Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník"

Transkript

1 MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů studené kuchyně Příprava minutek Jednoduchá obsluha hostů Složitá obsluha hostů

2 Moderní gastronomie a trh práce č. CZ.1.07/3.2.13/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, Polička Strana 2 (celkem 40)

3 Obsah 1. Údaje o programu dalšího vzdělávání Profil absolventa Uplatnění absolventa na trhu práce Všeobecné výsledky vzdělávacího programu Popis programu Stanovené cíle programu Profil a kritéria programu Uspořádání výuky Metodické postupy při výuce Hodnocení výuky v programu Předpoklady pro vstup do kurzu Učební plán vzdělávacího programu Moduly vzdělávacího programu Příprava teplých pokrmů Anotace modulu Výsledky výuky Obsah výuky Postupy výuky Závěrečné ukončení modulu Literatura modulu Příprava pokrmů studené kuchyně Anotace modulu Výsledky výuky Obsah výuky Postupy výuky Závěrečné ukončení modulu Literatura modulu Příprava minutek Anotace modulu Výsledky výuky Strana 3 (celkem 40)

4 Obsah výuky Postupy výuky Závěrečné ukončení modulu Literatura modulu Jednoduchá obsluha hostů Anotace modulu Výsledky výuky Obsah výuky Postupy výuky Závěrečné ukončení modulu Literatura modulu Složitá obsluha hostů Anotace modulu Výsledky výuky Obsah výuky Postupy výuky Závěrečné ukončení modulu Literatura modulu Příloha č. 1 - Dotazník zpětné vazby Příloha č. 2 - Rozpočet Strana 4 (celkem 40)

5 1. Údaje o programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Název projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485, okr. Svitavy Moderní gastronomie a trh práce Číslo projektu Název vzdělávacího programu Obor Typ programu Moduly Vstupní požadavky Zdravotní požadavky Forma studia Předpokládaný počet hodin studia modulu Způsob zakončení Doklad o absolvování č. CZ.1.07/3.2.13/ Profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník Kuchař - číšník Příprava na profesní kvalifikace dle NSK Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů studené kuchyně Příprava minutek Jednoduchá obsluha hostů Složitá obsluha hostů Minimálně základní vzdělání Zdravotní průkaz Kombinovaná 200 Každý modul bude zakončen výstupním testem Osvědčení Strana 5 (celkem 40)

6 2. Profil absolventa Program je změřen především na osoby na trhu práce k získání portfolia teoretických a praktických znalostí v gastronomii s ukončeným základním vzděláním. Portfolio uchazeče rozšíří možnosti jeho uplatnění v konkurenčním prostředí na stále více globalizujícím se trhu práce. Uchazeč se seznámí s konvenčními i novými technologiemi a moderními prvky práce v gastronomii. Absolvování jednotlivých modulů uchazeč získá rozšíření kompetencí v oboru kuchař - číšník v patřičných modulech s možností získat osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Uplatnění absolventa na trhu práce a) pracovník se může na trhu práce uplatnit v gastronomickém provozu, kde se využívají stávající i nové trendy ve stravování s využitím běžně dostupných surovin pro přípravu pokrmů. Dále bude pracovat s ovocem a zeleninou při výrobě, dokončování a zdobení pokrmů. b) pracovník se může také na trhu práce uplatnit v hotelích, restauracích a provozech společného stravování, kde využije své portfolio k výrobě nejrůznějších druhů pokrmů, které se připravují dle moderních zásad správné výživy. Dále se uplatní při práci s novými technologiemi a postupy práce při přípravě běžných pokrmů i různých zvláštních pokrmů s použitím nových ingrediencí. c) pracovník se může dále také uplatnit na trhu práce v provozech veřejného stravování, které jsou určené pro zákazníky využívající rychlé stravování. Zde využije získané dovednosti při přípravě hotových jídel. d) pracovník se může dále také uplatnit na trhu práce v provozech se zaměřením na pokrmy převzaté z cizích zemí. Zde využije získané portfolio k přípravě těchto pokrmů s využitím nových technologických postupů a dohotovování s následným servírováním pokrmů. e) pracovník se může také uplatnit na trhu práce v hotelích, restauracích a provozech využívající praktiky jednoduché obsluhy hostů i složité obsluhy hostů. Dále praktiky servírování, přípravy tabulí pro běžné i slavnostní příležitosti. Strana 6 (celkem 40)

7 2.2. Všeobecné výsledky vzdělávacího programu - Postupovat v souladu s technologickým postupem práce, zvolit vhodné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů; - Správně převzít suroviny a senzoricky posoudit jejich stav; - Dle norem připravit a spočítat množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy; - Vyrobit těsta, kvasy a hmoty pro výrobky; - Připravit a upravit polotovary potřebné k výrobě; - Správně skladovat suroviny dle hygienických předpisů; - Obsluhovat technologická zařízení v provozu; - Dle platných předpisů provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržovat předpisy BOZP a zásady bezpečnosti potravin; - Vhodně používat názvosloví odpovídající obsahu vzdělávacího kurzu; - Správně uchovat suroviny vzhledem k jejich složení a vlastnostem; - Správně uchovat suroviny za účelem zachování jejich kvality a biologické hodnoty; - Uplatňuje zásady vyvážené výživy a výživových doporučení; - Vyrábět nové výrobky; - Posoudit kvalitu potravin z hlediska jejich stavu a vhodnosti pro jejich zpracování dle technologických postupů; - Připravit v souladu s technologickými postupy a normami různé druhy jídel pro teplou a studenou kuchyni, přípravy minutek a jejich servírování; - Zná a orientuje se v normách a technologických postupech potřebných pro jednotlivé pokrmy, pro jejich výrobu a konkrétních výrobků dle daného absolvovaného modulu; - Umí finálně upravovat pokrmy před jejich servírováním s ohledem k platným hygienickým předpisům; - Naučí se manuální zručnosti při ručním způsobu výroby daného pokrmu; - Uchazeč umí pracovat s moderními trendy ve stravování z hlediska nových technologií; - Pracuje s běžnými i novými surovinami a ingrediencemi a umí je vhodně aplikovat do výrobních technik; - Umí využívat i produkty se zeleniny a ovoce jako surovinu pro zdobení hotových jídel. Strana 7 (celkem 40)

8 3. Popis programu Stanovené cíle programu Vzdělávací program je vytvořený pro uchazeče, kteří si chtějí rozšířit své portfolio v oblasti gastronomie a je v souladu s národními standardy kvalifikací gastronomie, hotelnictví a turismu se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost. Cílem programu je obnovení či získání teoretických a praktických znalostí a dovedností. Moduly a kódy jednotlivých programů: Příprava teplých pokrmů H Příprava pokrmů studené kuchyně H Příprava minutek H Jednoduchá obsluha hostů H Složitá obsluha hostů H Po absolvování vzdělávacího programu uchazeč získá kompetence dané jednotlivými moduly. Dále získá širší uplatnění na trhu práce, větší flexibilitu, asertivní vystupování a celkové rozšíření svého portfolia. Tyto dovednosti přispějí k profesnímu zaměření v oblasti gastronomie a celkově k širšímu uplatnění na trhu práce. Podmínkou je úspěšné zvládnutí zkoušky z patřičných modulů dle stanovených kritérií projektu. Výukový program je v souladu se ŠVP, čímž je zaručena provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Absolventi, kteří úspěšně složí výstupní požadavky modulů, mohou v dalším období získat až výuční list dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v daném oboru. Pro získání úplné profesní kvalifikace Kuchař (kód: H/01) je dle národních standardů kvalifikací v daném oboru zapotřebí minimálně úspěšné absolvování následujících profesních kvalifikací: Příprava teplých pokrmů H Příprava pokrmů studené kuchyně H Příprava minutek H Strana 8 (celkem 40)

9 3.2. Profil a kritéria programu Vzdělávací program oboru Kuchař - číšník je složen z pěti výukových modulů. a) Modul - Příprava teplých pokrmů H Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Přejímka potravinářských surovin Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Příprava surovin pro výrobu jídel Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání Příprava teplých pokrmů podle receptur Příprava a úprava pokrmů pro dietní stravování Příprava pokrmů národních kuchyní a dalších specialit Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti Zpracování a úprava polotovarů Pečení a příprava moučníků Příprava teplých nápojů Nakládání s inventářem Skladování potravinářských surovin Obsluha technologických zařízení v provozu Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Uchazeč se bude orientovat v přípravě teplých pokrmů v oblasti gastronomie, v dodržování posloupných činností, dodržování hygienicko-sanitační činnosti a bezpečnosti práce na pracovišti. Dále se seznámí s dodržováním bezpečnostních předpisů a zásadami bezpečnosti potravin. b) Modul - Příprava pokrmů studené kuchyně H Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Přejímka potravinářských surovin Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy Příprava surovin pro výrobu jídel Příprava produktů běžné studené kuchyně Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti Zpracování a úprava polotovarů Strana 9 (celkem 40)

10 Nakládání s inventářem Skladování potravinářských surovin Obsluha technologických zařízení v provozu Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích Uchazeč se bude orientovat v přípravě pokrmů studené kuchyně v oblasti gastronomie, v dodržování posloupných činností, dodržování hygienicko-sanitační činnosti a bezpečnosti práce na pracovišti. Dále se seznámí s dodržováním bezpečnostních předpisů a zásadami bezpečnosti potravin. c) Modul - Příprava minutek H Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Přejímka potravinářských surovin Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Příprava surovin pro výrobu jídel Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání Příprava minutkových pokrmů a specialit Zpracování a úprava polotovarů Nakládání s inventářem Skladování potravinářských surovin Obsluha technologických zařízení v provozu Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Uchazeč se bude orientovat v přípravě minutek v oblasti gastronomie, v dodržování posloupných činností, dodržování hygienicko-sanitační činnosti a bezpečnosti práce na pracovišti. Dále se seznámí s dodržováním bezpečnostních předpisů a zásadami bezpečnosti potravin. d) Modul - Jednoduchá obsluha hostů H Vyúčtování tržeb Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku Vyřizování objednávek hostů Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Inkasování plateb od hostů Strana 10 (celkem 40)

11 Příprava teplých nápojů Ošetřování a skladování nápojů Nakládání s inventářem Skladování potravinářských surovin Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání Obsluha zařízení v odbytovém středisku Obsluha výčepního zařízení Organizace práce v provozu a při gastronomických akcích Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Uchazeč se bude orientovat v jednoduché obsluze hostů v oblasti gastronomie, v dodržování posloupných činností, dodržování hygienicko-sanitační činnosti a bezpečnosti práce na pracovišti. Dále se seznámí s dodržováním bezpečnostních předpisů a zásadami bezpečnosti potravin. e) Modul - Složitá obsluha hostů H Vyúčtování tržeb Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku Vyřizování objednávek hostů Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Inkasování plateb od hostů Příprava teplých nápojů Ošetřování a skladování nápojů Nakládání s inventářem Skladování potravinářských surovin Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání Obsluha zařízení v odbytovém středisku Obsluha výčepního zařízení Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou Výroba míšených nápojů Organizace práce v provozu a při gastronomických akcích Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Uchazeč se bude orientovat ve složité obsluze hostů v oblasti gastronomie, v dodržování posloupných činností, dodržování hygienicko-sanitační činnosti a bezpečnosti práce na pracovišti. Dále se seznámí s dodržováním bezpečnostních předpisů a zásadami bezpečnosti potravin. Strana 11 (celkem 40)

12 3.3. Uspořádání výuky Kurzy se uskuteční ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Polička, budou probíhat v pořadí dle optimální trajektorie. Každý modul bude začínat teoretickou částí v moderně vybavených třídách, na kterou bude plynule navazovat část odborná na pracovištích s novými technologiemi výroby. Každý modul obsahuje celkem cca 200 hodin výuky. Přímé teoretické výuky 32 hodin, přímé praktické výuky 32 hodin a cca 136 hodin samostudia. Dle pravidel projektového záměru lze vzdělávací program absolvovat pouze celý v rozsahu daných modulů. Po ukončení financování projektu z ESF lze jednotlivé moduly absolvovat i jednotlivě dle požadavků jednotlivých uchazečů. Při absolvování každého modulu a splnění minimálně 80% požadavků závěrečného testu bude účastníkovi vystaveno osvědčení o absolvování modulu. Na základě tohoto osvědčení vyhotoví průvodce portfolio kandidáta. Portfolio kandidáta a osvědčení o absolvování kurzu slouží jako doklad pro zkušební komisi složenou z autorizovaných osob, kde při úspěšném absolvování uchazeč získá osvědčení dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Metodické postupy při výuce Teoretická příprava bude realizována formou výkladu a diskuze s využitím povinné literatury. Praktická příprava bude realizována formou demonstrativních ukázek moderních technologií Hodnocení výuky v programu Pro úspěšné absolvování každého modulu a získání osvědčení je zapotřebí absolvovat teoretickou a praktickou část dle požadavků vzdělávacího programu. Minimální účast každého uchazeče ve výuce je v každém modulu absolvování 70% stanovených hodin v prezenční formě. Každý uchazeč musí též provádět samostudium v doporučené délce pro každý modul. Dále musí každý uchazeč složit předepsanou závěrečnou zkoušku z každého modulu na závěr teoretické a praktické výuky. Pro úspěšné absolvování modulu je dále nutné složit test v rozsahu minimální 80% úspěšnosti. Po úspěšném absolvování testu může uchazeč požádat (předložením přihlášky autorizované osobě) o zkoušku dle zákona 179/2006Sb Předpoklady pro vstup do kurzu Program je určen pro zájemce s minimálně základním vzděláním. Zdravotním předpokladem je platný zdravotní průkaz uchazeče. Strana 12 (celkem 40)

13 4. Učební plán vzdělávacího programu Název vzdělávací organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485 Název vzdělávacího programu Profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník Název modulu kód modulu teorie praxe počet hodin samostudium ukončení modulu Příprava teplých pokrmů H Test Příprava pokrmů studené kuchyně H Test Příprava minutek H Test Jednoduchá obsluha hostů H Test Složitá obsluha hostů H Test Součet Celkem za vzdělávací program 1000 Optimální trajektorie: H H H H H Strana 13 (celkem 40)

14 5. Moduly vzdělávacího programu Název a kód modulu Příprava teplých pokrmů H a Název a kód modulu Příprava pokrmů studené kuchyně H b Název a kód modulu Příprava minutek H c Název a kód modulu Jednoduchá obsluha hostů H d Název a kód modulu Složitá obsluha hostů H e 5.1. Příprava teplých pokrmů Název a kód modulu Příprava teplých pokrmů H a Délka modulu 200 hodin platnost od: Typ teoreticko-odborný účast povinný vstupní předpoklady ukončené základní vzdělání, platný zdravotní průkaz Strana 14 (celkem 40)

15 ANOTACE MODULU - uchazeč získá orientaci v přípravě teplých pokrmů - uchazeč získá orientaci v předpisech bezpečnosti práce - získá znalosti hygienických požadavků na pracovníka v gastronomickém provozu - dále získá znalosti na hygienické požadavky při přípravě pokrmů i při skladování potravin VÝSLEDKY VÝUKY - využití technologických postupů - využití norem při přípravě pokrmů - využití předpisů bezpečnosti práce při přípravě pokrmů - před přípravou pokrmů využít hygienické požadavky včetně osobní hygieny pracovníka v provozu - využít hygienické požadavky při skladování potravin i při přípravě jednotlivých pokrmů - dodržuje BOZP a PO při práci - provádí administrativní práce ve výrobních střediscích - ovládá technologické zařízení v provozu - ovládá nakládání s inventářem - sleduje názorné ukázky technologických postupů - volí druhy a části mas vhodné na přípravu teplých pokrmů - provádí předběžnou úpravu masa - volí a provádí vhodné tepelné úpravy a připravuje šťávy - připravuje teplé pokrmy z jatečných mas, vnitřností i z ostatních druhů mas - připravuje přílohy a doplňky - zpracovává a upravuje polotovary OBSAH VÝUKY 1. Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Vybrat, připravit a upravit vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel 2. Přejímka potravinářských surovin Strana 15 (celkem 40)

16 Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin a polotovarů Kontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Vyhotovit doklad o převzetí zboží 3. Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy Provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Vyhotovit kalkulační list 4. Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Sestavit nabídkový (jídelní, nápojový apod.) lístek podle gastronomických pravidel Sestavit menu pro danou příležitost Sestavit jídelní lístek pro dietní stravování s uvedením živin Vyhotovit kalkulaci ceny pokrmů 5. Příprava surovin pro výrobu jídel Vykonávat přípravné práce, opracovávat suroviny s minimálními ztrátami Použít odpovídající technologické vybavení Dodržovat ekologické předpisy při nakládání s odpady 6. Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání Opracovat suroviny Dodržet technologický postup zpracování a připravit surovinu pro další kuchyňskou úpravu Použít odpovídající technologické vybavení 7. Příprava teplých pokrmů podle receptur Dodržet technologický postup přípravy pro daný pokrm Dodržet dobu přípravy, teplotu a dodržovat množství surovin podle receptur Připravit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi Provést úpravu a estetizaci pokrmu, kontrolu kvality a hmotnosti a senzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Použít technologické vybavení určené pro tepelnou úpravu pokrmů 8. Příprava a úprava pokrmů pro dietní stravování Dodržet technologický postup přípravy a hygienické předpisy dodržovat dobu přípravy, teplotu a další parametry odpovídající způsobu úpravy Volit vhodné suroviny, dodržet množství surovin podle receptur Připravit pokrm s typickými požadovanými senzorickými vlastnostmi a odpovídající nutriční hodnotou Provést úpravu a estetizaci pokrmu, provést kontrolu kvality a hmotnosti a senzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Strana 16 (celkem 40)

17 Použít odpovídající technologické vybavení 9. Příprava pokrmů národních kuchyní a dalších specialit Dodržet technologický postup přípravy a hygienické předpisy Dodržet dobu přípravy a teplotu zpracování Dodržet množství surovin podle receptur Připravit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi Provést úpravu a estetizaci pokrmu, provést kontrolu kvality a hmotnosti a senzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Použít odpovídající technologické vybavení 10. Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti Navrhnout vhodné pokrmy a zvolit vhodné suroviny pro danou příležitost Dodržet technologický postup přípravy Připravit pokrmy pro slavnostní příležitosti Provést úpravu a estetizaci pokrmu před expedicí 11. Zpracování a úprava polotovarů Zpracovávat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Použít odpovídající technologické vybavení Připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci 12. Pečení a příprava moučníků Dodržet technologický postup přípravy a hygienické předpisy Dodržovat sortiment a množství surovin podle receptur Připravit moučník s typickými požadovanými senzorickými vlastnostmi Provést dohotovení a zdobení moučníku před expedicí Použít odpovídající technologické vybavení 13. Příprava teplých nápojů Použít odpovídající technologické vybavení Dodržovat sortiment a množství surovin podle receptur Připravit teplý nápoj s požadovanými senzorickými vlastnostmi 14. Nakládání s inventářem Ošetřovat a udržovat inventář Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Vést záznamy o pohybu inventáře 15. Skladování potravinářských surovin Skladovat suroviny podle hygienických norem Strana 17 (celkem 40)

18 Evidovat pohyb skladových zásob Zhotovovat doklady o příjmu a výdeji Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny 16. Obsluha technologických zařízení v provozu Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Obsluhovat kuchyňské stroje a zařízení Obsluhovat zařízení na tepelnou úpravu pokrmů Obsluhovat čisticí a mycí zařízení Obsluhovat chladicí a mrazicí zařízení Ošetřit a zabezpečit kuchyňská zařízení po ukončení provozu 17. Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích Připravit pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Organizovat práci při gastronomických akcích Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými Požadavky 18. Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin POSTUPY VÝUKY - výklad a diskuze při teoretickém vzdělávání - demonstrativní ukázky při praktickém vzdělávání ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ MODULU Modul bude ukončen výstupním testem. Při absolvování předepsaného minimálního počtu hodin v přímé výuce v modulu a splnění minimálně 80% požadavků závěrečného testu bude účastníkovi vystaveno osvědčení o absolvování modulu. Strana 18 (celkem 40)

19 LITERATURA MODULU Povinná studijní literatura: VODOCHODSKÁ, Libuše a Karel ŠTĚPÁNEK. Technologie v kostce. Praha: Ratio, ISBN SEDLÁČKOVÁ, Hana a Ladislav NODL. Technologie přípravy pokrmů 1-6. Praha: Fortuna. Doporučená studijní literatura: VODOCHODSKÁ, Libuše a Karel ŠTĚPÁNEK. Technologie v kostce. Praha: Ratio, ISBN SEDLÁČKOVÁ, Hana a Ladislav NODL. Technologie přípravy pokrmů 1-6. Praha: Fortuna. METZ, Reinhold, Hermann GRÜNER a Thomas KESSLER. Restaurace a host: základní odborné vědomosti : restaurace, hotel, kuchyně. Vyd. 1. Praha: Europa- Sobotáles, ISBN Použité zdroje: Strana 19 (celkem 40)

20 5.2. Příprava pokrmů studené kuchyně Název a kód modulu Příprava pokrmů studené kuchyně H b Délka modulu 200 hodin platnost od: Typ teoreticko-odborný účast povinný vstupní předpoklady ukončené základní vzdělání, platný zdravotní průkaz ANOTACE MODULU - uchazeč získá orientaci v přípravě pokrmů studené kuchyně - uchazeč získá orientaci v předpisech bezpečnosti práce - získá znalosti hygienických požadavků na pracovníka v gastronomickém provozu - dále získá znalosti na hygienické požadavky při přípravě pokrmů i při skladování potravin VÝSLEDKY VÝUKY - využití technologických postupů - využití norem v přípravě pokrmů - využití předpisů bezpečnosti práce při přípravě pokrmů - před přípravou pokrmů využít hygienické požadavky včetně osobní hygieny pracovníka v provozu - využít hygienické požadavky při skladování potravin i při přípravě jednotlivých pokrmů - dodržuje BOZP a PO při práci - provádí administrativní práce ve výrobních střediscích - ovládá technologické zařízení v provozu - ovládá nakládání s inventářem - sleduje názorné ukázky technologických postupů Strana 20 (celkem 40)

21 - volí vhodné suroviny na přípravu studených pokrmů - provádí předběžnou úpravu jednotlivých surovin - volí a provádí vhodné úpravy a připravuje výrobky studené kuchyně - připravuje výrobky studené kuchyně z různých druhů surovin OBSAH VÝUKY 1. Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Vybrat, připravit a upravit vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel 2. Přejímka potravinářských surovin Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin a polotovarů Zkontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Vyhotovit žádanku nebo doklad o převzetí zboží 3. Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy Provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Vyhotovit kalkulační list 4. Příprava surovin pro výrobu jídel Vykonávat přípravné práce, opracovávat suroviny s minimálními ztrátami Použít vhodné technologické vybavení pro přípravu a opracování surovin Dodržovat ekologické předpisy při nakládání s odpady 5. Příprava produktů běžné studené kuchyně Dodržet technologický postup přípravy a hygienické předpisy Dodržovat množství surovin podle receptur Připravit studený pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi Provést úpravu, estetizaci a senzorické hodnocení pokrmu před expedicí Použít vhodné technologické vybavení 6. Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti Navrhnout vhodné studené pokrmy a zvolit vhodné suroviny pro danou příležitost Dodržet technologický postup přípravy Připravit pokrmy pro slavnostní příležitosti Provést úpravu a estetizaci pokrmu před expedicí Strana 21 (celkem 40)

22 7. Zpracování a úprava polotovarů Zpracovávat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Použít odpovídající technologické vybavení Připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci 8. Nakládání s inventářem Ošetřovat a udržovat inventář Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Vést záznamy o pohybu inventáře 9. Skladování potravinářských surovin Skladovat suroviny podle hygienických norem Evidovat pohyb skladových zásob Zhotovovat doklady o příjmu a výdeji Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Ošetřovat potravinářské suroviny při uskladnění 10. Obsluha technologických zařízení v provozu Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Obsluhovat kuchyňské stroje a zařízení Obsluhovat zařízení na tepelnou úpravu pokrmů Obsluhovat čisticí a mycí zařízení Obsluhovat chladicí a mrazicí zařízení Ošetřit a zabezpečit kuchyňská zařízení po ukončení provozu 11. Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád 12. Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích Připravit pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Organizovat práci při gastronomických akcích Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Strana 22 (celkem 40)

23 POSTUPY VÝUKY - výklad a diskuze při teoretickém vzdělávání - demonstrativní ukázky při praktickém vzdělávání ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ MODULU Modul bude ukončen výstupním testem. Při absolvování předepsaného minimálního počtu hodin v přímé výuce v modulu a splnění minimálně 80% požadavků závěrečného testu bude účastníkovi vystaveno osvědčení o absolvování modulu LITERATURA MODULU Povinná studijní literatura: VODOCHODSKÁ, L. a K. Štěpánek. Technologie v kostce. Praha: Ratio, ISBN SEDLÁČKOVÁ, Hana a Ladislav NODL. Technologie přípravy pokrmů 1-6. Praha: Fortuna. Doporučená studijní literatura: VODOCHODSKÁ, L. a K. Štěpánek. Technologie v kostce. Praha: Ratio, ISBN SEDLÁČKOVÁ, Hana a Ladislav NODL. Technologie přípravy pokrmů 1-6. Praha: Fortuna. METZ, Reinhold, Hermann GRÜNER a Thomas KESSLER. Restaurace a host: základní odborné vědomosti : restaurace, hotel, kuchyně. Vyd. 1. Praha: Europa- Sobotáles, ISBN Použité zdroje: Strana 23 (celkem 40)

24 5.3. Příprava minutek Název a kód modulu Příprava minutek H c Délka modulu 200 hodin platnost od: Typ teoreticko-odborný účast povinný vstupní předpoklady ukončené základní vzdělání, platný zdravotní průkaz ANOTACE MODULU - uchazeč získá orientaci v přípravě minutek - uchazeč získá orientaci v předpisech bezpečnosti práce - získá znalosti hygienických požadavků na pracovníka v gastronomickém provozu - dále získá znalosti na hygienické požadavky při přípravě minutkových pokrmů i při skladování potravin VÝSLEDKY VÝUKY - využití technologických postupů - využití norem v přípravě pokrmů - využití předpisů bezpečnosti práce při přípravě minutkových pokrmů - před přípravou pokrmů využít hygienické požadavky včetně osobní hygieny pracovníka v provozu - využít hygienické požadavky při skladování potravin i při přípravě jednotlivých pokrmů - dodržuje BOZP a PO při práci - provádí administrativní práce ve výrobních střediscích - ovládá technologické zařízení v provozu - ovládá nakládání s inventářem - sleduje názorné ukázky technologických postupů - volí druhy a části mas vhodné na přípravu minutkových pokrmů Strana 24 (celkem 40)

25 - provádí předběžnou úpravu masa - volí a provádí vhodné tepelné úpravy a připravuje šťávy - připravuje minutkové pokrmy z různých druhů mas - připravuje přílohy a doplňky k minutkovým pokrmům - zpracovává a upravuje polotovary OBSAH VÝUKY 1. Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Vybrat a použít vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel 2. Přejímka potravinářských surovin Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin Kontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Vyhotovit doklad o převzetí zboží 3. Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy Provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Vyhotovit kalkulační list 4. Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Sestavit nabídkový (jídelní, nápojový apod.) lístek Sestavit menu pro danou příležitost Vyhotovit kalkulaci ceny pokrmů 5. Příprava surovin pro výrobu jídel Vykonávat přípravné práce, opracovávat suroviny s minimálními ztrátami Použít odpovídající technologické vybavení Dodržovat ekologické předpisy při nakládání s odpady 6. Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání Opracovat suroviny Dodržet technologický postup zpracování a připravit surovinu pro další kuchyňskou úpravu Použít odpovídající technologické vybavení 7. Příprava minutkových pokrmů a specialit Dodržet technologický postup přípravy pro daný pokrm Strana 25 (celkem 40)

26 Dodržet dobu přípravy, teplotu a množství surovin podle receptur Připravit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi Provést úpravu a estetizaci pokrmu, kontrolu kvality a hmotnosti a senzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Použít odpovídající technologické vybavení 8. Zpracování a úprava polotovarů Zpracovávat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Použít odpovídající technologické vybavení Připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci 9. Nakládání s inventářem Ošetřovat a udržovat inventář Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Vést záznamy o pohybu inventáře 10. Skladování potravinářských surovin Skladovat suroviny podle hygienických norem Evidovat pohyb skladových zásob Zhotovovat doklady o příjmu a výdeji Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny 11. Obsluha technologických zařízení v provozu Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Obsluhovat kuchyňské stroje a zařízení Obsluhovat zařízení na tepelnou úpravu pokrmů Obsluhovat čisticí a mycí zařízení Obsluhovat chladicí a mrazicí zařízení Ošetřit a zabezpečit kuchyňská zařízení po ukončení provozu 12. Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích Připravit pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Organizovat práci při gastronomických akcích Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Strana 26 (celkem 40)

27 13. Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád POSTUPY VÝUKY - výklad a diskuze při teoretickém vzdělávání - demonstrativní ukázky při praktickém vzdělávání ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ MODULU Modul bude ukončen výstupním testem. Při absolvování předepsaného minimálního počtu hodin v přímé výuce v modulu a splnění minimálně 80% požadavků závěrečného testu bude účastníkovi vystaveno osvědčení o absolvování modulu LITERATURA MODULU Povinná studijní literatura: VODOCHODSKÁ, L. a K. Štěpánek. Technologie v kostce. Praha: Ratio, ISBN SEDLÁČKOVÁ, Hana a Ladislav NODL. Technologie přípravy pokrmů 1-6. Praha: Fortuna. Doporučená studijní literatura: VODOCHODSKÁ, L. a K. Štěpánek. Technologie v kostce. Praha: Ratio, ISBN SEDLÁČKOVÁ, Hana a Ladislav NODL. Technologie přípravy pokrmů 1-6. Praha: Fortuna. METZ, Reinhold, Hermann GRÜNER a Thomas KESSLER. Restaurace a host: základní odborné vědomosti : restaurace, hotel, kuchyně. Vyd. 1. Praha: Europa- Sobotáles, ISBN Použité zdroje: Strana 27 (celkem 40)

28 5.4. Jednoduchá obsluha hostů Název a kód modulu Jednoduchá obsluha hostů H d Délka modulu 200 hodin platnost od: Typ teoreticko-odborný účast povinný vstupní předpoklady ukončené základní vzdělání, platný zdravotní průkaz ANOTACE MODULU - uchazeč získá orientaci při jednoduché obsluze hostů - uchazeč získá orientaci v předpisech bezpečnosti práce - získá znalosti hygienických požadavků na pracovníka v gastronomickém provozu - dále získá znalosti na hygienické požadavky při servírování pokrmů VÝSLEDKY VÝUKY - využití jednotlivých postupů činností obsluhy - využití norem při obsluze - využití předpisů bezpečnosti práce při servírování - před servírováním pokrmů využít hygienické požadavky včetně osobní hygieny pracovníka v provozu - využít hygienické požadavky při skladování potravin - dodržuje BOZP a PO při práci - provádí administrativní práce ve výrobních střediscích - ovládá technologické zařízení v provozu - ovládá nakládání s inventářem - sleduje názorné ukázky jednotlivých postupů - volí a provádí vhodné úpravy při přípravě nápojů - připravuje teplé a studené nápoje - připravuje přílohy a doplňky při dokončování pokrmů před hostem - zpracovává a upravuje vhodné suroviny Strana 28 (celkem 40)

29 OBSAH VÝUKY 1. Vyúčtování tržeb Využívat zúčtovací techniku Vyúčtovat bezchybně tržby 2. Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku Uvést hosty ke stolu Orientovat hosty v nabídce pokrmů a nápojů Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce 3. Vyřizování objednávek hostů Přijmout a vyřídit objednávku hosta - přesně a rychle Předat objednávku úseku a výroby Převzít objednané pokrmy a nápoje 4. Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Sestavit jídelní (nápojový, nabídkový) lístek Sestavit menu pro danou příležitost 5. Inkasování plateb od hostů Provést vyúčtování s hostem - připravit a předložit účet Přijmout a vyúčtovat platbu s hostem, použít různé formy platebního styku podle přání hosta Využívat zúčtovací techniku 6. Příprava teplých nápojů Volit vhodné suroviny v požadovaném množství Připravovat teplé nápoje běžně zařazované na nápojovém lístku Používat adekvátní technologické vybavení a inventář Servírovat různé druhy nápojů podle jejich charakteru 7. Ošetřování a skladování nápojů Rozlišovat jednotlivé druhy teplých a studených nápojů Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Používat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů 8. Nakládání s inventářem Používat inventář v souladu s jeho určením Vést evidenci inventáře, vést záznamy o pohybu inventáře Zkontrolovat, převzít (vydat) požadovaný inventář Strana 29 (celkem 40)

30 Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Ošetřovat a udržovat inventář 9. Skladování potravinářských surovin Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem Evidovat pohyb skladových zásob Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny 10. Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy Používat vhodný inventář v souladu s jeho určením Komunikovat profesionálně s hostem Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky 11. Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání Provádět servis pokrmů z nabídky Obsluhovat kvalitně, efektně a dodržovat zásady techniky obsluhy Komunikovat s hostem a dodržovat profesní etiku Připravit nabídkový stůl, používat vhodný inventář 12. Obsluha zařízení v odbytovém středisku Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnost při obsluze bezpečně a ekonomicky Zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Obsluhovat čistící a mycí zařízení. Obsluhovat chladící a mrazící zařízení 13. Obsluha výčepního zařízení Ošetřovat výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami Obsluhoval výčepní zařízení a čepovat pivo 14. Organizace práce v provozu a při gastronomických akcích Příprava pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Převzít úkoly podle pracovních plánů Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Strana 30 (celkem 40)

31 Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky 15. Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád POSTUPY VÝUKY - výklad a diskuze při teoretickém vzdělávání - demonstrativní ukázky při praktickém vzdělávání ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ MODULU Modul bude ukončen výstupním testem. Při absolvování předepsaného minimálního počtu hodin v přímé výuce v modulu a splnění minimálně 80% požadavků závěrečného testu bude účastníkovi vystaveno osvědčení o absolvování modulu LITERATURA MODULU Povinná literatura: Gustav Salač, Stolničení, Nakladatelství Fortuna 2001, ISBN Doporučená literatura: Miroslava Tuláčková, Paeddr. Karel Štěpánek, Stolničení v kostce, Nakladatelství Ratio Gustav Salač, Mvdr. Milan Pribula, Hana Sedláčková, Technika obsluhy a služeb, pedagogické nakladatelství, a.s., 1995, ISBN Z. Endlicherová, J. Morávek, Stolničení stručně a přehledně Strana 31 (celkem 40)

32 METZ, Reinhold, Hermann GRÜNER a Thomas KESSLER. Restaurace a host: základní odborné vědomosti : restaurace, hotel, kuchyně. Vyd. 1. Praha: Europa- Sobotáles, ISBN Použité zdroje: Strana 32 (celkem 40)

33 5.5. Složitá obsluha hostů Název a kód modulu Složitá obsluha hostů H e Délka modulu 200 hodin platnost od: Typ teoreticko-odborný účast povinný vstupní předpoklady ukončené základní vzdělání, platný zdravotní průkaz ANOTACE MODULU - uchazeč získá orientaci při složité obsluze hostů - uchazeč získá orientaci při přípravě teplých nápojů - uchazeč získá orientaci při sestavování nabídkových lístků - uchazeč získá orientaci v předpisech bezpečnosti práce - získá znalosti hygienických požadavků na pracovníka v gastronomickém provozu - dále získá znalosti na hygienické požadavky při servírování pokrmů VÝSLEDKY VÝUKY - využití jednotlivých postupů činností obsluhy - využití norem při obsluze - využití předpisů bezpečnosti práce při servírování - před servírováním pokrmů využít hygienické požadavky včetně osobní hygieny pracovníka v provozu - využít hygienické požadavky při skladování potravin - dodržuje BOZP a PO při práci - provádí administrativní práce ve výrobních střediscích - provádí přípravu teplých nápojů - sestavuje nabídkový lístek - ovládá technologické zařízení v provozu Strana 33 (celkem 40)

34 - ovládá nakládání s inventářem - sleduje názorné ukázky jednotlivých postupů - volí a provádí vhodné úpravy při přípravě nápojů - připravuje teplé a studené nápoje - připravuje přílohy a doplňky při dokončování pokrmů před hostem - zpracovává a upravuje vhodné suroviny OBSAH VÝUKY 1. Vyúčtování tržeb Využívat zúčtovací techniku Vyúčtovat bezchybně tržby 2. Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku Uvést hosty ke stolu Orientovat hosty v nabídce pokrmů a nápojů Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce 3. Vyřizování objednávek hostů Přijmout a vyřídit objednávku hosta - přesně a rychle Předat objednávku úseku a výroby Převzít objednané pokrmy a nápoje 4. Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů Sestavit jídelní (nápojový, nabídkový) lístek Sestavit menu pro danou příležitost 5. Inkasování plateb od hostů Provést vyúčtování s hostem - připravit a předložit účet Přijmout a vyúčtovat platbu s hostem, použít různé formy platebního styku podle přání hosta Využívat zúčtovací techniku 6. Příprava teplých nápojů Volit vhodné suroviny v požadovaném množství Připravovat teplé nápoje běžně zařazované na nápojovém lístku Používat adekvátní technologické vybavení a inventář Servírovat různé druhy nápojů podle jejich charakteru Strana 34 (celkem 40)

35 7. Ošetřování a skladování nápojů Rozlišovat jednotlivé druhy nápojů Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Používat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů 8. Nakládání s inventářem Používat inventář v souladu s jeho určením Vést evidenci inventáře, vést záznamy o pohybu inventáře Zkontrolovat, převzít (vydat) požadovaný inventář Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Ošetřovat a udržovat inventář 9. Skladování potravinářských surovin Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem Evidovat pohyb skladových zásob Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny Příprava a výzdoba tabulí a prostor Navrhnout dispoziční řešení a výzdobu podle charakteru příležitosti a způsobu obsluhy Realizovat esteticky a nápaditě výzdobu prostor a tabulí Připravit tabuli pro slavnostní stolování podle zadání s využitím příslušného inventáře 10. Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy Používat vhodný inventář v souladu s jeho určením Komunikovat profesionálně s hostem Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky 11. Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání Provádět servis pokrmů z nabídky Obsluhovat kvalitně, efektně a dodržovat zásady techniky obsluhy Komunikovat s hostem a dodržovat profesní etiku Připravit nabídkový stůl, používat vhodný inventář 12. Obsluha zařízení v odbytovém středisku Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnost při obsluze bezpečně a ekonomicky Strana 35 (celkem 40)

36 Zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Obsluhovat čistící a mycí zařízení Obsluhovat chladící a mrazící zařízení 13. Obsluha výčepního zařízení Ošetřovat výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami Obsluhoval výčepní zařízení a čepovat pivo 14. Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou Sestavit menu pro slavnostní příležitost podle gastronomických pravidel Připravit pracoviště pro složitou obsluhu, používat vhodný inventář Provádět servis pokrmů a nápojů formou složité obsluhy, dohotovování pokrmů před hostem Provádět obsluhu při slavnostních příležitostech Komunikovat s hostem (i v cizím jazyce) a dodržovat profesní etiku Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze, bezpečně a ekonomicky 15. Výroba míšených nápojů Charakterizovat přípravu míšených nápojů, použité suroviny Volit vhodné suroviny v požadovaném množství Připravovat míchané nápoje podle receptury Používat adekvátní technologická zařízení a inventář 16. Organizace práce v provozu a při gastronomických akcích Příprava pracoviště na provoz nebo na gastronomickou akci - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Převzít úkoly podle pracovních plánů Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu nebo gastronomické akce Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými předpisy po ukončení provozu nebo gastronomické akce 17. Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Strana 36 (celkem 40)

37 POSTUPY VÝUKY - výklad a diskuze při teoretickém vzdělávání - demonstrativní ukázky při praktickém vzdělávání ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ MODULU Modul bude ukončen výstupním testem. Při absolvování předepsaného minimálního počtu hodin v přímé výuce v modulu a splnění minimálně 80% požadavků závěrečného testu bude účastníkovi vystaveno osvědčení o absolvování modulu LITERATURA MODULU Povinná literatura: Gustav Salač, Stolničení, Nakladatelství Fortuna 2001, ISBN Doporučená literatura: Miroslava Tuláčková, Paeddr. Karel Štěpánek, Stolničení v kostce, Nakladatelství Ratio Gustav Salač, Mvdr. Milan Pribula, Hana Sedláčková, Technika obsluhy a služeb, pedagogické nakladatelství, a.s., 1995, ISBN Z. Endlicherová, J. Morávek, Stolničení jasně, stručně a přehledně METZ, Reinhold, Hermann GRÜNER a Thomas KESSLER. Restaurace a host: základní odborné vědomosti : restaurace, hotel, kuchyně. Vyd. 1. Praha: Europa- Sobotáles, ISBN Použité zdroje: Strana 37 (celkem 40)

38 PŘÍLOHA Č. 1 - DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Datum ukončení modulu: Doplňte stručný text a kroužkem označte vybranou variantu v zaměstnání pracujete jako: Dotazník se vztahuje k modulům: 1. Bylo pro vás absolvování modulu přínosné? Ano Ne Částečně 2. Pomůže Vám absolvování modulu v hledání nového zaměstnání? Ano Ne Částečně 3. Pomohlo Vám absolvování modulu ve vaší práci? Ano Ne Částečně 4. Myslíte si, že obsah daného modulu byl dostatečný? Ano Ne Částečně 5. Byla pro Vás teoretická a praktická příprava dostatečně srozumitelná? Ano Ne Částečně Strana 38 (celkem 40)

39 6. Bylo pro Vás časové rozložení modulu dostatečné? Ano Ne Částečně 7. Byl pro Vás výukový program srozumitelný Ano Ne Částečně 8. Byly pro Vás vzdělávací materiály dostatečně srozumitelné Ano Ne Částečně 9. Bylo pro Vás závěrečné hodnocení přijatelné? Ano Ne Částečně 10. Uveďte další případné návrhy, změny, připomínky, hodnocení... Děkujeme za Váš čas strávený u vyplnění dotazníku a za Vaše další připomínky. Dotazník dává obraz anonymní zpětné vazby pro zkvalitnění vzdělávání. Strana 39 (celkem 40)

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Pracovní návrh pro ověření postupu, srpen 2013 Obsah 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK 4 1.1 Návrh přístupu k vymezování jednotek výsledků učení

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H)

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 7.8.

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 7.8. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2.

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.25 Obsluha ve vlaku Autor: Eva Němcová Období tvorby: září

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Manažer prodeje Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013 Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář; Pekař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. služba. MAS Šluknovsko. Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. služba. MAS Šluknovsko. Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.21 Obsluha na lodi Autor: Eva Němcová Období tvorby: září

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Vzdělávací program pro pracovní činnost

Vzdělávací program pro pracovní činnost Čj. 27/07/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Zkrácené studium OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Pilotní kurz UNIV2 kraje

Pilotní kurz UNIV2 kraje Pilotní kurz UNIV2 kraje SOU - Charles educate - school Hlavní 245, 27307 Vinařice SOU - CCŽV, Hlavní 245, 273 07 Vinařice Zpracoval kolektiv pedagogického sboru. Platnost od 1.7.2010 Kurzy jsou komerční,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7 a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI Kuchařské studio Luděk Bil pod záštitou primátora města Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského pořádají a srdečně

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.24 Obsluha v ubytovacích zařízeních Autor: Eva Němcová Období

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.16 Společenské akce

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.28 Složitá obsluha servis hl. chodů Autor: Eva Němcová Období

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ODBORNÝ VÝCVIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 Kuchař, číšník (se zaměřením Číšník, servírka)

ODBORNÝ VÝCVIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 Kuchař, číšník (se zaměřením Číšník, servírka) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ODBORNÝ VÝCVIK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 Kuchař, číšník (se zaměřením Číšník, servírka) - 1 - 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Středisko praktického

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ ČÍŠNÍK KUCHAŘ KUCHAŘKA ČÍŠNÍK - SERVÍRKA 1 OBSAH Upozornění:

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím Organizace a právní

Více