e-finance, e-banking, e-money

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-finance, e-banking, e-money"

Transkript

1 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /84 1/11 1/53 1/90 1/86 e-finance, e-banking, e-money Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Libor Kyncl, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, , Přednáška 10 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 2/53 2/90 2/84 Přednášející JUDr. Bc. Libor Kyncl Katedra softwarového inženýrství, Fakulta informačních technologií, ČVUT, externí vyučující Ústav práva a technologií, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, asistent Katedra finančního práva a národního hospodářství, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ph.D. student

3 Struktura přednášky e-finance Centrální bankovnictví a jeho cíl Právní úprava e-banking a e-money Platební služby a platební prostředky Ochrana spotřebitele, finanční arbitr a mimosoudní řešení sporů Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 3/53 3/90 3/84

4 Trochu opakování Co jsou peníze? A co jsou finance? Jaké služby nám nabízí finanční trh a bankovnictví? Lze uzavřít smlouvu na internetu? Zdeněk Libor Kyncl Kučera Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /84 4/11 4/53 4/90 4/86

5 Zdeněk Libor Kyncl Kučera Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /84 5/11 5/53 5/90 5/86 Otázky

6 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 6/53 6/90 6/84 Finance = Právní vztahy, jejichž předmětem jsou peníze. Tj. nejedná se o synonymum peněz. Teorie nutno ji aplikovat do praxe.

7 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 7/53 7/90 7/84 Finanční trh

8 Finanční trh Subjektové dělení Bankovnictví Družstevní bankovnictví Pojišťovnictví, trh zajištění Trh penzijního připojištění se státním příspěvkem / trh penzijního spoření Poskytovatelé investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, regulované trhy, vypořádací systémy, centrální depozitář) Výrobci a distributoři drahých kovů Zvlášť: Platební styk + platební služby Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 8/53 8/90 8/84

9 Finanční trh Tržní dělení Peněžní trh Devizový trh (+ valuty) Kapitálový trh Trh drahých kovů Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 9/53 9/90 9/84

10 Dohled nad finančním trhem Česká národní banka (www.cnb.cz) Evropská centrální banka (www.ecb.int) Banka pro mezinárodní platby (www.bis.org) Edukační video o cenové stabilitě cíli centrálních bank: b/html/index.cz.html Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 10/53 10/90 10/84

11 Úrovně dohledu nad finančním trhem 1. Vnitroorganizační dohled Uvnitř banky, pojišťovny a jiné úvěrové či finanční instituce Tzv. compliance oddělení, není regulované právem, ale je obvyklé, že instituce má tuto organizační složku 2. Vnitrostátní dohled V České republice Česká národní banka V jiných státech centrální banky nebo jiné orgány veřejné správy vykonávající dohled nad finančním trhem Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 11/53 11/90 11/84

12 Úrovně dohledu nad finančním 3. Unijní dohled trhem V Evropské unii Evropská centrální banka, tři evropské sektorové orgány dohledu a makroekonomický orgán dohledu 4. Mezinárodní dohled pouze doporučující a metodické dokumenty Banka pro mezinárodní platby, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OSN v určitých záležitostech Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 12/53 12/90 12/84

13 Bankovnictví Banky jsou oprávněny nabízet služby veřejnosti (rozdíl x spořitelním a úvěrním družstvům) Banky nabízejí zejména: depozitní služby (vklady), úvěrové služby (spotřebitelské úvěry, korporátní úvěry, hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření poslední uvedené pouze stavební spořitelny). Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 13/53 13/90 13/84

14 efinance efinance = elektronické finance Elektronické finanční služby + etaxation + ebudgets (+ einvoicing) Nástroje, k jejichž sjednání / poskytování / modifikace je užito elektronických prostředků v jakékoli podobě (internet, terminály, mobilní prostředky, telekomunikační prostředky, IP telefonie ) Tento pojem nemá legální definici, doktrinální definice Mrkývka: Právo elektronických financí (dominantně pojímáno ve významu platebního styku) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 14/53 14/90 14/84

15 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 15/53 15/90 15/84 Hlavní části efinancí ebanking epayments emoney einsurance einvestments epensions eloans etaxation

16 Distančně sjednávané služby Služby na dálku = pro uzavření smlouvy použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (tj. jedná se o spotřebitelskou smlouvu). zejména (!!!) neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet. ( 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) - příkladmý výčet, nikoli úplný Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 16/53 16/90 16/84

17 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 17/53 17/90 17/84 Finanční služby unijní definice = jakákoli služba bankovní, úvěrové, pojistné, osobní důchodové, investiční nebo platební povahy čl. 2 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, v aktuálním znění.

18 Finanční služby česká definice Primární definice dle typového vymezení kontraktu 54 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (ObčZ): Finanční služby = bankovní, platební, úvěrové nebo pojistné služby, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 18/53 18/90 18/84

19 Finanční služby česká definice Sekundární definice dle subjektového vymezení poskytovatele podnikatelské činnosti 54 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů sekundární definice pro případ pochybností: banka pobočka zahraniční banky devizové místo, platební instituce, instituce elektronických peněz, Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 19/53 19/90 19/84

20 Finanční služby česká definice stavební spořitelna, spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř, pojišťovací agent, obchodník s cennými papíry, penzijní fond, investiční společnost, investiční fond, organizátor regulovaného trhu, investiční zprostředkovatel, zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 20/53 20/90 20/84

21 Finanční služby a unijní harmonizace Čl. 9 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu: Finanční služby vyžadují pro svou složitost a vážná rizika plynoucí z jejich podstaty podrobné požadavky včetně stanovení pozitivních povinností obchodníků. (soft law ustanovení) státy mohou uložit více omezení nebo požadavků, nikoli méně čl. 3 odst. 9 tamtéž Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 21/53 21/90 21/84

22 Finanční služby - kategorizace uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku uvádění finančních služeb pro nespotřebitelské subjekty na trh na dálku Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 22/53 22/90 22/84

23 Elektronické bankovnictví (e-banking) = bankovní služby umožňující užití elektronických platebních prostředků regulace finančním právem v nefiskální části (měnové a devizové právo, veřejné bankovní právo) poskytovatelé služeb e-banking: Banky, Spořitelní a úvěrní družstva, Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, Instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 23/53 23/90 23/84

24 Platební služby Platební služby = právní vztahy poskytovatelů platebních služeb a uživatelů platebních služeb Speciální skupina platebních služeb platební služby poskytované uživateli, který je spotřebitelem spotřebitel = každá fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo vydavatelem elektronických peněz nebo, s nimi jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti anebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 24/53 24/90 24/84

25 Platební služby - výčet služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem, služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem, provedení převodu peněžních prostředků 1. z podnětu plátce, 2. z podnětu příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli, a to bez použití platebního prostředku k udělení tohoto souhlasu (dále jen inkaso ), nebo 3. na základě podnětu daného platebním prostředkem, 4. ostatní, Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 25/53 25/90 25/84

26 Platební služby - výčet provedení převodu peněžních prostředků, kterým je poskytnut úvěr uživateli poskytovatelem, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce, nebo provedení platební transakce poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s provedením plat. transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 26/53 26/90 26/84

27 Spotřebitel vs. nespotřebitel Ochranná ustanovení Obecná př. u pojistné smlouvy (neobsahuje definici spotřebitele, ale obsahuje ochranná ustanovení) Pro spotřebitele př. spotřebitelské kontrakty obecně vymezené v občanském zákoníku Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 27/53 27/90 27/84

28 Klasifikace právní úpravy spojení soukromoprávní a veřejnoprávní regulace Závazkové právo dle obchodního nebo občanského zákoníku a speciálních právních předpisů Veřejnoprávní dohled na tomto úseku Dohled České národní banky - licenční a povolovací řízení, souhlas ex ante, povinné notifikace, dohled na místě, dohled na dálku Řešení sporů soudní - soudy, mimosoudní finanční arbitr Finanční gramotnost - MFČR Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 28/53 28/90 28/84

29 Prameny právní úpravy platební styk obecně, dohled Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů hmotné i procesní právo obecná ustanovení pro platební styk, i na mezibankovní tj. ebanking i emoney pokud není uvedeno jinak, prezentace se odkazuje na tento zákon Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 29/53 29/90 29/84

30 Prameny právní úpravy ochrana spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. (ZFA) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. (SŘ) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 30/53 30/90 30/84

31 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 31/53 31/90 31/84 Prameny právní úpravy III Právo Evropské unie: Dána přímá aplikovatelnost: - nařízení ES/924/2009 o přeshraničních platbách v eurech - nařízení ES/1781/2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků Není dána přímá aplikovatelnost: - směrnice 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu - směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry - směrnice 2009/110/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES.

32 Subjekty platebního styku ne vždy jsou do užití služby zapojeny všechny Klient uživatel spotřebitel i nespotřebitel Držitel běžného a jiného obdobného účtu Držitel karty, Uživatel homebankingu nebo telefonu Poskytovatel (platebních) služeb Banka, Spořitelní a úvěrní družstvo, Platební instituce, Poskytovatel telekomunikačních služeb, Česká pošta, s.p. Zprostředkovatelé Příjemce platby a další zainteresované třetí osoby Obchodník, Jiná banka Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 32/53 32/90 32/84

33 Spotřebitel a prodávající Spotřebitel = fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. nikoli advokát), Prodávající = podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby, 2 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 33/53 33/90 33/84

34 Smluvní základ platebního styku Smlouva o běžném/spořícím účtu Smlouva o užívání elektronického bankovnictví (internetového bankovnictví, platební karty ) může být i dodatek nebo dodatková smlouva ke smlouvě o běžném účtu nebo vkladovém účtu podoba rámcové smlouvy dle 74 odst. 1 písm. a) pro aplikovatelnost obchodních podmínek nutný explicitní odkaz na ně! Zvláštní obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 34/53 34/90 34/84

35 Platební prostředek = 2 odst. 1 písm. d) ZPS = zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz Dříve elektronické platební prostředky to byly pouze prostředky elektronické povahy Klasifikace: 1) prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě 2) elektronický peněžní prostředek 3) platební prostředky, které nemají elektronickou povahu (různé dokumentární platební prostředky) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 35/53 35/90 35/84

36 Peněžní prostředky a) bankovky (+ státovky), b) mince (- oběžné, pamětní), c) bezhotovostní peněžní prostředky (skripturální peníze, bankovní peníze), d) elektronické peníze, e) virtuální peníze Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 36/53 36/90 36/84

37 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 37/53 37/90 37/84 Elektronické peněžní prostředky Užší než elektronické platební prostředky Elektronický peněžní prostředek je nabit elektronickými penězi Uchovává peněžní hodnotu v počítačové paměti sebe sama Peněžní hodnota v elektronickém peněžním prostředku může být zároveň evidována i jinde, ale není to podmínkou (pro daňové a účetní účely vydavatele, pro případ ztráty EPP)

38 Elektronické peněžní prostředky Kategorizace: 1.Karta s elektronickými penězi (elektronické peníze uloženy na kartě) 2.Elektronická peněženka v mikroplatebním systému (elektronické peníze uloženy na internetovém serveru) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 38/53 38/90 38/84

39 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 39/53 39/90 39/84 Elektronické peněžní prostředky Povinnost uskutečnění zpětné výměny elektronických peněz Podmínkou však je: aby byl přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než vydavatelem rozdíl např. proti kartám v menze MU (pouze předplacená stravovací služba) V praxi např. karty autobusových přepravců prodej jízdenek, In-Karta Českých drah Seznam vydavatelů EP: Instituce elektronických peněz (http://www.cnb.cz/cnb/jerrs.web15.basic_listings_resp ONSE_3?p_lang=cz&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx =182) a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (http://www.cnb.cz/cnb/jerrs.web15.basic_listings_resp ONSE_3?p_lang=cz&p_hie=HU&p_rec_per_page=108&p_ses_i dx=183)

40 Elektronické peníze (e-money) = peněžní hodnota - ekvivalent klasických peněz - bez hmotné podoby splňující pojmové znaky: 1) pohledávka za vydavatelem, který je vydal, 2) uchovávaná elektronicky - na elektronickém peněžním prostředku (dle definice výše), 3) vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění peněžních transakcí, 4) přijímaná jako platební prostředek jinými osobami než vydavatelem přijímání elektronicky uchovávané peněžní hodnoty pouze jejím vydavatelem není důvodem k získání statutu elektronických peněz (prostředky na ISICu na MU) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 40/53 40/90 40/84

41 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 41/53 41/90 41/84 Dělení platebních karet Elektronické (klasická karta má pouze čip nebo magnetický proužek, nemá vystouplé údaje na svém povrchu, obvykle není použitelná pro placení online) Embossované (reliéfně vyražené vystouplé údaje nebo označení embossed, může i nemusí mít čip a magnetický proužek, obvykle použitelná pro placení online) - lze kombinace s elektronickou Virtuální (plně elektronické) karty ve formě čísla a verifikačního kódu (karta jako plastový nástroj fyzicky neexistuje)

42 Dělení platebních karet Podle státu vydání karty: Domácí Zahraniční Podle státu/ů, kde je karta použitelná: Vnitrostátní Mezinárodní Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 42/53 42/90 42/84

43 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 43/53 43/90 43/84 Příklady karet - Která z nich je embossovaná a která elektronická?

44 Způsoby použití platebních karet (typy terminálů) Bankomat = ATM (Automated Teller Machine) banka vs. držitel karty (banka poskytovatel karty nebo jiná banka, ATM mohou být provozovány i nebankovními subjekty) Terminál u obchodníka (použije se magnetický proužek nebo čip) Imprinter u obchodníka (pouze embossované karty, tzv. žehlička, použití ve vlacích, luxusních restauracích a hotelích, vychází z užívání) Internetové platební terminály speciální/obchodnické (Amazon, Blizzard Entertainment, ) Internetové platební terminály všeobecné/bankovní (př. terminály 3D-Secure) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 44/53 44/90 44/84

45 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 45/53 45/90 45/84 3D-Secure Zabezpečená aplikace České spořitelny v ČR bankovní internetový platební terminál s dalšími autorizačními nástroji, v zahraničí obdobné aplikace Vychází ze služeb poskytovaných kartovými asociacemi VISA, MasterCard, zajišťuje přijímání platebních karet na internetu za pomoci softwarových nástrojů a bezpečnější autentizaci jednotlivých plateb Může v něm být využita virtuální nebo embossovaná platební karta Obchodník nemá přístup k informacím o účtu zákazníka transakce jde k obchodníkovi přes banku předchází krádežím údajů o kartách, více právních vztahů při této transakci

46 Smlouva o platebních službách Smlouvou o platebních službách se poskytovatel zavazuje uživateli provádět pro něho platební transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené ( rámcová smlouva ), provést pro něho jednotlivou platební transakci neupravenou rámcovou smlouvou ( smlouva o jednorázové platební transakci ) rámcová smlouva může stanovit podmínky pro vedení platebního účtu. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 46/53 46/90 46/84

47 Mezibankovní platební styk 38 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů účty mezibankovního platebního styku: ČNB je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk. (jeho účastníkům) je veden v systému ČNB účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu, uzavře-li ČNB s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 47/53 47/90 47/84

48 Platební systém obecně = systém s jednotnými pravidly, který slouží k provádění, zúčtování nebo vypořádání platebních transakcí PS obecně pouze musí dodržovat požadavky na přístup k systému a účast v systému: Nediskriminaci, Přiměřenost, Neodůvodněné rozlišování mezi kategoriemi osob. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 48/53 48/90 48/84

49 Platební systém s neodvolatelností zúčtování: = systém, který zajišťuje převody peněžních prostředků, jestliže: Má alespoň 3 účastníky (obecně) nebo 2 účastníky (pokud zajišťuje propojení 2 platebních systémů s neodvolatelností zúčtování) Je provozován na základě písemné smlouvy uzavřené mezi všemi účastníky systému nebo na základě dvoustranných písemných smluv mezi provozovatelem systému a účastníky systému, Provozovateli systému bylo uděleno povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, Provádí převody peněžních prostředků podle zákonných pravidel a Jeho existenci a název oznámila Česká národní banka Komisi EU. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 49/53 49/90 49/84

50 Vysvětlení pojmů Převádějící banka (plátce/příjemce) se nazývá poskytovatel. K mezibankovním platbám může z platebních systémů sloužit pouze platební systém s neodvolatelností zúčtování. Platební styk mezi bankami i bez platebních systémů s neodvolatelností zúčtování možnost vynucena harmonizací (směrnice 2007/64/ES) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 50/53 50/90 50/84

51 Platební transakce a) vložení peněžních prostředků na platební účet, b) výběr peněžních prostředků z platebního účtu, c) převod peněžních prostředků. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 51/53 51/90 51/84

52 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 52/53 52/90 52/84 Platební příkaz I pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení platební transakce bezpodmínečný (tzv. příkaz k úhradě) nebo se stanovenými podmínkami pak se provede po splnění podmínek (např. dokumentární platby dokumentární akreditiv)

53 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 53/53 53/90 53/84 Platební příkaz II K účinnosti příkazu je vždy potřeba přijetí příkazu bankou ( 94 ZPS) dvoustranný právní úkon možnost odmítnutí provést forma smlouvy o jednorázové platební transakci nebo příkaz udíleného v rámci účinnosti rámcové smlouvy

54 Platební příkaz III Druhy: 1) příkaz vydávaný plátcem (hladká platba) 2) příkaz vydávaný příjemcem (inkaso) Dělení: 1) v rámci jedné banky => nedojde k mezibankovnímu platebnímu styku 2) mezi bankami => dojde k dtto (převod přes platebním systém s neodvolatelností zúčtování) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 54/53 54/90 54/84

55 Platební příkaz IV Povinně poskytované smluvní informace: Před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci, Před uzavřením rámcové smlouvy Před provedením platební transakce Informace příjemci ex post o platební transakci u smlouvy o jednorázové platební transakci Informace plátci ex post o platební transakci u smlouvy o jednorázové platební transakci Dtto x2 u transakce z rámcové smlouvy ( 90, 91) Informace o rámcové smlouvě na žádost Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 55/53 55/90 55/84

56 Lhůty pro platební služby Lhůty 1+0 Poskytovatel plátce je povinen převést peněžní prostředky na účet poskytovatele příjemce do jednoho pracovního dne ode dne přijetí platebního příkazu (1) + Poskytovatel příjemce je povinen připsat peněžní prostředky na účet příjemce v rámci téhož pracovního dne (0) Zavedena od Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 56/53 56/90 56/84

57 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 57/53 57/90 57/84 Opravné zúčtování I 20c zákona o bankách provádí se při zúčtování částky v rozporu s příkazem nebo při použití nesprávného bankovního spojení banka na účet oprávněného příjemce převede peněžní prostředky ve správné výši spolu s úroky

58 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 58/53 58/90 58/84 Opravné zúčtování II lze provést do 3 měsíců ode dne vzniku chyby v zúčtování prekluzivní lhůta zmocnění České národní banky k vydávání sekundárních prováděcích předpisů vyhlášek v této oblasti nelze provést k tíži účtů správců daně (FÚ, FŘ, CÚ, CŘ, soud )

59 Povinnost nesdělit třetí osobě autorizační údaje 101 písm. a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku Zákon užívá pojmu personalizované bezpečnostní prostředky Zřejmě se jedná o PIN, ale nepatří sem CVV2 kód (který je funkčností karty, tj. je obsažen na rubové straně karty) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 59/53 59/90 59/84

60 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 60/53 60/90 60/84 Poskytnutí informace Poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže v důsledku jednání poskytovatele dojde uživateli informace zachycená na trvalém nosiči dat. ( 78 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb.)

61 Poskytnutí informace Jaké technické prostředky lze použít k poskytnutí informace? Listinná forma zjevně ano, Datová zpráva v datových schránkách zjevně ano, SMS na základě předchozího souhlasu uživatele s tímto kanálem sporné, nicméně dosud posuzováno jako platné poskytnutí informace, Mail NE obtížně prokazatelné doručení, Vývěska v internetovém bankovnictví spíše ne, typické místo pro zpřístupnění. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 61/53 61/90 61/84

62 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 62/53 62/90 62/84 Zpřístupnění informace Poskytovatel splní povinnost zpřístupnit informaci uživateli, jestliže mu před uzavřením smlouvy nebo během trvání smluvního vztahu sdělí údaj, který uživateli umožní informaci vyhledat. Způsob vyhledání nesmí uživatele nepřiměřeně zatěžovat. ( 78 odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb.)

63 Zpřístupnění informace Jaké technické prostředky lze použít k poskytnutí informace? Listinná forma zjevně ano, Datová zpráva v datových schránkách zjevně ano, SMS na základě předchozího souhlasu uživatele s tímto kanálem zjevně ano, Mail? obtížně prokazatelné doručení, Vývěska v internetovém bankovnictví zjevně ano, Webová stránka poskytovatele zjevně ano. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 63/53 63/90 63/84

64 Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 64/53 64/90 64/84 Zpřístupnění informace Místa, kde budou zpřístupňovány informace, musí být dohodnuta předem ve smlouvě o platebních službách (např. v rámcové smlouvě).

65 Procesní aspekt poskytnutí a zpřístupnění informace Dle 78 odst. 3 u obou institutů platí negativní presumpce, tj. že informace nebyla poskytnuta a zpřístupněna. Poskytovatel tedy musí v případě pochybností prokázat orgánu dohledu, popř. soudu, že danou informaci poskytnul nebo zpřístupnil. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 65/53 65/90 65/84

66 Rozhodování sporů v oblasti Soud platebních prostředků spory řešeny v rámci občanského soudního řízení, podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OSŘ. zpoplatněno soudními poplatky, v rámci rozhodnutí se rozhoduje i o nákladech strany, která nebyla v řízení úspěšná. soud není oprávněn institucím (bankám) ukládat pokuty (s výjimkou pořádkové pokuty do Kč dle 53 OSŘ) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 66/53 66/90 66/84

67 Rozhodování sporů v oblasti platebních prostředků Finanční arbitr jedná ve správním řízení, speciální správní orgán pro tuto oblast, bezplatné řízení (každá strana sporu nese své náklady) rozhoduje podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů dvoustupňové řízení (o námitkách ve druhém stupně rozhoduje také arbitr) Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 67/53 67/90 67/84

68 Řízení před finančním arbitrem Vždy se zahajuje na návrh ( 8 odst. 1 ZFA) Podání návrhu staví běh promlčecí lhůty ( 8 odst. 2 ZFA) Jedná se o zvláštní správní řízení ( 24 ZFA) Speciálním předpisem je zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Co není v tomto předpise upraveno, je subsidiárně regulováno zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů. Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 68/53 68/90 68/84

69 Rozhodování finančního arbitra Rozhoduje nálezem ( 15 ZFA) Proti nálezu lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu Výhoda oproti soudnímu řízení: pro vydání nálezu má arbitr lhůtu 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech 60 dnů ode dne zahájení řízení Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 69/53 69/90 69/84

70 Udělování pokut finančním arbitrem Finanční arbitr je oprávněn udělovat institucím (bankám, spořitelním a úvěrním družstvům, platebním institucím) udělovat pokuty do výše Kč nejpozději do 2 let od nesplnění povinnosti (dle 23 ZFA) Proti rozhodnutí o uložení pokuty lze podat námitky Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 70/53 70/90 70/84

71 Vykonatelnost rozhodnutí finančního arbitra Nález, který byl doručen a již jej nelze napadnout námitkami (marně uplynula lhůta pro jejich podání), je v právní moci Nález v právní moci, u něhož uplynula lhůta k plnění, je soudně vykonatelný podle OSŘ Rozhodnutí o námitkách (které je vždy konečné), u něhož uplynula lhůta k plnění, je soudně vykonatelné podle OSŘ Libor Kyncl Právo a Informatika PAI, 2011/2012, Přednáška /11 71/53 71/90 71/84

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl Mezibankovní platební styk Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl 2 Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné bance Mezibankovní platební styk Účet mezibankovního

Více

Elektronické peníze. MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii Jaro 2012 JUDr. Bc. Libor Kyncl

Elektronické peníze. MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii Jaro 2012 JUDr. Bc. Libor Kyncl Elektronické peníze MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii Jaro 2012 JUDr. Bc. Libor Kyncl Vytvořeno v rámci projektu Jean Monnet Module EUROFSonline - European Union Regulation of

Více

Právnická fakulta Masarykovy

Právnická fakulta Masarykovy Mezibankovní platební styk Předmět Platební styk, Jaro 2008 Mgr. Bc. Libor Kyncl Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Komerční bankovnictví 2

Komerční bankovnictví 2 Komerční bankovnictví 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Komerční bankovnictví 2 Obsah: Neutrální

Více

Platební styk a poskytování platebních služeb

Platební styk a poskytování platebních služeb Platební styk a poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Platební styk a poskytování platebních služeb

Platební styk a poskytování platebních služeb Platební styk a poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha Ú v o d Program: 1) Úvod a přehled

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Komerční bankovnictví A 1-6

Komerční bankovnictví A 1-6 Komerční bankovnictví A 1-6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

ELEKTRONICKÉ PENÍZE V AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXI

ELEKTRONICKÉ PENÍZE V AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXI ELEKTRONICKÉ PENÍZE V AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXI LIBOR KYNCL Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Cílem tohoto příspěvku bude analyzovat aktuální právní problémy

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Adam Nečas Praha 12. února 2014 14.2.2014 SLIDE 1 Obsah I. Regulatorní pohled na mobilní platby II. Praktické příklady

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Prameny práva. Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009

Prameny práva. Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009 Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009 (2006 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva ObZ zákon 513/1992 Sb., Zákon 284/2009 Sb., o platebním styku Zákon

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Poskytování platebních služeb

Poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Lhůty v platebním styku

Lhůty v platebním styku Lhůty v platebním styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské vesničky Realizace

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více