LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ"

Transkript

1 Ceník likvidace odpadů Obchodní poptávka nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. Ceny: výkupní ceník výkupní cenu naleznete v našem výkupním ceníku železa, barevných kovů, drahých kovů a elektrošrotu ceník autovraky cenu naleznete v ceníku ekologické likvidace autovraků cena na telefon cena bude stanovena dle druhu odpadu za likvidaci odpadu, hradí zákazník, ( možný výkup u některých odpadů) Odpady, které jsou ukládány na skládku, jsou ukládány vždy na nejbližší skládku, která je k místu výskytu odpadu nejblíže. Seznam odpadů dle katalogu odpadů 02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství Kovové odpady výkupní ceník 03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku Odpadní kůra a korek cena na telefon Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem cena na telefon Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci cena na telefon 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken Plastový odpad cena na telefon 08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem cena na telefon * Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky cena na telefon Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem cena na telefon 1

2 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU Odpady z fotografického průmyslu Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra výkupní ceník Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra výkupní ceník Fotoaparáty na jedno použití bez baterií výkupní ceník * Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly , nebo cena na telefon Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem výkupní ceník 10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ Odpady z průmyslu železa a oceli Odpady ze zpracování strusky cena na telefon Nezpracovaná struska cena na telefon Okuje z válcování cena na telefon Odpady z pyrometalurgie hliníku Odpadní anody cena na telefon Odpadní oxid hlinitý cena na telefon Jiné stěry neuvedené pod číslem cena na telefon Odpady z pyrometalurgie zinku Strusky (z prvního a druhého tavení) cena na telefon Jiný úlet a prach cena na telefon Odpady z pyrometalurgie mědi Strusky (z prvního a druhého tavení) cena na telefon Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) cena na telefon Jiný úlet a prach cena na telefon Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny Strusky (z prvního a druhého tavení) cena na telefon Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) cena na telefon Pevný odpad z čištění plynu cena na telefon Jiný úlet a prach cena na telefon Kaly a filtrační koláče z čištění plynu cena na telefon Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem cena na telefon Odpady jinak blíže neurčené cena na telefon 2

3 10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů Úlet a prach cena na telefon Jiné strusky cena na telefon Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem cena na telefon Odpadní anody cena na telefon Odpady ze slévání železných odlitků Pecní struska cena na telefon Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem cena na telefon Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem cena na telefon Jiný úlet neuvedený pod číslem cena na telefon Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů Pecní struska cena na telefon Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem cena na telefon Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem cena na telefon Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem cena na telefon Jiný úlet neuvedený pod číslem cena na telefon Odpady z výroby skla a skleněných výrobků Odpadní sklo neuvedené pod číslem cena na telefon Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv Vyřazené formy cena na telefon 11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ Odpady ze žárového zinkování Tvrdý zinek cena na telefon Zinkový popel cena na telefon 12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů Piliny a třísky železných kovů cena na telefon Úlet železných kovů cena na telefon Piliny a třísky neželezných kovů cena na telefon Úlet neželezných kovů cena na telefon 3

4 Plastové hobliny a třísky cena na telefon Odpady ze svařování cena na telefon * Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky cena na telefon Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem cena na telefon 13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) Odpadní hydraulické oleje * Syntetické hydraulické oleje cena na telefon * Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje cena na telefon * Jiné hydraulické oleje cena na telefon Odpadní motorové, převodové a mazací oleje * Syntetické motorové, převodové a mazací oleje cena na telefon * Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje cena na telefon * Jiné motorové, převodové a mazací oleje cena na telefon Odpadní izolační a teplonosné oleje * Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje cena na telefon * Syntetické izolační a teplonosné oleje cena na telefon * Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje cena na telefon * Jiné izolační a teplonosné oleje cena na telefon Odpady kapalných paliv * Topný olej a motorová nafta cena na telefon * Motorový benzín cena na telefon * Jiná paliva (včetně směsí) cena na telefon 15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK ----NEURČENÉ Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Papírové a lepenkové obaly cena na telefon Plastové obaly cena na telefon Dřevěné obaly cena na telefon Kovové obaly cena na telefon Kompozitní obaly cena na telefon 4

5 Směsné obaly cena na telefon Skleněné obaly cena na telefon Textilní obaly cena na telefon * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné cena na telefon * Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob cena na telefon Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neur.), čisticí tkaniny a ochranné oděvy zneč. neb. lát. cena na telefon Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem cena na telefon 16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z údržby Pneumatiky cena na telefon * Autovraky ceník autovraky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí ceník autovraky * Olejové filtry cena na telefon * Součástky obsahující rtuť cena na telefon * Výbušné součásti (např. airbagy) cena na telefon * Brzdové destičky obsahující asbest cena na telefon Brzdové destičky neuvedené pod číslem cena na telefon * Brzdové kapaliny cena na telefon * Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky cena na telefon Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem cena na telefon Nádrže na zkapalněný plyn cena na telefon Železné kovy výkupní ceník Neželezné kovy výkupní ceník Plasty cena na telefon Sklo cena na telefon * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a cena na telefon Součástky jinak blíže neurčené výkupní ceník Odpady jinak blíže neurčené cena na telefon Odpady z elektrického a elektronického zařízení * Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly až ) cena na telefon 5

6 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až výkupní ceník * Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení cena na telefon Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem výkupní ceník Baterie a akumulátory * Olověné akumulátory výkupní ceník * Niklkadmiové baterie a akumulátory výkupní ceník * Baterie obsahující rtuť cena na telefon Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem ) cena na telefon Jiné baterie a akumulátory cena na telefon * Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů cena na telefon Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) * Odpady obsahující ropné látky cena na telefon * Odpady obsahující jiné nebezpečné látky cena na telefon Odpady jinak blíže neurčené cena na telefon Upotřebené katalyzátory Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kr. odp. pod č ) cena na telefon * Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny cena na telefon Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odp. pod č ) cena na telefon * Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami cena na telefon 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) Beton, cihly, tašky a keramika Beton cena na telefon Cihly cena na telefon Tašky a keramické výrobky cena na telefon * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky cena na telefon Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem cena na telefon Dřevo, sklo a plasty Dřevo cena na telefon Sklo cena na telefon Plasty cena na telefon * Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné cena na telefon 6

7 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Asfaltové směsi neuvedené pod číslem cena na telefon Kovy (včetně jejich slitin) Měď, bronz, mosaz výkupní ceník Hliník výkupní ceník Olovo výkupní ceník Zinek výkupní ceník Železo a ocel výkupní ceník Cín výkupní ceník Směsné kovy výkupní ceník * Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami cena na telefon * Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky cena na telefon Kabely neuvedené pod výkupní ceník Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina Zemina a kamení neuvedené pod číslem cena na telefon Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem cena na telefon Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem cena na telefon Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu Izolační materiály neuvedené pod čísly a cena na telefon Stavební materiál na bázi sádry Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem cena na telefon Jiné stavební a demoliční odpady Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a cena na telefon 18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU ----KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ) Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí Ostré předměty (kromě čísla ) cena na telefon * Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce cena na telefon Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce cena na telefon * Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky cena na telefon 7

8 Chemikálie neuvedené pod číslem cena na telefon * Nepoužitelná cytostatika cena na telefon Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem cena na telefon 19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD ----PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování cena na telefon Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy Železný a ocelový odpad cena na telefon Neželezný odpad cena na telefon Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem cena na telefon Jiné frakce neuvedené pod číslem cena na telefon Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) Papír a lepenka cena na telefon Železné kovy výkupní ceník Neželezné kovy výkupní ceník Plasty a kaučuk cena na telefon Sklo cena na telefon Dřevo neuvedené pod číslem cena na telefon Textil cena na telefon Nerosty (např. písek, kameny) cena na telefon Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) cena na telefon Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem cena na telefon 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) Papír a lepenka cena na telefon Sklo cena na telefon Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven cena na telefon Oděvy cena na telefon 8

9 Textilní materiály cena na telefon * Rozpouštědla cena na telefon * Kyseliny cena na telefon * Zásady cena na telefon * Fotochemikálie cena na telefon * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť cena na telefon * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky cena na telefon Jedlý olej a tuk cena na telefon * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky cena na telefon Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem cena na telefon * Nepoužitelná cytostatika cena na telefon Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem cena na telefon * Baterie a akum., zařazené pod č , nebo pod č a netříděné baterie a akum. obsahující tyto baterie cena na telefon Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem cena na telefon * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a ) cena na telefon Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a výkupní ceník * Dřevo obsahující nebezpečné látky cena na telefon Dřevo neuvedené pod číslem cena na telefon Plasty cena na telefon Kovy výkupní ceník Odpady z čištění komínů cena na telefon Další frakce jinak blíže neurčené cena na telefon Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) Biologicky rozložitelný odpad cena na telefon Zemina a kameny cena na telefon Jiný biologicky nerozložitelný odpad cena na telefon Ostatní komunální odpady Směsný komunální odpad cena na telefon Uliční smetky cena na telefon Objemný odpad cena na telefon Komunální odpady jinak blíže neurčené cena na telefon 9

10 Seznam elektrozařízení 1 Velké domácí spotřebiče 1.1. Velká chladicí zařízení cena na telefon 1.2. Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky cena na telefon 1.3. Mrazničky cena na telefon 1.4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin cena na telefon 1.5. Pračky výkupní ceník 1.6. Sušičky výkupní ceník 1.7. Myčky nádobí výkupní ceník 1.8. Pečící zařízení výkupní ceník 1.9. Elektrické sporáky výkupní ceník Elektrické plotny výkupní ceník Mikrovlnné trouby výkupní ceník Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin výkupní ceník Elektrická topidla výkupní ceník Elektrické radiátory výkupní ceník Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku cena na telefon Elektrické ventilátory velké výkupní ceník Klimatizační zařízení cena na telefon Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení cena na telefon Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené cena na telefon 2 Malé domácí spotřebiče 2.1 Vysavače výkupní ceník 2.2 Čistící stroje na koberce výkupní ceník 2.3 Ostatní zařízení pro čištění výkupní ceník 2.4 Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu výkupní ceník 2.5 Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy výkupní ceník 2.6 Topinkovače výkupní ceník 2.7 Fritovací hrnce výkupní ceník 10

11 2.8 Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů výkupní ceník 2.9 Elektrické nože výkupní ceník 2.10 Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo výkupní ceník 2.11 Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času výkupní ceník 2.12 Váhy výkupní ceník 2.13 Elektrické ventilátory malé výkupní ceník 2.14 Ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené výkupní ceník 3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 3.1 Velké sálové počítače, servery výkupní ceník 3.2 Minipočítače výkupní ceník 3.3 Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny) výkupní ceník 3.4 Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic) výkupní ceník 3.5 Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic) výkupní ceník 3.6 Notebooky výkupní ceník 3.7 Elektronické diáře výkupní ceník 3.8 Tiskárny výkupní ceník 3.9 Kopírovací zařízení výkupní ceník 3.10 Elektrické a elektronické psací stroje výkupní ceník 3.11 Kapesní a stolní kalkulačky výkupní ceník 3.12 Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem výkupní ceník 3.13 Uživatelské terminály a systémy výkupní ceník 3.14 Dálnopisy výkupní ceník 3.15 Faxy výkupní ceník 3.16 Telefony výkupní ceník 3.17 Telefonní automaty výkupní ceník 3.18 Bezdrátové telefony výkupní ceník 3.19 Mobilní telefony výkupní ceník 3.20 Záznamníky výkupní ceník 3.21 Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené výkupní ceník 4 Spotřebitelská zařízení 4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony) výkupní ceník 11

12 4.2 Televizory cena na telefon 4.3 Videokamery výkupní ceník 4.4 Videorekordéry výkupní ceník 4.5 Hi-fi rekordéry výkupní ceník 4.6 Audiozesilovače výkupní ceník 4.7 Hudební nástroje výkupní ceník 4.8 Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, technologií pro šíření zvuku nebo obrazu výkupní ceník 5 Osvětlovací zařízení 5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností cena na telefon 5.2 Lineární (trubicové) zářivky cena na telefon 5.3 Kompaktní zářivky cena na telefon 5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek cena na telefon 5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky cena na telefon 5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek cena na telefon 6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 6.1 Vrtačky výkupní ceník 6.2 Pily výkupní ceník 6.3 Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2 výkupní ceník 6.4 Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání materiálů výkupní ceník 6.5 Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely výkupní ceník 6.6 Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití výkupní ceník 6.7 Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby výkupní ceník 6.8 Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti výkupní ceník 6.9 Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené výkupní ceník 7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 7.1 Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček výkupní ceník 7.2 Ruční ovladače videoher výkupní ceník 7.3 Videohry výkupní ceník 7.4 Počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd. výkupní ceník 7.5 Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi výkupní ceník 7.6 Výherní mincovní automaty výkupní ceník 12

13 7.7 Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné podskupině neuvedené výkupní ceník 8 Lékařské přístroje** (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) používané 8.1 v radioterapeutii** cena na telefon 8.2 v kardiologii cena na telefon 8.3 v hemodialýze cena na telefon 8.4 v respirační a anesteziologické praxi cena na telefon 8.5 v radioterapii** cena na telefon 8.6 v in-vitro diagnostice cena na telefon 8.7 k analýze fyziologických funkcí cena na telefon 8.8 k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče cena na telefon 8.9 k diagnostice ultrazvukem cena na telefon 8.10 v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení cena na telefon 9 Přístroje pro monitorování a kontrolu 9.1 Detektory kouře cena na telefon 9.2 Regulátory topení výkupní ceník 9.3 Termostaty výkupní ceník 9.4 Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení cena na telefon 9.5 Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech) cena na telefon 9.6 Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené cena na telefon 10 Výdejní automaty 10.1 Výdejní automaty na horké nápoje výkupní ceník 10.2 Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy výkupní ceník 10.3 Výdejní automaty na tuhé výrobky výkupní ceník 10.4 Výdejní automaty na peníze výkupní ceník 10.5 Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená výkupní ceník Příjem materiálu, provozovna Strašice 637 (areál bývalých kasáren) Provozní doba: Po Pá 8:00 12:00, 13:00 16:00 hodin. Mob. tel.: , p. Šilhavý 13

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní

Více

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Příloha č. 1 Seznam odpadů učených k odstranění na skládce. Druh odpadu Kat. Název odpadu 01 DPADY PCHÁZEJÍCÍ Z GELGICKÉH PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍH ZPRACVÁNÍ NERSTŮ A KAMENE 0101 dpady z těžby nerostů

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 200/2014 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 200/2014 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 200/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR Zpracoval: Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.sázavou Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ č. 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

PŘÍLOHA Č.2 SAZEBNÍK Skupina 1. Velké domácí spotřebiče Výše recyklačního poplatku pro rok 2013

PŘÍLOHA Č.2 SAZEBNÍK Skupina 1. Velké domácí spotřebiče Výše recyklačního poplatku pro rok 2013 Skupina 1. Velké domácí spotřebiče 1.1.1 Velká chladící zařízení do 80 kg ks 253 Kč 1.1.2 Chladničky, kombinace chladničky+mrazničky do 40 kg ks 228 Kč 1.1.3 Chladničky, kombinace chladničky+mrazničky

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

Provozní řád. zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Sběrný dvůr Luhačovice

Provozní řád. zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Sběrný dvůr Luhačovice Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů Sběrný dvůr Luhačovice Vypracoval : ing. Martin Kouřil

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LICHOCEVES Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek Struktura finančního příplatku pro skupinu 3. IT a telekomunikační zařízení Výše finančního příplatku pro rok 2008 Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 3.1 Osobní počítače, psací stroje 3.1.1

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

2.místo finanční odměna/věcná cena v hodnotě 4.000,- Kč, věcné ceny od partnerů

2.místo finanční odměna/věcná cena v hodnotě 4.000,- Kč, věcné ceny od partnerů SOUTĚŽ VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO ŽAMBERSKÉ ŠKOLY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pro školní rok 2014/2015 8. ročník

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

S B Ě R N É H O D V O R A

S B Ě R N É H O D V O R A P R O V O Z N Í Ř Á D (zařízení pro sběr a výkup) S B Ě R N É H O D V O R A PROVOZOVATEL: Město Železný Brod náměstí 3.května 1 Železný Brod Tel.: 483 333 911 1) Název zařízení: Zařízení ke sběru a výkupu

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více