Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016"

Transkript

1 Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016 Listopad 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

2 Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR za 1. pololetí roku 2016 se uskutečnil v celkovém množství 2 524,8 tis. tun (pokles o 32,3 % v porovnání s rokem 2015) s celkovou hodnotou 17,3 mld. Kč (pokles o 57,1 % proti stejnému období roku 2015). Uvedený objem ropy dovezly celkem tři společnosti: MND, Unipetrol RPA a SSHR, fyzické zásoby ropy ve státních hmotných rezervách v ČR zůstaly na konci 1. pololetí roku 2016 prakticky stejné, jako byly na konci předchozího roku. Doprava ropy do ČR byla realizována převážně ropovody Družba (48,3 %) a IKL (51,7 %), částečně po železnici. Kolísání podílu přepravy jednotlivými ropovody v porovnání s předchozím obdobím souvisí se sjednanými dodávkami v množství a způsobu přepravy ze strany procesorů. V následující tabulce jsou uvedeny přehledy množství dovezené ropy do ČR v 1. pololetí roku 2016 v členění podle zemí původu: Země původu Leden až červen 2016 Dovozy (tis. t) Podíly (%) Ázerbájdžán 1 020,924 40,44 Kazachstán 226,630 8,98 Maďarsko 12,483 0,49 Rusko 1 214,494 48,10 Saudská Arábie 50,305 1,99 Součet 2 524,836 Uvedené údaje o množství dovezené ropy odpovídají zjištěním při zpracování mezinárodního výkazu o ropě IEA/EU/SOM za jednotlivé měsíce 1. pololetí Průběh pohybu cen ropy od počátku roku 2003 znázorňuje graf vývoje průměrných měsíčních cen ropy typů Brent a Norht Sea Dated (dále NSD, která plynule navazuje na ropu typu Brent od ledna roku 2012), zpracovaný z údajů publikovaných Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Vývoj světových cen ropy se v zachyceném období vyznačoval zpočátku tendencí neustálého narůstání ceny ropy, způsobující růst ceny rafinérských produktů a jiných odvozených komodit. Dosud nepřekonaného maxima měsíčního průměru ceny ropy bylo dosaženo v červenci roku 2008 (133,18 USD/bbl, s počátečním týdenním průměrem 137,58 USD/bbl). Ve zbývající části roku 2008 byl zaznamenán prudký pokles až na hodnotu měsíčního průměru 40,35 USD/bbl v prosinci Poté se znovu opakoval trend nárůstu ceny, až do konce dubna roku 2011, následovaný nepravidelnou oscilací cen převážně v rozmezí 100 až 120 USD/bbl, trvající do konce srpna Poté průměrná cena ropy prudce klesala vlivem převisu nabídky na trhu s ropou a zemním plynem, generované zejména v některých zemích OPEC, až do měsíce ledna roku 2016, kdy byl dosažen měsíční průměr 30,75 USD/bbl (minimum bylo dosaženo v polovině měsíce, kdy týdenní průměr činil 27,88 USD/bbl). Od té doby se ceny vyhouply na hodnoty kolem 46 USD/bbl a stagnují.

3 V příloze č. 1 je pro dokreslení cenového vývoje ropy uveden graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent/NSD (FOB Spot) za období 1. Q Q. 2016, podle čtvrtletí. Cenový průměr uvedené ropy za 2. čtvrtletí 2008 ve výši 121,38 USD/bbl, zde představuje historické maximum, jen těsně následované lokálními maximy za 2. čtvrtletí roku 2011 a za 1. čtvrtletí roku Výkyvy ceny ropy se úzce promítají do cen rafinérských produktů. Průběh vývoje průměrných světových cen rafinérských produktů ve vazbě na ceny ropy od měsíce ledna 2003 do září 2016 znázorňuje graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent / NSD (Spot Crude Oil Price) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/2003 až 09/2016, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy v příloze č. 2. Graf zachycuje tendenci sezónního poklesu cen vždy ke konci každého kalendářního roku a od počátku nového roku pak jejich strmý nárůst, zejména v počátcích let 2004, 2005, 2006 a 2008 s dosaženými cenovými maximy ropy i hlavních rafinérských produktů v příslušných letech. Výjimku tvoří přelom roku 2006 a 2007, kdy byl cenový propad ropy a motorových paliv podstatně prohlouben zklidněním politické situace ve světě a tento vliv se přidal k sezónnímu poklesu poptávky po ropě a ropných produktech, a poté konec roku 2008, kde se na výrazném snížení cen podepsal všeobecný pokles výkonnosti ekonomik zejména ve vyspělých státech světa. Od září 2007 do ledna 2009 je zaznamenáno větší cenové odpoutání se motorové nafty od motorových benzinů. Průměrná cenová diference mezi těmito produkty v měsíci červenci 2008 je v historii dosud největší a má hodnotu 32,07 USD/bbl (maximum 33,09 USD/bbl bylo ve druhém týdnu července). Příčinou tohoto značného rozdílu ceny mezi motorovým benzinem a motorovou naftou byl především rozdíl mezi poptávkou a nabídkou a také vysoká cena ropy. V průběhu období od 2009 až do počátku roku 2012 nejsou vykazována, vlivem politických a ekonomických tlaků, žádná 2

4 výraznější lokální cenová minima ropy a tak trendem byl do března 2012 neustávající nárůst průměrných cen ropy a ropných produktů. Od dubna do června 2012 dochází k strmějšímu poklesu cen ropy a ropných produktů, následované jejich zvýšením téměř na únorové ceny stejného roku a jejich kolísáním při mírně se měnící ceně ropy s lokálním minimem v dubnu 2013, následovaným postupným zvýšením a oscilací až do prvních měsíců roku Obdobně, jako u ceny ropy, dochází od září roku 2014 do ledna 2016 k prudkému poklesu cen motorových paliv následovaný malým zvýšením a stagnací. Jako doplnění k informacím o světových cenách ropy a ropných produktů je pro ilustraci situace v ČR v příloze č. 3 uvedena přehledná tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, podle měsíců zpracovaná na základě statistického cenového šetření ČSÚ. 2. Dovozy rafinérských produktů do ČR Celkový hmotný dovoz všech sledovaných rafinérských produktů do ČR činil za 1. pololetí roku 2016 cca 2 143,2 tis. tun, což představuje oproti roku 2015 nárůst o 40,4 %. Zvýšení dovozu bylo očekáváno z důvodu dlouhodobého výpadku zpracováni ropy v průběhu 1. pololetí roku Významný nárůst dovozu proti roku 2015 byl zaznamenán u klasických motorových paliv (o 51,4 %), z toho motorový benzin o 43,0 % a motorová nafta o 53,7 %. Nárůst dovozu byl zaznamenán také u leteckého petroleje (o 74,5 %), ostatních ropných výrobků (o 146 %), maziv (o 10,1 %) a u asfaltů (o 47,6 %). Dovoz plynových olejů se zvedl šestinásobně. Významný pokles dovozu byl zaznamenán u primárního benzinu, kdy se jeho dovoz vlivem dlouhodobých problémů s jeho zpracováním v ČR úplně zastavil. Podrobná specifikace dovozů všech skupin rafinérských produktů je uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za 1. pololetí roku 2015 a 2016 (v tunách). V následujících přehledech jsou uvedeny dovozy rafinérských výrobků do ČR v 1. pololetí roku 2016 podle dovezeného množství ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Německo ,1 Bělorusko ,2 Slovensko ,8 Rusko ,8 Polsko ,1 Kazachstán ,1 Rakousko ,0 USA 660 1,2 Maďarsko ,5 Korejská republika 275 0,5 Ostatní země EU ,5 Ostatní třetí země 706 1,2 Součet Součet

5 3. Vývozy rafinérských produktů Za 1. pololetí roku 2016 se z ČR vyvezlo celkem 1 167,3 tis. tun všech sledovaných druhů rafinérských produktů, což je o 1,0 % více než ve stejném období roku Významné zvýšení vývozu bylo zaznamenáno u leteckého petroleje (o 34,7 %), LPG (o 186 %) a maziv (o 63,0 %). U primárního benzinu došlo k obnovení exportu vlivem výpadku jeho zpracování v ČR. Pokles vývozu byl zaznamenán u všech ostatních rafinérských výrobků jako důsledek výpadku zpracování ropy. Podrobnější specifikace hmotných vývozů je za hlavní výrobkové skupiny uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za 1. pololetí roku 2015 a 2016 (v tunách). V následujících přehledech jsou uvedeny vývozy rafinérských výrobků z ČR v 1. pololetí roku 2016 podle vyvezeného množství do zemí Evropské unie a do třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Německo ,8 Srbsko ,3 Slovensko ,9 SAE ,4 Polsko ,6 Bosna a Hercegovina ,8 Maďarsko ,0 Korejská republika ,4 Rakousko ,3 Rusko ,9 Ostatní země EU ,4 Ostatní třetí země ,2 Součet Součet Dodávky rafinérských produktů na trh v ČR Přehled o výši dodávek jednotlivých skupin rafinérských produktů na trh ČR za 1. pololetí roku 2016 a srovnání s minulým obdobím, poskytuje v příloze č. 5 tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2014, 2015 a 2016 (v tis. tunách). Tato tabulka je sestavena z údajů měsíčních bilančních výkazů ČSÚ o ropě IEA Monthly Oil Statistics. V těchto výkazech je do celkové bilance započítaný také pohyb zásob produktů. Z výše uvedených podkladů vyplývá, že za 1. pololetí roku 2016 se ve srovnání s rokem 2015 celkové dodávky základních skupin rafinérských produktů pro spotřebu v ČR snížily o 16,8 %. Dodávky následujících nejvýznamnějších skupin rafinérských produktů: LPG klesly o 30,3 %, motorových benzinů stouply o 0,9 %, leteckého petroleje stouply o 9,9 %, motorové nafty (plynových olejů pro pohon) stouply o 3,6 %, plynových olejů pro ostatní účely stouply o 150,0 %, těžkých topných olejů celkem stouply o 41,7 %, 4

6 maziv a mazacích olejů stouply o 16,1 %, asfaltů klesly o 10,3 %, ostatních výrobků klesly o 85,2 %. 5. Celkové porovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských výrobků a příslušného obchodního salda ČR za 1. pololetí let 2015 a 2016 Toto porovnání je zpracováno v tabulce přílohy č. 6 Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období leden až červen 2015/2016 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu. Z porovnání uvedených tabulkových údajů za uvedená období let 2015 a 2016 plynou následující závěry: celkově se komodity ropa a rafinérské produkty dovezlo do ČR jako hmotný dovoz za 1. pololetí roku 2016 o 11,2 % méně, hodnota tohoto dovozu byla nižší o 37,1 %, samotné ropy se dovezlo, jako hmotný dovoz pro rafinérské zpracování v ČR celkem o 32,3 % méně s poklesem hodnoty o 57,1 %, hmotný dovoz všech rafinérských produktů se zvýšil o 40,4 %, hodnota tohoto dovozu se snížila o 3,9 %, hmotný vývoz ropy a rafinérských produktů se snížil o 43,0 %, hodnota tohoto vývozu se snížila o 69,1 %, celkové, trvale záporné saldo (vývoz - dovoz) zahraničního obchodu ČR pro ropu a rafinérské produkty se ve hmotném vyjádření celkově zvýšilo o 9,4 %, v hodnotě se zvýšilo o 6,7 %, což je proti roku 2015 vlivem relativně nízkých cen ropy zvýšení o cca 1,8 mld. Kč. Hodnotové údaje dovozu ropy a příslušné analytické závěry uvedené v této kapitole je nutno považovat za předběžné, protože dochází k průběžnému zpřesňování údajů. Seznam příloh: 1. graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent/NSD (FOB Spot) za období 1. Q Q. 2016, podle čtvrtletí 2. graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent/NSD (Spot Crude Oil Price) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices), v období 01/2003 až 09/2016, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 3. tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, podle měsíců 4. tabulka Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za 1. pololetí roku 2015 a 2016 (v tunách) a tabulka Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za 1. pololetí roku 2015 a 2016 (v tunách) 5. tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2014, 2015, 2016 (v tis. tunách) 6. tabulka Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období leden až červen 2015/2016 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu 5

7 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent / NSD (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2016, podle čtvrtletí 120,00 100,00 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 pozn.: pro znázornění celkového vývojového trendu bylo použito polynomické proložení bodů zdroj dat: IEA Statistics - Oil Information čtvrtletí

8 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy Brent / NSD (Spot Crude Oil Price) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/ 2003 až 09/2016, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy ROPA 155,00 AUBI Premium 96 Motorová nafta 135,00 trend ROPA (polynomický) 115,00 USD/bbl 95,00 75,00 55,00 35,00 15,00 pozn.: AUBI Premium 96 jako přibližný ekvivalent motorového benzinu Natural 95, od 11/2008 je s obsahem síry pod 10 ppm Motorová nafta je od 01/2009 s obsahem síry pod 10 ppm zdroj dat: IEA/ Oil Information

9 Příloha č.3 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, podle měsíců 2012 produkt 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 průměr bezolovnatý benzín Natural 95 35,72 36,20 36,82 37,62 37,23 36,37 35,93 37,17 38,23 37,70 36,04 35,11 36,68 bezolovnatý benzín Super plus 98 37,48 37,87 38,47 39,10 39,19 38,35 38,08 38,94 40,13 39,94 38,56 37,83 38,66 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 34,93 35,42 36,75 37,39 36,79 35,95 35,44 36,48 37,48 37,23 36,21 35,04 36,26 motorová nafta 36,32 36,75 37,08 36,95 36,51 35,72 35,37 36,47 37,20 36,96 36,42 35,82 36,46 LPG 17,38 17,68 18,23 18,35 18,15 17,86 17,22 17,00 17,25 17,75 17,91 18,21 17, produkt 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 průměr bezolovnatý benzín Natural 95 35,33 36,33 36,65 36,17 35,52 36,02 36,53 36,84 36,85 35,96 35,64 36,16 36,17 bezolovnatý benzín Super plus 98 37,75 38,38 38,71 38,40 37,80 38,08 38,46 38,91 38,97 38,29 37,85 38,22 38,32 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 35,08 35,67 35,94 35,46 34,91 35,31 35,63 35,94 36,11 35, ,55 motorová nafta 35,80 36,20 36,34 35,86 35,25 35,76 36,31 36,51 36,67 36,18 35,98 36,49 36,11 LPG 18,20 18,10 17,96 17,64 17,26 17,06 16,95 16,89 17,08 17,00 17,18 17,70 17,42 Pozn.: bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou se přestal sledovat od z důvodu poklesu jeho tržního podílu pod prahovou hodnotu 2014 produkt 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 průměr bezolovnatý benzín Natural 95 36,28 36,20 35,86 35,85 36,12 36,47 36,97 36,85 36,87 36,68 35,88 33,93 36,16 bezolovnatý benzín Super plus 98 38,47 38,36 38,18 38,17 38,63 38,65 39,07 39,02 39,04 38,91 38,29 36,69 38,46 motorová nafta 36,65 36,57 36,39 36,18 36,26 36,52 36,81 36,68 36,73 36,55 36,01 34,41 36,31 LPG 18,16 18,11 17,84 17,55 17,37 17,28 17,36 17,55 17,57 17,42 17,25 16,95 17, produkt 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 průměr bezolovnatý benzín Natural 95 31,07 29,88 31,25 31,87 32,64 32,97 33,10 32,77 31,65 30,54 29,67 29,00 31,37 bezolovnatý benzín Super plus 98 34,09 32,51 33,67 34,19 35,03 35,46 35,89 35,60 34,41 33,21 33,00 32,44 34,13 motorová nafta 31,89 30,66 31,90 32,21 32,82 32,92 32,56 31,28 30,28 29,86 29,44 28,71 31,21 LPG 16,26 15,71 15,46 15,33 15,16 14,72 14,55 14,28 13,91 13,69 13,56 13,56 14, produkt 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 průměr bezolovnatý benzín Natural 95 28,04 26,79 26,59 27,64 28,56 29,67 29,52 28,95 29,05 28,31 bezolovnatý benzín Super plus 98 31,50 29,92 29,43 29,77 30,90 32,47 32,22 31,63 31,75 31,07 motorová nafta 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 27,00 LPG 13,33 12,74 12,20 12,11 11,91 11,79 11,98 11,96 12,23 12,25 zdroj dat: pohonné hmoty - cenové šetření ČSÚ

10 Příloha č. 4 Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za 1. pololetí roku 2015 a 2016 (v tunách) skupiny produktů dovezené množství (tuny) index 1.pol pol /15 automobilové benziny celkem ,430 letecký benzin ,252 motorová nafta ,537 plynové oleje ,075 letecký petrolej - kerosen ,745 ostatní petroleje ,849 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,105 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,125 aditiva/oxigenáty ,084 ropný (petrolejový) koks ,848 ostatní ropné výrobky ,463 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,102 lakové a ost. speciální benziny ,420 primární benzin (naphta) ,000 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,101 parafiny a vosky ,000 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,476 C E L K E M D O V O Z P R O D U K T Y ,404 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,514 podíl pohonných hmot na celkovém dovozu ropných produktů do ČR (%) 73,8 79,6 1,079 Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za 1. pololetí roku 2015 a 2016 (v tunách) skupiny produktů vyvezené množství (tuny) index 1.pol pol /15 automobilové benziny celkem ,902 letecký benzin motorová nafta ,705 plynové oleje ,901 letecký petrolej - kerosen ,347 ostatní petroleje ,373 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,685 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,931 aditiva/oxigenáty ,779 ropný (petrolejový) koks ,693 ostatní ropné produkty ,776 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,859 lakové a ostat. speciální benziny ,827 primární benzin (naphta) maziva a mazací oleje - lubrikanty ,630 parafiny a vosky ,787 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,527 C E L K E M V Ý V O Z P R O D U K T Y ,010 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,771 podíl pohonných hmot na celkovém vývozu ropných produktů z ČR (%) 68,1 52,0 0,763 zdroj dat: databáze ČSÚ (vlastní zpracování)

11 Příloha č. 5 Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2014, 2015, 2016 (v tis. tunách) Položka bilance LPG Celkem Celkem motorový Letecký CELKEM motorová nafta benzin včetně petrolej Ostatní petrolej Plynové oleje MONA a včetně biosložek (Kerosen) Plyn.oleje biosložek leden až červen Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) rok 16/15 (%) 69,7 100,9 109,9-103,6 250,0 104,2 Položka bilance leden až červen Topný olej Topný olej nízkosirný (< vysokosirný (> 1% S) 1% S) CELKEM Top. oleje Maziva a mazací oleje Asfalty a asfaltové živice Bitumen Ostatní výrobky CELKEM VÝROBKY Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) rok 16/15 (%) 157,9 80,0 141,7 116,1 89,7 14,8 83,2 zdroj dat: ČSÚ "Ropa a ropné produkty 2016", tab. T2 - Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - od počátku roku 2014, 2015, 2016

12 Příloha 6 A) Dovozy Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období leden až červen 2015/2016 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu období celkem dovoz ropy a raf. produktů v tom: dovoz ropy dovoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 16/15 % tis. Kč 16/15 % tuny 16/15 % tis. Kč 16/15 % Kč/kg 16/15 % tuny 16/15 % tis. Kč 16/15 % Kč/kg 16/15 % / , , / , , , ,9 6,87 44, , ,1 10,93 57,1 B) Vývozy období celkem vývoz ropy a raf. produktů v tom: vývoz tuzemské ropy vývoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 16/15 % tis. Kč 16/15 % tuny 16/15 % tis. Kč 16/15 % Kč/kg 16/15 % tuny 16/15 % tis. Kč 16/15 % Kč/kg 16/15 % / , , / , , , ,5 6,51 46, , ,9 9,84 54,3 C) Saldo (vývoz-dovoz) období celkem saldo vývoz - dovoz kumulace množství hodnota tuny 16/15 % tis. Kč 16/15 % / / , ,7 pozn.: zdroj dat - ropa: MERO ČR a.s., ČSÚ - Ceny E 1-12 zdroj dat - produkty: databáze zahraničního obchodu ČSÚ (Intrastat +Extrastat) hmotné údaje o dovozu ropy do ČR odpovídají skutečným, fyzicky realizovaným dovozům této komodity v daném období leden až červen 2015 a 2016.

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2016 Říjen 2017 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2016 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2015 Srpen 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí Příloha č. 1 140,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q. 1997-3.Q. 2009, podle čtvrtletí 120,00 121,38 114,78 100,00 96,90 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1. Q/97 74,87 69,49

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2008 uskutečnil v celkovém objemu 3 846,5 tis. tun, což je o 1,7 % méně než za stejné období

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2009 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2009 uskutečnil v celkovém objemu 3 420,0 tis. tun, což je o 11,1 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí roku 2008 uskutečnil v celkovém objemu 5 932,0 tis. tun, což je o 5,5 % více

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2014 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2014 v celkovém množství 7 370,4 tis. tun (nárůst o 12,5 % v porovnání s rokem 2013) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. čtvrtletí roku 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. čtvrtletí 2012 uskutečnil v celkovém objemu 1 655,0 tis. tun, což je o 1,0 % více než za

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2011 uskutečnil v celkovém objemu 5 133,7 tis. tun, což je o 11,6 % méně než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2008 uskutečnil v celkovém objemu 8 108,5 tis. tun, což je o 12,8 % více než za rok 2007,

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2012 v celkovém množství 7 074,56 tis. tun (nárůst o 2,2% v porovnání s rokem 2011) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Tato zpráva shrnuje situaci v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2013 a v sektoru čerpacích stanic pohonných hmot.

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2007 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2007 uskutečnil v celkovém objemu 7 186,3 tis. tun, což je o 7,5 % méně než za rok 2006.

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2007 Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2008 Odbor plynárenství a kapalných paliv Oddělení surovinové a energetické

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Sttattiissttiika ropy a ropných lláttek r Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Výsledky statistického zjišťování říjen 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Výsledky statistického zjišťování Květen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02 za 2. pololetí a rok 2004 03000 - sekce koncepční 03300 - odbor surovinové a energetické politiky

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) 1 02 za 1. pololetí 2004 03000 sekce koncepční 03300 odbor surovinové a energetické politiky 03330 oddělení

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích 17 Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích Ing. Antonín Beran, MPO, Na Františku 2, 110 15 Praha 1 tel: 224 852 5, e-mail:beran@mpo.cz Ing, Luděk Dušek, MPO, Na Františku

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) V prosinci 2011 bylo dovezeno do ČR 154 tis. hl vína (o 29 tis. hl více jako v listopadu a o 3 tis. hl méně jak před rokem) za 394 mil. Kč

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly 1. 2. 2016 Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly Zemědělství 4. čtvrtletí a rok 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ Jiří Mrázek Tisková konference, 14. března 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obsah prezentace Cena ropy na světových trzích a

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 9. 7. 2013 VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 15. 4. 2003 březen/2003

Více