KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA"

Transkript

1 PRVNÍ POMOC KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA 13. STŘEDISKO ŠTERNBERK 14.ODDÍL ŠAVANI OSTRAVA 2008 Obsah 1. Úvod 2. Obecné zásady poskytování první pomoc 2.1. Technická první pomoc 2.2. Zdravotnická první pomoc 3. Organizace první pomoci 4. Přivolání první pomoci 5. Poruchy vědomí, bezvědomí 6. Zástava dechu 7. Zástava oběhu, KPR 8. Šokové stavy 9. Krvácení, rány 9.1. Tepenné a žilní krvácení 9.2. Vnitřní krvácení 9.3. Rány Bodnutí hmyzem Uštknutí zmijí 10. Poranění pohybového aparátu Poranění kloubů Poranění kostí 11.Tepelná poškození Celková tepelná poranění Přehřátí Podchlazení Lokální tepelná poranění Popáleniny Omrzliny 12. Tonutí 13. Seznam použité literatury strana 1 (celkem 8)

2 1. Úvod Cílem následujícího textu je seznámit čtenáře se základními úrazy a způsobem jejich ošetřování. 2. Obecné zásady poskytování první pomoc První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení. První pomoc můžeme rozdělit na dvě části: 1.1. Technická první pomoc Odstraňují se příčiny úrazu, aby se zabránilo dalším zraněním a umožnila se zdravotnická první pomoc. Rozumí se tím např. zajištění místa autonehody: umístění výstražných trojúhelníků, zapnutí výstražných světel, 1.2. Zdravotnická první pomoc Následuje za technickou první pomocí. Může být laická a odborná. Laická první pomoc zahrnuje přivolání zdravotnické první pomoci a péči o postiženého do jejího příjezdu. První pomoc je povinen poskytnou každý občan ČR starší 18ti let, což ale neplatí, pokud by byl zachránce ohrožen na životě nebo zdraví. Pokud tedy dojde k nějaké krizové situaci, nejprve zachraňujeme sebe, poté ostatní osoby a naposledy se zachraňuje majetek. V případě jakékoliv nehody musíme tedy myslet i na naše zdraví, což je v první pomoci např. použití ochranných prostředků: resuscitační rouška, ochranné rukavice, nebo se je nějak snažíme nahradit improvizovanými prostředky-umělé dýchání provádíme přes kapesník, 3. Organizace první pomoci První pomoc musí být organizovaná, účelná a rychlá. Měli bychom postupovat tak, že nejprve zjistíme, co se stalo a teprve až máme nezbytné informace voláme na tísňové linky. Teprve poté poskytujeme první pomoc. Pozn. Pokud je více zachránců, tak jeden volá a druhý již první pomoc poskytuje postiženému. Pokud je zraněných víc, tak nejprve ošetřujeme ta zranění, která bezprostředně ohrožují život. Neplatí, že ten, co nejvíce křičí, potřebuje nejvíce naši pomoc, ale právě naopak, ten co je v bezvědomí. Jako první ošetřujeme tepenné a masivní žilní krvácení, poté stavy bezvědomí, dále pak šokové stavy a pneumotorax. Teprve poté až těžké stavy: zlomeniny, poranění břicha, hrudníku, hlavy a další. 4. Přivolání první pomoci Pokud tedy máme potřebné informace voláme záchrannou službu. Můžeme volat z jakéhokoliv telefonního přístroje i telefonní budky. U mobilních telefonů nemusíme mít kredit, SIM kartu a dokonce se i dovoláme, pokud nemáme signál. Je na každém z nás, jestli vytočíme 155 nebo 112. Číslo 112 platí pro celou Evropu a na telefonu bude dispečer/ka, která bude ovládat nějaký světový jazyk. 112 je číslo společné pro záchrannou službu, hasiče a policii. Na druhou stranu 155 je číslo pouze pro záchrannou službu a platí pouze na území České republiky. Pokud voláme na číslo 155 a situace vyžaduje i přítomnost hasičů nebo policie, tak už nemusíme volat na žádné další číslo, ale dispečerka záchranné služby ostatní složky záchranného systému sama kontaktuje. strana 2 (celkem 8)

3 Ať už jsme zavolali na jakékoliv číslo, postup při komunikaci s dispečery je vždy stejný. Je velmi důležité se představit a říct svoje jméno. sdělíme, co, kdy a jak se vlastně stalo, kolik je zraněných osob, jaká jsou zranění, jaký je stav zraněných, kolik je tam zachránců a kde místo nehody je. Ještě před tím, než zavoláme, bychom si měli zjistit, kde se přesně nacházíme. Je možné, že dispečer bude mít nějaké další otázky. My, jako zachránci, proto nikdy nepokládáme telefon jako první, ale počkáme, než nás vyzve dispečer. Mobilní telefon bychom měli mít stále při sobě, protože je možné, že nám budou volat zpět pro doplňující informace nebo vývoji situace. 5. Poruchy vědomí, bezvědomí Pacienta v bezvědomí poznáme tak, že nereaguje nejprve na slovní oslovení, zatřesení za rameno, později ani na bolestivý podmět (štípnutí do ušního lalůčku či hřebu ruky). Pokud bezvědomí nedoprovází zástava dechu nebo oběhu, tak pacienta uložíme do rautekovy polohy na boku, provedeme záklon hlavy a dále sledujeme životní funkce. Také pátráme po příčinách bezvědomí a dalších poraněních. Příčiny poruchy vědomí mohou být různé: horko, vyčerpání, epileptické záchvaty, srdeční selhání, diabetické koma, poranění hlavy a páteře, a mnoho dalších 6. Zástava dechu Příčin zástavy dechu může být hne několik: vdechnutí cizího tělesa, poranění hrudníku, ožehnutí dýchacích cest, vdechnutí koncentrovaných par, prudká alergická reakce nebo zhoršení plicního onemocnění. Zástavu dechu poznáme podle toho, že je člověk v bezvědomí, není cítit vydechovaný vzduch, po několika sekundách nastupuje promodrávání kůže (zejména na periferních oblastech těla-konečky prstů, nos, brada ) Pokud nalezneme postiženého v bezvědomí, tak nejprve kontrolujeme dech. To provedeme tak, že mírně zakloníme hlavu zraněného a poslechem kontrolujeme, jestli dýchá. Dech můžeme dále zjistit přiložením sklíčka nebo zrcátka k ústům postiženého, které by se mělo orosit. Pohledem pozorujeme hrudník, jestli se při vdechu a nádechu nadzvedává či nikoli. Pokud jsme zjistili, že postižený nedýchá, zahajujeme dýchání z úst do úst. Nejprve je důležité vyčistit dutinu ústní od cizích předmětů-např. zvratky. Pokud má postižený umělý chrup, tak mu ho vyndáme. Dnes už se nedoporučuje zapadlý jazyk nějak vyndávat, ale uvolnění dýchacích cest dosáhneme záklonem hlavy. Ten provádíme tak, že jednu svoji ruku dáme postiženému na čelo a druhou pod krk. Zatlačíme na čelo a druhou rukou fixujeme krční páteř. Stává se, že po provedení tohoto manévru začne postižený dýchat. Pokud tomu tak není pokračujeme v oživování dýcháním z úst do úst. Pokud máme možnost, tak využijeme resuscitační roušku, která by měla být v každé autolékárničce. Zabráníme tak přenosu různých onemocnění. Samotné dýchání z úst do úst spočívá v tom, že prsty stiskneme nos postiženého a svými ústy obejmeme ústa postiženého tak, aby vzduch neunikal, a vydechneme do úst zraněného. Při každém vdechu by se měl zvedat hrudník resuscitovaného. Poté počkáme než postižený vydechne. Frekvence umělého dýchání by měla být přibližně stejná, jako dechová frekvence zdravého člověka, což je vdechů za minutu. Velice důležité je udržovat záklon hlavy, aby vzduch šel postiženému do plic. Prováděné vdechu by měly být plynulé, aby se všechen vzduch dostal do plic. Příliš rychlý a hluboký vdech může mít za následek dýchání do žaludku. strana 3 (celkem 8)

4 V případě, že by z nějakého důvodu nebylo možné dýchání z úst do úst (překážka v ústní dutině, deformace ústní dutiny nebo úst, ), je možné použít dýchání z úst do nosu. U malých dětí se doporučuje dýchat zároveň do úst a do nosu tak, že svými ústy obejmeme zároveň ústa a nos dítěte. 7. Zástava oběhu, KPR Obr. 1:Záklon hlavy pro umělé dýchání 1 Zástava oběhu přímo souvisí se zástavou dechu. Pokud zraněnému nefunguje oběh, tak do 6-12s ztrácí vědomí a do 30-60s přichází zástava dechu. Zástavu oběhu se dá předpokládat v případě, že najdeme někoho v bezvědomí se zástavou dechu. Kontrolu tepu neprovádíme. Pokud najdeme někoho v bezvědomí se zástavou dechu, tak k němu přistupujeme jako by měl i zástavu oběhu a spolu s umělým dýcháním provést i nepřímou masáž srdce. Umělé dýchání jsme si popsali už v předchozí kapitole. Nepřímá masáž srdce se provádí na zraněném, který leží na zádech na pevné podložce. Pokud by tomu tak nebylo a postižený by ležel na měkkém, tak nedosáhneme daného výsledku, protože se nám bude bořit do podložky a masáž srdce nebude efektní. Masáž srdce provádíme ve středu hrudní kosti zraněného, tak, že tam přiložíme hranu dlaně ruky a druhou ruku přiložíme na přes tu první. Prsty rukou se nám nedotýkají resuscitovaného a ruce musíme mít natažené v loktech. Na hrudník postiženého bychom měli působit svou vahou a ne jen silou rukou. Toho dosáhneme tak, že ruce máme kolmo k pacientovi a jsme nad ním naklonění. Frekvence stlačení hrudníku by měla být asi 100 stlačení za minutu. Hloubka stlačení by měla být u dospělého člověka 4-5cm. U malých dětí do jednoho roku života provádíme masáž srdce je dvěma prsty, abychom jim nezpůsobili nadměrným tlakem poranění hrudníku. U dětí do osmi let se provádí nepřímá srdeční masáž jen dlaní jedné ruky. Obr.2 : Postoj při nepřímé masáži srdce, správná poloha rukou při masáži srdce 2 1 Obr.1 : strana 4 (celkem 8)

5 Zástava oběhu je skoro vždy doprovázena zástavou dechu. V takovém to případě se prování tzv. kardiopulmonální resuscitace= umělé dýchání + nepřímá masáž srdce. Postupuje se jako v předchozích kapitolách. Resuscitace se zahajuje masáží srdce. Optimální jsou dva zachránci, z nichž jeden dává umělé dýchání a druhý masáž srdce. Dříve byl uváděn různý resuscitační poměr (=poměr stlačení hrudníku:vdechy) v případě, že je jeden zachránce nebo dva, ale nyní je to sjednoceno. Aktuální doporučený resuscitační poměr je 30:2 (30xstlačení hrudníku: 2x vdechnutí). Během resuscitace pravidelně kontrolujeme, jestli se neobnovilo dýchání (každou 1-2 min). Oživování můžeme ukončit teprve tehdy, pokud se obnoví životní funkce, vystřídají nás jiní zachránci, předáme postiženého záchranné službě nebo při vlastním absolutním vyčerpání. Je pravděpodobné, že se nám pacienta nepodaří zresuscitovat, ale kvalitní kardiopulmonální resuscitací zabráníme odumírání mozkových buněk a dáme zraněnému čas do příjezdu záchranné služby. Mozkové buňky totiž vydrží bez přísunu kyslíku pouze 3-4 minuty a poté dochází k jejich odumírání. Resuscitací pacienta suplujeme jeho základní životní funkce. Po úspěšném zresuscitování pacienta ho uložíme do rautekovy polohy a nadále kontrolujeme jeho životní funkce až do příjezdu záchranné služby. 8. Šokové stavy Šok je stav, který bezprostředně ohrožuje život postiženého. Vzniká v důsledku velké ztráty tekutin v cévním řečišti (masivní krvácení, infarkt, popáleninový, z otravy krve, z prudké alergické reakce. U většiny šokových stavů je postižený bledý, promodralý na periferních oblastech (nos, brada, uši, konečky prstů), studeně opocený a má zrychlený dech. Postiženého uložíme do protišokové polohy (viz. Obr. 9.2.) s podloženýma nohama. Zároveň zajistíme tepelnou pohodu-postiženého položíme např. na deku a zakryjeme ho. S postiženým komunikujeme a snažíme se ho uklidňovat až do příjezdu Zdravotnické první pomoci. Do protišokové polohy postiženého ukládáme vždy, když máme podezření na masivní krvácení. 9. Krvácení, rány Tepenné a žilní krvácení Krvácení můžeme rozdělit na tepenné a žilní. U masivního krvácení hrají roli vteřiny. V zásadě je stejně nebezpečné žilní jako tepenná. U žilního krvácení je vytékající krev tmavě červená a bez pulzace. Pokud krev vytéká z tepny je jasně červená a vystřikuje v rytmu srdeční akce. Krvácení ošetřujeme pomocí tzv. tlakového obvazu. Ten vytvoříme tak, že na ránu přiložíme sterilní čtverec. Na ten poté přiložíme tlakovou vrstvu (smotaný obvaz) a vše fixujeme další vrstvou z elastického obinadla. Pokud krev nadále prosakuje, tak přiložíme další, ale předchozí vrstvy nesundáváme. Končetinu zvedneme nad úroveň srdce. Jestliže krev dále prosakuje, přistoupíme ke stlačení tlakového bodu mezi ranou a srdcem. Poslední možností, ke které se uchylujeme pouze v případě, že předchozí postupy zklamaly, je zaškrcení končetiny. V případě, že končetinu zaškrtíme, tak už zaškrcení nepovolujeme. Měli bychom někam poznamenat čas zaškrcení končetiny. 2 Obr.2: strana 5 (celkem 8)

6 K zaškrcení končetiny přistupujeme při úrazových amputacích končetin, při otevřených zlomeninách spojených s masivním krvácením, ran v kterých je cizí těleso nebo pokud prosáknou vrstvy tlakového obvazu. Vnitřní krvácení Projevuje se citlivostí v okolí postižené oblasti, případně otokem, příznaky šoku, zrychleným tepem, mělkým dýcháním a neklidem. S vnitřním krvácením toho moc nenaděláme. Postiženého uložíme do protišokové polohy, případně do úlevové polohy, kterou si zvolí a v které se cítí nejlépe. Protišoková poloha se provádí tak, že postiženého položíme na záda a podložíme mu nohy do výše asi 30ti cm. Nejlepší řešení je uložit pacienta tak, aby měl celou spodní část těla vyvýšenou oproti hlavě v úhlu 30. Rány Obr.3 : Protišoková poloha 3 Na vyčištění drobných ranek použijeme některou z řady desinfekcí, které se dnes nabízí. Pouze 3% peroxid vodíku H2O2 můžeme použít přímo do rány-ostatní desinfekce lze použít pouze na očištění okolí rány. Pozor na alergie na jodovou desinfekci. Na drobné řezné ranky použijeme tzv. mašličkový obvaz, kterým stáhneme ránu a sterilně překryjeme. Pokud je v ráně volně cizí těleso, tak jej vytáhneme. V případě, že je tam zabodnuté, tak jej nikdy nevytahujeme, ale naopak ho fixujeme v ráně (nevytahujeme proto, že cizí těleso může tvořit špunt, který ucpává cévu, a když jej vytáhneme, tak pacient začne krvácet) Bodnutí hmyzem V první řadě musíme zjistit, jestli bodnutý není alergický. Pokud ne, tak ránu vydesinfikujeme (předtím ještě popřípadě vytáhneme žihadlo) a chladíme. Můžeme také natřít např.fenistil gelem. U bodnutí vosou nebo včelou stačí přiložit cibuli. Situace je komplikovanější u alergiků, nebo v případě, že bodnutí je v oblasti krku nebo obličeje. Mohou otéct dýchací cesty a postižený se začne dusit. Alergikům podáme léky, které by měli mít u sebe (dithiaden, zodac, zyrtec). Pokud je nemáme, tak alespoň dostatečně chladíme krk a obličej studenými obklady Uštknutí zmijí To by nemělo pro zdravého dospělého člověka být nebezpečné. Může ale ohrozit malé děti nebo oslabené jedince. Končetinu nezaškrcujeme, pouze provedeme její znehybnění, chladíme ji a postiženého transportujeme k lékaři. 10. Poranění pohybového aparátu Poranění kloubů 3 Obr.3 : strana 6 (celkem 8)

7 Může se jednat o pohmoždění, podvrtnutí nebo vykloubení. Rozdíl mezi podvrtnutím a vykloubením je ten, že u obou hlavice kosti opustí kloubní jamku, ale u podvrtnutí se sama vrátí do původní pozice, zatím co u vykloubení se nevrátí na původní místo, což má za následek nefunkčnost a nepřirozenou polohu končetiny. První pomoc spočívá v chlazení končetiny a její fixaci pružným obinadlem. U vykloubení končetinu fixujeme ve vynucené poloze(nikdy se nesnažíme sami napravovat) a postiženého dopravíme k lékaři. Poranění kostí Zlomeniny mohou být otevřené nebo uzavřené. Zavřená zlomenina se projevuje nepřirozenou polohou končetiny, bolestivostí, slyšitelným drásotem úlomků(nemusí být vždy) a otokem. U otevřených zlomenin dochází k narušení kůže kostí. Může dojít k masivnímu krvácení-ošetřujeme stejně jako ránu s cizím tělesem a s končetinou nehýbeme. Zavřenou zlomeninu znehybníme a dopravíme k lékaři. Nemusíme vždy rozpoznat jestli se skutečně jedná o zlomeninu a proto, pokud máme podezření, tak s postiženým zajdeme na kontrolní rentgen. Zlomeniny velkých kostí (stehenní k., pánev) mohou být provázeny velkými krevními ztrátami, proto provedeme protišoková opatření (viz. Kapitola 7.B ) 11. Tepelná poškození Tepelná poškození organismu mohou být způsobeny působením extrémních teplot, jak vysokých tak nízkých. Poškození jsou buďto celková nebo lokální. Celková tepelná poranění Přehřátí Postižený je červený, unavený, má horečku, poruchy vědomí, potí se a může být zmatený. Také má zrychlené dýchání a pulz. Úžeh-při delším pobytu na přímém slunci dojde k přehřátí mozku. Úpal-je celkové přehřátí organismu-dlouhý pobyt ve velmi teplém prostředí. Postiženého dopravíme do chladného prostředí (nebo alespoň do stínu), chladíme pomocí studených obkladů nebo vlažné sprchy a dodáváme dostatek tekutin-nejlépe minerálky. Podchlazení Postižený je bledý, má nízkou teplotu (pod 35 C), zpomaleně dýchá, je unavený, ztrácí vědomí. První pomocí je zabránit dalším ztrátám tepla-přidat další vrstvu oblečení, deku, sundat mokrý oděv. Dále dodat energii-cukr, sladký nápoj, čokoláda, teplé nápoje,! Zranění lidé ztrácejí teplo rychleji. K podchlazení může dojít i při teplotě okolí 25 C. Proto je důležité, aby zraněný neležel přímo na zemi, ale na nějaké podložce. Nejvíce tepla se ztrácí postižený, když leží na holé zemi. Proto je důležitější dát pod postiženého něco na ležení, než ho tím jen zakrýt. Lokální tepelná poranění Popáleniny Dělí se na 3 stupně, podle rozsahu poškození: I.stupeň-místo je červené a bolí II.stupeň-tvoří se puchýře, velmi bolí III.stupeň-dochází ke zuhelnatění tkáně, nejzávažnější, už moc nebolí Odstraníme zdroj tepla a svlečeme oděv (pouze pokud není přiškvařen ke kůži). Z okolí poranění odstraníme všechny kovové předměty(prsteny, řetízky, hodinky, ) Postižené místo chladíme strana 7 (celkem 8)

8 studenou tekoucí alespoň 15-20min. Popáleniny II. a III.stupně sterilně kryjeme (ne v případě, že jsou na krku či obličeji). Nikdy neošetřujeme mastmi nebo zásypy. Každé popálení v obličeji nebo větší jak dlaň postiženého by měl vidět lékař. Omrzliny Podobně jako popáleniny se dělí na 3 stupně: I.stupeň-kůže je bledá, nafialovělá a zahřívání bolí II.stupeň-kůže je necitlivá, nažloutlá a objevují se puchýře III.stupeň-tkáň již odumřela Postupně zahříváme postižené místo. Omrzliny II.stupně sterilně kryjeme. 12. Tonutí Tonoucí člověk většinou panikaří snaží se zachytit čehokoliv v okolí. Proto není vhodné hned za ním skákat do vody, ale spíše sehnat nějakou loďku, člun nebo alespoň lehátko (pokud je to blízko břehu, můžeme zkusit hodit mu něco, čeho by se mohl chytit). K záchraně přímo ve vodě přistupujeme až k jako poslední možnosti. Pokud už není jiná možnost, k tonoucímu plaveme zezadu, aby se nás nemohl chytit a potopit nás taky. Po vytažení z vody zkontrolujeme, jestli dýchá. Pokud ne, zahájíme KPR (nikdy se nesnažíme vylít vodu z plic) a voláme zdravotnickou první pomoc. Tu voláme i v případě, že postižený dýchá a je při vědomí-jakmile se topil musí do nemocnice, jelikož mohou nastat komplikace. 13. Seznam použité literatury První pomoc, 2., přepracované vydání, Jan Byžovský, Grada, strana 8 (celkem 8)

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Příloha 9a ke Směrnici pro pracovní úrazy účinnost od 02. 01. 2014 1 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN obecná ustanovení DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Celoevropská tísňová linka 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Záchrana lidského života

Záchrana lidského života Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Záchrana lidského života Adéla Janíčková IX.B Vedoucí práce: Jaroslava Sotonová Školní rok: 2011/2012

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRVNÍ POMOC. Co dělat s postiženým. Je nutné zajistit 3 základní životní funkce:

PRVNÍ POMOC. Co dělat s postiženým. Je nutné zajistit 3 základní životní funkce: PRVNÍ POMOC Informace, které sdělujeme, když voláme 155, mobil 112 naše jméno místo, čas a charakter nehody počet poraněných, charakter jejich poranění přístupové cesty k místě nehody kontaktní telefon

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PETRA STARÁ 9. A ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PETRA STARÁ 9. A ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 DĚTSKÉ ÚRAZY ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 PETRA STARÁ 9. A iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 1 OBSAH I ÚVOD 4 II TEORETICKÁ ČÁST

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

90. Povinnosti zaměstnanců

90. Povinnosti zaměstnanců První pomoc při úrazu elektrickým proudem 90. Povinnosti zaměstnanců Všichni zaměstnanci jsou povinni : a) dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci PRVNÍ POMOC je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v 150 a 151

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 1. Důležitá telefonní čísla: Rychlá lékařská pomoc 155 Lékařská služba první pomoci 571 413 012 Lékař zajišťující pracovně lékařské

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

ZDRAVOTNÍK. I. Stupeň

ZDRAVOTNÍK. I. Stupeň ZDRAVOTNÍK I. Stupeň Zná základní čísla: 150 - hasiči 155 - záchranka 158 - policie Ošetří: Puchýře Nestrháváme, nepropichujeme, neprošíváme, mohl by se zanítit. Je-li nutné někam jít, a proto puchýř zničit,

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání Stabilizovaná poloha Jejím cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest, umožnit volné dýchání, vyčištění horních dýchacích cest a zamezit případnému vdechnutí zvratků. 1. Sundáme postiženému brýle 2.

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Z D R A V O V Ě D A ZÁSADY LAICKÉ PRVNÍ POMOCI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 150 - HASIČI 158 POLICE

Z D R A V O V Ě D A ZÁSADY LAICKÉ PRVNÍ POMOCI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 150 - HASIČI 158 POLICE Z D R A V O V Ě D A ZDRAVOVĚDA -1- ZÁSADY LAICKÉ PRVNÍ POMOCI CO JE PRVNÍ POMOC? První pomoc je soubor jednoduchých a velice účelných opatření a úkonů na sebe navazujících, kterými lze zabránit závažným

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

IKS - PRVNÍ POMOC VE SPORTU

IKS - PRVNÍ POMOC VE SPORTU IKS - PRVNÍ POMOC VE SPORTU V tělesné výchově nebo při sportovních aktivitách mimo hodiny tělesné výchovy může vzniknout úraz nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu. Absolventi Fakulty tělesné kultury by

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2 Tonutí Jiří Navrátil http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011 Obsah 1 Výklad 1 2 Postup 1 2.1 Příčiny tonutí............................. 1 2.2 Příklady nebezpečných situací.................... 2 2.3 Technická

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Traumatologický plán - plán první pomoci

Traumatologický plán - plán první pomoci Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Náměstí B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem, Č.j.: 14/2012 Jar Platnost od: 14. 9. 2012 Nahrazuje: TP ze dne 9. 4. 2010 Obsah : 1. Priority

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ MATERIÁL ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZPRACOVAL: BOHUMIL TARABA LEKTOR PRO VÝUKU LAICKÉ

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

Modul č. 12. Zdravověda.

Modul č. 12. Zdravověda. Čís. Otázka 1Při dýchání je vzduch nasáván nosem. Jakými cestami postupuje dále a kam? Modul č. 12. Zdravověda. 2 Kde přechází kyslík do krve a oxid uhkičitý z krve? 3 Úkolem hrtanu mimo jiné je uzavírat

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS.

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Výběr z kapitol TONUTÍ MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. 2014 BALIC, s.r.o. BASIC LIFESAVING COMPETENCE AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek krycí tlakové poloprodyšné odsávající znehybňující podle materiálu dělíme obvazy na: šátkové, obinadlové prakové, náplasťové z elastických hmot

Více

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TONUTÍ A KŘEČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Bc. Höferová Hana TONUTÍ A KŘEČE Vypracovala: Bc Höferová Hana TONUTÍ

Více