Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň"

Transkript

1 Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky

2 Obsah 1. Úvod Než začneme kreslit Zobrazení panelu nástrojů Kreslení Kreslicí plátno Mřížka Měřítko zobrazení Základ kreslení automatické tvary Jak se automatický tvar vloží Jaké automatické tvary můžeme vložit Automatické tvary dostupné na panelu nástrojů Kreslení Položka Automatické tvary na panelu nástrojů Kreslení Výběr automatického tvaru Prvky automatického tvaru Úchopové body pro změnu velikosti Úchopový bod pro volné otáčení tvaru Úchopové body pro změnu tvaru Formát automatického tvaru Karta Barvy a čáry Karta Velikost Karta Pozice Karta Web Formátování automatického tvaru pomocí tlačítek na panelu nástrojů Kreslení Styl stínu Prostorový styl Překlápění a otáčení objektů Změna pořadí objektů Úprava bodů čáry a volného tvaru Typy bodů Úseky Úprava tvaru obtékání Další dovednosti Přesun automatického tvaru Kopírování automatického tvaru Duplikace automatického tvaru Odstranění automatického tvaru Změna automatického tvaru na jiný Textové pole Vytvoření textového pole z automatického tvaru Zvláštnosti textového pole Zřetězení textových polí Změna orientace textu Formátování textového pole WordArt text trochu jinak Vložení WordArtu... 43

3 5.2. Panel nástrojů WodArt Úprava WordArtu Další objekty jako součást našich obrázků Práce s více objekty najednou Označení více objektů Zarovnání a rozmístění objektů Seskupení objektů Finální úpravy našich obrázků Převedení obrázku na jiný formát Ukotvení obrázku Práce s hotovými obrázky Vložení obrázku do dokumentu Okna a prostředí Windows jako součást našich obrázků Kliparty obrázky z Office Vložení klipartu Kliparty jako součást našich obrázků Úpravy a formátování obrázků Trocha teorie Panel nástrojů obrázek Fantazii se meze nekladou (aneb pár inspirací na závěr) Vánoční inspirace Prskavka Vánoční cukroví Vánoční stromeček Letní inspirace Pro deštivá odpoledne V lese Vizitky... 77

4 1. Úvod Tato brožura je určena nejen žákům, studentům či učitelům, ale také všem, kteří potřebují svoje referáty, závěrečné práce či prezentace vytvářené v programech MS Office opatřit vlastními obrázky. V programech MS Office existuje panel nástrojů Kreslení, pomocí kterého je možné vytvářet vektorové obrázky, schémata či diagramy. Nelze samozřejmě možnosti tohoto panelu srovnávat s možnostmi profesionálních grafických editorů, ale nástroje, které obsahuje, jsou jednoduché na ovládáni a lze pomocí nich vytvářet kvalitní a pěkné obrázky. Panel nástrojů Kreslení můžeme najít v programech MS Word, MS PowerPoint a MS Excel. Vzhledem k tomu, že je panel nástrojů Kreslení v uvedených programech téměř totožný, bude se následující text týkat hlavně popisu funkcí panelu nástrojů v MS Wordu, konkrétně verze Na odlišnosti vyskytující se v ostatních programech bude čtenář upozorněn. V programu MS Publisher jsou některé položky panelu nástrojů Kreslení umístěny do panelu nástrojů Formát a do menu Vložit 1. Rovněž bychom tento panel nástrojů marně hledali v programu MS Access, ale některé položky lze nalézt na panelech nástrojů Souprava nástrojů a Formulář (sestava). Vzhledem k uvedeným odlišnostem se těmito programy zabývat nebudeme. 2. Než začneme kreslit Obrázky vytvářejte ve zvláštním dokumentu Je dobré si kromě dokumentu, do kterého chceme obrázky vkládat, otevřít ještě prázdný dokument, ve kterém budeme pouze vytvářet obrázky. Tyto obrázky pak do cílového dokumentu zkopírujeme. Výhodou je, že máme k dispozici celou volnou stránku a nikde se nám neplete text dokumentu. Pokud máme příliš pomalý počítač, který by obtížně zvládl práci se dvěma otevřenými dokumenty, můžeme obrázky kreslit např. na konci téhož dokumentu. 1 Automatické tvary se v MS Publisheru vkládají pomocí menu Vložit Obrázek Automatický tvar - 1 -

5 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení Využijte odlišností mezi jednotlivými programy. Začít musíme pochopitelně tím, že spustíme program, ve kterém budeme obrázek vytvářet. Můžeme ale využít drobných odlišností mezi panely nástrojů Kreslení v jednotlivých programech a spustit právě ten program, kde mají nástroje na panelu nástrojů Kreslení právě ty vlastnosti, které potřebujete. Do cílového dokumentu poté obrázek zkopírujeme. Aby nedošlo v obrázku k nežádoucím změnám vlivem rozdílů mezi programy, je třeba obrázek vložit jinak pomocí stejnojmenné položky v menu Úpravy (viz kapitola Převedení obrázku na jiný formát). Panel nástrojů Kreslení obvykle nebývá v programu zobrazen. Zobrazíme jej proto kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Standardní nebo pomocí menu Zobrazit Panely nástrojů Kreslení (viz obr. 1) V PowerPointu bývá naopak panel nástrojů zobrazen již po spuštění programu. Pokud by nebyl, je možné jej zobrazit pomocí menu Zobrazit Panely nástrojů Kreslení. Panel nástrojů se obvykle zobrazuje u spodního okraje okna programu. Jeho umístění můžeme pochopitelně změnit. Obr. 1: Panel nástrojů Kreslení 2.2. Kreslicí plátno V novějších verzích Wordu (verze 2002 a 2003) existuje možnost vytvářet obrázky na tzv. kreslicí plátno. Všechny objekty umístěné v kreslicím plátně jsou součástí jednoho obrázku. Je tedy možné tyto objekty najednou přesouvat nebo kopírovat, zmenšovat či zvětšovat tak, jako by se jednalo o jediný objekt. Kreslicí plátno do jisté míry nahrazuje seskupení objektů - 2 -

6 v hotovém obrázku. Kreslící plátno je možné rovněž formátovat upravovat jeho vzhled a vlastnosti stejně, jako u jakýchkoli jiných objektů Kreslící plátno se obvykle vkládá okamžitě, jakmile začneme kreslit. Současně s ním se zobrazuje panel nástrojů Kreslící plátno viz obr. 2. Zatím jsou tlačítka na tomto panelu nástrojů nepřístupná. Zpřístupní se, jakmile do kreslícího plátna umístíme alespoň dva objekty. Jediné tlačítko, které je vždy na panelu nástrojů přístupné, je tlačítko pro nastavení obtékání textu význam bude vysvětlen v kapitole Karta Pozice., jehož Obr. 2: Kreslící plátno Po vložení prvního objektu se v rámečku kreslícího plátna objeví černé úchopové body. Uchopením a tažením těchto bodů můžeme kreslící plátno tzv. ořezávat tedy zvětšovat či zmenšovat, aniž by tyto změny ovlivnily velikost vložených objektů viz obr. 3. Uchopením rámečku mimo tyto body můžeme kreslicí plátno i se všemi vloženými objekty přesouvat. Potřebujeme-li snadno a rychle zmenšit kreslicí plátno tak, aby velikostí odpovídalo vloženým objektům, klikneme na tlačítko na panelu nástrojů Kreslicí plátno viz obr. 4. Okraje kreslicího plátna pak budou těsně přiléhat k nakresleným objektům, aniž by se tím změnila velikost těchto objektů. Potřebujeme-li naopak rychle plátno zvětšit, klikneme na tlačítko na panelu nástrojů kreslící plátno viz obr. 5. Tím se plátno zvětší na každé straně o přibližně 1,27 cm, což je polovina palce. Velikost objektů nebude opět ovlivněna

7 po oříznutí úchopové body pro oříznutí kreslicího plátna Obr. 3: Ořezávání kreslícího plátna po kliknutí na tlačítko Obr. 4: Přizpůsobení rozměrů kreslicího plátna po kliknutí na tlačítko Obr. 5: Zvětšení kreslicího plátna Jestliže musíme zmenšit resp. zvětšit plátno tak, aby se společně s ním zmenšily resp. zvětšily všechny objekty, klikneme na tlačítko na - 4 -

8 panelu nástrojů Kreslicí plátno. Na rámečku kreslicího plátna se objeví úchopové body pro změnu velikosti. Uchopením a tažením těchto bodů změníme velikost potřebným způsobem viz obr. 6. Po kliknutí na tlačítko se v rámečku opět objeví úchopové body pro oříznutí plátna. po kliknutí na tlačítko úchopové body pro změnu velikosti po zmenšení Obr. 6: Změna velikosti kreslicího plátna Zrušení automatického zobrazování kreslicího plátna. Ne vždy je zobrazení kreslicího plátna žádoucí. Automatické zobrazování kreslicího plátna lze zakázat na kartě Obecné dialogového panelu Možnosti (menu Nástroje Možnosti) zrušením zatržítka Při vkládání automatických tvarů vytvořit automaticky kreslicí plátno. Kreslicí plátno pak můžeme kdykoli vložit pomocí menu Vložit Obrázek Nová kresba Mřížka Pokud hodláme kreslit plánky, schémata či diagramy, čeká nás kreslení velkého množství stejně velkých tvarů. Navíc jistě budeme chtít, aby tyto tvary byly ve stejné vzdálenosti od sebe. Pro tyto případy je zde mřížka. Mřížka je řada protínajících se čar, které slouží k přichycení objektů. Je-li aktivováno přichytávání objektů k mřížce, velikost a umístění všech vkládaných objektů se řídí právě podle této mřížky. Změna nastavení roztečí čar v mřížce nemá vliv na již umístěné objekty, pokud s nimi nepohneme nebo nezměníme - 5 -

9 jejich velikost. Rovněž je možné během kreslení funkci přichytávání k mřížce vypnout či zapnout, aniž by to mělo jakýkoli vliv na stávající kresbu. Změnu nastavení mřížky provedeme takto klikneme na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení a z menu zvolíme položku Mřížka. Zobrazí se dialogový panel Přichytit k mřížce (viz obr. 7). Zaškrtneme-li zde možnost Přichytit objekty k mřížce, budou vkládané objekty umisťovány podle mřížky. Zvolíme-li položku Přichytit objekty k jiným objektům, budou nakreslené objekty automaticky zarovnávány vzhledem k osám mřížky procházejícím svislými nebo vodorovnými hranami ostatních tvarů. Obr. 7: Dialogový panel Přichytit k mřížce V části Nastavení mřížky můžeme nastavit vzdálenosti svislých a vodorovných čar mřížky. Položka Nastavení mřížky ovlivňuje vzdálenost, o kterou je možné posouvat jezdce na vodorovném pravítku nebo umisťovat tabulátorové zarážky. Není-li zaškrtnuta položka Přichytit objekty k mřížce, je možné posouvat jezdce o 0,25 cm

10 V části Počátek mřížky můžeme určit, zda se začátek mřížky bude řídit okraji stránky (položka Použít okraje) nebo má mřížka začínat ve vzdálenosti, kterou určíme. Zaškrtneme-li položku Zobrazit mřížky na obrazovce, zobrazí se mřížka v podobě tenkých šedých čar. Mřížku je možné zobrazit bez ohledu na to, zda k ní mají být objekty přichytávány, či nikoliv. zobrazená mřížka objekt přichycený k mřížce objekt přichycený k jinému objektu objekt, který není přichycen k mřížce ani k jinému objektu Obr. 8: Přichytávání objektů k mřížce nebo k jiným objektům Funkci přichytávání k mřížce můžeme dočasně zapnout nebo vypnout, pokud při manipulaci s objekty (vkládání, přesouvání) stiskneme klávesu Alt Měřítko zobrazení Během kreslení je mnohdy zapotřebí dokreslit nějaký detail, nebo se naopak podívat, jak bude kresba vypadat v celku. Užitečným pomocníkem je v tomto případě roletka Měřítko zobrazení na panelu nástrojů Standardní. Zde si můžeme vybrat z nabízených poměrů zvětšení nebo zmenšení stránky, nebo můžeme do vstupního pole roletky zadat vlastní hodnotu. Měřítko zobrazení neovlivní ani velikost a vzájemnou polohu prvků kresby, ani jiná nastavení (např. mřížky). Majitelé myši s kolečkem mohou využít ještě jednu možnost, jak měnit měřítko zobrazení. Přidrží-li klávesu Ctrl a budou-li při tom točit kolečkem, budou zvětšovat nebo zmenšovat zobrazení dokumentu

11 3. Základ kreslení automatické tvary Automatické tvary jsou základními prvky každého obrázku a proto je nutné se s nimi podrobně seznámit. Také je třeba se zmínit o jejich společných vlastnostech a jejich odlišnostech Jak se automatický tvar vloží Všechny automatické tvary se vloží stejným způsobem. Nejprve klikneme na tlačítko pro vložení zvoleného automatického tvaru. Poté tažením myši se stisknutým levým tlačítkem do dokumentu tento automatický tvar umístíme viz obr. 9. 1) klikneme na tlačítko automatického tvaru 2) pohybujeme myší a současně držíme levé tlačítko myši 3) uvolníme levé tlačítko myši kurzor myši se změní na kříž Obr. 9: Vkládání automatického tvaru Pokud během vkládání automatického tvaru držíme klávesu Shift, vytváříme pravidelný objekt (např. místo obdélníku čtverec nebo místo elipsy kruh) viz obr. 10. Jestliže během vkládání tvaru přidržíme klávesu Ctrl, budeme vkládat objekt ze středu. Tzn. tam, kde jsme stiskli levé tlačítko myši, bude střed tvaru. Jak budeme poté táhnout myší v jednom směru, bude se objekt kreslit souměrně ve směru opačném. Obě klávesy, Shift i Ctrl, můžeme stisknout současně. Pak budeme vytvářet pravidelné objekty ze středu

12 Elipsa vytvořená pouze tažením myši Kruh vytvořený tažením myši se současně drženou klávesou Shift Obr. 10: Vytvoření pravidelného objektu Většinu objektů (kromě čar) je možné vložit též tak, že po kliknutí na tlačítko tvaru klikneme do dokumentu. Tímto způsobem se vloží pravidelný tvar obvykle o velikosti 2,54 2,54 cm Jaké automatické tvary můžeme vložit Automatické tvary dostupné na panelu nástrojů Kreslení Vodorovná čára a čára se šipkou Obdélník Vodorovnou čáru resp. čáru se šipkou můžeme vložit po kliknutí na tlačítko resp.. Šipka se zobrazí vždy na konci čáry, tedy tam, kde uvolníme tlačítko myši. Vloží se po kliknutí na tlačítko. Elipsa Vloží se po kliknutí na tlačítko. 2 2,54 cm = 1 inch (palec). Na velikost vkládaného objektu nemá vliv nastavení mřížky

13 Položka Automatické tvary na panelu nástrojů Kreslení Po kliknutí na položku Automatické tvary se zobrazí menu, kde můžeme vybírat tvary rozdělené do několika kategorií. V následujícím textu jsou zobrazeny kompletní nabídky vztahující se k těmto kategoriím. Pokud nějaký tvar vyžaduje zvláštní způsob vkládání do dokumentu, je zmíněn zvlášť. Čáry Křivka Kromě tlačítka pro nakreslení čáry a čáry se šipkou zde můžeme nalézt tlačítko pro vložení čáry z obou stran ukončenou šipkami ( ) a tlačítka pro volné kreslení ( ). Vlastnosti těchto tlačítek budou zmíněny podrobněji. Vloží se po kliknutí na tlačítko. Při kreslení křivky se postupuje tímto způsobem kliknutím vytvoříme počátek křivky. Poté klikneme na místo, kde má být první zaoblení křivky. Dalšími kliknutími vytváříme na křivce nové vlny a zaoblení. Kreslení křivky ukončíme dvojklikem viz obr. 11. Klikneme-li dvakrát na počátek křivky, získáme uzavřenou křivku. 2. kliknutí 1. kliknutí dvojklik Obr. 11: Postup při kreslení křivky

14 Volný tvar Vloží se po kliknutí na tlačítko. Postup kreslení je podobný, jako při kreslení křivky. Klikáním kreslíme rovné čáry, tažením myši se současným držením levého tlačítka kreslíme ručně křivky. Kreslení tvaru rovněž ukončíme dvojklikem. Klikneme-li dvakrát na počátek, nebo uvolníme-li při kreslení křivky levé tlačítko myši v těsné blízkosti začátku, získáme uzavřený tvar Klikyháky Spojovací čáry Vloží se po kliknutí na tlačítko. Čáru kreslíme se stisknutým levým tlačítkem myši, po uvolnění tohoto tlačítka je čára ukončena. Ukončíme-li kreslení čáry v těsné blízkosti jejího začátku, získáme uzavřený tvar. Tato položka se ve dřívějších verzích Office vyskytovala pouze v programu PowerPoint, ve verzi 2003 se vyskytuje i v ostatních programech. Spojovací čáry jsou neocenitelným pomocníkem při kreslení diagramů a schémat. Vybrat si můžeme ze spojovacích čar rovných, lomených nebo zakřivených. Navíc by objekty měly zůstat spojovací čarou spojeny neustále, i když je jeden z nich posunut. Sice se spojovací čáry vyskytují i v nejnovější verzi Wordu, bohužel nefungují tak, jak by měly. Objekty lze sice spojit čarou, ale ta po přesunutí jednoho z objektů zůstává nezměněna na místě. Takto by se spojovací čáry rozhodně chovat neměly! Digramy se spojovacími čarami malujte pouze v PowerPointu. I ve starších verzích tohoto programu lze spojovací čáry používat bez jakýchkoli problémů. Bez problémů lze spojovací čáry používat také v Excelu verze Postup, jak spojit v programu PowerPoint dva objekty spojovací čarou, ukazuje obr

15 1) klikneme na tlačítko spojovací čáry (např. ) 2) po najetí kurzorem myši na automatický tvar se po obvodu objeví modré připojovací body 3) kliknutím na připojovací bod připojíme spojovací čáru k jednomu objektu 4) kliknutím na připojovací bod na druhém objektu dokončíme spojovací čáru zelený uzel (odemčený) není připojen k objektu spojovací čáru je možné odpojit od objektu červený uzel (uzamčený) je připojen k objektu Obr. 12: Postup při spojování dvou objektů spojovací čárou Základní tvary Jedná se skutečně o nejzákladnější tvary. U většiny z nich je možné měnit určitý detail pomocí úchytu pro změnu tvaru (viz kapitola Úchopové body pro změnu tvaru). Změny, které můžeme pomocí úchytu pro změnu tvaru provést, jsou velmi omezené. Nelze např. vytvořit z pětiúhelníku hvězdu, nebo změnit úplně jeho tvar tak, jak je to možné např. v programu Corel Draw

16 Plné šipky Šipky jsou nezbytným prvkem nerůznějších schémat a diagramů. Ovšem málokdy si v nich vystačíme s pouhou tenkou čárou, proto jistě využijeme položku Plné šipky. A jak je z nabídky patrné, výběr nejrůznějších tvarů jistě uspokojí i náročnější požadavky. Vývojové diagramy Nabídka poskytuje běžně používané i méně obvyklé prvky vývojových diagramů. Po vložení do dokumentu ještě nelze do tvaru umístit text. To je možné teprve poté, co z tvaru vytvoříme textové pole (postup je popsán v kapitole 4.1. Vytvoření textového pole z automatického tvaru). Hvězdy a nápisy Vzhledem k omezeným možnostem panelu nástrojů Kreslení nelze u vkládaných hvězd měnit počet a tvar paprsků. Do tvarů můžeme vkládat text rovněž teprve poté, co z nich vytvoříme textové pole. Popisky Vkládání všech uvedených tvarů (s výjimkou těch v první řadě, ty se vkládají klasickým způsobem) začínáme vždy od místa, na které má popisek ukazovat. Do všech tvarů je možné okamžitě po vložení psát. Tlačítka akcí Tato položka se vyskytuje výhradně v PowerPointu. Tlačítka akcí se využívají v interaktivních prezentacích např. pro listování mezi snímky. Lze je ovšem bez problémů překopírovat ze snímků do ostatních programů Office

17 Další automatické tvary Tato položka je poněkud výjimečná. Nevybíráme zde z podnabídky, ale po volbě této položky se otevře podokno úloh viz obr. 13. Jedná se o totéž podokno, které slouží k vkládání obrázků. Vybraný tvar vložíme kliknutím na příslušný náhled. Obr. 13: Podokno Klipart s dalšími automatickými tvary 3.3. Výběr automatického tvaru Chceme-li s nějakým objektem na obrázku pracovat, musíme jej nejprve vybrat. Jednoduše jej vybereme kliknutím do jeho plochy. V PowerPointu je možné také vybírat jednotlivé objekty pomocí klávesové zkratky Shift + Tab. Výhodou tohoto postupu je možnost označit špatně přístupný nebo úplně zakrytý objekt. Klávesovou zkratku Shift + Tab je možné použít i v Excelu. Aby ale fungoval, je třeba vybrat jeden z objektů kliknutím myší

18 3.4. Prvky automatického tvaru Okamžitě po vložení nebo po výběru se kolem automatického tvaru objeví několik barevných bodů viz obr. 14. Jsou to tzv. úchopové body, které mají různé funkce. Jejich bližší popis bude uveden níže. úchopový bod pro změnu tvaru úchopový bod pro volné otáčení úchopové body pro změnu velikosti Obr. 14: Prvky automatického tvaru Objeví-li se po kliknutí na obrázek pouze tenký rámeček s černými body, jedná se o úchopové body pro změnu velikosti. Tyto body se objevují v případě, kdy má objekt nastavené obtékání V textu (viz kapitola Karta Pozice). Zvolíme-li jiné obtékání, objeví se po kliknutí na obrázek výše uvedené body viz obr. 15. úchopové body pro změnu velikosti obtékání V textu jiné obtékání Obr. 15: Jak závisí tvar úchopových bodů na obtékání obrázku

19 Úchopové body pro změnu velikosti Bílá kolečka jsou úchopové body pro změnu velikosti. Jak jejich název napovídá, uchopením jednoho z těchto bodů a pohybem myši můžeme měnit velikost tvaru. Přidržíme-li zároveň i klávesu Ctrl, měníme velikost objektu podle středové souměrnosti viz obr. 16. změna velikosti tažením za úchopový bod změna velikosti tažením za úchopový bod se současně drženou klávesou Ctrl Obr. 16: Změna velikosti objektu Pokud při změně velikosti rovné čáry (nikoli křivky!) stiskneme klávesu Shift, budeme moci tuto čáru pouze zkracovat nebo prodlužovat, ale nemůžeme změnit směr této čáry (viz obr. 17). změna velikosti čáry změna velikosti čáry se současně stisknutou klávesou Shift Obr. 17: Změna velikosti čáry se zachováním jejího směru Pokud v Excelu změníme velikost řádku, může tato změna ovlivnit velikost obrázků ležících na tomto řádku viz obr

20 po změně výšky řádku Obr. 18: Změna velikosti objetu v programu MS Excel může být způsobena i změnou výšky řádku Úchopový bod pro volné otáčení tvaru Uchopíme-li tvar za úchopový bod pro volné otáčení, můžeme tvarem otáčet podle středu objektu. Velikost otočení není závislá na mřížce. Stiskneme-li při otáčení klávesu Shift, budeme objekt otáčet po úsecích o velikosti úhlu 15. Pokud během otáčení stiskneme klávesu Ctrl, budeme středem otáčení protilehlý úchopový bod pro změnu velikosti viz obr. 19. otáčení podle středu objektu otáčení podle tohoto bodu otáčení objektu pomocí úchopového bodu pro volné otáčení otáčení objektu se současným držením klávesy Ctrl Obr. 19: Volné otáčení objektu Úchopové body pro změnu tvaru U mnoha automatických tvarů můžeme nalézt žluté značky ( diamanty ), což jsou úchopové body pro změnu tvaru. Pomocí těchto úchopových bodů je možné do jisté míry měnit podobu automatického tvaru, např. z oblouku vytvořit výseč, ze smajlíka smutný obličej atp. Jejich počet a funkce je u každého automatického tvaru jiná. Změny provedené pomocí tohoto bodu nejsou závislé na nastavení mřížky, ani zda stiskneme nějakou klávesu

21 Obr. 20: Změna tvaru objektu 3.5. Formát automatického tvaru Málokdy si vystačíme s takovými tvary, které vložíme pomocí příslušných tlačítek. Proto budeme často potřebovat změnit jejich formát. Jednou z možností, jak změnit formát objektu, je pomocí dialogového panelu Formát automatického tvaru. Po výběru objektu zvolíme v menu Formát položku Automatický tvar. Můžeme též dvakrát kliknout do plochy objektu. Nebo můžeme na objekt kliknout pravým tlačítkem myši a v lokálním menu zvolit položku Formát automatického tvaru. Výsledkem je zobrazení stejnojmenného dialogového panelu. Následující popis dialogového panelu Formát automatického tvaru se bude týkat MS Wordu. Tento dialogový panel je ale v ostatních programech velmi podobný Karta Barvy a čáry Na této kartě (viz obr. 21) nastavujeme v části Výplň barvu výplně a průhlednost, tj. do jaké míry budou vidět objekty nebo text pod tvarem. Jestliže v roletce Barva zvolíme položku Bez výplně, získáme nevyplněný objekt pouze ohraničený zvolenou čarou. Zvolíme-li položku Další barvy, můžeme si vybrat ze širší nabídky barev, než poskytuje roletka Barva. Jestliže si v roletce Barva vybereme položku Vzhled výplně, otevře se stejnojmenný dialogový panel (viz obr. 22), kde můžeme nastavit další možnosti výplně. Na kartě Přechod můžeme volit mezi přechodem jedné barvy do světlejšího nebo tmavšího odstínu (možnost Jedna barva), prolínáním dvou barev (možnost Dvě barvy) nebo mezi složitějšími přechody (možnost Předvolené). K dispozici máme v části Styly stínování několik variant

22 přechodů. Kromě přechodů je možné zvolit některou z nabízených výplní na kartě Textura. Dále můžeme na kartě Vzorek vybrat šrafování, nebo na kartě Obrázek použít jako výplň nějaký obrázek (např. fotografii) viz obr. 23. Obr. 21: Dialogový panel Formát automatického tvaru karta Barvy a čáry Obr. 22: Dialogový panel Vzhled výplně

23 vzorek výplň žlutou barvou s 50% průhledností textura - plátno přechod mezi dvěma barvami bílou a modrou (u modré je nastavena 30% průhlednost) výplň automatického tvaru obrázkem bez výplně Obr. 23: Ukázky různých výplní objektů Na kartě Barvy a čáry dialogového panelu Formát automatického tvaru je dále možné v sekci Čára nastavit barvu, styl a tloušťku ohraničení. Zvolímeli v roletce Barva položku Bez čáry, nebude objekt ohraničen. Vybereme-li položku Vzorovaná čára, můžeme na stejnojmenném dialogovém panelu zvolit některé z nabízených šrafování viz obr. 24. černá souvislá čára o velikosti 0,75 b. (výchozí nastavení) bez čáry (bez ohraničení) přerušovaná modrá čára o tloušťce 2,25 b. vzorovaná čára o tloušťce 4,5 b. Obr. 24: Ukázky různých ohraničení objektů Poslední na kartě Barvy a čáry je část Šipky. Přístupná je, pokud nastavujeme formát čar (včetně křivek) a spojovacích čar. To se týká rovněž formátování popisků a jakýchkoli neuzavřených tvarů (jako je např. oblouk nebo závorky). Nastavit můžeme tvar a velikost šipky na počátku a na konci čáry 3 viz obr Počátek a konec čáry závisí na tom, v jakém směru byla čára vytvořena. Za počátek je považováno místo, kde bylo stisknuto levé tlačítko myši a za konec místo, kde bylo uvolněno

24 Obr. 25: Různé možnosti ukončení čáry Karta Velikost Na této kartě (viz obr. 26) je možné nastavit rozměry objektu buďto v části Velikost a otočení v konkrétních hodnotách (v centimetrech) nebo v části Měřítko relativně jako procentní poměr vzhledem k původní velikosti. Pokud je vybrána položka Zachovat poměr výšky a šířky, stačí změnit pouze jeden rozměr a druhý bude automaticky nastaven tak, aby byl zachován příslušný poměr. V položce Otočení je možné zadat konkrétní úhel, o který má být objekt otočen. Úhel otočení je měřen od pozice úchopového bodu pro volné otáčení po směru hodinových ručiček. Obr. 26: Dialogový panel Formát automatického tvaru karta Velikost Karta Pozice Na této kartě (viz obr. 27) můžeme zvolit, jak bude objekt umístěn do textu. Jednotlivé možnosti jsou znázorněny na obr

25 V položce Vodorovné zarovnání můžeme určit, jak bude objekt zarovnán na stránce. Tato část není přístupná pro obtékání V textu, protože v tomto případě se obrázek chová jako součást textu a je možné jej formátovat jako odstavec. Obr. 27: Dialogový panel Formát automatického tvaru karta Pozice obdélník před textem za textem v textu těsné nahoře a dole Obr. 28: Různé možnosti obtékání obrázku Obtékání vybraného objetu je možné nastavit též pomocí položky Obtékání textu (v menu, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko Kreslit. Obtékání nastavujte až u hotového obrázku U všech vkládaných automatických tvarů je obtékání nastaveno na možnost před textem, proto si s jejich obtékáním nemusíme při kreslení dělat starosti

26 Zajistěte, aby u všech objektů v obrázku bylo stejné obtékání. Mají-li se součástí obrázku stát i jiné objekty, než jen automatické tvary (např. již hotové obrázky), může být jejich jinak nastavené obtékání zdrojem potíží. Proto je dobré u těchto objektů nastavit rovněž obtékání před textem. Chceme-li v určitém místě textu toto obtékání ukončit tak, aby zbylý text pokračoval pod obrázkem, vložíme na toto místo konec obtékání (menu Vložit Konec). Tento postup funguje pouze u obrázků, které mají nastavené obtékání Obdélník, nebo Těsné Karta Web Použití této karty má význam pouze tehdy, jestliže budeme v daném programu vytvářet webové stránky. Zde můžeme zadat alternativní text, který se zobrazí v případě, kdy se obrázek nenačte. Rovněž tento text slouží pro vyhledávání webových stránek Formátování automatického tvaru pomocí tlačítek na panelu nástrojů Kreslení Další, poněkud přístupnější možností, jak změnit formát objektu, je použití tlačítek na panelu nástrojů Kreslení. Po kliknutí na roletky u tlačítek Barva výplně, Barva čáry nebo Barva písma se rozbalí nabídka dostupných barev. Nabídky obsahují i možnost Další barvy a Vzhled výplně. Po kliknutí na tlačítka Styl čáry, Přerušovaná čára a Styl šipky se rovněž rozbalí nabídka, kde můžeme volit ze stylů čar a šipek. Nabídky obsahují položku Další, po jejímž vybrání se otevře dialogový panel Formát automatického tvaru. Dalšími tlačítky na panelu nástrojů Kreslení jsou tlačítka Styl stínu a Prostorový styl. Těmto tlačítkům je věnována následující podkapitola

27 Styl stínu Po kliknutí na tlačítko Styl stínu se rozbalí nabídka, ze které je možné zvolit konkrétní podobu stínu. Zvolíme-li položku Bez stínu, stín naopak zrušíme. Pokud potřebujeme svolený styl stínu poupravit, zvolíme položku Nastavení stínu. Tím se zobrazí stejnojmenný panel nástrojů (viz obr. 29), pomocí kterého můžeme buď stín posunout nebo změnit jeho barvu. stín zapnout / vypnout posunout stín nahoru posunout stín dolů barva stínu posunout stín doprava posunout stín doleva Obr. 29: Panel nástrojů Nastavení stínu Obr. 30: Ukázka objektu se stínem Prostorový styl : Pomocí nástroje Prostorový styl je možné vytvořit pouze hranoly, jejichž podstavu tvoří zvolený automatický tvar. Není tedy možné např. z elipsy vytvořit kouli, atp. U některých tvarů také nelze prostorový efekt použít. Týká se to zejména těch objektů, které v sobě mají určitý prostorový prvek (např. tvary plechovka nebo krychle, dále stužky, svitky, atd.)

28 Po kliknutí na tlačítko Prostorový styl se rovněž rozbalí nabídka, ve které můžeme zvolit takový prostorový efekt, jaký potřebujeme. Pokud by nám tato nabídka nestačila, můžeme pomocí položky Nastavení prostorového efektu docílit větší škály možností. Po kliknutí na tuto položku se zobrazí panel nástrojů Nastavení prostorového efektu (viz obr. 31) vypnout / zapnout prostorový efekt naklonit dolů naklonit nahoru naklonit doleva naklonit doprava hloubka směr barva prostorového efektu povrch osvětlení Obr. 31: Panel nástrojů Nastavení prostorového efektu Pomocí tlačítek,, a je možné otáčet objekt v prostoru. Po kliknutí na tlačítko Hloubka se rozbalí menu, ve kterém zvolíme velikost prostorového efektu. Vybírat můžeme buď z předvolených nabídek nebo zadáme vlastní hodnotu v bodech. Pomocí tlačítka Směr určíme tvar prostorového efektu. Kromě směru pohledu na objektu je třeba určit, zda má být v pohledu obsažena perspektiva (položka Perspektivně), či nikoli (položka Rovnoběžně). Je-li zvoleno Perspektivně, zpřístupní se položka Nekonečná v menu u tlačítka Hloubka. Tlačítkem Osvětlení zvolíme intenzitu a směr osvícení objektu. Klikat můžeme na jednotlivé symboly lampiček nebo na krychli uprostřed světlo pak vychází z objektu. Po stisknutí tlačítka Povrch můžeme zvolit vzhled prostorového tělesa buďto Drátěný model, Matný, Umělohmotný nebo Kovový. Poslední tlačítko určuje barvu prostorového efektu. Tato barva může být buď stejná, jako barva původního tvaru (položka Automatická), nebo odlišná

29 Tvar Výbuch 2 s prostorovým efektem (umělohmotný povrch, osvícení zespodu, barva efektu odlišná od barvy tvaru) Obr. 32: Ukázka objektu s prostorovým efektem 3.7. Překlápění a otáčení objektů Jak bylo uvedeno výše, objekt je možné libovolně otáčet pomocí úchopového bodu pro volné otáčení. Někdy ovšem potřebujeme objekt otočit přesně o 90 nebo o 180. V takových případech po výběru objektu klikneme na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení a zvolíme položku Otočit či překlopit. Tím se rozbalí menu, ve kterém zvolíme potřebnou možnost Otočit doleva o 90, Otočit doprava o 90, Překlopit vodorovně nebo Překlopit svisle (viz obr. 33). otočit doleva o 90 otočit doprava o 90 původní objekt překlopit vodorovně překlopit svisle Obr. 33: Otáčení a překlápění objektu Za zvláštní zmínku stojí položka Volné otáčení. Vzhledem k tomu, že v této verzi Office vyskytuje u všech objektů úchopový bod pro volné otáčení,

30 ztrácí tato položka poněkud význam. Ale velmi užitečná je zejména ve starších verzích programů, kde se může vyskytovat i ve formě tlačítka na panelu nástrojů (např. ve Wordu 2000). Po výběru položky Volné otáčení se kolem vybraného objektu objeví čtyři zelené úchopové body Uchopením jednoho z těchto bodů můžeme objektem otáčet podle středu viz obr. 34. Také můžeme použít klávesu Ctrl, která nám umožní otáčet objektem podle protilehlého uzlu, nebo klávesu Shift umožňující otáčení o úhel 15. Výběrem položky Volné otáčení se vlastně zapíná režim, ve kterém můžeme volně otáčet i jinými objekty, než pouze tím, který jsme předem vybrali. Pokud tedy klikneme na jiný objekt, zmíněné úchopové body se objeví i u tohoto objektu. Tento režim ukončíme kliknutím mimo jakýkoli objekt nebo stiskem klávesy Esc. úchopové body pro volné otáčení Obr. 34: Otáčení objektu pomocí úchopových bodů pro volné otáčení 3.8. Změna pořadí objektů V obrázku se jednotlivé objekty umísťují do tzv. vrstev. V praxi to znamená, že se tyto objekty mohou překrývat a pořadí překrývání je dáno jejich pořadím vložení. Musíme-li toto pořadí změnit, musíme nejprve příslušný tvar označit. Poté klikneme na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení a v menu zvolíme položku Pořadí. Poté si vybereme tu možnost, kterou potřebujeme. Položky Přenést dopředu a Přenést dozadu přesunou označený objekt před ostatní resp. za ostatní. Položky Přenést dál a Přenést blíž posouvají objekt o jednu vrstvu dolů nebo nahoru viz obr. 35. Konečně položky Přenést za text a Přenést před text kromě přesunutí objetu mají vliv na nastavení obtékání tohoto objektu

31 Přenést dopředu výchozí situace Přenést dozadu výchozí situace Přenést blíž Přenést dál výchozí situace Obr. 35: Umístění objektů ve vrstvách 3.9. Úprava bodů čáry a volného tvaru Tato kapitola se týká výhradně čar a tzv. volných tvarů, což jsou tvary vytvořené pomocí nástrojů Křivka, Volný tvar nebo Klikyháky. Jiné tvary nelze tímto způsobem upravovat. Ne vždy se volný tvar povede udělat k naší plné spokojenosti. Abychom nemuseli tento tvar kreslit znovu, máme možnost upravit jednotlivé body tohoto tvaru. Bod se na křivce nachází vždy na začátku a na konci (není-li uzavřená) a také na všech místech, kde křivka mění svůj směr tedy na vrcholech oblouků nebo lomených čar. Vybereme objekt (tedy křivku, volný tvar či čáru) a zvolíme v menu Kreslit na panelu nástrojů Kreslení položku Upravit body. Je rovněž možné na tvar kliknout pravým tlačítkem a místní nabídce zvolit položku Upravit body. Tím se na objektu zobrazí jednotlivé body v podobě malých černých čtverečků viz obr

32 Upravit body Obr. 36: Zobrazení bodů na objektu Jednotlivé body je možné uchopit a přesouvat (viz obr. 37), čímž se mění tvar objektu. Velikost posunutí nezávisí na nastavení mřížky. Obr. 37: Změna tvaru přesunutím bodu Přidat bod do tvaru je možné kliknutím pravým tlačítkem myši na místo, kam chceme bod vložit a zvolením položky Přidat bod v lokální nabídce. Další možnost jak přidat bod, je uchopit křivku v místě, kde má být bod přidán, a táhnout myší do potřebné podoby viz obr. 38. Obr. 38: Vložení nového bodu uchopením a tažením Odstranění bodu se provede buď kliknutím pravým tlačítkem na bod a zvolením položky Odstranit bod, nebo kliknutím na bod se současně drženou klávesou Ctrl viz obr

33 Obr. 39: Odstranění bodu kliknutím se současně drženou klávesou Ctrl Z otevřené křivky můžeme vytvořit uzavřený útvar, pokud klikneme pravým tlačítkem na křivku v libovolném místě a v lokálním menu zvolíme položku Uzavřít cestu viz obr. 40. Uzavřít cestu Obr. 40: Uzavření otevřeného tvaru Jakmile se jeden objekt nachází v režimu úpravy bodů, kliknutím na jiný volný tvar nebo křivku se body na původním objektu ztratí a zobrazí se u tohoto objektu. Režim úpravy bodů můžeme ukončit buď kliknutím mimo jakýkoli objekt, stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím pravým tlačítkem na objekt, u kterého jsou body zobrazeny a zvolením položky Ukončit úpravu bodů v lokálním menu Typy bodů Typ uzlu ovlivňuje tvar křivky, na které se nachází. Rozeznáváme celkem čtyři typy uzlů automatický, hladký, přímý a rohový. Všechny body v nakresleném volném tvaru nebo v křivce jsou automatického typu bez ohledu na to, zda leží na oblé křivce nebo na lomené čáře. Rovněž všechny nově vložené body jsou automatického typu. Změnit typ bodu je možné kliknutím pravým tlačítkem myši na bod a zvolením příslušného typu v místní nabídce viz obr

34 po kliknutí pravým tlačítkem myši na bod a výběru položky Hladký bod v lokálním menu Obr. 41: Změna typu bodu Po kliknutí levým tlačítkem na bod (kteréhokoli typu s výjimkou automatických) se objeví u uzlu dvě modré linky s úchopovými body pro úpravu křivky 4. Uchopením za jeden z úchopových bodů je možné tyto linky prodlužovat, zkracovat nebo měnit jejich směr, čímž se mění i tvar křivky procházející bodem. V případě hladkého bodu je otáčením nebo změnou délky jedné modré linky se stejným způsobem otáčí i druhá modrá linka. Čím je tato linka delší, tím je úsek s bodem rovnější a naopak, čím je kratší, tím je křivka v místě bodu špičatější (úseky křivky pak svírají téměř pravý úhel) viz obr. 42. Obr. 42: Úprava hladkého bodu Podobně jako hladký uzel se chová i přímý bod, ovšem drobným rozdílem. Při otáčení jednou modrou linkou se druhá linka pohybuje také, ale je možné měnit délku každé modré linky zvlášť viz obr Modré linky udávají směrnici tečny ke křivce. Takové křivky, které jsou popsány uzlem a směrnicí tečny, se nazývají Beziérovy křivky

35 Obr. 43: Úprava přímého bodu V případě rohového bodu je možné pohybovat i měnit délku u obou linek nezávisle. Pohyb linky ovlivňuje vždy tu část křivky, ke které linka přiléhá. Čím blíže jsou obě linky, tím je křivka v daném bodě špičatější (na křivce vzniká ostrá špička) viz obr. 44. Obr. 44: Úprava rohového bodu Úseky V režimu úpravy bodů je možné pracovat nejen s body, ale i s úseky, které jsou jednotlivými body vymezeny. Stejně jako u bodů můžeme měnit typ úseku a to tak, že klikneme pravým tlačítkem na křivku a v lokálním menu zvolíme příslušnou možnost Rovný úsek nebo Zakřivený úsek (viz obr. 45). Volba typu úseku neovlivňuje typy uzlů sousedících s úsekem. Pouze pokud změníme typ úseku na rovný, bude se u sousedících uzlů zobrazovat pouze jedna modrá linka. po kliknutí pravým tlačítkem na úsek a výběru položky Zakřivený úsek v lokálním menu Obr. 45: Úprava úseku mezi dvěma body

36 Pouze u uzavřených křivek můžeme odstranit jeden úsek tím, že na něj klikneme pravým tlačítkem a zvolíme položku Odstranit úsek (viz obr. 46). U otevřených křivek není tato položka přístupná. po kliknutí pravým tlačítkem na úsek a výběru položky Odstranit úsek v lokálním menu Obr. 46: Odstranění úseku z uzavřeného tvaru Potřebujeme-li uzavřenou křivku v kterémkoli bodě rozpojit, klikneme na pravým tlačítkem na úsek, který má být posledním v otevřené křivce. Jedná se tedy o úsek, jehož koncový uzel bude posledním v budoucí křivce. Poté zvolíme v lokálním menu položku Otevřít cestu viz obr. 47. po kliknutí pravým tlačítkem na úsek a výběru položky Otevřít cestu v lokálním menu Obr. 47: Vytvoření otevřeného tvaru z uzavřeného Úprava tvaru obtékání Tato kapitola bude věnována poněkud odlišnému tématu. Body totiž můžeme nalézt nejen na křivkách a čarách, ale i při úpravě obtékání obrázků. Pokud klikneme na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení, v menu zvolíme položku Obtékání textu a v podnabídce Upravit hraniční body, objeví se kolem objektu tzv. obtékaný mnohoúhelník. Tento mnohoúhelník vymezuje pozici textu kolem objektu a nemusí nutně pokrývat svojí plochou celý objekt. S obtékaným mnohoúhelníkem můžeme pracovat stejným způsobem, jako např. s volným tvarem nebo s křivkou. Nelze ale použít položky lokálního menu, při úpravách si tedy musíme vystačit pouze s myší. Tažením existujícího bodu upravujeme tvar mnohoúhelníku, uchopením a tažením spojnice mezi

37 dvěma body přidáme nový bod a konečně kliknutím na bod se současně drženou klávesou Ctrl tento bod odstraníme viz obr. 48. Nový tvar obtékaného mnohoúhelníku nijak neovlivňuje ostatní možnosti obtékání. Změníme-li obtékání objektu a zvolíme-li poté znovu Upravit hraniční body, opět se objeví původní obtékaný mnohoúhelník. Kreslit Obtékání textu Upravit hraniční body po odstranění některých bodů a úpravě tvaru obtékaného mnohoúhelníku Obr. 48: Změna stylu obtékání pomocí úpravy hraničních bodů Další dovednosti Přesun automatického tvaru Nejjednodušší způsob, jak přesunout objekt je uchopit jej myší a přetáhnout na nové místo viz obr. 49. Uchopení se provede stiskem levého tlačítka kdekoli v ploše objektu (mimo úchopové body). Přidržíme-li při přesouvání objektu klávesu Shift, budeme moci objekt přesouvat pouze ve vodorovném nebo svislém směru. Obr. 49: Přesun objektu pomocí myši Další možností, jak posouvat objekt, je po vybrání objektu zvolit tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení a v menu položku Posunout. Z podnabídky

38 pak můžeme vybrat jednu z možností Nahoru, Dolů, Doleva nebo Doprava. Takové posunutí je ovšem velmi malé ve např. Wordu o jeden bod. Pro přesouvání můžeme rovněž používat schránku, ale tento způsob je vhodnější pro přesun např. na jinou stránku (resp. snímek nebo list), nebo do jiného souboru. Nejprve vybereme objekt a poté např. zvolíme v menu Úpravy položku Vyjmout nebo stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + X. Označený objekt je tím přesunut do schránky. Poté se přepneme do cílového souboru nebo zobrazíme stránku, kam má být objekt přesunut a v menu Úpravy zvolíme Vložit nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + V Kopírování automatického tvaru Opět nejsnazší způsob, jak zkopírovat objekt je uchopit jej myší a zároveň přidržet klávesu Ctrl (u kurzoru myši se objeví symbol +). Myší se kopírovaný objekt přetáhneme na cílové místo, kde nejprve uvolníme tlačítko myši a teprve poté klávesu Ctrl. Také pro kopírování je možné použít schránku. Označíme objekt a v menu Úpravy zvolíme Kopírovat nebo stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + C. Po přepnutí do cílového souboru nebo zobrazení cílové stránky zvolíme v menu Úpravy položku Vložit nebo stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + V Duplikace automatického tvaru Duplikace je zvláštní způsob kopírování objektu. Provede se tak, že vybereme objekt a stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + D. Tím se do obrázku vloží kopie objektu, která je proti originálu posunuta viz obr. 50. Ctrl + D Ctrl + D Obr. 50: Duplikace objektu

39 Duplikaci je možné využít i k vytvoření rovnoměrně posunutých kopií. Po první duplikaci posuneme kopii proti originálu do pozice, jaké potřebujeme a opět provedeme duplikaci. Nový objekt se umístí do stejné vzdálenosti od bývalé kopie, v jaké je tato předchozí kopie od originálního objektu. Pak již stačí stiskávat klávesovou zkratku Ctrl + D a každý další objekt se umístí do stejné vzdálenosti od předchozího viz obr. 51. Ctrl + D přesun Ctrl + D Obr. 51: Vytvoření řady stejných objektů pomocí duplikace Odstranění automatického tvaru Nežádoucí nebo nepovedený tvar se z obrázku odstraní snadno označíme tento objekt a stiskneme klávesu Delete Změna automatického tvaru na jiný Vybraný automatický tvar je možné změnit na jiný, přičemž nový tvar bude mít všechny vlastnosti (např. velikost, výplň nebo ohraničení) tvaru původního. K tomu je třeba kliknout na tlačítko Kreslení a poté zvolit Změnit automatický tvar. V podnabídce pak už jen zvolíme ten tvar, který potřebujeme. 4. Textové pole Neodmyslitelnou součástí obrázků jsou nejrůznější vysvětlivky a komentáře. Do obrázku je možné takové vysvětlivky vložit pomocí textových polí. Jedná se

40 také o automatický tvar, ale má určité vlastnosti odlišné od jiných automatických tvarů. Vloží se buď po kliknutí na tlačítko Textové pole nebo po zvolení položky Textové pole v menu Vložit 5. Vkládání textových polí se pak nijak neliší od vkládání jiných objektů. Ve Wordu se po vložení textového pole zobrazuje panel nástrojů Textové pole 6 (viz obr. 52), jehož význam bude vysvětlen níže. Tento panel nástrojů nám umožňuje využít vlastnost, kterou nemají textová pole v jiných programech Office. Jedná se o zřetězení textových polí. Obr. 52: Textové pole s panelem nástrojů Výraznou odlišností od jiných tvarů je rámeček kolem textového pole. Při přesouvání nebo při kopírování je možné textové pole uchopit pouze za tento rámeček. Dalším rozdílem je blikající textový kurzor uvnitř objektu. V textovém poli můžeme vkládat a upravovat text prakticky stejným způsobem, jako kdekoli jinde v dokumentu. Tzn. můžeme vkládat a formátovat nejen písmo a odstavce, ale i odrážky a číslování a dokonce i tabulky. V textových polích nelze použít oddíly, tedy ani sloupcovou sazbu. Rovněž není dobré do nich vkládat obrázky. Ty se ve starších verzích Office obvykle roztáhnou přes celé textové pole a v novějších verzích nelze pracovat s obtékáním, což ani v jednom případě není žádoucí. 5 Ve Wordu je možné pomocí textových polí vložit do textu nejrůznější doplňující texty (např. vysvětlení určitého jevu, zajímavosti vztahující se k problému, atp.). V PowerPointu se vkládá na snímky text jedině v textových polích. V Excelu bývají textová pole součástí grafů, kde plní funkci vysvětlivek. 6 Tento panel nástrojů se zobrazuje i po kliknutí na textové pole. Pokud se nezobrazí, je třeba v menu Zobrazit zvolit Panely nástrojů a poté Textové pole

41 Obrázky vkládejte na textová pole, nikoli do textových polí Jakékoli obrázky (např. u vizitek) je lepší umisťovat na neoznačené textové pole. Tím se obrázek umístí nikoli do textového pole, ale do vrstvy nad něj (o vrstvách viz kapitola 3.8. Změna pořadí objektů). S obrázkem i s textovým polem se pak lépe pracuje Vytvoření textového pole z automatického tvaru Existuje velké množství automatických tvarů, do kterých bychom potřebovali napsat nějaký text. Kromě prvků vývojových diagramů jsou to např. i tvary typu svitek, stružka. I takový nápis v srdci nebo sluníčku může vypadat velice pěkně. Textové pole se z automatického tvaru vytvoří snadno. Nejprve je třeba vložit tvar, ze kterého chceme textové pole vytvořit. Poté klikneme na tlačítko Textové pole (nebo zvolíme menu Vložit Textové pole) a klikneme do automatického tvaru. Úspěšně provedené vytvoření textového pole se projeví zobrazením rámečku kolem tvaru a hlavně blikajícím textovým kurzorem uvnitř objektu. automatický tvar před vytvořením textového pole automatický tvar po vytvoření textového pole Ve verzi Wordu 2003 tento způsob nefunguje, i když ve verzích předchozích ano. Zde je nutné na automatický tvar kliknout pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolit Přidat text

42 4.2. Zvláštnosti textového pole Jak již bylo uvedeno výše, textová pole se v některých případech liší od ostatních automatických tvarů., Dalším rozdílem zejména ve Wordu a v Excelu je absence úchopového bodu pro volné otáčení. V těchto programech skutečně není možné textové pole otáčet. Kupodivu je možné otáčet textovým polem vytvořeným z automatického tvaru, a to i z obdélníku. Ovšem pozor, text uvnitř pole se neotáčí. Naproti tomu v PowerPointu se v textovém poli zároveň otáčí i text. Tuto vlastnost textové pole po zkopírování do jiného programu ztrácí, proto je dobré je převést na obrázek (viz kapitola 8.1. Převedení obrázku na jiný formát) Zřetězení textových polí Pokud je text příliš dlouhý a tudíž se do textového pole nevejde, díky zřetězení se může přelévat do jiného textového pole. Abychom tohoto efektu docílili, použijeme následující postup. Máme-li vložena všechna potřebná textová pole (textové pole s textem a textové pole, do kterého se text přelije), klikneme na textové pole, ve kterém je příliš dlouhý text. Poté klikneme na tlačítko Vytvořit propojení na panelu nástrojů Textové pole (kurzor myši bude mít podobu konvičky) a hned potom na cílové textové pole. Po správně provedeném zřetězení by měla být v prvním textovém poli pouze ta část textu, která se do tohoto pole vejde a zbylý text by se měl objevit v druhém poli. Takto může být zřetězeno i několik polí viz obr. 53. Potřebujeme-li vyhledat následující nebo předchozí zřetězené textové pole, můžeme použít tlačítka a na panelu nástrojů Textové pole. Je-li nutné zrušit zřetězení polí, pak musíme nejprve kliknout na to textové pole, které má být v řetězci poslední, a poté kliknout na tlačítko Zrušit propojení nástrojů Textové pole. na panelu

43 výchozí situace po zřetězení prvního pole s druhým po zřetězení druhého pole s třetím Obr. 53: Zřetězení textových polí Změna orientace textu Ve Wordu sice není možné otáčet text společně s textovým polem, zato je možné alespoň změnit orientaci textu. K tomu je možné použít tlačítko Změnit směr textu na panelu nástrojů. Když budeme na toto tlačítko klikat, bude se směr textu v označeném textovém poli postupně měnit ze svislého na vodorovný a naopak viz obr. 54. Obr. 54: Otáčení textu v textovém poli pomocí tlačítka Změnit směr textu na panelu nástrojů Textové pole Je také možné použít položku Orientace textu v menu Formát. Na dialogovém panelu (viz obr. 55), který se po zvolení této položky objeví, je pak možné vybrat potřebný směr textu

44 Obr. 55: Dialogový panel Směr textu, V Excelu a v PowerPointu je také možné měnit orientaci textu. Příslušná položka se nachází na dialogovém panelu Formát textového pole na kartě Zarovnání (Excel) nebo Textové pole (PowerPoint) Formátování textového pole Textové pole se rovněž formátuje stejným způsobem, jako jakýkoli jiný automatický tvar. Jediný rozdíl je v názvu dialogového panelu nazývá se Formát textového pole, ale jinak obsahuje stejné položky, jako v případě dialogového panelu Formát automatického tvaru. Další popis se opět týká textových polí ve Wordu. : Pozor je třeba si dát v případě vyvolávání tohoto dialogového panelu dvojklikem. Klikat je třeba na rámeček textového pole, ne do jeho plochy! Na rozdíl od dialogového panelu Formát automatického tvaru je na dialogovém panelu Formát textového pole přístupná karta Textové pole viz obr. 56. V položce Vnitřní okraj můžeme nastavit vzdálenost textu uvnitř textového pole od ohraničení

45 Obr. 56: Dialogový panel Formát textového pole karta Textové pole Je-li vybrána položka Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru, bude text vždy uvnitř textového pole. V opačném případě bude text v PowerPointu přetékat ven z textového pole a ve Wordu se bude textové pole rozšiřovat, aby se text vešel do jedné řádky. Zvolíme-li položku Přizpůsobovat velikost automatického tvaru textu, bude se měnit velikost textového pole tak, aby byl text vždy vidět., V PowerPointu lze nastavit zarovnání textu ve svislém směru uvnitř textového pole. Tuto vlastnost textová pole ve Wordu nemají. 5. WordArt text trochu jinak Textová pole se obvykle využívají pro umístění souvislejšího textu do obrázků. Takový text navíc nepodléhá změnám prováděným v obrázku, např. změnám velikosti. Co když nám to ale nestačí a naopak potřebujeme text, jehož velikost se bude měnit spolu s obrázkem a bude u něj možné nastavit libovolnou výplň, libovolný stín a nebo jej dokonce udělat trojrozměrný. Je třeba přiznat, že takové schopnosti textová pole nemají. Ale má je WordArt nástroj na tvorbu ozdobného textu. WordArt umožňuje pracovat s textem jako s nakresleným objektem, zatímco v textových polích se text chová, jako kdekoli v dokumentu. WordArt bychom

46 proto měli používat skutečně jen pro tvorbu ozdobných nápisů v obrázcích nebo na fotografiích a na delší text nebo popisky raději použít textová pole Vložení WordArtu Objekt WordArtu se vloží buď kliknutím na tlačítko Vložit WordArt na panelu nástrojů Kreslení nebo zvolením položky Obrázek v menu Vložit a v podnabídce WordArt. Zobrazí se dialogový panel Galerie objektů WordArt (viz obr. 57), kde můžeme buď zvolit nějaký hotový styl, nebo můžeme nechat vybranou první položku a WordArt si později upravit dle svého vkusu. Poté klikneme na tlačítko OK Obr. 57: Dialogový panel Galerie objektů WordArt Tím se zobrazí dialogový panel Upravit text objektu WordArt viz obr. 58, kde zadáme text WordArtu. Chceme-li, aby byl text ve více řádcích, po dopsání jedné řádky stiskneme Enter a pokračujeme v řádce následující. Dokud Enter nestiskneme, zobrazí se text v jedné řádce, i když bude na tomto dialogovém panelu ve více řádcích. Můžeme zde také změnit písmo nebo řez textu tlačítky Tučné a Kurzíva. Velikost textu je jen orientační, velikost WordArtu lze měnit libovolně bez ohledu na tuto hodnotu. Veškeré změny se týkají celého textu, nelze měnit formát např. jednotlivých slov. Po stisku tlačítka OK se vloží WordArt na pozici textového kurzoru

47 Obr. 58: Dialogový panel Upravit text objektu WordArt 5.2. Panel nástrojů WodArt Panel nástrojů WordArt (viz obr. 59) se zobrazí jednak po vložení WordArtu nebo po kliknutí na WordArt. Obr. 59: Vložený WordArt s panelem nástrojů Pomocí prvního tlačítka je možné vložit nový objekt WordArtu. Jen je třeba mít na paměti, že byl-li panel nástrojů zobrazen kliknutím na WordArt, je tento WordArt označený a bude tudíž nahrazen novým objektem. Jedná se o stejný princip, jako při přepsání označeného textu. Tlačítkem zobrazíme dialogový panel Upravit text objektu WordArt. Tento dialogový panel se také zobrazí po dvojkliku na WordArt. Po stisknutí tlačítka Galerie objektů WordArt se zobrazí stejnojmenný dialogový panel. Také po stisknutí tlačítka Formát objektu WordArt se

48 zobrazí dialogový panel, který je totožný s dialogovým panelem Formát automatického tvaru. Klikneme-li na tlačítko Tvar objektu WordArt, zobrazí se nabídka všech tvarů, kterých může WordArt nabývat. U většiny tvarů existuje možnost změny pomocí úchytu pro změnu tvaru, ale objekt musí mít nastavené jiné obtékání, než V textu. Pro snadnou změnu obtékání textu slouží následující tlačítko. Kliknutím na tlačítko Všechna písmena objektu WordArt stejně veliká, budou mít všechna písmena stejnou velikost bez ohledu na to, zda se jedná o písmena malá nebo velká. Tj. malá písmena (např. a, c, e, apod.) budou prodloužena na výšku velkých písmen. Dalším kliknutím na toto tlačítko se vrátí písmena do původního tvaru. Podobným způsobem funguje i další tlačítko Svislý text objektu WordArt nebo vedle sebe., která přepíná umístění písmen pod sebou Použití dalšího tlačítka Zarovnání objektu WordArt má smysl jen tehdy, pokud je text WordArtu umístěn ve více řádcích. Kromě obvyklých možností zarovnání (vlevo, na střed, vpravo, do bloku) jsou zde položky Zarovnat do bloku písmena, kdy se v užších řádkách rozšíří mezery mezi písmeny, nebo Zarovnat do bloku roztažením, kdy se rozšíří samotná písmena. Pomocí posledního tlačítka Mezery mezi znaky objektu WordArt je možné zúžit mezery mezi jednotlivými písmeny. Vybírat můžeme z nabídky, nebo můžeme zadat vlastní velikost v procentech původní mezery. Výběr položky Vyrovnat dvojice znaků zajišťuje tzv. výběrové prostrkání zajišťující optimální optickou vzdálenost určitých dvojic znaků (např. AV, VA, AT, TA apod.) Úprava WordArtu V této kapitole bude uvedeno několik nápadů, jak využít WordArt. Kromě nejrůznějších nápisů v obrázcích je možné objekt obrázkem vyplnit viz obr. 60. Stačí na kartě Barvy a čáry dialogového panelu Formát objektu WordArt zvolit v části Výplň položku Barva a v ní Vzhled výplně. Zobrazíme tím stejnojmenný dialogový panel, kde na kartě Obrázek vybereme pomocí tlačítka Procházet obrázek, který má sloužit jako výplň

49 Obr. 60: Kombinace WordArtu a fotografie vlevo je pomocí WordArtu vytvořen nápis na fotografii (s nastavenou 50% průhledností), vpravo je WordArt vyplněný fotografií Pro práci s WordArtem můžeme také využít tlačítka Styl stínu a Prostorový styl na panelu nástrojů Kreslení. Takto vznikl např. následující obrázek kovové litery (viz obr. 61) WordArt je tvořen jedním písmenem, které bylo otočeno pomocí položky Překlopit vodorovně (v podnabídce položky Otočit či překlopit) a na které byl použit prostorový efekt. Tentýž prostorový efekt byl použit i na automatický tvar tvořící hranol. Obr. 61: Tento obrázek kovové litery vzniky použitím prostorového stylu na WordArt a automatický tvar

50 6. Další objekty jako součást našich obrázků Pomocí položky Objekt v menu Vložit můžeme do dokumentu vkládat celou řadu objektů, např. vzorce, grafy apod. I tyto objekty můžeme použít v našich obrázcích (viz obr. 62), dodržíme-li dvě zásady. První zásadou je neklikat na tyto objekty dvakrát, kdykoli potřebujeme zobrazit dialogový panel Formát objektu. Dvojklikem se totiž otevře program, ve kterém byl objekt vytvořen. Lépe je objekt kliknutím označit a poté v menu Formát zvolit Objekt. Druhá zásada je nastavit správné obtékání. Jak je možné se přesvědčit na kartě Pozice dialogového panelu Formát objektu, tyto objekty mají nastaveno obtékání V textu, které je třeba změnit. Jinak není možné objekt použít v obrázku, stejně jako cokoli jiného s tímto obtékáním čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt. Východ Západ Sever E = mc 2 Obr. 62: Využití objektů vytvořených v aplikacích MS Graph a Editor rovnic v obrázku 7. Práce s více objekty najednou Všechny operace, které byly popsány výše, je možné provádět i s více objekty najednou (viz obr. 63), čímž se ušetří spousta času. Ale kopírování nebo přesun více objektů najednou je dokonce i nezbytný, pokud chceme zachovat vzájemnou pozici objektů vůči sobě

51 Kreslit Pořadí Přenést dozadu Obr. 63: Ukázka práce s více objekty najednou 7.1. Označení více objektů K tomu, abychom mohli pracovat s více objekty, musíme pochopitelně tyto objekty nejprve označit. Jestliže má některý z objektů nastaveno obtékání V textu, potom jej nelze označit. Sousedící objekty označíme tak, že nejprve klikneme na tlačítko Vybrat objekty na panelu nástrojů Kreslení a poté kurzorem myši se stisknutým levým tlačítkem vyznačíme obdélníkovou oblast. Všechny objekty, které se ocitnou celé uvnitř této oblasti, budou označeny viz obr. 64. Obr. 64: Označení více objektů najednou pomocí nástroje Vybrat objekty na panelu nástrojů Kreslení Je-li stisknuto tlačítko Vybrat objekty, nelze textový kurzor umísťovat klikáním do textu (ať se jedná o text v dokumentu nebo v textovém poli)

52 Nesousedící objekty označíme klikáním do plochy (u textových polí na rámeček) těchto objektů se současně drženou klávesou Shift. Stejným způsobem zrušíme i označení objektu, tedy kliknutím se současným držením klávesy Shift. : Kromě klávesy Shift je možné použít pro označení více objektů najednou rovněž klávesu Ctrl. Její použití s sebou nese jedno velké nebezpečí pokud při kliknutí na objekt pohneme myší, zkopírujeme tím všechny dosud označené objekty. Označit více objektů najednou můžeme také pomocí tlačítka Vybrat více objektů na panelu nástrojů Kreslení. Toto tlačítko nebývá normálně zobrazeno, zobrazí se kliknutím na tlačítko Možnosti panelu nástrojů, poté výběrem položky Přidat či odebrat tlačítka a v podnabídce zvolením položky Kreslení. Po kliknutí na tlačítko Vybrat více objektů se zobrazí stejnojmenný dialogový panel, na kterém je seznam všech objektů v celém dokumentu (kromě těch, které mají nastavené obtékání V textu) viz obr. 65. Zaškrtáváním jednotlivých položek v seznamu určíme objekty, které budou po potvrzení tohoto dialogového panelu označeny. Obr. 65: Výběr objektů pomocí tlačítka Vybrat více objektů na panelu nástrojů Kreslení

53 7.2. Zarovnání a rozmístění objektů Pokud potřebujeme, aby všechny objekty začínaly či končily na stejné úrovni, nebo aby byly mezi nimi stejné mezery, použijeme následující postup. Nejprve musíme objekty označit. Abychom mohli objekty zarovnat, musíme označit minimálně dva. Poté klikneme na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení a zvolíme položku Zarovnat či rozmístit. V podnabídce pak zvolíme tu možnost, kterou potřebujeme můžeme zarovnat všechny objekty doprava, doleva nebo na střed (ve vodorovném směru), dále můžeme zarovnávat nahoru, dolů nebo doprostřed (ve svislém směru) viz obr ) Zarovnat doleva 3) Zarovnat nahoru 2) Zarovnat doprava 4) Zarovnat dolů Obr. 66: Příklad použití zarovnávání objektů Jak vlastně budou tyto objekty zarovnány? Např. při zarovnání všech objektů doleva zůstane objekt, který je nejvíce nalevo, na svém místě. Ostatní objekty budou přesunuty tak, aby jejich levé okraje byly na stejné úrovni jako levý okraj tohoto objektu. V případě zarovnání na střed se posunou všechny objekty nikoli na střed stránky, ale na prostředek vzdálenosti mezi levým okrajem původně nejlevějšího objektu a pravým okrajem nejpravějšího objektu. Proto se zarovnání na střed obvykle nehodí pro přesné umístění objektů na určitou pozici viz obr. 67. Pro rovnoměrné rozmístění objektů musíme označit minimálně tři objekty. Rozmisťovat můžeme ve vodorovném nebo svislém směru. Krajní objekty zůstávají na svém místě a ostatní se mezi nimi rozmístí tak, aby měly mezi sebou stejné mezery viz obr. 68. Po označení objektů klikneme na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení, zvolíme položku Zarovnat či rozmístit a v podnabídce příslušnou možnost (Rozmístit vodorovně, Rozmístit svisle)

54 Zarovnat na střed Zarovnat doprostřed Obr. 67: Příklad zarovnávání objektů na střed Rozmístit vodorovně Obr. 68: Příklad rozmístění objektů, Pokud klikneme v podnabídce položky Zarovnat či rozmístit na položku Vzhledem ke stránce (ve Wordu) nebo Vzhledem ke snímku (v PowerPointu), budou se objekty nadále zarovnávat nebo rozmísťovat podle okrajů stránky či snímku, nikoli podle krajních objektů. Zarovnávat i rozmísťovat je nyní možné i jeden objekt. Tento režim se zruší kliknutím na položku Vzhledem ke stránce nebo Vzhledem ke snímku Seskupení objektů Seskupením objektů docílíme toho, že se několik objektů bude chovat jako jeden objekt. Výhodné je průběžně seskupovat ty části obrázků, které považujeme za hotové a nechceme, aby se během kreslení obrázku poškodily

55 Stejně tak je nutné seskupit hotový obrázek, pokud se nenalézá na kreslicím plátně. Seskupení objektů není definitivní a je možné jej kdykoli zrušit. Proto je dobré přechodně seskupit některé objekty, se kterými musíme pracovat jako s celkem. V případě některých operací (např. změna velikosti nebo překlápění) se jinak chovají objekty pouze označené a jinak objekty sloučené viz obr. 69. označené objekty Překlopit vodorovně seskupené objekty Překlopit vodorovně Obr. 69: Rozdíl při práci s označenými a seskupenými objekty Označené objekty seskupíme, když klikneme na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení a zvolíme položku Seskupit. Chceme-li zrušit seskupení objektů, zvolíme po kliknutí na tlačítko Kreslit položku Oddělit. Budeme-li poté chtít znovu objekty seskupit, vybereme jeden nebo několik objektů z původní skupiny a zvolíme po kliknutí na tlačítko Kreslit položku Znovu seskupit. : Do skupiny je možné seskupovat kromě objektů i jiné skupiny. Po zrušení této skupiny zůstanou všechny původní skupiny i nadále seskupeny

56 8. Finální úpravy našich obrázků Máme-li obrázek hotový, je dobré provést jeho seskupení. Dalším krokem, který musíme provést, je umístění obrázku do textu. Obrázek tedy přesuneme např. myší na cílové místo a je-li to nutné, nastavíme obtékání obrázku. Nejméně problematické je obtékání V textu S ostatními typy obtékání mohou nastat potíže. Obrázek se může např. na stránce posouvat nežádoucím způsobem (např. na okraj stránky) nebo jej nemusíme naopak dostat na to místo, jaké potřebujeme. Obtékání V textu učiní z obrázku součást textu, takže se obrázek chová jako jakékoli slovo. Lze tedy použít k zarovnání či nastavení mezer před a za formát odstavce a k obrázku je možné bez problémů přidat titulek. Pokud je nutné použít jiné zarovnání než V textu, je lepší obrázek umístit do tabulky a nastavit obtékání u tabulky Převedení obrázku na jiný formát Nevkládejte do textu obrázek jako Nakreslený objekt MS Office Umístit obrázek do textu tak, jak jej nakreslíme, není příliš výhodné. Hlavním důvodem jsou již zmíněné rozdíly mezi jednotlivými programy Office. Obrázek vytvořený v jednom programu může v jiném programu vypadat úplně jinak, samozřejmě k horšímu. Tomu lze úspěšně zabránit převedením obrázků na jiný formát. Dalším dobrým důvodem, proč převést obrázek na jiný formát, jsou nedostatky programů Office. Pokud je totiž v některém programu (zejména Wordu) otevřený dokument obsahující příliš mnoho takových obrázků, je tento program náchylný k haváriím. Ke zkolabování programu může dojít např. při vkládání dalšího obrázku, nebo úpravě některého ze stávajících, ale i při tisku nebo při ukládání souboru. Po dokončení obrázku je třeba jej přesunout nebo zkopírovat do schránky (např. Ctrl + X nebo Ctrl + C). Poté umístíme textový kurzor na místo, kam má být obrázek vložen, a zvolíme v menu Úpravy položku Vložit jinak. Zobrazí se stejnojmenný dialogový panel (viz obr. 71), kde zvolíme potřebný formát

57 obrázku. Velmi se osvědčila položka Obrázek (formát WMF) 7 vložený obrázek je kvalitní a výrazně se tím zmenší i velikost dokumentu. Někdy může v tomto případě dojít k drobným deformacím obrázku. Pokud se taková nepříjemnost přihodí nebo tato položka není k dispozici, je dobré zvolit formát Obrázek (rozšířený metasoubor). Sice je výsledný dokument mnohem větší, ale vložený obrázek je velmi kvalitní a nezkreslený. Obrázky je možné i po převedení na uvedené formáty (Obrázek a Rozšířený metasoubor) měnit a upravovat. Klikneme-li na obrázek pravým tlačítkem myši a v lokálním menu zvolíme položku Upravit obrázek, bude obrázek opět rozložen na jednotlivé objekty, se kterými bude možné manipulovat. Pravděpodobně budeme předtím dotázáni, zda má být obrázek převeden na objekt kresby MS Office, tento dotaz potvrdíme kliknutím na Ano. Při této operaci je třeba počítat s určitými problémy. Zcela určitě bude ve všech textových polích nastaven jako výchozí jazyk angličtina, často dochází také ke změně formátu textu. Textová pole vytvořená z automatických tvarů budou zrušena a nahrazena normálním textovým polem umístěným na automatickém tvaru. V tomto případě bývá také velmi často každé slovo původního textu umístěno zvlášť v textovém poli. V obrázku se mohou objevit na různých místech i textová pole navíc. Jaké další potíže mohou nastat (např. s výplní objektů), ukazuje obr. 70. Všechny takto vzniklé problémy lze samozřejmě odstranit, ale je to zbytečná práce navíc. Upravit obrázek Obr. 70: Úprava obrázku a s tím související problémy původní byl obrázek složen ze dvou textových polí vytvořených z automatických tvarů, po volbě Upravit obrázek v lokálním menu se v obrázků objeví mnoho nepatřičných objektů 7 Ve starších verzích Office má tato položka tvar Obrázek bez dodatků v závorách

58 Pokud se výše uvedené formáty neosvědčí, můžeme obrázek převést na některý z rastrových formátů, jako je např. GIF, PNG nebo JPEG. U těchto formátů je třeba vyzkoušet, který bude v daném případě nejlepší. V některých případech se může místo obrázku vložit jen prázdný rámeček, může dojít ke zkreslení tvarů a barev, nebo je obrázek zamlžený a neostrý. Obr. 71: Dialogový panel Vložit jinak : Ve Wordu je třeba po vložení obrázku upravit jeho obtékání Ukotvení obrázku Ukotvení obrázků souvisí s umístěním obrázků v textu a z tohoto důvodu má smysl pouze ve Wordu. Z ostatních programů se jakýsi náznak ukotvení vyskytuje pouze v Excelu, kde se můžeme rozhodnout, zda chceme obrázek předsouvat s buňkami, či nikoli (na kartě Vlastnosti dialogového panelu Formát automatického tvaru). Vložíme-li tedy ve Wordu obrázek nebo klikneme-li na obrázek (pokud ovšem nemá obrázek na staveno obtékání V textu), pak se u nejbližšího odstavce objeví symbol kotvy. Tento symbol označuje svázání obrázku s odstavcem. Znamená to, že přesune-li se odstavec, přesune se s ním i obrázek, zkopírujeme-li odstavec, je zkopírován také obrázek, apod. Pokud ovšem

59 přesuneme obrázek, s odstavcem se nic nestane, jen se symbol kotvy přesune k jinému odstavci. Obr. 72: Symbol kotvy se nachází u odstavce, se kterým je obrázek svázán Kotvu můžeme rovněž sami uchopit myší a přesunout k jinému odstavci. To je dobré použít tehdy, chceme-li přesunout nebo vymazat odstavec a obrázek nechat na místě, nebo pokud se obrázek posunul na nějaké nežádoucí místo. Ukotvení můžeme rovněž zamknout tím zamezíme přesouvání ukotvení k jiným odstavcům při přesouvání obrázku. Při uzamčeném ukotvení se u odstavce objevuje symbol kotvy se zámkem. Na kartě Pozice dialogového panelu Formát obrázku (popř. Formát automatického tvaru nebo Formát textového pole) klikneme na tlačítko Upřesnit. Tím se zobrazí dialogový panel Upřesnit rozložení, kde na kartě Umístění obrázku zaškrtneme položku Uzamknout ukotvení. Stejným způsobem též uzamčení ukotvení zrušíme. Symbol kotvy se objevuje také při práci s jinými objekty, automatické tvary nevyjímaje. Během vytváření obrázků si ale není třeba symbolu kotvy všímat. Ukotvení je dobré nastavit teprve u hotových obrázků. 9. Práce s hotovými obrázky Někdy jistě budeme chtít přidat do našeho obrázku i klipart nebo fotografii. Mnohdy nestačí takový obrázek do naší kresby pouze vložit, ale musíme jej přizpůsobit našim potřebám

60 9.1. Vložení obrázku do dokumentu Chceme-li vložit do dokumentu obrázek, který je uložen buď na pevném disku nebo nějakém přenosném médiu, umístíme nejprve textový kurzor na místo, kam bude obrázek vložen. Čtenář již jistě tuší proč vložený obrázek bude mít totiž nastavené obtékání V textu. Poté buď klikneme na tlačítko Vložit obrázek na panelu nástrojů Kreslení nebo zvolíme položku Obrázek v menu Vložit a v podnabídce vybereme položku Ze souboru. Zobrazí se dialogový panel Vložit obrázek (viz obr. 73). Jedná se v podstatě o týž dialogový panel, který se otevírá při ukládání nebo při otevírání souboru. V tomto případě bývá na tomto dialogovém panelu zobrazen obsah složky Obrázky. Vyhledáme soubor, který chceme vložit, označíme jej a klikneme na tlačítko Vložit. Tím se vybraný obrázek umístí do dokumentu. Obr. 73: Dialogový panel Vložit obrázek Okna a prostředí Windows jako součást našich obrázků Nedílnou součástí referátů, brožur nebo učebnic jsou obrázky oken nebo pracovního prostředí Windows a programů. Do dokumentu se takový obrázek vloží snadno

61 Nejprve zobrazíme program nebo dialogový panel. Poté stiskneme klávesu Print Screen (nebo PrtSc), potřebujeme-li obrázek celé obrazovky, nebo Alt + Print Screen, chceme-li jen obrázek aktivního okna. Tím jsme umístili obrázek prostředí nebo okna do schránky Windows. Poté zobrazíme dokument a zde umístíme textový kurzor na místo, kam se má obrázek umístit. Poté vyjmeme obrázek ze schránky, např. zvolením položky Vložit v menu Úpravy nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + V viz obr. 74. Obr. 74: Postup vložení okna programu Malování jako obrázku do MS Wordu 9.2. Kliparty obrázky z Office Součástí každé verze Office je i kolekce obrázků, tzv. klipartů (název je odvozen z anglického slova cliparts označujícího drobné kresby v textu). Jedná se o obrázky různého provedení a kvality a v různých grafických formátech v klipartech můžeme najít rastrové (např. fotografie nebo animované obrázky) i vektorové obrázky (kresby)

62 Vložení klipartu Chceme-li vložit klipart, nejprve umístíme textový kurzor na místo, kam bude vložen. Poté buď klikneme na tlačítko Vložit klipart na panelu nástrojů Kreslení nebo v menu Vložit zvolíme Obrázek a v podnabídce Klipart. Tím se otevře podokno úloh Klipart viz obr. 75. Do položky Hledat zadáme téma obrázku (přesněji tzv. klíčové slovo) a klikneme na tlačítko Hledat. V okně v dolní části se zobrazí náhledy vyhledaných obrázků. Vybraný obrázek vložíme do dokumentu kliknutím na jeho náhled. kritérium hledání výsledek hledání náhledy obrázků odpovídajících kritériu tento symbol označuje animovaný obrázek Obr. 75: Podokno Klipart se zadaným kritériem hledání a nalezenými obrázky Kliparty jako součást našich obrázků Nežli se rozhodneme použít klipart jako součást našeho obrázku, musíme změnit jeho obtékání, nejlépe na Před textem. Teprve poté bude možné s klipartem pracovat, tedy přesunout jej na potřebné místo nebo seskupit s jinými objekty. Klipart nemusíme nutně použít v obrázku celý, ale pokud se jedná o kresbu, můžeme použít jen jeho vybranou část. Takový klipart tvoří seskupené objekty, které můžeme oddělit pomocí položky Oddělit. Tuto položku nalezneme po kliknutí na tlačítko Kreslit na panelu nástrojů Kreslení. Pokud se objeví výzva, zda se má obrázek převést na objekt kresby Office, klikneme na Ano. V odděleném klipartu pak můžeme označit část obrázku (např. pomocí tlačítka

63 Vybrat objekty ), tu pak vyjmout nebo zkopírovat a zařadit do vlastní kresby. Předtím je dobré vyjmutou část klipartu opět seskupit viz obr. 76. Kreslit Oddělit vyjmutí části obrázku úprava části obrázku použití části obrázku ve vlastní kresbě Obr. 76: Použití části klipartu ve vlastní kresbě : Není třeba se obávat, že se úpravami původní klipart zničí. Do dokumentu se vždy vkládá jeho kopie

64 9.3. Úpravy a formátování obrázků Trocha teorie Možnosti formátování a úprav jsou závislé na typu obrázku, tedy zda se jedná o rastrový nebo vektorový obrázek. Všechny naskenované grafiky a fotografie jsou rastrové obrázky. Tyto obrázky jsou tvořeny řadami malých bodů. Při změně velikosti se ztrácí ostré obrysy a jednotlivé body, které obrázek tvoří, se stanou viditelnými (obrázek vypadá jako mozaika). Vzhled barev rastrového obrázku můžete změnit nastavením jasu či kontrastu, převedením barevného obrázku na černobílý či na obrázek tvořený stupni šedi nebo vytvořit průhledné oblasti. Rastrové obrázky se často ukládají jako soubory s příponou BMP, PNG, JPG nebo GIF. Vektorové obrázky jsou tvořeny čarami, křivkami, obdélníky a dalšími objekty. Při změně velikosti nakresleného obrázku se překreslí čáry a tvary, aniž by došlo ke změně původního obrysu či perspektivy. Nakreslené obrázky se ukládají ve formátu aplikace, ve které byly vytvořeny. Metasoubory (= soubory obsahující vektorový obrázek) systému Microsoft Windows se například ukládají s příponou WMF Panel nástrojů obrázek Okamžitě po vložení obrázku nebo po kliknutí na obrázek se zobrazí panel nástrojů Obrázek viz obr. 77. První tlačítko na panelu nástrojů Obrázek jistě není třeba představovat. Jedná se o tlačítko Vložit obrázek, které nám umožní zobrazit stejnojmenný dialogový panel sloužící pro vkládání obrázků do dokumentu. Ovšem pozor, jestliže jsme tento panel nástrojů zobrazili kliknutím na obrázek, bude tento obrázek vybraný a bude nahrazen novým obrázkem. Pomocí tlačítka Barva můžeme na obrázku měnit škálu barev. Po kliknutí na toto tlačítko se rozbalí menu, kde můžeme volit z položek Automatický (původní vzhled obrázku), Šedivý (vytvoří z barevného obrázku černobílý), Černobílý (na obrázku bude jen černá a bílá barva) a Zesvětlit. viz obr. 78. Není-li toto tlačítko přístupné, je možné použít stejnojmennou položku na kartě Obrázek dialogového panelu Formát obrázku

65 Obr. 77: Vložený obrázek s panelem nástrojů Obr. 78: Ukázka dvou úprav barev obrázku černobílý a zesvětlený Dvojice tlačítek Více kontrastu a Méně kontrastu nám umožní objekty na snímku zvýraznit nebo naopak změkčit viz obr. 79. Podobně

66 tlačítka Více jasu a Méně jasu umožňují obrázek zesvětlit nebo ztmavit viz obr. 80. Obr. 79: Úprava obrázku zvýšením nebo snížením kontrastu Obr. 80: Úprava obrázku zvýšením nebo snížením jasu Tlačítkem Oříznout můžeme vybrat z obrázku jen určitou část. Po kliknutí na toto tlačítko se kolem obrázku objeví úchopové body pro oříznutí. Uchopením a posouváním těchto bodů pak provádíme ořezávání viz obr

67 Úchopové body pro oříznutí zmizí a po kliknutí mimo obrázek nebo stisku klávesy Esc. : Oříznuté části obrázku se neztrácejí. Lze je např. zobrazit v režimu ořezávání opačným pohybem myši, než bylo provedeno oříznutí. Další možností je obnovit původní nastavení obrázku (viz níže). Obr. 81: Oříznutí obrázku Tlačítko Otočit doleva o 90 má stejnou funkci, jako tatáž položka v podnabídce položky Otočit či překlopit, tedy otáčení obrázku. To samé platí i pro tlačítko Styl čáry. I to má svůj ekvivalent na panelu nástrojů Kreslení. Obě tlačítka Styl čáry jsou přístupná pouze tehdy, nemá-li obrázek nastaven styl obtékání V textu, a nastavuje se jimi ohraničení obrázku. Pomocí tlačítka Komprese obrázků je možné zmenšit velikost dokumentu. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí stejnojmenný dialogový panel viz obr. 82. Na něm v části Použití můžeme určit, zda se bude komprese týkat všech obrázků, nebo pouze vybraných. V části Změna rozlišení můžeme nastavit rozlišení pro web nebo obrazovku (96 bodů na palec) či pro tisk (200 bodů na palec). Pokud rozlišení nechceme změnit, zvolíme zde Beze změny. V části Možnosti zaškrtneme, co má být s obrázkem provedeno má-li se obrázek zkomprimovat nebo mají-li se odstranit oříznuté části obrázku. Původní nastavení obrázku se tím ztratí

68 Obr. 82: Dialogový panel Komprese obrázků Následující tlačítko Obtékání textu se z pochopitelných důvodů vyskytuje jen ve Wordu. Po kliknutí na toto tlačítko se rozbalí menu, kde je možné vybírat ze všech stylů obtékání, které jsou k dispozici. Kliknutím na tlačítko Formát obrázku se zobrazí stejnojmenný dialogový panel, který je shodný s dialogovými panely Formát automatického tvaru a Formát textového pole, ovšem na tomto dialogovém panelu je přístupná karta Obrázek viz obr. 83. Jak je patrné, tato karta nabízí stejné možnosti, jako panel nástrojů Obrázek, ale s tím rozdílem, že je zde možné nastavit přesné hodnoty změn jasu nebo kontrastu a velikosti oříznutí. Tlačítko Nastavit průhlednou barvu umožňuje odstranit určitou barvu z obrázku (např. barvu pozadí) a na jejím místě vytvořit průhlednou plochu viz obr. 84. Po kliknutí na tlačítko klikneme do obrázku na barvu, kterou chceme odstranit. Je třeba si uvědomit, že se barva odstraní nejen z místa na které jsme klikli, ale z celého obrázku. Mohou tím vzniknout průhledné plochy i na jiných místech, než jsme původně očekávali. Další nevýhodou je možnost odstranit vždy pouze jedinou barvu. Novým kliknutím na jinou barvu se sice tato barvy skryje, ale zobrazí se původně odstraněná barva. Tento nástroj je proto vhodnější používat na úpravu obrázků obsahujících velké barevné plochy, jako např. naskenované kresby, než na úpravu fotografií

69 Obr. 83: Dialogový panel Formát obrázku karta Obrázek Obr. 84: Obrázek, ve kterém byla nastavena obloha jako průhledná Posledním tlačítkem Původní nastavení obrázku je možné vrátit všechny změny, které jsme s obrázkem prováděli změny velikosti, jasu kontrastu nebo oříznutí. Změny nelze vrátit, pokud jsme předtím použili komprimaci obrázků

70 10. Fantazii se meze nekladou (aneb pár inspirací na závěr) Vánoční inspirace V předvánočním čase obvykle děti bez rozdílu věku myslí spíš na dárky a na zimní radovánky než na učení. Následující kresby je příliš z vánoční nálady nevytrhnou a ještě jim pomohou naučit se alespoň základům kreslení v Office Prskavka Obr. 85: Obrázek prskavky vytvořený ve Wordu Prskavka na obr. 85 je složena pouze z různě silných a různě barevných čar. Začít kreslit je dobré pochopitelně od vlastní prskavky, jednotlivé čáry je nutné zarovnat na střed, aby byly pěkně pod sebou. Pak již stačí přidělat paprsky a prskavka je hotová. Aby nebylo nutné stále znovu nastavovat barvu paprsků, je výhodné nejprve nakreslit paprsky, pak je označit a nastavit jejich barvu Vánoční cukroví Jednoduché linecké kolečko na obr. 86 je složeno ze dvou různě barevných kružnic, které třeba je zarovnat na střed ve vodorovném i svislém směru

71 Obr. 86: Obrázek lineckého kolečka Složitější linecké kolečko na obr. 87 je složeno ze tří elips větších a dvou menších tvořících střed kolečka. Elipsy je vhodné kopírovat. U prostřední větší elipsy, která představuje marmeládovou vrstvu, je změněna barva a tloušťka čáry. Tuto elipsu je možné rovněž mírně zmenšit, aby marmeláda nevytékala z kolečka. Všechny objekty tvořící kolečko je opět vhodné zarovnat na střed, ale pouze ve vodorovném směru. Obr. 87: Složitější obrázek lineckého kolečka Perníček na obr. 88 je opět velice jednoduchý. Skládá se ze dvou srdcí, z nichž větší má výplň hnědou barvou. Menší srdce je bez výplně a má nastavenou silnější obvodovou čáru. Tato čára je navíc bílou barvou a je tečkovaná. Pokud chceme perníček s dírkou pro zavěšení, jako poslední nakreslíme bílé kolečko. Objekty je opět vhodné zarovnat na střed. Obr. 88: Obrázek perníčku

72 Vánoční stromeček Při kreslení stromečku na obr. 89 budeme využijeme tlačítkem Automatické tvary na panelu nástrojů Kreslení. Vlastní stromeček je možné najít v položce Další automatické tvary, nebo nakreslit nástrojem Volný tvar. Hvězda vytvořena nástrojem z nabídky Hvězdy a nápisy a ozdoby tvoří elipsy. Řetězy na stromečku jsou nakresleny nástrojem Křivka v nabídce Čáry. Obr. 89: Obrázek vánočního stromečku Letní inspirace V této kapitole je několik nápadů s letní či prázdninovou tématikou Pro deštivá odpoledne Hrací kostka Při vytváření hrací kostky budeme využívat kopírování objektů. Jako nejjednodušší se jeví následující postup. Nejprve zapneme přichytávání objektů k mřížce. Ušetří nám to mnoho práce se zarovnáváním a rozmísťováním objektů. Dále si připravíme jednu stranu kostky, kterou vždy zkopírujeme a odstraníme přebytečné objekty (body na kostce), čímž postupně vytvoříme ostatní strany. Nakreslíme tvar, který bude tvořit bod na kostce viz obr. 90. Nemusí to být vždy jen kruh, ale i např. slunce, srdce apod. Tento objekt dvakrát zkopírujeme tak, aby všechny tři objekty byly od sebe stejně vzdáleny a v jedné řadě (v tom nám právě pomůže přichytávání k mřížce). Dále prostřední objekt zkopírujeme

73 a umístíme doprostřed pod trojici objektů. Nakonec horní trojici objektů zkopírujeme a umístíme dolů pod předtím zkopírovaný objekt. zobrazená mřížka Obr. 90: Postup při kreslení bodů na kostce Nakreslíme dostatečně velký čtverec, do kterého se bez problémů vejdou všechny předtím nakreslené objekty. Poté u tohoto čtverce buďto zrušíme výplň nebo jej přesuneme do nejspodnější vrstvy viz obr. 91. Kreslit Pořadí Přenést dozadu Obr. 91: Kreslení jedné strany kostky Čtverec i objekty v něm označíme a zkopírujeme tak, abychom z těchto kopií vytvořili plášť budoucí kostky. Na každé kopii odstraníme vždy potřebný počet objektů, čímž získáme jednotlivé strany kostky. Nakonec některým stranám přidáme záložky na slepení vytvořené z automatického tvaru Lichoběžník viz obr

74 Obr. 92: Dokončení obrázku kostky Člověče, nezlob se Máme-li hrací kostku, byla by škoda jí nevyužít. Naštěstí můžeme pomocí automatických tvarů a spojovacích čar vytvořit hrací plán nejen pro hru Člověče, nezlob se, ale i pro celou řadu jiných her i vytvořených podle vlastní fantazie. Vzhledem k tomu, že budeme potřebovat funkční spojovací čáry, bude lépe vytvářet hrací plán v PowerPointu. Před zahájením kreslení je vhodné zvětšit rozměry snímku (menu Soubor Vzhled stránky) na velikost formátu A4. Měnit rozměry snímku v PowerPointu během kreslení je již pozdě, neboť se změnou velikosti snímku se mění i velikost kresby! Pokud tedy dodatečně zjistíme, že je snímek malý, raději během kreslení tuto skutečnost ignorujeme (umístit objekt je možné i mimo snímek) a hotový herní plánek pak překopírujeme např. do Wordu. Nejprve se přesvědčíme, zda je zapnuto přichytávání k mřížce. Můžeme rovněž mřížku pro lepší orientaci zobrazit. Nakreslíme kruh, což bude první hrací pole viz obr. 93. Vzhledem k omezené ploše by neměl být příliš velký maximálně 1,2 cm v průměru. Tento kruh čtyřikrát zkopírujeme nebo zduplikujeme, takže nám vznikne řada

75 pěti kruhů. Tuto řadu celou označíme a dvakrát zkopírujeme. Získáme tím jednu čtvrtinu herního plánu i s domečkem. Domeček ještě můžeme zvýraznit černou šipkou a první (startovní) pole silnější čarou. Všechny objekty poté označíme a seskupíme. Obr. 93: Postup kreslení části plánku Seskupené objekty čtyřikrát zkopírujeme. Každou novou kopii vždy otočíme o 90 a umístíme kolmo k předchozí kopii. U zkopírovaných částí plánku pak zrušíme seskupení. Kruhy na obvodu herního plánu spojíme spojovacími čarami. Dále vytvoříme pole pro odkládání figurek ze čtyř kruhů o stejné velikosti jako kruhy na herním plánu a jednoho většího tvořícího podklad. Toto odkládací pole rovněž čtyřikrát zkopírujeme a vhodně umístíme do herního plánu. Nyní již jen označíme kruhy v domečku, startovní pole a kruhy v odkládacím poli a vybarvíme je stejnou barvou a plánek je hotov viz obr V lese Pro kreslení zvířat nebo rostlin si pokaždé nevystačíme se základními tvary, ale pravděpodobně budeme muset použít i nástroje Křivka a Volný tvar. Pokud se nakreslený tvar nepovede, je možné jej spravit upravením jeho bodů. Zde je několik nápadů na použití těchto nástrojů

76 Obr. 94: Hotový plánek pro hru člověče, nezlob se Hmyz a jiné breberky Brouci a pavouci se kreslí velmi snadno, protože je možné je vytvořit jen s pomocí základních tvarů. Pouze určité detaily se dokreslí pomocí nástroje Křivka nebo Volný tvar. Tak je tomu i v případě obrázku klíštěte na obr. 95, které se skládá ze dvou elips (hnědého bříška a černého štítku 8 ). Na štítek můžeme umístit oči vytvořené ze dvou elips a čárek a nesmíme zapomenout na kusadla opět vytvořená ze dvou čárek. Nohy jsou nakresleny pomocí nástroje Volný tvar. Výhodné je nakreslit 8 Omlouvám se všem biologům, že nebudu pro pojmenovávání jednotlivých částí používat správnou terminologii

77 nohy na jedné straně, poté je sloučit, zkopírovat a překlopit. Tím získáme nohy i pro druhou stranu. Obr. 95: Obrázek klíštěte Podobně je vytvořen i obrázek pavouka na obr. 96. Kříž na zadečku je vytvořen ze dvou silnějších tečkovaných čar a vlákno z tenké tečkované čáry. Obr. 96: Obrázek pavouka Poněkud složitější je již obrázek berušky na obr. 97, kde musíme použít nástroj Křivka pro nakreslení černého štítku a tykadel. Na elipsu představující krovky umístíme doprostřed svislou čáru a teprve poté začneme kreslit štítek. Typ bodů, ve kterých se štítek dotýká elipsy (krovek), je vhodné změnit na rohový. Tykadlo je vhodné nejprve nakreslit jedno a to pak zkopírovat a překlopit

78 Obr. 97: Obrázek berušky Nakreslit takový obrázek mravence na obr. 98 již bude hračka. Jak je patrné, tělo se skládá pouze z elips. Tykadla jsou opět vytvořena nástrojem Křivka. Noha je nakreslena pomocí nástroje Volný tvar, jen určité body jsou změněny na rohové, aby vznikl dojem, že je noha kulatá. Nohy nebudeme kreslit všechny, ale nakreslíme jednu a tu šestkrát zkopírujeme. Každou nohu nepatně pootočíme pomocí úchopového bodu pro volné otáčení. Kopie určené pro druhou stranu pochopitelně překlopíme. Obr. 98: Obrázek mravence

79 Hadi a jiná havěť Nakreslit takového slepýše nebo hada (viz obr. 99) je velice jednoduché, pokud použijeme nástroj Křivka. Vytvoříme tedy uzavřený útvar, což bude tělo budoucího živočicha. Pokud se bude jednat o hada, typ bodu na konci ocasu je třeba nastavit na rohový, aby mohl být ocas špičatý. Poté doděláme další prvky. Např. oči vytvoříme pomocí dvou elips, jazyk nástrojem Křivka (nemusí se jednat o uzavřený tvar) a klikatou čáru nástrojem Volný tvar. Klikatou čáru je třeba kreslit přímo na těle hada, aby opisovala jeho tvar. Obr. 99: Obrázek slepýše a hada Podobným způsobem můžeme nakreslit i žížalu na obr Její tělo rovněž vytvoříme nástrojem Křivka, stejně tak jako obojek. Potom začneme kreslit kroužky tak, že nástrojem Křivka nakreslíme první, zduplikujeme, druhý přesuneme do potřebné vzdálenosti a opět duplikujeme tak dlouho, dokud je potřeba. Teprve poté upravíme polohu a velikost všech kroužků. Obr. 100: Obrázek žížaly

80 Houby jedlé i nejedlé Houby na obr. 101 je nejlepší začít kreslit od spodní strany klobouku. Nakreslíme tedy elipsu, kterou můžeme pootočit. Podle této elipsy nakreslíme nástrojem Křivka klobouk, nastavíme jeho výplň a přesuneme jej o vrstvu dále, jinak nám bude zakrývat část elipsy. Nohu houby vytvoříme rovněž nástrojem Křivka. Typ bodů v místech, kde má noha dotýkat spodku houby, nastavíme na rohové a upravíme, aby to vypadalo, že noha skutečně vyrůstá ze spodku houby. Na nohu dále můžeme přidělat sukýnku nástrojem Křivka. Poté doděláme listy na spodku houby kolem nohy. Obr. 101: Obrázky hub Vizitky Kdo dnes nepotřebuje vlastní vizitky. Ty je možné pořídit buďto na zakázku, nebo ve speciálním programu, jako je např. MS Publisher. Kdo ale chce originální vizitku, kterou nikdo jiný nemá, může použít i Word. Následující postup není rozhodně jediný možný, ale osvědčil se

81 Začneme tím, že vložíme obdélník (obvod budoucí vizitky) viz obr Na kartě Velikost dialogového panelu Formát automatického tvaru nastavíme rozměry, jaké by měla každá vizitka správně mít (8,5 5,5 cm nebo 9 5 cm). Do tohoto obdélníku vložíme textová pole (např. jedno pro jméno a funkci, druhé pro adresu firmy, třetí pro soukromou adresu apod.). U těchto textových polí zvolíme na kartě Barvy a čáry dialogového panelu Formát textového pole barvu ohraničení bez čáry a barvu výplně zvolíme bez výplně. Do textových polí zadáme text a vhodně jej upravíme. : Je také možné místo obdélníku vložit rovnou textové pole. Potom již není nutné další textová pole vkládat. Pozor je ale třeba dát při vkládání obrázků, protože ty nesmí být umístěny do textového pole, ale na textové pole (do další vrstvy). Navíc několik textových polí umožní lépe rozvrhnout text na vizitce. Do obdélníku dále umístíme a upravíme veškeré automatické tvary, obrázky, zkrátka vše, co chceme na vizitce mít. Poté označíme všechny objekty na vizitce a seskupíme je viz obr Hotovou vizitku několikrát zkopírujeme tak, abychom kopiemi zaplnili plochu papíru (na jeden list formátu A4 se bez problémů vejde osm nebo deset vizitek). Vizitky pak stačí už jen vytisknout. Obr. 102: Postup při vytváření vizitky

82 Dolní Lhota č.p. 12 usedlost U Špejlíků Antonín Špejlík řezník, kupec a sedlák v jedné osobě Obr. 103: Hotová vizitka

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tato Sada navazuje na VY_32_INOVACE_ICT začátečníci. VY_32_INOVACE_ICT postup práce 2. část pokročilí

Tato Sada navazuje na VY_32_INOVACE_ICT začátečníci. VY_32_INOVACE_ICT postup práce 2. část pokročilí Tato Sada navazuje na VY_3_INOVACE_ICT začátečníci. VY_3_INOVACE_ICT postup práce. část pokročilí . VÝŠKA ŘÁDKU A ŠÍŘKA SLOUPCE Po vložení tabulky lze podle potřeby upravit její rozměry (řádků, sloupců

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více