}w!"#$%&'()+,-./012345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Podpora kreslení obrázků v LATEXu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jan Marek Brno, jaro 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Jan Holeček ii

3 Poděkování Děkuji Mgr. Janu Holečkovi za cenné rady a za trpělivost, kterou se mnou měl. iii

4 Shrnutí Práce se zabývá kreslením obrázků ve zdrojovém kódu TEXového dokumentu. Zpracovává přehled a popis několika nejznámějších a nejpoužívanějších nástrojů a porovnává jejich funkce. Následuje srovnání těchto nástrojů a je z nich vybrán jeden, pro který je popsána implementace nové funkce. iv

5 Klíčová slova TEX, L A TEX, picture, PSTricks, PGF, TikZ, PDF, kreslení ve zdrojovém kódu v

6

7 Obsah 1 Úvod Srovnání vkládání a kreslení obrázků Přehled některých vybraných kreslících nástrojů picture PSTricks PGF and TikZ Srovnání kreslících nástrojů Implemetace Závěr Použitá literatura A Zdrojový soubor

8 Kapitola 1 Úvod V dnešní době se stále častěji můžeme setkat s prezentacemi či dokumentací ve formátu Adobe PDF. Tento formát je velice populární zvláště díky své přenositelnosti. Toho jsou si vědomi například i vývojáři kancelářských balíků, kteří možnost exportu dokumentu do formátu PDF bud to implementují přímo (Open- Office.org) nebo alespoň pomocí doplňků (MS Office 2007). Kromě kancelářských balíků lze použít některý z široké škály online či offline konvertorů. Podpora vstupních (a výstupních) formátů bývá mnohdy obdivuhodná. Na druhou stranu výsledný dokument nemusí vypadat podle našich představ a dodatečné úpravy jsou mnohdy náročnější než vytvoření nového dokumentu. Rozhodneme-li se vytvořit nový dokument, který chceme uložit ve formátu PDF, můžeme si vybrat z široké škály formátů podle toho, který nejlépe vyhovuje nám a našim potřebám. Chceme-li navíc vytvářet více verzí dokumentu z jednoho zdroje nebo psát matematické vzorce, nejlepší volbou byl, je a zřejmě ještě dlouho bude TEX a jeho nadstavby, např. L A TEX. Dokument obvykle neobsahuje pouze text, ale i různé grafy, schémata, nákresy či jiné obrázky. Bohužel neexistuje žádný standard grafiky u L A TEXových dokumentů. Obrázky do dokumentů je možné vkládat v různých formátech. Obecně lze obrázky v dokumentech rozdělit do dvou kategorií. První z nich je vkládání bitmapové grafiky, kdy dokumenty překládáme pomocí pdflatexu do formátu PDF. Může se jednat o obrázky ve formátu JPEG, GIF, PNG, PDF či o obrázky v METAFONTu. Bitmapové obrázky nejsou obecně příliš vhodné, protože při změně rozlišení či otočení přímo v L A TEXu se výrazně zhoršuje jejich kvalita. Proto je vhodnější pro úpravy bitmapových obrázků použít externí grafické editory a do L A TEXového dokumentu vložit již upravený obrázek. Při překladu je pak třeba použít pdftex a překládat dokument přímo do formátu PDF. Pokud bychom chtěli do dokumentu vložit i nějaký obrázek, který máme ve vektorovém formátu, museli bychom jej nejprve převést do bitmapového formátu. Převodem se ovšem zhorší kvalita obrázku, proto je nutné zvážit, zda se nám to vyplatí, nebo bude výhodnější převést bitmapové obrázky na vektorové. 2

9 1. ÚVOD Další možností by bylo použití METAFONTu či METAPOSTu, u kterých nezáleží na tom, zda se na překlad použije latex či pdflatex. Druhou možností je vkládat vektorové obrázky ve formátech EPS, PS nebo METAPOST a překládat latexem do formátu DVI či PS. Vektorová grafika má tu výhodu, že při manipulaci s obrázky v L A TEXovém dokumentu nedochází ke snížení kvality obrázku. Další výhodou plynoucí z toho, že je dokument překládán latexem, může pro někoho být to, že se dokument nepřekládá přímo do formátu PDF. Ovšem na druhou stranu se v dnešní setkáváme téměř výhradně s dokumenty ve formátu PDF, pro který existují desítky nejrůznějších prohlížečů. Tím, že je při překladu používán latex, musíme dokument přeložený do formátu DVI či PS ještě převést do PDF. Další nevýhodou může pro mnohé být to, že vytvoření obrázku ve vektorovém formátu je složitější než v případě bitmapových obrázků. Výše uvedené způsoby vkládání obrázků do dokumentu mají společné to, že obrázky jsou uloženy v externích souborech. Ovšem obrázky je také možné kreslit přímo do zdrojového kódu dokumentu. Tímto způsobem sice nemůžeme do dokumentu umístit např. fotografie, ale je možné nakreslit různé grafy, schémata, náčrty či jednoduché obrázky. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto kreslení ve srovnání s vkládáním at už bitmapových či vektorových obrázků se věnuji ve druhé kapitole. Pokud nás neodradí nevýhody a rozhodneme se kreslit obrázky přímo do zdrojového kódu, zjistíme, že existuje více nástrojů. Proto je třetí kapitola práce věnována stručnému přehledu a popisu tří vybraných základních a nejpoužívanějších nástrojů, které umožňují kreslit obrázky ve zdrojovém kódu. Ke každému nástroji je uveden základní popis a přehled alespoň základních funkcí. Ve čtvrté kapitole jsou pak porovnávány výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů. Do nástroje, u něhož převažují pozitiva, budou implementovány některé nové funkce. Této implementaci se podrobněji věnuji v páté kapitole. V závěru práce jsou shrnuty výsledky implementace funkcí do zvoleného nástroje. Je také nastíněn další možný vývoj. 3

10 Kapitola 2 Srovnání vkládání a kreslení obrázků Pokud porovnáme možné způsoby použití grafiky podle toho, jakým způsobem jsou obrázky do dokumentu umístěny, můžeme je rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří obrázky v externích souborech bez ohledu na to, jedná-li se o vektorovou nebo bitmapovou grafiku. Druhá skupina je tvořena obrázky, které jsou kresleny přímo ve zdrojovém kódu dokumentu. Obě tyto skupiny mají své výhody i nevýhody, které mohou být značně individuální vzhledem k tomu, co od obrázků v dokumentu očekáváme. Obrázky v externích souborech je možné velice snadno procházet, prohlížet, editovat či zaměňovat bez nutnosti jakékoli manipulace se zdrojovým textem dokumentu. Navíc je možné použít libovolný obrázek například fotky či mapy. Pokud je součástí obrázku nějaký text, může se stát, že bude napsán jiným stylem, což může působit rušivě. Další problémy mohou nastat u obrázků nepravidelných tvarů, kdy požadujeme, aby se text zalamoval až u okraje obrázku. Musíme mít ovšem na paměti také to, že je třeba mít sjednocené formáty všech obrázků, protože není možné mít v dokumentu několik bitmapových a několik vektorových obrázků. Za nevýhodou lze považovat i to, že je nutné uchovávat více souborů a při velkém množství vložených obrázků je zapotřebí udržovat určitý systém. Může se totiž stát, že při přenášení či kopírování dokumentu na nějaký obrázek zapomeneme. Ovšem je také možné, že při změnách ve zdrojovém kódu některé obrázky v dokumentu nepoužijeme, ale budeme je stále uchovávat spolu s dokumentem. V horším případě si můžeme omylem smazat úplně jiný obrázek. V případě např. METAFONTu je sice možné mít všechny obrázky v jediném souboru, ale i tak je nutné mít jednotlivé obrázky nějak organizované, například okomentované. Při kreslení obrázků přímo ve zdrojovém kódu odpadá problém s množstvím souborů a zvláště při větším množství obrázků neztrácíme o jednotlivých obrázcích přehled. S obrázky se také v textu daleko lépe manipuluje a velikost výstupního souboru je o poznání menší, než při vkládání externích obrázků. Pro kreslení obrázků je ale nutné se naučit nové příkazy, které jsou víceméně podobné 4

11 2. SROVNÁNÍ VKLÁDÁNÍ A KRESLENÍ OBRÁZKŮ těm TEXovým. Při kreslení přímo do zdrojového kódu dokumentu ovšem nevidíme obrázek neustále před sebou, takže chceme-li vidět, co jsme zatím nakreslili, musíme přeložit zdrojový kód. Další problém nastává v případě, kdy chceme dokument uložit i v jiném, exotičtějším formátu. Kreslení do zdrojového kódu a vkládání obrázků je možné v rámci možností také kombinovat. Tím odpadá problém se složitými obrázky, které by nebylo možné nijak namalovat. Navíc v případě různých technických skript či studijních materiálů, kde nejsou potřeba fotky či mapky, ale stačí jednoduché nákresy, je kreslení obrázků do zdrojového kódu ideální. 5

12 Kapitola 3 Přehled některých vybraných kreslících nástrojů Pokud se rozhodneme, že budeme kreslit obrázky přímo ve zdrojovém kódu dokumentu, máme na výběr z několika různých nástrojů. Ne všechny ale mohou splňovat naše požadavky. Jak vybrat ten správný? Jedním z cílů této práce je zpracovat přehled těchto nástrojů, jejich principy a stav implementace. Do přehledu byly vybrány 3 nejznámější, nejvýznamnější a nejvíce používané volně dostupné nástroje, se kterými je možné se běžně setkat. Mimo těchto nástrojů existují i další (například mfpic, xypic či emp), ale jejich rozšíření či význam je ve srovnání se zde uvedenými nástroji zanedbatelné. Informace o jednotlivých nástrojích byly převážně čerpány z jejich oficiálních dokumentací, volně dostupných popisů a vlastních zkušeností. 3.1 picture Jeden z prvních nástrojů umožňující kreslení ve zdrojovém kódu L A TEXového dokumentu. Nejedná se o plnohodnotný kreslící nástroj, ale o prostředí, které je součástí L A TEX 2ɛ. Pomocí picture lze nakreslit jednoduché bitmapové obrázky skládající se z čar, šipek, kružnic a textu. V pozdějších verzích přibyla i možnost kreslit Bézierovy křivky. S použitím balíku color lze oživit obrázek barvami. Definované barvy jsou jen černá, bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, azurová a purpurová, ale pomocí příkazu \definecolor lze dodefinovat i vlastní barvy v režimech RGB, stupně šedi či CMYK. Komu by ani to nestačilo, může sáhnout po některém z dalších rozšíření pro toto prostředí. Je však třeba dávat pozor, protože rozšíření založená na postskriptu jsou pdftexem ignorována, takže by nebylo možné použít přímý překlad do formátu PDF. Prostředí picture začíná vždy příkazem \begin{picture}(šířka,výška) (x,y), kde (šířka,výška) udává rozměry obrázku a (x,y) znamená posun 6

13 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ obrázku a končí příkazem \end{picture}. Posun není povinný a v případě, že jej vynecháme, použije se výchozí nastavení, tj. (0,0). Rozměry nemusí být jen přirozená čísla, lze tedy zadat například -6.12,.5 či Výchozí jednotkou uloženou v \unitlength je 1pt. Tuto jednotku lze kdykoli změnit pomocí příkazu kod\setlength. Kromě bodů (pt) lze použít ještě milimetry (mm), centimetry (cm), palce (in), em a ex. Všechna čísla včetně nuly musí mít uvedenou jednotku. Jednotky však není vhodné měnit přímo uvnitř obrázku, protože se tím mohou ovlivnit ostatní nastavení a výsledný obrázek bude různě deformovaný. Čáry jsou standardně vykreslovány \thinlines, což je 0.4pt. Vykreslování tlustších čar lze dosáhnout bud to použitím \thicklines nebo nadefinováním si vlastní tloušt ku čáry příkazem \linethickness{velikost}. Pro vykreslování objektů slouží příkaz \put(x,y){objekt}, kde (x,y) jsou souřadnice umist ovaného objektu. Chceme-li nějaký objekt vložit vícekrát, lze použít příkaz \multiput(x,y)(dx,dy){počet}{objekt}, kde (dx,dy) je posun. Výjimku tvoří \qbezier, který se vkládá přímo. Vykreslování je realizováno pomocí bitmapového fontu. Proto jsou některé rozměry nahrazovány nejbližšími existujícími či dokonce (v případě malých rozměrů) zanedbávány, proto je například možné do prvního kvadrantu nakreslit jen 25 úseček se středem v bodě (0,0). Pro kreslení jednoduchých obrázků to však plně dostačuje. Dalším omezením je množství možných objektů. Dostupné objekty jsou: \circle[*]{průměr} \line(sx,sy){délka} \vector(sx,sy){délka} vykreslí kružnici o zadaném průměru; hvězdičková forma vykreslí kruh vykreslí úsečku; (sx,sy) je její směrový vektor, sx a sy musí být nesoudělná čísla z intervalu 6, 6 obdoba \line, vykreslí šipku; sx a sy musí být z intervalu 4, 4 \oval(šířka,výška)[část] vykreslí ovál o zadaných rozměrech; lze vykreslit i polovinu a čtvrtinu určením části (l = levá, r = pravá, t = horní, b = dolní a jejich kombinace) 7

14 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \frame{objekt} \qbezier[#](x 1, y 1 )(x r, y r )(x 2, y 2 ) orámuje zadaný objekt bez mezery mezi orámováním a obsahem vykreslí Bézierovu křivku jako množinu bodů; (x 1, y 1 ) je počáteční bod, (x 2, y 2 ) koncový bod a (x r, y r ) referenční bod; [#] určuje, kolika body bude křivka vykreslena Kromě těchto objektů je možné do obrázků vkládat také text. Existuje více možností, jak toho docílit. Asi nejjednodušším způsobem, který ale neakceptuje české znaky, je \put(x,y){text}. Další možností je použít některý z boxů. V boxech lze již bez problémů používat české znaky a navíc mají tu výhodu, že text či jiný objekt v nich lze i zarovnat. Přehled boxů dostupných v prostředí picture: \makebox(šířka,výška)[zarovnání]{objekt} vytvoří box o zadaných rozměrech; možná zarovnání jsou l = vlevo nebo r = vpravo a t = nahoru nebo b = dolů; výchozí zarovnání je na střed \framebox(šířka,výška)[zarovnání]{objekt} orámovaný box, obdoba příkazu makebox \dashbox{čárky}(šířka,výška)[zarovnání]{objekt} čárkovaně orámovaný makebox; pomocí {čárky} lze nastavit délku čárek. Příkaz \shortstack[zarovnání]{vkládaný\\text} slouží k zarovnání kratších řádků do sloupce. Výchozí zarovnání je na střed (c), lze nastavit vlevo (l) nebo vpravo (r). Jedná se tedy o jakousi obdobu boxu. Tímto jsem shrnul všechny základní funkce prostředí picure. Pro lepší představu o tom, jak vypadá kreslení v tomto prostředí, následuje ukázka zdrojového kódu a výsledného obrázku. \setlength{\unitlength}{1cm} \begin{picture}(5,4) \put(2,1.5){\circle{.2}} \put(2,1.5){\circle{.6}} \put(2,1.5){\circle{1}} \put(2,1.5){\circle{1.4}} \put(0,0){\line(0,1){3}} 8

15 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \put(0,0){\line(1,0){4}} \put(0,3){\line(4,-3){4}} \qbezier(1.5,2.5)(4.5,4)(3,1) \qbezier(2,3.5)(2,1.5)(4,1.5) \end{picture} 3.2 PSTricks Dalším velice populárním a dnes stále hojně rozšířeným nástrojem je PSTricks (PostScript Tricks). Jedná se o balík převážně postscriptových maker. Na rozdíl od picture se jedná již plnohodnotný kreslící nástroj, se kterým lze nakreslit téměř cokoli. Je součástí několika distribucí, např. TEXLive, tetex a MiKTEX. Značným omezením je, že pro vykreslování využívá postskript a jeho příkazy, konkrétně příkaz \special. Z toho plyne nutnost překladu do formátu PS. Pokud se ale nechceme vzdát přímého překladu do formátu PDF, je možné toto omezení obejít použitím některých dalších balíků, například pst-pdf nebo PDFTricks, které ovšem nezaručují ve všech případech, že překlad bude úspěšný. Nástroj PSTricks se skládá z několika desítek ucelených balíků. Každý z balíků rozšiřuje možnosti kreslení o další prvky. Pokud pro kreslení nějaké skupiny objektů balík neexistuje, je možné pomocí postscriptových příkazů dopsat požadované funkce. Všechny balíky, které použijeme, je nutné zavést pomocí příkazu \usepackage{balík}. Při používání balíků je třeba zavést nejdříve balíky pstricks, pst-plot, pst-node a pst-tree a poté teprve až další balíky. Následující přehled několika vybraných balíků je pouze nepatrnou částí, na domovské stránce lze nalézt rozsáhlejší přehled a informace o jednotlivých balících: 9

16 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ pst-node pst-fill pst-coil pst-grad pst-abspos pst-func pst-tree pst-text pst-3d balík pro práci s uzly balík umožňující výplně balík pro vykreslování spirál balík umožňující barevné přechody balík umožňující používání absolutních souřadnic vykreslování speciálních matematických funkcí balík pro stromy balík pro práci s textem balík pro základní 3D operace Kreslit je možné bud to přímo do textu (převážně jednoduché tvary) nebo do prostředí \begin{pspicture}. Při použití prostředí je nutné nastavit velikost obrázku. Dále je možné nastavit účaří. PSTricks používá jako výchozí jednotku 1cm. Pro změnu výchozích parametrů slouží příkaz \psset. Základní objekty, které lze kreslit pomocí PSTricks, jsou čáry, polygony, kruhy, elipsy, výseče, křivky, různé tečky a mřížky. Výchozí tloušt ka čáry (linewidth) je nastavena na.8pt a výchozí barvou je černá. Další definované barvy jsou bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, azurová, purpurová a 3 odstíny šedé. Ostatní barvy je možné dodefinovat pomocí \definecolor{označení}{režim}{složky}, kde {označení} je pojmenování definované barvy, {režim} je použitý barevný režim (např. RGB, CMYK,... ) a {složky} je zastoupení jednotlivých složek barevného režimu. Hodnoty každé barvy musí být z intervalu 0, 1. Oproti picture již existuje více způsobů, jak vykreslit nějaký objekt. Následující výčet se týká několika základních objektů, které má nástroj PSTricks společné s picture. Hvězdičková forma slouží pro vykreslení plných objektů. Jako parametry lze zadat například tloušt ku, barvu či styl čáry, otočení, měřítko nebo barvu výplně. \psline[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1)...(xn,yn) nakreslí čáru z bodu (x0,y0) do (xn,yn) přes (x1,y1), (x2,y2),... ; {šipka} určuje, má-li se vykreslit jenom čára (výchozí nastavení) nebo šipka \qline(x0,y0)(x1,y1) obdoba \psline, vykreslí čáru z bodu (x0,y0) do bodu (x1,y1); nemá žádná další možná nastavení \pscircle[parametry](x0,y0){poloměr} vykreslí kruh o určeném poloměru se středem v (x0,y0) 10

17 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \qdisk(x0,y0){poloměr} obdoba \pscircle* bez nastavitelných parametrů \pswedge[parametry](x0,y0){poloměr}{α}{β} vykreslí kruhovou výseč od {α} do {β}; úhly jsou ve stupních \psellipse[parametry](x0,y0)(x1,y1) vykreslí elipsu se středem v (x0,y0) a šířkou a výškou určenou (x1,y1) \psarc[parametry]{šipka}(x,y){poloměr}{α}{β} vykreslí oblouk jako část kruhu se středem v (x,y) \psarcn[parametry]{šipka}(x,y){poloměr}{α}{β} obdoba \psarc, vykreslí oblouk v protisměru hodinových ručiček \psellipticarc[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1){α}{β} obdoba \psarc, vykreslí část elipsy \psellipticarcn[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1){α}{β} obdoba \psarcn a \psellipticarc, vykreslí část elipsy v protisměru hodinových ručiček \psbezier[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1)(x2,y2)(x3,y3) nakreslí Bézierovu křivku z bodu (x0,y0) do bodu (x3,y3); prostřední 2 body určují prohnutí Kromě těchto příkazů jsou definovány například čtyřúhelník (\psframe), parabola (\psparabola), různé křivky (\pscurve, \psecurve či \psccurve), polygon (\pspolygon), trojúhelník (\pstriangle), mřížky (\psgrid) a další. Pro vykreslení objektu většinou není nutné zadávat všechny informace. Parametry, šipky a počáteční souřadnice (x0,y0) nejsou povinné a v případě, že nejsou zadány, použije se výchozí nastavení. Výjimku tvoří příkazy začínající písmenem q, které nemají volitelná nastavení, a je nutné zadat všechny údaje. Objekty lze vykreslovat plnou čarou, tečkovaně i čárkovaně či dvojitě. Pomocí parametru dimen je možné nastavit, zda má být objekt vykreslen na střed, vně či uvnitř zadaných souřadnic. Šipky je možné zvolit z nabídky téměř dvou desítek předem definovaných, které je navíc možno mezi sebou libovolně kombinovat. Pokud by ani to někomu nestačilo, může si nadefinovat vlastní vzhled šipky nebo upravit parametry stávající. 11

18 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ Samozřejmostí je také vícenásobné vykreslování objektů pomocí \multiput, \multips či \multido, otáčení objektů pomocí \rput či parametrem gangle nebo vkládání textu takřka kamkoli pomocí nejrůznějších boxů. Oproti picture již nemusí být objekty vybarveny pouze jednou barvou, ale lze vytvářet například barevné přechody. Také již je možné měnit tloušt ky čar na libovolných místech v obrázku nebo používat polární soustavu souřadnic. Bézierovy křivky jsou definovány oproti picture poněkud odlišně. Pomocí PSTricks je možné již vykreslovat nejrůznější grafy, diagramy, stromy, mozaiky, prostorové objekty a další. Uvedený výčet se týká pouze těch nejzákladnějších funkcí. PSTricks je velmi mocný nástroj, se kterým je možné nakreslit již téměř cokoli. Navíc k PSTricks vznikají stále nové balíky, at již oficiální či neoficiálních, které tento nástroj neustále rozvíjejí. Pro srovnání s picture je zde ukázka zdrojového kódu s výsledným obrázkem: \begin{pspicture}(5,4) \pscircle(2,1.5){.1} \pscircle(2,1.5){.3} \pscircle(2,1.5){.5} \pscircle(2,1.5){.7} \psline(0,0)(0,3)(4,0)(0,0) \pscurve(1.5,2.5)(3.4,2.9)(3,1) \pscurve(2,3.5)(2.5,2)(4,1.5) \end{pspicture} Soustředné kružnice je možné vykreslit i pomocí příkazu \multido. Tento příkaz vyžaduje zavedení souboru multido.sty nebo multido.sty. PSTricks má pro vykreslování čar ještě příkaz \qline, který vykresluje úsečky. Pokud zaměníme zmíněné příkazy, obrázek se nijak nezmění, ale zdrojový kód obrázku vypadá následovně: 12

19 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \begin{pspicture}(5,4) \multido{\n= }{4}{% \pscircle(2,1.5){\n}} \qline(0,0)(0,3) \qline(0,3)(4,0) \qline(4,0)(0,0) \pscurve(1.5,2.5)(3.4,2.9)(3,1) \pscurve(2,3.5)(2.5,2)(4,1.5) \end{pspicture} 3.3 PGF and TikZ Nejmladší z trojice zde popisovaných nástrojů. Často bývá označován jako nástupce PSTricks. Zkratka PGF znamená Portable Graphics Format nebo také Pretty, Good, Functional. Je součástí distribucí TEXLive a MiKTEX. Pro vykreslování se v závislosti na použitém překladači upravují příkazy \special. Samotný nástroj se skládá z několika vrstev. Systémová vrstva má na starosti modifikaci příkazů \special tak, aby bylo možné nakreslené obrázky překládat nezávisle na zvoleném programu. Základní vrstva poskytuje příkazy, pomocí kterých je možné snadno vykreslovat složitější tvary. Čelní vrstva usnadňuje vykreslování příkazů základní vrstvy. Chceme-li kreslit pomocí PGF, je třeba nejprve zavést balík tikz. Obdobně jako PSTricks, je i nástroj PGF rozdělen do několika knihoven. Knihovny jsou zaměřeny na kreslení určitých celků. K dispozici je například knihovna pro kreslení stavových automatů, Petriho sítí, kalendářů, šipek, stínování či stromů. Pro zavedení knihovny slouží příkaz \usetikzlibrary{knihovna}. Kreslení je realizováno uživatelsky velice příjemnou vrstvou TikZ. Příkazy jsou kombinací příkazů METAFONTu a PSTricks. V PGF, na rozdíl od ostatních nástrojů, existuje více způsobů, jak lze zapisovat příkazy pro vykreslování objektů. Jednoduché obrázky lze kreslit přímo do textu. Před vykreslovaným objektem je zapotřebí uvést příkaz \tikz. Obrázky se vykreslují také do prostředí \begin{tikzpicture}. Oproti PSTricks, kde se u prostředí nastavují například parametry čar, je v PGF možné globálně nastavit téměř všechny parametry většiny objektů v obrázku. Většina základních objektů je vykreslována příkazem \path[draw]. Je však možné použít jen zkrácenou formu \draw. Oproti ostatním nástrojům je v PGF každý příkaz ukončen středníkem. Výchozí jednotkou je 1cm. Body lze zadávat několika různými způsoby. Následující tři příkazy jsou navzájem ekvivalentní: 13

20 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \draw (1,0)--(0,1)--(1,2)--(2,1)--cycle; \draw (1,0)-- ++(-1,1)-- ++(-1,-1)-- ++(1,-1)--cycle; \draw (1,0)-- +(-1,1)-- +(-2,0)-- +(-1,-1)--cycle; \draw (1,0)--(-1,1)--(-2,0)--(-1,-1)--cycle; Tyto zápisy je navíc možné libovolně kombinovat, takže stejný objekt vykreslí i příkaz \draw (1,0)--(0,1)-- +(1,1)-- ++(2,0)--cycle;. Příkazy, které mají na konci cycle jsou ekvivalentní s příkazy, které jsou zakončeny výchozím bodem. Použití cycle zjednodušuje zápis a zpřehledňuje kód obrázku, protože je hned na první pohled patrné, že se jedná o nějaký spojitý útvar. Vykreslování základních objektů (čar, mřížek, čtverců a obdélníků, kruhů a elips, výsečí či Bézierových křivek) je možné pomocí příkazu \draw a jejich zápis je velice podobný. \draw (x0,y0) -- (x1,y1) (xn,yn); vykreslí čáru z bodu (x0,y0) do bodu (xn,yn) přes všechny zadané body; je-li místo posledního bodu zadáno cycle, spojí se poslední bod s prvním; \draw (x0,y0) grid (x1,y1); vykreslí mřížku z bodu (x0,y0) do bodu (xn,yn); \draw (x0,y0) rectangle (x1,y1); vykreslí pravoúhlý čtyřúhelník, jehož protilehlé vrcholy mají souřadnice (x0,y0) a (xn,yn); \draw (x0,y0) circle (poloměr); vykreslí kruh se středem v (x0,y0); \draw (x0,y0) ellipse (šířka and výška); vykreslí elipsu se středem v (x0,y0), kde šířka je délka hlavní poloosy a výška délka vedlejší poloosy; \draw (x0,y0) arc (α:β:poloměr); vykreslí část kružnice se středem v (x0,y0) a zadaným poloměrem od úhlu α po úhel β; \draw (x0,y0).. controls (ref1) and (ref2).. (x3,y3); vykreslí Bézierovu křivku z bodu (x0,y0) do bodu (x3,y3); bod (ref1) (případně i nepovinný (ref2)) určuje referenční bod; 14

21 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ Pomocí \draw lze vykreslovat stejné objekty vícekrát, kdy se postupně mohou měnit souřadnice objektu. V případě kružnice může sloužit jako obdoba multido v PSTricks. Například: \draw (0,0) circle (1) circle (2) circle (3); vykreslí tři soustředné kružnice o poloměrech 1, 2 a 3. V PSTricks by příkaz pomocí multido vypadal takto: \multido{\n=1+1}{3}{\pscircle(0,0){\n}} Tento způsob ale nefunguje u všech objektů. V PGF existuje příkaz \foreach, který zastává funkci multido. Výše uvedený příklad s kružnicí vypadá za pomoci foreach následovně: \foreach \x in {1,2,3} \draw (0,0) circle (\x); Také je možné jediným příkazem \draw nakreslit obrázek skládající se z různých základních objektů navazujících na sebe. Pokud chceme nakreslit Bézierovu křivku, obdélník a kružnici, můžeme místo: \draw (0,.5).. controls (.75,-.5) and (1.25,1).. (2,0); \draw (2,0) rectangle (3,.5); \draw (3,.5) circle (.3); napsat jen: \draw (0,.5).. controls (.75,-.5) and (1.25,1).. (2,0) rectangle (3,.5) circle (.3); Tento způsob je vhodný v situacích, kdy nepoužíváme prostředí, ale objekt kreslíme přímo do textu. Za \tikz může být pouze jeden příkaz. Pokud chceme do textu zapsat více příkazů za sebou a nepoužít prostředí, musíme všechny příkazy dát do složených závorek. Tento způsob není příliš prakticky, protože když budeme chtít mezi příkazy dopsat nějaký text, musíme znovu všechno uzávorkovat. Další možností je před každý příkaz napsat \tikz, což je zase zbytečné. Každý příkaz může mít za sebou v hranatých závorkách uvedené parametry, kterými mohou být například tloušt ka, styl či barva čáry, směr šipek, hustota mřížek, okraje, zaoblení hran, výplně, umístění, popisy či celé objekty. Například modrou čárkovanou čáru lze vykreslit pomocí \draw[dashed,blue] (x0,y0) -- (x1,y1);. Velmi důležitými prvky nástroje PGF, u kterých se používají parametry, jsou uzly. Uzly mají i tu výhodu, že je lze umist ovat pomocí kartézské soustavy souřadnic, polárních souřadnic, jejich pojmenovaní či rela- 15

22 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ tivně. Uzly samy o sobě se nevykreslují (pouze se vypíše případný text, který je napsán ve složených závorkách), ale právě pomocí parametrů jim lze nastavit tvar, barvu, velikost, atd. Uzly, stejně jako ostatní objekty, lze zapisovat více způsoby. Zde jsou uvedeny čtyři základní: \node at (x,y) [parametry] {}; \node (jméno) at (x,y) [parametry] {}; \node[parametry] (jméno) at (x,y) {}; \node[parametry] (jméno) [umístění] {}; Zajímavou a užitečnou vlastností PGF je možnost nastavování parametrů pro celou skupinu objektů a vytváření vlastních objektů. Slouží k tomu příkaz \tikzstyle{objekt}=[parametry], který je možné použít jak uvnitř prostředí tikzpicture, tak i mimo něj. Například pokud chceme kreslit pouze tečkované kružnice, můžeme místo neustále se opakujícího \node[draw,circle, dotted] definovat \tikzstyle{dotted circle}=[draw,circle,dotted] a psát pouze \node[dotted circle]. Tímto způsobem je možné si pohodlně nadefinovat všechny použité styly. Zdrojový kód obrázku bude pak přehlednější a bude snazší cokoli změnit. Text lze vkládat do obrázků pomocí uzlů dvěma způsoby. První z nich je napsání textu do složených závorek. Tento text bude umístěn na střed uzlu. Pokud je uzlem například kružnice či čtyřúhelník a zadaný text by se objektu nevešel, automaticky se zvětší rozměry objektu. Druhou možností je použití parametru label a určení pozice, kde se má popisek zobrazit. Pro zobrazení textu vlevo od uzlu je potřeba zadat label=180:vlevo. Pozice (v tomto případě 180) je zadána ve stupních. Další možností je použít předem definované názvy, což by vypadalo takto: label=left:vlevo. Pro srovnání s předešlými nástroji následuje zdrojový kód a výsledný obrázek vytvořený pomocí PGF. \begin{tikzpicture} \foreach \x in {.1,.3,.5,.7} \draw (2,1.5) circle (\x); \draw (0,0)--(0,3)--(4,0)--cycle; \draw (1.5,2.5).. controls (3.2,3.5) and (4.2,3.2)..(3,1); \draw (2,3.5).. controls (2.2,1.9) and (2.4,1.8)..(4,1.5); \end{tikzpicture} 16

23 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ Bez použití \foreach a cycle vypadá zdrojový kód obrázku takto: \begin{tikzpicture} \draw (2,1.5) circle (.1) circle (.3) circle (.5) circle (.7); \draw (0,0)--(0,3)--(4,0)--(0,0); \draw (1.5,2.5).. controls (3.2,3.5) and (4.2,3.2)..(3,1); \draw (2,3.5).. controls (2.2,1.9) and (2.4,1.8)..(4,1.5); \end{tikzpicture} 17

24 Kapitola 4 Srovnání kreslících nástrojů Prostředí picture je z popisovaných nástrojů nejstarší. Má tu výhodu, že je součástí L A TEX 2ɛ a že je nezávislé na překladači. Bohužel ale také obsahuje jen velice málo příkazů a bitmapový font není vhodný pro vykreslování šikmých čar. Pro vykreslování složitějších obrázků je picture nevhodné. Z těchto důvodů se jím v tomto srovnání již nebudu více zabývat a zaměřím se na porovnávání zbývajících dvou nástrojů. PSTricks je nástroj, který již existuje přes 10 let. Za tu dobu k němu existuje velká spousta doplňků a rozšíření. Navíc je založen na postscriptu, takže je v něm možné nakreslit téměř cokoli. Ovšem právě zmiňovaný postscript s sebou nese i jednu v dnešní době docela značnou nevýhodu není možné použít pdftex. Oproti tomu mladší PGF, který se oddělil od Beameru a samostatně vyvíjí teprve od roku 2005, je nezávislý na použitém překladači. Obsahuje příjemnou uživatelskou vrstvu tikz, podporuje více způsobů zapisování příkazů, vychází částečně z PSTricks a METAPOST. Počet doplňků a balíčků je o poznání menší než v případě PSTricks. Oba dva nástroje používají rozšíření at již v podobě balíčků či knihoven. V PGF jsou knihovny daleko obsáhlejší a ucelenější než balíčky v PSTricks. U PSTricks navíc ještě musí být základní balíčky zavedeny před ostatními. V tomto ohledu je praktičtější právě PGF. Pokud se podíváme na možnosti kreslení, vidíme, že oba dva nástroje umožňují kreslení přímo do textu i do prostředí. Při kreslení do textu nevyžaduje PSTricks žádné zvláštní příkazy. V PGF musí před příkazem být vždy \tikz. Prostředí obou nástrojů je na první pohled podobné. Při bližším prozkoumání ale zjistíme, že PSTricks vyžaduje stejně jako prostředí picture zadání velikosti kresleného obrázku. Pokud se velikost obrázku nezadá, překlad proběhne v pořádku, ale výsledný obrázek se liší od očekávaného. Například u ilustračního obrázku se při vynechání rozměru nevykreslí kružnice a svislá čára: 18

. Grafika a plovoucí prostředí. Zpracování textů na počítači. Ing. Pavel Haluza, Ph.D. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.

. Grafika a plovoucí prostředí. Zpracování textů na počítači. Ing. Pavel Haluza, Ph.D. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu. Grafika a plovoucí prostředí Zpracování textů na počítači Ing Pavel Haluza, PhD ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz Kreslení vektorových obrazů Příklad \unitlength=1mm \begin{picture}(50,30)(10,20)

Více

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Cíl:

Více

Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na. x 2 x 1

Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na. x 2 x 1 Kapitola 4 Rasterizace objektů Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově definované obrazy. Při zobrazení reálného modelu ve světových souřadnicích na výstupní

Více

GRAPHICS TOOLS IN LATEX. Vladimír POLÁŠEK Lubomír SEDLÁČEK

GRAPHICS TOOLS IN LATEX. Vladimír POLÁŠEK Lubomír SEDLÁČEK OTHER ARTICLES GRAPHICS TOOLS IN LATEX Vladimír POLÁŠEK Lubomír SEDLÁČEK Abstract: This paper deals with the basic tools for managing graphics and graphics creation in LaTeX with a focus on mathematics.

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Tvorba posterů prakticky

Tvorba posterů prakticky Tvorba posterů prakticky Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Úvod do Adobe Illustrator CS 5

Úvod do Adobe Illustrator CS 5 Úvod do Adobe Illustrator CS 5 Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017.

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017. Beamer - Elektronické publikování - VŠB - TUO 23. dubna 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 Obsah 1 2 3 4 5 6 schémata barvy písma změna fontu vnitřní schémata vnější schémata Obsah Prezentace bez navigace e stromovou

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Comenius Logo. Princip programování. Prostředí Comenius Logo

Comenius Logo. Princip programování. Prostředí Comenius Logo Comenius Logo je objektově orientovaný programovací nástroj pracující v prostředí Windows. Byl vyvinut na Slovensku jako nástroj k výuce programování na základních školách. Rozvíjí tvořivost a schopnost

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

Využití programu GeoGebra v Matematické analýze

Využití programu GeoGebra v Matematické analýze Využití programu GeoGebra v Matematické analýze Zuzana Morávková, KMDG, VŠB-TUO 29.3.2012 Obsah přednášky všeobecné informace o programu GeoGebra vybrané problematické pojmy z Matematické analýzy - interaktivní

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SMART Notebook verze Aug

SMART Notebook verze Aug SMART Notebook verze 10.6.219.2 Aug 5 2010 Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 11.10.2012 Pro ročník: 7. Vzdělávací obor předmět: Informatika Klíčová slova:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro BricsCad v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

2 Grafický výstup s využitím knihovny

2 Grafický výstup s využitím knihovny 2 Grafický výstup s využitím knihovny Studijní cíl Tento blok je věnován základním principům při vytváření grafického výstupu pomocí standardních metod, které poskytuje grafické rozhraní. V textu budou

Více

Stručný grafický manuál. Verze 1.1

Stručný grafický manuál. Verze 1.1 Stručný grafický manuál Verze 1.1 Obsah Úvod 1 Symbol 1 základní verze.................... 2 Symbol 2 zjednodušená verze.................. 3 Ochranný prostor symbolu.................... 4 Povolené porušení

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Úvod do TEXu. Brno, Barvy v L A TEXu. Prostředí figure a table

Úvod do TEXu. Brno, Barvy v L A TEXu. Prostředí figure a table Úvod do TEXu 7 Barvy v L A TEXu Vkládání obrázků Prostředí figure a table Brno, 2010 Barvy v L A TEXu Standardní baĺık color v preambuli nutno uvést: \usepackage{color} Zavedení barvy: \definecolor{jmeno}{rgb}{r,g,b}

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

Comenius Logo. Úterý 20. března. Princip programování. Prostředí Comenius Logo

Comenius Logo. Úterý 20. března. Princip programování. Prostředí Comenius Logo Úterý 20. března Comenius Logo je objektově orientovaný programovací nástroj pracující v prostředí Windows. Byl vyvinut na Slovensku jako nástroj k výuce programování na základních školách. Rozvíjí tvořivost

Více

Programátorská dokumentace

Programátorská dokumentace Programátorská dokumentace Požadavky Cílem tohoto programu bylo představit barevné systémy, zejména převody mezi nejpoužívanějšími z nich. Zároveň bylo úkolem naprogramovat jejich demonstraci. Pro realizaci

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Úloha 1. Text úlohy. Vyberte jednu z nabízených možností: NEPRAVDA. PRAVDA Úloha 2. Text úlohy

Úloha 1. Text úlohy. Vyberte jednu z nabízených možností: NEPRAVDA. PRAVDA Úloha 2. Text úlohy Úloha 1 Úloha 2 Otázka se týká předchozího kódu. Určete pravdivost následujícího tvrzení: "Pro každý bod vytvoří úsečku mezi ním a středem panelu." Úloha 3 Otázka se týká předchozího kódu. Určete pravdivost

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Michal Blažek 2006 Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady Pokročilé grafy Různé grafy ukazují historický pohled na trh mnoha různými metodami. To vám umožňuje na první pohled vidět historii obchodování na jednom nebo na několika výběrech. Můžete mít až tři oddělené

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Grafické výstupy v Octave/Matlabu a GnuPlotu

Grafické výstupy v Octave/Matlabu a GnuPlotu co byste měli umět po dnešní lekci: nakreslit xy graf s popisky os nakreslit graf s více závislostmi, pro každou z nich vybrat symbol/barvu linie nakreslit více grafů do jednoho vykreslit 3D graf v různých

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Projektová dokumentace GED 2006

Projektová dokumentace GED 2006 Projektová dokumentace GED 2006 20.4.2006 Řešitelé týmu a podíl práce na projektu: Kamil Dudka xdudka00 objektový návrh uživatelské rozhraní podpora plug-in programů kreslící plocha vkládání textu programová

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Výhody programu OCAD

Výhody programu OCAD Program OCAD vektorový program pro počítačovou tvorbu map původně - mapy pro orientační běh (začátek 90. let), později zobecněn pro tvorbu různých druhů map autorem Hans Steinegger (+2004) firma OCAD AG,

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

Základní pojmy a pravidla kótování

Základní pojmy a pravidla kótování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základní pojmy a pravidla kótování Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM Jméno: Petr Thür Os. číslo: A04236 E-mail: petr.thur@post.cz Zadání: 8-D Datum vypracování: 7. 5. 2005 Zadání: Sestavte program (funkční M-soubor) pro vykreslení

Více

Bloky, externí reference

Bloky, externí reference AutoCAD 2006 Bloky, externí reference Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 Bloky obvykle více objektů, kombinovaných do jednoho objekty různých vlastností

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Knihovna CanvasLib TXV 003 89 první vydání prosinec 2014 změny vyhrazeny

Knihovna CanvasLib TXV 003 89 první vydání prosinec 2014 změny vyhrazeny Knihovna CanvasLib TXV 003 89 první vydání prosinec 2014 změny vyhrazeny 1 TXV 003 89.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2014 1 První vydání, popis odpovídá CanvasLib_v16 2 TXV 003 89.01

Více

Vizualizace grafů matematických funkcí v systému LATEX

Vizualizace grafů matematických funkcí v systému LATEX Vizualizace grafů matematických funkcí v systému LATEX František Hanko Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit zadaná grafická schémata v sázecím programu L A TEX.TeoretickáčástsezabývávytvořenímpřehledugrafickýchmožnostívL

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I 1 Práce ve vektorovém editoru 1.1 Principy vektorového obrazu Vektorová grafika Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I Vektorový obraz je reprezentován pomocí geometrických prvků (úsečky, křivky,

Více

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU - Procvičení práce v programu AEJEE, tvorba vlastního projektu V tomto cvičení se naučíte vytvářet vlastní projekt. Hlavním cílem je naučit se přidat

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Text úlohy. Která barva nepatří do základních barev prostoru RGB? Vyberte jednu z nabízených možností: a. Černá b. Červená c. Modrá d.

Text úlohy. Která barva nepatří do základních barev prostoru RGB? Vyberte jednu z nabízených možností: a. Černá b. Červená c. Modrá d. Úloha 1 Která barva nepatří do základních barev prostoru RGB? a. Černá b. Červená c. Modrá d. Zelená Úloha 2 V rovině je dán NEKONVEXNÍ n-úhelník a bod A. Pokud paprsek (polopřímka) vedený z tohoto bodu

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více