Kraj Vysočina. Evropsky významná lokalita Biskupice - škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraj Vysočina. Evropsky významná lokalita Biskupice - škola"

Transkript

1 272. Text před přílohou č. 480 zní: Kraj Vysočina Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území kraje Vysočina i evropsky významné lokality CZ Čepičkův vrch a údolí Hodonínky (Jihomoravský kraj), CZ Chrudimka (Pardubický kraj), CZ Loučka (Jihomoravský kraj), CZ Řeka Rokytná (Jihomoravský kraj), CZ Sázava (Středočeský kraj), CZ Údolí Chlébského potoka (Jihomoravský kraj), CZ Želivka (Středočeský kraj) Příloha č. 483 zní: Příloha č. 483 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Biskupice - škola Navrhovaná kategorie CZ ,0403 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr velký (Myotis myotis) Kraj Vysočina Biskupice u Hrotovic 463

2 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 483 se vkládá nová příloha č. 483a, která zní: Příloha č. 483a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Břevnický potok Navrhovaná kategorie CZ ,8314 ha PP 464

3 Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vranka obecná (Cottus gobio) Kraj Vysočina Břevnice, Havlíčkův Brod, Kyjov u Havlíčkova Brodu Mapa lokality CZ

4 275. Za přílohu č. 487 se vkládá nová příloha č. 487a, která zní: Příloha č. 487a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Doupský a Bažantka Navrhovaná kategorie CZ ,9563 ha PR Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition Kraj Vysočina Doupě, Řídelov 466

5 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 488 se vkládají nové přílohy č. 488a a 488b, které znějí: Příloha č. 488a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Habrová seč Navrhovaná kategorie CZ ,4963 ha PR/ PP 467

6 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum Kraj Vysočina Nové Syrovice Mapa lokality CZ

7 Příloha č. 488b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Havranka Navrhovaná kategorie CZ ,9689 ha PR Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) Kraj Vysočina Jiříkov u Kamene, Sedletín, Vepříkov 469

8 Mapa lokality CZ V příloze č. 489 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 278. Za přílohu č. 489 se vkládá nová příloha č. 489a, která zní: Příloha č. 489a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 470

9 Evropsky významná lokalita Horní Mrzatec Navrhovaná kategorie CZ ,3446 ha PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea Kraj Vysočina Lhotka u Mrákotína, Mrákotín u Telče 471

10 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 493 se vkládá nová příloha č. 493a, která zní: Příloha č. 493a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Kamenický rybník Navrhovaná kategorie CZ ,7191 ha PP 472

11 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) Kraj Vysočina Dubí, Kamenice u Herálce 473

12 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 495 se vkládá nová příloha č. 495a, která zní: Příloha č. 495a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Kozének Navrhovaná kategorie CZ ,9171 ha PP 474

13 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Kraj Vysočina Lhánice 475

14 Mapa lokality CZ Příloha č. 497 zní: Příloha č. 497 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Lužný rybník Navrhovaná kategorie CZ ,0017 ha PP 476

15 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition Kraj Vysočina Pístov u Jihlavy, Vysoká u Jihlavy Mapa lokality CZ

16 282. Za přílohu č. 497 se vkládají nové přílohy č. 497a a 497b, které znějí: Příloha č. 497a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Maršovec a Čepička Navrhovaná kategorie CZ ,3900 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) kuňka ohnivá (Bombina bombina) Kraj Vysočina Pozďatín, Pyšel 478

17 Mapa lokality CZ Příloha č. 497b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Martinický potok Navrhovaná kategorie CZ ,4396 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vranka obecná (Cottus gobio) 479

18 Kraj Vysočina Chýstovice, Chyšná, Číhovice, Hroznětice, Jiřičky, Košetice, Kramolín u Křešína, Křešín u Pacova, Martinice u Onšova, Onšov, Senožaty, Syrov, Štědrovice Mapa lokality CZ

19 283. Za přílohu č. 498 se vkládá nová příloha č. 498a, která zní: Příloha č. 498a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Na Ostrážné Navrhovaná kategorie CZ ,6739 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) Kraj Vysočina Hluboké u Dalečína 481

20 Mapa lokality CZ Příloha č. 499 zní: Příloha č. 499 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Náměšť nad Oslavou - zámeček Navrhovaná kategorie CZ ,0774 ha PP 482

21 Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr brvitý (Myotis emarginatus) Kraj Vysočina Náměšť nad Oslavou Mapa lokality CZ

22 285. Za přílohu č. 500 se vkládá nová příloha č. 500a, která zní: Příloha č. 500a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Niva Fryšávky Navrhovaná kategorie CZ ,3296 ha CHKO Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) Kraj Vysočina Kuklík 484

23 Mapa lokality CZ V příloze č. 502 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 287. V příloze č. 504 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 485

24 288. Příloha č. 508 zní: Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea Příloha č. 508 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Roštýnská obora Navrhovaná kategorie CZ ,8787 ha PR Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr černý (Barbastella barbastellus) Kraj Vysočina Doupě 486

25 Mapa lokality CZ V příloze č. 509 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea V příloze č. 511 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 487

26 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 291. V příloze č. 512 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 292. V příloze č. 514 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 293. Za přílohu č. 514 se vkládá nová příloha č. 514a, která zní: Příloha č. 514a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Šilhánky Navrhovaná kategorie CZ ,6951 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) kuňka ohnivá (Bombina bombina) Kraj Vysočina Doupě, Řídelov 488

27 Mapa lokality CZ Příloha č. 516 se zrušuje Za přílohu č. 519 se vkládá nová příloha č. 519a, která zní: Příloha č. 519a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Švařec CZ ,4789 ha 489

28 Navrhovaná kategorie NPP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Kraj Vysočina Koroužné, Švařec 490

29 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 521 se vkládají nové přílohy č. 521a a 521b, které znějí: Příloha č. 521a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita U Hamrů Navrhovaná kategorie CZ ,2743 ha PP 491

30 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) Kraj Vysočina Borovec, Štěpánov nad Svratkou Mapa lokality CZ

31 Příloha č. 521b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Údolí Jihlavy Navrhovaná kategorie CZ ,9281 ha NPR/ PR/ PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho- Batrachion Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) 6240* - Subpanonské stepní trávníky Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) Kraj Vysočina Dukovany, Kladeruby nad Oslavou, Kramolín, Lhánice, Mohelno, Skryje nad Jihlavou Jihomoravský kraj Biskoupky na Moravě, Hrubšice, Jamolice, Nová Ves u Oslavan 493

32 Mapa lokality CZ Příloha č. 522 zní: Příloha č. 522 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Údolí Oslavy a Chvojnice Navrhovaná kategorie CZ ,1053 ha NPR/ NPP/ PR/ PP 494

33 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho- Batrachion Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) dvouhrotec zelený (Dicranum viride) jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) vranka obecná (Cottus gobio) Kraj Vysočina Březník, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kuroslepy, Mohelno, Náměšť nad Oslavou, Sedlec u Náměště nad Oslavou, Sudice u Náměště nad Oslavou, Zňátky Jihomoravský kraj Čučice, Ketkovice, Nová Ves u Oslavan, Senorady 495

34 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 522 se vkládá nová příloha č. 522a, která zní: Příloha č. 522a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Údolí Svratky u Krásného Navrhovaná kategorie CZ ,5330 ha CHKO 496

35 Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) Kraj Vysočina Borovnice u Jimramova, Krásné nad Svratkou, Spělkov Pardubický kraj Lačnov u Korouhve, Telecí 497

36 Mapa lokality CZ V příloze č. 526 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo NPR nahrazuje slovy NPR/ PR a za část Typy přírodních stanovišť se vkládá nová část Druhy, která zní: Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) dvouhrotec zelený (Dicranum viride) 300. Za přílohu č. 527 se vkládá nová příloha č. 527a, která zní: Příloha č. 527a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 498

37 Evropsky významná lokalita Zaječí skok Navrhovaná kategorie CZ ,4765 ha PR Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) dvouhrotec zelený (Dicranum viride) Kraj Vysočina Horní Kosov, Vyskytná nad Jihlavou 499

38 Mapa lokality CZ V příloze č. 529 se za část Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území vkládá nová část Typy přírodních stanovišť, která zní: Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea Za přílohu č. 529 se vkládá nová příloha č. 529a, která zní: Příloha č. 529a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 500

39 Evropsky významná lokalita Žákova hora Navrhovaná kategorie CZ ,0273 ha CHKO Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) dvouhrotec zelený (Dicranum viride) Kraj Vysočina Cikháj 501

40 Mapa lokality CZ Text před přílohou č. 531 zní: Jihomoravský kraj Kromě dále uvedených lokalit zčásti zasahují na území Jihomoravského kraje i evropsky významné lokality CZ Bílé Karpaty (Zlínský kraj), CZ Dědkovo (Kraj Vysočina), CZ Chřiby (Zlínský kraj), CZ Jedlový les a údolí Rokytné (Kraj Vysočina), CZ Údolí Jihlavy (Kraj Vysočina), CZ Údolí Oslavy a Chvojnice (Kraj Vysočina) Za přílohu č. 548 se vkládá nová příloha č. 548a, která zní: Příloha č. 548a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 502

41 Evropsky významná lokalita Čepičkův vrch a údolí Hodonínky Navrhovaná kategorie CZ ,4357 ha PR Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích Jihomoravský kraj Černovice u Kunštátu Kraj Vysočina Čtyři Dvory, Horní Čepí, Olešnička, Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov nad Svratkou 503

42 Mapa lokality CZ V příloze č. 549 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slova NPP/ PP nahrazují slovy NPR/ PR/ PP 306. Příloha č. 550 zní: Příloha č. 550 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Čertoryje CZ , panonská 4855,0568 ha 504

43 Navrhovaná kategorie CHKO Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) 7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91G0* - Panonské dubohabřiny 91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) bourovec trnkový (Eriogaster catax) mečík bahenní (Gladiolus palustris) ohniváček černočárý (Lycaena dispar) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) roháč obecný (Lucanus cervus) srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia *) střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) Jihomoravský kraj Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Kněždub, Kuželov, Malá Vrbka, Radějov u Strážnice, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Tasov nad Veličkou, Tvarožná Lhota 505

44 Mapa lokality CZ V příloze č. 551a v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo PP nahrazuje slovy PR/ PP 308. Příloha č. 559 se zrušuje V příloze č. 562 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slova PR/ PP nahrazují slovy NPP/ PR/ PP 310. Příloha č. 564 se zrušuje Za přílohu č. 573 se vkládá nová příloha č. 573a, která zní: Příloha č. 573a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Jižní svahy Hádů 506

45 Navrhovaná kategorie CZ , panonská 29,8892 ha PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) 6240* - Subpanonské stepní trávníky Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Jihomoravský kraj Kanice, Maloměřice, Židenice 507

46 Mapa lokality CZ Dosavadní přílohy č. 573a a 573b se označují jako přílohy č. 573b a 573c Příloha č. 578 zní: Příloha č. 578 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Klentnice - kostel svatého Jiří CZ panonská 0,0211 ha 508

47 Navrhovaná kategorie CHKO Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr velký (Myotis myotis) Jihomoravský kraj Klentnice Mapa lokality CZ

48 313. V příloze č. 582 se na konci části Druhy doplňuje řádek, který zní: netopýr černý (Barbastella barbastellus) 314. Za přílohu č. 586 se vkládá nová příloha č. 586a, která zní: Příloha č. 586a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Lapikus Navrhovaná kategorie CZ ,4802 ha PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum Jihomoravský kraj Hluboké Mašůvky, Plaveč, Rudlice 510

49 Mapa lokality CZ Příloha č. 587 zní: Příloha č. 587 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Lednice - zámek Navrhovaná kategorie CZ panonská 0,9483 ha PP 511

50 Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) Jihomoravský kraj Lednice na Moravě Mapa lokality CZ V příloze č. 587a v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo NPP nahrazuje slovy NPR/ NPP 317. Příloha č. 595 zní: 512

51 Příloha č. 595 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Malhostovické kopečky Navrhovaná kategorie CZ ,6339 ha PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Jihomoravský kraj Malhostovice 513

52 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 596 se vkládá nová příloha č. 596a, která zní: Příloha č. 596a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Mašovická střelnice CZ ,5301 ha 514

53 Navrhovaná kategorie PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) Jihomoravský kraj Mašovice u Znojma Mapa lokality CZ

54 Dosavadní příloha č. 596a se označuje jako příloha č. 596b V příloze č. 602 v části Typy přírodních stanovišť se za řádek Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum vkládá nový řádek, který zní: 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 320. V příloze č. 605 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo PR nahrazuje slovy PR/ PP a v části Druhy se za slova (symbol * označuje prioritní druhy) vkládá nový řádek, který zní: hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus) 321. V příloze č. 614 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo CHKO nahrazuje slovy CHKO/ NPR/ NPP/ PP 322. Příloha č. 624 se zrušuje V příloze č. 626 v části Typy přírodních stanovišť se za řádek Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) vkládá nový řádek, který zní: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) a 516

55 v části Druhy se za řádek střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) vkládá nový řádek, který zní: šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 324. Příloha č. 630 zní: Příloha č. 630 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Prudká Navrhovaná kategorie CZ ,1385 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr brvitý (Myotis emarginatus) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) Jihomoravský kraj Doubravník 517

56 Mapa lokality CZ V příloze č. 631 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slova PR/ PP nahrazují slovy NPP/ PR/ PP 326. Za přílohu č. 632 se vkládá nová příloha č. 632a, která zní: Příloha č. 632a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Rakovecké údolí CZ ,6629 ha 518

57 Navrhovaná kategorie PR/ PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Jihomoravský kraj Bukovinka, Jedovnice, Ježkovice na Moravě, Pístovice, Račice, Ruprechtov 519

58 Mapa lokality CZ V příloze č. 633 se na konci části Druhy doplňuje nový řádek, který zní: kuňka ohnivá (Bombina bombina) 328. Příloha č. 638 zní: Příloha č. 638 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Rybniční zámeček CZ panonská 0,0210 ha 520

59 Navrhovaná kategorie PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr brvitý (Myotis emarginatus) Jihomoravský kraj Lednice na Moravě Mapa lokality CZ

60 329. V příloze č. 639 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo PP nahrazuje slovy NPR/ PP 330. V příloze č. 645 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slova CHKO/ NPR nahrazují slovy CHKO/ NPR/ NPP 331. Za přílohu č. 646 se vkládá nová příloha č. 646a, která zní: Příloha č. 646a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Sokolí skála Navrhovaná kategorie CZ ,0977 ha PR/ PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho- Batrachion Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) Jihomoravský kraj Běleč u Lomnice, Borač, Doubravník, Křížovice, Ochoz u Tišnova, Podolí u Borače, Veselí u Lomnice 522

61 Mapa lokality CZ V příloze č. 647 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo CHKO nahrazuje slovy CHKO/ NPR/ PR 333. Příloha č. 649 zní: Příloha č. 649 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Stepní stráně u Komořan CZ ,8753 ha 523

62 Navrhovaná kategorie PR Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 6240* - Subpanonské stepní trávníky Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Jihomoravský kraj Komořany na Moravě 524

63 Mapa lokality CZ V příloze č. 651 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slova NPR/ NPP nahrazují slovy NPR/ NPP/ PP 335. V příloze č. 653 část Druhy zní: Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) bobr evropský (Castor fiber) klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) 525

64 336. Příloha č. 654 zní: Příloha č. 654 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Strážnicko Navrhovaná kategorie CZ panonská 181,4488 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) ohniváček černočárý (Lycaena dispar) Jihomoravský kraj Petrov u Hodonína, Strážnice na Moravě 526

65 Mapa lokality CZ V příloze č. 663 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo PP nahrazuje slovy PR/ PP 338. V příloze č. 669 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo PP nahrazuje slovem NPP 339. Příloha č. 675 zní: Příloha č. 675 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Údolí Dyje CZ

66 Navrhovaná kategorie 1821,0468 ha PR/ PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 40A0* - Kontinentální opadavé křoviny Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Středoevropské silikátové sutě Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-veronicion dillenii) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91H0* - Panonské šípákové doubravy 91U0 - Lesostepní bory Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus) hvozdík moravský (Dianthus moravicus *) kovařík (Limoniscus violaceus) netopýr velký (Myotis myotis) roháč obecný (Lucanus cervus) tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) Jihomoravský kraj Bítov, Chvalatice, Jazovice, Korolupy, Lančov, Onšov na Moravě, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Stálky, Starý Petřín, Štítary na Moravě, Uherčice u Znojma, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany u Znojma, Zblovice 528

67 Mapa lokality CZ Příloha č. 678 zní: Příloha č. 678 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Uherčice - zámek Navrhovaná kategorie CZ ,9022 ha PP 529

68 Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) Jihomoravský kraj Uherčice u Znojma Mapa lokality CZ V příloze č. 683a v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slovo NPP nahrazuje slovy NPR/ NPP 530

69 342. Příloha č. 686 zní: Příloha č. 686 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Vranov nad Dyjí - základní škola Navrhovaná kategorie CZ ,1046 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr brvitý (Myotis emarginatus) Jihomoravský kraj Vranov nad Dyjí 531

70 Mapa lokality CZ Příloha č. 695 se zrušuje Text před přílohou č. 702 zní: Olomoucký kraj Kromě dále uvedených lokalit na území Olomouckého kraje zasahují i evropsky významné lokality CZ Bohdalov (Pardubický kraj), CZ Králický Sněžník (Pardubický kraj), CZ Sovinec (Moravskoslezský kraj) V příloze č. 702 v části Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území se slova NPR/ PP nahrazují slovy NPR/ NPP/ PP 532

71 346. Za přílohu č. 707 se vkládá nová příloha č. 707a, která zní: Příloha č. 707a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Deylův ostrůvek Navrhovaná kategorie CZ ,0075 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) čolek velký (Triturus cristatus) kuňka ohnivá (Bombina bombina) Olomoucký kraj Charváty, Dub nad Moravou 533

72 Mapa lokality CZ Příloha č. 712 zní: Příloha č. 712 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Horní Morava CZ ,3726 ha 534

73 Navrhovaná kategorie PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) mihule potoční (Lampetra planeri) Olomoucký kraj Bludov, Chromeč, Postřelmov Mapa lokality CZ Příloha č. 713 se zrušuje. 535

74 349. Za přílohu č. 714 se vkládá nová příloha č. 714a, která zní: Příloha č. 714a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Hůrka u Hranic Navrhovaná kategorie CZ ,3540 ha NPR Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Jeskyně nepřístupné veřejnosti Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr velký (Myotis myotis) Olomoucký kraj Hranice 536

75 Mapa lokality CZ V příloze č. 716 se za část Typy přírodních stanovišť vkládá nová část Druhy, která zní: Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) Část Katastrální území Zlínského kraje zní: Choryně, Lešná, Lhotka nad Bečvou 351. Příloha č. 719 se zrušuje V příloze č. 720 v části Typy přírodních stanovišť se za řádek 7110* - Aktivní vrchoviště vkládá nový řádek, který zní: Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 537

76 353. Příloha č. 721 zní: Příloha č. 721 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Kosíř - Lomy Navrhovaná kategorie CZ ,8057 ha NPP/ PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) Olomoucký kraj Čelechovice na Hané, Slatinky 538

77 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 722 se vkládá nová příloha č. 722a, která zní: Příloha č. 722a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Lánský luh Navrhovaná kategorie CZ ,1388 ha PR 539

78 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum Olomoucký kraj Dolní Skorošice Mapa lokality CZ Příloha č. 724 zní: Příloha č. 724 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 540

79 Evropsky významná lokalita Libavá Navrhovaná kategorie CZ ,8817 ha PP/ PR Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 40A0* - Kontinentální opadavé křoviny 6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v Evropě v podhorských oblastech) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Přechodová rašeliniště a třasoviště Středoevropské silikátové sutě Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) vranka obecná (Cottus gobio) Olomoucký kraj Bohuslávky, Boškov, Čermná u Města Libavá, Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Domašov nad Bystřicí, Hlubočky, Hrubá Voda, Jívová, Klokočov u Vítkova, Loučka, Město Libavá, 541

80 Podhoří na Moravě, Rudoltovice, Skoky u Staměřic, Slavkov u Města Libavá, Velká Střelná, Velký Újezd Mapa lokality CZ Příloha č. 726 zní: Příloha č. 726 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Lipová-lázně - mateřská školka CZ ,0389 ha 542

81 Navrhovaná kategorie PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) Olomoucký kraj Horní Lipová Mapa lokality CZ

82 357. Příloha č. 727 zní: Příloha č. 727 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví Navrhovaná kategorie CZ ,5647 ha CHKO/ PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Jeskyně nepřístupné veřejnosti Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) bobr evropský (Castor fiber) čolek velký (Triturus cristatus) kuňka ohnivá (Bombina bombina) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) netopýr černý (Barbastella barbastellus) ohniváček černočárý (Lycaena dispar) svinutec tenký (Anisus vorticulus) vydra říční (Lutra lutra) Olomoucký kraj Benkov u Střelic, Bohuslavice nad Moravou, Březce, Černovír, Červenka, Doubravice nad Moravou, Hejčín, Horka na Moravě, Hrabová u Dubicka, Hynkov, Chomoutov, Chořelice, 544

83 Králová, Křelov, Květín, Leština u Zábřeha, Lhota nad Moravou, Libivá, Litovel, Lukavice na Moravě, Měník, Měrotín, Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Náklo, Nasobůrky, Palonín, Pňovice, Rájec u Zábřeha, Rozvadovice, Řepčín, Řimice, Skrbeň, Sobáčov, Stavenice, Střelice u Litovle, Střeň, Štarnov, Štěpánov u Olomouce, Třeština, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Úsov-město, Víska u Litovle, Zvole u Zábřeha Mapa lokality CZ Příloha č. 730 zní: Příloha č. 730 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Na Špičáku CZ

84 Navrhovaná kategorie 7,6850 ha NPP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) Olomoucký kraj Supíkovice 546

85 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 734 se vkládá nová příloha č. 734a, která zní: Příloha č. 734a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Pod Trlinou Navrhovaná kategorie CZ ,7970 ha PR 547

86 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) Olomoucký kraj Lesnice, Leština u Zábřeha Mapa lokality CZ

87 360. Příloha č. 735 zní: Příloha č. 735 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Poláchovy stráně Navrhovaná kategorie CZ ,3796 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) Olomoucký kraj Hanušovice 549

88 Mapa lokality CZ Za přílohu č. 739 se vkládá nová příloha č. 739a, která zní: Příloha č. 739a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Račinka Navrhovaná kategorie CZ ,2240 ha NPP 550

89 Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae) Olomoucký kraj Pekařov, Velké Losiny, Žárová Mapa lokality CZ V příloze č. 741 v části Druhy se slova netopýr černý (Barbastella barbastellus) zrušují Příloha č. 744 zní: 551

90 Příloha č. 744 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Sobotín - domov důchodců Navrhovaná kategorie CZ ,0240 ha PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) Olomoucký kraj Sobotín 552

91 Mapa lokality CZ Příloha č. 754 zní: Příloha č. 754 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Údolí Bystřice Navrhovaná kategorie CZ ,1231 ha PR/ PP 553

92 Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) Olomoucký kraj Hlubočky, Hrubá Voda, Jívová, Pohořany na Moravě, Posluchov 554

93 Mapa lokality CZ Příloha č. 758 zní: Příloha č. 758 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Velké Losiny - lázeňský dům Eliška CZ ,1496 ha 555

94 Navrhovaná kategorie PP Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr brvitý (Myotis emarginatus) Olomoucký kraj Velké Losiny Mapa lokality CZ Příloha č. 763 zní: 556

95 Příloha č. 763 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Za hrnčířkou Navrhovaná kategorie CZ ,1102 ha NPP/ PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Olomoucký kraj Ohrozim, Vícov 557

96 Mapa lokality CZ

Příloha: Seznam evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje, jejich rozloha a předměty ochrany

Příloha: Seznam evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje, jejich rozloha a předměty ochrany Příloha: Seznam evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje, jejich rozloha a předměty ochrany Č, Kód lokality Název lokality Rozloha lokality (ha) Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní

Více

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce,

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce, U obce Chroustov je plánována úpravna vody nacházející se v těsné blízkosti Bohdalov, Chroustov u Bohdalova, Kyjov u hranic EVL Baba. Vzhledem k předmětu ochrany EVL- bučiny asociace Luzulo- 1 CZ0610175

Více

Evropsky významná lokalita Ralsko

Evropsky významná lokalita Ralsko Příloha k veřejné vyhlášce č.j. 61642/ENV/12 z 16. 7. 2012 Kód lokality: CZ0510028 Biogeografická oblast: kontinentální Rozloha lokality: 143,6954 ha Evropsky významná lokalita Ralsko Typy přírodních stanovišť:

Více

I.2.3e - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

I.2.3e - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí - Evropsky významné lokality vázané na ní prostředí M019 M001, M005 MOV_0190 64321 CZ0530034 Moravská Sázava 353 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum PAK Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Aktivní vrchoviště 64321

Více

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Plán oblasti povodí Odry - Oznámení SEA Příloha 4.2. Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Tabulka č. 1. - Přehled předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit

Více

Příloha č. 2. Data z oblasti ochrany životního prostředí

Příloha č. 2. Data z oblasti ochrany životního prostředí Příloha č. 2 Data z oblasti ochrany životního prostředí Definování počtu jednotlivých typů chráněných území, jejich rozloha a důvod ochrany 1. Velkoplošná chráněná území Národní park (NP) Chráněná krajinná

Více

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 Mgr. Eva Volfová, Mgr. Ondřej Volf autorizované osoby pro

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Obdrží viz rozdělovník 5367/ZP/2008 - Ns 31.03.2008 životního prostředí a zemědělství RNDr. Tomáš Nosek / 494 ochrany přírody a krajiny tnosek@kr-kralovehradecky.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Upozornění

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Posouzení koncepce podle 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Zpracoval: RNDr. Adam Véle, Ph.D.

Více

Mezinárodní podzemních Kód lokality Název lokality. Předmět ochrany [ha]

Mezinárodní podzemních Kód lokality Název lokality. Předmět ochrany [ha] Návrh - Národní plán poí e I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti poí e na území České republiky Tab. I.4.f - Evropsky významné lokality vázané na ní prostředí - dílčí poí Dyje Hlavní dů ochrany

Více

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Ivana Valíčková Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Výstava k soustavě Natura 2000. (foto autorka) Se vstupem do Evropské unie vyvstaly pro Českou republiku nové požadavky, otázky, objevily se nové pojmy a

Více

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství váš DOPS ZNAČKY/ZE DNE / NAŠE ZNAČKA KULK 45656/2012 VYŘzUJE/LNKA/E-MAL Habrdal392 kristian.habrda@kraj-bc.cz LBEREC 3.7.2012 VEŘEJNÁ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2 Červen 214 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY

Více

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04)

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04) Posouzení vlivu koncepce Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje pro období 25 28 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

Více

Název projektu ZCHÚ Předmět ochrany Možné

Název projektu ZCHÚ Předmět ochrany Možné Název projektu ZCHÚ Předmět Možné Plavební stupeň Děčín - úsek státní hranice ř. km 726,7 - Boletice ř. km 746 Stabilizace plavebních podmínek příst. Chvaletice CHKO České středohoří, IV. zóna CHKO Labské

Více

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu 10 460 01 Liberec tell fax: 482 428 988 liberec@nature.cz Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J. 00574/L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová

Více

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou Strana 2004 Sbírka zákonů č. 205 / 2013 205 VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

č. j.: KUOK 61255/2012

č. j.: KUOK 61255/2012 Elektronický podpis - 12.7.2012 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Josef vesetský Vydal: l.ea - Oualifoed Carti... Platnost do: 26.6.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a

Více

Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody. Město Libavá,

Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody. Město Libavá, Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody Město Libavá, 20. 6. 2012 Vojenský újezd Libavá Olomoucký kraj Nízký Jeseník podcelky Domašovská vrchovina a Oderské vrchy Nevýrazná pahorkatina Nejvyšší

Více

Příloha H.III Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Příloha H.III Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Příloha H.III Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v Ptačí oblasti Šumava Posouzení vlivů na evropsky významné

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 302 Sbírka zákonů č. 33 / 2014 33 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Želinský meandr"

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Želinský meandr Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Želinský meandr" Název zvláště chráněného území Želinský meandr Předmět ochrany Předmětem ochrany je skalnatý meandr kaňonovitého údolí řeky Ohře a zde se vyskytující

Více

-_.~-" "",,--, VYRIZUJE Ing. Pipek

-_.~- ,,--, VYRIZUJE Ing. Pipek ~tp '-J. AGENTURA5'CH~ANY PRíRODY A KRAJINY CESKE REPUBLIKY Stredisko Praha, Strední Cechy {f 17'- l!jj)~/v+ U Šalamounky 41/769 158 00 Praha 5 tel.: 251 101 68 fax: 251 101 67 praha@nature.( """""""""...,,,..,,~,

Více

RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky. Územní plán Liptál. Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb.

RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky. Územní plán Liptál. Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky Územní plán Liptál Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. Listopad 2009 Objednatel: Ing. Marie Skybová, Ph.D. Zahradní 241 747 91 Štítina Zpracovatel:

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS)

Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS) Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS) V V1A V1B V1C V1D V1E V1F V1G V2A V2B V2C V3 V4A V4B V5 V6 Vodní toky a nádrže Makrofytní vegetace přirozeně

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Posouzení vlivu koncepce Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 21-22 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

Více

Návrh ÚP Albrechtičky

Návrh ÚP Albrechtičky VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Návrh ÚP Albrechtičky Jan Losík, Alice Háková červen 2016 Objednatel:

Více

Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava

Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ( naturové hodnocení ) podle

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Kapitola C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

Kapitola C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu Kapitola C Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 31 32 C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených

Více

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti srpen 2009 Kopečková M.: Hotelový resort Relax Dolní Vltavice - hodnocení vlivů záměru na evropsky

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, ODVODŇOVACÍ KANÁL. Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, ODVODŇOVACÍ KANÁL. Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, ODVODŇOVACÍ KANÁL Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí listopad 2011 Kopečková M.: Svinná na Šumavě Ostružná, odvodňovací kanál - hodnocení vlivů záměru

Více

KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ D. POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Údolí Podbradeckého potoka

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Údolí Podbradeckého potoka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Údolí Podbradeckého potoka Název zvláště chráněného území Údolí Podbradeckého potoka Určení předmětu ochrany Předmětem

Více

Posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (vyhodnocení vlivů na EVL a PO Poodří) Strana 1 (celkem 22) Posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. VLIVY KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU A PTAČÍ OBLAST POODŘÍ OBJEDNATEL: A T E L I E R A R

Více

Změna č. 1 územního plánu Břestek. Lokalita Pod skalou

Změna č. 1 územního plánu Břestek. Lokalita Pod skalou RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky Výtisk č. 1 Změna č. 1 územního plánu Břestek Lokalita Pod skalou Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. Listopad 2011 Objednatel: SOLAR HOPE

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 214 22 Vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Litovelské Pomoraví CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Litovelské Pomoraví CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Litovelské Pomoraví CZ0714073 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Litovelské Pomoraví Kód lokality: CZ0714073

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE květen 2008 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU dokumentu: ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO

Více

Územní plán obce Stráž nad Ohří koncept

Územní plán obce Stráž nad Ohří koncept Územní plán obce Stráž nad Ohří koncept Posouzení vyznamnosti vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav Aktualizace

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje III. 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na URÚ oddíl B.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje III. 2. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na URÚ oddíl B. ZÁMĚRY A ÚZEMNÍ REZERVY VYŘAZENÉ Z KONCEPCE Příloha 4 Dokumentace Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000 se vztahuje ke 2. Návrhu ZÚR JMK, který byl ve smyslu 37 a násl. stavebního zákona upraven

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, VÝSTAVBA RYBNÍKA NA PPČ Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, VÝSTAVBA RYBNÍKA NA PPČ Hodnocení vlivů záměru. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti SVINNÁ NA ŠUMAVĚ OSTRUŽNÁ, VÝSTAVBA RYBNÍKA NA PPČ. 328 Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné listopad 2011 Předmět hodnocení: Zadavatel: Zpracovatelka: Svinná na Šumavě Ostružná, výstavba rybníka

Více

Vodní dílo Věrovany a související biotopy, Morava, nový jez ř. km 200,84

Vodní dílo Věrovany a související biotopy, Morava, nový jez ř. km 200,84 Vodní dílo Věrovany a související biotopy, Morava, nový jez ř. km 200,84 významnosti vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

B.3 ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH

B.3 ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH B.3 ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH NATURA 2000 je evropskou soustavou území, která umožňuje zachovat přírodní a druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém

Více

Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000

Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 ÚP Kraslice - návrh Posouzení významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav Karlovy Vary červenec

Více

Hodnocení vlivu koncepce Návrh územního plánu Horní Břečkov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Hodnocení vlivu koncepce Návrh územního plánu Horní Břečkov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Hodnocení vlivu koncepce

Více

Skiareál Nad Nádražím, Železná Ruda, výměna vleku

Skiareál Nad Nádražím, Železná Ruda, výměna vleku OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Projekt Obec Katastrální území Kraj Investor zpracované podle 6 zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Morava - kilometráž. Úvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, rychlost plavby...

Morava - kilometráž. Úvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, rychlost plavby... Morava - kilometráž Úvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, rychlost plavby... 344,0 s v 1,5 m!! (vývar) Velká Morava vp vl vl 500 m vl (620 m n.m.), následuje několik stp 343,5 s +

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Baba a jejího ochranného pásma a stanovení

Více

P Ř Í L O H Y. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. k 31. 12. 2010

P Ř Í L O H Y. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. k 31. 12. 2010 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé karpaty Nádražní 318, 763 26 Luhačovice Rozbory Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty k 31. 12. 2010 P Ř Í L O

Více

Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava 2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. VÝNOS... 5 1.2. MEZINÁRODNÍ VÝZNAM... 5 2. CHARAKTERISTIKA

Více

KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU BLANSKO POSOUZENÍ VLIVU KONCEPCE DLE 45I ZÁKONA. 114/1992 SB.

KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU BLANSKO POSOUZENÍ VLIVU KONCEPCE DLE 45I ZÁKONA. 114/1992 SB. KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU BLANSKO POSOUZENÍ VLIVU KONCEPCE DLE 45I ZÁKONA. 114/1992 SB. Prosinec 2010 Zpracovatelé posouzení Objednatel: LÖW & spol., s.r.o. Vranovská 102, 614 00 Brno Zhotovitel: Ageris s.r.o.

Více

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.)

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) (Údaje jsou řazeny v pořadí: název obce, název školy, časový rozsah kroniky,

Více

V 480 Chotějovice Výškov změna vedení 220/400 kv na 400/400 kv

V 480 Chotějovice Výškov změna vedení 220/400 kv na 400/400 kv V 480 Chotějovice Výškov změna vedení 220/400 kv na 400/400 kv (posouzení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb.) Zpracovatel: fa. Přírodovědecký průzkum Mgr. Vladimír Melichar Křižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary

Více

Návrh úpravy územního plánu města Borohrádek

Návrh úpravy územního plánu města Borohrádek Návrh úpravy územního plánu města Borohrádek Posouzení vlivů Návrhu úpravy územního plánu na lokality NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Brno, leden

Více

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 2.

Více

Připomínkující: NABU Landesverband Sachsen e. V Vypořádání: WELL Consulting, s.r.o.

Připomínkující: NABU Landesverband Sachsen e. V Vypořádání: WELL Consulting, s.r.o. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen)

Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) Studie vlivu stavby na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 Zpracovatel : RNDr. Oldřich Bušek Pod

Více

MOLDAU PARK NOVÁ PEC. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

MOLDAU PARK NOVÁ PEC. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti MOLDAU PARK NOVÁ PEC Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti listopad 2010 Předmět hodnocení: Investor: Zpracovatelka : Moldau Park Nová Pec Moldau Park Nová Pec s.r.o. Srnín

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘECLAV - NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN BŘECLAV - NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN BŘECLAV - NÁVRH POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE DLE 45i ZÁKONA Č. 114/1992 Sb. listopad 2013 Zpracovatelé posouzení Objednatel: AMEC s.r.o., Křenová 184/58 602 00 Brno Posouzení

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Mgr. Fialová, Ph.D. Mgr. Fialová, Ph.D. v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Mgr. Fialová, Ph.D. Mgr. Fialová, Ph.D. v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 8/2014 1.vydání Mgr. Fialová, Ph.D. Mgr. Fialová, Ph.D. RNDr. Bosák RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Jiří Vítek

Více

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č.3) - Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před

Více

Studie vlivu koncepce na stanovište a druhy Evropsky významné lokality Beèva - ebraèka

Studie vlivu koncepce na stanovište a druhy Evropsky významné lokality Beèva - ebraèka Poøizovatel: Statutární mìsto Pøerov Bratrská 34 750 11 Pøerov Regulaèní plán Michalov - ebraèka, Pøerov Studie vlivu koncepce na stanovište a druhy Evropsky významné lokality Beèva - ebraèka 09/2010 Zodpovìdní

Více

Krajský úřad Středočeského kraje. číslojednací.f.~.'~~iohy. Obecní úřad Malý ÚjeZd. Dle rozdělovníku

Krajský úřad Středočeského kraje. číslojednací.f.~.'~~iohy. Obecní úřad Malý ÚjeZd. Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského kraje..:........ ' Obecní úřad Malý ÚjeZd 1 7-10- 2013 číslojednací.f.~.'~~iohy. " Praha: 8. 10.2013 Číslo jednací: 14501520 13KUSK Spisová značka: SZ_1450152013KUSKlI Vyřizuje:

Více

Píloha. 12. Koncepce ochrany pírody a krajiny Jihoeského kraje. Naturové druhy Jihoeského kraje

Píloha. 12. Koncepce ochrany pírody a krajiny Jihoeského kraje. Naturové druhy Jihoeského kraje Píloha. 12 Koncepce ochrany pírody a krajiny Jihoeského kraje Naturové druhy Jihoeského kraje Druhy uvedené ve smrnici Rady Evropských spoleenství. 92/43/EHS o stanovištích (Naturové druhy) 1.Rostliny

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. Strategie Kraje Vysočina 2020

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. Strategie Kraje Vysočina 2020 Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. Strategie Kraje Vysočina 2020 Jan Losík Olomouc 2012 Strategie Kraje Vysočina 2020 - hodnocení vlivů na soustavu Natura

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE I. ANALYTICKÁ ČÁST 7. SOUSTAVA NATURA 2000 PŘÍLOHA: CHARAKTERISTIKY EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE I. ANALYTICKÁ ČÁST 7. SOUSTAVA NATURA 2000 PŘÍLOHA: CHARAKTERISTIKY EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE I. ANALYTICKÁ ČÁST 7. SOUSTAVA NATURA 2000 PŘÍLOHA: CHARAKTERISTIKY EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol.,

Více

Způsob využití pozemku podle KN. Číslo listu vlastnictví

Způsob využití pozemku podle KN. Číslo listu vlastnictví KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky. Územní plán Hluk. Hodnocení vlivů koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb.

RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky. Územní plán Hluk. Hodnocení vlivů koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky Územní plán Hluk Hodnocení vlivů koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. Říjen 2010 Objednatel: Ing. Marie Skybová, Ph.D. Zahradní 241 747 91 Štítina Zpracovatel:

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území B. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na území Natura 2000 257 258 Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000 Mgr. Eva Volfová Chvojková zodpovědná zpracovatelka autorizace

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015 o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 4. KRAJINÁŘSKÉ VYHODNOCENÍ STAVEB V ČR MANAGER PROJEKTU: ZODPOVĚDNÝ

Více

Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí. Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst

Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí. Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst Plzeň, 10.10.2016 Soustava Natura 2000 Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, vytvářená

Více

Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Krásná Lípa

Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Krásná Lípa Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Krásná Lípa Březen 2006 ÚDAJE O PROJEKTU Zpracovatel Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa Tel.:

Více

Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Staré Křečany

Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Staré Křečany Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Staré Křečany Březen 2006 ÚDAJE O PROJEKTU Zpracovatel Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa Tel.:

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: ÚP Hranice-posouzení SEA a Natura 2000 Popis zakázky:

Více

Návrh úpravy územního plánu obce Kostelec nad Orlicí

Návrh úpravy územního plánu obce Kostelec nad Orlicí Návrh úpravy územního plánu obce Kostelec nad Orlicí Posouzení vlivů Návrhu úpravy územního plánu na lokality NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Brno,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

Územní plán Staré Město

Územní plán Staré Město RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky Územní plán Staré Město Hodnocení vlivů koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. Červenec 2011 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU Objednatel: Institut

Více

166/2005 Sb. VYHLÁŠKA

166/2005 Sb. VYHLÁŠKA 166/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy

Více

CHOV NORKŮ V PUSTĚJOVĚ

CHOV NORKŮ V PUSTĚJOVĚ oznamovatel JIŘÍ DUBJUK 742 43 PUSTĚJOV 122 CHOV NORKŮ V PUSTĚJOVĚ oznámení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. zpracované v rozsahu přílohy č.3 zákona Nositel odborné způsobilosti: osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95,

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 6. výzva OŽ Název projektu Implementace soustavy Natura 2000

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín Kontrolní akce dle právní úpravy Městský úřad Litovel zákon č. 167/1998 Sb. zdravotnictví Městský

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

Věc: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska soustavy Natura 2000

Věc: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska soustavy Natura 2000 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BÍLÉ KARPATY Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: 577 119 626 8 fax: 577 119 629 bilekarp@nature.cz ID datové schránky:

Více

VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005,

VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy

Více

Posudek. Posudek vypracoval: RNDr. Petr Blahník

Posudek. Posudek vypracoval: RNDr. Petr Blahník Posudek hodnocení vlivů záměru Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Nošovice podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vypracovaného v prosinci

Více

MAPOVÁNÍ BIOTOPÙ V RÁMCI PØÍPRAVY SOUSTAVY NATURA 2000 V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ

MAPOVÁNÍ BIOTOPÙ V RÁMCI PØÍPRAVY SOUSTAVY NATURA 2000 V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 11 20. ISSN 1212-3560 MAPOVÁNÍ BIOTOPÙ V RÁMCI PØÍPRAVY SOUSTAVY NATURA 2000 V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ HABITAT MAPPING FOR THE NATURA 2000 PROJECT IN THE PODYJÍ NATIONAL PARK

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu obce Krásná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu obce Krásná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: Natura pro Obec Krásná, zakázka č.: 17209034400 Popis

Více

(K 5a odst. 4 zákona)

(K 5a odst. 4 zákona) Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., ze dne 15. dubna 2005 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením

Více