Praha 4 Otipka Jakub Soboleva Alena 2005/2006 Srnková Lucie Stankovič Aleksandar Jiří Wallenfels

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "140 00 Praha 4 Otipka Jakub Soboleva Alena 2005/2006 Srnková Lucie Stankovič Aleksandar Jiří Wallenfels"

Transkript

1 Dokumentace k projektu vypracovaného pro Vyšší odbornou školu informačních služeb Školní rok 2007/2008 VŠE - Vyšší odborná škola informačních služeb Čvančarová Lenka Pacovská 350 Moudrý Jiří Praha 4 Otipka Jakub Soboleva Alena 2005/2006 Srnková Lucie Stankovič Aleksandar Jiří Wallenfels

2 Zadavatel Zadavatel byla Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350, jenž je jako příspěvková organizace právnickou osobou a právním nástupcem Vyšší odborné školy informačních služeb zřízené MŠMT ČR dne 11. prosince V roce 1999 ukončila VOŠIS své aktivity v oblasti středního školství a od roku 2001 mohou studenti vyšší školy získat bakalářský titul Bachelor of Business Studies. Od září 2002 nabízí ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze bakalářský studijní program Aplikovaná informatika, obor Podnikové informační systémy. Od září 2003 nabízí ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze bakalářský studijní program Informační studia a knihovnictví. Studijním programem pro denní studium vyšší odborné školy zůstává v současnosti obor informační management ve dvou specializacích: služby knihoven a služby muzeí a galerií. Tvůrcem informačního systému tohoto subjektu byl jeho současný správce správce Ing. Antonín Skopec ve spolupráci s ředitelem školy PhDr. Jan Machytkou. Velmi důležitým modulem, který podtrhává praktický charakter studia, je odborná praxe, jenž se realizuje ve zahraničních firmách a v firmách v ČR. V roce 1996 získala certifikát EVOS - značku vysoké kvality své práce, který byl v roce 2001 prodloužen.

3 Zadání a cíl projektu Úkolem bylo provést průzkum informačního systému VOŠIS, zda je možné současná data využít i jinak. K tomuto účelu jsme dostali model databáze školy se vzorovými daty. Cílem zadaného projektu je odborná studie, která si klade za cíl shrnout fakta a poznatky o tomto informačním sytému. Zadavatelem navrhnutý harmonogram: Návštěva zadavatelského pracoviště, zkontaktování se zadavateli Formulace zadání, stanovení harmonogramu projektu Miniseminář k problematice řešené v projektu kontrolní den projektu - prezentace věcných výsledků dosavadního průběhu. řešení kontrolní den projektu - příprava veřejné prezentace a odevzdání výsledků práce Odevzdání výsledků práce zadavateli, odevzdání dokumentace projektu vyučující Veřejná prezentace projektu.

4 Realizace projektu Průběh Seznamovací schůzka - představení zadání projektu. Ustanovení vedoucího. Rozdělení dalších rolí a z nich vyplývajících povinností. Úvodní pracovní schůzka týmu. Navržení hrubého časového plánu. Formulace a upřesnění prvotních variant řešení. Upřesňující schůzka po prostudování podkladů od každého člena týmu. Práce na projektu Vybrání cílových skupin. o Vybrání 3 dotazů pro každou skupinu. o Brainstorming. o Rozhovory se zástupci cílových skupin. Vyhodnocení výsledků rozhovorů. o Analýza možností technického řešení. o Návrh řešení o Příprava na prezentaci. o Zpracování technické dokumentace. Postup řešení Vybrali jsme zástupce všech cílových skupin uživatelů tohoto informačního systému a snažili jsme se zjistit, co od systému očekávají a jaká zlepšení by uvítali. Průzkum probíhal prostřednictvím rozhovorů se vzorkem z každé skupiny studenti, zájemci o studium, učitelé, vedení školy. Pokusili jsme se o analýzu dostupných informací a reálnosti požadavků uživatelů.

5 Návrhy uživatelů PhDr. Kateřina Julišová Ráda by viděla, jaké předměty student absolvoval a které mu stále chybí Které předměty má podruhé/potřetí (speciálně u jejích předmětů) Úspěšnost předmětů, které jsou zapsány bez výuky Statistika státních zkoušek a jak dopadly závěrečné bakalářské práce Výsledky státních zkoušek a bakalářské práce u studentů a absolventů Ing. Antonín Skopec S databází je spokojený, protože společně se studijním oddělením jsou informace o studentovi kompletní a dostačující. Myslí si, že by profesoři neměli vidět informace o studiu jednotlivého studenta (tj. kolik již ztratil kreditů, jak prospívá v ostatních předmětech atd.), ale nebrání se, aby třeba viděli na pokolikáté už studenti mají předmět zapsaný. To, že umí se systémem pracovat pouze on, bere jako výhodu, protože toho nikdo jiný nemůže zneužít. Studijní oddělení Z jakých škol se na školu hlásí největší procento žadatelů o studium, aby mohla škola efektivněji informovat zájemce. Pokud student přechází z jiné vysoké školy, nepíše střední, pouze vysokou. Úspěšnost dokončení mgr. titulu statistika. Mgr. LadaVronková Možnost náhledu na číslo pokusu bakalářské zkoušky. Stejná evidence by mohla fungovat i u předmětů potom by šlo vyhodnotit statistiku, kolik pokusů na jaké předměty. Statistiky, kolik studentů se na předmět nezapíše z důvodu obsazenosti převis Kontakt na studenty mimo školniho u motivace aktualizovat kontakt vzor z VŠE

6 PhDr. Jan Machytka Se systémem je spokojený, společně s Ing. Skopcem spouutvářel celý systém. Z právního hlediska není možné zveřejňovat o studentovi informace. Námitky nemá žádné, v případě potřeby kontaktuje přímo pana Skopce, se kterým problém řeší. Studenti Statistiky úspěšnosti studentů u jednotlivých předmětů. Průměrná doba trvání studia. Oblíbenost volitelných předmětů.

7 Výsledky analýzy: Většina požadavků učitelů není realná bez modifikace systému, jako například přidání dalších sloupců tabulky, zveřejňování osobních údajů o studentovi není z právního hlediska možné. Opakovaný požadavek na zobrazení čísla pokusu daného předmětu. Skopec se tomu nebraní. Požadavky na statistiky jak od učitelů, tak od studentů. Naprosto nulové zabezpečení stávajícího systému. Vysoké riziko úniku dat, či jejich neoprávněně modifkace. Návrh řešení: Studenti, kteří mají zapsaný předmět podruhé a více (výsledkem je číslo studenta/ů): SELECT Table1.CISLO_S, Table1.ID_PREDMET, Count(Table1.CISLO_S) AS CountOfCISLO_S, Last(Table1.DATUM) AS LastOfDATUM, Last(Table1.ID_PREDMET) AS LastOfID_PREDMET FROM Table1 GROUP BY Table1.CISLO_S, Table1.ID_PREDMET HAVING (((Count(Table1.CISLO_S))>1) AND ((Last(Table1.DATUM))>=#1/1/2008#) AND ((Last(Table1.ID_PREDMET))="mat-1")); Parametr DATUM je datum otevření zápisu do semestru, pro který nás výsledek zajímá (nezajímají nás studenti, kteří si zapsali daný předmět podruhé a více například před třemi lety, zajímá nás, kdo si pro tento semestr zapsal předmět podruhé a více). ID_PREDMET je kód daného předmětu, v tomto případě mat-1. Table1 je název tabulky s předměty. Další možnosti: Na základě stávajících dat je možné dělat statistiky úspěšnosti studentů v daném předmětu. Lze zohlednit i učitele.

8 Náhled databáze Tabulka Bpredmety

9 Tabulka Bznamky

10 Tabulka Seznam Poznámka: Samozřejmě jsme neměli jsme přístup k osobním údajům studentům, místo nich nám byly poskytnuty fiktivní údaje.

11 Podíl členů týmu na řešení projektu: Závěr výzkumu Jakub Otipka - vedoucí týmu. Lenka Čvančarová - zástupce vedoucího týmu, evidence práce týmu, tvorba dokumentace Jiří Moudrý - pomoc při tvorbě dokumentace. Elena Soboleva - pomoc při tvorbě dokumentace. Lucie Srnková - zpracování teoretického návrhu. Alexandar Stankovič - zpracování teoretického návrhu, pomoc při tvorbě závěrečné dokumentace. Jiří Wallenfels tvorba dokumentace, tvorba presentace, analýza možností řešení, návrh SQL. Problémy se kterými se tým setkal při řešení projektu: Nedodrželi jsme harmonogram prácí, závěrečné fáze trvaly déle než jsme předpokládali, nedostatek času a problém shodnout se na termínech schůzek. Absolutní selhání vedoucího teamu. Neefektivní komunikace v týmu Problémy spojené s malou zkušeností pracovat v týmu Přínos projektu pro tým: Zkusili jsme práce na reálných projektu a pocítili jsme zodpovědnost za svoji část práce Měli jsme možnost setkat se s reálnými nástrahami práce v týmu Nejdůležitějším přínosem byla možnost využití teoretických znalostí v praxi Procvičování práce s databázemi a prvky informačního systému Každý člen týmu se účastnil více úkolů, což otevřelo další možnosti o kterých jsme ještě nevěděli

12 Slovníček frekventovaných pojmů Informace je výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat. Přestože mnozí lidé hovoří o informačním věku, informační společnosti a informačních technologiích, neexistuje jednotná definice tohoto termínu. Jeho význam se totiž může měnit podle kontextu a úzce souvisí s dalšími tématy jako je znalost, návod, komunikace nebo poznání. Informační systémy (IS) jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty aneb účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě. Manažerský informační systém (Management Information systém, MIS) je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází, dle požadavků (dotazů) uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách (reportech). Databáze (neboli Datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích. Zdrojový kód: Jako zdrojový kód či zdrojový text se označuje text počítačového programu zapsaný v některém (obvykle vyšším) programovacím jazyce. Brainstorming (do češtiny přeložitelný jako bouře mozků) je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinového výkonu. Nosnou myšlenkou je přepoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě.

13 Zdroje Vyšší odborná škola informačních služeb - <http://www.sks.cz> Pražský inspektorát - <http://delta.uiv.cz/csi/dokument/oa4mv214.htm> Wikipedia - <http://wikipedia.com>

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013 PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ CZ.2.17/3.1.00/36043 Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více