INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ"

Transkript

1 INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému mezibankovního platebního styku provozovaného Českou národní bankou ( platební systém ). b) Banka provádí operace zahraničního platebního styku prostřednictvím partnerských korespondentských bank. INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ vydané GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 7 odst. 1) zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku. Tento dokument vychází z úpravy provádění převodů peněžních prostředků uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách GE Money Bank, a.s., jimiž se právní vztahy mezi Bankou a jejími klienty řídí. 1. PODMÍNKY ÚČINNOSTI PŘÍKAZU K ZÚČTOVÁNÍ Účinnost příkazu k zúčtování je vždy vázána na splnění níže uvedených podmínek: klient má na příslušném účtu dostatek prostředků k provedení převodu; a příkaz je řádně vyplněn a podepsán; a vyžadují-li to platné právní předpisy, klient předložil další doklady, nezbytné k řádnému provedení převodu. 2. LHŮTY PRO PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ PŘÍKAZŮ K ZÚČTOVÁNÍ Banka přijímá příkazy k zúčtování prostřednictvím obchodních míst nebo prostřednictvím elektronických platebních prostředků. 1

2 Příkazy k zúčtování s uvedeným datem splatnosti: Pokud klient uvede na příkazu datum splatnosti, nastává účinnost příkazu v uvedený den splatnosti, pokud je tento BPD. Pokud se datum splatnosti příkazu shoduje s BPD, v němž je předán Bance, nastane účinnost příkazu tentýž BPD, je-li příkaz předán prostřednictvím: a) obchodního místa nejpozději do 11:00 hodin; nebo b) prostřednictvím elektronických platebních prostředků nejpozději do 18:00 hodin. Příkazy k zúčtování bez uvedeného data splatnosti: Účinnost příkazu nastane: a) u příkazu podaného prostřednictvím obchodního místa do 11:00 hodin BPD tentýž BPD; b) u příkazu podaného prostřednictvím elektronických platebních prostředků do 18:00 hodin BPD tentýž BPD. Příkazy k zúčtování s uvedeným datem splatnosti: Banka přijímá příkazy s uvedeným datem splatnosti pouze prostřednictvím elektronických platebních prostředků.účinnost příkazu nastane v den splatnosti uvedeném na příkazu, pokud je tento BPD. Pokud se datum splatnosti příkazu shoduje s BPD, v němž je předán Bance, nastane účinnost příkazu tentýž BPD, je-li příkaz předán nejpozději do hodin BPD. Příkazy k zúčtování bez uvedeného data splatnosti: Banka přijímá příkazy bez uvedeného data splatnosti pouze prostřednictvím obchodních míst s tím, že u příkazu podaného nejpozději do hodin BPD, nastává den účinnosti tentýž BPD. 3. LHŮTY PŘEVODU A/ Lhůta pro připsání částky převodu ve prospěch účtu převádějící instituce (banky) příjemce je stanovena tak, aby částka převodu byla připsána následující BPD po BPD, kdy nastala účinnost příkazu. 2

3 B/ Lhůta pro připsání částky převodu ve prospěch účtu příjemce vedeného Bankou je stanovena tak, aby částka převodu byla připsána následující BPD po BPD, kdy částka převodu byla připsána ve prospěch účtu Banky. A/ Lhůta nezbytná pro připsání částky převodu ve prospěch banky příjemce je stanovena do 5 BPD ode dne účinnosti příkazu k zúčtování. B/ Lhůta pro připsání částky převodu ve prospěch účtu příjemce nebo aby byla částka převodu příjemci k dispozici je nejpozději následující BPD po BPD, kdy byla částka převodu připsána ve prospěch účtu korespondenční banky příjemce a kdy tato banka obdržela podklady nutné k poskytnutí částky převodu příjemci. 4. ZPŮSOB STANOVENÍ CENY PŘEVODU Za provedení převodu jsou klientovi účtovány poplatky dle platného Sazebníku cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické a právnické osoby. Platby do zahraničí: Pokud na příkazu k zúčtování klient - příkazce uvede dispozice poplatků: OUR: příkazce platí veškeré poplatky Banky i zahraničních bank BEN: příjemce platí veškeré poplatky Banky i zahraničních bank SHA: příkazce platí poplatky Banky Platby ze zahraničí: Pokud je na příkazu uvedeno: OUR: klient - příjemce nehradí žádné poplatky - obdrží částku převodu v plné výši BEN: klient - příjemce hradí všechny poplatky s platbou spojené (poplatky Banky, korespondenční banky, odesílající banky příkazce) - částka převodu je připsána na účet příjemce ponížená o uvedené poplatky SHA: klient - příjemce hradí poplatky Banky i poplatky korespondenční banky - částka převodu je snížena o uvedené poplatky Poplatky Banky za provedení převodu do/ze zahraničí jsou klientovi účtovány dle platného Sazebníku cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické a právnické osoby. 5. LHŮTA ODEPSÁNÍ/PŘIPSÁNÍ ČÁSTKY PŘEVODU Částka převodu bude odepsána z účtu klienta - příkazce v BPD, kdy nastala účinnost příkazu k zúčtování. 3

4 Částka převodu bude připsána ve prospěch účtu příjemce: a) v BPD, kdy nastala účinnost příkazu, pokud jsou účty příkazce i příjemce vedeny Bankou b) následující BPD, kdy byla částka převodu připsána ve prospěch účtu Banky, pokud účet příkazce není veden Bankou. Platba do zahraničí - částka převodu je odepsána z účtu klienta - příkazce následující BPD po dni účinnosti příkazu k zúčtování Platba ze zahraničí - částka převodu je připsána ve prospěch účtu klienta - příjemce nejpozději následující BPD následující po dni, kdy byla částka převodu připsána ve prospěch účtu Banky a kdy Banka obdržela podklady nutné k poskytnutí částky převodu klientu - příjemci. 6. SMĚNNÉ KURSY Při převodu mezi dvěma účty vedenými Bankou v různých měnách je využíván směnný kurs vyhlášený Bankou ke dni uskutečnění převodu. Pro převod z účtu klienta vedeného v cizí měně použije Banka směnný kurs deviza-nákup. Pro převod na účet klienta vedený v cizí měně použije Banka směnný kurs deviza-prodej. Pro platby do zahraničí v cizí měně z korunového účtu klienta použije Banka k přepočtu směnný kurs deviza - prodej, vyhlášený Bankou ke dni zaúčtování platby na běžném účtu klienta - příkazce. Pro platby ze zahraničí v cizí měně připisované na korunový účet klienta, použije Banka k přepočtu směnný kurs deviza - nákup, vyhlášený Bankou ke dni zaúčtování platby na běžném účtu klienta - příjemce. Pro transakce platební kartou v jiné měně než v jaké je veden běžný účet, k němuž byla karta vydána jsou na měnu běžného účtu přepočítávány následovně: a) v případě transakcí v EUR nebo USD je částka přepočítána kursem deviza prodej platným zpravidla dva pracovní dny před dnem zaúčtování transakce na běžném účtu klienta, vyhlašovaný Bankou pro příslušnou měnu; b) případě transakcí v jiné měně než EUR nebo USD je částka nejdříve přepočítána příslušnou mezinárodní asociací (Europay - MasterCard, Visa) na zúčtovací měnu (obvykle EUR v rámci Evropy, USD mimo Evropu) kursem používaným touto asociací, platným v okamžiku předložení příslušné transakce k zúčtování zahraniční bankou příslušné mezinárodní asociaci (takové předložení nastává obvykle tři pracovní dny před dnem zúčtování transakce na běžném účtu klienta). Ze zúčtovací měny je dále transakce 4

5 převedena Bankou na měnu, ve které je běžný účet klienta veden, v souladu s podmínkami uvedenými pod písm. a) výše. Kurs uváděný na výpisu z účtu představuje poměr mezi měnou transakce a měnou účtu klienta, který je výsledkem uvedeného způsobu přepočtu. transakce uskutečněné platební kartou na i mimo území České republiky jsou zaúčtovány zpravidla do sedmi kalendářních dnů od data uskutečnění transakce. Skutečná doba zaúčtování je závislá na pravidlech mezinárodních asociací a době zpracování transakce ostatními nezávislými subjekty zúčastněnými na zpracování příslušné karetní transakce. 7. VÝČET PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ, KTERÉ BANKA PŘIJÍMÁ NA KTERÉMKOLIV OBCHODNÍM MÍSTĚ BANKY Platební příkazy jednorázové: Příkaz k úhradě - jednotlivý a hromadný, Příkaz k inkasu - jednotlivý a hromadný, Příkaz k odvolání příkazu Platební příkazy trvalé: Trvalý příkaz k úhradě (zadání, změna, zrušení) Souhlas s inkasem (zadání, změna, zrušení) Platební příkaz zahraniční platební styk Žádost o vystavení bankovního šeku Žádost o obstarání inkasa šeku 5

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník pro Cenový program Základ, Základ Zdarma, Plus, Plus a elinka OBSAH STRANA

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Spořicí

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 1. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky.

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky. ČL. 38 INVESTIČNÍ NÁSTROJE MIMO EVIDENCI CDCP Technické podmínky provozu stanoví odlišnosti v obchodování investičních nástrojů, které nejsou evidovány v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více