Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert..."

Transkript

1 Vycházka Libní - okolo Rokytky Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Kotlaska, dříve zahrádkářské kolonie, rozkládající se na kopci Solentka. Kus tohoto kopce, ve kterém byl dříve železniční tunel, byl odbagrován při výstavbě železničních tratí, mostů a silnic kolem Balabenky. Kotlaska byl původně název vinice. Majitel Antonín Gottlas zakoupil ve 30. letech 19. století vinici Primasku se dvěma usedlostmi a statek u Helmů, které pak spojil v jednu usedlost Gottlasku. V Libni zřídil i kartounku a později zakoupil i barvírny na Barvířském, nynějším Slovanském, ostrově. V polovině čtyřicátých let se dostal do sporu se svými bankéři, ztratil úvěr, prosoudil značné jmění a upadl do dluhů. Nakonec se ocitl úplně na mizině, roku 1848 oslepl a v dlouhém šedivém plnovousu byl prý pak voděn malou dcerkou po Praze a žebral u kostela sv. Jiljí na Starém Městě pražském. V těchto místech stával i tzv. Anglický pivovar. Nedlouho poté, co libeňský zámecký pivovar ztratil své výsadní postavení, byl založen v Libni druhý nový pivovar. Stál na místě bývalé Gottlasovy kartounky, jež byla roku 1872 adaptována na sladovnu. V roce 1888 se stala majitelem pivovaru anglická a. s., jež pivovar zmodernizovala a rozšířila. Když se anglická firma dostala do finančních potíží, prodává 1906 libeňský pivovar Josefu Kornfeldovi. Po jeho smrti byl pivovar v roce 1928 zrušen, ale byla zde do roku 1939 sladovna. Usídlila se zde i nábytkářská firma, a později mlékárna. Část sladovny se soliterním komínem stojí dosud.

2 Pivovary v Libni: 1. ZÁMECKÝ Albrecht Bryknar Jan Hertvik z Nostic Město Praha 2. NOVÝ (anglický) The Bohemian Breweries Ltd., Praha Josef Kornfeld Josef a Olga Kornfeldovi Olga Kornfeldová Od roku 1928 do roku 1939 sladovna. Anglický pivovar Nedlouho poté, co libeňský zámecký pivovar ztratil po zrušení propinačního práva (propinační právo = oprávnění k výstavu a čepování nápojů) své výsadní postavení, byl založen v Libni ještě druhý pivovar, nový, kterému bylo přiděleno čp. 63 v dnešní ulici U Libeňského pivovaru. Stál na místě Gottlasovy kartounky. Přestavba kartounky se uskutečnila v letech Roku 1872 byla kartounka adoptována na sladovnu a v roce 1873 byla přistavena humna. Nejrozsáhlejší výstavba proběhla roku Toho roku nechal Albert Goldfinger vybudovat dle plánů stavitele Jana Jelínka pivní sklepy, spilky, lednice, humna, sklady, kotelnu, strojovnu, konírnu pro deset koní a obytnou budovu, ale i bednárnu a byt pro bednáře a domovníka. Albertu Goldfingerovi však patřil nový pivovar jen do roku Tehdy jej získal Emanuel Kallberg a jeho synové a od nich roku 1880 Karel Knobloch. Ten nechal roku 1885 vybudovat místním stavitelem Václavem Pískem chlév a následujícího roku stáje. Po jeho smrti v roce 1888 se stal nakrátko dalším majitelem Raimund Kubík a roku 1889 anglická akciová společnost The Bohemian Breweries Ltd. Prague, jež pivovar zmodernizovala a rozšířila. Společnosti patřil nejen nový libeňský pivovar, ale také pivovar U Štajgrů v Praze na Novém Městě a v Práči u Záběhlic dnes část Prahy 10. Společnost zpočátku prosperovala, když roční výstav dosahoval až hl piva a libeňský pivovar se zařadil mezi první dvacítku českých pivovarů. Angličané nechali v roce 1890 přestavět strojovnu a kotelnu, přistavěli skladové sklepy a novou varnu. Práce provedla firma J. Rosenberg ing. pro stavby průmyslové, spec. Pivovary z Královských Vinohrad. Tehdejším ředitelem pivovaru byl sládek František Ronz, který nechal roku 1892 postavit dům s výčepem a velkým hostincem (nyní restaurace U sokola čp. 369). Roku 1891 byly ještě vybudovány stavitelem Františkem Schlafferem ležákové sklepy s kapacitou 3000 hl piva, velká varna, lednice a místnost pro vystavování piva. Generálním ředitelem anglické akciové společnosti byl Alexander Wentworth Forbes. Moderní pivovar byl opatřen dvěma parními stroji o síle 58 koní a zaměstnával 56 dělníků. Sládkem byl František Camplík, nadsladovním Jan Voráč, podstarším Josef Šíl a sklepmistrem Antonín Bouček. Kapacita varny se zvýšila přestavbou na 120 hektolitrů. Přes počáteční rozmach se anglická firma dostala do značných finančních těžkostí. V letech musela zrušit nebo prodat dva své pivovary a v roce 1906, po prodeji posledního pivovaru, jímž byl právě ten v Libni, zanikla. Libeňský pivovar od ní koupil Josef Kornfeld a přejmenoval jej na První parostrojní pivovar v Praze VIII. To však již libeňský pivovar ztrácel rozpínavostí holešovického pivovaru dříve nabyté pozice a roční výstav klesl na hl, z čehož nejvíce ( hl) bylo desetistupňové pivo a nejméně (119,5 hl) dvanáctistupňového piva. Pivovar však vařil i pivo 11º a 13º. Po 1. světové válce byl sice pivovar opět nákladně modernizován, a přestože nová varna dosahovala varu 160 hl, roční výroba stál klesala. Po Kornfeldově smrti roku 1919 připadl pivovar vdově Olze, která ho vlastnila až do roku 1928, kdy byl zrušen. V části pivovaru zřídila nábytkářská firma Jirásko, která sem přestěhovala živnost z Břevnova, své provozy, a tím přispěla k likvidaci některých budov. Jiráskovu továrnu postavil v letech ing. František Havlena. Zchátralé budovy byly již zbořeny. Sladovna, patřící tehdy firmě Leopold Schmied a spol., pracovala do prvních let okupace a pak rovněž zanikla. Firma přeměnila parní provoz sladovny na elektrický a vedle sladu zde vyráběla i obilnou kávu. Druhá část, přistavená anglickou společností proto se jí také říkalo anglický pivovar, sloužila dále jako Bednářova parní mlékárna (čp. 1499) a chemické laboratoře. Část sladovny spolu se solitérním továrním komínem stojí dosud v dnešní ulici Kotlaska.

3 anebo od tramvají č. 10, 24 a 25 ze stanice Stejskalova v Zenklově ulici jít proti toku Rokytky. Stejskalova ulice (od roku 1904) byla pojmenována podle bývalého libeňského starosty Martina Stejskala ( ). Byl sládkem a později nájemcem zámeckého pivovaru v Libni (čp. 39). Od roku 1850 členem obecního výboru v Libni, od roku 1864 radní a v letech starostou Libně. Majitel velkostatku Zdiby, zemřel na Smíchově. PIS uvádí, že starostou Libně byl v letech toto datum (starostování v letech ) je také uvedeno v Pražském uličníku. Podle Hejtmánka, který čerpal z obecní kroniky jde ale o období Tehdy bylo volební období 3leté. Hejtmánek, i jako pamětník, píše: 1864 (obecní volby 24.a 26.říjen) - starostou zvolen Ant. Kubeš, a prvním radním Martin Stejskal. Továrník Ant.Kubeš zemřel 13.června 1866 a úřadování převzal první radní Martin Stejskal; 1867 (obecní volby 18. a 21.listopad) - starostou zvolen Martin Stejskal 1870 (obecní volby 27. a 29.prosince) - starostou zvolen Josef Hála. Ten volby nepřijal a při opětné volbě zvolen starosta Josef Voctář a prvním radním Václav Svět. Martin Stejskal již v radě nebyl. Z Prahy vedly dvě poutní cesty směřující do Staré Boleslavi. Ta starší, nazvaná později Svatováclavská, vedla od Poříčské brány přes dnešní Poříč Karlínem a odtud buď na Švábkách nebo u Palmovky odbočila přes Libeň kolem místa dodnes zvaného U kříže na Prosek ke kostelu a odtud dále kolem jižního okraje Letňan na Přezletice a Popovice k brodu na nezjištěném místě do Boleslavi. Na Proseku byla významná zastávka všech procesí. Zde se scházeli poutníci z různých směrů a po požehnání v kostele pokračovali pak poutní cestou do Boleslavi navštívit místo, kde byl zavražděn a krátce měl i hrob svatý Václav. Byla to ta cesta, kterou v roce 938 převáželi tělo svatého Václava. Když byla založena Svatá cesta, tak Svatováclavská cesta ve směru od Brandýsa končila v Popovicích a odtud pokračovala do Dřevčic, kde se napojila na Svatou cestou. Svatá cesta, zvaná Via sancta, vedla z Prahy od Špitálské brány přes Karlín, Vysočany, Klíčov, Kbely, Vinoř, Podolánku, Dřevčice, Vrábí a Brandýs do Boleslavi. Touto cestou se přenášelo boleslavské paládium. Tato cesta byla od roku 1674 osazena 44 kapličkami, vzdálených od sebe asi půl kilometru (na délku Karlova mostu). Počet 44 byl podle P. Johanna Müllera, SJ určen počtem invokací loretánské litanie. Celou cestu můžeme dnes rekonstruovat na základě knihy Jana Tannera Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi z roku V roce 1785 dali Černínové zřídit ke svému zámku ve Vinoři novou cestu lemovanou alejí. Přeložením silnice ztratila cesta na významu, většina kapliček viditelně zchátrala a díky rozorání původní cesty se některé z nich ocitly uprostřed polí. Směr cesty se mezi Vinoří a Klíčovem napřímil, ale zbylé kapličky zůstaly na svých dřívějších místech a připomínají trasu původní cesty. Procesí vycházející z Proseka šla od kostela severním směrem ke křížku a zde pokračovala východním směrem dnešní Čakovickou, kde se za Klíčovem teprve napojila na Svatou cestu.

4 V Libni najdeme dvě kaple. Jedna je v tělesu bývalého náspu trati na Sokolovské ulici naproti Invalidovně. Na tympanonu je nápis: UTĚŠ SMUTNÉ OTWEDEWŠE ZLÉ. Výklenková kaplička ve tvaru edikuly s toskánskými pilastry a trojúhelníkovým štítem s obrazem sv. Václava z 19. století byla v roce 2004 kompletně opravena, ale o dva roky později byla vandalsky hrubě poničena. Její oprava vyšla na 60 tisíc korun a provedl ji akademický sochař Miroslav Koželuh. Další kaplička z této cesty je u řeky Rokytky, ve Stejskalově ulici v Libni. Ve Staré Boleslavi stojí chrám sv. Václava se starobylým podzemním kostelem sv. Kosmy a Damiána nad původním hrobem sv. Václava a pak knížecí kostel sv. Klimenta s románskou freskovou výzdobou a mariánskou svatyní, která se svými dvěma věžemi zdvihá k nebesům. Palladium země České je spjato se sv. Václavem. Podle barokních legend je darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže kovový reliéf zachycující Pannu Marii s Kristem nosil celý život na prsou. Po jeho smrti ho, jak říká legenda, zachránil Václavův sluha Podiven a zakopal do země. Později byl náhodně nalezen v místech, kde dnes stojí chrám Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1648 se ho zmocnili Prusové, Palladium ale bylo vykoupeno, přeneseno do Prahy a pak definitivně do Staré Boleslavi. Legenda je jedna věc, skutečnost druhá. Palladium zřejmě není oním originálem, který nosil sv. Václav na prsou, ale je výrazně staré, odborníci se domnívají, že by mohlo jít o kopii vytvořenou podle Palladia původního. případně začít na Elsnitcově náměstí u betonového mostu přes Rokytku Rokytka O Praze se někdy hovoří jako o sochařském díle Vltavy, ale území části Prahy 8 a 9 je spíš dáno kontrastem mezi širokým a hlubokým údolím Rokytky a okolní rovinou mírně se svažující k Labi. Údolí Rokytky je jakousi osou Prahy 9 a skutečně dílem Labe. Hlavní řekou třetihorních Čech byl široký, meandrující veletok, který tekl někde směrem od Pardubic k dnešní Praze a v jeho původním korytě nyní teče Rokytka. Starobylé slovo rokyta bývalo označením pro vrby a břehy byly skutečně zarostlé vrbovím. V Praze je největší říčkou (zmiňovanou již roku 1109), má 10 přítoků. Její znečištění dosáhlo 4. stupně, ale poté, co se vystavělo několik čističek, znečištění kleslo. Rokytka je známá i mnoha druhy ryb, lze tu prý chytit nejen kapry a štiky, ale i plotice, cejny, tlouště. Na konci 80. let se zde vyskytoval i rak říční, bývaly tu prý i vydry. Protože zde bývaly každoročně povodně Rokytka se rozlévala až k úpatí skály hloubětínského zámečku, byla Rokytka od Černého mostu až k ústí do Vltavy v letech 1905 až 1910 regulována. Práce provádělo Družstvo k regulaci Rokytky, společnost složená z místních sedláků. Toto družstvo najalo baraby (tuneláře) z tehdejšího Rakouska. Byli to Italové a říkalo se jim bratránkové. Žili v boudách, které se podobaly sudům. Měly dřevěný rám pobitý plechem, uvnitř byly vystlány slámou. Boudy vlekli bratránkové stále s sebou na místo, kde právě pracovali. Bydleli v nich i v zimě a do některých lezli pozpátku vleže, tak byly malé. Bratránkové byli stále otrhaní, vařili si venku na plechu a co si přes den vydělali, to většinou večer propili v kantýně. Tu provozovala tzv. bába, a ještě dlouho po jejich odchodu se zde zpívala písnička o kantýnské a jejích třech dcerách jak okrádaly bratránky. Mnoho libeňských ulic dostalo jména někdejších pražských primátorů, případně politických činitelů. Najdeme zde například náměstí Holého. V době prvního stanného práva, vyhlášeného po Heydrichově příchodu do Prahy, stanul před popravčí četou v ruzyňských kasárnách i dr. Václav Holý. Václav Holý (* ), český pracovník sociální péče, funkcionář sociálně demokratické strany a Dělnické akademie, od roku 1939 vůdčí činitel domácího protifašistického odboje, v letech hlavní představitel Ústředního vedení odboje domácího. V dubnu 1941 byl zatčen gestapem a za stanného práva v září 1941 popraven. Pamětní deska Obětem 2.světové války, která je umístěna na Palackého náměstí č. 4//375, nese i jeho jméno. Je zde i Andrštova ulice: František Andršt (* ), český sociálně demokratický odborový pracovník. Za nacistické okupace vedoucí činitel odbojové organizace PVVZ. Také on byl v dubnu roku 1941

5 zatčen gestapem a za stanného práva v září 1941 popraven. Ulice Srbova, Podlipného, Zenklova a Drahobejlova nesou jména pražských primasů. Post nejvyššího představitele města Prahy za dobu svojí existence vystřídal tři pojmenování: purkmistr; starosta; primátor. Název purkmistr je spojen s rozhodnutím císaře Josefa II. o ustavení Prahy jako správního celku sjednocením Starého Města, Nového Města, Malé Strany a Hradčan ze dne 12. února Od roku 1882 se nejvýše postavený úředník začal titulovat jako starosta a funkce primátora vznikla k 1. lednu 1922 zároveň s vytvořením Velké Prahy. JUDr. Vladimír Srb byl primátorem v období (konec 2.volebního období); JUDr. Jan Podlipný v období (konec volebního období); PhDr. Petr Zenkl byl primátorem dvakrát: I. období bylo duben (zastupitelstvo rozpuštěno Zemským úřadem) a II. období pak květen 1946 (volby). Ulice Drahobejlova se jmenuje podle Václava Krocína z Drahobejle (původní jméno Šafránek si přepsal dle tehdejší módy do latiny latinsky crocus šafrán). Primator Wenzel Krocin von Drahobejl působil v úřadě v letech Za zásluhy o obec byl povýšen v roce 1557 císařem Rudolfem II. do vladyckého stavu a roku 1594 do stavu rytířského. V erbu měl lva a šafránový květ. Jeho erb je zasazen ve zdi ve dvoře v domě U Halánků, kde Krocín ve svém domě bydlel a kde později žila rodina Vojty Náprstka. Václav Krocín, rytíř z Drahobejle, byl pochován v blízkém, dnes již neexistujícím kostele sv. Štěpána Menšího, též Štěpána ve zdi. Krocínův náhrobek objevili dělníci v roce 1863 při hloubení základů pro nový dům. Ve Vysočanech se nacházela i usedlost Krocínka, na Staroměstském náměstí chybí už od roku 1862 Krocínova kašna. Ta byla postavena okolo roku Bylo to renesanční dílo rudolfínské architektury, ale jméno jejího tvůrce se nedochovalo. Krocín v Praze koupil dva domy. Jeden z nich na Betlémském náměstí, kde byl pivovar to je dům U Halánků, a další dům vedle kostela sv. Štěpána ve zdích. Ten stával v hradbách, proto to označení. Rod Krocínů vlastnil vinice na Proseku a na Hanspaulce. Na prosecké vinici měli letohrádek Krocínku, v místech ulici Nad Krocínkou ve směru na východ od Dlabačovy vily na rohu Stoupající ulice, který tu stál až do požáru ve třicátých letech 20. století. Václav Krocín byl dvakrát ženatý. S první manželkou měl syny Václava a Jana Kryštofa. S druhou dceru Annu. Po narození svého syna se pak psal Václav Starší Krocín z Drahobejle. Po Krocínovi byly pojmenovány ulice v Praze 9. Od roku 1900 do roku 1904 se jmenovala Krocínova a od roku 1904 Drahobejlova. Na Proseku jsou od roku 1935, kdy byla na stavbu rodinných domů pro zaměstnance ČKD rozparcelována Krocínova vinice, ulice Nad Krocínkou, Na Krocínce a Pod Krocínkou. Vpravo máme kopec Kotlaska, vlevo pak (za Kolčavkou) Labuťka.

6 Kolčavka Historie této usedlosti sahá až do 15. století a mezi jejími majiteli se vystřídali aristokraté vznešených jmen: markrabata Millesimo, hraběnka Leopolda Příchovská, francouzský šlechtic Doujand d Houllier, hrabě Deym i anglický generál.bývalá viniční usedlost na břehu Rokytky pod Sovími vrchy vznikla jako hospodářská usedlost v husitských dobách, nejstarší písemné zprávy pochází z 18. století, kdy usedlost i vinici vlastnil hrabě Millesi. Majitelé Kolčavky se často střídali, mezi vlastníky převažovala bohatá šlechta. V devatenáctém století pan Václav Ubelli ze Siegburgu Kolčavku přestavěl a vznikla tak vinice nejen s hospodářskou usedlostí, ale i šlechtickým sídlem. Dařila se tu kvalitní burgundská réva nejlepší v pražském okolí. Jeden z dalších majitelů, anglický generál Thomas of Brady využil toku Rokytky k vybudování anglického parku s altánky, kde křivolaká ramena Rokytky spojovala malá jezírka. V jedné z těchto tůněk se utopili nešťastnou náhodou jeho dva malí synové. Nešťastný otec Kolčavku prodává prvnímu náhodnému zájemci a vinice i zámeček postupně upadá a pustne. Ve 30. letech 19. století koupil usedlost zámožný pražský měšťan Hlasivec, který chtěl Kolčavku postupně zvelebovat pro svých pět dětí. Děti se ale rozešly do světa a doma zůstala jen nejstarší Ludmila, snoubenka vlasteneckého profesora Františka Čupra. V přípravách na svatbu však rodinu zasáhl státní krach a Hlasivec přišel o všechen svůj majetek. Kolčavku čekala dražba. Dr. Čupr však od sňatku neustoupil, a protože se mu podařilo vydat Čítanku českého jazyka pro německé školy, koupil v dražbě za svůj honorář Kolčavku. Musel se však vzdát univerzitní profesury, protože odmítl přednášet německy a měl být proto přeložen do Uher. Stal se profesorem na Akademickém gymnasiu, ale pro své vlastenectví byl svého místa zbaven. Vyučování se ale nevzdal, na Kolčavce zřídil střední hospodářskou školu pro hochy a mladé muže spolu s internátem a školní stravovnou. Roku 1857 tu studovalo již 38 posluchačů, mezi nimi Julius Grégr či Vítězslav Hálek. Škola se zároveň stala významným kulturním centrem, hrálo se tu divadlo, byla zde knihovna. Školská éra skončila rokem 1870 a s ní i někdejší půvab zdejšího okolí. Násep železniční trati rozdělil pozemek a budovu utopil ve svém stínu. František Čupr po smrti své manželky v r 1872 všechny své školy zrušil a žil pak v ústraní na Kolčavce, zabývaje se vědeckým bádáním a literární prací. V libeňském zátiší vytvořil tehdy své životní dílo, čtyřdílný spis Učení staroindické, jeho význam u vznikání a vyvinování názorů zvlášť křesťanských a vůbec náboženských. František Čupr zemřel 29. června 1882 a byl pohřben za velké účasti vlastenecké veřejnosti na starobylém hřbitově u kostela sv. Václava na Proseku. Kolčavku zdědil jeho syn, ing. Ladislav Čupr, který zde r založil Továrnu na cementové výrobky.v jiné části byla sirkárna (zavedená již od r panem Hladíkem). Asi od roku 1882 byla na Kolčavce firma na minerální barvy a chemické preparáty paní Hofmanové, později výrobna pletacích strojů manželů Jarošových. Po válce výrobna likérů dr. B. Gruna, továrna na barvy a laky. Ve vyčleněné budově čp. 69 vznikl podnik na výrobu náplní do hasicích přístrojů.

7 Balabenka Říkali jsme si, že původní usedlost měšťana Ballabena byla ještě v roce 1920 na Palmovce. Nová Balabenka pak stála na dnešní Balabence na místě kde stojí benzinová pumpa. Balabenka vznikla na přelomu 18. a 19. století jako hospodářská usedlost s vilou a mohutnou zahradou. Bankéř Karel Antonín Ballaben byl i majitelem mezinárodní povoznické firmy, a proto byly na Balabence rozlehlé stáje pro tažné koně, prostory pro formanské vozy, dílny na jejich opravy a kanceláře. Ballaben zde žil až do své smrti v roce Dceru Karla Ballabena si vzal bankéř a ředitel Pražské paroplavební a plachetní společnosti Karel Kleinwächter, jehož koníčkem byla hudba. Když se přiženil na Balabenku, založil zde hudební školu. Scházívala se u něho tehdejší hudební smetánka. Znal se s manželi Duškovými a jejich prostřednictvím i s Mozartem. (Ballabenovi patřila nějaký čas i Bertramka). Roku 1840 se Kleinwächterova dcera Karolina vdala za častého hosta hudebních dýchánků jejich rodiny, kapelníka královského stavovského divadla Františka Škroupa. Ten byl tehdy již vdovcem a byl na vrcholu své hudební slávy. Hudbu ke hře Fidlovačka s písní Kde domov můj složil již v roce S Karolinou měl 7 dětí, ale mnoho štěstí ve svém 22letém manželství nezažili. Škroup musel odjet za obživou do ciziny. V holandském Rotterdamu získal místo šéfa opery, ale svou rodinu nechal na Balabence, protože věřil, že se k ní brzo vrátí. Doufal marně, domů se již nevrátil, zemřel v bídě 7. února 1862, krátce potom, co jej navštívil Bedřich Smetana. Byl pochován ve společné hrobce nemajetných protestantů. Hudba zůstala Balabence věrná i při posledních majitelích. Byli jimi manželé Zůnovi, jejichž dcera byla proslulou harfenistkou. Za první republiky zanikly zahrady Balabenky i její vinice, oblast procházela bouřlivým průmyslovým rozvojem. Budova a nádvoří Nové Balabenky sloužily jako řemeslnické a průmyslové provozovny. Byla tam např. Nejstarší továrna na mlékařské stroje a konve na dopravu mléka v Československé republice, majitele A. Jílka. V r musela ustoupit dopravním stavbám a přes odpor místního občanského sdružení i obecního úřadu byla zbourána.

8 Podviní Podviní je nejstarší osídlenou částí Libně, dnes zaniklá ves mezi Libní a Vysočany ležící pod vinicemi na březích Rokytky. Již roku 1318, za vlády Jana Lucemburského je v pramenech zmiňována zdejší tvrz, dvůr a mlýn. Na sklonku 14. století měl Podviní v držení rod Bavorů, po smrti vdovy Kristiny (paní zbožné a k církvi štědré) ho získal Jan Adam, který se potom psal z Podviní. On, ani jeho příbuzní nebyli přívrženci husitů. Mikuláš z Podviní svědčil proti Janu Husovi v roce 1409 před úřadem pražského arcibiskupa. Když Václav IV. Sesadil novoměstské konšely sympatizující s Husem, byl novým purkmistrem jmenován Jan Podvinský. Ten se památného stal jednou z obětí první pražské defenestrace. Dav vyplenil Podviní (i Prosek, který také patřil Podvinským). Od roku 1421 byl vladykou v Podviní pražský měšťan Jan Bradatý (r padl v bitvě u Ústí nad Labem). Připojení Podviní k Libni (1524) se netýkalo podvinského mlýna. Podvinská tvrz byla již v r pustá a naposledy je zmíněna v r Mlýn (čp. 73) se z celého Podviní zachoval nejdéle, tedy jeho obytná část v zarostlé zahradě s vjezdovým pilířem,který tu údajně přežil z husitské doby. Mlýn několikrát vyhořel z nedbalosti bezdomovců, kteří zde slavili čarodějnice, poté jej pohltila nová zástavba. Je podle něj nazvána dnešní ulice v Libni: Podvinný mlýn (v letech Podvinský mlýn). Další demolovaný objekt je lihovar s rafinerií a výrobou drasla, nazývaný špirituska. Budovala ho od roku 1872 firma Franz Xaver Brosche Sohn, jako svou pobočku. Současně s lihovarem byla postavena i sladovna, ovšem vyráběný slad zpočátku sloužil jen pro potřeby lihovaru. Lihovar byl znám po celém Rakousku-Uhersku a vyvážel své výrobky téměř do celé Evropy. V objektu lihovaru byly 4 vodní nádrže rybníky, do kterých se přiváděla voda z Rokytky. Jejich hladina byla výše, než hladina Rokytky, která po regulaci klesla. V 70tých letech minulého století se výroba v lihovaru postupně omezovala, až byla úplně zastavena, objekty v 80tých letech zbourány, rybníky zasypány a na místě továrny postaveno sídliště. Hřiště Sparty Praha Je vybudováno na místě bývalého zahradnictví. Dnes je zde Rugby Club, ale od jara 2008 se začalo sportovat v nové víceúčelové hale. Prostory čtyřpodlažního objektu využijí především vyznavači házené a dalších míčových her. Hlediště hlavní haly pojme až 1250 diváků, zázemí tu najdou stolní tenisté v sále s kapacitou 100 diváků. Tělocvičnu pro 50 diváků budou moci využívat například judisté, ale i jiní sportovci. K dnes již běžným službám podobných zařízení patří posilovna, fitnes, rehabilitace, restaurace, vše s bezbariérovými vstupy. Řešení venkovního ragbyového hřiště s tribunou a zázemím a bytového objektu areálu AC Sparta o pěti podlažích je zatím na papíře. Projekt se dolaďuje, přibyla v něm například běžecká trať. Dokumentace je

9 připravena pro územní rozhodnutí, ubytovna má vydané stavební povolení. Budova PVT, je architektonicky velice zajímavá, má podobu lodě a z každé strany vypadá jinak. Designér Fischer dbal i na maličkosti, např. vnitřní schodiště má úpony jako na lodí, je rozlišen prostor pro zaměstnance a klienty, nahoře nechybí kapitánský můstek. Pravěk V pravěku existovalo od Palmovky podél Rokytky až k Podviní souvislé osídlení. Jejím údolím tekla meandrovitě velká řeka. Nad Rokytkou začíná náhorní plošina České křídové tabule.u Podvinného mlýna byly nalezeny hroby kultury šňůrových pohárů asi z 2. poloviny 3. tis. př. Kristem. Muži byli pohřbíváni na pravém a ženy na levém boku. V r bylo mezi lihovarem a mlýnem vykopáno sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové ( slitina mědi a cínu) zlaté šperky vyzdívané roby, skrčenci. Kostrové hroby byly nalezeny v prostoru Sparty. Na staveništi školy na Balabence byla nalezena část sídliště bylanské kultury ze starší doby železné (8-5 stol. př. n. l.) doba haštalská. V okolí Kolčavky bylo sídliště laténské kultury, u vysočanské nemocnice bylo germánské pohřebiště. Přírodní park Podviní V dnešním parku Podviní stál kdysi zámeček čp 184 zvaný na libeňské půdě.v roce 1888 v něm byla založena Továrna na barvy, laky a fermeže firmy Chitz a Moller. V roce 1934 zde anglická firma založila tiskárnu biblí, o rok později tu vznikla provozovna na výrobu kosmetických přípravků a r zde Josef Smolík otevřel výrobu automobilových součástek, která byla později provozována družstvem Motex. Park Podviní je nejen zelenou oázou, ale zároveň i uměleckým dílem. Čtyři hektary půdy, na nichž se dnes Park rozkládá, byly dříve jen místem zanedbaného parku a skládky. Do konce šedesátých let stával v těchto místech Vysočanský zámeček s přilehlou zahradou a ovocným sadem. Když byl zámek zbourán, zůstal pozemek opuštěný a zahrada zarůstala křovím a plevelem až do devadesátých let. Tehdy se v hlavách skupiny umělců v čele se Stanislavem Špoulou zrodila myšlenka využít tuto plochu k výstavbě městského parku. Původní studie a plány byly bombastické, avšak realizovatelná byla jen jejich část, a to především z finančních důvodů. Projekční stránku výstavby všech tří etap realizoval architekt Josef Smutný. V první fázi rekonstrukce, která začala v roce 1997, byla upravena a zregenerována dřívější zámecká zahrada. Tato nejstarší část parku se nachází po pravé a částečně i levé straně příchodu od můstku přes Rokytku. Byly zde zachovány některé původní dřeviny, jejichž stáří se odhaduje na více než sto let. Výrazným architektonickým prvkem této části parku je uměle vybudovaná vodoteč se dvěma jezírky, na jejichž březích jsou vysázeny vrby, které dokreslují kouzelnou atmosféru. Voda původně vytékala z Proseckého rybníka pod estakádou a tekla pod povrchem země. Architekti toho využili a umělými koryty zavedly podzemní vodu na povrch. Tekoucí voda s malými jezírky dodává parku atmosféru skutečné přírody. Dominantou Parku Podviní je model keltského kamenného hradiště s přírodním amfiteátrem vybudovaný ve tvaru středověkého veleještěra. U zrodu tohoto originálního díla stáli tři autoři akademický architekt Libor Culka, akademický sochař Jiří Beránek a Miroslav Pacner, který našel inspiraci v Obrově chodníku,, což je jeden z přírodních divů v Severním Irsku. Tvoří jej vyvřelých čedičových kamenů. Podle bájí tento úkaz vystavěli obři jako most z Irska do Skotska. Inspirací k ještěrovi byla tajuplná stavba adénských amerických indiánů v Ohiu zvaná Hadí mohyla. V mytologii chrání had prameny života, náš ještěr pije vodu z jezírka dřevěnou vyhlídkou. V poslední etapě výstavby byla vytvořena rozlohou největší část parku, takzvaná odpočinková louka. Tato zatravněná plocha s nízkou výsadbou je architektonicky nejjednodušším prostorem, přitom však toto území prošlo při rekonstrukci nejradikálnějšími změnami. Všude tu totiž původně ležely hromady suti, kamenů a jiných stavebních materiálů, svážených sem z nedalekého přednádražního prostoru v době jeho demolice. Černé skládky byly pracně odstraněny, přičemž menší část stavebního odpadu byla zahrnuta do země. Altánek ve středu louky působí už z dálky uklidňujícím dojmem, je záchytným bodem, útočištěm. Jako jeden z mála městských parků má Park Podviní také veřejné ohniště. Součástí Parku je také dětské, a dokonce i psí hřiště. Park je také využíván k nejrůznějším kulturním a společenským akcím, a dokonce slouží pro oddávání novomanželů. Je jediným místem v Praze, kde se konají svatby pod širým nebem.

10 Dostali jsme se do Vysočan. Kdysi byla dělítkem mezi Libní a Vysočany právě Rokytka, dnes Prahu 8 a 9 odděluje železniční trať. VYSOČANY: název patrně odvozen od charakteristiky obyvatelstva - tj. od lidí žijících na vysokém místě. V r byly dekretem Františka Josefa I. povýšeny na město s právem užívat městský znak. Budova vysočanské radnice postavena v r V r se Vysočany staly součástí tzv. Velké Prahy. Dne 25. března 1945 byly poničeny spojeneckým náletem na Prahu. Vysočany jsou od vzniku Velké Prahy roku 1922 jádrem Prahy 9. Nejstarší písemná zpráva o Vysočanech se nalézá až v listině kladrubského kláštera z roku 1239, podle níž Vladislav I. věnoval zmíněnému klášteru jedno město a 128 vesnic, mezi nimiž jsou uvedeny i Vysočany. Nejvýznamnější vlastníci byl kuchař Jana Lucemburského, rytíř Zdeněk, rytíř z Vysočan. Vysočany tvořily početné vinice s příslušnými usedlostmi- Jetelka, Kelerka, Klíčov, Krocinka. V polovině devatenáctého století tu byl založen pivovar. V tu dobu zde bylo pouze 58 domů. V polovině devatenáctého století se proměnily v průmyslové středisko s mnoha továrnami. Roku 1896 zde začala jezdit elektrická tramvaj. Na město byli povýšeny 27: srpna Znak dostaly na základě císařského rozhodnutí, na kterém byli zobrazen stříbrný dvouocasý lev (České království), homole cukru (cukrovar), stříbrné ozubené kolo (továrny), vinná réva s hrozny (vinice). Pohromou byli pro Vysočany nálety , bylo zničeno mnoho domů. Roku 1966 byla dostavěna estakáda na Prosek navržená architektem Ladislavem Fejtlem. V roce 1974 se z Prahy 9 stala čtvrť zajímající ze všech pražských obvodů největší území. Jednou z dominant Prahy 9 je vysočanská radnice v roce 1854 se stala obecní úřadovnou ale roku 1989 podlehl demolici. V 80. letech byl zakoupen pozemek na tvrz. Obecním vršku pro novou školu a obecní úřad. Pověsti vypráví, že v tomto domě straší, chodci slyšeli naléhavé klepání. Když byla roku 1910 budova stržena, nalezli dělníci při výkopu chodníku kostru zabitého člověka. Hned 1911 byla postavena nová radnice- tedy její polovina podle plánu stavitele Václava Haaseho. Nedaleko stál špitálský dvůr, který byl roku 1634 upraven na vojenský špitál. Za zmínku stojí i vysočanský zámeček, který byl v polovině 17. století. Václav Pražák zde zřídil nové vysočanské kulturní a společenské centrum. Město Vysočany Vysočany byly sice od 29. srpna 1902 městem, ale přesto nepozbyly výhod, které obyvatelům poskytuje vesnice. Bylo to ovlivněno blízkostí Prahy, zejména po rozvoji průmyslové výroby, zavedením tramvajového spojení s Prahou a zřízením železniční stanice ve Vysočanech a posléze i v Libni-horní. Ve Vysočanech se stále slučovaly výhody města i venkova. Dnes, kdy vzpomínáme 105. výročí povýšení Vysočan na město, si můžeme připomenout důvody tohoto činu. V úředním dokumentu se uvádí, že to bylo na žádost vysočanských občanů a s milostivým přihlédnutím císaře pána ke spořádané vysočanské obci. Nebyl to však ale jiný důvod? Jak vypadala tenkrát politická situace v Rakousku-Uhersku? Mocnářství po vyrovnání s Uherskem již ztrácelo svůj vliv v Evropě. Ani stárnoucí císař již nebyl tak rovnocenným partnerem ostatním evropským monarchům. Lesk vídeňského dvora byl přehlušován významem Paříže, Říma, Londýna a dokonce i Krakov či Madrid nabývaly na důležitosti. V samém mocnářství mohla Vídeň překonat ve věhlasu Praha, která by se mohla znatelně rozrůst připojením sousedních měst, zejména Smíchova a Žižkova. Impuls k tomu dalo připojení Libně s primátorským zámečkem a další místa by jistě pak záhy následovala. Jak tomu zabránit? Jednoduše: povýšit obce kolem Prahy, u nichž je nebezpečí, že svým spojením vytvoří z Prahy Vídni nebezpečnou konkurenci, na samostatná města.

11 Udělit jim výsady, třeba jen přidělením vlastního znaku. A tak se stalo, že během několika let vznikaly v okolí Prahy z dosud samostatných obcí města. A jednání o jejich připojení k Praze, a tím ztráty samostatnosti, se zdálo být zažehnáno. To trvalo jen do konce existence rakouského mocnářství. Po jeho zániku a vzniku samostatné republiky byly položeny i základy ke vzniku Velké Prahy připojením okolních obcí a Praha se začala rozrůstat. Podobná připojení se ještě několikrát opakovala, až Praha (už bez přívlastku Velká) dosáhla dnešní podoby. K té ji pomohlo i připojení Vysočan od roku 1922.

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Něco z historie Lihovaru v Třebíči

Něco z historie Lihovaru v Třebíči Něco z historie Lihovaru v Třebíči Původní Lihovar, ve kterém se nacházíte, byl založen léta páně 1890 za rakousko-uherské monarchie majiteli třebíčského zámku z rodu Waldsteinů jako součást zámeckého

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST STARÁ AEROVKA HISTORIE...... A BUDOUCNOST DRUHOU NEJSTARŠÍ ČESKOU LETECKOU TOVÁRNU ZALOŽIL V LEDNU 1919 VLADIMÍR KABEŠ Továrna Aero v Holešovicích v r. 1920 Historie objektu Stará Aerovka První roky po

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

( Stezka Sv. Josefa )

( Stezka Sv. Josefa ) ( Stezka Sv. Josefa ) 3. Referenční NS: Reference NS Praha 9: Reference - NS Vinoř: Zastávka NS: (příklad z realizované NS Vinoř) Plánek a fotografie z Naučné stezky Prahy 9, která je ukončena v areálu

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky Pracovní list pro malé i velké návštěvníky 1 Nacházíme se na Malé Straně, jedné z nejstarších částí Prahy. Zveme vás na návštěvu do domů U Zlatého slunce a U Zlatého šífu. Domy vznikaly jako renesanční

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Obsah: 1) Staroměstská radnice 2) Orloj 3) Dům U Kamenného zvonu 4) Dům U Bílého jednorožce 5) Názory na postavení Země ve vesmíru 6) Týnský palác 7) Otázky 8) Obrázky Staroměstská

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Stavební proměny chaty na Kvíčalce

Stavební proměny chaty na Kvíčalce Stavební proměny chaty na Kvíčalce V sedmdesátých letech proběhla přestavba, během níž byla dřevěná, rozpadající se nadzemní část původní vilky stojící pod hrází Bahňáku (obr. 1) přenesena na dnešní místo

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více