1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012"

Transkript

1 1. stoletá internetová firma Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání,

2 Project management Na startu Finanční řízení Výroba Klientská podpora Recepce Obchod Kreativa Marketing

3

4 ETN komix

5

6

7 opsat to nejde, to se musí zažít a umět cítit. ETN umožnila, abychom se jako zaměstnanci mohli chovat poctivě a upřímně. Volnost, svoboda. Úplatky, elitářství, sviňárny, osobní averze apod. jsou tak nějak až tam venku za oknem. še tu jde udělat, zajistit, vytvořit, získat - prostě pro ETN není nic problém. Vyzařuje duch odpovědnosti a nadšení, která prameni Co asi z toho, ze děláme to lidi bavi a jsou hrdi pracovat pod značkou (jinak)? et netery. Člověk může vyjádřit bez obav vůj názor (myšlenku, nápad, nesouhlas...). Parta lidí se kterejma prostě chci dělat a můžu v ně mít důvěru. Jinak, respekt, rovnost, správně, hrdost. Nikdo si tu nehraje na bosse, není tu tak "cítit" systém nadřazenosti/podřazenosti. I dyž by jsme si mohli hrát na nějakou cool firmu, pořád zůstáváme lidma a ne jen jednotkama a děláme si to po svém. Vzájemně se nenecháváme v průseru. Nikdo se nevymlouvá, že nemá čas, že to není jeho práce atd. Pri se omunikaci nekouka na "pozici a postaveni", ale věci se řeši jako "člověk s člověkem". Jsou zde všichni lidi "normální", s každým člověkem je možné si jít po práci sednout na jedno a přitom se s ním budu mít o čem bavit (ne o práci) ETN není firma klasických ajťáků. Velmi PRATELSKA nálada, parádní sportovní zázemí a směr, vládne tady hodně HUMOR a VTIP. Přirozenost a opravdovost, kamarádství a otevřenost, touha a možnost měnit věci kolem sebe. uper parta lidi Popsat bez jakéhokoliv to náznaku nejde, podřazenosti to se a musí nadřazenosti. zažít Sranda a umět musí být i cítit. kdyby na ETN chleba umožnila, nebylo, pocit, že máš abychom za kým jít pro se radu, jako nejen z zaměstnanci pracovního prostředí. mohli Ghetto inteligence chovat - pres poctivě den tu žiju a mezi určitým ypem lidi, kteří se v takové koncentraci v běžné populaci rozhodne nenacházejí. Moc si to užívám, je to osvěžující a život usnadňující. Kdybych to měl zhodnotit celkově jedním slovem, tak mi napadá, že ETN je osvěžující. Nefunguje en pro zlatokopecké upřímně. vydělávání Volnost, peněz, ale pro svoboda. příjemné vydělávání peněz, které nás nejen živí, ale zároveň i baví. Když si řekneš o pomoc, dostaneš ji. Jako kdybysme primárně nebyli byznys, ale parta lidí co dali srdce do něčeho, o díky tomuto vkladu i vydělává. Otevřenost, svoboda, nové myšlenkové Úplatky, trendy. elitářství, Hlavně to, že sviňárny, se tu jde po podstatě osobní věci: averze Když se něco apod. dělá, obvykle jsou to tak má důvod. nějak Když až něco tam nemá venku důvod, dá za se ostatním oknem. vysvětlit, že a proč to edělat. Nejdůležitějsi pro me je, ze když ráno vstanu, tak se proste do etn těšim. Coz po 10 letech je asi fakt skoro neuveritelny. Unikátní vztah Vše zaměstnance tu jde x zaměstnavatel, udělat, zajistit, který jsem nikde vytvořit, jinde neviděl. získat Je to spíše - podobné apř. třídě na gymnáziu prostě - prostě parta ETN lidí, není s některýma nic si problém. rozumíš více, s Vyzařuje některýma méně, duch ale jsme odpovědnosti na jedné lodi. Vlastně to a nejde nadšení, brát ani jako která firmu - je prameni to skupina lidí, asi která z dělá toho, svojí práci ze většinou to lidi ráda bavi a tím, a že mají jsou stejný zájem, ak jsou pod střechou jednoho (dvou) baráků. Jedna velká rodina. Práce je pro nás část života, nic míň, ale taky nic víc :) Nenasíravost. Není tak těžké se pro něco nadchnout a jit za tim, sdileni stejne myslenky. Bude to tím, že emám srovnání hrdi s prací pracovat mimo Et neteru, pod ale značkou mám dojem, že et honění netery. se za duchem Člověk jinakosti může je honba vyjádřit za přeludem. bez Pracovní obav prostředí svůj je v názor ETN výborné, (myšlenku, kolektiv je také nápad, nadprůměrně nesouhlas...). soudržný, ale to není nijak Parta "jiné", to je jen tatistika. "Děláme věci jinak", je prázdná proklamace, protože neexistuje žádná norma, jak věci dělat "nejinak. Popsat to nejde, to se musí zažít a umět cítit. ETN umožnila, abychom se jako zaměstnanci mohli chovat poctivě a přímně. Volnost, lidí svoboda. se Úplatky, kterejma elitářství, sviňárny, prostě osobní chci averze apod. dělat jsou tak a nějak můžu až tam venku v za oknem. ně Vše mít tu jde důvěru. udělat, zajistit, vytvořit, Jinak, získat respekt, - prostě pro ETN rovnost, není nic problém. správně, Vyzařuje duch odpovědnosti hrdost. a nadšení, terá prameni asi z toho, ze to lidi bavi a jsou hrdi pracovat značkou et netery. Člověk může vyjádřit bez obav svůj názor (myšlenku, nápad, nesouhlas...). Parta lidí se kterejma prostě chci dělat a můžu v ně mít důvěru. Jinak, není tu tak cítit systém Nikdo si nadřazenosti/podřazenosti. tu nehraje na bosse, I když by jsme si mohli hrát na nějakou cool firmu, pořád zůstáváme espekt, rovnost, správně, hrdost. Nikdo si tu nehraje na bosse, není tu tak "cítit" systém nadřazenosti/podřazenosti. I když by jsme si mohli hrát na nějakou cool firmu, pořád zůstáváme lidma a ne jen jednotkama a děláme si to po vém. Vzájemně lidma se nenecháváme a ne jen v průseru. jednotkama Nikdo se nevymlouvá, a děláme že nemá čas, si to že to po není svém. jeho práce Vzájemně atd. Pri se komunikaci se nenecháváme nekouka na "pozici a postaveni", v průseru. ale věci se Nikdo řeši jako se "člověk nevymlouvá, s člověkem". Jsou že zde všichni lidi normální", s každým člověkem je možné si jít po práci sednout na jedno a přitom se s ním budu mít o čem bavit (ne o práci) - ETN není firma klasických ajťáků. Velmi PRATELSKA nálada, parádní sportovní nekouka zázemí na a směr, vládne ady hodně HUMOR nemá a VTIP. čas, Přirozenost že a opravdovost, to není kamarádství jeho a otevřenost, práce touha a možnost atd. měnit věci Pri kolem sebe. komunikaci Super parta lidi bez se jakéhokoliv náznaku podřazenosti a nadřazenosti. Sranda musí být i kdyby. na chleba ebylo, pocit, že pozici máš za a kým postaveni, jít pro radu, nejen ale z pracovního věci se prostředí. řeší Ghetto jako inteligence "člověk- pres s člověkem". den tu žiju mezi určitým typem lidi, kteří se v takové koncentraci v běžné populaci rozhodne nenacházejí. Moc si to užívám, je to svěžující a život J usnadňující. Kdybych to měl zhodnotit celkově jedním slovem, tak mi napadá, že ETN je osvěžující. Jsou Nefunguje zde jen pro všichni zlatokopecké lidi vydělávání "normální", peněz, ale s pro každým příjemné vydělávání člověkem peněz, které možné nás nejen živí, ale ároveň i baví. si Když jít si po řekneš práci o pomoc, sednout dostaneš ji. Jako na kdybysme jedno primárně a přitom nebyli se byznys, s ale ním parta budu lidí co dali mít srdce o do čem něčeho, bavit co díky (ne tomuto o vkladu práci) i vydělává. - ETN Otevřenost, není svoboda, firma nové klasických myšlenkové trendy. ajťáků. Hlavně to, že se tu de po podstatě věci: Když se něco dělá, obvykle to má důvod. Když něco nemá důvod, dá se ostatním vysvětlit, že a proč to nedělat. Nejdůležitějsi pro me je, ze když ráno vstanu, tak se proste do etn těšim. Coz po 10 letech je asi akt skoro neuveritelny. Velmi Unikátní PRATELSKA vztah zaměstnance nálada, x zaměstnavatel, parádní který jsem sportovní nikde jinde neviděl. zázemí Je to spíše podobné a směr, např. třídě vládne na gymnáziu tady - prostě hodně parta lidí, HUMOR s některýma si rozumíš a VTIP. více, s některýma Přirozenost méně, ale jsme a na jedné odi. Vlastně to nejde brát ani jako firmu - je to skupina lidí, která dělá svojí práci většinou ráda a tím, že mají stejný zájem, tak jsou pod střechou jednoho (dvou) baráků. Jedna velká rodina. Práce je pro nás část života, nic míň, ale aky nic víc :) opravdovost, Nenasíravost. Není tak kamarádství těžké se pro něco nadchnout a otevřenost, a jit za tim, sdileni touha stejne myslenky. a možnost Bude to tím, měnit že nemám věci srovnání kolem s prací mimo sebe. Et neteru, Super ale mám parta dojem, že lidi honění bez se za jakéhokoliv duchem jinakosti je honba za řeludem. Pracovní prostředí je v ETN výborné, kolektiv je také nadprůměrně soudržný, Sranda ale to není musí nijak "jiné", být to i kdyby je jen statistika. na "Děláme chleba věci nebylo. jinak", je prázdná proklamace, protože neexistuje žádná norma, jak věci dělat "nejinak. náznaku podřazenosti a nadřazenosti. Pak pocit, že máš za kým jít pro radu, opsat to nejde, to se musí zažít a umět cítit. ETN umožnila, abychom se jako zaměstnanci mohli chovat poctivě a upřímně. Volnost, svoboda. Úplatky, elitářství, sviňárny, osobní averze apod. jsou tak nějak až tam venku za oknem. še tu jde udělat, nejen zajistit, z vytvořit, pracovního získat - prostě prostředí. ETN není nic Ghetto problém. Vyzařuje inteligence duch odpovědnosti - pres a nadšení, den tu která žiju prameni mezi asi z určitým toho, ze to lidi typem bavi a jsou lidi, hrdi pracovat kteří pod se značkou v takové et netery. koncentraci Člověk může vyjádřit v bez obav vůj názor (myšlenku, nápad, nesouhlas...). Parta lidí se kterejma prostě chci dělat a můžu v ně mít důvěru. Jinak, respekt, rovnost, správně, hrdost. Nikdo si tu nehraje bosse, není tu tak "cítit" systém nadřazenosti/podřazenosti. I dyž by jsme si běžné mohli hrát populaci na nějakou cool rozhodne firmu, pořád zůstáváme nenacházejí. lidma a jen Moc jednotkama si to a děláme užívám, si to po svém. je to Vzájemně osvěžující se nenecháváme a život v průseru. usnadňující. Nikdo se nevymlouvá, Kdybych že nemá to čas, měl že to není zhodnotit jeho práce atd. Pri se omunikaci nekouka na "pozici a postaveni", ale věci se řeši jako "člověk s člověkem". Jsou zde všichni lidi "normální", s každým člověkem možné si jít po práci sednout na jedno a přitom se s ním budu mít o čem bavit (ne o práci) ETN není firma celkově klasických ajťáků. jedním Velmi slovem, PRATELSKA tak nálada, mi parádní napadá, sportovní zázemí že ETN a směr, je vládne osvěžující. tady hodně HUMOR Nefunguje a VTIP. Přirozenost jen pro a opravdovost, zlatokopecké kamarádství vydělávání a otevřenost, touha peněz, a možnost měnit ale věci pro kolem sebe. Když si řekneš o pomoc, dostaneš ji. uper parta lidi příjemné bez jakéhokoliv vydělávání náznaku podřazenosti peněz, a nadřazenosti. které Sranda nás musí nejen být i kdyby živí, na ale chleba zároveň nebylo, pocit, i že baví. máš za kým jít pro radu, nejen z pracovního prostředí. Ghetto inteligence Jako - pres kdybysme den tu žiju mezi určitým ypem lidi, kteří se v takové koncentraci v běžné populaci rozhodne nenacházejí. Moc si to užívám, je to osvěžující a život usnadňující. Kdybych to měl zhodnotit celkově jedním slovem, tak mi napadá, že ETN je osvěžující. Nefunguje en pro zlatokopecké primárně vydělávání nebyli peněz, ale byznys, pro příjemné ale vydělávání parta peněz, lidí které co nás dali nejen živí, srdce ale zároveň do i něčeho, baví. Když si řekneš co díky o pomoc, tomuto dostaneš ji. vkladu Jako kdybysme i vydělává. primárně nebyli Otevřenost, byznys, ale parta lidí svoboda, co dali srdce do něčeho, o díky tomuto vkladu i vydělává. Otevřenost, svoboda, nové myšlenkové trendy. Hlavně to, že se tu jde Když se něco dělá, obvykle to má důvod. Když něco nemá důvod, dá se ostatním vysvětlit, že a proč to edělat. Nejdůležitějsi nové pro myšlenkové me je, ze když ráno trendy. vstanu, tak Hlavně se proste do to, etn těšim. že se Coz tu po 10 jde letech po je podstatě asi fakt skoro neuveritelny. věci: Když Unikátní se vztah něco zaměstnance dělá, x zaměstnavatel, obvykle to který má jsem důvod. nikde jinde neviděl. Když Je něco to spíše podobné apř. třídě na gymnáziu - prostě parta lidí, s některýma si rozumíš více, s některýma méně, ale jsme na jedné lodi. Vlastně to nejde brát ani jako firmu - je to skupina lidí, která dělá svojí práci většinou ráda a tím, že mají stejný zájem, nemá důvod, dá se ostatním vysvětlit, že a proč to nedělat. Nejdůležitějsi pro me je, ze když ráno vstanu, tak se proste ak jsou pod střechou jednoho (dvou) baráků. Jedna velká rodina. Práce je pro nás část života, nic míň, ale taky nic víc :) Nenasíravost. Není tak těžké se pro něco nadchnout a jit za tim, sdileni stejne myslenky. Bude to tím, že emám srovnání do s prací etn mimo těšim. Et neteru, Coz ale mám po dojem, 10 letech že honění je se za asi duchem fakt jinakosti skoro je honba neuveritelny. za přeludem. Pracovní Unikátní prostředí vztah je v ETN zaměstnance výborné, kolektiv je také x nadprůměrně zaměstnavatel, soudržný, ale který to není nijak jsem "jiné", to je jen tatistika. "Děláme věci jinak", je prázdná proklamace, protože neexistuje žádná norma, jak věci dělat "nejinak. Popsat to nejde, to se musí zažít a umět cítit. ETN umožnila, abychom se jako zaměstnanci mohli chovat poctivě a přímně. Volnost, nikde svoboda. jinde Úplatky, neviděl. elitářství, sviňárny, Je to osobní spíše averze apod. podobné jsou tak nějak např. až tam třídě venku za na oknem. gymnáziu Vše tu jde udělat, - zajistit, prostě vytvořit, parta získat - lidí, prostě pro s ETN některýma není nic problém. si Vyzařuje rozumíš duch odpovědnosti více, s a nadšení, terá prameni asi z toho, ze to lidi bavi a jsou hrdi pracovat pod značkou et netery. Člověk Vlastně může vyjádřit to nejde bez obav brát svůj názor ani (myšlenku, jako firmu nápad, nesouhlas...). Parta lidí se kterejma prostě chci dělat a můžu v ně mít důvěru. Jinak, espekt, rovnost, některýma správně, hrdost. méně, Nikdo si tu ale nehraje jsme na bosse, na není jedné tu tak "cítit" lodi. systém nadřazenosti/podřazenosti. I když by jsme si mohli hrát na - je nějakou to jak cool firmu, skupina pořád zůstáváme lidí, která lidma a dělá ne jen jednotkama svojí práci a děláme si to po Práce je pro vém. Vzájemně většinou se nenecháváme ráda v průseru. a tím, Nikdo že se mají nevymlouvá, stejný že nemá zájem, čas, že tak to není jsou jeho pod práce atd. střechou Pri se komunikaci jednoho nekouka (dvou) na "pozici baráků. a postaveni", Jedna ale věci se velká řeši jako rodina. "člověk s člověkem". Jsou zde o všichni lidi normální", s každým nás člověkem část života, je možné si nic jít po míň, práci sednout ale taky na jedno nic a přitom víc se :) s ním budu mít o čem bavit (ne o práci) - ETN není firma klasických ajťáků. Velmi PRATELSKA nálada, parádní sportovní zázemí a směr, vládne ady hodně HUMOR n a VTIP. Přirozenost a opravdovost, kamarádství a otevřenost, touha Nenasíravost. a možnost měnit věci Není kolem sebe. tak Super těžké parta se lidi bez pro jakéhokoliv něco náznaku nadchnout podřazenosti a a jit nadřazenosti. za tim, Sranda sdileni musí být stejne i kdyby na chleba ebylo, pocit, že máš za kým jít pro radu, nejen z pracovního prostředí. Ghetto inteligence - pres den tu žiju mezi určitým typem lidi, kteří se v takové koncentraci v běžné populaci rozhodne nenacházejí. Moc si to užívám, je to svěžující a život myslenky. usnadňující. Kdybych Bude to to měl tím, zhodnotit že celkově nemám jedním slovem, srovnání tak mi napadá, s prací že ETN mimo je osvěžující. Et neteru, Nefunguje jen ale pro mám zlatokopecké dojem, vydělávání že peněz, honění ale pro se příjemné za duchem vydělávání peněz, jinakosti které nás nejen je živí, ale ároveň i baví. Když si řekneš o pomoc, dostaneš ji. Jako kdybysme primárně nebyli byznys, ale parta lidí co dali srdce do něčeho, co díky tomuto vkladu i vydělává. Otevřenost, svoboda, nové myšlenkové trendy. Hlavně to, že se tu honba za přeludem. Pracovní prostředí je v ETN výborné, kolektiv je také nadprůměrně soudržný, ale "Děláme věci de po podstatě věci: Když se něco dělá, obvykle to má důvod. Když něco nemá důvod, dá se ostatním vysvětlit, že a proč to nedělat. Nejdůležitějsi pro me je, ze když ráno vstanu, tak se proste do etn těšim. Coz po 10 letech je asi akt skoro neuveritelny. jinak", Unikátní je prázdná vztah zaměstnance proklamace, x zaměstnavatel, protože který jsem neexistuje nikde jinde neviděl. žádná Je to spíše norma, podobné např. jak třídě věci na gymnáziu dělat -"nejinak. prostě parta lidí, s některýma si rozumíš více, s některýma méně, ale jsme na jedné odi. Vlastně to nejde brát ani jako firmu - je to skupina lidí, která dělá svojí práci většinou ráda a tím, že mají stejný zájem, tak jsou pod střechou jednoho (dvou) baráků. Jedna velká rodina. Práce je pro nás část života, nic míň, ale aky nic víc :) Nenasíravost. Není tak těžké se pro něco nadchnout a jit za tim, sdileni stejne myslenky. Bude to tím, že nemám srovnání s prací mimo Et neteru, ale mám dojem, že honění se za duchem jinakosti je honba za řeludem. Pracovní prostředí je v ETN výborné, kolektiv je také nadprůměrně soudržný, ale to není nijak "jiné", to je jen statistika. "Děláme věci jinak", je prázdná proklamace, protože neexistuje žádná norma, jak věci dělat "nejinak.

8 Typický zaměstnanec?

9

10

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka www.survio.com 26. 08. 2014 14:30:16 Základní údaje Název výzkumu Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka Autor Olga Radimecká Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/w4q6p3w1r3a2w5e8e

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

To nejdůležitější se odehraje do 3 let. Slovenská Asociácia Montessori Montessori ČR. 8 dní 4 víkendy 2 lektorky teorie i praxe

To nejdůležitější se odehraje do 3 let. Slovenská Asociácia Montessori Montessori ČR. 8 dní 4 víkendy 2 lektorky teorie i praxe Montessori manuál 0 3 To nejdůležitější se odehraje do 3 let. Slovenská Asociácia Montessori Montessori ČR září prosinec 2015 8 dní 4 víkendy 2 lektorky teorie i praxe Vše, co dítě získá do tří let je

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013

Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013 Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013 O čem tento příspěvek není O systematickém výkladu problematiky O vysvětlení rozdílů mezi různými formami práce na dálku O přehledu

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DOVOLENÁ 2007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD

DOVOLENÁ 2007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/007 DOVOLENÁ 007: NA CHALUPĚ, ANEBO POBYTOVÝ ZÁJEZD Více než tři pětiny (6 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené doma. Služeb

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz JIŘÍ MAZUR 13 TAJEMSTVÍ CESTY NA PRAVOU STRANU Efektivita úspěchu a skvělého života Efektivní jednání v životě Efektivní jednání v podnikání Získat co nejvíce s co nejmenším úsilím = čas = peníze! Být

Více

II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva

II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva 24 I Pracovní právo praktické II. kapitola Vznik pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. V případech

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Systém strategického řízení nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu Strategické řízení Podniková strategie je mapa, která vede podnik, tým nebo

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka

kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka Montessori manuál 0 3 kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka 10 dní ve 3 blocích březen září 2015 Montessori ČR, Praha 9 900 Kč To, co získá

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze Řízení IT v PRE Velmi stručné teze M. Hübner J. Kalousek listopad 2013 Jak představit řízení IT v PRE? představit prakticky využívané principy postřehy a útržky z našeho systému proto budou teze, úspěšné

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační

Více

LADISLAV TUROŇ. Tento e-book je určen pro lidi, kteří touží podnikat na internetu, ale neví v čem, jak a s kým.

LADISLAV TUROŇ. Tento e-book je určen pro lidi, kteří touží podnikat na internetu, ale neví v čem, jak a s kým. LADISLAV TUROŇ Tento e-book je určen pro lidi, kteří touží podnikat na internetu, ale neví v čem, jak a s kým. Tento e-book je chráněn autorským právem Ladislav Turoň 2014 1 Podnikání se zárukou??? Co

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

10% z každé zaplacené objednávky

10% z každé zaplacené objednávky V tomto manuálu tě podrobně seznámíme s provizním systémem Bastard.cz. Dozvíš se, jak se registrovat, kde najdeš bannery pro vložení na svůj web, kolik sis aktuálně vydělal a jak zažádat o vyplacení provize.

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Smlouva o dílo a smlouva kupní Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Systém současné právní úpravy činnosti pro druhé je rozložen do 3 zákoníků: - v zákoníku práce je upravena závislá práce (zaměstnanec

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Rozhodovací procesy 1

Rozhodovací procesy 1 Rozhodovací procesy 1 Význam rozhodování a základní pojmy Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 I rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Odpovědné zadávání veřejných zakázek Odpovědné zadávání veřejných zakázek Valná hromada NSZM ČR, 28. dubna 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana LEGALWAY s.r.o. U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1 Tel.: (+420) 606 853 095 E-mail: info@legalway.cz BRAND (značka) a BRANDING Je lepší mít jednu silnou značku

Více

otazky jakž takž, ale hodnocení.. prej objektivní!!!!!!! hodne ště Stránka 1

otazky jakž takž, ale hodnocení.. prej objektivní!!!!!!! hodne ště Stránka 1 6.5.2008 Nazdar pratele. par informaci k dnesni zkousce z prevodovych ustroji: jeste ted sem nasranej!!!!!!!!! nez napisu co tam vlastne bylo tak bych chtel zminit ze sem nepochopil Kaplanuv system pisemky,kdy

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0%

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% Upřednostňujete studijní oddělení otevřené denně po kratší dobu, nebo pouze některé

Více

MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA. Marek Novinský 17.12.2014

MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA. Marek Novinský 17.12.2014 MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA Marek Novinský 17.12.2014 Více než 20 let v marketingu a pořád mě to baví! Marketing jako Popelka? 1 Marketing jako firemní Popelka 2 Tři oříšky pro marketing 3 Komu padne

Více

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013)

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) I. CÍLE ŠKOLY 1) Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? náš 1. stupeň náš 2. stupeň všechny ZŠ Naučit se slušně chovat 10% 14% 10% Získat

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK RYCHLEBSKÉ STEZKY PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK Rychlebské stezky leží v severním cípu Olomouckého kraje ve velmi chudém regionu, kde v minulosti nebyl žádný turistický ruch. Myšlenku vybudovat trailcentrum

Více

Leadership pro 21. století

Leadership pro 21. století Leadership pro 21. století 13. 11. 2012 Zápis ze Schůze Program schůze 1) Evoluce pojetí leadershipu a aktuální trendy v metodách rozvoje leaderů / Martin Ruman 2) Inovace v praxi Leadership²: rozvoj vlastních

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o.

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. www.potrubi.cz Společnost D-klima, s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnickývh komponentů a provozuje e-shop www.potrubi.cz.

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku ESS European Social Survey 4. kolo Karty k hlavnímu dotazníku 1 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu 1) Platební styk 2) Zásoby Cíl: 1) Účetní zobrazení hotovostních a bezhotovostních operací v podniku, vazeb mezi pokladnou a bankovním

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Absolventská práce Význam práce Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Pro školu archivace, zdroj informací pro další studenty

Více

Jak Alkoholik do káčka přišel aneb. v Českých Budějovicích. Michaela Rokosová Jan Šnokhous

Jak Alkoholik do káčka přišel aneb. v Českých Budějovicích. Michaela Rokosová Jan Šnokhous Jak Alkoholik do káčka přišel aneb změny v cílové skupině v KC Prevent v Českých Budějovicích Michaela Rokosová Jan Šnokhous UŽIVATELÉ ALKOHOLU NA KC ANO ČI NE? Antonín Hrdý, Martina Kollárovičová Laxus

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Autor: Martin Dobeš 2012 1 Hlavní řešitel projektu: V-studio, s.r.o. http://www.v-studio.cz/

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F3 Interní komunikace v rámci projektového týmu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům:

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Čáp ve sněhu reportáž od Jitky Havlové

Čáp ve sněhu reportáž od Jitky Havlové Bylo nebylo, na světě se objevil internet. Už je to hodně dávno, takže o tom moc nevíme... Co je nám však známo, prý se tehdy nejeden svobodomyslný člověk radoval, že má konečně k dispozici médium, kde

Více

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ Využíváním her i soutěží v naší činnosti učíme děti poctivosti, ukázněnosti, smyslu pro kamarádství, pro společnost, ohleduplnosti k mladším. Jejích smyslem a cílem je výchova k fairplay,

Více