Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Zrak a výživa Diskuze o výsledcích domácího úkolu z předchozího pracovního listu. 2. Praktická cvičení (Práce ve dvojicích) I. Důkaz slepé skvrny Místo při zadním pólu oční koule, kde zrakový nerv opouští sítnici, neobsahuje ani čípky, ani tyčinky. Nazývá se slepá skvrna. Paprsek, který sem dopadne, nevyvolá žádné podráždění. Asi 4 mm zevně od slepé skvrny je žlutá skvrna, kde jsou pouze čípky. Je to místo nejostřejšího vidění. Pozorujeme-li nějaký předmět, stáčí se oční koule automaticky tak, aby se jeho obraz promítl ve žluté skvrně. Tento princip použijeme k demonstraci slepé skvrny. Pomůcky: Mariottovy obrázky (viz. Obr. 1 a Příloha č. 1) Postup: 1. Obrázek (z přílohy) držte nataženou paží před očima. 2. Zavřete levé oko a pravým okem se upřeně dívejte na trojúhelník. 3. Obrázek pomalu přibližujte k oku. 4. Ve vzdálenosti cm zmizí kruh a papír je na jeho místě černý. 5. Když plynule pokračujete v přibližování papíru k oku, kruh se opět objeví. Totéž zjistíte, když papír od oka vzdalujete. 1 - slepá skvrna - tam se promítá obraz kruhu 2 - žlutá skvrna - zde se promítá obraz trojúhelníku Obr. 1 Mariottovy obrázky a jejich projekce na sítnici

3 Závěr: II. Zrakové iluze a klamy Pozorujeme-li dva stejně velké obrazce, stává se, že nám za určitých okolností jeden obrazec připadá větší než druhý. Tento jev se nazývá zraková iluze. Zrakové iluze se mohou týkat nejen velikosti, ale i tvaru, pohybu, barvy, prostorového vjemu atd. Efekt zrakové iluze roste s velikostí obrázků. A. Iluze při interakci mezi pravidelnými vzorci a obrazcem Pomůcky: Obr. 2, 3, 4 Postup: 1. Prohlížejte dva stejně velké trojúhelníky (Obr. 2), z nichž jeden je prázdný a druhý je vyšrafován pravidelnými vodorovnými čarami. Který z trojúhelníků se zdá být větší? 2. Dále pozorujte dvě rovnoběžně probíhající čáry (Obr. 3). Jaký vjem navozuje šrafování v rozdílném úhlu? 3. Pozorujte čáry umístěné ve čtverci, přerušované krátkými kolmými úsečkami (Obr. 4). Jsou to rovnoběžky nebo různoběžky? 4. Přesvědčte se o vašich domněnkách změřením obrazců. Obr. 2 Trojúhelníky Obr. 3 Šrafované čáry Obr. 4 Čáry s úsečkami Závěr:

4 B. Iluze při projekci trojrozměrného objektu na dvojrozměrnou plochu Zrakové iluze vznikají při vnímání v korové části zrakového analyzátoru. Příčinou je to, že předměty nevnímáme izolovaně, nýbrž současně s jejich okolím. Postup: 1. Prohlížejte krychli (Obr. 5) a schéma otevřené knihy (Obr. 6). Co se vám jeví po určité době? Obr. 5 Krychle Obr. 6 Otevřená kniha Závěr: C. Jevy kontrastů 1. Kontrast simultánní Jevy kontrastů mají pro vidění velký význam. Jako simultánní (současný) kontrast označujeme jev, kdy plochy ležící vedle sebe nevypadají tak, jak by to objektivně odpovídalo světlům, která by vysílaly, nýbrž tak, jako by na každé ploše bylo přimíseno trochu kontrastního světla z okolní plochy. Simultánní kontrast zdokonaluje zrakové vjemy. Má podobný význam jako retušování fotografických snímků. Způsobuje, že přes velmi měnlivé osvětlení pozorovaných předmětů jsou vyvolány málo měnlivé vjemy. Např. čerň písmen může při jasném osvětlení odrážet až třikrát více světla, než odráží při slabém osvětlení bílá plocha. Přesto jsou i za poledne při silném světle vidět písmena černě, poněvadž zářící plocha přidává k jejich černi ještě čerň indukovanou. Pomůcky: malé čtverečky šedého papíru, archy bílého, šedého a černého papíru (Příloha č. 2), Obr. 7 Postup: 1. Na lavici rozložte archy papíru (bílý, černý a šedý v různých odstínech). Na každý položte malý čtvereček šedého papíru. Co pozorujete?

5 2. Pozorujte Obr. 7. Jak se vám jeví místa, kde se kříží bílé proužky mezi černými plochami? Obr. 7 Okrajový kontrast Závěr: 2. Kontrast sukcesívní Pod vlivem podnětů nejenže dojde k určitému ovlivnění okolí, nýbrž i místo, které bylo přímo podrážděno, jeví po skončeném působení podnětu jakési stopy, přetrvávající podnět. Tento jev se nazývá kontrast sukcesívní (následný). Zanechané stopy v sítnici způsobují, že podněty, které následují rychle za sebou, splývají v nepřetržitý děj, např. při dostatečné frekvenci střídavého proudu nerozeznáváme blikání žárovky, nebo nám obrázky filmu, které za sebou rychle následují, splývají v jeden děj. Pomůcky: archy papíru s terči různé barvy (viz. Příloha č. 3) Postup: 1. Upřeně pozorujte barevný terč. Pak se rychle podívejte na místo označené křížkem na bílé ploše. Co pozorujete? 2. Totéž proveďte s ostatními barvami a popište své vjemy. Závěr:

6 D. Další iluze a klamy (a/ v hodině nebo b/ domácí úkol) Dvousmyslné obrázky Obr. 8 Obr. 9 Co vidíte na obrázcích 8-11? Obr. 10 Obr. 11

7 Iluze tvaru Jak na vás působí čáry? Obr. 12 Je to spirála nebo soustředné kružnice? Obr. 13 Zaměřte se na černý bod uprostřed a pohybujte hlavou směrem k obrázku a od obrázků. Co se děje? Obr. 14

8 Co se stane, když se zaměříte na nějakou chvíli na černou tečku uprostřed? Obr. 15 Iluze barev Kolik vidíte barev? Obr. 16

9 Iluze velikosti a počtu Která postava je větší? Proč? Obr. 17 Kolik nohou má slon? Obr. 18 Geometrické iluze Který z vnitřních kruhů je větší? Obr. 19 Jsou obě svislé čáry stejně velké? Obr. 20

10 Na závěr vyzkoušejte pokus, znázorněný na Obr. 21. Dejte si ruce zhruba 20cm před obličej a přibližujte ukazováky k sobě. Po chvíli uvidíte to samé, jako na obrázku. Je to způsobeno rozdílnou trajektorií pohledu každého oka. Obr. 21 Více zajímavých zrakových iluzí a klamů můžete najít na internetu: /tec_technika.asp?c=a100512_114855_tec_technika_pka 3. Reflexe Které pokusy/informace vás nejvíce zaujaly či překvapily? Které poznatky mají podle vás význam pro praxi?

11 Příloha č. 1 - Mariottovy obrázky

12 Příloha č. 2 - Simultánní kontrast

13

14

15 Příloha č. 3 - Kontrast sukcesívní

16

17

18

19 Poznámky: 1. MACHOVÁ, Jitka. Cvičení z biologie III. 2. vyd. Praha : SPN, s. 2. Optické klamy. In Blue Cat [online]. Kacetl, Tomáš, , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cat.rulez.cz/k-duo1.htm>. 3. Optické iluze a klamy. In Milan Kryl Web [online]. 2010, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://kryl.info/iluze.html>.

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku)

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku) ř ů ť ž LIDSKÉ OKO A VLNOVÁ OPTIKA Teorii doplnit o: Na využití principu minima separabile jsou založeny optotypy, přístroje na vyšetřování zrakové ostrosti. Obsahují znaky o velikosti 5ti úhlových minut

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ Sluch Adekvátním podnětem pro sluch jsou zvukové vlny o frekvenci 16 až 20 000 Hz a intenzitě 10-12 až 10 W/m2 (tj. o akustickém tlaku 2 x 10-5 až 60 Pa). Ve fyziologické akustice

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

POZNÁVÁME ZÁKLADY OPTIKY

POZNÁVÁME ZÁKLADY OPTIKY POZNÁVÁME ZÁKLADY OPTIKY OPTICKÉ ČOČKY OPTICKÉ ČOČKY Co je optická čočka? Abychom pochopili, jakým způsobem naše oči vidí, musíme si nejprve vysvětlit základy optiky. Nejčastějšími optickými prvky při

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0044 PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Michal Švanda Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie 2009

Michal Švanda Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie 2009 Postavte si dalekohled Michal Švanda Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie 2009 Snad každý, kdo se podíval na oblohu, si položil otázku, jak asi vypadá totéž při pohledu dalekohledem, přístrojem,

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Úvod Pasivní využití solární energie představuje termín, který se používá k popisu interakce mezi slunečním sáláním a budovami, kdy se k přenosu energie nevyžaduje

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

Metodika práce s astronomickými přístroji 1

Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Historie

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více