Příručka pro předkládání údajů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro předkládání údajů"

Transkript

1 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD

2 Příručka pro předkládání údajů Verze: Verze Změny /2014 Byly aktualizovány tyto body: Kapitola Bylo doplněno objasnění k vyplňování funkce přídatné látky / přídatných látek. Kapitola 5.1 Informace o zásuvném modulu asistenčního nástroje pro potvrzení a asistenčním modulu pro kvalitu dokumentace. Byly přidány nové náhledy obrazovek. Zásuvný modul kontroly technické úplnosti byl v celém dokumentu nahrazen zásuvným modulem asistenčního nástroje pro potvrzení /2013 Byly aktualizovány tyto body: Kapitola Objasnění způsobu oznamování množství pro žadatele o registraci meziproduktů. Kapitola Objasnění způsobu oznamování použití ve společném předložení údajů. Doplněn nový obrázek dokládající použití pole Use coverage in CSR (Pokrytí použití ve zprávě CSR). Kapitola Doplněna objasnění a pokyny k nakládání s odpady. Doplněn nový obrázek dokládající přenášení informací v IUCLID 5.4. Kapitola 4.4 Objasnění k vyplňování pole příznaku účelu pro přizpůsobení standardního režimu zkoušek. Kapitola 4.6 Doplněny pokyny a obrázek k oznamování odpadu z výroby a použití. Kapitola 5.1 Informace o novém nástroji obsaženém v zásuvném modulu kontroly technické úplnosti: asistenčním nástroji pro potvrzení. Příloha 5 Pokyny k oznamování použití v nástroji IUCLID 5.4 pro hlavního žadatele o registraci, členy společného předložení a jednotlivé žadatele o registraci /2012 Dokument byl aktualizován o novou vizuální identitu agentury ECHA a zohlednil změny, které přinesl nástroj IUCLID Bylo doplněno doporučení v souladu s Příručkou pro předkládání údajů 2, aby v případě, že nejsou známy zasažené orgány, bylo uváděno prohlášení unknown (nejsou známy) /2011 Dokument byl aktualizován, aby odrážel změny, jež přineslo 2. přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku. Jak oznamovat klasifikaci a označování v rámci společného předložení údajů: objasnění nejlepšího postupu v případě, kdy má člen společného předložení jinou klasifikaci a označování než hlavní žadatel o registraci a nehodlá odstoupit od společného předložení těchto informací (kapitola 4.2).

3 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Byla doplněna nová kapitola (kapitola 5, Kontrola technické úplnosti ) k vysvětlení významu používání zásuvného modulu kontroly technické úplnosti ke kontrole úplnosti souboru údajů o látce a konečné dokumentace /2010: Dokument byl aktualizován, aby odrážel změny, jež přinesla změna nařízení REACH, kterou stanoví článek 58 nařízení CLP. Tato změna vstoupila v platnost dne 1. prosince 2010: S Byly aktualizovány požadavky na klasifikaci a označování. S Příloha 3. Byl aktualizován text týkající se poplatku za žádosti o zachování důvěrnosti informací, pokud jde o název IUPAC /2010: S. 25. Klasifikace a označování: Byly upraveny pokyny k uvádění Důvodu neuvedení klasifikace, aby byly v souladu s Příručkou pro předkládání údajů 12. S Příloha 3. Objasnění poplatku za žádosti o zachování důvěrnosti u stupně čistoty, nečistot a přídatných látek. Nový obrázek 68. S Příloha 4. Objasnění k aktualizaci klasifikace a označování pro NONS.

4 Příručka pro předkládání údajů Verze: Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Referenční číslo: ECHA-12-G-34-CS Datum vydání: únor 2013 Jazyk: CS Evropská agentura pro chemické látky, 2013 Titulní strana Evropská agentura pro chemické látky Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje ve znění: Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, a za předpokladu, že tato skutečnost bude písemně oznámena oddělení pro komunikaci agentury ECHA Prohlášení o vyloucení odpovednosti a záruk: Toto je pracovní preklad dokumentu, který byl puvodne zverejnen v anglickém jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Tento dokument bude k dispozici v těchto 22 jazycích: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština. Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního čísla a data vydání) prostřednictvím formuláře žádosti o informace. Tento formulář je k dispozici na kontaktní webové stránce agentury ECHA na adrese:

5 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Obsah 1. Úvod Cíl Základní informace Zásady a názvosloví Obecné principy Pole pro rozmezí Pole s jednotkami Výběr other (jiný) Míra podrobností záznamů pro studie sledovaných vlastností Opakovatelné bloky Požadavky na zachování důvěrnosti Výběr režimu prohlížení v nástroji IUCLID Různé typy dokumentací Zvláštní pravidla pro dokumentace společného předložení údajů Zvláštní pravidla pro dokumentace izolovaných meziproduktů Zvláštní pravidla pro dokumentace PPORD Zvláštní pravidla pro oznámení podle směrnice 67/548/EHS (NONS) Oddíly systému IUCLID 5, které je třeba vyplnit Oddíl 1 Všeobecné informace Oddíl 1.1 Identifikace Oddíl 1.2 Složení Další úvahy týkající se oddílů 1.1 a Oddíl 1.3 Identifikátory Oddíl 1.4 Analytické informace Oddíl 1.5 Společné předložení údajů Oddíl 1.7 Dodavatelé Oddíl 1.8 Příjemci Oddíl 1.9 Výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy Oddíl 2 Klasifikace a označování a posouzení PBT Klasifikace a označování v rámci společného předložení údajů Oddíl 2.1 GHS Oddíl 2.2 DSD DPD Oddíl 2.3 Posouzení PBT Oddíl 3 Výroba, použití a expozice Oddíl 3.1 Technologický postup Oddíl 3.2 Odhadovaná množství... 41

6 Příručka pro předkládání údajů Verze: Oddíl 3.3 Místa Oddíl 3.4 Informace o směsích Oddíl 3.5 Popis životního cyklu Oddíl 3.6 Nedoporučované způsoby použití Oddíl 3.7 Scénáře expozice, posouzení expozice a posouzení rizik Oddíly 4, 5, 6, 7 a 8 Oddíly sledovaných vlastností Základní informace Popis přístupu, který je třeba dodržet Přizpůsobení standardního režimu zkoušek Návrhy zkoušek Výsledky studií Koncentrace PNEC a úrovně DNEL Oddíl 11 Pokyny pro bezpečné použití Oddíl 13 Hodnotící zprávy Záhlaví dokumentace Kontrola technické úplnosti (TCC) Zásuvný modul asistenčního nástroje pro potvrzení Příloha 1 Matrice pro sledované vlastnosti v dokumentaci Příloha 2 Informace, které je třeba uvést v bloku Results and discussion (Výsledky a diskuse) Příloha 3 Šíření informací a žádosti o zachování důvěrnosti Příloha 4 Informace, které se požadují jako minimum pro aktualizaci registrace podle předchozí směrnice Příloha 5 Pokyny k oznamování použití v nástroji IUCLID 5.4 pro hlavního žadatele o registraci, členy společného předložení a jednotlivé žadatele o registraci Seznam obrázků Obrázek 1: Názvosloví položek nástroje IUCLID Obrázek 2: Pole pro rozmezí Obrázek 3: Pole s jednotkami Obrázek 4: Výběr other (jiný) ze seznamu Obrázek 5: Míra podrobností záznamu pro studie sledovaných vlastností Obrázek 6: Opakovatelné bloky Obrázek 7: Režim prohlížení v nástroji IUCLID Obrázek 8: Právnická osoba a třetí strana v bloku identifikace látky Obrázek 9: Úloha v dodavatelském řetězci Obrázek 10: Typ látky Obrázek 11: Referenční látka Obrázek 12: Identifikátor látky Obrázek 13: Oddíl 1.1 Molekulární a strukturální informace... 20

7 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Obrázek 14: Blok Složení látky Obrázek 15: Koncentrace Obrázek 16: Zaškrtávací políčka pro nečistoty a/nebo přídatné látky Obrázek 17: Oddíl 1.2 Molekulární a strukturální informace Obrázek 18: Identifikátory regulačního programu Obrázek 19: Analytické informace Obrázek 20: Obecné informace o společném předložení údajů Obrázek 21: Informace o výhradním zástupci Obrázek 22: Právnická osoba pro příjemce PPORD Obrázek 23: Pole pro zadání města a státu pro příjemce PPORD Obrázek 24: Pole pro zadání odhadovaných množství v dokumentaci PPORD Obrázek 25: Propojení složení s klasifikací a označováním Obrázek 26: Propojení složení a klasifikace a označení (neodstupujícího) člena a hlavního žadatele ve společném předložení údajů Obrázek 27: Pole pro zadání klasifikace Obrázek 28: Fyzikální nebezpečnosti Obrázek 29: Nebezpečnost pro zdraví Obrázek 30: Zasažené orgány Obrázek 31: Specifické koncentrační limity Obrázek 32: Nebezpečnost pro životní prostředí Obrázek 33: Označení pro oddíl 2.1 nástroje IUCLID Obrázek 34: Status Annex 1 (Příloha 1) pole pro zadání klasifikace Obrázek 35: Status Self classification (Vlastní klasifikace) nebo Other (Jiný) pole pro zadání klasifikace a důvodu neuvedení klasifikace Obrázek 36: Věty označující riziko Obrázek 37: Pole pro zadání Metod výroby látky Obrázek 38: Odhadovaná množství a rok Obrázek 39: Pole pro zadání místa Obrázek 40: Kontaktní adresa Obrázek 41: Propojování použití Obrázek 42: Informace o určených použitích Obrázek 43: Doba životnosti předmětu Obrázek 44: Odůvodnění, proč nebyla uvedena žádná určená použití Obrázek 45: Oddíl 3.5 IUCLID 5.4 se zaměřením na Pokrytí použití ve zprávě CSR, které je k dispozici ve všech šesti tabulkách popisu životního cyklu Obrázek 46: Odpad z výroby a použití (přenesené informace) Obrázek 47: Obecné schéma pro kontrolu úplnosti záznamu studie sledované vlastnosti Obrázek 48: Rozbalovací seznam a odůvodnění upuštění od požadavku na údaje Obrázek 49: Rozbalovací seznam pro výběr typu výsledku studie Obrázek 50: Uvedený harmonogram pro návrh zkoušek... 61

8 Příručka pro předkládání údajů Verze: Obrázek 51: Použité pokyny a metody Obrázek 52: Pole pro zadání příznaku účelu a typu výsledků studie Obrázek 53: Pole pro zadání odkazů na zdroje údajů Obrázek 54: Pole pro zadání přístupu k údajům Obrázek 55: Pole pro zadání jiných pokynů Obrázek 56: Pole pro zadání splnění požadavků správné laboratorní praxe Obrázek 57: Pole pro zadání informace, zda je zkoušený materiál shodný s identitou předkládané látky Obrázek 58: Pole pro zadání zkoušeného materiálu při zvolení no (ne) Obrázek 59: Pole pro zadání popisu identity zkoušeného materiálu Obrázek 60: Pole pro zadání koncentrací PNEC a odůvodnění Obrázek 61: Pole pro zadání úrovní DN(M)EL Obrázek 62: Pole pro zadání sloužící k připojení zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) Obrázek 63: Zpráva o odpadu z výroby a použití Obrázek 64: Společné předložení údajů (hlavní žadatel o registraci) Obrázek 65: Společné předložení údajů (člen společného předložení) Obrázek 66: Vyžádaná aktualizace Obrázek 67: Spontánní aktualizace Obrázek 68: Specifické informace o dokumentaci Obrázek 69: Spuštění zásuvného modulu asistenčního nástroje pro potvrzení pro soubor údajů o látce Obrázek 70: Spuštění zásuvného modulu asistenčního nástroje pro potvrzení pro konečnou dokumentaci Obrázek 71: Odůvodnění, proč nebylo předloženo posouzení PBT (jen pokud je relevantní) Obrázek 72: Odůvodnění, proč nebyla předložena zpráva CSR (jen pokud je relevantní) Obrázek 73: Pole pro zadání prohlášení o výjimce Obrázek 74: Možné volby pro Use coverage in CSR (Pokrytí použití ve zprávě CSR) Obrázek 75: Pokrytí použití u hlavních žadatelů o registraci Obrázek 76: Pokrytí použití u členů společného předložení údajů Obrázek 77: Pokrytí použití u jednotlivých žadatelů o registraci

9 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Úvod 1.1. Cíl Účelem této příručky je poskytnout pokyny pro vypracování registračních dokumentací a dokumentací k oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy (PPORD). Příručka nastiňuje, které oddíly a pole systému IUCLID 5 je třeba vyplnit, aby byla připravena úplná technická dokumentace podle článku 20 nařízení REACH Základní informace Agentura ECHA bude u registračních dokumentací a u oznámení PPORD a jejich následných aktualizací provádět kontrolu úplnosti (včetně registračních dokumentací pro izolované meziprodukty a dokumentací pro látky v předmětech). Podle čl. 20 odst. 2 nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 se kontrola úplnosti skládá ze dvou částí: z kontroly technické úplnosti (TCC), která ověřuje, zda byly poskytnuty všechny prvky požadované nařízením REACH, a z kontroly finanční úplnosti (FCC), která ověřuje úhradu případných poplatků. Cílem těchto pokynů je pomoci potenciálním žadatelům o registraci / oznamovatelům rozpoznat, která z mnoha polí nástroje IUCLID 5 jsou v souvislosti s kontrolou technické úplnosti nejdůležitější. Je třeba připomenout, že kromě těchto pokynů byl vytvořen také softwarový nástroj, který žadatelům o registraci / oznamovatelům nabízí možnost, aby si sami ověřili úplnost svých dokumentací, než je předloží agentuře ECHA. Tento softwarový nástroj je pod názvem asistenční nástroj pro potvrzení k dispozici jako zásuvný modul k nástroji IUCLID na internetových stránkách IUCLID Dříve než předložíte svou dokumentaci, ujistěte se prosím, že jste na svůj soubor údajů o látce i a konečnou dokumentaci použili zásuvný modul asistenčního nástroje pro potvrzení. Použití zásuvného modulu v obou krocích je nezbytné, abyste se vyhnuli neúspěchu při předložení. Další podrobnosti viz kapitola 5 Kontrola technické úplnosti (TCC) této Příručky pro uživatele Zásady a názvosloví V celé této příručce se budou používat následující ikony: Užitečné informace, pokyny, pomoc Velmi důležitá poznámka, zvláště pro úspěšné splnění kontroly technické úplnosti V celé této příručce se budou používat následující zásady týkající se textu: CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

10 Příručka pro předkládání údajů Verze: CSR Zpráva o chemické bezpečnosti ECHA Evropská agentura pro chemické látky K&O Klasifikace a označování PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxické PPORD Výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy REACH REACH-IT TCC Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Internetová platforma pro podávání údajů a dokumentací k chemickým látkám Kontrola technické úplnosti Názvosloví používané k popisu položek systému IUCLID 5 je popsáno v Obrázek 1. Obrázek 1: Názvosloví položek nástroje IUCLID 5 2. Obecné principy Při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 (včetně vytváření souboru údajů o látce systému IUCLID 5 a právnické osoby v systému IUCLID 5) se musí dodržovat obecná pravidla, která jsou popsána v kapitolách níže Pole pro rozmezí Pro každé pole, kam lze uvést dvě položky (rozmezí nebo jednotlivé údaje), musí být vyplněno nejméně jedno ze dvou polí (Obrázek 2):

11 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Obrázek 2: Pole pro rozmezí 2.2. Pole s jednotkami Když existuje pole s jednotkami související s polem pro hodnotu, pak musí být z rozbalovacího seznamu vždy vybrána určitá jednotka (Obrázek 3): Obrázek 3: Pole s jednotkami 2.3. Výběr other (jiný) Pokaždé, když je other: (jiný:) vybráno z rozbalovacího seznamu, musí být ve vedlejším poli uvedeny informace (Obrázek 4): Obrázek 4: Výběr other (jiný) ze seznamu 2.4. Míra podrobností záznamů pro studie sledovaných vlastností V oddílech 4 až 10 nástroje IUCLID 5 zobrazí výběr all fields (všechna pole) ze seznamu Detail level (Míra podrobností) více polí než výběr basic fields (základní pole) (Obrázek 5). Proto se při vyplňování záznamů pro studie sledovaných vlastností doporučuje zvolit možnost all fields (všechna pole). Více informací je uvedeno v Příručce pro koncové uživatele IUCLID 5 oddíle D.4.7 na adrese: Obrázek 5: Míra podrobností záznamu pro studie sledovaných vlastností 2.5. Opakovatelné bloky Upozorňujeme, že v případě více opakovatelných bloků (Obrázek 6) budou informace ověřeny pro všechny vytvořené bloky:

12 Příručka pro předkládání údajů Verze: Obrázek 6: Opakovatelné bloky 2.6. Požadavky na zachování důvěrnosti Za požadavky na zachování důvěrnosti, které spadají do působnosti čl. 119 odst. 2 nařízení REACH a přílohy IV nařízení o poplatcích ES/340/2008, bude vyžadováno uhrazení poplatku. Kdykoliv je u takového požadavku na zachování důvěrnosti uveden příznak pro důvěrnost (CBI, IP nebo no PA), musí být ve vedlejším poli uvedeno odůvodnění, proč by zveřejnění těchto informací na internetu mohlo být škodlivé. A naopak, kdykoliv je uvedeno odůvodnění požadavku na důvěrnost, musí být uveden také příznak pro důvěrnost. Aby mohla být vaše dokumentace přijata ke zpracování, budou tyto požadavky na zachování důvěrnosti zkontrolovány. Příznaky pro žádosti o zachování důvěrnosti nepodléhají kontrole technické úplnosti. Další informace o žádostech o zachování důvěrnosti a šíření informací viz Příloha 3 této příručky Výběr režimu prohlížení v nástroji IUCLID 5 Když je otevřen soubor údajů o látce, lze kliknutím na černou šipku znázorněnou na Obrázek 7 vybrat specifický režim prohlížení. Režim prohlížení odpovídá různým typům dokumentace upřesněným v bodě 3 této příručky. Obrázek 7: Režim prohlížení v nástroji IUCLID 5 Jakmile vyberete požadovaný režim prohlížení v rozbalovacím seznamu, strom s oddíly se změní tak, že symboly listu nebo knihy před jednotlivými oddíly nástroje IUCLID 5 se zobrazí červeně pro vyžadované oddíly nebo zeleně pro nepovinné oddíly. Povinný

13 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben oddíl, v němž dosud nebylo nic vyplněno, je označen symbolem bez záznamu. Tento výběr režimu je při určování oddílů IUCLID 5, které je třeba vyplnit, pouze pomocným nástrojem. Co se týká požadavků na kontrolu úplnosti podle nařízení REACH, je však tato příručka a zásuvný modul asistenčního nástroje pro potvrzení přesnějším zdrojem než výběr režimu prohlížení. 3. Různé typy dokumentací Nařízení REACH vymezuje čtyři typy dokumentací, u nichž je vyžadováno provedení kontroly úplnosti. Tyto typy jsou uvedeny níže: registrační dokumentace pro látky samotné nebo v přípravcích, registrační dokumentace pro izolované meziprodukty na místě a pro přepravované izolované meziprodukty, oznámení PPORD (oznámení PPORD je zde zahrnuto do pojmu registrace, není-li uvedeno jinak), registrace látek v předmětech (ať již jde o látky záměrně uvolňované z předmětů, nebo o látky v předmětech, u kterých agentura ECHA vyžaduje registraci). Aktualizace těchto dokumentací jsou taktéž předmětem kontroly úplnosti. Všechny registrace by měly být předkládány ve formátu dokumentace IUCLID 5. Odpovídající typy registračních dokumentací v nástroji IUCLID 5 (také nazývané Dossier templates (Šablony dokumentací)) jsou uvedeny níže: Registrace podle nařízení REACH pro 1 10 tun, fyzikálně-chemické požadavky Registrace podle nařízení REACH pro 1 10 tun, standardní požadavky Registrace podle nařízení REACH pro tun Registrace podle nařízení REACH pro tun Registrace podle nařízení REACH pro více než tun Registrace člena společného předložení podle nařízení REACH obecný případ Registrace člena společného předložení podle nařízení REACH meziprodukty Registrace podle nařízení REACH pro izolované meziprodukty na místě v množství větším než 1 tuna Registrace podle nařízení REACH pro přepravované izolované meziprodukty v množství tun Registrace podle nařízení REACH pro přepravované izolované meziprodukty na místě v množství větším než tun PPORD podle nařízení REACH Oddíly souboru IUCLID 5, u kterých bude kontrolována jejich úplnost, se mezi jednotlivými typy dokumentací liší. Navíc se mezi různými typy dokumentací mohou také lišit informace, které mají být v některém oddílu uvedeny. Některé z těchto odlišností jsou popsány v následujících zvláštních pravidlech pro dokumentace společného

14 Příručka pro předkládání údajů Verze: předložení údajů, meziproduktů a oznámení PPORD Zvláštní pravidla pro dokumentace společného předložení údajů Rozlišují se informace, které má předložit hlavní žadatel o registraci, a informace, které mají předložit ostatní žadatelé o registraci, tj. členové společného předložení údajů. Oddíly 2, 4, 5, 6 a 7 nástroje IUCLID (klasifikace a označování a oddíly sledovaných vlastností) by měly být vyplněny v dokumentaci hlavního žadatele o registraci. V dokumentaci člena společného předložení údajů by oddíly 2.1, 2.2, 4, 5, 6 a 7 nástroje IUCLID (klasifikace a označování a oddíly sledovaných vlastností) měly být prázdné. Pokud jsou v některém z těchto oddílů v dokumentaci člena uvedeny informace, pak budou tyto informace považovány za odstoupení ze společného předložení údajů. U informací/studií, pro které je odstoupení žádáno, bude v dokumentaci člena společného předložení údajů zkontrolována jejich úplnost. Některá zvláštní pravidla pro dokumentace členů společného předložení údajů jsou popsána v oddíle 2 systému IUCLID 5 Classification and labelling and PBT (Klasifikace a označování a posouzení PBT), v oddíle 11 systému IUCLID 5 Guidance on safe use (Pokyny pro bezpečné použití) a v oddíle 13 systému IUCLID 5 Assessment reports (Hodnotící zprávy) této příručky. Podrobné informace, jak vyplnit záhlaví dokumentace v systému IUCLID 5, jsou uvedeny v Příručce pro předkládání údajů 4: Jak projít ověřením obchodních pravidel, která je k dispozici na adrese: Zvláštní pravidla pro dokumentace izolovaných meziproduktů V dokumentacích izolovaných meziproduktů nebude kontrolována úplnost oddílů 1.4 Analytical information (Analytické informace), 3.1 Technological process (Technologický postup), 3.4 Information on mixtures (Informace o směsích), 3.6 Uses advised against (Nedoporučované způsoby použití) a 13 Assessment reports (Hodnotící zprávy). Navíc nebude kontrolována ani úplnost oddílu 3.2 Estimated quantities (Odhadovaná množství), doporučuje se však případně vyplnit pole Year (Rok), alespoň jedno z polí Total tonnage (Celkové množství) a co nejvíce polí uvedených pod nadpisem Details on tonnages (Podrobnosti k množstvím). Žadatelé o registraci izolovaných meziproduktů musí uvést informace o opatřeních k řízení rizik a o jejich účinnosti (články 17 a 18 nařízení REACH). Tyto informace je třeba vložit do oddílu 11 Guidance on safe use (Pokyny pro bezpečné použití) (kapitola 4.5). V dokumentacích meziproduktů musí žadatel o registraci v záhlaví dokumentace IUCLID 5 vybrat zaškrtávací políčko Production and use under strictly controlled conditions (Výroba a použití za přísně kontrolovaných podmínek), čímž vyjadřuje, že splňuje podmínky článku 17 pro izolované meziprodukty na místě nebo článku 18 pro přepravované izolované meziprodukty. Navíc musí být vybráno alespoň jedno ze dvou následujících zaškrtávacích políček: Registrant confirms that the intermediate is used in accordance with the conditions set out in Article 18(4) (Žadatel o registraci potvrzuje, že meziprodukt je používán v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 18 odst. 4) nebo Registrant has received confirmation from the users that the intermediate is used in accordance with the

15 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben conditions set out in Article 18(4) (Žadatel o registraci obdržel potvrzení od uživatelů, že meziprodukt je používán v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 18 odst. 4). Tato zaškrtávací políčka musí být označena během tvorby dokumentace Zvláštní pravidla pro dokumentace PPORD U oznámení PPORD nebude kontrolována úplnost oddílů 2 Classification and labelling and PBT assessment (Klasifikace a označování a posouzení PBT), 3.1 Technological process (Technologický postup), 3.2 Estimated quantities (Odhadovaná množství), 3.4 Information on mixture (Informace o směsích), 3.5 Life Cycle description (Popis životního cyklu), 3.6 Uses advised against (Nedoporučované způsoby použití), 3.7 Exposure Scenarios, exposure and risk assessment (Scénáře expozice, posouzení expozice a rizika), 11 Guidance on safe use (Pokyny pro bezpečné použití) a 13 Assessment Reports (Hodnotící zprávy). Úplnost však bude kontrolována u oddílu 1.8 Recipients (Příjemci) a u oddílu 1.9. PPORD. Další informace o vyplňování oznámení PPORD jsou k dispozici v Příručce pro předkládání údajů 1: Jak vyplnit a předložit oznámení PPORD, která je dostupná na adrese: Zvláštní pravidla pro oznámení podle směrnice 67/548/EHS (NONS) Podle článku 24 nařízení REACH se všechna oznámení podle směrnice 67/548/EHS (NONS) považují za registrace podle nařízení REACH v příslušném množstevním rozmezí. Tyto registrace je nutné aktualizovat, jestliže nastane alespoň jeden z případů popsaných v článku 22 nebo čl. 24 odst. 2 nařízení REACH. Při přípravě aktualizace registrace NONS mějte na paměti, že soubory informací o látce, které byly přesunuty z formátu souboru IUCLID 4 nebo SNIF do systému IUCLID 5, neobsahují všechny informace potřebné k úspěchu při kontrole úplnosti. V některých polích/oddílech budou informace scházet. Žadatelé o registraci tudíž musí u všech takto přesunutých dokumentací pečlivě zkontrolovat a vyplnit svůj soubor IUCLID 5, aby byly splněny požadavky kontroly úplnosti, které jsou popsány v tomto dokumentu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména klasifikaci a označování a posouzení PBT (oddíl 2 nástroje IUCLID 5), příznakům pro důvěrnost a záznamům studií sledovaných vlastností (oddíly 4 až 8 nástroje IUCLID 5). Příloha 4 tohoto dokumentu upřesňuje, které informace jsou ve vaší dokumentaci minimálně požadovány, pokud aktualizujete registraci, která byla dříve oznámením podle směrnice 67/548/EHS. Podrobné informace o tom, jak aktualizovat svou registraci, která byla dříve oznámením podle směrnice 67/548/EHS (NONS), můžete nalézt v dokumentu Questions and answers for the registrants of previously notified substances (Otázky a odpovědi pro žadatele o registraci dříve oznámených látek), který je k dispozici na adrese:

16 Příručka pro předkládání údajů Verze: Oddíly systému IUCLID 5, které je třeba vyplnit Tato kapitola nastiňuje, které informace musí být uvedeny v různých oddílech stromu oddílů nástroje IUCLID 5 a v záhlaví dokumentace Oddíl 1 Všeobecné informace Oddíl 1 systému IUCLID 5 vyžaduje, aby byly uvedeny informace týkající se identifikace látky, jejího složení, identifikátorů, analytických informací a PPORD (jsou-li relevantní). Každá z nich bude diskutována v jedné z následujících kapitol Oddíl 1.1 Identifikace Oddíl 1.1 v nástroji IUCLID 5 obsahuje identifikaci látky, úlohu v dodavatelském řetězci a druh (referenční) látky, každá z těchto informací tvoří takzvaný blok Blok Substance identification (Identifikace látky) Pole Public name (Obecný/VEŘEJNÝ název) musí být vyplněno, existují-li obavy o důvěrnost názvu látky. V tomto poli musí být uveden generický název, který náležitě popisuje látku, která se registruje. Pole Public name (Obecný název) bude zveřejněno na internetových stránkách agentury ECHA společně s dalšími informacemi, které jsou vyžadovány článkem 119 nařízení REACH. Pokyny, jak vytvořit vhodný veřejný název, naleznete v Příručce pro předkládání údajů 17: Jak vytvořit veřejný název látky, který lze použít v rámci nařízení REACH, která je dostupná na adrese: Ačkoliv je právnická osoba v nástroji REACH-IT k dispozici jako součást procesu zápisu, je nezbytné uvést právnickou osobu také v dokumentaci nástroje IUCLID 5, a to takovým způsobem, aby splňovala formát XML. Tato informace musí být uvedena v bloku Substance identification (Identifikace látky) (Obrázek 8). Obrázek 8: Právnická osoba a třetí strana v bloku identifikace látky Není povinné uvést třetí stranu, jestliže však byla zástupcem jmenována třetí osoba podle článku 4 nařízení REACH, pak musí být právnická osoba této třetí strany uvedena také v bloku Substance identification (Identifikace látky). Informací, která bude kontrolována, je, zda se již právnická osoba (právnická osoba žadatele o registraci / oznamovatele a případně právnická osoba třetí strany) zapsala do nástroje REACH-IT. Kontrola se provádí pomocí synchronizovaného univerzálního jedinečného identifikátoru společnosti (UUID).

17 Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben Blok Role in the supply chain (Úloha v dodavatelském řetězci) Musí být zvolena nejméně jedna úloha. Je-li zvoleno zaškrtávací políčko Manufacturer (Výrobce) (Obrázek 9), pak musí být poskytnuty také informace o technologickém postupu / technologických postupech a o místě/místech výroby (oddíly 3.1 a 3.3 nástroje IUCLID 5). Je-li zvoleno zaškrtávací políčko Only representative (Výhradní zástupce), doporučuje se uvést také konkrétní informace popsané v oddíle 1.7 Suppliers (Dodavatelé) systému IUCLID 5. Obrázek 9: Úloha v dodavatelském řetězci Blok Type of substance (Typ látky) Z rozbalovacího seznamu Composition (Složení) musí být vybráno mono constituent substance (jednosložková látka), multi constituent substance (vícesložková látka) nebo UVCB (UVCB látka neznámého nebo proměnného složení) (Obrázek 10). Obrázek 10: Typ látky Nesmí být vybráno složení polymer, protože by měly být registrovány monomery, které jsou v polymerech obsaženy, a nikoliv polymer samotný.

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Nejaktuálnější informace ohledně posouzení chemické bezpečnosti naleznete na internetových stránkách agentury ECHA. PRÁVNÍ

Více

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci REACH Chemickou látku budete moci nadále vyrábět, dovážet nebo používat pouze za předpokladu, že včas provedete a látku zaregistrujete. Číslo dokumentu: ECHA-08-B-01-CS Datum: 24/04/2008 Jazyk: CS Tento

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH- IT Část 7 - Společné předložení Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 7 - Společné předložení Verze: 2.0 Strana 1 z 35 Datum vydání:

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

Problémy s plněním nařízení REACH

Problémy s plněním nařízení REACH Problémy s plněním nařízení REACH Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Praha 6. května 2010 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Plnění požadavků nařízení REACH Plnění prvních požadavků přináší

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků

REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Více

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz 25. konzultační den v SZÚ, listopad 2008 nařízení REACH vžitá zkratka NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Nová chemická legislativa REACH

Nová chemická legislativa REACH RNDr. Hana Střížová Hygiena práce hana.strizova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických

Více

Nová evropská chemická legislativa (REACH)

Nová evropská chemická legislativa (REACH) Nová evropská chemická legislativa (REACH) Evropská unie připravila novou chemickou legislativu známou pod zkratkou REACH, která se významně dotýká podnikání v chemickém průmyslu. V roce 2001 byly poprvé

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce M. Hornychová 23. konzultační den 1 Co v nejbližší době bychom měli v ČR řešit udělat si evidenci - jaké máme nanoprocesy získávat dostatečné znalosti

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY 1. ČÁST A: NOVÝ CHEMICKÝ ZÁKON PODLE ZÁKONA Č. 350/2011 SB. O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A SMĚSÍCH a PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB. O OCHRANĚ

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více

KSRZIS. Žádost o migraci účtu oznamovatele do nového registru CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Žádost o migraci účtu oznamovatele do nového registru CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 6 KSRZIS Žádost o migraci účtu oznamovatele do nového registru CHLAP Projekt - ereg - Úprava

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB Žádost o obnovu oprávnění k činnosti Vytvořeno dne: 1. července 2014 Strana 2 Obsah 1 Úvod... 4 2 Proces podání žádosti... 4 2.1 Přihlášení

Více

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Název dokumentu: Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Verze: 1.70 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t 1 1.1) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Free online MSDS management tool

Free online MSDS management tool Free online MSDS management tool http://www.msds-europe.com/kateg-180-1-stazeni_bezpecnostniho_formulare.html Projekt je realizován podporou Evropské unie spolufinancováním Evropského regionálního vývojového

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 1.1.2013

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více