Bezpečnostní heslo na květen: Buď ostražitý a předvídavý! FOTO: archiv OKD. úspor, zabezpečení kontinuity a bezpečnosti provozu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní heslo na květen: Buď ostražitý a předvídavý! FOTO: archiv OKD. úspor, zabezpečení kontinuity a bezpečnosti provozu."

Transkript

1 5. května 2011 l číslo 18 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na květen: Buď ostražitý a předvídavý! Tam, kde je třeba OSTRAVA Po haváriích japonských elektráren se řada firem, a to nejen z oblasti jaderné energetiky, začala zabývat svou připraveností na možné havárie a katastrofy a analyzovat své existující havarijní a krizové plány. S potěšením mohu konstatovat, že v OKD v tomto směru nemusíme podléhat této módní vlně, neboť interní audit společnosti se již krizovými a havarijními plány detailně zabýval v průběhu předchozího roku a prověřoval jejich úplnost a aktuálnost. Naše práce je poměrně různorodá a mění se v závislosti na aktuálních rizicích, problémech, změnách a potřebách společnosti. Kupříkladu na konci loňského roku jsme se zabývali novým personálním informačním systémem a výpočtem mezd v OKD, abychom se přesvědčili, že mzdy zaměstnanců OKD jsou správně spočítány. Naše hlavní úkoly se však nemění neustálé zlepšování procesů společnosti a správné nastavení systému vnitřních kontrol. Letošní plán naší činnosti je více zaměřen na provozní oblasti, a proto interní auditoři působí častěji v prostorách důlních VOJ. Momentálně je můžete potkat v povrchových skladech při diskusích o zlepšování nákupu náhradních dílů či u důlních energetiků, kde posuzují fungování interních procesů po prodeji našich energetických aktivit společnosti Dalkia. Největší provozní audit je ovšem naplánován na léto, kdy se budou interní auditoři detailně zabývat plánováním příprav a rubání. Těším se na naši vzájemnou spolupráci. Petr Hanzlík vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD Ze světa 60 let od podepsání Smlouvy o ESUO PAŘÍŽ Minulý měsíc uplynulo 60 let od podepsání tzv. Pařížské smlouvy, která byla zakládající smlouvou Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), někdy též zvaného Montánní unie. Smlouvu podepsali zástupci Belgie, Francie, Itálie, Spolkové republiky Německo, Lucemburska a Nizozemska, a byla omezena na 50 let, vypršela v roce Jejím smyslem mělo být zamezit další válce mezi Francií a Německem a podpořit hospodářský růst. Postupem času, na základě podepsání tzv. Římských smluv výše zmíněnými státy, se ESUO propojila s dalšími organizacemi Evropským hospodářským společenstvím (EHS) a Evropským společenstvím pro atomovou energii (EURATOM). ESUO lze považovat za základ dnešní Evropské unie. RG Společnost OKD potřetí za sebou získala prvenství v Czech Top 100 Naše firma je nejobdivovanější v odvětví dobývání nerostných surovin. Rozhodly o tom nejen ekonomické výsledky OSTRAVA Těžební společnost OKD obhájila své loňské a předloňské prvenství v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky. První místo v odvětví Dobývání nerostných surovin jí před nedávnem přidělila porota složená z manažerů významných společností, finančních analytiků, zástupců oborových svazů, sdružení a profesních asociací a dalších ekonomických odborníků. Až za OKD ve stejné kategorii skončily společnosti Severočeské doly a Sokolovská uhelná. Další vítězství OKD svědčí o tom, že jdeme správným směrem. Žebříček je sestavován podle kritérií stanovených již v roce Těmi jsou například dlouhodobá hodnota firmy, kvalita výrobků, schopnost přilákat a udržet talentované zaměstnance, odpovědnost k životnímu prostředí, vztah ke společnosti a podpora obecně prospěšných projektů a řada dalších. Pokračování na straně 2 KARVINÁ Je nejúspěšnějším nositelem nápadů do programu trvalého zlepšování Continuous Improvement na Dole Karviná. Loni jich přihlásil dvanáct a třikrát píchali do jeho podobizny špendlíky, když jej vyvěšovali na nástěnku pro muže měsíce v oblasti CI. Osmadvacetiletý Václav Zyder, vodohospodář, ekolog, odpadový hospodář a zástupce vedoucího odboru energetiky z toho ale nedělá vědu. Prostě mě baví neustále něco nového objevovat, řešit problémy, říká. Kde hledáte inspiraci ke svým nápadům a jaká témata preferujete? To je jednoduché. Prostě se dívám kolem sebe, a když vidím nějaký problém, začnu hledat cesty, jak ho vyřešit. Sednu si třeba k internetu, otevřu knížku a hledám. Moje výhoda je v tom, že mám velkou podporu svých nadřízených a také, že za těch sedm let, co pracuji v OKD, jsem prošel více pracovišť a více šachet. Pracoval jsem už na Dukle, na Lazech, na Paskově. A preferované oblasti? To je různé. Asi nejvíc se ale věnuji problematice energetiky. Jde třeba o hledání FOTO: archiv OKD První místo v odvětví Dobývání nerostných surovin v žebříčku 100 obdivovaných firem ČR svědčí o tom, že OKD patří mezi společnosti, které hrají s těmi nejspolehlivějšími kartami. Třikrát do něj píchali špendlíky Hovoříme s vloni nejúspěšnějším nositelem nápadů Continuous Improvement na Dole Karviná Václavem Zyderem FOTO: Bohuslav Krzyžanek úspor, zabezpečení kontinuity a bezpečnosti provozu. Kterých nápadů z té loňské dvanáctky si ceníte nejvíc? Nejlepší pocit mám asi z toho, že jsme se na chemické úpravně vody na závodě ČSA zbavili plynného chlóru a přešli na kapalný roztok. Díky možnosti přesného dávkování to přineslo finanční úspory, ale především vyšší bezpečnost. Radost mám také z protiprůvanových clon instalovaných na vstupních vratech jámových budov ČSA 2 a Jan. Je to možná takové až trochu úsměvné řešení, ale přispělo ke zlepšení klimatických podmínek a citelně pomohlo lidem pracujícím na ohlubni. Navít šetří energii. Václav Zyder u jednoho ze svých zlepšení protiprůvanové clony z těžkých lamel na vstupu do jámových budov. Co vás motivuje ke zlepšovatelské aktivitě? Jak vidíte otázku odměn? Abych se přiznal, odměny nijak neeviduji, ostatně část jsem jich dal na Barborku a jiné veřejně prospěšné aktivity. To není to podstatné. Spíš mne uspokojuje pocit dosaženého cíle, že jsem něco udělal, pokořil, zlepšil, pomohl lidem. Jak vlastně hodnotíte projekt CI? V čem vidíte jeho hlavní přínosy? Programu CI určitě věřím a považuji ho za velmi prospěšný, ba nutný. Nechápu ho ale jako nějaký převrat. Jde spíše o pojmenování toho, co je přirozené a s čím se setkáváme všude kolem nás. Vemte si třeba přírodu. To je neustálá evoluce, zlepšování. A CI je základním prvkem pro úspěšnou evoluci v podmínkách OKD. I tady je třeba soustavně nabourávat vžité stereotypy a hledat cestu rozvoje. Nejenom v oblasti strojního vybavení a techniky. Je třeba zlepšovat také pracovní procedury, postupy, pracovní vztahy. Lidé jsou vždy nejdůležitější, i když práce s nimi je ta nejtěžší. Pokračování na straně 3

2 2 Z OKD ročník 41 l číslo 18 Severní závod Dolu ČSM navyšuje elektrický výkon Odtěžení z Jihu a směrem na Darkov znamená žízeň po proudu STONAVA Dodávky tolik potřebné šťávy na severním závodě Dolu ČSM se zapojovaním dalších a dalších moderních zařízení pomalu přestávají stačit. Technologie programu POP 2010 a PERSPEKTIVA 2015 na čelbách i v rubáních si spolu s požadavky na přímé centrální odtěžení z jižní lokality a napojení dopravníků s uhlím z oblasti 0. kry směrem na Důl Darkov žádají zvýšení elektrického výkonu v podzemí. Doposud to zajišťovala povrchová rozvodna na Severu s transformátory o výkonu dvakrát 8MVA 22/6kV. Energii přenášelo z 6kV rozvaděče šest kabelových tahů vedených ve vtažné jámě. Dva pro hlavní rozvodnu na čtvrtém, zbytek pro hlavní rozvodnu na pátém patře. To už však začalo být nedostatečné, vysvětloval elektroprojektant Evžen Broda s tím, že proces, vedoucí k vyššímu odběru proudu, naplánovali do tří etap. Opravovali jsme kabelové vedení na úrovni čtvrtého patra na Severu na horizontu minus 630 metrů mezi hlavní rozvodnou na čtvrtém patře na Jihu a trafostanicí 4504 na Severu, upřesnil Broda. Na rozvaděč trafostanice 4504 elektrikáři ve výluce postupně napojili 6kV odvody pro severské centrální odtěžení to znamenalo zajištění výkonu pro vybavované rubání i budoucí porub (v obou bude POP 2010). Další etapa znamená výměnu transformátorů 22/6kV a doplnění odvodních polí 6kV pro Důl ČSM-Sever v rámci rekonstrukce hlavní rozvodny na povrchu a položení nových kabelů mezi ní a hlavní rozvodnou na čtvrtém patře pomocí tří kabelových tahů, Hlavní důlní elektrorozvodna na pátém patře severního závodu Dolu ČSM. uvedl Broda. V jámě dají elektrorozvody na lepší konzoly, na vodorovných důlních dílech na silonové závěsy přímo na výstroj a dole v rozvodně pak na úchyty SONAP. Na čtvrtém patře vybudují i rozvaděč 6kV sestávající z osmi polí Unigear řízených systémem Microsada. Což znamená jedna kobka měření a tři přívodní a čtyři odvodní pole, popisoval elektroprojektant. V poslední etapě půjde o instalaci dvou kabelových vedení do oblasti 1. kry pátého patra, čímž se uvolní výkon pro plánované odtěžení na Důl Darkov a také pro přípravy a těžbu v porubech v oblasti 0. kry Dolu ČSM. Radek Lukša Ze světa Uhelná společnost navrhuje vznik nového dolu KANADA Společnost Crowsnest Pass Coal Mining Company podala letos v únoru Ministerstvu pro energetiku, doly a ropné zdroje žádost o umožnění průzkumu. Rozhodnutí ministerstva by měla obdržet v nejbližších dnech. Společnost by chtěla již v průběhu léta realizovat 11 průzkumných vrtů. O záměru společnosti byla na konci března informována Rada města Fernie, která obdržela od oddělení pro plánování hodnotící zprávu. Zpráva doporučuje informovat ministerstvo o tom, že město vyhloubilo jeden vrt do vodonosné vrstvy pro zajištění vody pro obec. V budoucnu má zájem provést ještě dva podobné vrty. Město se chce ujistit, že navrhované těžební aktivity, nastíněné v žádosti o umožnění průzkumu, nebudou mít vliv na kvalitu vody z pramenů vodonosné vrstvy. Proto požádalo, aby bylo informováno o průběhu projektu. Pokud ministerstvo naznačí, že prameny nebudou narušeny, pak by zájmy města Fernie neměly být průzkumem ložiska uhlí narušeny. Navrhované těžební aktivity by měly začít v průběhu jara či na počátku léta tohoto roku a skončit by měly na podzim. Průzkum se bude skládat z jedenácti vrtů s průměrnou hloubkou 200 metrů. ZDROJ: RG, The Free Press FOTO: Důl ČSM Jedním cvaknutím přepne světlo u lamp soupravy z bílé na červenou Nápad vedoucího úseku dopravy ZD 24 Jiřího Lokaje se rozšířil na všechny šachty STAŘÍČ Někdejší československý reprezentant v ping-pongu a fotbálku Jiří Lokaj ulehčil práci lokomotivářům a zvýšil bezpečnost horizontální důlní dopravy. Jako vedoucí úseku ZD 24 na Dole Paskov vymyslel a pomohl zavést do sériové výroby jednoduchý přepínač měnící bílé a červené světlo u koncových lamp souprav. Jeho nápad z doby před vyhlášením projektu trvalého zlepšování zavedly všechny šachty OKD! Podle mých informací je nových světel v revíru kolem pěti stovek. Na náš podnik přišla jako poslední před necelými třemi týdny. Máme jich na padesát, informoval Lokaj, jenž v havírně dělá už od sedmasedmdesátého roku. Nejprve byl na Dukle, kde fáral jako revírník na čelbách i vedoucí přípravářského úseku. Po jejím útlumu odešel po devětadvaceti letech jako vedoucí úseku dopravy po ZD 24 právě na staříčskou šachtu. Začínali jsme s osmi kilometry drážek a čtyřmi mašinkami. Teď už máme padesát kilometrů, Jiří Lokaj se svítilnou, kterou lze přepínat z bílé na červenou a naopak. Dokončení ze strany 1 Jak zdůraznil předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan Struž, OKD patří mezi společnosti, které hrají s těmi nejspolehlivějšími kartami: kvalitou, technickou invencí, progresivním marketingem a v neposlední řadě slušností a odpovědností vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům i zákazníkům. Žebříček od své premiéry v únoru 1999 získal renomé a je velmi sledovaným ratingem vydávaným každoročně Sdružením CZECH TOP 100. To mimo jiné usiluje o zlepšení informovanosti o českém podnikatelském prostředí, podporu dobrých vztahů mezi manažery a zprostředkování informací veřejnosti prostřednictvím médií. Vítězství, kterého společnost OKD dosáhla potřetí za sebou, je naším velkým úspěchem. Svědčí o tom, že jdeme správným směrem, řekla k další obhajobě Petra Lokomotivář z rubání Jiří Mandůr už používá novou lampu v provozu. na nichž provozujeme dvaadvacet mašinek, upřesnil s tím, že cílem lampového zlepšováku byl bezpečnější provoz a usnadnění obsluhy. Díky němu nemusí lokomotiváři svítilny K 07A přenášet, když potřebují táhnout (červené světlo, případně odrazky na konci soupravy), anebo naopak tlačit (bílé světlo na začátku soupravy). Stačí cvaknout, a je to popisoval Jan Mandůr, řidič DHL z úseku T4 na staříčské lokalitě. Koncová lampa podle Lokajovy úpravy je mimoto asi o půl kilogramu lehčí než normální a má větší svítivost. Výdrž akumulátoru je čtrnáct hodin. Je také levnější dát obsluhám mašinek pouze jednu přepínací lampu za přibližně pět tisíc než dvě se stálým červeným a bílým světlem, které mají hodnotu asi devět tisíc korun. Lokaj svůj nápad uskutečňoval za přispění vedoucího staříčské lampovny Zbyňka Hrabce a ostravských báňských záchranářů. Ti domluvili instalaci přepínačů u karlovarského výrobce svítidel. Více než zápis zlepšováku do projektu Continuous Improvement autora zajímá další úprava. Chlapi z provozu by tam chtěli i modré světlo, potřebné při přepravě výbušnin. Dalo by se to řešit třetí sadou LED diod, zakončil Lokaj. Radek Lukša Společnost OKD potřetí za sebou získala prvenství v Czech Top 100 Mašínová, ředitelka PR a komunikace OKD. Mezi nejobdivovanějšími firmami v pořadí takzvaných All Stars obhájily svoje pozice Škoda Auto a Skupina ČEZ a po roční odmlce se mezi oceněné vrátila Česká pojišťovna. Dlouhodobě si svoje postavení mezi TOP 100 udržují Student Agency, Kofola, Komerční banka, Plzeňský Prazdroj, Česká spořitelna, Agrofert Holding a LINET. syl Základním cílem všech oblastí činnosti CZECH TOP 100 je rozvíjení následujících atributů: podpora a zvyšování informační otevřenosti českých ekonomických subjektů a přibližování se evropským standardům dodržování podnikatelské etiky ve všech oblastech podnikání definování principů podnikání, které jsou schopny obstát nejen v českém, ale i v mezinárodním měřítku. vzájemná setkání manažerů firem působících v ČR, pěstování vztahů mezi manažery navzájem, mezi manažery a médii a mezi manažery a představiteli kulturního a veřejného života v ČR podpora veřejné informovanosti o českém podnikatelském prostředí s akcentem na rozhodování investorů a strategické plánování jednotlivých firem

3 5. května 2011 Manželčin mobil nepomůže Za porušení léčebného režimu se krátí nemocenské dávky o plných 100 procent! KARVINÁ Citelným zlepšením dodržování léčebného režimu se projevila na Dole Karviná změna zákona o nemocenském pojištění, která zavádí od letošního roku povinnost zaměstnavatele hradit svým zaměstnancům nemocenskou po dobu 21 kalendářních dnů. Prověřuje se, zda se nemocný zdržuje na adrese uvedené na nemocenském lístku. Například v dubnu jsme zjistili pouze jedno porušení, a to bylo venku většinou hezky, konstatovala mzdová účetní Zdenka Lamošová, která má v rámci podniku tuto problematiku na starost. Nijak se tomu ale nediví. Právě kvůli prodloužení doby, po kterou platí nemocenskou zaměstnavatel, dosahuje dnes výše nemocenských dávek hrazených podnikem v případě pracovníků Dolu Karviná pět až deset tisíc korun. A to už opravdu není částka, nad kterou by lidé jen tak mávli rukou, vysvětluje Lamošová s tím, že v případě zjištění porušení léčebného režimu nemocní o tyto náhrady přijdou. Ano, strhává se celých 100 procent, taková je realita, zdůrazňuje Lamošová. Výmluvy, že někdo zrovna spal, sprchoval se, byl na záchodě či balkoně a proto neslyšel zvonek, neobstojí. Výjimku tvoří pouze případy, kdy měl pacient v době návštěvy kontroly povolené vycházky, nebo jiný závažný důvod související s léčbou a řádně doložený ošetřujícím lékařem. Slzy, nářky, hysterické scény či lamentování u mne v kanceláři, že někdo má dvě děti a ty že budou hlady, nepomohou. To si měl rozmyslet předtím. Lidsky s ním mohu cítit, ale v pracovní FOTO: Bohuslav Krzyžanek Zdenka Lamošová s balíčkem nemocenských lístků. Při velkém počtu zaměstnanců dolu jich je vždycky dost. rovině musím být neoblomná, vysvětlila účetní. Důl Karviná zaměstnává v současné době více než 3800 lidí. Ty, kteří jsou na nemocenské hrazené podnikem, chodí prověřovat šest kontrolorů. Průběh kontrol je jednoduchý. Prověřuje se, zda se nemocný zdržuje na adrese uvedené na nemocenském lístku. V případě, že tam není, zaznamená se porušení léčebného režimu. Pacient je o této skutečnosti zpraven na lístku, který mu kontrola zanechá v poštovní schránce. Na lístku jsou uvedeny rovněž kontakty, na nichž se může omluvit a svoji nepřítomnost zdůvodnit. Jednotlivé případy porušení léčebného režimu projednává tříčlenná komise, která se schází jednou za měsíc. Ta také v případě nedostatečného vysvětlení navrhuje krácení dávek; návrh schvaluje ředitel. Každý musí počítat s tím, že kontrola z podniku může přijít kdykoliv po dobu celých 21 dnů od předání nemocenského lístku. To znamená, také v průběhu prvních tří dnů, které vlastně hrazeny nejsou. V průměru navštíví naši kontroloři každého nemocného dvakrát až třikrát. Pacient musí zajistit, aby mu fungoval zvonek, aby byl označen jménem a aby byly příslušným jménem opatřeny také dveře bytu. Jak jsem to jednou zaslechla v televizi, zdravotní kontroloři nejsou bezpečnostní agentura a nikdo na nich nemůže chtít, aby se zabývali pátráním po nezvěstných. No, a hlavně musí být doma. Na manželčin mobil do hospody, aby rychle přispěchal, je po příchodu kontroly pozdě. Stejně jako na povídačky, že si manžel zrovna odskočil do sklepa pro brambory či zašel k sousedům pro špetku soli, vysvětluje Lamošová. A protože zrovna začalo hokejové mistrovství světa, má pro milovníky sportu dlící na nemocenské ještě jedno upozornění: Nespoléhejte na to, že ho budou sledovat také naši kontroloři a vy si budete vychutnávat zápasy s kolegy v restauraci! I když musím uznat, že vloni při finálovém utkání naší reprezentace jsme žádné porušení nezaznamenali. Všichni navštívení seděli vzorně doma u televize a fandili, vypráví Zdenka Lamošová. Bohuslav Krzyžanek Nápady Václava Zydera realizované v roce Třikrát do něj píchali špendlíky Dokončení ze strany 1 Co byste jako úspěšný zlepšovatel zlepšil na programu CI? Hovoří se třeba o papírování... Bez papírů to nejde, vždy musí být nějaká evidence, nějaký řád. Problém je v tom, že by měli CI důsledně podporovat všichni vedoucí pracovníci. Když za nimi přijde jejich podřízený s nápadem a má problém s papíry, měli by mu pomoci. Každé odmítnutí je špatně, zklamání je ta největší demotivace. Dalším problémem je často malá angažovanost autorů na realizaci jejich nápadu. Stává se, že někdo hodí myšlenku, a druzí pak mají moře práce s její uskutečněním. Na druhou stranu, realizace jakéhokoliv nápadu není nikdy závislá na jednom člověku, ale je vždy věcí týmu. Konečně je tu otázka přínosů. Je nesmysl vymýšlet něco jen proto, aby se něco vymyslelo, nebo pro tu tisícikorunu. Vždy je třeba hledat to, co je realizovatelné a co přinese efekt. Bolestí programu CI je také finacování realizace rozsáhlejších projektů, ale to už je trochu jiná problematika. Jak tedy vidíte budoucnost CI? CI je stoprocentně potřebné, ale jeho prosazování není jednoduché. Přínosy se podle mého názoru plně projeví tak za pět, deset let, kdy dojde ke změnám v myšlení lidí. Změnit se musí hlavně to, že nadřízený bude s podřízeným mluvit, a ne mu jen přikazovat. A nakonec: Co byste poradil lidem, kteří by chtěli jít ve vašich stopách? O tom jsme už vlastně mluvili. Základ je nebýt slepý a snažit se nezapadnout do stereotypu. Dívat se kolem sebe, vnímat, a když narazím na problém, neotáčet se k němu zády, ale snažit se ho řešit. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že počátek je vždy těžký. Člověk neví, jak daný problém uchopit, z které strany se do něj zakousnout. Nakonec se ale řešení vždy najde. Chce to hledat, přemýšlet. Bohuslav Krzyžanek Měsíc Název nápadu STZ CI Přínos pro OKD únor Chlorování provozní vody na čerpací Snížení materiálové náročnosti stanici Sovinec chloranem sodným březen Úprava systému doplňování nádrže Snížení poruchovosti Doubrava-sever květen Úprava systému ohřevu vtažných větrů Snížení energetické náročnosti na závodě Lazy červen Značení odbočky z ul. Ostravské k nákladní Zlepšení pracovních podmínek vrátnici ČSA červen Zajištění dodávky pitné vody pro výrobu Zlepšení pracovních podmínek TUV v případě havárie červen Sklad chemikálií pro vodní hospodářství Zlepšení bezpečnosti závodu Lazy říjen Využití tepla ve vodě pro vytápění čerpací Snížení energetické náročnosti stanice Sovinec říjen Čištění od koroze a pasivace rozvodů vody Zlepšení funkčního využití v řezných orgánech říjen Demontáž potrubí v dole pomocí ručních Zlepšení pracovních podmínek hydraulických nůžek říjen Magnetické cedulky pro označování Zlepšení pracovních podmínek materiálu při dopravě prosinec Protiprůvanová clona do vrat jámové Snížení energetické náročnosti budovy jámy ČSA 2 prosinec Zajištění funkce vrátku u jámové budovy ČSA2 v zimním období Zlepšení pracovních podmínek Dodržování léčebného režimu v době hrazení nemocenské podnikem Rok 2010 (hrazeno 14 kalendářních dnů) Počet provedených kontrol 1115 Počet zjištěných porušení 91 (8,16 %) Hodnota odebraných dávek Kč I. čtvrtletí 2011 (hrazeno 21 kalend. dnů) Počet provedených kontrol 268 Počet zjištěných porušení 14 (5,22 %) Hodnota odebraných dávek Kč Velikonoční svátky ve znamení výměny těžních lan skipového těžení KARVINÁ Tradiční svátky jara většina zaměstnanců Dolu Karviná využila k návštěvě příbuzných, přátel a známých. To však neplatilo pro několik zaměstnanců úseku vertikální dopravy závodu ČSA, kteří využili krátkodobou dvoudenní odstávku těžení skipovými zařízeními jámy ČSA 3 k plánované výměně těžních lan těžního zařízení označeného jako 3/1. Jednalo se o výměnu čtyř kusů lan o průměru 40 mm a celkové délce bezmála 4000 metrů. Akce se v neděli 24. a v pondělí 25. dubna zúčastnilo celkem 24 zaměstnanců úseku vertikální dopravy. Byli rozděleni do dvou part pod vedením nejzkušenějších údržbářů těžního zařízení Ladislava Sekela a Petra Radoviče Kolegové je potřebují na pracovišti Péče, jakou vedení Dolu Karviná věnuje kontrole dodržování léčebného režimu nemocnými, není samoúčelná. Stejně jako zájem o průběh léčby horníků, kteří se zranili, tzn. utrpěli pracovní úraz. S těmi udržují stálý kontakt i vedoucí úseků, kteří informují o postupu léčby na pravidelných měsíčních bezpečnostních aktivech. Týká se to nejen vlastních zaměstnanců dolu, ale také pracovníků dodavatelských firem. Jednak si našich lidí vážíme a proto nás přirozeně zajímá, jak probíhá jejich léčba. Jednak nemocní chybí svým kolegům na pracovištích, a proto chceme, aby se co nejdříve vrátili, vysvětlil vedoucí odboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Dole Karviná Zdeněk Hanák. a pod technickým vedením vedoucího úseku vertikální dopravy Petra Gajduška a mechanika úseku Milana Heczka. Na plánované výměně by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby neproběhla poprvé za účasti pouze deseti vysoce specializovaných údržbářů těžního zařízení (tzv. kovářů), doplněných o jámové specialisty z ostatních jam závodu. Tady se pak projevila profesionalita a většinou dlouholetá zkušenost šachtových, kteří se s novým úkolem vypořádali na jedničku. Ve vzájemné spolupráci a po kvalitní přípravě byl původní harmonogram dodržen a těžba mohla být obnovena hned v úterý 26. dubna zhruba v 10 hodin dopoledne. FOTO: Důl Karviná Těžní lana těžního zařízení 3/1. Ženy, přijďte si vyzvednout dáreček! KARVINÁ Na Dole Karviná jich pracuje 196. Žen, dívek, maminek, babiček. Denně je potkáváme na povrchových pracovištích. Důl je potřebuje a mnohdy to nemají lehké. Vždyť řada z nich vykonává práci, kterou nechtějí dělat ani chlapi. Jako symbolické poděkování za jejich každodenní úsilí jim Důl Karviná věnoval k MDŽ a Dni matek malý dárek ve formě poukázek na nákup zboží v obchodních domech Tesco. Pracovnice závodu ČSA si ho mohou vyzvednout v kanceláři Josefa Hoďáka v objektu bývalého zdravotního střediska (kl. 2382), ženy ze závodu Lazy v kanceláři Dany Hudečkové (kl. 3293) v pracovních dnech v období od 9. do 27. května v době od 6.00 do hodin. jh Asi nemá smysl popisovat, co všechno se museli někteří naučit, to patří do odborných příruček. Já bych chtěl jen vyzvednout obětavost a odbornost všech zúčastněných, kteří namísto volna (to však už k údržbě těžních zařízení patří) zabezpečili, v souladu s heslem Týmová práce vítězí, další bezpečný provoz srdce našeho dolu skipového těžního zařízení. V říjnu nás čeká ještě stejná výměna těžních lan na druhém těžním zařízení jámy ČSA 3, označovaného jako 3/2. Pevně věřím, že tato akce proběhne ve stejném duchu, stejně bezpečně, kvalitně a odborně. Chlapi od šachet zatím nikdy nezklamali a proto jim patří poděkování. Takže: Chlapi, díky! Petr Hrdina, vedoucí provozu dopravy

4 4 ZA BRANAMI OKD ročník 41 l číslo 18 Lidské zdroje Nová aplikace HR portál vzdělávání pomůže provozu STAŘÍČ Stejně jako na centrálním vzdělávacím středisku (CVS) Darkov, tak také na CVS Paskov probíhá školení a seznamování vedoucích zaměstnanců s novou aplikací vzdělávání pomocí HR portálu. CVS Paskov je pobočka CVS Darkov a slouží hlavně zaměstnancům VOJ Paskov a SC Lazy s místem výkonu práce na VOJ Paskov. Středisko se nachází na Dole Paskov, lokalitě Staříč III v Chlebovicích, ve třetím patře správní budovy. V pobočce zajišťují provoz dva zaměstnanci OKD, CSSLZ-NR, ve funkci Specialista pro trénink a adaptaci. Jedná se o Danu Strmiskovou a Romana Kulase. Ti také vedou školení o nové aplikaci spolu s manažerkou projektu SAP Radkou Naňákovou a specialistou pro rozvoj a vzdělávání Karolem Magicem. Vedoucím úseků, kteří budou tuto aplikaci v praxi využívat, jsme položili tři otázky: 1. Jaký bude přínos HR portálu vzdělávání konkrétně pro váš úsek? 2. Můžete nám sdělit svůj názor na tuto aplikaci? 3. Jak hodnotíte průběh školení? Jiří Drábek, vedoucí úseku těžby: 1. Přínos pro úsek bude velký jednoduché vyhledávání potřebného periodického školení pro každého pracovníka, přehled, kdo a kdy byl na posledním školení, a především pružnost v plánování pracovníků na školení v určitém termínu. 2. Zjednodušení a urychlení práce s lidmi v oblasti vzdělávání a školení na úseku. 3. Na školení bylo všem podrobně a názorně vysvětleno, jak se v dané aplikaci orientovat a jak ji používat, aby byla pro práci s lidmi přínosem. Václav Czyž, vedoucí úseku příprav: 1. Jelikož skončila aktualizace zastaralé verze přehledu školení a kurzů, a OKD Dana Strmisková přínos vidím hlavně v tom, že mi tato aplikace poskytuje komplexní přehled o kvalifikacích pracovníků úseku, o platnosti školení pracovníků s průběžným upozorňováním na dobu platnosti s daleko lepší vizualizací. S touto aplikací jsem schopen dopředu dostat informace, kdy a kde proběhne určitý typ vzdělávací akce a s ohledem na plány dovolených a směn lépe vybrat a přihlásit pracovníky, aby nebyl narušen chod úseku. 2. Pokud budou údaje o výsledcích vzdělávacích akcí ukládány a aktualizovány ihned, má tato aplikace velkou šanci na úspěch. 3. Není nad ukázku teorie rovnou v praxi. Průběh školení je velmi názorný, svižný a daná problematika tím pádem pochopena. Z pohledu CVS je tato aplikace velmi prospěšná a užitečná. Vzhledem k tomu, že produktivní provoz aplikace HR portál vzdělávání byl spuštěn k 1. květnu, jsme připraveni reagovat na jakékoliv dotazy k aplikaci, vzdělávacím akcím, kvalifikacím tak, aby bylo vše, zejména po obsahové stránce, v absolutním pořádku. Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří se zúčastnili školení, za aktivní přístup, vstřícný postoj k nové aplikaci a za hodnotné připomínky. CVS Paskov, ale jistě i CVS Darkov se bude snažit všem, kteří budou využívat tuto aplikaci, co nejvíce vyjít vstříc při řešení případných nejasností a problémů. Dana Strmisková, specialista pro trénink a adaptaci útvaru lidských zdrojů OKD Představeny byly modelové kontejnery Zástupci všech dolů viděli na testovacím polygonu i premiéru rozpojené lokomotivy STARÉ MĚSTO Poprvé v českých podmínkách jela na zkušebním polygonu Ferritu ve Starém Městě u Frýdku- -Místku rozpojená důlní lokomotiva s břemeny zavěšenými mezi oběma kabinami. Věc známou z polských a ruských šachet viděli zástupci všech dolů OKD coby součást předváděčky systému dopravy materiálu pomocí kontejnerů. Jako mašinku použil Ferrit poslední model DZL 210F, který umí i jízdu do třicetistupňového úklonu. Museli jsme vyřešit zejména kabelové a hadicové propojení. Desítky metrů navíc. Díky tomu souprava nemá brzdné vozíky, ani je nepotřebuje. Obě kabiny i šest pohonů s brzdami jsou rozdělené a umístěné na obou koncích soupravy, řekl obchodní manažer výrobce Jaromír Hlisnikovský. Další specialitou u lokomotivy DZL 210F je těžko zápalná kapalina typu HFD, která nahrazuje dřívější hydraulické oleje. Ferrit ji nechal s kladným výsledkem testovat ve VVÚU v Ostravě. Její použití přispěje Co na to na šachtách? Důl ČSM zastupoval i vedoucí důlně technických služeb Karel Kotrla. Přijeli jsme ostatním říct, co ta nová mašinka umí. Už ji několik měsíců testujeme, je ta nejlepší. Kontejnerizaci v této podobě vidím poprvé a nemůžu hodnotit bez zkušeností přímo z praxe, uvedl. Důl Karviná vyslal hlavního mechanika Radka Stratila. Šlo o jednoznačnou ukázku, kam se bude důlní doprava ubírat v budoucnu. Považuji to samozřejmě za dobrou věc, jen bude nutné zabývat se i ostatními záležitostmi, jako je například logistika, nechal se slyšet. Kontejnery jedou uprostřed, mezi dvěma kabinami mašinky. významným způsobem k dalšímu zvýšení bezpečnosti provozu v dole. Pro zavěšení nákladu a manipulaci s ním pak u soupravy použil mobilní zvedací zařízení HPV TDS 120. Umožňuje nejen kolmý, ale i boční tah, což je důležité v chodbách, kde není vždy dostatečná výška, poznamenal Hlisnikovský. Důl Paskov reprezentoval mj. mechanik úseku dopravy po ZD 24 Miloš Micza. U rozdělené lokomotivy bude určitě výhoda, že řidič uvidí přímo před sebe, a ne přes materiál jako dosud. Tyhle kontejery budou znamenat snadnější převoz nejen TH výztuže, prohlásil. Důl Darkov měl na polygonu také vedoucího odboru hlavního mechanika Vincence Miczku. Souprava je prototyp, umožňuje dopravu kontejnerů Neuhäuser vyvinutých pro podmínky OKD. Očekáváme od nasazení takových zařízení snížení náročnosti dopravy a zvýšení bezpečnosti, vysvětloval. Zvedací zařízení má stejnou čtyřtunovou nosnost jako to hlavní, na co chtěl výrobce zástupcům dolů OKD ukázat. Kontejnery jsou od německého Neuhäuseru. A to speciální pro TH výztuže a univerzální pro dopravu ostatních materiálů. Mohou se dopravovat různé kombinace kontejnerů v jedné soupravě, zde předvádíme soupravu pro šest kusů, ale může být třeba i deset, upřesnil manažer. Mašinku, zvedací zařízení a šest kontejnerů nabízí Ferrit k odzkoušení. Největší zájem měli pochopitelně zástupci Darkova, kde byl zahájen pilotní projekt sjednocené kontejnerizace materiálu v OKD a bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku zařízení pro dopravu. Nový způsob dopravy se bude co nejdříve zkoušet v přípravách. Jediný TH kontejner by měl dopravovat hajcmany a veškerý další materiál potřebný pro zabudování dvou metrů na čelbě s hustotou budování co půl metru. Radek Lukša Studentský život na báňské ve fotografiích OSTRAVA Majáles, Gaudeamus, Kolejáles. I takový je kromě vysedávání v posluchárnách nebo příprav na zkoušky pestrý studentský život na báňské. Spoustou fotografií, mezi nimiž nechybí ani snímky z exkurzí na šachty, ho dokumentuje výstava v Galerii VŠB-TU v Porubě. K našim oborům samozřejmě fárání patří, prohlásila geoložka Kateřina Polínková, která je absolventkou Hornicko-geologické fakulty a zastává funkci předsedkyně Studentské komory Akademického senátu VŠB-TU. Nejstarší vystavené obrázky se podle ní datují rokem Na záběrech z plesů, setkání s vedením univerzity, konferencí a seminářů, ze sportovních akcí, dotazníkového šetření, doplňovacích voleb či vyhlašování výsledků Báňské ligy jsou i bývalí studenti, kteří už pracují v hornickém oboru, doplnila s tím, že výstava trvá do konce května. uzi Souprava pro předváděčku zástupcům OKD na polygonu. Kontejnery jdou nahoru a dolů pomocí zvedacího zařízení. OKD, a.s. vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku Důl Darkov se sídlem Karviná-Doly č. p. 2179, Karviná-Doly vyhlašuje výběrové řízení v oblasti investic strojních: Dodávka soupravy pro dopravu materiálu pomocí kontejnerů Nechybí samozřejmě fotky z fáracích exkurzí. Kontaktní osoba: Ing. Antonín Míra, tel.: /18-IV/11

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Očarovala ho krása motýlích křídel Mechanik úseku rubání Daniel Římánek je fandou do entomologie a mrzí ho, že motýlů u nás stále ubývá Daniel Římánek ukazuje před svojí sbírkou exotických motýlů jednoho z největších motýlů světa s latinským názvem Attacus atlas. HAVÍŘOV Za prací fárá hluboko do černých útrob země, ve volném čase vyráží do přírody, aby se pokochal světem plným barev. Okouzlila ho zejména krása motýlích křídel. Další přírůstky do sbírky. Zly sen Tu maš siťovku a kup banany! Paru žlutych a vice takich tych nazalenalych, bo ony beztak po paru dňach zabalene v novinach dojdu. Esli budu, vem aji pomeranče a mandarinky! A jak ti pravim, po pruvodě val hned dom. Ni abys šel Na Upadnicu! Viš, že přidu mladi na obid, tuš až něčekame a ja němusim dva razy zhřivať polivku. Tych bananuv kup tak ze tři kila, až se ich děcka možu zebrať aji dom. A stejnako tych mandarinek a pomeranči. Kdo vi, kdy zas budu! Musiš obejsť vice stankuv, bo v každym ti prodaju enem kilo, tuš tu něobzajtuj a val, pravila mi v nedělu na prvniho maja Mařa a lehunko mě žduchla ze schoduv. Valil sem na seřadiště pruvoda, bo už sem měl spožděni. Chcalo jak z kunevki, tuš sem se musel ešče vratiť pro deštnik. Na seřadišťu To povolání i koníček u mně budou asi dědičné, usmívá se šestatřicetiletý mechanik úseku rubání na závodě Lazy Dolu Karviná Daniel Římánek. Fárali jeho děda a otec, na šachtě pracují oba jeho bratři. Doma jsme ale měli vždycky akvárium a chovali papoušky, takže tam někde se utvářel také můj vztah ke všemu, co je živé a krásné, přemítá. Zájem o entomologii se zvláštním zaměřením na motýly se Víte, že... v současné době je popsáno asi 170 tisíc motýlích druhů, přibližně stejné množství čeká podle odhadů ještě na své objevitele; největším rozpětím křídel, přes 30 cm, se může pochlubit jiho a středoamerický noční motýl Thysania agrippina; největší plochou křídel a rozpětím do 30 cm se pyšní noční motýl Attacus na Novinařske už potěžkavali transparenty s napisem Důl Petr Bezruč Poldek s Antkem, a ja byl rad, že idu pozdějši však se na mně předseda ROH škaredě podival a ve svojim zapisničku se u mojiho mena zrobil fajfku bo tak na mně zbylo enem mavatko. Pro letošek mame vystarane, pravil potichučki Erďa, kery šel sice za Hlubinu, ale přišel nas aspoň pozdraviť a sdělit u kereho stanku su ty vytužene banany a pomeranče. A iď až na Vystavni, tam je baba, co ti proda kolik chceš, ni enem kilo. A vedle v drogerce maju tež odevřene a navíc im přišly hygienicke vložky. Tuš Maře paru balikuv kup, zrobiš se u ni pořadne oko! Pravila prodavačka, že zas dluho něbudu! FOTO: Archiv a Daniel Římánek v něm probudil už v dětství. Nikdy ale neběhal po louce se síťkou, neusmrcoval motýly a nezařazoval je do sbírek. V tom je můj vztah k nim asi trochu jiný. Spíš mne bavilo nosit domů kukly, housenky nebo vajíčka a pozorovat, co se z nich vylíhne. Motýly jsem pak pouštěl zpět do volné přírody. A také jsem je choval. Nic jsem nikdy přírodě nebral, ale naopak dával, vzpomíná. Po období budování vlastní rodiny se ke svému motýlímu koníčku vrátil s nástupem internetového věku. Ten totiž skýtá možnosti objednat si i ty největší divy motýlího světa z chovných farem a těšit se jejich krásou. Jeden exemplář stojí tak od stovky nahoru. Z farem a internetových obchodů je posílají v sušeném stavu. Po otevření zásilky je třeba vstříknou pomocí injekční stříkačky dvě kapky vody do trupové části a pak je nechat navlhnout v uzavřené nádobě při stoprocentní vlhkosti. Dělá se to tak, že se do nádoby vloží namočený piják a nádoba se vystaví na slunce, nebo v zimě pod žárovku. Teprve pak se dají motýli preparovat a tvarovat, popisuje Římánek. Důležité je, abyste se jich nedotkli. Setřeli byste jim z křídel pyl a tím je znehodnotili. K dnešnímu dni má lazecký mechanik doma v rámečcích na 70 druhů motýlích krasavců. Zčásti je má vystavené v obývacím pokoji, zčásti na chodbě. To proto, že atlas. Vyskytuje se na rozsáhlém území od Indie přes Srí Lanku po Čínu; pravděpodobně nejmenší je s rozpětím křídel 1,5 cm motýl Brephidium exilis, který žije na celém území Ameriky; za nejbarevnější a nejkrásnější je považován madagaskarský motýl Chrysiridia riphearia. Z jeho křídel se dodnes vyrábí šperky. Jak to vidí stryk Lojzek poradil mi. Strčil sem mavatko do ruky Poldkovi a smětal na Vystavni pro ovoce a babske vložky. Obtěžkany nědostatkovym zbožim, kere ale, jak pravil ve svojim projevu 30. dubna při udělovani tituluv Hrdina socialistické práce, Zasloužilý a Národní umělec na Pražskim hradě předseda vlady, v globale je, ale žadny z nas nevěděl, kaj tyn obchodni dum Global je, sem se vratil na seřadiště právě včas. Bo z ampliona se ozval hlas prvniho tajemnika severomoravskeho krajskeho vyboru KSČ: Kupředu levá! Chtěl sem nakročiť, ale němoch sem. Nohy sem měl jak z olova. Šarpal sem z nimi, ale ni a ni se hnuť z mista. Všeci už byli skoro pryč, enem ja stal jak přibity. Vtym se otočil předseda ROH a zařval: Stavej, zhnilaku. Přece se tu něbuděš valať do obida?! Venku sviti slunko, ptaci Hornické ENTOMOLOG noční motýli na přímém světle vyblednou; denním slunce nevadí. K tomu mám také sbírku poštovní známek a dalších věcí s motýlími motivy, přiznává Římánek. S jeho chovem motýlů je to dnes ale horší. Při charakteru svého zaměstná- příběhy z regionu ní nemůže zaručit, že na ně bude mít vždycky čas. A vystavit housenky riziku strádání hladem se mu příčí. Lidé si možná ani neuvědomují, že motýlů je dnes méně, než dřív. Divoké přírody je málo, standardem se stal krátce střižený trávník. Housenkám chybí potrava, říká Daniel Římánek. Bohuslav Krzyžanek Z našich luhů a hájů. Lišaj paví oko... a housenka lišaje paví oko. Exotická krása aneb sameček vzácného novoguinejského motýla Ornithoptera priamus. se možu samu lasku uřvať a ty tu hnipeš zamotany do peřin. Že tě haňba něfackuje! Odevřel sem oči a fakt! Byl sem v cichach a místo předsedy tu byla Mařa. Volal Poldek, že jedě na chatu vyluftovať a esli pry něchceš s nim. Děcka dněska něpřidu, bo jedu do rožnovskeho skanzena a vzali by mě ze sebu. Tuš kdybys jel, jela bysem tež a němusela vařiť, mrkla na mně. V minutě sem byl před barakem a čekal na Poldka. Když sem večer vykladal Na Upadnici o svojim sně, řvali chlapi, že to je lepši frk než ty, co nam tu vyklada Erďa, ale ten se nědal: Jaký je rozdil mezi Angličanem, Francouzem, Židem a Rusem? Angličan ma ženu a milenku. Ma rad ženu. Francouz ma ženu a milenku. Ma rad milenku. Žid ma ženu a milenku. Ma rad matku. Rus ma ženu a milenku. Ma rad vodku! Fajne, ni?! Tuš Zdař Buh, vaš Lojzek Hra o tři stokoruny Soutěžní snímek č. 17 zachytil výtvor chlapů z bývalého dolu Jeremenko, kteří sestrojili skulptury vzdáleně připomínající formuli 1. Jak vtipně se k dílu vyjádřili naši soutěživí čtenáři? To už posuďte sami. Tři nejvydařenější texty zveřejňujeme a odměňujeme stokorunou. 17 Výherci soutěžní fotografie č. 17 jsou: Gabriela Pokorná z Ostravy, Lukáš Březina z Pasek a Vilma Nováčková z Ostravy. Ford představuje nový model stoprocentně ekologický vůz. Průměrná spotřeba 1,1 l H 2 O na 100 km, emise CO 2 0 g/km. Pořizovací cena zanedbatelná. (gp) Tomu se říká originální dárek k 30. narozeninám Felipeho Massy. S tím dá Hamiltonovi pěkně na frak (lb) Jen nevím, jestli mi na STK projde ten snížený podvozek, nožní brzda, ruční směrovky (vn) 18 Paní Móda dokáže neuvěřitelné věci. Anebo jde o ukázku vydařené masky chystající se na maškarní bál? Posouzení obsahu soutěžního snímku č. 18 už necháme na našich čtenářích. Takže neváhejte a pište. Tři nejvtipnější texty doručené do redakce Horníka odměníme stokorunovou bankovkou. syl Uzávěrka je v úterý 10. května Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 18 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA Hornické geny na britský trůn VELKÁ BRITÁNIE Horník, horník, horník, horník, stolař, prodavačka. To jsou povolání pěti ze šesti generací v mateřské linii předků Kate Middleton, dnešní vévodkyně z Cambridge, čerstvé princezny a nejspíš budoucí anglické královny. Dlužno podotknout, že všichni ti horníci byli z Newcastlu, přesněji jeho předměstí Byker Hill, a první z uvedených, James Harrison, žil v letech 1796 až Dvě třetiny života prožil za vlády královny Viktorie (* ) a zemřel v sedmdesáti letech na selhání jater. To jeho syn John, rovněž horník v uhelných dolech, se dožil jen 55 let a další hornická generace, vnuk John ( ) pouhých šestačtyřiceti. Prameny ovšem neuvádějí, zda tato smrt nenastala v důsledku válečných událostí 1. světové války. Syn tohoto Johna Harrisona se stal tesařem a zemřel jen šest let před narozením pravnučky Kate... Její manžel a budoucí anglický král pochází v přímé linii z rodu, který vládl doslova po staletí za necelých osm let to budou dvě století od narození již Tyhle a podobné fotografie nejslavnějšího páru obletěly svět. Popřejme jim také dlouhá, šťastná léta. zmiňované Viktorie, která vládla čtyřiašedesát let ( ) impériu, nad kterým slunce nezapadalo. Jejím jménem později historikové nazvali i celou éru viktoriánskou dobu; podle některých to byla pro Evropu i svět nejpříjemnější doba k žití v celých dějinách. Viktorie se tři roky po nástupu na trůn provdala za svého bratrance, prince Albert z rodu Sasko-Kobursko- Gothajského. Z jeho smrti v roce 1861 se královna podle mnohých za celých dlouhých čtyřicet let, které jí ještě bylo vládnout, nevzpamatovala. red FOTO: Archiv Economia OSTRAVA Nahlížíme do historie. Do dob před zhruba dvěma stoletími. Do atmosféry, kdy se rodí velká Ostrava. Kdy díky zahájení těžby uhlí začínají vyrůstat koksovny, vysoké pece, hutní kombinát, havířské, dělnické kolonie, kdy pospolu žijí a pracují naši pra pra předci Češi, Poláci, Slováci, Němci... Píše se 28. duben 2011 a my si spolu asi se stovkou dalších hostů setkání v bývalém Dolu Hlubina prohlížíme částečně zrekonstruované rozsáhlé koupelny. Zde se odehrává slavnostní večer u příležitosti zahájení proměny industriálního areálu Dolních Vítkovic v kulturně zábavní a vzdělávací park. Kolem dokola nás obklopuje zrezivělá krása. Ocelová monstra kdysi plná energie zajišťující obživu statisícům lidí jsou už hezkou řádku let vychladlá, bez života. Přesto hodna obdivu a úcty k technické a řemeslné dovednosti našich předků. Nacházíme se v dnes už historickém indistruálním komplexu, který nemá svou zachovalostí a uceleností ve světě obdoby. Jsme v areálu, jehož úchvatnému panoramatu se často říká Ostravské Hradčany. Jejich majitel, generální ředitel Vítkovice Machinery Group Jan Světlík toto označení nemá rád a dává to veřejně a jasně najevo. Jenže to je asi všechno, co proti tomuto pod kůži se vtírajícímu pojmenování může dělat. Nicméně je to právě on, který se snad nejvíce zasloužil o to, že tento průmyslový historický skvost přežil, že Dolní oblast Vítkovic se nezměnila v zelenou louku, jak o to mnozí novodobí páni usilovali. Naopak, vše nasvědčuje tomu, že se tato lokalita do dvou let promění v místo kultury a vzdělanosti. Nejcennější objekty se prý přetaví v regenerované skvosty industriální historie a architektury. Z vysoké pece č. 1 se stane naučná stezka (s popisy míst a procesů, které se v nich odehrávaly) s prohlídkovou trasou s rozhledem na Ostravu. Z plynojemu se stane kongresové centrum s kapacitou až 1500 míst. Takzvaná VI. energetická ústředna projde regenerací v interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální laboratoře, v nichž bude probíhat ročník 41 l číslo 18 Dolní oblast Vítkovic ožívá Technická památka nemá ve světě obdoby. Má se přeměnit na kulturní a vzdělávací park Jan Světlík patří mezi ty, kteří se zasloužili o oživování těžce zkoušené Dolní oblasti Vítkovic. FOTO: Josef Lys Rekonstruované koupelny mj. zněly brazilskými rytmy Bum Bum Bandu Jakuba Kupčíka. i přímá interaktivní výuka technických oborů. Tyto představy jsou však závislé na očekávané dotaci ve výši zhruba půl miliardy korun, která by měla do Ostravy dorazit co nevidět. Z oslnivé budoucnosti se vracíme zpět do bývalých koupelen mezi hosty slavnostního večera. Ti zde jsou také proto, aby zhlédli premiéru první část šestidílného dokumentárního cyklu ostravského studia České televize pojmenovaného Zrezivělá krása. Zhruba půlhodinový 1. díl nazvaný Ostravské Hradčany je věnován právě areálu Vysokých pecí a Dolu Hlubina. (ČT2 ho odvysílala 2. května a zbývající díly zaměřené na další technické památky můžete zhlédnout vždy v pondělí od 18 hodin na ČT2 do 6. června). Projekce končí. Nad Ostravou se rozsvěcují hvězdy. Nechť jsou v příštích letech svědky návratu slávy Dolní oblasti Vítkovic. Josef Lys DOVOLENÁ NA JADRANU Chorvatsko a Černá Hora Termíny zájezdů Baška Voda - rodinné bungalovy osoba v 1/2 SWCB osoba v 1/3 SWCB Dítě do 8 let bez lůžka s polopenzí osoba Promajna - pavilon Dukić B Dítě od 12 let se 2 dospělými na přistýlce Dítě do 12 let se 2 dospělými na přistýlce Podgora - hotel Mediteran osoba v 1/2 SWCB Dítě do 7 let se 2 dosp. NAŠE TIPY: LETECKY Z OSTRAVY NAŠE TIPY: AUTOBUSEM Z CELÉ ČR CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY Termíny zájezdů Rabac - apartmány Lanterna osoba 1. dítě do 7 let na 3. lůžku Rabac - dep. Mediteran osoba v 1/2 SWCB Dítě do 14 let s 1 dospělým v 1/2 SWCB Korčula - hotel Bon Repos osoba Dítě do 12 let se 2 dosp. Černá Hora - Budva komplex Slovenska Plaža osoba v 1/2 SWCB Dítě od 12 let se 2 dospělými bez lůžka Konečná cena v Kč/os. zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, příslušnou formu dopravy, povinné taxy a poplatky, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 25 Kč/den, nad 18 let - 35 Kč/den. Rezervujte na nebo volejte tel.: Autor fotografie: Igor Zirojevic a Turisticka zajednica Istre 126/18-VI/10-11

7 5. května 2011 PANORAMA Hudební lahůdka a zahájení festivalu Velký hornický dechový orchestr Májovák koncertoval v Karviné o prvním májovém víkendu hned dvakrát KARVINÁ Jednu hudební lahůdku a povedený koncert na zahájení tradičního festivalu Máj nad Olzou nabídl o prvomájovém víkendu karvinským milovníkům hudby velký dechový orchestr Májovák. V sobotu 30. dubna se představil na Jarním koncertu v Městském domě kultury, kde jako host vystoupil i dechový orchestr Harmonie Šternberk s dirigentem Petrem Cibou. V jejich podání zazněla například skladba Hanover Festival skladatele Philipa Sparkeho, směs melodií skupiny Deep Ze sobotního Jarního koncertu velkého dechového orchestru Májovák. OSTRAVA Chlapi z HBZS již tradičně nebudou chybět spolu se strážníky, policisty a hasiči na čtvrtém ročníku soutěže nezdravotnických součástí Integrovaného záchranného systému (IZS), která bude na hradě ve Slezské Ostravě v sobotu 7. května. Akci s názvem Hrad žije první pomocí organizuje Záchranný tým Českého červeného kříže za přispění Nadace OKD. Také letos budou připravena stanoviště simulující skutečné HAVÍŘOV Počtvrté se o předvelikonoční Bílé sobotě sešli někdejší zaměstnanci Dolu Dukla na nyní už tradičním sportovním turnaji Dukelský Hajcman Cup. Hrál se badminton, při němž si nejlépe vedli Oldřich Bortel s Alešem Krygielem. Bylo nás tam dvaadvacet. Většina bývalých dukeláků pracuje stále u OKD, na všech našich šachtách, konstatoval Miloš Micza, mechanik úseku dopravy po ZD 24 z Dolu Paskov, jenž patří k hlavním organizátorům setkávání bývalých kolegů. Purple, melodie z filmu The Rock a další skladby. Druhou polovinu koncertu odehrál Májovák. Zazněly především skladby připravované na červnový festival v La Croix Valmer ve Francii Skočná z Prodané nevěsty B. Smetany a Slovanský tanec č. 8 Antonína Dvořáka, dále skladba amerického autora Johna Mackeye Kingfisher s Catch Fire a další díla. Velký úspěch sklidili vokální sólisté Magda Bártková a Peter Svetlík, a to jak při sólových vystoupeních, tak i při duetu ve skladbě Andrewa Lloyd Webbera All I ask of you. Vzájemná utkání byla opět velmi dramatická, nikdo však nepřišel k újmě na zdraví. Zvítězili ale všichni, kdož si udělali chvilku volna, zdůraznil paskovský technický náměstek Tadeusz Pieczka, který si též na havířovském zimním stadionu zahrál. Tým složený z technického náměstka Dolu ČSM Bortela a Krygiela (dříve měřiče na Dukle) dostal putovní pohár, ostatní účastníci pak pamětní diplomy a upomínkové dárky. Akci jsme zhodnotili u studeného piva a dobrého guláše, dodal Miczka. uzi Orchestr řídili dirigenti Marek Prášil a Vlastimil Blažek, přítomna byla řada vzácných hostů, například šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR Václav Blahunek, hudební skladatel Pavel Staněk (Májovák hrál jeho skladbu Presto con fuoco) a další. Další vystoupení Májováku se konalo v neděli 1. května, kdy orchestr už tradičně zahajoval v Lázních Darkov folklorní festival Máj nad Olzou. I když se koncert kvůli nepřízni počasí musel konat v prostorách Společenského domu, publikum vytvořilo jako obvykle výbornou atmosféru a Májovák se mu odvděčil výborným výkonem. Programem navázal na svůj sobotní koncert, s několika změnami. Diváci se tak dočkali například známé písně z muzikálu Divotvorný hrnec S čertem si hrát v podání Petra Svetlíka a Magdy Bártkové nebo slavného Šavlového tance Arama Chačaturjana. Festival, který bude probíhat každou neděli odpoledne až do konce května, zahájil primátor Karviné Tomáš Hanzel. pž Záchranný tým připravil na hradě na Slezské den první pomoci situace, havárie, neštěstí, řekla Lucie Antošíková se Záchranného týmu s tím, že první dvě stovky návštěvníků dostanou jako dárek resuscitační roušku. V doprovodném programu proběhnou ukázky zásahů složek IZS či bezplatné zdravotnické testy a školení v poskytování pomoci. Připraveny jsou dětské soutěže. Více na webu uzi Dukeláci sváděli další badmintonové bitvy Oldřich Bortel (zleva) a Aleš Krygiel mají putovní pohár. FOTO: Edmund Kijonka Záchranný tým se představil i na Dni NOKD v zoo. FOTO: Důl Paskov Májovák při zahájení festivalu Máj nad Olzou. Zpívají sólisté Magda Bártková a Peter Svetlík. Někdejší pracovníci Dolu Dukla, kteří se zúčastnili turnaje. Dukelský Hajcman Cup na havířovském zimním stadionu. za podpory: Tipy Horníka 7 Ohavířině v Kutné Hoře OSTRAVA V badatelně GVUO v Poděbradově ulici č. 1291/12 v Přívoze bude v úterý 10. května hovořit Marek Zágora o těžbě a zpracování stříbra v Kutné Hoře. Představí i unikátní středověkou iluminaci o hornictví. Začátek je v 16 hodin. Plexis zahraje v Marleyi OSTRAVA Česká punkrocková legenda Plexis v čele s Pavlem Sidem Hoškem nahrála comebackové album a vyrazila na turné. V pátek 6. května od 20 hodin se představí v klubu Marley na Černé louce. Předskokany jsou Apple Juice. Den s armádní technikou OSTRAVA Hlavní třída v Porubě bude ve výročí osvobození republiky od nacistů neděle 8. května patřit velkým i malým obdivovatelům vojáků. Od dopoledních hodin se tady koná Den s vojenskou a historickou technikou. Literární noc s knihovnou OSTRAVA Velká literární noc se koná ve čtvrtek 5. května při příležitosti devadesátého výročí založení knihovny. Od 19 do 23 hodin budou na různých místech herci a osobnosti číst úryvky ze zajímavých knih. Sraz je v v pasáži Knihovny města Ostravy. Juventus už nabízí tábory KARVINÁ Do letních prázdnin není tak daleko, řekli si v KSVČ Juventus a začali nabízet dětské tábory. Budou pobytové v budově, stanech, chatkách, ale i příměstské. Informace mají na a číslech , Svátek matek ve Sluníčku KARVINÁ Písničky, tanečky, milé dárečky. To vše připravili v Centru pro rodinu Sluníčko v Novém Městě podporovaném Nadací OKD. Oslava Dne matek se koná v pátek 6. května v době mezi 10. a 11. hodinou. Horor o vymítačích ďábla KARVINÁ Skutečnými zážitky amerického teologa ve vatikánském semináři pro exorcisty je inspirován film Obřad, který od čtvrtka 5. do středy 11. května dávají od 20 hodin v kině Centrum. Horor je mládeži nepřístupný! Svěcený vystoupí s dcerou ORLOVÁ Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený se představí v úterý 10. května v divadelním sále městského kulturního domu. Slavného muzikanta na dvouhodinovém koncertě doprovodí dcera Julie. Začátek je v 18 hodin. UFO bitva o Los Angeles ORLOVÁ Los Angeles coby poslední výspa lidstva v boji s mimozemskými agresory. To je námět akčního sci-fi filmu Světová invaze: Boj o Los Angeles promítaného od čtvrtku 5. do úterka 11. května v kině Vesmír. Ján Fabián o revíru OKD HAVÍŘOV Ředitel pro rozvoj a strategii OKD Ján Fabián bude mít v pondělí 9. května od hodin besedu s přednáškou o současnosti a budoucnosti našeho revíru. Je v loutkovém sále DK Petra Bezruče, pořádá jí místní pobočka Klubu přátel Hornického muzea. uzi

8 8 ZÁBAVA ročník 41 l číslo 18 Horoskop od do Beran Práci navíc, kterou budou vaši nadřízení po vás požadovat, v žádném případě neodmítejte. Dostanete ji slušně zaplacenou. Využijete i šance nabídnuté konkurencí. Dochází vám trpělivost s osobami, které ne a ne pochopit smysl vašeho snažení, a tím vám neustále přidělávají práci. Partner vás obdivuje a bude vás utvrzovat ve správnosti počínání. Býk Cíl, který jste si předsevzali, vás přinutí vzdát se něčeho, co vás silně přitahuje. Nic není zadarmo, bez sebezapření to nepůjde. Pozor si dejte na unáhlenost s odpovědí, je lépe kousnout se do jazyka než plácnout hloupost před lidmi, na kterých bude hodně záležet. Uchvátí vás nová známost. Máte zaděláno na problémy v rodinném kruhu. Blíženci Některé vaše názory z minulých dní narazí na nesouhlas okolí. Nikoho nepřemlouvejte a prozatím všem nespokojencům ustupte. Vaše požadavky, o kterých nechtěli slyšet, najednou nebudou žádným problémem. Stále máte na paměti resty minulého roku a hodláte se do nich co nejdříve pustit. Plány vám zkříží nový úkol, který nesnese odklad. Váhy V zaměstnání si udržujte svůj standard. Vedení firmy chystá překvapení, které se nemusí týkat vás. Nasbírané informace předem zvažte, než je pustíte do éteru. Ne všechny jsou podložené skutečností a v závěru by mohly i ublížit. Partner vás zahrne tolika lichotkami o vaší dokonalosti, že budete v pokušení tomu uvěřit. V hloubi duše však všemu nevěříte. Štír Všechno, co vás doposud trápí, se vysvětlí. Pozor na unáhlené kroky vedoucí ke katastrofě. Vyhněte se silným slovům a přehnaným gestům. Pobavíte se tzv. novinkou, kterou již dávno víte. Pokud plánujete větší investice do bydlení, nenechejte se ovlivnit snílkovstvím partnera. Nezapomeňte na přízemní, ale důležité aspekty, jako jsou finance. Střelec Zaskočí vás pozvání známého, se kterým jste se dávno rozkmotřili. Nyní něco potřebuje, ale ani vy nevyjdete naprázdno. Pozor na pohodu, kterou pro vás vytvoří partner. Hrozí vám, že se stanete příliš leniví a necháte ležet ladem skvělý nápad. Nezadaní mají šanci poznat novou lásku. Při troše štěstí se může jednat o seskupení na celý život. Pane vrchní, v tom pivu je voda! huláká host. No a co se rozčilujete? (viz tajenka). Pomůcka: Caal, Eros, Iola, nadam, Soz, Yara Masa lidí Ženská jména Menší dolina (zastarale) Tlouštík Záhada Mravouk Medojed kapský Neprofesionál Nejčistší mošty (vinař.) Staré vztažné zájmeno Skladiště Přírodní stupeň v terénu Mongolský pastevec Pleskavě našlapovat Náčelník kozáků 1. DÍL TAJENKY Indická bavlna Noční pták Hérakleitova snacha Sídlo na Kubě Alkanon Části domu Silné provazy Roky Zkratka Obchodní akademie Skleroprotein Sídlo v Rakousku Členský stát USA Pokolení Tajenka křížovky č. 17:...budu ji muset pustit dovnitř. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 17 je pan Boris Mikuláš z Ostravy-Hrabůvky. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Tlumok Poznámkové bloky Tramvaj (zastarale) Produkt rozkladu bílkovin SPZ Karviné Obecný název pro aromatický uhlovodík Řeka v Rusku Nepodepsaný Tropické šílenství Planetka Matka (slang.) Zesílený zápor Plivník (ve slovanské mytologii) Peruánský aromatický keř Křížovka o knihu Tělovědec Prezent Současný polský premiér 2. DÍL TAJENKY Jméno zpěváka Reddinga Mouka z hlíz amerického keře (kasava) Rostliny dosny Maďarské dívčí jméno AUTOR: František Krejča Rak Vaše forma akceleruje, rostou vaše ambice, ale zbrklostí se připravíte o výraznější výsledky. Na vaše záležitosti negativně působí jarní únava. Konkurence vám nadělá starostí, ale až zjistíte, kdo za ní stojí, zase se uklidníte. Dotyčný nedosahuje vašich kvalit. Pokud jste s partnerem plánovali stěhování, v dohledné době to nebude. Lev Nenechte se nikým a ničím rozptylovat, máte příležitost realizovat svou představu. Energii budete čerpat z planet, které jsou vám příznivě nakloněny. Nedorozumění a odměřené chování některých lidí z vašeho okolí můžete hodit za hlavu. Šlo jen o nepochopení vašeho záměru. Zanechte úporné snahy stát se v partnerových očích jedničkou. Kozoroh Rovnováhu a klid vám přinese setkání s přítelem, který se vrátil z delší cesty. Některé jeho představy vás nadchnou, některé pobaví. Naléhavý telefonát přijde od příbuzných. Kolegové v práci budou samý žert a budou se předhánět v pozornostech. Na vás si ale tak snadno nepřijdou. Začnete tušit čertovinu a další události vám dají za pravdu. Vodnář Před podpisem jakékoliv smlouvy si překontrolujte, jak jsou ošetřeny důležité body. Neberte na lehkou váhu připomínky kolegů, jen tak máte šanci vyhnout se jistým problémům. Klidně a nevědomky jste mohli něco poplést a pokazit. Na projevy sympatií opačného pohlaví reagujte spontánně. S jistým sebezapřením vykonáte dobrý skutek. Panna Neobávejte se nějakých potíží z minulého týdne, průběžně se vám podaří je odstranit. Stačí se nebát mluvit s každým na rovinu. Výčitky můžete očekávat od partnera. Nelíbí se mu, že na něho nemáte tolik času jako dříve, protože dáváte přednost práci a přátelům. Vám to tak si nepřijde, ale s hrůzou zjistíte, že večer strávený ve dvou si již nepamatujete. Recept Horníka Povidlové buchty Ryby Nepropadejte panice, že nejste dostatečně připraveni na náročné povinnosti. Řešení vám usnadní vhodné uskupení planet. Změny, ke kterým vás přemlouval partner, se neuskuteční. Na jednu stranu se vám uleví, protože se nemusíte vzdávat svých dosavadních zvyklostí, ale zároveň budete zklamaní. Při nákupech povolíte uzdu fantazii. POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 500 g hladké mouky, 50 g másla, 2 vejce, 20 g soli, 200 ml mléka, švestková povidla. Kvásek: droždí, lžíce cukru, 2 lžíce mouky, trochu mléka. POSTUP PŘÍPRAVY: Kvásek necháme zakrytý v teple vzejít. Poté přidáme cukr, mouku, vlahý tuk a mléko. V mléku rozkvedláme vejce. Vypracujeme těsto a necháme několik hodin kynout. Vykynuté těsto dáme na pomoučený vál a rozkrájíme na stejné dílky. Každý dílek trochu rozprostřeme a dáme doprostřed trochu povidel. Buchty sbalíme a dáme stisknutým koncem na plech vedle sebe. Potíráme tukem a pečeme asi 3/4 hodiny. Vtipy S pomocí gynekologa specializovaného na léčbu neplodnosti se konečně jedné šedesátileté ženě podařilo porodit dítě. Když se dostala domů z porodnice, příbuzní ji přišli navštívit, aby se podívali na miminko. Novopečená matka říká: Ještě ne... O chvilku později se ptají znovu a ona zase: Ještě ne... Za chvíli se ptají potřetí a maminka odpovídá: Ještě ne, až bude plakat? A proč, až bude plakat? Protože nevím, kam jsem ho dala... Manželka se rozhodne koupit manželovi netradiční dárek k narozeninám a tak jde do Zverimexu, ale tam se jí všechna zvířata zdají moc drahá. Ptá se tedy prodavače, jestli nemají něco levnějšího. No, měli bychom tady žábu, za 500, říká prodavač. Žábu? Co je, prosím vás, na obyčejné žábě tak zvláštního, že tolik stojí? ptá se překvapená žena. Prodavač vysvětluje: No, jak bych vám to řekl, no prostě, ta žába umí úžasně orál. Žena si to promyslí, a s vidinou, že by se zbavila jedné z povinností, žábu nakonec koupí. Večer manželovi poblahopřeje a předá mu dárek s patřičným vysvětlením. Manžel celý natěšený se rozhodne dárek vyzkoušet. V noci manželku probudí nějaké zvuky z kuchyně. Potichu se tedy přikrade do kuchyně a vidí manžela a žábu, jak spolu listují v kuchařských knihách, kolem všude rozložené pánve a hrnce... Nechápavě se obrátí na muže: Co tady proboha vyvádíš, a ještě k tomu z tou žábou? Muž na to: Jakmile se žába naučí vařit, letíš z domu! Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku:

9 5 maja 2011 l numer 18 l rocznik 8 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Papua dotarła do Ostrawy Budowę nowej ekspozycji w ZOO współfinansowała Fundacja OKD OSTRAWA Pierwszy rekin w ostrawskim ogrodzie zoologicznym, ale także warany, dawna drapieżna ryba i żółwie wodne to największe magnesy nowej ekspozycji Papua, otwartej w czasie Świąt Wielkanocnych w ostrawskim ogrodzie zoologicznym z okazji jego 60-lecia. Ekspozycję pokazującą tropikalną faunę dalekiej Oceanii wybudowano dzięki pomocy Fundacji OKD, która przekazała na jej realizację 810 tys. koron. Łączne koszty budowy ekspozycji wyniosły 2,4 mln koron. W uroczystym otwarciu pawilonu w dniu 23 kwietnia udział wzięli dyrektor Fundacji OKD Jiří Suchánek, doradca prezesa zarządu i dyrektora generalnego OKD William Schloemer i inni. Papuę obejrzały dzieci górników zatrudnionych w OKD, które miały w ramach imprezy Dzień w ZOO z Fundacją OKD wolne bilety wstępu. Nowa ekspozycja przybliża niecodzienną przyrodę wyspy Papua - Nowa Gwinea i przedstawia tamtejsze zagrożone gatunki zwierząt. Chodzi przede wszystkim o grupy gadów, żółwi i ryb, które przedtem hodowaliśmy tylko marginalnie, a które cieszą się wśród ludzi rosnącym zainteresowaniem. Chodzi o dotychczas największą ekspozycję akwaryjną w ZOO Ostrawa, a znaleźć ją można w pobliżu pawilonu małp sprecyzowała rzecznik ZOO Šárka Kalouskowa. Do obejrzenia są m.in. warany niebieskie i papuaskie, duża drapieżna ryba barramundi, żółw miękkoskórek dwupazurzasty Carettochelys insculpta, rekin dywanowy Hemiscyllium ocellatum czy ryby rzeczne. Fundacja OKD pomogła ostrawskiemu ZOO już przed kilku laty, współfinansując kwotą 1,5 mln koron budowę pawilonu Małej Amazonii. bk Ekspozycja Papua Nowa Gwinea to największa ekspozycja akwaryjna w ZOO Ostrawa. Górnicze korzenie księżnej Kate Middleton WIELKA BRYTANIA Górnik, górnik, górnik, górnik, stolarz, kontroler lotów... Takie zawody wykonywali przodkowie Katarzyny, księżnej Cambridge, de domo Kate Middleton, od 29 kwietnia żony brytyjskiego księcia Williama i prawdopodobnie przyszłej królowej Wielkiej Brytanii. Genealogowie przypominają postać jej pra-pra-pradziadka Jamesa Harrisona, który w 1813 roku jako 19-latek podjął pracę w kopalni w miejscowości Byker w hrabstwie Durham. W 1821 r. przeszedł do pobliskiej kopalni Hettonle-Hole w Hetton, gdzie pracowali potem także jego syn, wnuk i prawnuk. Wszyscy Z Polski 3 maja 220 lat po pierwszej konstytucji POLSKA Dokładnie 220 lat temu uchwalono konstytucję 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja na kontynencie europejskim i druga po Stanach Zjednoczonych Ameryki na świecie. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za mieli na imię John. Tradycję dziedziczenia górniczego fachu przerwał dopiero praprawnuk Jamesa Harrisona Thomas, który wyuczył się zawodu stolarza i założywszy rodzinę przeprowadził się do Ealing na zachodzie Londynu. Jego córka Dorothy przyszła na świat w 1935 roku i jako 18-latka wyszła za robotnika budowlanego Rona Goldsmitha. W 1955 roku urodziła córkę Carole, która dostała pracę stewardessy w British Airways i w latach 70. poznała kontrolera lotów Michaela Middletona. Ślub miał miejsce w 1980 roku, a 9 stycznia 1982 r. przyszła na świat ich córka Kate Middleton. bk święto już 5 maja 1791, jednak oficjalnie ustanowiono je w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ta podwójna data ustalenia wynika z tego, że święto zostało oficjalnie FOT. Radek Lukša zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. nettg FOT. archiwum OKD po raz trzeci na topie Spółka obroniła pozycję lidera w rankingu najbardziej podziwianych czeskich firm W podziemiach kopalni spółki węglowej OKD. OSTRAWA Spółka węglowa OKD obroniła swoje ubiegłoroczne zwycięstwo w rankingu 100 najbardziej podziwianych firm w Republice Czeskiej. Pierwszą lokatę w branży eksploatacji surowców naturalnych przyznała jej w minionych dniach jury skompletowana z menedżerów znaczących firm, analityków finansowych, przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych i innych specjalistów w dziedzinie ekonomii. Za OKD uplasowały się w kategorii eksploatacji kopalin Kopalnie Północnoczeskie (SD) orak Sokołowska Węglowa (SU). Ranking Czech Top 100 jest zestawiany zgodnie z kryteriami ustalonymi już w 1999 roku. Oceniana jest np. długofalowa wartość firmy, jakość produkcji, przestrzeganie kodeksu etycznego biznesu, zdolność zdobywania i utrzymania utalentowanych pracowników, odpowiedzialność w stosunku do środowiska naturalnego, stosunki ze społeczeństwem, działalność filantropiczna i in. Sukces w Czech Top 100 świadczy o tym, że firma podąża we właściwym kierunku. Jak podkreślił prezes Stowarzyszenia Czech Top 100 Jan Struž, spółka OKD należy do grona firm, które stawiają na te najbardziej cenne atuty: na jakość, inwencję techniczną, progresywny marketing, ale także na uczciwość i odpowiedzialność w stosunku do swych pracowników, partnerów handlowych i klientów. Ranking Czech Top 100, zestawiany corocznie przez stowarzyszenie o tej samej nazwie, zyskał sobie od swej premiery w 1999 roku dużą renomę i poważanie. Stowarzyszenie dąży m.in. do lepszego informowania o czeskim środowisku biznesowym, wspierania przyjaznych kontaktów między menedżerami oraz szerszego informowania społeczeństwa za pośrednictwem mediów. Zwycięstwo, osiągnięte przez OKD po raz trzeci z rzędu, to nasz duży sukces. Świadczy o tym, że podążamy we właściwym kierunku powiedziała w kontekscie kolejnej obrony tytułu lidera Petra Mašínowa, dyrektor ds. PR i komunikacji OKD. Wśród najbardziej podziwianych firm w kategorii All Stars utrzymały swoje pozycje Škoda Auto i Grupa ČEZ. Po rocznej przerwie do wyróżnionych dołączyła Czeska Ubezpieczalnia (ČP). Długofalowo utrzymują swe lokaty spółki Student Agency, Kofola, Bank Komercyjny (KB), Pilzneński Prazdroj, Czeska Kasa Oszczędności (ČS), Agrofert Holding i LINET. syl Rozpoczął się festiwal Maj nad Olzą Gwoździem programu będzie koncert Zespołu Akordeonistów Kleofas z Katowic KARWINA Koncert wielkiej górniczej orkiestry dętej Májovák zainaugurował w niedzielę 1 maja XVI już edycję międzynarodowego festiwalu folklorystycznego Maj nad Olzą, odbywającego się na terenie Uzdrowiska Darków. Pomimo że z powodu deszczu koncert odbywał się w sali Domu Uzdrowiskowego, publiczność stworzyła jak zwykle wspaniałą atmosferę. Po górnikach na scenie pojawili się członkowie jabłonkowskich zespołów folklorystycznych Zaolzi oraz Zaolzioczek. Festiwal, który oficjalnie otworzył prezydent miasta Karwiny Tomáš Hanzel, będzie kontynuowany co niedzielę do FOT. Edmund Kijonka końca maja. Na przygotowano koncert uczniów szkoły artystycznej im. Bedřicha Smetany W przededniu swego festiwalowego koncertu wielka orkiestra dęta Májovák wystąpiła na Koncercie Wiosennym w Domu Kultury Miasta Karwiny. w Karwinie-Mizerowie (godz ), po którym wystąpią od godz Gizdy z polskiej szkoły podstawowej w Karwinie -Frysztacie oraz stonawski zespół PZKO Dziecka ze Stonawy. W dniu wystąpią od godz chór mieszany Dźwięk z Karwiny -Raju oraz frysztacki chór żeński Kalina. O godz spodziewany jest największy gwóźdź festiwalowego programu koncert zespołu akordeonistów Kleofas z Katowic. Polacy z Macierzy pojawią się na scenie także w niedzielę , kiedy to program rozpocznie o godz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z miasta Kozy. Po nim (14.45) zaśpiewają chór mieszany Lira Darków i jej goście, a o godz rozpocznie się koncert dziecięcego zespołu folklorystycznego Ostravička z Frydku-Mistku. W niedzielę festiwalowy program zamkną koncerty kolejnej orkiestry dętej z Karwiny Malá černá hudba (13.30) oraz reprezentacyjnego zespołu pieśni i tańca ZG PZKO Olza z Czeskiego Cieszyna (godz ). bk Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 INZERCE Fotky nevidomého v knihovně OSTRAVA Ostravská městská knihovna uspořádala výstavu někdejšího uměleckého a módního fotografa MgA. Václava Fanty. Jde o fotografie současné, ačkoli autor již řadu let následkem choroby nevidí. Přestože on sám není zastáncem fotografování nevidomých, pokud by bylo vydáváno za uměleckou činnost, k Experimentu ze tmy jak se výstava nazývá se odhodlal. Jde o pokus vrátit se na místa, kde jsem kdysi jako vidoucí vytvořil skutečně dobré snímky, říká k tomu autor. Ale přesvědčil jsem se, že přes pomoc vidoucích a moderní techniky jde o snímky, které bych já za umění neoznačil, dodává Fanta. Výstava potrvá do 24. května, denně kromě středy od 9 do 18 hodin u Sýkorova mostu, v hudebním oddělení knihovny ve 3. patře. vs NOVÝ RENAULT MÉGANE GENERATION JIŽ OD Kč* ročník 41 l číslo 18 V základní výbavě: klimatizace ABS 6 airbagů tempomat záruka 5 let nebo km** *Cena platí při financování s Renault Finance od do **Záruka 5 let nebo km platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy financované s Renault Finance. Mégane Generation: spotřeba 4,1-8,8 (l/100 Km), emise CO (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní. Autoset Centrum ČR plus s.r.o. autorizovaný dealer RENAULT Havířov, Bludovický kopec tel.: Ostrava, Michálkovická (směr ZOO), tel.: Frýdek-Místek, Zelinkovice Příborská 89, tel.: Třinec, Lidická tel.: /18-X/11 Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 18 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR) Samostatná výběrová řízení 3446, 3459, 3473, 3547 Společná výběrová řízení Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) 255, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 282, 296, , 166, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 279, 280, 281, 284, 293, 504, 558, 581, 668, /18-X/11 Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD VZPOMÍNÁME Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 6. května 2011 vzpomeneme 1. smutného výročí úmrtí našeho milovaného tatínka, manžela a dědečka, pana Adolfa Pilce. S láskou a úctou vzpomínají syn Kamil s rodinou, manželka Tinka a syn Vítězslav. B193/18/11 BLAHOPŘEJEME V květnu 2011 oslaví své 45. narozeniny náš oblíbený vedoucí úseku, pan Roman Gajzdica. Za kolektiv THP pracovníků přeje vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let Ing. Samek. B194/18/11 PRODEJ Čivava prodám 2 dl. pejsky bez PP, po pěkných typových rodičích, pejsci jsou zdraví, bez vad, 2x odčervení, očkovaní, odchovaní v bytě s láskou a celodenní péčí, naučení na granulky Royal Canin, oba rodiče u nás k vidění. K odběru po 15. květnu. Inf. na tel.: B195/18/11 Prodám minipudlíka, po čistokrevných rodičích, výška v dospělosti cca 19 cm. Inf. na tel.: B196/18/11 BYTY Prodám garsonku v Orlové-Lutyni, 37,5 m 2, 4. patro, po rekonstrukci bytového jádra a koupelny, zateplení + plastová okna. Inf. na tel.: B197/18/11 AUTO - MOTO Prodám skútr Keeway Focus, r.v. 2006, obsah 49 ccm, najeto 1100 km, 1. majitel, STK 5/2012, dobrý stav, nevyužívaný. Cena Kč. Inf. na tel.: po 15. hod. B198/18/11 Prodám Mazda použité originál alu disky a pneu 4x100 7Jx15h2, střed 54 mm. ORIGINÁL matice a klíč na krytky. Pneu 195/50/15 2x Flamingo CD3000 a 2x Uniroyal 2x 3,5 mm a 2x 4,5. Cena 4500 Kč. Inf. na tel.: B199/18/11 Prodám Hondu Jazz 1,2 i cool, r. v. 2003, najeto km, jeden z nejspolehlivějších vozů na trhu, ve výborném stavu, nehavarovaná, země původu ČR, pravidelný servis, servisní knížka, nízká spotřeba cca 5 l, nízké povinné ručení, barva červená milano red, sada zimních nových pneu, manuální klimatizace, ABS, airbagy, el. přední okna, el. zpětná zrcátka, imobilizér,centrální zamykání na dálkové ovládání, originální vestavěné autorádio + CD přehrávač + 4 repro, mlhovky, zamykání zpátečky Construct, unikátní sklápěcí sedadla MAGIC SEATS (jedním tahem se dají sklopit sedadla do roviny, vyklopit, čímž převezete prakticky cokoliv, co potřebujete), dělená zadní sedadla, zadní stěrač, dálniční známka Cena Kč. Inf. na tel.: B200/18/11 Prodám skútr YUKI 50 cm 3. Skútr je dvousedadlový, v ceně zavazadlový box a přilba. Jede 70 km/hod., r.v Cena Kč. Při rychlém jednání možnost slevy. Inf. na tel.: B201/18/11 Prodám OPEL CORSA 1,2, r.v. 1995, najeto 134 tis. km, STK 10/2012, auto garážované, pěkné, bez koroze, ekologická daň zaplacena, 80% pneu, levná pojistka, vyměněný olej, filtry, nový výfuk, dělená zadní sedadla, autorádio. Cena Kč. Inf. na tel.: B202/18/11 KOUPĚ Koupím starší chlapecké kolo. Zn. levně. Inf. tel.: B203/18/11 3/18-X/11

11 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Zelené atrium pomáhá oživit i hornický syn Základní škola Klegova v Hrabůvce bude mít mezi pavilony místo na oddych mezi hodinami i venkovní vyučování OSTRAVA Dvanáctiletý Lukáš kluk horníka Alfréda Hanzela kopajícího uhlí v kolektivu úseku T3 hlavního předáka Petra Prokopa v porubu na Dole Paskov jako žák VI. A přikládá ruku k dílu v projektu podpořeném Nadací OKD. Pomáhá budovat mezi pavilony ZŠ Klegova na ostravském sídlišti Hrabůvka Zelené atrium pro relaxaci i venkovní vyučování. Smyslem je takzvané ozelenění atria naší školy, které se pak promění v přírodní prožitkovou učebnu. Ta by měla v nynějších městských dětech probouzet pozitivní vztah k přírodě a tím i rozvíjet jejich emocionální stránku. Kluci a holky ze sídlištních rodin mnohdy na opravdové zahrádce nebyli a neznají to, řekla třídní šesťáků a spoluautorka projektu Pavlína Zátopková. Jen vaše nadace slyšela na záměr vybudovat u dětí ze sídliště kladný vztah k přírodě, podotkla učitelka. A protože k její učitelské specializaci patří kromě angličtiny a chemie i biologie či pěstitelské práce, má úpravu Zeleného atria na povel. Hned, jakmile to dovolilo počasí, jsme se pustili do údržby trávníků, uklízení chodníků a sázení zeleně. Děcka byla nadšená, že mohla hrabat a kopat. Když si něco sama zasadí, pečují o to pak jako o miminka, konstatovala Zátopková. Klub Fontána v akci. V parku KARVINÁ Turnaj ve fotbálku, bubenické muzicírování, vytváření legálního grafitti, vodní i suchozemská kopaná, lanové překážky, projížďky na koních, žonglování, soutěže, ukázky ze stanice mladých přírodovědců. Takový bude program sobotního odpoledne Fontána v akci podpořený Nadací OKD a připravený občanským sdružením Filadelfia na 7. května do Parku Boženy Němcové. Začínáme dvě hodiny po poledni, vstupné se neplatí a těšit se můžete také na koncert kapely Fusion, sdělili pořadatelé s tím, že hlavním cílem je představit Nízkoprahový klub Fontána fungující od roku 2003 v kulturním domě (bývalé požární zbrojnici) Beseda ve Fryštátě. Jeho klienty jsou děti od sedmi a mládež do osmnácti let, která nechce sedět doma, anebo se flákat jen tak na ulicích. uzi Lukáš Hanzel se zapojil do projektu například vysazováním jalovců. Na projekt nazvaný Učíme se a relaxujeme v Zeleném atriu dala Nadace OKD stotisícovou částku. Peníze šly Šesťáci s učitelkou Pavlínou Zátopkovou zvelebují Zelené atrium. na prořezání stromů (specializovanou zahradnickou firmou), betonová koryta na základ skalky, sazenice a vůbec oživení Evropská unie zaplatila dvě nové učebny Bez příspěvku NOKD na vypracování projektové dokumentace by to v žádném případě nešlo OSTRAVA Z běžné přízemní učebny udělali na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Mariánských Horách prostředí Třída v prvním poschodí pro ekologickou výchovu. fiktivních firem vyhovující obchodním schůzkám či práci v kanceláři. Třídu o poschodí výše mají naopak laděnou do přírodních zeleně na sídlištní škole, do níž chodí téměř čtyři stovky žáků. V budoucnosti by v atriu rádi měli zahradní nábytek či anglický trávník na jógu. Děti sem pouštíme od jara do podzimu na přestávky. Střídavě ty z prvního a druhého stupně. Při vyučování už tady i malovaly, ve výtvarné výchově. Nejméně jednou týdně sem beru svoje šesťáky a pak také osmáky, kteří mají jako volitelný předmět přírodovědecká praktika. Žáci se naučí, že nestačí zeleň jen zasadit, ale taky se musí pravidelně udržovat, poznamenala pedagožka. Radek Lukša barev a motivů pro ekologické vyučování. Zaplatila to EU, od níž dostali peníze pouze díky přípěvku Nadace OKD! Tak vypadá náš grantový program Pro Evropu v praxi. Jako jediní v tuzemsku umožňujeme žadatelům, aby si zaplatili vypracování náročných projektových dokumentaci potřebných pro čerpání prostředků z fondů unie. Mariánskohorské škole jsme poskytli částku 45 tisíc korun a výsledkem bylo získání dotace ve výši 6,7 milionů korun, popsal princip nadační ředitel Jiří Suchánek. Nové multimediální učebny už využívají studenti obchodní akademie i vyšší odborné sociální školy. Ta první je zařízená tak, aby mohli zastávat činnosti jako ve skutečné obchodní firmě. V té druhé vyučujeme biologii, ekologii, environmentální výchovu. V žádné nechybí moderní interaktivní tabule, doplnil pedagog Jan Nevima s tím, že tím posílili také konkurenceschopnost školy. uzi FOTO: Bohuslav Krzyžanek Anketa Horníka Co si myslíte o Nadaci OKD? REGION Po třech letech od svého založení (vznikla na začátku roku 2008) vyrostla Nadace OKD do pozice druhé největší firemní nadace v České republice a největšího donátora, který působí na území severní Moravy a Slezska. Reprezentuje hornickou obec,a proto nás zajímalo, jak se na ni dívají právě zaměstnanci OKD a horníci vůbec. Osloveným jsme položili dvě základní otázky: 1. Jaký je váš názor na smysl, fungování a potřebnost Nadace OKD? 2. Kam by měla podle vašeho názoru především směrovat svoji pomoc? Ján Kubalik vedoucí provozu, Důl Darkov Vedoucí provozu Ján Kubalik. 1. Je dobře, že ekonomicky úspěšná firma, jako je OKD, založila nadaci, která významně finančně podporuje projekty v regionu, ve kterém provádí svou podnikatelskou činnost. Tímto zároveň potvrzuje svůj význam pro celý kraj a zájem o řešení problémů lidí, kteří tady žijí. V současné době, kdy dochází ke krácení veřejných financí ze strany státu, je třeba o to víc ocenit letošní navýšení finančních prostředků do Nadace OKD. 2. Pomoc z Nadace OKD by měla dle mého názoru směřovat hlavně na podporu projektů pro vyplnění a využití volného času a vzdělávání dětí a mládeže ( teenagerů ). Je smutné, kolik těchto mladých lidí propadá drogám, alkoholu a kriminalitě jen proto, že někdy nemají možnost jiné seberealizace. Další oblast, kterou bych preferoval, je oblast podpory vytváření pracovních míst pro zdravotně postižené a hendikepované lidi. Myslím, že pro to, aby se tito spoluobčané cítili v životě spokojenější a nebyli úplně závislí na podpoře státu, se dělá velice málo. Každá vyspělá společnost by měla pomoci i lidem ve stáří, kteří nejsou schopni se o sebe v seniorském věku sami postarat. bk

12 12 SPORT Házenkáři zůstávají ve hře o titul Skvělý výkon hráčů HCB OKD v duelu s Hranicemi oživil staré zlaté časy v play off Házenkáři HCB OKD Karviná (v bílém) prokázali proti Hranicím skvěle fungující obranu, přes kterou se Hranice prosadily jen dvacetkrát. Baník získal povzbuzující body! KARVINÁ Extraligoví házenkáři HCB OKD Karviná porazili v neděli doma poslední Hranice a opět přiživili své naděje na obhajobu prvenství. Jejich výkon, především v obraně, dal vzpomenout na loňské zlaté časy ve vyřazovacích bojích, ve kterých si házenkáři výbornou defenzivou dokráčeli pro svůj zasloužený titul. V týdnu jsme s trenérem Kostelníkem hodně pracovali právě na obranných systémech. Proti Hranicím to bylo vidět. Dostat dvacet gólů je diametrální rozdíl oproti osmatřiceti, připomněl děravou obranu Baníku v Lovosicích domácí střelec Radek Kružík. Ten se o výhru svého celku přičinil nejvíce, neboť dal Hranicím devět gólů. Hrál s chutí, přesně střílel. Prokázal cit pro výběr vhodného místa ke střelbě. Po vleklém zranění a období temna, ve kterém se házenkáři Karviné na jaře pohybovali, se zdá být zpět. A s ním i celý tým. Poslední výsledky nám nahrály, takže to samozřejmě s obhajobou titulu ještě zkusíme. Nic není ztraceno, ale nesmíme už v nadstavbových odvetách zaváhat, poznamenal Kružík. Podle vlastních slov se FOTO: Ivo Dudek FOTO: Ivo Dudek momentálně cítí na palubovce výborně. Čekal jsem na to dlouho, ale teď jsem se do toho už zase dostal. Zesílily mi nohy, taky určitá psychická deka z nás snad spadla. Přece jen se člověku po vyhraném utkání spí mnohem lépe, usmívá se odchovanec karvinské školy. Právě obrana zápas s Hranicemi rozhodla. Na ni musíme spoléhat i v dalších zápasech. V sobotu nás čeká Dukla, nebylo by od věci podobný výkon zopakovat. Musíme ale všichni podat stoprocentní výkon a vyvarovat se výpadků, jinak to nepůjde, upozornil Radek Kružík. Možná si baníkovci mohou vzpomenout na loňské zápasy s Duklou, ve kterých se jim dařilo. Proč ne? Třeba si pustíme nějaké loňské video a navodíme atmosféru, směje se nejlepší střelec nedělního duelu s Hranicemi. Martin Ruščin HCB OKD Hranice 24:20 (11:10) Sled: 4:2, 6:3, 9:10, 12:10, 16:12, 20:15, 24:18. Rozhodčí: Bečička, Horák Sedmičky: 2/0:4/0 Vyloučení: 3:2 Diváci: 660 HCB OKD: Drápal, Lefan Hanisch 2, Vančo, Sliwka 1, Chudoba 1, Faith, Hanták, Kružík 9, Petrovský 3, Požárek 1, Kalous, Monczka, Łyźwa 7. Trenér: Martin Kostelník V neděli se jde na hornické derby! MFK OKD hraje se Sokolovem kvůli hokejovému MS mimořádně už od hodin KARVINÁ Fotbalisté MFK OKD jsou na vítězné vlně. Po skvělém výkonu proti Zlínu dokázali zopakovat velmi solidní herní představení také ve Znojmě a z posledních šesti kol vytěžili třináct bodů. Před poslední třetinou jarní části, která uzavře letošní ročník, je to velké povzbuzení. Fotbalisté MFK OKD mohou směle útočit na nejlepší postavení svého týmu v krátké druholigové historii. Zatím skončili dvakrát osmí. Svěřenci trenéra Karla Kuly si naposledy poradili s nováčkem soutěže ze Znojma na jeho půdě. Vyhráli 1:0 a trenér mužstva byl spokojen. Hráči splnili vlastně úplně všechno, co měli. Nedostali jsme branku, naopak rychlý a nakonec i vítězný gól jsme vstřelili sami. Nutili jsme soupeře aktivním napadáním k nákopům nazdařbůh Josef Hoffmann (vlevo) a jeho karvinští spoluhráči se proti Sokolovu budou snažit o další výhru a pozměnění nelichotivé vzájemné bilance. a také defenziva pracovala spolehlivě, ačkoliv jsem musel před utkáním provést vynucenou změnu v sestavě. Zraněného Štajera nahradil na citlivém místě stopera Motyčka. Počínal si však zdatně, pochvaloval si trenér Kula. Fanoušky MFK OKD další výhra potěšila. Dala zapomenout na porážku ve Varnsdorfu. Karvinští fotbalisté se díky ní navíc ocitli v kontaktu se čtvrtým místem. Chceme samozřejmě skončit co nejvýše a dobře tak reprezentovat značku OKD i město Karviná. Hned v nejbližším utkání se Sokolovem máme možnost si svou pozici upevnit, protože Sokolov je náš nejbližší soused v tabulce, připomněl trenér Kula shodný bodový zisk obou mužstev. Fotbalisté MFK OKD jistě udělají vše pro to, aby v neděli (hraje se ve hodin) své fandy potěšili dalším spolehlivým výkonem. Uhelné derby dvou hornických měst navíc slibuje atraktivní fotbal. Až na podzimní případ, kdy padl jediný gól, se totiž jinak dosáhlo pokaždé výsledků s více góly z pohledu Karviné 2:2, 0:2, 1:4, 2:2. Ta bilance je stejně špatná jako ta nedávná se Zlínem. Pokusíme se ji okamžitě vylepšit, slíbil trenér Karel Kula. luk Znojmo MFK OKD 0:1 (0:1) Branka: 15. Vrána Rozhodčí: Býma Peřina, Urban Žluté karty: Hříbek, Nepožitek Látal, Mráz Diváci: 650 MFK OKD: Kafka Pavlík, Mráz, Motyčka, Knötig Ciku (90. Presl), Jursa, Slončík (85. Ficek), Milosavljev Látal (81. Radzinevičius), Vrána. Trenér: Karel Kula KARVINÁ Obrovský talent karvinské kopané Lukáš Kurušta (na snímku Ivo Dudka) je v jednom kole. Už pomalu nestíhá ani školu. Za poslední dva roky se z opory žákovského týmu dostal do pozice opory nejstaršího dorosteneckého celku MFK OKD, nakoukl do reprezentace U16 a už se pomalu zabydluje i tam. Je to fofr. Na školu nemám poslední dobou ani čas. Neustále jsem na tréninku, do toho zápasy a teď i reprezentace, přiznává Lukáš. Jak to zvládáš? Poctivou prací, jinak to ani nejde. Musím ale zapracovat i na škole, žádný individuální studijní plán nemám, jedu normálně se spolužáky a nestíhám. Na hřišti to ale neplatí a tobě i týmu se daří. Jak to? Podstatnou roli v tom hraje změna trenéra. Od té doby, co nás vede pan Mašlej, jsme šli docela nahoru. Trenér nám vštěpuje do hlavy, že jsme lepší a máme kvalitu, takže se nemusíme bát žádného soupeře. Jaké prvky se snažíte vkládat do hry? Praktikujeme hlavně kombinační hru, dáváme do ní agresivitu, rychlost a hodně atletiky. Hrajeme takový atletický fotbal. Tvoje kariéra nabrala závratně vzestupnou tendenci a teď už asi za mladší tým než devatenáctka hrát nebudeš. Znamená to, že je před tebou mužské béčko, možná áčko? Tak to nevím. Já se budu snažit pořád pracovat tak usilovně, jak jen to jde, a jestli mě trenéři povolají k nějakým zápasům mužů, tak budu jen rád. Reference na tebe jdou znamenité. Cítíš proto i nějaký tlak na svou osobu ve svých zápasech? To si nepřipouštím. Kluci na mě vytvářejí tlak maximálně tím, že jako bažant nosím pití (smích). Ale kdybych na sobě pociťoval tlak, že na mě tým spoléhá, tak bych pak možná ani žádné branky nedával. Pro mě je důležitá vnitřní pohoda družstva a ta v Karviné je. Před časem ses začlenil i do národního týmu šestnáctiletých ročník 41 l číslo 18 Lukáš Kurušta: Chtělo by to gól Ve výsledcích HÁZENÁ I. liga mužů: Chodov HCB OKD jun. 31:24 (15:9) Nejvíce branek: Michalisko 6, Krahulec 5/1. Pořadí: 1. Šumperk 28, 2. Bystřice p. H. 26, 3. Náchod 25, HCB OKD jun. 21. I. liga starších dorostenců: Kopřivnice HCB OKD 27:32 (10:16) Nejvíce branek: Krahulec 7/1, Michalisko 6, Paululík 5. Pořadí: 1. Jičín 41, 2. HCB OKD 36, 3. Plzeň 30 I. liga mladších dorostenců: Kopřivnice HCB OKD 20:15 (8:3) Nejvíce branek: Moj 4, Tichý 3/2 Pořadí: 1. Zubří 36, 2. Kopřivnice 33, 3. HCB OKD 32 FOTBAL I. A třída mužů: Šenov MFK OKD B 1:8 (0:6) Branky: Presl 4, Opic 3, Janík Pořadí: 1. MFK OKD B 38, 2. Šenov 38, 3. Stonava 37 Krajský přebor starších dorostenců: Vítkov MFK OKD B 2:3 hráčů. Jaké dojmy sis z reprezentačních akcí odnesl? Odehráli jsme zatím jen přípraváky, startovali na jednom velkém turnaji v Turecku. Pravda, tam se mi moc nedařilo, byl to můj debut v reprezentaci a nebylo to ono. Ale v dalších zápasech už to bylo lepší, trochu se otrkávám. Naposledy proti Norsku jsem už měl dobrý pocit. Jenom ten gól mi ještě chybí. Branka by mi hodně pomohla. Přijde v nějakém dalším zápase? Věřím, že ano! Už vlastně za tři týdny máme dva přáteláky doma se Švýcarskem, v červnu jedeme na turnaj do Ukrajiny. Do té doby bych se konečně chtěl trefit. V říjnu máme kvalifikaci na evropský šampionát v Kazachstánu. Jak vlastně probíhají reprezentační srazy? Když se hraje přípravák, máme sraz dva dny před zápasem. Večer se zabydlíme, navečeříme a jdeme spát. Ráno proběhne seznamovací trénink, protažení z cesty, nějaké cviky. Po obědě máme trénink a pak manéž, to znamená příprava na to, co budeme hrát, v jakém rozestavení nastoupíme a nácvik taktických věcí. Večer masáže, vířivka, rehabilitace. Co vám během srazů říká trenér? Je obecně těžké okamžitě se přepnout na reprezentační úroveň, protože každý hráč si do nároďáku asi přináší zažité klubové věci, ne? To ano, ale trenér nás všechny nabádá k útočnému fotbalu bez ohledu na to, co ten který hráč hraje v klubu. Hrajeme hodně ofenzivně a fotbal v našem podání je taky dost fyzicky náročný. Jsme dost unavení už z tréninků. V zápasech napadáme presinkem, hrajeme už vlastně dospělý fotbal. Je těžké se to naučit brát jako normální součást fotbalového života? Asi jo, ale všichni, co jsou v reprezentaci, se to naučit chtějí. Profitovat z toho pak budeme nejen my hráči, ale i klub, za který hrajeme. Já osobně mám velký zájem na tom se v nároďáku udržet i do budoucna a osvojit si vše, co nám trenéři říkají. luk Branky: Bilas 3 Pořadí: 1. Bílovec 57, 2. Poruba 55, 3. D. Benešov 53, 4. MFK OKD 46 Krajský přebor mladších dorostenců: Vítkov MFK OKD B 1:3 Branky: Kolek, Wenglorz, Fukala Pořadí: 1. MFK OKD B 55, 2. D. Benešov 50, 3. Třinec B 42 Krajský přebor starších žáků: MFK OKD B Kopřivnice 6:0 Branky: Karkoschka 2, Řapek 2, Červený, Mikulec Pořadí: 1. Ostrava C 43, 2. N. Jičín 38, 3. Hlučín B 36, 4. MFK OKD B 35 Co nás čeká HÁZENÁ Neděle (17.00): HCB OKD jun. Náchod (I. liga mužů), HCB OKD Náchod (15.00, I. liga st. dorostenců), HCB OKD Hranice (17.00, I. liga ml. dorostenců) Úterý (19.00): HCB OKD jun. N. Veselí (I. liga mužů - dohrávka) FOTBAL Sobota (16.30): MFK OKD B Stonava (I.A třída mužů) Neděle (14.30): MFK OKD Sokolov (II. liga mužů) HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava Tradice hornictví pracovní listy ke stejnojmenné expozici Technického muzea v Petřvaldě, pobočce Muzea Těšínska, jsou

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě

Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě OKD, a.s. pro roky 2010-2012 uzavřené mezi: OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce I. Základní informace o projektu: Název projektu: Úvod do světa práce Společnost: LINET spol.s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, www.linet.cz

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více