Informační a komunikační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Druhy obrázků a jejich získávání Rastrové a vektorové obrázky Změna velikosti obrázku Rozměry obrázku a hloubka barev Rozlišení obrázku DPI Výpočet velikosti obrázků Typy souborů obrázky základní rozdělení Typy souborů obrázky příklady nejpoužívanějších typů Barevné modely modely RGB, CMYK Vytváření rastrových obrázků Skenování fotografií základní informace Skenování fotografií snímání obrázků Skenování fotografií OCR

2 ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1.hodina 1. Druhy obrázků a jejich získávání Již víme, že vše v počítači je uloženo ve formě souboru. Tedy i obrázek je datový soubor určitého typu. Na rozdíl např. od textových souborů je většina typů souborů s obrázky standardizována, můžeme je vytvářet a upravovat mnoha různými programy, nejen jedním určitým programem, v němž byl obrázek vytvořen. Získávání obrázků : Obrázky v podobě souborů na disku získáme několika způsoby: 1. Sami si je namalujeme v některém programu pro vytváření obrázků. 2. Nasnímáme (naskenujeme) fotografie nebo na papíru namalované obrázky pomocí skeneru. 3. Získáme již hotový obrázek ve formě souboru. Na disketě od známého, na CD disku s výběrem obrázků, stáhneme si jej z Internetu, vyfotografujeme. Rozdělení práce s obrázky : Práci s obrázky pomocí počítače můžeme rozdělit na dva odlišné způsoby: Vytváření (malování) obrázků. Úpravu fotografií a koláže. Vytvářené obrázky (a příslušné programy) se dělí podle způsobu vzniku podoby obrázku na dva druhy: Vektorové obrázky. Rastrové (také se jim říká bitmapové) obrázky. Z tohoto rozdělení plynou tři druhy programů pro práci s obrázky: Programy na vytváření vektorových obrázků (např. CorelDRAW, Zoner Callis-to). Programy na vytváření rastrových obrázků (Fractal Design Painter, Malování). Programy na úpravu fotografií a koláže (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro). 2

3 2.hodina 2. Rastrové a vektorové obrázky Rastrové obrázky Rastrové obrázky se skládají z mnoha drobných bodů. Počet těchto bodů závisí na rozlišení obrázku. Každý z těchto bodů je popsán několika bity a tyto body vytvářejí velmi jemnou mřížku (rastr nebo mapu), proto se jim říká rastrové nebo bitmapové. ( rastrový obrázek se skládá z množství bodů ) Vektrorové obrázky Vektorové obrázky se neskládají z bodů, ale z křivek, které jsou dány svým matematickým popisem. Jde tedy o kombinaci nějakých obrazců (říká se jim souhrnně objekty), z kterých je poskládán výsledný obrázek. ( vektrorvý obrázek se skládá z jednotlivých objektů ) 3

4 3.hodina 3. Změna velikosti obrázku Rastrový obrázek Rastrový obrázek se skládá z určitého počtu bodů. Tento počet (rozlišení) je dán při jeho pořízení do počítače. Zmenšení rastrového obrázku : Jestliže takový obrázek zmenšíme, je nutné nějaké body vypustit (body se nemohou zmenšovat). Tím dojde ke ztrátě detailů a někdy i ke zkreslení barev. Zvětšení rastrového obrázku : Jestliže bitmapový obrázek zvětšujeme, opět nedochází ke změně velikosti jednotlivých bodů, ale začnou se od sebe vzdalovat. Aby obrázek nebyl zrnitý, musí program chybějící body dopočítat (většinou vezme dva sousední body a mezi ně dá průměrný odstín z těchto dvou bodů). Tedy i zde dochází ke snížení kvality obrázku. Vektorový obrázek Vektorový obrázek naopak můžeme zmenšovat, zvětšovat a dívat se na něj třeba mikroskopem a jeho kvalita se nemění. Je to dáno tím, že se neskládá z jednotlivých bodů, ale z velkého (1 až třeba ) množství objektů, které jsou určeny matematickým popisem (rovnicemi, vzorci). Program lehce dosadí do vzorců jiná čísla a přepočítá objekt tak, aby se zachoval jeho tvar. Např. pokud je u obdélníku určen poměr stran, je tím jeho tvar přesně určen, ať je malý či obrovský. Příklad zvětšení reflektoru auta u rastr. a vekt. obrázku : Rastrový obrázek zhorčená kvalita jednotlivé body Vektorový obrázek kvalita zachována plynulé křivky Rastrový způsob práce - (rastrová grafika) se používá při práci s fotografiemi. Vektorový způsob práce (vektorová grafika) je zcela nutná tam, kde je potřeba měnit velikost v širokém rozmezí. např. nápisy, bilboardy... 4

5 4.hodina 4. Rozměry obrázku a hloubka barev Rozměry obrázku ( v bodech ) Rastrový obrázek je množina bodů, kdy každý bod má nějakou barvu. Počet bodů vodorovně x počet bodů svisle jsou jeho rozměry v bodech (např. 640 x 480 bodů), jejich násobek je samozřejmě celkový počet bodů obrázku (např. 640 x 480 = bodů). Hloubka barev Každý bod obrázku musí být přesně určen, musí být stanoveno, jakou má barvu. Barevná hloubka je vlastně paleta, ze které můžeme vybírat barvy pro jednotlivé body obrázku. Jestliže např. namalujeme čistě černo-bflý obrázek (černý fix na bílém papíře), je barevná hloubka dvě barvy (černá a bílá). Kolik asi je potřeba mít k dispozici barev, abychom mohli uložit barevnou fotografii? Biologové tvrdí, že lidské oko od sebe odliší až 4 miliardy odstínů barev. Tedy barevná paleta by v ideálním případě měla obsahovat právě tolik barev. Protože by však nutnost uložit o každém bodu informaci, kterou ze 4 miliard barev nabývá, kladla příliš velké nároky na výkon počítače a kapacitu jeho disků, vznikly v průběhu práce s počítačovou grafikou barevné palety (hloubky), které umožňují zobrazit obrázky věrně při nižších nárocích na místo v počítači. Kolik bajtů na bod? Používané barevné hloubky a jejich využití (počet bajtů na bod) 2 barvy - černo-bílá kresba - 1 bit/bod, tedy 1/8 B/bod (bajtu na bod). 256 barev - barevná tlačítka a barevné prvky WWW stránek 1 B/bod. 256 odstínů šedi - černobílé" fotografie 1 B/bod. Tuto hloubku barev najdeme často označenu jako Greyscale. 16,7 miliónů barev - barevné fotografie 3 B/bod. Tato barevná hloubka se označuje jako True Color, nebo RGB Color. 2 BARVY ( černá bílá ) 256 BAREV GREYSCALE ( šedý odstín ) 256 BAREV 16,7 MIL. BAREV True Color 5

6 5.hodina 5. Rozlišení obrázku DPI Rozlišení - DPI (Dot Per Inch / bodů na palec) U tiskáren bychom těžko udávali jejich kvalitu údajem, kolik bodů celkem jsou schopny vytisknout. Dobře se dá však použít údaj, jak jemně mohou tisknout, tedy kolik bodů na jednotku vzdálenosti mohou natisknout (samozřejmě čím více, tím lépe). Rozlišení (jednotka DPI = bodů na palec) udává kvalitu (jemnost) tisku. Otázka? Z kolika bodů se bude skládat obrázek velký 5 x 2,5 cm při rozlišení 250 DPI? Řešení : Převedeme si jeho velikost na palce (pro jednoduchost 1 palec = 2,5 cm), tj. obrázek je velký 2x1 palec. 250 DPI znamená 250 bodů na palec, tedy obrázek obsahuje 2x250 x 1x250 bodů (500x250) = celkem bodů. 6

7 6.hodina 6. Výpočet velikosti obrázků 7.hodina 7. Typy souborů obrázky základní rozdělení Do této chvíle jsme počítali velikost souborů s obrázkem v paměti počítače, tj. při jeho zpracování. My však samozřejmě obrázky také ukládáme na disk. Mnohé typy souborů s obrázky jsou standardizované, těchto typů je však velké množství. Můžeme si je rozdělit na dvě skupiny: 1. Obrázky nekomprimované. Dnes se používají méně než komprimované, zástupcem je typ označený BMP. 2. Soubory s obrázky komprimované Komprese dat (komprimace = zhuštění" obrázku, body stejné barvy se popíší matematicky, což zabere několikrát méně místa než jejich šňůra" za sebou). Rastrová grafika je tvořena sítí bodů - pixelů. Pokud by byl v souboru popsán každý pixel jednotlivě (barva a pozice), narostla by datová velikost do obrovských rozměrů. A právě na internetu je každý uspořený bit dobrý. Jsou v podstatě dva základní principy komprese obrazových dat. První způsob je neztrátový. To znamená, že soubor neztrácí žádné informace, jen jsou zakódovány tak, aby zabíraly míň místa. Druhý způsob je ztrátový - to znamená, že část informací je vypuštěno, tak aby lidské oko nic nepoznalo. Podrobněji níže. Obrázky komprimované bezeztrátově. (Zástupci: formáty PCX, TIFF, GIF...) Dosahovaná komprimace je asi 1:10 (vždy závisí na konkrétním obrázku). Obrázky komprimované ztrátově. (Zástupci: formáty JPEG, PNG...) Při ztrátové komprimaci dojde k nepatrným úpravám obrázku tak, aby se dal dobře zkomprimovat. Sníží se tím jeho kvalita, většinou ale zcela nepozorovatelně. Dosahovaná komprese je až 1:50, výjimečně i více. Obrázky ukládáme v komprimované (zhuštěné) podobě. Nejrozšířenější je internetový formát JPEG (JPG). Poslední příklad: Obrázek 10 x 7,5 cm, rozlišení 200 DPI, hloubka barev 16,7 mil. barev. Kolik zabere místa v paměti počítače a kolik po uložení na disk ve formátu JPG s kompresí 1:20? 10 x 7,5 cm je asi 4 x 3 palce. Obrázek tedy bude mít 4 x 200 x 3x 200 = 800 x 600 = bodů. Pro hloubku barev 16,7 mil. barev spotřebuje každý bod obrázku 3 bajty, v paměti tedy obrázek zabere bodů x 3 bajty/bod = B. Po uložení s kompresí 1:20 bude mít soubor na disku velikost B, tj. cca 72 KB. 7

8 8.hodina 8. Typy souborů obrázky příklady nejpoužívanějších typů JPEG - Joint Photographic Experts Group První z rodiny webových obrazových formátů, který byl vytvořen společností ISO v roce Dovoluje zobrazit 24bit barevnou hloubku ( barev) a 256 odstínů šedé. Umožňuje také uložit obrázek jako Progresivní, který se pak postupně zobrazuje v několika průchodech podle rychlosti načítání. JPEG používá ztrátovou kompresi (částečně i neztrátovou), jejíž intenzita lze nastavit. Protože dokáže zobrazit takové množství barev, je ideální na fotky a barevně pestré obrázky. Kvůli ztrátovosti komprese (a tím pádem nevratnosti komprimačního procesu) se JPEG nepoužívá jako pracovní soubor. Při každém uložení by se totiž snížila kvalita obrazu. Právě kvůli ztrátovosti se JPEG rovněž nepoužívá na jednoduchou webovou grafiku (málo barev, souvislé barevné plochy). Při ukládání takové grafiky by totiž na souvislých plochách vznikaly tzv. artefakty (shluk pixelů nepřirozené barvy). Stejný efekt sice vzniká i na složitých fotkách, ale zde je není lidské oko schopno zaregistrovat. Na webovou grafiku je tedy vhodnější GIF GIF - Graphics Interchange Format Druhým, velmi hojně využívaným formátem pro web, je GIF, který vytvořila v roce 1987 společnost CompuServe. Používá se hlavně pro webovou grafiku, která obsahuje méně barev a tvoří ji většinou souvislé barevné plochy nebo opakující se vzory. GIF používá neztrátovou kompresi. "Neztrátová" znamená, že nejsou žádné obrazové informace vypuštěny a nedochází tedy ke zkreslení obrazu. Jedno omezení GIF přece jenom má - dokáže definovat maximálně 8 bitů barev (256), což v případě webové grafiky většinou bohatě stačí. Pokud obsahuje obrázek víc barev, než 256, nebo potřebujeme sami snížit počet barev (z 60 třeba na 30) kvůli úspoře dat, provede se optimalizace palety - hodnoty barev se zprůměrují a podobné barevné odstíny se nahradí stejnou barvou. Někdy je vhodné zkusit ručně snížit počet barev a sledovat, co se bude dít - mnohdy je optický rozdíl nerozeznatelný a přitom datová úspora značná. Další specialitou GIFu je průhlednost. Ta zde funguje na principu výběru jedné barvy, která bude zobrazena průhledně. Nelze tedy vytvářet průsvitné barevné přechody nebo vyhlazení okrajů - to dovede až PNG (viz dále). U JPEGu jsem se zmiňoval o možnost zobrazovat obrázek postupně - podle rychlosti načítání (Progressive). U GIFu existuje něco podobného - je to tzv. Interlaced GIF (=prokládaný), který se začíná zobrazovat i v případě, že ještě není dekódovací slovník úplný. A nakonec poslední zajímavá vlastnost GIFu je možnost vytvářet animaci. Tato možnost byla přidána ve specifikaci GIF89a a umožňuje v rámci jednoho souboru (se stejnou příponou) zobrazovat posloupnost snímků s definovanou časovou prodlevou. Animovaný GIF umožňuje také ukládat jen rozdíly mezi snímky a tím značně zmenšit velikost souboru oproti případu, kdy by byl ukládán každý snímek zvlášť. 8

9 9.hodina 9. Barevné modely modely RGB, CMYK Nedokonalost barvocitlivých buněk v lidském oku (tzv. čípků) umožňuje nahradit viditelné světlo směsí tří základních barev (červené, zelené a modré - RGB). Složením těchto barev (s plnou intenzitou) vznikne bílá. Dlužno dodat, že tato bílá je jiná, než bílá vyzářená ze slunce (měla by správně obsahovat barvy spektra od červené až po fialovou), ale lidské oko tento rozdíl nepozná. Na tomto principu fungují CRT a LCD monitory, a také televizory. S poněkud odlišným modelem míchání barev pracuje tiskárna. Zde nejde použít RGB režim, protože by nebyla možnost vytvořit černou barvu (černá vzniká nulovým podílem základních barev). Museli bychom tedy tisknout na černé papíry. Je jasné, že něco takového je ekonomicky nemyslitelné, proto vznikl režim CMY (Cyan, Magenta, Yellow = tyrkysová, fuchsiová, žlutá). Používá tří složek které opticky vzniknou smícháním vždy jedné dvojice základních barev. Směsí všech tří složek CMY vzniká černá. Jelikož je barva této černé zkreslená vlivem nečistot v pigmentech barev CMY, tak se často přidává zvlášť ještě kazeta s černou barvou a vzniká tak režim CMYK (K = black). 9

10 10.hodina 10. Vytváření rastrových obrázků 11.hodina 11. Skenování fotografií základní informace Scanner toto zařízení umožňuje sejmout obrázek z listu papíru, časopisu nebo knihy a převést jej do podoby v počítači kde je sním možno dále pracovat. Rozlišovací schopnost scanneru se udává stejně jako u tiskáren v DPI ( DPI). Scanner ovšem neumí číst text. Text snímá pouze jako celek (obrázek). Proto se k některým scannerům dodává program, který umí v obrázku rozlišit tvar písmen a převede obrázek na text, který se dále zpracovává textovým editorem. Scanner digitalizuje předlohu pro další zpracování počítačem. Načtené obrázky se rozkládají do pixelů (obrazových bodů). Předloha se osvětlí a v tom okamžiku se provede sejmutí pomocí optických součástek. Rozlišovací schopností scanneru rozumíme četnost bodů, které může scanner na základě počtu senzorů z předlohy skutečně sejmout. 300dpi znamená, že scanner musí mít zabudováno na 1 palec 300 senzorů. Typy scannerů Scannery se podle provedení dají rozdělit na : Ruční scanner Plošný scanner Kompaktní scanner Bubnový a kamerový scanner Ruční scanner Ruční scanner patří mezi nejrozšířenější typy. Ruční scanner pracuje podobně jako plošný scanner, ale někdo s ním musí vlastnoručně přejet po předloze. Ruční scanner je připojen k počítači přes speciální kartu, která umožňuje rychlý přenos dat. Přednosti : design, jednoduchá manipulace, mobilnost a výhodní cena Nedostatky : omezená šířka snímání ( cca 105 mm ) délka není omezena Plošný scanner Při použití tohoto skeneru se předloha položí na skleněnou desku a přikryje vrchním krytem tak, že na ni nedopadá žádné světlo. Předloha může být tlustší a je možné proces snímání několikrát opakovat bez změny, posunutí předlohy. Dnes asi nejrozšířenější typ scanneru. Kompaktní scanner U tohoto scanneru se předloha automaticky zasouvá do přístroje a projíždí kolem senzorů. Tímto způsobem je možnost sejmout pouze volné listy papíru, ale ne knihy a tuhé předlohy což je jedna z nevýhod tohoto typu. (princip podobný faxu) Bubnový a kamerový scanner Předloha je nalepena na rotujícím válci a je snímána paprskem. Jejich nevýhodou je velká cena, a proto jsou využívány zejména pro snímání velmi velkých předloh. Jde o nejstarší technologii. 10

11 Volbu skeneru je třeba velmi dobře zvážit. S domácím skenerem v cenové relaci kolem 4 tisíc korun nelze kvalitně sejmout obrázek z negativu použitelný pro tisk. Typy skenerů se podle funkcí a cenových relací dají rozdělit do tří skupin : Levné, Amatérské, Poloprofesionální Levné skenery První skupinou jsou skenery určené do domácnosti. Jde o skenery s rozlišením 300x600 nebo 600x1200 dpi. Barevná hloubka bývá 30 nebo 36 bitů. Připojení přes paralelní nebo USB port. Žádný skener s této kategorie neumožňuje snímat filmy a negativy. Pro ovládání slouží velmi jednoduchý program. Kvalita výsledku je opravdu jen pro domácí použití. Mezi největší nedostatky patří neostrost a vysoká hladina šumu v obrazu. Ovládací programy jsou navrženy pro absolutní začátečníky a pro profesionálnější použití naprosto nepoužitelné. Cenová relace ,-kč. Amatérské skenery V této kategorii se již objevují povedenější skenery a vybrat ten pravý může být docel obtížné. Rozlišení je obvykle 600x1200 dpi. Barevná hloubka je zpravidla 36 nebo 42 bitů. Připojení k počítači je realizováno pomocí paralelního portu, USB nebo SCSI. Jednoduché pravidlo jak poznat dobrý model není a proto je dobré si skener nejdříve vyzkoušet. V této kategorii lze najít skenery s možností snímání diapozitivu a negativu. Výsledek je ovšem na spodní únosné hranici. Velké rozdíly jsou v ovládacích programech proto je lepší si vše nejdříve vyzkoušet. Cenová relace ,-kč Poloprofesionální skenery Rozlišení se pohybuje mezi dpi. Jsou zde použity třířádkové snímače CCD. Aktivní plocha je většinou A4, ale dají se najít i modely s plochou A3. Kvalita snímání je již na velmi dobré úrovni. Cenová relace 8000,-13000,-Kč. Kategorie profesionálních skenerů je mimo dosah běžného uživatele. Cenová relace plně profesionálních skenerů se pohybuje od ,- až ,- Kč. 11

12 12.hodina 12. Skenování fotografií snímání obrázků Snímání předloh Skenování je vždy závislé na kvalitě předlohy, čím více práce si dáme s přípravou fotografie tím méně budeme mít práce s naskenovanou fotografií. První a důležitý krok začíná hned před vložením fotografie do skeneru. Nejdříve je nutné z fotografie odstranit drobná zrníčka prachu, nejlépe štětečkem. Také je možné, že na fotografii budou mastné otisky prstů. Tyto otisky nám mohou způsobit veliké problémy, pokud chceme dosáhnout pěkného výsledku, protože kvalitní snímače dokáží tyto otisky přesně zaregistrovat. Odstranění takovýchto otisků z naskenované fotografie je velmi pracné a mnohdy i nemožné. Stejně velkou péči věnujte i čistotě skla skeneru, což by mělo být samozřejmostí. Pokud máme předlohu i skener připraven, vložíme fotografii do skeneru a spustíme skenovací program. Každý skenovací program se liší, ale vždy bude obsahovat ovládací prvky pro nastavení paramerů skenování. Ovládací prvky skenování Mode barevný mód, ve kterém chceme aby skener obraz sejmul, na výběr máme většinou následující možnosti : Black and White skener bude skenovat obrázek pouze za použití dvou barev ( černé a bíle ) bez použití polotónů. Grayscale černobílé skenování v 256 odstínech šedé. True Color (RGB) obraz je složen ze tří kanálů ( červený-r, zelený-g, modrý-b ) tento formát použijeme pokud chceme získat barevný obrázek a dále ho používat. ( třeba prezentace na internetu ) CMYK - Tento režim mají pouze poloprofesionální skenery určené v polygrafii, tyto skenery umožňují pomocí barevného převodníku připravit obrázek pro tisk. Resolution (rozlišení) - Je jedním z velmi důležitých parametrů pro skenování. Určuje z kolika obrazových bodů na palec (2.54cm) bude obrázek složen. Pro zobrazení na monitoru postačuje 72 dpi, ale pokud chceme obrázek tisknout musíme nastavit hodnotu 254 nebo 300 dpi. Vyšší rozlišení se používá jen ve speciálních případech. Scaling nastavení poměru naskenované velikosti obrazu zhledem k původní velikosti. Original Zde můžeme nastavit typ předlohy, pokud máme skener s dianástavcem. Pokud máme skener bez dianástavce, pak tato položka je neaktivní. U této volby je možné se setkat s následujícími volbami : Reflective odrazová předloha ( fotografie ), dopisy, schémat apod. Transparency průhledná předloha ( diapozitivy, průhledné fólie a jiné ) Descreen Toto je velice důležitá volba u profesiálnějších skenerů, kterou zapneme vždy, pokud skenujeme fotografii z předlohy, která již byla jednou tisknuta. Skener se pokusí eliminovat nepřesnosti vzniklé při tisku a potlačí úroveň moiré. InfoBox Zobrazuje informace o velikosti obrázku, jeho předpokládané velikosti po naskenování. Nastavení barevných korekcí umožňuje ovládat snímání obrazu. U levných skenerů velmi omezené. U profesionálnějších skenerů nutností. Jas a kontrast umožňuje nastavit jas a kontrast snímané předlohy. Nejsvětlejší a nejtmavší bod umožňuje ručně nastavit nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu předlohy. Skener pak podle těchto bodů správně nastaví jas a kontrast. Prescan ( preview ) po klepnutí na toto tlačítko skener sejme náhled vložené, tak abychom mohli vybrat případný výřez fotografie. Scan po nastavení všech parametrů tímto tlačítkem spustíme skenování. 12

13 13.hodina 13. Skenování fotografií OCR OCR Pokud neskenujeme text z časopisu, knih, novin nebo smlouvu získáme obrázek. Pouze s tím rozdílem, že v něm místo grafiky vidíme text, který jsme schopni číst. My jsme schopni tento text přečíst, ale počítač v této podobě text nepřečte. Pokud chceme tento text vytisknout nebo někomu poslat je vše v pořádku, pokud ale budeme chtít před tiskem provést v textu nějaké změny musíme tento text převést na skutečný text. K tomuto účelu slouží programy OCR Optical Character Recognition což znamená optické rozpoznávání znaků. OCR program umí rozpoznávat znaky a z obrázku obsahujícího text vytvářet běžný text, který lze dále upravovat. Naskenovaný text lze do programu OCR vložit rovnou pomocí skeneru nebo vložit již uložený obrázek. Vlastnosti, které ovlivňují úspěšnost rozpoznání textu : OCR program musí podporovat češtinu, aby uměl rozpoznat diakritiku. Použitý font písma, velikost, kurzíva Barva podkladu, písma Kvalita předlohy (stáří, šum, barevná nestálost atd.) Různé tvary jednotlivých znaků u různých fontů, zvýraznění, podtržení Vícesloupcový text Tvar písma ( kruhové nebo šikmé písmo nelze rozpoznat ) Pokud text obsahuje text, který je nevhodný pro zpracování ( viz výše popsané vlastnosti ) může dojít ke špatnému rozpoznání textu a výsledný dokument bude obsahovat překlepy. Na uživateli je pak jak se rozhodne, zda li bude ručně překlepy opravovat nebo zda nebude rychlejší text znovu napsat. I v případě kdy OCR program uspěl na výbornou, měl by uživatel výsledný text překontrolovat. Jak tedy skenovat text? Nejvhodnější je použít text s bílým pozadím a černým písmem U velikosti znaků lze říct, že čím větší tím lepší. ( pouze do jisté míry ) Pokud budete skenovat text z více sloupců nebo text, který obtéká obrázek, je lepší text rozdělit do částí. Skenovat pouze černobíle ve 2 barvách Pro skenování použít rozlišení 300 dpi Naskenovaný obrázek lze před rozpoznáváním upravit např. upravením kontrastu a jasu a tím zvýšit úspěšnost rozpoznávání. Před používáním OCR programu je také vhodné učinit několik testovacích rozpoznání a určit při jakém nastavení OCR program dosahuje nejlepších výsledků. Nejběžnějším OCR programem je Recognita standard. Živitel se k tomuto programu nejčastěji dostane ve verzi OEM, což je program přibalený jako součást dodávky scanneru. Takto poskytované programy jsou funkční, ale mají méně služeb než plné verze. Častým nedostatkem je, že chybí podpora češtiny. 13

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Z papíru na disk. Abstrakt

Z papíru na disk. Abstrakt Z papíru na disk Jiří Poláček 22. září 1998 Abstrakt Dostat do počítače obrázek na papíře je mírně složitější proces, než jej stisknutím jednoho tlačítka na papír vytisknout. Předpokládá důvěrné seznámení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk.

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 5 tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 1. Používání loga Při každém použití loga v tištěné podobě,

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

2D počítačová grafika

2D počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například

Více

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 2 2.1. Rastrová grafika... 2 Výhody rastrové grafiky... 3 Nevýhody rastrové grafiky... 3 2.2. Vektorová grafika... 4 2.2.1. Práce s vektorovou

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika Rastrová grafika PC grafika rastrová (bitmapová) digitální fotografie (celý obrázek je popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů - pixelů, uspořádaných do pravoúhlé mřížky) vektorová obrázky vytvořené

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je e-kniha? (e-kniha, e-book, e-book, online kniha) se nejčastěji používá

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování):

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): Rastrové formáty základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): lepší možnosti práce s barvou obvykle náročnější na objem dat BMP Jedná se o interní formát

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (C) Mgr. Martin Štorek Výpočetní technika 1.KŠPA Kladno, s. r. o. 1 POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Tiskoviny Reklama Media, TV, film Multimédia WWW stránky 3D modelování Virtuální realita

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY 2005 OBSAH ÚVOD...3 HARDWARE A SOFTWARE...3 HARDWARE...3 SOFTWARE...4 RASTROVÁ GRAFIKA...5 ROZLIŠENÍ - DPI (dots per

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zoner Photo Studio. SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE. Pomocný text pro výuku IKT. Kovar Pavel

Zoner Photo Studio. SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE. Pomocný text pro výuku IKT. Kovar Pavel SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE Zoner Photo Studio Pomocný text pro výuku IKT Kovar Pavel 2013 k o v a r @ s p s o t r o k o v i c e. c z Základní barevná úprava digitálních fotografií

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Používám ho cca 8 let Identity loga, jejich varianty, použití, manuály, QR Pro web ikony, celé www, nestandardní tvary + WF Pro tisk Letáky,

Více

Velikosti papíru (mm) A1-594 841 A2-420 594 A3-297 420 A4-210 297

Velikosti papíru (mm) A1-594 841 A2-420 594 A3-297 420 A4-210 297 Komplet otázky: 1. A4, CMYK, 1200 dpi v MiB. + 2. Histogram přeexponované fotky a podexponované fotky. + 3. Histogramy udělat z těch obdélníků s různým jasem. 4. Barvy v RGB a CMYK (černá, bílá, modrá,

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Barva v počítačové grafice Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Martina Mudrová 2007 Barvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch

Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch Úvodem >>> Zpracoval: Antonín Hříbal, 2015 antonin.hribal@denik.cz Digitálním obrazem určeným pro

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs Skenery řady i5000 Informace o kódech oprav A-61801_cs Informace o kódech oprav Obsah Informace o vzorku opravy... 4 Orientace vzorku opravy... 5 Informace o pruhovém vzorku... 7 Umístění opravy... 9 Informace

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více