Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o činnosti za rok 2006"

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská Praha 4 - Krč IČ: tel.: fax: Způsob řízení: Na základě zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR Název zřizovatele: Akademie věd ČR

2 Organizační struktura Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.: Pracoviště bylo zřízeno usnesením 21. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 20. prosince 1961 s účinností od 1. ledna 1962 pod názvem Mikrobiologický ústav ČSAV. Ve smyslu 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Mikrobiologického ústavu AV ČR dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Mikrobiologický ústav AV ČR je jednou z hlavních vědeckých institucí v České republice, která se komplexně zabývá základním výzkumem v oboru mikrobiologie. Předmětem hlavní činnosti MBÚ je vědecký výzkum v oblastech mikrobiologie, molekulární biologie, imunologie, biochemie, biotechnologií, a v příbuzných vědních disciplínách. Svou činností MBÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, popularizuje výsledky vědy a výzkumu, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference, sympózia, semináře, kurzy a další odborné akce a zajišťuje infrastrukturu výzkumu, včetně udržování sbírek mikroorganizmů, chovu experimentálních zvířat a poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

3 Základní personální údaje: Název zpracovatele: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k (fyzické osoby) věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,0 61let a více ,2 celkem ,0 % 43,0 57,0 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k (fyzické osoby) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,3 vyučen ,3 střední odborné ,0 úplné střední ,3 úplné střední odborné ,0 vyšší odborné ,5 vysokoškolské ,6 celkem ,0 3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2006 (Kč) celkem průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006 Počet nástupy 90 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % do 5 let ,2 do 10 let ,7 do 15 let 52 10,7 do 20 let 35 7,2 nad 20 let 69 14,2 celkem ,0

4 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven celkový počet kvalifikační požadavek standardizované jazykové stanovených požadavků zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí na pracovní 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň místa anglický jazyk 0 německý jazyk 0 francouzský jazyk 0 další jazyky 0 celkem Údaje roční účetní závěrky:

5

6

7

8

9

10

11

12 Údaje o majetku ústavu: Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Katastrální území : Kunratice, Obec : Praha Číslo LV: 340 parcela parc.č. 804/21 (ostatní plocha), včetně součástí a parcela parc.č. 804/72 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Katastrální území : Libuš, Obec : Praha Číslo LV: 219 Parcely 1. parcela parc.č. 390/3 (ostatní plocha), včetně součástí a 2. parcela parc.č. 390/18 (ostatní plocha), včetně součástí a 3. parcela parc.č. 390/20 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 4. parcela parc.č. 390/22 (ostatní plocha), včetně součástí a 5. parcela parc.č. 390/24 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 6. parcela parc.č. 390/25 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 7. parcela parc.č. 390/28 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 8. parcela parc.č. 390/29 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 9. parcela parc.č. 390/37 (ostatní plocha), včetně součástí a 10. parcela parc.č. 390/54 (ostatní plocha), včetně součástí a 11. parcela parc.č. 390/55 (ostatní plocha), včetně součástí a Budovy 1. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.390/20, včetně součástí a 2. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.390/24, včetně součástí a 3. budova bez č.p./č.e., občanská vybavenost, na parcele parc.č.390/25, včetně součástí a 4. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.390/28, včetně součástí a 5. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.390/29, včetně součástí a Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Katastrální území : Krč, Obec : Praha Číslo LV: 1272 Parcely 1. parcela parc.č. 3035/1 (ostatní plocha), včetně součástí a 2. parcela parc.č. 3035/36 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 3. parcela parc.č. 3035/37 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 4. parcela parc.č. 3035/38 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 5. parcela parc.č. 3035/39 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 6. parcela parc.č. 3035/40 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 7. parcela parc.č. 3035/45 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 8. parcela parc.č. 3035/46 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 9. parcela parc.č. 3035/48 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 10. parcela parc.č. 3035/50 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 11. parcela parc.č. 3035/51 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 12. parcela parc.č. 3035/52 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a

13 13. parcela parc.č. 3035/53 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 14. parcela parc.č. 3035/54 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 15. parcela parc.č. 3035/55 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 16. parcela parc.č. 3035/59 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 17. parcela parc.č. 3035/60 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 18. parcela parc.č. 3035/61 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 19. parcela parc.č. 3035/71 (zastavěná plocha a nádvoří), vzniklá oddělením geometrickým plánem č /2005 z , včetně součástí a 20. parcela parc.č. 3035/79 (zastavěná plocha a nádvoří), vzniklá oddělením geometrickým plánem č /2006 z , včetně součástí a Budovy 1. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/36, včetně součástí a 2. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/37, včetně součástí a 3. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/38, včetně součástí a 4. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/39, včetně součástí a 5. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/40, včetně součástí a 6. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/45, včetně součástí a 7. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/46, včetně součástí a 8. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/48, včetně součástí a 9. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/50, včetně součástí a 10. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/51, včetně součástí a 11. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/52, včetně součástí a 12. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/53, včetně součástí a 13. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/54, včetně součástí a 14. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/55, včetně součástí a 15. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/59, včetně součástí a 16. budova bez č.p./č.e., technická vybavenost, na parcele parc.č.3035/60, včetně součástí a 17. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/61, včetně součástí a 18. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/71, včetně součástí a 19. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č.3035/79, včetně součástí a Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod Katastrální území : Nový Hrádek, Obec : Nový Hrádek Číslo LV: 480 Parcely 1. parcela parc.č. st. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 2. parcela parc.č. st. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 3. parcela parc.č. st. 363 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 4. parcela parc.č. 116/1 (zahrada), včetně součástí a 5. parcela parc.č. 1306/2 (ostatní plochy), včetně součástí a

14 Budovy 1. budova č.p. 64, bydlení, na parcele parc.č. st. 363, včetně součástí a 2. budova č.p. 183, jiná stavba, na parcele parc.č. st. 232, včetně součástí a 3. budova bez č.p./č.e., jiná stavba - garáž, na parcele parc.č. st. 233, včetně součástí a Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou Katastrální území : Bohdašín v Orlických horách, Obec : Bohdašín Číslo LV: 109 parcela parc.č. 463 (ostatní plocha manipulační plocha), včetně součástí a Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav Katastrální území : Valtice, Obec : Valtice Číslo LV: 1498 Parcely 1. parcela parc.č (ostatní plochy), včetně součástí a 2. parcela parc.č (ostatní plochy), včetně součástí a 3. parcela parc.č (ostatní plochy), včetně součástí a Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Katastrální území : Jáchymov, Obec : Jáchymov Číslo LV: 72 Parcely 1. parcela parc.č. st (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 2. parcela parc.č. st (zastavěná plocha a nádvoří), včetně součástí a 3. parcela parc.č. 3243/4 (ostatní plochy), včetně součástí a Budovy 1. budova č.e. 18, ind. rekr., na parcele parc.č. st. 1153, včetně součástí a 2. budova č.e. 114, ind. rekr., na parcele parc.č. st. 1908, včetně součástí a Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň Katastrální území : Třeboň, Obec : Třeboň Číslo LV: 72 Parcely 1. parcela parc.č. 2011/7 (ostatní plochy), včetně všech součástí a 2. parcela parc.č. 2012/2 (vodní plocha), včetně všech součástí a 3. parcela parc.č. 2012/5 (vodní plocha), včetně všech součástí a 4. parcela parc.č. 2012/6 (vodní plocha), včetně všech součástí a 5. parcela parc.č. 2012/7 (vodní plocha), včetně všech součástí a 6. parcela parc.č. 2012/8 (vodní plocha), včetně všech součástí a 7. parcela parc.č. 2023/1 (lesní pozemek), včetně všech součástí a 8. parcela parc.č. 2024/3 (ostatní plocha - neplodná půda), včetně všech součástí a 9. parcela parc.č. 2025/1 (ostatní plocha), včetně všech součástí a 10. parcela parc.č. 2025/2 (ostatní plocha), včetně všech součástí a 11. parcela parc.č. 2025/3 (ostatní plocha), včetně všech součástí a 12. parcela parc.č. 2025/5 (ostatní plocha), včetně všech součástí a 13. parcela parc.č. 2025/7 (ostatní plocha - zeleň), včetně všech součástí a 14. parcela parc.č. 2026/1 (ostatní plocha - zeleň), včetně všech součástí a 15. parcela parc.č. 2026/2 (ostatní plocha - zeleň), včetně všech součástí a

15 16. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 17. parcela parc.č. 2031/3 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 18. parcela parc.č. 2031/4 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 19. parcela parc.č. 2031/5 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 20. parcela parc.č. 2032/1 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 21. parcela parc.č. 2032/2 (ostatní plocha - jiná plocha), včetně všech součástí a 22. parcela parc.č. 2032/3 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 23. parcela parc.č. 2032/4 (ostatní plocha - zeleň), včetně všech součástí a 24. parcela parc.č (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 25. parcela parc.č. 2035/1 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 26. parcela parc.č. 2035/2 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 27. parcela parc.č. 2036/1 (vodní plocha), včetně všech součástí a 28. parcela parc.č. 2036/3 (vodní plocha), včetně všech součástí a 29. parcela parc.č. 2037/1 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 30. parcela parc.č. 2037/2 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 31. parcela parc.č. 2037/3 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 32. parcela parc.č. 2037/8 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 33. parcela parc.č. 2037/9 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně všech součástí a 34. parcela parc.č. 2037/11 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 35. parcela parc.č (ostatní plocha - zeleň), včetně všech součástí a 36. parcela parc.č. 2040/3 (vodní plocha), včetně všech součástí a 37. parcela parc.č. 2041/2 (vodní plocha), včetně všech součástí a 38. parcela parc.č. 2041/3 (vodní plocha), včetně všech součástí a 39. parcela parc.č. 2041/4 (vodní plocha), včetně všech součástí a 40. parcela parc.č. 2519/1 (ostatní plocha - silnice), včetně všech součástí a 41. parcela parc.č. 2547/1 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 42. parcela parc.č. 2547/3 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 43. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 44. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 45. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 46. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 47. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 48. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 49. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 50. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 51. parcela parc.č (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a 52. parcela parc.č. 2560/1 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně všech součástí a Budovy 1. budova č.p. 237, objekt k bydlení, na parcele parc.č. 2028, včetně součástí a 2. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2037/2, včetně součástí a

16 3. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2037/11 a parc.č. 2037/12, včetně součástí a 4. budova bez č.p./č.e., obč.vyb., na parcele parc.č. 2547/1, parc.č. 2547/2 a parc.č. 2547/3 včetně součástí a 5. budova bez č.p./č.e., průmyslový objekt, na parcele parc.č. 2549, včetně součástí a 6. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2552, včetně součástí a 7. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2553, včetně součástí a 8. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2554, včetně součástí a 9. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2555, včetně součástí a 10. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2556, včetně součástí a 11. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2557, včetně součástí a 12. budova bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele parc.č. 2558, včetně součástí a 13. budova bez č.p./č.e., průmyslový objekt, na parcele parc.č. 2559, včetně součástí a 14. budova bez č.p./č.e., průmyslový objekt, na parcele parc.č. 2560/1 a parc.č. 2560/2, včetně součástí a Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň Katastrální území : Domanín u Třeboně, Obec : Domanín Číslo LV: 109 parcela parc.č. 1617/6 (ostatní plocha ostatní komunikace), včetně všech součástí a Přehled ploch pronajatých jiným subjektům, s nimiž hospodaří MBÚ: Lokalita adresa, okres Praha 4, Vídeňská 1083 (areál Krč) Nový Hrádek, okr. Náchod Nájemce Fyziologický ústav AV ČR Ústav mol. genetiky AV ČR Ústav exper.medicíny AV ČR Ústav exper.botaniky AV ČR Ústav živ. fyz. a gen. AV ČR Ústav anal.chemie AV ČR Kejha-Suk, zahrad.údržba Šrámek Karel, kantýna EUREST s.r.o. Steppanová J, prakt.lék. Fraňková Al, zubní lék. České teplo, s.r.o. RadioMobil a.s. Eurotel a.s. Český mobil, a.s. AnLab, s.r.o. K+F s.r.o. Sedláčková Libuše soukromé osoby Pronajaté plochy slouží především vyjmenovaným ústavům AV ČR. Rovněž tak ostatní nájemci poskytují služby Mikrobiologickému ústavu AV ČR, v. v. i., a dalším výše uvedeným ústavům AV ČR v Krči.

17 Účetní odpisování majetku je prováděno rovnoměrně v jednotlivýchj měsících kalendářního roku. Pohledávky a závazky: Zůstatek neuhrazeným pohledávek ke konci roku 2006 je ,33 Kč. Z této částky jedna pohledávka ve výši ,- Kč nebyla uhrazena v době splatnosti, byla provedena písemná urgence. Závazky byly vyrovnány, kromě závazků za zaměstnace. Jedná se o mzdy za měsíc prosinec Přehled o výnosech MBÚ Přehled o výnosech organizace: v tis. Tržby za vlastní výkony a za zboží ,28 v tom: příjmy z prodeje periodických publikací 615,90 tržby z ubytování 210,87 inkaso konferenčních poplatků 1 369,14 tržby ze zakázek hl. činnosti 7 401,72 ostatní služby ,63 Aktivace materiálu a zboží 450,63 Ostatní výnosy ,52 v tom: úroky 5 616,01 zahraniční granty ,96 zahraniční dary 841,30 výnosy z konferencí ,37 nájemné z ploch 1 107,24 nájemné ze zařízení 4,71 ostatní 3 609,93 Tržby z prodeje majetku 101,08 Příspěvky a dotace na provoz ,80 v tom: příspěvek na činnost ,00 dotace na akce nákladné údržby ,00 účelové dotace na granty a projekty ,00 přijaté prostředky na výzkum a vývoj ,80 Výnosy celkem ,31 Podíl státního rozpočtu na financování činností je 69,42 %

18 Rozbor čerpání mzdových prostředků za rok 2006: Název zpracovatele: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Rozbor čerpání mzdových prostředků za rok Porovnání závazného ukazatele (limitu) mzdových prostředků a skutečného čerpání za rok 2006 Prostředky Ostatní osobní na platy náklady (OON) Ukazatel tis. Kč tis. Kč závazný ukazatel (limit) skutečnost za rok z toho mimorozpočtové prostředky z toho fond odměn Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2006 Platy OON Článek - zdroj prostředků tis. Kč tis. Kč 0 - Zahr. granty, dary a ostat. prostředky rezervního fondu - mimorozpočtové Granty Grantové agentury AV ČR - účelové Program Nanotechnologie pro společnost - účelové Granty Grantové agentury ČR - mimorozpočtové Projekty ostatních poskytovatelů - mimorozpočtové Tématický program Informační společnost - účelové Program podpory projektů cíleného výzkumu - účelové Zakázky hlavní činnosti - mimorozpočtové Institucionální prostředky Celkem Členění mzdové prostředky podle zdrojů za rok 2006 Mzdové prostředky tis. Kč % institucionální ,7 účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6) ,0 mimorozpočtové (čl. 3 a 4) ,7 ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0 a 7) ,5 z toho jiná činnost 0,0 Mzdové prostředky celkem ,0 4. Vyplacené platy celkem za rok 2006 v členění podle složek platu Složka platu tis. Kč % platové tarify ,0 příplatky za vedení ,9 zvláštní příplatky 748 0,6 ostatní složky platu 460 0,4 náhrady platu ,2 osobní příplatky ,1 odměny ,8 Platy celkem ,0

19 5. Vyplacené OON celkem za rok 2006 tis. Kč % dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ,8 autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepš. návrhy 0 0,0 odstupné 32 1,2 náležitosti osob vykon. základní (náhradní) a další vojenskou službu 0 0,0 OON celkem ,0 6. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců v r Průměrný přepočt. počet zaměstnanců Průměr. měsíční výdělek v Kč Kategorie zaměstnanců vědecký pracovník (s atestací, kat. 1) odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2) odborný pracovník s VŠ (kat. 3) odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4) odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5) 0 0 technicko-hospodářský pracovník (kat. 7) dělník (kat. 8) provozní pracovník (kat. 9) Celkem Počty realizovaných projektů: v tis. Kč v tis. Kč poskytovatel inv. neinv. počet grantů Výzkumný záměr GA AV ČR AV ČR Cíl. Výzkum AV ČR Nanotechnologie GA ČR 991, ,16 65 MŠMT MZdr 3 471,20 10 Mze MŽP MPO EU Účelové prostředky výzkumného záměru a poskytnuté grantovými agenturami byly použity v souladu s hlavním posláním Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., tedy pro financování vědeckého výzkumu v oblastech mikrobiologie, molekulární biologie, imunologie, biochemie a a rozvoje biotechnologií. V rámci tohoto výzkumu jsou podrobně studovány otázky produkce biologicky aktivních látek, enzymů, regulační mechanizmy v řízení diferenciace růstu mikroorganizmů mechanizmy podílející se na přenosu a odifikaci DNA, degradační activity mikroorganizmů, fotosyntetický system, vývojopvé aspekty imunity, patologie a léčba autoimunitních onemocnění a imunologie onemocnění nádorových.

20 Několik nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti a jejich aplikací v roce 2006: Bylo zjištěno, že odstranění genu pro hemolyzín z genomu probiotické bakterie Escherichia coli O83:K24:H31 nesníží její schopnost kolonizovat hostitele a že použití takto získané nehemolytické bakterie coby živé orální vakcíny je mnohem bezpečnější, než použití výchozího kmene. Celogenomová expresní analýza invazivních meninkokoků pěstovaných za podmínek limitace růstu koncentrací železitých iontů ukázala, že pro věrné zobrazení stavu exprese genomu meningokoka je nutné kombinovat proteomickou a transkriptomickou analýzu, které se vhodně doplňují. Díky tomu bylo prokázáno, že až 20 % všech genů meningokoka podléhá regulaci v závislosti na dostupnosti železitých iontů v médiu. U klinických izolátů Staphylococcus haemolyticus izolovaných z českých nemocnic byla objevena a funkčně prokázána nová varianta rezistenčního genu vga(a) LC udílející rezistenci vůči linkosamidovým antibiotikům, čímž byl objasněn neobvyklý rezistenční profil kmenů. Jím kódovaný protein Vga(A) LC se liší jen sedmi aminokyselinami od proteinu Vga(A), ten však udílí rezistenci pouze k streptograminům, nikoliv k linkosamidům. Mutační analýzou byl identifikován shluk čtyř aminokyselin v centrální části proteinu zodpovědný za změnu substrátové specifity proteinu, tedy za rozpoznání substrátu. Bylo prokázáno, že proteiny Vga(A) LC a Vga(A) působí stejným mechanismem jako protein Msr(A), udílející rezistenci vůči makrolidům. Všechny zmíněné proteiny patří do skupiny tzv. ABC transportérů, které aktivně pumpují z buněk určité skupiny látek, mj. antibiotika či protinádorová terapeutika. Přesná identifikace místa rozpoznávajícího substrát je významná pro vývoj látek inhibující tyto molekulové pumpy, které ohrožují účinnou léčbu. Při studiu přenosu signálu u lidských patogenních mikroorganismů Streptococcus pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa byl pomocí metody DNA čipů analyzován globální profil exprese v mutantních kmenech těchto bakterií s inaktivovanými geny kodujícími proteinkinasy eukaryotního typu. Bylo zjištěno, že inaktivace těchto signálních proteinů vede k významnému snížení exprese řady proteinů podílejících se na syntéze buněčné stěny a rezistenci ke stresovým faktorům. Tato skutečnost znamená, že signální dráhy jsou potenciálním zásahovým místem pro bakteriostatická agens nové generace. Genetickým screeningem byl identifikován kmen streptomycet produkující dvě nové látky patřící do skupiny antibiotik manumycinového typu. Metabolity z této rodiny antibiotik mají z převážné většiny významné účinky jako inhibitory farnesyltransferas (kancerostatika) a kaspas (protizánětlivé účinky). U producenta aminokyselin Corynebacterium glutamicum byla poprvé zjištěna přítomnost regulační nepřekládané RNA kódované chromosomem. Ještě donedávna se věřilo, že se mikrotubuly tvoří a organizují z centrosomů obsahujících protein gamma-tubulin. Pomocí eliminace proteinové exprese technikou RNA interference a dalšími analýzami byla potvrzena role gamma-tubulinu při tvorbě mikrotubulů také mimo centrosom. Tento způsob organizace mikrotubulárního cytoskeletu včetně tvorby mitotického vřeténka se ukazuje být významný v buńkách všech vyšších organismů. Bylo zjištěno, že ektomykorhizní houby (různé hřibovité i lupenaté) reagují změnou růstu na přítomnost půdních humusových látek. Reakce je specifická v tom smyslu, že závisí na původu humusu a na tom, o jakou frakci humusových látek se jedná. Velmi často byl dokumentován stimulační vliv humusových látek na růst podhoubí. Podobný vliv byl pozorován také v případě humusových látek izolovaných z komunálního čistírenského kalu. Bylo zjištěno, že převažujícím enzymem účastnícím se rozkladu ligninu v lesní půdě je lakasa. Během kolonizace půdy saprotrofními houbami (např. Hypholoma fasciculare) však dochází k silné indukci aktivity enzymu Mn-peroxidasy. Kolonizující houba má významný vliv na

21 společenstvo dalších půdních hub a bakterií a její růst v půdě vede k selektivní podpoře několika bakteriálních druhů. Byly vyvinuty algoritmy pro identifikaci regulátorů transkripce z časových řad genové exprese a pro identifikaci genových klastrů pro syntézu antibiotik v bakterii Streptomyces coelicolor. Z vybraného kmene Nostoc sp. SV byla izolována nová látka s inhibiční aktivitou vůči acetylcholinesterase (AChE). Tato látka je potenciálně použitelná ve farmakologii, např. při léčení Alzheimerovy choroby. Molekulová hmotnost je 798 a sumární vzorec aktivní látky C 50 H 38 O 10. Jedná se o nekompetitivní inhibitor, jehož 2 molekuly se reversibilně váží na jednu molekulu enzymu AChE. Hodnota IC 50 = 5.23 µm je srovnatelná s látkami používanými v klinických testech (galantamin, rivastigmin atd.). Bylo prokázáno, že enteropatogenní Escherichia coli potřebuje ke svému patogennímu působení přítomnost dalších složek střevní mikroflóry, specifickou výživu apod. Prenatální nález IL-18 ve střevních enterocytech svědčí o jeho významu v prenatální ontogenezi imunitního systému. Bylo zjištěno, že AroA-mutant Salmonella typhimurium nevyvolává tvorbu zánětových cytokinů a dalších zánětových mediátorů, ačkoliv po infekci mikrobiologicky definovaných selat osidluje na několik týdnů vnitřní orgány. Vývoj a regulaci idiopatických střevních zánětů (Crohnova nemoc a ulcerosní kolitida) byl analyzován ve spolupráci s IKEM (Dr. Drastich). Byla sledována exprese znaků aktivace Tolllike receptorů TLR2, TLR4 a jejich transmembránového koreceptoru CD14 na střevních biopsiích odebraných během kolonoskopie od pacientů s Crohnovou chorobou, ulcerosní kolitidou a kontrolních jedinců bez idiopatických střevních zánětů. Byla zjištěna signifikantně zvýšená exprese TLR2 v terminálním ileu u pacientů s ulcerosní kolitidou. Znak CD14 měl výrazně vyšší expresi v lamina propria míst postižených zánětem, tj. u Crohnovy choroby v terminálním ileu, u ulcerosní kolitidy v céku a rektu. Vyšší exprese TLR4 byla u pacientů s ulcerosní kolitidou přítomna v rektu. V in vitro systému byla po 24hodinové kultivaci střevních biopsií sledována produkce prozánětlivých cytokinů. Vyšší produkce IL-6 a IL-8 byla zjištěna metodou ELISA v médiích vzorků z céka, a to především po stimulaci LPS. Cílem pokusů s experimentálně vyvolaným střevním zánětem jsou snahy o léčebné ovlivnění vývoje střevního zánětu aplikací složek různých bakterií a analýza tohoto protektivního mechanismu na buněčné a molekulární úrovni. Byly dokončeny pokusy se třemi různými bakteriálními složkami. Jednotlivé složky byly podávány v týdenních intervalech po dobu 4 týdnů, týden po poslední dávce byla vyvolána akutní kolitida podáváním 3 % dextran sulfátu. Nejvyšší protektivní účinky prokazovaly sonikáty probiotického kmene Lactobacillus casei DN , membránová frakce připravená ze sonikátu Bacteroides disastonis 13B. Mateřské mléko a kolostrum obsahuje nejen řadu živin, ale i imunologicky aktivních faktorů, které hrají velkou roli v rezistenci novorozence proti infekci a vývoji jeho imunitního systému. Cytokinové spektrum mateřského mléka bylo analyzováno pomocí moderní multiplexové proteinové metody protilátkového mikročipu. Množství jednotlivých cytokinů a jejich spektrum vykazovalo interindividuální variabilitu charakteristickou pro produkty sliznic a exokrinních žláz. Bylo detekováno 32 cytokinů, které v mateřském mléku dosud nikdo nepopsal. Některé z těchto cytokinů by se mohly podílet na vyzrávání střevního imunitního systému (např. chemokiny PARC/CCL18, MIP-3alfa/CCL20, BLC/CXCL13), překvapující byl nález růstových faktorů, které ovlivňují vývoj nervového systému (např. brain-derived neurothrophin 3 a 4). Významná regulační funkce NKR-P1 receptoru byla prokázána nejen v průběhu protinádorové a antiinfekční reakce organizmu, ale také při poruchách autoimunity nebo reprodukce, která je zprostředkovaná rozpoznáním sacharidových epitopů nádorových, virových a bakteriálních

22 antigenů. Syntetické sdružené deriváty GlcNAc (ligandy NKR-P1) lze tedy využít pro objasnění komunikační sítě lektinových receptorů NKR-P1-NKG2D-Ly49-CD69 na úrovni prezentace antigenu, cytotoxicity, tvorby protilátek a přenosu aktivačního signálu. Další důležitou složkou zapojenou v imunitních regulacích jsou bakteriální a nádorové stresové proteiny, jejichž aktivní části byly rovněž pripraveny jako rekombinantní nebo syntetické preparáty pro možné využití v protinádorové a antiinfekční terapii. Výsledky studie o vzájemných regulačních vztazích mezi nervovým, endokrinním a imunitním systémem zprostředkované cytokiny, hormony, neurotransmitery nebo purinovými nukleotidy prokázaly, že narušení integrity nebo poškození jednoho z nich vyvolá podstatné změny ve funkci dalších systémů. Při studiu regulačních mechanizmů uplatňujících se při vývoji B-buněčné BCL 1 leukémie bylo u myší zjištěno, že dochází k výraznému poměrnému nárůstu T reg z 10 % až na 30 %. Tímto způsobem by se mohla BCL1 leukémie bránit navození specifické imunitní reakce. K jejímu obnovení by pomohla selektivní deplece T reg pomocí PC61.5 mab. Pomocí FACS bylo dále prokázáno, že BCL1 buňky exprimují nejen MHC I, ale i MHC II, což jim umožňuje expanzi T reg přímo regulovat. Kromě toho exprimují také CD80 a CD86 kostimulační molekuly, které jim mohou poskytnout ochranu před efektorovými T lymfocyty pomocí interakce s molekulou CTLA-4 exprimovanou na těchto buňkách. Přehled a čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU: LSHP-CT Mucosal vaccines for poverty related diseases (MUVAPRED) ,- EUR LSHB-CT Optimised delivery systems for vaccines targeted to dendritic cells (THERAVAC) ,- EUR LSHM-CT Integrating genomics-based applications to exploit actinomycetes as a ressource for new antibiotics (ActinoGEN) ,- EUR FP Global-2, č Biological procedures for diagnosing the status and predicting evolution of polluted environment (BIOTOOL) ,- EUR LSHB-CT European Virtual Institute for Functional Genomics of Bacterial Pathogens (EuroPathoGenomics) ,- EUR No A Biological Nanoactuator as a Molecular Switch for Biosensing (BIONANO- SWITCH) 0,- EUR LSHB-CT Biocompatible non-viral polymeric gene delivery systems for the ex vivo treatment of ocular and cardiovascular diseases with high unmet medical need (PolExGene) 0,- EUR MTKD-CT Ion Cyclotron Resonance Fourier Transform Mass Spectromentry (ICR- FTMS) 1.000,- EUR Náklady na zahraniční služební cesty v roce 2006 činily 8.844,23 tis. Kč. Na účast mezinárodních konferencích a obdobných akcí (konferenční poplatky) byla vynaložena částka tis. Kč.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více