Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ing. Vladimíra Micháliková tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ing. Vladimíra Micháliková tel.: ,"

Transkript

1 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom VPM:347 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Administratívny pracovník / Administratívna pracovníčka W.O.L.F. s.r.o. (Areál PD Hôrka nad Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 91632) Ing. Vladimíra Micháliková tel.: , Dátum nástupu: Administratívne a asistentské činnosti Riadenie dokumentácie spoločnosti a j registratúra Evidencia a vyhodnocovanie údajov Organizačné a nákupné činnosti pri zab plynulého chodu spoločnosti Spolupráca pri zabezpečovaní poţiada OPP a PZS Komunikácia a styk so štátnymi úradný inštitúciami, dodávateľmi a zákazníkmi Administratívny pracovník v logistike (2) Administratívny pracovník/administratívna pracovníčka Automechanik (2) Euro Pool System Slovakia s. r. o. (časť Rakoľuby, Kočovce, 91631) GASTRO STAR, s.r.o. (Trenčianska 29, Nové Mesto nad Váhom, Miroslav Janega - BOSCH service (Trenčianska 32, Nové Mesto nad Váhom, m.com p. Hazda Peter-konateľ, Miroslav Janega tel.: , Dátum nástupu: miesto výkonu - LIFESTYLE LOGISTICS Rakoluby, Kočovce. Evidencia Dátum nástupu: pohybu ihneď materiálu a evidenci Administratívny pracovník/administratí pracovníčka Vystavovanie faktúr, objednávky, ceno oprava motorových vozidiel Automechanik osobných a nákladných vozidiel STAVOKOMPLET, spol. s r.o. (Stará Tehelňa, Stará Turá, 91601) p. Bachár Jozef-konateľ spoločnosti tel.: 032/ , Automechanik osobných a nákladných Bliţšie informácie na tel.čísle 032/776 4 Barman, barmanka Adriana Sučanská AVa PRO (Trenč. Bohuslavice 212, Trenčianske Bohuslavice, 91307) Ing. Martin Vaško tel.: , Prijmem barmana/ku do baru v Trenčia Bohuslaviciach Barmanka Dušan Gula (Kálnica 317, Kálnica, 91637) tel.: Bar Orion - obsluha zákazníkov

2 Bezpečnostný pracovník - Čachtice, Nové Mesto nad Váhom (8) G4S Technology Solutions (SK), s. r. o. (Druţstevná 746, Čachtice, 91621) Mgr. Ivana Bebjaková tel.: , ZŠ - výkon fyzickej ochrany na klasickom CNC frézar CNC frézar (2) K&J&G a.s (Druţstevná 746, Čachtice, 91621) HS Services, s. r. o. (Trenčianska 27, Nové Mesto nad Váhom, Personálne oddelenie tel.: , Alena Hargašová tel.: , - nastavenie a obsluha frézovacieho ce systéme Fanuc - čítanie výkresovej dokumentácie - zodpovednosť za technický stav Samostatná práca a programovanie na frézovacom obrábacom centre. CNC frézar (3) Elektromechanik /bez elektrotechnického vzdelania/ (3) Elektromechanik /elektrotechnické vzdelanie a 21/ (3) EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) Mgr. Andrea Hamerlíková tel.: , Ing. Michaela Peterkova tel.: , Ing. Michaela Peterková tel.: , - výroba súčiastok na CNC obrábacích (fréza) podľa výkresovej dokumentácie - programovanie strojov a zariadení (p softwer Heidenhain) Dátum - práca nástupu: na 2 zmeny, ihneď predpoklad na 3 zm Chceš pracovať ako ELEKTROMECHA elektrotechnické vzdelanie? Rád sa učíš nové veci a uprednostňuje PRÁCU pred pásovou výrobou? Ak si na otázky odpovedal kladne, nevá nám. Náplň práce: zapájanie jednotlivých komponentov pracovných postupov a dokumentácie vizuálna kontrola zapojených kompon príprava montáţnych dielov podľa do zapájanie jednotlivých komponentov schém a výrobnej objednávky Elektromontáţnik (10) LUTO Automotive s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom 1, Nové Mesto nad Mgr. Dominika Vargová tel.: , - montáţ a zapájanie elektrorozvodov p

3 (10) Elektromontáţny pracovník (2) Elektrotechnik / elektroúdrţbár (Nové Mesto nad Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom, ESS Slovakia, s. r. o. (J.Kollára 345/16, Nové Mesto nad Váhom, K&J&G a.s (Druţstevná 746, Čachtice, 91621) tel.: , otive.com - montáţ a zapájanie elektrorozvodov p rozvodových skríň - práca s technickou dokumentáciu tel.: 032/ elektromontáţne práce, bliţšie info na t 032/ Personálne oddelenie tel.: , Náplň práce: - elektrotechnická údrţba výrobných lin zariadení, - diagnostika a oprava elektrických por elektrických zariadeniach a výrobných - preventívna kontrola a údrţba strojov - znalosť čítania technickej dokumentá zariadení a elektroinštalácie budov - práca s motormi, čerpadlami, elektrick snímačmi polohy, tlaku, teploty, frekve meničmi a riadiacimi jednotkami PLC - prax v elektrotechnike min. 3 roky nut - vyţadujeme platné osvedčenie podľa č.508/2009 Z.z Etnológ/Etnologička Trenčianske múzeum v Trenčíne p. Anna Hajašová, (Námestie Slobody 4, Nové Mesto nad Váhom, VŠ Etnológ/Etnologička - tvorba zbierok, výskum, odborné spra spravovanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v p odbore - tvorba expozícii a dočasných výstav - organizovanie seminárov a výchovno vzdelávacích podujatí - publikačná činnosť Poţadované doklady: - ţiadosť o zame - profesijný ţivotopis - doklady o dosiahnutom vzdelaní - publikačná činnosť

4 Expedient/ka GEVIS, s.r.o. (Malinovského 886, Čachtice, 91621) mobil: , - publikačná činnosť Ďalšie poţiadavky: - prehľad o etnogra Nové Mesto nad Váhom - záujem o prácu so zbierkami a terénn - bezúhonnosť Termín nástup: ihneď Ţiadosti posielajte na adresu : Anna Ha Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46 (P.O.BOX 120) Trenčín Miesto Dátum nástupu: výkonu práce: ihneď Podjavorinské m Príprava pekárenských výrobkov na ro a krájanie. Ranná a nočná zmena. Nie j prax, zamestnávateľ si zaučí. Finančný agent (5) NN Ţivotná poisťovňa, a.s. (J.Hašku 18, Nové Mesto nad Váhom, Slávka Gajdošíková tel.: , nn.sk vyhľadávanie nových kontaktov, servis klientov, predaj portfólia.. Frézar Frézar, vŕtač WKV 100 (2) DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o. (Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, TECHSERVIS, s.r.o. (Trenčianska 17,N.M.n.V, tel.: p. Ing. Janík - majster výroby, mobil: 0911/ , ZŠ, frézar Frézar, vŕtač WKV presné vŕtanie Frézovanie súčiastok vo zverákoch, v d podloţke, vŕtanie otvorov, vŕtanie háčk otvorov a vŕtanie háčkovacou hlavičko Inšpektor kvality (4) Nissens Slovakia, s.r.o. (Malinovského, 1275, Čachtice, 91621, Nové Mesto nad Váhom) p. Mgr. Jana Jánska-HR assistant mobil: , ZŠ, Inšpektor kvality Kontrola parametrov podľa výrobných /výkresy,inštrukcie/ Kontrolór - technik overovania - domové vodomery Elster Water Metering, s.r.o. (8.apríla 259, Stará Turá, 91601) VŠ vizuálna kontrola vzhľadu a prevedenia nastavenie skúšobných zariadení v rám kompetencie, skúšky a ich vyhodnoten postupom overenia a skúšania. Práca n Konštruktér ULTRATECH, spol. s r.o. (Slovanská 5/1404, Nové Mesto nad Váhom, tel.: , , VŠ Konštruktér. Bliţšie informácie na tel. č Konštruktér - programátor BAT-KLIMA spol. s r.o. (Trenčianska 24, Nové Mesto nad Váhom, Ján Kališ tel.: , VŠ spracovanie výkresovej dokumentácie

5 (Trenčianska 24, Nové Mesto nad Váhom, tel.: , spracovanie výkresovej dokumentácie alebo Solide Edge a následne program výrobu, príprava cenových ponúk Konštruktér, elektrotechnik, programátor CHIRANA Medical, a.s. Ing. Peter Borcha (Dr.A.Schweitzera 194, P.O.Box 57, Stará Turá, tel.: , ) VŠ - Návrh architektúry, - návrh komunikačných rozhraní, - vývoj softvéru pre mikrokontrolér v ja - tvorba manuálov a technickej dokume Koordinátor v automobilovom priemysle Kuchár ázijských jedál Lekár záchrannej zdravotnej sluţby Majster výroby Manaţér obchodnej skupiny - Nové Mesto nad Váhom EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. (Priemyselná 1, Nové Mesto nad Váhom, AZIA CENTRUM s.r.o. (Námestie Slobody 25, Nové Mesto nad Váhom, LSE - Life Star Emergency, s.r.o. (Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, BALANCED HR s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom, PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. ( Nové Mesto nad Váhom, PhDr. Adrián Augustín tel.: , s.sk Vinh Nguyen Nam tel.: Taťjana Micskiová tel.: , VŠ Dátum nástupu: Realizácia zákaziek, riadenie zamestna riadenie dokumentácie, zodpovednosť realizovaných zákaziek. VŠ Mgr. Lenka Holienčinová tel.: , Ing. Martina Gajdošová tel.: , t.sk kuchár ázijských jedál výkon činností lekára záchrannej zdrav poskytovanie neodkladnej zdravotnej s Zabezpečenie a organizovanie práce na operatívneho plánu strojárskej výroby Vedenie tímu pracovníkov v 3 zmennej Delegovanie pracovných úloh podriade Evidencia výrobnej a prevádzkovej dok Zabezpečenie dodrţiavania výrobných predpisov vo výrobe Zodpovednosť za dodrţiavanie pracov technologických postupov Podpora a implementácia zlepšovacích výrobe Organizácia a riadenie prác vo výrobno Zabezpečenie potrebného mnoţstva pr Denné riešenie operatívnych úloh Dátum nástupu: Do oblasti s vysokým obchodným pote hľadáme nového kolegu / kolegyňu, kto hlavnou náplňou práce bude najmä: - vedenie a riadenie uţ čiastočne existu

6 Manaţér obchodnej skupiny - Nové Mesto nad Váhom PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. ( Nové Mesto nad Váhom, Ing. Martina Gajdošová tel.: , t.sk - vedenie a riadenie uţ čiastočne existu obchodníkov - spracovanie obchodných výsledkov - pravidelné organizovanie a vedenie p - plánovanie, vyhodnocovanie obchodn marketingových aktivít vlastnej skupin obchodníkov - nábor a práca s novými obchodníkmi - zodpovednosť za plnenie strategickýc Do oblasti s vysokým obchodným pote hľadáme nového kolegu / kolegyňu, kto hlavnou náplňou práce bude najmä: Mechanik Elster Water Metering, s.r.o. (8.apríla 259, Stará Turá, 91601) tel.: 032/ vedenie a riadenie uţ čiastočne existu obchodníkov - spracovanie obchodných výsledkov - pravidelné organizovanie a vedenie p - plánovanie, vyhodnocovanie obchodn marketingových aktivít vlastnej skupin obchodníkov - Dátum nábor nástupu: a práca s ihneď novými obchodníkmi montáţ bytových vodomerov, práca na technická zručnosť, zodpovednosť, fle Mechanik LEONI Slovakia, spol. s r.o. (Trenčianske Bohuslavice 242, Trenčianske Bohuslavice, 91307) Ing. Erika Prekopová tel.: , Zabezpečuje plynulú a bezpečnú prevá strojných zariadení na prevádzke. Vykonáva opravy vzniknuté pri prevádz zariadení. Vykonáva nastavovanie strojných zaria minimalizuje prestoje strojov. Vykonáva uvádzanie nových strojných chodu. Vykonáva údrţbu strojov. Mechanik - servis poľnohospodárskej techniky (3) TOKO Beckov, s. r. o. (Beckov 480, Beckov, 91638) Ing. Mária Tlachová tel.: , Schopnosť samostatnej práce v diagno oprave strojov. Mechanik nastavovač na vstrekolisoch pre spracovanie plastov Market IPM Plast,spol. s r.o. (, Vaďovce, 91613) Peter Gablech tel.: , Nastavovanie vstrekovacích strojov, pa výroby.

7 plastov (2) Montáţny pracovník Montáţny pracovník (2) TECHSERVIS, s.r.o. (Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, 91534) EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) výroby. montáţ a demontáţ prípravkov Ing. Michaela Peterková tel.: , - príprava a montáţ napájacích jednotie predpísanej technickej dokumentácie a - vykonávanie ručných a strojových op strihanie, vŕtanie, brúsenie, rezanie záv - kontrola podľa technickej dokumentá - práca na 2 zmeny Montér vzduchotechniky (3) AIR LUFT, s.r.o. (Podolie 257, Podolie, 91622) Daniel Radošinský tel.: , montáţ vzduchotechnických zariadení Nastavovač a obsluha strojov CH - PRINT, a. s. (Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Stanislava Hrašnová tel.: , fax: , Dátum nástupu: Obsluha strojov a zariadení, beţná údr pridelených strojov. Nastavovač vstrekovacích lisov STAVOPLAST, spol. s r.o. (Rybárska 2567/1A, Nové Mesto nad Váhom, Ľubor Ţiška tel.: , fax: , - nastavovanie vstrekovacích lisov - údrţba strojných zariadení Nákupca TECHSERVIS, s.r.o. (Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, 91534) znalosť noriem hutného materiálu, skla hospodárstvo Obchodný zástupca GASTRO STAR, s.r.o. (Trenčianska 29, Nové Mesto nad Váhom, Hazda Peter - obchodný zástupca v rámci SR Obchodný zástupca - predaj muštov TOKO Beckov, s. r. o. (Beckov 480, Beckov, 91638) Ing. Mária Tlachová tel.: , - vyhľadávanie a oslovovanie nových a potenciálnych zákazníkov - starostlivosť o existujúcich zákazníko - samostatná práca so zákazníkom - aktívna práca v teréne - vedenie obchodnej dokumentácie Obchodný zástupca predaja poľnohospodárskej techniky TOKO Beckov, s. r. o. (Beckov 480, Beckov, 91638) Ing. Mária Tlachová tel.: , - vyhľadávanie nových zákazníkov a st

8 poľnohospodárskej techniky (2) (Beckov 480, Beckov, 91638) tel.: , - vyhľadávanie nových zákazníkov a st existujúcich zákazníkov - spracovanie obchodných ponúk - monitoring trhu Obrábač kovov EÚ mechanika, s. r. o. (Stará Tehelňa 37/37, Stará Turá, 91601) Mgr. Viera Bátorová tel.: , frézar - prípravné práce, nastavuje stro vertikálne a horizontálne plochy, rotačn číta výkresovú dokumentáciu, pracuje technologických postupov, vykonáva j údrţbu /čistenie stroja/, upratuje praco odovzdáva opracované komponenty na spracovanie Obrábač kovov, Zámočníkmontáţnik (2) ULTRATECH, spol. s r.o. (Slovanská 5/1404, Nové Mesto nad Váhom, tel.: , , Obrábač kovov - práce na sústruhu a fr Zámočník-montáţnik - zámočnícka výro zariadení podľa dokumentácie Obsluha CNC CHIRANA Medical, a.s. Ing. Peter Borcha (Dr.A.Schweitzera 194, P.O.Box 57, Stará Turá, tel.: , ) nastavovanie a obsluha CNC frézy Obsluha čerpacej stanice PHM s prevádzkou občerstvenia (5) IWAMO s. r. o. (Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, p. Mogoňová Ivana Obsluha čerpacej stanice pohonných h vedľa Lidla), práca s registračnou pok kreditnými terminálmi, práca vo fast foo udrţiavanie čistoty a poriadku na čerpa Obsluha čerpacej stanice Tren. Bohuslavice (2) EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. ( Trenčianske Bohuslavice, 91306) Mgr. Branislav Kaniansky tel.: , - skúsenosti na podobnej pozícii výhod - obsluha zákazníkov - predaj a príjem doplnkového tovaru - práca s registračnou pokladňou

9 - práca s registračnou pokladňou - práca s finančnou hotovosťou - hmotná zodpovednosť - aktívny predaj Opatrovateľ/ka (3) Senior Modrová, n.o. (Modrová 298, Modrová, 91635) Andrej Ondrášik tel.: , va.sk Opatrovanie osôb v zariadení pre senio Operátor (30) Sensus Slovensko a.s. (Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) p. Janka Dornáková - vedúca odboru ľudských zdrojov tel.: 032/ , 032/ , mobil: , Operátor Montáţ vodomerov a komponentov pre regulovanie, overovanie určených mer certifikácie v oblasti metrológie, baleni kontrola vyrábanej produkcie, letovanie Operátor manuálneho sústruhu Regal Beloit Slovakia, s.r.o. (Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom, Ing. Barbora Bohušová tel.: , com - sústruţenie a meranie komponentov n manuálnom sústruhu podľa príslušnej dokumentácie a pracovných postupov - práca v dvojzmennej prevádzke Operátor na montáţi jadier (17) Nissens Slovakia, s.r.o. (Malinovského, 1275, Čachtice, 91621, Nové Mesto nad Váhom) p. Mgr. Jana Jánska-HR assistant, mobil: , ZŠ, Operátor na montáţi jadier Montáţ chladičov a ich jadier Operátor výroby STAVOPLAST, spol. s r.o. (Rybárska 2567/1A, Nové Mesto nad Váhom, Ľubor Ţiška tel.: ,fax: , obsluha vstrekovacieho lisu, kontrola, Operátor výroby v závode na výrobu plastových výliskov (10) McRoy Slovakia, a. s. (Podjavornskej 1, Nové Mesto nad Váhom, Tomáš Valalík tel.: , m - balenie a označovanie výrobkov - výroba a spájanie komponentov - práca pridelené nadriadeným spojená - nie fyz. náročná práca preto je vhodná Opetátor na montáţi (5) Nissens Slovakia, s.r.o. (Malinovského, 1275, Čachtice, 91621, Nové Mesto nad Váhom) p. Mgr. Jana Jánska-HR assistant, mobil: , ZŠ, Operátor na montáţi Montáţ chladičov Očný optik MUDr. Oľga Porubská - oftalmológia tel.:

10 Očný optik MUDr. Oľga Porubská - oftalmológia (Krčméryho 871/13, Nové Mesto nad Váhom, tel.: očná optika Lens prijme do práce prac optiky. Bliţšie info na t.č volať počas pracovných dní v čase od h. V prípade potreby zabezpečím Pilčík (4) Drevovýroba SIMA, spol. s r. o. (Ľ.Podjavorinskej 1A, Nové Mesto nad Váhom, tel.: ZŠ pomocní pracovníci v drevovýrobe. Bli t.č Pomocná kuchárka KAČABÁR reštaurácia s. r. o. (Športová 486/20, Nové Mesto nad Váhom, Adriana Šusteková tel.: , fax: , Spolupracuje s kuchárom pri príprave j samostatne pripravuje šaláty a múčnik čistí zeleninu a ovocie, zabezpečuje čistotu pracovných a skla priestorov, strojov, výrobných zariaden pracovných a odkladacích plôch, praco náradia podľa zásad HACCP, výdaj polievok atď... Pomocník/čka v pekárenskej výrobe. GEVIS, s.r.o. (Malinovského 886, Čachtice, 91621) mobil: , Pomocné práce pri spracovaní cesta - chleba a koláčov. Ranná a nočná zmen potrebná prax, zamestnávateľ si zaučí. Pomocný pracovník JZM - Paletové nadstavby s.r.o. (časť Rakoľuby 688, Kočovce, 91631) Matláková tel.: Montáţ paletových ohrádok Pomocný pracovník v kuchyni Viliam Slezák - LABUŢNÍK (Benkova 10, Nové Mesto nad Váhom, tel.: pomocné práce v kuchyni Pomocný pracovník v kuchyni (2) RAGAS TEAM, s. r. o. (Beckov 550, Beckov, 91638) Rakúsová, tel.: ZŠ, obsluha umývacieho zariadenia, umýva čierneho riadu, vykonávanie pomocnýc príprave a výrobe jedál, sanitácia v zmy výdaj jedál Pomocný pracovník v sklade (30) DOSAM SK, s.r.o. (Rakoluby , Beckov, 91638) Dariusz Cieplik tel.: , Náplň práce, právomoci a zodpovedno Je zodpovedný za správnosť a dodrţan

11 Je zodpovedný za správnosť a dodrţan postupov pri manipulácii s tovarom. Za prehľadnosť uloţenia tovaru, čistotu sk a manipulačného priestoru. Pomocný pracovník v sklade - C&A (10) DOSAM SK, s.r.o. (Rakoluby , Beckov, 91638) Jana Švachová tel.: , m Vešanie odevov v sklade C&A. Pracovník stávkovej kancelárie NIKÉ, spol. s r.o. (SNP 525, Stará Turá, 91601) Taldová,tel.: , prijímanie tiketov na stávkové udalosti ţrebov, beţná agenda pobočky Pracovník vo výrobe (4) Roen Est, s.r.o. (Trenčianska 17, Nové Mesto n.v., 91534) p. Ing. Eva Bandurová, mobil: 0903/ , ZŠ, Pracovník vo výrobe Práca na vysekávacom stroji, práca v d práca na expandri(nastavenie stroja a expandovanie) Pracovník výroby (10) K&J&G a.s (Druţstevná 746, Čachtice, 91621) Personálne oddelenie tel.: , - práca v tíme - výroba na špičkových technológiách - zodpovednosť za kvalitu výrobkov - balenie výrobkov - z dôvodu zdvíhania ťaţších bremien j vhodnejšia pre muţov Projektový koordinátor W.O.L.F. s.r.o. (Areál PD Hôrka nad Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 91632) Ing. Vladimíra Micháliková tel.: , VŠ Koordinácia a kontrola pracovných čin realizácii projektov (demontáţne a dem práce, paličské práce a pod.) Technické a materiálové zabezpečenie Spolupráca pri plánovaní projektov a o na obhliadkach v teréne Personálne riadenie pri realizácii projek Vytváranie účinnej komunikácie a optim pracovných podmienok pri projektoch Kontrola dodrţiavania poţiadaviek BOZ Environmentálny prístup Právnik JUDr. Adriana Ručkayová tel.: VŠ

12 Právnik JUDr. Adriana Ručkayová (Inovecká 8, Nové Mesto nad Váhom, tel.: VŠ právne činnosti. Ţiadosti spolu so ţivo posielať om na adresu Realitný maklér (3) Recepčný/recepčná MSS, s. r. o. (J. Weisseho 10, Nové Mesto nad Váhom, Hotel LIPA Slovakia s. r. o. (Husitská 5, Stará Turá, 91601) Stanislava Zamcová,tel.: , Komplexné zabezpečenie realitných tra po Z. Vyhľadávanie klientov, nábor nehnuteľ Zastupovanie klientov pri predaji a kúp nehnuteľností. Prezentácia nehnuteľností. Obhliadky nehnuteľností. Spracovanie obchodného prípadu. tel.: 032/ bliţšie informácie na t.č 032/ Recepčný/á PERLA - Zelená voda, s.r.o. (Zelená voda 2141/16 1, Nové Mesto nad Váhom, Ing. Igor Adamík tel.: , fax: , - priamy kontakt a komunikácia s klient - check in a check out hostí - vykonávanie a zodpovednosť za rezer ubytovania - vedenie evidencie ubytovaných hostí - príjem hotovostných a bezhotovostný - udrţiavanie chodu recepcie - príprava raňajok pre hostí - obsluha s nápojmi a jedlami v hotelov Robotník v drevovýrobe (2) DOKO Šutara, s. r. o. (Hrnčiarové 527, Lubina, 91612) Šutara tel.: Jedná sa o kumulovanú funkciu. výroba drevenných obalov a paliet. Bliţ informácie na t.č volať poč pracovných dní v čase od 8.00 do Sanitár (2) Servisný technik Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. (Štefánikova 1, Nové Mesto nad Váhom, 91531) CHIRANA Medical, a.s. Ing. Peter Borcha (Dr.A.Schweitzera 194, P.O.Box 57, Stará Turá, tel.: , ) tel.: 032/ bliţšie informácie na t.č. 032/ ,VŠ - vykonávanie servisu a inštalácie dých narkotizačnej techniky Skladník (2) Euro Pool System Slovakia s. r. o. (časť Rakoľuby, Kočovce, 91631) m.com Dátum nástupu: miesto výkonu - LIFESTYLE LOGISTICS

13 m.com Rakoluby, Kočovce. ukladanie skladovanie a vydávanie oba materiálu a paliet, príprava objednanéh Skladník (5) K&J&G a.s (Druţstevná 746, Čachtice, 91621) Personálne oddelenie tel.: , - práca v tíme - prijímanie a výdaj tovaru - zodpovednosť za naskladnenie a vys tovaru - práca na vysokozdviţnom vozíku - komunikácia s klientom Skladník - manipulant VzV (4) Raben Logistics Slovakia s. r. o. (Kočovce 2, Kočovce, 91631) tel.: 032/ ZŠ, manipulácia s tovarom - príjem, zasklad vychystávanie tovaru podľa poţiadavie Skladník - picker (5) RESULT GROUP s.r.o. (Beckov 550, Beckov, 91638) Ing. Stanislav Školníkovič tel.: , ZŠ, - beţná práca v sklade - práca v sklade na VZV - manipulácia s tovarom - práca s ručným skenerom (pickovanie - vyskladňovanie a naskladňovanie tov - práca v nepretţitej prevádzke Skladový manipulant (2) TAXON, s.r.o. (Horná Streda 613, Horná Streda, 91626) p. Jan Havlík-konateľ, mobil: , ZŠ, Skladový manipulant Manipulácia s materiálom, prevoz mate paletách paletovým vozíkom, balenie v Technik pre skúšobné plány Upratovačka VACUUMSCHMELZE, s. r. o. (Horná Streda 1325/14, Horná Streda, 91624) KK Service, s. r. o. (Malinovského 1223/2, Nové Mesto nad Váhom, Mgr. Nataša Petrová tel.: , melze.com VŠ Dátum nástupu: zodpovedá za vytváranie skúšobných nakupované diely v rámci všetkých výr závodov - vytvára kompletnú dokumentáciu pre diely - odsúhlasuje dokumentáciu s oddelen vrámci všetkých výrobných závodov tel.: ZŠ miesto výkonu práce Potvorice, jedná s upratovanie výrobných priestorov čias

14 Váhom, upratovanie výrobných priestorov čias strojom, zber separovaného odpadu, u šatní, práca na dve zmeny, podľa potre sobotu. Záujemcovia sa môţu hlásiť n Upratovačka - pomocná sila Senior Modrová, n.o. (Modrová 298, Modrová, 91635) Mgr. Andrej Ondrášik tel.: , va.sk Upratovanie izieb a spol. priestorov v z Senior Modrová + pomocné práce napr prevádzke. Vedúci/a/ sociálno-zdravotného úseku DSS Vodič (10) Domov sociálnych sluţieb - Zemianske Podhradie (skratka DSS Zemianske Podhradie) (Zemianske Podhradie 4, Bošáca, 91307) Milan Turkovič Autodoprava-Turek Lucia Miškárová,tel.: (Hurbanova 8, Nové Mesto nad Váhom, , m VŠ individuálnych plánov, riadenie dokumentácie sociálnej agen spôsobilosti na právne úkony, deinštitucionalizácie a transformácie s sluţieb, zabezpečovanie terapeutickej a činnosti- Ďalej doloţia motivačný list, doklad o V vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti n výpis z registra trestov, písomný súhla osobných údajov, adresa na doručova písomností. Dané doklady doručiť do 2 Vnútroštátna doprava (skúsenosti s rozvozmi v rámci Sloven republiky) Medzinárodná doprava (od balíkových zásielok aţ po 36 paliet Špecializácia na štáty Veľká Británia, Š Nemecko, Belgicko Vodič MKD FLEXOR Logistics, s.r.o. (1.mája 312/18, Nové Mesto n.v., Ing. Ján Kováč tel.: , Jedná sa o prácu v EU na turnusy. Pristavenie vozidla na nakládku / vyklá Plnenie presného plánu určeného disp hlásenie statusov - info o naloţení / vyl a jeho reálnom mnoţstve, dodrţiavanie

15 Vodič MKD Vodič motorového vozidla s hydraulickou rukou FLEXOR Logistics, s.r.o. (1.mája 312/18, Nové Mesto n.v., FLEXOR Logistics, s.r.o. (1.mája 312/18, Nové Mesto n.v., Ing. Ján Kováč,tel.: , Ing. Ján Kováč tel.: , ZŠ, a jeho reálnom mnoţstve, dodrţiavanie časových okien. Vedenie agendy - CMR dokumenty, pal výkaz o preprave a s tým spojené doku Udrţiavanie čistoty a poriadku v pridele pravidelná údrţba vozu. Zodpovednosť, flexibilita, chuť pracov nakoľko hľadáme stabilného zamestna stabilnej spoločnosti, kde má zamestna Jedná sa o prácu v EÚ na turnusy. Pristavenie vozidla na nakládku / vyklá Plnenie presného plánu určeného disp hlásenie statusov - info o naloţení / vyl a jeho reálnom mnoţstve, dodrţiavanie časových okien. Vedenie agendy - CMR dokumenty, pal výkaz o preprave a s tým spojené doku Udrţiavanie čistoty a poriadku v pridele pravidelná údrţba vozu. Zodpovednosť, flexibilita, chuť pracov nakoľko hľadáme stabilného zamestna stabilnej spoločnosti, kde má zamestna istú prácu a hlavne plácu. - rozvoz stavebného materiálu - školenie na obsluhu hydraulickej ruky zabezpečiť - udrţiavanie čistoty a poriadku v pride vozidle - pravidelná údrţba vozu Vodič sk B Vodič sk C (4) Vodič sk C,E GASTRO STAR, s.r.o. (Trenčianska 29, Nové Mesto nad Váhom, Bidvest Slovakia s.r.o. (Piešťanská, 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 91501, Nové Mesto nad Váhom) Karol Školár - SK - TRANS, Nové Mesto nad Váhom (Dr. I. Markoviča 2086/9, Nové Mesto nad Váhom, vodič v rámci SR tel.: rozvoz mrazeného tovaru tel.: vodič nákladného motorového vozidla, Bliţšie informácie telefonicky Vodič ťahača ADAJA spol. s r.o. p.oľga Šuleková- vedúca ZŠ

16 Vodič ťahača (5) ADAJA spol. s r.o. (Nová Ves nad Váhom 274, 91631) p.oľga Šuleková- vedúca oddelenia personalistiky,mobil: , ZŠ Vodič ťahača Vedenie ťahača v rámci Európskej únii Vrátnik - stajník Výrobný technik Zdravotná sestra (2) Zvárač Zámočník (15) Poľnohospodárske druţstvo Kálnica (Kálnica, Kálnica, 91637) VACUUMSCHMELZE, s. r. o. (Horná Streda 1325/14, Horná Streda, 91624) Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. (Štefánikova 1, Nové Mesto nad Váhom, 91531) BORSEK, s.r.o. (Trenčianska 27, Nové Mesto nad Váhom, Wincott SK, s.r.o. ( Nové Mesto nad Váhom, Mária Vazovanová,tel.: , Mgr. Nataša Petrová,tel.: , melze.com ZŠ VŠ práca na vrátnici a v maštali pri hovädz - návrh a výpočet induktívnych prvkov - spracovanie sprievodnej dokumentác konštrukčných vyhotovení, rozpis pouţ materiálov, kvantifikácia) - spolupráca pri zavádzaní a kvalifikáci výrobkov - školenie pracovníkov nových technol procesov - spolupráca s oddelením vývoja a mar privýrobe a odosielaní vzoriek - koordinácia a optimalizácia výroby pr - tvorba sprievodnej dokumentácie - vý tel.: 032/ bliţšie informácie na t.č. 032/ p. Borsek tel.: Ing. Miroslav Hovanet tel.: , ple.com zváranie tig. nerez - vyučený v odbore zámočník alebo min - základné znalosti výkresovej dokume - schopnosť tímovej spolupráce - práca vo výškách asistent výrobného úseku Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. (Slovanská 1417/18, Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/ VŠ Dátum nástupu: asistent výroby so zameraním na výrob sesterskej firmy Silgan finalizácia pracovných výstupov ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. (Piešťanská 65, Nové Mesto nad Váhom, p. Šimko - konateľ, mobil: Finalizácia tlačových výstupov Lepenie, rezanie a montáţ reklamných

17 montáţny pracovník (5) plnič, navaţovač Lepenie, rezanie a montáţ reklamných Nakoľko sa jedná o novovytvorené pra v rámci projektu, miesto má byť obsad vo veku do 29 rokov, ktorý je evidovan práce ako uchádzač o zamestnanie, pri evidencie nesmie byť kratšia ako 6 mes Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. (Kočovce 228, Kočovce, 91631) H - COLOR, spol. s r.o. (Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/ montáţ svetlometov pre automobily po stanovenej normy a pracovného postu manipulácia s dielmi určenými na výrob svetlometov podľa prac. postupov a vy kontroly ich vzhľadových a funkčných tel.: výroba priemyselných farieb, navaţova plnenie hotových výrobkov pracovník vykonávajúci upratovanie a čistenie HERENKO, s. r. o. (Ľ. Podjavorinskej 10/A, Nové Mesto nad Váhom, tel.: upratovanie a čistenie administratívnyc výrobných priestorov, obsluha umývac je potrebná menšia technická zručnosť predajca ţeleziarskeho tovaru TILIA v.o.s. (Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom, tel.: obsluha a komunikácia so zákazníkmi, objednávanie a predaj tovaru konečném spotrebiteľovi, vizualizácie interiérov, t cenových ponúk robotník pri výrobe nábytku (6) B.N.L., s.r.o. (Povaţany 456, Povaţany, 91626) tel.: 032/ tmelenie a brúsenie nábytku Účtovník/čka TOKO Beckov, s. r. o. (Beckov 480, Beckov, 91638) Ing. Mária Tlachová,tel.: , - samostatné vedenie a kontrola sklado evidencie - vystavovanie faktúr - správa pohľadávok - inventúry skladových zásob - reporting pre obchodné riadenie stred Čašník, servírka Vladimír Slezák Adam plus (Benkova 10, Nové Mesto nad Váhom, tel.: Piváreň pod kostolom - obsluha za bar len nápoje. Čašník - servírka KAČABÁR reštaurácia s. r. o. (Športová 486/20, Nové Mesto nad Váhom, Adriana Šusteková tel.: , fax: , Čašník je zodpovedný za obsluhu host výbere jedál a nápojov, ktoré následne

18 Čašník/Čašníčka (2) , Hotel LIPA Slovakia s. r. o. (Husitská 5, Stará Turá, 91601) tel.: 032/ , výbere jedál a nápojov, ktoré následne obsluhuje a udrţuje výčapné zariadenie zúčtovanie hostí, zúčastňuje sa na aran miestností a tabúľ. Čašník/Čašníčka Bliţšie informácie na tel.čísle 32/ Čašník/čka Čašník/čka Mgr. Mariana Kianičková (Hrádok, Hrádok, 91633) Zuzana Miškovičová (Hurbanova 103/93, Stará Turá, 91601) p. Dingova,tel.: práca na jednu zmenu. Odpočívadlo Hr ďialnica D1 za NMnV, CS OMV Hrádok Zuzana Miškovičová tel.: , Dátum nástupu: Čašníčka P&M HEVIS s. r. o. (Malinovského 422, Čachtice, 91621) Pavol Vido,tel.: , Obsluha zákazníkov. čašník (2) Ján Augustín (Častkovce 22, Častkovce, 91621) p. Augustín tel.: výkon práce: Častkovce 22 Špeditér Stavebný robotník (3) Vodič dodávky a nákladného auta do 12 ton Karol Školár - SK - TRANS, Nové Mesto nad Váhom (Dr. I. Markoviča 2086/9, Nové Mesto nad Radim Váhom, Horňáček Rad-Stav, Hôrka nad Váhom 156, Hôrka nad Váhom Radim Horňáček Rad-Stav, Hôrka nad Váhom 156, Hôrka nad Váhom tel.: bliţšie informácie na t.č. p. Školár 0903 tel.:0918/ , tel.:0918/ , ZŠ, Dátum nástupu:ihneď. Jednoduché sta Miesto výkonu práce okr.nové Mesto n Piešťany. Práca na jednu zmenu. Potre vodičský preukaz skup.b.. Rozvoz stavebn materiálu na realizáciu stavby. Miesto v Nové Mesto nad Váhom. Jednozmenný reţim. Potrebné vodičské oprávnenie s Administratívna pracovníčka IVAKE s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom p.ivan Batka-konateľ, tel.:0905/ , e- Dátum nástupu:ihneď. Fakturácia, výdaj,korešpondencia s úradmi, s hlav účtovníčkou,komunikácia so zamestnancami.počítačovné znalosti. P administratíve,vodičský preukaz skup.b Operátor výroby (3) MIPP SK s.r.o., nám.dr.alberta Schweitzera 194, Stará Turá Mgr.Janka Vojteková, tel.:0908/ , e- Dátum nástupu:ihneď. Obsluţné práce výrobe plastových výliskov, kontrola k

19 (3) 194, Stará Turá tel.:0908/ , e- om výrobe plastových výliskov, kontrola k výrobkov, balenie a ukladanie výrobko materiálu. Štvorzmenná prevádzka, noč práca.termín výberového konania: 30.1 Elektronik HD Elektronika SK, s.r.o., Hlavná 93, Brunovce Jaroslav Šutovský-konateľ, tel.:0905/ , e- Dátum nástupu:ihneď. Práca s elektron elektronikou. Jednozmenný pracovný r vhodná pre absolventa.

20 jej bezpečovaní aviek BOZP, ými i S - LC ia vodičov na ívna ové ponuky h vozidiel anskych

21 objekte entra v a CNC h centrách e programovací meny ANIK a nemáš eš TVORIVÚ áhaj a ozvi sa podľa nentov okumentácie podľa elektro pri výrobe

22 pri výrobe t.č. niek a rúch na objektoch, v a zariadení ácie, schém kými enčnými tná vyhlášky acovávanie, a príslušnom o- estnanie

23 afii pre oblasť ny výskum ajašová múzeum v ozvoz - balenie je potrebná s existujúcich deličke, v kových ou špecifikácii a vodomerov, mci svojej nie v súlade s na 3 zmeny čísle , e v Auto-Cad

24 e v Auto-Cad movanie pre azyku C, entácie. ancov, ť za chod votnej sluţby - starostlivosti a základe j prevádzke eným kumentácie a BOZP vných a h návrhov vo om úseku racovných síl enciálom orého ujúceho tímu

25 ujúceho tímu porád ných a ny ch enciálom orého ujúceho tímu porád ných a ny a 3 zmeny, exibilita ádzku zke strojných adení, h zariadení do ostike a arametrov

26 ek podľa a postupov perácií napr.: vitov ácie rţba adové a ov tarostlivosť o

27 tarostlivosť o oj, obrába né plochy, podľa jednoduchú ovný priestor, a ďalšie réze oba, montáţ hmôt LUKOIL( kladňou a ode, acej stanici dou

28 orov. e vodomery, radiel v zmyle ie, opravy a e na NC výkresovej balenie á z výrobou á aj pre ţeny

29 ovníka očnej. Prosím 8.00 h - do me ubytovanie iţšie info na jedál, ky, adovacích ní, ovného výroba na. Nie je. anie bieleho a ch prác pri ysle HACCP, osti nie firemných

30 nie firemných abezpečuje kladovacieho i, predaj drevovýrobe a je práca nností pri molačné e projektov osobná účasť ktov málnych ZP a OPP

31 otopisom sk ansakcií od A ľností. pe tmi hotela rvácie í ých platieb vej kaviarni ţšie čas 0 ďakujem hacej a S - LC

32 alového ho tovaru kladnenie dňovanie, ek e) varu eriálu na výrobkov h plánov pre robných e nakupované ním kvality sa o stiacim

33 stiacim upratovanie eby práca v na t.č zariadení CSS r. v strav. ndy, sociálnych a záujmovej VŠ vzdelaní, na prácu, as s pouţitím nie v nskej, 24t) Španielsko, ádku. pečerom, loţení tovaru e fixných

34 e fixných letové lístky, umenty. enom vozidle, vať dlhodobo - anca. Práca v anec stálu a ádku. pečerom, loţení tovaru e fixných letové lístky, umenty. enom vozidle, vať dlhodobo - anca. Práca v anec stálu a y vieme elenom, SK C,E.

35 i zom dobytku cie (nákresy ţitých ií nových logických rketing rvých vzoriek ýrobné nimálna prax entácie bu ukrajinskej nosičov.

36 nosičov. acovné miesto dené občanom ný na Úrade ičom dĺţka siacov. odľa upu. bu ykonávanie chýb. anie surovín a ch a cieho stroja - ť, mu tvorba ovej diska rom + terasa, tí, radí pri e servíruje,

37 e servíruje, e, vykonáva nţovaní 8 70 rádok, avebné práce. nad Váhom, ebný je ného výkonu práce ý pracovný skup.c,d. vnou Prax v B. e strojov vo vality

38 vality ov, dopĺňanie čná nikou, autoreţim. Práca

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 15.10.2015 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Administratívny

Více

Miroslav Janega(tel.: , Mgr. Ivana Bebjaková(tel.:

Miroslav Janega(tel.: ,  Mgr. Ivana Bebjaková(tel.: Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 10.07.2015 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Automechanik Automechanik

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 13.06.2015 Automechanik Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta p.

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 22.01.2015 Vytvorené 22.01.2015 o 14:36 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: ,: Anna Sekerová (tel.: ,

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: ,: Anna Sekerová (tel.: , Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 10.04.2015 VPM 339 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta Automechanik

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Revúca

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Revúca Názov profesie: administratívna pracovníčka/ník Názov organizácie: ZIKO HOLDING, s.r.o. Tomášikova 3, Revúca, Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník: Kolesár Matej - 0908451560

Více

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Pracovná náplň VZOR 1. Metodická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prevencie obezity. 2. Tvorba školského výživového

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Vranov nad Topľou

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Vranov nad Topľou Názov profesie: agent predaja Názov organizácie: PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Staničná 1250, Vranov nad Topľou, 09301 B, WORD, Názov profesie: inžinier

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves Názov profesie: Administratívny pracovník - asistent Názov organizácie: GWA, Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska: Letná 47, Spišská Nová Ves, Diana Špernakovičová 0905290010 EXCEL,

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Rožňava

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Rožňava Názov profesie: Murár Názov organizácie: MMK TRANSPORT, s.r.o. Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Námestie baníkov 2, Ing. Eva Koščová, ekonóm, 058/732 81 27, 0915 880 207 a okolie

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno Názov profesie: elektrotechnik, i. n. Názov organizácie: KANTECH systems, Laskomerského 6, Brezno 1, B, WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou), Prax (v rokoch) 0, inštalácia kabeláže

Více

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: , Anna Sekerová(tel.: ,

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: ,   Anna Sekerová(tel.: , Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 09.05.2015 VPM 383 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta Automechanik

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Humenné

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Humenné Názov profesie: asistent exportu Názov organizácie: MECOM GROUP s.r.o. Poľná 4, Humenné, 06617 Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník: personalne@mecom.sk anglický, ruský, Vzdelanie:

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 24.10.2013 Vytvorené 04.11.2013 o 06:45 Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta CNC operátor 1 EMERSON a. Evidované voľné pracovné miesta v

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 0.05.04 Vytvorené 05.05.04 o 06:47 Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta Administrátor

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Dolný Kubín

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Dolný Kubín Názov profesie: Asistent osoby so ZP Názov organizácie: SN Group s.r.o. Dolný Kubín, 02601 Soňa Nízka- 0911 43 43 41, s.nizka@windowslive.com WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou),

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 10.12.2015 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestnávateľa Vzdelanie Popis miesta Administratívny

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k POČET VPM - ku dňu

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k POČET VPM - ku dňu Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 15.10.2014 POČET VPM - ku dňu 16.10.2014-122 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601)

ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 01.10.2014 Vytvorené 02.10.2014 o 11:04 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 09.01.2016 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom VPM spolu: 293, z toho VPM cez a Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom CNC operátor (fréza) 1 EMERSON akciová spoločnosť Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom, 91528 Zuzana Macháčová 0800 18 18 32 USO (SOU, US s 2, Nastav a ovládanie, tvorenie jednod. programov, vykonáv.

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Váhom Údaje k 4.08.03 Vytvorené 5.08.03 o 06:55 Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie prax Popis miesta Brúsič Nové Mesto

Více

Administrátor. ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) (1) Agronóm (1) (Považany 121, Považany, 91626) Velčice

Administrátor. ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) (1) Agronóm (1) (Považany 121, Považany, 91626) Velčice Administrátor ICS systems (Mýtna 558/10, Stará Turá, Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 26.09.2014 Vytvorené 29.09.2014 o 07:39 Názov profesie Zamestnávateľ Kontakt u

Více

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA)

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Vodičské oprávnenie skupiny B Osvedčenie o elektrotechnlckej spôsobllostl 21 Odborné prednášky a exkurzie Lyžiarske a plavecké sústredenia

Více

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY č.1 November 2010 Ing. Irena Jankovičová jankovicova@siov.sk STREDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE č.2 Trh práce široké spektrum povolaní a pracovných

Více

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest ktuálny prehľad voľných pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš počet voľných pracovných miest vhodné pre absolventa vhodné pre zdravotne postihnutých profesia názov spoločnosti/zamestnávateľa

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k

Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k 31.12.2013 Poľská republika Malopoľské vojvodstvo Slovenská republika Prešovský kraj Miera nezamestnanosti 13,4% 11,4% 13,5% 19,4% 1/

Více

Cenník školení a kurzov BOZPacademy

Cenník školení a kurzov BOZPacademy Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 06.05.2013 Názov profesie Poč. VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. Požadované vzdelaniepožad. prax Popis miesta

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom VPM spolu: 333, z toho VPM cez a Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Administratívny

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom. USO (SOS s maturitou) Zuzana Macháčová. Zuzana Macháčová

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom. USO (SOS s maturitou) Zuzana Macháčová. Zuzana Macháčová Evidované voľné pracovné miesta v okrese Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdela nie prax Popis miesta Brúsič Nové Mesto n/v, Zuzana Macháčová Piešťanská, 9528 0800

Více

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest ktuálny prehľad voľných pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny V eľký Krtíš počet voľných pracovných miest vhodné pre absolventa vhodné pre zdravotne postihnutých profesia názov spoločnosti/

Více

Stroje, zariadenia a technologické systémy

Stroje, zariadenia a technologické systémy Stroje, zariadenia a technologické systémy ručné a stolové pracoviská montážne prípravky ochranné systémy, deliace steny a kabíny logistika materiálu testovacie stanice skrutkovacie stanice a pracoviská

Více

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte.

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte. Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko(á) / Meno(á) Adresa(y) Telefón(y) Fax(y) E-mail(y) Štátna(e) príslušnosť(ti) Dátum narodenia Pohlavie Oblasť činnosti / profesia, o ktorú sa zaujímate Vložte

Více

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE Riešenia na mieru s využitím čiarových kódov v logistike Ondrej Galko, SAP konzultant Agenda 1 Automatizovaná evidencia výroby evidencia výroby pomocou čítačiek čiarových

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009

Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009 Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009 WBI, s.r.o. Pluhová 50/A 831 03 Bratislava T: +421 2 4341 0285 F: +421 2 4341 0288 E: info@wbi.sk W: www.wbi.sk UŽ DVANÁSŤ

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Kód kvalifikácie C7413001-00151 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár elektrického

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 09.06.03 Vytvorené 0.06.03 o 06:30 Názov profesie Poč. VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. Požadované vzdelanie

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 14.11.2015 Administratívny pracovník v logistike Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn.

Více

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 02 Prešov Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Prešov, november 2013 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku, v Prešovskom

Více

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a Ministerstvo hospodárstva SR Návrh zákona o energetickej efektívnosti Miroslav Mariaš 26.3.2014, Bratislava Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti 5.12.2012 Transpozícia

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

, barman/barista Ing. Terézia Migašová(tel.: , on.

,  barman/barista Ing. Terézia Migašová(tel.: ,   on. Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 25.08.2014 Vytvorené 26.08.2014 o 06:50 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Administrátorské práce, správa sietí; sš Dátum nástupu: barman/barista

Administrátorské práce, správa sietí; sš Dátum nástupu: barman/barista Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 05.09.2014 Vytvorené 08.09.2014 o 08:30 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Programátor CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Programátor CNC strojov Názov kvalifikácie: Programátor CNC strojov Kód kvalifikácie U3115006-00826 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3115006 Programátor CNC strojov SK NACE Rev.2 C

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Vzdelávanie a príprava pre trh práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v období február až apríl 2014 realizáciu kurzov:

Vzdelávanie a príprava pre trh práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v období február až apríl 2014 realizáciu kurzov: Vzdelávanie a príprava pre trh práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v období február až apríl 2014 realizáciu kurzov: 1. Barmanský kurz 2. Úradné (štátne) zváračské skúšky CO2 3. Základný

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia Názov kvalifikácie: Lamač Kód kvalifikácie U8111004-00184 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 8111004 Lámač SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 23 Výroba ostatných

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt: * Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta 2 041 99 Košice Kontakt: www.sosake.sk * Centrum odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu KSK *Učebné obory - 3 ročné * 2487 H 01 autoopravár

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov Názov kvalifikácie: Nastavovač CNC strojov Kód kvalifikácie U7223001-00829 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7223001 Nastavovač CNC strojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

SCHELLING SLOVAKIA s.r.o. Váš partner pre zvárané oceľové konštrukcie a stavebné časti.

SCHELLING SLOVAKIA s.r.o. Váš partner pre zvárané oceľové konštrukcie a stavebné časti. SCHELLING SLOVAKIA s.r.o. Váš partner pre zvárané oceľové konštrukcie a stavebné časti. Schelling Slovakia s.r.o Perínska cesta 289 SK-04458 Kechnec Kontaktná osoba: Ing. Štefan Čabra Riaditeľ podniku

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie Kód kvalifikácie U1412001-00705 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1412001 Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie

Více

VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.

VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 22711 - VST Vestník č. 226/2015-16.11.2015 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky:

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Nové Mesto nad Váhom Názov profesie: Administratívny pracovník - sekretárka Názov organizácie: UNIGROUP INTERNATIONAL, spol. s.r.o. Bratislavská 185, Horná Streda, 91624 Ahmed El-Zein - konateľ - 0917 506 500, ahmad.zein@ugi.sk

Více

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Ing. Peter Hrapko Vedúci oddelenia Oddelenie projektov intermodálnej prepravy Sekcia riadenia projektov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Radim

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Kód kvalifikácie C3333006-01054 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 3333006 Konzultant pre personálny leasing

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k VPM -362

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k VPM -362 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 12.05.2016 VPM -362 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Manaţér

Více

D. Kvalifikačný štandard 5120 Kuchár - Modul- Príprava pokrmov pre rýchle stravovanie

D. Kvalifikačný štandard 5120 Kuchár - Modul- Príprava pokrmov pre rýchle stravovanie A. Názov kvalifikácie: Kuchár B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 5120000 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 5120 Kuchári D. Kvalifikačný štandard 5120 Kuchár - Modul- Príprava pokrmov pre rýchle

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Trebišov

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Trebišov Názov profesie: Agronóm Názov organizácie: AGRO-S spol. s r.o. Dvorianky 184, Parchovany, 07662 Marek Šiňanský, t.č. 056/6797127, 0905461964 Vzdelanie: Vysokoškolské, Prax (v rokoch), Názov profesie: Agronóm

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

, mobil: vzdelanie neuviedol, fax: neuviedol, e- mail: neuviedol, fax: neuviedol, e- mail:

, mobil: vzdelanie neuviedol, fax: neuviedol, e- mail: neuviedol, fax: neuviedol, e- mail: Evidované voľné pracovné miesta v okrese Myjava Údaje k 24.10.2014 Vytvorené 27.10.2014 o 08:15 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Požadované vzdelanie Požad.

Více

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na zasadnutie Akademického senátu UK dňa 24. júna 2015 Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. Materiál obsahuje: 1. Návrhy uznesení.

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR INFORMOVANIE spoločnosťou Bonfiglioli Slovakia s.r.o. - prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov a sídlo prijímateľa: Spoločnosť:

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P. O. BOX 45 826 45 Bratislava Bratislava, 27.10.2009 Číslo: OPPL-7577/2009-Oj Úrad verejného zdravotníctva SR podľa 5 ods. 4 písm. j)

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie Poč. VPM Evidované voľné pracovné miesta v okrese Váh Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie prax Popis miesta Brúsič 1 EMERSON Nové Mesto n/v, Piešťanská, 91528 Terézia

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2017 Podbanské, 20.10.2016 Obsah Úsek služieb ŽKV v číslach Ponuka služieb HDV ECM

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec Názov profesie: administratívny pracovník Názov organizácie: Bc. Patrik Šimko - KIKATHERM Počet miest: 1 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Maloveská 3, Lučenec, Vhodné pre: absolventa: Áno občana

Více

NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR. Národné dopravné informačné centrum

NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR. Národné dopravné informačné centrum NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR Národné dopravné informačné centrum Jozef Polčic Alica Szebényiová Cestná konferencia, Bratislava, 25. 26.3.2010 1 Národný systém dopravných informácií SR NSDI -

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest ktuálny prehľad voľných pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš počet voľných pracovných miest vhodné pre absolventa vhodné pre zdravotne postihnutých profesia názov spoločnosti/zamestnávateľa

Více

Transparentnosť v organizačných procesoch

Transparentnosť v organizačných procesoch Transparentnosť v organizačných procesoch Medzinárodný kongres ITAPA 2010, Bratislava Roman Tiefenbach, QBSW a.s. [9.11.2010] Infrašruktúra Procesy v organizácií Proces príjmania nového pracovníka ITC

Více