LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního"

Transkript

1 LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V 4 Izolace 4 3. Ovládání a Indikátory 5 Čelní panel 7 Zadní panel 8 4. provozní Instrukce 9 Doporučení 9 Nastavení proudového Limitu 9 Charakteristika konstantního proudu/konstantního Napětí 9 Provozní mód 10 Nezávislý provoz 10 Provoz v sérii 11 Paralelní provoz 12 Provoz s pevně nastaveným napětím 5V Údržba 14 Výměna Pojistky 14 Nastavení napájecího napětí Nastavení 15 Nezávislé nastavení 15 Nastavení v zapojení v sérii 16 Nastavení v paralelním zapojení 17 Nastavení s pevně nastaveným napětím 5V 18

2 ÚVOD Napájecí zdroje MPS-SERIES DC jsou navrženy k použití v aplikacích, kde je potřeba přivést napájecí napětí pro operační zesilovač, zásuvné moduly, logické obvody a definované systémy, kde je vyžadováno napájení plus a mínus a to s ne příliš velkou odchylkou. Také v aplikacích, kde se v jednom zařízení mohou vyskytnout až tři různé úrovně napájení. Přístroj sestává ze dvou nezávisle nastavitelných jednotek a jedné jednotky pevně nastaveného napětí 5V.Přepínači na předním panelu je možno volit mezi jedním ze tří různých provozních módů. Nezávislý, sériový a paralelní. V nezávislém módu jsou výstupní proud a výstupní napětí ovládány zvlášť v každé jednotce. Každá jednotka je izolována až do napětí 300V od šasi přístroje nebo od výstupu druhé jednotky. V tracking módu jsou oba výstupy podle zvoleného módu propojeny buď paralelně nebo v sérii a ovládání levé jednotky nastavuje napájecí napětí obou zdrojů a to jak napětí záporné tak napětí kladné. Vzhledem k tomu, že jsou výstupy obou jednotek propojeny je třeba počítat s tím, že jakékoliv změny v jedné jednotce mohou způsobit změny na výstupu obou jednotek. Každá napájecí jednotka je zcela osazena tranzistory, jsou snadno ovladatelné, dodávka konstantního proudu nebo napětí pokryje plný rozsah výstupního napětí nebo výstupního proudu. A může být nastaven v průběžně v celém rozsahu výstupu. Ovladači nastavení výstupního proudu na čelním panelu je možno nastavit proudový limit (přetížení nebo zkrat) pokud je přepnuto do módu konstantního napětí (nezávislý nebo tracking mód). Také ovladači výstupního napětí je možno nastavit napěťový limit a to v případě, že je zdroj používán jako zdroj konstantního proud (jen v nezávislém módu). Zdroj automaticky přepne ze zdroje konstantního napětí do módu konstantního proudu (nebo do módu omezení proudu v tracking módu) a to následné v těch případech pokud zdroj překračuje natavené limity. Každý zdroj má na čelním panelu vlastní ukazatel nastavené hodnoty a měří výstupní napětí nebo proud. Celá napájecí jednotka může současně sloužit jako jeden hlavní napájecí zdroj a jako jeden pomocný zdroj s různě vysokými hodnotami napětí nebo proudu dodávaného systému. Pokud je ovládání na čelním panelu přepnuto do módu tracking,pak se přístroj vnitřně nastaví na auto-tracking konfiguraci.

3 2. SPECIFIKACE 2.1 Obecné Napájecí napětí: 110V AC±5% / 220V AC ±10%, 50/60Hz Provozní teplota a vlhkost 0C až 40C, <80% Skladovací teplota a vlhkost -10C až 70C, <70% Příslušenství Napájecí kabel 1 Návod k použití. 1 Rozsahy Model MPS-3002L-3 MPS3003L-3 MPS-3005L-3 Specifikace MPS-3003D-3 MPS-30005D-3 Výstupní napětí 2X0-30V 2X0-30V 2X0-30V Výstupní proud 2X0-2A 2X0-3A 2X0-5A Fixní výstup 5V/3A 5V/3A 5V/3A Poznámka: Přípona L znamená LED display, Přípona D znamená LCD display Rozměry: 245 (šířka) x 140 (výška) x 345 (délka) mm Váha: 8kg

4 2-2 Provozní Módy (1) Nezávislý: Dva nezávislé výstupy a jeden 5V fixní výstup Výstup od 0 až po možný nap ěťový a proudový rozsah (2) Série: Výstup od 0 až po rozsah voltů a ampérů z každého rozsahu Výstup od nula až po dvojnásobek rozsahu voltů a ampérů jen jednoho rozsahu. (3) Paralelní: Výstup od 0 až dvojnásobek rozsahu ampérů v rozsahu voltů. 2-3 Pracovní mód konstantního napětí (1) Výstupní proudový rozsah 0 rozsah voltů průběžně nastavitelný (2) Regulace Regulace napájení 0.01%+3mV Regulace zátěže 0.01%+3mV (rozsah proudu 3A) Regulace zátěže 0.02%+5mV (rozsah proudu >3A) (3) Čas zotavení 100µs (4) Zvlnění a šum 1mV rms. (5hz-1Mhz) (5) Teplotní koeficient 300PPM/C 2-4 Pracovní mód konstantního proudu (1) Výstupní proudový rozsah 0 až proudový rozsah průběžně nastavitelný (2) Regulace regulace napájení 0.2/+3mA regulace zátěže (3) Proudové zvlnění 3mA rms. 2-5 Provozní mód Tracking (1) Paralelní provoz Regulace 0.2%+3mA regulace zátěže 0.01%+3mV regulace zátěže 0.01/+3mV (rozsah proudu 3A) 0.02%+5mV(rozsah proudu >3A)

5 (2) Sériový provozní mód Regulace Regulace napájení 0.01%+5mV Regulace zátěže 300mV A. Kladná a Záporná větev napájení (Obr.4-4) Chyba pomocného napájení 0.5%+10mV hlavního zdroje (Bez zátěže, se zátěží a regulací zátěže 300mV) B. Jednoduché napájení (Obr.4-3) 2-6 Měřící přístroj A. Display: 3-1/2 Panelový ukazatel B. Přesnost: (±1% rdg +1 číslo) C. Voltmetr: 199.9V plného rozsahu D. AmMetr: 19.99A plného rozsahu 2-7 Specifikace výstupu 5V (1) Regulace Regulace napájení 5mV, Regulace Zátěže 10mV (2) Zvlnění a Šum 2mV rms. (3) Přesnost napětí 5V ±0.25V (4) Výstupní proud 3A 2-8 Izolace Mezi šasi a výstupním terminálem 20MΩ nebo více (DC500V) Mezi šasi a AC přívodním kabelem 30MΩ nebo více (DC 500V)

6

7

8 3-1 Čelní Panel 1) V LED Display: Indikuje napětí hlavního výstupu 2) A LED Display: Indikuje proud hlavního výstupu 3) V LED Display: Indikuje napětí pomocného zdroje 4) A LED Display: Indikuje proud pomocného zdroje 5) Ovladač napětí: Nastavení výstupního napětí hlavního zdroje Také slouží k nastavení napětí pomocného zdroje při propojení zdrojů v paralelním nebo sériovém tracking módu. 6) Ovládání proudu: Nastavení výstupního proudu hlavního zdroje Také slouží k nastavení maximálního napětí pomocného zdroje při propojení zdrojů v paralelním nebo sériovém tracking módu 7) Ovládání napětí Nastavení výstupního napětí při zapojení v nezávislém provozním módu. 8) Ovládání proudu Pro nastavení výstupního proudu pomocného zdroje. 9) Indikátor přetížení: Pokud je zátěž na výstupu 5V příliš vysoká, rozsvítí, se kontrolka. 10) C.V. Indikátor: Kontrolka svítí pokud je napětí hlavního nebo pomocného nastaveno do režimu konstantního výstupního napětí. A nezáleží jestli je zvolen paralelní nebo sériový tracking mód. 11) C.C. Indikátor: Kontrolka svítí pokud je hlavní zdroj nastaven do režimu konstantního proudu. 12) C.V. Indikátor Kontrolka svítí pokud je pomocný zdroj nastaven do režimu konstantního napětí. 13) C.C. Indikátor: Kontrolka svítí pokud je pomocný zdroj nastaven do režimu konstantního proudu. Také svítí a indikuje pokud je zvolen paralelní tracking mód. 14) 15) Přepínače Tracking Módu Dva tlačítkové přepínače umožňují volbu Nezávislého módu, Sériového módu nebo paralelního módu podle následujícího uspořádání:

9 a. Pokud první a druhý přepínač nejsou stisknuty pak je zdroj nastaven do nezávislého módu. Hlavní a pomocný zdroj jsou na sobě zcela nezávislé. b. Pokud je levé tlačítko stlačeno a pravé tlačítko není stlačeno, pak je zdroj přepnut do sériového tracking módu. V tomto módu je maximální napětí obou zdrojů ovládáno ovladačem napětí hlavního zdroje (výstupní napětí pomocného zdroje sleduje výstupní napětí hlavního zdroje. Tomto módu je kladný pól pomocného zdroje spojen se záporným pólem hlavního zdroje. Toto zapojení je možno použít jako zdroj symetrického napětí se zemním potenciálem uprostřed nebo dvojnásobnou hodnotou výstupního napětí. c. Pokud jsou obě tlačítka stlačena, pak je zdroj nastaven do paralelního tracking módu. V tomto módu jsou oba zdroje, hlavní a pomocný, propojeny paralelně. Maximální výstupní napětí a maximální výstupní proud se nastavují ovladači hlavního zdroje. Hlavní a pomocný zdroj je možno využít jako dva nezávislé zdroje avšak ovládané společně prvky hlavního zdroje a v rozsahu napětí hlavního zdroje a dvojnásobném rozsahu proudu hlavního zdroje. 16) + výstupní svorka: Výstupní svorka kladné polarity hlavního zdroje 17) 20) GND svorka: Zem a zemnění šasi. 18) - Výstupní svorka: Výstupní svorka záporné polarity hlavního zdroje 19) + Výstupní svorka: Výstupní svorka kladné polarity pomocného zdroje 21) - Výstupní svorka: Výstupní svorka záporné polarity pomocného zdroje 22) Síťový spínač: ON / OFF Síťový spínač napájecího napětí 23) + Výstupní svorka: Výstupní svorka kladné polarity zdroje konstantního napětí 5V. 24) - Výstupní svorka: Výstupní svorka záporné polarity zdroje konstantního napětí 5V. 3-2 Zadní panel 25) Držák pojistek 26) Síťový přívod 27) volič napájecího napětí 28) Ventilátor

10 4. Provozní Instrukce 4-1 Opatření (1) AC Vstup AC Vstup by měl být v rozsahu napájecího napětí 220V ±10%, 110V ±5% 50/60Hz (2) Instalace Nepoužívejte přístroj na místech kde teplota okolí přesahuje 40C. Teplotní cladič umístěný na straně zadního panelu musí mít prostoru pro proudění vzduchu. (3) Napěťový překmit Při zapnutí zdroje může na krátký okamžik dojít ke zvýšení napětí přes hodnotu nastavenou na ovládacím prvku. 4-2 Nastavení proudového Limitu (1) Určete si maximální bezpečný proud pro zařízení, které se připojovat ke zdroji. (2) na krátkou dobu zkratujte testovací přívodní vodiče vedoucí od zdroje proudu. (3) Natočte ovládací prvek napětí dostatečně od nulové hodnoty směrem k indikátoru CC až se indikátor CC rozsvítí a Indikátor CV zhasne. (4) Nastavte ovládání konstantního proudu CC na požadovaný proudový limit. Hodnotu proudu odečtěte na A metru. (6) Proudový limit (ochrana proti přetížení) je nyní nastavena. Po tomto nastavení již neměň te nastavení Ovládání peoudu. (8) Ukončete zkrat mezi výstupními svorkami a připojte je jako normální zdroj napětí. 4-3 Konstantní napětí / Charakteristika konstantního proudu. Pracovní charakteristika této série napájecích zdrojů je označován jako automatický typ konstantní napětí/konstantní proud. Toto zapojení umožňuje přechod z módu konstantního proudu do módu konstantního napětí vzhledem ke změnám zátěže. Průsečík konstantního napětí a módu konstantního proudu se nazývá bodem křížení. Obr.4-1 zobrazuje vztah mezi tímto průsečíkem a zátěží. Například, pokud je zátěž v rozsahu, že zdroj pracuje v módu konstantního napětí pak je výstupní napětí regulováno napájecím zdrojem. Výstupní napětí zůstává konstantní až do doby kdy zvyšující se zátěž dosáhne bodu křížení kde je nastavený proudový limit. Od tohoto bodu bude výstupní proud konstantní a výstupní napětí poklesne poměrně vzhledem ke zvyšující se zátěži. Dosažení tohoto bodu křížení je indikováno LED indikátory na čelním panelu.

11 Bodu křížení je dosaženo když Indikátor konstantního napětí zhasíná a indikátor konstantního proudu se rozsvítí. Podobně křížení mezi konstantním proudem a konstantním napětím nastává automaticky při snižující se zátěži. Dobrým příkladem je nabíjení 12V baterie. Na začátku je napětí bez zátěže nastaveno na 13.8V. Vybitá baterie bude pro zdroj představovat velkou zátěž a zdroj bude dodávat nastavený konstantní proud například nabíjecí proud 1A. Jak se baterie postupně nabíjí a napětí se blíží 13.8 voltů, její zátěž již nepředstavuje potřebných 1A. V tomto bodě přechází zdroj do režimu konstantního napětí. 4-4 Provozní Mód (1) Nezávislý provoz Hlavní a pomocný zdroj pracují každý samostatně v rozsahu možných napěí a v rozsahu možných proudů. Tento provozní mód je umožněn jen pokud napájení z hlavního a pomocného zdroje je na sobě zcela nezávislé. Při použití nezávislého módu jsou ovládací prvky obou zdrojů na sobě zcela nezávislé. A oba zdroje mohou být použity samostatně a mohou pracovat současně. A. Při nesepnutých přepínačích Tracking módu (oba přepínače nesepnuty) se zdroj nachází v nezávislém provozním módu. B. Nastavte ovládání napětí a ovládání výstupního proudu na požadované hodnoty. C. Zapněte napájecí zdroj a připojte zdroj napětí ke přístroji který chcete napájet napětím. D. Připojte + kladnou polaritu napájeného přístroje na červenou svorku napájecího zdroje. E. Připojte zápornou polaritu napájeného přístroje na černou svorku napájecího zdroje. F. Obr. 4-2 znázorňuje postup propojení

12 (2) Sériový Tracking mód Pokud je zvolen Sériový tracking mód, pak kladná (červená) svorka pomocného zdroje je interně propojena se zápornou (černou) svorkou hlavního zdroje. V sériovém módu je maximální výstupní napětí obou zdrojů řízeno jedním ovládacím prvkem hlavního zdroje. Maximální napětí pomocného zdroje je automaticky nastaveno na stejnou velikost jako napětí hlavního zdroje, které se ovládá ovládacím prvkem hlavního zdroje. A. Nastavení zdrojů do sériového tracking módu se provede stisknutím levého Tracking přepínače a uvolněním pravého Tracking přepínače. V tomto případě, výstupní napětí (dva zdroje propojené do série) má dvojnásobnou hodnotu než aktuálně zobrazovanou na displeji. Například, pokud je display hlavního zdroje nastaven na měření napětí a display pomocného zdroje na měření proudu, pak napětí mezi červenou svorkou hlavního zdroje a černou svorkou pomocného zdroje bude mít dvojnásobnou hodnotu. Proud protékající oběma zdroji bude mít hodnotu pro oba zdroje stejnou a bude zobrazena na displeji pomocného zdroje. B. Nastavte ovladač proudu pomocného zdroje zcela doprava ve směru hodinových ručiček. Maximální proud protékající oběma zdroji se nastaví ovladačem proudu hlavního zdroje. Dále postupujte podle instrukcí pro nastavení proudu jako v nezávislém módu avšak používejte pouze ovládání proudu hlavního zdroje.

13 Poznámka: B. Protože oba zdroje jsou zapojeny v sérii nezáleží na tom, který ovladač nastavení proudu bude použit pro nastavení maximálního proudu. Můžete použít také volbu, že proud hlavního zdroje nastavíte na maximum a pro nastavení požadované velikosti protékajícího proudu můžete použít ovladač pomocného zdroje. Vzhledem k tomu, že oba zdroje jsou zapojeny v sérii bude proud protékající oběma zdroji stejné velikosti. Hodnota proudu bude odvozena od nejníže nastavené hodnoty hlavního nebo pomocného zdroje. C. Pro nastavení výstupního napětí používejte ovládání napětí hlavního zdroje. D. Vypněte zdroj a připojte napájený přístroj. E. Pokud potřebujete k napájení dvojnásobné napětí, můžete použít jako výstupní červenou svorku hlavního zdroje a černou svorku pomocného zdroje. Zapojení je znázorněno na Obr.4-3. V případě symetrického napájení je potřeba zajistit aby nedošlo k propojení středního vodiče s kladnou nebo zápornou polaritou zdroje například přes šasi napájeného přístroje. Propojení je znázorněno na obr. 4-4.

14 (3) paralelní tracking mód V paralelním tracking módu jsou oba zdroje interně propojeny paralelně. Toto propojení umožňuje dosáhnout při stejném výstupním napětí dvojnásobné hodnoty protékajícího proudu. Při paralelním módu se používá napětí na výstupních svorkách HLAVNÍHO zdroje. V paralelním tracking módu je napětí a proud pomocného zdroje odvozeno od nastavených hodnot hlavního zdroje. A. Nastavení zdroje do paralelního módu se provede stisknutím obou tracking tlačítek. B. Protože napětí a proud pomocného zdroje sleduje nastavení napětí a proudu hlavního zdroje, maximální proud a napětí se nastavují ovladači na hlavním zdroji. Pro nastavení proudového limitu (viz. Sekce 4-2) použijte výstupní svorky hlavního zdroje. Pamatujte na to že maximální prou protékající zátěží má dvojnásobnou hodnotu než jakou zobrazuje ukazatel proudu na pomocném zdroji. C. Nastavte výstupní hodnotu napětí pomocí ovladače výstupného napětí na hlavním zdroji. D. Vypněte zdroj a připojte napájené zařízení. E. Připojte kladnou polaritu napájeného přístroje na červenou (+) výstupní svorku hlavního zdroje. F. Připojte zápornou polaritu napájeného přístroje na černou (-) výstupní svorku hlavního zdroje. Propojení je zobrazeno na Obr Při paralelním provozu důrazně doporučujeme používat vnější propojovací kabely ke spojení hlavního a pomocného zdroje. Jak je zobrazeno na Obr.4-5 (4) Napájení pevným napětím 5V. 5V napěťový výstup poskytuje fixní napětí 5V s proudovou kapacitou 3A. Napájecí napětí tohoto zdroje je ideální pro napájení TTL obdodů A. Vypněte zdroj a připojte napájené zařízení. B. Připojte kladnou polaritu napájeného zařízení na červenou výstupní svorku plus (+) zdroje napětí 5V. C. Připojte zápornou polaritu napájeného zařízení na černou výstupní svorku mínus (-) zdroje napětí 5V. D. pokud dojde k rozsvícení červené kontrolky přetížení, znamená to že na zdroj je připojena příliš velká zátěž. Toto způsobí pokles napětí a proudu a napájecí zdroj správně nepracuje. K nápravě této situace je potřeba snížit zátěž zdroje tak aby odebíraný proud poklesl pod hodnotu 3 Ampéry.

15 5. ÚDRŽBA Upozornění Následující instrukce jsou určeny pouze kvalifikovaným technikům. Aby jste odvrátili nebezpečí úrazu elektrickým proudem neprovádějte jiné servisní práce než ty které jsou popsány v tomto návodu a také pokud nejste kvalifikovaný technik. 5-1 Výměna Pojistky Pokud se přepálí pojistka, přestane svítit kontrolka CV nebo kontrolka CC a napájecí zdroj nebude pracovat. Pojistka by se neměla za normálních okolností přerušit, jedině že nastal nějaký problém uvnitř napájecího zdroje. Pokuste se určit a napravit příčinu přepálené pojistky.. Pojistku nahraďte vždy odpovídajícím typem pro daný rozsah napětí a proudu. Pojistka je umístěna na straně zadního panelu. (Viz. Obr. 3-2). Pojistka je umístěna na straně zadního panelu (Viz.Obr. 3-2) Pokud měníte hodnotu na voliči napětí, vyměňte pojistku podle typu v následující tabulce. Napájecí napětí Rozsah Pojistka T 6A/250V T 3A/250V 5-2 Volič napájecího napětí Napájecí transformátor je navržen tak aby byl schopen pracovat v rozsahu napájecího nap ětí 110V nebo 220V AC, 50/60Hz. Volbu mezi jedním nebo druhým napájecím napětím je možné provést pomocí voliče napájecího napětí jak je zobrazeno na obr. 3-2.

16 Na straně zadního panelu nevidět hodnota napájecího napětí, která byla zvolena jako tovární nastavení. Pro změnu napájecího napětí na jinou hodnotu proveďte následující kroky. (1) Ujistěte se, že je odpojen kabel napájení ze sítě. (2) Změňte hodnotu voliče do požadované pozice. (3) Změna napájecího napětí vyžaduje rovněž záměnu pojistky za typ odpovídající zvolenému napájecímu napětí. Namístěte odpovídající typ pojistky jak je doporučeno na zadním panelu. 6. Seřízení Jednotka zdroje byla přesně seřízena již při výrobě před zabalením přístroje. Opětovné seřízení je nutné jen pokud byl přístroj opavován v obvodu, který má vliv na přesnost přístroje nebo pokud máte důvod se domnívat, že přístroj není správně seřízen. Avšak seřízení by mělo být provedeno jen pokud máte k dispozici multimetr s přesností ±0.1% dcv nebo lepší. Pokud je zapotřebí opětovné seřízení použijte následující postup seřízovacími prvky jejichž umístění je na Obr.6-1 až Seřízení pro nezávislý provozní mód A. Uvolněte oba tracking přepínače a nyní se zdroj nachází v nezávislém provozním módu. B. Připojte přesný (±0.1%) externí4-1/2digit multimetr pro měření DC napětí ny výstupních svorkách hlavního a vedlejšího zdroje. C. Nastavte ovládání napětí hlavního a vedlejšího zdroje na minimum. Zcela protisměru hodinových ručiček D. Seřiďte trimr VR102 (hlavní zdroj) a trimr VR302 (pomocný zdroj) v rozsahu -15mV až 0mV. E. Nastavte ovládání napětí hlavního a vedlejšího zdroje na maximum. Zcela ve směru hodinových ručiček. F. Seřiďte trimr VR101 (hlavní zdroj) a VR301 (pomocný zdroj) co nejblíže hodnoty vyznačené na ovládacím prvku hodnoty napětí x 1.05 (na multimetru)

17 G. Seřiďte trimr VR2, VR4 tak, aby napětí na panelových měřidlech hlavního a vedlejšího zdroje bylo co nejblíže hodnoty vyznačené na ovládacím prvku hodnoty napětí x 1.05 (na multimetru) H. Připojte multimetr napříč výstupu hlavního nebo vedlejšího zdroje aby bylo možno odečíst hodnotu protékajícího proudu (multimetr tvoří zkratovací můstek výstupních svorek zdroje. Nastavte na ovladači výstupního proudu nějakou hodnotu, tak aby byla čitelná na multimetru. I. Seřiďte VR1, VR3 tak, aby panelový přístroj hlavního nebo pomocného zdroje ukazoval nějakou hodnotu. J. Vytočte ovladač nastavení proudu na hlavním nebo vedlejším zdroji zcela ve směru hodinových ručiček. K. Seřiďte VR103, VR303 na takovou hodnotu aby jste obdrželi proud, který odpovídá rozsahu ampérů x 1.05 (odečteno na panelovém měřidle nebo LED displeji) 6-2 Seřízení Sériového provozního módu A. Nastavte zdroj do sériového tracking módu stisknutím levého tracking přepínače a uvolněním pravého tracking přepínače. B. Nastavte ovladač proudu pomocného zdroje do střední polohy a nastavte ovladač napětí hlavního zdroje do polohy minimum (plně proti směru hodinových ručiček) C. Multimetr připojte na výstupní zdířky hlavního zdroje a měřte napětí. D. Seřiďte trimr VR306 na desce plošných spojů tak, aby jste na výstupu pomocného zdroje stejné napětí jaké je na výstupu hlavního zdroje. (například: jestliže minimální napětí na výstupu hlavního zdroje činí -10mV, nastavte VR202 tak aby jste na výstupu pomocného zdroje obdrželi rovněž -10mV. E. Nastavte ovládání proudu pomocného zdroje do střední polohy a nastavte ovladač napětí hlavního zdroje na maximum. (zcela doprava ve směru hodinových ručiček).

18 F. Za pomoci multimetru změřte napětí hlavního zdroje a napětí pomocného zdroje. G. Seřiďte VR501 do polohy kdy je napětí na výstupu pomocného zdroje totožné s nastaveným napětím hlavního zdroje. Přemístěte multimetr na výstup hlavního zdroje a ověřte, že velikost výstupního napětí hlavního zdroje je identická s napětím pomocného zdroje. Pokud tomu tak není. Opakujte tento postup. 6-3 Seřízení paralelního tracking módu. A. Vypněte oba tracking přepínače. Zdroj se nachází v nezávislém pracovním módu. B. Nastavte ovladač napětí a ovladač proudu hlavního zdroje na minimum (zcela proti směru hodinových ručiček). C. Připojte multimetr do série s výstupem hlavního zdroje a změřte výstupní proud. D. Nastavte ovladač napětí hlavního zdroje do střední polohy a nastavte ovladač proudu hlavního zdroje do polohy kdy začne protékat proud nastaveného rozsahu. Po tomto kroku již neměňte nastavení ovladač proudu na hlavním zdroji. E. Sepněte oba přepínače tracking módu, takže zdroj se nachází v paralelním tracking módu. F. Nastavte ovládání proudu pomocného zdroje na maximum (zcela doprava ve směru hodinových ručiček) a nastavte ovladač napětí do střední polohy. G. Seřiďte trimr VR502 na desce plošných spojů tak aby jste na multimetru obdrželi výstupní proud jako dvojnásobek nastavené hodnoty.

19 6-4 Seřízení pevného napětí 5V A. Připojte multimetr na výstup zdroje pevného napětí 5V a nastavte trimr VR401 do takové polohy aby jste na výstupu obdrželi napětí přesně 5V. B. Vytočte trimry VR403 a VR402 na hlavní desce plošného spoje zcela doprava proti směru hodinových ručiček. C. Připojte na výstup variabilní zátěž (zátěž musí být dimenzována alespoň na 30W) a připojte do série se zátěží multimetr aby bylo možno odečítat hodnotu odebíraného proudu. Poté nastavte takovou zátěž aby multimetr ukazoval odebíraný proud 3.25A. D. Pomalu otáčejte VR403 ve směru hodinových ručiček až odběr proudu na multimetru poklesne na hodnotu A. E. Upravte zátěž tak, aby multimetr ukazoval proudový odběr více než 3.1A. F. Seřiďte VR402 až se rozsvítí LED indikátoru 3A OVERLOAD. Pak o kousek vraťte nastavení VR402 až LED 3A OVERLOAD zhasne.

20

21

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 Laboratorní napájecí zdroj s vysokým výkonem. Ideální pro laboratoře, dílny a školy. Tato nová série přístrojů se vyznačuje následujícími

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC Modelová řada CAR-series: výstupní napětí tvaru modifikované sinusovky Modelová řada P-series: čistě sinusový průběh výstupního napětí Uživatelská příručka Obsah

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více