neměl hlad), viděl denně tátovy ruce tvrdší od práce než podrážka bot a maminčino dlouhodobé utrpení. A zpěv ptáků po páté, když jsem šel do Nedvědice pěšky na vlak do Tišnova (autobus stál sice korunu, ale já ji neměl, vždyť někdy o Vánocích nebyl ani cukr do šípkového čaje), ten ptačí zpěv ze Stavské mi je dodnes milejší než slavíci v Taškentu nebo v Turecku To jsem jenom chtěl říci na vysvětlenou, co pro mne Štěpánov znamená, proč mám velkou radost z toho, co jste mi poslali, a také proč mne potěšila návštěva štěpánovské školy. S pozdravem Josip Kleczek

5 Když jsme v loňském roce pořádali tuto akci poprvé, měl čtecí týden dětem obrovský úspěch. Na jednu stranu nás to velmi potěšilo, na druhou stranu to bylo velmi zavazující. Zavazovalo nás to k zachování nebo zvýšení úrovně. Dnes, po ukončení letošního čtení, ráda konstatuji, že bylo opět vynikající. Vše začalo v pondělí v hodin, kdy přijel do Štěpánova číst charismatický český herec Ondřej Vetchý. Představovali jsme si ho z mnoha filmů a přisuzovali mu jen ty nejlepší vlastnosti. Ve skrytu duše jsme se obávali, aby nás trochu nezklamal. Jenže právě naopak. On předčil veškerá naše očekávání. Naši školu navštívil Štěpánov nad Svratkou opět četl dětem 155 let štěpánovské knihovny V letošním roce je to 155 let od založení Obecní knihovny ve Štěpánově nad Svratkou. O tomto kroku se píše ve štěpánovské kronice. V roce 1854 ji zřídil pan učitel F. Truhlář. S obnovením a rozšířením pak přišel v roce 1891 řídící učitel Š. Symon. Další zmínky o štěpánovské knihov- ně se vztahují k roku Do té doby byla knihovna určena více pro mládež mimo školní docházku, ale v tomto roce byla přeměněna dle nového zákona ve veřejnou knihovnu s povinným příspěvkem obce. Ten činil 350 Kč ročně, tedy 50 haléřů na osobu. Snahou bylo zřejmě knihovnu udržet a především získat prostředky na její rozšíření, neboť se dále v kronice uvádějí kroky, které vedly k získání dalších financí. Šlo například o uvítací večírek legionářů vracejících se do vlasti, kteří přispěli 500 Kč nebo o sbírku po obci, jež vynesla 557 Kč. V roce 1921 přispělo i Ministerstvo školství a národní osvěty 800 Kč v knihách. Počet svazků bylo možné také zvyšovat díky příspěvkům za půjčení, které byly dobrovolné, a díky knižním darům. Úryvek o rozkvětu naší místní knihovny končí tím, že v roce 1925 zde bylo 588 zábavných knih, 89 poučných, 8 časopisů, celkem tedy 685 svazků, pro něž byla za 650 Kč zakoupena velká skříň. člověk velmi citlivý, milý, sympatický, který četbou z knihy Oty Pavla Zlatí úhoři, přesvědčil všechny, že ten, kdo tuto knihu ještě nečetl, tak musí rozhodně učinit. No a pak už následovala beseda. Odpovídal na všechny otázky, které mu malí či velcí pokládali. Ať už to byly otázky typu Pane Vetchý, bylo ti teplo v pekle?, Četla ti maminka pohádky? Chtěl jste být vždycky hercem? nebo otázky k natáčení, stále odpovídal ochotně, s úsmě- vem a s každou odpovědí jsme se přesvědčovali o jeho skromnosti a svým způsobem i plachosti. Po besedě se fotil se všemi zájemci, podepisoval velké množství památníků, fotek. Když odjížděl, zanechal v nás všech krásně hřejivý pocit. Naše čtení pokračovalo dál. V úterý přijala pozvání Bc. Veronika Klapačová, aktorka zpravodajství rádia Petrov. Vybrala si knížku Miloše Macourka Pohádky. A i ona si nás úplně získala. Četla působivě, do děje dokázala vtáhnout všech- ny posluchače. Byla to opravdová posluchačská lahůdka. Byli bychom velmi rádi, kdyby naše pozvání přijala i příští rok. Po čtení si děti mohly vymalovat krásné omalovánky, které pro ně vyrobily naše paní učitelky. Středa patřila mateřské školce. Jejich pozvání přijala paní Hana Špačková, která četla z knihy Jiřího Šandery Bambalanda a Štruntalanda. Po vtipných příbězích následovaly soutěže a hry, při kterých se děti opravdu vydováděly. Ve čtvrtek jsme se všichni těšili na paní Lenku Cackovou, která četla z knihy J. K. Rowlingové Pohádky. Její příchod měl obrovský ohlas. Přišla převlečená za čarodějku a její bratr za čaroděje. Po přečtení příběhu následovalo čarování a po něm připravily paní učitelky výrobu pravých kouzelnických čepic a strana 5 hůlek. Každý večer byl zakončen posezením maminek, babiček, dětí a dalších účastníků ve školní jídelně, kde jim paní kuchařky připravily vynikající chutné občerstvení. Týden skončil. Je nám všem trochu smutno, na druhé straně je ale třeba si trochu odpočinout. Příprava byla náročná pro všechny zaměstnance školy. Nechci zde nikoho jmenovat jednotlivě, protože na opravdu vynikajícím průběhu mají zásluhu úplně všichni. Takže stačí jen dodat děkuji jménem vedení školy všem zaměstnancům školy za vzornou přípravu akce, návštěvníkům, že přišli a příští rok se zase na všechny těšíme. Mgr. Jana Romanová Tradiční dětský karneval V neděli se opět po roce konal v kulturním domě ve Štěpánově nad Svratkou dětský karneval, který pořádala mateřská škola společně s rodiči dětí. Do vyzdobeného sálu přišly děti v krásných karnevalových maskách se svými rodiči, sourozenci i známými. Po zahájení následovalo představení masek. Děti vytvořily dlouhého hada a při písničce se předvedly všem přihlížejícím na sále. Princezny, kovbojové, Karkulky, vodníci, čarodějové, indiáni, zvířátka a mnoho dalších pohádkových i nepohádkových bytostí. Potom už nastalo pravé karnevalové veselí. Vládla radost z tance, pohybu, písniček i společného setkání kamarádů a dospělých. Pro zpestření si děti také zasoutěžily za splnění úkolů, které prověřily jejich pozornost, zručnost, odvahu, přesnost, obratnost, je čekala odměna. Velkou radost měly z rozhazování barevných konfetů. Všichni měli možnost se občerstvit limonádou, pohárem, cukrovím, dospělí kávou ad. Děti v karnevalových maskách dostaly zdarma párek s rohlíkem. Netrpělivě bylo očekáváno losování tomboly, kde byla možnost výhry některé z pěkných cen. Kdo nevyhrál ve velké tombole, určitě si odnesl pěknou cenu z tomboly malé. Nikdo neodešel bez výhry, protože všechny losy v malé tombole vyhrávaly. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří na dětský karneval přispěli. Jejich jména byla zveřejněna na letácích na stolech v sále. Jenom díky nim bylo možné zajistit, aby nikdo neodcházel zklamaný a bez výhry. Vždyť co může být krásnější, než rozzářené dětské oči. Ještě jednou děkujeme. MŠ

Mikuláš se svou družinou opět na štěpánovském náměstí

Mikuláš se svou družinou opět na štěpánovském náměstí www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VI. - č. 4 - prosinec 2009 zdarma Mikuláš se svou družinou opět na štěpánovském náměstí Vítěz ankety Strom Štěpánova 2009 Štěpánov má pro letošní rok další vítězku již

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz Kojetínský zpravodaj Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008 V roce 2008 budou současně probíhat na území města a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 Vážení spoluobčané, čtvrt roku od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje opět rychle uteklo a myslím, že z pohledu dění v Nedvědici je opět vhodné mnohé

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

VRANOVICKÝ. zpravodaj

VRANOVICKÝ. zpravodaj VRANOVICKÝ ČÍSLO 2 DUBEN 2010 DISTRIBUCE ZDARMA zpravodaj Foto: Dagmar Humpolíková Maškary rejdily v ulicích a pochovaly basu 13. 2. 2010 - To je krásný průvod, a krásné masky, komentovala přihlížející

Více

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 24 4/2013 CENA 10 Kč Návštěva prezidenta V sobotu 2. března 2013, krátce před svou inaugurací, navštívil Kunovice nový prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se zde krajské konference

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 V květnu oslavíme 70. let od ukončení 2. světové války. Pomník padlým mochovským občanům na Husově náměstí v Mochově v této válce. Foto P. Hanušová ÚVODNÍ

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Podivínský zpravodaj

Podivínský zpravodaj Ročník XXXV číslo 4 prosinec 2005 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A DO NASTÁVAJÍCÍHO ROKU MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ, HODNĚ

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více