SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY"

Transkript

1 SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana 05 OBSAH 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ÚVODNÍ SLOVO DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ 11 6 PARTNERSTVÍ MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI OČEKÁVANÝ VÝVOJ A CÍLE NA ROK ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 18 K

4 strana 06 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana INFORMACE O SPOLEČNOSTI 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Informace o společnosti BSC Praha, spol. s r. o. BSC Praha, spol. s r. o. je dynamicky se rozvíjející softwarovou společností, která na trhu informačních technologií působí již od roku Zaměřuje se na široké spektrum činností v oblastech řešení pro finanční instituce a podnikovou sféru. Společnost BSC Praha již od svého založení poskytuje špičková řešení institucím poskytující finanční služby. Její vlajkovou lodí je platforma GEMINI, velice populární řešení pro ebanking. GEMINI je vyvinuta s důrazem na potřeby nou hodnotou postavenou na nejmodernějších technologiích. Díky našim službám se zákazníci mohou plně věnovat oboru svého podnikání a neustále ho rozvíjet. Vize Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací. Vycházíme z pochopení potřeb zákazníků. Zavá- Obchodní název: BSC Praha, spol. s r. o. IČ: DIČ: CZ Jednatel: Petr Koutný Prokurista: Martin Svoboda Sídlo: Šatrova 807/ Praha 4 Libuš Obchodní rejstřík: Společnost BSC Praha spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195. Jsme softwarovou společností orientovanou Vedení společnosti: na úspěch našich zákazníků. Dodáváme řešení s vysokou přidanou hodnotou postavená na nejmodernějších technologiích. Díky našim službám se zákazníci mohou plně věnovat oboru svého podnikání a neustále ho rozvíjet. Petr Koutný Roman Kopecký Radek Borovský Jana Kuželíková Ředitel společnosti a Divize bankovních systémů Ředitel Divize podnikových systémů Ekonomický ředitel Provozní manažer zákazníka a flexibilitu. Konzistentním způsobem podporuje veškeré distribuční kanály (Internet, IVR, GSM, mobil, pobočka, call centrum ad.) mezi zákazníkem a finanční institucí. V oblasti podnikových systémů se jedná především o ERP systémy společnosti Oracle (JD Edwards EnterpriseOne a Oracle E-Business Suite). Mise Jsme softwarovou společností orientovanou na úspěch našich zákazníků. Dodáváme řešení s vysokou přida- díme systémy do jejich obchodních procesů tak, aby se díky našim řešením odlišili, získali konkurenční výhodu a byli dlouhodobě úspěšní ve svém oboru. Sloganem společnosti je systems and ideas propojení systémů a myšlenek, technologií a člověka, produktu a partnerství. Se zákazníky a partnery budujeme dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře. Profesionalita a znalosti našich zaměstnanců, komunikace a týmová spolupráce jsou hodnoty, na kterých stojí naše úspěchy. Organizační struktura ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Divize provoz a vnitřní služby Divize podnikových systémů Divize bankovních systémů

5 strana 08 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana ÚVODNÍ SLOVO zařadit upgrade v Lafarge Cement, novou implementaci v IMI Norgren CZ, či pokračování rozsáhlého projektu v AŽD. Podařilo se prohloubit naši spolupráci s Oracle. Hospodářský rok 2006 naší společnosti lze i přes dílčí neúspěchy označit jako úspěšný. Tržby vzrostly na 255 milionů Kč, zisk je podle očekávání. I přes některé personální změny, kterými jsme v roce 2006 prošli, zůstal počet pracovníků na prakticky stejné úrovni jako v roce předchozím. nejen v uplynulém roce. Vážíme si našeho partnerství a rozvoj kvalifikovaného týmu motivovaných zaměstnanců považujeme za jeden z našich nejdůležitějších cílů. Žádná ze zmíněných aktivit a změn by nemohla přinést kvalitní výsledek bez našich obchodních partnerů. Rád bych proto upřímně poděkoval i jim za spolupráci a klientům za důvěru, kterou nám v roce 2006 projevovali. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás jako nový ředitel společnosti BSC Praha, spol. s r. o. seznámil s výsledky, kterých jsme v minulém roce 2006 dosáhli. Vedení společnosti jsem převzal od pana Bedřicha Čámského, který úspěšně vedl naší společnost od jejího založení v roce 1990, na konci roku Vzhledem k tomu, že v BSC Praha působím již od roku 1993, domnívám se, že loňské pozitivní výsledky již mohu hodnotit. Naše společnost se v uplynulém období zařadila mezi největší produktově orientované české softwarové firmy. Vedle tradičních českých zákazníků se nám podařilo významně rozšířit naše působení v zahraničí, zejména pak na východních trzích. Dobré jméno jsme získali nejen svými progresivními softwarovými řešeními, ale zejména kvalitní prací našich odborných pracovníků. Ke klíčovým událostem roku 2006 patřila v Divizi bankovních systémů bezesporu naše expanze na východní trhy, jmenovitě pak do Ruska a na Ukrajinu. Náš úspěšný produkt GEMINI jsme implementovali u druhých zákazníků (Centrinvest v Rostově, VAB v Kyjevě) a tím jsme nejen posílili pozici na těchto trzích, ale získali také dobré reference pro další zákazníky. GEMINI se postupně stává platformou, která je pro naše klienty již komplexním front-office řešením. Ke klíčovým projektům realizovaným v uplynulém roce patřila řešení pro Alfabanku v Moskvě (Consumer Finance 3) a GE Money Bank v Praze (T-Server). Univerzálnost platformy GEMINI jsme si ověřili i v pro nás nové oblasti, v pojišťovnictví, a to přípravou nového produktu GEMINI Insurance Sales. Rád bych se také zmínil o vytvoření nového produktu STAR-NS určeného pro výkaznictví nebankovních subjektů. Úspěšná prodejní kampaň vedla k získání 12 nových zákazníků z oblasti finančních nebankovních subjektů. V Divizi podnikových systémů došlo v loňském roce ke změně jejího vedení. Po přechodu Markéty Szabové do Divize bankovních systémů byl ředitelem Divize podnikových systémů jmenován Roman Kopecký. Dostal nelehký úkol, neboť musel změnit nepříliš dobrou situaci zapříčiněnou neúspěšnou implementací systému Oracle EBS ve společnosti Karneval, která byla díky fúzi společností UPC - Karneval nakonec zrušena a na výsledcích divize se projevila velmi negativně. Ostatní projekty JDEdwards pak probíhaly v obvyklém pozitivním duchu. Ke klíčovým a úspěšným projektům lze jistě V souladu s naší dlouhodobou strategií a vizí se obchodní rok nesl ve znamení změn, které v budoucnu pomohou nejen k dalšímu úspěšnému rozvoji společnosti, upevnění její pozice na mezinárodních trzích, ale také k dalšímu vývoji produktů a řešení. Pokračovali jsme v optimalizaci naší organizační struktury, která, jak doufáme, přinese účinnější komunikaci mezi odděleními a zefektivní procesy vývoje softwaru, vedení projektů a zákaznické podpory. Jsme si jisti, že tuto změnu pocítí zákazníci především v ještě výraznějším zlepšení jejich podpory a nám umožní i nadále rozšiřovat množinu kvalitních produktů, řešení a služeb. Na tomto místě bych velmi rád poděkoval celému pracovnímu kolektivu BSC Praha za výkony podané Domnívám se, že už je obecně známo, že BSC Praha nesleduje jen své podnikatelské záměry. Již tradičně se aktivně podílíme na podpoře nestátního zařízení Modrý klíč, které poskytuje komplexní péči mentálně postiženým dětem i občanům. Vzájemná spolupráce, která trvá již 10 let, se velmi prohloubila a je naším záměrem ji i nadále podporovat. Naše výsledky lze považovat za dobrý signál a příslib dalšího rozvoje BSC Praha. Věřím, že budeme i nadále přispívat k celkovému rozvoji české společnosti. Petr Koutný ředitel společnosti

6 strana 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ 5. DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Divize bankovních systémů vyvinula platformu GEMINI s maximálním důrazem na potřeby zákazníků v různých zemích. GEMINI podporuje všechny distribuční kanály (moduly) jak z oblasti přímého bankovnictví: Internet, IVR, mobilní telefony, Call Centrum atd., tak také distribuční kanál pobočkové sítě a obchodních míst (POS). Na základě konkrétních potřeb finančních institucí lze funkčnost jednotlivých modulů vhodně kombinovat a vytvářet tak komplexní obchodní řešení splňující ty nejnáročnější požadavky specifických klientských segmentů. Připravili jsme ucelená obchodní řešení pro retailové a korporátní bankovnictví. Mezi hlavní přednosti GEMINI Retail Solution patří rozsáhlý sdílený model obchodních objektů a retailových finančních služeb, příjemné uživatelské prostředí a použití moderních technologií (Java, J2EE, JSP, Oracle). GEMI- NI Corporate Solution poskytuje služby pro všechny korporátní klienty banky. Flexibilita platformy GEMINI, jakož i možnosti přímého napojení na různé účetní a finanční systémy, umožní bance poskytnout svým klientům optimální řešení pro jednotlivé zákaznické segmenty. GEMINI Consumer Finance, Car Loans, Mortgages a Sales Force Automation umožní finančním institucím nabízet produkty a služby zákazníkům prakticky kdekoliv. GEMINI Branch Automation je komplexním systémem pro obsluhování zákazníků na pobočkách. Hlavní bankovní systémy jsou v řadě případů implementovány pro platformu iseries. BSC Praha se již od svého založení zaměřuje na produkty na této platformě, jedná se především o produkty a rozhraní pro bankovní systém MIDAS, Clearing, CMS Interface atd. Dominantního postavení na českém trhu dosáhla Divize bankovních systémů v oblasti povinného výkaznictví finančních institucí dle metodik ČNB. Úspěšně jsme také vstoupili do oblasti pojišťovnictví. BSC rychle zareagovala na novelu Zákona o ČNB a na trh bylo uvedeno speciální řešení výkaznictví pro nebankovní subjekty STAR-NS. Okruh svých zákazníků jsme tak rozšířili o pojišťovny, penzijní a investiční fondy, ale také o leasingové společnosti či družstevní záložny. Divize podnikových systémů se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti podnikových systémů (ERP) produktové řady JD Edwards a Oracle. Tyto produkty patří do nejužší světové špičky aplikačních softwarových řešení ERP (Enterprise Resource Planning). BSC Praha poskytuje služby v oblasti ERP systémů již od roku 1992 a tato dlouhodobá zkušenost umožnila vybudovat kvalitní tým specialistů, kteří jsou zárukou úspěšné implementace a kvalitní servisní podpory. Široké portfolio podporovaných produktů uspokojuje poptávku firem téměř bez ohledu na jejich velikost. Hlavním směrem ale zůstává oborová specializace na segmenty trhu, ve kterých mají pracovníci společnosti BSC bohaté zkušenosti. Jde zejména o stavebnictví, strojírenství, automobilový a farmaceutický průmysl, dále také o finanční a distribuční společnosti. Naši konzultanti se účastní mnoha významných evropských projektů. Vybraní zákazníci Divize podnikových systémů: Společnost BSC Praha je Oracle Certified Partner pro produkty Oracle E-Business Suite, JD Edwards i Peoplesoft. Podílí se na implementaci systémů a servisní podpoře u více než 90% zákazníků JD Edwards v České a Slovenské republice. Novinka - Expres JD Edwards Přednastavená verze systému JD Edwards Enterprise- One umožňuje rychlou implementaci v podmínkách malých a středně velkých podniků. Přínosem je výrazná minimalizace nákladů na implementaci v porovnání se standardní implementací, a to zejména z hledisek časových, finančních a kapacitních. Přes velké nákladové úspory je verze plnohodnotná bez omezení provádět další změny a rozšíření systému. Vybraní zákazníci Divize bankovních systémů: Alfabank Amsterdam Trade Bank Atradius Credit Insurance Bawag Bank Center-invest Bank Citibank Commerzbank Česká exportní banka Česká národní banka Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna Česká spořitelna (Erste Bank Group) Českomoravská stavební spořitelna Českomoravská záruční a rozvojová banka ČP Invest ČP Zdraví ČSOB pojišťovna ebanka GE Money Bank GE Money Multiservis Gerling-Konzern HVB Bank HYPO stavební spořitelna Investiční společnost ČS Konsolidační agentura Kooperativa L udová banka Oberbank Penzijní fond ČS Pojišťovna České spořitelny PPF banka Raiffeisenbank Raiffeisenbank im Stiftland Tatrabanka (RaiffeisenBank) Volksbank Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky Všeobecná úvěrová banka Vseukrainsky Aktsionerny Bank Express Živnostenská banka (UniCredit Group) Dexia banka Victoria Volksbanken pojišťovna Alcon Pharmaceuticals ČR ASMO AŽD Praha Baxter Czech Bosal ČR COTY ČR CS Cabot Cutisin ČSA Damovo Česká republika Denso Manufacturing Czech Emerson, div. Liebert Hiross Franklin Electric Gelima Geomant Hecket Multiserv Slovensko HVB Czech Republic Chart Ferox IMI Norgren CZ Jablonex Group Lafarge Cement Merck Sharp & Dohme Praha M.L.S - Machine Leroy Somer Metrostav Ospap velkoobchod papírem Sladovny Soufflet ČR Skanska CZ S u b t e r r a Toyoda Gosei Czech Tupperware Czech Republic Tesco Universal Music Wyeth Whitehall Czech Yazaki Slovakia

7 strana 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana PARTNERSTVÍ 7. MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST Partnerství je jednou z klíčových oblastí, které dává naše společnost velmi vysokou prioritu. Dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými hráči: AVNET BSC Praha se společností Avnet spolupracuje již několik let. Za dobu našeho partnerství se nám podařilo uskutečnit řadu úspěšných projektů v oblasti dodávek produktů společností Sun a IBM, které dávají dobrý základ úspěšné spolupráce našich společností i do budoucna. BSC Praha je českou společností, ale naše působnost již dávno překročila hranice republiky. Aktivitám v zahraničí věnujeme vysokou pozornost a jsou jedním ze strategických záměrů společnosti. Svým rozsahem jsou mimořádné zejména projekty v Ruské federaci a na Ukrajině. První partnerská společnost byla otevřena v Bratislavě již v roce Další obchodní zastoupení máme v Londýně a Moskvě prostřednictvím partnerských společností Trustec Systems. Ukrajina). Kromě úspěchů, kterých jsme dosáhli s produktem GEMINI Java Mobile Banking a GEMINI Consumer Finance v největší ruské soukromé bance Alfabank, si světová média specializovaná na bankovní systémy všimla zahájení implementace komplexního projektu v bance Center-invest, Rostov nad Donem, kde BSC Praha kromě kanálů přímého bankovnictví dodává i komplexní řešení pro pobočkový systém s názvem GEMINI Branch Automation. HEWLETT-PACKARD BSC Praha je dlouholetý HP Enterprise partner, který nabízí produkty a služby HP jako doplněk vlastních obchodních aktivit. Od roku 2004 společnost výrazně rozšiřuje svoji přítomnost na zahraničních trzích. Po významných projektech pro Commerzbank Frankfurt a skupiny Citibank posunula své aktivity nejen dále na západ (Nizozemí), ale také především na východ (Rusko, Našimi zákazníky jsou společnosti z mnoha zemí Evropy a patří mezi ně např. Slovensko, Rakousko, Německo, Británie, Španělsko, Itálie, Maďarsko, Francie, Nizozemí, Polsko, Rusko, Ukrajina, a Srbsko. IBM BSC Praha je dlouholetým a úspěšným partnerem IBM v oblasti distribuce systémů kategorie IBM iseries (dříve AS/400), pseries (dříve RS/6000) a v oblasti softwarových řešení WebSphere. INONE Od roku 2002 mezi ně patří také Divize podnikových systémů společnosti BSC Praha, která společně s dalšími partnery spolupracuje na mnoha celoevropských projektech implementací JD Edwards. Toto partnerství přináší naší společnosti velké know-how pro implementace i v České republice. ORACLE BSC Praha je dlouholetým partnerem Oracle Czech v oblasti databázových systémů, podnikových aplikacích, apod. Pro tyto produkty naše společnost zajišťuje nejen implementaci, ale také poimplementační servis a technickou podporu. SUN MICROSYSTEMS BSC Praha je významným partnerem Sun v oblastech hardware i software a tato spolupráce má trvale narůstající tendenci. Je podpořena několika úspěšnými společnými projekty, které se i nadále úspěšně rozvíjejí a jsou příslibem další úspěšné spolupráce.

8 strana 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Struktura obchodních aktivit Bilanční suma v tis. Kč Základní kapitál v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Obrat v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Bankovnictví ERP systém Zboží 144,3 mil. Kč 32,2 mil. Kč 79,3 mil. Kč Obrat služeb v mil. Kč Struktura výnosů ,8 mil. Kč Služby 105,5 mil. Kč ,5 mil. Kč 110,3 mil. Kč Licence / upgrade Prodej zboží Údržba systémů 16,5 mil. Kč 79,3 mil. Kč 46,5 mil. Kč ,6 mil. Kč ,6 mil. Kč ,5 mil. Kč ,8 mil. Kč 162,7 mil. Kč 181,1 mil. Kč Podíl na nákladech Osobní náklady Nákup zboží 104,2 mil. Kč 73,7 mil. Kč Přímé náklady 65,9 mil Kč Počet zaměstnanců Odpisy Ostatní náklady 5,3 mil. Kč 7,5 mil. Kč Struktura pracovníků Bankovnictví 83 ERP systémy 31 Administrativa 11

9 strana 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana 17 (Částky v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty Výkony a prodej zboží z toho tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady za prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Zúčtování rezerv. a opr. položek do finančních výnosů Tvorba rezerv a opr. položek na finanční náklady Jiné finanční výnosy Jiné finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmů z běžné činnosti Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hosp. výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Rozvaha (Částky v tis. Kč) Aktiva Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem OČEKÁVANÝ VÝVOJ A CÍLE NA ROK 2007 Vývoj společnosti BSC Praha bude v nadcházejícím Kromě již zavedeného systému odborných a externích školení zahájíme systematické vzdělávání jed- roce významnou měrou ovlivněn již zmiňovanou a úspěšnou expanzí na východní trhy. Obrat naší notlivce s nastavenými parametry kariérního rozvoje společnosti (tvořen především bankovními službami) a postupu. Informační propojení přispívá ke globalizaci trhů ve světě i u nás. Důsledkem je neustálý růst každým rokem narůstá a nejinak tomu bude i v rámci strategie pro rok Základním cílem obchodní a zaostřování konkurence, inovace se stávají rozhodujícím činitelem komerční úspěšnosti. činnosti je dosáhnutí růstu tržeb z prodeje v rozsahu 25%. Nemalá očekávání přisuzujeme také oblasti pojišťovnictví, kde se nám v předchozím roce podařilo Ve výběrových řízeních chceme i do budoucna dosáhnout velkých úspěchů. konkurovat renomovaným IT společnostem, dodavatelům kvalifikovaných řešení a systémovým integrátorům světového formátu. Společně se zahranič- Dalším ze stěžejních úkolů pro následující období vnímáme změnu řízení. V souvislosti s optimalizací ními partnery, kteří tvoří skupinu BSC, bude proto naší organizační struktury očekáváme posílení projektového charakteru řízení, rozvoj produktového vývoje -how, další obchodní expanze a posilování pozice i nadále naší ambicí rozvíjení vysokého knowa nezbytný rozvoj zákaznické podpory. Daří se nám na definovaných trzích. Dlouhodobým záměrem zvyšovat důraz na efektivitu všech vnitřních procesů je kontinuální přesunutí implementačních a specifických projektů co nejblíže zákazníkovi. V soula- společnosti a hodláme v tom pokračovat. du s dlouhodobou strategií společnosti se budeme Ve spolupráci s našimi partnery, proaktivní personální politikou a výchovou vlastních odborníků chceme řady GEMINI, produktů oblasti business intelligence zaměřovat především na další rozvoj produktové v roce 2007 růst a budovat silné znalostní týmy. a aplikací společnosti ORACLE. Součástí nové personální strategie bude, mimo jiné, kladen důraz na vzdělávání našich zaměstnanců. Ve výběrových řízeních chceme i do budoucna konkurovat renomovaným IT společnostem, dodavatelům kvalifikovaných řešení a systémovým integrátorům světového formátu

10 strana 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 strana ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k Výrok auditora Předmětem ověření byla účetní závěrka, výsledek hospodaření a výroční zpráva ke dni Audit byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Cílem auditorského ověření bylo zjistit: a) zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situaci a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření b) zda účetnictví je vedeno v souladu s platnými zákony a účetními předpisy a spolu s výroční zprávou odpovídá zákonu o účetnictví c) zda účetní závěrka je v souladu se zákonnými požadavky. Ověření provedl ing. Pavel Antoš, č. osvědčení 1416, společník společnosti s ručením omezeným Auditorská a daňová kancelář, Tachovské náměstí 3, Praha 3, s číslem osvědčení 181 vydaném Komorou auditorů České republiky. Ověření bylo provedeno v březnu Ověřovaná společnost BSC PRAHA, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 Libuš, Šatrova 807/808, PSČ , IČ: vznikla Zapsaným předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, činnost organizačních a ekonomických poradců, zabezpečování školení a seminářů, konzultační činnost v oblasti projektování systémů řízení s využitím výpočetní techniky, poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) a poradenská činnost v oblasti projektování systémů řízení s využitím výpočetní techniky. Zapsaný základní kapitál činí Kč. Předmět a účel ověření Ověření bylo provedeno ve smyslu zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech v platném znění a podle Mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek vydaných Komorou auditorů České republiky, výběrovým způsobem. Při této kontrole se u účetní jednotky ověřuje: - zda údaje v účetní závěrce a ve výroční zprávě podávají věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření, - zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně. Vymezení odpovědnosti Za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a výroční zprávy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Úlohou auditora je na základě provedeného auditu zpracovat zprávu a vyjádřit svůj názor na účetní závěrku a výroční zprávu. Auditor ověřuje informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce a výroční zprávě. Ověření se provádí výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností. Auditor také posuzuje významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky. Jeho povinností je postupovat v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy a poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka a výroční zpráva neobsahují významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou příčinou. Zjištění V rámci auditu provedeného u účetní jednotky po skončení účetního období nebyly zjištěny podstatné rozdíly, které by ovlivňovaly její náklady, výnosy a výsledek hospodaření a stav a pohyb aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace. Auditor se nezúčastnil osobně fyzické inventury zásob a majetku. Na základě provedeného auditu vyslovuji k účetní závěrce k a výroční zprávě za rok 2006 společnosti BSC PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Praha 4-Libuš, Šatrova 807/808 VÝROK BEZ VÝHRAD. Prověřil jsem rozvahu společnosti s ručením omezeným BSC PRAHA k , odpovídající výkaz zisku a ztráty, přílohu tvořící součást účetní závěrky a výroční zprávu pro rok Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Moje odpovědnost je vyjádřit názor na tyto výkazy, založený na mém auditu. Svůj názor opírám o výsledky mé prověrky, kterou jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech č.254/2000 Sb. v platném znění, s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů ČR. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést prověrku tak, aby byla obdržena rozumná ujištění o tom, že účetní závěrka je prosta od podstatných nepřesností. Prověrka spočívala ve výběrovém ověření dokumentů a jiných důkazů, které odůvodňují údaje uvedené ve výkazech. Byla ověřena významná rozhodnutí vedení společnosti, použité oceňovací principy a účetní metody. Provedl jsem též vyhodnocení finanční situace, ziskovosti a likvidity společnosti. Věřím, že moje prověrka mi poskytla rozumnou základnu pro vyslovení mého názoru. Podle mého názoru účetní závěrka a výroční zpráva ověřované společnosti navazuje na účetnictví, které je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy. Věrně a poctivě zobrazuje ve všech významných ohledech aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti k a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za účetní období V Praze dne Ing. Pavel Antoš jednatel Auditorské a daňové kanceláře s.r.o.

11

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 2 OBSAH INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO... 6 PARTNERSTVÍ... 9 MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST...10 VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen, 2014 OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Představení společnosti 6 Informace o společnosti 7 Finanční výsledky 16 Zpráva auditora 18 Zpráva o vztazích 2013 19 /ÚVODNÍ SLOVO Úvodní

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 obsah 1. úvod 4 1.1. poslání společnosti 4 1.2. úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. 10 let úspěchů 6 1.4. významné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

cestujeme bydlíme jezdíme

cestujeme bydlíme jezdíme užíváme si cestujeme pracujeme bydlíme jezdíme Výroční zpráva 2014 allianz pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz pojišťovna, a. s. základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Výroční zpráva 2012 - Obsah

Výroční zpráva 2012 - Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 - Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2012...10 Finanční výsledky Lidské zdroje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti.

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. H so da B N vm tk ap lš pv žh rj mv ev rk vc zk jv ps jk jj ms ed ml Výroční zpráva 2010 Modrá

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s.

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Komplexní platební řešení na cestách Obsah 1. Profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Složení vrcholových orgánů 3 1.3. Předmět činnosti 4 1.4.

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti... 9 Skupina

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více