Analytický software databáze projektu CAMELIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytický software databáze projektu CAMELIA"

Transkript

1 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost ČLS JEP Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Tvorba a technické zajištění: Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Projekt je podporován grantem společnosti Novartis

2 Vytvořil kolektiv autorů: RNDr. Jan Mužík 1, RNDr. Miroslav Kubásek, PhD. 1, doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. 1, MUDr. Jaroslava Voglová 2, prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. 3, prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 3 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 2 2. interní klinika - oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové 3 Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc Odborná garance: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc MUDr. Jaroslava Voglová, 2. interní klinika - oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové doc. MUDr. Tomáš Kozák, CSc., Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady prim. MUDr. Eduard Cmunt, CSc., I. interní klinika, hematologická ambulance, VFN Praha prim. MUDr. Vladimír Koza, Hematologicko - onkologické oddělení, FN Plzeň MUDr. Kateřina Steinerová, Hematologicko - onkologické oddělení, FN Plzeň prim. MUDr. Eva Demečková, Klinika hematológie a transfuziológie, FN Bratislava prim. MUDr. Ľudmila Demitrovičová, Hematologicko transfuziologické oddelenie, NOÚ Bratislava prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Klinika hematológie a onkohematológie, FNLP Košice MUDr. Juraj Chudej, Klinika hematológie a transfuziológie, FN Martin prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine MUDr. Imrich Markuljak, Hematologické oddelenie, FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica prim. MUDr. Stanislav Palášthy, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Informace pro uživatele analytického software projektu CAMELIA Tato příručka je určena uživatelům analytického software projektu a jejím obsahem je základní popis jeho funkcí. V případě nejasností nebo komplikací ve funkčnosti se můžete obrátit na koordinátory projektu nebo helpdesk. Vaše připomínky jsou vítány a pomohou dalšímu rozvoji software a jeho přizpůsobování potřebám uživatelů. Kontaktní informace Koordinace projektu: RNDr. Jan Mužík tel.: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. tel.: Technická podpora:? helpdesk tel.: , ICQ: Analytický software databáze projektu CAMELIA 2

3 OBSAH Projekt CAMELIA... 4 Popis projektu CAMELIA... 4 Cíle projektu CAMELIA... 4 Databáze projektu CAMELIA... 5 IT zajištění... 6 On line formuláře pro zadávání dat... 6 Analytický software databáze projektu CAMELIA... 6 Uživatelská příručka analytického software projektu CAMELIA... 8 Vstup do analytického software CAMELIA a dostupná data... 8 Přehled analýz a základní navigace v software... 9 Možnosti nastavení filtrů analýz Počet pacientů v čase Pohlaví a věk pacientů Přehled typů léčby Vývoj zahájení léčby v čase Hematologická odpověď Cytogenetická odpověď Molekulárně-genetická odpověď Nejlepší dosažená odpověď Progrese onemocnění během léčby Seznam pacientů dle kriterií Kazuistika pacienta Kazuistika pacienta Kazuistika pacienta Analýza přežití Závěrečné upozornění Analytický software databáze projektu CAMELIA 3

4 PROJEKT CAMELIA Popis projektu CAMELIA Projekt CAMELIA je mezinárodní multicentrická klinická databáze pro monitoring léčby a léčebné odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML). Jedná se o neintervenční observační projekt organizovaný Leukemickou sekcí České hematologické společnosti, koordinaci a technické zabezpečení zajišťuje Masarykova univerzita. V současnosti spolupracuje v rámci projektu celkem 12 českých a slovenských klinických center a jedno neklinické pracoviště. Hlavní náplní projektu CAMELIA je vedení vysoce reprezentativní databáze s hodnotnými vědeckými a klinickými daty. Analýzy základních epidemiologických a klinických dat umožňují pravidelnou diskusi o výsledcích terapeutických přístupů a následnou spolupráci center na obecně platných protokolech diagnostiky a léčby. Součástí je hodnocení cytogenetických a molekulárně-genetických dat sledovaných dle aktuálních doporučení mezinárodních odborných společností. Cíle projektu CAMELIA Hlavním cílem projektu CAMELIA je podchycení a analýza epidemiologicko-klinických informací o pacientech s CML z většiny území České republiky a Slovenské republiky. Akcentována je zejména interpretace výsledků cytogenetických a molekulárně-genetických vyšetření pacientů léčených inhibitory tyrosinkináz resp. alogenní transplantací. Struktura dat umožňuje rovněž plnohodnotnou spolupráci s obdobně zaměřenými evropskými projekty (European Leukemia Net). Sledované cíle: Epidemiologické údaje o výskytu chronické myeloidní leukémie v populaci České republiky a Slovenské republiky Údaje o počtech pacientů s CML léčených na pracovištích zapojených do projektu (centra léčby hematologických malignit) Údaje o stavu pacientů v době diagnózy CML (klinické, hematologické, cytogenetické a molekulárněgenetické nálezy) Údaje o léčbě pacientů s CML jakým způsobem (léčivé přípravky, transplantace) jsou pacienti s CML léčeni Údaje o dosažené léčebné odpovědi na hematologické, cytogenetické a molekulárně-genetické úrovni Podrobnější údaje o provedených transplantacích typy, způsoby přípravy štěpů, frekvence a závažnost GVHD Evidence výsledků vyšetření rezistence na léčbu (mutace vazebného místa ABL kinázy, inhibice fosforylace Crkl), pokud jsou v praxi prováděna Trvání léčebné odpovědi a doba přežití pacientů Analýza vzájemné souvislosti uvedených faktorů. Analytický software databáze projektu CAMELIA 4

5 Databáze projektu CAMELIA Údaje pacientů v databázi neobsahují osobní údaje, pacienti jsou vedeni pod anonymními kódy (ID), které neumožňují jejich osobní identifikaci. Údaje jsou zaznamenávány on-line do centrální databáze prostřednictvím elektronických formulářů. Datová struktura sestává ze základních epidemiologických a klinických dat pacientů s chronickou myeloidní leukémií (základní záznam) a z rozšířeného záznamu dat cytogenetického a molekulárně-genetického vyšetření (rozšířený záznam). Projekt CAMELIA je flexibilní otevřený systém, kde množství sledovaných údajů může být měněno prostřednictvím specifických záznamů jasně definovaných vědeckých hypotéz (specifické záznamy). Struktura záznamu pacienta v databázi projektu CAMELIA. Údaje pacienta (datum narození, pohlaví) Záznam pacienta v registru CAMELIA Vstupní formulář Aktualizace údajů Léčebná odpověď / progrese * Transplantace Pacient neodpovídající na léčbu Další malignity Základní údaje o diagnóze Klinické vyšetření Krevní obraz a diferenciál HLA Cytologie KD Prognostické indexy Klasická cytogenetika FISH RT-PCR QRT-PCR Přehled léčby Přehled dávkování a komplikací léčby Aktuální stav pacienta Hodnocení stavu Hematologická odpověď/progrese Klasická cytogenetika FISH RT-PCR QRT-PCR Cytogenetická odpověď/progrese a molekulárněgenetická odpověď/progrese Typ transplantace Manipulace se štěpem GVHD Indikace Mutace vazebného místa ABL kinázy Inhibice fosforylace Crkl Parametry základního záznamu Parametry rozšířeného záznamu Speciální témata CML sekundární Další malignita během léčby CML * Frekvence hodnocení stavu pacienta: Po transplantaci nebo při léčbě inhibitory tyrosinkináz: 1. rok á 3 měsíce, dále á 1 rok, ostatní: á 1 rok, Při změně stavu (léčebná odpověď/progrese): ihned Analytický software databáze projektu CAMELIA 5

6 IT zajištění Informatické zázemí projektu je zajištěno Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU). Systém managementu kvality služeb a bezpečnosti informací IBA MU splňuje požadavky následujících norem: ČSN EN ISO 9001:2009 o systému managementu kvality produktů a služeb ČSN ISO/IEC :2006 o managementu služeb v oblasti IT ČSN ISO/IEC 27001:2006 o managementu bezpečnosti informací On line formuláře pro zadávání dat Zadávání údajů probíhá on-line prostřednictvím elektronických formulářů, veškerá komunikace je chráněna 128 bitovým šifrováním. Formuláře jsou vytvořeny v systému TrialDB vyvinutém na University of Yale, USA, který byl lokalizován na zdejší podmínky a modifikován dle potřeb uživatelů. Data jsou shromažďována a uchována v centrální databázi, splňující nejpřísnější kritéria jejich zabezpečení, spravované v systému ORACLE 9i. Autorizace všech uživatelů je zajištěna jedinečnými loginy a hesly, systém přístupových práv je definován databázovým administrátorem. Webová technologie je zajištěna pomocí serveru Windows Přístup do databáze je umožněn z jakéhokoliv počítače připojeného k síti internet vybaveného prohlížečem MS Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší. K použití formulářů není nutné na počítač instalovat žádný další software. Vstup do databáze projektu CAMELIA je na adrese Analytický software databáze projektu CAMELIA Pro účinnější využití databáze projektu CAMELIA byl vyvinut samostatný analytický software, který umožňuje uživateli zpracovávat jím zadaná data přímo, bez nutnosti spolupráce s analytickým centrem. Tento software je postaven na webové technologii a jeho použití je možné z každého počítače připojeného k síti internet. Doporučené prohlížeče pro tento software jsou MS Internet Explorer verze 7 a vyšší nebo Mozilla Firefox verze 2 a vyšší. Přístup do analytického software je umožněn pouze oprávněným uživatelům po zadání uživatelského jména a hesla. Přístupové údaje a rozsah práv jsou přidělovány administrátorem databáze a zpravidla se shodují s údaji a právy pro zadávání dat do centrální databáze projektu (výjimku tvoří rozšířená práva pro účely zpracování dat celé databáze nebo celorepublikových dat). Analytický software nepracuje přímo s primární centrální databází, zdrojem pro analýzy je pracovní analytický export. Aktualizace tohoto exportu je prováděna automaticky každodenně v čase 0:00. V současné verzi software vstupují do analýz pouze pacienti s potvrzenou Ph / BCR-ABL pozitivitou (Vstupní formulář -> Ph / BCR-ABL pozitivita potvrzena = ano) a s rozšířeným záznamem (Vstupní formulář -> Typ záznamu = rozšířený). Vstup do analytického software projektu CAMELIA je na adrese Analytický software databáze projektu CAMELIA 6

7 Schéma toků dat při zadávání údajů do databáze CAMELIA a jejich analytickém zpracování. Centrum 3 Centrum 2 Centrum 1 Šifrovaná komunikace: zadávání a úpravy dat analytické výstupy SÍŤ INTERNET Formuláře CAMELIA v TrialDb Windows Server Unix Server Analytický software CAMELIA ORACLE 9i Centrální databáze Denně 0:00 h Data CAMELIA Pracovní analytický export Analytický software databáze projektu CAMELIA 7

8 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ANALYTICKÉHO SOFTWARE PROJEKTU CAMELIA Vstup do analytického software CAMELIA a dostupná data Vstup do software Vstup do analytického software projektu CAMELIA naleznete na adrese Pro přihlášení použijte uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo přiděleno správcem systému. Pro práci se software jsou doporučené prohlížeče MS Internet Explorer verze 7 a vyšší nebo Mozilla Firefox verze 2 a vyšší (plnou funkčnost včetně využití vstupu do databáze projektu zaručuje Internet Explorer). Přihlášení do software CAMELIA Dostupná data Podle rozsahu práv příslušejících k Vašim přihlašovacím údajům máte přístup k odpovídající skupině pacientů. Zpravidla se jedná o pacienty Vašeho centra, rozšířená práva umožňují přístup k celému souboru pacientů v databázi. V této verzi software vstupují do analýz pouze pacienti s potvrzenou Ph / BCR-ABL pozitivitou (Vstupní formulář -> Ph / BCR-ABL pozitivita potvrzena = ano) a s rozšířeným záznamem (Vstupní formulář -> Typ záznamu = rozšířený). Analytický software databáze projektu CAMELIA 8

9 Aktualizace dat Data dostupná k analýze odpovídají stavu centrální databáze v době poslední aktualizace dat pro software CAMELIA, která je prováděna automaticky každodenně v čase 0:00h. Přehled analýz a základní navigace v software Úvodní stránka software CAMELIA obsahuje přehled dostupných analýz a základní informaci o obsahu databáze. Navigační tlačítka Seznam dostupných analýz V této verzi jsou k dispozici následující analýzy: Počet pacientů v čase Pohlaví a věk pacientů Přehled typů léčby Vývoj zahájení léčby v čase Hematologická odpověď Cytogenetická odpověď Molekulárně-genetická odpověď Nejlepší dosažená odpověď Progrese onemocnění během léčby Seznam pacientů dle kriterií Kazuistika pacienta Analýza přežití Analytický software databáze projektu CAMELIA 9

10 Kliknutím na požadovanou položku v seznamu uživatel vstoupí do okna dané analýzy. Každá analýza nabízí výsledky v grafické a tabulkové podobě, je možno zvolit vlastní nastavení analýzy (jednotky, specifický flitr analýzy atp.), je možné zvolit vlastní skupinu pacientů pro analýzy podle dostupných kriterií (filtr), je možné se přepnout do jiné analýzy při zachování zvoleného filtru na skupinu záznamů. V záhlaví okna a v nadpisu grafu je popis analyzované skupiny záznamů. Navigační tlačítka pak umožňují otevření okna s uživatelskou příručkou, otevření vstupní stránky do databáze CAMELIA (pro plnou funkčnost vyžaduje používání MS Internet Exploreru verze 5.5 nebo vyšší), návrat na úvodní stránku software s přehledem dostupných analýz (zruší zvolený flitr skupiny záznamů) a odhlášení ze software (návrat na vstupní stánku s přihlašováním). Uživatelská příručka Vstup do databáze projektu Úvodní stránka, zrušení filtru Odhlášení vstupní stránka Údaj o času provedení exportu dat pro analýzy Popis skupiny pacientů a zvolené analýzy Volba jiné analýzy (filtr zůstane zachován) Volba skupiny pacientů - filtr Nastavení analýzy Grafický výsledek Číselný výsledek Analytický software databáze projektu CAMELIA 10

11 Možnosti nastavení filtrů analýz Software CAMELIA umožňuje výběr vlastní skupiny pacientů pro analýzy, v této verzi software jsou dostupná tato kriteria pro výběr: Základní skupina Období, typ záznamu Pohlaví Věk Fáze CML při diagnóze Prognóza onemocnění Cytogenetika Léčba Okno s nabídkou nastavení flitru se otevře kliknutí na příslušnou položku seznamu na pravé straně okna analýzy. Po nastavení volby se okno zavře kliknutím na tlačítko Zobrazit graf a zobrazí se výsledek. Aplikovaný flitr je označen žlutým písmem. Nastavení voleb filtru Otevření okna nabídky filtru Aplikace flitru a zobrazení výsledku Aplikovaný filtr Základní skupina umožňuje výběr skupiny pacientů dle přístupových práv uživatele celý soubor, pacienti z jedné země nebo pouze pacienti vlastního centra. Analytický software databáze projektu CAMELIA 11

12 Období, typ záznamu Tato volba umožňuje vybrat časové období dle data stanovení diagnózy pacientů, a to kategorizovaně (retrospektivní sběr do roku 1999, standardizovaný sběr od roku 2000), nebo volbou dolní a horní hranice intervalu požadovaného období. Pohlaví Volba skupiny záznamů dle pohlaví pacientů. Věk volba skupiny pacientů dle věku, současná verze software umožňuje pouze volbu dle věku při diagnóze. Posuvníky pro volbu hranic intervalu věku Analytický software databáze projektu CAMELIA 12

13 Fáze CML při diagnóze volba skupiny pacientů dle fáze onemocnění při stanovení diagnózy. Hodnoty je možno kombinovat, logický operátor je NEBO. V případě volby všech tří rizikových skupin nejsou do analýz zahrnuti pacienti bez uvedené fáze onemocnění. Prognóza onemocnění volba skupiny pacientů dle rizikových kategorií Sokalova nebo Hasfordova (Euroskóre) indexu. Stupně rizika je možno kombinovat, logický operátor je NEBO. V případě volby všech tří rizikových skupin nejsou do analýz zahrnuti pacienti bez uvedeného rizika. Cytogenetika volba skupiny pacientů podle zaznamenaných výsledků klasického cytogenetického vyšetření při diagnóze nebo v průběhu léčby. Výběr lze provést podle typu Ph translokace, nebo podle přítomnosti přídatných chromozomových změn obecně. Analytický software databáze projektu CAMELIA 13

14 Léčba volba skupiny pacientů dle aplikované léčby. Použitou léčbu je možno kombinovat pomocí logických operátorů A ND (všechny zvolené léčby byly u pacienta aplikovány) nebo OR (alespoň jedna zvolená léčba byla aplikována). U inhibitorů tyrosinkináz a transplantace lze pak zvolit linii dané léčby. Údaje o linii léčby odpovídají hodnotám zadaným v aktualizaci - přehledu léčby v databázi CAMELIA. Analytický software databáze projektu CAMELIA 14

15 Počet pacientů v čase Tato analýza zobrazuje vývoj počtu pacientů v čase dle roku stanovení diagnózy. K dispozici jsou všechny dostupné filtry. Pohlaví a věk pacientů Tato analýza zobrazuje zastoupení pohlaví, věk při diagnóze dle pohlaví (průměr, medián, rozsah) a věkovou strukturu pacientů dle pohlaví. K dispozici jsou všechny dostupné filtry. Analytický software databáze projektu CAMELIA 15

16 Přehled typů léčby Tato analýza zobrazuje přehled typů léčby aplikované u vybrané skupiny pacientů. Sloupcový graf ukazuje podíl pacientů s danou léčbou, výsečový graf zobrazuje vážený podíl pacientů podle použité léčby. Vývoj zahájení léčby v čase Tato analýza zobrazuje zastoupení typů léčby dle roku jejich prvního podání u pacientů. Zobrazení je možné v čárovém nebo sloupcovém grafu. V nastavení analýzy lze zvolit zobrazované období dle roku prvního podání léčby, dále je možná volba jednotek: absolutní počty nebo zastoupení v %. Analytický software databáze projektu CAMELIA 16

17 Hematologická odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou hematologickou odpověď u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Cytogenetická odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou cytogenetickou odpověď u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Analytický software databáze projektu CAMELIA 17

18 Molekulárně-genetická odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou molekulárně-genetickou odpověď u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Molekulárně-genetickou odpověď lze dále hodnotit samostatně pro kvalitativní RT-PCR, kvantitativní RT-PCR nebo společně pro obě metody. Nejlepší dosažená odpověď Tato analýza zobrazuje nejlepší dosaženou odpověď celkem u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Analytický software databáze projektu CAMELIA 18

19 Progrese onemocnění během léčby Tato analýza zobrazuje nejhorší progresi onemocnění u pacientů na dané léčbě ve zvoleném časovém intervalu od zahájení této léčby. Volba typu léčby (imatinib, dasatinib, nilotinib nebo transplantace) a volba sledovaného časového intervalu pro dosažení odpovědi je k dispozici v nastavení analýzy. Analytický software databáze projektu CAMELIA 19

20 Seznam pacientů dle kriterií Tato analýza zobrazí seznam pacientů, kteří odpovídají zvolenému filtru. V nastavení analýzy lze dále zvolit možnost zobrazení seznamu pacientů, kteří nemají nejsou zahrnuti do analýz nebo nemají úplné záznamy: - pacienti v databázi CAMELIA nezahrnutí do analýz celkem (základní záznam, Ph+/BCR-ABL nepotvrzeno) - Ph/BCR-ABL pozitivní pacienti s rozšířeným záznamem bez záznamu o hodnocení léčebné odpovědi Analytický software databáze projektu CAMELIA 20

21 Kazuistika pacienta Tato analýza zobrazuje údaje o průběhu léčby a odpovědi na léčbu u jednotlivých pacientů. Volba pacienta se provede výběrem ze seznamu vpravo nad filtry analýz, seznam lze pomocí filtrů omezit na požadovanou skupinu záznamů. Výsledky jednotlivých typů vyšetření jsou graficky zobrazovány na časové ose. Volba pacienta Léčba Sledování odpovědi Hematologická část Cytogenetická část Molekulárněgenetická část Legenda grafu Filtry pro omezení seznamu pacientů Kazuistika pacienta Tato analýza zobrazuje údaje o průběhu léčby a odpovědi na léčbu u jednotlivých pacientů. Volba pacienta se provede výběrem ze seznamu vpravo nad filtry analýz, seznam lze pomocí filtrů omezit na požadovanou skupinu záznamů. Výsledky jednotlivých typů vyšetření jsou graficky zobrazovány na časové ose. Kazuistika pacienta Tato analýza zobrazuje údaje o průběhu léčby a odpovědi na léčbu u jednotlivých pacientů. Volba pacienta se provede výběrem ze seznamu vpravo nad filtry analýz, seznam lze pomocí filtrů omezit na požadovanou skupinu záznamů. Výsledky jednotlivých typů vyšetření jsou graficky zobrazovány na časové ose. Analytický software databáze projektu CAMELIA 21

22 Analýza přežití Tato analýza umožňuje základní popisnou Kaplan-Meierovu analýzu celkového přežití pacientů od stanovení diagnózy do posledního sledování. Sledovanou událostí je úmrtí pacienta, žijící pacienti jsou cenzorováni. Analytický software databáze projektu CAMELIA 22

23 ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ Tento analytický software slouží k přímému zpracování a zviditelnění dat zadaných do databáze projektu CAMELIA a plně odráží jejich aktuální úplnost a kvalitu. Takto získané výsledky nemohou plnohodnotně nahradit analýzu dat provedenou odborným pracovníkem. Autoři tohoto software nenesou zodpovědnost za aktuální obsah databáze zobrazovaný ve výstupech software. Analytický software databáze projektu CAMELIA 23

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 CAMELIA Datum vydání: 25.2.2014 CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 Vydáno dne: 25. 2. 2014 : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA +, Jan Mužík Schválil

Více

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Manuál REaDY REgistry of muscular DYstrophy Příručka pro pacienty Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah 1 Vstup do registru... 3 2 Prohlížení dat... 4 3 Vyplnění formuláře

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Registr CORECT. Příručka pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Registr CORECT. Příručka pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Registr CORECT Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt CORECT... 4 1 Vstup do databáze...

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Prezentace spoluautorů CML Advocates Network Sandy Crainové a Giory Sharfa pod odborným vedením Dr. Timothy Hughese (Univerzita

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008)

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) Úvod V České republice každoročně onemocní chronickou myeloidní leukemií (CML)

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2014 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1 Laboratorní informační systém Laboratorní informační systém (LIS) - počítačové zpracování a management analýz v různých typech laboratoří (biochemické, mikrobiologické, imunologické, hematologické, atd.).

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET

Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. RNDr. Čestmír Štuka, MBA prof. MUDr.

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Webová aplikace (Uživatelská dokumentace) Strana: 1/21 Obsah 1. Úvodní informace...4 2. Spuštění aplikace...4 3. Zabezpečení přístupu k Webové aplikaci...4 4. Přihlášení do aplikace...4 5. Úvodní obrazovka...4

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k Seznamu osvědčených VHP i TZ a seznamu duplikátů II.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

1.1 Přihlášení do datové schránky

1.1 Přihlášení do datové schránky 1.1 Přihlášení do datové schránky Pro přihlášení do datové schránky budete potřebovat dokument označený jako přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky. Z dokumentu, který Vám zaslalo ministerstvo

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více