O barvách Michala Vacek Havlíčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O barvách Michala Vacek Havlíčková"

Transkript

1 O barvách Michala Vacek Havlíčková

2 2. O BARVÁCH BARVY 1. SVĚTLO VLASTNOSTI BAREV odstín sytost jas VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI BARVAMI historické barevné systímy vývoj moderních barevných systémů primární, sekundární a terciální barvy HARMONICKÁ BAREVNOST KONTRAST kontrast barevný kontrast světlosti kontrast sytosti kontrast simultární VÝZNAMY A VNÍMÁNÍ BAREV a) SYMBOLIKA BAREV - PSYCHOLOGIE BAREV b) TEPLOTA BARVY c) KLIDNÉ, VZRUŠIVÉ A NEUTRÁLNÍ BARVY d) PROSTOROVÉ BARVY e) VZTAH BARVY A TVARU BARVA V GRAFICKÉM DESIGNU a) BARVA VYTIŠTĚNÁ A BARVA NA MONITORU b) BAREVNÉ REŽIMY RGB CMYK

3 3. O BARVÁCH BARVY Existuje jen málo vizuálních podnětů, které mají stejnou váhu jako barva. Barva patří mezi nejsilnější komunikační nástroje, vytváří dojem mnohem rychleji než ostatní nositelé informací (text, obrázky), např. červená říká stop, zelená volno, jdeme nebo východ, kombinace černá, žlutá - pozor,... Barvy se navzájem odlišují nejen svým vzhledem (každou barvu dokážeme objektivně fyzikálně popsat), ale také tím, jak na nás působí, jaký z nich máme pocit. Stačí si jen uvědomit, jak vnímáme rozdílnou barevnost, jinak stejných, předmětů. Velmi jednoduchým příkladem je naše odívání. Když pomineme slušivost, někomu se líbí barvy světlé, někomu tmavé, někdo má rád červenou, jiný modrou,... Dalším příkladem může být pohled do krajiny. Jinak na nás působí pohled na hnědé březnové pole, jinak vnímáme to samé pole o 2 měsíce později, kdy září svěží žlutozelenou barvou. Nebo si představme pohled na jasnou modrou oblohu ve srovnání s pohledem do černošedých těžkých mraků, atd. Vnímání barev a jejich odstínů je u každého jedince velmi individuální. Ovliňuje nás jak pohled osobní spojený s nějakou zkušeností, s něčím pozitivním (negativním), obliba (neobliba) konkrétních barev, tak pohled sociálně kulturní. Vnímání barev je vždy závislé na kultuře, ve které žijeme (významy a symboly barev se v jednotlivých kulturách mohou lišit (př. bílá barva - někde nevinnost, jinde smutek nebo význam černé - někde smutek, vážnost - jinde oslava, atd.) Barva jako výrazový prvek tedy není jen tím, co vidíme, ale také tím, s čím si ji jak vědomě, tak podvědomě spojujeme. Přesto lze obecně říci, že existuje několik pravidel, která jsou platná pro většinu populace. Ovlivňují, jak se bude barva chovat, jak na nás bude působit, jak ji budeme vnímat v prostoru, atd.

4 4. O BARVÁCH 1. SVĚTLO Každá barva má jiný barevný odstín ráno, v poledne, večer, jinak se chová na lesklém papíře, jinak na hladkém, jiný odstín bude na bílém podkladu, jiný na černém. Vše je dáno působením světla a vzájemným kontrastem ploch okolo (viz str ) Světlo vnímáme prostřednictvím zrakového ústrojí. Světlo je obsaženo v našem vědomí jako psychologický jev. Fyzikální stránka světla (jeho vlnová délka) je podnět pro vznik našich pocitů, počitků, vjemů. Barva je počitkem. Vidíme barevně, na rozdíl od některých jiných živočichů. To nám umožňuje přesnější rozlišení pozorovaných dějů, jevů a situací, pochopení souvislostí v 3D prostoru, orientaci v čase, přiřadit barvám význam podle společenských tradic a pravidel, mít širší emocionální spektrum, atd. Barva je z fyzikálního hlediska určena vlnovou délkou světla. Při plném světle pracuje oko s detektory (s fotochemickými pigmenty), které jsou citlivé na vlnové délky viditelného spektra. Rozsah spektrální citlivosti lidského oka je nm. Počet barev, které můžeme vnímat, je závislý na pigmentech a na účincích rozptýleného světla. Světlo kolem nás se neustále mění a je různými povrchy různě odráženo nebo pohlcováno. vlnové délky: 1 pm 1 nm 1 µm 1 mm 1 m 1 km m 10-9 m 10-6 m 10-3 m 10 3 m kosmické gamma RTG UV ultrafialové IR infračervené mikrovlnny radar TV radio UV viditelné světlo IR 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm

5 5. O BARVÁCH Přes složitost problematiky světla, můžeme definovat tři znaky proměn světla (a s tím související vlastnosti barev): barva světla - ODSTÍN - (zelená tráva, modrá obloha, červánky) intenzita barvy - SYTOST, např. rozdíl červeně zbarvených tváří v kontrastu sytou červenou barvou vlčích máků světlost a tmavost barev - JAS - zelený trávník na slunci se zdá světlejší než ve stínu VLASTNOSTI BAREV ODSTÍN - je základní, čistá barva z barevného spektra s vlastním názvem (červená, modrá, žlutá, atd.), vymezuje základní identitu barvy, která je výsledkem vnímání odrazu světla o různých vlnových délkách, hodnota barvy je vyjádřena číselně - v % (např. CMYK). SYTOST (SATURACE) - je intenzita barvy, je to barevná intenzita odstínu. 100% sytost znamená, že jde o čistou barvu bez příměsi černé a bílé, čím je barva sytější, tím je vnímána jako živější. Sytosti barvy odpovídá pojem čistota barvy. 100% sytost 0% sytost

6 6. O BARVÁCH JAS (SVĚTELNOST) - jas je postavení barvy vzhledem ke stupnici od černé po bílou, označuje stupeň tmavosti či světlosti barevného odstínu (více světla nebo méně světla). 0% jas 100% jas

7 7. O BARVÁCH 2. VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI BARVAMI HISTORICKÉ BAREVNÉ SYSTÉMY Pokud se chceme podívat do historie barevných systémů, musíme zajít opravdu hodně hluboko, a to mezi řecké filosofy (Pythaforas popsal lineární uspořádání barev, Aristotel, pravděpodobně jako první, studoval barevné přechody a v neposlední řadě Platon podal výklad barevné teorie). Ve středověku se studiem působení a vnímání barev zabývala řada vědců a umělců své doby, příkladem mohou být Robert Grosseteste (kolem r ), Leon Battista Alberti ( ), Leonardo da Vinci ( ). Po celou naší historii se umělci a vědci své doby snaží uspořádat systémy a principy vnímání barev do vizuální podoby. Mezi nejvýznamnější osobnosti, kteří položili základy moderního pojetí barev patří J. W. Goethe, P. O. Runge, F. W. Ostwald, A. H. Munsell. Barevný model nám umožňuje vidět vzájemné vztahy a vzájemné působení barev. VÝVOJ MODERNÍCH BAREVNÝCH SYSTÉMŮ Johan Wolfgang Goethe ( ), kromě významných literárních děl, věnoval mnoho úsilí knize popisující lidské vnímání barvy Zur Farbenlehre (Nauka o bravách, 1810). V jeho barevném kruhu jsou vepsány dva trojúhelníky. Na vrcholech jednoho jsou tři primární barvy (žlutá, červená, modrá), na vrcholech opačného jsou barvy sekundární (fialová, oranžová, zelená), barvy které jsou v kruhu naproti sobě, jsou barvy komplementární (doplňkové, kontrastní). Tento barevný kruh ale není plně funkční, jeho teorie má hodnotu spíše estetickou.

8 8. O BARVÁCH Philip Otto Runge ( ) - uspořádal pigmenty barev do globusu, kde mícháním tří základních barev (žlutá, červená, modrá) vznikají sekundární a další barvy, přidal pigmenty bílé a černé. Čisté barvy leží na rovníku, na severním pólu je bílá, na jižním černá. Na polednících jsou barvy namíchané z čistého odstínu a bílé nebo černé, uvnitř koule jsou barvy lomené. Kniha Farbenkugel (Barevná koule) Jeho model řešil problém pouze subtraktivní barvy (subtraktivní - rozdílové mícháním barev X aditivní - sčítací míchání barev) Friedrich Wilhelm Ostwald ( ) vytvořil prostorový systém třídění barev pracující s aditivním míšením barev a fyzikálními vlastnostmi barev. Barvy a odstíny uspořádal do dvojkužele se společnou základnou. Na kruhovém obvodu jsou barvy syté, na vrcholech bílá a černá, osu dvojkužele tvoří stupnice šedých odstínů. Jeho systematické třídění barev bylo akceptováno a měl velký podíl na standardizaci barev (vytvořil barevné tabulky, barevné atlasy, barevné varhany).

9 9. O BARVÁCH Albert Henry Munsell ( ) - vytvořil barevný prostor vycházející ze tří vlastnostní barev: odstín, hodnota (lehkost) a chroma (čistota barvy) - Munsellův barevný systém, v roce 1917 založil společnost Munsell Color Company. V roce 1930 byl Munsellův barevný systém USDA přijat jako oficiální systém barev pro výzkum půd. Barevný systém Munsell získal mezinárodní uznání a sloužil jako základ pro mnoho systémů.

10 10. O BARVÁCH V dnešní době je nejčastěji používanou pomůckou, k uvědomění si podstaty daných barevných kombinací, barevné kolo vycházející právě ze systému Munsell. Barevným kolem je myšleno uspořádání odstínů do kruhu, kde jsou barvy seřazeny dle příbuznosti, tedy podle rozdílů mezi vlnovými délkami, které vzájemně odlišují žlutou, červenou a modrou (čím jsou barvy blíže k sobě, tím působí klidněji, harmoničtěji, čím jsou dále od sebe, tím vytváří větší kontrast). PRIMÁRNÍ BARVY jsou základními barvami kruhu (červená, modrá, žlutá). Nelze je vytvořit kombinací ostatních barev. SEKUNDÁRNÍ BARVY vznikají mícháním základních (primárních) barev (červená a modrá = fialová, modrá a žlutá = zelená, žlutá a červená = oranžová). TERCIÁRNÍ BARVY vzniknou smícháním sekundární a primární barvy (fialovo-modrá, zeleno-modrá, zeleno-žlutá, žluto-oranžová, červeno-oranžová, červeno-fialová).

11 11. O BARVÁCH primární primární sekundární sekundární terciální terciální

12 12. O BARVÁCH HARMONICKÁ BAREVNOST - je vytvořena z barev, které jsou v barevném kruhu blízko sebe (viz analogická paleta - paleta sousedících barev, které vytváří atraktivní harmonii s nízkým kontrastem) analogická paleta

13 13. O BARVÁCH KONTRAST - kombinace barev, které se navzájem ovlivňují (např. podle polohy v barevném kruhu, v jasu, sytosti,...) Kontrast barevný - kombinace barev v barevném kruhu - čím dále od sebe, tím větší barevný kontrast, největší kontrast mezi doplňkovými, tzv. komplementárními barvami - barvy položené naproti sobě v barevném kruhu (viz doplňková paleta) komplementární (doplňková)paleta

14 14. O BARVÁCH Kontrast světlosti - kombinace světlých a tmavých tónů, čím větší rozdíl, tím větší světlostní kontrast (viz monochromatická paleta - paleta jednoho odstínu různé světlosti) kombinace světlých a tmavých tónů jednoho odstínů kombinace světlých a tmavých tónů doplňkových barev (jedna barva světlá, druhá tmavá) monochromatická paleta

15 15. O BARVÁCH Kontrast sytosti - kombinace sytých a nesytých odstínů Kontrast simultánní - tzv. barevná indukce - šedý čtverec se při upřeném pozorování tónuje k doplňkové barvě (na žlutém pozadí do fialova, na červeném do zelena, na modrém do oranžova,...)

16 16. O BARVÁCH 3. VÝZNAMY A VNÍMÁNÍ BAREV a) SYMBOLIKA BAREV - PSYCHOLOGIE BAREV Každá barva z barevného spektra může být nositelem řady neverbálních sdělení. Užívá se zde pojmu psychologie barev. Zvláštností barevné symboliky je její dvojznačnost, kažká barva má svou dobrou i zlou podobu. ŽLUTÁ - žlutá je zpravidla první barva, kterou vidíme, přitahuje pozornost, nelze ji přehlédnout - naše oči jsou nejcitlivější k vlnovým délkám žluté barvy ( nm) - barva, která dokáže varovat před nebezpečním (černo/žluté bezpečnostní pruhy, vosy, pavouci), zároveň barva tepla, léta, květů,... - něčeho příjemného - ve známém prostředí vyvolává klid a pocit bezpečí, v cizím prostředí spíše úzkost a ostražitost - osvobozuje, povzbuzuje, uvolňuje, harmonizuje, značí veselost, otevřenost, ale i přelétavost a povrchnost, barva změny, očekávání Teplá žlutá připomíná sluneční zář, můžeme v ní hledat stejné významy jako nám symbolizuje: Slunce, teplo, život, světlo, ale zároveň žár a zkázu. Žlutá na Zemi vítězí s přícházejícím létem a nástupem podzimu, je to barva zrajících plodů, ale i žloutnoucího listí, je symbolem hojnosti a plnosti života, ale i ohlašovatelkou stárnutí, úpadku, zkázy,... Ve starých asijských kulturách byla žlutá barva barvou moci, v Číně byla vyhrazena císaři, dodnes je posvátnou barvou buddhistického náboženstvívsvěcená voda bývá obarvena šafránem. V náboženské symbolice křesťanství se vyjadřuje zlatou a žlutou barvou myšlenka splynutí duše s bohem a současně její protiklad - duchovní odpadlictví. Je to barva kacířů, barva Jidáše, který zradil Ježíše Krista. ve středověku to byla barva hanby. Ve světské symbolice se žlutou barvou a zlatem označovala manželská láska a zároveň její protiklad - nevěra, která manželské svazky trhá. ZLATÁ

17 17. O BARVÁCH - symbolizuje pocit zářícího štěstí, barva správného, pravého středu, barva univerzální lásky a nejvyšších hodnot, zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost, vznešenost - zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí, transformuje poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha na cestě k univerzální moudrosti. V Egyptě je spojována s bohem slunce Ra a s obilím, na němž závisel život, Hinduisté ji považují za symbol pravdy, Pro Řeky byla symbolem rozumu a nesmrtelnosti. Nesmrtelnost byla ztělesněna zlatým rounem, které našel Iáson zavěšené na stromě života. V mýtech, pohádkách a legendách patří zlatá nebo zlato-žlutá bohům. ČERVENÁ - je vzrušující, energická, prudká, mocná, skrývá v sobě vášeň, sexualitu, pudovost, impulzivnost, ale i agresi, má velmi silný náboj, je výrazem životní síly, aktivity, úspěchu a činorodosti, je symbolem mužské energie - je spojena s představami krve, ohně, války, násilí, zároveň je barvou lásky, srdce a životní síly - vždy je lépe hodnocena opačným pohlavím, společensky velmi konzervativní barva - přednost jí většinou dávají lidé cílevědomí, energičtí, tvořiví, schopní usilovné práce a soustředěného vypětí, ale také pruďasové a násilníci - odmítání červené může být příznakem nedostatku sil, ochablosti, pasivity, znamením, že člověk na své úkoly nestačí, že se cítí unaven, vyčerpán Jak dokazují archeologické nálezy již z období mladého paleolitu, pravěký člověk si touto barvou maloval tělo. Mrtví byli obalováni červeným okrem nebo pohřbíváni s miskami krevele. Červeň měla dodat sílu a život posmrtnému bytí. Stejná symbolika se pravděpodobně uplatňuje i v otiscích červeným okrem na soškách Venuší ze stejného období (zde je červená i barvou plodnosti). Také staří Egypťané prý každoročně natírali stromy, dobytek i příslušné modly červenou barvou na ochranu a povzbuzení plodnosti. Červená podle dávných představ chránila proti nemocem, čarám a kouzlům. Nosily se červené amulety, červená krev obětních zvířat měla chránit před onemocněním a neštěstím, červené světlo zastrašovalo zlé duchy a démony. Jindy zase měla červená duchy přivolávat (barva pekla, pekelný kníže Mefisto nosil rudý plášť). Červená je také barvou válek a válečníků. Vítězní generálové ve starém Římě si pomazávali tváře červenou barvou, Indiáni si při vyhlášení války natírali červenou hlinkou obličej i celé tělo. Červená stala symbolem lásky a vášně. Řecký bůžek Eros nosí červený plášť, červená je posvátnou barvou indické bohyně Lakšmí, dárkyně lásky, zdraví, krásy a štěstí. Do této barvy jsou také oděni bůh války Mars a největší římský bůh Jupiter. Pro Číňany je symbolem štěstí, pro křesťany barvou Kristova umučení.

18 18. O BARVÁCH ORANŽOVÁ - oproti červené, mizí agrese, je hravější, dynamická, symbolizuje svádění, lákání, vábení, tanec, pohyb, vášeň a erotičnost, je spojena s vřelými city, touhami a přáními (pohybuje se v jiné rovině než agresivní červená), symbolizuje ženskou energii, symbol iracioality (emoce, intimnost) - je slavnostní, vyvolává pocit radosti, optimismu, mládí a radosti ze života, podněcuje k zážitkům a k dobrodružství, pomáhá proti depresím a pesimismu, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody, je barvou sebedůvěry, nadšení, odvahy a lehce a radostně zvládnutého života - označuje se za sociální barvu, které dávají přednost extroverti a společenští lidé - svělte oranžová (meruňková) - obnovuje, oživuje a jemně stimuluje a může rozpustit a odstranit emocionální blokády, udržuje v proudu životní energii a zjemňuje pleť ZELENÁ - doplňek k červené - opak červené - nejklidnější barva celého barevného spektra - zklidňuje, chrání, harmonizuje, uvádí do klidu, relaxace, snižuje tep, tlak, teplotu - symbolizuje svět pocitů a také přírodu - bývá spojována se statečností, houževnatostí, ale také se žárlivostí, omezováním, umíněností a nepřizpůsobivostí - není vhodná do byznys prostředí (může působit ten člověk je tak klidný, že snad nic nedělá ) - vyjímka byznys v ekologii a přírodě, vhodná do salónů určených k relaxaci,... Zelená byla vždy symbolem života, znovuzrození, svěžesti a mládí, přírody, jara a naděje - v tom se shodovala všechna náboženství, víry a kulty. Každé zelené jaro ujišťuje člověka, že smrt byla zažehnána, že se znovu obnoví život. Zelená byla barvou řecké Afrodíty, zrozené ze zeleného moře, i barvou staroitalské bohyně jara Venuše. Višnu, indický bůh udržující svět, vystupuje v jedné ze svých avatár, převtělení, jako zelená želva. Aztékové vkládali mrtvým panovníkům do těla místo srdce zelený kámen chalchihuitl, symbol znovuzrození, egyptští mumifikátoři používali ke stejnému účelu posvátného brouka skarabea zhotoveného ze zeleného drahokamu smaragdu. Ale i zelená má svou odvrácenou tvář: je to barva zlých duchů a démonů, zelený vodník s mokrým šosem loví dušičky a strašidlům kosmického věku, Marťanům, dává lidská fantazie obvykle podobu ošklivých zelených mužíčků.

19 19. O BARVÁCH Žlutozelená - dává impuls k navázání kontaktu, překročením meze přidání žluté může působit vtíravě a podbízivě Světlezelená- působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, (rostlin) přírody, ekologie a růstu Tmavozelená - uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje Zelenomodrá - tmavá hrdost, uzavřenost, sebezbožňování; světlá chladná odtažitost, hygienická sterilita. MODRÁ - doplňek oranžové - symbol racionality - barva logická, argumentují, symbolizuje slova, řeč, symbol 5. čakry (slova, řeč), diksuze, domluvení se, čistá logika, rozum, barva introvertů - znamená klid, soulad, stálost přetrvávající na věky, uspokojení, matriarchát, barva intelektu, míru a rozjímání, symbolizuje něhu, věrnost, důvěru, oddanost a tradici Modrá je symbolem vody, chladu a vzduchu, oblohy, nekonečnosti a prázdnoty, nekonečného průzračného nebe. Je nejčastější barvou připisovanou bohům. Nejvyšší egyptský bůh Amón je moudrý, což upomíná na jeho kosmický původ, ostatním egyptským bohům se na nástěnných malbách dělají barvou z prášku kamene lapis lazuli, podle kterého dostal azur své jméno, alespoň vlasy a paruky. Mexický bůh Quetzalcoatl, Opeřený had, stvořitel Aztéků, je rovněž modrý. Indické bohy poznáme podle sinavě modré pleti, germánský Odin nosí modrý šat, gotická Panna Marie se halí do modrého pláště a modré pozadí na renesančních obrazech je symbolem nekonečnosti božského vesmíru. Ale modrá, barva měsíčního svitu, může být také barvou tajuplných mocností, dobrých i zlých. Bludičky lákají modrým světýlkem, koboldi, vodní a horští duchové, jsou modří, modré jsou v pohádkách čarovné květy, které je nutno hledat, modrý je pták štěstí. tmavomodrá - klidná, vážná, barva dálek, hloubky, rozjímání, smutku, ale i míru a spokojenosti světlemodrá - působí přivětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy FIALOVÁ - melancholická, osobitá, náročná, značí zastřené vzrušení, skryté tajemství vyvolávající znepokojení, zdrženlivou střízlivost, pokoru, skromnost - duchovní svět, intuice, 6. smysl, více spojena s ženami (vnímání světa spíše intuitivně), má ráda pozadí věci - prohlédnutí

20 20. O BARVÁCH - vysoké statutární postavení tmavě fialová -neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náročná světle fialová - působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie, melancholie, opojení PURPUROVÁ - působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojena s představou spravedlnosti a majestátu, sebevědomí bez střetů, klidu, příměří RŮŽOVÁ - volnost a zároveň energie něžná aktivita - symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost v srdeční úrovni, bez pudové smyslnosti, barva něhy, jemnosti a oddanosti, jemného způsobu života, zdrženlivé elegance, slavnostních nálad a sentimentálních citů. - může však narušovat vztah k realitě a vědomé odvrácení se od vážných věcí života, zvyšuje chuť na sladké. V Číně barvou nadcházejícího úspěchu. HNĚDÁ

21 21. O BARVÁCH - je střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti, loajální, drží se při zemi - barva země Hnědá barva je spojena s představou tělesných požitků. Symbol pohodlí, ale také únavy a vyčerpání. Barva lidí, kteří neradí vystupují z davu. Ideální barva k poslíčkům, nevhodná na vyšší posty. Často ji odmítají ti, kteří pohrdají životem v teplíčku,se chtějí odlišit od průměru, být výjimeční. Vyrovnaný člověk má k hnědé obvykle víceméně lhostejný postoj. ŠEDÁ - předěl mezi černou a bílou, barva klidová, neutrální až sterilní - seriózní, ale i depresivní, dokáže vyzdvihnout jiné barvy a naopak - netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou, hranicí mezi prostory BÍLÁ - neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty, osvobození, absolutní svobody, nových začátků, symbolem čistoty, panenství, i když současně je spojena i se stárnutím a s následující smrtí, konec spojený se začátkem něčeho nového V Orientu je barvou truchlení. Pro Tibeťany je bílá barvou hory Meru, která má být ve středu světa a symbolizovat přístup k poznání.

22 22. O BARVÁCH ČERNÁ - doplněk bílé - bílá znamená konec spojený se začátkem něčeho nového, černá zánik pád do nicoty, ze které není návratu - barva smutku, zániku, smrti, koncový bod tmavosti představuje konečné rozhodnutí, popření pestrého života, nicotu, absolutní odříkání, je výrazem pro bojovné ne, barvou vzdoru, protestu, temného tajemství, magie, ale i zla, díky temnosti spojena s nevědomím, je barvou tmy - černá je nic - jde k ní přiřadit úplně vše, je k ní třeba podtext - černá znamená individuální smrt pro každou z barev, barva stínová V biblické Apokalypse, která vypráví o zkáze světa, se praví, že slunce zčernalo jako smuteční šat. Černé šaty, černé vlajky, černé lodní plachty znamenají vždy něčí smrt. Podle řecké báje ohlásil hrdina Théseus před svou plavbou na Krétu, že černé plachty jeho lodi budou nahrazeny bílými, bude-li plavba úspěšná. Smrtelně raněný Tristan ze středověké legendy očekává milovanou Isoldu: bílé plachty mají oznámit její příjezd, černé znamenají, že Isolda na lodi není. Černá patřila Satanovi, knížeti temnot, často ztělesňovanému právě černou kočkou nebo černým kozlem. Satanovi sluhové sloužili černou mši, černá byla barvou hříchu, špatným myšlenkám dodnes říkáme černé. Černá je také barvou moci a chladného násilí. Oblékali se do ní španělští králové a inkvizitoři, černé byly vlajky pirátů i košile fašistů. Ve středověku ovšem platila černá i za barvu pokory, skromnosti a odříkání se světských radostí, proto byla zvolena pro roucha kleriků a mnichů. I černá má totiž svou dobrou tvář. Ve východních zemích je barvou plodnosti. Černé jsou mraky plné deště, který přináší životodárnou vláhu, černá je barva úrodné země. Černá tma je místem klíčení, vznikání, znovuzrození a vzkříšení. Proto mívají velké bohyně plodnosti - řecká Déméter, Kybela, Isis, Diana z Efesu i indická Kálí, stejně jako mnohdy křesťanská madona, černou tvář.

23 23. O BARVÁCH b) TEPLOTA BARVY - je dána svým podtónem, barvy teplé mají žlutý podtón, barvy studené modrý. teplo chlad BARVY TEPLÉ V horní polovině kruhu je hlavní barvou žlutá. Další barvy obsahují její menší nebo větší podíl, od žlutozelené až k ohnivě červené. Při denním osvětlení jsou tyto barvy nápadnější a výraznější. Působí jasně a teple, proto je označujeme jako barvy teplé. - pocitově působí jako barvy v popředí, emotivně kladné teplé barvy STUDENÉ BARVY studené barvy teplé barvy V dolním polokruhu je ústřední barvou modrá. Ostatní barvy mají rovněž její různý podíl, od zelenomodré až k červenofialové. Tyto barvy vytvářejí opačný dojem - jsou intenzivnější a výraznější právě při úbytku intenzity světla, kdy se barevnost nachyluje směrem k modrému odstínu (slunce za mrakem) - barvy modré a jejich odstíny vzbuzují pocit chladu, hovoříme o nich jako o barvách studených. - pařížská modrá vytváří dojem prostoru, je to tzv. hluboká barva. studené barvy

24 24. O BARVÁCH c) KLIDNÉ, VZRUŠIVÉ A NEUTRÁLNÍ BARVY V levé polovině kruhu je hlavní barvou zelená. Zelená je nejklidnější barvou z celého barevného spektra. Další barvy v levé části obsahují její menší nebo větší podíl. V pravé polovině kruhu je hlavní barvou červená, která je naopak z celého barevného spektra nejživější, nejvzrušivější barvou. klid vzruch KLIDNÉ BARVY - všechny odstíny zelené, zelenožluté, zelenomodré,... VZRUŠIVÉ BARVY - odstíny červené, rudé, purpurové, oranžové, žlutooranžové, červenooranžové, fialové, purpurové,...

25 25. O BARVÁCH NEUTRÁLNÍ BARVY - celá stupnice šedých odstínů včetně bílé a černé. Všechny šedé odstíny mohou mít nádech jiného odstínu, tím přejímají zlomek jeho působnosti. A naopak, všechny barevné odstíny mohou mít nádech šedých odstínů, tím přijímají zlomek působnosti neutrálních tónů. Přidáním šedých odstínů, včetně bílé a černé do ostatních, ztrácí barvy na živosti. d) PROSTOROVÉ BARVY - studené zejména modrá, šedá - jako barva naprosto nepodporující prostorovou modelaci je čevená. Když ji budete kombinovat s více barvami, bude se chovat ze všech barev nejvíce plošně Vzdušná perspektiva vrstva vzduchu, který není nikdy dokonale čistý ani čirý, ovlivňuje hodnoty barev v krajině. Se vzrůstající vzdáleností všechny barvy předmětů a objektů ztrácejí na jasu, sytosti i odstínu, všechny barvy modrají a šednou. V obrazech krajiny, u kterých umělec uplatní tuto informaci, vzniká iluze prostorové hloubky.

26 26. O BARVÁCH e) VZTAH BARVY A TVARU Stejně jako barva, na lidské vnímání a psychiku působí i grafické prvky, geometrické i nesymetrické tvary a tělesa. Když se podíváme do historie, již v období Bauhausu byly formulovány myšlenky týkající se funkce barvy. Předpokladem je, že některé barvy lépe vystihují osobitost tvaru než jiné. Dle Ittena čtverci odpovídá červená barva a charakterizuje jej hmota, tíže a ohraničení. Kruh symbolizuje vnitřní duševní napětí, neustálý pohyb a náleží mu modrá barva. Ostré úhly trojúhelníku evokují agresivitu, bojovnost a zároveň myšlení, odpovídající barvou je světlá žluť. Bod, linie a plocha jsou základními prvky kompozice. Body jsou nejjednodušší a estetické působení se projeví až při jejich nahromadění, kdy mohou zastupovat linii, plochu nebo objem. Působení barvy podporuje tvar nebo objem (př. jinak na nás působí červený trojúheník, pro lepší představu červený jehlan, jinak na nás působí červené kolečko - červená koule). Jinak vnímáme elipsy, elipsoidní křivky, válce, koule, kužele, jinak ostře lomené křivky, pravé úhly,... Jednotlivými liniemi, tvary nebo objemy můžeme vystihnout významy slov, měkký, silný, tenký, pravidelný, plynulý, drsný, tvrdý,... slova, který pokud znázorníte linkou nebo tvarem, případně ještě podpoříte barvou, budou zcela jistě vypadat jinak. Nebo zobrazení lidských vlastností, nálad. Jinak se bude tvářit závist, jinak radost, smutek,...

27 27. O BARVÁCH Tanečnice (obr. vlevo) od Torii Kiyotada (dřevoryt z roku 1708) - žena tanečnice s vějířem a hůlkou. Svěžest, jemnost, rozkvetlá jarní louka, pohyb rozevlátých křivek šatů a krásný dámský klobouk v kombinaci s tlumenou barevností, to vše září ženskostí, vytváří představu o hudbě i způsobu, jakým se žena pohybuje. Tančící herec (obr. vpravo) od stejného autora (dřevoryt z roku 1715) - přesvědčivý obraz plný energie. Energické dupání, mávání rukou a samurajské meče v kombinaci s výraznou agresivní kombinací barev, to vše nám samo o sobě, bez toho aniž bychom slyšeli hudbu či viděli rychlost pohybu, říká jakým způsobem se tanečník pohybuje, co vyjadřuje.

28 28. O BARVÁCH 4. BARVA V GRAFICKÉM DESIGNU a) BARVA VYTIŠTĚNÁ A BARVA NA MONITORU V tisku barvy rozdělujeme na přímé a výtažkové. Přímá barva (spot colour) je označení pro barvu, která se tiskne jedinou barvou (předem namíchaná barva požadovaného odstínu). Přímými barvami můžeme tisknout celou grafiku, nahradit barvy výtažkové nebo je ještě doplnit (např. čtyři výtažkové barvy + jedna barva přímá, která se běžným soutiskem nedá vytvořit - zlatá, stříbrná, některé odstíny oranžové, zelené,...). Přímé barvy mají tu výhodu, že pro dosažení výsledného odstínu se většinou používá 100% krytí barvy. Nejsou tedy viditelné tiskové body, tisk je z tohoto pohledu kvalitnější, ale dražší (přímé barvy vyžadují samostatné tiskové matrice tiskové desky). Další výhodou přímých barev je docílení přesného odstínu barvy - definovaná barevná identita (např. Pantone - ve vzorníku PANTONE je každá barva identifikována samostatným číselným kódem), případně možnost použití speciálních barev (reflexní, metalické, lak, apod.). Výtažkové barvy (složené, process colours) vznikají soutiskem čtyř základních výtažkových barev. Systém CMYK (azurová, purpurová, žlutá, černá) umožňuje vytvořit milióny barevných odstínů a díky tomu relativně dokonalou reprodukci obrazu či fotografie (vše vyjádřeno počtem DPI). Přesného procentuálního složení požadované barvy je nejlépe porovnávat se vzorníkem CMYK barev (nikoliv s tím, co vidíme namonitoru). b) BAREVNÉ REŽIMY RGB (aditivní systém barev) Viditelné spektrum barev lze realizovat kombinací intenzity a vzájemných poměrů červeného, modrého a zeleného světla (pro představu - vzájemné prolínání tří barevných světelných kuželů na bílém plátně). Když se tyto barvy překryjí, vznikne azurová, purpurová a žlutá. RGB režim přiřazuje každému obrazovému bodu hodnotu intenzity 0 (černá) 255 (bílá) každé složce RGB. Pokud je hodnota všech složek RGB 255, je výsledkem bílá, pokud je hodnota všech složek 0, výsledkem je barva černá. V režimu RGB pracují monitory, lze jej nastavit i ve skenerech. RGB zastoupení barev v procentech red 255% 200% 100% 0% red green 255% 200% 100% 0% yellow magenta blue 255% 200% 100% 0% green cyan blue

29 29. O BARVÁCH Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), nepotřebují vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě) na rozdíl např. od modelu CMYK. CMYK (subtraktivní systém barev) Barevný režim pracující s absorbcí a odrazem světla dopadajícího na tiskovou barvu a jeho následném vnímání okem. Soutiskem čistých barev CMY (azurová, purpurová, žlutá) by měla teoreticky- absorbcí světla v tiskových barvách- vzniknout černá barva, ale není tomu tak. Vzniká špinavá šedo-hnědá, proto se přidává tiskařská čerň (důvod i ekonomický - soutisk tří barev se nahradí jednou) V systému CMYK je každému obrazovému bodu přiřazena hodnota pro každou tiskovou barvu 0-100%. Tmavší a sytější odstíny mají vyšší procentuální zastoupení, barva bílá má nulovou hodnotu u všech čtyřech barev. 100% 75% 50% 25% 0% cyan magenta red magenta blue yellow yellow green cyan black V režimu CMYK se vytváří barevné výtažky (separace). Soutiskem čtyř tiskových barev se realizují barevné tisky (ze čtyř barevných výtažků), dnes většinou technologií tisku- ofsetem. Existují i další barevné režimy a systémy - LAB, HSB, YIQ, indexováné barvy, duplex, monochromní barevnost (např. pro práci s webovou grafikou, pro tisk fotografií, různé varianty tisku ofsetem apod.) ZDROJE A LITERATURA: O barvě, Karel Hanuš, 1984, Svět barev, Petra Pleskotová,1987, Tajemný jazyk symbolů, D. Fontana, 1994, Vizuální komunikace teorie barev, Jiří Eliška, clanky/psychologie-barev-2.html,

30 O barvách Michala Vacek Havlíčková vydání 5/2014 pdf ke stažení, ve složce kurzy, na:

DEFINICE / UKÁZKY Barva - základní pojmy Barevné reimy RGB CMYK Psychologické pùsobení barev Symbolika barev Historické barevné systémy Slepá skvrna

DEFINICE / UKÁZKY Barva - základní pojmy Barevné reimy RGB CMYK Psychologické pùsobení barev Symbolika barev Historické barevné systémy Slepá skvrna DEFINICE / UKÁZKY Barva - základní pojmy Barevné reimy RGB CMYK Psychologické pùsobení barev Symbolika barev Historické barevné systémy Slepá skvrna Literatura Dusong Jean -Luc, Siegwart Fabienne (české

Více

Psychologie barev Bílá Šedá Černá Žlutá

Psychologie barev Bílá Šedá Černá Žlutá Psychologie barev Bílá Je barva neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty, osvobození, absolutní svobody, nových začátků. Bílá vzniká směsí všech tří přírodních barev: žluté, červené

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

VY_32_INOVACE_A 02 13

VY_32_INOVACE_A 02 13 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Základy grafického návrhu

Základy grafického návrhu Martina Mudrová Přednáška předmětu Počítačová grafika duben 2006 Osnova přednášky 1. Obecné zásady pro přípravu grafického návrhu 2. Barvy a jejich působení 3. Tvary a jejich vliv na uživatele 4. Formát

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Barva v počítačové grafice Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Martina Mudrová 2007 Barvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ SOURAL Ivo Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail : Pavouk.P@centrum.cz K tomu aby byly pochopitelné

Více

Vliv na lidskou psychiku

Vliv na lidskou psychiku DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, Brno 1/8 Barvy a vliv na lidskou psychiku Jak vymalovat pokoj, jak natřít nábytek, jakou barvu dekorativního nátěru zvolit a jak vše sladit, aniž bychom vyhledali bytového

Více

Barevné systémy 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha

Barevné systémy 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha Barevné systémy 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ Colors 2015 Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 21 Rozklad spektrálních barev

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice arvy v počítačové grafice 2. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 arvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové zář ení zář

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY Lenka Bednaříková DŮLEŽITÉ OTÁZKY PŘED ZAČÁTKEM TVORBY Co je cílem webu Pravidelně o něčem informovat Něco prodávat Zviditelnit se Kdo budou uživatelé stránek (cílová skupina)

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Jan Kaiser Fomei a.s., Hradec Králové Kaiser@fomei.com, +420 603 587 898 červen 2012 Který obraz je správný?

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

- přední český výrobce samolepicích etiket. - přední český konvertor fotopapírů

- přední český výrobce samolepicích etiket. - přední český konvertor fotopapírů - přední český výrobce samolepicích etiket - přední český konvertor fotopapírů - krátce o správě barev - k čemu je a jak funguje - jak připravit fotografie pro tisk - jaký materiál zvolit, aby výsledek

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Arteterapie Automatická kresba. jednoduchá metoda k uvolnění těla i mysli

Arteterapie Automatická kresba. jednoduchá metoda k uvolnění těla i mysli Arteterapie Automatická kresba jednoduchá metoda k uvolnění těla i mysli Mgr. Eva Šustr www.svetlovnas.estranky.cz www.svetlovnas.eu Předmluva Všichni v sobě máme světlo, které nás vede i v té největší

Více

Interiérové barvy s citrusovou vůní. Prince Color Multi Top Classic

Interiérové barvy s citrusovou vůní. Prince Color Multi Top Classic Interiérové barvy s citrusovou vůní Prince Color Multi Top Classic Interiérové barvy od společnosti BASF Vám přináší kolekci odstínů, které zohlední moderní trendy současného bytového designu. Jednotlivé

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

ERGONOMIE. PhDr.Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

ERGONOMIE. PhDr.Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz ERGONOMIE PhDr.Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Ergonomie z řeckých slov ergon = práce, nomos = zákon jako vědní obor vznikl za 2.světové války (díky vylepšování interiéru stíhaček) využívá

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Barva Barva je subjektivní zrakový vjem a je dána třemi aspekty Lidský zrak (subjektivní), záznamové médium sensor spektrofotometru,

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Pixel DTP GRAFIKA. Multimédia CMYK. Pojmy. Logo. Rozlišení. Corporate identity RGB. Bézierova křivka. Tablet. Typografie. Barevná hloubka PCG/MUL

Pixel DTP GRAFIKA. Multimédia CMYK. Pojmy. Logo. Rozlišení. Corporate identity RGB. Bézierova křivka. Tablet. Typografie. Barevná hloubka PCG/MUL DTP Corporate identity RGB Multimédia Logo CMYK Tablet Typografie Pixel Rozlišení Bézierova křivka Barevná hloubka GRAFIKA Pojmy PCG/MUL Tomáš Stehlík počítačová grafika a multimédia Soukromá střední průmyslová

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

4 Tvorba a editace materiálů

4 Tvorba a editace materiálů 4 Tvorba a editace materiálů V dialogovém okně Material Editor můžete upravovat vizuální vlastnosti materiálů. Obsah okna s náhledem je aktualizován ihned po každé změně. V dialogovém okně Material Editor

Více

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk Autor: Milan Přilkryl, Lenka Mezníková Editor: Alena Voráčková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více