Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

2 1. Definice peněz a) Teoretická definice peněz (podstata peněz) Peníze = jakékoliv aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při splácení dluhu např. sukno, dobytek, obilí, sůl, čaj, cigarety, kameny, psí zuby, mince, bankovky, platební karty, směnky, šeky, CP dnes: hotovostní peníze (mince, bankovky, státovky); bezhotovostní peníze = vklady na běžných účtech; příp. šeky

3 1. Definice peněz Funkce peněz 1. Prostředek směny (Medium of Exchange) peníze umožňují oddělit nákup a prodej zboží. Nemusí existovat dvojí shoda potřeb. Požadavky: snadná použitelnost snadná dělitelnost neopotřebovávají se vzácnost Používáním peněz se snížily transakční náklady = náklady na čas vynaložený na směňování zboží a služeb.

4 1. Definice peněz Funkce peněz 2. Zúčtovací jednotka (Unit of Account) - v penězích vyjadřujeme cenu bez existence peněz: cen s penězi: N cen N 2 ( N 1) N N = Uchovatel hodnoty (Store of Value) peníze představují zásobu kupní síly v čase a vystupují jako jedna ze složek bohatství.

5 1. Definice peněz počet cen počet zboží

6 1. Definice peněz Faktory ovlivňující kvalitu peněz jako uchovatele hodnoty: 1. Růst (pokles) cenové hladiny Kupní síla peněz = množství zboží a služeb, které lze při existujících cenách za peníze získat Je nepřímo úměrná růstu cenové hladiny. 2. Úrok (explicitní výnos peněz) 3. Likvidita (implicitní výnos peněz) = okamžitá použitelnost aktiva na nákup zboží a služeb a úhradu závazků Peníze mají nejvyšší likviditu.

7 1. Definice peněz b) Empirická definice peněz (vliv peněz) Nejlepší vymezení peněz je to, které nejlépe předpovídá vývoj těch makroekonomických proměnných, které by peníze měly vysvětlit (hl. agregátní cenová hladina, agregátní výstup) Výsledkem je konstrukce měnových agregátů = souhrn peněžních prostředků s jistým stupněm likvidity. Vymezení se liší v různých zemích.

8 1. Definice peněz Měnové agregáty M1 = C + D M2 = M1+ T + ostatní vklady v bankách M3 = M2+ krátkodobé CP nebankovních subjektů v domácí měně C hotovostní oběživo (nezahrnuje hotovost v pokladnách CB a komerčních bank) D vklady na běžných účtech T termínové vklady v bankách L likvidní aktiva a) nebankovních rezidentů b) v domácí měně c) u domácích bank

9 1. Definice peněz Měnové agregáty v ČR M1 = C + D M2 = M1 + T + ostatní vklady + vklady v zahraničních měnách v domácích bankách M3, M4 se nepoužívají D, T, ostatní vklady: a) nebankovních rezidentů b) v domácí měně c) u domácích komerčních bank Peněžní zásoba = ten měnový agregát, který CB používá v transmisním mechanismu jako zprostředkující (střednědobé) kriterium měnové politiky.

10 1. Definice peněz Měnová báze (high-powered money) - v transmisním mechanismu vystupuje jako operativní kriterium - M0 - peněžní prostředky s největším stupněm likvidity B = C + R Rezervy R = (1) PMR u CB + (2) dobrovolné rezervy u CB + (3) hotovostní rezervy v pokladnách bank

11 1. Definice peněz BÁZE POKLADNÍ HOTOVOST CB C OBĚŽIVO (u NBS) HOTOVOSTNÍ REZERVY BANK HOTOVOST R PMR VKLADY KB U CB DOBROVOLNÉ REZERVY

12 1. Definice peněz nevypůjčená báze CB ji kontroluje přes OMO (open market operations) (dokonalá kontrola) Báze vypůjčená báze CB ji kontroluje hl. přes diskontní (a reeskontní a lombardní) úvěry (méně dokonalá kontrola) Důvod zavedení báze: Složky báze jsou značně volatilní (např. fluktuace hotovosti z bank do rukou NBS), báze je relativně stabilní.

13 Peníze a měna Měna = národní forma peněz 1. Definice peněz Základní znaky měny 1. název 2. nominální struktura 3. zákonné platidlo (legal tender) 4. pravidla emise, ochrany, nabývání a používání 5. směnitelnost a) vnitřní = dev. tuzemci mohou nakupovat zahr. měnu b) vnější = dev. cizozemci mohou volně disponovat s dom. měnou 6. způsob stanovení MK systémy MK: a) nepružné MK stanoven administrativně b) pružné MK stanoven na devizovém trhu ba) pevné mají vymezen ústřední kurs a oscilační pásmo bb) pohyblivé (floating) 7. vztah ke zlatu

14 2. Historický vývoj emise peněz a) mince z drahých kovů (plnohodnotné mince) kupní síla mince = kupní síla kovu v minci výhody: 1. systém zajišťoval, že M S =M D dlouhodobá stabilita cen 2. mince dobře splňují požadavky na prostředek směny nevýhody: 1. vysoké transakční náklady; 2. postupně nedostatečná nabídka drahých kovů (M S <M D ): zlehčování mincí státovky a bankovky b) neplnohodnotné mince kupní síla mince > kupní síla kovu v minci stále zajištěna rel. stabilita cen

15 2. Historický vývoj emise peněz c) státovky = papírové peníze emitované panovníkem nebo vládou, které mají nucený kurs (hrozba hrdelního trestu) Emitent se zavazoval, že je po určité době odkoupí za mince z drahých kovů. výhody: 1. jednodušší transakce než s mincemi 2. řešení limitovaného množství drahých kovů nevýhody: 1. profinancování schodků SR státní bankrot 2. o emisi rozhoduje dlužník (má zájem na znehodnocení) Dnes zákaz krytí schodků SR emisí státovek v podstatě zanikly

16 2. Historický vývoj emise peněz d) klasické bankovky prudký růst objemu transakcí, ale omezené množství kovových mincí (M S <M D ) funkci peněz začaly plnit i směnky směnka = jednoznačně formulovaný slib zaplacení nevýhody směnek: znějí na pevnou částku a nelze je rozměnit každý nezná bonitu emitenta směnky do procesu vstupují banky, které odkupují směnky (eskont) za vlastní bankovky = směnky znějící na bankéře klasické bankovky kryty: odkoupenými směnkami (směnečné, obchodní krytí) zlatými kovy (kovové, zlaté krytí) problémy v období ekonom. krize (snaha měnit peníze za Au). další možnost bank: poskytování úvěrů a přijímání vkladů bankovky nejsou kryté nabídkou zboží nebo služeb (M S >M D ) tlak na růst cenové hladiny nepřehledný systém centralizace emise bankovek

17 2. Historický vývoj emise peněz e) centralizace emise bankovek = svěření monopolu na emisi bankovek CB + směnitelnost za drahé kovy se postupně se ruší vznik skutečné měnové politiky = regulace množství peněz v ekonomice f) bezhotovostní peníze = zápisy na účtech 1) běžné účty hl. pro úhradu závazků 2) úsporné a termínované účty hl. motiv je výnos Emitenti: 1) CB 2) KB 3) NBI

18 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách Dnes: 1. Hotovostní peníze (bankovky, mince) může emitovat jen CB 2. Bezhotovostní peníze může emitovat CB, KB, NBI Snadná převoditelnost (konverze) mezi hotovostními a bezhotovostními penězi Společný rys: úvěrový základ bezhotovostní peníze emitovány především úvěrem: 1. přímý úvěr 2. odkup dluhových CP 3. odkup zahraničních měn

19 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách hl. druh hotovostních peněz jsou bankovky CB mince neobsahují drahé kovy emise státovek zakázána (ex. malé výjimky) Monetizace státního dluhu při schodku SR stát musí: v 1. fázi emitovat SCP trh je musí akceptovat (banky, IF, PF, pojišťovny, ) v 2. fázi tyto SCP nakupuje CB = monetizace tím emituje nové peníze Pokles zprostředkování (Disintermediation) = snižování podílu bank (a zvyšování podílu NBI) na zprostředkování finančních transakcí v ekonomice potenciálně snižuje účinnost MP Trendy rozvoj ICT(=info. and communication technology), více distribučních kanálů (Inet, GSM banking=ovládání běžného účtu přes mobilní telefon), státní regulace nové produkty obcházející regulaci sofistikovanější produkty (finanční inovace) snižuje se podíl hotovostních transakcí

20 4. Úloha peněz při rozhodování ekonomických subjektů Rozpočtové omezení: - měkké: rozhodování není determinováno penězi - tvrdé: rozhodování je determinováno penězi Janos Kornai (Reklamní odkaz na mé předměty Microeconomics of banking Financial contracting, které se zabývají blízkou problematikou.)

21 5. Měnové unie Def.: MP zajišťuje společná CB nebo CB jedné ze zemí v měnové unii Různé možnosti zákonného platidla: - domácí měna +zahraniční měna jednoho ze států měnové unie - pouze zahraniční měna, obvykle měna jednoho ze států měnové unie - pouze společná měna Příklady: Belgie+ Lucembursko ( ) Peněžní unie v německé říši (od 1871) vedoucí k společné měně a CB Eastern Caribbean Currency Union (15 zemí, od 1983) West African Economic and Monetary Union (8 zemí, od 1962) EMU=Evropská měnová unie - ECB= Evropská centrální banka - EURO (1999 bezhotovostně, 2002 hotovostně)

22 5. Měnové unie Maastrichtská kritéria vstupu od EMU: 1. Podíl deficitu SR na HDP 3% 2. Podíl veřejného dluhu na HDP 60 % 3. Inflace+1,5% průměr 3 zemí s nejnižší inflací 4. Dlouhodobá nominální úroková míra+2% průměr 3 zemí s nejnižší dlouh. nom. úrokovou mírou 5. Měnový kurz zafixován v rámci evropského mechanismu měnových kurzů aspoň dva roky

23 5. Měnové unie Obecné přínosy měnové unie: - úspora transakčních nákladů - eliminace kurzového rizika - tlak na nižší úrokové sazby - efektivnější alokace investic - snížení průměrné míry nezaměstnanosti - posílení ekonomické síly členských zemí v globálním srovnání Náklady: - ztráta národní suverenity v MP - možné inflační impulsy - náklady na zahájení činnosti měnové unie: přebudování platebních a účetních systémů bank a NBI, výroba nové hotovosti a výměna za starou hotovost

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled 1. Vznik CB Způsob založení: 1. Pověřením jedné z existujících bank: - vedením účtů

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

RESEARCH AND POLICY NOTES 3

RESEARCH AND POLICY NOTES 3 RESEARCH AND POLICY NOTES 3 Michal Franta, Tomáš Holub, Petr Král, Ivana Kubicová, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR 2 0 1 4 RESEARCH

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11 Kamil Kovář Působící v CERGE-EI a v Analytickém týmu think-tanku Evropské hodnoty Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování politické kultury v České republice i na evropské

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více