K. Bullstreet. BUĎ ZLÝ NA SVÉHO NÁCKA! Pouliční vzpomínky antifašisty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K. Bullstreet. BUĎ ZLÝ NA SVÉHO NÁCKA! Pouliční vzpomínky antifašisty"

Transkript

1 K. Bullstreet BUĎ ZLÝ NA SVÉHO NÁCKA! Pouliční vzpomínky antifašisty OBZOR 2004

2 K. Bullstreet: Buď zlý na svého nácka! (I) Přeložil PW. Podle prvního českého vydání v rámci Anarchistické knihovny FAS (http://fsa.anarchismus.org/) z roku 2001 vydal Obzor v roce Sazba písmem Garamond. FAS anticopyright (rozšířování za předpokladu uvedení zdroje). 2

3 PŘEDMLUVA Antifašismus je jedno z nejsložitějších a nejožehavějších společenských témat. Co je to vlastně fašismus? Jak proti němu bojovat? Výstižná definice, rozvedená do patřičné šíře v jiné publikaci Anarchistické knihovny (1), uvádí, že fašismus je ničím neomezovaná a tvrdě uplatňovaná moc korporativního policejního státu a (velko)kapitálu. Fašismus jako korporativní společenské uspořádání, v jehož rámci člověk musí k všemocnému státu prosebně vztáhnout ruku takřka pro každý kousek chleba a stát se stává nejvyšším represivním regulátorem společenských vztahů (2), se může prosadit ve formě diktatury navzájem propojené státní moci a kapitálu dvěma způsoby: může být klasický hnědý, to jest typicky hitlerovský nacismus, nebo rudý, to jest leninsko-trockistický (posléze stalinistický) bolševismus. Rozebírat dopodrobna identitu sociálních modelů bolševické a nacistické diktatury není úkolem této předmluvy, postačí když odkážeme na analytickou práci Otto Rühleho Boj proti fašismu začíná bojem proti bolševismu, přístupnou na internetové stránce Anarchistické knihovny. Je nicméně důležité si povšimnout, že fašismus se skládá ze dvou nerozlučně spjatých prvků bezvýhradně uplatňované státní moci, hájící kapitál, ovládaný nepočetnou elitou. Zdálo by se tedy, že tato útlejší brožurka se zabývá poněkud odtažitým tématem tzv. neofašimu, představovaného především subkulturou ultrapravicových skinheadů. Velká Británie, o níž se hovoří, je navíc zemí, kde je policejní stát a omezování práv a svobod občanů běžnou agendou standardních politických stran. Labouristický kabinet Tonyho Blaira zavádí legislativu, o níž by se dnešním neofašistům před několika lety mohlo jen zdát. Sociální kontrola, přiváděná k dokonalosti plošným šmírováním elektronické komunikace pomocí systému Echelon, ploš- 1 Gilles Dauvé: Když povstání umírají, AK 10, Praha Text je v elektronické podobě přístupný na internetové stránce fsa.anarchismus.org, stejně jako v podstatě veškerá produkce Anarchistické knihovny. 2 Sam Dolgoff: Kritický pohled na Kubánskou revoluci, AK 12, Praha

4 né nasazování tzv. biometrických systémů, budování celonárodní databanky DNA vzorků občanů apod., to vše souzní s celosvětovým trendem, o němž bude řeč později. (1) Aktivity Antifašistické akce (AFA) se tak mohou zdát jako pokus uhasit rychle se rozšiřující lesní požár stříkací pistolkou. Když ti zodpovědní za stále zřetelnější příklon k represivním, autoritářským metodám vlády a zostřující se sociální kontrolu sedí ve vládě a říkají si demokraté, jakou pozitivní roli může sehrát polo-ilegální organizace zaměřená na ideologickou a fyzickou konfrontaci nepočetných ultrapravicových stran a skupin? Kupodivu může sehrát značně pozitivní roli. Evropští neofašisté ve většině zemí dosud zůstávají v relativní marginalitě i z toho důvodu, že v 80. a 90. letech byli terčem soustředěné kampaně ze strany AFA a podobných skupin. Neofašisté již nesedí pomalu na každé druhé radnici a nemají velké parlamentní kluby ve většině evropských zemí mimo jiné proto, že jejich pověst, image, propagace, demonstrace, veřejné akce apod. byly, například ve Velké Británii, systematicky tvrdě napadány a potlačovány. Etablované neonacistické politické strany, jako například německá NPD (Národně-demokratická strana) nebo rakouská Strana svobodných, se zrodily právě z marginálních, většinou skinheadských skupin a bojůvek, kterým nikdo nezabránil rozvinout se do podoby veřejně působící politické organizace. Příklad sousedního Rakouska, kde neexistovala žádná organizace typu AFA, dokazuje, že původně marginální neofašisté se mohou nakonec dostat až do vládních křesel a v uhlazenější formě prosazovat svoji současnou agendu, založenou především na rasismu, nenávisti k menšinám a přistěhovalcům a obraně mizejícího přízraku silného národního státu proti nadnárodním strukturám, vytvářeným globalizovaným kapitalismem. Alarmují- 1 Jeden z dalších titulů AK se bude zabývat tímto tématem. Velká Británie je totiž jedním ze dvou smluvních partnerů zpravodajské dohody UKUSA z roku 1947 a společně se Spojenými státy a vedlejšími partnery, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem, provozuje prostřednictvím svých tajných služeb celosvětový odposlechový a přenosový systém, známý jako Echelon. 4

5 cí situace panuje rovněž v sousedním Německu, kde neofašisté sedí na mnoha radnicích a v současnosti se intenzivně sjednocují zejména v rámci NPD a stupňují své propagační aktivity, veřejná vystoupení a pouliční násilí, zaměřené proti menšinám a politickým protivníkům. Pokud by britská AFA nepodnikla stovky, ne-li tisíce útoků a konfrontací, pokud by nerozdala mnoho tisíc letáků, neuspořádala stovky mítinků, mohla by dnes politická mapa Velké Británie vyhlížet výrazně odlišně a v sedle by mohla být například koalice konzervativců s neonacisty z National Front (Národní fronta) nebo British National Party (Britská národní strana). Současný prudký odklon britské Konzervativní strany doprava, následující dvě po sobě jdoucí katastrofální volební prohry, tento scénář neklade pouze do roviny nerealistických spekulací a vizí, založených na historickém kdyby. Policejní stát a doprovodné represivní sociální mechanismy mohou dnes přijít ze třech stran nejpravděpodobněji od nadnárodní ekonomické a politické elity, prosazující agendu globalizace kapitalismu (1). Dále do hry mohou vstoupit klasičtí neofašisté, kterým by se podařilo uchopit moc v některém státě v rámci nebo spíše na periferii EU. Zatřetí tato možnost hrozí rovněž od stále sílící bolševické levice, která se výrazně mezinárodně propojuje a do značné míry zmanipulovala a ovládla tzv. antiglobalizační hnutí. Antifašistická akce ve všech zemích, kde v určité podobě existuje se dosud věnovala především druhé možnosti, to jest v rámci možností potlačovala klasickou, národně definovanou ultrapravici. Musíme na tomto místě dodat, že je to činnost bezesporu mimořádně záslužná, a jak říká autor následujícího textu, ve II. světové válce se za to udělovaly medaile. Neofašismus je totiž nutné zastavit ihned v počátku, dokud se nestane tak silným, aby své protivníky preventivně nezlikvidoval sám. Tuto zásadu je možné velice snadno převést do jednoznačné a srozumitelné řeči. Znamená pokud možno žádné fašistické 1 Diskusi nad fenoménem globalizace kapitalismu se věnuje další publikace Anarchistické knihovny Globalizace kritický pohled ; AK, svazek 7, srpen

6 demonstrace, žádné fašistické veřejné akce, žádné fašistické infostánky, žádnou distribuci fašistických novin, žádné fašistické plakáty a samolepky po zdech, žádný volný prostor pro fašistické politické strany, žádný volný prostor pro fašistické bojůvky na ulicích. Problémem, který se v souvislosti s AFA příliš nediskutuje a v jehož řešení česká AFA zašla podle mých informací takřka nejdále v celoevropském měřítku, je častá provázanost antifašistů (kteří jsou ve velké většině anarchisté) s určitými skupinami autoritářské levice. Důvodem je většinou názorová nevyzrálost nebo v mnoha případech rovněž malý rozměr antifašistických skupin a intuitivní chybná snaha hledat spojence doslova za každou cenu. To byl rovněž v mnoha ohledech případ britské AFA. Výsledky jsou však skličující a osvědčují dnes již staletou anarchistickou zkušenost, že přísliby emancipace a svobody, kterými se ohání nejrůznější marxisticko-leninské (trockistické) a podobné skupinky, jsou pouze předvolební slogany, na které se staří bolševičtí kádři snaží nalákat nové, demokraticky zcentralizované členy svých politických (proto)stran. Antifašismus značně trpí soustředěnou snahou autoritářské, bolševické levice zneužívat jej pouze jako jedno ze svých náborových témat. V praxi se to odráží mimo jiné v tom, že jak se tomu děje například v ČR skutečné soustavné osvětové a militantní činnosti se marxisticko-leninští antifašisté nevěnují, do skutečných konfrontací s fašisty se nepouštějí, a když je potřeba, tak urážkou fašista házejí po každém, kdo upozorní na nepoctivou a účelovou povahu jejich antifašismu. Můžeme si také povšimnout typicky bolševických a demokratických tendencí, prosazovaných těmito antifašisty. V Británii se například dnes v rámci AFA ozývají hlasy, že AFA by měla vyplňovat vakuum po vytlačených fašistech a například kandidovat do místních zastupitelstev. Snaha zneužít nějaké hnutí nebo politicky příliš nevyhraněnou skupinu k získání mocenských pozic a křesel je typická pro všechny druhy státních socialistů a demokratů. Zvláště trockisté se pomocí infiltrační taktiky snaží převzít a využít ve svůj prospěch podobné iniciativy. Když hovoříme o úskalích antifašismu, je nutné upozornit 6

7 ještě na další jev. Antifašistickému hnutí hrozí rovněž nebezpečí od profesionálních antifašistů, napojených na státní orgány. V Británii se jedná např. o diskutovaného Gerryho Gablea a časopis Searchlight, spolupracující s policií a britskou tajnou službou MI-5. I v ČR existuje několik subjektů a jednotlivců, uznávaných establishmentem a vystupujících jako antifašisté a znalci neonacistického hnutí. Jedná se zejména o lidi okolo tzv. Hnutí občanské solidarity a tolerance a nadace Tolerance. Jejich kontakty na policii a tajnou službu jsou otevřeně přiznávány. Tito lidé fungují de facto jako pomocná rozvědná síť represivních složek, vstupují do spolupráce se státními orgány a lobují (naposledy v zářijovém senátním slyšení z roku 2001 o neonacismu). Ospravedlňují tak existenci svých početných nadací a hnutí, placených státem a evropskými strukturami, v nichž dochází k rozsáhlým defraudacím a rozkrádání přidělených financí. Tito aktivisté boj proti fašismu přeměnili na svůj soukromý byznys. Zde ale víme, na čem jsme. Tito lidé pracují proti skutečným antifašistům stejnou měrou jako proti nacistům. Přistoupili na oficiální koncepci extremismu, rovnocenně ohrožujícího společnost z pravého i levého pólu. Amatérští tajní agenti a profesionální udavači, kteří prodali své mladistvé ideály za bezpracný život z grantových peněz, disponují informacemi o všech extremistech bez ohledu na skutečné ideje a činy, stojící za jednotlivými organizacemi a skupinami. Zásadním problémem je, že tento způsob boje proti fašismu ve své podstatě posiluje autoritu státních represivních orgánů. Výstupy oficiálních antifašistů jsou totiž valnou většinou směrovány pouze na vynucení důslednějšího postupu státních složek při postihování projevů nikoli neonacismu, ale obecně extremismu, na zefektivnění práce specializovaných oddělení policie a analytických složek tajné služby. Na podkladě souhlasu se státní ideologií jednoho extremismu, zahrnujícího levé i pravé křídlo, tito lidé usilovně pracují na tom, aby šikanováni a kriminalizováni byli i ti, kteří proti fašismu bojují přímo a bez státních grantů. Prostátní antifašisté totiž vědomě či nevědomě vychází z kapitalistické ideologie a tvrdí, že bojují proti jakému- 7

8 koli násilí ve společnosti. Stávající kapitalistický systém patrně považují za víceméně vybalancovanou, legitimní a nenásilnou společnost, do které extremisté zprava i zleva vnáší nepřijatelné násilí. Nesmyslnost tohoto argumentu plyne z několika jednoduchých postřehů. Sám stát a kapitalismus jsou prvořadě organizovaným násilím, jsou strukturami efektivně zabezpečujícími nadvládu elity nad zbytkem společnosti. Pomineme-li každodenní vykořisťování, šikanu a flexibilizaci, namířenou proti pracujícím, dojdeme k závěru, že policie a tajná služba v žádném případě nejsou nestranné instituce, jejichž příslušníci převádějí stařenky přes rušné ulice a střeží dětská pískoviště. Jak se mnohokrát ukázalo, právě státní represivní složky jsou nástrojem, který produkuje až psychopatické násilí proti každému extremistovi, který se odváží nezákonně zpochybnit legitimitu státního a kapitalistického systému. Česká Antifašistická akce tak vznikla v roce 1996 především v reakci na nevídaně brutální razii v pražském klubu Propast, kde maskované policejní komando, ozbrojené samopaly, systematicky a surově zbilo a zterorizovalo návštěvníky rockového klubu. Když se v témže roce proti tomuto projevu policejního násilí konala pokojná demonstrace před budovou ministerstva vnitra, došlo k opakování akce z Propasti, a zásahová jednotka jednomu známému aktivistovi dokonce omlátila hlavu o schody ministerstva a zlomila několik žeber. Následoval masakr z první Street Party v roce 1998, kdy zásahová jednotka brutálně zbila a posléze mučila desítky, ne-li stovky demonstrantů, kteří před ní nestačili utéci. Slepé a zuřivé policejní násilí se nevyhnulo ani náhodným kolemjdoucím včetně známého případu padesátileté pražské překladatelky, která ač je skutečně obtížné vydávat ji za nebezpečnou extremistku skončila v bezvědomí v krvi na chodníku po ráně obuškem do hlavy. Zde je třeba otázat se oficiálních antifašistů, jakým způsobem může posilování policie a tajné služby prospět potlačení neofašistických postojů a skupin, když podle statistiky ministerstva 8

9 vnitra z roku 1997 je více než 30 % policistů členy nebo aktivními stoupenci ultrapravicových organizací? Prozatím posledním projevem toho, že státní represivní orgány se chovají zcela předvídatelně a násilí používají především ony jako základní prostředek k naplnění svého poslání udržet mocné u moci, byl návrat do protektorátních časů pražské úřadovny gestapa v Petschkově paláci během akce proti demonstrantům protestujícím proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září Zásahové jednotky, frustrované aktivním odporem ze strany militantních demonstrantů, si posléze v aktu zuřivé pomsty ve večerních hodinách 26. září snadno pochytaly asi tisícovku pokojných demonstrantů a během následujících dvou dnů jim na policejních stanicích předvedly všechny triky z repertoáru paměti nechvalné Geheime Statspolizei kromě brutálního bití se jednalo o odepírání vody a jídla, odepírání osobní hygieny, odepírání spánku, sexuální obtěžování a šikanování zadržených žen a dívek atd. To vše jsou metody od poloviny dvacátých let minulého století příznačně označované jako fašistické. Především v chování elitního a neustále posilovaného sboru, chránícího český kapitalismus, tzv. Stálé pořádkové jednotky policie, kterému na ulici sekunduje reinkarnace Státní bezpečnosti, tzv. Protiextremistické oddělení policie, se před našima očima odvíjí nejen fašismus minulý (tj. násilí nejhrubšího zrna namířené proti disidentským názorům a projevům), ale i proto-fašismus současný a budoucí to jest situace, kdy za žádný z krvavých excesů těchto jednotek a jejích předchůdců (Propast 1996, akce před MV 1996, Street Party 1998, akce proti MMF 2000) nejen že nikdo nebyl potrestán, ale jejich profesionální čest zůstává oficiálně bez poskvrny a jejich metody jsou posvěceny tichým souhlasem establishmentu. Klasické fašistické režimy první poloviny 20. století své brutální násilí nijak neskrývaly. Dnešní establishment je profesionálně zakryje a zamlčí, zavede vyšetřování do slepé uličky a ty, kteří na to upozorňují, označí za paranoiky a extremisty. Je to z mocenského hlediska mnohem efektivnější než pouhé obušky a pěsti novodobých SA-manů. Represivnímu státu jde především o jeho otcovskou image a možnost nerušeně vyprávět velký 9

10 pohádkový příběh o ochraně civilizace před extremisty, své simulacrum, jak sociologové označují schopnost establishmentu trvale manipulovat vědomím obyvatelstva. Zde se kruhem dostáváme zpět k tomu, na co jsem chtěl poukázat na začátku. Skutečným nebezpečím, obsahujícím v sobě návrat fašismu, nejsou dnes stále ještě relativně nepočetné bojůvky holohlavých fašistů a jejich politické straničky, ale trend, nastolený globální ekonomickou a politickou elitou, směřující k neustálému omezování osobních svobod a posilování pravomocí represivních složek v rámci postupující globalizace kapitalismu. Největším nebezpečím jsou fašisté nikoli ve skinheadském kroji, ale na míru střižených oblecích, sedící na vysokých vládních a korporačních postech. Extremistické fašistické strany a skupiny se ale s oficiálním establishmentem vzájemně velmi dobře doplňují. Zavedené pravicové strany rády přebírají mnoho návodů a hesel ultrapravičáků, aby tím získaly jejich voliče a volebně úspěšná ultrapravice představuje pro nadnárodní ekonomickou elitu nanejvýš přijatelného a žádoucího partnera. Na počátku III. tisíciletí se sociálně stále ostřeji polarizovaná společnost rozděluje na vyšší čtvrtinu, pobírající nadprůměrné platy a zastávající víceméně stabilní místa a posty s rozhodovacími pravomocemi, a na druhé straně stále chudší, flexibilizovanější a deprivovanější nižší tři čtvrtiny, které dřou v supermarketech nebo otročí v moderních kancelářských fabrikách za mzdy stěží pokrývající rostoucí životní náklady. Ony tři čtvrtiny logicky ztrácejí zájem o politiku. Nechodí k volbám, protože vědí, že situace se stejně nezlepší, když místo pravicové strany zvolí stranu levicovou. Současný establishment vidí, že tyto tři čtvrtiny lidí, postižené namátkovou a místy už trvalou nezaměstnaností, chronickou nejistotou, tři čtvrtiny stresovaných lidí, každodenně utlačovaných na pracovišti šéfy, kteří si osvojili flexibilizační agendu, představují možné budoucí bezpečnostní riziko. Lidské zdroje se krátce řečeno jednoho dne mohou rozhodnout, že už nebudou otročit na elitu šéfů, manažerů, vyšších úředníků, politiků a policistů, a začnou se stavět na odpor. Zpočátku skrytě, opatrně, pomocí drobných 10

11 sabotáží, zesměšňování vedoucích složek, totálního bojkotu voleb apod. Pak mohou začít zakládat nezávislé odbory a Analytici státních represivních orgánů vidí toto nebezpečí a již dnes proto plánují a konstruují nový globalizovaný přátelský fašismus, založený především na image represívního paternalistického státu, zajišťujícího bezpečí (= bezpečné otroctví) většiny obyvatel. Stát, který v kabaretu globalizace předvádí striptýz, odložil většinu svých ekonomických a sociálních funkcí ve prospěch tržní džungle, ovládané nadnárodními korporacemi, a zůstala mu pouze jeho podstata (zato neustále mohutně posilovaná) represívní pravomoci. Právě stát se v období kapitalistické globalizace, nacházející se v rukou nejrůznějších demokratů, stává předním nositelem tendencí a metod, které lze bez nadsázky nazvat fašistickými. Již dnes můžeme vidět první vlaštovky přátelského fašismu 21. století pokusy o zavádění metod totální kontroly obyvatelstva. Začalo to kamerovými systémy na ulicích, pokračuje to úsilím o volné pravomoci policie při odposlechu mobilních telefonů, projevuje se to v budování všeobecných databází vzorků DNA všech podezřelých, snahách o plošné šmírování elektronické komunikace ( , Internet), zaváděním tzv. biometrických systémů, schopných v reálném čase identifikovat lidi pomocí kamer atd. Podstatou fašismu (ať už tzv. hnědého nebo rudého ) je odebrat lidem svobodu, nezávislost jednání, možnost samosprávy a vzájemné solidarity, izolovat je, rozbít jejich svébytné organizace všeho druhu (svépomocné apod.) a připoutat je od kolébky až do hrobu ke korporativnímu státu pomocí masové manipulace (média), sociálního tlaku (dnes flexibilizace pracovního procesu), důsledného dohledu, kontroly a případné represe, pokud nastanou problémy a objeví se nesouhlasné postoje. Postmoderní kapitalismus znovu objevuje metody fašismu, protože znovu cítí, že jeho působení vyvolává stále se prohlubující sociální propast mezi privilegovanou menšinou a námezdně-otrockou většinou. Současná kapitalistická elita si je velmi dobře vědoma skutečnosti, že i ve svém ústředí zemích EU a USA vytváří rovnocenně sociálně výbušné prostředí, které charakterizovalo 11

12 počátek třicátých let minulého století. Stejně jako vládnoucí kruhy té doby si dnešní top-manažeři a byrokrati největších světových mocností USA a EU uvědomují, že pokud chtějí udržet svůj režim blahobytu pro menšinu a flexibilního vykořisťování a útlaku pro většinu, musí znovu zavést policejní stát a perspektivně i přátelský fašismus, založený prvořadě na masové manipulaci pomocí médií a selektivní, ale o nic méně drsnější represi disidentských názorů, jednotlivců i celých skupin. Antifašismus jako fenomén, projevující se v existenci nejrůznějších organizací, tak na počátku III. tisíciletí stojí před novými úkoly a novou dimenzí své činnosti. Pokud se nechce věnovat konfrontaci pouze jednoho ze tří zdrojů nástupu současného fašismu globálního věku, musí chtě nechtě začít naplňovat jistá kritéria, o nichž se dosud většinou příliš nediskutovalo. Především se musí určité názorově nevyzrálé skupiny smířit s tím, že bojovat proti fašismu ve spolupráci s marxisticko-leninskými rádoby-antifašisty nebo demokraty znamená hasit požár přiléváním benzínu. Moderní antifašisté by rovněž podle mého názoru měli svoji činnost skutečně integrovat nejen slovy, ale i skutky do širšího rámce antiautoritářských postojů a myšlenek, aby zajistili jistou myšlenkovou soudržnost a kontinuitu práce. Diskuse se vede rovněž o tom, nakolik smysluplné je být pouze účelovou, víceméně jednorozměrnou organizací. Skutečným antifašistou, usilujícím o něco skutečně smysluplného, může být totiž pouze ten, kdo stojí v důsledné opozici proti všem třem pilířům, na nichž může být v post-moderní, globální kapitalistické společnosti vystavěn nový neskrývaný fašismus. Musí to být člověk, který se stal dobrovolně v politickém smyslu vegetariánem a nemá chuť na ani to nejmenší sousto moci a autoritářství, který se nechce podílet na budování jakéhokoli státu, majícího nahradit stát fašistický, který se nechce podílet na budování jakéhokoli udržitelného trhu, který by měl nahradit trh globální. Skutečný antifašista abstinuje od mocenských ambicí všeho druhu, i těch nejsvůdnějších, levicových. Skutečný antifašista buduje skupinu, organizaci nebo societu zásadně antiautoritářskou, bezstátní a protistátní, založenou na volné dohodě, solidaritě a vzájemné pomoci. To jsou 12

13 protipóly hodnot prosazovaných jak hnědými, tak rudými fašisty silné státní moci, centralizace, korporativismu a autoritářství. V praxi se to odráží ve skutečnosti, že většina antifašistů jsou anarchisté, kteří neusilují o jakékoli posty nebo funkce. Podílet se na takové činnosti umožňuje například Antifašistická skupina (AFS), aktivní v rámci naší federace (další informace na internetové stránce fsa.anarchismus.org). Teď se ale začtěme do příběhu jednoho z mnoha antifašistů, který obětoval spoustu svého času a sil, aby zabránil rozvoji a mocenskému nástupu britského neofašismu. Využívám této možnosti, abych rovněž vyjádřil svoji hlubokou vděčnost českým a slovenským protějškům tohoto bezejmenného britského aktivisty za to, co dělají, za jejich veřejné akce, osvětové materiály a především odvahu konfrontovat fašismus a fašisty tváří v tvář. PW, Praha, listopad

14 I. ÚVOD Když píšu tyto řádky, jsem si velmi dobře vědom svého skutečně malého příspěvku k historii antifašismu. Jistě jsem na mnoho akcí zapomněl, ale i tak moje brožurka, vypovídající o antifašistických aktivitách, která je skutečně tenoučká, představuje méně než nic v porovnání s celými svazky, do nichž by někteří lidé, které osobně znám, mohli vepsat své zkušenosti. Nicméně si myslím, že je užitečné, aby i tak malá ryba, jako jsem já, jednou provždy zaznamenala tyto události, protože pokud to nikdo neudělá, tak se naše historie prostě ztratí, nebo ji překroutí pravičáci a liberálové. Myslím, že je možné prohlásit, že Antifašistická akce (AFA) prostřednictvím rozdrcení fašistů v jejich rané fázi vývoje zabránila mnoha rasistickým útokům, a dokonce tak zachránila lidské životy. Pokud bychom fašistům poskytli šanci volně pořádat pochody, prodávat noviny a existovat jako seriózní politická síla, tak by prostě jen rostli a rostli. Když je fašismus na vzestupu, jeho primárním cílem je vyhlížet oficiálně a racionálně, ale jak řekl Matty Blagg: Fašismus sice nezačíná rovnou plynovými komorami, ale najisto jimi končí. Jedna kritická poznámka, namířená vůči antifašistům, tvrdí, že vždycky jsme někdo odjinud. V případě určité pevně integrované místní komunity to je často pravda, ale na druhé straně ani fašisté nemají v nějaké konkrétní oblasti velké množství členů. Shromažďují tak lidi, aby posílili své řady, stejně jako to děláme my nebo policie. V ideálním světě by fašistické nebezpečí opravdu zneškodnily místní komunity, ale Mezitím se tomu musíme věnovat my. Je to ale skutečně ožehavé téma, protože nejrůznější levicové skupiny se v minulosti soustředily na určitou oblast, poučovaly místní, vyostřily situaci, a když šlo do tuhého, prostě se vypařily. Ze své podstaty vůbec nejsem násilník. Nelíbí se mi myšlenka sledovat cizí lidi a tvrdě je napadat, dokonce i když to jsou fašisté. Někdo to ale dělat musí. Prožil jsem navíc tolik okamžiků strachu, abych si uvědomil, že ani nejsem statečnější než ostatní. Nemám ani dar výřečnosti, jako někteří antifašisté. Přál bych 14

15 si jej mít, protože při některých příležitostech může být proti fašismu mnohem efektivnější než dobrý levý hák. Skutečně obdivuji lidi, kteří se jim takhle postaví na místech, jako jsou fotbalové stadióny nebo High Street, kde se obvykle scházejí. Slovní přestřelky, které často poslouchá mnoho kolemjdoucích, jsou pro fašisty stejně ponižující jako pořádný kopanec do zadku. Antifašismus znamená riskovat. Riskujete, že dostanete nakládačku od fašistů nebo že vás zavřou. Většina z nás se přinejmenším jednou octla ve vězení. Dostat se do křížku s represivními složkami je nevyhnutelně časově velmi náročné, drahé a stresující. Dostat se do vězení znamená převrátit si naruby celý život, pokud máte dobrou práci, domov nebo lidi na vás závislé. Nicméně natvrdo sedět šlo jen velmi málo antifašistů, a stejně vyšli ven nezlomeni. Tři členové Red Action dostali celkem 11 let za to, že známého fašistu Nickyho Cranea prohodili skleněnou stěnou na autobusové zastávce. Další antifašisté v Yorkshire násilně zaútočili na pochod Národní fronty (do kopce a proti přesile) a každý dostal několik let. Další soudruzi se také octli za mřížemi, ale na kratší dobu. Nejdůležitější věc v souvislosti s antifašismem je opravdu se zapojit. Existují tisíce výmluv, které si můžeme vymyslet pro sebe i ostatní, takže si myslím, že nejtěžší fází antifašismu je skutečně vyhrabat se z postele. Prostě to tak chodí, že když dojde na měření sil, dva lidé mohou takřka s jistotou přemoci jednoho, takže počty jsou na ulici klíčově důležité. Dokonce i dva malí antifašisté stojící proti mohutnému naziskinheadovi mohou zvítězit, jestliže zaútočí ze dvou směrů zároveň a pokud možno ho přetáhnou něčím těžkým. Navzdory tomu, co jsem právě řekl, se musím přiznat, že co se týče většiny 90. let, často jsem se vymlouval a nepřišel na mnoho srazů. Přiznávám se, že už si prostě nemohu dovolit, aby mě zavřeli. V letech 1985 a 1986 jsem vyvázl s pokutami a v roce 1989 mi přišili 150 hodin veřejně prospěšných prací. Soudce dal jasně najevo, že příště si už půjdu sednout. Pokud by mě dostali, tak moje žena přijde o práci, kterou má ráda a která není špatně placená. Takže máme před sebou klasickou situaci typu když na to nemáš, tak to nedělej. Strach z uvěznění mě tedy 15

16 víceméně zabránil, abych se osobně zapojil do militantního antifašismu. To je skutečně ironie, když si vzpomeneme, že ve II. světové válce lidé dostávali za boj proti nacistům a fašistům medaile. V 90. letech ale fašistické aktivity naštěstí značně poklesly (pravděpodobně pouze dočasně), nepochybně částečně i kvůli tomu, jak drsně jsme fašisty zřídili v 80. letech. 16

17 II. MY Z objektivního hlediska musím přiznat, že většina zásluh za militantní antifašismus v 80. a 90. letech patří Red Action. Díky Red Action byla v roce 1985 vytvořena iniciativa Antifašistická akce (AFA), která spojila Direct Action Movement (DAM), Red Action a některé další levicové skupiny a jednotlivce. Red Action vyvolávala hrůzu mezi britskými fašisty již dlouhá léta předtím, než jsem se přidal já, a pokračuje v této tradici i poté, co jsem přestal být aktivní. Nemohu říci, že bych souhlasil se všemi jejich zásadami, ale vždy je budu obdivovat za jejich antifašistickou odvahu a oddanost věci. Red Action měla větší skupiny členů v severním Londýně, Manchesteru a Glasgow a byla lépe zorganizována, aby mohla provádět celostátní akce. Nicméně v Liverpoolu, ve městech Yorkshire, Bristolu, Norwichi a na mnoha jiných místech byly antifašistické aktivity v rukou místních anarchistů. Anarchisté, zvláště DAM, byli rovněž první, kdo začal pochybovat o motivech a taktice antifašistického časopisu Searchlight. (Poznámka 1) Já jsem patřil k DAM, anarchistické organizaci, v níž se nacházelo také několik skutečně vynikajících antifašistů. DAM se může pyšnit nejen antifašismem, ale i podporou prokazovanou stávkujícím horníkům, tiskařům a dalším pracujícím. Mohl bych přímo básnit o tom, jak skvělé soudruhy jsem potkal a jakou vážnost si DAM vydobylo, ale proč poskytovat nějaké stopy pro MI-5? Sami dobře víte, kdo jste. Když se AFA nicméně svolávala do akce, DAM shromáždila pět až dvacet bojovníků, zatímco Red Action obyčejně asi třikrát více. Byli jsme tedy přirozeně menšinovým podílníkem. Navzdory tomu věřím, že zapojení DAM do AFA bylo klíčové hned ze dvou důvodů. Zaprvé, zatímco nejrůznější levicové a nezávislé skupiny přicházely a odcházely, pouze neustálá přítomnost DAM činila z AFA věrohodný širší projekt místo pouhé další nálepky pro Red Action. Zadruhé, naše politika fyzické konfrontace pomohla zachránit anarchistické hnutí před samolibým sebeuspokojením a zmateně liberálním postojem k fašis- 17

18 mu. V desetiletích před vznikem DAM většina anarchistů byli pacifisté, hippies a vousatí univerzitní profesoři. Můj soudruh z DAM jednou spočítal účastníky naší takřka největší akce (myslím, že to byl Unity Carnival Karneval jednoty z roku 1991). Dospěl ke 120 členům Red Action, 60 členům DAM, 8 Class War a několika nezávislým. V AFA byli nepochybně nejlepší antifašisté mé generace. AFA je organizace ze stejného těsta jako antifašisté španělské občanské války, 43 Group, veteráni z Cable Street a italští a francouzští protifašističtí partyzáni. Měl jsem tu čest setkávat se a spřátelit s některými z nejčestnějších, nejotevřenějších a nejstatečnějších lidí v Británii. Většina z těch, kteří se zapojují do fyzické konfrontace fašistů, jsou anarchisté. Jako takoví to jsou revolucionáři stavící se proti kapitalismu a jeho vládám. Naším dlouhodobým cílem je přirozeně konfrontovat vládu a kapitalismus a nastolit svobodnou a spravedlivou společnost. Mezitím není vůbec špatný trénink vymlátit duši z několika nácků, a upřímně řečeno, pokud bychom nezvládli ani toto, jakou pak budeme mít šanci proti našemu hlavnímu nepříteli? Nejlepší antifašističtí bojovníci jsou ti, kteří mají nejpevnější nervy, nikoli největší svaly. Ještě dnes se po letech musím usmát, když si vzpomenu na jejich drsnou odvahu. Když například jednou lidé z Red Action zřídili nějaké členy Národní fronty v londýnském centru a viděli, že je sanitky odváží do nemocnice U Sv. Tomáše, počkali na ně venku, až je propustí, a pak jim dali ještě jednu nakládačku. Některé stránky antifašismu jsou prostě vynikající humor. Je ale rovněž uspokojivé něco konkrétního dělat namísto neustálých diskusí o politické teorii nebo snění o utopii. Další nezanedbatelnou výhodou je, že mezi soudruhy, kteří společně čelí nebezpečným situacím, se vyvinou pevné svazky. 18

19 III. A ONI Fašismus je celosvětově ideologie pro střední vrstvy založená na nacionalismu, kapitalismu, poslušnosti a elitářství. Britští fašisté tuto ideologii vyjadřují pomocí nenávisti k jakékoli menšině, která je po ruce. Zdá se, že fašisté vůbec nechápou význam výrazu obětní beránek. Obvykle se vrací ke svým křesťanským kořenům, a proto nenávidí Židy, přestože Ježíš a jeho učedníci byli všichni Židé. Obvykle nenávidí přistěhovalce, ale ignorují skutečnost, že všichni Britové pocházejí z té či oné přistěhovalecké skupiny. Obvykle nenávidí odbory, a ignorují přitom skutečnost, že život bez nich býval špinavý, tvrdý a krátký. Obvykle nenávidí homosexuály, a ignorují přitom skutečnost, že asi deset procent jejich členů jsou gayové a lesbičky. Obvykle nenávidí irské katolíky, a ignorují přitom skutečnost, že většina evropských fašistů irské katolíky pozitivně hodnotí jako nacionalistické bojovníky za svobodu. Obvykle nenávidí Indy a Afričany, a ignorují přitom skutečnost, že pokud by se vrátili všichni Britové, kteří se vystěhovali do Ameriky a Afriky (a Austrálie a Asie), tak by se na tomhle ostrově mačkalo o sto milionů lidí více. V moderní době ještě nenávidí utečence, a ignorují přitom skutečnost, že jejich problémy prvořadě způsobuje pravicová politika. Upřímně řečeno, myslím si, že s fašisty není možné o čemkoli diskutovat. Oni ve svých srdcích věří v nerovnost, my ve svých srdcích věříme v rovnost. Možná je to něco, co se nám vštípí již v rané výchově. Možná se jedná o základní složku osobnosti, kterou může samo změnit jen velmi málo lidí a už vůbec ne nějaká dovedná argumentace. Naším úkolem je jednoduše udržovat fašisty v chaosu a defenzívě, ne pokoušet se je získat na svoji stranu. Nicméně k nám výjimečně přešlo několik málo bývalých členů NF, z nichž se stali jedni z nejlepších antifašistů. Sami britští fašisté se zdají být pěknou směskou deviantů, pedofilů, outsiderů a egomaniaků. Představují ten druh lidí, o němž kdysi někdo řekl, že si myslí, že narodit se bílý je úspěch samo o sobě. Neustále se snaží sjednotit své síly, a pak se zase štěpí, protože najednou mají příliš mnoho šéfů a málo řadových členů. Je poněkud podivné, že neustále básní o tom, jak jsou na straně 19

20 práva a pořádku, neboť podle těchto kritérií by se polovina jejich členů octla za mřížemi. Musíme otevřeně prohlásit, že fašisté zrovna nevynikají přílišnou odvahou. Často najdou zalíbení ve skinheadském sestřihu, bomberu a martenskách, aby vypadali drsně, ale podle toho se chovají jen občas. Samozřejmě, že ve skupině rádi útočí na zranitelné cíle, ale když natrefí na někoho, kdo se jim postaví na odpor, pak už to tak slavné není. Jednou v londýnském Hyde Parku jich z autobusů vyskákalo sto až sto padesát a hnalo se za velkého řevu na asi dvacet soudruhů z AFA, kteří neustoupili ani o krok. Jak se fašisté přibližovali, někteří postupně zpomalovali, pak vůdci přestali pádit a jenom klusali a nakonec se zastavili v bezpečné vzdálenosti a hulákali nějaké nadávky, než dorazila policie. Chudáci. Nejrůznějším fašistickým organizacím se ale stále daří přitahovat nemálo mladých, kteří chtějí vypadat drsně. Kapitalistickému systému fašisté přicházejí velmi vhod, zvláště v době sociálního napětí (taktika rozděl a panuj ). Vlády a zaměstnavatelé po celém světě oficiálně i neoficiálně používají fašistické skupiny k útokům na odboráře a lidskoprávní aktivisty. Viz Severní Irsko, Turecko, Guatemala nebo dokonce i anglický Tottenham v roce 1995 (viz. Poznámka 2). Navzdory svým miniaturním rozměrům mají fašistické strany velice silný a trvalý vliv na politiku velkých pravicových stran po celé Evropě, ať už jsou u moci nebo v opozici. Zavedené politické strany z poloviny vykrádají fašistickou politiku, aby si přivlastnily její údernost a naklonily vydavatele bulvárních tiskovin a nějaké zásady s tím nemají co do činění. Thatcherová v roce 1979 okopírovala polovinu politiky Národní fronty a okamžitě byla zvolena do úřadu. Jednou jsem si jako teenager, otevřený novým myšlenkám, u stanice metra Borough od nadšeného skinheada koupil výtisk novin Národní fronty. Početl jsem si a přišlo mi zajímavé, že jejich odpor vůči americkým jaderným zbraním v Británii souzněl s mými názory. Některým lidem připadá myšlenka patřit k něčemu trochu nebezpečnému a kontroverznímu docela lákavá. Užijete si nějakou tu akci a lidé rádi za něco bojují, aby dali svým 20

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Přistěhovalectví ve Francii 2005

Přistěhovalectví ve Francii 2005 Přistěhovalectví ve Francii 2005 1/10 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu ve Francii do roku 2005. Obsahuje i část o pouličních nepokojích, ty jsou ale jen vrcholkem ledovce, a

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Čím víc se nás nebo našeho oboru nějaká zpráva dotýká, tím snazší je odhalit v ní nesrovnalosti. A čím vzdálenější nám téma je, tím snáze

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti?

Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti? Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti? Konference Dobrá správa pro všechny? Evropské hnutí v České republice, Praha 24. září 2014 Prof. Martin POTŮČEK Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA EDITOVÁNO _ LENKA ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ vlna 1, 2.0. - 0.09. 01 před kampaní vlna 2,.09. - 1.09. 01 začátek kampaně vlna, 2.09. - 01.. 01 kampaň vlna, 0.. - 1.. 01 kampaň vlna, 22.. - 29.. 01 po kampani

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

JDE O TO, JAK SE DÍVÁTE; NE O TO, CO VIDÍTE.

JDE O TO, JAK SE DÍVÁTE; NE O TO, CO VIDÍTE. 3. kapitola JDE O TO, JAK SE DÍVÁTE; NE O TO, CO VIDÍTE. První zákon kritického zaměření pozornosti: Naše nejnovější zážitky ovlivňují to, na co zaměřujeme svou pozornost, ať se nám to líbí nebo ne. 35

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech Šaty dělají člověka Paní učitelka o sebe musí dbát, protože se na ni dívají žáci či již vyspělí puberťáci a ti nenechají na super ulítlém ohozu ani nit suchou. Pan majitel malé firmy chodí, jak se mu chce,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

NA CESTĚ K NOVÉMU TOTALITNÍMU-POLICEJNÍMU REŽIMU - Z OFICIÁLNÍCH TISKOVÝCH PROHLÁŠENÍ MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM 1 - ČEKÁ TOHLE TAKÉ OSTRAVU 2?

NA CESTĚ K NOVÉMU TOTALITNÍMU-POLICEJNÍMU REŽIMU - Z OFICIÁLNÍCH TISKOVÝCH PROHLÁŠENÍ MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM 1 - ČEKÁ TOHLE TAKÉ OSTRAVU 2? NA CESTĚ K NOVÉMU TOTALITNÍMU-POLICEJNÍMU REŽIMU - Z OFICIÁLNÍCH TISKOVÝCH PROHLÁŠENÍ MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM 1 - ČEKÁ TOHLE TAKÉ OSTRAVU 2? *** ANEB: OBČANE PLAŤ, MAKEJ 24/7 3, POSLOUCHEJ A OPOVAŽ SE

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.3.2010 Mgr. Jitka Riedlová Společensko-historická situace

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

John FOWLES. Sběratel

John FOWLES. Sběratel John FOWLES Sběratel Copyright J. R. Fowles Ltd, 1963 Translation Eliška Hornátová, 1988, 2014 ISBN 978-80-7473-172-3 Když byla doma z internátní školy, vídal jsem ji skoro každý den, protože bydleli přímo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz Výchova k toleranci PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Výchova k toleranci... 3 Úvod:... 3 Stanovení si pravidel:... 3 Seznámení s tématem, obsahem semináře... 3 Hnědoocí

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Praha Společnost pro trvale udržitelný život Mohou komunální politici ovlivnit udržitelný rozvoj měst a obcí?

Praha Společnost pro trvale udržitelný život Mohou komunální politici ovlivnit udržitelný rozvoj měst a obcí? Praha 7.10.2014 Společnost pro trvale udržitelný život Mohou komunální politici ovlivnit udržitelný rozvoj měst a obcí? Panelová diskuse: Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD. milan.pucek@seznam.cz - Představení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 3 7 8 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i

Více

Mějte na paměti, co znamená přátelství

Mějte na paměti, co znamená přátelství Mějte na paměti, co znamená přátelství Mám půl tuctu blízkých přátel. Polovinu tvoří muži, polovinu ženy. Mám je rád, obdivuji je. Nejsou kolem nich ulity. (1) Jak Buffett definuje přátelství? Pamatuji

Více

BYL JSEM MENGELEHO ASISTENTEM

BYL JSEM MENGELEHO ASISTENTEM Jednoho dopoledne dostávám od dr. Mengeleho vzkaz, abych za ním neprodleně přišel do velitelské kanceláře tábora F. Rozkaz plním s radostí. Na pár hodin uniknu tísnivému ovzduší krematoria. Ani trocha

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více