Informační a komunikační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Druhy obrázků a jejich získávání Rastrové a vektorové obrázky Změna velikosti obrázku Rozměry obrázku a hloubka barev Rozlišení obrázku DPI Výpočet velikosti obrázků Typy souborů obrázky základní rozdělení Typy souborů obrázky příklady nejpoužívanějších typů Barevné modely modely RGB, CMYK Vytváření rastrových obrázků Skenování fotografií základní informace Skenování fotografií snímání obrázků Skenování fotografií OCR

2 ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1.hodina 1. Druhy obrázků a jejich získávání Již víme, že vše v počítači je uloženo ve formě souboru. Tedy i obrázek je datový soubor určitého typu. Na rozdíl např. od textových souborů je většina typů souborů s obrázky standardizována, můžeme je vytvářet a upravovat mnoha různými programy, nejen jedním určitým programem, v němž byl obrázek vytvořen. Získávání obrázků : Obrázky v podobě souborů na disku získáme několika způsoby: 1. Sami si je namalujeme v některém programu pro vytváření obrázků. 2. Nasnímáme (naskenujeme) fotografie nebo na papíru namalované obrázky pomocí skeneru. 3. Získáme již hotový obrázek ve formě souboru. Na disketě od známého, na CD disku s výběrem obrázků, stáhneme si jej z Internetu, vyfotografujeme. Rozdělení práce s obrázky : Práci s obrázky pomocí počítače můžeme rozdělit na dva odlišné způsoby: Vytváření (malování) obrázků. Úpravu fotografií a koláže. Vytvářené obrázky (a příslušné programy) se dělí podle způsobu vzniku podoby obrázku na dva druhy: Vektorové obrázky. Rastrové (také se jim říká bitmapové) obrázky. Z tohoto rozdělení plynou tři druhy programů pro práci s obrázky: Programy na vytváření vektorových obrázků (např. CorelDRAW, Zoner Callis-to). Programy na vytváření rastrových obrázků (Fractal Design Painter, Malování). Programy na úpravu fotografií a koláže (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro). 2

3 2.hodina 2. Rastrové a vektorové obrázky Rastrové obrázky Rastrové obrázky se skládají z mnoha drobných bodů. Počet těchto bodů závisí na rozlišení obrázku. Každý z těchto bodů je popsán několika bity a tyto body vytvářejí velmi jemnou mřížku (rastr nebo mapu), proto se jim říká rastrové nebo bitmapové. ( rastrový obrázek se skládá z množství bodů ) Vektrorové obrázky Vektorové obrázky se neskládají z bodů, ale z křivek, které jsou dány svým matematickým popisem. Jde tedy o kombinaci nějakých obrazců (říká se jim souhrnně objekty), z kterých je poskládán výsledný obrázek. ( vektrorvý obrázek se skládá z jednotlivých objektů ) 3

4 3.hodina 3. Změna velikosti obrázku Rastrový obrázek Rastrový obrázek se skládá z určitého počtu bodů. Tento počet (rozlišení) je dán při jeho pořízení do počítače. Zmenšení rastrového obrázku : Jestliže takový obrázek zmenšíme, je nutné nějaké body vypustit (body se nemohou zmenšovat). Tím dojde ke ztrátě detailů a někdy i ke zkreslení barev. Zvětšení rastrového obrázku : Jestliže bitmapový obrázek zvětšujeme, opět nedochází ke změně velikosti jednotlivých bodů, ale začnou se od sebe vzdalovat. Aby obrázek nebyl zrnitý, musí program chybějící body dopočítat (většinou vezme dva sousední body a mezi ně dá průměrný odstín z těchto dvou bodů). Tedy i zde dochází ke snížení kvality obrázku. Vektorový obrázek Vektorový obrázek naopak můžeme zmenšovat, zvětšovat a dívat se na něj třeba mikroskopem a jeho kvalita se nemění. Je to dáno tím, že se neskládá z jednotlivých bodů, ale z velkého (1 až třeba ) množství objektů, které jsou určeny matematickým popisem (rovnicemi, vzorci). Program lehce dosadí do vzorců jiná čísla a přepočítá objekt tak, aby se zachoval jeho tvar. Např. pokud je u obdélníku určen poměr stran, je tím jeho tvar přesně určen, ať je malý či obrovský. Příklad zvětšení reflektoru auta u rastr. a vekt. obrázku : Rastrový obrázek zhorčená kvalita jednotlivé body Vektorový obrázek kvalita zachována plynulé křivky Rastrový způsob práce - (rastrová grafika) se používá při práci s fotografiemi. Vektorový způsob práce (vektorová grafika) je zcela nutná tam, kde je potřeba měnit velikost v širokém rozmezí. např. nápisy, bilboardy... 4

5 4.hodina 4. Rozměry obrázku a hloubka barev Rozměry obrázku ( v bodech ) Rastrový obrázek je množina bodů, kdy každý bod má nějakou barvu. Počet bodů vodorovně x počet bodů svisle jsou jeho rozměry v bodech (např. 640 x 480 bodů), jejich násobek je samozřejmě celkový počet bodů obrázku (např. 640 x 480 = bodů). Hloubka barev Každý bod obrázku musí být přesně určen, musí být stanoveno, jakou má barvu. Barevná hloubka je vlastně paleta, ze které můžeme vybírat barvy pro jednotlivé body obrázku. Jestliže např. namalujeme čistě černo-bflý obrázek (černý fix na bílém papíře), je barevná hloubka dvě barvy (černá a bílá). Kolik asi je potřeba mít k dispozici barev, abychom mohli uložit barevnou fotografii? Biologové tvrdí, že lidské oko od sebe odliší až 4 miliardy odstínů barev. Tedy barevná paleta by v ideálním případě měla obsahovat právě tolik barev. Protože by však nutnost uložit o každém bodu informaci, kterou ze 4 miliard barev nabývá, kladla příliš velké nároky na výkon počítače a kapacitu jeho disků, vznikly v průběhu práce s počítačovou grafikou barevné palety (hloubky), které umožňují zobrazit obrázky věrně při nižších nárocích na místo v počítači. Kolik bajtů na bod? Používané barevné hloubky a jejich využití (počet bajtů na bod) 2 barvy - černo-bílá kresba - 1 bit/bod, tedy 1/8 B/bod (bajtu na bod). 256 barev - barevná tlačítka a barevné prvky WWW stránek 1 B/bod. 256 odstínů šedi - černobílé" fotografie 1 B/bod. Tuto hloubku barev najdeme často označenu jako Greyscale. 16,7 miliónů barev - barevné fotografie 3 B/bod. Tato barevná hloubka se označuje jako True Color, nebo RGB Color. 2 BARVY ( černá bílá ) 256 BAREV GREYSCALE ( šedý odstín ) 256 BAREV 16,7 MIL. BAREV True Color 5

6 5.hodina 5. Rozlišení obrázku DPI Rozlišení - DPI (Dot Per Inch / bodů na palec) U tiskáren bychom těžko udávali jejich kvalitu údajem, kolik bodů celkem jsou schopny vytisknout. Dobře se dá však použít údaj, jak jemně mohou tisknout, tedy kolik bodů na jednotku vzdálenosti mohou natisknout (samozřejmě čím více, tím lépe). Rozlišení (jednotka DPI = bodů na palec) udává kvalitu (jemnost) tisku. Otázka? Z kolika bodů se bude skládat obrázek velký 5 x 2,5 cm při rozlišení 250 DPI? Řešení : Převedeme si jeho velikost na palce (pro jednoduchost 1 palec = 2,5 cm), tj. obrázek je velký 2x1 palec. 250 DPI znamená 250 bodů na palec, tedy obrázek obsahuje 2x250 x 1x250 bodů (500x250) = celkem bodů. 6

7 6.hodina 6. Výpočet velikosti obrázků 7.hodina 7. Typy souborů obrázky základní rozdělení Do této chvíle jsme počítali velikost souborů s obrázkem v paměti počítače, tj. při jeho zpracování. My však samozřejmě obrázky také ukládáme na disk. Mnohé typy souborů s obrázky jsou standardizované, těchto typů je však velké množství. Můžeme si je rozdělit na dvě skupiny: 1. Obrázky nekomprimované. Dnes se používají méně než komprimované, zástupcem je typ označený BMP. 2. Soubory s obrázky komprimované Komprese dat (komprimace = zhuštění" obrázku, body stejné barvy se popíší matematicky, což zabere několikrát méně místa než jejich šňůra" za sebou). Rastrová grafika je tvořena sítí bodů - pixelů. Pokud by byl v souboru popsán každý pixel jednotlivě (barva a pozice), narostla by datová velikost do obrovských rozměrů. A právě na internetu je každý uspořený bit dobrý. Jsou v podstatě dva základní principy komprese obrazových dat. První způsob je neztrátový. To znamená, že soubor neztrácí žádné informace, jen jsou zakódovány tak, aby zabíraly míň místa. Druhý způsob je ztrátový - to znamená, že část informací je vypuštěno, tak aby lidské oko nic nepoznalo. Podrobněji níže. Obrázky komprimované bezeztrátově. (Zástupci: formáty PCX, TIFF, GIF...) Dosahovaná komprimace je asi 1:10 (vždy závisí na konkrétním obrázku). Obrázky komprimované ztrátově. (Zástupci: formáty JPEG, PNG...) Při ztrátové komprimaci dojde k nepatrným úpravám obrázku tak, aby se dal dobře zkomprimovat. Sníží se tím jeho kvalita, většinou ale zcela nepozorovatelně. Dosahovaná komprese je až 1:50, výjimečně i více. Obrázky ukládáme v komprimované (zhuštěné) podobě. Nejrozšířenější je internetový formát JPEG (JPG). Poslední příklad: Obrázek 10 x 7,5 cm, rozlišení 200 DPI, hloubka barev 16,7 mil. barev. Kolik zabere místa v paměti počítače a kolik po uložení na disk ve formátu JPG s kompresí 1:20? 10 x 7,5 cm je asi 4 x 3 palce. Obrázek tedy bude mít 4 x 200 x 3x 200 = 800 x 600 = bodů. Pro hloubku barev 16,7 mil. barev spotřebuje každý bod obrázku 3 bajty, v paměti tedy obrázek zabere bodů x 3 bajty/bod = B. Po uložení s kompresí 1:20 bude mít soubor na disku velikost B, tj. cca 72 KB. 7

8 8.hodina 8. Typy souborů obrázky příklady nejpoužívanějších typů JPEG - Joint Photographic Experts Group První z rodiny webových obrazových formátů, který byl vytvořen společností ISO v roce Dovoluje zobrazit 24bit barevnou hloubku ( barev) a 256 odstínů šedé. Umožňuje také uložit obrázek jako Progresivní, který se pak postupně zobrazuje v několika průchodech podle rychlosti načítání. JPEG používá ztrátovou kompresi (částečně i neztrátovou), jejíž intenzita lze nastavit. Protože dokáže zobrazit takové množství barev, je ideální na fotky a barevně pestré obrázky. Kvůli ztrátovosti komprese (a tím pádem nevratnosti komprimačního procesu) se JPEG nepoužívá jako pracovní soubor. Při každém uložení by se totiž snížila kvalita obrazu. Právě kvůli ztrátovosti se JPEG rovněž nepoužívá na jednoduchou webovou grafiku (málo barev, souvislé barevné plochy). Při ukládání takové grafiky by totiž na souvislých plochách vznikaly tzv. artefakty (shluk pixelů nepřirozené barvy). Stejný efekt sice vzniká i na složitých fotkách, ale zde je není lidské oko schopno zaregistrovat. Na webovou grafiku je tedy vhodnější GIF GIF - Graphics Interchange Format Druhým, velmi hojně využívaným formátem pro web, je GIF, který vytvořila v roce 1987 společnost CompuServe. Používá se hlavně pro webovou grafiku, která obsahuje méně barev a tvoří ji většinou souvislé barevné plochy nebo opakující se vzory. GIF používá neztrátovou kompresi. "Neztrátová" znamená, že nejsou žádné obrazové informace vypuštěny a nedochází tedy ke zkreslení obrazu. Jedno omezení GIF přece jenom má - dokáže definovat maximálně 8 bitů barev (256), což v případě webové grafiky většinou bohatě stačí. Pokud obsahuje obrázek víc barev, než 256, nebo potřebujeme sami snížit počet barev (z 60 třeba na 30) kvůli úspoře dat, provede se optimalizace palety - hodnoty barev se zprůměrují a podobné barevné odstíny se nahradí stejnou barvou. Někdy je vhodné zkusit ručně snížit počet barev a sledovat, co se bude dít - mnohdy je optický rozdíl nerozeznatelný a přitom datová úspora značná. Další specialitou GIFu je průhlednost. Ta zde funguje na principu výběru jedné barvy, která bude zobrazena průhledně. Nelze tedy vytvářet průsvitné barevné přechody nebo vyhlazení okrajů - to dovede až PNG (viz dále). U JPEGu jsem se zmiňoval o možnost zobrazovat obrázek postupně - podle rychlosti načítání (Progressive). U GIFu existuje něco podobného - je to tzv. Interlaced GIF (=prokládaný), který se začíná zobrazovat i v případě, že ještě není dekódovací slovník úplný. A nakonec poslední zajímavá vlastnost GIFu je možnost vytvářet animaci. Tato možnost byla přidána ve specifikaci GIF89a a umožňuje v rámci jednoho souboru (se stejnou příponou) zobrazovat posloupnost snímků s definovanou časovou prodlevou. Animovaný GIF umožňuje také ukládat jen rozdíly mezi snímky a tím značně zmenšit velikost souboru oproti případu, kdy by byl ukládán každý snímek zvlášť. 8

9 9.hodina 9. Barevné modely modely RGB, CMYK Nedokonalost barvocitlivých buněk v lidském oku (tzv. čípků) umožňuje nahradit viditelné světlo směsí tří základních barev (červené, zelené a modré - RGB). Složením těchto barev (s plnou intenzitou) vznikne bílá. Dlužno dodat, že tato bílá je jiná, než bílá vyzářená ze slunce (měla by správně obsahovat barvy spektra od červené až po fialovou), ale lidské oko tento rozdíl nepozná. Na tomto principu fungují CRT a LCD monitory, a také televizory. S poněkud odlišným modelem míchání barev pracuje tiskárna. Zde nejde použít RGB režim, protože by nebyla možnost vytvořit černou barvu (černá vzniká nulovým podílem základních barev). Museli bychom tedy tisknout na černé papíry. Je jasné, že něco takového je ekonomicky nemyslitelné, proto vznikl režim CMY (Cyan, Magenta, Yellow = tyrkysová, fuchsiová, žlutá). Používá tří složek které opticky vzniknou smícháním vždy jedné dvojice základních barev. Směsí všech tří složek CMY vzniká černá. Jelikož je barva této černé zkreslená vlivem nečistot v pigmentech barev CMY, tak se často přidává zvlášť ještě kazeta s černou barvou a vzniká tak režim CMYK (K = black). 9

10 10.hodina 10. Vytváření rastrových obrázků 11.hodina 11. Skenování fotografií základní informace Scanner toto zařízení umožňuje sejmout obrázek z listu papíru, časopisu nebo knihy a převést jej do podoby v počítači kde je sním možno dále pracovat. Rozlišovací schopnost scanneru se udává stejně jako u tiskáren v DPI ( DPI). Scanner ovšem neumí číst text. Text snímá pouze jako celek (obrázek). Proto se k některým scannerům dodává program, který umí v obrázku rozlišit tvar písmen a převede obrázek na text, který se dále zpracovává textovým editorem. Scanner digitalizuje předlohu pro další zpracování počítačem. Načtené obrázky se rozkládají do pixelů (obrazových bodů). Předloha se osvětlí a v tom okamžiku se provede sejmutí pomocí optických součástek. Rozlišovací schopností scanneru rozumíme četnost bodů, které může scanner na základě počtu senzorů z předlohy skutečně sejmout. 300dpi znamená, že scanner musí mít zabudováno na 1 palec 300 senzorů. Typy scannerů Scannery se podle provedení dají rozdělit na : Ruční scanner Plošný scanner Kompaktní scanner Bubnový a kamerový scanner Ruční scanner Ruční scanner patří mezi nejrozšířenější typy. Ruční scanner pracuje podobně jako plošný scanner, ale někdo s ním musí vlastnoručně přejet po předloze. Ruční scanner je připojen k počítači přes speciální kartu, která umožňuje rychlý přenos dat. Přednosti : design, jednoduchá manipulace, mobilnost a výhodní cena Nedostatky : omezená šířka snímání ( cca 105 mm ) délka není omezena Plošný scanner Při použití tohoto skeneru se předloha položí na skleněnou desku a přikryje vrchním krytem tak, že na ni nedopadá žádné světlo. Předloha může být tlustší a je možné proces snímání několikrát opakovat bez změny, posunutí předlohy. Dnes asi nejrozšířenější typ scanneru. Kompaktní scanner U tohoto scanneru se předloha automaticky zasouvá do přístroje a projíždí kolem senzorů. Tímto způsobem je možnost sejmout pouze volné listy papíru, ale ne knihy a tuhé předlohy což je jedna z nevýhod tohoto typu. (princip podobný faxu) Bubnový a kamerový scanner Předloha je nalepena na rotujícím válci a je snímána paprskem. Jejich nevýhodou je velká cena, a proto jsou využívány zejména pro snímání velmi velkých předloh. Jde o nejstarší technologii. 10

11 Volbu skeneru je třeba velmi dobře zvážit. S domácím skenerem v cenové relaci kolem 4 tisíc korun nelze kvalitně sejmout obrázek z negativu použitelný pro tisk. Typy skenerů se podle funkcí a cenových relací dají rozdělit do tří skupin : Levné, Amatérské, Poloprofesionální Levné skenery První skupinou jsou skenery určené do domácnosti. Jde o skenery s rozlišením 300x600 nebo 600x1200 dpi. Barevná hloubka bývá 30 nebo 36 bitů. Připojení přes paralelní nebo USB port. Žádný skener s této kategorie neumožňuje snímat filmy a negativy. Pro ovládání slouží velmi jednoduchý program. Kvalita výsledku je opravdu jen pro domácí použití. Mezi největší nedostatky patří neostrost a vysoká hladina šumu v obrazu. Ovládací programy jsou navrženy pro absolutní začátečníky a pro profesionálnější použití naprosto nepoužitelné. Cenová relace ,-kč. Amatérské skenery V této kategorii se již objevují povedenější skenery a vybrat ten pravý může být docel obtížné. Rozlišení je obvykle 600x1200 dpi. Barevná hloubka je zpravidla 36 nebo 42 bitů. Připojení k počítači je realizováno pomocí paralelního portu, USB nebo SCSI. Jednoduché pravidlo jak poznat dobrý model není a proto je dobré si skener nejdříve vyzkoušet. V této kategorii lze najít skenery s možností snímání diapozitivu a negativu. Výsledek je ovšem na spodní únosné hranici. Velké rozdíly jsou v ovládacích programech proto je lepší si vše nejdříve vyzkoušet. Cenová relace ,-kč Poloprofesionální skenery Rozlišení se pohybuje mezi dpi. Jsou zde použity třířádkové snímače CCD. Aktivní plocha je většinou A4, ale dají se najít i modely s plochou A3. Kvalita snímání je již na velmi dobré úrovni. Cenová relace 8000,-13000,-Kč. Kategorie profesionálních skenerů je mimo dosah běžného uživatele. Cenová relace plně profesionálních skenerů se pohybuje od ,- až ,- Kč. 11

12 12.hodina 12. Skenování fotografií snímání obrázků Snímání předloh Skenování je vždy závislé na kvalitě předlohy, čím více práce si dáme s přípravou fotografie tím méně budeme mít práce s naskenovanou fotografií. První a důležitý krok začíná hned před vložením fotografie do skeneru. Nejdříve je nutné z fotografie odstranit drobná zrníčka prachu, nejlépe štětečkem. Také je možné, že na fotografii budou mastné otisky prstů. Tyto otisky nám mohou způsobit veliké problémy, pokud chceme dosáhnout pěkného výsledku, protože kvalitní snímače dokáží tyto otisky přesně zaregistrovat. Odstranění takovýchto otisků z naskenované fotografie je velmi pracné a mnohdy i nemožné. Stejně velkou péči věnujte i čistotě skla skeneru, což by mělo být samozřejmostí. Pokud máme předlohu i skener připraven, vložíme fotografii do skeneru a spustíme skenovací program. Každý skenovací program se liší, ale vždy bude obsahovat ovládací prvky pro nastavení paramerů skenování. Ovládací prvky skenování Mode barevný mód, ve kterém chceme aby skener obraz sejmul, na výběr máme většinou následující možnosti : Black and White skener bude skenovat obrázek pouze za použití dvou barev ( černé a bíle ) bez použití polotónů. Grayscale černobílé skenování v 256 odstínech šedé. True Color (RGB) obraz je složen ze tří kanálů ( červený-r, zelený-g, modrý-b ) tento formát použijeme pokud chceme získat barevný obrázek a dále ho používat. ( třeba prezentace na internetu ) CMYK - Tento režim mají pouze poloprofesionální skenery určené v polygrafii, tyto skenery umožňují pomocí barevného převodníku připravit obrázek pro tisk. Resolution (rozlišení) - Je jedním z velmi důležitých parametrů pro skenování. Určuje z kolika obrazových bodů na palec (2.54cm) bude obrázek složen. Pro zobrazení na monitoru postačuje 72 dpi, ale pokud chceme obrázek tisknout musíme nastavit hodnotu 254 nebo 300 dpi. Vyšší rozlišení se používá jen ve speciálních případech. Scaling nastavení poměru naskenované velikosti obrazu zhledem k původní velikosti. Original Zde můžeme nastavit typ předlohy, pokud máme skener s dianástavcem. Pokud máme skener bez dianástavce, pak tato položka je neaktivní. U této volby je možné se setkat s následujícími volbami : Reflective odrazová předloha ( fotografie ), dopisy, schémat apod. Transparency průhledná předloha ( diapozitivy, průhledné fólie a jiné ) Descreen Toto je velice důležitá volba u profesiálnějších skenerů, kterou zapneme vždy, pokud skenujeme fotografii z předlohy, která již byla jednou tisknuta. Skener se pokusí eliminovat nepřesnosti vzniklé při tisku a potlačí úroveň moiré. InfoBox Zobrazuje informace o velikosti obrázku, jeho předpokládané velikosti po naskenování. Nastavení barevných korekcí umožňuje ovládat snímání obrazu. U levných skenerů velmi omezené. U profesionálnějších skenerů nutností. Jas a kontrast umožňuje nastavit jas a kontrast snímané předlohy. Nejsvětlejší a nejtmavší bod umožňuje ručně nastavit nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu předlohy. Skener pak podle těchto bodů správně nastaví jas a kontrast. Prescan ( preview ) po klepnutí na toto tlačítko skener sejme náhled vložené, tak abychom mohli vybrat případný výřez fotografie. Scan po nastavení všech parametrů tímto tlačítkem spustíme skenování. 12

13 13.hodina 13. Skenování fotografií OCR OCR Pokud neskenujeme text z časopisu, knih, novin nebo smlouvu získáme obrázek. Pouze s tím rozdílem, že v něm místo grafiky vidíme text, který jsme schopni číst. My jsme schopni tento text přečíst, ale počítač v této podobě text nepřečte. Pokud chceme tento text vytisknout nebo někomu poslat je vše v pořádku, pokud ale budeme chtít před tiskem provést v textu nějaké změny musíme tento text převést na skutečný text. K tomuto účelu slouží programy OCR Optical Character Recognition což znamená optické rozpoznávání znaků. OCR program umí rozpoznávat znaky a z obrázku obsahujícího text vytvářet běžný text, který lze dále upravovat. Naskenovaný text lze do programu OCR vložit rovnou pomocí skeneru nebo vložit již uložený obrázek. Vlastnosti, které ovlivňují úspěšnost rozpoznání textu : OCR program musí podporovat češtinu, aby uměl rozpoznat diakritiku. Použitý font písma, velikost, kurzíva Barva podkladu, písma Kvalita předlohy (stáří, šum, barevná nestálost atd.) Různé tvary jednotlivých znaků u různých fontů, zvýraznění, podtržení Vícesloupcový text Tvar písma ( kruhové nebo šikmé písmo nelze rozpoznat ) Pokud text obsahuje text, který je nevhodný pro zpracování ( viz výše popsané vlastnosti ) může dojít ke špatnému rozpoznání textu a výsledný dokument bude obsahovat překlepy. Na uživateli je pak jak se rozhodne, zda li bude ručně překlepy opravovat nebo zda nebude rychlejší text znovu napsat. I v případě kdy OCR program uspěl na výbornou, měl by uživatel výsledný text překontrolovat. Jak tedy skenovat text? Nejvhodnější je použít text s bílým pozadím a černým písmem U velikosti znaků lze říct, že čím větší tím lepší. ( pouze do jisté míry ) Pokud budete skenovat text z více sloupců nebo text, který obtéká obrázek, je lepší text rozdělit do částí. Skenovat pouze černobíle ve 2 barvách Pro skenování použít rozlišení 300 dpi Naskenovaný obrázek lze před rozpoznáváním upravit např. upravením kontrastu a jasu a tím zvýšit úspěšnost rozpoznávání. Před používáním OCR programu je také vhodné učinit několik testovacích rozpoznání a určit při jakém nastavení OCR program dosahuje nejlepších výsledků. Nejběžnějším OCR programem je Recognita standard. Živitel se k tomuto programu nejčastěji dostane ve verzi OEM, což je program přibalený jako součást dodávky scanneru. Takto poskytované programy jsou funkční, ale mají méně služeb než plné verze. Častým nedostatkem je, že chybí podpora češtiny. 13

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Pavel Roubal 2009 Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pavel Roubal 2009 1. Výukový

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Co je počítačová grafika

Co je počítačová grafika Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

Skenery (princip, parametry, typy)

Skenery (princip, parametry, typy) Skenery (princip, parametry, typy) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Pavla Šmejkalová Rostislav Šprinc Rok vyhotovení 2009 Úvod Princip Obecně Postup skenování Části skenerů

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika (PG)? Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia

Více

Téma: Barevné modely, formáty souborů

Téma: Barevné modely, formáty souborů Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Blažena Kondelíková Vytvořila dne: 20. 11. 2012 Strana: 1/5 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Příloha č. 4 Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Digitální dokumenty vznikají v digitalizaci NK dvojím způsobem : 1. Naskenování mikrofilmu skenerem Wicks and Wilson

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Počítačová grafika - úvod

Počítačová grafika - úvod Autor: Mgr. Dana Kaprálová Počítačová grafika - úvod Datum (období) tvorby: listopad, prosinec 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: IVT 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy počítačové grafiky,

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa KOMPRIMACE aneb Aby to zabralo méně místa Komprimace nebo také komprese je jednoduše řečeno sbalení či spakování dat na mnohem menší velikost. Ve skutečnosti se jedná o vypuštění nadbytečné informace takovým

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Základy informatiky. 10 Počítačová grafika

Základy informatiky. 10 Počítačová grafika Základy informatiky 10 Počítačová grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Rastrová grafika

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Základy počítačové grafiky

Základy počítačové grafiky Gymnázium Petra Bezruče, příspěvková organizace Vrchlického, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Základy počítačové grafiky Metodický

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček On-line škola mladých autorů 20. 2. 18. 4. 2013, pořadatel: ČVUT FEL Jak na obrázky? Martin Žáček zacekm@fel.cvut.cz http://www.aldebaran.cz/onlineskola/ Jak na obrázky? Osnova 1. Co je to vůbec obrázek,

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch Webové stránky 13. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 04. 11. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Tvorba posterů prakticky

Tvorba posterů prakticky Tvorba posterů prakticky Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných

Více

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Digitální grafika Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Grafika v počítači Matematický popis (přímka, křivka) Rastrový popis (síť, rastr)

Více

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Skenery (princip, parametry, typy)

Skenery (princip, parametry, typy) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Skenery (princip, parametry, typy) semestrální práce Pavla Šmejkalová Rostislav Šprinc V

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Počítačová grafika 1. Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika.

Počítačová grafika 1. Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika. Počítačová grafika 1 Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika. Proč vůbec grafika? Zmrzlinový pohár s převažující červenou barvou. Základem je jahodová zmrzlina, která se nachází ve spodní části

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Zpracovnání digitální fotografie

Zpracovnání digitální fotografie Souvětí pro výběr Tato lekce se zabývá znalostmi a dovednostmi pro prohlížení digitálních fotografií a základy jejich zpracování. Úvodní obrazovka Vznik digitálních fotoaparátů na počátku 90. let přinesl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

světelný paprsek optika

světelný paprsek optika Scanner (skener) Skener je vstupní periferní zařízení sloužící k převodu (resp. digitalizaci) textu a grafiky (2D i 3D) z tištěné do elektronické podoby. Bez ohledu na výchozí typ dokumentu (obrázek, text),

Více

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Komprese obrazu Michal Bujalka, Ondrej Kováč Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2 1 Obsah Úvod... 3 Přehled literatury...

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí) VY_32_INOVACE_PG3108 ; Mgr. Pavel Hauer ; 5/2012; 1.ročník; bitmapová grafika, Počítačová grafika; názorná pomůcka pro výuku, opakování, doplnění látky Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

Variace. Počítačová grafika

Variace. Počítačová grafika Variace 1 Počítačová grafika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Úvod 1. Počítačová grafika Počítačová

Více

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0585

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Inovace výuky registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0585 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0585 Škola: Adresa: Autor: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počíta tačové grafiky Počíta tačová grafika zobrazování popis objektů obraz modelování (model světa) rekostrukce zpracování obrazu Popis obrazu rastrový neboli bitmapový obraz = matice bodů vektorový

Více

Digitalizace historických negativů

Digitalizace historických negativů Digitalizace historických negativů Praktické zkušenosti z digitalizace archívu Šechtl a Voseček Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Ateliér Šechtl a Voseček Založen Ignácem Šechtlem (1840-1911)

Více

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka. Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení 2 Cíle předmětu

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Volitelný modul školení P projektu SIPVZ

Volitelný modul školení P projektu SIPVZ Volitelný modul školení P projektu SIPVZ lektor Mgr.Jaroslav Hasil GRAFIKA A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE ÚVOD Čím kdo fotí Existují analogové a digitální fotoaparáty - analogové přístroje ukládají fotografie

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Komprimace, archivace dat Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí komprimaci, archivaci

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

(15) Výstupní zařízení

(15) Výstupní zařízení (15) Výstupní zařízení Osnova 1. Panely LCD, plasmová zobrazovače, projektory 1. Připojení 2. LCD monitory 3. Plasmový displej 4. Dataprojektor 2. Tiskárny 1. Kvalita tisku, rozlišení (DPI), připojení

Více

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Plán prezentace N A C O S E M Ů Ž E T E T Ě Š I T??? Úvodní

Více

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu. Úloha 4.: Spektroskopie s CD Zpracoval: Radek Ševčík Datum: 8.2.2009, 11.2.2009 Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu. 1.

Více