Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android"

Transkript

1 Chytrá platba uživatelský manuál Verze pro operační systém Android

2 Obsah Ovládání platebního terminálu mpos 4 Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Zapnutí platebního terminálu icmp 4 Vypnutí platebního terminálu mpos 5 Reset vynucené vypnutí platebního terminálu mpos 5 Funkce příkazových tlačítek terminálu 6 Technické specifikace 7 Nabíjení terminálu 7 Nastavení kontrastu displeje 7 Požadavky na prostředí pro provoz terminálu 7 Parametry prostředí pro užívání terminálu 8 Údržba a čištění terminálu 8 První zapnutí terminálu Chytrá platba operačním systémem Android 9 První krok Zadání identifikačního čísla, dále jen ID terminálu 9 Druhý krok Spárování Bluetooth s mobilním telefonem/tabletem Spárování Bluetooth v případě přerušení procesu při prvním zapnutí nebo při spárování s dalším telefonem/tabletem Třetí krok Instalace a aktivace aplikace Chytrá platba Aplikace Chytrá platba hlásí Účet nebyl nalezen jak postupovat 5 Čtvrtý krok Inicializace = aktivování terminálu 6 Potřebuji pomoci 7 Instruktážní video První kroky s Chytrou platbou 7 Kontakt na technickou podporu O 7 Přijímání (akceptace) platebních karet 9 Manipulace s kartou a terminálem ve zkratce 9 Platba v sekci Rychlá platba 0 Zaslání elektronické stvrzenky o platbě kartou. Jak vystavit papírovou stvrzenku o platbě kartou. Platba v sekci Pokladna Přerušení nebo storno platby kartou 4 Variabilní symbol 5 Multicurrency = přijímání platby kartou v cizí měně 0

3 Platba v hotovosti Aktivace hotovostní platby Používání funkce platba v hotovosti 4 Uzávěrka 5 Provedení uzávěrky 5 Chyba uzávěrky uzávěrka neproběhla standardně 6 Refundace = vrácení částky zaplacené platební kartou 7 Refundace z aplikace Chytrá platba 7 Refundace ve formě papírové účtenky 8 Menu Nastavení v aplikaci Chytrá platba 40 Zákazníci 40 Produkty a služby 4 Archiv stvrzenek 4 Uzávěrky 4 Výchozí záložka 44 Připojené terminály 45 Nastavení obchodníka 45 Nápověda a kontakty 48 Tipy a rady 49 Bluetooth a řešení případných potíží 49 Jak zjistit, zda a které přístroje jsou spárovány s terminálem / Jak zrušit spárování? 49 Jak postupovat v případě, že aplikace hlásí 49 Jak zkontrolovat stav připojení Bluetooth v menu terminálu? 50 Jak zjistit Bluetooth jméno terminálu? 50 Jak funguje Bluetooth propojení v případě, že je telefon/tablet spárován s dalšími zařízeními (např. autorádio Škoda, monitorovací náramek Jawbone apod.)? 50 Spárování více terminálů v jednom telefonu/tabletu 50 Obsluha jednoho terminálu z více telefonů/tabletů 50 Aplikace Chytrá platba hlásí Připojeno, přestože se v okolí nenachází žádný terminál 50 Bluetooth a bouřky 5 Již spárovaný telefon/tablet a terminál se po zapnutí nepropojí 5 Nedaří se spárovat telefon/tablet s terminálem v terminále je již telefon/tablet v seznamu spárovaných 5 Aplikace Chytrá platba 5 Zapomenutý přihlašovací PIN 5 Zaslání nového aktivačního kódu a důsledky v případě, že nejde o první aktivaci aplikace 5 Instalace aplikace Chytrá platba do dalšího telefonu/tabletu 5 Používání aplikace Chytrá platba na více zařízeních různými uživateli 5 Co znamená informace Kopie poslední účtenky získána úspěšně? 5 Proč mne aplikace neustále vyzývá k zapnutí Bluetooth a spárování s terminálem? 5 Terminálová hlášení 54 Terminál po zapnutí hlásí Chybí MK klíč communication master key nebo Chybí TTK klíč PIN master key, co to znamená? 54 Nemohu provést inicializaci. Terminál hlásí Selhalo nebo Chyba spojení

4 a na displeji terminálu se nezobrazuje symbol pro bezkontaktní platby, co mám dělat? 54 Terminál hlásí Chyba uzávěrky, terminál blokován, co dělat? 54 Terminál hlásí v průběhu platby Chyba spojení. Co mám dělat? 55 Hlášení terminálu ČSOB Proveďte uzávěrku, co dělat? 55 Ostatní 56 Když je bouřka, je možné, že nejde provést platbu? 56 Při silné bouřce se přerušilo spárování, co dělat? 56 Rozbil se mi terminál, kde ho mohu nechat opravit? 56 V telefonu/tabletu se mi zobrazuje upozornění Proveďte uzávěrku. Co mám dělat? 56 Vyměnil jsem telefon/tablet, co mám udělat, abych ho mohl spojit s terminálem? 56

5 Ovládání platebního terminálu mpos K službě Chytrá platba poskytuje O dva modely platebních terminálů. Kromě postupu zapnutí přístroje je ovládání obou modelů víceméně shodné. Proto je na následujících stranách vyobrazen pouze aktuálně nabízený model platebního terminálu icmp a případné rozdíly mezi chováním modelů jsou zmíněny v textu. Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Stiskněte zelené tlačítko O. ➀ Zvukové znamení ohlásí zapnutí terminálu. Přístroj se zapne a displej zobrazí systémový dotaz Zapnout terminál?. Potvrďte stisknutím zeleného tlačítka O. Pokud do 0 sekund nedojde k potvrzení, terminál se vypne. Toto nastavení minimalizuje možnost nechtěného zapnutí a prodlužuje životnost akumulátoru. Zapnutí platebního terminálu icmp Stiskněte tlačítko na pravém boku terminálu. 4

6 4 Vypnutí platebního terminálu mpos Stiskněte za sebou červené tlačítko. Zvukové znamení ohlásí vypínání terminálu. Displej terminálu zobrazí systémový dotaz Vypnout terminál?. (Pokud není do 60 sekund zadána odpověď, vrátí se displej do výchozího stavu.) Stiskem zeleného tlačítka O potvrdíte volbu Vypnout terminál a zvukové znamení ohlásí vypínaní. Upozornění: Během nabíjení nelze terminál vypnout. Pokud chcete terminál vypnout, nejdříve jej odpojte od nabíječky. Reset vynucené vypnutí platebního terminálu mpos Funkci Reset použijte v případech, kdy je potřeba terminál vypnout a není to možné standardním způsobem s ohledem na probíhající operaci, např. během zadávání ID terminálu, při právě probíhajícím Bluetooth párování apod. Dále se doporučuje Reset použít vždy, když se terminál chová nestandardně, např. problémy s Bluetooth propojením. Více příkladů najdete v kapitole Tipy a rady. Současně stiskněte a sekundu přidržte žluté tlačítko < a tlačítko. ➌ Zvukové znamení ohlásí resetování a terminál se vypne. ➌ 5

7 Funkce příkazových tlačítek terminálu Funkce zeleného tlačítka O Zapnutí terminálu Aktivuje vysílání Bluetooth ve stavu spánku Rozsvícení displeje (pouze model ismp) Potvrzovací klávesa Ano (např. vypínání mpos) Funkce žlutého tlačítka < Návrat o jeden krok zpět Smazání hodnoty o jednu položku (např. překlep při zadávání ID terminálu) ➌ Funkce červeného tlačítka ➌ Vypnutí terminálu Návrat na úvodní obrazovku Zrušení platební operace Funkce tlačítka F ➍ Vyvolá hlavní menu, ve kterém se provádí párování Bluetooth Funkce tlačítka F ➎ Slouží pro pohyb směrem dolů v menu Funkce tlačítka F ➏ Slouží pro pohyb směrem nahoru v menu Funkce tlačítka F4 ➐ Slouží k vyvolání administrátorského menu, které je určeno pro servisní zásahy ➎ ➏ ➐ ➍ 6

8 Technické specifikace Nabíjení terminálu V balení mobilního platebního terminálu naleznete USB kabel, kterým propojíte terminál a PC a začnete proces nabíjení. Výrobce doporučuje vyhnout se stavu úplného vybití terminálu, protože se tím výrazně zkrátí životnost akumulátoru. Výměna akumulátoru musí probíhat pouze ve smluvním servisním středisku. Zásahem do terminálu dojde k jeho zablokování a musí být znovu odblokován ve smluvním servisním středisku Ingenico. Před prvním použitím je doporučeno připojit terminál přiloženým kabelem k USB portu zapnutého PC s výstupním napětím 450 ma. Doporučená doba nabíjení je hodiny. Následné nabíjení na plnou kapacitu akumulátoru terminálu prostřednictvím PC USB portu vyžaduje připojení po dobu okolo hodin. K nabíjení akumulátoru terminálu používejte přibalený kabel nebo doporučenou nabíječku Ingenico (v nabídce Ingenico jako doplňkové příslušenství). Parametry připojení k terminálu mini USB AB link (5 V 450 ma) Parametry baterie terminálu 550 mah Li ion Displej terminálu má rozlišení 8 64 pixelů Nastavení kontrastu displeje Pokud si přejete zvýšit kontrast písma na displeji, stiskněte současně tlačítka a F. Pro snížení kontrastu stiskněte současně tlačítka a F. Tlačítka držte stisknutá tak dlouho, jak je potřeba k dosažení požadovaného kontrastu. Požadavky na prostředí pro provoz terminálu Dbejte na to, aby terminál nebyl vystaven vysokým teplotám či přímému slunečnímu záření, chraňte jej před prašným prostředím, vibracemi a vyzařováním elektromagnetického pole (dbejte na to, aby se terminál nenacházel v dosahu zářičů umístěných na stojanech s bezpečnostním zařízením proti krádežím v obchodech apod.). 7

9 Parametry prostředí pro užívání terminálu Teplota prostředí od 0 do +40 stupňů Celsia (při nabíjení baterie) od 0 do +45 stupňů Celsia (provoz s nabitou baterií) Maximální relativní vlhkost vzduchu 90 % při +40 stupních Celsia Údržba a čištění terminálu Podmínky správného čištění terminálu: Používejte čisticí sadu Ingenico, více informací najdete na Nečistěte elektrické kontakty. V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo prostředky obsahující alkohol či brusné částice. Tyto prostředky mohou poškodit plastové části a elektrické kontakty. Do slotu na platební karty nestrkejte žádné jiné předměty. Nevystavujte terminál přímému slunečnímu záření. 8

10 První zapnutí terminálu Chytrá platba operačním systémem Android Pro ještě názornější ukázku jsme pro vás připravili instruktážní video První kroky s Chytrou platbou, kde uvidíte celý proces popsaný v kapitole První zapnutí terminálu Chytrá platba. Pokud si chcete celý proces aktivace Chytré platby prohlédnout, odkaz na spuštění videa najdete na webových stránkách Toto video lze zhlédnout také přímo v aplikaci Chytrá platba a je umístěno v sekci Nastavení/Nápověda a kontakty. Operace popsané níže následují v krocích za sebou a provede vás jimi terminál po jeho prvním zapnutí. Pokud po zadání ID terminálu proces přerušíte resetem terminálu, je nutné postupovat prostřednictvím funkce Bluetooth spárování, jak je popsáno dále v kapitole Spárování Bluetooth v případě přerušení procesu při prvním zapnutí. První krok Zadání identifikačního čísla, dále jen ID terminálu 4 5 Připravte si identifikační číslo ve tvaru například OOxxxx (označení se může lišit). Tento údaj obdržíte v inicializačním e mailu od banky v okamžiku, kdy je pro vás služba aktivována. Údaj o hodnotě ID terminálu najdete také ve smluvní dokumentaci s bankou (Příloha č. Formulář pro registraci obchodníka v dolní části pod označením Čisl. POS). Připojte terminál k nabíječce nebo prostřednictvím dodávaného USB kabelu k počítači tak, aby bylo zajištěno jeho nabíjení. Zapněte terminál tlačítkem na pravém boku přístroje (pro zapnutí modelu ismp Companion viz stránka 4). Na displeji se objeví obrazovka pro zadání ID terminálu. Část ID ve tvaru OO (označení se může lišit) je již v terminálu zadána. Doplňte zbývající čtyři číslice identifikačního čísla stisknutím příslušných čísel na klávesnici terminálu. ➌ Potvrďte zeleným tlačítkem O. ➍ ➍ ➌ TIP: V případě, že jste omylem zadali nesprávnou hodnotu ID terminálu, stiskněte žluté tlačítko < a vymažte nesprávné hodnoty od konce zprava. Každým stisknutím tlačítka < vymažete hodnotu před tečkou a posunete se o jedno místo doleva. 9

11 Upozornění: Zadání správné hodnoty ID terminálu je zásadní pro další používání. Nezadávejte žádné náhodné hodnoty. V případě, že je nutné přerušit zadávání ID terminálu, protože neznáte jeho hodnotu, vymažte případně zadané hodnoty žlutým tlačítkem <, odpojte terminál od zdroje nabíjení a proveďte reset terminálu. Standardní vypnutí není možné. Po opětovném zapnutí se terminál bude chovat jako při prvním zapnutí a provede vás až k Bluetooth spárování. Pokud není v terminálu zadáno žádné ID nebo je ID neúplné, bude terminál při opětovném zapnutí vyžadovat zadání ID. Bez úplného zadání ID terminálu nelze pokračovat v Bluetooth párování a v dalších krocích aktivace. Inicializace (připojení terminálu k bance) je možná jen se správnou hodnotou ID terminálu, v opačném případě nelze terminál provozovat a bude nutné nastavit správnou hodnotu ID terminálu za pomoci Zákaznické podpory O. 0

12 Druhý krok Spárování Bluetooth s mobilním telefonem/tabletem Upozornění: Pokud jste si již před tímto krokem instalovali do svého telefonu/tabletu aplikaci Chytrá platba, doporučujeme vám ukončit aplikaci v sekci Nastavení/ Odhlásit se. Aplikaci také ukončete na pozadí telefonu v aktivních aplikacích. V některých případech totiž může docházet k nestandardní interakci při párování Bluetooth mezi telefonem/tabletem a terminálem. Více návodů, jak postupovat v případě nestandardního chování Bluetooth propojení, najdete na konci této příručky v kapitole Tipy a rady/bluetooth. Následující kroky proveďte za sebou bez zbytečného prodlení. Terminál čeká u každého kroku maximálně 60 sekund a poté se automaticky přesune k dalšímu. Na displeji terminálu se vám zobrazí: UPOZORNĚNÍ V následujícím menu zvolte typ zařízení pro párování. Potvrďte zeleným tlačítkem O. Stiskněte číselné tlačítko Android. Displej terminálu zobrazí výzvu Na Android spusťte párování V telefonu/tabletu zapněte v menu Nastavení Bluetooth a spusťte proces hledání zařízení. 4 5 Na terminálu potvrďte zapnutí Bluetooth stisknutím zeleného tlačítka O (pokud do 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, terminál přejde automaticky k dalšímu kroku). Terminál generuje na 0 sekund výzvu s PIN kódem. V telefonu/tabletu zvolte nalezené zařízení icmp OOxxxx (označení se může lišit). Displej zobrazí výzvu k zadání PIN. Přepište do zařízení osmimístný číselný PIN z terminálu a potvrďte zadání. Telefon/tablet hlásí Spárováno a je připraven ke komunikaci s terminálem.

13 6 Terminál ohlásí Párování úspěšné a dojde k jeho restartování. Vyčkejte, až proběhne proces restartování. 7 Po spárování je v horním pravém rohu displeje terminálu zobrazen místný alfanumerický identifikační kód. Spárování Bluetooth v případě přerušení procesu při prvním zapnutí nebo při spárování s dalším telefonem/tabletem Zapněte terminál stisknutím zeleného tlačítka O. Systémový dotaz na displeji Zapnout terminál? potvrďte stisknutím zeleného tlačítka O a postupujte následovně: Stiskněte tlačítko F Hlavní menu; Stiskněte číselné tlačítko Master; Stiskněte číselné tlačítko BT párování; Stiskněte číselné tlačítko Spárovat; Stiskněte číselné tlačítko Android; Displej terminálu zobrazí výzvu Na Android spusťte párování. V telefonu/tabletu zapněte v menu Nastavení Bluetooth a spusťte proces hledání zařízení. Na terminálu potvrďte zapnutí Bluetooth stisknutím zeleného tlačítka O (pokud od 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, terminál přejde automaticky k dalšímu kroku). Terminál generuje na 0 sekund výzvu s PIN kódem. 4 V telefonu/tabletu zvolte nalezené zařízení icmp OOxxxx (označení se může lišit). Displej zobrazí výzvu k zadání PIN kódu. Přepište do zařízení osmimístný číselný PIN z terminálu a potvrďte zadání. Telefon/tablet hlásí Spárováno a je připraven pro komunikaci s terminálem. 5 Terminál ohlásí Párování úspěšné a dojde k jeho restartování.

14 Třetí krok Instalace a aktivace aplikace Chytrá platba Upozornění: Před instalací aplikace Chytrá platba je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami používání aplikace, s licenčním ujednáním a udělit souhlas ke zpracování osobních a lokalizačních údajů. S obsahem tohoto dokumentu se důkladně seznamte, než začnete aplikaci používat obsahuje závazné podmínky používání aplikace v aktuální verzi, omezení záruk a odpovědnosti jejího poskytovatele společnosti O Czech Republic, a. s., dále váš souhlas se zpracováním osobních a lokalizačních údajů a jiné důležité informace. Podmínkou používání aplikace je, abyste před jejím prvním použitím odsouhlasili jako použivatel aplikace podmínky v tomto dokumentu. Tím se zavazujete dodržovat je, poskytovateli aplikace dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních a lokalizačních údajů a uzavíráte s ním smlouvu, jejíž obsah je uveden v dokumentu, který je v plném znění po rozkliknuti odkazu ke stažení přímo v aplikaci a na webových stránkách produktu Důležité: Instalace aplikace, její aktivace a provozování vyžadují funkční datové připojení telefonu/tabletu. 4 5 Připravte si aktivační kód, který jste obdrželi již dříve z e mailové adresy itec.com. Stáhněte si do telefonu/tabletu aplikaci Chytrá platba z obchodu Google Play a nainstalujte ji. Po potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami se zobrazí stránka Vítejte s podrobným návodem k aktivaci aplikace. Návod po přečtení potvrďte tlačítkem OK a přejděte k aktivaci aplikace. Aktivace aplikace: Do pole E mail zadejte váš kontaktní e mail uvedený ve smluvní dokumentaci s bankou a s O. Do pole Aktivační kód zadejte jednorázový kód, který vám byl zaslán na výše uvedený kontaktní e mail, a stiskněte prázdný čtvereček před textem Souhlasím s Obchodními podmínkami, aby došlo k doplnění zatržítka. ➌ Nakonec stiskněte tlačítko Aktivovat. ➍ ➌ ➍ TIP: V případě, že aktivační kód nemáte k dispozici, stiskněte tlačítko Vyžádat aktivační údaje a nový aktivační kód vám bude zaslán na kontaktní e mail.

15 6 Nyní budete vyzváni zvolit si přihlašovací PIN, kterým se budete do aplikace vždy přihlašovat. Jeho hodnota může být 4 až 0 numerických znaků. Zadejte PIN a stiskněte tlačítko Potvrzuji PIN. Zopakujte zadání pro kontrolu a potvrďte tlačítkem Potvrzuji PIN. Upozornění: Pokud jste při opakovaném zadávání PIN udělali chybu a aplikace hlásí Zadané hodnoty PIN nejsou shodné, potvrďte obrazovku Pozor tlačítkem OK. Aplikace se přepne zpět na obrazovku Aktivace, zde stiskněte tlačítko Aktivovat a pokračujte dále dle bodu 6 výše. 7 8 Po úspěšném zvolení přihlašovacího PIN aplikace hlásí Aktivace byla úspěšná. Aplikace přejde do přihlašovacího módu. Pole E mail zůstává po aktivaci vyplněno. Zadejte váš nový PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. TIP: V případě potřeby získání informací z menu Nápověda a kontakty, například jak postupovat v případě zapomenutého PIN, stiskněte tlačítko s otazníkem. Pro vyvolání a přechod do menu Nápověda a kontakty, kde jsou umístěny všechny důležité informace včetně instruktážního videa První kroky s Chytrou platbou a kompletní uživatelské příručky, stiskněte na svém telefonu tlačítko pro vyvolání menu. (Tlačítko menu není u všech přístrojů k dispozici, příklad zobrazuje umístění tlačítka na přístrojích Samsung.) 4

16 Aplikace Chytrá platba hlásí Účet nebyl nalezen jak postupovat Po potvrzení a odeslání požadavku na generování nového aktivačního kódu jste obdrželi upozornění Účet nebyl nalezen. 4 5 Zkontrolujte, prosím, správnost zadání e mailu a odešlete ještě jednou požadavek na zaslání aktivačního kódu. Kontaktní e mail pro aktivaci aplikace je shodný s tím, který jste uvedli ve smluvní dokumentaci s bankou (Příloha č. Formulář pro registraci obchodníka) a na souhlasu k předávání osobních údajů O. Na kontaktní e mail vám byl doručen také inicializační e mail, který vám oznamoval, že můžete zapnout terminál a aktivovat jej. Pokud jste po opakovaném zadání kontaktního e mailu a po vyžádání aktivačního kódu obdrželi z aplikace hlášení Účet nebyl nalezen, postupujte dále dle instrukce na obrazovce. Požadavek na zřízení přístupu zašlete, prosím, na e mail: E mail musí obsahovat tyto povinné náležitosti: IČO obchodníka; Název společnosti; E mail, který bude sloužit jako uživatelské jméno pro přihlašování do aplikace Chytrá platba; Telefonický kontakt pro případ nutnosti upřesnění některých údajů. Po odeslání požadavku vám bude vytvořen uživatelský účet a na uvedenou adresu zaslán aktivační kód. 5

17 Čtvrtý krok Inicializace = aktivování terminálu (Připojení terminálu na bankovní server a stažení bezpečnostních klíčů před první přijatou platbou) Po přihlášení do aplikace se otevře standardně nastavená sekce Rychlá platba. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k terminálu, svítí v pravém horním rohu vedle loga O Na horní liště aplikace vyberte sekci Nastavení. V menu vyberte volbu Nastavení obchodníka. ➌ Ujistěte se, že telefon/tablet má zapnuté a funkční datové připojení a na displeji terminálu se pod nápisem Bluetooth v pravém horním rohu zobrazuje místný alfanumerický identifikační kód. ➎ ➍ 4 Stiskněte tlačítko Inicializovat terminál. ➍ Aplikace na okamžik zobrazí hlášení o odeslání požadavku. Dojde k propojení s bankou a terminál provádí inicializaci. V průběhu procesu zobrazuje displej různé statusové informace, na které není nutné reagovat. Vyčkejte na dokončení procesu inicializace. Délka procesu je závislá na kvalitě datového připojení. Na konci procesu hlásí displej terminálu Úspěšně provedeno a dojde k resetu terminálu. Nakonec se objeví standardní displej se znakem bezkontaktních plateb. ➌ 5 Na horní liště aplikace vyberte sekci Nastavení. Stiskněte tlačítko Uzávěrky. ➎ V menu Uzávěrky stiskněte tlačítko Udělat uzávěrku. ➏ Aplikace hlásí Čekání na terminál a terminál zobrazuje statusová hlášení. Po ukončení uzávěrky obdržíte hlášení o jejím úspěšném průběhu. ➏ Platební terminál a celé řešení přijímání platebních karet Chytrá platba je nyní připraveno k přijetí první platby kartou. 6

18 Potřebuji pomoci Instruktážní video První kroky s Chytrou platbou Video názorně zobrazuje a krok za krokem vede uživatele, jak aktivovat terminál, aplikaci a celou službu Chytrá platba. Video lze spustit ZDE, přímo v aplikaci, nebo z webu Chytré platby. Kontakt na technickou podporu O Pokud si i po přečtení Uživatelského manuálu a zhlédnutí videa nevíte rady s aktivací terminálu, nebo něco nefunguje jak má, kontaktujte linku technické podpory O , která je k dispozici Nonstop. Linku podpory volejte přímo z aplikace Chytrá platba stiskem tlačítka O technická podpora. Nachází se v sekci Nastavení. V menu zvolte tlačítko Nápověda a kontakty a pokračujte volbou Kontaktujte nás. Rychlá volba pomocí tlačítka TIP: Do menu Nápověda a kontakty se dostanete také stiskem tlačítka s otazníkem vedle tlačítka Přihlásit na přihlašovací obrazovce aplikace Chytrá platba. 7

19 Chytrá platba na všechny způsoby bezkontaktně přes magnetický proužek hotově s čipem

20 Přijímání (akceptace) platebních karet Podrobné vysvětlení, jak přijímat platební karty, najdete v manuálu pro obchodníky přijímající platby prostřednictvím platebních karet od ČSOB, který je ke stažení na tomto odkazu: WebCsob/Firmy/Podnikatele/Platebni-karty/csob-manual-pro-obchodniky-400.pdf Manipulace s kartou a terminálem ve zkratce Platební karta s čipem je nejrozšířenější platební kartou v Česku. Vsouvá se čipem vzhůru (takže čip vidíte při zasouvání) do slotu v dolní části terminálu. Kartu zasuňte až do mezní polohy. Majitel karty musí při každé platbě zadat na terminálu PIN. Bezkontaktní platební karta Druhá nejrozšířenější platební karta v Česku. Vyskytuje se jako plastová platební karta, platební karta v NFC telefonu, nebo jako bezkontaktní nálepka. Všechny se přikládají k displeji terminálu. PIN je zadáván u částek od 500 Kč nebo na vyžádání terminálem. Bezkontaktní platební karta je také vybavena čipem. Nedoporučujeme postupovat tak, jak je popsáno výše u platby kartou s čipem. V některých případech (liší se a je závislé na nastavení karty) terminál může vyžádat vyjmutí karty a její přiložení na bezkontaktní rozhraní platebního terminálu, nebo ohlásí zamítnuto. V takovém případě opakujte celou platbu znovu a kartu přiložte k displeji terminálu. Platební karty vybavené pouze magnetickým proužkem v Česku se již téměř nevyskytují, i když většina bezkontaktních a čipových karet má na zadní straně magnetický proužek. Není možné jej použít pro platbu protažením, jak je popsáno níže. Kartu s magnetickým proužkem je nutné protáhnout štěrbinou v horní části terminálu zleva doprava (model ismp má slot umístěn na pravé straně terminálu a karta se protahuje shora dolů). Magnetický proužek je umístěn na zadní straně karty. Karta je při protahování terminálem otočena tak, že magnetický proužek vidíte. U některých platebních karet s magnetickým proužkem vydaných zejména v zahraničí je nutné ověřit a potvrdit správnost podpisu. K tomu vás vyzve přímo aplikace. a) Stisknutím tlačítka Podpis je v pořádku platbu dokončíte. b) V případě, že stisknete tlačítko Podpis nesouhlasí, transakce bude stornována a platba se neprovede. 9 > > > > > > >

21 Platba v sekci Rychlá platba V telefonu/tabletu spusťte aplikaci Chytrá platba. Zadejte platný PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. Aplikace se otevře v sekci Rychlá platba, která je standardně nastavena jako výchozí. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k terminálu, svítí vedle loga O. V horním pravém rohu displeje terminálu se zobrazuje místný alfanumerický identifikační kód. V případě potíží s Bluetooth propojením, například aplikace hlásí, najdete pomoc na konci uživatelské příručky v kapitole Tipy a rady/bluetooth. ➌ 4 Na číselné klávesnici aplikace zadejte požadovanou částku (například 499 Kč). ➌ ➍ TIP: V případě, že jste omylem zadali jinou než požadovanou částku, tlačítkem Del je možné zadanou hodnotu vymazat Stiskněte tlačítko Platba. ➍ Na displeji terminálu se objeví částka k zaplacení (například 499 Kč) a výzva Použijte kartu. Na obrazovce aplikace se zobrazí hlášení Čekám na terminál. Majitel platební karty, podle typu karty, přiloží, vloží, nebo protáhne platební kartu terminálem. Pokud displej terminálu zobrazuje výzvu Zadání PIN, majitel karty zadá na číselné klávesnici terminálu svůj PIN ke kartě a potvrdí zeleným tlačítkem O. Probíhá autorizace platby a na displeji terminálu se objevují systémová hlášení. Pokud bylo vše v pořádku, displej terminálu hlásí Schváleno. Aplikace zobrazí hlášení Transakce proběhla úspěšně. 0

22 Volba Storno POZOR: zruší celou transakci platby kartou a nedojde k zaplacení. POZOR: Volba Pokračovat dokončí platbu bez odeslání dokladu o zaplacení kartou na e mail či telefon majitele karty. V případě, že klient dodatečně požaduje zaslání stvrzenky o platbě kartou, lze ji odeslat z Archivu stvrzenek. TIP: Elektronickou stvrzenku lze zaslat kdykoli dodatečně z Archivu stvrzenek, který najdete v sekci Nastavení, volba Archiv stvrzenek. POZOR: Pokud do 60 sekund není přiložena, vložena nebo protažena žádná platební karta, terminál již platbu neprovede. Aplikace hlásí Transakce selhala. Na terminále se objeví hlášení Vypršel čas a za ním následuje další hlášení RC:99 Zamítnuto. Stejný časový limit je určen pro zadání PIN do terminálu. Zaslání elektronické stvrzenky o platbě kartou. Vyžaduje li klient vydání stvrzenky o zaplacení kartou, stiskněte tlačítko Odeslat stvrzenku. Do následující obrazovky v aplikaci zadejte e mail nebo telefonní číslo, dle požadavku majitele karty, a stiskněte tlačítko Odeslat. Aplikace (na příkladu) zobrazuje systémové hlášení o odesílání e mailu a na konci potvrdí úspěšné odeslání. V případě odesílání SMS na telefonní číslo se ujistěte, že před řádkem Telefonní číslo svítí modrý bod. Pokud modrý bod nesvítí (viz zobrazení), aktivujte jej stiskem prázdného kroužku. ➌ ➌

23 Jak vystavit papírovou stvrzenku o platbě kartou. Pokud klient požaduje jiný než elektronický doklad o platbě kartou, použijte a vyplňte manuální účtenku z předtisku banky. Údaje k doplnění získáte z náhledu elektronické stvrzenky, kterou najdete v Archivu stvrzenek aplikace Chytrá platba. Vzor jak papírovou stvrzenku vyplnit uvádíme na zobrazení níže: Vzorková s.r.o. Za vzorkovnou 45 Vzorkov SPCMN07 5/08/4 Vzorkové zboží 799, Podpis zákazníka Předtisk papírové stvrzenky s návodem jak ji vyplnit jste obdrželi při aktivaci Chytré platby v inicializačním u od banky. Dále jsou tyto dokumenty k dispozici na webových stránkách Chytré platby v oddíle Návody a dokumenty ke stažení. Ruční stvrzenku si může obchodník vytisknout z tohoto odkazu: ZDE TIP: Tisk elektronické stvrzenky. Pokud máte k dispozici tiskárnu připojenou k pc s přístupem na internet, odešlete elektronickou stvrzenku o platbě kartou na svůj a stvrzenku klientovi touto cestou vytiskněte a předejte.

24 Platba v sekci Pokladna Poznámka: Chcete li využívat placení přes sekci Pokladna, je nutné nejdříve v sekci Nastavení menu Produkty a služby definovat seznam výrobků s jejich cenami, měrnými jednotkami a s platnou výší DPH. V telefonu/tabletu spusťte aplikaci Chytrá platba. Zadejte platný PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. Aplikace se otevře v sekci Rychlá platba, která je standardně nastavena jako výchozí. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k terminálu, svítí vedle loga O. V horním pravém rohu displeje terminálu se zobrazuje místný alfanumerický identifikační kód. 4 5 Zvolte na horní liště sekci Pokladna. ➌ Stisknutím ikony nákupního koše ➍ vstoupíte do vašeho seznamu definovaného zboží či služeb. ➎ U položky zadejte počet prodávaného zboží a stiskněte tlačítko Přidat. ➏ Po vybrání jednotlivých položek nákupu je automaticky generován seznam prodávaného zboží či služeb a celková částka k zaplacení. V případě, že u vás nakupuje zákazník, kterého máte v aplikaci již uloženého, například již u vás dříve nakupoval a vyžadoval odeslání stvrzenky, stiskem ikony s panáčkem ➐ se rozbalí seznam zadaných zákazníků. Ze seznamu vyberete konkrétního zákazníka pro odeslání stvrzenky. Pokračujte stisknutím tlačítka Platba. ➑ ➌ ➐ ➍ ➎ ➑ 6 Další postup je shodný s platbou v sekci Rychlá platba. ➏

25 Přerušení nebo storno platby kartou Částka je již z aplikace Chytrá platba odeslána do terminálu a ještě nedošlo ke schválení transakce bankou. V případě nutnosti ukončit proces placení stiskněte na terminále červené tlačítko. Takto ukončíte platbu v každém okamžiku před obdržením potvrzujícího hlášení Schváleno. Aplikace Chytrá platba zobrazí informaci Transakce selhala. Takto přerušená platba nebude majiteli karty zúčtována. Pro návrat na původní obrazovku aplikace stiskněte tlačítko Pokračovat. Platba byla zaslána do banky a transakce proběhla úspěšně V případě nutnosti stornovat již schválenou transakci stiskněte na obrazovce v aplikaci tlačítko Storno. ➌ Aplikace ohlásí Čekání na terminál a po ukončení storna zobrazí informaci Storno transakce proběhlo úspěšně!. Terminál v průběhu storna zobrazuje statusová hlášení o provádění storna. Takto stornovaná platba nebude majiteli karty zúčtována. Pro návrat na původní obrazovku aplikace stiskněte tlačítko Pokračovat. ➍ ➌ ➍ 4

26 Variabilní symbol Funkce variabilní symbol (dále jen VS) nabízí obchodníkovi možnost označit karetní nebo hotovostní platbu a tím rozlišit konkrétní transakci od ostatních plateb. Funkce VS je k dispozici všem uživatelům aktuální verze aplikace Chytrá platba a je zdarma. Po aktivaci funkce je, dle zvoleného typu nastavení, k platební transakci ručně nebo automaticky doplněn numerický symbol v délce maximálně 0 znaků. VS je spolu s informací o platbě zasílán do banky a zobrazuje se: v online bankovnictví; na bankovním výpise; na stvrzence o provedené platbě; v aplikaci Chytrá platba se ukládá v Archivu stvrzenek / detailu transakce nebo v Náhledu stvrzenky. Možnosti nastavení funkce variabilní symbol: A. Variabilní hodnota VS zadávaná ručně B. Neměnná hodnota VS automaticky doplněná ke každé platbě C. Neměnná hodnota VS poloautomaticky doplněná dle potřeby A. Variabilní hodnota VS zadávaná ručně Aktivace a použití: V sekci Rychlá platba na číselné klávesnici aplikace zadejte požadovanou částku. V sekci Pokladna vytvořte nákupní košík. Stiskněte prázdný čtvereček s označením VS aby došlo k doplnění zatržítka a poté stiskněte tlačítko Platba nebo Hotovost. ➌ ➍ ➎ Nyní budete vyzvání k zadání VS. Stiskněte políčko Zadejte VS, a na numerické klávesnici aplikace zadejte požadovanou hodnotu VS (například ) ➍. Zadání potvrďte tlačítkem OK. ➎ ➌ 4 Platba proběhne standardním procesem. 5 Po dokončení platby zůstává zatržítko u symbolu VS doplněno a funkce je aktivní pro další platby i po odhlášení z aplikace a to do té doby, než dojde k deaktivaci. 5

Návod k použití mpos řešení

Návod k použití mpos řešení Návod k použití mpos řešení 1. Platební terminál 01 Zapnutí/vypnutí terminálu 02 Popis funkčnosti terminálu 02 Menu terminálu 03 Podporované typy karet 03 Důležitá upozornění pro používání terminálu 03

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak s magnetickým

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka Nokia X3-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Klávesy a součásti 6 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení a vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Anténa GSM

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

User manual. Uživatelská příručka

User manual. Uživatelská příručka User manual Uživatelská příručka Vodafone Group 2015. Vodafone and the Vodafone Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou logos are trade marks of Vodafone Group. Any product ochranné známky skupiny

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Uživatelská příručka pro Obchodníky 18. 9. 2012 Obsah 1. Důležitá telefonní čísla a kontakty... 3 2. Cíl dokumentu... 4 3. Připojení obchodníka

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

myphone Infinity 3G NÁVOD

myphone Infinity 3G NÁVOD myphone Infinity 3G NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Srpen 2014 OBSAH: 1 ÚVOD... 1 2 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ... 2 2.1 Bezpečnostní klíč TOKEN... 2 2.2 Mobilní

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více