(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK"

Transkript

1 Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných úrkvých sazeb Změny čekávanéh buducíh kurzu Výnsnst finančních aktiv v dluhém bdbí Kurzvé intervence Nminální měnvý kurz cena jedné měny vyjádřená v jedntkách měny druhé udává, v jakém pměru jsu měny dvu států směňvány 1) přímý zápis pčet jedntek dmácí měny za jedntku zahraniční měny 27CZK/ EUR (tzn. cena 1EUR je 27 CZK tj. klik CZK stjí 1 EUR) Častější 2) nepřímý zápis pčet jedntek zahraniční měny za jedntku dmácí měny 0,032EUR/ CZK (tzn. klik EUR stjí 1CZK) Měna = nárdní frma peněz Kurzvní lístek devizy = bezhtvstní frma peněz (např. přeměna CZK účtu na účet vedený v EUR tzv. devizvý) valuty = htvstní frma peněz (chci kupit/prdat EUR c mi zbyly z dvlený) KURZ NÁKUP, PRODEJ, STŘED SPREAD rzdíl mezi nákupním a prdejním kurzem. Pkrývá N banky na bsluhu valut a deviz. Kurzy jsu dvzeny z měnvéh (devizvéh) trhu Měnvý trh MT zde bchdují dealeři s vyskými částkami peněz na MT mají přístup velké banky, velké investiční firmy, centrální banky, zde se frmuje kurz na základě nabídky a pptávky čím je tvřena pptávka p CZK DCZK? Dmácími (českými) VÝVOZCI statků a služeb zahraniční investři nakupujícími dmácí aktiva (Němec si tu chce kupit aut, které musí zaplatit v CZK tzn. nejdřív musí CZK nakupit tzn. vytváří DCZK; Němec chce kupit akcie české fy, musí nakupit CZK aby mhl zaplatit za akcie a tím pět vytváří DCZK) (příliv kapitálu d danéé země) čím nižší je cena dmácí měny, tím větší je p ní pptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK - 1 -

2 čím je tvřena nabídka krun SCZK? dmácími českými DOVOZCI statků a služeb dmácí čeští investři nakupujícími zahraniční aktiva (český bchdník dveze francuzské vín, ale musí nejdřív kupit EURa tzn. nabídne své CZK (SCZK), aby mhl za vín zaplatit; česká banka chce nakupit německé vládní dluhpisy, musí nakupit EURa tzn. nabídne své CZK (SCZK), aby pak mhla v EURech zaplatit za dluhpisy. (vývz kapitálu) čím vyšší je cena dmácí měny, tím větší bude její nabídka, křivka SCZK je rstucí šší PCZK SCZK Zhdncení kursu APRECIACE: nárůst pptávky p českém zbží vývz statků a služeb DCZK tzn. kruna se stává dražší ZHODNOCUJE ( EX IM) čísl v přímém zápisu klesá, v nepřímém rste na nákup zahraniční měny ptřebuje méně peněz (dříve byl třeba na nákup 1 EURa 30 CZK tj. 30CZK/ EUR nyní p zhdncení stačí 29,- tj. 29CZK/ EUR) zvýšení pptávky p českém zbží bez hledu na výši kursu (tj.exgenní příčina) např. zvýšená prpagace čes. zbží ve světě; pmalejší cen v ČR než v EU psun křivky pptávky p české kruně dprava = apreciace (v systému flexibilníh měnvéh kursu) = revalvace (v systému fixníh měnvéh kursu) Znehdncení kursu DEPRECIACE: DCRZB DCZK, na trhu se bjeví přebytek CZK tzn. CZK ZNEHODNOCUJE (míst půvdních 30 CZK/EUR bude kurz 31 CZK/EUR) psun křivky pptávky dleva = depreciace (v systému flexibilníh měnvéh kursu) = devalvace (v systému fixníh měnvéh kursu) - 2 -

3 Měnvé arbitráže bchd, při kterém lze realizvat zisk v důsledku nesprávnéh nastavení měnvéh kurzu, resp. v důsledku různých cen měny na různých trzích sjedncení kursů měny na základě měnvých arbitráží všude bude kurs stejný př.proč měnvá arbitráž? Na MT v Pze je kurz 31CZK/ EUR, ale v Lndýně 32CZK/ EUR. Tzn. že v Pze je CZK dražší než v Lndýně. Investr si th všimne, využije th a vydělá. V Pze by nakupil za CZK EURA a bratem by je prdal v Lndýně. Měl by pak velký zisk. Když by th využil více investrů, pak v Pze DEURu ( SCZK) a CZK DEPRECIUJE. V Lndýně je t bráceně: DCZK ( SEUR) a CZK APRECIUJE dchází k kamžitému dsažení rvnváhy tj. arbitráž na MT. Terie determinace měnvéh kurzu 1) PARITA KUPNÍCH SIL (PPP) Zákn jediné ceny prdejní cena identickéh zbží by měla být stejná bez hledu na míst prdeje (reginálně, mezistátně) V REALITĚ TO NEPLATÍ PROBLÉM S DOPRAVNÍMI NÁKLADY, cla ceny se vyrvnají díky zbžvé arbitráži Př.cena PC v Pze by byla p přepčtu kurzu nižší než v Blavě, stačí kvůli zisku jen nakupvat PC v Pze a prdávat je se ziskem v Blavě. Časem by ceny PC v Pze začaly růst a rste pptávka p PC, ale v Blavě by ceny PC začaly klesat a rste jejich nabídka. Djde tak k vyrvnání cen samzřejmě p přepčtu pdle měnvéh kurzu. PPP vysvětluje phyb kurzu na základě zbžvých arbitráží. 1. Abslutní verze vychází z mezinárdníh trhu zbží a služeb na rzdíl d Zákna jediné ceny se týká se cen všech statků a služeb tzn. prvnává agregátní cenvé hladiny ve dvu zemích měnvý kurs by se měl ustanvit na hdntě dpvídající pdílu cenvých hladin: E CZK / SKK P P CR SR vnitřní kupní síla měny znamená, že si kupím za kruny v ČR daný kš zbží vnější kupní síla měny znamená, že si p přepčtu pdle kursu kupím na Slvensku pět daný kš vnitřní a vnější kupní síla se vyrvná dchází k půsbení zbžvých arbitráží nminální měnvý kurz se d běžné parity kupních sil dchyluje příčiny: celní bariéry, transprtní náklady nebchdvatelné statky a služby transprtní náklady zabraňují jakémukli phybu např. český kadeřník nebude jezdit stříhat d Lndýna vyské N 2. Relativní verze nezabývá se stanvením knkrétní výše měnvéh kurzu, ale VYSVĚTLUJE ZMĚNU MĚNOVÉHO KURZU SR E CZK / SKK CR Δ nminálníh měnvéh kurzu CZK je dána rzdílem míry inflace v daných zemích. PČR rychleji než PSR DEPRECIACE CZK PČR pmaleji než PSR APRECIACE CZK - 3 -

4 Odchylka E d PPP: keficient ERDI E PPP E nminální měnvý kurs PPP parita kupních sil dchylka nminálníh kursu d parity kupních sil > 1 nminální kurs je vůči paritě kupních sil PODHODNOCEN < 1 - // - NADHODNOCEN Big Mac index = srvnání cen sandwiche Big Macsplečnsti McDnald's v různých zemích (časpis The Ecnmist d rku 1986) vychází z terie parity kupní síly, pdle níž by identické výrbky měly p přepčtu měnvým kurzem v různých zemích stát stejně srvnání místních cen Big Macu prvnává cenvé hladiny v jedntlivých státech světa Prč se nminální MK dchyluje d kurzu pdle PPP? Nereálný předpklad identitě statků Existence nebchdvatelných statků Transprtní a transakční náklady Celní bariéry, tj. překážky vlnéh bchdu Vládní regulace cen, např. subvence výrbcům Mnetární a fiskální plitika vlády rzhdvání investrů investicích d dmácích neb zahraničních aktiv Určení MK v krátkém bdbí terie parity úrkvých sazeb MK je rvnvážný (nemění se), pkud je míra výnsu z aktiv v bu zemích stejná, pkud ji vyjádříme ve stejné měně Předpklady: dmácí a zahraniční aktiva jsu substituty, stejná míra rizika, nulvé náklady spjené s převdem na jinu měnu 2.) Parita úrkvých sazeb vychází z mezinárdníh trhu kapitálu pdmínka: stejná míra rizika v bu zemích, investr není zaujatý vůči jedné ze zemí vede k takvé úrvni kurzu, kdy se čekávané výnsy z aktiv denminvaných v různých měnách vyrvnají tét výhdy si nevšimne jen jediný investr spíše vlivňuje měnvý kurz v krátkém bdbí na MT prbíhají neustále měnvé arbitráže. Parita úrkvých sazeb vede k takvé úrvni kurzu, kdy se čekávané výnsy z aktiv denminvaných v různých měnách vyrvnají. Př. Čech si může ulžit milin v ČR neb např. na SR. Chce c nejvíce vydělat a v tak srvnává rční úrk. Než se rzhdne, kam ulží, prvná čekávané výnsy bu variant. Když ulží v SR, naknec stejně bude chtít CZK. Převd prvede za kurz, kt. bude platit za rk. Když ulží v SR a pak přepčte, vydělá dalek víc. Všimnu si th i statní čeští investři. Začnu hrmadně převádět svá aktiva na SK tzn. DSK a SK APRECIUJE. Napak CZK DEPRECIUJE prtže se SCZK. Tt ptrvá, dkud se čekávané výnsy z bu variant nevyrvnají. SYSTÉMY MĚNOVÝCH KURZŮ 1.) Systém FLEXIBILNÍHO měnvéh kursu vlný měnvý kurs tzv. flating měnvý kurs je stanven na základě nabídky a pptávky ČNB na trh nevstupuje (nijak h nevlivňuje) zhdncení apreciace znehdncení depreciace řízený plvucí flating mžný vstup CB na měnvý trh - 4 -

5 výhdy flatingu:zabraňuje přensu inflace z jedné země d druhé,cb může prvádět nezávislu měnvu plitiku,může eliminvat spekulační útky na měnu Plvucí (vlně phyblivý) MK určen na devizvých trzích v závislsti na pptávce a nabídce Depreciace = znehdncení dmácí měny (tj. více CZK za 1 EUR),klesá vnější kupní síla dmácí měny Apreciace = zhdncení dmácí měny (tj. méně CZK za 1 EUR), rste vnější kupní síla dmácí měny Výhdy: CB může prvádět nezávislu měnvu plitiku, účinná měnvá plitika v malé tevřené eknmice, nedchází ke spekulativním útkům na měnu, změna MK vyrvná změnu zahraniční cenvé hladiny, ( nedchází k přensu inflace z jedné země d druhé) Nevýhdy: pdnikatelská nejistta, náklady na pjištění prti kurzvým rizikům 2.) Systém FIXNÍHO (PEVNÉHO) měnvéh kursu měnvý kurs se udržuje v předem stanveném rzmezí klem pásma scilace (pásm +/-) centrální autrita stanvuje kurs a snaží se h udržet tzn. centrální parita ČNB si myslí, že je t kurz udržitelný z phledu platební bilance země mžné zásahy CB: při psunu nahru DEVALVACE = přebytek krun přebytečné CZK ČNB nakupuje za devizvé rezervy, které drží při psunu dlu REVALVACE = nedstatek krun CB nakupuje zahraniční měnu a d běhu puští dmácí měnu s tím spjen klísání devizvých rezerv výhdy: nižší rizik pr investry Fixní (pevný) = pevně stanvený nminální MK vůči jiné měně neb kši cizích měn Devalvace = snížení ficiální hdnty dmácí měny (tj. snížení ceny dmácí měny) Revalvace = zvýšení ficiální hdnty dmácí měny (tj. zvýšení ceny dmácí měny) Výhdy: snížení transakčních nákladů plynucích z kurzvé nejistty,důvěryhdná ktva pr nízkinflační mnetární plitiku, účinná fiskální plitika v malé tevřené eknmice, znamená nižší rizik pr investry, pdpruje příliv zahraničních investic a rzvj mezinárdníh bchdu Nevýhdy: měnvá plitika stabilizuje MK a nemůže stabilizvat eknmiku, mžnst spekulativních útků na měnu Spekulativní útk na měnu = masivní prdej aktiv v dmácí měně finančními investry - dchází k němu, pkud se finanční investři bávají devalvace a prt prdávají aktiva v dmácí měně - ČNB musí nakupvat dmácí měnu za devizvé rezervy, aby udržela fixní kurz - 5 -

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled 1. Vznik CB Způsob založení: 1. Pověřením jedné z existujících bank: - vedením účtů

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více