Titulní strana: webit!, Gesellschaft für neue Medien mbh Sasko na internetu: Hospodářský telegram se distribuuje zdarma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Titulní strana: webit!, Gesellschaft für neue Medien mbh Sasko na internetu: www.smwa.sachsen.de Hospodářský telegram se distribuuje zdarma."

Transkript

1 04/2008

2 Vydavatel: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Saské státní ministerstvo hospodářství a práce), Tisková mluvčí Lea Mock Wilhelm-Buck-Str. 2, Dresden telefon: 0049/351/ fax: 0049/351/ Redakce: Referát 21 Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik (Zásadní otázky hospodářské politiky) Náklad: 160 kusů (česky) Titulní strana: webit!, Gesellschaft für neue Medien mbh Sasko na internetu: Hospodářský telegram se distribuuje zdarma. Objednávky: Česko-německá obchodní a průmyslová komora Podpora hospodářství Saska Václavské nám Praha 1 Tel.: Fax: Tuto publikaci vydává Saské státní ministerstvo hospodářství a práce v rámci své ústavní povinnosti informovat veřejnost. Reprodukce publikace je možná pouze se svolením vydavatele.

3 1 Konjunkturální vývoj 115 Obchodní klima v Sasku v porovnání 110 Sasko Nové země Německo SRN 104,1 NZ 102,4 S Únor 2008 Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty, rok 2000 = 100, sezónně očištěno, poznámka: index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska dosáhl od začátku průzkumů v Sasku (leden 1994) minimální hodnotu 88,3 (prosince 2001) a maximální hodnotu 110,6 (leden a duben 2007). Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství) Index ifo pro obchodní klima živnostenského hospodářství Německa měl v únoru lehce stoupající tendenci. Na rozdíl od všeobecného trendu ovšem ukazatele obchodního klimatu pro hospodářství Saska a hospodářství nových spolkových zemí celkem v porovnání s předcházejícím měsícem mírně poklesly. Rozhodující pro pokles saského indikátoru obchodního klimatu byla jak hlášení k aktuální situaci, tak i k perspektivám, které byly hodnoceny mnohem zdrženlivěji než v lednu. 115 Barometr zaměstnanosti Sasko Únor 2008 Barometr zaměstnanosti ifo pro živnostenské hospodářství Saska, statistické hodnoty, rok 2000 = 100, sezónně očištěno Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství)

4 2 Analogicky s vývojem obchodního klimatu je možno po značném zlepšení v předcházejícím měsíci konstatovat oslabení i u barometru zaměstnanosti pro živnostenské hospodářství Saska. Na ochotě podniků přijmout nové zaměstnance se však v zásadě mnoho nezměnilo. Z přetrvávající vysoké hodnoty saského indikátoru pracovního trhu lze usuzovat na to, že bude rozvoj zaměstnanosti pokračovat. 40 Obchodní klima ve vybraných oblastech saského hospodářství Vývoj v hlavním stavebním odvětví Saska 20 Obchodní klima Obchodní situace Obchodní očekávání Hodnoty zůstatků, sezónně očištěno Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství) Podniky v hlavním stavebním odvětví Saska hodnotily svoji obchodní situaci v porovnání s předcházejícím měsícem častěji jako špatnou. Průměrné vytížení strojů kleslo ze 66,5 % v lednu na aktuálních 61,9 %. Určujícím faktorem byl v mnoha podnicích nadále trvající nedostatek zakázek. Ve vykazovaném měsíci spatřovalo 50 % dotázaných podniků právě v tom omezení svých stavebních aktivit. Ovšem podle informací byla stavební činnost v jednotlivých případech omezena také v důsledku povětrnostních podmínek (18 %), nedostatku pracovních sil (5 %), finančních potíží (3 %) a v důsledku problémů se zajištěním stavebního materiálu (1 %). Obchodní vyhlídky byly v poslední době hodnoceny celkově výrazně zdrženlivěji. V únoru počítal zhruba každý desátý podnik s tím, že se bude situace v příštích šesti měsících zhoršovat. To potvrzuje aktuální prognóza institutu ifo, podle které se bude vývoj v saském stavebnictví v blízké budoucnosti nadále zpomalovat. Je třeba vycházet z toho, že celková hospodářská dynamika bude jak v Sasku, tak i v Německu dále oslabovat po celý rok V důsledku toho vystoupí opět silněji do popředí restrukturalizační proces v saském stavebním odvětví a povede k poklesu obratu a tvorby přidané hodnoty.

5 3 Zpracovatelský průmysl: Podniky zpracovatelského průmyslu Saska hodnotily svoji obchodní situaci v porovnání s předcházejícím měsícem značně zdrženlivěji. V hlášeních k obchodním vyhlídkám se v zesílené míře rovněž projevila skepse. Velkoobchod a maloobchod: V saském velkoobchodu se v posledních měsících citelně zrychlil nárůst prodejních cen. Maloobchodní firmy podávaly v poslední době méně často hlášení o poklesu obratu. Vývoj vybraných ukazatelů konjunktury ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a obchodu Saska a) Indikátor (%) Sasko únor 2008 leden 2008 Pro srovnání: Sasko Nové země c) Německo únor únor Zpracovatelský průmysl Situace v poptávkách b) -2,.4-1,1 18,9 2,9 5,0 Výrobní plány b) 7,1 12,5 8,4 10,8 8,3 Počet zaměstnanců Očekávání b) -3,4 5,6 6,7-2,2 2,2 Prodejní ceny Očekávání b) 11,2 9,9 9,3 15,6 10,5 Hlavní stavební odvětví Stav zakázek v měsících 2,6 2,4 1,9 2,0 2,5 Vytížení strojů v % 61,9 66,5 58,5 61,4 63,4 Počet zaměstnanců Očekávání b) 2,1 9,5-24,4-11,8-7,5 Stavební ceny Očekávání b) -5,4-10,0-2,3-12,3-9,7 Velkoobchod Obraty oproti min. roku b) 0,0-19,0 47,0-3,0 22,0 Plány objednávek b) -14,7-12,2 20,6-11,4-0,1 Prodejní ceny Očekávání b) 49,0 40,7 34,6 39,9 31,4 Maloobchod Obraty oproti min. roku b) -6,0-35,0-28,0-12,0 11,0 Plány objednávek b) -11,6-11,4-21,3-18,2-11,5 Prodejní ceny Očekávání b) 10,2 23,2 2,2 24,8 22,3 a) Sezónně očištěné hodnoty (výjimka: údaje o obratu oproti minulému roku) b) Saldo procentních podílů pozitivních a negativních hlášení podniků c) Nové spolkové země včetně východního Berlína Zdroj: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Institut pro průzkum hospodářství)

6 4 Trh práce 1) - podzaměstnanost 2) se v lednu 2008 v Sasku v porovnání s předcházejícím měsícem zvýšila o 7,6% na osob; do hodnoty odpovídajícího měsíce předcházejícího roku chybělo 12,6% - míra podzaměstnanosti 3) v Sasku činila 18,0%; ve východním Německu 18,2% - počet registrovaných nezaměstnaných se v Sasku zvýšil v lednu oproti prosinci o 8,8% resp na osob; v porovnání s odpovídajícím měsícem předcházejícího roku nastal pokles o 12,6% resp osob - míra nezaměstnanosti 4) v Sasku se zvýšila v lednu oproti předcházejícímu měsíci o 1,2 procentních bodů na 14,6%, v porovnání s odpovídajícím měsícem předcházejícího roku (16,8%) nastal pokles o 2,2 procentních bodů; ve východním Německu činila 14,9% (leden 2007: 17,0%) Hodnoty míry nezaměstnanosti ve Svobodném státu Sasko leden 2007 leden 2008 Zdroj: Bundesagentur für Arbeit (Spolková agentura práce) - počet zaměstnanců podpořených v rámci vzdělávacích programů a restrukturalizačních opatření a účastníků dalšího profesního vzdělávání činil v lednu To bylo o osob méně než v předcházejícím měsíci a o 933 méně než v lednu Podrobnější informace o trhu práce najdete na adrese: 1) Předběžné údaje k probíhajícímu měsíci 2) Registrovaní nezaměstnaní, pracovníci na zkrácený úvazek a osoby podpořené v rámci vzdělávacích programů, restrukturalizačních opatření a dalšího profesního vzdělávání, nezaměstnaní nad 58 let, kteří podle 428 SGB III již nejsou vedeni jako nezaměstnaní 3) Podzaměstnanost v procentu závislých civilních výdělečně činných osob 4) Nezaměstnaní v procentu všech civilních výdělečně činných osob

7 5 Zakládání podniků - v listopadu 2007 bylo ve Svobodném státu Sasko přihlášeno živností, z toho bylo nově založených živností; oproti listopadu 2006 se snížil počet přihlášených živností o živností bylo odhlášeno, přitom se u z nich jednalo o zrušení živnosti; v porovnání s odpovídajícím měsícem předcházejícího roku byl počet odhlášených živností o 339 nižší (Porovnej také s tabulkou v příloze 1) Cenový vývoj - index spotřebitelských cen ve Svobodném státu Sasko klesl v únoru 2008 v porovnání s předcházejícím měsícem o 0,6% na 106,8 (základ 2005=100) - roční míra růstu tohoto indexu činila v únoru 2,8% ((předcházející měsíc: 2,7%) (Porovnej také s tabulkou v příloze 1)

8 6 Stavebnictví Následující údaje se vztahují na podniky s 20 a více zaměstnanci. - obrat v saském hlavním stavebním odvětví klesl v prosinci 2007 oproti předcházejícímu měsíci o 1,2% na 388,5 mil. EUR; v porovnání s prosincem 2006 nastal pokles obratu o 11,3% Obrat a přijaté zakázky ve stavebnictví Saska Podniky s 20 a více zaměstnanci - hodnota přijatých zakázek klesla v prosinci oproti listopadu o 9,2% na 227,5 mil. EUR; hodnota odpovídajícího měsíce předcházejícího roku byla překročena o 1,1% 1) Od sledovaného měsíce ledna 2008 byla provedena změna indexu spotřebitelských cen a zanové základní období byl zvolen rok V rámci aktualizace váhového schématu zároveň proběhlo přizpůsobení spotřebního koše stále se měnícím spotřebním zvyklostem domácností. Kromě toho došlo k obsahovým a metodickým změnám. Bližší informace k tomuto a rovněž střednědobé žebříčky pořadí pro hlavní skupiny a vybrané speciální ukazatele najdete v internetové nabídce Statistického zemského úřadu na adrese

9 7 Zaměstnanost v saském stavebnictví Podniky s 20 a více zaměstnanci - zaměstnanost v prosinci klesla oproti předcházejícímu měsíci o 3,2% na osob; v porovnání s prosincem 2006 nastal pokles zaměstnanosti o 6,0% resp osob V roce 2007 se lehce snížila zaměstnanost v saském hlavním stavebním odvětví (podniky s 20 a více zaměstnanci) v porovnání s předcházejícím rokem o 0,2% a celkový obrat klesl o 2,7%. Hodnota přijatých zakázek se zvýšila o 2,1% (porovnej s následující tabulkou). Stavebnictví Zaměstnanci 1) Celkový obrat Přijaté zakázky Počet EUR 2006 leden-prosinec leden-prosinec Změna 2007/2006 v % -0,2-2,7 2,1 1) Průměr z měsíců leden - prosinec

10 8 Průmysl (hornictví, těžba kamene a zemin, zpracovatelský průmysl) Následující údaje se vztahují na podniky s 50 a více zaměstnanci 1). - celkový obrat v saském průmyslu klesl v prosinci 2007 oproti předcházejícímu měsíci o 19,5% na 3 839,1 mil. EUR; do výsledku odpovídajícího měsíce předcházejícího roku chybělo 2,2% - zahraniční obrat klesl v prosinci oproti listopadu o 21,6% na 1 457,0 mil. EUR; v porovnání s prosincem 2006 nastal pokles o 1,9% Měsíční vývoj celkového obratu a zahraničního obratu v saském průmyslu Podniky s 50 a více zaměstnanci - exportní kvóta (podíl zahraničního obratu na celkovém obratu) saského průmyslu klesla v prosinci oproti předcházejícímu měsíci o 1,0 procentního bodu na 38,0%; kvóta odpovídajícího měsíce předcházejícího roku (37,8%) byla překročena o 0,2 procentní body 1) Až do sledovaného prosince 2006 (včetně) byly v této kapitole porovnávány podniky s 20 a více zaměstnanci. Dne 1. ledna 2007 vstoupil v platnost článek 10 Prvního zákona pro odstranění byrokratických překážek zejména v průmyslu středních podniků z 22. srpna 2006 (BGBl. I S. 1970). Podle něho jsou od sledovaného měsíce ledna 2007 osvobozeny od vykazování měsíční zprávy podniky báňského průmyslu, těžby kamene a zemin a dále zpracovatelského průmyslu s méně než 50 zaměstnanci. Tímto opatřením se výrazně zlepší situace především malých a středních podniků, které jsou osvobozeny od povinnosti vykazovat statistické informace. Hodnoty před lednem 2007 byly v souladu s tím odpovídajícím způsobem zpětně propočítány.

11 9 - hodnota přijatých zakázek klesla v prosinci oproti listopadu o 24,9% na 3 156,2 mil. EUR; v porovnání s prosincem 2006 byl zaznamenán nárůst o 3,8% Měsíční vývoj přijatých zakázek v saském průmyslu Podniky s 50 a více zaměstnanci - počet zaměstnanců v prosinci 2007 oproti předcházejícímu měsíci mírně klesl o 0,1% na osob; počet zaměstnanců z prosince 2006 byl překročen o 2,8% V roce 2007 se zvýšila zaměstnanost v saském průmyslu oproti předcházejícímu roku podle předběžných výsledků o 2,4%, celkový obrat vzrostl o 13,0% a zahraniční obrat se zvýšil o 17,8%. Exportní kvóta (podíl zahraničního obratu na celkovém obratu) se zvýšila z 36,9% na 38,5% (viz následující tabulka). Rok/měsíc Zaměstnanci 1) Celkový obrat Zahraniční obrat Exportní kvóta 2) Osoby EUR % 2006 leden-prosinec , leden-prosinec ,5 Změna 2007/2006 v % 2,4 13,0 17,8 1,6 3) 1) Průměr z měsíců leden prosinec 2) Podíl zahraničního obratu na celkovém obratu 3) Procentní body Předběžné výsledky roku 2007

12 10 V tomto měsíci Růstový kurs saského hospodářství pokračuje V roce 2007 dosáhl hrubý domácí produkt (HDP) ve Svobodném státu Sasko výše 92,6 mld. EUR. Tím vzrostl hospodářský výkon oproti předcházejícímu roku ve srovnání s celým Německem nadprůměrně o 2,7% (po cenovém očištění). Tímto růstem se Svobodný stát Sasko umístil spolu se zeměmi Bádensko-Würtenbersko a Porýní-Falc na druhém místě ze všech německých spolkových zemí. Reálný růst hrubého domácího produktu v roce 2007 oproti roku 2006 Výsledky 1. aktualizace 2007 Zdroj: Statistický zemský úřad Sasko, pracovní skupina Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Národohospodářské účetnictví zemí) V Německu se zvýšil HDP (po cenovém očištění) v porovnání s předcházejícím rokem o 2,5%. Ve starých zemích bez Berlína se přitom rovněž zvýšil o 2,5% a v nových zemích s Berlínem vzrostl o 2,2%. Nové země bez Berlína zaznamenaly růst ve výši 2,4%. Hospodářský vývoj v ostatních nových zemích probíhal veskrze pozitivně. Bylo dosaženo míry růstu v rozpětí od 1,9% v Durynsku až po 2,5% v Meklenbursku-Pomořansku.

13 11 Podle údajů Statistického zemského úřadu přicházely největší impulsy pro saský hospodářský vývoj i v uplynulém roce ze zpracovatelského průmyslu. Tvorba hrubé přidané hodnoty se zde oproti předcházejícímu roku změnila reálně o 13,3%, tudíž více než dvojnásobně v porovnání se spolkovým průměrem (6,2%). Stavebnictví se opět vyvíjelo pozitivně, ale růst tvorby hrubé přidané hodnoty již nebyl tak vysoký jako v uplynulém roce. Dynamika sektoru služeb byla v porovnání s předcházejícím rokem ovlivněna klesajícím vývojem v oblasti veřejných a soukromých služeb. Země Reálný růst hrubého domácího produktu ve spolkových zemích Německa v roce 2007 Hrubý domácí produkt Tvorba hrubé přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu reálný růst v roce 2007 oproti roku 2006 v % Bádensko-Würtenbersko 2,7 5,2 Bavorsko 2,9 6,8 Berlín 1,8 2,2 Brandenbursko 2,2 9,4 Brémy 2,0 3,8 Hamburk 2,8 3,3 Hesensko 2,2 5,2 Meklenbursko-Pomořansko 2,5 15,0 Dolní Sasko 1,8 4,2 Severní Porýní-Vestfálsko 2,6 6,3 Porýní-Falc 2,7 7,3 Sársko 2,3 5,7 Sasko 2,7 13,3 Sasko-Anhaltsko 2,4 11,7 Šlesvicko-Holštýnsko 1,4 1,9 Durynsko 1,9 9,5 Německo 2,5 6,2 nepotvrzený předpoklad: staré země s Berlínem 2,5 5,6 staré země bez Berlína 2,5 5,7 nové země s Berlínem 2,2 10,1 nové země bez Berlína 2,4 11,7 Výsledky 1. aktualizace 2007 Zdroj: Statistický zemský úřad Sasko, pracovní skupina Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Národohospodářské účetnictví zemí) Poznámka: Vyjma zpracovatelského průmyslu nejsou v současné době zatím ještě k dispozici číselné údaje k jednotlivým oblastem hospodářství. Ty budou zveřejněny až na konci března zároveň s výsledkem druhé aktualizace statistiky. Druhá aktualizace se opírá o širší databázi. Sasko dosáhlo v roce 2007 pozitivního hospodářského výsledku a jeho růstový kurs tak dále pokračuje. Od roku 2000 se zvýšil HDP Svobodného státu Sasko o 13,8%, tedy značně nadprůměrně (SRN: +8,5%). Pouze Bavorsko (+ 14,6%) dosáhlo v tomto období vyššího růstu. V růstu tvorby hrubé přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu zaujímá Sasko od roku 2000 hodnotou + 72,0% první místo ze všech spolkových zemí (pro srovnání: SRN +18,4%).

14 12 Krátké zprávy Podnikatelská mise do Ruska Společnost Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) organizuje na začátku července 2008 cestu podnikatelů do Nižného Novgorodu v ruském regionu Povolží a do republiky Tatarstán pod vedením ministra hospodářství Thomase Jurka. Mise se koncentruje na odvětví výroby strojů a zařízení, na subdodavatele pro automobilový průmysl, ekologickou techniku a energetiku. Vzhledem k naléhavé potřebě dostihnout vývoj a vzhledem k tomu, že existuje jen několik málo národních výrobců strojů, kteří jsou schopni obstát na světovém trhu, je Rusko v oblasti strojů a zařízení ve velké míře odkázáno na dovozy. I silně expandující automobilový průmysl v Rusku potřebuje technologické know-how pro rozvíjející se subdodavatelský průmysl. V této souvislosti hraje i ekologická technika a energetika stále větší roli. Proto chce Sasko jako kompetentní partner obzvláště v těchto oblastech nabídnout spolupráci. Plánovaná mise podnikatelů od 30. června do 5. července 2008 vede do silně industrializovaných oblastí Nižného Novgorodu a Tatarstánu, se kterými udržuje Sasko již několik let intenzivní hospodářské vztahy let firmy Solarwatt Drážďanský výrobce modulů SOLARWATT AG oslavil dne 18. února tileté firemní jubileum slavnostní akcí, které se zúčastnil saský ministerský předseda prof. Georg Milbrandt. Firma Solarwatt AG byla založena v roce 1993 bývalými zaměstnanci ZMD Lotharem Schlegelem a Dr. Frankem Schneiderem na 16 m² v městské části Dresdner Norden. Malými moduly pro zabezpečení dodávky proudu do prodejních automatů a nouzových dálničních hlásek se tehdy tomuto podniku o dvou zaměstnancích podařil vstup do branže fotovoltaiky. Dnes je na ploše m² zaměstnáno 460 lidí. S obratem 200 miliónů EUR (2007) patří dnes Solarwatt k přední podnikové skupině německého solárního průmyslu. Výrobní kapacita modulů činí 100 MWp (mega-watt-peak). Výkonnostní spektrum modulů sahá od dvou až do 320 wattů. V roce 2005 koupila tato drážďanská firma nejstarší německý výrobní závod solárních článků, heilbronskou společnost Solarwatt Cells GmbH, jako svoji vývojovou a výrobní základnu pro solární články. K výrobnímu sortimentu firmy patří standardní moduly pro solární elektrárny a pro integraci do budov, stejně jako speciální moduly pro nekonvenční architekturu. Nejnovějším příkladem toho je fotovoltaické zařízení na střeše nového BMW Welt v Mnichově. Technologický veletrh v Saské Kamenici Pod heslem Spojujeme kompetence regionu! prezentuje Saský průmyslový a technologický veletrh SIT v době od 26. do 28. června 2008 řešení pro odvětví výroby strojů a zařízení, automobilový průmysl, informační technologii a mikrotechnologii. Veletrh SIT tímto prezentuje odvětví, které zažívá boom navzdory zvyšujícím se rizikům. SIT odráží rozmach celé branže, neboť počet přihlášek na rok 2008 je o deset procent vyšší než vloni. Četní vystavovatelé z prvního ročníku veletrhu 2007 se účastní letos opět. Přímý kontakt a odborný dialog nabízí Inženýrský den SIT, pořádaný z iniciativy a ve spolupráci se Svazem německých inženýrů VDI, a dále fórum automatizační a mikrosystémové techniky. Mimo to se koná saské uživatelské fórum IT. Odborné přednášky a workshopy osvětlí vývoj, použití a z toho vyplývající šance a potenciály inovačních produktů a technologií pro výrobní průmysl. Poprvé se spolu s SIT koná i odborný veletrh easyfairs Instandhaltung Ost (Údržba). Uzávěrka přihlášek pro veletrh SIT je 31. března

15 13 Největší solární trubicové zařízení na světě Na nové pole světa techniky nyní vstupují dva drážďanské podniky Vakuumtechnik Dresden a VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH. Podle vlastních informací postavily celosvětově největší zařízení se solárními termickými trubkami. Pro přibližně 30 metrů dlouhou konstrukci si musely firmy na tento společný projekt najmout vlastní montážní halu. Nápad spočívá v získávání solární elektřiny prostřednictvím tepla. K tomu jsou zapotřebí polocylindrická zrcadla, která se pomocí motorů otáčejí za sluncem. Ohniska zrcadel jsou spojena několikakilometrovou trubkou, jejíž segmenty vyrobil stroj v Drážďanech. Uvnitř trubek se zahřívá speciální tekutina až na 400 stupňů. Takto vzniklá tepelná energie pohání parní turbíny a vyrábí touto cestou elektrický proud. Zakázku v hodnotě několika milionů zadala jedna izraelská firma. Ovšem zařízení bude pracovat v solárních energetických parcích na pouštích v USA. Podpůrný program MEDIA Evropská komise vyzývá podniky audiovizuálního odvětví k tomu, aby se ucházely o kofinancování svých projektů. Celkové prostředky na tuto výzvu činí zhruba 1,6 milionů EUR. Prostředky mají podpořit propojení a mobilitu zúčastněných subjektů. Kromě toho chce komise podpořit nadnárodní distribuci evropských filmů a propojení evropských distribučních podniků. Pro systém takzvané selektivní podpory je k dispozici přibližně celkem 12,2 miliónů EUR a pro automatickou podporu zhruba 13 milionů EUR. Navíc podporuje program MEDIA školení pro experty z audiovizuální oblasti a pro vývoj produkcí. Lhůty pro výše uvedené výzvy se pohybují mezi 14. březnem 2008 a 31. dubnem Číslo měsíce 97 mil. Celkem cca. 97 milionů EUR se v roce 2006 investovalo v saském stavebnictví, což je o pět procent více než v předcházejícím roce. Tímto dále nepokračoval již zhruba deset let pozorovaný pokles investiční činnosti v saském stavebnictví s výjimkou roku Podle údajů Statistického zemského úřadu se v porovnání s rokem 2005 zvýšily investice v hlavním stavebním odvětví o čtyři procenta a v přidružené stavební výrobě o osm procent.

16 14 Aktuální hospodářská data pro Svobodný stát Sasko Příloha 1 - Zakládání podniků - Rok/Měsíc Přihlášení živnosti Odhlášení živnosti Saldo přihlášek a odhlášek * ** pololetí červenec srpen září říjen listopad Celkem * Od roku 1996 evidence dat na novém zákonném podkladu (bez živnosti instalace automatu a cestování), srovnání s předcházejícími roky je proto možné jen omezeně. ** Od roku 2003 novelizace živnostenského zákona, srovnání s předchozími roky je proto možné jen omezeně. - Cenový vývoj ve Svobodném státu Sasko - Změna oproti Rok/měsíc Cenový index 1) předcházejícímu min. roku/měsíci měsíci předcházejícího roku 2005=100 % 2000 P 93,6 1, P 95,3 * 1, P 96,2 * 0, P 96,8 * 0, P 98,4 * 1, P 100,0 * 1, P 102,1 * 2, P 104,8 * 2, Leden 106,2 0,4 2,7 Únor 106,8 0,6 2,8 1) Životní úroveň všech soukromých domácností v Sasku; P=roční průměr

17 15 Příloha 2 - Výrobní živnosti 1) - Aktuální hospodářská data pro Svobodný stát Sasko Hornictví a zpracovatelský průmysl 2) Jednotka Prosinec 2006 Listopad 2007 Prosinec 2007 Zaměstnanci osoby Celkový obrat EUR Zahraniční obrat EUR Exportní kvóta 3) % 37,8 39,0 38,0 Přijaté zakázky EUR Hlavní stavební odvětví 2) Zaměstnanci osoby Celkový obrat EUR Přijaté zakázky EUR ) Pro obory služeb (např. obchod, banky, svobodná povolání, stát) a zemědělství nemáme aktuální údaje. 2) Podniky s 50 a více zaměstnanci 3) Podíl zahraničního obratu na celkovém obratu 4) Podniky s 20 a více zaměstnanci - Trh práce - Jednotka Leden 2007 Prosinec 2007 Leden 2008 Nezaměstnaní Sasko celkem osoby z toho ženy % 49,4 50,9 48,7 východní Německo osoby Míra nezaměstnanosti 1) Sasko celkem % 16,8 13,4 14,6 východní Německo % 17,0 13,7 14,9 Podzaměstnanost 2) Sasko osoby východní Německo osoby Míra podzaměstnanosti 3) Sasko % 20,7 16,7 18,0 východní Německo % 20,7 17,0 18,2 Předběžné údaje 1) Nezaměstnaní v % všech civilních výdělečně činných osob (zaměstnanci s povinností platit sociální pojištění a osvobození od této povinnosti, úředníci a osoby samostatně výdělečně činné a vypomáhající rodinní příslušníci, nezaměstnaní) 2) Registrovaní nezaměstnaní a osoby podpořené v rámci vzdělávacích programů, restrukturalizačních opatření a dalšího profesního vzdělávání, nezaměstnaní nad 58 let, kteří podle 428 SGB III již nejsou vedeni jako nezaměstnaní 3) Podzaměstnanost v procentu závislých civilních výdělečně činných osob Stav: Zdroj: Bundesagentur für Arbeit (Spolková agentura práce)

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Obchodní klima v Sasku v porovnání

Obchodní klima v Sasku v porovnání 1 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty, rok 2000 = 100, sezónně

Více

Konjunkturální vývoj. Obchodní klima v Sasku v porovnání 1)

Konjunkturální vývoj. Obchodní klima v Sasku v porovnání 1) Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 1) 115 110 Sasko nové země Německo 105 100 SN 103,3 nl 101,9 D 98,1 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 březen 2010 Index

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Presseinfo. č. 017/2011 101-BMB 1 / 6. Deutsche Messe AG Messegelände 30521 Hannover Tel. 0049 511 89-0 Fax 0049 511 89-36694 www.messe.

Presseinfo. č. 017/2011 101-BMB 1 / 6. Deutsche Messe AG Messegelände 30521 Hannover Tel. 0049 511 89-0 Fax 0049 511 89-36694 www.messe. Presseinfo 08. April 2009 listopad 2010 CeMAT 2011 (2. - 6. května) Intralogistiká branže sází na CeMAT 2011 Ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost v centru pozornosti International CeMAT Forum

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk Vznik podnikatelského záměru Philip Donnelly pracoval do roku 2006 jako zahradní architekt a pak se důsledkem nepříznivých okolností stal nezaměstnaným. O čtyři roky později se rozhodl vrátit k oboru.

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Popis regionu Dominantní postavení v rámci ČR Praha je jednoznačným

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více