ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře"

Transkript

1 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Tento zápis obsahuje usnesení R/1235/10 až R/1238/10 a RA/30/10 Přítomni: VÁCLAV KROUTIL, RADKO MARTÍNEK, MILOSLAV MACELA, JANA PERNI- COVÁ, MIROSLAV STEJSKAL, PETR ŠILAR, MARKÉTA TAUBEROVÁ, JAN TICHÝ, JAROSLAV FOLPRECHT, MIROSLAV MOCEK Omluveni: ROMAN LÍNEK DO 10:54 HODIN Místo konání: Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje Zápis a organizace: JANA KREJCAROVÁ, MIROSLAV MOCEK Za tiskové oddělení: IVAN HUDEČEK Ověřovatelem byl jmenován Václav Kroutil, zapisovatelkou Jana Krejcarová Zasedání řídil hejtman Pardubického kraje RADKO MARTÍNEK, který jednání zahájil v 10:35. Navržený program: 1. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj 2. Projekty Pardubického kraje v rámci programu Zelená úsporám 3. STAŽENA Investiční akce v oblasti dopravy v rámci OPPS ČR-PR 4. Investiční akce v oblasti školství 5. Majetkové záležitosti v souvislosti s realizací zákona č. 138/2010 Sb. 1. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., Chrudimské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s., Litomyšské nemocnice, a.s. a Svitavské nemocnice, a.s. 1. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj Předkládá: Roman Línek Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 7

2 Zpracoval: Michal Votřel Zprávu přednesl, jako host se jednání účastnil Michal Votřel. V rozpravě vystoupili:, Roman Línek, Michal Votřel, Miroslav Stejskal, Rozprava se týkala veřejné zakázky na sdružené služby dodávek elektrické energie pro Pardubický kraj, především výhledu cen elektrické energie. USNESENÍ R/1235/10 1. s chvaluje návrh zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj podle důvodové zprávy a přílohy č. 1 zprávy 2. r ozhoduje o zahájení zadávacího řízení oznámením otevřeného řízení podle ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na sdružené služby dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj 3. j menuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr poskytovatele sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj ve složení dle důvodové zprávy 4. u kládá a) zahájit zadávací řízení oznámením otevřeného řízení podle ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na sdružené služby dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj Termín: Roman Línek Michal Votřel b) předložit Radě Pardubickéhé kraje zprávu o výsledku elektronické aukce a návrh na rozhodnutí o výběru poskytovatele sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Pardubický kraj Termín: Roman Línek Michal Votřel Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 2. Projekty Pardubického kraje v rámci programu Zelená úsporám Předkládá: Zpracoval: Pavel Kalivoda Zprávu přednesl, jako hosté se jednání účastnili Pavel Kalivoda, Oldřich Felgr a Petr Prýmus. V rozpravě vystoupili:, Pavel Kalivoda, Petr Prýmus, Oldřich Felgr, Miroslav Stejskal, Roman Línek, Jan Tichý, Jana Pernicová Rozprava se týkala projektů Pardubického kraje v rámci programu Zelená úsporám. USNESENÍ R/1236/10 1. b ere na vědomí Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 7

3 zprávu o problematice přípravy projektů Pardubického kraje zaměřených na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci Programu Zelená úsporám 2. s chvaluje a) návrh konkrétního uplatnění vybraných tří projektů do výzvy Ministerstva životní prostředí ČR (MŽP) k podávání žádostí o poskytnutí podpory na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci Programu Zelená úsporám, dle důvodové zprávy, a přílohy č. 1 zprávy b) rozpočtové opatření na kapitole strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení projektového řízení, dle přílohy č. 2 zprávy 3. u kládá a) připravit a podat žádosti o spolufinancování tří projektů Pardubického kraje pro uplatnění v rámci vyhlášené výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci Programu Zelená úsporám, dle důvodové zprávy, a přílohy č. 1 zprávy Termín: Pavel Kalivoda b) informovat Zastupitelstvo Pardubického kraje o schváleném rozpočtovém opatření na kapitole strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení projektového řízení, dle přílohy č. 2 zprávy Termín: Pavel Kalivoda Oldřich Felgr Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 3. STAŽENO Investiční akce v oblasti dopravy v rámci OPPS ČR-PR 4. Investiční akce v oblasti školství Předkládá: Jan Tichý Jana Pernicová Zpracoval: Ladislav Umbraun Zprávu přednesl Jan Tichý, jako host se jednání účastnil Jiří Kunt. V rozpravě vystoupili: Jan Tichý, Jiří Kunt,, Petr Šilar, Jana Pernicová, Miroslav Stejskal (v 10:54 odchází z jednání Roman Línek - omluven) Rozprava se týkala rekonstrukce kuchyňského provozu SŠ obchodu řemesel a služeb v Žamberku. Návrh na změnu usnesení: radní nejprve hlasovali o bodech 1b), 2b) a 3b) usnesení v této podobě bylo přijato Hlasování: pro 8 dále hlasovali o bodech 1a), 2a) a 3a), které budou znovu předloženy ve zprávě Investiční akce v oblasti školství na jednání RPk dne Hlasování: pro 8 USNESENÍ R/1237/10 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 7

4 1. b ere na vědomí a) ZRUŠEN b) zprávu o vyhodnocení veřejné zakázky "Zámek Chroustovice - obnova náhonu", dle důvodové zprávy, bod 1b), a příloh č. 5, 6, a 7 zprávy 2. r ozhoduje a) ZRUŠEN b) o tom, že nejvhodnější nabídku na zhotovení veřejné zakázky "Zámek Chroustovice - obnova náhonu" předložil uchazeč LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice, Rosice, IČ , dle důvodové zprávy, bod 2b, a příloh č. 5, 6, a 7 zprávy 3. u kládá a) ZRUŠEN b) hejtmanovi Pardubického kraje, neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitky, bezodkladně uzavřít smlouvu o dílo s firmou LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice, Rosice, IČ , na zhotovení veřejné zakázky "Zámek Chroustovice - obnova náhonu", dle důvodové zprávy, bod 3b), a přílohy č. 8 zprávy Termín: Ladislav Umbraun Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 5. Majetkové záležitosti v souvislosti s realizací zákona č. 138/2010 Sb. Předkládá: Jaroslav Folprecht Zpracoval: Jana Haniková Zprávu přednesl Jaroslav Folprecht, jako host se jednání účastnila Jana Haniková. V rozpravě nikdo nevystoupil. USNESENÍ R/1238/10 1. s chvaluje protokoly o předání a převzetí majetku dle zákona č. 138/2010 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje, dle příloh č. 1 a 2 této zprávy a dle důvodové zprávy, část 1) 2. r ozhoduje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor Statutárnímu městu Pardubice, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní energetické inspekcí, Státnímu oblastnímu archivu, Úřadu práce, Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvu práce a sociálních věcí dle přílohy č. 3 této zprávy a dle důvodové zprávy, část 2) 3. u kládá a) podepsat protokoly o předání a převzetí majetku Termín: Jana Haniková b) zveřejnit záměr o poskytnutí výpůjčky dle zákona o krajích Termín: Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 7

5 Jaroslav Folprecht Jana Haniková Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 RADKO MARTÍNEK ukončil mimořádné jednání Rady Pardubického kraje v 11:05 hodin. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Zasedání řídil hejtman Pardubického kraje RADKO MARTÍNEK, který jednání zahájil v 11: Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., Chrudimské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s., Litomyšlské nemocnice, a.s. a Svitavské nemocnice, a.s. Předkládá: Zpracoval: Zprávu přednesla, jako host se jednání účastnila Alena Slováčková. V rozpravě vystoupili:,, Alena Slováčková Rozprava se týkala změny v Rozhodnutí jediného akcionáře, str. 3, bodu 4. USNESENÍ RA/30/10 Rada Pk při rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ , Chrudimské nemocnice, a.s., se sídlem Chrudim, Václavská 570, PSČ , Orlickoústecké nemocnice, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076, PSČ , Litomyšlské nemocnice, a.s., se sídlem Litomyšl, J.E.Purkyně 652, PSČ , a Svitavské nemocnice, a.s., se sídlem Svitavy, Kollárova 643/7, PSČ , projednala předloženou zprávu a 1. s chvaluje a) rozhodnutí č. 11/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s. podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu přílohy č. 1 zprávy b) rozhodnutí č. 13/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Chrudimské nemocnice, předpisů, ve smyslu přílohy č. 2 zprávy c) rozhodnutí č. 12/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Orlickoústecké nemocnice, předpisů, ve smyslu přílohy č. 3 zprávy d) rozhodnutí č. 10/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Litomyšlské nemocnice, předpisů, ve smyslu přílohy č. 4 zprávy e) rozhodnutí č. 10/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Svitavské nemocnice, předpisů, ve smyslu přílohy č. 5 zprávy 2. u kládá a) zaslat rozhodnutí č.11/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Pardubické krajské nemocnice, a.s., podle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní záko- Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 7

6 ník, ve znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě Pardubické krajské nemocnice, a.s., ve smyslu přílohy č. 1 zprávy b) zaslat rozhodnutí č. 13/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Chrudimské znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě Chrudimské nemocnice, a.s., ve smyslu přílohy č. 2 zprávy c) zaslat rozhodnutí č.12/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Orlickoústecké znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě Orlickoústecké nemocnice, a.s., ve smyslu přílohy č. 3 zprávy d) zaslat rozhodnutí č. 10/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Litomyšlské znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě Litomyšlské nemocnice, a.s., ve smyslu přílohy č. 4 zprávy e) zaslat rozhodnutí č. 10/2010 Pardubického kraje jako jediného akcionáře Svitavské znění pozdějších předpisů, představenstvu a dozorčí radě Svitavské nemocnice, a.s., ve smyslu přílohy č. 5 zprávy Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Zprávy byly projednávány v tomto pořadí: dle pozvánky RADKO MARTÍNEK ukončil mimořádné rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře v 11:09 hodin. Příští řádné jednání Rady Pardubického kraje se uskuteční Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 7

7 V Pardubicích dne Zapsala: Kontroloval: JANA KREJCAROVÁ, organizační oddělení OOPKŽÚ Miroslav Mocek, vedoucí OOPKŽÚ Ověřovatel:.. VÁCLAV KROUTIL člen Rady Pardubického kraje.. RADKO MARTÍNEK hejtman Pardubického kraje Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 7

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne 8.4.2013 Investiční akce v oblasti zdravotnictví v rámci ROP NUTS II. SV Rada Pk projednala předloženou zprávu a 1. b ere na vědomí zprávu o průběhu zadávacího

Více

ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 58. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje 19.6.2008 Tento zápis obsahuje usnesení R/2275/08 až R/2278/08 Přítomni: MIROSLAV BRÝDL (neúčastnil se odpolední části jednání), JOSEF

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne 19.6.2008 Daň z příjmů právnických osob za rok 2007 placená Pk v roce 2008 Rada Pardubického kraje projednala předloženou

Více

ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 19. řádné jednání Rady Pardubického kraje 8.10.2009 Tento zápis obsahuje usnesení R/630/09 až R/658/09 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, VÁCLAV KROUTIL, MILOSLAV MACELA, ROMAN LÍNEK, JANA

Více

ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 36. řádné jednání Rady Pardubického kraje 22.7.2010 Tento zápis obsahuje usnesení R/1239/10 až R/1276/10 a RA/31/10 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, VÁCLAV KROUTIL, JANA PERNICOVÁ, MIROSLAV

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1370/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1370/ jednání konané dne R/1370/10 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1371/10 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/190/09 8. jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/190/09 8. jednání konané dne R/190/09 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/191/09 Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1135/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1135/ jednání konané dne R/1135/14 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1136/14 Investiční akce v oblasti školství 1. bere na vě domí zprávu

Více

ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje 2.8.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2689-2715/12 a RA/169-170/12 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí:

Více

USNESENÍ ZE 45. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 45. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ ZE 45. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 13. 9. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení R/1719/07 až R/1721/07 Schválený program jednání: 1. Pojistná smlouva

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1708/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1708/ jednání konané dne R/1708/11 Informace hejtmana a radních o činnosti rady 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1709/11 Čerpání úvěru od EIB a IV. alokace úvěru

Více

ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 82. řádné jednání Rady Pardubického kraje 21. 7. 2016 Tento zápis obsahuje usnesení R/2713-2730/16 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, ZDENEK KŘIŠŤÁL, LUDMILA NAVRÁTILOVÁ,

Více

ZÁPIS 76. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 76. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 76. řádné jednání Rady Pardubického kraje 11.9.2008 Tento zápis obsahuje usnesení R/2407/08 až R/2432/08 Přítomni: MIROSLAV BRÝDL (ODCHOD V 9:43), JOSEF JANEČEK, ROMAN LÍNEK, MARIE

Více

ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 71. řádné jednání Rady Pardubického kraje 14. 1. 2016 Tento zápis obsahuje usnesení R/2338-2360/16 Přítomni: JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN LÍNEK, LUDMILA NAVRÁTILOVÁ,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2523/08 ze zasedání č. 80 konaného dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2523/08 ze zasedání č. 80 konaného dne R/2523/08 Informace hejtmana a radních o činnosti bere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/2524/08 Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/661/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/661/ jednání konané dne R/661/09 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/662/09 Záležitosti Individuálního projektu Pardubického

Více

ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje 27.4.2011 Tento zápis obsahuje usnesení RA/77-79/11 a R/1810-1844/11 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí:

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/320/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/320/ jednání konané dne R/320/09 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/321/09 Vyhodnocení elektronické aukce na dodávku notebooků

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/602/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/602/ jednání konané dne R/602/13 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/603/13 Aktualizace dokumentu Tvář 1. schvaluje návrh

Více

ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. řádné jednání Rady Pardubického kraje 3.10.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/602-627/13 a RA/46-47/13 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1048-1080/14 a RA/64-67/14 Přítomni: Omluveni:

Více

ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 31. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 25. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 13.3.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/921-948/14 a RA/57-60/14 Přítomni: MARTIN

Více

ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 39. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 17.7.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1199-1243/14 a RA/76-77/14 Přítomni: Omluveni:

Více

ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 67. řádné jednání Rady Pardubického kraje 27. 10. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2221-2253/15 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN

Více

ZÁPIS 22. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 22. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 22. řádné jednání Rady Pardubického kraje 21.10.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/630-664/13 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 6. řádné jednání Rady Pardubického kraje 9. 1. 2017 Tento zápis obsahuje usnesení R/124-146/17 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, BOHUMIL BERNÁŠEK, MICHAL KORTYŠ, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN LÍNEK,

Více

USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ ZE 71. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 15. 5. 2008 Tento přehled obsahuje usnesení R/2201/08 až R/2232/08 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2.

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 9. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 5. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 20. 2. 2017 Tento zápis obsahuje

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1080/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1080/ jednání konané dne R/1080/10 Majetkové záležitosti Pardubického kraje Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a 1. s chvaluje majetkoprávní úkony uvedené v ukládací části tohoto usnesení (viz bod 2.) 2. u kládá

Více

ZÁPIS 42. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 34. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 42. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 34. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 42. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 34. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 11.9.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1333/14 až R/1360/14 Přítomni: Místo konání:

Více

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 1. 7. 2006 Tento zápis obsahuje usnesení Z/168/06 Přítomni: 32 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1928/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1928/ jednání konané dne R/1928/11 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/1929/11 Uzavření finančního vypořádání Pk s kapitolami

Více

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 19. 5. 2005 Tento zápis obsahuje usnesení Z/44/05 až Z/50/05 Přítomni: 43 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 5. řádné jednání Rady Pardubického kraje 10.1.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/100-116/13 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2401/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2401/ jednání konané R/2401/16 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady hejtman R/2402/16 Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci

Více

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/769-805/13 Přítomni: Místo konání: Zápis

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1199/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1199/ jednání konané dne R/1199/14 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady hejtman R/1200/14 Uzavření finančního vypořádání Pk s kapitolami

Více

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 4. 9. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení R/1677/07 až R/1717/07 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních

Více

ZÁPIS 84. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 84. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 84. řádné jednání Rady Pardubického kraje 4.10.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2814-2838/12 a RA/176-177/12 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí:

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/117/13 6. jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/117/13 6. jednání konané dne PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/117/13 6. jednání konané dne 24.1.2013 Informace hejtmana a radních o činnosti Rada Pk projednala předloženou zprávu a 1. bere na vě domí přednesené informace

Více

ZÁPIS 81. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 81. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 81. řádné jednání Rady Pardubického kraje 23.8.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2716-2758/12 a RA/171-173/12 Přítomni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisková mluvčí: RADKO

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1448/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1448/ jednání konané R/1448/14 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. hejtman R/1449/14 Záležitosti v oblasti krizového řízení

Více

ZÁPIS 83. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 83. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 83. řádné jednání Rady Pardubického kraje 20.9.2012 Tento zápis obsahuje usnesení R/2782/12 až R/2813/12 Přítomni: RADKO MARTÍNEK, JIŘÍ BRÝDL, VÁCLAV KROUTIL, ROMAN LÍNEK (DO 11:00

Více

ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 33. řádné jednání Rady Pardubického kraje 3.4.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/985/14 až R/1013/14 Přítomni: Omluveni: Místo konání: Zápis a organizace: Tisk. mluvčí: MARTIN NETOLICKÝ,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 53. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 40. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 5. 3. 2015 Tento zápis obsahuje

Více

ZÁPIS ZE 48. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS ZE 48. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS ZE 48. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 1. 3. 2007 Tento zápis obsahuje usnesení R/1376/07 až R/1384/07 Přítomni: JOSEF JANEČEK, ROMAN LÍNEK, MILOSLAV MACELA, MARIE MÁLKOVÁ,

Více

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne Z 5. JEDNÁNÍ konaného dne 19. 5. 2005 Tento přehled obsahuje usnesení Z/44/05 až Z/50/05 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Informace hejtmana o činnosti Rady Pardubického kraje 3. Úvěrový rámec

Více

USNESENÍ ZE 66. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ ZE 66. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ ZE 66. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 7. 2. 2008 Tento přehled obsahuje usnesení R/2012/08 až R/2044/08 Schválený program jednání: 1. Informace 1. náměstka hejtmana a radních o činnosti

Více

ZÁPIS 54. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 41. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pk, a.s

ZÁPIS 54. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 41. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pk, a.s PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 54. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 41. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pk, a.s. 19. 3. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/1734-1774/15

Více

ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 69. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 47. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 26. 11. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2282-2308/15 a RA/103/15 Přítomni:

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

ZÁPIS 68. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 68. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 68. řádné jednání Rady Pardubického kraje 12. 11. 2015 Tento zápis obsahuje usnesení R/2255-2281/15 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, JAROMÍR DUŠEK, VÁCLAV KROUTIL, ZDENEK KŘIŠŤÁL, ROMAN

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2731/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2731/ jednání konané R/2731/16 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních o činnosti od minulého jednání rady 2. d o p o r u č u j e ke schválení informace dle důvodové

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/736/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/736/ jednání konané dne R/736/13 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. bere na vě domí informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady R/737/13 Ocenění 1. schvaluje a) návrhy nominací na udělení ocenění

Více

ZÁPIS 14. řádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 14. řádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 14. řádné jednání Rady Pardubického kraje 30.5.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/368-400/13 a RA/28-34/13 Přítomni: JAROMÍR DUŠEK, (ODCHOD V 14:22), MARTIN NETOLICKÝ, VÁCLAV KROUTIL,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1852/ jednání konané

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1852/ jednání konané PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1852/15 33. jednání konané 30. 4. 2015 Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I, II A III v rámci IOP Rada Pk projednala předloženou zprávu a

Více

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2016 UR/4/1/2016 Program 4. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

ZÁPIS ZE 49. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS ZE 49. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS ZE 49. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 3. 2007 Tento zápis obsahuje usnesení R/1388/07 až R/1425/07 Přítomni: MIROSLAV BRÝDL, JOSEF JANEČEK, MILOSLAV MACELA, MARIE

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

p. Radoslav Dvořáček, p. Ing. Vít Berger, pí Marie Kachlíková, p. Petr Ševčík p. RNDr. Václav Mazura, p. Petr Rozčínský, p. Ing.

p. Radoslav Dvořáček, p. Ing. Vít Berger, pí Marie Kachlíková, p. Petr Ševčík p. RNDr. Václav Mazura, p. Petr Rozčínský, p. Ing. VÝPIS ZE ZÁPISU č. 07/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 6. 8. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 10. 5. 2007 Tento zápis obsahuje usnesení R/1487/07 až R/1508/07 Přítomni: JOSEF JANEČEK, MILOSLAV MACELA, MARIE MÁLKOVÁ, JANA SMETANO-

Více

USNESENÍ Z 57. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 57. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ Z 57. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 23. 8. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení R/1645/07 až R/1676/07 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2. Poskytnutí

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, ing. Hana Broklová,

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn. : Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Jednání Rady města Broumova č. 68 ze dne 5. června 2013

Jednání Rady města Broumova č. 68 ze dne 5. června 2013 Jednání Rady města Broumova č. 68 ze dne 5. června 2013 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, Arnošt Obst a Ing. Eva

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky: Dodávka audio-vizuálního vybavení rozděleno na části 1-22 vyhlášené na profilu zadavatele dne 4.7.2013 pod

Více

Omluven: Ing. Ladislav Valtr, Ing. Milan Barták, Mgr. Zdeněk Bouška

Omluven: Ing. Ladislav Valtr, Ing. Milan Barták, Mgr. Zdeněk Bouška Z á p i s č. 5/2013/FV ze 5. jednání Finančního výboru ZPk konaného dne 4. září 2013 od 13.00 hodin v jednacím sále rady Pardubického kraje, Komenského nám.125, Pardubice Přítomni: Ing. Miroslav Krejčí,

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ Z 36. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 36. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ Z 36. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 29. 6. 2006 Tento přehled obsahuje usnesení R/949/06 až R/981/06 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2. Rozpočtové

Více

USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 21. 6. 2007 Tento přehled obsahuje usnesení Z/242/07 až Z/256/07 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Složení slibu zastupitele

Více

Zápis č. 1/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 1/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 1/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 1. zasedání Rady města

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Digitální mapa veřejné správy, část nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Digitální mapa veřejné správy, část nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP Materiál k bodu č. Rada Jihomoravského kraje 166. schůze konaná dne 31. 5. 2012 programu: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Digitální mapa veřejné správy, část nástroje

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení

PARDUBICKÝ KRAJ. Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje. 1. Zahájení PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 7. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 3. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 23. 1. 2017 Tento zápis obsahuje

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav Směrnice o poskytování zakázek malého rozsahu Obec: Šakvice, IČ 00283614 Adresa: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2016 konané dne

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2016 konané dne Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2016 konané dne 6. 10. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček členové rady

Více

Usnesení č. 1/ :

Usnesení č. 1/ : Z Á P I S č. 05/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 08. 07. 2014 v 17:30 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.41 hodin, a řídil starosta obce p.

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 6. 9. 2006 Tento přehled obsahuje usnesení R/1048/06 až R/1083/06 Schválený program jednání: 1. Informace hejtmana a radních o činnosti 2. Záležitosti

Více

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 18/07 vydaný Radou města Přerova ZÁSADY POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis ČLÁNEK

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 25.07.2016, od 19 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 23. 8. 2007 Tento zápis obsahuje usnesení R/1645/07 až R/1676/07 Přítomni: MIROSLAV BRÝDL (ODCHOD V 9:23 HODIN), JOSEF JANEČEK,

Více

Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 8. 2010

Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 8. 2010 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - 26 - HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Rada Jihomoravského kraje 74. schůze konaná dne

Rada Jihomoravského kraje 74. schůze konaná dne Materiál k bodu č. 2 programu: Rada Jihomoravského kraje 74. schůze konaná dne 25. 9. 2014 Vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Zhotovitel stavby - Domov pro seniory

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více