Funkce bank a jejich význam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkce bank a jejich význam"

Transkript

1 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Zimní semestr 2011 Ing. Arnošt Klesla Ing. Jaroslav Tichý 1

2 Osnova B_BUA 1. Banky a úvěrové produkty 2. Základy řízení úvěrového rizika v bance 3. Finanční rizika, kategorie, základní typy finančních rizik. Informační asymetrie 4. Pravidla obezřetného podnikání bank a BASEL II. 5. Ratingový proces a ratingový systém 6. Uplatnění BASEL II v úvěrové praxi českých bank. Závěrečný seminář 2

3 Bankovní úvěrové analýzy Banky a úvěrové produkty 1. Banky, dílčí témata 2. Bankovní úvěrové produkty 3

4 Funkce bank a jejich význam Základním úkolem bank je: shromažďovat úspory obyvatelstva, poskytovat úvěry, zabezpečovat platební styk a kromě toho také zajišťovat pro své zákazníky řadu dalších služeb. Působí jako finanční zprostředkovatelé mezi majiteli úspor (uložených v bankách na bankovních účtech) a mezi těmi, kdo si chtějí od bank vypůjčit peníze, ať již za účelem podnikání (podnikatelské úvěry a půjčky) nebo za účelem umožnění nákupu spotřebních předmětů (spotřební úvěry a půjčky). 4

5 Banka Banky se zabývají podnikáním s penězi: 1. přijímají vklady od zákazníků a pečují o tyto vklady 2. umožňují převody peněz z účtu na účet, tj. zprostředkovávají platební styk 3. půjčují část uložených peněz vhodným zájemcům. Tyto základní činnosti se postupem doby rozrostly o řadu dalších služeb, které dnešní banky jsou schopny zajišťovat pro své zákazníky. Banky jsou podniky specializující se na oblast bankovních služeb, tj. na podnikání ve finanční oblasti. 5

6 Bankovní činnosti (služby) Typické bankovní služby : (a) přijímání vkladů (depozit) (b) poskytování půjček a úvěrů (c) peněžní převody (d) finanční a poradenské služby (e) služby spojené s platebním stykem se zahraničím 6

7 Druhy bank Podle druhu činností, na které se banky orientují nebo specializují, rozlišujeme různé druhy bank: 1. obchodní banky, 2. investiční banky, 3. clearingové banky, 4. exportní a importní banky, 5. hypoteční banky, 6. záruční banky, 7. spořitelny, 8. stavební spořitelny, 9. bankovní domy. 7

8 Seznam bank a stavebních spořitelen se sídlem v ČR 1. Banco Popolare Česká republika, a.s. 2. Česká exportní banka, a.s. 3. Česká spořitelna, a.s. 4. Českomoravská stavební spořitelna a.s. 5. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 6. Československá obchodní banka, a. s. 7. Evropsko-ruská banka, a.s. 8. Fio banka, a.s. 9. GE Money Bank, a.s. 10.Hypoteční banka, a.s. 11.J&T Banka, a.s. 8

9 Seznam bank a stavebních spořitelen se sídlem v ČR 1. Komerční banka, a.s. 2. LBBW Bank CZ a.s. 3. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 4. PPF banka a.s. 5. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 6. Raiffeisenbank a.s. 7. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 8. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 9. Volksbank CZ, a.s. 10. Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 11. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 9

10 Bankovní regulace Podnikání bank, které je podnikáním se svěřenými cizími prostředky, musí být regulováno státem. Stát má zájem na tom, aby finanční soustava, v níž banky hrají významnou úlohu, hladce fungovala a aby banky nezklamaly důvěru občanů, kteří si u nich uložili své úspory. Bankovní podnikání je založeno především na důvěře vkladatelů, kteří očekávají zhodnocení svých vkladů. 10

11 Obezřetnost v bankovním podnikání Banky, aby nezklamaly důvěru svých zákazníků, musí podnikat s obezřetností : musí se snažit vyhnout se rizikům, (hrozícím v případě, kdy dlužníci banky nesplácejí poskytnuté úvěry a tím ohrožují nejen banky samé, ale jejich vkladatele). Stát prostřednictvím svých orgánů (ČNB) a/pečuje o to, aby podnikání v bankovní sféře bylo umožněno pouze subjektům, které splňují podmínky pro udělení povolení provozovat tuto činnost, a kterým centrální banka udělí bankovní licenci, b/ stanoví pro banky pravidla obezřetného podnikání, která důsledně kontroluje. Tím jsou vytvářeny základní podmínky pro spolehlivé fungování bank. 11

12 Bankovní legislativa základní okruh Zákon o bankách Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. ze dne 20. prosince 1991, ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. Zdroj: ČNB Zákon o České národní bance Zákon o ČNB č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992, ve znění změn podle zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2001, vyhlášený pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. Zdroj: ČNB Devizový zákon Devizový zákon č. 219/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, ve znění změn podle zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. Zdroj: ČNB Zákon o platebním styku Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění změn podle zákona č. 257/2004 Sb. Zdroj: ČNB 12

13 Bankovní legislativa základní okruh (pokračování) Zákon o finančním arbitrovi Zákon č. 229/2002 Sb. ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi, ve znění změn podle zákona č. 558/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 256/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění změn podle zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb. Zákon o dluhopisech Zákon č. 190/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. Zákon o kolektivním investování Zákon č. 189/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování. Zákon o cenných papírech Zákon č. 591/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech, ve znění změn podle zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb. (část) a zákona č. 257/2004 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon o omezení plateb v hotovosti Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 13

14 Finanční systém a jeho fungování Finanční systém (finanční soustavu) spolu s bankami tvoří 1. spořitelny, 2. stavební spořitelny, 3. obchodníci s cennými papíry, 4. investiční společnosti a investiční fondy, 5. pojišťovny, 6. penzijní fondy, 7. leasingové společnosti a 8. další instituce a vztahy mezi těmito subjekty, které podnikají ve finanční oblasti. Významnou součástí finančního systému je finanční trh. 14

15 Základní funkce finančního trhu 1. depozitní funkce (možnosti ukládání úspor), 2. funkce zabezpečení bohatství (finanční trh poskytuje nástroje umožňující uchování kupní síly peněžních prostředků), 3. funkce likvidity (získávání peněžních zdrojů prostřednictvím směny cenných papírů a jiných finančních aktiv za hotovost), 4. úvěrová funkce (nabídka úvěrů pro zájemce o úvěr), 5. platební funkce (mechanismus pro provádění plateb za nakoupené zboží a služby), 6. funkce ochrany proti riziku (finanční trh poskytuje prostředky pro ochranu proti riziku). 15

16 Finanční trh a jeho segmenty Procesy na finančním trhu : 1. soustřeďování volných zdrojů peněžních prostředků, 2. rozmisťování a usměrňování volných zdrojů z hlediska efektivnosti jejich využití, 3. přerozdělení dočasně volných zdrojů a jejich transformace na investice. 16

17 Segmenty finančního trhu 1. peněžní trh, 2. úvěrový trh 3. kapitálový trh 17

18 Segmenty finančního trhu Na peněžním trhu se obchoduje především mezi centrální bankou, komerčními bankami, veřejným sektorem a velkými finančními firmami. Na tomto segmentu finančního trhu se realizují obchody s krátkodobými cennými papíry, mezibankovní obchody s depozity a operace centrální banky spojené s realizací měnové politiky. 18

19 Segmenty finančního trhu Na úvěrovém trhu působí zejména komerční banky, stát, veřejný sektor, firmy a domácnosti. Na tomto trhu probíhají veškeré činnosti spojené s různými druhy úvěru a vznikají vztahy mezi věřiteli a dlužníky. 19

20 Segmenty finančního trhu Na kapitálovém trhu probíhá investování do cenných papírů a jiných finančních instrumentů odvozených od cenných papírů a obchodování s cennými papíry. 20

21 2. Bankovní úvěrové produkty Tvoří podstatnou část aktiv u univerzálních bank Zásadně ovlivňují výnosy bank i rizika Umožňují klientům financování Formou úvěrů i garancí poskytnutí prostředků 21

22 Kritéria členění a druhy úvěrů: 1. Příjemce úvěru Stát municipality a veřejnoprávní subjekty Podnikatelské subjekty Fyzické osoby 2. Forma poskytnutí úvěru Peněžní Závazkové úvěry a záruky 3. Doba splatnosti úvěru Krátkodobé se splatností do 1 roku Střednědobé od 1 do 5 let Dlouhodobé delší doba splatnosti než 5 let 4. Účel použití: neúčelové a účelové 5. Měna : tuzemská/zahraniční 6. Způsob zajištění: nezajištěné a zajištěné 22

23 Bankovní úvěrové produkty a jejich členění Banky uzavírají úvěrové obchody jednak se svými klienty (tj. nebankovními subjekty), jednak s jinými bankami. Banky poskytují úvěry podnikatelům (fyzickým a právnickým osobám), občanům (jakožto fyzickým osobám) i jiným subjektům ( obcím, nadacím, rozpočtovým organizacím apod.). Podle formy, v níž banka klientovi poskytuje úvěr, lze rozlišovat: (a) peněžní úvěry, tj. poskytnutí likvidních peněz v hotovostní nebo bezhotovostní formě, (b) závazkové úvěry a záruky, kdy se banka zaručuje za svého klienta a zavazuje se splnit jeho závazek, pokud jej nesplní sám klient. Podle účelu, ke kterému poskytnuté úvěry slouží, lze rozlišovat: (a) produktivní úvěry, (b) spotřební úvěry (tj.neproduktivní úvěry). 23

24 A. Peněžní úvěry Při poskytnutí peněžních úvěrů banka klientovi bezprostředně poskytuje likvidní peněžní prostředky. Peněžní úvěry mají mnoho různých forem a při jejich poskytování je využíváno specifických technik. Základní druhy peněžních úvěrů: (a) kontokorentní úvěr, (b) eskontní úvěr, (c ) negociační úvěr, (d) hypoteční úvěr, (e) spotřební úvěry. 24

25 Kontokorentní úvěr Krátkodobý úvěr, který banka klientovi poskytuje na běžném (kontokorentním) účtu. Klient může ze svého účtu platit až do výše dohodnutého úvěrového rámce, i když na účtu nemá dostatek prostředků. Smlouvu o kontokorentním úvěru banka s klientem obvykle uzavírá na období jednoho roku, avšak bonitním klientům ji může každý rok prodloužit. Výhodou kontokorentního úvěru pro klienta je mj. to, že může úvěr čerpat podle svých potřeb, a že mu banka obvykle povolí i případné krátkodobé překročení sjednaného maximálního úvěrového rámce ( avšak zaplatí za to dodatečné úrokové náklady). Nevýhodou pro klienta je poměrně vysoká cena kontokorentního úvěru. Tato cena se skládá z úroků a z poplatků za vedení účtu, provádění plateb apod. Poskytování kontokorentního úvěru je pro banky výhodné vzhledem k vysoké úrokové sazbě. Zároveň však banka nese riziko, že klient nevyužije úvěrových zdrojů, což zvyšuje její náklady na řízení likvidity banky. 25

26 Srovnání kontokorentních úvěrů X./2011 Česká spořitelna Kontokorent ke sporožiru 18,90% ČSOB Povolené přečerpání účtu 18,90% Fio Kontokorentní úvěr 14,30% GE Money bank Flexikredit 19,90% Komerční banka Povolené debety pro občany 19,00% LBBW Bank CZ IQ Kredit 15,50% mbank Povolené přečerpání 18,90% Oberbank Kontokorentní úvěr k privátnímu účtu 9,50% Poštovní spořitelna Povolené přečerpání k postžirovému 16,90% Raiffeisenbank Kontokorentní úvěr 21,90% UniCredit Bank Kontokorentní úvěr 15,00% Volksbank CZ Kontokorentní úvěr 18,00% 26

27 Eskontní úvěr Krátkodobý úvěr založený na odkupu (eskontu) směnky bankou. Banka odkupuje směnku před její dospělostí (splatností) a za tuto službu si sráží úrok (diskont) za dobu od odkupu směnky do dne splatnosti. Výši úroku z eskontního úvěru sjednává banka s klientem smluvně. Celkové náklady za poskytnutí eskontního úroku se skládají z úroku podle diskontní úrokové sazby příslušné obchodní banky, z eskontní (diskontní) provize, z bankovních poplatků a výloh banky. 27

28 Negociační úvěr Modifikace eskontního úvěru ve styku se zahraničím. Směnku vystavenou zahraničním vývozcem odkupuje tzv. negociační banka na základě příslibu dovozce, že příslušnou částku uhradí. Výhodou této formy úvěru je to, že vývozce dodává zboží proti zaplacení, zatímco dovozce hradí částku až v době splatnosti směnky, kterou od vývozce odkoupila negociační banka. 28

29 Hypoteční úvěr Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Hypoteční úvěr je obvykle dlouhodobý úvěr (na 5-20 let) Zajišťován zástavním právem na nemovitost.. Hypoteční banky získávají zdroje k poskytování hypotečních úvěrů emisí hypotečních listů. Režim hypotečních úvěruje v ČR upraven zákonem č.84/1995 Sb. v platném znění. Režim hypotečních zástavních listů upravuje zákon č. 190/2004 Sb, o dluhopisech v platném znění a řada dalších předpisů, např. zákon o cenných papírech, zákon o bankách, občanský zákoník aj. 29

30 Výhody hypotečního úvěru Vysoká částka úvěru (až 100% ceny nemovitosti) Dlouhá doba splatnosti (až 40 let) Odečet zaplacených úroků od daňového základu (zákon č. 586/1992 Sb.) Relativně nízká úroková sazba Volba fixního období úrokové sazby (od 1-15 let) Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla se jedná o nemovitost, která se prostřednictvím hypotéky teprve začíná stavět, nebo o hotovou nemovitost, která je předmětem koupě. Právní rámec hypotečních úvěrů definuje zákon č. 530/2004 Sb., o dluhopisech, který ruší a nahrazuje zákon č. 530/1990 Sb. 30

31 Typy hypotečních úvěrů Účelové hypoteční úvěry - klasické hypoteční úvěry, u kterých je bankovním ústavem vyžadováno doložení účelu čerpaných prostředků většinou do stanovené minimální výše, uvedené v procentech z čerpané částky jako např. koupě nemovitosti, výstavba nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti, vypořádání vlastnického podílu nebo refinancování dříve poskytnutých úvěrů, u kterých je prokazatelné, že byly použity na investici do nemovitostí. Klasické účelové hypoteční úvěry lze poskytnout až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Neúčelové hypoteční úvěry - tzv. Americké hypotéky. U těchto hypotečních úvěrů bankovní domy nezkoumají účel. Výše úvěru je omezena hodnotou zástavy. Většinou se pohybuje max. do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Hypoteční úvěry bez příjmů - hypoteční úvěry, u kterých není podmínkou schválení úvěru doložení příjmů žadatele. Výše úvěru se odvíjí od hodnoty zastavené nemovitosti. Většinou však nesmí překročit 50 % hodnoty zástavy. Nemovitost v zástavě musí většinou splňovat stanovenou minimální hodnotu (např. 1 mil Kč). 31

32 Parametry hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru V případě účelových hypoték až do výše 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. V případě neúčelových hypoték do limitované výše max. 60 % zástavní hodnoty nemovitosti. Výše hypotečního úvěru je dále stanovena jako minimální možná výše (např Kč) a maximální možná výše (např Kč). Výše hypotečního úvěru se dále odvíjí od schopnosti žadatele splácet. Doba splatnosti se obecně sjednává v rozmezí 5-40 let. Splatnost úvěru je dále omezena produktivním věkem klienta. Úroková sazba Fixní úroková sazba na volitelné období 1-15 let. Sazba je platná od data podpisu smlouvy a její výše je bankou garantovaná po celou sjednanou dobu. Po uplynutí doby, na kterou je sjednána fixní úroková sazba, je možné provést změnu sazby na sazbu s jinou fixací, nebo provést mimořádnou splátku části nebo celého úvěru. 32

33 Účely hypotečních úvěrů Koupě nemovitosti do vlastnictví (nemovitost k bydlení, rekreaci či k pronájmu). Výstavba, nástavba, přístavba, rekonstrukce, modernizace a oprava nemovitosti. Koupě spoluvlastnického podílu nemovitosti. Koupě stavebního pozemku. Splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček, které byly použity na investici do nemovitostí Úhrada za převod členských práv a úhrada členského podílu při pořízení družstevních bytů. Refinancování vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitostí. 33

34 Formy zajištění hypotečních úvěrů Povinné zajištění zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Povinné dozajištění vinkulací pojistné smlouvy k zastavené nemovitosti. Vinkulace pohledávky ze životního pojištění (pojištění pro případ smrti a dožití žadatele). Zástavní právo k pohledávce ze životního pojištění (v případě, že se jedná o hypoteční úvěr, jehož splácení je zajištěno výnosem z kapitálové či investiční pojistky, případně z pojištění pro případ smrti a na dožití). Rozhodčí doložka. 34

35 Poplatky za hypoteční úvěry Poplatek za zpracování úvěru (% z výše úvěru se stanovenou min. a max. výší) Poplatek za vedení úvěrového účtu (měsíční poplatek) Poplatky za čerpání úvěru (jednorázové poplatky dle počtu čerpání nad rámec stanoveného počtu čerpání zdarma) Sankční poplatky za mimořádné splátky (% z výše mimořádné splátky) 35

36 Způsoby splácení hypotečních úvěrů Anuitní (konstantní) - výše měsíčních splátek je neměnná po celou dobu fixace úrokové sazby. Degresivní (klesající) - výše měsíční splátky klesá vždy o určité procento v ročních periodách. Klient má největší zatížení na počátku splácení úvěru. Progresivní (rostoucí) - výše měsíční splátky úvěru roste o určité procento v ročních periodách. Klient má největší zatížení na konci splácení úvěru Jednorázové - v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním. V takovém případě hradí klient v době splatnosti v měsíčních splátkách pouze úrok a v určitém sjednaném termínu jednorázově v plné výši uhradí jistinu poskytnutého úvěru výnosem z kapitálového životního pojištění. Mimořádné splátky - k datu změny úrokové sazby (konec fixace) bez sankčních poplatků. Mimo termín změny úrokové sazby (v období fixace) bude uplatněna sankce ze strany banky. 36

37 Výhody úvěru ze stavebního spoření Pevné úrokové sazby 3 % p.a., splatnost úvěru i delší než 20 let, zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu, úvěry do Kč bez zástavy nemovitostí. 37

38 Výhody hypotečních úvěrů Výhodnost hypotečních úvěrů vyplývá z toho, že stát tyto úvěry podporuje poskytováním státní podpory v několika formách: (a) jako příspěvek fyzickým osobám ke snížení měsíční anuity, (b) fyzické osoby mohou odečíst úroky z hypotečních úvěrů od základu daně z příjmu, (c) úroky z hypotečních zástavních listů jsou osvobozeny od daně z příjmu. 38

39 Spotřebitelské úvěry Slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, pořízen nebo stavbě bytů a rodinných domků, případně i ke krytí jiných spotřebních výdajů. Úvěry jsou poskytovány fyzickým osobám. 39

40 Z hlediska účelu Spotřebitelské úvěry - členění Účelové financování nákupu spotřebních předmětů a služeb Neúčelové jednorázové, hotovostní, bezhotovostní, vyšší míra rizika, vyšší úrokové sazby Z hlediska zajištění Zajištěné instrumenty zajištění úvěru /hypoteční- americká hypotéka/ Nezajištěné bez instrumentu, jen bonitním osobám 40

41 Jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou? Předmětem smlouvy o úvěru jsou výslovně "peněžní prostředky. Finanční prostředky jsou věřitelem poskytovány dlužníkovi převodem na účet. U smlouvy o půjčce jsou předmětem "věci určené podle druhu, zejména peníze" Peníze (bankovky či mince) musí převzít v hotovosti sám dlužník nebo jeho zástupce. 41

42 Spotřebitelské úvěry V praxi existuje řada různých druhů spotřebních úvěrů, z nichž lze uvést zejména tyto úvěry: (a) splátkové úvěry, (b) revolvingové spotřební úvěry, (c)hypoteční úvěry, (d) nesplátkové spotřební úvěry 42

43 Spotřebitelské úvěry Splátkový úvěr - účelový úvěr, poskytovaný jako: přímý splátkový spotřební úvěr ( sjednaný přímo mezi bankou a klientem na nákup určité věci nepřímý splátkový spotřební úvěr (obchodník prodává klientovi zboží nebo službu a zprostředkovává mu poskytnutí úvěru bankou). Splátkový úvěr většinou slouží k financování nákupu zboží dlouhodobé spotřeby. Dlužník pravidelně (obvykle měsíčně) splácí úvěr včetně úroků. 43

44 Spotřebitelské úvěry Revolvingové spotřební úvěry jsou poskytovány formou úvěrového rámce na klientově běžném účtu. Banky tyto úvěry poskytují při splnění určitých podmínek, a to především bonitním klientům se stabilním příjmem a nepožadují další zajištění úvěru. /kontokorentní/. Tento druh úvěru bývá často spojen s platebními instrumenty ( s šeky, s platebními kartami). 44

45 Spotřebitelské úvěry Nesplátkové úvěry se vyznačují tím, že bývají splaceny jednorázově. Obvykle slouží jako překlenovací úvěry při krátkodobé jednorázově potřebě finančních prostředků (např. mezi koupí a prodejem automobilu, bytu nebo rodinného domku apod.). 45

46 Co obsahuje RPSN /roční procentní sazba nákladů Úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník / klient / zaplatit věřiteli /bance/, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. 46

47 Lichva Trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. 47

48 48

49 B. Závazkové úvěry a záruky 1. Akceptační úvěr 2. Remboursní úvěr 3. Avalový /ručitelský/ úvěr 4. Bankovní záruka 49

50 Akceptační úvěr je obvykle krátkodobý úvěr, jehož účelem je financování oběhu zboží, a to ve vnitřním i zahraničním obchodě. Akceptační úvěr je spojen se směnkou, tj. při jeho poskytnutí banka garantuje, že zaplatí určitý závazek svého klienta. Banka od příjemce akceptačního úvěru (nebo jím pověřené osoby) akceptuje jím vystavenou cizí směnku na banku s podmínkou, že klient před platností směnky u banky složí peněžní prostředky k pokrytí svého závazku. Provedením akceptu se banka stává hlavním směnečným dlužníkem. Klient může směnku použít k úhradě závazku svému dodavateli (věřiteli) nebo prodat směnku bance před její splatností (tj. eskontovat ji) a z výnosu zaplatit prodávajícímu. 50

51 Remboursní úvěr Forma akceptačního úvěru přizpůsobeného operaci v zahraničním obchodě. Dovozce žádá banku o akceptování směnky vystavené vývozcem. Banka akceptuje směnku na základě stanovených dokumentů, vývozce pak může tuto akceptovanou směnku eskontovat u kterékoli jiné banky. 51

52 Avalový úvěr Je poskytován na základě smlouvy mezi bankou a klientem, je označován též jako ručitelský úvěr. Avalový úvěr může být krátkodobý nebo dlouhodobý. Avalový úvěr se obvykle vyskytuje ve dvou formách: (a) jako směnečný aval, tj. banka se na směnce směnečnou doložkou "per aval" zaručuje za směnečného dlužníka a ručí pak stejně jako směnečný dlužník; (b) avalový úvěr ve formě ručení, kdy se banka zavazuje, že jako ručitel uhradí závazek svého klienta, v případě že klient svůj závazek nesplní. 52

53 Záruky Bankovní záruka je závazek banky vyplatit oprávněné osobě (.beneficientovi) určitou peněžní částku. Podmínkou pro vyplacení této částky je to, že beneficient splní podmínky stanovení v záruční listině. Záruka musí (podle českého práva) obsahovat písemný závazek banky, že v případě nesplnění dlužníkova závazku uspokojí věřitele, a to do výše určité peněžní částky. Poznámka: Právní úprava bankovní záruky je obsažena v obchodním zákoníku ČR ( , resp ). Pokud je v záruční listině sjednáno, že se na danou záruku vztahují pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, lze pro sjednání bankovní záruky využít i těchto pravidel ( Jednotná pravidla pro kontraktní záruky a Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání). 53

54 Záruky - členění Podle účelu záruky lze záruky dělit na dvě skupiny záruk : (a) záruky platební, kdy banka ručí za splnění klientova platebního závazku, (b) (b) záruky neplatební, kdy banka poskytuje záruku na jiný než platební závazek. V praxi se nejčastěji lze setkat se zárukou za nabídku (vadium nebo bid bond), kauční zárukou (performance bond), akontační zárukou (advanced payment guarantee) stand-by letter of credit. 54

55 Druhy záruk Záruka za nabídku obvykle je požadována vypisovatelem veřejných soutěží, který od účastníků soutěže žádá, aby pro případ svého vítězství v soutěži předem zaručili svou schopnost dodržet podmínky soutěže uvedené v nabídce. Obvykle bývá požadováno 1 až 5% ceny stanovené v nabídce. Kauce funguje jako záruka za řádné splnění veškerých podmínek uvedených v kontraktu, zejména pokud jde o dodržení kvality dodávky. Kauční záruka obvykle představuje 5 až 10% ceny dodávky, může však být stanovena až na 20% cen dodávky. 55

56 Druhy záruk Akontační záruka slouží k zabezpečení návratnosti zálohy, kterou prodávající převzal od kupujícího. Pomocí akontační záruky se kupující zajišťuje proti riziku, že prodávající mu nedodá sjednané množství zboží nebo nevrátí převzatou peněžní zálohu. Tzv. stand-by letter of credit představuje nástroj obdobný dokumentárnímu akreditivu. Banka, která vystaví tento instrument, se zavazuje, že beneficientovi proti předložení určených dokumentů vyplatí určitou peněžní částku, pokud ji dlužník nezaplatil. 56

57 Způsoby úročení úvěrů Pevná / fixní/ Nemůže být žádnou ze stran úvěrového vztahu měněna v po dobu trvání úvěrového vztahu Pohyblivá Obvykle vázána na jinou úrokovou sazbu/základní- prime rate/ banky, nebo na diskontní sazbu centrální banky 57

58 Způsoby splácení úvěrů 1. Jednorázově v době splatnosti 2. Po uplynutí výpovědní lhůty 3. Průběžné splácení 4. V pravidelných splátkách /úmor + úrok/ 5. V pravidelných anuitách 58

59 Zajištění úvěrů široká definice Veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splacení úvěrů, včetně úroků. Nástroje : 1. Prověrka úvěrové způsobilosti /bonity/ klienta 2. Limitování výše úvěrů pro klienta 3. Diverzifikace rizika konsorciální úvěry 4. Kontrola úvěrového subjektu 59

60 Zajištění úvěrů členění zajišťovacích instrumentů 1. Podle povahy zajištění : Osobní ručí třetí osoba Věcné právo banky na majetkové hodnoty klienta, nebo třetí osoby 2. Podle svázanosti zajištění s pohledávkou Akcesorické zajištění spojeno s pohledávkou /ručení/ Abstraktní samostatně stojící právo, nezávislé na zajišťované pohledávce/ depotní směnka/ 60

61 Ručení Zajištění úvěrů nástroje Jednostranné písemné prohlášení právnické, či fyzické osoby - ručitele vůči bance, že uspokojí její pohledávku v případě, že tak neučiní dlužník. Subsidiární závazek /až v případě neplnění, / Akcesorický, je spojen se závazkem dlužníka Směnečné a šekové rukojemství/zvláštní případ/ 61

62 Depotní směnka Zajištění úvěrů nástroje Finanční, zpravidla bianko směnka Vystavuje příjemce úvěru klient ve prospěch banky Deponuje u banky jako zajištění úvěru Bianko směnka banka v případě neplnění závazků dlužníka vyplní částku a předloží k proplacení /podle směnečného zákona/ - exekuce 62

63 Zástavní právo Zajištění úvěrů nástroje Banka má právo v případě neplnění uspokojit své pohledávky vůči klientovi prodejem /realizací/ zástavy. / Akcesorická forma zajištění/, banka není majitelem zástavy Zástavní smlouva obsahuje označení zástavy a pohledávky U movitých věcí odevzdání zastavené věci věřiteli /, pohledávka/ U nemovitých věcí - vklad zástavního práva do katastru nemovitostí U cenných papírů zástavní rubopis, nebo registrace u SCP 63

64 Zajištění úvěrů nástroje Postoupení/cese/ pohledávek Prohlášení příjemce úvěru o postoupení své pohledávky třetí osobě /postupníkovi/ - novému věřiteli Plnění pohledávek neznamená splácení úvěru Banka požaduje, aby splácení postoupené pohledávky probíhalo na účtu vedeném v bance, která inkaso z pohledávky používá ke splácení úvěrů až v případě nesplácení klientem Formálně : tichá a veřejná cese 64

65 Smlouva o úvěru /žádost o úvěr/ Absolutní obchod mezi dlužníkem klientem a věřitelem bankou Základní náležitosti smlouvy o úvěru: 1. Určení smluvních stran 2. Výše úvěru a měna 3. Lhůta pro čerpání úvěru 4. Účel úvěru 5. Doba splatnosti a způsob splácení 6. Výše a způsob stanovení úrokové sazby 7. Zajištění úvěru 65

66 Zánik úvěrové smlouvy Splněním smlouvy /řádné splacení/ Dohodou mezi bankou a klientem Odstoupením od smlouvy /bankou, pokud úvěr použit na jiný účel, použití úvěru ke smluvenému účelu je nemožné, dlužník je v prodlením s vrácením více než dvou splátek déle, než tři měsíce/ Výpovědí /obě strany / 66

67 Struktura úvěrů v českém bankovním sektoru Kontokorentní a debety na BÚ Na oběžné prostředky Investiční Ze stavebního spoření Hypoteční Spotřebitelské Na obchodní pohledávky Na nákup cenných papírů Z repo obchodů Ostatní podnikatelské a neúčelové Pohledávky za bankami bez licence Ostatní úvěry 67

68 Alternativní formy financování Faktoring smluvní odkup krátkodobých pohledávek vzniklých poskytnutím nezajištěného dodavatelského úvěru Forfaiting odkup středně a dlouhodobých pohledávek vzniklých při obchodování na úvěr Projektové financování Rizikový kapitál /nikoliv bankovní produkt/ 68

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Moderní bankovnictví 5-1

Moderní bankovnictví 5-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Téma: Zajištění úvěrů, utvrzení dluhu 1) Druhy (formy) zajištění

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více