Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)"

Transkript

1 Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 1. soustředění Mgr. Pavel Vávra

2 Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů II. Vývoj a perspektivy, DB systémy v marketingovém prostředí III. Relační databáze IV. Vlastní práce v databázovém nástroji V. Databáze jako informační zdroj pro manažera Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. - Sókratés -

3 Literatura Teorie Palovská H.: Databáze, Pokorný J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech akademia, 1992 Pro experty: Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom: A First Course in Database Systems, Prentice Hall, 1997 (Kniha má přidělenu WWW stránku se slidy, cvičeními a dalšími infromacemi ke kurzu: MS Access a databáze Northwind Palovská H.: Databáze jako informační zdroj pro uživatele, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2004 Dostupné z WWW: knihovna VŠFS MS Access (obecný pohled): Písek S., Databáze v Accessu v rekordním čase, Praha: Grada Publishing, ISBN MS Access (2007 nová verze): Kruczek A., Microsoft Office Access 2007 : podrobná uživatelská příručka, Brno : Computer Press, ISBN Poděkování za cenné zdroje informací RNDr. Heleně Palovské, Ph.D.

4 Podmínky úspěšného ukončení předmětu Vytvoření databáze dle návrhu (při cvičení na soustředění) vypracování zadaných úloh (samostudium) Dotazy k organizaci? Kontakt v ISu:

5 Co nás čeká: 1. soustředění Úvod do teorie databázové systémů Historie a vývoj DB systémů, architektury, modely Relační databázový model Perspektivy, další typy databázových systémů Využití DB systémů v marketingovém prostředí Relační databáze Návrh datové základny E-R diagram, převod do relačního schématu Normalizace databázového schématu Úvod do jazyka SQL MS Access Úvod do prostředí nástroje Vytvoření vlastní databáze dle zpracovaného návrhu Vytváření dotazů

6 Úvod do teorie databázových systémů Historie Architektura Modely

7 Cílem Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro manažerské rozhodování a strategické řízení.

8 Informace vs. znalosti Pro rozhodování a strategické řízení potřebujeme: Znalosti Vzdělání Zkušenosti Informace Data Informovat = podporovat rozhodování a řízení, závislé na znalostech ve vztahu ke konkrétnímu rozhodovacímu postupu výjimky v datech se ignorují.

9 Informační systém Informace - strategickým zdrojem pro fungování systémů. Informační systémy - založeny na datech. Podnikové procesy - propojeny s funkcemi informačního systému. Informačním systémem - organizace údajů vhodná pro systémové zpracování dat Zpracování dat - sběr, uložení a uchování, zpracování, vyhledávání a vydávání informací o nich, to vše pro účely rozhodování

10 Databázový systém?

11 Databázový systém Systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování Data + vztahy Účelně členěno

12 Historický vývoj DB systémů Manuální zpracování dat kartotéky sčítání lidu v USA (1880), 36 otázek, 7 let, 500 úředníků (65 mil.) Strojové Děrnoštítkové stroje Počítačové Vynález transistoru systémy pro hromadné zpracování dat.

13 Papírové kartotéky nedávná historie

14 Dnes? Multimediální databáze

15 Dnes? Multimediální databáze Opravdu?

16 Počítačové zpracování dat Historie agendové zpracování (ad-hoc naprogramované úlohy) Problémy Nároky na zpracovatele Redundance Integrita Dosažitelnost Izolovanost Současný sdílený přístup Ochrana proti zneužití Řešení?

17 Počítačové zpracování dat Oddělení programu na zpracování dat a dat samotných => databázové zpracování dat

18 Databázový systém DBS = SŘBD + data + technické prostředky SŘBD - systém řízení báze dat spravuje datovou základnu Datová základna velké množství persistentních (trvale dostupných) spolehlivých a sdílených dat Cílem: odstínění uživatele (aplikace) od technických detailů

19 Služby SŘBD sdílení dat, paralelní přístup nezávislost aplikací na fyzickém uložení dat jazyk přístupu k datům ochrana před neoprávněným přístupem a poruchami kontrola konzistence dat integritní omezení transakce velké objemy dat

20 Další přínosy zavedení SŘBD Vznik důmyslných architektur DB systémů při snaze zaručit: Dosažitelnost Neizolovanost dat přímo do programů Současný sdílený přístup Systém ochrany proti zneužití Transakce Distribuované transakce Vznik různých modelů SŘBD, k zajištění: Redundance Integrita Vznik standardů pro jazyky na: Manipulace s daty řízení přístupu (ochrany proti zneužití) automatizace úloh

21 1. Architektury DB systémů A) Architektura typu mainframe

22 1. Architektury DB systémů B) Architektura typu PC file server

23 1. Architektury DB systémů C) Architektura klient/server (dvouvrstvá)

24 1. Architektury DB systémů D) Architektura vrstvená (vícevrstvá)

25 1. Architektury DB systémů E) Distribuovaný databázový systém

26 2. Modely SŘBD Popisuje uspořádání dat v SŘBD a vztahy mezi nimi hierarchický, síťový relační > objektový, objektově-relační

27 2. Modely SŘBD - hierarchický Data jsou organizována do stromové struktury. Každý záznam představuje uzel ve stromové struktuře, vzájemný vztah mezi záznamy je typu rodič/potomek. ODDĚLENÍ číslo oddělení, jméno oddělení, vedoucí MÍSTNOST číslo místnosti, počet židlí ZAMĚSTNANEC číslo zam., jméno zam., dat. nar., vzdělání, FUNKČNÍ HISTORIE datum, funkce DĚTI jméno dítěte, datum narození

28 2. Modely SŘBD - hierarchický Konkrétní struktura dat pak může vypadat takto:

29 2. Modely SŘBD - hierarchický Použití hierarchického modelu je vhodné tam, kde i zájmová realita má hierarchickou strukturu. Nevýhody modelu: v některých případech nepřirozená organizace dat složité operace vkládání a rušení záznamů duplicity

30 2. Modely SŘBD - síťový Zobecněný hierarchický FAKULTA jméno_fak, adresa zaměstnává vychovává ZAMĚSTNANEC č_zam, STUDENT č_st, přednáší si_zapsal PŘEDNÁŠKA č_před, název ZÁPIS č_před,č_st, známka je_zapsána

31 2. Modely SŘBD - síťový Zobecněný hierarchický Nevýhody modelu: obtížná změna jeho struktury duplicity MFF,Ke Karlovu 3, Praha 2 B65,... J45,... T32,... A81,...

32 2. Modely SŘBD - relační 1970 Edgar Fred Codd (později IBM) Relační - model vychází z matematického pojmu relace Mnoho implementací dnes s úpravami základem pro většinu komerčních SŘBD Později, po rozvoji objektových modelů objektověrelační

33 2. Modely SŘBD - relační Operace relační algebry sjednocení R S průnik R S rozdíl R S kartézský součin R S projekce R [Ai, Aj,,Ak] (restrikce) selekce R (podmínka) (join) spojení R (podmínka spojení) S

34 2. Modely SŘBD - objektový Díky rozmach objektově orientovaných programovacích jazyků Objekt vs. třída, dědění Nejen data, ale i metody Objekty mohou být složité Výhoda snadná práce pro programátory Nevýhoda nesnadná práce pro uživatele

35 2. Modely SŘBD objektověrelační Dnes nejpoužívanější model Rozšířené standardní relační databáze Rozšířené o některé objektové rysy Řízení chování dat v reakci na jejich změny Triggery uložené procedury nové datové typy pohled na řádky tabulek jako na objekty

36 2. Modely SŘBD objektověrelační Rozšíření nabídky datových typů BLOB velké binární datové objekty (obrázky, audio, video, technická data) Dlouhé texty CLOB (XML) Časová razítka Časové intervaly Logické odkazy Možnost uživatelsky definovaných typů => obrovský prostor pro kustomizaci Doplňující balíky možnost dokoupení dalších objektových a datových typů

37 3. Databázové jazyky Centrální popis dat Formalizovaný popis přístupu k datům Uživatel <-> SŘBD Závislý na Modelu SŘBD (hierarchický, síťový, relační, objektový) Samotné implementaci SŘBD Dotazovací jazyky (např.) Relační: SQL (Structured Query Language) Objektový: OQL (Object query language)

38 3. Databázové jazyky Příklady SQL: SELECT isbn FROM kniha, výtisk WHERE kniha.id = výtisk.kniha_id AND výtisk.rok_vydání > 2008 (Co je výsledkem?) OQL: SELECT STRUCT(Pracovník: Z.Jméno, Dítě: D.Jméno, ŠkolaDítěte: D.Navštěvuje.Název, AdresaŠkolyDítěte: D.Navštěvuje.Adresa) FROM Z IN Zaměstnanec, D IN Z.Děti WHERE Z.Plat<15000 (Výsledkem dotazu je multi-množina struktur)

39 Perspektivy Další typy databázových systémů

40 Další typy databázových systémů Perspektivy Multimediální databáze XML databáze XML formát? Fulltextové databáze Fuzzy dotazování Prostorová data Temporární databáze, verzování

41 Využití databázových systémů v marketingovém prostředí

42 Postavení systému řízení báze dat Informační systémy bez databáze? Marketingové informační systémy bez databáze?

43 Marketingové informační systém Marketingový informační systém (marketing information system) zahrnuje: Lidi Zařízení postupy zajišťující shromažďování třídění, analyzování, vyhodnocování včasnou distribuci potřebných a přesných informací pro pracovníky, kteří činí marketingová rozhodnutí.

44 Marketingové informační systémy orientace na systematický proces poskytování informací potřebných pro účinné řízení marketingové strategie Úkolem: vhodná aplikace výzkumných metodologií využití existujících zdrojů dat zpracování informací => pro strategická rozhodování

45 Marketingové informační systémy Podpora plánování, optimalizace a realizace kampaní Integrace s CRM komunikační kanály Customer profiling každý zákazník je jedinečný profilová databáze Cílený marketingový obsah založený na metadatech v internetových službách

46 Marketingové informační systémy Databázový marketing Datové sklady (data warehouse) Analytické nástroje demografická a obchodní charakteristika zákazníka Data mining predikce vývoje do budoucnosti Analýza asociací analýza nákupního koše spotřebitele Základem většinou relační databáze

47 Relační databázový model

48 Relační (objektově-relační) DB systémy Oracle MS SQL Server Sybase PostgreSQL IBM DB2

49 Relační model Struktura Struktura je dána jednoduchou tabulkou. Tabulka se skládá z řádků a sloupců. Sloupce datové typy Relace - vztah mezi dvěma tabulkami. Pomocí relací můžeme vyjádřit vztah mezi entitami.

50 Relační model datové typy Datové typy Text Měna Malé celé číslo Text zvolené maximální délky Číslo se zvolenou přesností Datum Logické ano/ne atd. (závislé na konkrétní implementaci SŘBD)

51 Relační model relace Relace Obecně vztah mezi množinami entit: Vztah 1:1 X "je vedoucím katedry Y (vedoucím katedry může být právě jedna osoba, vést lze pouze jednu katedru) Vztah 1:M X1, X2,, Xn "je členem katedry Y (za předpokladu, že každý vyučující může být členem právě jedné katedry, katedra obsahuje více vyučujících) Vztah M:N X1, X2,, Xn učí předmět Y1, Y2,, Yn (učitel může učit více předmětů, předmět může vyučovat více učitelů)

52 Relační model vztahy Další typy vztahů Unární 1:1, 1:M, M:N N-ární Vztahy mezi více entitami stejného typu Např.: učitelé učí předměty ve třídách, vztahy učitel a předmět (M:N) učitel a třída (M:N) Předmět a třída (M:N) => vztah tří entit: učí (učitel, předmět, třída)

53 Relační model integrita Integrita Entitní Jednoznačnost unikátní klíč záznamů v tabulce Doménová každá hodnota v daném sloupci má vyžadovaný typ Referenční cizí klíče (foreign key) integrita záznamů ve více tabulkách pouze jedním směrem dceřiná tabulka

54 Návrh datové základny relační databáze E-R diagram

55 Relační databáze - připomenutí Data jsou organizována do tabulek jeden záznam = jeden řádek nějaké tabulky Sloupce tabulky tvoří pole/položky záznamů Položky jsou atomické nejsou složeny z částí, které by nesly nějaký význam (ve světě aplikace) Není v nich více údajů

56 Relační databáze Čtyři základní operace 1. Výběr záznamů 2. Přidávání nových záznamů 3. Změna stávajících záznamů 4. Mazání záznamů Záznamy vkládány do tabulek, mezi záznamy se vytvářejí vazby pomocí cizích klíčů

57 Relační databáze Atomické položky

58

59 Relační databáze Triggery Uložené procedury Použit jazyk SQL

60 Relační model návrh Životní cyklus návrhu databáze (datové základny) 1. Zadání 2. Sběr požadavků 3. Analýza pochopení požadavků, vyjasnění Návrh konceptuální model Implementace návrhu 6. Testování, předání do provozu Rutinní provoz

61

62 Relační model návrh 4. Návrh - Identifikace entit - Zjištění vlastností entit - Identifikace vztahů mezi entitami Výstupem: Konceptuální model E-R diagram (Entity Relationship)

63 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) a) Identifikace entit Entity: učitel, předmět

64 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) b) Zjištění vlastností Učitel: Učo, jméno, příjmení Předmět: kód, název

65 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) c) Identifikace vztahů mezi entitami Učitel vyučuje Předmět (učitel ale nutně nemusí vyučovat každý předmět čárkovaně)

66 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) c) Identifikace vztahů mezi entitami Předmět je vyučován Učitelem (Předmět musí mít alespoň jednoho učitele plná čára)

67 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) c) Identifikace vztahů mezi entitami Předmět může být vyučován i více učiteli Učitel může vyučovat i více předmětů => vztah N:M

68 Relační model návrh 5. Implementace návrhu Převod konceptuálního schématu do relačního schéma: 1. Odvozené atributy 2. Absorpce/separace typů entit 3. Identifikace (klíče) 4. Pro každý typ entity tabulku 5. Vztahy 1:1 do samotné tabulky 6. Vztahy N:M do samotné tabulky (složený klíč) 7. Vztahy 1:N do cizích klíčů 8. Vícehodnotové atributy umělý entitní typ a stejně jako 1:N 9. Složené atributy rozdělení do sloupců (někdy nový entitní typ) 10. Integritní omezení převod do SQL (triggery apod.) tzv. postup shora dolů

69 Relační model návrh 5. Implementace návrhu Převod konceptuálního schématu do relačního schéma: Viz 3 a 4 Tabulka Učitel, primární klíč učo Tabulka Předmět, primární klíč kód Viz 6 Vztah N:M => tabulka Učitel_Předmět

70 Relační model návrh - příklad

71 Relační model návrh Proč konceptuální model? Srozumitelný a věcně správný model, na jehož základě bude databáze navržena srozumitelný, přehledný vše podstatné věcně správný Společný základ pro chápání objektů aplikace uživateli, analytikem, správcem databáze i programátory Dokumentace

72 Relační model normalizace Pokud jsou data v tabulkách uložena, tak, že nesplňují požadavky tzv. normálních forem => nenormalizované tabulky Normalizace proces odstraňování nedostatků (redundance, nemožnost správné aktualizace dat apod.) = změna relačního schématu databáze tzv. postup zdola nahoru Běžně uváděno 5 normálních forem (v praxi většinou tabulky v třetí normální formě)

73 Relační model normalizace 1. Každý atribut obsahuje pouze atomické hodnoty 2. Každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči 3. Všechny neklíčové atributy musí být vzájemně nezávislé 4. Tabulka popisuje pouze příčinnou souvislost mezi klíčem a atributy 5. Relaci již není možno bezztrátově rozložit

74 Relační model 1. normální forma 1. NF = Každý atribut obsahuje pouze atomické hodnoty pouze výslovným zopakováním požadavku relačního databázového modelu, že atributy jsou atomické Jinak je tabulka v nulté normální formě.

75 Relační model 1. normální forma 1. NF = Každý atribut obsahuje pouze atomické hodnoty

76 Relační model 2. normální forma 2. NF = 1. NF + každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči Tzn. data závisí na celém klíči (ne jen na jeho části) Jméno (klíč) Škola (klíč) WWW školy Funkce Fakulta Jan Novák VŠE Rektor FI Jan Novák VŠFS Učitel KME Problém: www adresa školy je závislá pouze na části složeného klíče (jen Škola, ne Jméno + Škola) Řešení: rozpad na dvě tabulky: Učitel a Škola

77 Relační model 3. normální forma 3. NF = 2. NF + Všechny neklíčové atributy musí být vzájemně nezávislé Tzn. neklíčová data jsou závislá jen na klíči a ne mezi sebou = není žádná funkční závislost mimo klíč Učo (primární klíč) Jméno Zařazení Škola WWW školy 1 Jan Novák Učitel VŠE 2 Jan Novák Rektor VŠFS Problém: neklíčové atributy Škola a WWW školy jsou mezi sebou závislé Řešení: rozpad na dvě tabulky: Učitel a Škola

78 Relační model normální formy Další NF jen pro případné zájemce Viz skripta RNDr. Heleny Palovské, Ph.D. Popř. WWW

79 Úvod do jazyka SQL Structured Query Language

80 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze které to jsou?

81 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů Přidávání nových záznamů Změna stávajících záznamů Mazání záznamů

82 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů Změna stávajících záznamů Mazání záznamů

83 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů - INSERT Změna stávajících záznamů Mazání záznamů

84 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů - INSERT Změna stávajících záznamů - UPDATE Mazání záznamů

85 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů - INSERT Změna stávajících záznamů - UPDATE Mazání záznamů - DELETE

86 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák

87 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák

88 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák

89 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák SELECT Učo FROM Učitel WHERE NOT Jméno= Novák SELECT Jméno, Příjmení FROM Učitel WHERE Učo>1000 SELECT U.Jméno, U.Příjmení FROM Učitel U, Škola S WHERE S.Učo_Učitele=U.Učo AND NOT S.Funkce= Rektor

90 SQL jazyk Dobrá zpráva DB nástroje mají často nástroj pro vizuální sestavování dotazů Špatná zpráva Může vést k zavádějícím výsledkům, pokud použito nesprávně

91 Databázové systémy v prostředí firmy

92 Databázové systémy v prostředí firmy

93

94 Pokročilé DB uživatelské nástroje Správa a analýza transakčních dat Business Intelligence Reporting transakční data DWH Analytické BI nástroje Databázové systémy pro osobní použití (MS Access)

95 MS Access jak k datům?

96 MS Access jak k datům?

97 MS Access jak k datům? 3. Možnost Samostatná izolovaná databáze pouze na disku PC Osobní použití Použijeme pro účely výuky

98 MS Access úvod Seznámení s prostředím DB nástroje MS Access Použijte databázi Northwind - stáhněte ji prohlížečem z adresy vytvořte kopii souboru na disk do složky R:\MK_UDS_D, pojmenujte ji podle vzoru UČO.mdb (např mdb) Databázi otevřete

99

100 MS Access - prostředí Tabulky Dotazy Formuláře Sestavy Stránky Makra Moduly Skupiny Zástupci

101 MS Access - prostředí Nástroje Relace Správa databáze Možnosti

102 Vytvoření vlastní MS Access databáze dle zpracovaného návrhu

103 MS Access vlastní DB Vytvoření vlastní MS Access databáze dle zpracovaného návrhu

104 MS Access vlastní DB Konceptuální schéma Relační schéma: Tabulka Učitel, primární klíč učo Tabulka Předmět, primární klíč kód Vztah N:M => tabulka Učitel_Předmět

105 Tabulka Učitel

106 Tabulka Předmět

107 Tabulka Učitel_předmět Složený klíč

108 MS Access relace

109 MS Access referenční integrita

110 Analytická dokumentace

111 Analytická dokumentace

112 Analytická dokumentace Výsledkem: automaticky generovaná sestava

113 MS Access referenční integrita

114 MS Access referenční integrita

115 Jednoduchý dotaz Nový jednoduchý dotaz (návrhové zobrazení) Přidání tabulky Učitel Jak by vypadal SQL SELECT?

116 SQL Jak by vypadal SQL SELECT? SELECT Učitel.Učo, Učitel.Jméno, Učitel.Příjmení FROM Učitel WHERE Učitel.Jméno="Jan" OR Učitel.Jméno="Pavel";

117 Dotaz přes více tabulek Nový dotaz (návrhové zobrazení) Přidání všech tří tabulek

118 Dotaz přes více tabulek Výběr polí Kód, Název z tabulky Předmět Učo, Jméno z tabulky Učitel

119 Dotaz přes více tabulek Spuštění uloženého dotazu

120 Vytvoření formuláře Průvodce formulářem

121 Vytvoření formuláře Návrh formuláře

Marketingová komunikace. 1. a 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 1. a 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 1. a 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich Ing. Jan Šudřich jan.sudrich@mail.vsfs.cz 1. Cíl předmětu: Úvod do databázových systémů Poskytnutí informací o vývoji databázových systémů Seznámení s nejčastějšími databázovými systémy Vysvětlení používaných

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

RELAČNÍ DATABÁZE. Cíl:

RELAČNÍ DATABÁZE. Cíl: Cíl: Cílem tohoto předmětu je získat praktické znalosti a dovednosti v oblasti relačních databází, jakož i seznámit se s novými trendy v objektově relačních a objektových databázích. Podstatná část je

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Úvod do databázových systémů. Lekce 1

Úvod do databázových systémů. Lekce 1 Úvod do databázových systémů Lekce 1 Sylabus Základní pojmy DBS Životní cyklus DB, normalizace dat Modelování DBS, ER diagram Logická úroveň modelu, relační model Relační algebra a relační kalkul Funkční

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Jak ukládat a efektivně zpracovávat

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová Základy informatiky 08 Databázové systémy Daniela Szturcová Problém zpracování dat Důvodem je potřeba zpracovat velké množství dat - evidovat údaje o nějaké skutečnosti. o skupině lidí (zaměstnanců, studentů,

Více

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt ESF OP VK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Databáze I. 4. přednáška. Helena Palovská

Databáze I. 4. přednáška. Helena Palovská Databáze I 4. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Mapování ER modelu do relačního DB schématu Od 80. let 20. stol. znám algoritmus, implementován v CASE nástrojích Rutinní postup s volbami rozhodnutí

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Obsah přednášky. Databázové systémy. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací

Obsah přednášky. Databázové systémy. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací Obsah přednášky Databázové systémy Logický model databáze normalizace relací normální formy tabulek 0NF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, DNF denormalizace zápis tabulek relační algebra klasické operace

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Nevýhody modelů založených na záznamech Co potřebujeme modelovat? Identifikace

Více

Michal Krátký, Miroslav Beneš

Michal Krátký, Miroslav Beneš Databázové a informační systémy Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava 5.12.2005 2005 Michal Krátký, Miroslav Beneš Databázové a informační systémy 1/24 Obsah

Více

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS Relační databázový model Databázové (datové) modely základní dělení klasické databázové modely relační databázový model relační databázový model Základní konstrukt - relace relace, schéma relace atribut,

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

1 Úvod. J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod 1

1 Úvod. J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod 1 1 Úvod 1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze... 2 1.2. Historie vývoje zpracování dat... 6 1.3. Základní pojmy... 9 1.4. Abstrakce pohledu na data v databázi... 11 1.5. Datové modely... 13 1.6. Schéma

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové databáze Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Sylabus předmětu KMA/PDB Úvodní přednáška Základní terminologie Motivace rozdíl klasické

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod Intuitivní vymezení pojmu databáze

J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod Intuitivní vymezení pojmu databáze 1 Úvod 1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze... 2 1.2. Historie vývoje zpracování dat... 6 1.3. Základní pojmy... 9 1.4. Abstrakce pohledu na data v databázi... 11 1.5. Datové modely... 13 1.6. Schéma

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

04 - Databázové systémy

04 - Databázové systémy 04 - Databázové systémy Základní pojmy, principy, architektury Databáze (DB) je uspořádaná množina dat, se kterými můžeme dále pracovat. Správa databáze je realizována prostřednictvím Systému pro správu

Více

Analýza a modelování dat. Helena Palovská

Analýza a modelování dat. Helena Palovská Analýza a modelování dat Helena Palovská Analýza a modelování pro SW projekt Strukturovaný přístup Dynamická část (procesy, aktivity, funkce) Statická část (data) Objektově orientovaný přístup use case

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Databázové systémy. Ing. Radek Holý

Databázové systémy. Ing. Radek Holý Databázové systémy Ing. Radek Holý holy@cvut.cz Literatura: Skripta: Jeřábek, Kaliková, Krčál, Krčálová, Kalika: Databázové systémy pro dopravní aplikace Vydavatelství ČVUT, 09/2010 Co je relační databáze?

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Data v informačních systémech

Data v informačních systémech Informatika 2 Data v informačních systémech EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: pondělí 10 30-11

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Data v informačních systémech

Data v informačních systémech Data v informačních systémech Vladimíra Zádová, KIN 6. 5. 2015 Obsah přednášky informační systémy (IS) vztah dat a informačních systémů databáze, databázový systém základní dělení IS, trendy pojmy (terminologie)

Více

Nerelační databázové modely. Helena Palovská

Nerelační databázové modely. Helena Palovská Nerelační databázové modely Helena Palovská palovska@vse.cz Různé modely pro databázovou strukturu databázové modely 1960 SŘBD hierarchický, síťový relační 1970 1980 hierarchické, síťové relační objektový

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Úvod do databázových systémů 6. cvičení

Úvod do databázových systémů 6. cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů 6. cvičení Ing. Petr Lukáš petr.lukas@nativa.cz Ostrava, 2012 Modelování databází [1]

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to databáze? Jaké

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Datové modelování II

Datové modelování II Datové modelování II Atributy Převod DM do schématu SŘBD Dotazovací jazyk SQL Multidimenzionální modelování Principy Doc. Miniberger, BIVŠ Atributy Atributem entity budeme rozumět název záznamu či informace,

Více

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1 4. Relační model dat 4.1. Relační struktura dat... 3 4.2. Integritní pravidla v relačním modelu... 9 4.2.1. Primární klíč... 9 4.2.2. Cizí klíč... 11 4.2.3. Relační schéma databáze... 13 4.3. Relační algebra...

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Databázové systémy Cvičení 5.2

Databázové systémy Cvičení 5.2 Databázové systémy Cvičení 5.2 SQL jako jazyk pro definici dat Detaily zápisu integritních omezení tabulek Integritní omezení tabulek kromě integritních omezení sloupců lze zadat integritní omezení jako

Více

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Agendy - redundance Která z následujících tvrzení charakterizují redundanci dat v databázi? Je to opakování stejných dat pouze v různých souborech. Je zdrojem nekonzistence

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze První přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze První přednáška Cíle a základní údaje o předmětu. Základní pojmy. Relační model dat a operace

Více

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok 1. den, dopolední blok Konfigurace počítačů posluchačů přivítání zobrazení konfiguračních údajů a průvodce nastavením místní sítě přivítání účastníků zapojení počítačů instalace potřebného SW (klient z

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata Databáze Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu Bedřich Košata K čemu jsou databáze Ukládání dat ve strukturované podobě Možnost ukládat velké množství dat

Více

Databázové systémy I. 1. přednáška

Databázové systémy I. 1. přednáška Databázové systémy I. 1. přednáška Vyučující a cvičení St 13:00 15:50 Q09 Pavel Turčínek St 16:00 18:50 Q09 Oldřich Faldík Čt 10:00 12:50 Q09 Jan Turčínek Pá 7:00 9:50 Q08 Pavel Turčínek Pá 10:00 12:50

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 1 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Střední průmyslová škola Zlín

Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_33_01 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Relační datový model Integritní omezení funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Normální formy Návrh IS Funkční závislosti funkční závislost elementární redundantní redukovaná částečná pokrytí

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

DATABÁZE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY DATABÁZE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Každý informační systém pracuje s informacemi (a tedy s daty). Data musí být někde uložena -> databáze. Informační systém tedy nějakým způsobem používá databázi (forma může

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Návrh databázového systému pro Galerii S

Návrh databázového systému pro Galerii S Projekt ročníkové práce Návrh databázového systému pro Galerii S Autor: Radka Živnová Vedoucí práce: PhDr. Helena Kučerová Termín odevzdání: 30.5.2008 1. Obecný popis 1.1. Téma práce Návrh databázového

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

4. Databázové systémy

4. Databázové systémy 4. Databázové systémy Osnova 1. 2. 3. 4. Základní pojmy, principy, architektury Ukládání a reprezentace dat, zpracování dotazu, transakce, indexování, hašování, datové modelování Metadata Datové sklady

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

Teorie zpracování dat DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE

Teorie zpracování dat DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE Teorie zpracování dat DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE 1 2. DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE 2.1. Obecnévlastnosti databázovétechnologie 2.2. Entity, atributy, vztahy, integritníomezení 2.3. Architektura databáze 2.4. Databázovéjazyky,

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 OBJECT DEFINITION LANGUAGE Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 ODL a OQL ODL Objektové Object Definition Language popis objektového schéma SQL DDL Relační Data Definition Language příkazy CREATE,

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Databáze ze šablony: 7 Kancelářský software určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie vzdělávací

Více