Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli už jsou vypsány termíny svatebních obřadů pro rok Na kdy to vychází v květnu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli už jsou vypsány termíny svatebních obřadů pro rok 2011. Na kdy to vychází v květnu?"

Transkript

1 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 28 Petra Odpovědět chtěla bych se zeptat, jestli už jsou vypsány termíny svatebních obřadů pro rok Na kdy to vychází v květnu? Děkuji Odpověď: Termíny sňatkových dnů na rok 2011 schválila rada města dne V květnu je sňatkovým dnem sobota Ivana Odpovědět chtěla bych se zeptat, jestli máte volný termín na uzavření manželství v pátek 8.10.? A do kolika hodin oddáváte? Předem děkuji za odpověď Odpověď: V pátek by bylo možné u našeho úřadu uzavřít sňatek, i když není stanoven jako sňatkový den - je jím sobota V případě zájmu kontaktujte matriku na tel. čísle Přemysl Skála Odpovědět Dotaz: dobrý den. prosím o sdělení, kde se nachází matrika oddaných z počátku 20.století - někdy mezi roky se v lipníku oženil děda ferdinand schwarz, kolář ve zdejším lihovaru s josefou, roz.složilovou z nedaleké sušice. v případě, že matrika je u vás na radnici, můžete mi za poplatek výpis z matriky udělat? děkuji přemysl skála Odpověď: U našeho matričního úřadu je uložena kniha manželství od roku Starší knihy jsou již uloženy v Zemském archivu Opava, pracoviště Olomouc. V případě, že je již kniha uložena v archivu a požadujete vydání matričního dokladu z této knihy, je potřeba obrátit se na příslušný matriční úřad, který je oprávněn matriční doklad vydat, ten si zajistí poskytnutí údajů z matriční knihy. Pro vydání matričního dokladu je nutné splnit požadavky zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, konkrétně 25, kdy "Matriční úřad vydá matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům". Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Oprávněnost nároku je potřeba doložit originály matričních dokladů. Za vydání matričního dokladu je vybírán správní poplatek 100 Kč. Lenka Juráňová Odpovědět je možné u vás získat kontakt na konkrétní osobu, bydlící ve vašem městě..jedná se o mého biologického otce.děkuji za odpověď. Danuše Bártová Odpověď: Údaje z informačního systému evidence obyvatel se poskytují v rozsahu uvedeném v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké (osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě,

2 vnuk, manžel nebo partner) s výjimkou údajů uvedených v 3, odst. 3, písm. p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v 3, odst. 3, písm. o), který poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj uvedený v 3, odst. 3, písm. q) (písm. q: datum, místo a okres úmrtí;... ). Dle 8b uvedeného zákona zprostředkuje Ministerstvo vnitra požadovaný kontakt na jiného občana, a to na základě písemné žádosti občana staršího 15 let. Osoba žádající o kontakt uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu, v žádosti může být prohlášení, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen, to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost. Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. Adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti. V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo. Za zprostředkování kontaktu se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč, který je možné uhradit kolkovou známkou, v hotovosti při podání žádosti na úřadě, zasláním na účet Ministerstva vnitra. Danuše Bártová odbor vnitřních věcí, cestovní doklady Michal Odpovědět chci se zeptak kolik stojí vyřízení pasu? Danuše Bártová Odpověď: Vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě 30 dnů: občanům do 15 let 100,- Kč s platností 5 let, občanům starším 15 let 600,- Kč s platností 10 let. Vydání cestovního pasu bez biometrických ůdajů ve lhůtě do 15 dnů: občanům do 15 let 1000,- Kč s platností 6 měsíců, občanům starším 15 let 1500,- Kč s platností 6 měsíců. Danuše Bártová odbor vnitřních věcí, cestovní doklady Ivana Odpovědět chtěla bych se zeptat, který den je určený k uzavření manželství v říjnu 2010? Předem děkuji za odpověď Odpověď: V říjnu je stanoveným sňatkovým dnem sobota , a to pro slavnostní síň v budově zámku na ulici Bratrská 358. Zatím je zde rezervován sňatek na 10:30 hodin. Ostatní termíny jsou volné. Marcela Š Odpovědět chci se zeptat zda lze u vás uzavřít manželství i když nejsme občany Lipníka. A uzavíráte manželství i jiný den - /všední/ nebo jen tu 1 sobotu v měsíci?. Děkuji Odpověď: Místo uzavření manželství není přímo vázáno na trvalý pobyt, proto můžete u nás uzavřít manželství, i když nejste občany města Lipník nad Bečvou. Provádíme obřady i v jiný den, než v určenou sobotu. Pro bližší informace kontaktujte přímo matriku. LENKA

3 Odpovědět Dotaz: DOBRÝ DEN, CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT, KTERÝ DEN V ZÁŘÍ 2010 JE DÁN TERMÍN NA KONÁNÍ SVATBY? A KOLIK TO STOJÍ V OBŘADNÍ SINI A KOLIK V PARKU A STŘ.ZAHRADĚ. SE SVATBOU V KOSTELE ÚŘAD ASI NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO. - JAKÉ JSOU TAM TERMÍNY ASI ÚŘAD NEVÍ, ŽE? Odpověď: V září je jako sňatkový den určena sobota V tomto termínu se platí poplatek 300 Kč za služby, které jsou spojené se svatebními obřady. Sňatky v parku a na střešní zahradě jsou řešeny individuálně podle požadavků snoubenců - nejsou zde stanoveny žádné sňatkové dny. V případě sňatku v parku nebo na střešní zahradě je vybírán správní poplatek 1000 Kč za povolení sňatku na jiném než určeném místě a poplatek za služby činí Kč. Celkem tedy Kč. Termín svatebního obřadu v kostele si musíte vyřešit s panem farářem. Příslušný matriční úřad podle místa, kde bude manželství uzavřeno, vydává předem Osvědčení k církevnímu sňatku, které má platnost 3 měsíce, následně matriční úřad po sňatku provádí zápis do matriční knihy a vydává oddací list. martin,tereza Odpovědět Dotaz: Dobry den.muzu se zeptat kde by jsme si mohli poslechnout skladby pro svatebni obrady?predem dekuji za odpoved Odpověď: Termín si dohodněte telefonicky na čísle matrika. Tereza Odpovědět Dotaz: Dobrý den. 17.července 2010 plánujeme s přítelem svatbu a chtěla jsem se zeptat jesli je tenhle termín volný? Děkuji Odpověď: Dne je možné uzavřít manželství v 9:00, 9:45 a ve 12:00 hodin

4 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 28 ZS Odpovědět Dotaz: dobrý den,chtěla bych se zeptat,v které dny v roce 2010 je možné uzavřit sňatek na střešní zahradě,předem děkuji za odpověď Odpověď: Městský úřad Lipník nad Bečvou má stanoveny sňatkové dny pouze pro obřadní síň v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89. Sňatky, které jsou uzavírány mimo obřadní síň, jsou vždy řešeny na základě individuální dohody na matrice městského úřadu. Vašková Odpovědět na některý letní měsíc příštího roku plánujem obnovení manželského slibu po sedmi letech manželství. Chtěli bychom to uspořádat jako svatbu se vším všudy, přemýšleli jsme o hradu Helfštýn. Je možné toto obnovení manželského slibu na vašem úřadě domluvit? Předpokládám, že by k tomu již nebyly potřeba žádné zvláštní doklady. Mnohokrát děkuji za odpověď. Vašková Odpověď: Obnovení manželského slibu je možné u našeho městského úřadu provést. I když bude tento obřad proveden jako klasický svatební obřad, není potřebné předkládat žádné zvláštní doklady. Manželství jsou před našim úřadem uzavírána v obřadní síni v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka, v době pěkného počasí také v zámeckém parku nebo na střešní zahradě v zámeckém parku, dále také na hradě Helfštýně. V případě zájmu o konání obřadu na Helfštýně si snoubenci dohodnou se svatební agenturou Kopretina ( která byla správou hradu určena pro organizování svatebních obřadů na hradě, technické zajištění obřadu a jeho termín. S matrikou našeho městského úřadu je pak nutné dohodnout vlastní průběh obřadu. Barbora Odpovědět chtěla jsem se zeptat, jak dlouho trvá vyřízení změny trvalého bydliště a kde bych si toto mohla vyřídit. Děkuji Lenka Rýparová Odpověď: Přihlášení k trvalému pobytu provede občan nejlépe osobně, může i prostřednictvím jiné osoby, kterou k tomuto úkonu pověří úředně ověřenou plnou mocí. Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na ohlašovně (evidence obyvatel) příslušného městského nebo obecního úřadu, to je v obci, kde má být jeho nový trvalý pobyt evidován. Není nutné provádět odhlášení z původního trvalého pobytu, odhlášení občana zajistí ohlašovna, která prováděla přihlášení k novému trvalému pobytu. K přihlášení je třeba doložit platný občanský průkaz, list vlastnictví k nemovitosti, do které se přihlašuje, nebo nájemní smlouvu k nemovitosti či k bytu, listiny se předkládají vždy v originále nebo úředně ověřené fotokopii. Pokud přihlašovaný občan není majitelem objektu (dle listu vlastnictví) nebo není nájemníkem, s kterým byla sepsána nájemní smlouva, musí spolu s ním na úřad přijít i vlastník nebo nájemník nemovitosti, do které se občan přihlašuje, kteří na místě samém dají písemný souhlas s přihlášením k trvalému pobytu. Za přihlášení k trvalému pobytu je hrazen správní poplatek ve výši 50 Kč za každou přihlašovanou osobu starší 15 let. Pokud dochází k přihlášení trvalého pobytu matky s dětmi mladšími 15 let, je nutné doložit originály rodných listů těchto děti. Občan je přihlášen k trvalému pobytu dnem, kdy se dostaví na příslušný úřad a je zaevidován. Lenka Rýparová evidence obyvatel - ohlašovna Mazur Milan Odpovědět Dotaz: Potřebuji duplikát rodného listu,musím přijet na Váš úřad nebo mi jejpo zhotovení zašlete?děkuji za odpověď

5 Odpověď: Při ztrátě nebo jiném zničení rodného listu se vydává nový rodný list s datem vystavení tohoto rodného listu. V případě, že jste se narodil v Lipníku nad Bečvou, stačí zaslat na náš městský úřad písemnou žádost a před vydáním je nutné uhradit správní poplatek 100 Kč. Bankovka může být přiložena k žádosti. Následně Vám bude poštou zaslán do vlastních rukou nový rodný list a pokladní doklad o uhrazení správního poplatku. Je také možné zaslat žádost poštou a uhradit správní poplatek převodem na účet města Lipník nad Bečvou, č. ú /0100, variabilní symbol: Doklad Vám bude zaslán poštou do vlastních rukou po připsání správního poplatku na účet města. Jestliže jste se narodil v jiném místě, než v Lipníku nad Bečvou, je nutné žádat o vydání nového rodného listu úřad dle místa Vašeho narození. Zuzana Nosianová Odpovědět s přítelem plánujeme v září svatbu v Lipníku a chtěli bychom se zeptat, jestli je možné domluvit si termín pouze telefonicky nebo v zastoupení nebo jestli se musíme dostavit osobně oba dva. Dále by nás zajímaly možnosti obřadu v Lipníku.Děkujeme Odpověď: V Lipníku nad Bečvou jsou svatební obřady uzavírány v obřadní síni v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89. Pro tuto obřadní síň je stanoven jako oddávací den vždy jedna sobota v měsíci. V měsíci září je to sobota 12. září. Obřady jsou zde prováděny po 45 minutách od 09:00 do 14:00 hodin, obsazen je pouze termín ve 12:00 hodin, ostatní jsou volné. Neplatí se žádný správní poplatek, pouze 300 Kč za služby spojené se svatebním obřadem. V souladu s 12 zákona o matrikách může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce a mimo určenou místnost. Nejčastěji je snoubenci požadován zámecký park a střešní zahrada v zámeckém parku. Termín je možné rezervovat telefonicky, k uzavření manželství je nutné vyplnit dotazník - žádost o uzavření manželství a k ní doložit příslušné doklady, vyplněnou žádost může podat jeden ze snoubenců. Pro vyřízení žádosti v zastoupení je nutná plná moc s ověřenými podpisy. Pokud by byla podána žádost na uzavření manželství na jiném místě a dobu, jsou účastníky řízení oba snoubenci. Správní poplatek za povolení je Kč. Za služby spojené se svatebním obřadem v zámeckém parku nebo na střešní zahradě je vybíráno Kč. Yveta Tőkőlyová Odpovědět obracím se na Vás s tímto dotazem. Dnes jsem při vyřizování na magistrátu města Přerova zjistila,že bych měla mít podle nějaké nové novely v oddacím listu(tedy i v občanském průkaze)všechna svá přehlasovaná O s čárkami(doteď je mám s tečkami).abych ale mohla uskutečnit výměnu občanského průkazu,potřebuji mít tyto změny i v oddacím listu.prosím tedy o odpověď, jaké doklady bych si k Vám na matriku měla sebou přinést,aby mi byl zpracován nový oddací list.myslím tím i to,jestli shánět občanský průkaz i svědka,který je stejného jména,ale též uveden s tečkami a nebo bude stačit například rodný list manžela,současný oddacílist a můj občanský průkaz.děkuji Vám za odpověď Odpověď: Dobrý den, k opravě oddacího listu postačí předložit rodný list manžela, stávající oddací list a Váš občanský průkaz. Marie Odpovědět Dotaz: Jak odhlásit příslušníka domácnosti z trvalého pobytu, když se zde nezdržuje ani nebude, a on sám si to nevyřídí, je dlouhodobě mimo domov a bydlet zde již nebude. Děkuji. Lenka Rýparová Odpověď: Odhlášení občana z místa trvalého pobytu, zákon o evidenci obyvatel neřeší. Je nutné vědět, zda se jedná o osobu trvale se zdržující v zahraničí, či zda se tato z místa trvalého pobytu odstěhovala na jinou adresu v ČR, nebo zda jde o osobu, která je "nezvěstná" a domácnost neužívá. Dle zákona o evidenci obyvatel, lze změnu místa trvalého pobytu provést : Ohlásí-li občan změnu místa trvalého pobytu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. - Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

6 - Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Přihlášením občana v místě nového trvalého pobytu se jeho původní údaj o místě trvalého pobytu ruší. Lenka Rýparová pracovnice evidence obyvatel Anna Gajdosikova Odpovědět prosím Vás kolik obyvatel má Lipník nad Bečvou? Děkuji Anna Gajdošíková Odpověď: Jak je uvedeno na www stránkách našeho města v odpovědi na stejný dotaz dne , má město Lipník nad Bečvou v současné době registrovaných 8414 obyvatel. vedoucí odboru vniitřních věcí Martin Růžička Odpovědět Dotaz: Dobrý den, pokud se chci odhlásit s evidence obyvatel z důvodu přestěhování musím jít na matriku osobně, nebo to mohu udělat přes internet. S pozdravem Růžička Odpověď: Přihlášení k trvalému pobytu provádí pracoviště evidence obyvatel obecních úřadů. Mění-li občan místo trvalého pobytu, dostaví se na obecní úřad obce kam se přestěhoval, kde bude zaevidován a tento obecní úřad zajistí odhlášení občana z dřívějšího trvalého pobytu. Občan má tedy jen povinnost dostavit se na příslušný obecní úřad, kde jej po předložení potřebných dokladů zaevidují k novému trvalému pobytu a následně požádat nejpozději do 15 dnů o vydání nového občanského průkazu. Uhýrková Zuzana Odpovědět Dotaz: Kolik má Lipník nad Bečvou obyvate? Odpověď: K dnešnímu dni má město Lipník nad Bečvou, vč. jeho místních částí, 8414 městským úřadem evidovaných obyvatel

7 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 28 BH Odpovědět chtěla jsem se zeptat, zda město nabízí svatební obřady venku (kde), kolik obřad stojí a co je nutné si vyřídit. Předem děkuji! Odpověď: Město Lipník nad Bečvou snoubencům nabízí k uzavření manželství kromě obřadní síně radnice města prostory zámeckého parku a střešní zahrady - zde je vybírán poplatek za služby 2.500,- Kč a 1.000,- Kč správní poplatek za povolení uzavřít manželství na jiném místě než v určené obřadní místnosti. Je také možné uzavřít manželství na hradě Helfštýn - vybírán je správní poplatek ve výši 1.000,- Kč za povolení uzavřít manželství na jiném místě než v určené obřadní místnosti. Svatební obřady zde organizuje svatební agentura Kopretina. Případný termín sňatku a další podrobnější informace získáte telefonicky, elektronicky nebo při osobní návštěvě na matrice městského úřadu. Šárka Váňová Odpovědět v červnu 2008 jsem se vdala a změnilo se mi příjmení a bydliště,všechny důležité doklady jsem si již vyřídila,kvůli těm změnám,ale zajímalo by mne,zda je nutné si nechat vystavit i nový cestovní pas?dosud jsem nikde v zahraničí nebyla ani to neplánuji,děkuji za odpověď,nashledanou Odpověď: Cestovní pas je jeden z dokladů, kterým občan prokazuje svou totožnost, ale není to doklad, který občan musí mít. Vlastní-li občan cestovní pas, a nastanou-li u něj skutečnosti, změna jména, příjmení, údaje o místu trvalého pobytu, stavu, či údajů, které se povinně zapisují do cestovního pasu, nemusí občan požádat v zákonem stanoveném termínu o jeho výměnu. Změnou údajů, které se povinně zapisují do cestovního pasu, se dnem, kdy nastane tato skutečnost, stává cestovní pas neplatný a občan s tímto dokladem nemůže prokazovat svou totožnost. Cestovní pas je vlastnictvím státu, proto je povinností občana, jemuž byl pas vydán, vrátit tento neplatný doklad úřadu, který jej vydal. Procházková Odpovědět Je možné zjistit a najít osobu, popřípadě dostat adresu nebo telefonický kontak?? Jedná se o pana Stejskalíka Miroslava narozen v letech Poslední zprávy máme z let 1948 kdy bydlel v Lipníku nad Bečvou, v těchto letech byl také na vojenské prezenční službě v Ostravě - Bělském lese. Prosím o jakékoliv údaje, je to moc důležité, děkuji za brzké vyřízení, s pozdravem Procházková Odpověď: Občan uvedeného jména není v naší evidenci obyvatel veden. Podle zákona o evidenci obyvatel, může úřad sdělovat bližší údaje o občanech, které vede ve své evidenci, jen přímým rodinným příslušníkům. Jana Malá Odpovědět chtěla bych se zeptat, kde bych mohla zjistit něco o své rodině...tvořím její rodokmen a zajímaly by mě samozřejmě někteří její předci a podobně. Děkuji za odpověď. Jarmila Vanderková Odpověď: Do matriky se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí podle místa matriční události (nikoliv podle místa trvalého pobytu). To znamená, že k zápisu úmrtí a narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se osoba narodila nebo zemřela, k zápisu o uzavření manželství matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství. Dle 25 odst.1, písm. a) zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu apříjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, matriční úřad vydá doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit si z nich výpisy v

8 přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, manželka, děti, rodiče, prarodiče), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. Matriční knihy jsou uloženy u matričního úřadu po provedení posledního zápisu - kniha narození po dobu 100 let, kniha manželství a úmrtí po dobu 75 let. Poté jsou matriky předány k archivaci státnímu oblastnímu archivu, v našem případě Státní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, tel Případné dotazy Vám odpovíme osobně na matrice nebo po telefonu na čísle pí. M. Borovičková, nebo na čísle pí. J. Vanderková. Jarmila Vanderková Barboříková Iva Odpovědět Dotaz: Mám propadlý cestovní pas. Chtěla bych se zeptat jak dlouho tvrvá vystavení nového cestovního pasu. A zda existuje i nějaký příplatek za rychlejší vystavení. Děkuji Barboříková Iva Ing. Miloš Kleiber Odpověď: V případě skončení platnosti cestovního dokladu se při vydání nového cestovního dokladu postupuje dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech). Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji s dobou platnosti na 10 let se vydává ve lhůtě 30 dnů (600,- Kč). Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 6 měsíců ve lhůtě do 15-ti dnů (1.500,- Kč). K cestování po členských státech Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Ing. Miloš Kleiber odbor vnitřních věcí Dita Šubrtová Odpovědět Dotaz: Dobrý den. Prosím o informaci, zda mohu na občanský průkaz /růžovo-modrý/ platnost do prosince 2008 vycestovat na Slovensko.Teoreticky platný je, hranice se Slovenskem již neexistují.na magistrátě v Olomouci mi sdělili, že by problém být neměl, u Vás v Lipníku mi ale řekli, že do zahraničí platný není.tak teď nevím. Prosím ještě jednou o zjištění dané situace a zsalání na . Moc děkuji.dita Šubrtová Odpověď: Dobrý den, k Vašemu dotazu Vám zasílám několik informací a na závěr je uvedena odpověď. Je možné, že na v ČR ještě platný růžovo-modrý občanský průkaz můžete mít v zahraničí problém při styku s místními úřady. 1/ Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů vydaným do 31. prosince 2003 skončí platnost dnem vyznačení jejich doby platnosti v průkazu, nejpozději dne 31. prosince / Citace některých ustanovení zákona o cestovních dokladech. Používání cestovního dokladu 2 (1) Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky (dále jen "hranice") přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, (dále jen "mezinárodní smlouva"). Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky (dále jen "státní občanství") a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto zákona. (2) Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí. (3) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu občana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 3 (1) Překročit vnější hranici přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Občan mladší 10 let smí překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Odpověď: K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady: všechny typy cestovních pasů - se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, nebo - bez strojově čitelných a bez biometrických údajů, všechny typy občanských průkazů - se strojově čitelnými údaji, nebo - bez strojově čitelných údajů, a to jak ve formě identifikační karty, tak ve formě knížky.

9 Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození. Pro společné cesty rodičů s dětmi do států Evropské unie doporučujeme, aby rodiče používali raději cestovní pasy než občanské průkazy. Do občanského průkazu se zapisuje rodné číslo dítěte. Rodné číslo dítěte, jakožto vnitrostátní identifikační údaj může být nesrozumitelné cizím orgánům při pobytu ve státě Evropské unie. Iveta Odpovědět Dotaz: Dobrý den. Narodilo se mi dítě. Jaké mám povinnosti vůči úřadu? (přihlášky, poplatky...) Miluše Štefuráková, Odpověď: Dobrý den, pro místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem vzniká zákonným zástupcům dítěte povinnost oznámit správci poplatku, tj. odboru finančnímu Městského úřadu Lipník nad Bečvou, vznik poplatkové povinnosti, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. K oznámení slouží tiskopis "Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů", který obdržíte na odboru finančním Městského úřadu Lipník nad Bečvou (budova radnice, náměstí T.G.Masaryka 89, hlavní vchod, I.poschodí, dveře č. 30), případně na internetových stránkách města Lipník nad Bečvou: lišta na pravé straně stránky, 4. odkaz - žádosti a formuláře, odbor finanční. Místní poplatek na celý rok 2008 činí 451,- Kč, poplatek u Vašeho děťátka bude činit jen poměrnou část, která je odvislá od data jeho narození. Do poměrné části poplatku se nezapočítává měsíc, ve kterém se dítě narodilo. (Narození např , poplatek bude hrazen jen za měsíce červen - prosinec, tj. 7 měsíců). Výpočet části poplatku: 451,- Kč : 12 x 7 = 264,- Kč (zaokouhleno na celé koruny nahoru). Poplatek je splatný poslední den následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti a můžete jej uhradit: 1. kartou nebo v hotovosti v pokladně města (budova zámku, Bratrská 358), 2. převodem na účet města č /0100, var.symbol 1337, spec. symbol: rodné číslo dítěte, 3. poštovní poukázkou. S případnými dotazy se můžete obrátit na správce poplatku, a to osobně na odboru finančním nebo telefonicky na č , či em na adrese: Miluše Štefuráková odbor finanční Matka, jíž se narodilo dítě nemá vůči MěU Lipník nad Bečvou - odboru vnitřních věcí, žádné povinnosti. Po stránce povinností u agend vedených odborem vnitřních věcí, vše zařídí matrika obce, kde se dítě narodilo. pí. Filipcová Odpovědět chtěla bych se zeptat, jaké doklady potřebuje k cestě na Slovensko osmileté dítě, pokud bude cestovat s prarodiči. Je nutný cestovní pas? Děkuji Odpověď: Cestuje-li dítě ve věku do deseti let do zahraničí s někým jiným, než svými rodiči, musí mít svůj vlastní cestovní doklad. Od 1.března 2008 se mohou děti do deseti let zapisovat do cestovních dokladů svých rodičů a k cestě do zahraničí nepotřebují vlastní cestovní doklad

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. (úplné znění

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 26. listopadu 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 371. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 301/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách,

Více

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku Směrnice Mezisborové rady č. 2/2008, Pravidla pro provádění církevních sňatků ve znění aktualizace ze dne 25.4.2009 Čl. 1. Obecná ustanovení (1) Křesťanské sbory, státem registrovaná církev, IČ: 00460541

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 257. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Věstník ČNB částka 5/2014 ze dne 28. února 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. února 2014

Věstník ČNB částka 5/2014 ze dne 28. února 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. února 2014 Třídící znak 2 0 5 1 4 3 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. února 2014 o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ Změna: 127/2005 Sb. 53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Vážení rodiče, příjem přihlášek do dětských jeslí (dále jen jesle ) pro současný školní rok (1.9. 31.8.)

Více

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 3 (1) Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více