Analytický software databáze projektu CAMELIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytický software databáze projektu CAMELIA"

Transkript

1 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost ČLS JEP Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Tvorba a technické zajištění: Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Projekt je podporován grantem společnosti Novartis

2 Vytvořil kolektiv autorů: RNDr. Jan Mužík 1, RNDr. Miroslav Kubásek, PhD. 1, doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. 1, MUDr. Jaroslava Voglová 2, prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. 3, prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 3 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 2 2. interní klinika - oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové 3 Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc Odborná garance: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc MUDr. Jaroslava Voglová, 2. interní klinika - oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové doc. MUDr. Tomáš Kozák, CSc., Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady prim. MUDr. Eduard Cmunt, CSc., I. interní klinika, hematologická ambulance, VFN Praha prim. MUDr. Vladimír Koza, Hematologicko - onkologické oddělení, FN Plzeň MUDr. Kateřina Steinerová, Hematologicko - onkologické oddělení, FN Plzeň prim. MUDr. Eva Demečková, Klinika hematológie a transfuziológie, FN Bratislava prim. MUDr. Ľudmila Demitrovičová, Hematologicko transfuziologické oddelenie, NOÚ Bratislava prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Klinika hematológie a onkohematológie, FNLP Košice MUDr. Juraj Chudej, Klinika hematológie a transfuziológie, FN Martin prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine MUDr. Imrich Markuljak, Hematologické oddelenie, FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica prim. MUDr. Stanislav Palášthy, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Informace pro uživatele analytického software projektu CAMELIA Tato příručka je určena uživatelům analytického software projektu a jejím obsahem je základní popis jeho funkcí. V případě nejasností nebo komplikací ve funkčnosti se můžete obrátit na koordinátory projektu nebo helpdesk. Vaše připomínky jsou vítány a pomohou dalšímu rozvoji software a jeho přizpůsobování potřebám uživatelů. Kontaktní informace Koordinace projektu: RNDr. Jan Mužík tel.: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. tel.: Technická podpora:? helpdesk tel.: , ICQ: Analytický software databáze projektu CAMELIA 2

3 OBSAH Projekt CAMELIA... 4 Popis projektu CAMELIA... 4 Cíle projektu CAMELIA... 4 Databáze projektu CAMELIA... 5 IT zajištění... 6 On line formuláře pro zadávání dat... 6 Analytický software databáze projektu CAMELIA... 6 Uživatelská příručka analytického software projektu CAMELIA... 8 Vstup do analytického software CAMELIA a dostupná data... 8 Přehled analýz a základní navigace v software... 9 Možnosti nastavení filtrů analýz Počet pacientů v čase Pohlaví a věk pacientů Přehled typů léčby Vývoj zahájení léčby v čase Hematologická odpověď Cytogenetická odpověď Molekulárně-genetická odpověď Nejlepší dosažená odpověď Progrese onemocnění během léčby Seznam pacientů dle kriterií Kazuistika pacienta Kazuistika pacienta Kazuistika pacienta Analýza přežití Závěrečné upozornění Analytický software databáze projektu CAMELIA 3

4 PROJEKT CAMELIA Popis projektu CAMELIA Projekt CAMELIA je mezinárodní multicentrická klinická databáze pro monitoring léčby a léčebné odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML). Jedná se o neintervenční observační projekt organizovaný Leukemickou sekcí České hematologické společnosti, koordinaci a technické zabezpečení zajišťuje Masarykova univerzita. V současnosti spolupracuje v rámci projektu celkem 12 českých a slovenských klinických center a jedno neklinické pracoviště. Hlavní náplní projektu CAMELIA je vedení vysoce reprezentativní databáze s hodnotnými vědeckými a klinickými daty. Analýzy základních epidemiologických a klinických dat umožňují pravidelnou diskusi o výsledcích terapeutických přístupů a následnou spolupráci center na obecně platných protokolech diagnostiky a léčby. Součástí je hodnocení cytogenetických a molekulárně-genetických dat sledovaných dle aktuálních doporučení mezinárodních odborných společností. Cíle projektu CAMELIA Hlavním cílem projektu CAMELIA je podchycení a analýza epidemiologicko-klinických informací o pacientech s CML z většiny území České republiky a Slovenské republiky. Akcentována je zejména interpretace výsledků cytogenetických a molekulárně-genetických vyšetření pacientů léčených inhibitory tyrosinkináz resp. alogenní transplantací. Struktura dat umožňuje rovněž plnohodnotnou spolupráci s obdobně zaměřenými evropskými projekty (European Leukemia Net). Sledované cíle: Epidemiologické údaje o výskytu chronické myeloidní leukémie v populaci České republiky a Slovenské republiky Údaje o počtech pacientů s CML léčených na pracovištích zapojených do projektu (centra léčby hematologických malignit) Údaje o stavu pacientů v době diagnózy CML (klinické, hematologické, cytogenetické a molekulárněgenetické nálezy) Údaje o léčbě pacientů s CML jakým způsobem (léčivé přípravky, transplantace) jsou pacienti s CML léčeni Údaje o dosažené léčebné odpovědi na hematologické, cytogenetické a molekulárně-genetické úrovni Podrobnější údaje o provedených transplantacích typy, způsoby přípravy štěpů, frekvence a závažnost GVHD Evidence výsledků vyšetření rezistence na léčbu (mutace vazebného místa ABL kinázy, inhibice fosforylace Crkl), pokud jsou v praxi prováděna Trvání léčebné odpovědi a doba přežití pacientů Analýza vzájemné souvislosti uvedených faktorů. Analytický software databáze projektu CAMELIA 4

5 Databáze projektu CAMELIA Údaje pacientů v databázi neobsahují osobní údaje, pacienti jsou vedeni pod anonymními kódy (ID), které neumožňují jejich osobní identifikaci. Údaje jsou zaznamenávány on-line do centrální databáze prostřednictvím elektronických formulářů. Datová struktura sestává ze základních epidemiologických a klinických dat pacientů s chronickou myeloidní leukémií (základní záznam) a z rozšířeného záznamu dat cytogenetického a molekulárně-genetického vyšetření (rozšířený záznam). Projekt CAMELIA je flexibilní otevřený systém, kde množství sledovaných údajů může být měněno prostřednictvím specifických záznamů jasně definovaných vědeckých hypotéz (specifické záznamy). Struktura záznamu pacienta v databázi projektu CAMELIA. Údaje pacienta (datum narození, pohlaví) Záznam pacienta v registru CAMELIA Vstupní formulář Aktualizace údajů Léčebná odpověď / progrese * Transplantace Pacient neodpovídající na léčbu Další malignity Základní údaje o diagnóze Klinické vyšetření Krevní obraz a diferenciál HLA Cytologie KD Prognostické indexy Klasická cytogenetika FISH RT-PCR QRT-PCR Přehled léčby Přehled dávkování a komplikací léčby Aktuální stav pacienta Hodnocení stavu Hematologická odpověď/progrese Klasická cytogenetika FISH RT-PCR QRT-PCR Cytogenetická odpověď/progrese a molekulárněgenetická odpověď/progrese Typ transplantace Manipulace se štěpem GVHD Indikace Mutace vazebného místa ABL kinázy Inhibice fosforylace Crkl Parametry základního záznamu Parametry rozšířeného záznamu Speciální témata CML sekundární Další malignita během léčby CML * Frekvence hodnocení stavu pacienta: Po transplantaci nebo při léčbě inhibitory tyrosinkináz: 1. rok á 3 měsíce, dále á 1 rok, ostatní: á 1 rok, Při změně stavu (léčebná odpověď/progrese): ihned Analytický software databáze projektu CAMELIA 5

6 IT zajištění Informatické zázemí projektu je zajištěno Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU). Systém managementu kvality služeb a bezpečnosti informací IBA MU splňuje požadavky následujících norem: ČSN EN ISO 9001:2009 o systému managementu kvality produktů a služeb ČSN ISO/IEC :2006 o managementu služeb v oblasti IT ČSN ISO/IEC 27001:2006 o managementu bezpečnosti informací On line formuláře pro zadávání dat Zadávání údajů probíhá on-line prostřednictvím elektronických formulářů, veškerá komunikace je chráněna 128 bitovým šifrováním. Formuláře jsou vytvořeny v systému TrialDB vyvinutém na University of Yale, USA, který byl lokalizován na zdejší podmínky a modifikován dle potřeb uživatelů. Data jsou shromažďována a uchována v centrální databázi, splňující nejpřísnější kritéria jejich zabezpečení, spravované v systému ORACLE 9i. Autorizace všech uživatelů je zajištěna jedinečnými loginy a hesly, systém přístupových práv je definován databázovým administrátorem. Webová technologie je zajištěna pomocí serveru Windows Přístup do databáze je umožněn z jakéhokoliv počítače připojeného k síti internet vybaveného prohlížečem MS Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší. K použití formulářů není nutné na počítač instalovat žádný další software. Vstup do databáze projektu CAMELIA je na adrese https://trials.cba.muni.cz/camelia. Analytický software databáze projektu CAMELIA Pro účinnější využití databáze projektu CAMELIA byl vyvinut samostatný analytický software, který umožňuje uživateli zpracovávat jím zadaná data přímo, bez nutnosti spolupráce s analytickým centrem. Tento software je postaven na webové technologii a jeho použití je možné z každého počítače připojeného k síti internet. Doporučené prohlížeče pro tento software jsou MS Internet Explorer verze 7 a vyšší nebo Mozilla Firefox verze 2 a vyšší. Přístup do analytického software je umožněn pouze oprávněným uživatelům po zadání uživatelského jména a hesla. Přístupové údaje a rozsah práv jsou přidělovány administrátorem databáze a zpravidla se shodují s údaji a právy pro zadávání dat do centrální databáze projektu (výjimku tvoří rozšířená práva pro účely zpracování dat celé databáze nebo celorepublikových dat). Analytický software nepracuje přímo s primární centrální databází, zdrojem pro analýzy je pracovní analytický export. Aktualizace tohoto exportu je prováděna automaticky každodenně v čase 0:00. V současné verzi software vstupují do analýz pouze pacienti s potvrzenou Ph / BCR-ABL pozitivitou (Vstupní formulář -> Ph / BCR-ABL pozitivita potvrzena = ano) a s rozšířeným záznamem (Vstupní formulář -> Typ záznamu = rozšířený). Vstup do analytického software projektu CAMELIA je na adrese Analytický software databáze projektu CAMELIA 6

7 Schéma toků dat při zadávání údajů do databáze CAMELIA a jejich analytickém zpracování. Centrum 3 Centrum 2 Centrum 1 Šifrovaná komunikace: zadávání a úpravy dat analytické výstupy SÍŤ INTERNET Formuláře CAMELIA v TrialDb Windows Server Unix Server Analytický software CAMELIA ORACLE 9i Centrální databáze Denně 0:00 h Data CAMELIA Pracovní analytický export Analytický software databáze projektu CAMELIA 7

8 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ANALYTICKÉHO SOFTWARE PROJEKTU CAMELIA Vstup do analytického software CAMELIA a dostupná data Vstup do software Vstup do analytického software projektu CAMELIA naleznete na adrese Pro přihlášení použijte uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo přiděleno správcem systému. Pro práci se software jsou doporučené prohlížeče MS Internet Explorer verze 7 a vyšší nebo Mozilla Firefox verze 2 a vyšší (plnou funkčnost včetně využití vstupu do databáze projektu zaručuje Internet Explorer). Přihlášení do software CAMELIA Dostupná data Podle rozsahu práv příslušejících k Vašim přihlašovacím údajům máte přístup k odpovídající skupině pacientů. Zpravidla se jedná o pacienty Vašeho centra, rozšířená práva umožňují přístup k celému souboru pacientů v databázi. V této verzi software vstupují do analýz pouze pacienti s potvrzenou Ph / BCR-ABL pozitivitou (Vstupní formulář -> Ph / BCR-ABL pozitivita potvrzena = ano) a s rozšířeným záznamem (Vstupní formulář -> Typ záznamu = rozšířený). Analytický software databáze projektu CAMELIA 8

9 Aktualizace dat Data dostupná k analýze odpovídají stavu centrální databáze v době poslední aktualizace dat pro software CAMELIA, která je prováděna automaticky každodenně v čase 0:00h. Přehled analýz a základní navigace v software Úvodní stránka software CAMELIA obsahuje přehled dostupných analýz a základní informaci o obsahu databáze. Navigační tlačítka Seznam dostupných analýz V této verzi jsou k dispozici následující analýzy: Počet pacientů v čase Pohlaví a věk pacientů Přehled typů léčby Vývoj zahájení léčby v čase Hematologická odpověď Cytogenetická odpověď Molekulárně-genetická odpověď Nejlepší dosažená odpověď Progrese onemocnění během léčby Seznam pacientů dle kriterií Kazuistika pacienta Analýza přežití Analytický software databáze projektu CAMELIA 9

10 Kliknutím na požadovanou položku v seznamu uživatel vstoupí do okna dané analýzy. Každá analýza nabízí výsledky v grafické a tabulkové podobě, je možno zvolit vlastní nastavení analýzy (jednotky, specifický flitr analýzy atp.), je možné zvolit vlastní skupinu pacientů pro analýzy podle dostupných kriterií (filtr), je možné se přepnout do jiné analýzy při zachování zvoleného filtru na skupinu záznamů. V záhlaví okna a v nadpisu grafu je popis analyzované skupiny záznamů. Navigační tlačítka pak umožňují otevření okna s uživatelskou příručkou, otevření vstupní stránky do databáze CAMELIA (pro plnou funkčnost vyžaduje používání MS Internet Exploreru verze 5.5 nebo vyšší), návrat na úvodní stránku software s přehledem dostupných analýz (zruší zvolený flitr skupiny záznamů) a odhlášení ze software (návrat na vstupní stánku s přihlašováním). Uživatelská příručka Vstup do databáze projektu Úvodní stránka, zrušení filtru Odhlášení vstupní stránka Údaj o času provedení exportu dat pro analýzy Popis skupiny pacientů a zvolené analýzy Volba jiné analýzy (filtr zůstane zachován) Volba skupiny pacientů - filtr Nastavení analýzy Grafický výsledek Číselný výsledek Analytický software databáze projektu CAMELIA 10

11 Možnosti nastavení filtrů analýz Software CAMELIA umožňuje výběr vlastní skupiny pacientů pro analýzy, v této verzi software jsou dostupná tato kriteria pro výběr: Základní skupina Období, typ záznamu Pohlaví Věk Fáze CML při diagnóze Prognóza onemocnění Cytogenetika Léčba Okno s nabídkou nastavení flitru se otevře kliknutí na příslušnou položku seznamu na pravé straně okna analýzy. Po nastavení volby se okno zavře kliknutím na tlačítko Zobrazit graf a zobrazí se výsledek. Aplikovaný flitr je označen žlutým písmem. Nastavení voleb filtru Otevření okna nabídky filtru Aplikace flitru a zobrazení výsledku Aplikovaný filtr Základní skupina umožňuje výběr skupiny pacientů dle přístupových práv uživatele celý soubor, pacienti z jedné země nebo pouze pacienti vlastního centra. Analytický software databáze projektu CAMELIA 11

12 Období, typ záznamu Tato volba umožňuje vybrat časové období dle data stanovení diagnózy pacientů, a to kategorizovaně (retrospektivní sběr do roku 1999, standardizovaný sběr od roku 2000), nebo volbou dolní a horní hranice intervalu požadovaného období. Pohlaví Volba skupiny záznamů dle pohlaví pacientů. Věk volba skupiny pacientů dle věku, současná verze software umožňuje pouze volbu dle věku při diagnóze. Posuvníky pro volbu hranic intervalu věku Analytický software databáze projektu CAMELIA 12

13 Fáze CML při diagnóze volba skupiny pacientů dle fáze onemocnění při stanovení diagnózy. Hodnoty je možno kombinovat, logický operátor je NEBO. V případě volby všech tří rizikových skupin nejsou do analýz zahrnuti pacienti bez uvedené fáze onemocnění. Prognóza onemocnění volba skupiny pacientů dle rizikových kategorií Sokalova nebo Hasfordova (Euroskóre) indexu. Stupně rizika je možno kombinovat, logický operátor je NEBO. V případě volby všech tří rizikových skupin nejsou do analýz zahrnuti pacienti bez uvedeného rizika. Cytogenetika volba skupiny pacientů podle zaznamenaných výsledků klasického cytogenetického vyšetření při diagnóze nebo v průběhu léčby. Výběr lze provést podle typu Ph translokace, nebo podle přítomnosti přídatných chromozomových změn obecně. Analytický software databáze projektu CAMELIA 13

14 Léčba volba skupiny pacientů dle aplikované léčby. Použitou léčbu je možno kombinovat pomocí logických operátorů A ND (všechny zvolené léčby byly u pacienta aplikovány) nebo OR (alespoň jedna zvolená léčba byla aplikována). U inhibitorů tyrosinkináz a transplantace lze pak zvolit linii dané léčby. Údaje o linii léčby odpovídají hodnotám zadaným v aktualizaci - přehledu léčby v databázi CAMELIA. Analytický software databáze projektu CAMELIA 14

15 Počet pacientů v čase Tato analýza zobrazuje vývoj počtu pacientů v čase dle roku stanovení diagnózy. K dispozici jsou všechny dostupné filtry. Pohlaví a věk pacientů Tato analýza zobrazuje zastoupení pohlaví, věk při diagnóze dle pohlaví (průměr, medián, rozsah) a věkovou strukturu pacientů dle pohlaví. K dispozici jsou všechny dostupné filtry. Analytický software databáze projektu CAMELIA 15

16 Přehled typů léčby Tato analýza zobrazuje přehled typů léčby aplikované u vybrané skupiny pacientů. Sloupcový graf ukazuje podíl pacientů s danou léčbou, výsečový graf zobrazuje vážený podíl pacientů podle použité léčby. Vývoj zahájení léčby v čase Tato analýza zobrazuje zastoupení typů léčby dle roku jejich prvního podání u pacientů. Zobrazení je možné v čárovém nebo sloupcovém grafu. V nastavení analýzy lze zvolit zobrazované období dle roku prvního podání léčby, dále je možná volba jednotek: absolutní počty nebo zastoupení v %. Analytický software databáze projektu CAMELIA 16

17 Hematologická odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou hematologickou odpověď u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Cytogenetická odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou cytogenetickou odpověď u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Analytický software databáze projektu CAMELIA 17

18 Molekulárně-genetická odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou molekulárně-genetickou odpověď u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Molekulárně-genetickou odpověď lze dále hodnotit samostatně pro kvalitativní RT-PCR, kvantitativní RT-PCR nebo společně pro obě metody. Nejlepší dosažená odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou odpověď celkem u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Analytický software databáze projektu CAMELIA 18

19 Progrese onemocnění během léčby Tato analýza zobrazuje nejhorší progresi onemocnění u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Analytický software databáze projektu CAMELIA 19

20 Seznam pacientů dle kriterií Tato analýza zobrazí seznam pacientů, kteří odpovídají zvolenému filtru. V nastavení analýzy lze dále zvolit možnost zobrazení seznamu pacientů, kteří nemají nejsou zahrnuti do analýz nebo nemají úplné záznamy: - pacienti v databázi CAMELIA nezahrnutí do analýz celkem (základní záznam, Ph+/BCR-ABL nepotvrzeno) - Ph/BCR-ABL pozitivní pacienti s rozšířeným záznamem bez záznamu o hodnocení léčebné odpovědi Analytický software databáze projektu CAMELIA 20

21 Kazuistika pacienta Tato analýza zobrazuje údaje o průběhu léčby a odpovědi na léčbu u jednotlivých pacientů. Volba pacienta se provede výběrem ze seznamu vpravo nad filtry analýz, seznam lze pomocí filtrů omezit na požadovanou skupinu záznamů. Výsledky jednotlivých typů vyšetření jsou graficky zobrazovány na časové ose. Volba pacienta Léčba Sledování odpovědi Hematologická část Cytogenetická část Molekulárněgenetická část Legenda grafu Filtry pro omezení seznamu pacientů Kazuistika pacienta Tato analýza zobrazuje údaje o průběhu léčby a odpovědi na léčbu u jednotlivých pacientů. Volba pacienta se provede výběrem ze seznamu vpravo nad filtry analýz, seznam lze pomocí filtrů omezit na požadovanou skupinu záznamů. Výsledky jednotlivých typů vyšetření jsou graficky zobrazovány na časové ose. Kazuistika pacienta Tato analýza zobrazuje údaje o průběhu léčby a odpovědi na léčbu u jednotlivých pacientů. Volba pacienta se provede výběrem ze seznamu vpravo nad filtry analýz, seznam lze pomocí filtrů omezit na požadovanou skupinu záznamů. Výsledky jednotlivých typů vyšetření jsou graficky zobrazovány na časové ose. Analytický software databáze projektu CAMELIA 21

22 Analýza přežití Tato analýza umožňuje základní popisnou Kaplan-Meierovu analýzu celkového přežití pacientů od stanovení diagnózy do posledního sledování. Sledovanou událostí je úmrtí pacienta, žijící pacienti jsou cenzorováni. Analytický software databáze projektu CAMELIA 22

23 ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ Tento analytický software slouží k přímému zpracování a zviditelnění dat zadaných do databáze projektu CAMELIA a plně odráží jejich aktuální úplnost a kvalitu. Takto získané výsledky nemohou plnohodnotně nahradit analýzu dat provedenou odborným pracovníkem. Autoři tohoto software nenesou zodpovědnost za aktuální obsah databáze zobrazovaný ve výstupech software. Analytický software databáze projektu CAMELIA 23

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN registr ČPFS

Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN registr ČPFS Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN registr ČPFS Hradec Králové, 1.2.2013 Karel Hejduk Institut biostatistiky a analýz, Brno Obsah: 1) Obecné informace o aktivitách IBA MU v rámci projektu CHOPN

Více

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Manuál REaDY REgistry of muscular DYstrophy Příručka pro pacienty Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah 1 Vstup do registru... 3 2 Prohlížení dat... 4 3 Vyplnění formuláře

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 CAMELIA Datum vydání: 25.2.2014 CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 Vydáno dne: 25. 2. 2014 : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA +, Jan Mužík Schválil

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele

PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele OECD Programme for International Student Assessment 2015 PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele PISA 2015 Contractors Obsah ÚVOD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ONLINE DOTAZNÍKU... 2 POPIS DOTAZNÍKOVÉ

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy.

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy. Uživatelská příručka [Verzen 1.0, Aktualizace 13.12.2011] Pramet Tools s.r.o., Zdenek Klucka [PRAMET E-katalog uživatelská příručka] On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry,

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

Elektronická aukční síň

Elektronická aukční síň Elektronická aukční síň uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.1 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 3 Požadavky na provoz... 3 Zabezpečení... 3 Přihlášení... 3 Nástěnka e-aukcí... 4 Oprávnění uživatelů

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Registr CORECT. Příručka pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Registr CORECT. Příručka pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Registr CORECT Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt CORECT... 4 1 Vstup do databáze...

Více

Projekt NOE. Příručka pro uživatele. Brabec P. 1, Petera J. 2, Klimeš D. 1, Kokrment L. 1, Dušek L. 1

Projekt NOE. Příručka pro uživatele. Brabec P. 1, Petera J. 2, Klimeš D. 1, Kokrment L. 1, Dušek L. 1 Projekt NOE Příručka pro uživatele Brabec P. 1, Petera J. 2, Klimeš D. 1, Kokrment L. 1, Dušek L. 1 1 Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU 2 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Projekt NOE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 1. Úvod Tento manuál obsahuje postupy pro uživatele systému eambulance s PIN, aby se mohli objednávat prostřednictvím elektronického registračního

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Období 05/2013 05/2015 Celkem 8 setkání 2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014) Hlavní

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek verze 1.0.0. uživatelská příručka pro zadavatele AUKČNÍ SÍŇ 2013 Osigeno s.r.o. 1 Elektronická aukční síň Obsah Úvod.... 3 Požadavky na provoz.... 3

Více