Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android"

Transkript

1 Chytrá platba uživatelský manuál Verze pro operační systém Android

2 Obsah Ovládání platebního terminálu mpos 4 Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Zapnutí platebního terminálu icmp 4 Vypnutí platebního terminálu mpos 5 Reset vynucené vypnutí platebního terminálu mpos 5 Funkce příkazových tlačítek terminálu 6 Technické specifikace 7 Nabíjení terminálu 7 Nastavení kontrastu displeje 7 Požadavky na prostředí pro provoz terminálu 7 Parametry prostředí pro užívání terminálu 8 Údržba a čištění terminálu 8 První zapnutí terminálu Chytrá platba operačním systémem Android 9 První krok Zadání identifikačního čísla, dále jen ID terminálu 9 Druhý krok Spárování Bluetooth s mobilním telefonem/tabletem Spárování Bluetooth v případě přerušení procesu při prvním zapnutí nebo při spárování s dalším telefonem/tabletem Třetí krok Instalace a aktivace aplikace Chytrá platba Aplikace Chytrá platba hlásí Účet nebyl nalezen jak postupovat 5 Čtvrtý krok Inicializace = aktivování terminálu 6 Potřebuji pomoci 7 Instruktážní video První kroky s Chytrou platbou 7 Kontakt na technickou podporu O 7 Přijímání (akceptace) platebních karet 9 Manipulace s kartou a terminálem ve zkratce 9 Platba v sekci Rychlá platba 0 Zaslání elektronické stvrzenky o platbě kartou. Jak vystavit papírovou stvrzenku o platbě kartou. Platba v sekci Pokladna Přerušení nebo storno platby kartou 4 Variabilní symbol 5 Multicurrency = přijímání platby kartou v cizí měně 0

3 Platba v hotovosti Aktivace hotovostní platby Používání funkce platba v hotovosti 4 Uzávěrka 5 Provedení uzávěrky 5 Chyba uzávěrky uzávěrka neproběhla standardně 6 Refundace = vrácení částky zaplacené platební kartou 7 Refundace z aplikace Chytrá platba 7 Refundace ve formě papírové účtenky 8 Menu Nastavení v aplikaci Chytrá platba 40 Zákazníci 40 Produkty a služby 4 Archiv stvrzenek 4 Uzávěrky 4 Výchozí záložka 44 Připojené terminály 45 Nastavení obchodníka 45 Nápověda a kontakty 48 Tipy a rady 49 Bluetooth a řešení případných potíží 49 Jak zjistit, zda a které přístroje jsou spárovány s terminálem / Jak zrušit spárování? 49 Jak postupovat v případě, že aplikace hlásí 49 Jak zkontrolovat stav připojení Bluetooth v menu terminálu? 50 Jak zjistit Bluetooth jméno terminálu? 50 Jak funguje Bluetooth propojení v případě, že je telefon/tablet spárován s dalšími zařízeními (např. autorádio Škoda, monitorovací náramek Jawbone apod.)? 50 Spárování více terminálů v jednom telefonu/tabletu 50 Obsluha jednoho terminálu z více telefonů/tabletů 50 Aplikace Chytrá platba hlásí Připojeno, přestože se v okolí nenachází žádný terminál 50 Bluetooth a bouřky 5 Již spárovaný telefon/tablet a terminál se po zapnutí nepropojí 5 Nedaří se spárovat telefon/tablet s terminálem v terminále je již telefon/tablet v seznamu spárovaných 5 Aplikace Chytrá platba 5 Zapomenutý přihlašovací PIN 5 Zaslání nového aktivačního kódu a důsledky v případě, že nejde o první aktivaci aplikace 5 Instalace aplikace Chytrá platba do dalšího telefonu/tabletu 5 Používání aplikace Chytrá platba na více zařízeních různými uživateli 5 Co znamená informace Kopie poslední účtenky získána úspěšně? 5 Proč mne aplikace neustále vyzývá k zapnutí Bluetooth a spárování s terminálem? 5 Terminálová hlášení 54 Terminál po zapnutí hlásí Chybí MK klíč communication master key nebo Chybí TTK klíč PIN master key, co to znamená? 54 Nemohu provést inicializaci. Terminál hlásí Selhalo nebo Chyba spojení

4 a na displeji terminálu se nezobrazuje symbol pro bezkontaktní platby, co mám dělat? 54 Terminál hlásí Chyba uzávěrky, terminál blokován, co dělat? 54 Terminál hlásí v průběhu platby Chyba spojení. Co mám dělat? 55 Hlášení terminálu ČSOB Proveďte uzávěrku, co dělat? 55 Ostatní 56 Když je bouřka, je možné, že nejde provést platbu? 56 Při silné bouřce se přerušilo spárování, co dělat? 56 Rozbil se mi terminál, kde ho mohu nechat opravit? 56 V telefonu/tabletu se mi zobrazuje upozornění Proveďte uzávěrku. Co mám dělat? 56 Vyměnil jsem telefon/tablet, co mám udělat, abych ho mohl spojit s terminálem? 56

5 Ovládání platebního terminálu mpos K službě Chytrá platba poskytuje O dva modely platebních terminálů. Kromě postupu zapnutí přístroje je ovládání obou modelů víceméně shodné. Proto je na následujících stranách vyobrazen pouze aktuálně nabízený model platebního terminálu icmp a případné rozdíly mezi chováním modelů jsou zmíněny v textu. Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Stiskněte zelené tlačítko O. ➀ Zvukové znamení ohlásí zapnutí terminálu. Přístroj se zapne a displej zobrazí systémový dotaz Zapnout terminál?. Potvrďte stisknutím zeleného tlačítka O. Pokud do 0 sekund nedojde k potvrzení, terminál se vypne. Toto nastavení minimalizuje možnost nechtěného zapnutí a prodlužuje životnost akumulátoru. Zapnutí platebního terminálu icmp Stiskněte tlačítko na pravém boku terminálu. 4

6 4 Vypnutí platebního terminálu mpos Stiskněte za sebou červené tlačítko. Zvukové znamení ohlásí vypínání terminálu. Displej terminálu zobrazí systémový dotaz Vypnout terminál?. (Pokud není do 60 sekund zadána odpověď, vrátí se displej do výchozího stavu.) Stiskem zeleného tlačítka O potvrdíte volbu Vypnout terminál a zvukové znamení ohlásí vypínaní. Upozornění: Během nabíjení nelze terminál vypnout. Pokud chcete terminál vypnout, nejdříve jej odpojte od nabíječky. Reset vynucené vypnutí platebního terminálu mpos Funkci Reset použijte v případech, kdy je potřeba terminál vypnout a není to možné standardním způsobem s ohledem na probíhající operaci, např. během zadávání ID terminálu, při právě probíhajícím Bluetooth párování apod. Dále se doporučuje Reset použít vždy, když se terminál chová nestandardně, např. problémy s Bluetooth propojením. Více příkladů najdete v kapitole Tipy a rady. Současně stiskněte a sekundu přidržte žluté tlačítko < a tlačítko. ➌ Zvukové znamení ohlásí resetování a terminál se vypne. ➌ 5

7 Funkce příkazových tlačítek terminálu Funkce zeleného tlačítka O Zapnutí terminálu Aktivuje vysílání Bluetooth ve stavu spánku Rozsvícení displeje (pouze model ismp) Potvrzovací klávesa Ano (např. vypínání mpos) Funkce žlutého tlačítka < Návrat o jeden krok zpět Smazání hodnoty o jednu položku (např. překlep při zadávání ID terminálu) ➌ Funkce červeného tlačítka ➌ Vypnutí terminálu Návrat na úvodní obrazovku Zrušení platební operace Funkce tlačítka F ➍ Vyvolá hlavní menu, ve kterém se provádí párování Bluetooth Funkce tlačítka F ➎ Slouží pro pohyb směrem dolů v menu Funkce tlačítka F ➏ Slouží pro pohyb směrem nahoru v menu Funkce tlačítka F4 ➐ Slouží k vyvolání administrátorského menu, které je určeno pro servisní zásahy ➎ ➏ ➐ ➍ 6

8 Technické specifikace Nabíjení terminálu V balení mobilního platebního terminálu naleznete USB kabel, kterým propojíte terminál a PC a začnete proces nabíjení. Výrobce doporučuje vyhnout se stavu úplného vybití terminálu, protože se tím výrazně zkrátí životnost akumulátoru. Výměna akumulátoru musí probíhat pouze ve smluvním servisním středisku. Zásahem do terminálu dojde k jeho zablokování a musí být znovu odblokován ve smluvním servisním středisku Ingenico. Před prvním použitím je doporučeno připojit terminál přiloženým kabelem k USB portu zapnutého PC s výstupním napětím 450 ma. Doporučená doba nabíjení je hodiny. Následné nabíjení na plnou kapacitu akumulátoru terminálu prostřednictvím PC USB portu vyžaduje připojení po dobu okolo hodin. K nabíjení akumulátoru terminálu používejte přibalený kabel nebo doporučenou nabíječku Ingenico (v nabídce Ingenico jako doplňkové příslušenství). Parametry připojení k terminálu mini USB AB link (5 V 450 ma) Parametry baterie terminálu 550 mah Li ion Displej terminálu má rozlišení 8 64 pixelů Nastavení kontrastu displeje Pokud si přejete zvýšit kontrast písma na displeji, stiskněte současně tlačítka a F. Pro snížení kontrastu stiskněte současně tlačítka a F. Tlačítka držte stisknutá tak dlouho, jak je potřeba k dosažení požadovaného kontrastu. Požadavky na prostředí pro provoz terminálu Dbejte na to, aby terminál nebyl vystaven vysokým teplotám či přímému slunečnímu záření, chraňte jej před prašným prostředím, vibracemi a vyzařováním elektromagnetického pole (dbejte na to, aby se terminál nenacházel v dosahu zářičů umístěných na stojanech s bezpečnostním zařízením proti krádežím v obchodech apod.). 7

9 Parametry prostředí pro užívání terminálu Teplota prostředí od 0 do +40 stupňů Celsia (při nabíjení baterie) od 0 do +45 stupňů Celsia (provoz s nabitou baterií) Maximální relativní vlhkost vzduchu 90 % při +40 stupních Celsia Údržba a čištění terminálu Podmínky správného čištění terminálu: Používejte čisticí sadu Ingenico, více informací najdete na Nečistěte elektrické kontakty. V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo prostředky obsahující alkohol či brusné částice. Tyto prostředky mohou poškodit plastové části a elektrické kontakty. Do slotu na platební karty nestrkejte žádné jiné předměty. Nevystavujte terminál přímému slunečnímu záření. 8

10 První zapnutí terminálu Chytrá platba operačním systémem Android Pro ještě názornější ukázku jsme pro vás připravili instruktážní video První kroky s Chytrou platbou, kde uvidíte celý proces popsaný v kapitole První zapnutí terminálu Chytrá platba. Pokud si chcete celý proces aktivace Chytré platby prohlédnout, odkaz na spuštění videa najdete na webových stránkách Toto video lze zhlédnout také přímo v aplikaci Chytrá platba a je umístěno v sekci Nastavení/Nápověda a kontakty. Operace popsané níže následují v krocích za sebou a provede vás jimi terminál po jeho prvním zapnutí. Pokud po zadání ID terminálu proces přerušíte resetem terminálu, je nutné postupovat prostřednictvím funkce Bluetooth spárování, jak je popsáno dále v kapitole Spárování Bluetooth v případě přerušení procesu při prvním zapnutí. První krok Zadání identifikačního čísla, dále jen ID terminálu 4 5 Připravte si identifikační číslo ve tvaru například OOxxxx (označení se může lišit). Tento údaj obdržíte v inicializačním e mailu od banky v okamžiku, kdy je pro vás služba aktivována. Údaj o hodnotě ID terminálu najdete také ve smluvní dokumentaci s bankou (Příloha č. Formulář pro registraci obchodníka v dolní části pod označením Čisl. POS). Připojte terminál k nabíječce nebo prostřednictvím dodávaného USB kabelu k počítači tak, aby bylo zajištěno jeho nabíjení. Zapněte terminál tlačítkem na pravém boku přístroje (pro zapnutí modelu ismp Companion viz stránka 4). Na displeji se objeví obrazovka pro zadání ID terminálu. Část ID ve tvaru OO (označení se může lišit) je již v terminálu zadána. Doplňte zbývající čtyři číslice identifikačního čísla stisknutím příslušných čísel na klávesnici terminálu. ➌ Potvrďte zeleným tlačítkem O. ➍ ➍ ➌ TIP: V případě, že jste omylem zadali nesprávnou hodnotu ID terminálu, stiskněte žluté tlačítko < a vymažte nesprávné hodnoty od konce zprava. Každým stisknutím tlačítka < vymažete hodnotu před tečkou a posunete se o jedno místo doleva. 9

11 Upozornění: Zadání správné hodnoty ID terminálu je zásadní pro další používání. Nezadávejte žádné náhodné hodnoty. V případě, že je nutné přerušit zadávání ID terminálu, protože neznáte jeho hodnotu, vymažte případně zadané hodnoty žlutým tlačítkem <, odpojte terminál od zdroje nabíjení a proveďte reset terminálu. Standardní vypnutí není možné. Po opětovném zapnutí se terminál bude chovat jako při prvním zapnutí a provede vás až k Bluetooth spárování. Pokud není v terminálu zadáno žádné ID nebo je ID neúplné, bude terminál při opětovném zapnutí vyžadovat zadání ID. Bez úplného zadání ID terminálu nelze pokračovat v Bluetooth párování a v dalších krocích aktivace. Inicializace (připojení terminálu k bance) je možná jen se správnou hodnotou ID terminálu, v opačném případě nelze terminál provozovat a bude nutné nastavit správnou hodnotu ID terminálu za pomoci Zákaznické podpory O. 0

12 Druhý krok Spárování Bluetooth s mobilním telefonem/tabletem Upozornění: Pokud jste si již před tímto krokem instalovali do svého telefonu/tabletu aplikaci Chytrá platba, doporučujeme vám ukončit aplikaci v sekci Nastavení/ Odhlásit se. Aplikaci také ukončete na pozadí telefonu v aktivních aplikacích. V některých případech totiž může docházet k nestandardní interakci při párování Bluetooth mezi telefonem/tabletem a terminálem. Více návodů, jak postupovat v případě nestandardního chování Bluetooth propojení, najdete na konci této příručky v kapitole Tipy a rady/bluetooth. Následující kroky proveďte za sebou bez zbytečného prodlení. Terminál čeká u každého kroku maximálně 60 sekund a poté se automaticky přesune k dalšímu. Na displeji terminálu se vám zobrazí: UPOZORNĚNÍ V následujícím menu zvolte typ zařízení pro párování. Potvrďte zeleným tlačítkem O. Stiskněte číselné tlačítko Android. Displej terminálu zobrazí výzvu Na Android spusťte párování V telefonu/tabletu zapněte v menu Nastavení Bluetooth a spusťte proces hledání zařízení. 4 5 Na terminálu potvrďte zapnutí Bluetooth stisknutím zeleného tlačítka O (pokud do 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, terminál přejde automaticky k dalšímu kroku). Terminál generuje na 0 sekund výzvu s PIN kódem. V telefonu/tabletu zvolte nalezené zařízení icmp OOxxxx (označení se může lišit). Displej zobrazí výzvu k zadání PIN. Přepište do zařízení osmimístný číselný PIN z terminálu a potvrďte zadání. Telefon/tablet hlásí Spárováno a je připraven ke komunikaci s terminálem.

13 6 Terminál ohlásí Párování úspěšné a dojde k jeho restartování. Vyčkejte, až proběhne proces restartování. 7 Po spárování je v horním pravém rohu displeje terminálu zobrazen místný alfanumerický identifikační kód. Spárování Bluetooth v případě přerušení procesu při prvním zapnutí nebo při spárování s dalším telefonem/tabletem Zapněte terminál stisknutím zeleného tlačítka O. Systémový dotaz na displeji Zapnout terminál? potvrďte stisknutím zeleného tlačítka O a postupujte následovně: Stiskněte tlačítko F Hlavní menu; Stiskněte číselné tlačítko Master; Stiskněte číselné tlačítko BT párování; Stiskněte číselné tlačítko Spárovat; Stiskněte číselné tlačítko Android; Displej terminálu zobrazí výzvu Na Android spusťte párování. V telefonu/tabletu zapněte v menu Nastavení Bluetooth a spusťte proces hledání zařízení. Na terminálu potvrďte zapnutí Bluetooth stisknutím zeleného tlačítka O (pokud od 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, terminál přejde automaticky k dalšímu kroku). Terminál generuje na 0 sekund výzvu s PIN kódem. 4 V telefonu/tabletu zvolte nalezené zařízení icmp OOxxxx (označení se může lišit). Displej zobrazí výzvu k zadání PIN kódu. Přepište do zařízení osmimístný číselný PIN z terminálu a potvrďte zadání. Telefon/tablet hlásí Spárováno a je připraven pro komunikaci s terminálem. 5 Terminál ohlásí Párování úspěšné a dojde k jeho restartování.

14 Třetí krok Instalace a aktivace aplikace Chytrá platba Upozornění: Před instalací aplikace Chytrá platba je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami používání aplikace, s licenčním ujednáním a udělit souhlas ke zpracování osobních a lokalizačních údajů. S obsahem tohoto dokumentu se důkladně seznamte, než začnete aplikaci používat obsahuje závazné podmínky používání aplikace v aktuální verzi, omezení záruk a odpovědnosti jejího poskytovatele společnosti O Czech Republic, a. s., dále váš souhlas se zpracováním osobních a lokalizačních údajů a jiné důležité informace. Podmínkou používání aplikace je, abyste před jejím prvním použitím odsouhlasili jako použivatel aplikace podmínky v tomto dokumentu. Tím se zavazujete dodržovat je, poskytovateli aplikace dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních a lokalizačních údajů a uzavíráte s ním smlouvu, jejíž obsah je uveden v dokumentu, který je v plném znění po rozkliknuti odkazu ke stažení přímo v aplikaci a na webových stránkách produktu Důležité: Instalace aplikace, její aktivace a provozování vyžadují funkční datové připojení telefonu/tabletu. 4 5 Připravte si aktivační kód, který jste obdrželi již dříve z e mailové adresy itec.com. Stáhněte si do telefonu/tabletu aplikaci Chytrá platba z obchodu Google Play a nainstalujte ji. Po potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami se zobrazí stránka Vítejte s podrobným návodem k aktivaci aplikace. Návod po přečtení potvrďte tlačítkem OK a přejděte k aktivaci aplikace. Aktivace aplikace: Do pole E mail zadejte váš kontaktní e mail uvedený ve smluvní dokumentaci s bankou a s O. Do pole Aktivační kód zadejte jednorázový kód, který vám byl zaslán na výše uvedený kontaktní e mail, a stiskněte prázdný čtvereček před textem Souhlasím s Obchodními podmínkami, aby došlo k doplnění zatržítka. ➌ Nakonec stiskněte tlačítko Aktivovat. ➍ ➌ ➍ TIP: V případě, že aktivační kód nemáte k dispozici, stiskněte tlačítko Vyžádat aktivační údaje a nový aktivační kód vám bude zaslán na kontaktní e mail.

15 6 Nyní budete vyzváni zvolit si přihlašovací PIN, kterým se budete do aplikace vždy přihlašovat. Jeho hodnota může být 4 až 0 numerických znaků. Zadejte PIN a stiskněte tlačítko Potvrzuji PIN. Zopakujte zadání pro kontrolu a potvrďte tlačítkem Potvrzuji PIN. Upozornění: Pokud jste při opakovaném zadávání PIN udělali chybu a aplikace hlásí Zadané hodnoty PIN nejsou shodné, potvrďte obrazovku Pozor tlačítkem OK. Aplikace se přepne zpět na obrazovku Aktivace, zde stiskněte tlačítko Aktivovat a pokračujte dále dle bodu 6 výše. 7 8 Po úspěšném zvolení přihlašovacího PIN aplikace hlásí Aktivace byla úspěšná. Aplikace přejde do přihlašovacího módu. Pole E mail zůstává po aktivaci vyplněno. Zadejte váš nový PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. TIP: V případě potřeby získání informací z menu Nápověda a kontakty, například jak postupovat v případě zapomenutého PIN, stiskněte tlačítko s otazníkem. Pro vyvolání a přechod do menu Nápověda a kontakty, kde jsou umístěny všechny důležité informace včetně instruktážního videa První kroky s Chytrou platbou a kompletní uživatelské příručky, stiskněte na svém telefonu tlačítko pro vyvolání menu. (Tlačítko menu není u všech přístrojů k dispozici, příklad zobrazuje umístění tlačítka na přístrojích Samsung.) 4

16 Aplikace Chytrá platba hlásí Účet nebyl nalezen jak postupovat Po potvrzení a odeslání požadavku na generování nového aktivačního kódu jste obdrželi upozornění Účet nebyl nalezen. 4 5 Zkontrolujte, prosím, správnost zadání e mailu a odešlete ještě jednou požadavek na zaslání aktivačního kódu. Kontaktní e mail pro aktivaci aplikace je shodný s tím, který jste uvedli ve smluvní dokumentaci s bankou (Příloha č. Formulář pro registraci obchodníka) a na souhlasu k předávání osobních údajů O. Na kontaktní e mail vám byl doručen také inicializační e mail, který vám oznamoval, že můžete zapnout terminál a aktivovat jej. Pokud jste po opakovaném zadání kontaktního e mailu a po vyžádání aktivačního kódu obdrželi z aplikace hlášení Účet nebyl nalezen, postupujte dále dle instrukce na obrazovce. Požadavek na zřízení přístupu zašlete, prosím, na e mail: E mail musí obsahovat tyto povinné náležitosti: IČO obchodníka; Název společnosti; E mail, který bude sloužit jako uživatelské jméno pro přihlašování do aplikace Chytrá platba; Telefonický kontakt pro případ nutnosti upřesnění některých údajů. Po odeslání požadavku vám bude vytvořen uživatelský účet a na uvedenou adresu zaslán aktivační kód. 5

17 Čtvrtý krok Inicializace = aktivování terminálu (Připojení terminálu na bankovní server a stažení bezpečnostních klíčů před první přijatou platbou) Po přihlášení do aplikace se otevře standardně nastavená sekce Rychlá platba. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k terminálu, svítí v pravém horním rohu vedle loga O Na horní liště aplikace vyberte sekci Nastavení. V menu vyberte volbu Nastavení obchodníka. ➌ Ujistěte se, že telefon/tablet má zapnuté a funkční datové připojení a na displeji terminálu se pod nápisem Bluetooth v pravém horním rohu zobrazuje místný alfanumerický identifikační kód. ➎ ➍ 4 Stiskněte tlačítko Inicializovat terminál. ➍ Aplikace na okamžik zobrazí hlášení o odeslání požadavku. Dojde k propojení s bankou a terminál provádí inicializaci. V průběhu procesu zobrazuje displej různé statusové informace, na které není nutné reagovat. Vyčkejte na dokončení procesu inicializace. Délka procesu je závislá na kvalitě datového připojení. Na konci procesu hlásí displej terminálu Úspěšně provedeno a dojde k resetu terminálu. Nakonec se objeví standardní displej se znakem bezkontaktních plateb. ➌ 5 Na horní liště aplikace vyberte sekci Nastavení. Stiskněte tlačítko Uzávěrky. ➎ V menu Uzávěrky stiskněte tlačítko Udělat uzávěrku. ➏ Aplikace hlásí Čekání na terminál a terminál zobrazuje statusová hlášení. Po ukončení uzávěrky obdržíte hlášení o jejím úspěšném průběhu. ➏ Platební terminál a celé řešení přijímání platebních karet Chytrá platba je nyní připraveno k přijetí první platby kartou. 6

18 Potřebuji pomoci Instruktážní video První kroky s Chytrou platbou Video názorně zobrazuje a krok za krokem vede uživatele, jak aktivovat terminál, aplikaci a celou službu Chytrá platba. Video lze spustit ZDE, přímo v aplikaci, nebo z webu Chytré platby. Kontakt na technickou podporu O Pokud si i po přečtení Uživatelského manuálu a zhlédnutí videa nevíte rady s aktivací terminálu, nebo něco nefunguje jak má, kontaktujte linku technické podpory O , která je k dispozici Nonstop. Linku podpory volejte přímo z aplikace Chytrá platba stiskem tlačítka O technická podpora. Nachází se v sekci Nastavení. V menu zvolte tlačítko Nápověda a kontakty a pokračujte volbou Kontaktujte nás. Rychlá volba pomocí tlačítka TIP: Do menu Nápověda a kontakty se dostanete také stiskem tlačítka s otazníkem vedle tlačítka Přihlásit na přihlašovací obrazovce aplikace Chytrá platba. 7

19 Chytrá platba na všechny způsoby bezkontaktně přes magnetický proužek hotově s čipem

20 Přijímání (akceptace) platebních karet Podrobné vysvětlení, jak přijímat platební karty, najdete v manuálu pro obchodníky přijímající platby prostřednictvím platebních karet od ČSOB, který je ke stažení na tomto odkazu: WebCsob/Firmy/Podnikatele/Platebni-karty/csob-manual-pro-obchodniky-400.pdf Manipulace s kartou a terminálem ve zkratce Platební karta s čipem je nejrozšířenější platební kartou v Česku. Vsouvá se čipem vzhůru (takže čip vidíte při zasouvání) do slotu v dolní části terminálu. Kartu zasuňte až do mezní polohy. Majitel karty musí při každé platbě zadat na terminálu PIN. Bezkontaktní platební karta Druhá nejrozšířenější platební karta v Česku. Vyskytuje se jako plastová platební karta, platební karta v NFC telefonu, nebo jako bezkontaktní nálepka. Všechny se přikládají k displeji terminálu. PIN je zadáván u částek od 500 Kč nebo na vyžádání terminálem. Bezkontaktní platební karta je také vybavena čipem. Nedoporučujeme postupovat tak, jak je popsáno výše u platby kartou s čipem. V některých případech (liší se a je závislé na nastavení karty) terminál může vyžádat vyjmutí karty a její přiložení na bezkontaktní rozhraní platebního terminálu, nebo ohlásí zamítnuto. V takovém případě opakujte celou platbu znovu a kartu přiložte k displeji terminálu. Platební karty vybavené pouze magnetickým proužkem v Česku se již téměř nevyskytují, i když většina bezkontaktních a čipových karet má na zadní straně magnetický proužek. Není možné jej použít pro platbu protažením, jak je popsáno níže. Kartu s magnetickým proužkem je nutné protáhnout štěrbinou v horní části terminálu zleva doprava (model ismp má slot umístěn na pravé straně terminálu a karta se protahuje shora dolů). Magnetický proužek je umístěn na zadní straně karty. Karta je při protahování terminálem otočena tak, že magnetický proužek vidíte. U některých platebních karet s magnetickým proužkem vydaných zejména v zahraničí je nutné ověřit a potvrdit správnost podpisu. K tomu vás vyzve přímo aplikace. a) Stisknutím tlačítka Podpis je v pořádku platbu dokončíte. b) V případě, že stisknete tlačítko Podpis nesouhlasí, transakce bude stornována a platba se neprovede. 9 > > > > > > >

21 Platba v sekci Rychlá platba V telefonu/tabletu spusťte aplikaci Chytrá platba. Zadejte platný PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. Aplikace se otevře v sekci Rychlá platba, která je standardně nastavena jako výchozí. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k terminálu, svítí vedle loga O. V horním pravém rohu displeje terminálu se zobrazuje místný alfanumerický identifikační kód. V případě potíží s Bluetooth propojením, například aplikace hlásí, najdete pomoc na konci uživatelské příručky v kapitole Tipy a rady/bluetooth. ➌ 4 Na číselné klávesnici aplikace zadejte požadovanou částku (například 499 Kč). ➌ ➍ TIP: V případě, že jste omylem zadali jinou než požadovanou částku, tlačítkem Del je možné zadanou hodnotu vymazat Stiskněte tlačítko Platba. ➍ Na displeji terminálu se objeví částka k zaplacení (například 499 Kč) a výzva Použijte kartu. Na obrazovce aplikace se zobrazí hlášení Čekám na terminál. Majitel platební karty, podle typu karty, přiloží, vloží, nebo protáhne platební kartu terminálem. Pokud displej terminálu zobrazuje výzvu Zadání PIN, majitel karty zadá na číselné klávesnici terminálu svůj PIN ke kartě a potvrdí zeleným tlačítkem O. Probíhá autorizace platby a na displeji terminálu se objevují systémová hlášení. Pokud bylo vše v pořádku, displej terminálu hlásí Schváleno. Aplikace zobrazí hlášení Transakce proběhla úspěšně. 0

22 Volba Storno POZOR: zruší celou transakci platby kartou a nedojde k zaplacení. POZOR: Volba Pokračovat dokončí platbu bez odeslání dokladu o zaplacení kartou na e mail či telefon majitele karty. V případě, že klient dodatečně požaduje zaslání stvrzenky o platbě kartou, lze ji odeslat z Archivu stvrzenek. TIP: Elektronickou stvrzenku lze zaslat kdykoli dodatečně z Archivu stvrzenek, který najdete v sekci Nastavení, volba Archiv stvrzenek. POZOR: Pokud do 60 sekund není přiložena, vložena nebo protažena žádná platební karta, terminál již platbu neprovede. Aplikace hlásí Transakce selhala. Na terminále se objeví hlášení Vypršel čas a za ním následuje další hlášení RC:99 Zamítnuto. Stejný časový limit je určen pro zadání PIN do terminálu. Zaslání elektronické stvrzenky o platbě kartou. Vyžaduje li klient vydání stvrzenky o zaplacení kartou, stiskněte tlačítko Odeslat stvrzenku. Do následující obrazovky v aplikaci zadejte e mail nebo telefonní číslo, dle požadavku majitele karty, a stiskněte tlačítko Odeslat. Aplikace (na příkladu) zobrazuje systémové hlášení o odesílání e mailu a na konci potvrdí úspěšné odeslání. V případě odesílání SMS na telefonní číslo se ujistěte, že před řádkem Telefonní číslo svítí modrý bod. Pokud modrý bod nesvítí (viz zobrazení), aktivujte jej stiskem prázdného kroužku. ➌ ➌

23 Jak vystavit papírovou stvrzenku o platbě kartou. Pokud klient požaduje jiný než elektronický doklad o platbě kartou, použijte a vyplňte manuální účtenku z předtisku banky. Údaje k doplnění získáte z náhledu elektronické stvrzenky, kterou najdete v Archivu stvrzenek aplikace Chytrá platba. Vzor jak papírovou stvrzenku vyplnit uvádíme na zobrazení níže: Vzorková s.r.o. Za vzorkovnou 45 Vzorkov SPCMN07 5/08/4 Vzorkové zboží 799, Podpis zákazníka Předtisk papírové stvrzenky s návodem jak ji vyplnit jste obdrželi při aktivaci Chytré platby v inicializačním u od banky. Dále jsou tyto dokumenty k dispozici na webových stránkách Chytré platby v oddíle Návody a dokumenty ke stažení. Ruční stvrzenku si může obchodník vytisknout z tohoto odkazu: ZDE TIP: Tisk elektronické stvrzenky. Pokud máte k dispozici tiskárnu připojenou k pc s přístupem na internet, odešlete elektronickou stvrzenku o platbě kartou na svůj a stvrzenku klientovi touto cestou vytiskněte a předejte.

24 Platba v sekci Pokladna Poznámka: Chcete li využívat placení přes sekci Pokladna, je nutné nejdříve v sekci Nastavení menu Produkty a služby definovat seznam výrobků s jejich cenami, měrnými jednotkami a s platnou výší DPH. V telefonu/tabletu spusťte aplikaci Chytrá platba. Zadejte platný PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. Aplikace se otevře v sekci Rychlá platba, která je standardně nastavena jako výchozí. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k terminálu, svítí vedle loga O. V horním pravém rohu displeje terminálu se zobrazuje místný alfanumerický identifikační kód. 4 5 Zvolte na horní liště sekci Pokladna. ➌ Stisknutím ikony nákupního koše ➍ vstoupíte do vašeho seznamu definovaného zboží či služeb. ➎ U položky zadejte počet prodávaného zboží a stiskněte tlačítko Přidat. ➏ Po vybrání jednotlivých položek nákupu je automaticky generován seznam prodávaného zboží či služeb a celková částka k zaplacení. V případě, že u vás nakupuje zákazník, kterého máte v aplikaci již uloženého, například již u vás dříve nakupoval a vyžadoval odeslání stvrzenky, stiskem ikony s panáčkem ➐ se rozbalí seznam zadaných zákazníků. Ze seznamu vyberete konkrétního zákazníka pro odeslání stvrzenky. Pokračujte stisknutím tlačítka Platba. ➑ ➌ ➐ ➍ ➎ ➑ 6 Další postup je shodný s platbou v sekci Rychlá platba. ➏

25 Přerušení nebo storno platby kartou Částka je již z aplikace Chytrá platba odeslána do terminálu a ještě nedošlo ke schválení transakce bankou. V případě nutnosti ukončit proces placení stiskněte na terminále červené tlačítko. Takto ukončíte platbu v každém okamžiku před obdržením potvrzujícího hlášení Schváleno. Aplikace Chytrá platba zobrazí informaci Transakce selhala. Takto přerušená platba nebude majiteli karty zúčtována. Pro návrat na původní obrazovku aplikace stiskněte tlačítko Pokračovat. Platba byla zaslána do banky a transakce proběhla úspěšně V případě nutnosti stornovat již schválenou transakci stiskněte na obrazovce v aplikaci tlačítko Storno. ➌ Aplikace ohlásí Čekání na terminál a po ukončení storna zobrazí informaci Storno transakce proběhlo úspěšně!. Terminál v průběhu storna zobrazuje statusová hlášení o provádění storna. Takto stornovaná platba nebude majiteli karty zúčtována. Pro návrat na původní obrazovku aplikace stiskněte tlačítko Pokračovat. ➍ ➌ ➍ 4

26 Variabilní symbol Funkce variabilní symbol (dále jen VS) nabízí obchodníkovi možnost označit karetní nebo hotovostní platbu a tím rozlišit konkrétní transakci od ostatních plateb. Funkce VS je k dispozici všem uživatelům aktuální verze aplikace Chytrá platba a je zdarma. Po aktivaci funkce je, dle zvoleného typu nastavení, k platební transakci ručně nebo automaticky doplněn numerický symbol v délce maximálně 0 znaků. VS je spolu s informací o platbě zasílán do banky a zobrazuje se: v online bankovnictví; na bankovním výpise; na stvrzence o provedené platbě; v aplikaci Chytrá platba se ukládá v Archivu stvrzenek / detailu transakce nebo v Náhledu stvrzenky. Možnosti nastavení funkce variabilní symbol: A. Variabilní hodnota VS zadávaná ručně B. Neměnná hodnota VS automaticky doplněná ke každé platbě C. Neměnná hodnota VS poloautomaticky doplněná dle potřeby A. Variabilní hodnota VS zadávaná ručně Aktivace a použití: V sekci Rychlá platba na číselné klávesnici aplikace zadejte požadovanou částku. V sekci Pokladna vytvořte nákupní košík. Stiskněte prázdný čtvereček s označením VS aby došlo k doplnění zatržítka a poté stiskněte tlačítko Platba nebo Hotovost. ➌ ➍ ➎ Nyní budete vyzvání k zadání VS. Stiskněte políčko Zadejte VS, a na numerické klávesnici aplikace zadejte požadovanou hodnotu VS (například ) ➍. Zadání potvrďte tlačítkem OK. ➎ ➌ 4 Platba proběhne standardním procesem. 5 Po dokončení platby zůstává zatržítko u symbolu VS doplněno a funkce je aktivní pro další platby i po odhlášení z aplikace a to do té doby, než dojde k deaktivaci. 5

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena

Více

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém ios (Apple)

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém ios (Apple) Chytrá platba uživatelský manuál Verze pro operační systém ios (Apple) Obsah Ovládání platebního terminálu mpos 4 Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Zapnutí platebního terminálu icmp 4 Vypnutí platebního

Více

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Uživatelský manuál Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Obsah ÚVOD... 2 PLATEBNÍ TERMINÁL icmp... 2 Provozní podmínky... 2 Údržba... 2 Popis platebního terminálu... 3 Funkce

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou czech republic slovakia hungary

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou  czech republic slovakia hungary Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou www.sonet.cz czech republic slovakia hungary Obsah 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222 (V1.1)

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222 (V1.1) Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222 (V1.1) OBSAH 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽÍVATELSKÉHO VSTUPU... 4 2.1 ZADÁNÍ ČÁSTKY... 4 2.2 VÝBĚR MĚNY - MULTICURRENCY... 4 2.3

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1)

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1) Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1) - 2 - OBSAH 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO VSTUPU... 4 2.1 ZADÁNÍ ČÁSTKY... 4 2.2 MULTICURRENCY... 4

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 1.11.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, duben 2016 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1 Výběr

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/.

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/. !!! Návod k instalaci, registraci, nastavení EET a tisku v aplikaci (verze 1.2.4.) EET START kalkulačka a) Úprava v zařízení krok 1-2 b) Instalace aplikace krok 3 c) Registrace krok 4-6 d) Přihlášení do

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. SMS a MMS

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. SMS a MMS Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. SMS a

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Jednoduchý manuál pro pokladny

Jednoduchý manuál pro pokladny Jednoduchý manuál pro pokladny EURO 50 a 150 verze 1.2 Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy CL - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v P režimu.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s.

PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s. PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s. Obsah: I. Úvod... 2 II. Vygenerování Transportního klíče a žádost o vygenerování Transportního certifikátu... 2 III. Spojení

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem

Certifikát. První kroky s certifikátem Certifikát První kroky s certifikátem Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání Vašeho certifikátu. Co je to osobní certifikát Osobní certifikát je soubor,

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

OBSLUHA POS TERMINÁLU INGENICO ICT220/IWL221/IWL222 (V1.1)

OBSLUHA POS TERMINÁLU INGENICO ICT220/IWL221/IWL222 (V1.1) OBSLUHA POS TERMINÁLU INGENICO ICT220/IWL221/IWL222 (V1.1) svět za vaší kartou www.sonet.cz czech republic slovakia hungary OBSAH 1 POPIS FUNKČNÍCH ČASTÍ TERMINÁLU...3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO VSTUPU...4

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Joyplus M78 Uživatelská příručka

Joyplus M78 Uživatelská příručka Technická podpora Servisní stredisko: Conquest Entertainment/ UMAX Czech Hloubetínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111 Technická podpora: +420 284 000 164 support@umax.cz www.umax.cz www.hddplayer.cz

Více

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY O CO SE JEDNÁ? V den převodu Citi kreditní karty na novou kreditní kartu od Raiffeisenbank Vám bude ukončena služba Citibank

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více