Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert..."

Transkript

1 Vycházka Libní - okolo Rokytky Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Kotlaska, dříve zahrádkářské kolonie, rozkládající se na kopci Solentka. Kus tohoto kopce, ve kterém byl dříve železniční tunel, byl odbagrován při výstavbě železničních tratí, mostů a silnic kolem Balabenky. Kotlaska byl původně název vinice. Majitel Antonín Gottlas zakoupil ve 30. letech 19. století vinici Primasku se dvěma usedlostmi a statek u Helmů, které pak spojil v jednu usedlost Gottlasku. V Libni zřídil i kartounku a později zakoupil i barvírny na Barvířském, nynějším Slovanském, ostrově. V polovině čtyřicátých let se dostal do sporu se svými bankéři, ztratil úvěr, prosoudil značné jmění a upadl do dluhů. Nakonec se ocitl úplně na mizině, roku 1848 oslepl a v dlouhém šedivém plnovousu byl prý pak voděn malou dcerkou po Praze a žebral u kostela sv. Jiljí na Starém Městě pražském. V těchto místech stával i tzv. Anglický pivovar. Nedlouho poté, co libeňský zámecký pivovar ztratil své výsadní postavení, byl založen v Libni druhý nový pivovar. Stál na místě bývalé Gottlasovy kartounky, jež byla roku 1872 adaptována na sladovnu. V roce 1888 se stala majitelem pivovaru anglická a. s., jež pivovar zmodernizovala a rozšířila. Když se anglická firma dostala do finančních potíží, prodává 1906 libeňský pivovar Josefu Kornfeldovi. Po jeho smrti byl pivovar v roce 1928 zrušen, ale byla zde do roku 1939 sladovna. Usídlila se zde i nábytkářská firma, a později mlékárna. Část sladovny se soliterním komínem stojí dosud.

2 Pivovary v Libni: 1. ZÁMECKÝ Albrecht Bryknar Jan Hertvik z Nostic Město Praha 2. NOVÝ (anglický) The Bohemian Breweries Ltd., Praha Josef Kornfeld Josef a Olga Kornfeldovi Olga Kornfeldová Od roku 1928 do roku 1939 sladovna. Anglický pivovar Nedlouho poté, co libeňský zámecký pivovar ztratil po zrušení propinačního práva (propinační právo = oprávnění k výstavu a čepování nápojů) své výsadní postavení, byl založen v Libni ještě druhý pivovar, nový, kterému bylo přiděleno čp. 63 v dnešní ulici U Libeňského pivovaru. Stál na místě Gottlasovy kartounky. Přestavba kartounky se uskutečnila v letech Roku 1872 byla kartounka adoptována na sladovnu a v roce 1873 byla přistavena humna. Nejrozsáhlejší výstavba proběhla roku Toho roku nechal Albert Goldfinger vybudovat dle plánů stavitele Jana Jelínka pivní sklepy, spilky, lednice, humna, sklady, kotelnu, strojovnu, konírnu pro deset koní a obytnou budovu, ale i bednárnu a byt pro bednáře a domovníka. Albertu Goldfingerovi však patřil nový pivovar jen do roku Tehdy jej získal Emanuel Kallberg a jeho synové a od nich roku 1880 Karel Knobloch. Ten nechal roku 1885 vybudovat místním stavitelem Václavem Pískem chlév a následujícího roku stáje. Po jeho smrti v roce 1888 se stal nakrátko dalším majitelem Raimund Kubík a roku 1889 anglická akciová společnost The Bohemian Breweries Ltd. Prague, jež pivovar zmodernizovala a rozšířila. Společnosti patřil nejen nový libeňský pivovar, ale také pivovar U Štajgrů v Praze na Novém Městě a v Práči u Záběhlic dnes část Prahy 10. Společnost zpočátku prosperovala, když roční výstav dosahoval až hl piva a libeňský pivovar se zařadil mezi první dvacítku českých pivovarů. Angličané nechali v roce 1890 přestavět strojovnu a kotelnu, přistavěli skladové sklepy a novou varnu. Práce provedla firma J. Rosenberg ing. pro stavby průmyslové, spec. Pivovary z Královských Vinohrad. Tehdejším ředitelem pivovaru byl sládek František Ronz, který nechal roku 1892 postavit dům s výčepem a velkým hostincem (nyní restaurace U sokola čp. 369). Roku 1891 byly ještě vybudovány stavitelem Františkem Schlafferem ležákové sklepy s kapacitou 3000 hl piva, velká varna, lednice a místnost pro vystavování piva. Generálním ředitelem anglické akciové společnosti byl Alexander Wentworth Forbes. Moderní pivovar byl opatřen dvěma parními stroji o síle 58 koní a zaměstnával 56 dělníků. Sládkem byl František Camplík, nadsladovním Jan Voráč, podstarším Josef Šíl a sklepmistrem Antonín Bouček. Kapacita varny se zvýšila přestavbou na 120 hektolitrů. Přes počáteční rozmach se anglická firma dostala do značných finančních těžkostí. V letech musela zrušit nebo prodat dva své pivovary a v roce 1906, po prodeji posledního pivovaru, jímž byl právě ten v Libni, zanikla. Libeňský pivovar od ní koupil Josef Kornfeld a přejmenoval jej na První parostrojní pivovar v Praze VIII. To však již libeňský pivovar ztrácel rozpínavostí holešovického pivovaru dříve nabyté pozice a roční výstav klesl na hl, z čehož nejvíce ( hl) bylo desetistupňové pivo a nejméně (119,5 hl) dvanáctistupňového piva. Pivovar však vařil i pivo 11º a 13º. Po 1. světové válce byl sice pivovar opět nákladně modernizován, a přestože nová varna dosahovala varu 160 hl, roční výroba stál klesala. Po Kornfeldově smrti roku 1919 připadl pivovar vdově Olze, která ho vlastnila až do roku 1928, kdy byl zrušen. V části pivovaru zřídila nábytkářská firma Jirásko, která sem přestěhovala živnost z Břevnova, své provozy, a tím přispěla k likvidaci některých budov. Jiráskovu továrnu postavil v letech ing. František Havlena. Zchátralé budovy byly již zbořeny. Sladovna, patřící tehdy firmě Leopold Schmied a spol., pracovala do prvních let okupace a pak rovněž zanikla. Firma přeměnila parní provoz sladovny na elektrický a vedle sladu zde vyráběla i obilnou kávu. Druhá část, přistavená anglickou společností proto se jí také říkalo anglický pivovar, sloužila dále jako Bednářova parní mlékárna (čp. 1499) a chemické laboratoře. Část sladovny spolu se solitérním továrním komínem stojí dosud v dnešní ulici Kotlaska.

3 anebo od tramvají č. 10, 24 a 25 ze stanice Stejskalova v Zenklově ulici jít proti toku Rokytky. Stejskalova ulice (od roku 1904) byla pojmenována podle bývalého libeňského starosty Martina Stejskala ( ). Byl sládkem a později nájemcem zámeckého pivovaru v Libni (čp. 39). Od roku 1850 členem obecního výboru v Libni, od roku 1864 radní a v letech starostou Libně. Majitel velkostatku Zdiby, zemřel na Smíchově. PIS uvádí, že starostou Libně byl v letech toto datum (starostování v letech ) je také uvedeno v Pražském uličníku. Podle Hejtmánka, který čerpal z obecní kroniky jde ale o období Tehdy bylo volební období 3leté. Hejtmánek, i jako pamětník, píše: 1864 (obecní volby 24.a 26.říjen) - starostou zvolen Ant. Kubeš, a prvním radním Martin Stejskal. Továrník Ant.Kubeš zemřel 13.června 1866 a úřadování převzal první radní Martin Stejskal; 1867 (obecní volby 18. a 21.listopad) - starostou zvolen Martin Stejskal 1870 (obecní volby 27. a 29.prosince) - starostou zvolen Josef Hála. Ten volby nepřijal a při opětné volbě zvolen starosta Josef Voctář a prvním radním Václav Svět. Martin Stejskal již v radě nebyl. Z Prahy vedly dvě poutní cesty směřující do Staré Boleslavi. Ta starší, nazvaná později Svatováclavská, vedla od Poříčské brány přes dnešní Poříč Karlínem a odtud buď na Švábkách nebo u Palmovky odbočila přes Libeň kolem místa dodnes zvaného U kříže na Prosek ke kostelu a odtud dále kolem jižního okraje Letňan na Přezletice a Popovice k brodu na nezjištěném místě do Boleslavi. Na Proseku byla významná zastávka všech procesí. Zde se scházeli poutníci z různých směrů a po požehnání v kostele pokračovali pak poutní cestou do Boleslavi navštívit místo, kde byl zavražděn a krátce měl i hrob svatý Václav. Byla to ta cesta, kterou v roce 938 převáželi tělo svatého Václava. Když byla založena Svatá cesta, tak Svatováclavská cesta ve směru od Brandýsa končila v Popovicích a odtud pokračovala do Dřevčic, kde se napojila na Svatou cestou. Svatá cesta, zvaná Via sancta, vedla z Prahy od Špitálské brány přes Karlín, Vysočany, Klíčov, Kbely, Vinoř, Podolánku, Dřevčice, Vrábí a Brandýs do Boleslavi. Touto cestou se přenášelo boleslavské paládium. Tato cesta byla od roku 1674 osazena 44 kapličkami, vzdálených od sebe asi půl kilometru (na délku Karlova mostu). Počet 44 byl podle P. Johanna Müllera, SJ určen počtem invokací loretánské litanie. Celou cestu můžeme dnes rekonstruovat na základě knihy Jana Tannera Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi z roku V roce 1785 dali Černínové zřídit ke svému zámku ve Vinoři novou cestu lemovanou alejí. Přeložením silnice ztratila cesta na významu, většina kapliček viditelně zchátrala a díky rozorání původní cesty se některé z nich ocitly uprostřed polí. Směr cesty se mezi Vinoří a Klíčovem napřímil, ale zbylé kapličky zůstaly na svých dřívějších místech a připomínají trasu původní cesty. Procesí vycházející z Proseka šla od kostela severním směrem ke křížku a zde pokračovala východním směrem dnešní Čakovickou, kde se za Klíčovem teprve napojila na Svatou cestu.

4 V Libni najdeme dvě kaple. Jedna je v tělesu bývalého náspu trati na Sokolovské ulici naproti Invalidovně. Na tympanonu je nápis: UTĚŠ SMUTNÉ OTWEDEWŠE ZLÉ. Výklenková kaplička ve tvaru edikuly s toskánskými pilastry a trojúhelníkovým štítem s obrazem sv. Václava z 19. století byla v roce 2004 kompletně opravena, ale o dva roky později byla vandalsky hrubě poničena. Její oprava vyšla na 60 tisíc korun a provedl ji akademický sochař Miroslav Koželuh. Další kaplička z této cesty je u řeky Rokytky, ve Stejskalově ulici v Libni. Ve Staré Boleslavi stojí chrám sv. Václava se starobylým podzemním kostelem sv. Kosmy a Damiána nad původním hrobem sv. Václava a pak knížecí kostel sv. Klimenta s románskou freskovou výzdobou a mariánskou svatyní, která se svými dvěma věžemi zdvihá k nebesům. Palladium země České je spjato se sv. Václavem. Podle barokních legend je darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže kovový reliéf zachycující Pannu Marii s Kristem nosil celý život na prsou. Po jeho smrti ho, jak říká legenda, zachránil Václavův sluha Podiven a zakopal do země. Později byl náhodně nalezen v místech, kde dnes stojí chrám Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1648 se ho zmocnili Prusové, Palladium ale bylo vykoupeno, přeneseno do Prahy a pak definitivně do Staré Boleslavi. Legenda je jedna věc, skutečnost druhá. Palladium zřejmě není oním originálem, který nosil sv. Václav na prsou, ale je výrazně staré, odborníci se domnívají, že by mohlo jít o kopii vytvořenou podle Palladia původního. případně začít na Elsnitcově náměstí u betonového mostu přes Rokytku Rokytka O Praze se někdy hovoří jako o sochařském díle Vltavy, ale území části Prahy 8 a 9 je spíš dáno kontrastem mezi širokým a hlubokým údolím Rokytky a okolní rovinou mírně se svažující k Labi. Údolí Rokytky je jakousi osou Prahy 9 a skutečně dílem Labe. Hlavní řekou třetihorních Čech byl široký, meandrující veletok, který tekl někde směrem od Pardubic k dnešní Praze a v jeho původním korytě nyní teče Rokytka. Starobylé slovo rokyta bývalo označením pro vrby a břehy byly skutečně zarostlé vrbovím. V Praze je největší říčkou (zmiňovanou již roku 1109), má 10 přítoků. Její znečištění dosáhlo 4. stupně, ale poté, co se vystavělo několik čističek, znečištění kleslo. Rokytka je známá i mnoha druhy ryb, lze tu prý chytit nejen kapry a štiky, ale i plotice, cejny, tlouště. Na konci 80. let se zde vyskytoval i rak říční, bývaly tu prý i vydry. Protože zde bývaly každoročně povodně Rokytka se rozlévala až k úpatí skály hloubětínského zámečku, byla Rokytka od Černého mostu až k ústí do Vltavy v letech 1905 až 1910 regulována. Práce provádělo Družstvo k regulaci Rokytky, společnost složená z místních sedláků. Toto družstvo najalo baraby (tuneláře) z tehdejšího Rakouska. Byli to Italové a říkalo se jim bratránkové. Žili v boudách, které se podobaly sudům. Měly dřevěný rám pobitý plechem, uvnitř byly vystlány slámou. Boudy vlekli bratránkové stále s sebou na místo, kde právě pracovali. Bydleli v nich i v zimě a do některých lezli pozpátku vleže, tak byly malé. Bratránkové byli stále otrhaní, vařili si venku na plechu a co si přes den vydělali, to většinou večer propili v kantýně. Tu provozovala tzv. bába, a ještě dlouho po jejich odchodu se zde zpívala písnička o kantýnské a jejích třech dcerách jak okrádaly bratránky. Mnoho libeňských ulic dostalo jména někdejších pražských primátorů, případně politických činitelů. Najdeme zde například náměstí Holého. V době prvního stanného práva, vyhlášeného po Heydrichově příchodu do Prahy, stanul před popravčí četou v ruzyňských kasárnách i dr. Václav Holý. Václav Holý (* ), český pracovník sociální péče, funkcionář sociálně demokratické strany a Dělnické akademie, od roku 1939 vůdčí činitel domácího protifašistického odboje, v letech hlavní představitel Ústředního vedení odboje domácího. V dubnu 1941 byl zatčen gestapem a za stanného práva v září 1941 popraven. Pamětní deska Obětem 2.světové války, která je umístěna na Palackého náměstí č. 4//375, nese i jeho jméno. Je zde i Andrštova ulice: František Andršt (* ), český sociálně demokratický odborový pracovník. Za nacistické okupace vedoucí činitel odbojové organizace PVVZ. Také on byl v dubnu roku 1941

5 zatčen gestapem a za stanného práva v září 1941 popraven. Ulice Srbova, Podlipného, Zenklova a Drahobejlova nesou jména pražských primasů. Post nejvyššího představitele města Prahy za dobu svojí existence vystřídal tři pojmenování: purkmistr; starosta; primátor. Název purkmistr je spojen s rozhodnutím císaře Josefa II. o ustavení Prahy jako správního celku sjednocením Starého Města, Nového Města, Malé Strany a Hradčan ze dne 12. února Od roku 1882 se nejvýše postavený úředník začal titulovat jako starosta a funkce primátora vznikla k 1. lednu 1922 zároveň s vytvořením Velké Prahy. JUDr. Vladimír Srb byl primátorem v období (konec 2.volebního období); JUDr. Jan Podlipný v období (konec volebního období); PhDr. Petr Zenkl byl primátorem dvakrát: I. období bylo duben (zastupitelstvo rozpuštěno Zemským úřadem) a II. období pak květen 1946 (volby). Ulice Drahobejlova se jmenuje podle Václava Krocína z Drahobejle (původní jméno Šafránek si přepsal dle tehdejší módy do latiny latinsky crocus šafrán). Primator Wenzel Krocin von Drahobejl působil v úřadě v letech Za zásluhy o obec byl povýšen v roce 1557 císařem Rudolfem II. do vladyckého stavu a roku 1594 do stavu rytířského. V erbu měl lva a šafránový květ. Jeho erb je zasazen ve zdi ve dvoře v domě U Halánků, kde Krocín ve svém domě bydlel a kde později žila rodina Vojty Náprstka. Václav Krocín, rytíř z Drahobejle, byl pochován v blízkém, dnes již neexistujícím kostele sv. Štěpána Menšího, též Štěpána ve zdi. Krocínův náhrobek objevili dělníci v roce 1863 při hloubení základů pro nový dům. Ve Vysočanech se nacházela i usedlost Krocínka, na Staroměstském náměstí chybí už od roku 1862 Krocínova kašna. Ta byla postavena okolo roku Bylo to renesanční dílo rudolfínské architektury, ale jméno jejího tvůrce se nedochovalo. Krocín v Praze koupil dva domy. Jeden z nich na Betlémském náměstí, kde byl pivovar to je dům U Halánků, a další dům vedle kostela sv. Štěpána ve zdích. Ten stával v hradbách, proto to označení. Rod Krocínů vlastnil vinice na Proseku a na Hanspaulce. Na prosecké vinici měli letohrádek Krocínku, v místech ulici Nad Krocínkou ve směru na východ od Dlabačovy vily na rohu Stoupající ulice, který tu stál až do požáru ve třicátých letech 20. století. Václav Krocín byl dvakrát ženatý. S první manželkou měl syny Václava a Jana Kryštofa. S druhou dceru Annu. Po narození svého syna se pak psal Václav Starší Krocín z Drahobejle. Po Krocínovi byly pojmenovány ulice v Praze 9. Od roku 1900 do roku 1904 se jmenovala Krocínova a od roku 1904 Drahobejlova. Na Proseku jsou od roku 1935, kdy byla na stavbu rodinných domů pro zaměstnance ČKD rozparcelována Krocínova vinice, ulice Nad Krocínkou, Na Krocínce a Pod Krocínkou. Vpravo máme kopec Kotlaska, vlevo pak (za Kolčavkou) Labuťka.

6 Kolčavka Historie této usedlosti sahá až do 15. století a mezi jejími majiteli se vystřídali aristokraté vznešených jmen: markrabata Millesimo, hraběnka Leopolda Příchovská, francouzský šlechtic Doujand d Houllier, hrabě Deym i anglický generál.bývalá viniční usedlost na břehu Rokytky pod Sovími vrchy vznikla jako hospodářská usedlost v husitských dobách, nejstarší písemné zprávy pochází z 18. století, kdy usedlost i vinici vlastnil hrabě Millesi. Majitelé Kolčavky se často střídali, mezi vlastníky převažovala bohatá šlechta. V devatenáctém století pan Václav Ubelli ze Siegburgu Kolčavku přestavěl a vznikla tak vinice nejen s hospodářskou usedlostí, ale i šlechtickým sídlem. Dařila se tu kvalitní burgundská réva nejlepší v pražském okolí. Jeden z dalších majitelů, anglický generál Thomas of Brady využil toku Rokytky k vybudování anglického parku s altánky, kde křivolaká ramena Rokytky spojovala malá jezírka. V jedné z těchto tůněk se utopili nešťastnou náhodou jeho dva malí synové. Nešťastný otec Kolčavku prodává prvnímu náhodnému zájemci a vinice i zámeček postupně upadá a pustne. Ve 30. letech 19. století koupil usedlost zámožný pražský měšťan Hlasivec, který chtěl Kolčavku postupně zvelebovat pro svých pět dětí. Děti se ale rozešly do světa a doma zůstala jen nejstarší Ludmila, snoubenka vlasteneckého profesora Františka Čupra. V přípravách na svatbu však rodinu zasáhl státní krach a Hlasivec přišel o všechen svůj majetek. Kolčavku čekala dražba. Dr. Čupr však od sňatku neustoupil, a protože se mu podařilo vydat Čítanku českého jazyka pro německé školy, koupil v dražbě za svůj honorář Kolčavku. Musel se však vzdát univerzitní profesury, protože odmítl přednášet německy a měl být proto přeložen do Uher. Stal se profesorem na Akademickém gymnasiu, ale pro své vlastenectví byl svého místa zbaven. Vyučování se ale nevzdal, na Kolčavce zřídil střední hospodářskou školu pro hochy a mladé muže spolu s internátem a školní stravovnou. Roku 1857 tu studovalo již 38 posluchačů, mezi nimi Julius Grégr či Vítězslav Hálek. Škola se zároveň stala významným kulturním centrem, hrálo se tu divadlo, byla zde knihovna. Školská éra skončila rokem 1870 a s ní i někdejší půvab zdejšího okolí. Násep železniční trati rozdělil pozemek a budovu utopil ve svém stínu. František Čupr po smrti své manželky v r 1872 všechny své školy zrušil a žil pak v ústraní na Kolčavce, zabývaje se vědeckým bádáním a literární prací. V libeňském zátiší vytvořil tehdy své životní dílo, čtyřdílný spis Učení staroindické, jeho význam u vznikání a vyvinování názorů zvlášť křesťanských a vůbec náboženských. František Čupr zemřel 29. června 1882 a byl pohřben za velké účasti vlastenecké veřejnosti na starobylém hřbitově u kostela sv. Václava na Proseku. Kolčavku zdědil jeho syn, ing. Ladislav Čupr, který zde r založil Továrnu na cementové výrobky.v jiné části byla sirkárna (zavedená již od r panem Hladíkem). Asi od roku 1882 byla na Kolčavce firma na minerální barvy a chemické preparáty paní Hofmanové, později výrobna pletacích strojů manželů Jarošových. Po válce výrobna likérů dr. B. Gruna, továrna na barvy a laky. Ve vyčleněné budově čp. 69 vznikl podnik na výrobu náplní do hasicích přístrojů.

7 Balabenka Říkali jsme si, že původní usedlost měšťana Ballabena byla ještě v roce 1920 na Palmovce. Nová Balabenka pak stála na dnešní Balabence na místě kde stojí benzinová pumpa. Balabenka vznikla na přelomu 18. a 19. století jako hospodářská usedlost s vilou a mohutnou zahradou. Bankéř Karel Antonín Ballaben byl i majitelem mezinárodní povoznické firmy, a proto byly na Balabence rozlehlé stáje pro tažné koně, prostory pro formanské vozy, dílny na jejich opravy a kanceláře. Ballaben zde žil až do své smrti v roce Dceru Karla Ballabena si vzal bankéř a ředitel Pražské paroplavební a plachetní společnosti Karel Kleinwächter, jehož koníčkem byla hudba. Když se přiženil na Balabenku, založil zde hudební školu. Scházívala se u něho tehdejší hudební smetánka. Znal se s manželi Duškovými a jejich prostřednictvím i s Mozartem. (Ballabenovi patřila nějaký čas i Bertramka). Roku 1840 se Kleinwächterova dcera Karolina vdala za častého hosta hudebních dýchánků jejich rodiny, kapelníka královského stavovského divadla Františka Škroupa. Ten byl tehdy již vdovcem a byl na vrcholu své hudební slávy. Hudbu ke hře Fidlovačka s písní Kde domov můj složil již v roce S Karolinou měl 7 dětí, ale mnoho štěstí ve svém 22letém manželství nezažili. Škroup musel odjet za obživou do ciziny. V holandském Rotterdamu získal místo šéfa opery, ale svou rodinu nechal na Balabence, protože věřil, že se k ní brzo vrátí. Doufal marně, domů se již nevrátil, zemřel v bídě 7. února 1862, krátce potom, co jej navštívil Bedřich Smetana. Byl pochován ve společné hrobce nemajetných protestantů. Hudba zůstala Balabence věrná i při posledních majitelích. Byli jimi manželé Zůnovi, jejichž dcera byla proslulou harfenistkou. Za první republiky zanikly zahrady Balabenky i její vinice, oblast procházela bouřlivým průmyslovým rozvojem. Budova a nádvoří Nové Balabenky sloužily jako řemeslnické a průmyslové provozovny. Byla tam např. Nejstarší továrna na mlékařské stroje a konve na dopravu mléka v Československé republice, majitele A. Jílka. V r musela ustoupit dopravním stavbám a přes odpor místního občanského sdružení i obecního úřadu byla zbourána.

8 Podviní Podviní je nejstarší osídlenou částí Libně, dnes zaniklá ves mezi Libní a Vysočany ležící pod vinicemi na březích Rokytky. Již roku 1318, za vlády Jana Lucemburského je v pramenech zmiňována zdejší tvrz, dvůr a mlýn. Na sklonku 14. století měl Podviní v držení rod Bavorů, po smrti vdovy Kristiny (paní zbožné a k církvi štědré) ho získal Jan Adam, který se potom psal z Podviní. On, ani jeho příbuzní nebyli přívrženci husitů. Mikuláš z Podviní svědčil proti Janu Husovi v roce 1409 před úřadem pražského arcibiskupa. Když Václav IV. Sesadil novoměstské konšely sympatizující s Husem, byl novým purkmistrem jmenován Jan Podvinský. Ten se památného stal jednou z obětí první pražské defenestrace. Dav vyplenil Podviní (i Prosek, který také patřil Podvinským). Od roku 1421 byl vladykou v Podviní pražský měšťan Jan Bradatý (r padl v bitvě u Ústí nad Labem). Připojení Podviní k Libni (1524) se netýkalo podvinského mlýna. Podvinská tvrz byla již v r pustá a naposledy je zmíněna v r Mlýn (čp. 73) se z celého Podviní zachoval nejdéle, tedy jeho obytná část v zarostlé zahradě s vjezdovým pilířem,který tu údajně přežil z husitské doby. Mlýn několikrát vyhořel z nedbalosti bezdomovců, kteří zde slavili čarodějnice, poté jej pohltila nová zástavba. Je podle něj nazvána dnešní ulice v Libni: Podvinný mlýn (v letech Podvinský mlýn). Další demolovaný objekt je lihovar s rafinerií a výrobou drasla, nazývaný špirituska. Budovala ho od roku 1872 firma Franz Xaver Brosche Sohn, jako svou pobočku. Současně s lihovarem byla postavena i sladovna, ovšem vyráběný slad zpočátku sloužil jen pro potřeby lihovaru. Lihovar byl znám po celém Rakousku-Uhersku a vyvážel své výrobky téměř do celé Evropy. V objektu lihovaru byly 4 vodní nádrže rybníky, do kterých se přiváděla voda z Rokytky. Jejich hladina byla výše, než hladina Rokytky, která po regulaci klesla. V 70tých letech minulého století se výroba v lihovaru postupně omezovala, až byla úplně zastavena, objekty v 80tých letech zbourány, rybníky zasypány a na místě továrny postaveno sídliště. Hřiště Sparty Praha Je vybudováno na místě bývalého zahradnictví. Dnes je zde Rugby Club, ale od jara 2008 se začalo sportovat v nové víceúčelové hale. Prostory čtyřpodlažního objektu využijí především vyznavači házené a dalších míčových her. Hlediště hlavní haly pojme až 1250 diváků, zázemí tu najdou stolní tenisté v sále s kapacitou 100 diváků. Tělocvičnu pro 50 diváků budou moci využívat například judisté, ale i jiní sportovci. K dnes již běžným službám podobných zařízení patří posilovna, fitnes, rehabilitace, restaurace, vše s bezbariérovými vstupy. Řešení venkovního ragbyového hřiště s tribunou a zázemím a bytového objektu areálu AC Sparta o pěti podlažích je zatím na papíře. Projekt se dolaďuje, přibyla v něm například běžecká trať. Dokumentace je

9 připravena pro územní rozhodnutí, ubytovna má vydané stavební povolení. Budova PVT, je architektonicky velice zajímavá, má podobu lodě a z každé strany vypadá jinak. Designér Fischer dbal i na maličkosti, např. vnitřní schodiště má úpony jako na lodí, je rozlišen prostor pro zaměstnance a klienty, nahoře nechybí kapitánský můstek. Pravěk V pravěku existovalo od Palmovky podél Rokytky až k Podviní souvislé osídlení. Jejím údolím tekla meandrovitě velká řeka. Nad Rokytkou začíná náhorní plošina České křídové tabule.u Podvinného mlýna byly nalezeny hroby kultury šňůrových pohárů asi z 2. poloviny 3. tis. př. Kristem. Muži byli pohřbíváni na pravém a ženy na levém boku. V r bylo mezi lihovarem a mlýnem vykopáno sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové ( slitina mědi a cínu) zlaté šperky vyzdívané roby, skrčenci. Kostrové hroby byly nalezeny v prostoru Sparty. Na staveništi školy na Balabence byla nalezena část sídliště bylanské kultury ze starší doby železné (8-5 stol. př. n. l.) doba haštalská. V okolí Kolčavky bylo sídliště laténské kultury, u vysočanské nemocnice bylo germánské pohřebiště. Přírodní park Podviní V dnešním parku Podviní stál kdysi zámeček čp 184 zvaný na libeňské půdě.v roce 1888 v něm byla založena Továrna na barvy, laky a fermeže firmy Chitz a Moller. V roce 1934 zde anglická firma založila tiskárnu biblí, o rok později tu vznikla provozovna na výrobu kosmetických přípravků a r zde Josef Smolík otevřel výrobu automobilových součástek, která byla později provozována družstvem Motex. Park Podviní je nejen zelenou oázou, ale zároveň i uměleckým dílem. Čtyři hektary půdy, na nichž se dnes Park rozkládá, byly dříve jen místem zanedbaného parku a skládky. Do konce šedesátých let stával v těchto místech Vysočanský zámeček s přilehlou zahradou a ovocným sadem. Když byl zámek zbourán, zůstal pozemek opuštěný a zahrada zarůstala křovím a plevelem až do devadesátých let. Tehdy se v hlavách skupiny umělců v čele se Stanislavem Špoulou zrodila myšlenka využít tuto plochu k výstavbě městského parku. Původní studie a plány byly bombastické, avšak realizovatelná byla jen jejich část, a to především z finančních důvodů. Projekční stránku výstavby všech tří etap realizoval architekt Josef Smutný. V první fázi rekonstrukce, která začala v roce 1997, byla upravena a zregenerována dřívější zámecká zahrada. Tato nejstarší část parku se nachází po pravé a částečně i levé straně příchodu od můstku přes Rokytku. Byly zde zachovány některé původní dřeviny, jejichž stáří se odhaduje na více než sto let. Výrazným architektonickým prvkem této části parku je uměle vybudovaná vodoteč se dvěma jezírky, na jejichž březích jsou vysázeny vrby, které dokreslují kouzelnou atmosféru. Voda původně vytékala z Proseckého rybníka pod estakádou a tekla pod povrchem země. Architekti toho využili a umělými koryty zavedly podzemní vodu na povrch. Tekoucí voda s malými jezírky dodává parku atmosféru skutečné přírody. Dominantou Parku Podviní je model keltského kamenného hradiště s přírodním amfiteátrem vybudovaný ve tvaru středověkého veleještěra. U zrodu tohoto originálního díla stáli tři autoři akademický architekt Libor Culka, akademický sochař Jiří Beránek a Miroslav Pacner, který našel inspiraci v Obrově chodníku,, což je jeden z přírodních divů v Severním Irsku. Tvoří jej vyvřelých čedičových kamenů. Podle bájí tento úkaz vystavěli obři jako most z Irska do Skotska. Inspirací k ještěrovi byla tajuplná stavba adénských amerických indiánů v Ohiu zvaná Hadí mohyla. V mytologii chrání had prameny života, náš ještěr pije vodu z jezírka dřevěnou vyhlídkou. V poslední etapě výstavby byla vytvořena rozlohou největší část parku, takzvaná odpočinková louka. Tato zatravněná plocha s nízkou výsadbou je architektonicky nejjednodušším prostorem, přitom však toto území prošlo při rekonstrukci nejradikálnějšími změnami. Všude tu totiž původně ležely hromady suti, kamenů a jiných stavebních materiálů, svážených sem z nedalekého přednádražního prostoru v době jeho demolice. Černé skládky byly pracně odstraněny, přičemž menší část stavebního odpadu byla zahrnuta do země. Altánek ve středu louky působí už z dálky uklidňujícím dojmem, je záchytným bodem, útočištěm. Jako jeden z mála městských parků má Park Podviní také veřejné ohniště. Součástí Parku je také dětské, a dokonce i psí hřiště. Park je také využíván k nejrůznějším kulturním a společenským akcím, a dokonce slouží pro oddávání novomanželů. Je jediným místem v Praze, kde se konají svatby pod širým nebem.

10 Dostali jsme se do Vysočan. Kdysi byla dělítkem mezi Libní a Vysočany právě Rokytka, dnes Prahu 8 a 9 odděluje železniční trať. VYSOČANY: název patrně odvozen od charakteristiky obyvatelstva - tj. od lidí žijících na vysokém místě. V r byly dekretem Františka Josefa I. povýšeny na město s právem užívat městský znak. Budova vysočanské radnice postavena v r V r se Vysočany staly součástí tzv. Velké Prahy. Dne 25. března 1945 byly poničeny spojeneckým náletem na Prahu. Vysočany jsou od vzniku Velké Prahy roku 1922 jádrem Prahy 9. Nejstarší písemná zpráva o Vysočanech se nalézá až v listině kladrubského kláštera z roku 1239, podle níž Vladislav I. věnoval zmíněnému klášteru jedno město a 128 vesnic, mezi nimiž jsou uvedeny i Vysočany. Nejvýznamnější vlastníci byl kuchař Jana Lucemburského, rytíř Zdeněk, rytíř z Vysočan. Vysočany tvořily početné vinice s příslušnými usedlostmi- Jetelka, Kelerka, Klíčov, Krocinka. V polovině devatenáctého století tu byl založen pivovar. V tu dobu zde bylo pouze 58 domů. V polovině devatenáctého století se proměnily v průmyslové středisko s mnoha továrnami. Roku 1896 zde začala jezdit elektrická tramvaj. Na město byli povýšeny 27: srpna Znak dostaly na základě císařského rozhodnutí, na kterém byli zobrazen stříbrný dvouocasý lev (České království), homole cukru (cukrovar), stříbrné ozubené kolo (továrny), vinná réva s hrozny (vinice). Pohromou byli pro Vysočany nálety , bylo zničeno mnoho domů. Roku 1966 byla dostavěna estakáda na Prosek navržená architektem Ladislavem Fejtlem. V roce 1974 se z Prahy 9 stala čtvrť zajímající ze všech pražských obvodů největší území. Jednou z dominant Prahy 9 je vysočanská radnice v roce 1854 se stala obecní úřadovnou ale roku 1989 podlehl demolici. V 80. letech byl zakoupen pozemek na tvrz. Obecním vršku pro novou školu a obecní úřad. Pověsti vypráví, že v tomto domě straší, chodci slyšeli naléhavé klepání. Když byla roku 1910 budova stržena, nalezli dělníci při výkopu chodníku kostru zabitého člověka. Hned 1911 byla postavena nová radnice- tedy její polovina podle plánu stavitele Václava Haaseho. Nedaleko stál špitálský dvůr, který byl roku 1634 upraven na vojenský špitál. Za zmínku stojí i vysočanský zámeček, který byl v polovině 17. století. Václav Pražák zde zřídil nové vysočanské kulturní a společenské centrum. Město Vysočany Vysočany byly sice od 29. srpna 1902 městem, ale přesto nepozbyly výhod, které obyvatelům poskytuje vesnice. Bylo to ovlivněno blízkostí Prahy, zejména po rozvoji průmyslové výroby, zavedením tramvajového spojení s Prahou a zřízením železniční stanice ve Vysočanech a posléze i v Libni-horní. Ve Vysočanech se stále slučovaly výhody města i venkova. Dnes, kdy vzpomínáme 105. výročí povýšení Vysočan na město, si můžeme připomenout důvody tohoto činu. V úředním dokumentu se uvádí, že to bylo na žádost vysočanských občanů a s milostivým přihlédnutím císaře pána ke spořádané vysočanské obci. Nebyl to však ale jiný důvod? Jak vypadala tenkrát politická situace v Rakousku-Uhersku? Mocnářství po vyrovnání s Uherskem již ztrácelo svůj vliv v Evropě. Ani stárnoucí císař již nebyl tak rovnocenným partnerem ostatním evropským monarchům. Lesk vídeňského dvora byl přehlušován významem Paříže, Říma, Londýna a dokonce i Krakov či Madrid nabývaly na důležitosti. V samém mocnářství mohla Vídeň překonat ve věhlasu Praha, která by se mohla znatelně rozrůst připojením sousedních měst, zejména Smíchova a Žižkova. Impuls k tomu dalo připojení Libně s primátorským zámečkem a další místa by jistě pak záhy následovala. Jak tomu zabránit? Jednoduše: povýšit obce kolem Prahy, u nichž je nebezpečí, že svým spojením vytvoří z Prahy Vídni nebezpečnou konkurenci, na samostatná města.

11 Udělit jim výsady, třeba jen přidělením vlastního znaku. A tak se stalo, že během několika let vznikaly v okolí Prahy z dosud samostatných obcí města. A jednání o jejich připojení k Praze, a tím ztráty samostatnosti, se zdálo být zažehnáno. To trvalo jen do konce existence rakouského mocnářství. Po jeho zániku a vzniku samostatné republiky byly položeny i základy ke vzniku Velké Prahy připojením okolních obcí a Praha se začala rozrůstat. Podobná připojení se ještě několikrát opakovala, až Praha (už bez přívlastku Velká) dosáhla dnešní podoby. K té ji pomohlo i připojení Vysočan od roku 1922.

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici Dnes předkládám k porovnání dva skládané snímky Bystřice. Jsou na nich zachycena stejná místa s odstupem cca 90 let. Na skládaných pohledech vidíme v

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

V O L N É P O B Í H Á N Í P S Ů N A Ú Z E M Í M Č P R A H A 8

V O L N É P O B Í H Á N Í P S Ů N A Ú Z E M Í M Č P R A H A 8 V O L N É P O B Í H Á N Í P S Ů N A Ú Z E M Í M Č P R A H A 8 Ú ř a d m ě s t s k é č á s t i P r a h a 8 O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a s p e c i á l n í c h p r o j e k t ů P ř e h l

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

www.zlinskedumy.cz Praha

www.zlinskedumy.cz Praha www.zlinskedumy.cz Praha Rozloha: 496 km 2 Jeden ze 14 krajů České republiky Jediné miliónové město 1 245 370 obyvatel Výšková členitost reliéfu údolí, kopce, říční terasy- relativní výška přes 200 m Nejvyšší

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Rakouská severozápadní dráha v Praze

Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) byla jednou z nejvýznamnějších dopravních společností v českých zemích druhé poloviny 19. století. Vždyť od roku 1869, kdy byla

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Seznam map a ilustrací Obálka Obr. č. 1: Znak města Sušice k roku 2014 Obr. č. 2: Sušice od západu, 1822 Textové listy Obr. č. 3: Velká pečeť

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky)

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky) HOSTINNÉ Trasa č. 1 Panoráma Trasa: Značení KČT: Občerstvení: Spoje: Poznámky: 14 km Hostinné Rudník v Rudníku Rudník (6 km) Hostinné (8 km) (značení až od Červené Výšinky) autobus z/do Rudníku při dešti

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

VODĚRADSKÝ POTOK. Schema kde jsou číslicemi označena místa odkud byly pořízeny dané fotografie.

VODĚRADSKÝ POTOK. Schema kde jsou číslicemi označena místa odkud byly pořízeny dané fotografie. VODĚRADSKÝ POTOK Voděradský potok, na rozdíl od Blinky, přímo protéká obcí a vždy jí dával nejen vodu, ale i obživu. Vždyť staroslovanské slovo Voděrad znamená - nevolník, který u vodě robil. Kolik zde

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

V budově s hodinami na náměstí T. G. Masaryka bylo od roku 1850 c. k. okresní hejtmanství. V letech zde byl soud i s věznicí.

V budově s hodinami na náměstí T. G. Masaryka bylo od roku 1850 c. k. okresní hejtmanství. V letech zde byl soud i s věznicí. KRASLICE Památky Kraslic Dnešní náměstí T. G. Masaryka se v 19. stol. jmenovalo Tržní náměstí, pozdější název byl náměstí Řeckých hrdinů. Uprostřed náměstí stála v dávné historii kamenná osmiboká kašna

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Tato ulice byla již při vzniku středověkého města jednou z nejdůležitějších komunikací. Byla

Tato ulice byla již při vzniku středověkého města jednou z nejdůležitějších komunikací. Byla Marktgasse - Tržní ulice O této ulici, či spíše uličce jsem se okrajově zmiňoval už několikrát. Původně jsem k této ulici nechtěl samostatnou kapitolu vytvářet, protože jsem žádné staré fotografie z těchto

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více