Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a"

Transkript

1 Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

2 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová Ves Servis Servis AKS AKS Nákup Nákup a a zpracování zpracování KF KF Pomoc Pomoc při při revizi revizi a a aktualizaci aktualizaci KF KF Poradenská Poradenská aa konzultační konzultační činnost činnost RF RF Statistika Tvorba Tvorba VF, VF, jejich jejich cirkulace cirkulace a a distribuce distribuce Vzdělávání Vzdělávání knihovníků, knihovníků, semináře semináře a a porady porady

3 Veřejné knihovny jako předmět statistického zjišťování Každoroční sběr statistických dat za veřejné knihovny ČR probíhá v rámci výkonu RF. Uplatňováním jednotné metodiky by měla být zaručena kvalita a porovnatelnost dat za různá časová období. Statistická data mají v životě knihoven velký význam. Statistická data jsou využitelná jak pro vnitřní řízení knihoven, tak v širších souvislostech.

4 Knihovní fond Definice Soubor vybraných, uspořádaných, evidovaných a odborně knihovnicky zpracovaných dokumentů, shromážděných a uchovávaných v knihovně, který je k dispozici uživatelům pro absenční a prezenční půjčování a poskytování dalších knihovnických a informačních služeb. Je to souhrn všech dokumentů, které knihovna získala, zpracovala a které jsou k dispozici uživatelům knihovny. (Nákup, dary).

5 Přírůstek knihovního fondu Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období doplněny do knihovního fondu knihovny nákupem, darem nebo ja-kým-koliv jiným způsobem a evidovány v přírůstkovém seznamu.

6 Úbytek knihovního fondu Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období vyřazeny z knihovního fondu (ztráty, poškození, aktualizace apod.) a evidovány v seznamu úbytků.

7 KF přírůstky a úbytky srovnání let 2014/2015 Knihovní fond knihoven uherskohradišťského okresu byl v roce 2015 doplněn o svazků knih a dalších druhů dokumentů (multimediálních dokumentů CD-ROM, zvukových dokumentů), což je o 834 více než v minulém období. Úbytek knihovního fondu v roce 2015 činil svazků (o méně než v roce 2014).

8 Přírůstky knihovního fondu Neprofesionální knihovny

9 Úbytky knihovního fondu Neprofesionální knihovny

10 Náklady na pořízení KF srovnání let 2014/2015 Celkové náklady na pořízení knihovního fondu v okrese Uherské Hradiště činily Kč (o Kč více než v roce 2014).

11 Náklady na pořízení KF srovnání let 2014/2015 U profesionálních knihoven došlo ke snížení nákladů na pořízení knihovního fondu o Kč na celkových Kč. U neprofesionálních knihoven vzrostly náklady na knihovní fond o Kč na Kč. U KBBB došlo k nárůstu nákladů o Kč na Kč.

12 Náklady na knihovní fond Neprofesionální knihovny

13 Návštěvníci a uživatelé knihovny

14 Registrovaní uživatelé Definice Fyzická nebo právnická osoba, která byla během vykazovaného období nově zaregistrována v knihovně nebo její registrace byla obnovena, a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Započítává se pouze první (jedna) registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce.

15 Registrovaní uživatelé Celkový počet registrovaných uživatelů v knihovnách okresu Uherské Hradiště byl , z toho bylo čtenářů do 15 let. V roce 2014 to bylo , z toho 5 836čtenářů do 15 let. Pokles v registrovaných čtenářů na okrese Uherské Hradiště je celkem o 255.

16 Registrovaní uživatelé V profesionálních knihovnách klesl počet registrovaných čtenářů o 42 na celkových 9 206; o 190 stoupl počet registrovaných čtenářů do 15 let na celkových V neprofesionálních knihovnách vzrostl počet čtenářů o 57 na 3 868; o 36 klesl počet registrovaných čtenářů do 15 let na celkových

17 Registrovaní uživatelé Neprofesionální knihovny

18 Děti do 15 let Neprofesionální knihovny

19 Návštěvník knihovny Definice Pro potřeby evidence a statistiky je to každý, kdo toho dne osobně navštívil knihovnu a využil některou z jejích služeb, kulturních nebo vzdělávacích akcí (fyzická návštěva), a každý vstup do oblasti elektronických služeb poskytovaných knihovnou a jejich online využití z prostoru mimo knihovnu (virtuální návštěva).

20 Návštěvníci celkem okres Uherské Hradiště

21 Návštěvníci celkem Neprofesionální knihovny Počet návštěvníků u neprofesionálních knihoven okresu byl celkem , což je o více než v roce návštěvníci půjčoven a studoven nárůst o návštěvníci využívající internet poklesli o 415 návštěvníci vzdělávacích a kulturních akcí narostli v počtu o návštěvníci on-line služeb narostli o 223

22 Návštěvník knihovny fyzická návštěva Definice Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který toho dne (fyzicky) navštívil knihovnu, realizoval výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) nebo mu byla poskytnuta jiná knihovnickáči informační služba. Započítávají se i účastníci kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou a dalších akcí, jejichž hlavním pořadatelem byla knihovna.

23 Fyzické návštěvy celkem Neprofesionální knihovny

24 Kulturní a vzdělávací akce Neprofesionální knihovny

25 Návštěvník online služeb virtuální návštěva Definice Osoba, která vstoupila do elektronického katalogu prostřednictvím webového rozhraní, resp. každý adresný vstup do výpůjčního protokolu, do specializovaných databází a licencovaných el. zdrojů z prostoru mimo knihovnu.

26 Elektronické služby Neprofesionální knihovny vstup do e-protokolu vstup do e-katalogu návštěvy webových stránek

27 Návštěva webových stránek srovnání let 2014/2015 Návštěva webových stránek zaznamenala v uherskohradišťském okrese oproti roku 2014 nárůst o na Nárůst zaznamenaly webové stránky profesionálních knihoven, a to o na celkem návštěv. O narostl počet návštěv u neprofesionálních knihoven na celkem Mírný pokles o na celkem zaznamenala KBBB.

28 Výpůjčky dokumentů Půjčování dokumentů z fondu knihovny patří mezi základní služby poskytované každou veřejnou knihovnou Absenční výpůjčky, prezenční výpůjčky Výpůjčky tištěných knih a dalších dokumentů na hmotném nosiči vykazujeme v ročním statistickém výkazu Kult (KM) v oddíle č. 3

29 Výpůjčky celkem srovnání let 2014/2015 Knihovny uherskohradišťského okresu dosáhly celkem výpůjček, o méně než v roce Z toho bylo: výpůjček periodik (o méně), výpůjček zvukových dokumentu (o méně), prolongací (o více)

30 Výpůjčky celkem srovnání let 2014/2015 V profesionálních knihovnách došlo ke snížení výpůjček o na celkem výpůjček. V neprofesionálních knihovnách došlo k nárůstu výpůjček o 218 na celkem výpůjček.

31 Výpůjčky celkem Neprofesionální knihovny

32 Jednotlivé výpůjčky Neprofesionální knihovny

33 Děkuji za pozornost Markéta Petrů

Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 nejen v číslech

Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 nejen v číslech Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 nejen v číslech 9. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín 26. března 2014 Obsah Neprofesionální knihovny Zlínského kraje v roce 2013 - trendy Regionální knihovnické

Více

Statistické vykazování výkonů knihoven. Problémy k řešení v roce 2018

Statistické vykazování výkonů knihoven. Problémy k řešení v roce 2018 Statistické vykazování výkonů knihoven Problémy k řešení v roce 2018 I. KNIHOVNÍ FOND elektronické dokumenty jako součást fondu jsou vykazovány elektronické dokumenty na fyzickém nosiči (CD, DVD přehrávané

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

Informací není nikdy dost Aneb co je dobré vědět. Seminář neprofesionálních knihoven pobočka Mařatice a Knihovna FK Uh.

Informací není nikdy dost Aneb co je dobré vědět. Seminář neprofesionálních knihoven pobočka Mařatice a Knihovna FK Uh. Informací není nikdy dost Aneb co je dobré vědět Seminář neprofesionálních knihoven 1. 8. pobočka Mařatice a 2. 8. 2017 Knihovna FK Uh. Brod Co bude obsahem? Služby knihoven knihovnám Regionální služby

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

I. SÍŤ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN PLZEŇSKÉHO KRAJE K N I H O V N Y

I. SÍŤ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN PLZEŇSKÉHO KRAJE K N I H O V N Y ÚVOD Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2016 vychází ze statistických údajů zpracovaných ročních výkazů o knihovnách za rok 2016, Kult (MK) 12-01. Statistický materiál je rozdělen

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. dubna 2018

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. dubna 2018 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2017 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. dubna 2018 ROK 2017 Rok 2017 byl již 16. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 13. rokem, kdy program

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 5. května 2016

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 5. května 2016 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2015 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 5. května 2016 ROK 2015 Rok 2014 byl již 14. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 11. rokem, kdy program

Více

KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY www.nipos-mk.cz KNIHOVNY Předmětem

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. května 2017

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. května 2017 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2016 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. května 2017 ROK 2016 Rok 2016 byl již 15. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 12. rokem, kdy program

Více

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ Porada RF Bílovec 16.11.2016 STATISTIKA POVINNOST Každoroční statistické šetření je ze zákona povinné NIPOS, Kult (MK) 12-01 Můžeme ovlivnit, co budeme vykazovat!

Více

D ENÍK KNIHOV NY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo

D ENÍK KNIHOV NY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo Knihovna (pobočka) Kraj Místo D ENÍK KNIHOV NY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky. I.

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Úvod 5. Síť veřejných knihoven Plzeňského kraje 7. Knihovní fond ve veřejných knihovnách sumář bez SVK PK 8. Knihovní fond v pověřených knihovnách.

Úvod 5. Síť veřejných knihoven Plzeňského kraje 7. Knihovní fond ve veřejných knihovnách sumář bez SVK PK 8. Knihovní fond v pověřených knihovnách. Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2017 Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2017 OBSAH Úvod 5 Síť veřejných knihoven Plzeňského kraje 7 Knihovní fond ve

Více

Jak pomáhají velké knihovny menším aneb Systém regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji

Jak pomáhají velké knihovny menším aneb Systém regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji Jak pomáhají velké knihovny menším aneb Systém regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji Eva Svobodová, z podkladů Andrey Součkové, SVK HK Seminář pro starosty KMHK, 14. 4. 2016 Poslání veřejné knihovny

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2016

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2016 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2015 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2016 OBSAH: Úvod 1. Stručný komentář k výsledkům činnosti veřejných knihoven Ústeckého

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha,28. května 2015

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha,28. května 2015 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2014 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha,28. května 2015 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ROK 2013 SLUŽBY PLNILO S POČTEM METODIKŮ SLUŽBY VYUŽÍVALO FINANČNÍ DOTACE Z KRAJE 86 POVĚŘENÝCH KNIHOVEN

Více

Regionální funkce služba knihovnám a obcím. Seminář pro starosty a knihovníky Zlínského kraje Slušovice,

Regionální funkce služba knihovnám a obcím. Seminář pro starosty a knihovníky Zlínského kraje Slušovice, Regionální funkce služba knihovnám a obcím Seminář pro starosty a knihovníky Zlínského kraje Slušovice, 6. 4. 2016 Co se dozvíte? Jak fungovaly regionální funkce knihovan v okrese Zlín? Statistické trendy

Více

Regionální funkce 2010 v ČR a v Jihomoravském kraji

Regionální funkce 2010 v ČR a v Jihomoravském kraji Regionální funkce 2010 v ČR a v Jihomoravském kraji Jak si stojíme v rámci ČR? Čím se inspirovat? Porada pracovníků regionálních oddělení PK Brno, 23. května 2011 Jak si stojíte mezi kraj v rámci RF? Jaký

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

Příloha I. Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2018 výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky knih rozdíl rozdíl

Příloha I. Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2018 výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky knih rozdíl rozdíl Příloha I. Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2018 výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky knih 2 017 2 018 rozdíl 2 017 2 018 rozdíl 2 017 2 018 rozdíl dospělé 229 397 211 185-18 212 22

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Regionální funkce 2012 Stručná informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 10. května 2013

Regionální funkce 2012 Stručná informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 10. května 2013 Regionální funkce 2012 Stručná informace Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 10. května 2013 Rok 2012 počátek druhého desetiletí Regionálních funkcí Srovnávám s rokem 2011 a nejúspěšnějším předešlého RF desetiletí

Více

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Statistické vykazování výkonů knihoven Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Definice, návody: Deník http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky Otázky a odpovědi

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v rámci okresu Havlíčkův Brod za rok 2018

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v rámci okresu Havlíčkův Brod za rok 2018 Zpráva o plnění regionálních funkcí v rámci okresu Havlíčkův Brod za rok 2018 Pracovníci Útvaru veřejných knihoven Krajské knihovny Vysočiny plnili výkon regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina a v

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Workshop metodiků KKD Vyškov, června 2013

Workshop metodiků KKD Vyškov, června 2013 Workshop metodiků KKD Vyškov, 5. 6. června 2013 Základní charakteristiky Programu RF Oficiálně vzniká V roce 2002 Grant od státu Přechází pod kraje V roce 2005 Granty krajů MK vydává Metodický pokyn Krajská

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, duben 2006

ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, duben 2006 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, duben 2006 1. Úvod Knihovny svou činností zajišťují základní lidské právo na rovný přístup k informacím,

Více

Regionální funkce 2013

Regionální funkce 2013 Regionální funkce 2013 První informace výsledků z pohledu celém ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 12. května 2014 SYSTÉM RF NA KONCI R. 2013 V roce 2013 Služby plnilo S počtem metodiků Služby využívalo

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Regionální funkce v roce 2011 první informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 17. dubna 2012

Regionální funkce v roce 2011 první informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 17. dubna 2012 Regionální funkce v roce 2011 první informace Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 17. dubna 2012 Regionální funkce 2011 Porovnejme rok 2009, 2010 a 2011 (někdy i s r. 2002) 10. rok fungování RF na celém území

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2010

Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2010 Statistická ročenka Krajské statistické přehledy Regionální služby knihoven Publikační činnost 2010 Výroční

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V České republice 2015 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Centrum informací a statistik kultury www.nipos-mk.cz

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2013

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2013 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2013 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2014 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE RETROSPEKTIVNĚ ANEB ČÍM JSME SI PROŠLI A JAK SI STOJÍME DNES. Výběr ze závěrů diplomové práce Mgr. Marta Lelková

REGIONÁLNÍ FUNKCE RETROSPEKTIVNĚ ANEB ČÍM JSME SI PROŠLI A JAK SI STOJÍME DNES. Výběr ze závěrů diplomové práce Mgr. Marta Lelková REGIONÁLNÍ FUNKCE RETROSPEKTIVNĚ ANEB ČÍM JSME SI PROŠLI A JAK SI STOJÍME DNES Výběr ze závěrů diplomové práce Mgr. Marta Lelková Celostátní seminář Regionálních funkcí knihoven, Pardubice 25.-26. 10.

Více

Zásady regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji. Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Vsetín, 24.

Zásady regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji. Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Vsetín, 24. Zásady regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Vsetín, 24. dubna 2013 Obsah Příprava koncepce rozvoje regionálních funkcí ve Zlínském

Více

Vyhodnocení plnění standardu VKIS ve veřejných knihovnách Jihomoravského kraje v roce 2009

Vyhodnocení plnění standardu VKIS ve veřejných knihovnách Jihomoravského kraje v roce 2009 Vyhodnocení plnění standardu VKIS ve veřejných knihovnách Jihomoravského kraje v roce 2009 Analýza Standardu veřejných knihovnických a informačních služeb v Jihomoravském kraji Ministerstvo kultury České

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo Knihovna (pobočka) Kraj Místo DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky. Ú V

Více

Novelizace Metodického pokynu a standardu pro RF. V. Pillerová, Národní knihovna ČR Liberec, Workshop pro metodiky,

Novelizace Metodického pokynu a standardu pro RF. V. Pillerová, Národní knihovna ČR Liberec, Workshop pro metodiky, Novelizace Metodického pokynu a standardu pro RF V. Pillerová, Národní knihovna ČR Liberec, Workshop pro metodiky, 18.10.2018 3 nové body Úloha knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí Úloha zřizovatele

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR. Liberec, , Workshop metodiků

REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR. Liberec, , Workshop metodiků REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR Liberec, 17.10.2017, Workshop metodiků ROK 2017 Rok 2017 byl již 16. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 13. rokem, kdy program

Více

Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje v roce 2017

Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje v roce 2017 Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje v roce 2017 Setkání starostů a knihovníků regionu Uherské Hradiště 21.11. 2017 v Dolním Němčí Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2009 *) NA ROK 2010 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2009 *) NA ROK 2010 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2009 *) NA ROK 2010 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2016 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY www.nipos-mk.cz

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Olomouc

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Olomouc Statistické vykazování výkonů knihoven Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Olomouc 31. 11. 2017 Definice, návody: Deník http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

Více

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 12. 3. 2014 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 12. 3. 2014 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 12. 3. 2014 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně Přítomni: J. Kapustová, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, V. Urbanová, V. Warzelová,

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2017 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY www.nipos.cz

Více

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Ostrava

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Ostrava Statistické vykazování výkonů knihoven Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR Ostrava 15. 11. 2017 Definice, návody: Deník http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2014 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Úvod. do 500 obyvatel. do obyvatel hod. do 1000 obyvatel. nad obyvatel 50 a více hod. do 3000 obyvatel.

Úvod. do 500 obyvatel. do obyvatel hod. do 1000 obyvatel. nad obyvatel 50 a více hod. do 3000 obyvatel. Úvod Tento materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen VKIS) poskytovaných knihovnami zřizovanými

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 11. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: D. Bártková, J. Dujková, J. Vlčková, B. Zajícová, A. Pitrunová Program: Informace

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu s Prohlášením provozovatele jazykové školy AKCENT International House Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4: "PROHLÁŠENÍ

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Aktualizace standardu VKIS

Aktualizace standardu VKIS Aktualizace standardu VKIS 15.9.2010 Knihovny současnosti 2010 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR České Budějovice

Statistické vykazování výkonů knihoven. Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR České Budějovice Statistické vykazování výkonů knihoven Dana Smetanová, Vladana Pillerová, Vít Richter Národní knihovna ČR České Budějovice 13. 11. 2017 Definice, návody: Deník http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2017 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2017 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2017 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Obsah 1. Demografické údaje s. 3-4 2. Síť knihoven s. 5-6 3. Knihovní fondy s. 6-10 4. Uživatelé s. 11-14 5. Výpůjčky s. 14-16 6. Ostatní

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2014

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2014 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2014 1 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce Síť obsluhovaných knihoven 2. Pracovníci zajišťující regionální služby

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce Síť obsluhovaných knihoven 2. Pracovníci zajišťující regionální služby Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2018 Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o.p.s. 1. Síť obsluhovaných knihoven 1 základní knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí 10 základních

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016 BŘEZEN 2017 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-237-8 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2016

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2016 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Oddělení regionálních služeb 2017 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích předkládá

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo Knihovna (pobočka) Kraj Místo DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky. Ú V

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2019 *) NA ROK 2020 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2019 *) NA ROK 2020 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo Knihovna (pobočka) Kraj Místo DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2019 *) NA ROK 2020 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky. Ú V

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více