Slavíme 130 let knihovny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavíme 130 let knihovny"

Transkript

1 Plán práce na rok ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno: Slavíme 130 let knihovny I. Hlavní úkoly v oblasti: a) služeb uživatelům zajistit poskytování knihovnických a informačních služeb s využitím moderních technologií, včetně on-line služeb knihovny zprostředkovat přístup do elektronických databází, a to českých i zahraničních, dle finančních podmínek rozšířit jejich nabídku zavést čipové čtenářské karty v rámci přechodu na RFID technologii, postupně zavést využívání finančních kont a umožnit bezhotovostní platby, převedení fondu dětského odd. na RFID technologii podle schválené strategie budování knihovních fondů v JVK zajistit nákup a zpracování tištěných dokumentů i speciálních druhů dokumentů podle potřeb a požadavků uživatelů tak, aby byl zachován obecný i specifický obsah knihov-ních fondů ve všech půjčovnách rozšiřovat nabídku elektronických dokumentů včetně výpůjček e-knih zpřístupňovat digitalizované dokumenty uživatelům, dále rozšiřovat digitální knihovnu JVK (ve spolupráci s Krajským úřadem se podílet na digitalizaci regionálně významných knihovních fondů, replikace dat ve spolupráci s Národní knihovnou) provádět obsahové prověrky a aktualizace fondů ve volných výběrech půjčoven 1

2 pořádat akce na podporu čtenářství pro děti (akce Prvňáček, informační vzdělávání, přednášky, besedy, exkurze, festival dětských knih a časopisů, burza dětských knih a další akce e spolupráci se SKIP - Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčky atp.) pokračovat v posilování komunitní funkce knihovny: nabízet kulturní akce konané v knihovně s využitím dotačních titulů města České Budějovice a Jihočeského kraje, pořádat akce pro seniory a hendikepované, přednášková činnost, Virtuální univerzita třetího věku postupně upravovat prostory pro čtenáře tak, aby byly co nejvíce uživatelsky přívětivé a přitažlivé upravit otevírací dobu knihovny tak, aby více vyhovovala potřebám čtenářů především během prázdninového provozu zajistit rovnoměrné a účelné rozdělení finančních prostředků na regionální funkce do pověřených knihoven a oblastí v Jihočeském kraji s dodržováním národních standardů připravit koncepci služeb poskytovaných v rozšířené budově studijní knihovny Lidická 1 b) v investicích, opravách a údržbě: Lidická tř.1 - příprava projektu rekonstrukce a přístavby Lidická 1 Na Sadech 27 (Eggertova vila) výměna podlahy v dětském oddělení Na Sadech 26 budova skladu stavební úpravy - vytvoření odděleného prostoru pro umístění serverů Sklad Kněžské Dvory nastavení a odladění optimálního provozu vzduchotechniky a odvlhčování Pobočky ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice přestěhování pobočky Čtyři Dvory podrobně viz plán práce ekonomického oddělení 2

3 c) národní a mezinárodní spolupráce, projekty Projekty : VISK2 vzdělávání VISK3 rozvoj serveru Obálkyknih.cz, RFID pro dětské odd., mobilní knihovna VISK5 retrokatalogizace knihovny Koleje redemptoristů VISK9 - ANL+ (obohacení záznamů článků o metadata) VISK8 konsorciální přístup do databází (Anopress, ASPI, LibraryPressDisplay) Projekty EU: - SCI-INFO (konsorciální projekt Západočeské univerzity) databáze EBSCO - Spoluúčast na projektu Jihočeského kraje Rozvoj služeb egovermentu Jihočeského kraje - digitalizace knihovního fondu dokumentů (v rámci udržitelnosti) Město České Budějovice: Antidiskotéka J. Černého cyklus poslechových pořadů, Knihovna - živé místo Jihočeský kraj - cyklus "Hudba - literatura - divadlo" II. Nákup, zpracování a zpřístupnění knihovních fondů Akvizice Nákup knih a map podle přidělených finančních prostředků plánovaná částka cca až Doplňování starší chybějící literatury z nabídkových seznamů jiných knihoven a z darů Sledování produkce regionálních vydavatelů, zajišťování PV, doplňování duplikátů regionální literatury do půjčoven Zajištění co nejlepšího nastavení podmínek u dodavatelů Účast na celostátních akvizičních poradách Skenování obálek u nových přírůstků knih Vyřešení skluzu při provádění odpisů v místním katalogu, způsobeno nárůstem práce v souvislosti se skenováním obálek - zapojí se celé oddělení Katalogizace Průběžné zpracování přírůstků za r. 2015, maximální délka zpracování 4 týdny Katalogizace zbylých monografií z Netolické knihovny - pouze jednotlivé zbývající tituly Účast na poradách komise pro věcné zpracování při NK ČR Pokračování v úpravách starých věcných hesel (bývalého tezauru) podle autorit NK 3

4 Organizace, příprava souborů pro katalogizaci, opravy bibliografických záznamů a věcné zpracování záznamů redemptoristické knihovny z oddělení starých tisků (závisí na přidělení prostředků z VISKu) Zaškolení a implementace nových katalogizačních pravidel RDA - školení únor, březen, od 1. dubna katalogizace všech typů dokumentů podle nových pravidel. Nová pravidla mohou přinést zdržení v katalogizaci - vyšší časové nároky na katalogizaci podle pravidel RDA oproti současné praxi (podrobnější popis, vytváření většího poštu autorit) Retrokatalogizace Fond výtvarně pozoruhodných knih dokončení KKA, zahájení KB Katalogizace paprsků nejstaršího fondu knihovny úplná katalogizace, přidělení nových signatur Katalogizace fondu vědecké knihovny - včetně věcného popisu Doplňování věcného zpracování do starších záznamů z retrokatalogizace - podle časových možností Systémové knihovnictví Autority Tvorba a zasílání návrhů nových autoritních záznamů a návrhů aktualizací do Souboru národních autorit jmenné autority, korporace, akce, geografické autority, výjimečně tematické autority Úprava regionálních autorit s důrazem na autority spojené s Kohoutím křížem jmenné, geografické a korporativní autority, včetně propojení autorit (místa narození, úmrtí, působení osobností), spolupráce s regionálním oddělením Úpravy autorit související s implementací autorit RDA Úpravy autorit pro tiskaře a tiskárny pro potřeby zpracování prvotisků a starých tisků podle metodiky NK, pokud bude taková metodika k dispozici Kontrola nově vložených autoritních záznamů v databázi JVK včetně autorit vzešlých z VISK-5 Tvorba a zasílání statistik úspěšnosti využívání Souboru národních autorit v JVK pro Oddělení národních jmenných autorit NK ČR Opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech Průběžná revize záznamů edic, následné opravy v bibliografických záznamech Bibliografické záznamy Kontrola bibliografických záznamů před exportem (OAI) do SKC Kontrola bibliografických záznamů retrokatalogizace Kontrola chybového logu záznamů zaslaných do SK a opravy chyb v bibliografických záznamech Spolupráce se SK - kontrola a opravy údajů v bibliografických záznamech SK (pí. Militká) Export retrokatatalogizace 4

5 Revize fondů, správa inventářů, odpisy atd. Plán revizí na rok 2015: VĚDECKÁ KNIHOVNA celkem ca sv. celkem ca sv. PULT knihy (včetně retrokatalogizace) ca sv.. mapy (MB, MC) ca sv. HUDEBNÍ: LP, příručka, noty ca sv. PERIODIKA: ČC1-ČC999 ca sv. SADY: celkem ca sv. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ fond beletrie ca sv. ODDĚLENÍ PRO DĚTI malý inventář a časopisy ca sv. POBOČKY: malý inventář a časopisy Vltava a SV celkem sv. Další činnosti: Sledování a doplňování přírůstkových seznamů 2x ročně Průběžná katalogizace drobných tisků Průběžně odpisy vyřazených dokumentů, příprava nabídkových seznamů a vyřizování požadavků Fond výtvarně pozoruhodných knih Podle finančních možností nákup 1-2 knihy v uměleckých vazbách od současných českých knihařů Sledování a doplňování české produkce bibliofilií Pokračování v retrokatalogizaci. Po nastěhování fondu zpět do opraveného skladu v Kněžských Dvorech bude provedena revize a správa fondu včetně registrace výpůjček a kontroly fyzického stavu fondu bude předána Michaele Volenové Uspořádání výstavy nových přírůstků fondu za poslední desetiletí - říjen 2015 Spolupráce na publikaci k 130. výročí knihovny - výběr nejzajímavějších exemplářů ze sbírky Požadavky na vybavení Skenovací pera kusy 5

6 III. Služby uživatelům Hlavní úkoly v oblasti: a) služeb uživatelům zajistit poskytování knihovnických a informačních služeb s využitím moderních technologií, včetně on-line služeb knihovny zprostředkovat přístup do elektronických databází, a to českých i zahraničních, dle finančních podmínek rozšířit jejich nabídku podle schválené strategie budování knihovních fondů v JVK zajistit nákup a zpracování tištěných dokumentů i speciálních druhů dokumentů podle potřeb a požadavků uživatelů tak, aby byl zachován obecný i specifický obsah knihovních fondů ve všech půjčovnách dle možností posílit nabídku e-knih včetně jejich jednoduchého půjčování čtenářům postupně rozšiřovat nabídku dalších elektronických dokumentů, kromě prezenčního přístupu i zpřístupnit jako e-book některé z publikací vydaných JVK provádět obsahové prověrky a aktualizace fondů ve volných výběrech půjčoven pořádat akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, festival dětských knih a časopisů, Lovci perel a další akce ve spolupráci se SKIP - Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčky atp.) pokračovat v posilování komunitní funkce knihovny: rozšířit nabídku kulturních akcí konaných v knihovně s využitím dotačních titulů města České Budějovice a Jihočeského kraje, pořádat kurzy práce s PC pro seniory, komentované kino pro nevidomé a slabozraké, dopoledne v knihovně pro maminky s dětmi, přednášková činnost, Virtuální univerzita třetího věku postupně upravovat prostory pro čtenáře tak, aby byly co nejvíce uživatelsky přívětivé a přitažlivé především na pobočkách JVK zajistit rovnoměrné a účelné rozdělení finančních prostředků na regionální funkce do pověřených knihoven a oblastí v Jihočeském kraji s dodržováním národních standardů dále rozšířit digitální knihovnu JVK - zpřístupňování digitalizovaných dokumentů uživatelům (replikace dat ve spolupráci s Národní knihovnou, po vzniku krajského digitalizačního centra zahájení digitalizace regionálních periodik a dalších dokumentů ve spolupráci s Krajským úřadem se podílet na digitalizaci regionálně významných knihovních fondů Studijní knihovna: Všeobecná studovna a studovna BIS - zajištění referenčních, rešeršních a informačních služeb JVK, budování dokumentového a faktografického fondu studovny včetně el. databází zajištění přístupu k on-line databázím: 6

7 české ASPI ČSN Česká národní bibliografie Biblomedica Anopress zahraniční EBSCO LibraryPressDisplay Naxos Music Library Po vybavení studovny novým nábytkem uspořádat stávající fond studoven na studovnu humanitních a studovnu přírodních věd, zpřesnit informace v el. katalogu o uložení jednotlivých titulů v jednotlivých studovnách Studovna periodik zajištění povinnosti uchování povinného výtisků periodického tisku, urgence nedodaných svazků. Aktualizace dat pro Souborný katalog ČR. Propagace fondu periodik na webu JVK i přímo v oddělení - výstavky vybraných titulů. Rozšířit přístup k digitálním verzím tištěných časopisů - replikace periodik z knihovny NK ČR. Zajistit a více nabízet čtenářům přístup do databází článků z českých i světových periodik (databáze Anopress, Libarry- PressDisplay) Hudební oddělení - rozšiřovat fond oddělení i pro dětské čtenáře a zrakově postižené, rozšiřovat nabídku cizojazyčného mluveného slova a audio jazykových kurzů. Nadále doplňovat hudební i nehudební cd, hudebniny (pokračovat v edicích, kritických vydáních) a příruční literaturu, zejm. tématické katalogy. Rozšiřovat fond DVD, v omezeném množství i prezenčních hudebních DVD (MET opera) a divadlo (Thespis). Propagace oddělení včetně výstav a zajištění kulturních akcí (mj. cyklus koncertů mladých nadaných hudebníků, komorních souborů). Zajistit a více nabízet čtenářům přístup do hudebních databází (Naxos Music Library, popř. Naxos Spoken Word Libary atp.) Regionální oddělení - zpřístupnění regionálního povinného výtisku, monografií i periodického tisku, analytický rozpis článků z reg. novin, harmonizace regionálních jmenných autorit. Průběžná harmoni- 7

8 zace a úpravy věcných témat v záznamech článků. Pokračování projektu obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ (VISK9/I) V případě postupu digitalizace regionálních fondů upravit prostory studovny regionálního oddělení tak, aby lépe odpovídala požadavkům čtenářů na nové služby Knihovna Na Sadech Oddělení pro dospělé čtenáře - vedle výpůjčních služeb se zaměřit i na literární pořady a další akce, určené dospělým čtenářům. Pokračovat v aktualizaci fondu, především v oblasti krásné literatury, přesuny fondu specifických druhů literatury - fantasy, poezie a dramat Oddělení pro děti - nadále se zaměřit na akce na podporu čtenářství: - besedy a informatické lekce pro MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, praktické školy - besedy a služby pro hendikepované děti (Arpida, MŠ pro sluchově postižené, -Středisko výchovné péče) - Akce Dopoledne v knihovně pro maminky s dětmi -Knížka pro prvňáčka - Zábavné odpoledne pro děti - Festival dětských knih a časopisů a her - Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás - Kroužek tvůrčího psaní se spisovatelem Hynkem Klimkem Úpravy prostor dětského oddělení - včetně vybavení nové místnosti, výměny podlahové krytiny, Pobočky JVK zaměřit se na pravidelnou aktualizaci fondu ve všech pobočkách zaměřit se na zlepšení propagace práce poboček, především v práci s dětským čtenářem - besedy pro základní školy a mateřské školy, akce pro maminky s dětmi, Knížka pro prvňáčka, Čtení se Zauzlínou, Noc s Andersenem, Knihovna - živé místo, Den pro dětskou knihu dle možností přestěhovat pobočku Čtyři Dvory včetně dovybavení nábytkem 8

9 IV. Historické fondy 1. Katalogizace Bude pokračovat katalogizace starých tisků z fondu SC (sjednocení bývalých fondů SA, SB, SC) v počtu ca. 250 svazků knih (+ v nich přesněji nespočítaného počtu přívazků). Bude pokračováno v katalogizaci fondu RE a dalších rukopisů JVK. Bude provedena katalogizace části fondu SE, který nebyla provedena v retrokonverzi, tzn. ca. sign. SE Bude pokračováno za pomoci grantového projektu VISK 5 v katalogizaci fondu redemptoristů (sign. 4RE ) v objemu schválené dotace MK pro příští rok. 2. Digitalizace, focení knih Souběžně se zpracováváním fondu SC budou zároveň pořizovány obrazové přílohy v režimu dokumentace ostatních starých tisků (titul, vazba, ostatní markanty). Protože focení markantů knih je časově méně náročné než souběžná katalogizace, bude s předstihem přefocován fond BI, tak aby třetina tohoto fondu byla do konce roku 2015 hotová. 3. Oddělení a veřejnost K výročí 130 let Jihočeské vědecké knihovny bude připravena k vydání publikace s pracovním názvem Poklady Jihočeské vědecké knihovny. Budou probíhat úspěšné exkurze do odd. historických fondů z vysokých škol, především z FF a PF Jihočeské univerzity spojené s přednáškami o fondu. Pokračování akcí Dotkněte se historie ("výjezdní") prezentace historických fondů) v jihočeských městech 4. Konzervace fondu Bude provedena očista svazků knih zakoupené z chvalšinské fary, aby knihy mohly být zkatalogizovány do fondu SC a zařazeny do depozitáře. K restaurování budou odevzdány čtyři rukopisy a staré tisky. V. Regionální funkce knihovny Krajská úroveň kromě plnění hl. úkolů, vyplývající ze zákona - tj. zajišťovat metodickou a odbornou činnost všem knihovnám v regionu rozdělení, dle rozpočtu poskytnutého zřizovatelem, dotační částku na regionální funkce do jednotlivých pověřených knihoven kraje, průběžná kontrola čerpání dotace v jednotlivých pověřených knihovnách evidence knihoven v Jihočeském kraji i v regionu ČB 9

10 vedení knihovnické statistiky v Jihočeské vědecké knihovně, v regionu ČB a v Jč. kraji, zpracování přehledů a analýz statistických ukazatelů, mj. Přehledu činnosti knihoven Jihočeského kraje za rok 2014 zajistit další vzdělávání pracovníků knihoven všech typů - včetně kurzů počítačové gramotnosti (VISK2), semináře Informačního vzdělávání atp. aktualizace adresáře jihočeských knihoven, popř. jeho začlenění do adresáře SK ČR aktualizace Výročí jihočeských významných osobností na rok 2015 ve spolupráci s Jihočeským kraje vyhodnotit nejlepší knihovny v kraji s případným oceněním pracovníků knihoven metodická pomoc knihovnám regionu ČB profilace výměnného fondu tak, aby byl aktuální a čtenářsky přitažlivý, podle možností rozšířit nabídku audioknih aktualizace výměnného fondu, především naučné literatury, příprava, rozvoz (a svoz) souborů knih z výměnného fondu knihovnám regionu metodické konzultace, metodické návštěvy pro evidované knihovny okresu, informace o grantových programech pro knihovny a jejich zřizovatele, porady pro profesionální knihovny v regionu shromáždit všechny statistické výkazy z knihoven za rok 2014, provést jejich kontrolu, uložit veškerá uvedená data do počítačových programů. Vypracovat komentáře ke kategoriím knihoven a zpracované statistické výkazy předat k dalšímu zpracování. Na konci roku vypracovat metodický dopis zaměřený na změny ke statistikám za rok 2015 a rozeslat jej všem knihovnám regionu ČB zajištění grantu Česká knihovna 2015 pro okres České Budějovice 10

11 VI. Automatizace provozů, správa sítě Správa sítě a automatizace Automatizovaný knihovní systém ARL údržba a zabezpečení provozu ARL, instalace nových upgrade spolupráce s firmou Cosmotron na vývoji, testování a implementaci nových funkcí do ARL zajištění podpory při půjčování e-knih a čteček elektronických knih Optimalizace počítačové sítě BUDLIN údržba a aktualizace stávajících serveru pro www, mail, DNS, intranet, firewall, aktivních prvků sítě, docházkového a kamerového systému, SMS brány, WIFI sítě údržba počítačové techniky a její rozšiřování dle aktuálních požadavků vybudování nového systému distribuce aktualit - www,rss,ipac,tv, účast na výběrových řízeních vybudování záložní serverovny v budově skladu Na Sadech - zvýšení bezpečnosti dat a dostupnosti služeb průběžné doplňování dalších titulů do systému Kramerius vlastní skenování, skenovací linka krajského úřadu, replikace titulů periodik z NKP implementace IP telefonie na všech pobočkách přechod z papírových čtenářských průkazek na čipové karty včetně uprav systému ARL a souvisejících systému změna systému odesílání mailů v ARL - přechod na šablony návrh a řešení tiskového systému pro čtenáře využívající nově zavedených čipových karet návrh a řešení online plateb pro čtenáře Servis a podpora hardwarového a softwarového vybavení malých knihoven v rámci regionálních funkcí Údržba, aktualizace webových stránek knihovny intranetu, digitálního archivu. Provoz a vývoj projektu Obálkyknih.cz. Spolupráce na projektu Centrální portál knihoven. 11

12 VII. Ediční, výstavní a přednášková činnost a) Plánovaná ediční činnost: Vydání publikace ke 130. výročí vzniku JVK Kohoutí kříž - rozšíření elektronické knihy o 105 autorů Výběr a příprava dalších publikací do knižní edice JVK Přehled činnosti knihoven Jihočeského kraje za rok 2014 Kalendárium jihočeských významných osobností na rok 2015 informační materiály pro uživatele b) Připomenutí výročí upálení M. J. Husa: výstava + přednášky c) uspořádání česko-slovenského bibliografického kolokvia d) Ve spolupráci s dalšími subjekty pořádat v prostorách JVK odborné přednášky a semináře (literárně-kulturní spolek při Historickém klubu JčM, virtuální univerzita třetího věku, Klub nevidomých) e) Poslechové pořady J. Černého a další hudební a literární akce (bude upřesněno podle výše získané dotace) f) Plán výstav v budově na Lidické viz. příloha:+ výstavky významných osobností ze světa hudby v hudebním oddělení VIII. Marketing a) klást důraz na propagaci činnosti knihovny obecně a všech pořádaných akcí v informačních kanálech knihovny (zejména web a facebook) a v regionálních médiích b) připomínat a propagovat knihovnu akcemi ke 130. výročí založení IX. Lidské zdroje a) účast zaměstnanců v odborných komisích a aktivech SDRUK sekce bibliografie : T. Pršínová, SDRUK - sekce akvizice: M. Myslivečková SDRUK sekce historické fondy: J.Špinar SDRUK sekce Informační vzdělávání uživatelů - L. Talířová SDRUK sekce pro služby, I. Kareš, Z. Hájková NK pracovní skupina pro věcné zpracování M. Koldová NK pracovní skupina pro jmenné zpracování Z. Hájková NK - praocvní skuina pro sepciální druhy dokumentů - L. Bejlková NK expertní rada pro SK ČR Z. Hájková NK - pracovní skupina pro implementaci RDA - Z. Hájková Centrální portál knihoven: I. Kareš, J. Nechvátal UZS - pracovní skupina pro Národní soustavu kvalifikací pro obor knihovnictví - Z. Hájková 12

13 vzdělávání zaměstnanců školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky (březen 2015) aktuální školení ve spolupráci s Jč. krajem: management, marketing, ekonomika práce s knihovním systémem pro nové zaměstnance - průběžně dle potřeby elektronické zdroje přístupné v JVK školení nových katalogizačních pravidel RDA - únor, březen dle potřeby odborná školení i mimo organizaci pro odborné zaměstnance, vedoucí zaměstnance a personalistku účast na odborných konferencích b) péče o bezpečnost a zdraví zaměstnanců - společně s odborovou organizací veřejné prověrky BOZP, školení BOZP, školení požární prevence (listopad 2015) c) personalistika a organizace práce: řešit postupně dle vycházejících nařízení vlády a zákonů personální a platové otázky a to ve spolupráci s odborovou organizací Mgr. Ivo Kareš a vedoucí zaměstnanci JVK 13

14 Plán práce ekonomického oddělení na rok 2015 Plán práce ekonomického oddělení vychází z potřeb jednotlivých provozů knihovny, a proto jsou zde zahrnuty všechny potřebné činnosti. Vlastní realizace příslušných činností bude upřesněna až po schválení rozpočtu knihovny na rok Dle možností schváleného rozpočtu budou stanoveny priority jak v oblasti nákupů neinvestičního majetku tak i v oblasti investičních celků a oprav. Provoz průběžně provádět kontrolu čerpání finančních prostředků na jednotlivých položkách rozpočtu a koordinovat případné nákupy v souladu s tímto čerpáním pokusit se v průběhu roku 2015 získávat mimorozpočtové finanční prostředky zajišťovat výplatu mezd vždy k 18.dni měsíce vybavovat zaměstnance OOPP a MČDP dle vnitropodnikové směrnice a dle výše dostupných finančních prostředků dodržet stanovený limit mzdových prostředků na rok 2015 provést inventarizaci majetku k v případě odchodu zaměstnanců odpovědných za určitý úsek, provést mimořádnou inventarizaci i na tomto pracovišti; za tímto účelem předávat podklady vedoucím útvarů o odchodech zaměstnanců (z osobního oddělení) dodržovat termíny splatnosti došlých faktur vystavovat dle potřeby faktury odběratelské a kontrolovat dodržování lhůt splatnosti těchto faktur provést kontrolu vnitropodnikových směrnic, popř. zajistit jejich dopracování na podmínky nových právních předpisů průběžně zajišťovat úpravu ekonomického informačního SW pro potřebu výkaznictví účetnictví státu dodržovat lhůty pro výplatu cestovních náhrad jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany pokladny JVK zajistit sestavení rozpočtu (plánu) FKSP na rok 2015, seznámit s ním odborovou organizaci a provádět kontrolu plnění tohoto rozpočtu vytvořit odpisový plán dle nařízení zřizovatele Zajistit revize: výtahů na všech budovách EPS v budově Lidická tř. 1, Na Sadech 27, K.Dvorech EZS v budově Lidická tř. 1, Na Sadech 27, K.Dvorech požárních hydrantů, požárního vodovodu, hromosvodů (K.Dvory a Na Sadech 27) dýmových klapek a klimatizačních jednotek v budově Na Sadech 26 hasících přístrojů ve všech budovách tlakových nádob ve všech budovách elektroinstalace ve všech budovách včetně kláštera Zlatá Koruna přenosných nářadí 14

15 prověrku BOZP na všech pracovištích knihovny ve spolupráci s externím dodavatelem Sklad v Kněžských Dvorech vyřizovat případné reklamace v záruční lhůtě po realizaci rekonstrukce objektu provedené v roce 2014 nastavit optimální provoz instalované vzduchotechniky a odvlhčování zajistit údržbu zeleně Eggertova Vila Na Sadech 27 zajistit údržbu zahrady příprava a realizace výměny podlahy v dětském oddělení a současně provedení vstupního otvoru do stávajícího přednáškového sálu provést úpravu kanalizace v suterénu budovy pro využití čerpané vody ze studně na zalévání zahrady provést opravu podlahové krytiny v podkroví ve vstupní hale pokusit se vyměnit vstupní vrata do Riegrovy ulice za samoobslužné s dálkovým ovládáním otevírání příprava celkové opravy střešní krytiny a výměny hromosvodu dle platné revizní zprávy provést nátěry oken a vstupních dveří budovy Budova Na Sadech 26 instalovat nové osvětlení po celé budově stavební úpravy vytvoření odděleného prostoru pro umístění serverů provést realizaci úpravy rozvodů vytápění pro vzduchotechniku dle zpracované projektové dokumentace realizace opravy skleněného zastřešení hlavního vstupu do budovy omytí vnějšího pláště budovy Budova na Lidické tř.1 umytí mramorových podlah a pláště budovy začít přípravné práce na realizaci přístavby a současné provedení úprav svislých prosklených ploch u stávajícího objektu zajistit zpracování projektové dokumentace na výstavbu vnější garáže pro jedno vozidlo knihovny, případně provést realizaci instalace posuvných automatických dveří v místnosti výpůjčního pultu v 1.NP a u vstupů do studoven demontovat stávající dveře u vstupu pro zaměstnance v 1.NP a instalovat prosklenou stěnu s mechanickými nebo automatickými dveřmi dle zpracované PD Pobočky ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice přestěhovat pobočku Čtyři Dvory Ing. Michal Kejzar ekonomický náměstek 15

16 PŘÍLOHA Plán výstav na rok 2015 měsíc místo přesný termín vystavovatel název výstavy přízemí Machartová JVK I. patro Akadamický klub Vezmi žlutou tužku-studenti 1. II. patro do Akadamický klub Fotografie přízemí JVK exlibris I. patro 2. II. patro Od do JVK_REGION Bartuška a Linie přízemí JVK exlibris Foto z kulturních akcí hudebního I. patro odd.jvk 3. II. patro přízemí Jan Cempírek ml. Autostop I. patro Anežka, CK fotografie 4. II. patro přízemí Žlůvová Fotografie I. patro Lesy a příroda kolem nás 5. II. patro přízemí Anežka, CK fotografie I. patro MěK Prachatice Husiti na panelech 6. II. patro JVK Husiti přízemí Korčáková I. patro 7. II. patro JVK Husiti přízemí Korčáková I. patro 8. II. patro JVK Husiti přízemí Anežka, CK grafický desing I. patro Bárta - obrazy 9. II. patro JVK Husiti přízemí JVK exlibris I. patro Anežka, CK grafika Nové přírůstky do fondu krásné 10. II. patro JVK literatury přízemí JVK exlibris I. patro PNP - Praha Knihy pro děti 11. II. patro přízemí Anežka, CK malba I. patro Anežka, CK malba 12. II. patro 16

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více