Příručka pro předkládání údajů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro předkládání údajů"

Transkript

1 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD

2 Příručka pro předkládání údajů Verze: Verze Změny /2014 Byly aktualizovány tyto body: Kapitola Bylo doplněno objasnění k vyplňování funkce přídatné látky / přídatných látek. Kapitola 5.1 Informace o zásuvném modulu asistenčního nástroje pro potvrzení a asistenčním modulu pro kvalitu dokumentace. Byly přidány nové náhledy obrazovek. Zásuvný modul kontroly technické úplnosti byl v celém dokumentu nahrazen zásuvným modulem asistenčního nástroje pro potvrzení /2013 Byly aktualizovány tyto body: Kapitola Objasnění způsobu oznamování množství pro žadatele o registraci meziproduktů. Kapitola Objasnění způsobu oznamování použití ve společném předložení údajů. Doplněn nový obrázek dokládající použití pole Use coverage in CSR (Pokrytí použití ve zprávě CSR). Kapitola Doplněna objasnění a pokyny k nakládání s odpady. Doplněn nový obrázek dokládající přenášení informací v IUCLID 5.4. Kapitola 4.4 Objasnění k vyplňování pole příznaku účelu pro přizpůsobení standardního režimu zkoušek. Kapitola 4.6 Doplněny pokyny a obrázek k oznamování odpadu z výroby a použití. Kapitola 5.1 Informace o novém nástroji obsaženém v zásuvném modulu kontroly technické úplnosti: asistenčním nástroji pro potvrzení. Příloha 5 Pokyny k oznamování použití v nástroji IUCLID 5.4 pro hlavního žadatele o registraci, členy společného předložení a jednotlivé žadatele o registraci /2012 Dokument byl aktualizován o novou vizuální identitu agentury ECHA a zohlednil změny, které přinesl nástroj IUCLID Bylo doplněno doporučení v souladu s Příručkou pro předkládání údajů 2, aby v případě, že nejsou známy zasažené orgány, bylo uváděno prohlášení unknown (nejsou známy) /2011 Dokument byl aktualizován, aby odrážel změny, jež přineslo 2. přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku. Jak oznamovat klasifikaci a označování v rámci společného předložení údajů: objasnění nejlepšího postupu v případě, kdy má člen společného předložení jinou klasifikaci a označování než hlavní žadatel o registraci a nehodlá odstoupit od společného předložení těchto informací (kapitola 4.2).

3 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Byla doplněna nová kapitola (kapitola 5, Kontrola technické úplnosti ) k vysvětlení významu používání zásuvného modulu kontroly technické úplnosti ke kontrole úplnosti souboru údajů o látce a konečné dokumentace /2010: Dokument byl aktualizován, aby odrážel změny, jež přinesla změna nařízení REACH, kterou stanoví článek 58 nařízení CLP. Tato změna vstoupila v platnost dne 1. prosince 2010: S Byly aktualizovány požadavky na klasifikaci a označování. S Příloha 3. Byl aktualizován text týkající se poplatku za žádosti o zachování důvěrnosti informací, pokud jde o název IUPAC /2010: S. 25. Klasifikace a označování: Byly upraveny pokyny k uvádění Důvodu neuvedení klasifikace, aby byly v souladu s Příručkou pro předkládání údajů 12. S Příloha 3. Objasnění poplatku za žádosti o zachování důvěrnosti u stupně čistoty, nečistot a přídatných látek. Nový obrázek 68. S Příloha 4. Objasnění k aktualizaci klasifikace a označování pro NONS.

4 Příručka pro předkládání údajů Verze: Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Referenční číslo: ECHA-12-G-34-CS Datum vydání: únor 2013 Jazyk: CS Evropská agentura pro chemické látky, 2013 Titulní strana Evropská agentura pro chemické látky Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje ve znění: Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, a za předpokladu, že tato skutečnost bude písemně oznámena oddělení pro komunikaci agentury ECHA Prohlášení o vyloucení odpovednosti a záruk: Toto je pracovní preklad dokumentu, který byl puvodne zverejnen v anglickém jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Tento dokument bude k dispozici v těchto 22 jazycích: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština. Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního čísla a data vydání) prostřednictvím formuláře žádosti o informace. Tento formulář je k dispozici na kontaktní webové stránce agentury ECHA na adrese:

5 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Obsah 1. Úvod Cíl Základní informace Zásady a názvosloví Obecné principy Pole pro rozmezí Pole s jednotkami Výběr other (jiný) Míra podrobností záznamů pro studie sledovaných vlastností Opakovatelné bloky Požadavky na zachování důvěrnosti Výběr režimu prohlížení v nástroji IUCLID Různé typy dokumentací Zvláštní pravidla pro dokumentace společného předložení údajů Zvláštní pravidla pro dokumentace izolovaných meziproduktů Zvláštní pravidla pro dokumentace PPORD Zvláštní pravidla pro oznámení podle směrnice 67/548/EHS (NONS) Oddíly systému IUCLID 5, které je třeba vyplnit Oddíl 1 Všeobecné informace Oddíl 1.1 Identifikace Oddíl 1.2 Složení Další úvahy týkající se oddílů 1.1 a Oddíl 1.3 Identifikátory Oddíl 1.4 Analytické informace Oddíl 1.5 Společné předložení údajů Oddíl 1.7 Dodavatelé Oddíl 1.8 Příjemci Oddíl 1.9 Výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy Oddíl 2 Klasifikace a označování a posouzení PBT Klasifikace a označování v rámci společného předložení údajů Oddíl 2.1 GHS Oddíl 2.2 DSD DPD Oddíl 2.3 Posouzení PBT Oddíl 3 Výroba, použití a expozice Oddíl 3.1 Technologický postup Oddíl 3.2 Odhadovaná množství... 41

6 Příručka pro předkládání údajů Verze: Oddíl 3.3 Místa Oddíl 3.4 Informace o směsích Oddíl 3.5 Popis životního cyklu Oddíl 3.6 Nedoporučované způsoby použití Oddíl 3.7 Scénáře expozice, posouzení expozice a posouzení rizik Oddíly 4, 5, 6, 7 a 8 Oddíly sledovaných vlastností Základní informace Popis přístupu, který je třeba dodržet Přizpůsobení standardního režimu zkoušek Návrhy zkoušek Výsledky studií Koncentrace PNEC a úrovně DNEL Oddíl 11 Pokyny pro bezpečné použití Oddíl 13 Hodnotící zprávy Záhlaví dokumentace Kontrola technické úplnosti (TCC) Zásuvný modul asistenčního nástroje pro potvrzení Příloha 1 Matrice pro sledované vlastnosti v dokumentaci Příloha 2 Informace, které je třeba uvést v bloku Results and discussion (Výsledky a diskuse) Příloha 3 Šíření informací a žádosti o zachování důvěrnosti Příloha 4 Informace, které se požadují jako minimum pro aktualizaci registrace podle předchozí směrnice Příloha 5 Pokyny k oznamování použití v nástroji IUCLID 5.4 pro hlavního žadatele o registraci, členy společného předložení a jednotlivé žadatele o registraci Seznam obrázků Obrázek 1: Názvosloví položek nástroje IUCLID Obrázek 2: Pole pro rozmezí Obrázek 3: Pole s jednotkami Obrázek 4: Výběr other (jiný) ze seznamu Obrázek 5: Míra podrobností záznamu pro studie sledovaných vlastností Obrázek 6: Opakovatelné bloky Obrázek 7: Režim prohlížení v nástroji IUCLID Obrázek 8: Právnická osoba a třetí strana v bloku identifikace látky Obrázek 9: Úloha v dodavatelském řetězci Obrázek 10: Typ látky Obrázek 11: Referenční látka Obrázek 12: Identifikátor látky Obrázek 13: Oddíl 1.1 Molekulární a strukturální informace... 20

7 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Obrázek 14: Blok Složení látky Obrázek 15: Koncentrace Obrázek 16: Zaškrtávací políčka pro nečistoty a/nebo přídatné látky Obrázek 17: Oddíl 1.2 Molekulární a strukturální informace Obrázek 18: Identifikátory regulačního programu Obrázek 19: Analytické informace Obrázek 20: Obecné informace o společném předložení údajů Obrázek 21: Informace o výhradním zástupci Obrázek 22: Právnická osoba pro příjemce PPORD Obrázek 23: Pole pro zadání města a státu pro příjemce PPORD Obrázek 24: Pole pro zadání odhadovaných množství v dokumentaci PPORD Obrázek 25: Propojení složení s klasifikací a označováním Obrázek 26: Propojení složení a klasifikace a označení (neodstupujícího) člena a hlavního žadatele ve společném předložení údajů Obrázek 27: Pole pro zadání klasifikace Obrázek 28: Fyzikální nebezpečnosti Obrázek 29: Nebezpečnost pro zdraví Obrázek 30: Zasažené orgány Obrázek 31: Specifické koncentrační limity Obrázek 32: Nebezpečnost pro životní prostředí Obrázek 33: Označení pro oddíl 2.1 nástroje IUCLID Obrázek 34: Status Annex 1 (Příloha 1) pole pro zadání klasifikace Obrázek 35: Status Self classification (Vlastní klasifikace) nebo Other (Jiný) pole pro zadání klasifikace a důvodu neuvedení klasifikace Obrázek 36: Věty označující riziko Obrázek 37: Pole pro zadání Metod výroby látky Obrázek 38: Odhadovaná množství a rok Obrázek 39: Pole pro zadání místa Obrázek 40: Kontaktní adresa Obrázek 41: Propojování použití Obrázek 42: Informace o určených použitích Obrázek 43: Doba životnosti předmětu Obrázek 44: Odůvodnění, proč nebyla uvedena žádná určená použití Obrázek 45: Oddíl 3.5 IUCLID 5.4 se zaměřením na Pokrytí použití ve zprávě CSR, které je k dispozici ve všech šesti tabulkách popisu životního cyklu Obrázek 46: Odpad z výroby a použití (přenesené informace) Obrázek 47: Obecné schéma pro kontrolu úplnosti záznamu studie sledované vlastnosti Obrázek 48: Rozbalovací seznam a odůvodnění upuštění od požadavku na údaje Obrázek 49: Rozbalovací seznam pro výběr typu výsledku studie Obrázek 50: Uvedený harmonogram pro návrh zkoušek... 61

8 Příručka pro předkládání údajů Verze: Obrázek 51: Použité pokyny a metody Obrázek 52: Pole pro zadání příznaku účelu a typu výsledků studie Obrázek 53: Pole pro zadání odkazů na zdroje údajů Obrázek 54: Pole pro zadání přístupu k údajům Obrázek 55: Pole pro zadání jiných pokynů Obrázek 56: Pole pro zadání splnění požadavků správné laboratorní praxe Obrázek 57: Pole pro zadání informace, zda je zkoušený materiál shodný s identitou předkládané látky Obrázek 58: Pole pro zadání zkoušeného materiálu při zvolení no (ne) Obrázek 59: Pole pro zadání popisu identity zkoušeného materiálu Obrázek 60: Pole pro zadání koncentrací PNEC a odůvodnění Obrázek 61: Pole pro zadání úrovní DN(M)EL Obrázek 62: Pole pro zadání sloužící k připojení zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) Obrázek 63: Zpráva o odpadu z výroby a použití Obrázek 64: Společné předložení údajů (hlavní žadatel o registraci) Obrázek 65: Společné předložení údajů (člen společného předložení) Obrázek 66: Vyžádaná aktualizace Obrázek 67: Spontánní aktualizace Obrázek 68: Specifické informace o dokumentaci Obrázek 69: Spuštění zásuvného modulu asistenčního nástroje pro potvrzení pro soubor údajů o látce Obrázek 70: Spuštění zásuvného modulu asistenčního nástroje pro potvrzení pro konečnou dokumentaci Obrázek 71: Odůvodnění, proč nebylo předloženo posouzení PBT (jen pokud je relevantní) Obrázek 72: Odůvodnění, proč nebyla předložena zpráva CSR (jen pokud je relevantní) Obrázek 73: Pole pro zadání prohlášení o výjimce Obrázek 74: Možné volby pro Use coverage in CSR (Pokrytí použití ve zprávě CSR) Obrázek 75: Pokrytí použití u hlavních žadatelů o registraci Obrázek 76: Pokrytí použití u členů společného předložení údajů Obrázek 77: Pokrytí použití u jednotlivých žadatelů o registraci

9 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Úvod 1.1. Cíl Účelem této příručky je poskytnout pokyny pro vypracování registračních dokumentací a dokumentací k oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy (PPORD). Příručka nastiňuje, které oddíly a pole systému IUCLID 5 je třeba vyplnit, aby byla připravena úplná technická dokumentace podle článku 20 nařízení REACH Základní informace Agentura ECHA bude u registračních dokumentací a u oznámení PPORD a jejich následných aktualizací provádět kontrolu úplnosti (včetně registračních dokumentací pro izolované meziprodukty a dokumentací pro látky v předmětech). Podle čl. 20 odst. 2 nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 se kontrola úplnosti skládá ze dvou částí: z kontroly technické úplnosti (TCC), která ověřuje, zda byly poskytnuty všechny prvky požadované nařízením REACH, a z kontroly finanční úplnosti (FCC), která ověřuje úhradu případných poplatků. Cílem těchto pokynů je pomoci potenciálním žadatelům o registraci / oznamovatelům rozpoznat, která z mnoha polí nástroje IUCLID 5 jsou v souvislosti s kontrolou technické úplnosti nejdůležitější. Je třeba připomenout, že kromě těchto pokynů byl vytvořen také softwarový nástroj, který žadatelům o registraci / oznamovatelům nabízí možnost, aby si sami ověřili úplnost svých dokumentací, než je předloží agentuře ECHA. Tento softwarový nástroj je pod názvem asistenční nástroj pro potvrzení k dispozici jako zásuvný modul k nástroji IUCLID na internetových stránkách IUCLID Dříve než předložíte svou dokumentaci, ujistěte se prosím, že jste na svůj soubor údajů o látce i a konečnou dokumentaci použili zásuvný modul asistenčního nástroje pro potvrzení. Použití zásuvného modulu v obou krocích je nezbytné, abyste se vyhnuli neúspěchu při předložení. Další podrobnosti viz kapitola 5 Kontrola technické úplnosti (TCC) této Příručky pro uživatele Zásady a názvosloví V celé této příručce se budou používat následující ikony: Užitečné informace, pokyny, pomoc Velmi důležitá poznámka, zvláště pro úspěšné splnění kontroly technické úplnosti V celé této příručce se budou používat následující zásady týkající se textu: CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

10 Příručka pro předkládání údajů Verze: CSR Zpráva o chemické bezpečnosti ECHA Evropská agentura pro chemické látky K&O Klasifikace a označování PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxické PPORD Výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy REACH REACH-IT TCC Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Internetová platforma pro podávání údajů a dokumentací k chemickým látkám Kontrola technické úplnosti Názvosloví používané k popisu položek systému IUCLID 5 je popsáno v Obrázek 1. Obrázek 1: Názvosloví položek nástroje IUCLID 5 2. Obecné principy Při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 (včetně vytváření souboru údajů o látce systému IUCLID 5 a právnické osoby v systému IUCLID 5) se musí dodržovat obecná pravidla, která jsou popsána v kapitolách níže Pole pro rozmezí Pro každé pole, kam lze uvést dvě položky (rozmezí nebo jednotlivé údaje), musí být vyplněno nejméně jedno ze dvou polí (Obrázek 2):

11 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Obrázek 2: Pole pro rozmezí 2.2. Pole s jednotkami Když existuje pole s jednotkami související s polem pro hodnotu, pak musí být z rozbalovacího seznamu vždy vybrána určitá jednotka (Obrázek 3): Obrázek 3: Pole s jednotkami 2.3. Výběr other (jiný) Pokaždé, když je other: (jiný:) vybráno z rozbalovacího seznamu, musí být ve vedlejším poli uvedeny informace (Obrázek 4): Obrázek 4: Výběr other (jiný) ze seznamu 2.4. Míra podrobností záznamů pro studie sledovaných vlastností V oddílech 4 až 10 nástroje IUCLID 5 zobrazí výběr all fields (všechna pole) ze seznamu Detail level (Míra podrobností) více polí než výběr basic fields (základní pole) (Obrázek 5). Proto se při vyplňování záznamů pro studie sledovaných vlastností doporučuje zvolit možnost all fields (všechna pole). Více informací je uvedeno v Příručce pro koncové uživatele IUCLID 5 oddíle D.4.7 na adrese: Obrázek 5: Míra podrobností záznamu pro studie sledovaných vlastností 2.5. Opakovatelné bloky Upozorňujeme, že v případě více opakovatelných bloků (Obrázek 6) budou informace ověřeny pro všechny vytvořené bloky:

12 Příručka pro předkládání údajů Verze: Obrázek 6: Opakovatelné bloky 2.6. Požadavky na zachování důvěrnosti Za požadavky na zachování důvěrnosti, které spadají do působnosti čl. 119 odst. 2 nařízení REACH a přílohy IV nařízení o poplatcích ES/340/2008, bude vyžadováno uhrazení poplatku. Kdykoliv je u takového požadavku na zachování důvěrnosti uveden příznak pro důvěrnost (CBI, IP nebo no PA), musí být ve vedlejším poli uvedeno odůvodnění, proč by zveřejnění těchto informací na internetu mohlo být škodlivé. A naopak, kdykoliv je uvedeno odůvodnění požadavku na důvěrnost, musí být uveden také příznak pro důvěrnost. Aby mohla být vaše dokumentace přijata ke zpracování, budou tyto požadavky na zachování důvěrnosti zkontrolovány. Příznaky pro žádosti o zachování důvěrnosti nepodléhají kontrole technické úplnosti. Další informace o žádostech o zachování důvěrnosti a šíření informací viz Příloha 3 této příručky Výběr režimu prohlížení v nástroji IUCLID 5 Když je otevřen soubor údajů o látce, lze kliknutím na černou šipku znázorněnou na Obrázek 7 vybrat specifický režim prohlížení. Režim prohlížení odpovídá různým typům dokumentace upřesněným v bodě 3 této příručky. Obrázek 7: Režim prohlížení v nástroji IUCLID 5 Jakmile vyberete požadovaný režim prohlížení v rozbalovacím seznamu, strom s oddíly se změní tak, že symboly listu nebo knihy před jednotlivými oddíly nástroje IUCLID 5 se zobrazí červeně pro vyžadované oddíly nebo zeleně pro nepovinné oddíly. Povinný

13 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben oddíl, v němž dosud nebylo nic vyplněno, je označen symbolem bez záznamu. Tento výběr režimu je při určování oddílů IUCLID 5, které je třeba vyplnit, pouze pomocným nástrojem. Co se týká požadavků na kontrolu úplnosti podle nařízení REACH, je však tato příručka a zásuvný modul asistenčního nástroje pro potvrzení přesnějším zdrojem než výběr režimu prohlížení. 3. Různé typy dokumentací Nařízení REACH vymezuje čtyři typy dokumentací, u nichž je vyžadováno provedení kontroly úplnosti. Tyto typy jsou uvedeny níže: registrační dokumentace pro látky samotné nebo v přípravcích, registrační dokumentace pro izolované meziprodukty na místě a pro přepravované izolované meziprodukty, oznámení PPORD (oznámení PPORD je zde zahrnuto do pojmu registrace, není-li uvedeno jinak), registrace látek v předmětech (ať již jde o látky záměrně uvolňované z předmětů, nebo o látky v předmětech, u kterých agentura ECHA vyžaduje registraci). Aktualizace těchto dokumentací jsou taktéž předmětem kontroly úplnosti. Všechny registrace by měly být předkládány ve formátu dokumentace IUCLID 5. Odpovídající typy registračních dokumentací v nástroji IUCLID 5 (také nazývané Dossier templates (Šablony dokumentací)) jsou uvedeny níže: Registrace podle nařízení REACH pro 1 10 tun, fyzikálně-chemické požadavky Registrace podle nařízení REACH pro 1 10 tun, standardní požadavky Registrace podle nařízení REACH pro tun Registrace podle nařízení REACH pro tun Registrace podle nařízení REACH pro více než tun Registrace člena společného předložení podle nařízení REACH obecný případ Registrace člena společného předložení podle nařízení REACH meziprodukty Registrace podle nařízení REACH pro izolované meziprodukty na místě v množství větším než 1 tuna Registrace podle nařízení REACH pro přepravované izolované meziprodukty v množství tun Registrace podle nařízení REACH pro přepravované izolované meziprodukty na místě v množství větším než tun PPORD podle nařízení REACH Oddíly souboru IUCLID 5, u kterých bude kontrolována jejich úplnost, se mezi jednotlivými typy dokumentací liší. Navíc se mezi různými typy dokumentací mohou také lišit informace, které mají být v některém oddílu uvedeny. Některé z těchto odlišností jsou popsány v následujících zvláštních pravidlech pro dokumentace společného

14 Příručka pro předkládání údajů Verze: předložení údajů, meziproduktů a oznámení PPORD Zvláštní pravidla pro dokumentace společného předložení údajů Rozlišují se informace, které má předložit hlavní žadatel o registraci, a informace, které mají předložit ostatní žadatelé o registraci, tj. členové společného předložení údajů. Oddíly 2, 4, 5, 6 a 7 nástroje IUCLID (klasifikace a označování a oddíly sledovaných vlastností) by měly být vyplněny v dokumentaci hlavního žadatele o registraci. V dokumentaci člena společného předložení údajů by oddíly 2.1, 2.2, 4, 5, 6 a 7 nástroje IUCLID (klasifikace a označování a oddíly sledovaných vlastností) měly být prázdné. Pokud jsou v některém z těchto oddílů v dokumentaci člena uvedeny informace, pak budou tyto informace považovány za odstoupení ze společného předložení údajů. U informací/studií, pro které je odstoupení žádáno, bude v dokumentaci člena společného předložení údajů zkontrolována jejich úplnost. Některá zvláštní pravidla pro dokumentace členů společného předložení údajů jsou popsána v oddíle 2 systému IUCLID 5 Classification and labelling and PBT (Klasifikace a označování a posouzení PBT), v oddíle 11 systému IUCLID 5 Guidance on safe use (Pokyny pro bezpečné použití) a v oddíle 13 systému IUCLID 5 Assessment reports (Hodnotící zprávy) této příručky. Podrobné informace, jak vyplnit záhlaví dokumentace v systému IUCLID 5, jsou uvedeny v Příručce pro předkládání údajů 4: Jak projít ověřením obchodních pravidel, která je k dispozici na adrese: Zvláštní pravidla pro dokumentace izolovaných meziproduktů V dokumentacích izolovaných meziproduktů nebude kontrolována úplnost oddílů 1.4 Analytical information (Analytické informace), 3.1 Technological process (Technologický postup), 3.4 Information on mixtures (Informace o směsích), 3.6 Uses advised against (Nedoporučované způsoby použití) a 13 Assessment reports (Hodnotící zprávy). Navíc nebude kontrolována ani úplnost oddílu 3.2 Estimated quantities (Odhadovaná množství), doporučuje se však případně vyplnit pole Year (Rok), alespoň jedno z polí Total tonnage (Celkové množství) a co nejvíce polí uvedených pod nadpisem Details on tonnages (Podrobnosti k množstvím). Žadatelé o registraci izolovaných meziproduktů musí uvést informace o opatřeních k řízení rizik a o jejich účinnosti (články 17 a 18 nařízení REACH). Tyto informace je třeba vložit do oddílu 11 Guidance on safe use (Pokyny pro bezpečné použití) (kapitola 4.5). V dokumentacích meziproduktů musí žadatel o registraci v záhlaví dokumentace IUCLID 5 vybrat zaškrtávací políčko Production and use under strictly controlled conditions (Výroba a použití za přísně kontrolovaných podmínek), čímž vyjadřuje, že splňuje podmínky článku 17 pro izolované meziprodukty na místě nebo článku 18 pro přepravované izolované meziprodukty. Navíc musí být vybráno alespoň jedno ze dvou následujících zaškrtávacích políček: Registrant confirms that the intermediate is used in accordance with the conditions set out in Article 18(4) (Žadatel o registraci potvrzuje, že meziprodukt je používán v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 18 odst. 4) nebo Registrant has received confirmation from the users that the intermediate is used in accordance with the

15 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben conditions set out in Article 18(4) (Žadatel o registraci obdržel potvrzení od uživatelů, že meziprodukt je používán v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 18 odst. 4). Tato zaškrtávací políčka musí být označena během tvorby dokumentace Zvláštní pravidla pro dokumentace PPORD U oznámení PPORD nebude kontrolována úplnost oddílů 2 Classification and labelling and PBT assessment (Klasifikace a označování a posouzení PBT), 3.1 Technological process (Technologický postup), 3.2 Estimated quantities (Odhadovaná množství), 3.4 Information on mixture (Informace o směsích), 3.5 Life Cycle description (Popis životního cyklu), 3.6 Uses advised against (Nedoporučované způsoby použití), 3.7 Exposure Scenarios, exposure and risk assessment (Scénáře expozice, posouzení expozice a rizika), 11 Guidance on safe use (Pokyny pro bezpečné použití) a 13 Assessment Reports (Hodnotící zprávy). Úplnost však bude kontrolována u oddílu 1.8 Recipients (Příjemci) a u oddílu 1.9. PPORD. Další informace o vyplňování oznámení PPORD jsou k dispozici v Příručce pro předkládání údajů 1: Jak vyplnit a předložit oznámení PPORD, která je dostupná na adrese: Zvláštní pravidla pro oznámení podle směrnice 67/548/EHS (NONS) Podle článku 24 nařízení REACH se všechna oznámení podle směrnice 67/548/EHS (NONS) považují za registrace podle nařízení REACH v příslušném množstevním rozmezí. Tyto registrace je nutné aktualizovat, jestliže nastane alespoň jeden z případů popsaných v článku 22 nebo čl. 24 odst. 2 nařízení REACH. Při přípravě aktualizace registrace NONS mějte na paměti, že soubory informací o látce, které byly přesunuty z formátu souboru IUCLID 4 nebo SNIF do systému IUCLID 5, neobsahují všechny informace potřebné k úspěchu při kontrole úplnosti. V některých polích/oddílech budou informace scházet. Žadatelé o registraci tudíž musí u všech takto přesunutých dokumentací pečlivě zkontrolovat a vyplnit svůj soubor IUCLID 5, aby byly splněny požadavky kontroly úplnosti, které jsou popsány v tomto dokumentu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména klasifikaci a označování a posouzení PBT (oddíl 2 nástroje IUCLID 5), příznakům pro důvěrnost a záznamům studií sledovaných vlastností (oddíly 4 až 8 nástroje IUCLID 5). Příloha 4 tohoto dokumentu upřesňuje, které informace jsou ve vaší dokumentaci minimálně požadovány, pokud aktualizujete registraci, která byla dříve oznámením podle směrnice 67/548/EHS. Podrobné informace o tom, jak aktualizovat svou registraci, která byla dříve oznámením podle směrnice 67/548/EHS (NONS), můžete nalézt v dokumentu Questions and answers for the registrants of previously notified substances (Otázky a odpovědi pro žadatele o registraci dříve oznámených látek), který je k dispozici na adrese:

16 Příručka pro předkládání údajů Verze: Oddíly systému IUCLID 5, které je třeba vyplnit Tato kapitola nastiňuje, které informace musí být uvedeny v různých oddílech stromu oddílů nástroje IUCLID 5 a v záhlaví dokumentace Oddíl 1 Všeobecné informace Oddíl 1 systému IUCLID 5 vyžaduje, aby byly uvedeny informace týkající se identifikace látky, jejího složení, identifikátorů, analytických informací a PPORD (jsou-li relevantní). Každá z nich bude diskutována v jedné z následujících kapitol Oddíl 1.1 Identifikace Oddíl 1.1 v nástroji IUCLID 5 obsahuje identifikaci látky, úlohu v dodavatelském řetězci a druh (referenční) látky, každá z těchto informací tvoří takzvaný blok Blok Substance identification (Identifikace látky) Pole Public name (Obecný/VEŘEJNÝ název) musí být vyplněno, existují-li obavy o důvěrnost názvu látky. V tomto poli musí být uveden generický název, který náležitě popisuje látku, která se registruje. Pole Public name (Obecný název) bude zveřejněno na internetových stránkách agentury ECHA společně s dalšími informacemi, které jsou vyžadovány článkem 119 nařízení REACH. Pokyny, jak vytvořit vhodný veřejný název, naleznete v Příručce pro předkládání údajů 17: Jak vytvořit veřejný název látky, který lze použít v rámci nařízení REACH, která je dostupná na adrese: Ačkoliv je právnická osoba v nástroji REACH-IT k dispozici jako součást procesu zápisu, je nezbytné uvést právnickou osobu také v dokumentaci nástroje IUCLID 5, a to takovým způsobem, aby splňovala formát XML. Tato informace musí být uvedena v bloku Substance identification (Identifikace látky) (Obrázek 8). Obrázek 8: Právnická osoba a třetí strana v bloku identifikace látky Není povinné uvést třetí stranu, jestliže však byla zástupcem jmenována třetí osoba podle článku 4 nařízení REACH, pak musí být právnická osoba této třetí strany uvedena také v bloku Substance identification (Identifikace látky). Informací, která bude kontrolována, je, zda se již právnická osoba (právnická osoba žadatele o registraci / oznamovatele a případně právnická osoba třetí strany) zapsala do nástroje REACH-IT. Kontrola se provádí pomocí synchronizovaného univerzálního jedinečného identifikátoru společnosti (UUID).

17 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Blok Role in the supply chain (Úloha v dodavatelském řetězci) Musí být zvolena nejméně jedna úloha. Je-li zvoleno zaškrtávací políčko Manufacturer (Výrobce) (Obrázek 9), pak musí být poskytnuty také informace o technologickém postupu / technologických postupech a o místě/místech výroby (oddíly 3.1 a 3.3 nástroje IUCLID 5). Je-li zvoleno zaškrtávací políčko Only representative (Výhradní zástupce), doporučuje se uvést také konkrétní informace popsané v oddíle 1.7 Suppliers (Dodavatelé) systému IUCLID 5. Obrázek 9: Úloha v dodavatelském řetězci Blok Type of substance (Typ látky) Z rozbalovacího seznamu Composition (Složení) musí být vybráno mono constituent substance (jednosložková látka), multi constituent substance (vícesložková látka) nebo UVCB (UVCB látka neznámého nebo proměnného složení) (Obrázek 10). Obrázek 10: Typ látky Nesmí být vybráno složení polymer, protože by měly být registrovány monomery, které jsou v polymerech obsaženy, a nikoliv polymer samotný.

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) POKYNY V KOSTCE Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají žadatelé o výjimky dostupné

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 14 - Jak připravit a předložit žádost o používání alternativního chemického názvu pro látku obsaženou ve směsi pomocí nástroje IUCLID 5 2 Příručka pro předkládání údajů

Více

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob

Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a způsob

Více

Jak oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení

Jak oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Jak oznamovat látky do seznamu klasifikací a označení Praktický průvodce 7 červen 2012 Praktický

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 15 Zveřejňování informací: jak určit, které informace z registrační dokumentace budou zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA Technická příloha pro oddíly 8,

Více

Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení

Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení 2 Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení Verze 1.0 Změny tohoto dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH- IT Část 10 Žádost o registrační číslo pro oznámenou látku Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 10 Žádost o registrační číslo pro

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 16 Žádosti o zachování důvěrnosti: Jak žádat o zachování důvěrnosti a jak napsat odůvodnění žádosti o zachování důvěrnosti podle čl. 119 odst. 2 Annankatu 18, P.O. Box

Více

Jak vypracovat hlášení následného uživatele

Jak vypracovat hlášení následného uživatele ` Jak vypracovat hlášení následného uživatele 2 Jak vypracovat hlášení následného uživatele Verze 1.0 Změny tohoto dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Jak vypracovat hlášení následného uživatele Datum

Více

Část 20 - Jak připravit a předložit oznámení o látkách obsažených v předmětech pomocí IUCLID

Část 20 - Jak připravit a předložit oznámení o látkách obsažených v předmětech pomocí IUCLID Příručka pro předkládání údajů Část 20 - Jak připravit a předložit oznámení o látkách obsažených v předmětech Verze 1.0 stránka 1 z 71 Historie dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Referenční číslo: ECHA-11-B-01-CS

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 11 - Vytvoření a předložení dokumentace k dotazu on-line Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 09 Rozšířené vyhledávání Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Příručka

Více

Jak připravit dokumentaci k dotazu

Jak připravit dokumentaci k dotazu Jak připravit dokumentaci k dotazu 2 Jak připravit dokumentaci k dotazu Verze 1.0 Změny tohoto dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Jak připravit dokumentaci k dotazu Datum vydání: duben 2016 3 Právní

Více

Příručka pro předkládání údajů. Část 21 - Jak připravit a předložit hlášení následného uživatele pomocí nástroje IUCLID 5

Příručka pro předkládání údajů. Část 21 - Jak připravit a předložit hlášení následného uživatele pomocí nástroje IUCLID 5 následného uživatele pomocí nástroje Historie dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Referenční číslo: ECHA-11-B-02-CS Datum vydání: duben 2011 Jazyk: CS Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto

Více

Jak vypracovat žádost o povolení

Jak vypracovat žádost o povolení Jak vypracovat žádost o povolení 2 Jak vypracovat žádost o povolení Verze 1.0 Změny tohoto dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Jak vypracovat žádost o povolení Datum vydání: říjen 2015 3 Právní upozornění

Více

Pokyny pro monomery a polymery

Pokyny pro monomery a polymery POKYNY Pokyny pro monomery a polymery duben 2012 Verze 2.0 Pokyny pro provádění nařízení REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finsko Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Více

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Nejaktuálnější informace ohledně posouzení chemické bezpečnosti naleznete na internetových stránkách agentury ECHA. PRÁVNÍ

Více

REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele

REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele část 8 Fakturace 2 REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele Verze: 2.1 Verze Změny 2.1 Březen 2013: Kapitola 2.10 Platba faktury. Nový text o možnosti požádat

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Příručka pro předkládání údajů. 2 - Jak připravit a předložit dokumentaci k dotazu s použitím nástroje UCLID 5

Příručka pro předkládání údajů. 2 - Jak připravit a předložit dokumentaci k dotazu s použitím nástroje UCLID 5 Příručka pro předkládání údajů 2 - Jak připravit a předložit dokumentaci k dotazu s použitím nástroje UCLID 5 2 Příručka pro předkládání údajů Verze 2.2 Verze Změny 2.2 Duben 2014 S 1 a str. 6: Zásuvný

Více

Obecné informace o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP)

Obecné informace o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) Obecné informace o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) Webový seminář pro hlavní žadatele o registraci 9. dubna 2010 Gabriele Schöning Oddělen lení pro klasifikaci Evropská

Více

Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)

Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP) Dodavatel (ten, kdo uvádí látku na trh, ať už je to výrobce, dovozce, distributor nebo následný uživatel) Uvádění chemické látky nebo směsi na trh Klasifikace Látky: podle 356/2003 i podle CLP, od 1.6.2015

Více

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 Aktuální informace k REACH a GHS Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 REACH Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 ze dne 18.prosince

Více

Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH

Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH Datum vydání: duben 2016 1 Zveřejňování a zachování důvěrnosti informací podle nařízení REACH Annankatu 18, P.. Box 400, I-00121 Helsinky,

Více

Aplikaci IUCLID vytvořila Evropská agentura pro chemické látky ve spolupráci s organizací OECD.

Aplikaci IUCLID vytvořila Evropská agentura pro chemické látky ve spolupráci s organizací OECD. Aplikaci IUCLID vytvořila Evropská agentura pro chemické látky ve spolupráci s organizací OECD. Právní upozornění Informace v tomto dokumentu nepředstavují právní poradenství. Za způsob využití těchto

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Bezpečnostní list. Ing. Hana Krejsová Tel.: Mobil:

Bezpečnostní list. Ing. Hana Krejsová Tel.: Mobil: Bezpečnostní list Ing. Hana Krejsová Tel.: 466 823 219 Mobil: 724 400 555 E-mail: hana.krejsova@vuos.com Vydáno 24.1.2012 1 Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 04 Pozdní předběžná registrace 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Verze Změny 2.0 Červenec 2012 Nová grafická

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci REACH Chemickou látku budete moci nadále vyrábět, dovážet nebo používat pouze za předpokladu, že včas provedete a látku zaregistrujete. Číslo dokumentu: ECHA-08-B-01-CS Datum: 24/04/2008 Jazyk: CS Tento

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH- IT Část 7 - Společné předložení Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 7 - Společné předložení Verze: 2.0 Strana 1 z 35 Datum vydání:

Více

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám Verze: 2 květen 2010 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a způsob jejich

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec Dodavatelský řetězec výrobce (dovozce) následný uživatel distributor následný uživatel spotřebitel Následný uživatel usazen

Více

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP 1 POKYNY Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Červen 2016 Verze 1.4 3 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících

Více

Nařízení EP a rady ES 1907/2006

Nařízení EP a rady ES 1907/2006 Legislativa REACH Nařízení EP a rady ES 1907/2006 O registraci, hodnocení, povolení a omezení chemických látek REACH Platnost nařízení od roku 2007 REACH R egistration E valuation A uthorisation (R) estriction

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

Dodržování hygienických standardů ve zdravotnictví- Aktuální změny legislativy: Classification Labelling Packaging. Hana Lišková

Dodržování hygienických standardů ve zdravotnictví- Aktuální změny legislativy: Classification Labelling Packaging. Hana Lišková 1 Dodržování hygienických standardů ve zdravotnictví- Aktuální změny legislativy: Classification Labelling Packaging Hana Lišková 2 Požadavky na dezinfekční prostředek Nízká cena přípravku, resp. pracovního

Více

Jak připravit oznámení o látkách obsažených v předmětech

Jak připravit oznámení o látkách obsažených v předmětech Jak připravit oznámení o látkách 2 Jak připravit oznámení o látkách Verze 1.0 Změny tohoto dokumentu Verze Změny 1.0 První verze Jak připravit oznámení o látkách Datum vydání: duben 2016 3 Právní upozornění

Více

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav CHEMICKÉ LÁTKY TRH nařízen zení 1907/2006 REACH nařízen zení 1272/2008 CLP nařízen zení 689/2008 dovoz a

Více

Nařízení REACH Informace v dodavatelském řetězci

Nařízení REACH Informace v dodavatelském řetězci Nařízení REACH Informace v dodavatelském řetězci Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Ing. Hana Krejsová Dodavatelský řetězec

Více

Sestavování bezpečnostních listů

Sestavování bezpečnostních listů P O K Y N Y V K O S T C E Sestavování bezpečnostních listů Tento dokument si klade za cíl jednoduchou formou vysvětlit hlavní zásady a povinnosti týkající se sestavování a poskytování bezpečnostních listů

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Verze: 1.3 únor 2014 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH a CLP, které vysvětlují povinnosti vyplývající

Více

Bezpečnostní list návod na úpravu

Bezpečnostní list návod na úpravu Bezpečnostní list návod na úpravu Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Bezpečnostní list návod Od 1.12.2012 musí být bezpečnostní listy na směsi v souladu s povinným formátem podle

Více

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 1.1 prosinec 2011. Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 1.1 prosinec 2011. Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 1.1 prosinec 2011 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z nařízení REACH a způsob jejich

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně

Více

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech CHLaP Ing. Hana Krejsová Tel.: 466 823 219 Mobil: 724 400 555 E-mail: hana.krejsova@vuos.com

Více

Chemické látky

Chemické látky 5.6.18. Chemické látky http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/chemicke-latky Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb. Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno dostanete z domovské stránky.

K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno dostanete z domovské stránky. Objevte V tomto stručném průvodci naleznete užitečné informace, které vám pomohou seznámit se s nástrojem REACH-IT a udělat si o něm základní představu. K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Rozšířený BL expoziční scénáře

Rozšířený BL expoziční scénáře Rozšířený BL expoziční scénáře EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE HODNOCENÍ RIZIKA Ing. Hana Krejsová Tel: 724278705 H. Krejsova@seznam.cz Kdy se sestavuje bezpečnostní list? Pozor na směsi v obalu Látka je klasifikována

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

10.10.2012. Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH. Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

10.10.2012. Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH. Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Vydáno 24.1.2012 1 Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

Problémy s plněním nařízení REACH

Problémy s plněním nařízení REACH Problémy s plněním nařízení REACH Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Praha 6. května 2010 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Plnění požadavků nařízení REACH Plnění prvních požadavků přináší

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů POKYNY Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 2.0 Prosinec 2013 2 Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů verze 2.0 prosinec 2013 Verze Změny Datum Verze 1.0 První vydání. září 2011 Verze 1.1

Více

REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků

REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 6 - Předkládání dokumentace

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 6 - Předkládání dokumentace Příručka pro průmyslového uživatele nástroje Historie dokumentu Verze Změny 1.6 08/2010 1.5 05/2010 1.4 03/2010 1.1 12/2009 Reference pro opt-in (připojení) odstraněny Aktualizován obrázek 1. 1.0 12/2008

Více

Nový bezpečnostní list a jeho provázanost s novou klasifikací a označením (nařízení REACH a CLP)

Nový bezpečnostní list a jeho provázanost s novou klasifikací a označením (nařízení REACH a CLP) Nový bezpečnostní list a jeho provázanost s novou klasifikací a označením (nařízení REACH a CLP) Zdeňka Trávníčková SZÚ, duben 2011, ztravni@szu.cz přednáška na Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 1 V

Více

Projekt Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR

Projekt Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR Přehled ehled RIPs, Technical Guidance Documents Ing. Alena Krejčov ová,, Ing. Vladimír r Janeček ek Svaz chemického ho průmyslu České republiky Workshop Implementace chemické legislativy REACH Praha,

Více

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Obsah 1 Nepodstatné a administrativní změny... 3 2 Podání žádosti o změnu projektu konečným příjemcem... 4 2.1 Založení nové žádosti

Více

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Bezpečnostní list souhrn

Bezpečnostní list souhrn Bezpečnostní list souhrn Ing. Hana Krejsová Tel: 724278705 H. Krejsova@seznam.cz Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,

Více

2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI

2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY část 2, díl 2, kapitola 2.3.2, str. 1 2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI Pro registraci se požaduje a) technická dokumentace (dossier), která zahrnuje: 1) identifikační

Více

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. tel: 267 082 673 ztravni@szu.cz 18. konzultační den SZÚ, listopad 2007 Návrh nařízení

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 (výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 7. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice v části F : Formát CSR Verze: 2.1 listopad 2012 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento

Více

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské

Více

NAŘÍZENÍ REACH Č. 1907/2006 (KROMĚ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ) OLDŘICH JAROLÍM SEMINÁŘ, H. KRÁLOVÉ,

NAŘÍZENÍ REACH Č. 1907/2006 (KROMĚ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ) OLDŘICH JAROLÍM SEMINÁŘ, H. KRÁLOVÉ, NAŘÍZENÍ REACH Č. 1907/2006 (KROMĚ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ) OLDŘICH JAROLÍM SEMINÁŘ, H. KRÁLOVÉ, 29.5.2014 LEGISLATIVA A POKYNY 1 nařízení REACH (č. 1907/2006) zkušební metody (č. 440/2008) Pokyny ECHA (pokyny

Více

Jak komunikovat s agenturou ECHA při hodnocení dokumentace. Praktický průvodce 12

Jak komunikovat s agenturou ECHA při hodnocení dokumentace. Praktický průvodce 12 Jak komunikovat s agenturou ECHA při hodnocení dokumentace Praktický průvodce 12 2 Jak komunikovat s agenturou ECHA při hodnocení dokumentace PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se

Více

Nová klasifikace nebezpečnosti lepidel. Zavádění nařízení CLP v EU

Nová klasifikace nebezpečnosti lepidel. Zavádění nařízení CLP v EU Nová klasifikace nebezpečnosti lepidel Zavádění nařízení CLP v EU Nařízení EU nazvané CLP o klasifikaci, označování a balení (z anglického Classification, Labeling and Packaging) chemických výrobků Slaďuje

Více

Pokyny pro meziprodukty

Pokyny pro meziprodukty Pokyny pro meziprodukty Verze: 2 prosinec 2010 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z nařízení REACH a způsob jejich plnění. Dovolujeme

Více

NOVELY NAŘÍZENÍ REACH

NOVELY NAŘÍZENÍ REACH NOVELY NAŘÍZENÍ REACH Alexandr Fuchs, SZÚ Praha kimfuchs@szu.cz 48. konzultační den SZÚ 15. listopadu 2012 REACH Nařízení (ES) č. 1907/2006 bylo do října 2012 celkem dvacetkrát novelizováno. Kromě toho

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

Informace v dodavatelském řetězci, bezpečnostní list. Ing. Jan Martynek, 605 525 938

Informace v dodavatelském řetězci, bezpečnostní list. Ing. Jan Martynek, 605 525 938 Informace v dodavatelském řetězci, bezpečnostní list Ing. Jan Martynek, 605 525 938 Článek 31 Dodavatel látky nebo směsi poskytne příjemci látky nebo směsi bezpečnostní list sestavený v souladu s přílohou

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky Nebezpečné chemické látky Povinnosti zaměstnavatelů základní informace Bezpečnost práce začíná u každého z nás Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky: (ve

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Novinky v české a evropské legislativě vztahující se k chemické bezpečnosti

Novinky v české a evropské legislativě vztahující se k chemické bezpečnosti Novinky v české a evropské legislativě vztahující se k chemické bezpečnosti Hornychová Mirka Státn tní zdravotní ústav mhornych@szu.cz EVROPSKÁ UNIE NAŘÍZENÍ REACH 1907/2006 12 novel (5) + 4 opravy CLP

Více