Výrobky pro kolejová vozidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobky pro kolejová vozidla"

Transkript

1 Výrobky pro kolejová vozidla Rozváděče a přídavné ventily Brzdové válce Jednotky kotoučové brzdy Přístroje samočinného brzdění podle nákladu Elektronické protismykové zařízení Přístrojové panely brzdových systémů Brzdové hadicové spojky a uzavírací kohouty Doplňkové přístroje brzdových systémů Limitní ventily

2 Rozváděč DAKO CV1nD Rozváděč DAKO CV1nD je hlavní činný přístroj brzdy železničního vozidla, který plní řídící vzduchojem v závislosti na poklesu tlaku v hlavním potrubí a současně zajišťuje nevyčerpatelnost brzdy doplňováním pomocného vzduchojemu. Rozváděč má následující potrubní připojení: k hlavnímu potrubí; k pomocnému vzduchojemu; k rozvodovému vzduchojemu; k řídícímu vzduchojemu; k napájecímu potrubí (pokud jím není vozidlo vybaveno musí být připojení zazátkováno tak, aby do doplňovacího ventilu nevnikaly nečistoty); (k samočinnému odbrzďovači OS1). Rozváděč Přestavné zařízení Tlakové relé Použití CV1nD.. Přestavný Přídavný ventil nákladní vozy ventil N-O DAKO D (DAKO DS, DSS, DSV) CV1nD..-P Dýzové víčko osobní nebo rychlíkové vozy CV1nD..-R Přestavný Přídavný ventil rychlíkové ventil O-R DAKO R vozy CV1nD..-R1 Dýzové víčko Tlakové relé TR3 osobní nebo motorové vozy CV1nD..-L Přestavný Tlakové relé lokomotivy ventil N-O TR1, TR2 m v označení rozváděče znamená zkrácenou odbrzďovací dobu v poloze osobní (např. CV1nD..-Pm) Rozváděč DAKO CV1nD je možné montovat i na vozy bez napájecího potrubí ale připojení na doplňovacím ventilu musí být zazátkováno tak, aby do ventilu nevnikaly nečistoty. normální provozní tlak v hlavním potrubí 5 bar ± 0,05 bar rozváděč správně účinkuje při provozním tlaku v rozmezí 4,0 bar až 6,0 bar necitlivost pokles z normálního provozního tlaku v hlavním potrubí při kterém brzda nesmí zaúčinkovat 0,3 bar za 60 s citlivost při poklesu z normálního provozního tlaku v hlavním potrubí o 0,6 bar za 6 s brzda musí zaúčinkovat do 1,2 s maximální tlak v řídícím vzduchojemu (dále jen ŘV) 3,8 bar ± 0,1 bar brzdění doba plnění ŘV do 95% max. tlaku v poloze: nákladní 18 s 30 s osobní 3 s 6 s odbrzdění doba poklesu tlaku v ŘV z max. tlaku na 0,4 bar v poloze: nákladní 45 s 60 s osobní 15 s 20 s u rozváděčů se zkrácenou odbrzďovací dobou 8 s 11 s odolnost proti plnícímu švihu v poloze: nákladní 40 s osobní 10 s pohotovost brzdy tlak v hlavním potrubí při odbrzďování, při kterém musí brzda úplně odbrzdit 4,85 bar minimální počet stupňů při brzdění i odbrzďování (citlivost na změnu tlaku v hlavním potrubí) 12 první brzdící stupeň se nastaví při poklesu v hlavním potrubí z normálního provozního tlaku o max.0,4 bar tlak v ŘV > 0,5 bar pracovní teplota - 40 C až +60 C životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných revizních lhůt 35 let životnost pryžových a pryžokovových dílů 12 let hmotnost rozváděče ~ 27 kg VELIKOSTI ROZVÁDĚČE Skupina Označení rozváděče Velikost pomocného vzduchojemu [l] 10 CV1nD10, CV1nD10-P, CV1nD10-L CV1nD10-R, CV1nD10-R CV1nD16, CV1nD16-P, CV1nD16-L CV1nD16-R, CV1nD16-R CV1nD23, CV1nD23-P, CV1nD23-L CV1nD23-R, CV1nD23-R CV1nD35, CV1nD35-P, CV1nD35-L CV1nD35-R, CV1nD35-

3 Přídavné ventily DAKO DS, DSS, DSV Přídavné ventily DAKO DS, DSS a DSV jsou tlaková relé s plynule nastavitelným převodem a zajišťují napájení brzdového válce stlačeným vzduchem v závislosti na výstupním tlaku snímače zatížení nebo na signálu z pružin vzduchového vypružení. Přídavné ventily jsou navrženy podle podmínek definovaných ve vyhlášce UIC a umožňují kombinaci s rozváděči samočinné brzdy UIC. Přídavné ventily DAKO DS, DSS a DSV se vyrábějí ve dvou základních provedeních: - provedení přírubové je určeno pro přímou montáž na přírubu pomocného vzduchojemu - provedení nosičové je určeno pro samostatnou montáž na spodek vozidla nebo do podvozku Přídavný ventil DAKO DS je určen pro nákladní vozy režimu S s klasickými brzdovými špalíky s maximální brzdící váhou 14,5 t na nápravu nebo pro vozy s jinou než klasickou brzdou (nekovové špalíky). Přídavný ventil DAKO DSS je určen pro nákladní vozy režimu SS s klasickými brzdovými špalíky s maximální brzdící váhou 18 t na nápravu nebo pro vozy s jinou než klasickou brzdou (nekovové špalíky, kotoučová brzda apod.). Přídavný ventil DAKO DSV je určen pro samočinné brzdění vozidel pro osobní dopravu se vzduchovým vypružením. Ventil je v tomto případě proporcionálně řízen tlakovým vzduchem od vzduchového vypružení. Přídavný ventil je součástí zařízení pro samočinné brzdění podle nákladu nebo obsazení. Používá se v soupravě brzdy kolejových vozidel s proměnným tlakem vzduchu v brzdových válcích. Je to zvlášť při brzdění v závislosti na nákladu (brzda nákladních vagonů) nebo obsazení vozidla (brzda osobních vozidel) se špalíkovou brzdou, kotoučovou brzdou nebo jejich kombinací. Tlak v brzdovém válci a tím i přítlak zdrží se mění automaticky přestavováním pneumatického pístu v závislosti na výši řídícího tlaku. Přídavný ventil v přírubovém provedení se používá převážně v kombinaci s rozváděčem DAKO a montuje se mezi přírubu pomocného vzduchojemu a přírubu rozváděče případně na speciální nosič. Přídavný ventil v nosičovém provedení je přizpůsoben pro upevnění na samostatný nosič a používá se buď ve spojení s rozváděčem DAKO nebo ve spojení s jinými typy rozváděčů brzdy podle UIC. Výstupní tlak vzduchu v brzdovém válci 3,8 bar Minimální nastavitelný výstupní tlak vzduchu v brzdovém válci od 0,5 bar Tolerance výstupního tlaku (při normální teplotě) ±0,1 bar Základní náskok 0,25 bar Hystereze při převodu ventilu 1 (tlak v brzdovém válci 3,8 bar) max. 0,3 bar Citlivost při tlaku v brzdovém válci mezi 0,8 až 3,8 bar min.8 brzdících i odbrzďovacích stupňů při tlaku v brzdovém válci < 0,8 bar min. 5 brzdících i odbrzďovacích stupňů Průtok průchody přídavných ventilů zajišťují dodržení brzdících a odbrzďovacích časů stanovených vyhláškou UIC 540 pro nákladní i osobní brzdu při použití brzdového válce 16 do zdvihu pístu 150 mm; Hmotnost cca 18 kg Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných revizních lhůt a provádění oprav 35 let Životnost pryžových dílů 12 let

4 Limitní ventil DAKO DLV3HL Limitní ventil DAKO DLV3HL slouží pro automatickou redukci brzdícího účinku vozu snížením tlaku vzduchu v brzdovém válci při provozním brzdění při zatížení vozu vyšším než 14,5 t na nápravu. Limitní ventil je určen pro nákladní vozy provozované v režimu SS. Slouží jako ochrana kol proti přehřátí, obzvláště při jízdě na dlouhých spádových tratích. Limitní ventil DAKO DLV3HL splňuje požadavky UIC a ČSN EN : a) V oblasti malých provozních brzdění (p HP = 4,6-4,2 bar) při zatížení vyšším než 14,5 t na nápravu je charakteristika průběhu tlaku v brzdovém válci taková, že brzdná síla vozu provozovaného v režimu SS poklesne na úroveň vozu provozovaného v režimu S. b ) V oblasti větších provozních brzdění (p HP = 4,2-3,8 bar) při zatížení vyšším než 14,5 t na nápravu se úroveň brzdné síly opět plynule zvýší tak, aby se při zabrzdění (p HP < 3,8 bar) dosáhla opět úroveň brzdné síly vozu provozovaného v režimu SS. c) Při hmotnosti vozu nižší než 14,5 t na nápravu limitní ventil neovlivňuje žádným způsobem průběh brzdění vozu. Kromě toho ventil DAKO DLV3HL při rychločinném brzdění umožňuje přechod na plné, lomenou charakteristikou neomezené brzdění ihned po poklesu tlaku na hlavním potrubí nezávisle na plnicí době dané rozváděčem pro vývoj tlaku v řídícím vzduchojemu. Ventil DAKO DLV3HL je vyráběn v jednom univerzálním provedení a nemusí se přizpůsobovat základním vlastnostem přídavného ventilu samočinného brzdění podle nákladu (DAKO DSS). V pneumatickém okruhu brzdy je limitní ventil DAKO DLV3HL umístěn mezi přídavným ventilem samočinného brzdění podle ložení (DAKO DSS) a brzdovým válcem. Dále je spojen s rozváděčem (řídícím vzduchojemem) a s hlavním potrubím. Jako rozváděče lze použít oba typy DAKO CV1nD nebo DV1D (UIC 543, přílohy E1 a E2). Pracovní teplota -40 C až +70 C Maximální provozní tlak 4 bar Citlivost min.8 brzdících a 8 odbrzďovacích stupňů Hmotnost 16,8 kg Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných periodických oprav 35 let

5 Odbrzďovač samočinný DAKO OS1 Odbrzďovač samočinný DAKO OS1 je doplňující přístroj brzdové výstroje železničních kolejových vozidel, převážně nákladních vozů, zajišťující při vyprázdněném hlavním potrubí úplné vyprázdnění brzdového válce po krátkodobém zatažení za ovládací táhlo. Samočinný odbrzďovač je navržen podle podmínek definovaných v předpisu UIC a lze ho použít s jakýmkoli typem brzdy podle UIC. Samočinné odbrzďovače se vyrábí ve dvou provedeních: s nátrubky v nosiči (2 x G1/2 vnější +1 x TRø15) bez nátrubků v nosiči (3 x G1/2 vnitřní) Samočinný odbrzďovač zajišťuje při vyprázdněném hlavním potrubí respektive tlaku v hlavním potrubí menším než 0,8 bar úplné odvětrání brzdového válce po krátkodobém zatažení za táhlo odbrzďovače. Vzduch v pomocném a rozvodovém vzduchojemu zůstává zachován. Při tlaku v hlavním potrubí větším než cca 1 bar se po zatažení za táhlo odbrzďovače odvětrává brzdový válec jen tak dlouho, dokud zůstává vychýlena ovládací páka. Zároveň dochází přes odbrzďovač na rozváděči (ve spojení s rozváděči typu DAKO) k odvětrávání pomocného a rozvodového vzduchojemu. Spojení brzdového válce s ovzduším (při plnění hlavního potrubí) se přeruší nejpozději při dosažení tlaku 3,0 bar, brzda krátkodobě zabrzdí a při dosažení tlaku provozního znovu odbrzdí. Ve spojení s odbrzďovačem na rozváděči umožňuje po zatažení za táhlo odbrzďovače odstranění přebití brzdy (úplné odvětrání brzdového válce a pokles tlaku v pomocném a rozvodovém vzduchojemu na tlak nižší než jaký je právě v hlavním potrubí) nebo při vyprázdněném hlavním potrubí úplné vyprázdnění všech brzdových prostor, v tomto případě je nutné táhlo odbrzďovače držet po dobu nutnou k dosažení požadovaného efektu. Samočinný odbrzďovač se využívá především k vyprázdnění brzdového válce (uvolnění brzdy) při manipulaci s jednotlivým vozidlem po předchozím zabrzdění a požadavku na udržení tlaku v ostatních prostorech brzdy případně ve spojení s odbrzďovačem na rozváděči k úplnému vyprázdnění všech brzdových prostor (rozvodový a pomocný vzduchojem, brzdový válec) při manipulaci s vozidlem při opravách brzdy. Provozní tlak 5 ± 1 bar Funkce samočinnosti - tlak v hlavním potrubí < 0,8 bar Návrat do pohotovostního stavu - tlak v hlavním potrubí > 3 bar Hmotnost 6 kg Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných oprav 35 let Životnost pryžových dílů 12 let

6 Snímač zatížení DAKO SL2 Snímač zatížení DAKO SL2 je komponent pneumatické části brzdy železničního kolejového vozidla, který nastavuje řídící tlak vzduchu v závislosti na velikosti hmotnosti vypružených hmot a okamžitého užitečného zatížení železničního kolejového vozidla. Podle charakteru závislosti řídícího tlaku na velikosti zatěžovací síly se dělí na dva typy: typ 1-0,8 bar/10 kn; typ 3-1,0 bar/10 kn. Snímač je součástí zařízení pro samočinné brzdění podle zatížení železničních kolejových vozidel. Používá se k samočinnému nastavování řídícího tlaku v přídavných ventilech (DAKO nebo jiné podle UIC) v závislosti na velikosti užitečného zatížení. Vstupní pracovní tlak snímače max. 6 bar Maximální zatěžovací síla (Z) - typ 3: 60 kn (Z) - typ 1: 80 kn Výstupní (řídící) tlak vzduchu (P r ) - typ 3: P r = ( Z. 0, ,1176) ±0,1 bar (P r ) - typ 1: P r = ( Z. 0,08 + 0,05) ±0,1 bar Délka snímače Hmotnost snímače Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných periodických oprav Předpokládaná životnost pryžových dílů cca 180 mm 9,2 kg 35 let 12 let Do snímače se z pomocného vzduchojemu přivádí vzduch o vstupním pracovním tlaku 5 bar a odvádí se vzduch o řídícím tlaku Pr, který se vede do přídavného ventilu, kde nastavuje převod pro dosažení tlaku v brzdovém válci odpovídajícího hmotnosti vozidla včetně užitečného zatížení.

7 Brzdová jednotka kotoučové brzdy DAKO KB Brzdová jednotka kotoučové brzdy DAKO KB je činný přístroj brzdy železničních vozidel obsahující v jednom konstrukčním celku vždy brzdový válec DAKO B se zabudovaným samočinným jednostranně účinkujícím stavěčem odlehlosti a případně mechanismem ruční brzdy a signalizátorem brzdění, pákoví s definovaným převodovým poměrem, držáky obložení, spojnice a závěsky. Brzdová jednotka kotoučové brzdy DAKO KB se skládá z těchto hlavních částí: - brzdového válce DAKO B; - mechanismu ruční brzdy případně signalizátoru brzdění SB-1, je-li tímto brzdový válec vybaven; - pákoví (kompletní soubor součástí přenosu brzdící síly na brzdové obložení). Brzdová jednotka kotoučové brzdy se používá v brzdové výstroji železničních kolejových vozidel zpravidla jako součást brzdy v podvozku. Na železničním kolejovém vozidle (v podvozku) je brzdová jednotka umístěna tak, že brzdový účinek vyvolá přímo na brzdových kotoučích. Typ brzdového válce DAKO B Průměr brzdového válce 10 Plocha brzdového obložení 400 cm 2 Rozměr brzdového kotouče 640/110 Střední třecí poloměr brzdového kotouče Odlehlost brzdových čelistí 2 ± 1 mm Hmotnost brzdové jednotky cca 75 kg Pracovní teplota -40 C až +60 C Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných revizních lhůt a provádění oprav 35 let

8 Kontejner brzdových přístrojů DAKO Kontejner brzdových přístrojů č. v je součást brzdové výstroje lokomotivy 109E. V kontejneru je umístěna převážná část brzdových přístrojů lokomotivy. Kontejner se skládá z rámu, jednotlivých brzdových přístrojů a potřebných pneumatických a elektrických rozvodů. Do rámu jsou upevněny následující brzdové přístroje: 1 ks rozváděč DAKO CV1nD 2 ks tlakové relé DAKO TR 4 1 ks brzdič DAKO BSE 2 ks panel přístrojů 40 1 ks panel přístrojů 23 1 ks rozvodná deska 1 ks ventil rychlobrzdy VR2 a dále: uzavírací kohouty, filtry, vzduchojemy, nosiče přístrojů a diagnostické přípojky. V kontejneru se nacházejí přístroje pneumatických obvodů následujících brzd: samočinné přídavné doplňkové parkovací pneumatické rychlobrzdy záchranné Řízení jednotlivých brzd je zajištěno elektrickými a pneumatickými signály z ovládacích pultů strojvedoucího a z řídícího systému vozidla. Hmotnost 350 kg Rozsah pracovních teplot -40 C až +60 C Rozsah skladovacích teplot -40 C až +60 C Napájecí napětí 24V DC -30%,+35% Elektrické krytí IP20 Elektrická pevnost izolace min. 750V/50Hz/1min Elektrický odpor izolace min. 20MW/500V Maximální příkon 115 W Relativní vlhkost vzduchu max. 95% Mechanická provozní odolnost rázy 5g v každé hlavní ose (ČSN EN 50155)

9 Elektronické protismykové zařízení DAKO PE06-MSV Elektronické protismykové zařízení DAKO PE06-MSV je zařízení pneumatické části brzdy železničního kolejového vozidla, které chrání dvojkolí železničního vozidla před zablokováním při brzdění a optimalizuje brzdící účinek vozidla v závislosti na adhezních podmínkách. Protismykové zařízení je navrženo podle podmínek definovaných ve vyhlášce UIC Protismykové zařízení se skládá z generátoru, řídící jednotky elektronického protismyku (dále jen řídící jednotka), třístavového (vypouštěcího) ventilu a tlakového spínače. Protismykové zařízení je určeno převážně pro železniční kolejová vozidla vybavená pneumatickou tlakovou brzdou vystrojená kotoučovou nebo špalíkovou brzdou. Protismykové zařízení s použitím třístavového (vypouštěcího) ventilu zajišťuje minimalizaci zábrzdné dráhy a zabezpečuje kvalitativně vyšší ochranu dvojkolí proti vzniku plochých míst. Teplota okolí -40 C až +70 C Rozsah rychlostí do 270 km/h ( kola 920 mm, 60 impulsů/otáčku) Minimální rychlost při níž je zaručeno dostatečné napětí pro zabezpečení regulačních funkcí 2 km/h Maximální rozdíl průměrů kol vozidla 1% ze středního průměru Napájecí napětí 24VDC, 48VDC nebo 110 VDC Tolerance napájecího napětí +25%Un, -30%Un Čas do automatického vypnutí řídící jednotky 5 min ±5% (po uvolnění tlačítka TEST) Čas do automatického vypnutí řídící jednotky 20 min až 60 min (po rozpojení kontaktu tlakového spínače) nastavitelný při výrobě Vyhodnocení regulačního zásahu Aktualizace skutečných rychlostí a zrychlení Doba vypnutí po trvalém sepnutí výfukového ventilu Doba vypnutí po trvalém sepnutí závěrného ventilu Doba vypouštění brzdového válce z 3,8 na 0,5 bar Doba plnění brzdového válce z 0 do 3,6 bar každých 10 ms každých 500 μs 4 s až 8 s 10 s až 16 s 0,4 s ± 0,05 s 1,6 s ± 0,1 s

10 Záchranná brzda DAKO PZ4 Záchranná brzda DAKO PZ4 je soustava elektropneumatických a elektrických zařízení sloužících k intenzivnímu vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí při stržení záklopky záchranné brzdy. Dále záchranná brzda zajišťuje omezení tlaku v hlavním potrubí a přerušení (neutralizaci) vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí přivedením elektrického napětí na elektromagnetický neutralizační ventil. Tento stav záchranné brzdy je nazýván přemostění záchranné brzdy. Systém záchranné brzdy s přemostěním se používá v zapojení: a) dle UIC: systém přemostění záchranné brzdy je navržen podle podmínek definovaných ve vyhlášce UIC K přenosu signálu se používá průběžné 9ti žílové UIC - brzdové vedení. b) dle požadavků DB: systém ep-brzdy dle DB využívá k přenosu signálu 18ti žílové UIC - informační vedení. Zapojení průběžného vedení odpovídá vyhlášce UIC 558. Záchranná brzda je určena pro brzdy železničních kolejových vozidel vybavené pneumatickou tlakovou brzdou. Záchranná brzda zajišťuje intenzivní pokles tlaku v hlavním potrubí po stržení rukojeti záklopky záchranné brzdy, což vyvolá zaúčinkování samočinné tlakové brzdy. Přemostěním záchranné brzdy má strojvedoucí hnacího vozidla možnost její účinek potlačit a zastavit vlakovou soupravu na vhodném místě. Provozní tlak 5 bar Pokles tlaku v hlavním potrubí při zaúčinkování (brzdič v závěru) 1,8 bar ± 0,2 bar Vypouštěcí průřez ventilu (G1 ) 615 mm 2 Napájecí napětí (Un) 24 V DC (jiné napětí je nutné dohodnout s dodavatelem záchranné brzdy) Tolerance napájecího napětí ČSN EN od 0,7 Un do 1,25 Un Příkon elektropneumatického ventilu záchranné brzdy 6 W Ovládací síla při zaúčinkování 60 N ± 10 N Objem propojovacího (řídícího) potrubí při použití jednoho ventilu záchranné brzdy max. 1,0 dm 3 Jmenovitá hodnota proudu mikrospínače záklopky 5 A - 24 V DC Elektromagnetická kompatibilita brzda splňuje požadavky ČSN EN Provozní teplota: ventil záchranné brzdy záklopka záchranné brzdy DAKO PZ4 jednotka ovládání EOB -40 o C až + 70 o C -25 o C až + 70 o C -25 o C až + 45 o C Životnost záchranné brzdy Životnost pryžových dílů 35 let 12 let

11 Elektropneumatická brzda DAKO EPB2 Elektropneumatická brzda DAKO EPB2 je soustava elektropneumatických a elektrických zařízení, které jsou součástí výzbroje železničních vozů a slouží k zajištění rovnoměrného brzdícího či odbrzďovacího účinku všech vozů vlakové soupravy při minimalizaci brzdících a odbrzďovacích časů. Signály k brzdění či odbrzdění se při použití elektropneumatické brzdy šíří nejen pneumatickou cestou, ale i elektrickou cestou a tím se dosahuje rovnoměrného účinku všech brzd ve vlakové soupravě. Elektropneumatická brzda je navržena podle podmínek definovaných v předpisu UIC Elektropneumatická brzda je určena pro brzdy železničních kolejových vozidel vybavené dvoupotrubní pneumatickou tlakovou brzdou podle požadavků předpisu UIC 540. Elektropneumatická brzda zajišťuje rovnoměrný pokles respektive nárůst tlaku v hlavním potrubí celé soupravy po zadání brzdícího nebo odbrzďovacího impulsu. Provozní tlak 5 bar Pokles tlaku v hlavním potrubí při ep brzdění z 5 bar na 3,5 bar 3,5 s až 5 s Zvýšení tlaku v hlavním potrubí při ep odbrzdění z 3,5 bar na 4,9 bar 7 s až 10s Napájecí tlak 5,5 bar - 10 bar Výstupní tlak škrtiče přídavného ústrojí 5,5-0,2 bar Jmenovité napětí ventilů přídavného ústrojí (Un) 24 V DC nebo 72 V DC nebo 110 V DC Tolerance napájecího napětí ČSN EN od 0,7 Un do 1,25 Un Elektromagnetická kompatibilita brzda splňuje požadavky ČSN EN Hmotnost 9 kg Pracovní teplota přídavné ústrojí ep-brzdy -40 o C až + 70 o C jednotka ovládání -25 o C až + 45 o C Krytí přídavného ústrojí IP 65 Životnost výrobku za předpokladu dodržení pravidelných revizních lhůt 35 let Životnost pryžových dílů 12 let

12 Výrobky pro tramvajová vozidla Elektromechanická kotoučová pasivní brzda Hydraulická pasivní brzda Hydraulická aktivní brzda Pasivní brzda pro vlečný vůz

13 Agregát K.P.T. 001 Hydraulický agregát K.P.T. 001 je ovládací a řídící jednotkou kotoučové střadačové, aktivní, proporcionální i neproporcionální brzdy. Agregátem se ovládají výkonové členy hydraulické brzdy. Tato brzda může být použita pro proporcionální i stupňovité dobrzďování vozidla, jako parkovací brzda, nebo jako náhradní brzda při výpadku EDB. Tlak v hydraulickém systému agregátu 10 MPa 12 MPa Pracovní tlak - proporcionálně do max. 7,5 MPa ±0,2 MPa - bez regulace 9 MPa 12 MPa Max.tlak v systému 14,2 MPa Životnost 16 let Elektromotor Stejnosměrný sériový elektromotor Jmenovité napětí 24 VDC + 25% - 30% Jmenovitý proud 13 A při tlaku 12 MPa Rozváděče sedlový proporcionální rozváděč Ra,Rb Jmenovité napětí 24 VDC + 25% - 30% Jmenovitý proud 1,2 A až 1,4 A Tlakové snímače Jmenovité napětí Výstupní signál Tlakový ventil Jednostupňový tlakový ventil nastaven na Hmotnost kompletního agregátu (bez pracovní náplně) Pracovní teplota Teplota okolí Teplota provozní kapaliny 12 V 36 V 4 ma až 20 ma 14 MPa ±0,2 MPa 19 kg -30 C +40 C -30 C +70 C Pracovní kapalina Hydraulický olej ESSO UNIVIS J26 nebo AERO SHELL FLUID 41 Množství 2,7 dm 3

14 Brzdová jednotka K.P.T. 001 Brzdová jednotka K.P.T. 001 je hydraulicky ovládaná střadačová brzda s mechanismem ručního odbrzdění a samočinným jednostranně účinkujícím stavěčem odlehlosti. Brzdová jednotka K.P.T. 001 se používá pro dobrzďování trakčního podvozku tramvajového vozidla, jako doplňková brzda k EBD (blending) jako parkovací brzda nebo jako náhradní brzda při výpadku EDB. Pro ovládání brzdové jednotky K.P.T. 001 se používá agregát K.P.T Agregát K.P.T. 001 a brzdový kotouč se nedodávají společně s brzdovou jednotkou K.P.T Brzdová jednotka K.P.T. 001 působí na brzdový kotouč s níže uvedenými parametry. Parametry brzdových kotoučů Průměr kotouče 350 mm mm Rozdíl mezi vnějším a vnitřním průměrem pracovní plochy kotouče cca 82 mm Šířka kotouče 36 mm - 60 mm Brzdové obložení Materiál brzdového obložení bezazbestové FERODO 3047 Tloušťka obložení - max. 11 mm Tloušťka obložení - min. 3 mm Pracovní plocha 163 cm 2 Celková vůle mezi kotoučem a obložením 2 x 1,25 mm Součinitel tření 0,36 při 250 C Součinitel tření 0,37 při 200 C Součinitel tření 0,38 při 90 C Max. specifický tlak 2,0 MPa Max.teplota 500 C Provozní teplota 100 C až 300 C Střadače Síla střadačů 2 x 20 ±1 kn Celkový zdvih 5 mm Pracovní zdvih 3 mm Seřizovací délka vřetena 30 mm Pracovní kapalina hydraulický olej ESSO UNIVIS J26 nebo AERO SHELL FLUID 41 Tlak k odbrzdění 10 MPa až 12 MPa Pracovní objem 17 cm 3 Nouzové odbrzdění ručně, mechanicky, hydraulicky, agregátem nouzového odbrzdění, hydraulicky, ruční pumpou Hmotnost brzdové jednotky K.P.T. 001 ~ 61 kg Pracovní teplota Teplota okolí Teplota pracovní kapaliny -30 C až +40 C -30 C až +90 C

15 Agregát nouzového odbrzdění NOE-2000 Agregát nouzového odbrzdění NOE-2000 je řídící jednotkou nouzového odbrzdění tramvajové střadačové brzdy. Agregát je určen pro nouzové odbrzdění střadačů brzdového třmenu tramvajového vozidla při poruše hlavního řídícího agregátu. Pracovní tlak (nastavení tlakového spínače) 10 MPa ± 0,2 MPa Max.tlak v systému (pojistný ventil) 13 MPa + 0,3 MPa Závit pro výstupní (připojovací) šroubení G1/4 A Plnící a vypouštěcí ventil M 18 x 1,5 Pracovní kapalina AEROSHELL FLUID 41 nebo ESSO UNIVIS HVI 26 Objem pracovní kapaliny v nádrži 0,65 dm 3 Maximální objem pracovní kapaliny potřebné k odbrzdění střadačů brzd trakčního podvozku tramvaje na jeden agregát 0,1 dm 3 Rozsah teploty prostředí od -30 C do +40 C Hmotnost (bez pracovní kapaliny) 7,2 kg Hmotnost (včetně pracovní kapaliny) 8 kg Elektromotor jmenovité napětí 24 V DC jmenovitý proud cca 9 A max.proud 28 A Rozváděč jmenovité napětí 24 V DC proud 0,8 A Tlakový spínač jmenovité napětí 24 V DC max. spínací proud 4 A min. spínací proud 50 ma Krytí dle ČSN EN elektrická část IP66 - hydraulická část IP54 Třída čistoty v hydraulickém výstupu agregátu je při expedici dle SAE AS dle ČSN /14 Agregát je funkční v rozmezí napětí 17 V DC až 30 V DC (nominální 24 V DC). Životnost výrobku je 16 let za předpokladu provozování agregátu dle Provozního předpisu ZH 288 a ZH 381. Předpokládaná životnost pryžových dílů je 8 let.

16 Agregát ručního odbrzdění RO Agregát ručního odbrzdění RO je další možnou řídící jednotkou nouzového odbrzdění tramvajové střadačové brzdy. Agregát RO je určen pro nouzové odbrzdění střadačů brzdového třmenu tramvajového vozidla při poruše hlavního řídícího agregátu, nebo při výpadku elektrické energie. Pracovní tlak (nastavení tlakového spínače) 12 MPa ± 0,2 MPa Max.tlak v systému (pojistný ventil) 13 MPa + 0,3 MPa Závit pro výstupní (připojovací) šroubení G1/4 A Plnící a vypouštěcí ventil M 18 x 1,5 Pracovní kapalina ESSO UNIVIS HVI26 Objem pracovní kapaliny v nádrži 0,7 dm 3 Maximální objem pracovní kapaliny potřebné k odbrzdění střadačů brzd trakčního podvozku tramvaje na jeden agregát (v okruhu zapojen akumulátor 0,l6) 0,3 dm 3 Rozsah teploty prostředí od - 30 C do + 50 C Hmotnost (bez pracovní kapaliny) 5,9 kg Hmotnost (včetně pracovní kapaliny) 6,7 kg Rozváděč jmenovité napětí proud Tlakový spínač jmenovité napětí max.spínací proud min.spínací proud 24 V DC 0,8 A 24 V DC 4 A 50 ma Krytí dle ČSN EN elektrická část IP6 Třída čistoty v hydraulickém výstupu agregátu je při expedici dle SAE AS Třída čistoty v hydraulickém výstupu agregátu je při expedici dle ČSN /14 Napájecí napětí 24 V DC + 25 % - 30 %

17 Brzdový kotouč 400/60 DAKO Brzdový kotouč 400/60 je součástí brzdového systému tramvaje a je určený pro brzdění nápravy podvozku tramvajového vozidla. Max. průměr kotouče Max. šířka věnce kotouče Min. průměr brzdné plochy kotouče Max. šířka sestavy kotouče 400 mm 60 mm 235 mm 122 mm Průměr otvorů v náboji kotouče pro šrouby M 12 13mm pro kolíky 14 14H8 Max. dovolené opotřebení brzdné plochy kotouče Max. kroutící moment na kotouči 5 mm Nm

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení

ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení ŘÍZENÍ je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení Základní pojmy rejd celkový rejd - úhel vychýlení kola od přímého směru - úhel od jedné do druhé krajní polohy kola (bývá

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y

Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y R Y, C K É N Á D R Ž E B L O K Y H Y D R U L I C K É O Z V D Ì È E O K U M U L Á T O R Y, V É G I C K É HYDROCOM P O T R U B Í D Ì È E P R O P O R C I O N Á L N Í H Y D R U L I C K É H Y D R U L I C K

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více