NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU"

Transkript

1 MOD. G4-G6-G9 ED 05/98 PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM PECE DO PROVOZU JE NUTNÉ, ABY SI PRACOVNÍK OBSLUHUJÍCÍ PEC PŘEČETL CELOU TUTO PŘÍRUČKU A POROZUMĚL JEJÍMU OBSAHU

2 ZAKOUPENÝ MODEL MOD.: G4 O G6 O G9 O Výrobní číslo:. Rok výroby: z 29 Plynová pizza pec

3 OBSAH 3 TECHNICKÝ POPIS TYPOVÝ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM CE A ÚDAJE O DRUHU PLYNU. NASTAVENÍ ROZMĚRY TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽITÍ PŘÍSTROJE OMEZENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE 4 TRANSPORT TRANSPORT A MANIPULACE 5 MONTÁŽ UMÍSTĚNÍ PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU PŘIPOJENÍ K PLYNU KONTROLA TLAKU NA PŘÍVODU PLYNU KONTROLA OHLEDNĚ NETĚSNOSTI PLYNU PŘESTAVBA NA JINÝ DRUH PLYNU PŘIPOJENÍ KOMÍNA PRO ODVOD ZPLODIN 6 BEZPEČNOST SMĚRNICE A PŘEDPISY INSTALOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SOUČÁSTI PŘÍSTROJE 7 OBSLUHA A FUNKCE OVLÁDACÍ PANEL UVEDENÍ DO PROVOZU ZAPÁLENÍ HOŘÁKŮ PROCES PEČENÍ PIZZY 7.3 -VYPNUTÍ PECE 8 ÚDRŽBA ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA VÝMĚNA DOLNÍCH A HORNÍCH HOŘÁKŮ VÝMĚNA STÁLÉHO HOŘÁKU VÝMĚNA TOPNÉHO TĚLESA, ZAPALOVACÍHO HOŘÁKU A ZÁŽEHOVÉ SVÍČKY 9 NÁHRADNÍ DÍLY VŠEOBECNÉ ÚDAJE 10 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ z 29 Plynová pizza pec

4 3 TECHNICKÝ POPIS 3.1. Typový štítek s označením CE a údaje o druhu plynu. Nastavení pro plyn. Samolepící štítek CE je z aluminia a je umístěný na pravé přední straně pece (obr. 1). Druh plynu je uvedený na tomtéž štítku (obr. 1). VÝROBNÍ ČÍSLO KATEGORIE PLYN G30 G31 G20 G Číslo: Model: Druh: Číslo Qn kw g/h m3/h Nastaveno na plyn VAC kw Hz vyrobeno v obr z 29 Plynová pizza pec

5 3 TECHNICKÝ POPIS 3.2. ROZMĚRY Na obr. 2 jsou uvedeny rozměry všech tří modelů pecí. Obr. 2 (rozměry) MODEL PECE A B C HMOTNOST (kg) G G G z 29 Plynová pizza pec

6 3.3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3 TECHNICKÝ POPIS V následujících tabulkách (tab ) najdete technické údaje a vlastnosti pecí. Obr. 3 (popis součástí přístroje) VYSVĚTLIVKY: 1) madlo dvířek pece 2) čelní panel 3) dvířka pece 4) okénko pro nahlédnutí do pece 5) ovládací panel 6) typový štítek CE 7) údaje o druhu plynu 8) pravá boční stěna 9) nástavec pro komín odvádějící spaliny(příslušenství) 10) otvor pro komín pro zplodiny Ø 150 mm 11) štítek s upozorněním na vlastnosti pece z 29 Plynová pizza pec

7 3 TECHNICKÝ POPIS MODEL G4 Jmenovitý výkon hořáků Částečné zatížení hořáků Ø trysky G mbar G30 50 mbar G20 20 mbar G25 25 mbar G25 20 mbar Ø by-pass G30-28 mbar G30 50 mbar G20 / G25 Tryska zapalovacího hořáku G mbar G30 50 mbar G20 / G25 Tryska stálého hořáku G mbar G30 50 mbar G20 / G25 Nastavení primárního vzduchu (viz obr. 9) G mbar G30 50 mbar G20 20 mbar G25 25 mbar G25 20 mbar Jednotky (kw) (kw) Č. Č. Č. Horní postranní hořák x 0,95 2 x 0,95 2 x 1,50 2 x 1,60 2 x 1,65 0,60 0,60 Reg ,70 0,60 1,20 1,0 Dolní centrální hořák x 0,80 2 x 0,70 2 x 1,20 2 x 1,25 2 x 1,30 0,60 0,60 Reg ,70 0,60 1,20 1,0 Celkem 13.9 Obr. 1 (technické údaje model G4) z 29 Plynová pizza pec

8 3 TECHNICKÝ POPIS MODEL G6 Jmenovitý výkon hořáků Částečné zatížení hořáků Ø trysky G mbar G30 50mbar G20 20mbar G25 25mbar G25 20mbar Ø by-pass G30-28mbar G30 50mbar G20 / G25 Tryska zapalovacího hořáku G mbar G30 50mbar G20 / G25 Tryska stálého hořáku G mbar G30 50mbar G20 / G25 Nastavení primárního vzduchu (viz obr. 9) G mbar G30 50mbar G20 20mbar G25 25mbar G25 20mbar Jednotky (kw) (kw) Č. Č. Č. Horní postranní hořák 9,0 3,5 2 x 1,15 2 x 1,00 2 x 2,10 2 x 2,30 2 x 3,00 0,85 0,85 Reg ,70 0,60 1,20 1,0 1,0 Dolní centrální hořák 7,2 3,5 2 x 0,95 2 x 0,85 2 x 1,50 2 x 1,60 2 x 1,65 0,85 0,85 Reg ,70 0,60 1,20 1,0 Celkem 18,0 Obr. 1 (technické údaje model G6) z 29 Plynová pizza pec

9 3 TECHNICKÝ POPIS MODEL G9 Jmenovitý výkon hořáků Částečné zatížení hořáků NL Částečné zatížení hořáků Částečné zatížení hořáků DE-AT Ø trysky G mbar G30 50mbar G20 20mbar G25 25mbar G25 20mbar Ø by-pass G30-28mbar G30 50mbar G20 / G25 Tryska zapalovacího hořáku G mbar G30 50mbar G20 / G25 Tryska stálého hořáku G mbar G30 50mbar G20 / G25 Nastavení primárního vzduchu (viz obr. 9) G mbar G30 50mbar G20 20mbar G25 25mbar G25 20mbar Jednotky (kw) (kw) (kw) (kw) Č. Č. Č. Horní postranní hořák 9,0* 9,0* 3,5* 3,5* 2 x 1,15 2 x 1,00 2 x 2,10 2 x 2,30 2 x 3,00 0,85 0,85 Reg ,70 0,60 1,20 1,0 1,0 1,0 Dolní centrální hořák 13,0* 13,0* 4,0* 4,0* 4 x 0,95 4 x 0,85 4 x 1,50 4 x 1,60 4 x 1,65 1,05 1,05 Reg ,70 0,60 1,20 1,0 Celkem 24,5 24,5 Obr. 1 (technické údaje model G9) z 29 Plynová pizza pec

10 3.4. POUŽITÍ PŘÍSTROJE 3 TECHNICKÝ POPIS Pece (modely G4 G6 G9) byly vyvinuty a vyrobeny speciálně pro pečení pizzy a pro zapékání pokrmů na pečícím plechu. Provozní teplota je nastavitelná mezi minimální 50 C a maximální 450 C OMEZENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE Pece (modely G4 G6 G9) byly vyvinuty výlučně pro činnosti popsané v bodu 3.4. Aby byla zajištěna bezpečnost provozu pecí nesmí být používány k jinému účelu z 29 Plynová pizza pec

11 4 TRANSPORT 4.1. TRANSPORT A MANIPULACE V PRŮBĚHU PRACÍ SOUVISEJÍCÍCH S MANIPULACÍ A ZVEDÁNÍM PECE SE UJISTĚTE, ŽE SE V DOSAHU NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ OSOBY, ZVÍŘATA ANI PŘEDMĚTY, JEJICHŽ BEZPEČNOST BY MOHLA BÝT NEDOPATŘENÍM OHROŽENA. BEZPODMÍNEČNĚ POUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY PRO ZVEDÁNÍ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ HMOTNOSTI A ROZMĚRŮM PECE (VIZ KAP A TABULKY 1 2 3). POKUD BYSTE PRO ZVADÁNÍ A MANIPULACI POUŽÍVALI VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK, UJISTĚTE SE, ŽE JE POUŽITA VHODNÁ VIDLICE A ŽE SE NACHÁZÍ V ODPOVÍDAJÍCÍ POLOZE. BĚHEM NAKLÁDÁNÍ A MANIPULACE JE TŘEBA SE VYVAROVAT NÁRAZŮ DO PECE (OBR. 4). PŘI NAKLÁDÁNÍ A MANIPULACI S PECÍ SE NESMÍ NÁHLE BRZDIT, ZVYŠOVAT RYCHLOST NEBO MĚNIT SMĚR. Pro usnadnění transportu jsou přístroje baleny do kartónů a připevněny pomocí pásek na paletu. Navíc jsou přístroje obaleny průhlednou fólií. Jakmile je přístroj dopraven na místo určení, sejměte obal a fólii. Obr. 4 (zavádění vidlice vysokozdvižného vozíku) z 29 Plynová pizza pec

12 5.1. UMÍSTĚNÍ 5 MONTÁŽ VŠECHNY PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ PECE (UMÍSTĚNÍ, PŘIPOJENÍ K ELEKTRIKÉMU ROZVODU, K ROZVODU PLYNU A KE KOMÍNU, NASTAVENÍ A KONTROLU) MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ AUTORIZOVANÝM ODBORNÝM TECHNIKEM, KTERÝ BUDE MÍT POŽADOVANÉ TECHNICKÉ ZNALOSTI A V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY PLATNÝMI V ZEMI, KDE BUDE PEC POUŽÍVÁNA. Pec umístěte na podklad, který bude mít požadovanou únosnost a jehož rozměry budou odpovídat minimálně údajům uvedeným na obr. 5. Doporučujeme Vám ponechat dobře přístupnou pravou stranu pece pro provádění případných oprav. Obr. 5 (požadované minimální rozměry pro montáž) z 29 Plynová pizza pec

13 5 INSTALACE 5.2. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU Pec je na zadní straně opatřena kabelem bez zástrčky pro připojení k elektrickému proudu 1/230V (obr. 6). Údaje o elektrickém připojení se nacházejí na typovém štítku CE. PŘIPOJENÍ PECE K ELEKTRICKÉMU PROUDU MŮŽE PROVÉST VÝLUČNĚ ODBORNÍK (ELEKTRIKÁŘ) PODLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH V ZEMI, KDE BUDE PEC POUŽÍVÁNA. ODBORNÍK MUSÍ VYSTAVIT POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ TOHOTO PŘIPOJENÍ. VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLI ZODPOVĚDOST ZA ÚJMU VZNIKLOU OSOBÁM, ZVÍŘATŮM ČI VĚCEM, KTERÁ BY VZNIKLA Z DŮVODU NESPRÁVNÉHO PŘIPOJENÍ K PLYNU NEBO K ELEKTRICKÉMU PROUDU. Obr. 6 (připojení k plynu a elektrickému proudu) z 29 Plynová pizza pec

14 5 INSTALACE Elektrická přípojka musí být opatřena vhodným jističem s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm. Zemnící vodič nesmí být přerušen. Kolísání provozního napětí nesmí být vyšší než +/- 10%. Přístroj musí být řádně připojen k zemnícímu vodiči. Schéma elektrického zapojení se nachází v kapitole 11. PO UKONČENÍ PRACÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘIPOJENÍM K ELEKTRICKÉMU PROUDU MUSÍ AUTORIZOVANÝ TECHNIK (ELEKTRIKÁŘ) VYSTAVIT POTVRZENÍ O MĚŘENÍ PRŮCHODU PROUDU EKVIPOTENCIÁLNÍHO OCHRANNÉHO ZAPOJENÍ PŘIPOJENÍ K PLYNU Je třeba dodržet pravidla o plynové instalaci: DVGW-pracovní list G600 (TRG1) Technická pravidla pro plynovou instalaci TRF Technická pravidla pro zkapalněný plyn. Směrnice a nařízení dodavatele plynu (GVU). Pec je na zadní straně opatřena trubkou se závitem ¾ (obr. 6). Připojení pece k rozvodu plynu musí být provedeno viditelným pozinkovaným nebo měděným rozvodem. PŘED PŘÍSTROJEM SAMÝM MUSÍ BÝT NA PŘÍVODU PLYNU INSTALOVÁN UZAVÍRACÍ KOHOUT, KTERÝ BUDE PRO OSOBU OBSLUHUJÍCÍ PEC SNADNO DOSTUPNÝ. Pec musí být připojena pomocí kovové návlačky skládající se ze tří částí. Propojení trubek musí být opatřena vhodným těsnícím materiálem. PEC BY MĚLA BÝT NAPOJENA NA TAKOVÝ DRUH PLYNU, PRO KTERÝ JE DIMENZOVÁNA (VIZ TYPOVÝ ŠTÍTEK CE OBR. 1) A MUSÍ VYKAZOVAT VLASTNOSTI UVEDENÉ V TABULKÁCH V ZÁVISLOSTI NA MODELU KONTROLA TLAKU NA PŘÍVODU PLYNU Tlak na přívodu plynu se měří kapalinovým barometrem (například manometrem typu U s minimálním rozlišením 0,1mbar) následujícím způsobem: 1) sejměte pravý kryt pece (obr. 3-8) 2) uvolněte šroub bezpečnostního ventilu (hlavní uzávěr) (obr. 7/1) 3) napojte manometr typu U 4) přístroj zapněte podle návodu k obsluze (kapitola 7) 5) změřte tlak na přívodu 6) manometr opět odpojte 7) dotáhněte uvolněný šroub na bezpečnostním ventilu (obr. 7/1) 8) opět instalujte kryt pece z 29 Plynová pizza pec

15 5 INSTALACE KONTROLA OHLEDNĚ NETĚSNOSTI PLYNU Po provedení připojení je nutné provést kontrolu těsnosti plynu. Kontrolu můžete provést potřením spojovacích částí mýdlovou vodou. Případné netěsnosti jsou signalizovány/zjištěny pomocí mýdlových bublin. Pokud je v rozvodné síti plynu instalováno měřící zařízení, lze provést kontrolu i jinak: v průběhu cca 10 minut nesmí být signalizována žádná spotřeba plynu. JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT OTEVŘENÝ PLAMEN K VYHLEDÁVÁNÍ NETĚSNOSTI PLYNU. MOHLO BY DOJÍT K MIMOŘÁDNĚ SILNÉ EXPLOZI PŘESTAVBA NA JINÝ DRUH PLYNU Pec je dodána nastavena k provozu a přezkoušena na druh plynu, který je vyznačen na typovém štítku přístroje (obr. 1). POKUD BY TOTO NASTAVENÍ NEODPOVÍDALO DRUHU PLYNU, KTERÝ JE K DISPOZICI, JE NUTNO PROVÉST PŘESTAVBU NA TENTO DRUH PLYNU DLE POKYNŮ OBSAŽENÝCH V KAPITOLE Jak už bylo uvedeno, provedeme tyto nutné kroky: A) výměna trysek hořáku pro dolní a horní ohřev Sejměte přední kryt (obr. 3-2) uvolněte šrouby a odstraňte větrací klapku (obr ). Nyní budou trysky viditelné a přístupné. Trysky demontujte pomocí odpovídajícího klíče a vyměňte je za správné trysky dle tabulky (viz přiložená tabulka objednané pece). B) výměna trysky stálého hořáku Trysku (obr. 8-3) vyměňte ji za správnou trysku dle tabulky Vaší pece. C) výměna trysky zapalovacího hořáku Uvolněte úchyt dle obr. 8-4, vyměňte ji za správnou trysku dle tabulky modelu Vaší pece. D) nastavení vzduchu Hořák horního a dolního ohřevu Uvolněte šroub dle obr. 9-1, nastavte větrací klapku obr. 9-2 a dotáhněte ji po provedení nastavení (obr. 9.1) z 29 Plynová pizza pec

16 5 INSTALACE E) nastavení minima hořáku pro dolní a horní ohřev U provozu se zkapalněným plynem (G30 G31) je minimum nastaveno napevno (obr. 10-1), nastavovací šroub je dotažený až na doraz. U ostatních druhů plynu postupujte pro regulaci minima následujícím způsobem: stáhněte odpovídající ovladač hořáku (obr. 10-2/3) nastavovací šroub (obr. 10-1) vytočte ven o 2/3 otáček a nasaďte ovladač zpět zapalte hořák a nastavte ovladač do polohy minima, ovladač opět stáhněte a nastavovací šroub otáčejte tak, aby plamen zůstal stabilní a viditelný (obr. 10-1) ovladačem otočte několikrát do polohy minimum a poté maximum sem a tam a překontrolujte stabilitu plamene Stálý hořák nemá žádné nastavení minima a proto se nemusí nastavovat. Obr. 7 (měření tlaku na přívodu) z 29 Plynová pizza pec

17 5 INSTALACE Obr. 8 (výměna hořáků pro horní, dolní a stálý hořák) Obr. 9 (nastavení vzduchu pro hořák horního a dolního ohřevu) z 29 Plynová pizza pec

18 5 INSTALACE Obr. 10 (nastavení minima pro hořák horního a dolního ohřevu) 5.4. PŘIPOJENÍ KOMÍNA PRO ODVOD ZPLODIN Přístroje jsou vybavené komínem (Ø 150 mm) k odvodu zplodin a musejí být připojeny následujícím způsobem dle platných směrnic. Přístroje typu B11 (viz typový štítek přístroje) 1) přirozený odvod vzduchu (obr. 11) Připojení k normálnímu komínu (se zpětnou záklopkou) s dostatečným odtahem, který odvádí zplodiny přímo do vnějšího prostředí. 2) odvod vzduchu pomocí ventilátoru (obr. 12) Připojení ke komínu s ventilátorem (se zpětnou záklopkou). Přívod plynu musí být ovladačem ihned přerušen v případě nedostatečného odtahu. Nové zapojení musí být provedeno výhradně manuálně. 3) odvod vzduchu pomocí digestoře (obr. 13) Při montáži pod digestoř musí roura pro zplodiny dosahovat minimální výšky 1,8 m od země. Roura pro odpadní vzduch musí být zavedena pod digestoř. Přívod plynu musí být ovladačem ihned přerušen v případě nedostatečného odtahu. Nové zapojení musí být provedeno výhradně manuálně z 29 Plynová pizza pec

19 5 INSTALACE Přístroje typu A (viz typový štítek) Plynové přístroje typu A musejí odvádět zplodiny do vhodné digestoře nebo podobného zařízení, které je propojeno s komínem s dostatečným odtahem nebo je odvádět přímo do vnějšího prostředí. Povoleno je také odvádění zplodin přímo do vnějšího prostředí pomocí vhodného ventilátoru, jehož výkon nesmí být menší než je výkon uvedený v instalačních předpisech z 29 Plynová pizza pec

20 6 BEZPEČNOST 6.1. SMĚRNICE A PŘEDPISY Pece výrobní společnosti GGF byly navrženy a vyrobeny dle následujících směrnic: Směrnice CCE 90/396 Plynové spotřebiče Směrnice CCE 73/23 Nízké napětí Směrnice CCE 89/336 Elektromagnetická kompatibilita Směrnice CCE 93/68 Předpisy ohledně štítku CE Evropská norma EN 203 Živnostensky používané plynové spotřebiče Odpovídající právní nařízení Státní předpisy jako je Stavební řád a Protipožární předpisy Odpovídající směrnice Bezpečnostních předpisů 6.2. INSTALOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SOUČÁSTI PŘÍSTROJE Všechny součásti přístroje splňují nejdůležitější bezpečnostní nároky dle shora uvedených směrnic a předpisů a jsou odpovídajícími výrobními firmami certifikovány. Bezpečnostní ventil: Jedná se o ventil s termočlánkem, který umožňuje přerušení přívodu plynu k hořákům v případě neúmyslného zhasnutí zapalovacího plamene. Je umístěn na pravé straně pece. JE ZÁKÁZÁNO VYŘADIT Z PROVOZU, DEMONTOVAT NEBO MANIPULOVAT S JAKOUKOLI BEZPEČNOSTNÍ SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO NAHRAZOVAT JAKOUKOLI BEZPEČNOSTNÍ NEBO JINOU SOUČÁST PŘÍSTROJE NEORIGINÁLNÍM NÁHRADNÍM DÍLEM z 29 Plynová pizza pec

21 7 OBSLUHA A FUNKCE 7.1. OVLÁDACÍ PANEL Ovládací panel (obr. 14) pece se nachází na přední straně. Pomocí tohoto panelu může obsluha pece provádět zapnutí a nastavení parametrů pece pro pečení manuálně. VYSVĚTLIVKY 1) TERMOSTAT/TEPLOMĚR 2) OTOČNÝ OVALDAČ PRO HOŘÁK HORNÍHO OHŘEVU POLOHA VYPNUTO POLOHA MAXIMÁLNÍ VÝKON POLOHA MINIMÁLNÍ VÝKON 3) OTOČNÝ OVALDAČ PRO HOŘÁK DOLNÍHO OHŘEVU POLOHA VYPNUTO POLOHA MAXIMÁLNÍ VÝKON POLOHA MINIMÁLNÍ VÝKON 4) OTOČNÝ OVALDAČ HLAVNÍHO HOŘÁKU POLOHA VYPNUTO POLOHA ZAŽEHNUTÍ ZAPALOVACÍHO PLAMENE POLOHA MAXIMÁLNÍ VÝKON STÁLÉHO HOŘÁKU POLOHA MINIMÁLNÍ VÝKON STÁLÉHO HOŘÁKU 5) PIEZOELEKTRICKÉ ZÁPÁLENÍ ZAPALOVACÍHO PLAMENE 6) HLAVNÍ VYPÍNAČ 7) VYPÍNAČ SVĚTLA V PECI Obr. 14 (ovládací panel) z 29 Plynová pizza pec

22 7 OBSLUHA A FUNKCE 7.2. UVEDENÍ DO PROVOZU PŘÍSTROJ SE SMÍ UVÉST DO PROVOZU AŽ PO UKONČENÍ INSTALAČNÍCH PRACÍ A PO PROHLÁŠENÍ O SOULADU SE SMĚRNICEMI OHLEDNĚ PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A K PLYNU, KTERÉ MUSÍ PROVÉST AUTORIZOVANÝ TECHNIK Uvedení pece do provozu může provést pracovník pověřený obsluhou. Přitom musí být přesně dodrženy následně popsané postupy práce: ZAPÁLENÍ HOŘÁKŮ 1) Zástrčku pro připojení pece k rozvodu elektrického proudu zastrčte do k tomuto účelu určené zásuvky. 2) Otevřete kohout instalovaný na přívodu plynu k peci. 3) Stiskněte hlavní vypínač pro přívod elektřiny (obr. 14-6), rozsvítí se zelená kontrolka. 4) Nastavte na termostatu/teploměru požadovanou teplotu tak, že podržíte zároveň stisknutá tlačítka nastavení a + nebo - (obr. 14-1). Pokud je nastavená teplota rovna teplotě v místnosti nebo je nižší, je nemožné zapálit hořáky, neboť termostat s elektroventilem je propojen s přívodem plynu a přeruší v tomto případě přívod plynu po dosažení nastavené teploty. A) Stálý hořák 5) Otočte ovladač hlavního hořáku pro přívod plynu do odpovídající polohy (obr. 14-4), podržte jej stisknutý a zároveň opakovaně stiskněte piezoelektrické zapalování zapalovacího plamene (obr. 14-5). Jakmile je zažehnut zapalovací hořák, uvolněte ovladač, zapalovací hořák musí zůstat zapálený. Pokud by tomu tak nebylo, proces opakujte. Je možno sledovat zapalovací hořák skrz výřezy na pravé straně čelního panelu a odpovídajícím vnitřním průzorem (obr. 3-2) tak, že se budete dívat ve sklonu asi 45 doprava (obr. 15). 6) Ovladač hlavního kohoutu (obr. 14-4) otočte do polohy maximální výkon. B) Hořáky horního a dolního ohřevu 7) Otočte odpovídající ovladače pro horní ohřev (obr. 14-2) a dolní ohřev (14-3) proti směru hodinových ručiček až do polohy maximální výkon. Plamen se rozšíří od zapalovacího hořáku na všechny hořáky horního a dolního ohřevu. Po dosažení nastavené teploty hořáky zhasnou, fungují potom přerušovaně tak, aby udržovaly nastavenou teplotu z 29 Plynová pizza pec

23 7 OBSLUHA A FUNKCE Obr. 15 (kontrola zapalovacího hořáku) PROCES PEČENÍ PIZZY Když pec dosáhne požadované teploty (viz bod 5) lze zkontrolovat na termostatu/teploměru (obr. 14-1), je možno vložit pizzu do pece pro pečení. 1) Pomocí madel (obr. 3-1) otevřete rukou dvířka pece (obr. 3-3). 2) Pro osvětlení vnitřního prostoru pece stiskněte vypínač (obr. 17-7). PŘI OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK ZAPNUTÉ PECE JE NUTNO UDRŽOVAT BEZPEČNÝ ODSTUP, ABYSTE NEBYLI ZASAŽENI PROUDEM VYSTUPUJÍCÍHO HORKÉHO VZDUCHU. 3) Pizzu/pizzy určené k pečení vložte do pece. Za tímto účelem použijte vhodný nástroj. Je důležité nenechávat dvířka příliš dlouho otevřená, neboť unikající teplo snižuje teplotu uvnitř pece. 4) Dvířka opět uzavřete a kontrolujte proces pečení okénkem pro nahlédnutí do pece (obr. 3-4). 5) Teplota pro pečení pizzy může být různá, podle toho, zda pizza leží přímo na žárovzdorném kameni nebo na pečícím plechu. V prvním případě doporučujeme nastavení teploty pečení na C při zapnutí horního ohřevu na maximum (otočný ovladač hořáku horního ohřevu na maximální výkon) a dolního ohřevu na minimum (otočný ovladač hořáku dolního ohřevu na minimální výkon). V případě použití pečícího plechu doporučujeme nastavení teploty pečení na C při zapnutí horního ohřevu na minimum (otočný ovladač hořáku horního ohřevu na minimální výkon) a dolního ohřevu na maximum (otočný ovladač hořáku dolního ohřevu na maximální výkon). 6) Po ukončení procesu pečení otevřete dvířka pece, vyjměte pizzu/pizzy a dvířka opět uzavřete z 29 Plynová pizza pec

24 7 OBSLUHA A FUNKCE VOLBA IDEÁLNÍ TEPLOTY PRO PEČENÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ NASTAVENÍ HOŘÁKŮ HORNÍHO A DOLNÍHO OHŘEVU ZÁVISÍ VÝLUČNĚ NA DRUHU PIZZY VYPNUTÍ PECE Pec může vypnout pracovník pověřený obsluhou. Přitom je potřeba přesně dodržet posloupnost následně popsaných pracovních úkonů: 1) Pec vypněte tak, že otočíte ovladač do polohy vypnuto (obr. 14-2/3/4). 2) Pomocí tlačítka (obr. 17-7) vypněte vnitřní osvětlení pece. 3) Vypněte hlavní vypínač (obr. 14-6), zhasne zelená kontrolka. 4) Uzavřete kohout na přívodu plynu. 5) Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu pece z elektrické zásuvky z 29 Plynová pizza pec

25 8.1. ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA 8 ÚDRŽBA Základní údržba zahrnuje všechny kontroly a výkony, které osoba obsluhující pec musí provádět v daném časovém období a v daných časových intervalech, aby byla zaručena trvalá výkonnost a bezpečnost provozu pece. PŘED JAKOUKOLI ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍ S BĚŽNOU NEBO MIMOŘÁDNOU ÚDRŽBOU MUSÍ BÝT NEJPRVE VYTAŽENA ZÁSTRČKA PŘÍVODNÍHO KABELU PECE ZE ZÁSUVKY A UZAVŘEN KOHOUT NA PŘÍVODU PLYNU K PECI. 1) Čištění ohnivzdorné plochy: tuto práci provádějte ještě dokud je pec zahřátá. Po dosažení 350 C pec vypněte, otevřete dvířka a plochu vyčistěte pomocí kartáče s rostlinnými vlákny a dlouhým držadlem. Nedotýkejte se horkých částí pece. Doporučujeme vhodné rukavice a oblečení, aby nedošlo k popálení. 2) Čištění pece zvenku: (povrch z nerezové oceli, okénko pro nahlédnutí do pece a ovládací panel) tyto práce provádějte po vychladnutí pece SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA Ohledně všech prací, které se týkají speciální údržby, opravy a/nebo výměny součástí pece se obraťte na smluvního prodejce, u kterého jste pec zakoupili nebo na autorizovaného technika s potřebnými technickými a odbornými znalostmi, jak požadují platné předpisy VÝMĚNA DOLNÍCH A HORNÍCH HOŘÁKŮ Sejměte čelní panel (obr. 3-2) Odšroubujte spojovací součástky, demontujte trubku pro rozvod plynu, která se nachází před hořákem, který je třeba vyměnit. Vyjměte vzduchovou klapku hořáku (obr. 16-2) tak, že uvolníte šroub (obr. 16-1) a vytáhnete jej stranou. Uvolněte 4 šrouby (obr. 16-1) a vyjměte hořák (obr. 16-3) a nahraďte jej novým. Nový hořák pomocí shora popsaných pracovních postupů opět instalujte na původní místo. Obr. 16 (výměna dolních a horních hořáků) z 29 Plynová pizza pec

26 8 ÚDRŽBA VÝMĚNA STÁLÉHO HOŘÁKU Uvolněte šrouby a sejměte čelní panel (obr. 3-2). Uvolněte 3 upevňovací šrouby držáku hořáku (obr. 17-1). Vyjměte vnitřní ohnivzdornou plochu. Hořák vyjměte rukou přes dvířka pece. Nový hořák pomocí shora popsaných pracovních postupů opět instalujte na původní místo VÝMĚNA TOPNÉHO TĚLESA, ZAPALOVACÍHO HOŘÁKU A ZÁŽEHOVÉ SVÍČKY A) topné těleso Uvolněte šrouby a demontujte čelní panel (obr. 3-2). Topné těleso uvolněte pomocí vhodného otevřeného klíče (obr. 18-1). Nové topné těleso pomocí shora popsaných pracovních postupů opět instalujte na původní místo. B) zapalovací hořák Uvolněte dva šrouby objímky (obr. 18-A) Nový zapalovací hořák (18-2) pomocí shora popsaných pracovních postupů opět instalujte na původní místo. C) zážehová svíčka Uvolněte šroub (obr. 18-B) vyjměte zážehovou svíčku. Novou zážehovou svíčku (18-3) pomocí shora popsaných pracovních postupů opět instalujte na původní místo z 29 Plynová pizza pec

27 8 ÚDRŽBA Obr. 17 (výměna stálého hořáku) Obr. 18 ( výměna topného tělesa, zapalovacího hořáku a zážehové svíčky) Obr. 19 (výměna plynového kohoutu) z 29 Plynová pizza pec

28 9.1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 9 NÁHRADNÍ DÍLY Originální náhradní díly odebírejte výhradně od smluvního prodejce, u kterého jste pec zakoupili. JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ NEORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ. POPIS 1 Stálý hořák 2 Tryska stálého hořáku 3 Transformátor 4 Elektronická tepelná sonda 5 Elektronický termostat 6 Hořák 7 Otočný ovladač hlavního kohoutu 8 Otočný ovladač kohoutu hořáku 9 Kohout hořáku 10 Spojovací element Spojovací matka dvojitého kónusu 12 Dvojitý kónus Ø Topné těleso 14 Elektroventil 15 Zapalovací hořák 16 Kabel pro piezoelektrické zapalování 17 Svíčka 18 Hlavní uzavírací kohout 19 Dvojitý kónus Ø Spojovací matka pro dvojitý kónus 24 x 1,5 21 Dvojitý kónus Ø Spojovací matka pro dvojitý kónus 28 x 1,5 23 Objímka 24 Halogenová lampa 25 Vzduchová klapka hořáku 26 Spojovací matka pro dvojitý kónus 27 Držák trysky hořáku 28 Piezoelektrický zapalovač 29 Dvoupólový zelený vypínač 30 Jednopólový zelený vypínač 31 Sklo dvířek (250 x 100 mm tloušťka 5 mm) 32 Okénko pro nahlédnutí do pece (75 x 75 mm tloušťka 5 mm) 33 Madlo dvířek Tabulka 4 (součástky a náhradní díly) z 29 Plynová pizza pec

29 10 SCHEMA ZAPOJENÍ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ PRO PECE NAPIZZU S VNITŘNÍM OSVĚTLENÍM S 12V SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ PRO PECE NA PIZZU S VNITŘNÍM OSVĚTLENÍM S 230V Obr. 21. (SCHÉMA ELEKTRIKCÉHO ZAPOJENÍ) TENTO NÁVOD K OBSLUZE JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PECE A MUSÍ BÝT UCHOVÁN PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ z 29 Plynová pizza pec

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k použití a údržbě

Návod k použití a údržbě Návod k použití a údržbě Model: BM35G7 BM70G7 CZ PLYNEM VYHŘÍVANÁ VODNÍ LÁZEŇ 27.10.2007 1 z 1 5410.259.00 Naše firma tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedené výrobky svojí konstrukcí i

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm)

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) CZ AKT 352 STRUČNÝ NÁVOD CZ SK 1 3 1. Odstranitelné mřížky 2. Středně rychlý hořák DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) 3. Rychlý hořák 4. Ovladač středně rychlého hořáku 5. Ovladač rychlého hořáku SYMBOLY

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN KONVEKČNÍ KAMNA GAMA F25 CZ NO 05/04 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič zn. KARMA nástěnná plynová konvekční kamna Společnost

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více