}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Podpora kreslení obrázků v LATEXu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jan Marek Brno, jaro 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Jan Holeček ii

3 Poděkování Děkuji Mgr. Janu Holečkovi za cenné rady a za trpělivost, kterou se mnou měl. iii

4 Shrnutí Práce se zabývá kreslením obrázků ve zdrojovém kódu TEXového dokumentu. Zpracovává přehled a popis několika nejznámějších a nejpoužívanějších nástrojů a porovnává jejich funkce. Následuje srovnání těchto nástrojů a je z nich vybrán jeden, pro který je popsána implementace nové funkce. iv

5 Klíčová slova TEX, L A TEX, picture, PSTricks, PGF, TikZ, PDF, kreslení ve zdrojovém kódu v

6

7 Obsah 1 Úvod Srovnání vkládání a kreslení obrázků Přehled některých vybraných kreslících nástrojů picture PSTricks PGF and TikZ Srovnání kreslících nástrojů Implemetace Závěr Použitá literatura A Zdrojový soubor

8 Kapitola 1 Úvod V dnešní době se stále častěji můžeme setkat s prezentacemi či dokumentací ve formátu Adobe PDF. Tento formát je velice populární zvláště díky své přenositelnosti. Toho jsou si vědomi například i vývojáři kancelářských balíků, kteří možnost exportu dokumentu do formátu PDF bud to implementují přímo (Open- Office.org) nebo alespoň pomocí doplňků (MS Office 2007). Kromě kancelářských balíků lze použít některý z široké škály online či offline konvertorů. Podpora vstupních (a výstupních) formátů bývá mnohdy obdivuhodná. Na druhou stranu výsledný dokument nemusí vypadat podle našich představ a dodatečné úpravy jsou mnohdy náročnější než vytvoření nového dokumentu. Rozhodneme-li se vytvořit nový dokument, který chceme uložit ve formátu PDF, můžeme si vybrat z široké škály formátů podle toho, který nejlépe vyhovuje nám a našim potřebám. Chceme-li navíc vytvářet více verzí dokumentu z jednoho zdroje nebo psát matematické vzorce, nejlepší volbou byl, je a zřejmě ještě dlouho bude TEX a jeho nadstavby, např. L A TEX. Dokument obvykle neobsahuje pouze text, ale i různé grafy, schémata, nákresy či jiné obrázky. Bohužel neexistuje žádný standard grafiky u L A TEXových dokumentů. Obrázky do dokumentů je možné vkládat v různých formátech. Obecně lze obrázky v dokumentech rozdělit do dvou kategorií. První z nich je vkládání bitmapové grafiky, kdy dokumenty překládáme pomocí pdflatexu do formátu PDF. Může se jednat o obrázky ve formátu JPEG, GIF, PNG, PDF či o obrázky v METAFONTu. Bitmapové obrázky nejsou obecně příliš vhodné, protože při změně rozlišení či otočení přímo v L A TEXu se výrazně zhoršuje jejich kvalita. Proto je vhodnější pro úpravy bitmapových obrázků použít externí grafické editory a do L A TEXového dokumentu vložit již upravený obrázek. Při překladu je pak třeba použít pdftex a překládat dokument přímo do formátu PDF. Pokud bychom chtěli do dokumentu vložit i nějaký obrázek, který máme ve vektorovém formátu, museli bychom jej nejprve převést do bitmapového formátu. Převodem se ovšem zhorší kvalita obrázku, proto je nutné zvážit, zda se nám to vyplatí, nebo bude výhodnější převést bitmapové obrázky na vektorové. 2

9 1. ÚVOD Další možností by bylo použití METAFONTu či METAPOSTu, u kterých nezáleží na tom, zda se na překlad použije latex či pdflatex. Druhou možností je vkládat vektorové obrázky ve formátech EPS, PS nebo METAPOST a překládat latexem do formátu DVI či PS. Vektorová grafika má tu výhodu, že při manipulaci s obrázky v L A TEXovém dokumentu nedochází ke snížení kvality obrázku. Další výhodou plynoucí z toho, že je dokument překládán latexem, může pro někoho být to, že se dokument nepřekládá přímo do formátu PDF. Ovšem na druhou stranu se v dnešní setkáváme téměř výhradně s dokumenty ve formátu PDF, pro který existují desítky nejrůznějších prohlížečů. Tím, že je při překladu používán latex, musíme dokument přeložený do formátu DVI či PS ještě převést do PDF. Další nevýhodou může pro mnohé být to, že vytvoření obrázku ve vektorovém formátu je složitější než v případě bitmapových obrázků. Výše uvedené způsoby vkládání obrázků do dokumentu mají společné to, že obrázky jsou uloženy v externích souborech. Ovšem obrázky je také možné kreslit přímo do zdrojového kódu dokumentu. Tímto způsobem sice nemůžeme do dokumentu umístit např. fotografie, ale je možné nakreslit různé grafy, schémata, náčrty či jednoduché obrázky. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto kreslení ve srovnání s vkládáním at už bitmapových či vektorových obrázků se věnuji ve druhé kapitole. Pokud nás neodradí nevýhody a rozhodneme se kreslit obrázky přímo do zdrojového kódu, zjistíme, že existuje více nástrojů. Proto je třetí kapitola práce věnována stručnému přehledu a popisu tří vybraných základních a nejpoužívanějších nástrojů, které umožňují kreslit obrázky ve zdrojovém kódu. Ke každému nástroji je uveden základní popis a přehled alespoň základních funkcí. Ve čtvrté kapitole jsou pak porovnávány výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů. Do nástroje, u něhož převažují pozitiva, budou implementovány některé nové funkce. Této implementaci se podrobněji věnuji v páté kapitole. V závěru práce jsou shrnuty výsledky implementace funkcí do zvoleného nástroje. Je také nastíněn další možný vývoj. 3

10 Kapitola 2 Srovnání vkládání a kreslení obrázků Pokud porovnáme možné způsoby použití grafiky podle toho, jakým způsobem jsou obrázky do dokumentu umístěny, můžeme je rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří obrázky v externích souborech bez ohledu na to, jedná-li se o vektorovou nebo bitmapovou grafiku. Druhá skupina je tvořena obrázky, které jsou kresleny přímo ve zdrojovém kódu dokumentu. Obě tyto skupiny mají své výhody i nevýhody, které mohou být značně individuální vzhledem k tomu, co od obrázků v dokumentu očekáváme. Obrázky v externích souborech je možné velice snadno procházet, prohlížet, editovat či zaměňovat bez nutnosti jakékoli manipulace se zdrojovým textem dokumentu. Navíc je možné použít libovolný obrázek například fotky či mapy. Pokud je součástí obrázku nějaký text, může se stát, že bude napsán jiným stylem, což může působit rušivě. Další problémy mohou nastat u obrázků nepravidelných tvarů, kdy požadujeme, aby se text zalamoval až u okraje obrázku. Musíme mít ovšem na paměti také to, že je třeba mít sjednocené formáty všech obrázků, protože není možné mít v dokumentu několik bitmapových a několik vektorových obrázků. Za nevýhodou lze považovat i to, že je nutné uchovávat více souborů a při velkém množství vložených obrázků je zapotřebí udržovat určitý systém. Může se totiž stát, že při přenášení či kopírování dokumentu na nějaký obrázek zapomeneme. Ovšem je také možné, že při změnách ve zdrojovém kódu některé obrázky v dokumentu nepoužijeme, ale budeme je stále uchovávat spolu s dokumentem. V horším případě si můžeme omylem smazat úplně jiný obrázek. V případě např. METAFONTu je sice možné mít všechny obrázky v jediném souboru, ale i tak je nutné mít jednotlivé obrázky nějak organizované, například okomentované. Při kreslení obrázků přímo ve zdrojovém kódu odpadá problém s množstvím souborů a zvláště při větším množství obrázků neztrácíme o jednotlivých obrázcích přehled. S obrázky se také v textu daleko lépe manipuluje a velikost výstupního souboru je o poznání menší, než při vkládání externích obrázků. Pro kreslení obrázků je ale nutné se naučit nové příkazy, které jsou víceméně podobné 4

11 2. SROVNÁNÍ VKLÁDÁNÍ A KRESLENÍ OBRÁZKŮ těm TEXovým. Při kreslení přímo do zdrojového kódu dokumentu ovšem nevidíme obrázek neustále před sebou, takže chceme-li vidět, co jsme zatím nakreslili, musíme přeložit zdrojový kód. Další problém nastává v případě, kdy chceme dokument uložit i v jiném, exotičtějším formátu. Kreslení do zdrojového kódu a vkládání obrázků je možné v rámci možností také kombinovat. Tím odpadá problém se složitými obrázky, které by nebylo možné nijak namalovat. Navíc v případě různých technických skript či studijních materiálů, kde nejsou potřeba fotky či mapky, ale stačí jednoduché nákresy, je kreslení obrázků do zdrojového kódu ideální. 5

12 Kapitola 3 Přehled některých vybraných kreslících nástrojů Pokud se rozhodneme, že budeme kreslit obrázky přímo ve zdrojovém kódu dokumentu, máme na výběr z několika různých nástrojů. Ne všechny ale mohou splňovat naše požadavky. Jak vybrat ten správný? Jedním z cílů této práce je zpracovat přehled těchto nástrojů, jejich principy a stav implementace. Do přehledu byly vybrány 3 nejznámější, nejvýznamnější a nejvíce používané volně dostupné nástroje, se kterými je možné se běžně setkat. Mimo těchto nástrojů existují i další (například mfpic, xypic či emp), ale jejich rozšíření či význam je ve srovnání se zde uvedenými nástroji zanedbatelné. Informace o jednotlivých nástrojích byly převážně čerpány z jejich oficiálních dokumentací, volně dostupných popisů a vlastních zkušeností. 3.1 picture Jeden z prvních nástrojů umožňující kreslení ve zdrojovém kódu L A TEXového dokumentu. Nejedná se o plnohodnotný kreslící nástroj, ale o prostředí, které je součástí L A TEX 2ɛ. Pomocí picture lze nakreslit jednoduché bitmapové obrázky skládající se z čar, šipek, kružnic a textu. V pozdějších verzích přibyla i možnost kreslit Bézierovy křivky. S použitím balíku color lze oživit obrázek barvami. Definované barvy jsou jen černá, bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, azurová a purpurová, ale pomocí příkazu \definecolor lze dodefinovat i vlastní barvy v režimech RGB, stupně šedi či CMYK. Komu by ani to nestačilo, může sáhnout po některém z dalších rozšíření pro toto prostředí. Je však třeba dávat pozor, protože rozšíření založená na postskriptu jsou pdftexem ignorována, takže by nebylo možné použít přímý překlad do formátu PDF. Prostředí picture začíná vždy příkazem \begin{picture}(šířka,výška) (x,y), kde (šířka,výška) udává rozměry obrázku a (x,y) znamená posun 6

13 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ obrázku a končí příkazem \end{picture}. Posun není povinný a v případě, že jej vynecháme, použije se výchozí nastavení, tj. (0,0). Rozměry nemusí být jen přirozená čísla, lze tedy zadat například -6.12,.5 či Výchozí jednotkou uloženou v \unitlength je 1pt. Tuto jednotku lze kdykoli změnit pomocí příkazu kod\setlength. Kromě bodů (pt) lze použít ještě milimetry (mm), centimetry (cm), palce (in), em a ex. Všechna čísla včetně nuly musí mít uvedenou jednotku. Jednotky však není vhodné měnit přímo uvnitř obrázku, protože se tím mohou ovlivnit ostatní nastavení a výsledný obrázek bude různě deformovaný. Čáry jsou standardně vykreslovány \thinlines, což je 0.4pt. Vykreslování tlustších čar lze dosáhnout bud to použitím \thicklines nebo nadefinováním si vlastní tloušt ku čáry příkazem \linethickness{velikost}. Pro vykreslování objektů slouží příkaz \put(x,y){objekt}, kde (x,y) jsou souřadnice umist ovaného objektu. Chceme-li nějaký objekt vložit vícekrát, lze použít příkaz \multiput(x,y)(dx,dy){počet}{objekt}, kde (dx,dy) je posun. Výjimku tvoří \qbezier, který se vkládá přímo. Vykreslování je realizováno pomocí bitmapového fontu. Proto jsou některé rozměry nahrazovány nejbližšími existujícími či dokonce (v případě malých rozměrů) zanedbávány, proto je například možné do prvního kvadrantu nakreslit jen 25 úseček se středem v bodě (0,0). Pro kreslení jednoduchých obrázků to však plně dostačuje. Dalším omezením je množství možných objektů. Dostupné objekty jsou: \circle[*]{průměr} \line(sx,sy){délka} \vector(sx,sy){délka} vykreslí kružnici o zadaném průměru; hvězdičková forma vykreslí kruh vykreslí úsečku; (sx,sy) je její směrový vektor, sx a sy musí být nesoudělná čísla z intervalu 6, 6 obdoba \line, vykreslí šipku; sx a sy musí být z intervalu 4, 4 \oval(šířka,výška)[část] vykreslí ovál o zadaných rozměrech; lze vykreslit i polovinu a čtvrtinu určením části (l = levá, r = pravá, t = horní, b = dolní a jejich kombinace) 7

14 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \frame{objekt} \qbezier[#](x 1, y 1 )(x r, y r )(x 2, y 2 ) orámuje zadaný objekt bez mezery mezi orámováním a obsahem vykreslí Bézierovu křivku jako množinu bodů; (x 1, y 1 ) je počáteční bod, (x 2, y 2 ) koncový bod a (x r, y r ) referenční bod; [#] určuje, kolika body bude křivka vykreslena Kromě těchto objektů je možné do obrázků vkládat také text. Existuje více možností, jak toho docílit. Asi nejjednodušším způsobem, který ale neakceptuje české znaky, je \put(x,y){text}. Další možností je použít některý z boxů. V boxech lze již bez problémů používat české znaky a navíc mají tu výhodu, že text či jiný objekt v nich lze i zarovnat. Přehled boxů dostupných v prostředí picture: \makebox(šířka,výška)[zarovnání]{objekt} vytvoří box o zadaných rozměrech; možná zarovnání jsou l = vlevo nebo r = vpravo a t = nahoru nebo b = dolů; výchozí zarovnání je na střed \framebox(šířka,výška)[zarovnání]{objekt} orámovaný box, obdoba příkazu makebox \dashbox{čárky}(šířka,výška)[zarovnání]{objekt} čárkovaně orámovaný makebox; pomocí {čárky} lze nastavit délku čárek. Příkaz \shortstack[zarovnání]{vkládaný\\text} slouží k zarovnání kratších řádků do sloupce. Výchozí zarovnání je na střed (c), lze nastavit vlevo (l) nebo vpravo (r). Jedná se tedy o jakousi obdobu boxu. Tímto jsem shrnul všechny základní funkce prostředí picure. Pro lepší představu o tom, jak vypadá kreslení v tomto prostředí, následuje ukázka zdrojového kódu a výsledného obrázku. \setlength{\unitlength}{1cm} \begin{picture}(5,4) \put(2,1.5){\circle{.2}} \put(2,1.5){\circle{.6}} \put(2,1.5){\circle{1}} \put(2,1.5){\circle{1.4}} \put(0,0){\line(0,1){3}} 8

15 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \put(0,0){\line(1,0){4}} \put(0,3){\line(4,-3){4}} \qbezier(1.5,2.5)(4.5,4)(3,1) \qbezier(2,3.5)(2,1.5)(4,1.5) \end{picture} 3.2 PSTricks Dalším velice populárním a dnes stále hojně rozšířeným nástrojem je PSTricks (PostScript Tricks). Jedná se o balík převážně postscriptových maker. Na rozdíl od picture se jedná již plnohodnotný kreslící nástroj, se kterým lze nakreslit téměř cokoli. Je součástí několika distribucí, např. TEXLive, tetex a MiKTEX. Značným omezením je, že pro vykreslování využívá postskript a jeho příkazy, konkrétně příkaz \special. Z toho plyne nutnost překladu do formátu PS. Pokud se ale nechceme vzdát přímého překladu do formátu PDF, je možné toto omezení obejít použitím některých dalších balíků, například pst-pdf nebo PDFTricks, které ovšem nezaručují ve všech případech, že překlad bude úspěšný. Nástroj PSTricks se skládá z několika desítek ucelených balíků. Každý z balíků rozšiřuje možnosti kreslení o další prvky. Pokud pro kreslení nějaké skupiny objektů balík neexistuje, je možné pomocí postscriptových příkazů dopsat požadované funkce. Všechny balíky, které použijeme, je nutné zavést pomocí příkazu \usepackage{balík}. Při používání balíků je třeba zavést nejdříve balíky pstricks, pst-plot, pst-node a pst-tree a poté teprve až další balíky. Následující přehled několika vybraných balíků je pouze nepatrnou částí, na domovské stránce lze nalézt rozsáhlejší přehled a informace o jednotlivých balících: 9

16 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ pst-node pst-fill pst-coil pst-grad pst-abspos pst-func pst-tree pst-text pst-3d balík pro práci s uzly balík umožňující výplně balík pro vykreslování spirál balík umožňující barevné přechody balík umožňující používání absolutních souřadnic vykreslování speciálních matematických funkcí balík pro stromy balík pro práci s textem balík pro základní 3D operace Kreslit je možné bud to přímo do textu (převážně jednoduché tvary) nebo do prostředí \begin{pspicture}. Při použití prostředí je nutné nastavit velikost obrázku. Dále je možné nastavit účaří. PSTricks používá jako výchozí jednotku 1cm. Pro změnu výchozích parametrů slouží příkaz \psset. Základní objekty, které lze kreslit pomocí PSTricks, jsou čáry, polygony, kruhy, elipsy, výseče, křivky, různé tečky a mřížky. Výchozí tloušt ka čáry (linewidth) je nastavena na.8pt a výchozí barvou je černá. Další definované barvy jsou bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, azurová, purpurová a 3 odstíny šedé. Ostatní barvy je možné dodefinovat pomocí \definecolor{označení}{režim}{složky}, kde {označení} je pojmenování definované barvy, {režim} je použitý barevný režim (např. RGB, CMYK,... ) a {složky} je zastoupení jednotlivých složek barevného režimu. Hodnoty každé barvy musí být z intervalu 0, 1. Oproti picture již existuje více způsobů, jak vykreslit nějaký objekt. Následující výčet se týká několika základních objektů, které má nástroj PSTricks společné s picture. Hvězdičková forma slouží pro vykreslení plných objektů. Jako parametry lze zadat například tloušt ku, barvu či styl čáry, otočení, měřítko nebo barvu výplně. \psline[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1)...(xn,yn) nakreslí čáru z bodu (x0,y0) do (xn,yn) přes (x1,y1), (x2,y2),... ; {šipka} určuje, má-li se vykreslit jenom čára (výchozí nastavení) nebo šipka \qline(x0,y0)(x1,y1) obdoba \psline, vykreslí čáru z bodu (x0,y0) do bodu (x1,y1); nemá žádná další možná nastavení \pscircle[parametry](x0,y0){poloměr} vykreslí kruh o určeném poloměru se středem v (x0,y0) 10

17 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \qdisk(x0,y0){poloměr} obdoba \pscircle* bez nastavitelných parametrů \pswedge[parametry](x0,y0){poloměr}{α}{β} vykreslí kruhovou výseč od {α} do {β}; úhly jsou ve stupních \psellipse[parametry](x0,y0)(x1,y1) vykreslí elipsu se středem v (x0,y0) a šířkou a výškou určenou (x1,y1) \psarc[parametry]{šipka}(x,y){poloměr}{α}{β} vykreslí oblouk jako část kruhu se středem v (x,y) \psarcn[parametry]{šipka}(x,y){poloměr}{α}{β} obdoba \psarc, vykreslí oblouk v protisměru hodinových ručiček \psellipticarc[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1){α}{β} obdoba \psarc, vykreslí část elipsy \psellipticarcn[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1){α}{β} obdoba \psarcn a \psellipticarc, vykreslí část elipsy v protisměru hodinových ručiček \psbezier[parametry]{šipka}(x0,y0)(x1,y1)(x2,y2)(x3,y3) nakreslí Bézierovu křivku z bodu (x0,y0) do bodu (x3,y3); prostřední 2 body určují prohnutí Kromě těchto příkazů jsou definovány například čtyřúhelník (\psframe), parabola (\psparabola), různé křivky (\pscurve, \psecurve či \psccurve), polygon (\pspolygon), trojúhelník (\pstriangle), mřížky (\psgrid) a další. Pro vykreslení objektu většinou není nutné zadávat všechny informace. Parametry, šipky a počáteční souřadnice (x0,y0) nejsou povinné a v případě, že nejsou zadány, použije se výchozí nastavení. Výjimku tvoří příkazy začínající písmenem q, které nemají volitelná nastavení, a je nutné zadat všechny údaje. Objekty lze vykreslovat plnou čarou, tečkovaně i čárkovaně či dvojitě. Pomocí parametru dimen je možné nastavit, zda má být objekt vykreslen na střed, vně či uvnitř zadaných souřadnic. Šipky je možné zvolit z nabídky téměř dvou desítek předem definovaných, které je navíc možno mezi sebou libovolně kombinovat. Pokud by ani to někomu nestačilo, může si nadefinovat vlastní vzhled šipky nebo upravit parametry stávající. 11

18 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ Samozřejmostí je také vícenásobné vykreslování objektů pomocí \multiput, \multips či \multido, otáčení objektů pomocí \rput či parametrem gangle nebo vkládání textu takřka kamkoli pomocí nejrůznějších boxů. Oproti picture již nemusí být objekty vybarveny pouze jednou barvou, ale lze vytvářet například barevné přechody. Také již je možné měnit tloušt ky čar na libovolných místech v obrázku nebo používat polární soustavu souřadnic. Bézierovy křivky jsou definovány oproti picture poněkud odlišně. Pomocí PSTricks je možné již vykreslovat nejrůznější grafy, diagramy, stromy, mozaiky, prostorové objekty a další. Uvedený výčet se týká pouze těch nejzákladnějších funkcí. PSTricks je velmi mocný nástroj, se kterým je možné nakreslit již téměř cokoli. Navíc k PSTricks vznikají stále nové balíky, at již oficiální či neoficiálních, které tento nástroj neustále rozvíjejí. Pro srovnání s picture je zde ukázka zdrojového kódu s výsledným obrázkem: \begin{pspicture}(5,4) \pscircle(2,1.5){.1} \pscircle(2,1.5){.3} \pscircle(2,1.5){.5} \pscircle(2,1.5){.7} \psline(0,0)(0,3)(4,0)(0,0) \pscurve(1.5,2.5)(3.4,2.9)(3,1) \pscurve(2,3.5)(2.5,2)(4,1.5) \end{pspicture} Soustředné kružnice je možné vykreslit i pomocí příkazu \multido. Tento příkaz vyžaduje zavedení souboru multido.sty nebo multido.sty. PSTricks má pro vykreslování čar ještě příkaz \qline, který vykresluje úsečky. Pokud zaměníme zmíněné příkazy, obrázek se nijak nezmění, ale zdrojový kód obrázku vypadá následovně: 12

19 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \begin{pspicture}(5,4) \multido{\n= }{4}{% \pscircle(2,1.5){\n}} \qline(0,0)(0,3) \qline(0,3)(4,0) \qline(4,0)(0,0) \pscurve(1.5,2.5)(3.4,2.9)(3,1) \pscurve(2,3.5)(2.5,2)(4,1.5) \end{pspicture} 3.3 PGF and TikZ Nejmladší z trojice zde popisovaných nástrojů. Často bývá označován jako nástupce PSTricks. Zkratka PGF znamená Portable Graphics Format nebo také Pretty, Good, Functional. Je součástí distribucí TEXLive a MiKTEX. Pro vykreslování se v závislosti na použitém překladači upravují příkazy \special. Samotný nástroj se skládá z několika vrstev. Systémová vrstva má na starosti modifikaci příkazů \special tak, aby bylo možné nakreslené obrázky překládat nezávisle na zvoleném programu. Základní vrstva poskytuje příkazy, pomocí kterých je možné snadno vykreslovat složitější tvary. Čelní vrstva usnadňuje vykreslování příkazů základní vrstvy. Chceme-li kreslit pomocí PGF, je třeba nejprve zavést balík tikz. Obdobně jako PSTricks, je i nástroj PGF rozdělen do několika knihoven. Knihovny jsou zaměřeny na kreslení určitých celků. K dispozici je například knihovna pro kreslení stavových automatů, Petriho sítí, kalendářů, šipek, stínování či stromů. Pro zavedení knihovny slouží příkaz \usetikzlibrary{knihovna}. Kreslení je realizováno uživatelsky velice příjemnou vrstvou TikZ. Příkazy jsou kombinací příkazů METAFONTu a PSTricks. V PGF, na rozdíl od ostatních nástrojů, existuje více způsobů, jak lze zapisovat příkazy pro vykreslování objektů. Jednoduché obrázky lze kreslit přímo do textu. Před vykreslovaným objektem je zapotřebí uvést příkaz \tikz. Obrázky se vykreslují také do prostředí \begin{tikzpicture}. Oproti PSTricks, kde se u prostředí nastavují například parametry čar, je v PGF možné globálně nastavit téměř všechny parametry většiny objektů v obrázku. Většina základních objektů je vykreslována příkazem \path[draw]. Je však možné použít jen zkrácenou formu \draw. Oproti ostatním nástrojům je v PGF každý příkaz ukončen středníkem. Výchozí jednotkou je 1cm. Body lze zadávat několika různými způsoby. Následující tři příkazy jsou navzájem ekvivalentní: 13

20 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ \draw (1,0)--(0,1)--(1,2)--(2,1)--cycle; \draw (1,0)-- ++(-1,1)-- ++(-1,-1)-- ++(1,-1)--cycle; \draw (1,0)-- +(-1,1)-- +(-2,0)-- +(-1,-1)--cycle; \draw (1,0)--(-1,1)--(-2,0)--(-1,-1)--cycle; Tyto zápisy je navíc možné libovolně kombinovat, takže stejný objekt vykreslí i příkaz \draw (1,0)--(0,1)-- +(1,1)-- ++(2,0)--cycle;. Příkazy, které mají na konci cycle jsou ekvivalentní s příkazy, které jsou zakončeny výchozím bodem. Použití cycle zjednodušuje zápis a zpřehledňuje kód obrázku, protože je hned na první pohled patrné, že se jedná o nějaký spojitý útvar. Vykreslování základních objektů (čar, mřížek, čtverců a obdélníků, kruhů a elips, výsečí či Bézierových křivek) je možné pomocí příkazu \draw a jejich zápis je velice podobný. \draw (x0,y0) -- (x1,y1) (xn,yn); vykreslí čáru z bodu (x0,y0) do bodu (xn,yn) přes všechny zadané body; je-li místo posledního bodu zadáno cycle, spojí se poslední bod s prvním; \draw (x0,y0) grid (x1,y1); vykreslí mřížku z bodu (x0,y0) do bodu (xn,yn); \draw (x0,y0) rectangle (x1,y1); vykreslí pravoúhlý čtyřúhelník, jehož protilehlé vrcholy mají souřadnice (x0,y0) a (xn,yn); \draw (x0,y0) circle (poloměr); vykreslí kruh se středem v (x0,y0); \draw (x0,y0) ellipse (šířka and výška); vykreslí elipsu se středem v (x0,y0), kde šířka je délka hlavní poloosy a výška délka vedlejší poloosy; \draw (x0,y0) arc (α:β:poloměr); vykreslí část kružnice se středem v (x0,y0) a zadaným poloměrem od úhlu α po úhel β; \draw (x0,y0).. controls (ref1) and (ref2).. (x3,y3); vykreslí Bézierovu křivku z bodu (x0,y0) do bodu (x3,y3); bod (ref1) (případně i nepovinný (ref2)) určuje referenční bod; 14

21 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ Pomocí \draw lze vykreslovat stejné objekty vícekrát, kdy se postupně mohou měnit souřadnice objektu. V případě kružnice může sloužit jako obdoba multido v PSTricks. Například: \draw (0,0) circle (1) circle (2) circle (3); vykreslí tři soustředné kružnice o poloměrech 1, 2 a 3. V PSTricks by příkaz pomocí multido vypadal takto: \multido{\n=1+1}{3}{\pscircle(0,0){\n}} Tento způsob ale nefunguje u všech objektů. V PGF existuje příkaz \foreach, který zastává funkci multido. Výše uvedený příklad s kružnicí vypadá za pomoci foreach následovně: \foreach \x in {1,2,3} \draw (0,0) circle (\x); Také je možné jediným příkazem \draw nakreslit obrázek skládající se z různých základních objektů navazujících na sebe. Pokud chceme nakreslit Bézierovu křivku, obdélník a kružnici, můžeme místo: \draw (0,.5).. controls (.75,-.5) and (1.25,1).. (2,0); \draw (2,0) rectangle (3,.5); \draw (3,.5) circle (.3); napsat jen: \draw (0,.5).. controls (.75,-.5) and (1.25,1).. (2,0) rectangle (3,.5) circle (.3); Tento způsob je vhodný v situacích, kdy nepoužíváme prostředí, ale objekt kreslíme přímo do textu. Za \tikz může být pouze jeden příkaz. Pokud chceme do textu zapsat více příkazů za sebou a nepoužít prostředí, musíme všechny příkazy dát do složených závorek. Tento způsob není příliš prakticky, protože když budeme chtít mezi příkazy dopsat nějaký text, musíme znovu všechno uzávorkovat. Další možností je před každý příkaz napsat \tikz, což je zase zbytečné. Každý příkaz může mít za sebou v hranatých závorkách uvedené parametry, kterými mohou být například tloušt ka, styl či barva čáry, směr šipek, hustota mřížek, okraje, zaoblení hran, výplně, umístění, popisy či celé objekty. Například modrou čárkovanou čáru lze vykreslit pomocí \draw[dashed,blue] (x0,y0) -- (x1,y1);. Velmi důležitými prvky nástroje PGF, u kterých se používají parametry, jsou uzly. Uzly mají i tu výhodu, že je lze umist ovat pomocí kartézské soustavy souřadnic, polárních souřadnic, jejich pojmenovaní či rela- 15

22 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ tivně. Uzly samy o sobě se nevykreslují (pouze se vypíše případný text, který je napsán ve složených závorkách), ale právě pomocí parametrů jim lze nastavit tvar, barvu, velikost, atd. Uzly, stejně jako ostatní objekty, lze zapisovat více způsoby. Zde jsou uvedeny čtyři základní: \node at (x,y) [parametry] {}; \node (jméno) at (x,y) [parametry] {}; \node[parametry] (jméno) at (x,y) {}; \node[parametry] (jméno) [umístění] {}; Zajímavou a užitečnou vlastností PGF je možnost nastavování parametrů pro celou skupinu objektů a vytváření vlastních objektů. Slouží k tomu příkaz \tikzstyle{objekt}=[parametry], který je možné použít jak uvnitř prostředí tikzpicture, tak i mimo něj. Například pokud chceme kreslit pouze tečkované kružnice, můžeme místo neustále se opakujícího \node[draw,circle, dotted] definovat \tikzstyle{dotted circle}=[draw,circle,dotted] a psát pouze \node[dotted circle]. Tímto způsobem je možné si pohodlně nadefinovat všechny použité styly. Zdrojový kód obrázku bude pak přehlednější a bude snazší cokoli změnit. Text lze vkládat do obrázků pomocí uzlů dvěma způsoby. První z nich je napsání textu do složených závorek. Tento text bude umístěn na střed uzlu. Pokud je uzlem například kružnice či čtyřúhelník a zadaný text by se objektu nevešel, automaticky se zvětší rozměry objektu. Druhou možností je použití parametru label a určení pozice, kde se má popisek zobrazit. Pro zobrazení textu vlevo od uzlu je potřeba zadat label=180:vlevo. Pozice (v tomto případě 180) je zadána ve stupních. Další možností je použít předem definované názvy, což by vypadalo takto: label=left:vlevo. Pro srovnání s předešlými nástroji následuje zdrojový kód a výsledný obrázek vytvořený pomocí PGF. \begin{tikzpicture} \foreach \x in {.1,.3,.5,.7} \draw (2,1.5) circle (\x); \draw (0,0)--(0,3)--(4,0)--cycle; \draw (1.5,2.5).. controls (3.2,3.5) and (4.2,3.2)..(3,1); \draw (2,3.5).. controls (2.2,1.9) and (2.4,1.8)..(4,1.5); \end{tikzpicture} 16

23 3. PŘEHLED NĚKTERÝCH VYBRANÝCH KRESLÍCÍCH NÁSTROJŮ Bez použití \foreach a cycle vypadá zdrojový kód obrázku takto: \begin{tikzpicture} \draw (2,1.5) circle (.1) circle (.3) circle (.5) circle (.7); \draw (0,0)--(0,3)--(4,0)--(0,0); \draw (1.5,2.5).. controls (3.2,3.5) and (4.2,3.2)..(3,1); \draw (2,3.5).. controls (2.2,1.9) and (2.4,1.8)..(4,1.5); \end{tikzpicture} 17

24 Kapitola 4 Srovnání kreslících nástrojů Prostředí picture je z popisovaných nástrojů nejstarší. Má tu výhodu, že je součástí L A TEX 2ɛ a že je nezávislé na překladači. Bohužel ale také obsahuje jen velice málo příkazů a bitmapový font není vhodný pro vykreslování šikmých čar. Pro vykreslování složitějších obrázků je picture nevhodné. Z těchto důvodů se jím v tomto srovnání již nebudu více zabývat a zaměřím se na porovnávání zbývajících dvou nástrojů. PSTricks je nástroj, který již existuje přes 10 let. Za tu dobu k němu existuje velká spousta doplňků a rozšíření. Navíc je založen na postscriptu, takže je v něm možné nakreslit téměř cokoli. Ovšem právě zmiňovaný postscript s sebou nese i jednu v dnešní době docela značnou nevýhodu není možné použít pdftex. Oproti tomu mladší PGF, který se oddělil od Beameru a samostatně vyvíjí teprve od roku 2005, je nezávislý na použitém překladači. Obsahuje příjemnou uživatelskou vrstvu tikz, podporuje více způsobů zapisování příkazů, vychází částečně z PSTricks a METAPOST. Počet doplňků a balíčků je o poznání menší než v případě PSTricks. Oba dva nástroje používají rozšíření at již v podobě balíčků či knihoven. V PGF jsou knihovny daleko obsáhlejší a ucelenější než balíčky v PSTricks. U PSTricks navíc ještě musí být základní balíčky zavedeny před ostatními. V tomto ohledu je praktičtější právě PGF. Pokud se podíváme na možnosti kreslení, vidíme, že oba dva nástroje umožňují kreslení přímo do textu i do prostředí. Při kreslení do textu nevyžaduje PSTricks žádné zvláštní příkazy. V PGF musí před příkazem být vždy \tikz. Prostředí obou nástrojů je na první pohled podobné. Při bližším prozkoumání ale zjistíme, že PSTricks vyžaduje stejně jako prostředí picture zadání velikosti kresleného obrázku. Pokud se velikost obrázku nezadá, překlad proběhne v pořádku, ale výsledný obrázek se liší od očekávaného. Například u ilustračního obrázku se při vynechání rozměru nevykreslí kružnice a svislá čára: 18

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Michal Blažek 2006 Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017.

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017. Beamer - Elektronické publikování - VŠB - TUO 23. dubna 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 Obsah 1 2 3 4 5 6 schémata barvy písma změna fontu vnitřní schémata vnější schémata Obsah Prezentace bez navigace e stromovou

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Comenius Logo. Princip programování. Prostředí Comenius Logo

Comenius Logo. Princip programování. Prostředí Comenius Logo Comenius Logo je objektově orientovaný programovací nástroj pracující v prostředí Windows. Byl vyvinut na Slovensku jako nástroj k výuce programování na základních školách. Rozvíjí tvořivost a schopnost

Více

Vizualizace grafů matematických funkcí v systému LATEX

Vizualizace grafů matematických funkcí v systému LATEX Vizualizace grafů matematických funkcí v systému LATEX František Hanko Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit zadaná grafická schémata v sázecím programu L A TEX.TeoretickáčástsezabývávytvořenímpřehledugrafickýchmožnostívL

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Stručný grafický manuál. Verze 1.1

Stručný grafický manuál. Verze 1.1 Stručný grafický manuál Verze 1.1 Obsah Úvod 1 Symbol 1 základní verze.................... 2 Symbol 2 zjednodušená verze.................. 3 Ochranný prostor symbolu.................... 4 Povolené porušení

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tvorba mapy mapové značky (1)

Tvorba mapy mapové značky (1) Tvorba mapy mapové značky (1) OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky

OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Třída DrawingTool. Obrázek 1: Prázdné okno připravené pro kreslení

Třída DrawingTool. Obrázek 1: Prázdné okno připravené pro kreslení Třída DrawingTool strana 1 1. Základ Třída DrawingTool Třída DrawingTool je určena k jednoduchému kreslení pomocí několika základních příkazů do grafického okna zadaných rozměrů (nastavení v konstruktoru),

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Tisk na Plotter v AutoCADu

Tisk na Plotter v AutoCADu Tisk na Plotter v AutoCADu Důležitá pravidla Vhodné je mít kolem výkresů rámečky, aby se tím zjednodušila práce při výběru okna. Tyto rámečky by měly být ve vlastní hladině, která bude netisknutelná Pokud

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PROGRAM MAXIMA. KORDEK, David, (CZ) PROGRAM MAXIMA

PROGRAM MAXIMA. KORDEK, David, (CZ) PROGRAM MAXIMA PROGRAM MAXIMA KORDEK, David, (CZ) Abstrakt. Co je to Open Source Software? Příklady některých nejpoužívanějších software tohoto typu. Výhody a nevýhody Open Source Software. Jak získat program Maxima.

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více