VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 214

2 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních služeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Historie MHD v Jihlavě 5 Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích 5 Základní údaje o společnosti 6 Schéma sítě MHD v Jihlavě 7 Vozový park 8 Pracovníci 9 Struktura výnosů a nákladů společnosti 1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 11 Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce za rok Investiční účet obnovy vozového parku 32 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 33 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 34 Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce, vypořádání hospodářského výsledku a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 38

3 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 214, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. Značnou měrou ovlivnily činnost společnosti výluky v autobusové a trolejbusové dopravě, a to v průběhu téměř celého roku. Trolejbusová linka E byla v období od do z důvodu opravy Pražského mostu přes řeku Jihlavu nahrazena autobusy, které na trase linky ujely víc jak 85 km. Tím došlo ke zvýšení nákladů na provoz linky, protože stálé platby za připravený příkon elektrické energie nemohly být sníženy. Také další výluka - uzavírka podjezdu pod dálničním mostem v Novém Pávově v době od do znamenala nejen zásadní rekonstrukci grafikonu na autobusové lince č. 12, ale také nutnost konstrukce a zavedení nové výlukové linky X. Logisticky velmi složitá byla třetí výluka, která si v době od do z důvodu opravy železničního mostu na ulici Pávovská vyžádala znovu přepracovat grafikony linek 12, 36 a X. Od byla zavedena nová autobusová linka č. 6, která spojuje vlakové nádraží Jihlava - město s centrem města Jihlavy. Od došlo z důvodu malé vytíženosti na této lince k omezení počtu spojů. Z výše uvedených důvodů bylo na trolejbusech ujeto o km méně a na autobusech o km více v porovnání s předchozím rokem 213. Za velmi významnou považuji také skutečnost, že se nám v průběhu celého roku 214 dařilo na autobusových linkách přednostně nasazovat autobusy s pohonem na zemní plyn, jejich podíl na ujetých kilometrech v autobusové dopravě překračuje 76 %. Tento výkon zajistilo celkem 11 velkých autobusů výrobní značky Iveco a dva malé autobusy slovenského výrobce Rošero. Ekonomické efekty z provozu těchto autobusů významně snížily náklady spojené s nárůstem ujetých kilometrů. 1 kg CNG jsme včetně elektrické energie na stlačení zemního plynu a dalších nákladů pořídili o více než třetinu levněji než 1 l nafty. Navíc došlo ke snížení průměrné spotřeby na ujeté kilometry. Průměrná spotřeba nízkopodlažního autobusu o délce 12 metrů s pohonem na naftu je 41,7 l/1km, autobusu s pohonem na CNG pouze 33,2 kg/1 km. Nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost. Plnící stanice CNG je k dispozici 24 hodin denně, stanice je v bezobslužném provozu. Měsíčně jsme v průměru veřejnosti prodávali 1 2 kg, za celý rok 214 celkem 123 kg CNG, což je o 18 % více jak v předchozím roce. Autobusy naší společnosti spotřebovaly za rok 214 celkem 421 kg zemního plynu s nárůstem o 1 % proti předchozímu roku. K jsme evidovali více než 41 5 držitelů Jihlavské karty, což znamená oproti předchozímu roku nárůst počtu o více jak 5 %. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách překročil 41 milionů Kč, z toho na 5 samoobslužných terminálech byly dosaženy tržby ve výši 11,5 mil. Kč, což je téměř o 2 mil. Kč více než v roce 213. Je zřejmé, že obliba používání automatů pro nákup všech druhů jízdenek každým rokem stoupá. Z hlediska struktury způsobu odbavení pokračuje trend poklesu cestujících, kteří se odbavili klasickou papírovou jízdenkou. Za rok 214 to bylo již pouze 1 % cestujících. Prostřednictvím odbavovacího systému u řidiče nakupuje jízdenku 2 % cestujících, 74 % jízd realizují držitelé předplaceného časového kupónu a 14 % jízd je odbaveno na elektronickou peněženku. Úspěšně byl realizován projekt preference vozidel MHD v Jihlavě. Autobusy a trolejbusy jsou při přiblížení ke světelně řízené křižovatce přednostně odbavovány a tím jsou významně sníženy ztráty čekáním vozidla na zelenou. Díky tomuto systému preferencí vozidel MHD již nedochází tak často ke zpožďováním autobusových a trolejbusových linek, což u cestujících přináší velmi pozitivní hodnocení.

4 - 4 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována krajem Vysočina. Zbytek nákladů, včetně 5% zisku, hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Lighting. Z porovnání počtu ujetých kilometrů v MHD je zřejmé, že celkový výkon MHD se oproti roku 213 zvýšil o 6%. Více ujetých km je důsledek výluk popsaných v úvodu této zprávy a zavedení nové autobusové linky č. 6 spojující nádraží Jihlava - město s centrem města. V roce 214 bylo na trolejbusových linkách ujeto km, na autobusových km, celkem pak km, což je o km více než v předchozím roce. Cestujících jsme v roce 214 přepravili celkem s malým nárůstem o,1%. Na linkách MHD přepravíme denně cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. V průběhu roku nebylo třeba investovat do obnovy dopravních prostředků, disponujeme v rámci městských dopravních podniků nejmodernějším a nejmladším vozovým parkem. Při hodnocení roku 214 je také nutné zdůraznit, že autobusy a trolejbusy Dopravního podniku nezpůsobily žádnou dopravní nehodu, při které by došlo k závažnějším zraněním našich cestujících. Pochvalu zaslouží všichni řidiči. Zpráva o budoucím vývoji: Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 215 budou aktivity společnosti zaměřené na přípravu investiční akce trolejového vedení na ulici Vrchlického. Pro zahájení provozu na této nové trolejbusové trati jsme již v roce 214 připravili návrhy na změny ve vedení trolejbusových linek tak, aby do systému byla nově zařazena také ulice Vrchlického a oblast Horního Kosova. Navrhované změny ve vedení trolejbusových linek nebyly přijaty. V závěru roku proto očekáváme výsledky dopravního průzkumu, na jehož základě by měly být stanoveny optimální trasy vedení autobusových a trolejbusových linek, včetně návrhu dopravní obsluhy ulice Vrchlického. Očekáváme také upřesnění trasy vedení autobusové linky č. 6, která v současné době přepravuje velmi malý počet cestujících. Budeme aktivně spolupracovat při přípravě IPRÚ tak, abychom dosáhli v průběhu programového období do roku 22 na financování z fondů EU některých rozvojových programů společnosti. K námětům patří další obnova a nákup nových vozidel autobusů s pohonem na CNG, obnova vozového parku trolejbusů, rozvoj infrastruktury v drážní trolejbusové dopravě, informační technologie pro cestující na zastávkách MHD, možnost nabíjení elektronické peněženky včetně nákupu časových kupónů přes internet, zavedení možnosti platby bezkontaktní bankovní kartou v automatech pro prodej jízdenek a ve vozidlech MHD. Závěr: Můžeme konstatovat, že rok 214 byl úspěšný, a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň.

5 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 199. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 196 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později 26. srpna 199 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 71 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce První městský autobus byl pořízen v roce Jednalo se o autobus ŠKODA 76, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí Hlavní nádraží v intervalu 1 minut. Linka byla označena písmenem A. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci. Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 214 Trolejbusová trakce Autobusová trakce Počet linek 5 9 Celková délka linek v km 36,6 71, Počet ujetých km v tisících Evidenční počet vozů k Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou životního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma AVE CZ pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství. Dopravní podnik vyprodukoval v roce tun odpadů, z toho bylo 2,5 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu využití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 5 kw na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěžuje ovzduší emisemi.

6 - 6 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku. Kontaktní údaje společnosti Název: Sídlo: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava Telefon: Fax: Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2551 Předmět podnikání společnosti: provozování trolejbusové dráhy provozování trolejbusové dopravy výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory silniční motorová doprava: vnitrostátní příležitostná osobní mezinárodní příležitostná osobní vnitrostátní veřejná linková vnitrostátní zvláštní linková mezinárodní kyvadlová montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

7 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva

8 - 8 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Stav vozového parku k I. Městská hromadná doprava T R O L E J B U S Y Rok výroby trolejbusu Typ vozu Celkem ŠKODA 21 TR ŠKODA 24 TR ŠKODA 26 TR Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet trolejbusů celkem: 32 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří trolejbusů: 5,3 Celkem provedených GO A U T O B U S Y Rok výroby autobusu Typ vozu Celkem KAROSA B CITELIS CITELIS CNG ROŠERO CNG 2 2 Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 31 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 5,7 Celkem provedených GO: II. Zájezdová doprava A U T O B U S Y Rok výroby autobusu Typ vozu Celkem KAROSA LC936X 1 1 KAROSA LC MAGELYS SFR2XX 1 1 Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 3 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 9, Celkem provedených GO:

9 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) Přepočtený Přepočtený Přepočtený Kategorie % % stav stav stav Řidiči trolejbusů 63,9 64,2 64,9 % Řidiči autobusů 3,4 34,7 35,3 Řidiči MHD celkem 94,3 55,6% 98,9 56,8% 1,2 57,2% Údržba trolejbusů 9, 8,4 8, Čističky vozů 5,1 5,2 6, Vrchní vedení, měnírna 4, 4, 3,5 Údržba autobusů 11, 11,6 12, Dělníci v dopravě 1, 1, 9,9 STK 2, 2, 2, Dělníci celkem 41,1 24,2% 41,2 23,7% 41,4 23,6% Pom. obslužný personál 4,1 2,4% 4, 2,3% 4, 2,3% Řídící pracovníci 9, 9, 9, Provozní pracovníci 21, 21, 2,7 THP celkem 3, 17,8% 3, 17,2% 29,7 16,9% Prac. podniku celkem 169,5 1,% 174,1 1,% 175,3 1,% Migrace pracovníků, přesčasová práce Nástup Výstup Migrační saldo 2 4 Podíl přesč. práce v % 5,64 5,68 6,3 Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou využívat následujících výhod: jeden týden dovolené navíc možnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna) zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky možnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních odměny při významných pracovních a životních jubileích příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění

10 - 1 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Struktura výnosů v tis. Kč Tržby z MHD (jízdné) ,% ,3% ,8% Výnosy z ostatních činností ,9% ,2% ,5% Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava ,5% ,% ,% Prokazatelná ztráta obce ,2% ,2% ,3% Prokazatelná ztráta Kraj 414,4% 427,3% 427,4% Výnosy celkem ,% ,% ,% 1% % Tržby z MHD (jízdné) 45% 35% Výnosy z ostatních činností Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava Prokazatelná ztráta obce 19% Prokazatelná ztráta Kraj Struktura nákladů v tis. Kč Spotřeba energie, služeb, materiálu ,8% ,5% ,4% Mzdové náklady ,9% ,9% ,3% Ostatní osobní náklady ,7% ,8% ,% Odpisy ,5% ,9% ,8% Ostatní náklady ,1% ,9% ,5% Náklady celkem ,% ,% ,% 14% 11% 23% Spotřeba mat., energie, služeb Mzdové náklady 15% 37% Ostatní osobní náklady Odpisy Ostatní náklady

11 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 214 Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením 82 zákona č. 9/212 Sb., Zákona o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předložila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. a) Struktura vztahů mezi osobami Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 2861 Osoba ovládaná: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., IČ Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti Adresa IČ Podíl Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava % Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava % Služby města Jihlavy, s.r.o. Havlíčkova 218/64, Jihlava % Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Pod Rozhlednou 3447/8, Jihlava % Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. Rantířovská 13, Jihlava % HC Dukla Jihlava, s.r.o. Tolstého 1566/23, Jihlava % Jihlavské kotelny, s.r.o. Havlíčkova 2331/111, Jihlava ,2% Teniscentrum Jihlava a.s. Mostecká 37/24, Jihlava ,29% FC Vysočina Jihlava, a.s. Jiráskova 263/69, Jihlava ,286% Příspěvkové organizace Adresa IČ Denní a týdenní stacionář Jihlava Královský vršek 116/9, Jihlava 4858 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov Pod Rozhlednou 1, Jihlava 4815 Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Brněnská 2/29, Jihlava Brtnická 15, Jihlava 484

12 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Příspěvkové organizace Adresa IČ Městská knihovna Jihlava Hluboká 1, Jihlava 9719 Zoologická zahrada v Jihlavě Březinovy sady 4372/1, Jihlava Mateřská škola Mozaika Březinova 114 Březinova 114, Jihlava Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 Demlova 28, Jihlava Březinova 31, Jihlava Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32, Jihlava Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 E. Rošického 2, Jihlava 4866 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 Havlíčkova 71, Jihlava Základní škola Jihlava, Kollárova 3 Kollárova 3, Jihlava Základní škola Jihlava, Křížová 33 Křížová 33, Jihlava Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Nad Plovárnou 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Seifertova 5, Jihlava Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 5 Demlova 34, Jihlava Žižkova 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 Jungmannova 6, Jihlava Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, Jihlava Ovládající osoba Statutární město Jihlava vykonává vůči ovládaným osobám vlastnické právo ve výši podílu uvedenému v tabulce. b) Úloha ovládané osoby Statutární město Jihlava vlastní 1% akcií společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - osoby ovládané. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., není osobou ovládající ani ovládanou ve vztahu vůči ostatním společnostem ovládaných Statutárním městem Jihlavou.

13 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva c) Způsob a prostředky ovládání Statutární město Jihlava jako ovládající osoba uplatňuje ve společnosti Dopravní podnik města Jihlavy rozhodující vliv dle 75 zákona o obchodních korporacích. Může jmenovat nebo odvolat osoby, které jsou členy statutárního orgánu (představenstva) nebo kontrolního orgánu (dozorčí rady). Zároveň nakládá s podílem na hlasovacích právech ve výši 1% všech hlasů. d) Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 1% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky Žádná taková jednání nebyla za období roku 214 učiněna. e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými smlouvy s dobou trvání v r. 214 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období (v částce pro rok ,9 mil. Kč) Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Žijeme společně II. bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Ekologická veřejná doprava nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG) Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky plnění Kč za rok) Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce Kč měsíčně (Předprodej jízdenek) Dohoda o centralizovaném zadávání dodávka elektrické energie Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávka zemního plynu Nájemní smlouva na pozemky pro 5 ks multifunkčních automatů (5 tis. Kč ročně) ostatní smlouvy: Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 39 tis. Kč) Smlouva o příležitostné osobní silniční dopravě se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 26 tis. Kč) Smlouva o nájmu nemovitosti se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 52 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 64 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 81 tis. Kč)

14 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 smlouvy nově uzavřené v r. 214 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (DP oprávněný) předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o výpujčce pozemku se stavbou p.č. 6221/15 (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží) platnost do Dohoda o úhradě za spotřebu vodného a stočného (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží) Smlouva o centralizovaném zadávání služby mobilních komunikací platnost do uzavření smlouvy, nejpozději do Dohoda o poskytnutí dotace trolejové vedení v ulici Vrchlického (13 mil. Kč) Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí dotace trolejové vedení v ulici Vrchlického investiční akce se nerealizovala, vrácení dotace 13 mil. Kč Kupní smlouva pozemek se stavbou sociální zařízení řidičů a zastávkový přístřešek konečné zastávky V Ráji (12 tis. Kč + 8 tis. Kč náklady spojené s převodem) Dohoda o poskytnutí investiční dotace na nákup pozemku se stavbou - sociální zařízení řidičů a zastávkový přístřešek konečné zastávky V Ráji (12 tis. Kč) Smlouva o výpůjčce movitých věcí projekt ROP Bezbariérové zastávky MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa - platnost do ostatní smlouvy: Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 43 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 54 tis. Kč) Smlouva o užívání tělocvičny školy a příslušenství se základní školou Otokara Březiny (plnění 13 tis. Kč) Objednávky dodavatelské: Služby města Jihlavy, s.r.o., odvoz zeminy (2 tis. Kč) Služby města Jihlavy, s.r.o., čištění vozovny (2 tis. Kč) Jihlavské kotelny, s.r.o., oprava kotle (4 tis. Kč) Objednávky odběratelské: Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (71 tis. Kč) Statutární město Jihlava, nájem volební místnosti (8 tis. Kč) nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (3 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (19 tis. Kč) Statutární město Jihlava (15 tis. Kč) Městská knihovna (8 tis. Kč) HC Dukla Jihlava (349 tis. Kč)

15 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle 71 a 72 zákona o obchodních korporacích Ze smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. a Statutárním městem Jihlava vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 214 nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.

16 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Brtnická 12/23 Jihlava označ AKTIVA řád a b c Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 27 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

17 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva označ AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní období období a b c Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5 Zboží 37 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) 39 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 4 Pohledávky za společníky 43 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné účty aktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 4 Pohledávky za společníky 52 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 65 3 Příjmy příštích období 66 2

18 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 77 5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací 78 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 84 2 Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) 9 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 91 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 92 3 Rezerva na daň z příjmů 93 4 Ostatní rezervy 94 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 15) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 96 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 3 Závazky - podstatný vliv 98 4 Závazky ke společníkům 99 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 1 6 Vydané dluhopisy 11 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 12 8 Dohadné účty pasívní 13 9 Jiné závazky 14 1 Odložený daňový závazek A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87 /ř.1 - ( )/

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 213 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Obsah. Základní údaje. Základní údaje 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Složení orgánů společnosti 3 Organizační struktura společnosti 4

Obsah. Základní údaje. Základní údaje 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Složení orgánů společnosti 3 Organizační struktura společnosti 4 v ý r o č n í z p r á v a 2010 Obsah Základní údaje 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Složení orgánů společnosti 3 Organizační struktura společnosti 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu

Více

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504 0 Základní údaje Obchodní firma DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504 DIČ CZ62242504 Telefon 476 769 011 Fax 476 702 585 Právní forma Akciová společnost

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady... výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti... 4 Organizační schéma... 5 Zpráva jednatele společnosti... 6 Zpráva předsedy dozorčí rady... 8 Příloha účetní závěrky společnosti

Více

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. OBSAH VÝROČ NÍ ZPRÁVY ZA ROK 2011: Slovo předsedy představenstva 2 Stanovisko dozorčí rady Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. k účetní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Výroční zpráva 2013. Brněnské komunikace a.s.

Výroční zpráva 2013. Brněnské komunikace a.s. Výroční zpráva 2013 Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno IČ: 60733098, DIČ: CZ60733098 telefon: +420 543 210 119 27 e-mail: bkom@bkom.cz ID datové schránky:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 2. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1. Složení

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Výroční zpráva 2001 I. Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Právě jste

Více

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4...

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4... výroční zpráva 2014 Obsah 2....Charakteristika společnosti 2....Členové orgánů společnosti 2....Organizační struktura 3....Zpráva předsedy představenstva 4....Zpráva předsedy dozorčí rady 6....Nejlepší

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více